SlideShare a Scribd company logo
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 1
Nội dung khóa Revit Structure cho
doanh nghiệp
Company: www.huytraining.com
Face: www.facebook.comHuytraining
Mail: hotro@huytraining.com
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 2
Mục tiêu của khóa học
•Đường đi ngắn nhất để đi đến đích
•Phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng quy
trình phù hợp
•Xem xét khả năng từng người để phù hợp với
đội nhóm
•Làm chủ phần mềm Revit
•Cập nhật kiến thức về các phần mềm kết cấu
mới nhất
Học là phải làm được
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 3
Đối tượng học
• Doanh nghiệp thiết kế, thi công, quản lý dự án.
• Doanh nghiệp muốn phối hợp tốt 3 bộ môn
• Doanh nghiệp Muốn dung khối lượng trong
Revit để báo giá dự thầu
• Các cơ quan Nhà nước muốn tích hợp Revit vào
quản lý sử dụng và hành chính.
• Hiện nay, Giảng viên của Huytraining có mặt ở
nhiều tỉnh thành trên cả nước, các doanh nghiệp
ở tỉnh có thể liên hệ để được hỗ trợ.
• …………………..
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 4
Chuẩn bị
• Đăng ký khóa học sớm được tặng khóa học online để xem
trước. Học viên xem các khóa học online trước và đặt câu
hỏi khi đến lớp
• Gửi công trình cần thực hành trước cho giảng viên
• Đăng ký sớm nếu sử dụng máy tính của trung tâm
• Laptop cài đặt sẵn Revit 2016 trở lên và Extension cùng
phiên bản
• Down và cài đặt Revit tại đây https://revit.huytraining.com/
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 5
Nội dung
chương trình
Buổi Nội dung
Buổi thứ 1 Tổng quan về BIM và Xây dựng Mô hình 3D đơn giản
Buổi thứ 2 Xây dựng các mô hình 3D phức tạp
Buổi thứ 3 Thống kê và lập dự toán bê tông và ván khuôn
Buổi thứ 4 Bố trí thép cho các cấu kiện đơn giản
Buổi thứ 5 Bố trí thép cho các cấu kiện phức tạp
Buổi thứ 6 Tạo các family theo TCVN
Buổi thứ 7 Thể hiện và quản lý bản vẽ theo TCVN
Buổi thứ 8 Thống kê thép tổng
Buổi thứ 9 Thiết kế với Extension
Buổi thứ 10 Ứng dụng Share parameter vào công việc
Buổi thứ 11 Mối quan hệ mật thiết giữa Robot Structural và Revit Structure
Bười thứ 12 Workset - Tổng kết
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 6
1.1. Tổng quan về BIM
• Lịch sử BIM; Revit; các ngôn ngữ lập trình
• Tổng quan về BIM
• Ứng dụng Revit Structure trong BIM
• Giới thiệu các tiêu chuẩn về BIM (LOD; PAS; BS; …)
• Cấu hình máy tính học Revit
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 7
1.2 Xây dựng mô hình 3D
• Xây dựng mô hình 3D đúng khối lượng
• Cách xây dựng mô hình 3D phù hợp với dự toán ở Việt
Nam
• Phương pháp dựng hình nhanh mô hình
• Xây dựng mô hình đúng với sơ đồ tính suất sang Robot
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 8
2, Xây dựng mô hình 3D Phức tạp
• Tạo các loại cầu thang trong kết cấu
• Dùng các công cụ vẽ để bố trí thép đơn giản hơn trong các
cấu kiện phức tạp.
• Xây dựng các cấu kiện đúng với sơ đồ tính
• Chuyển Mô hình sang Robot Structural
• Khắc phục một số lỗi thường gặp khi xuất mô hình sang các
phần mềm tính toán.
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 9
3. Thống kê và lập dự toán bê tông và ván
khuôn
• Các đặt tên hợp lý và phù hợp để dễ quản lý và sử dụng
• Tạo bảng thống kê khối lượng bê tông và ván khuôn
• Chỉnh sửa mô hình để có khối lượng chính xác
• Lập dự toán trực tiếp trong Revit
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 10
4. Bố trí thép cho các cấu kiện đơn giản
• Bố trí thép cho dầm
• Bố trí thép cho cột
• Bố trí thép cho sàn, tường
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 11
5. Bố trí thép cho các cấu kiện phức tạp
• Bố trí thép cho cầu thang
• Thể hiện chi tiết thép trong 3D
• Bố trí thép các các cấu kiện tuyến tính
• Giới thiệu Dynamo trong việc triển khai thép cho các cấu
kiện phức tạp
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 12
6. Tạo các Family phù hợp với TCVN
• Tạo family cao độ phù hợp với TCVN
• Tạo family ghi chú thép phù hợp với TCVN
• Hiệu chỉnh đơn vị phù hợp với đơn vị Việt Nam
• Phương pháp ghi chú hàng loạt
• Tạo family khung bản vẽ phù hợp yêu cầu của công ty
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 13
7. Thể hiện và quản lý bản vẽ theo TCVN
• Xuất bản vẽ nhanh
• Nhận diện các lỗi khi xuất bản vẽ trong Revit
• Quản lý bản vẽ bằng mã số và thủ thuật
• Xuất bản vẽ thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh bằng PDF và CAD
• In ấn nhanh trong Revit
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 14
8. Thống kê thép
• Thống kê thép tổng
• Phân loại, lọc, chia nhóm, quản lý bản thống kê thép
• Thống kê các đoạn nối thép
• Các công thức toán học trong bảng thống kê
• Liên kết Revit và Excel
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 15
9. Thiết kế với Extension
• Giới thiệu các add in thường dùng trong Revit để tăng hiệu
quả sử dụng phần mềm.
• Hướng dẫn Extension bố trí thép nhanh và hiệu chỉnh một
số lỗi khi sử dụng Extension bố trí thép để triển khai và
thống kê chính xác được.
• Hướng dẫn sử dụng một số công cụ hỗ trợ
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 16
10. Ứng dụng Share parameter vào công
việc
• Hiểu và sử dụng Share parameter
• Quản lý cây thư mục
• Quản lý bản vẽ
• Tạo các tham biến cần dùng
• Đưa các tham biến vào bảng thống kê
• Phương pháp đặt tên cho các tham biến
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 17
11. Mối quan hệ mật thiết giữa Robot
Structural và Revit
• Xuất mô hình qua Robot Structural
• Các lỗi thường gặp khi xuất mô hình
• Hướng dẫn hiệu chỉnh lỗi trong Revit và Robot Structural
• Phương pháp chất tải và gán vật liệu nhanh
• Nhận dạng nhanh các lỗi thường gặp.
• Kiểm tra kết quả đi thép bằng Robot Structural
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 18
12. Workset Tổng kết
• Hướng dẫn thiếp lập Workset
• Làm Workset với quy mô nhỏ
• Phương pháp chia nhỏ mô hình
• Thành lập đội nhóm
• Phân chia công việc các thành viên trong nhóm
• Xử lý các lỗi thường gặp trong khi sử dụng Workset
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 19
Ghi chú
• Các nội dung chi tiết dưới đây mang tính chất tổng thể
chung để doanh nghiệp tham khảo
• Theo yêu cầu của mỗi đơn vị Huytraining sẽ đề suất nội
dung hướng dẫn phù hợp.
• Thời gian học sẽ phụ thuộc vào quy mô công trình và tính
đặc thù của công trình đó.
• Giới thiệu nội dung bằng video xem thêm ở đây
• https://youtu.be/1n5YALjWXDc
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 20
Bài tập
học Viên
Vũ Văn Long
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 21
Bài tập
học viên
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 22
Bài tập
học viên
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 23
Bài tập
học viên
Nguyễn Sỹ
Nhật Quang
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 24
Bài tập
học viên
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 25
Bài tập
học viên
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 26
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 27
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 28
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 29
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 30
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 31
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 32
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 33
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đậu Minh Quang
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 34
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 35
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 36
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 37
Bài tập
học viên Nguyễn Ngọc Sơn
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 38
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 39
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 40
Bài tập
học viên
Võ Văn Việt
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 41
Bài tập
học viên
Nguyễn Văn Hiệp
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 42
Bài tập
học viên
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 43
Bài tập
học viên
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 44
Còn rất nhiều nữa các bạn có thể xem tại đây:
https://revit.huytraining.com/revit-architecture/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai-
huytraining.html
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 45
Các công ty đã đào tạo
• Công ty Tư vấn Thiết kế Anh Linh (Alinco)
• Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
• Công ty TNHH giải pháp VMT (VMTS)
• Công Ty TNHH SSIFT Việt Nam (SSIFT)
• Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Giám Sát Xây Dựng RFR
Việt Nam
• Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ý Tân
• Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam
• Công ty TNHH đối tác CNTT Sài Gòn
• Công ty TNHH TV ĐT XD Châu Thành
• Và rất nhiều công ty khác (đang cập nhật)
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 46
Các khóa
học online
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 47
Tài liệu Ebook
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 48
Nguồn tài liệu miễn phí
• Khóa học miễn phí
• http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-tong-hop-thu-
thuat-revit
• http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-ung-dung-
revit-trong-quy-hoach
• Thủ thuật và thư viện Revit miễn phí
• https://revit.huytraining.com/
• Video miễn phí
• https://www.youtube.com/user/phanquochuy0706
• Khó sách miễn phí
• http://www.slideshare.net/HuyTraining/
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 49
Hỗ trợ
• Chúng tôi giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn trong
suốt thời gian các bạn sử dụng phần mềm
• Hỗ trợ vĩnh viễn từ phía trung tâm và giảng viên
• Còn rất nhiều điều thú vị trong khóa học của chúng tôi, chờ
các bạn khám phá
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 50
Liên hệ
https://www.facebook.com/HuyTraining/ http://www.huytraining.com/
Người liên hệ báo giá đào tạo
Giảng Viên: Nguyễn Hoàng Anh
Điện thoại: 0908635100
Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining
Company: www.huytraining.com 51
Company: www.huytraining.com
Face: www.facebook.comHuytraining
Mail: hotro@huytraining.com

More Related Content

What's hot

Revit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn
Revit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơnRevit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn
Revit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn
Huytraining
 
Bai giang revit structure 2015
Bai giang revit structure 2015Bai giang revit structure 2015
Bai giang revit structure 2015
Duong Tran
 
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Huytraining
 
[Revit] Family ký hiệu đường ống nước
[Revit] Family ký hiệu đường ống nước[Revit] Family ký hiệu đường ống nước
[Revit] Family ký hiệu đường ống nước
Huytraining
 
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy TrainingBài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Quoc Huy Phan
 
Giáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hình
Giáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hìnhGiáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hình
Giáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hình
Huytraining
 
Bài giảng Revit Structure 2015
Bài giảng Revit Structure 2015Bài giảng Revit Structure 2015
Bài giảng Revit Structure 2015
Huytraining
 
Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit
Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for RevitThay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit
Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit
Huytraining
 
Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000
Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000
Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000
Kiến Trúc KISATO
 
Offline giới thiệu Tekla Structures 21
Offline giới thiệu Tekla Structures 21Offline giới thiệu Tekla Structures 21
Offline giới thiệu Tekla Structures 21
Huytraining
 
BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team
BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 TeamBIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team
BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team
Huytraining
 
[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit
[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit
[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit
Huytraining
 
Hướng dẫn chuyển Revit sang tiếng Việt
Hướng dẫn chuyển Revit sang tiếng ViệtHướng dẫn chuyển Revit sang tiếng Việt
Hướng dẫn chuyển Revit sang tiếng Việt
Huytraining
 
BIM cho người mới học
BIM cho người mới họcBIM cho người mới học
BIM cho người mới học
Huytraining
 
Phương pháp học Revit hiệu quả
Phương pháp học Revit hiệu quảPhương pháp học Revit hiệu quả
Phương pháp học Revit hiệu quả
Huytraining
 
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit ArchitectureSách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Kiến Trúc KISATO
 
Giải đáp Robot Structural
Giải đáp Robot StructuralGiải đáp Robot Structural
Giải đáp Robot Structural
Huytraining
 
Tổng hợp chuyên đề về Revit
Tổng hợp chuyên đề về RevitTổng hợp chuyên đề về Revit
Tổng hợp chuyên đề về Revit
Huytraining
 
Revit: Sức mạnh của BIM
Revit: Sức mạnh của BIMRevit: Sức mạnh của BIM
Revit: Sức mạnh của BIM
Nguyen Hoang Anh
 
Giáo Trình NAVISWORK Tiếng Việt
Giáo Trình NAVISWORK Tiếng ViệtGiáo Trình NAVISWORK Tiếng Việt
Giáo Trình NAVISWORK Tiếng Việt
Huytraining
 

What's hot (20)

Revit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn
Revit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơnRevit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn
Revit chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn
 
Bai giang revit structure 2015
Bai giang revit structure 2015Bai giang revit structure 2015
Bai giang revit structure 2015
 
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
Tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit - Phiên bản 2.0
 
[Revit] Family ký hiệu đường ống nước
[Revit] Family ký hiệu đường ống nước[Revit] Family ký hiệu đường ống nước
[Revit] Family ký hiệu đường ống nước
 
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy TrainingBài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
 
Giáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hình
Giáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hìnhGiáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hình
Giáo trình Revit Mep 2017 - Điện nước - Dựng hình
 
Bài giảng Revit Structure 2015
Bài giảng Revit Structure 2015Bài giảng Revit Structure 2015
Bài giảng Revit Structure 2015
 
Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit
Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for RevitThay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit
Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit
 
Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000
Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000
Sách Sap Pro Sách dạy phần mềm tính toán kết cấu bằng phần mềm Sap 2000
 
Offline giới thiệu Tekla Structures 21
Offline giới thiệu Tekla Structures 21Offline giới thiệu Tekla Structures 21
Offline giới thiệu Tekla Structures 21
 
BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team
BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 TeamBIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team
BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team
 
[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit
[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit
[Revit] Thiết lập khổ giấy in mới trong Revit
 
Hướng dẫn chuyển Revit sang tiếng Việt
Hướng dẫn chuyển Revit sang tiếng ViệtHướng dẫn chuyển Revit sang tiếng Việt
Hướng dẫn chuyển Revit sang tiếng Việt
 
BIM cho người mới học
BIM cho người mới họcBIM cho người mới học
BIM cho người mới học
 
Phương pháp học Revit hiệu quả
Phương pháp học Revit hiệu quảPhương pháp học Revit hiệu quả
Phương pháp học Revit hiệu quả
 
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit ArchitectureSách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
Sách Dạy Phần Mềm Revit - Sách Revit Pro - Sách Học Revit Architecture
 
Giải đáp Robot Structural
Giải đáp Robot StructuralGiải đáp Robot Structural
Giải đáp Robot Structural
 
Tổng hợp chuyên đề về Revit
Tổng hợp chuyên đề về RevitTổng hợp chuyên đề về Revit
Tổng hợp chuyên đề về Revit
 
Revit: Sức mạnh của BIM
Revit: Sức mạnh của BIMRevit: Sức mạnh của BIM
Revit: Sức mạnh của BIM
 
Giáo Trình NAVISWORK Tiếng Việt
Giáo Trình NAVISWORK Tiếng ViệtGiáo Trình NAVISWORK Tiếng Việt
Giáo Trình NAVISWORK Tiếng Việt
 

Similar to Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp

Nội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuật
Nội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuậtNội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuật
Nội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuật
Huytraining
 
Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5
Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5
Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5
congnghebim
 
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy TrainingBài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Quoc Huy Phan
 
Bai giang revit structure 2015 nguyen hoanganh
Bai giang revit structure 2015  nguyen hoanganhBai giang revit structure 2015  nguyen hoanganh
Bai giang revit structure 2015 nguyen hoanganh
Dzung Nguyen Van
 
Giới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu Thắng
Giới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu ThắngGiới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu Thắng
Giới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu Thắng
Huytraining
 
Revit sức mạnh của bim
Revit  sức mạnh của bimRevit  sức mạnh của bim
Revit sức mạnh của bim
Huytraining
 
Ứng dụng kết cấu trong BIM
Ứng dụng kết cấu trong BIMỨng dụng kết cấu trong BIM
Ứng dụng kết cấu trong BIM
Huytraining
 
Giáo trình Tekla Structures 21 dựng hình
Giáo trình Tekla Structures 21 dựng hìnhGiáo trình Tekla Structures 21 dựng hình
Giáo trình Tekla Structures 21 dựng hình
Huytraining
 
Học Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiC
Học Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiCHọc Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiC
Học Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiC
Tuấn Trần Tường
 
[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao
[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao
[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao
Học Cơ Khí
 
Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)
Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)
Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)
Châu Hải
 
Autodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified ProfessionalAutodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified Professional
Châu Hải
 
Autodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified ProfessionalAutodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified Professional
Châu Hải
 
hoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng cao
hoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng caohoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng cao
hoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng cao
Học Cơ Khí
 
Luận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.doc
Luận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.docLuận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.doc
Luận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.doc
tcoco3199
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docx
Đồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docxĐồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docx
Đồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docx
sividocz
 
Công nghệ BIM và Revit
Công nghệ BIM và RevitCông nghệ BIM và Revit
Công nghệ BIM và Revit
Nguyen Manh Tuan
 
Cong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dungCong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dung
An Nam Education
 
Software assessment.pptx
Software assessment.pptxSoftware assessment.pptx
Software assessment.pptx
my duy thanh
 
Tổng quan về BIM và định hướng tại Việt Nam
Tổng quan về BIM và định hướng tại Việt NamTổng quan về BIM và định hướng tại Việt Nam
Tổng quan về BIM và định hướng tại Việt Nam
congnghebim
 

Similar to Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp (20)

Nội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuật
Nội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuậtNội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuật
Nội dung chi tiết đào tạo Revit Cho hạ Tầng kỹ thuật
 
Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5
Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5
Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Tekla tại công ty cổ phần sông Đà 5
 
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy TrainingBài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
Bài giảng Revit Structure 2015 - Huy Training
 
Bai giang revit structure 2015 nguyen hoanganh
Bai giang revit structure 2015  nguyen hoanganhBai giang revit structure 2015  nguyen hoanganh
Bai giang revit structure 2015 nguyen hoanganh
 
Giới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu Thắng
Giới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu ThắngGiới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu Thắng
Giới thiệu Robot Structurel 2016 Trần Hữu Thắng
 
Revit sức mạnh của bim
Revit  sức mạnh của bimRevit  sức mạnh của bim
Revit sức mạnh của bim
 
Ứng dụng kết cấu trong BIM
Ứng dụng kết cấu trong BIMỨng dụng kết cấu trong BIM
Ứng dụng kết cấu trong BIM
 
Giáo trình Tekla Structures 21 dựng hình
Giáo trình Tekla Structures 21 dựng hìnhGiáo trình Tekla Structures 21 dựng hình
Giáo trình Tekla Structures 21 dựng hình
 
Học Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiC
Học Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiCHọc Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiC
Học Revit Structure 2015 tốt nhất Hà Nội tại RDSiC
 
[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao
[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao
[cokhi.org] Khóa học Solidworks tại Hải Phòng cơ bản và nâng cao
 
Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)
Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)
Inventor 2020 Brochure (Vietnamese)
 
Autodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified ProfessionalAutodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit Structure Review for Autodesk Certified Professional
 
Autodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified ProfessionalAutodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified Professional
Autodesk Revit MEP Mechanical Review for Autodesk Certified Professional
 
hoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng cao
hoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng caohoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng cao
hoccokhi.vn Khóa học Solidworks nâng cao
 
Luận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.doc
Luận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.docLuận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.doc
Luận Văn Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp.doc
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docx
Đồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docxĐồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docx
Đồ Án Tốt Nghiệp Nhà Làm Việc Nhà Làm Việc Công Ty Lg Display Hải Phòng.docx
 
Công nghệ BIM và Revit
Công nghệ BIM và RevitCông nghệ BIM và Revit
Công nghệ BIM và Revit
 
Cong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dungCong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dung
 
Software assessment.pptx
Software assessment.pptxSoftware assessment.pptx
Software assessment.pptx
 
Tổng quan về BIM và định hướng tại Việt Nam
Tổng quan về BIM và định hướng tại Việt NamTổng quan về BIM và định hướng tại Việt Nam
Tổng quan về BIM và định hướng tại Việt Nam
 

More from Huytraining

Quyết định số 1264 của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1264 của Bộ Xây dựngQuyết định số 1264 của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1264 của Bộ Xây dựng
Huytraining
 
Giao Trinh Mapinfo
Giao Trinh MapinfoGiao Trinh Mapinfo
Giao Trinh Mapinfo
Huytraining
 
Giáo Trình Revit Mep
Giáo Trình Revit MepGiáo Trình Revit Mep
Giáo Trình Revit Mep
Huytraining
 
Autocad nâng cao và lập trình Autocad
Autocad nâng cao và lập trình AutocadAutocad nâng cao và lập trình Autocad
Autocad nâng cao và lập trình Autocad
Huytraining
 
Giáo trình robot structural tập 2
Giáo trình robot structural tập 2Giáo trình robot structural tập 2
Giáo trình robot structural tập 2
Huytraining
 
Giáo trình robot structural tập 1
Giáo trình robot structural tập 1Giáo trình robot structural tập 1
Giáo trình robot structural tập 1
Huytraining
 
Giáo Trình AutoCad Pro
Giáo Trình AutoCad ProGiáo Trình AutoCad Pro
Giáo Trình AutoCad Pro
Huytraining
 
Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầngỨng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
Huytraining
 
Ứng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An Bình
Ứng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An BìnhỨng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An Bình
Ứng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An Bình
Huytraining
 
Một số Ví dụ về triển khai
Một số Ví dụ về triển khaiMột số Ví dụ về triển khai
Một số Ví dụ về triển khai
Huytraining
 
Tài liệu full The Triangle
Tài liệu full The TriangleTài liệu full The Triangle
Tài liệu full The Triangle
Huytraining
 
The Level of Development (LOD) Specification 2017 Part I
The Level of Development (LOD) Specification 2017 Part IThe Level of Development (LOD) Specification 2017 Part I
The Level of Development (LOD) Specification 2017 Part I
Huytraining
 
The Level of Development (LOD) Specification 2017 guide
The Level of Development (LOD) Specification 2017 guideThe Level of Development (LOD) Specification 2017 guide
The Level of Development (LOD) Specification 2017 guide
Huytraining
 
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc CườngSổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Huytraining
 
Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...
Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...
Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...
Huytraining
 
Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016
Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016
Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016
Huytraining
 
Revit Trạm xử lý nước thải
Revit Trạm xử lý nước thảiRevit Trạm xử lý nước thải
Revit Trạm xử lý nước thải
Huytraining
 
Tiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng Việt
Tiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng ViệtTiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng Việt
Tiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng Việt
Huytraining
 
Các Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk Revit
Các Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk RevitCác Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk Revit
Các Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk Revit
Huytraining
 
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8mRevit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Huytraining
 

More from Huytraining (20)

Quyết định số 1264 của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1264 của Bộ Xây dựngQuyết định số 1264 của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1264 của Bộ Xây dựng
 
Giao Trinh Mapinfo
Giao Trinh MapinfoGiao Trinh Mapinfo
Giao Trinh Mapinfo
 
Giáo Trình Revit Mep
Giáo Trình Revit MepGiáo Trình Revit Mep
Giáo Trình Revit Mep
 
Autocad nâng cao và lập trình Autocad
Autocad nâng cao và lập trình AutocadAutocad nâng cao và lập trình Autocad
Autocad nâng cao và lập trình Autocad
 
Giáo trình robot structural tập 2
Giáo trình robot structural tập 2Giáo trình robot structural tập 2
Giáo trình robot structural tập 2
 
Giáo trình robot structural tập 1
Giáo trình robot structural tập 1Giáo trình robot structural tập 1
Giáo trình robot structural tập 1
 
Giáo Trình AutoCad Pro
Giáo Trình AutoCad ProGiáo Trình AutoCad Pro
Giáo Trình AutoCad Pro
 
Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầngỨng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
 
Ứng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An Bình
Ứng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An BìnhỨng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An Bình
Ứng dụng Etabs 9.7 trong tính toán công trình - Trần An Bình
 
Một số Ví dụ về triển khai
Một số Ví dụ về triển khaiMột số Ví dụ về triển khai
Một số Ví dụ về triển khai
 
Tài liệu full The Triangle
Tài liệu full The TriangleTài liệu full The Triangle
Tài liệu full The Triangle
 
The Level of Development (LOD) Specification 2017 Part I
The Level of Development (LOD) Specification 2017 Part IThe Level of Development (LOD) Specification 2017 Part I
The Level of Development (LOD) Specification 2017 Part I
 
The Level of Development (LOD) Specification 2017 guide
The Level of Development (LOD) Specification 2017 guideThe Level of Development (LOD) Specification 2017 guide
The Level of Development (LOD) Specification 2017 guide
 
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc CườngSổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
 
Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...
Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...
Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình ...
 
Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016
Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016
Tiêu chuẩn BS 1192 2007 A2 2016
 
Revit Trạm xử lý nước thải
Revit Trạm xử lý nước thảiRevit Trạm xử lý nước thải
Revit Trạm xử lý nước thải
 
Tiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng Việt
Tiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng ViệtTiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng Việt
Tiêu chuẩn Pas 1192 2-2013 vietnamese Tiếng Việt
 
Các Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk Revit
Các Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk RevitCác Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk Revit
Các Lênh Thường Dùng Trong Auotdesk Revit
 
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8mRevit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
Revit Structure Kết cấu nhà phố 6x8m
 

Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp

 • 1. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 1 Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp Company: www.huytraining.com Face: www.facebook.comHuytraining Mail: hotro@huytraining.com
 • 2. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 2 Mục tiêu của khóa học •Đường đi ngắn nhất để đi đến đích •Phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng quy trình phù hợp •Xem xét khả năng từng người để phù hợp với đội nhóm •Làm chủ phần mềm Revit •Cập nhật kiến thức về các phần mềm kết cấu mới nhất Học là phải làm được
 • 3. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 3 Đối tượng học • Doanh nghiệp thiết kế, thi công, quản lý dự án. • Doanh nghiệp muốn phối hợp tốt 3 bộ môn • Doanh nghiệp Muốn dung khối lượng trong Revit để báo giá dự thầu • Các cơ quan Nhà nước muốn tích hợp Revit vào quản lý sử dụng và hành chính. • Hiện nay, Giảng viên của Huytraining có mặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, các doanh nghiệp ở tỉnh có thể liên hệ để được hỗ trợ. • …………………..
 • 4. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 4 Chuẩn bị • Đăng ký khóa học sớm được tặng khóa học online để xem trước. Học viên xem các khóa học online trước và đặt câu hỏi khi đến lớp • Gửi công trình cần thực hành trước cho giảng viên • Đăng ký sớm nếu sử dụng máy tính của trung tâm • Laptop cài đặt sẵn Revit 2016 trở lên và Extension cùng phiên bản • Down và cài đặt Revit tại đây https://revit.huytraining.com/
 • 5. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 5 Nội dung chương trình Buổi Nội dung Buổi thứ 1 Tổng quan về BIM và Xây dựng Mô hình 3D đơn giản Buổi thứ 2 Xây dựng các mô hình 3D phức tạp Buổi thứ 3 Thống kê và lập dự toán bê tông và ván khuôn Buổi thứ 4 Bố trí thép cho các cấu kiện đơn giản Buổi thứ 5 Bố trí thép cho các cấu kiện phức tạp Buổi thứ 6 Tạo các family theo TCVN Buổi thứ 7 Thể hiện và quản lý bản vẽ theo TCVN Buổi thứ 8 Thống kê thép tổng Buổi thứ 9 Thiết kế với Extension Buổi thứ 10 Ứng dụng Share parameter vào công việc Buổi thứ 11 Mối quan hệ mật thiết giữa Robot Structural và Revit Structure Bười thứ 12 Workset - Tổng kết
 • 6. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 6 1.1. Tổng quan về BIM • Lịch sử BIM; Revit; các ngôn ngữ lập trình • Tổng quan về BIM • Ứng dụng Revit Structure trong BIM • Giới thiệu các tiêu chuẩn về BIM (LOD; PAS; BS; …) • Cấu hình máy tính học Revit
 • 7. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 7 1.2 Xây dựng mô hình 3D • Xây dựng mô hình 3D đúng khối lượng • Cách xây dựng mô hình 3D phù hợp với dự toán ở Việt Nam • Phương pháp dựng hình nhanh mô hình • Xây dựng mô hình đúng với sơ đồ tính suất sang Robot
 • 8. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 8 2, Xây dựng mô hình 3D Phức tạp • Tạo các loại cầu thang trong kết cấu • Dùng các công cụ vẽ để bố trí thép đơn giản hơn trong các cấu kiện phức tạp. • Xây dựng các cấu kiện đúng với sơ đồ tính • Chuyển Mô hình sang Robot Structural • Khắc phục một số lỗi thường gặp khi xuất mô hình sang các phần mềm tính toán.
 • 9. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 9 3. Thống kê và lập dự toán bê tông và ván khuôn • Các đặt tên hợp lý và phù hợp để dễ quản lý và sử dụng • Tạo bảng thống kê khối lượng bê tông và ván khuôn • Chỉnh sửa mô hình để có khối lượng chính xác • Lập dự toán trực tiếp trong Revit
 • 10. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 10 4. Bố trí thép cho các cấu kiện đơn giản • Bố trí thép cho dầm • Bố trí thép cho cột • Bố trí thép cho sàn, tường
 • 11. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 11 5. Bố trí thép cho các cấu kiện phức tạp • Bố trí thép cho cầu thang • Thể hiện chi tiết thép trong 3D • Bố trí thép các các cấu kiện tuyến tính • Giới thiệu Dynamo trong việc triển khai thép cho các cấu kiện phức tạp
 • 12. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 12 6. Tạo các Family phù hợp với TCVN • Tạo family cao độ phù hợp với TCVN • Tạo family ghi chú thép phù hợp với TCVN • Hiệu chỉnh đơn vị phù hợp với đơn vị Việt Nam • Phương pháp ghi chú hàng loạt • Tạo family khung bản vẽ phù hợp yêu cầu của công ty
 • 13. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 13 7. Thể hiện và quản lý bản vẽ theo TCVN • Xuất bản vẽ nhanh • Nhận diện các lỗi khi xuất bản vẽ trong Revit • Quản lý bản vẽ bằng mã số và thủ thuật • Xuất bản vẽ thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh bằng PDF và CAD • In ấn nhanh trong Revit
 • 14. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 14 8. Thống kê thép • Thống kê thép tổng • Phân loại, lọc, chia nhóm, quản lý bản thống kê thép • Thống kê các đoạn nối thép • Các công thức toán học trong bảng thống kê • Liên kết Revit và Excel
 • 15. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 15 9. Thiết kế với Extension • Giới thiệu các add in thường dùng trong Revit để tăng hiệu quả sử dụng phần mềm. • Hướng dẫn Extension bố trí thép nhanh và hiệu chỉnh một số lỗi khi sử dụng Extension bố trí thép để triển khai và thống kê chính xác được. • Hướng dẫn sử dụng một số công cụ hỗ trợ
 • 16. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 16 10. Ứng dụng Share parameter vào công việc • Hiểu và sử dụng Share parameter • Quản lý cây thư mục • Quản lý bản vẽ • Tạo các tham biến cần dùng • Đưa các tham biến vào bảng thống kê • Phương pháp đặt tên cho các tham biến
 • 17. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 17 11. Mối quan hệ mật thiết giữa Robot Structural và Revit • Xuất mô hình qua Robot Structural • Các lỗi thường gặp khi xuất mô hình • Hướng dẫn hiệu chỉnh lỗi trong Revit và Robot Structural • Phương pháp chất tải và gán vật liệu nhanh • Nhận dạng nhanh các lỗi thường gặp. • Kiểm tra kết quả đi thép bằng Robot Structural
 • 18. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 18 12. Workset Tổng kết • Hướng dẫn thiếp lập Workset • Làm Workset với quy mô nhỏ • Phương pháp chia nhỏ mô hình • Thành lập đội nhóm • Phân chia công việc các thành viên trong nhóm • Xử lý các lỗi thường gặp trong khi sử dụng Workset
 • 19. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 19 Ghi chú • Các nội dung chi tiết dưới đây mang tính chất tổng thể chung để doanh nghiệp tham khảo • Theo yêu cầu của mỗi đơn vị Huytraining sẽ đề suất nội dung hướng dẫn phù hợp. • Thời gian học sẽ phụ thuộc vào quy mô công trình và tính đặc thù của công trình đó. • Giới thiệu nội dung bằng video xem thêm ở đây • https://youtu.be/1n5YALjWXDc
 • 20. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 20 Bài tập học Viên Vũ Văn Long
 • 21. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 21 Bài tập học viên
 • 22. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 22 Bài tập học viên
 • 23. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 23 Bài tập học viên Nguyễn Sỹ Nhật Quang
 • 24. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 24 Bài tập học viên
 • 25. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 25 Bài tập học viên
 • 26. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 26 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 27. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 27 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 28. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 28 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 29. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 29 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 30. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 30 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 31. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 31 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 32. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 32 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 33. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 33 Bài tập học viên Võ Văn Việt Đậu Minh Quang
 • 34. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 34 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 35. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 35 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 36. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 36 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 37. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 37 Bài tập học viên Nguyễn Ngọc Sơn
 • 38. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 38 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 39. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 39 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 40. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 40 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 • 41. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 41 Bài tập học viên Nguyễn Văn Hiệp
 • 42. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 42 Bài tập học viên
 • 43. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 43 Bài tập học viên
 • 44. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 44 Còn rất nhiều nữa các bạn có thể xem tại đây: https://revit.huytraining.com/revit-architecture/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai- huytraining.html
 • 45. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 45 Các công ty đã đào tạo • Công ty Tư vấn Thiết kế Anh Linh (Alinco) • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) • Công ty TNHH giải pháp VMT (VMTS) • Công Ty TNHH SSIFT Việt Nam (SSIFT) • Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Giám Sát Xây Dựng RFR Việt Nam • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ý Tân • Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam • Công ty TNHH đối tác CNTT Sài Gòn • Công ty TNHH TV ĐT XD Châu Thành • Và rất nhiều công ty khác (đang cập nhật)
 • 46. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 46 Các khóa học online
 • 47. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 47 Tài liệu Ebook
 • 48. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 48 Nguồn tài liệu miễn phí • Khóa học miễn phí • http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-tong-hop-thu- thuat-revit • http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-ung-dung- revit-trong-quy-hoach • Thủ thuật và thư viện Revit miễn phí • https://revit.huytraining.com/ • Video miễn phí • https://www.youtube.com/user/phanquochuy0706 • Khó sách miễn phí • http://www.slideshare.net/HuyTraining/
 • 49. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 49 Hỗ trợ • Chúng tôi giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn trong suốt thời gian các bạn sử dụng phần mềm • Hỗ trợ vĩnh viễn từ phía trung tâm và giảng viên • Còn rất nhiều điều thú vị trong khóa học của chúng tôi, chờ các bạn khám phá
 • 50. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 50 Liên hệ https://www.facebook.com/HuyTraining/ http://www.huytraining.com/ Người liên hệ báo giá đào tạo Giảng Viên: Nguyễn Hoàng Anh Điện thoại: 0908635100
 • 51. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 51 Company: www.huytraining.com Face: www.facebook.comHuytraining Mail: hotro@huytraining.com