SlideShare a Scribd company logo
Năng lượng thủy triều
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 2
1. Mai Thị Giang.
2. Trần Thu Hà.
3. Vũ Thị Huyền.
4. Ninh Thị Hương.
5. Trương Thị Thu Hương.1Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Nội dung
I. Khái quát về năng lượng thủy triều.
II. Tiềm năng.
1. Thế giới.
2. Việt Nam.
III.Ứng dụng năng lượng thủy triều.
1. Lịch sử phát triển.
2. Điện năng từ thủy triều.
3. Ưu, nhược điểm.
IV.Tình hình sử dụng.
1. Thế giới.
2. Việt Nam
2Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
I. Khái quát
1. Định nghĩa:
- Thủy triều sinh ra do lực hấp dẫn giữa Mặt trăng, Mặt trời và chuyển
động quay của Trái đất
(Trái đất tự quay quanh trục → mỗi ngày có 2 lần thủy triều lên cao và xuống
thấp)
- Điện thủy triều (Năng lượng thủy triều): Lượng điện thu được từ năng
lượng chứa trong khối nước chuyển động do thủy triều.
2. Phân loại:
• Triều cường : * Thủy triều cực đại – Khi Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất gần
như thẳng hàng - ảnh hưởng của lực hấp dẫn là lớn nhất.
• * Có sự chênh lệch lớn giữa độ cao nước dâng – nước hạ.(Xảy
ra ngay sau khi trăng tròn và trăng non)
• Triều kiệt : Thủy triều cực tiểu - Khi đường thẳng nối Trái đất, Mặt trăng
tạo thành góc 90◦ với đường thẳng nối Trái đất và Mặt trời – ảnh hưởng
của sức hút thấp nhất)
3Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Khái quát - Phân loại
H.1
4Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 Theo chu kỳ triều phân thành 3 loại:
1. Triều bán nhật :Nếu chu kỳ dao động của thuỷ triều bằng nửa ngày
Mặt Trăng (12g25ph).
2. Triều toàn nhật :Chu kỳ bằng một ngày Mặt Trăng (24g50ph).
3. Triều hỗn hợp :Chu kỳ biến đổi trong thời gian nửa tháng Mặt
Trăng từ bán nhật sang toàn nhật (ngược lại).
- Bán nhật triều không đều
- Nhật triều không đều
(Nếu số ngày với chu kỳ toàn nhật chiếm ưu thế thì thuỷ triều → triều
toàn nhật không đều, nếu số ngày với chu kỳ bán nhật chiếm ưu thế −
triều bán nhật không đều.)
 Khu vực có chế độ bán nhật triều không đều: hầu hết các ngày trong
tháng có có hai lần triều dâng và hai lần triều rút và một số ngày chỉ có
một lần triều lên hoặc một lần triều rút.
 Khu vực có chế độ nhật triều không đều: hầu hết các ngày trong tháng
là nhật triều và một số ít ngày là bán nhật triều.
Phân loại thủy triều
5Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Bình thường,chênh lệch mực nước triều dâng – triều hạ ≈ 0,5m. Tuy nhiên,1 số
vùng biển vịnh hẹp có sự chênh lệch lớn: Vịnh Fundy
( Nova Scota- Đông Nam Canada) – 16m (Max).
H.1 Triều lên và triều xuống Vịnh Fundy
Phân loại thủy triều
6Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
3. Nguyên nhân hình thành:
Nguyên nhân tạo ra thủy triều
1. Lực hấp dẫn của Mặt trăng và Mặt trời. ( Fhấp dẫn mặt trăng = 2* Fhấp dẫn
mặt trời ).
2. Lực hướng tâm của Trái đất.
7Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Nguyên nhân hình thành thủy triều – Lực hấp dẫn
LỰC HẤP DẪN
LỰC HƯỚNG TÂM
Điểm cân bằng của hệ
thống Trái đất – Mặt
trăng
Nước phình - Do
lực hấp dẫn của
mặt trăng
8Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Tại mỗi điểm của bề mặt Trái đất, có các lực tác động
1. Trọng lực: F1 = G.E/r2 (Định luật Newton) →lực này k đổi về
hướng + độ lớn→góp phần làm thủy triều rút chứ k gây ra hoàn
toàn hiện tượng thủy triều.
2. Lực ly tâm: F2 = ω2 .r.cosα (ω : vận tốc góc của TĐ ; α Vĩ độ đlí
của điểm đã cho).→k đổi về hướng + độ lớn →góp phần làm triều
dâng, k hoàn toàn gây ra hiện tượng thủy triều.
3. Lực kéo của mặt trăng lên TĐ: lên mỗi điểm có khối lượng là 1
đơn vị
F3 = G.M/∆2
Tại những điểm khác nhau trên bề mặt Trái đất độ lớn và hướng
của lực cũng thay đổi (khoảng cách thay đổi), lực này thay đổi theo
thời gian (do sự tự quay của TĐ) → Thay đổi liên tục khoảng cách
giữa 2 chất điểm trên Trái đất – Mặt trăng.
Nguyên nhân hình thành – Lực hướng tâm của Trái đất
9Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
4. Lực li tâm của hệ thống trái đất - mặt trăng - mặt trời
Giữa trái đất – mặt trăng xem như chuyển động quanh 1 tâm O – nằm
giữa TĐ, MT do ảnh hưởng của lực hấp dẫn.
(O cách tâm TĐ ≈ 4600km, cách bề mặt 1771,2 km)
Đặc điểm:
– Lực này trong tất cả các điểm cắt của bề mặt trái đất đều bằng
nhau, bằng lực ly tâm xuất hiện trong tâm trái đất cũng với chuyển
động này.
– Có hướng từ mặt trăng, tác động lên tất cả các điểm của Trái đất
theo phương song song với đường nối tâm.
– Có độ lớn = lực ly tâm tại tâm trái đất nhưng có hướng ngược lại.
– Tại cùng một thời điểm, tất các điểm đều chịu cùng một lực như
nhau về độ lớn và hướng.
Nguyên nhân hình thành
10Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Những biến đổi thủy triều trải qua các giai đoạn sau:
 Ngập triều :mực nước biển dâng lên trong vài giờ, ngập vùng gian triều.
 Triều cao :nước dâng lên đến điểm cao nhất
 Triều thấp:nước hạ thấp đến điểm thấp nhất
 Thủy triều tạo ra các dòng chảy có tính dao động gọi là dòng chảy triều.
Thời điểm mà dòng triều dừng chuyển động được gọi là nước chùng hoặc
nước đứng. Thủy triều sau đó đổi hướng thì ta có sự biến đổi ngược lại.
(Nước đứng thường xuất hiện gần lúc mực nước triều cao hoặc triều thấp. Nhưng có những
nơi là thời gian nước đứng là khác nhau đáng kể giữa triều cao và triều thấp)
4. Đặc điểm của thủy triều
11Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
• …Đặc điểm của thủy
triều
1. Chu kỳ triều: Chu kỳ triều phụ thuộc vào
cơ chế tổ hợp các sóng triều thành
phần.Thông thường, khoảng thời gian giữa
hai lần chân triều trong một ngày gọi là chu
kỳ triều.
2.Thời gian triều dâng: Khoảng thời gian từ
lúc chân triều đến lúc đỉnh triều kế tiếp.
3.Thời gian triều rút: Khoảng thời gian từ
lúc đỉnh triều đến lúc chân triều.
4.Độ lớn triều: Hiệu mực nước nước lớn cao
và mực nước nước ròng thấp trong ngày.
12Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
5. Sóng triều.
Thủy triều lan truyền trong thủy quyển dưới dạng sóng dài, chu kỳ nhiều
giờ, bước sóng hàng ngàn km và biên độ bé (so với bước sóng).
Các sóng triều cơ bản là:
Bán nhật triều mặt trăng chính (KH:M2, CK:12h25p)
Nhật triều mặt trăng chính (KH:O1,CK:25h47p)
Bán nhật triều chính (KH:S2, CK:12h)
Nhật triều mặt trời chính (KH:P1, CK:24h4 p)
Lệch nhật triều chính (KH:K1, CK:23h56p)
( Có ≈ 396 sóng triều thành phần có ý nghĩa)
…Đặc điểm của thủy triều
13Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
6.Sóng triều tại vùng biển ven bờ và cửa sông:
Tính chất thủy triều tại vùng biển ven bờ, cửa sông rất phức tạp vì
mực nước triều ở đây được hình thành bởi tổ hợp các sóng dài dạng
sóng tiến và sóng đứng bị biến dạng mạnh do sự phản xạ, khúc xạ, tác
động của lực Corriolis, lực ma sát, cấu trúc đáy, đường bờ biển và sông
rạch.
7.Mực nước triều:
Quá trình mặt nước dao động theo thời gian so với mốc cao độ
quy ước. Mực nước triều đo bằng đơn vị độ dài mét (m) hoặc centimet
(cm)
…Đặc điểm của thủy triều
14Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
…Đặc điểm của thủy triều
8.Kỳ triều cường và kỳ triều kém:
Cứ trong khoảng nửa tháng có 3-5 ngày triều lên xuống mạnh (lên
rất cao, xuống rất thấp) gọi là triều cường,thường sảy ra vào tuần
trăng rằm và đầu tháng âm lịch ; sau đó độ lớn triều giảm dần kéo
dài chừng 4-5 ngày, tiếp đó là 3-5 ngày triều lên xuống rất yếu gọi
là triều kém thường sảy ra ở thời kỳ trăng non và trăng già . Kế đó,
độ lớn triều tăng dần trong vòng 4-5 ngày và bước vào kỳ nước
cường tiếp theo.
15Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
II. Tiềm năng thủy triều
1. Công suất tiềm năng toàn
thế giới: 3 tỷ KW
2. Lượng có thể khai thác:
640.000 KW
3. Dự đoán cung cấp toàn
cầu: 1.800 TWh/năm,
đáp ứng  5% nhu cầu
năng lượng hiện nay.
Mật độ năng lượng thủy triều
[Nguồn: http://tidalenergy.net.au/energy-comparison.html]
16Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 Thưc tế có thất thoát năng lượng
trong quá trình thành điện năng do:
- Tốc độ dòng chảy không lí
tưởng
- Các thiết bị bị ảnh hưởng bởi:
các điều kiện tự nhiên, sự ăn mòn
hoặc ma sát với dòng biển
- Hệ thống dẫn điện: máy phát
điện, máy biến thế, kết nối lưới điện…
P = 1/2Av3 Cp
Cp = hệ số điện tuabin
 = mật độ nước biển
A = diện tích quét của tuabin ( m²)
V = vận tốc của dòng chảy xa bờ
5. Công thức năng lượng do tuabin cánh quạt sinh ra:
Tiềm năng thủy triều
17Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Phân bố tiềm năng thủy triều trên Thế giới
[Nguồn: http://www.slideshare.net/gregbriner/tidal-power]
1. Có thể xây đập.
2. Nguồn TN
≈GW.
3. thủy triều thích
hợp
Tiềm năng thủy triều
18Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Tiềm năng trên thế giới
* Canada: tiềm năng > 42 GW
*British Colombia (4000 MW), vịnh Fund, đường biển St Lawrence những
điểm có tiềm năngtốt nhất Thế giới.
* Mỹ: Alaska, Washington, California, Maine → mật độ năng
lượng lớn.
* Chile: ≥ 500 MW.
* Anh: khai thác 18TWh/năm, 40% tập trung ở phía bắc
Scotland.
* Pháp: thủy triều mạnh nhất xung quanh đảo Channel.
* Austraulia: North West có những điểm thủy triều cao nhất thế
giới  10m .
19Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Tiềm năng thủy triều - Thế giới
* Nga:  90.000MW.
* Ấn Độ:  9.000 MW.
- Bờ Tây: vịnh Cambay (7.000 MW).
vịnh Kutch (1200 MW).
- Bờ Đông: Các đồng bằng sông Hằng Tây Bengal phát triển quy mô nhỏ ước
tính  100 MW.
* Hàn Quốc: Hiện tại  500MW.
*(phía Bắc có tiềm năng mạnh nhất thế giới. )
* Trung Quốc: 200.000 KW → Tiềm năng khổng lồ.
Khu vực thủy triều lớn nhất : Thượng Hải , Chiết Giang
20Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Tiềm năng năng lượng thủy triều Việt Nam
 Tiềm năng khai thác năng lượng thủy triều do:
- Có nhiều vũng, vịnh, cửa sông, đầm phá, đường bờ biển > 3.200km
- Độ lớn thủy triều: 0.5 -> 4.5m chủ yếu khoảng 1.5 -> 2m
 Bà Rịa - Vũng Tàu: 5,2 GWh/km2 → mật độ năng lượng thủy triều lớn nhất,
cực đại.
 Phan Thiết: giảm dần tới 2,1 GWh/km2.
 Thừa Thiên Huế: giảm còn: 0,3 GWh/km2.
 Nghệ An tăng:  2,5 GWh/km2.
 Quảng Ninh - Hải Phòng : Mật độ năng lượng  3,7 GWh/km2 → tiềm năng
phát triển nhiều nhất.
Công suất lắp máy có thể đạt 550MW, chiếm 96% tiềm năng kỹ thuật nguồn điện
thủy triều Việt Nam
21Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Quy hoạch xây dựng trạm điện thủy triều Cô Tô (Quảng Ninh)
[Ảnh: Viện KHNL Việt Nam]
Tiềm năng năng lượng thủy triều Việt Nam
22Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 Năng lượng thủy triều - dự án đê biển Vũng Tàu
• Vũng Tàu có: mức triều 3-4m. Chế
độ bán nhật triều
• Theo Bernstren:
− Công suất lý thyết: Nlt = 225.A2.F
(KW)
− Điện năng lý thuyết:
Elt = 1.97.106.A2.F (KWh/năm)
A: biên độ triều (m)
F: diện tích mặt nước
(km2)
• Ước tính công suất lắp máy: 300.000
KW
• Điện năng: 2.102 tỷ KWh/năm ( đã
trừ 3 tháng mùa lũ không điều hành
phát điện và chế độ triều bán nhật)
Tiềm năng năng lượng thủy triều Việt Nam
23Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
III. Ứng dụng:
1. Lịch sử phát triển:
Khoảng thế kỉ XII: Sử dụng thủy triều như một loại năng lượng, chuyển
động lên xuống của thủy triều → quay cối nghiền ngũ cốc. Sau đó, dần bị
thay thế bởi các loại năng lượng khác rẻ hơn, có sẵn (do cuộc cách mạng
nông nghiệp bùng nổ).
Thế kỉ XIX: nguồn năng lượng này được quan tâm trở lại.
H.1: Nhà máy thủy
triều tại Bồ Đào Nha
(≈ năm 1280)
24Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Nguyên tắc:
khi thủy triều lên → nước giữ lại trong đập → thủy triều xuống, đập xả
nước → tua bin quay → quay máy nghiền ngũ cốc.
Ứng dụng
25Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Hiện nay, năng lượng thủy triều được thiết kế đa dạng
Kết hợp năng lượng gió và thủy triều
Lịch sử phát triển-Ứng dụng
26Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
2. Điện năng từ thủy triều
Thủy triều
• Khai thác năng lượng từ sự
chênh lệch mực nước giữa
triều lên và xuống.
• Vd: Đập Thủy triều.
Thế
năng
• Chuyển động của dòng thủy
triều làm quay tuabin.
• Vd: Hàng rào thủy triều,
tuabin thủy triều.
Động
năng
Điện
năng
Độ chênh lệch thủy triều
1. Bình thường: 0.5 m
2. Tại vịnh hẹp, bờ biển gần bờ địa hình thích hợp: 12m
Vd: vịnh Nova Scotia (Đông nam Canada): 10,8m, có khi 16m.
1. Mức thủy triều cần để → điện: > 3-4m (trừ trường hợp quá lớn do tác
động của thiên tai).
Ứng dụng
27Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
2.1. Đập thủy triều
1. Địa điểm xây dựng: Vịnh lớn và cửa vịnh nhỏ
2. Kết cấu đập: đập chứa nước, tuabin, đê kè, cổng, hệ thống khóa
3. Nguyên lí làm việc:
Khi thủy triều lên nước qua cổng đi vào đập, tới khi đủ nước cổng sẽ
lập tức đóng lại, lượng nước chứa trong đập được giữ lại → khi thủy
triều xuống kiệt → đập xả nước → tuabin quay → điện.
Ứng dụng-Điện năng
28Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Ưu điểm:
Tạo con đường băng qua cửa sông, giảm xói mòn bãi biển và bờ biển
Chi phí vận hành thấp, nguyên lí hoạt động đơn giản.
Nhược điểm:
Chi phí xây dựng cao.
Vd: chi phí XD đập thủy triều công suất 8000MW tại cửa sông Severn-Anh là 15 tỉ USD.
Ảnh hưởng tới hệ động-thực vật sinh sống ở cửa sông
Làm thay đổi mức thủy triều trong khu vực, độ đục nước thay đổi
H.5: Mô hình đập thủy triều
Điện năng từ thủy triều – Đập thủy triều.
29Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
H.6: Đập thủy triều La Rance (Pháp) là nhà máy điện thủy triều đầu tiên trên thế
giới, lớn thứ 2 sau nhà máy Shiwa (Hàn Quốc). Xây dựng vắt ngang qua sông
Rance, tổng công suất 240MW/năm, với 24 tuabin nó cung cấp tới 600GWh
điện/năm
Điện năng từ thủy triều – Đập thủy triều.
30Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
2.2. Hàng rào thủy triều
1. Gồm: Tường thành bê tông vững
chắc chặn ngang eo biển hoặc
cửa sông, có những khoảng rỗng
lớn để gắn tuabin (sử dụng
tuabin trục đứng)
2. Địa điểm XD: eo biển giữa đất
liền và đảo hoặc giữa các đảo
nhỏ.
3. Nguyên lí: dòng chiều chuyển
động lên - xuống → quay tuabin
→ điện.
4. Ưu điểm: tạo ra con đường băng
qua sông và ít tác động đến môi
trường hơn so với đập thủy triều
5. Nhược điểm: ảnh hưởng tới sự di
chuyển của các sinh vật biển lớn H.7: Mô hình hàng rào thủy triều
Điện năng từ thủy triều
31Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
H.8: Tuabin thủy triều trục đứng
và hiệu suất hoạt động
Điện năng từ thủy triều – Hàng rào thủy triều.
32Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
H.9: Nhà máy điện thủy triều Uldolmok-Hàn Quốc đi vào hoạt động năm 2009,
được xây tại eo biển Jindo Country với công suất 1 MW là đập ứng dụng công
nghệ tuabin dạng xoắn ốc để hoạt động .
Điện năng từ thủy triều – Hàng rào thủy triều.
33Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
2.3. Tuabin thủy triều
1. Công nghệ mới nhất hiện nay, được ưa chuộng hơn đập và hàng rào
thủy triều.
2. Đặc điểm: Khá giống với tuabin gió nhưng đặt dưới nước, tuabin bố trí
thành hàng, tương tự như trang trại tuabin gió. Do nước biển nặng
hơn không khí → một tuabin thủy triều có thể tạo năng lượng nhiều
hơn tuabin gió có cùng kích thước.
3. Tốc độ cần dòng thủy triều để phát điện: 2-3 m/s.
4. Vị trí đặt: cửa sông, cửa vịnh, có độ sâu 20-30m; những nơi có dòng
chảy mạnh.
5. Ưu điểm: ít ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, mỹ quan khu vực. Có
thể sử dụng cả khi thủy triều lên - xuống.
6. Nhược điểm: áp lực nước lớn → thiết bị phải có thiết kế bền vững cao,
khó khăn trong việc bảo trì. Sinh vật biển hoặc rác thải có thể bị cuốn
vào, mắc kẹt trong tuabin. Tuy nhiên các tuabin cải tiến sau này:
tuabin venturi, tuabin tidel, tuabin diều... Công suất cao hơn, an toàn
cho môi trường và sinh vật biển
Điện năng từ thủy triều
34Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Cấu tạo:
1. Cánh quạt
2. Hộp số
3. Máy phát điện
Ba bộ phận này gắn với cấu trúc hỗ trợ. Có 3 loại chính:
Cấu trúc Gravity
Cấu trúc Piled
Cấu trúc Floating
Tuabin-Điện năng-Ứng dụng
35Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
H.8: Một số loại tuabin thủy triều
Tuabin-Điện năng từ thủy triều
36Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
1. Là một tháp được neo dưới đáy
biển, cách bờ ≈ 400 m, tại vịnh
Strangford - Bắc Ireland (dòng
thủy triều tại đây chuyển động
rất nhanh, vận tốc có thể đạt 15
km/h.
2. Chuyển động lên xuống của
thủy triều → quay 2 rotor (d =
16m gắn trên một trục) → điện
năng (tốc độ dòng chảy ít nhất =
3,5 km/h).
3. Nguyên lý hoạt động: tương tự
như turbin gió nhưng hoạt động
dưới nước. Turbine → năng
lượng 1,2MW, gấp 4 lần so với
các turbine khác, có thể cung
cấp điện cho ≈ 1.000 hộ dân.
H.9: Turbine SeaGen
Tuabin-Điện năng từ thủy triều
37Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
1. Mật độ năng lượng lớn: Nước biển năng hơn không khí 832 lần, một
đợt thủy triều có tốc độ 8 hải lí (khoảng 14.81 km/h) cung cấp năng
lượng nhiều hơn tốc độ gió 380 km/h.
2. Nguồn điện đáng tin cậy: thủy triều hầu như không phụ thuộc theo
mùa, thời tiết, có thể dự đoán trước được nhiều năm nhờ nghiên cứu
quỹ đạo mặt trăng, mặt trời, trái đất. Trong khi đó năng lượng mặt
trời thường biến động mạnh, gió thì khó dự đoán.
3. Chi phí nhiên liệu bằng không: Nhiên liệu là nước – miễn phí, trong
quá trình hoạt động chỉ có chi phí bảo trì.
4. Vòng đời dài: một đập thủy triều sau khi xây dựng có thể hoạt động tới
100 năm, do đó chi phí thủy triều sẽ không cao nếu tính dài hạn.
5. Không phát thải khí nhà kính, chất thải nguy hại...
6. Cải thiện giao thông: Đập, hàng rào có thể làm cầu nối qua các sông, eo
biển...
3.1. Ưu điểm Ứng dụng-Năng lượng thủy triều
38Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
3.2. Nhược điểm
1. Chi phí đầu tư ban đầu cao: Chi phí nhà máy điện thủy triều gấp 2-3
lần so với đập thủy điện. Chi phí đầu tư lớn → giá điện cao (giá điện gió ≈
85 €/MWh, thì giá điện thủy triều ≈ 317 €/MWh.
2. Phụ thuộc địa lý: Chỉ có thể khai thác ở khu vực có biên độ triều lớn,
liên tục. Trên thế giới hiện hiện có 40 điểm khả thi cho việc XD nhà máy
điện thủy triều, tập trung ở Anh, Pháp, Nga, Canada...Quần đảo Ecoss
(Anh) chiếm ¼ tiềm năng năng lượng châu Âu.
3. Hủy hoại môi trường: Ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái, (quá trình di
cư sinh vật, nơi ở, nguồn thức ăn của sinh vật), chất thải tích tụ tại khu vực
đập → loài thủy sinh.
4. Những rủi ro khác: Độ sâu, độ đục biển-sông thay đổi ảnh hưởng đến
hoạt động du lịch, giải trí tại địa phương...
Ứng dụng-Năng lượng thủy triều
39Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
IV- Tình hình
 Năng lượng thủy triều ứng một dạng năng lượng có nguồn nhiên liệu
vô tận và miễn phí, lại không đòi hỏi sự bảo trì cao.
 Khác với mô hình năng lượng mặt trời và năng lượng gió, năng lượng
thủy triều khá ổn định vì thủy triều trong ngày có thể được dự báo chính
xác.
 Hiện nay, các trạm điện thủy triều đang hoạt động ở Pháp, Nga, Trung
Quốc và Canada.
 Tuy nhiên, năng lượng thủy triều không phải là một nguồn năng lượng
quan trọng trên toàn thế giới, bởi vì chỉ có một số ít các vị trí có mực nước
triều dâng cao đủ để việc phát điện mang tính khả thi
40Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng nguồn năng
lượng từ biển
 Năm 1966, tại Pháp đã hoàn thành XD nhà máy điện thủy triều
đầu tiên trên thế giới có quy mô công nghiệp, công suất 240 MW
 Năm 1984: tại Canada đã vận hành một nhà máy 20 MW, sản
xuất 30 triệu KW điện hằng năm.
 Trung Quốc cũng là một nước rất quan tâm đến nguồn năng
lượng sạch, hiện nay Trung Quốc có 7 nhà máy điện thủy triều
đang vận hành với tổng công suất 11 MW.
 Hàn Quốc đang chú trọng khai thác năng lượng thủy triều.
Vd: Nhà máy điện thủy triều Shiwa - công suất 254 MW hoàn thành năm
2010; tại thành phố Incheon từ năm 2007 đã xây dựng một nhà máy có
công suất 812 MW lớn nhất thế giới với 32 tổ máy và sẽ đưa vào vận
hành năm 2017
Tình hình
41Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Quốc gia Dự án Công nghệ sử
dụng
Năm vận
hành
Địa điểm Tổng công
suất
Pháp La Rance Đập thủy triều 1966 Cửa sông Rance, miền
Bắc nước Pháp
240
Canada Annapolis
Roya
Đập thủy triều 1984 Vịnh Fundy, Nova
Scotia
20
Trung Quốc c Jiangxia Đập thủy triều 1985 Chiết Giang, Trung
Quốc
3.2
Nga Kislaya Guba Đập thủy triều 2004 Vịnh Kislaya , Guba 1.7
Anh Strangford
Lough Seagen
Tuabin thủy
triều
2007 Strangford , Lough 1.2
Hàn Quốc Uldolmok Đập thủy triều 2009 Jindo County 1
Sihwa Tidal
Power Station
Đập thủy triều 2011 254
Các nhà máy điện thủy triều đã được xây dựng
Tình hình
42Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Các dự án thủy triều đang được triển khai
Quốc gia Dự án Công nghệ sử dụng Tổng công
suất
(MW)
Năm vận
hành dự kiến
Hàn
Quốc
Incheon Tidal Power
Station
Tuabin thủy triều 2.400 2017
Anh Severn Barrage Đập thủy triều 8.640 2016
Mỹ Skerries Tidal Farm Tuabin thủy triều 10,5 2011
Ấn Độ Dự án Kutch Tuabin thủy triều 50 2013
Nga Tugurskaya Tidal Power
Plant
Tuabin thủy triều 3.640
Mezenskaya Tidal
Power Plant
Tuabin thủy triều 8.000
Penzhinskaya Tidal
Power Plant
Đập thủy triều 87.100
Philipin Dự án Dalupiri Blue
Energy
Hàng rào thủy triều 2.200
Tình hình
43Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG THỦY TRIỀU LỚN
NHẤT THẾ GIỚI
 Nhà máy Điện thủy triều Sihwa bắt đầu được đưa vào vận hành cuối
tháng 8/2011.
 Nhà máy được xây trên một khu đất rộng 140 nghìn m2, với 10 động cơ
turbine 25,4MW và 8 cửa cống đã được lắp đặt ở phần dưới của nhà
máy điện cao 15 tầng.
 Đường kính của máy phát điện chạy bằng turbine lên tới 14m và chiều
dài cánh quạt là 7,5m.
 Những máy phát điện chạy bằng turbine khổng lồ này sản xuất ra 254
nghìn kW điện một ngày và 552,7 triệu kW điện một năm
 Sản lượng điện của Nhà máy Điện Sihwa vượt qua Nhà máy Điện La
Rance của Pháp và trở thành nhà máy điện thủy triều lớn nhất thế giới
với hiệu suất năng lượng 544 triệu kWh/năm. Lượng điện này đủ để
cung cấp cho 500 nghìn hộ gia đình.
Tình hình
44Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Nhà máy điện thủy triều sihwa- Hàn Quốc- công suất 254MW
Tình hình
45Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Nhà máy điện thủy triều La Rance - Pháp
Năm 1961: Pháp XD nhà máy điện thủy triều đầu tiên trên thế giới ở
sông LaRance, kết nối thành công với hệ thống đường dây tải điện vào
năm 1967, công suất 240MW/năm, cung cấp tới 600GWh điện → Pháp
dẫn đầu thế giới suốt nhiều thập kỷ về dạng năng lượng này và thu hút
>200.000 khách du lịch mỗi năm.
Tình hình
46Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
Dự án năng lượng thủy triều lớn nhất Châu âu đã
được Scotland cấp phép
Khi giai đoạn đầu tiên
của dự án được hoàn
thành vào năm 2020, các
mảng dự kiến ​​sẽ tạo ra đủ
điện cho 42.000 hộ gia
đình - khoảng 40 % nhà ở
trong khu vực Tây
Nguyên của Scotland.
Tình hình
47Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
- Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng từ sóng biển
- Tuy nhiên, rất tiếc là sự đầu tư và khai thác nguồn năng lượng
sạch này khá chậm so với thế giới đã và đang thực hiện.
- Hiện tại, phát triển năng lượng biển ở nước ta mới chỉ ở giai đoạn
hết sức sơ khai.
- Việt Nam còn khá chậm trong việc xem xét có nên gia nhập Nhóm
Quốc tế về Năng lượng Đại dương (OES).
- Việt Nam cần sớm tham gia các tổ chức quốc tế để có thể triển
khai hiệu quả triệt để chiến lược năng lượng xanh, góp phần phát
triển kinh tế xã hội bền vững
Việt Nam Tình hình
48Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
1. http://www.greenrhinoenergy.com/renewable/marine/tidal_stream.php
2. http://www.slideshare.net/tonygracious/tidal-power-plants
3. http://nguyenbathanh.net/noi-dung-y-tuong-du-an-de-bien-vung-tau-go-cong.html
4. http://www.energybc.ca/profiles/tidal.html#tbarrages
5. http://www.eai.in/club/users/krupali/blogs/792#sthash.3ZpwimAp.dpuf
6. http://www.eai.in/club/users/krupali/blogs/792
7. http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuvien/Include/TVDT.asp?option=4&CSDL=6&ID=6710&I
Dlinhvuc=1618.
8. http://www.slideshare.net/LukeBatten/comparisons-of-tidal-barrages-
worldwide?from_search=12
9. http://www.slideshare.net/febriantoutomo1/2209100010-febrianto-plt-pasang-surut-tidal
10. http://www.slideshare.net/gregbriner/tidal-power
11. http://www.slideshare.net/tonygracious/tidal-power-plants
12. http://www.slideshare.net/wsmenzies/sihwa-tidal-power
13. http://www.slideshare.net/kkublbeck/alternative-energy-3401583
14. http://www.slideshare.net/PatriciaMcCarthy/010-tides?from_search=2
Tài liệu tham khảo
49Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương

More Related Content

What's hot

Độc Quyền Điện Ở Việt Nam
Độc Quyền Điện Ở Việt NamĐộc Quyền Điện Ở Việt Nam
Độc Quyền Điện Ở Việt Nam
Vietcuong Le
 
Giao trinh cung cap dien
Giao trinh cung cap dienGiao trinh cung cap dien
Giao trinh cung cap dien
Tùng Lê
 
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiềuCông thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Man_Ebook
 
Vấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượngVấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượng
Ái Như Dương
 
chỉnh lưu hình tia 3 pha.doc
chỉnh lưu hình tia 3 pha.docchỉnh lưu hình tia 3 pha.doc
chỉnh lưu hình tia 3 pha.doc
26ngQuangKhi
 
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến ápCông thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Man_Ebook
 
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
jackjohn45
 
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
nataliej4
 
Máy điện 1
Máy điện 1Máy điện 1
Máy điện 1
hoan95
 
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậuThuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Phi Hoàng
 
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docxTính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Man_Ebook
 
Luận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Luận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt NamLuận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Luận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Bài giảng năng lượng tái tạo
Bài giảng năng lượng tái tạoBài giảng năng lượng tái tạo
Bài giảng năng lượng tái tạo
Thanh Hoa
 
Sự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từ
Sự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từSự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từ
Sự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từ
Lee Ein
 
do an dien tu cong suat DC-AC
do an dien tu cong suat DC-ACdo an dien tu cong suat DC-AC
do an dien tu cong suat DC-AC
Thắng Phiêu Diêu
 
Đề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đ
Đề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đĐề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đ
Đề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đ
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬU
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬUGIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬU
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬU
PMC WEB
 
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điệnĐồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Evans Schoen
 
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAYĐề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểmBáo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Luanvantot.com 0934.573.149
 

What's hot (20)

Độc Quyền Điện Ở Việt Nam
Độc Quyền Điện Ở Việt NamĐộc Quyền Điện Ở Việt Nam
Độc Quyền Điện Ở Việt Nam
 
Giao trinh cung cap dien
Giao trinh cung cap dienGiao trinh cung cap dien
Giao trinh cung cap dien
 
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiềuCông thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
Công thức Máy điện 1 - Chương 3 - Máy điện một chiều
 
Vấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượngVấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượng
 
chỉnh lưu hình tia 3 pha.doc
chỉnh lưu hình tia 3 pha.docchỉnh lưu hình tia 3 pha.doc
chỉnh lưu hình tia 3 pha.doc
 
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến ápCông thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp
 
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
 
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
 
Máy điện 1
Máy điện 1Máy điện 1
Máy điện 1
 
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậuThuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
 
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docxTính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
 
Luận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Luận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt NamLuận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Luận văn: Tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
 
Bài giảng năng lượng tái tạo
Bài giảng năng lượng tái tạoBài giảng năng lượng tái tạo
Bài giảng năng lượng tái tạo
 
Sự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từ
Sự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từSự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từ
Sự hình thành và phát triển lý thuyết sóng điện từ
 
do an dien tu cong suat DC-AC
do an dien tu cong suat DC-ACdo an dien tu cong suat DC-AC
do an dien tu cong suat DC-AC
 
Đề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đ
Đề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đĐề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đ
Đề tài: Máy khoan đứng 2h125, HAY, 9đ
 
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬU
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬUGIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬU
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU-NAM CHÂM VĨNH CỬU
 
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điệnĐồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
 
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAYĐề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
 
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểmBáo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
 

Viewers also liked

Năng lượng mới
Năng lượng mớiNăng lượng mới
Năng lượng mớiHùng Hà
 
Giáo trình nhà máy thủy điện lã văn út - đhbkhn
Giáo trình nhà máy thủy điện  lã văn út - đhbkhnGiáo trình nhà máy thủy điện  lã văn út - đhbkhn
Giáo trình nhà máy thủy điện lã văn út - đhbkhn
Đức Huy
 
Tidal power plants
Tidal power plantsTidal power plants
Tidal power plants
tonygracious
 
Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai
Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai
Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai
Nhóm Năng lượng Mới Việt Nam
 
Tidal Power
Tidal PowerTidal Power
Tidal Power
Greg Briner
 
Sự tham gia của người dân trong các dự án thủy điện
Sự tham gia của người dân trong các dự án thủy điệnSự tham gia của người dân trong các dự án thủy điện
Sự tham gia của người dân trong các dự án thủy điện
Dang Quang
 
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Tổng quan tổ máy thủy điện part 1
Tổng quan tổ máy thủy điện part 1Tổng quan tổ máy thủy điện part 1
Tổng quan tổ máy thủy điện part 1Mai Tuấn Kiệt
 
Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)
Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)
Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)
Dat Namikaze
 
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAMCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
Tuong Do
 
Comparisons of tidal barrages worldwide
Comparisons of tidal barrages worldwideComparisons of tidal barrages worldwide
Comparisons of tidal barrages worldwide
LukeBatten
 
Chinh sach nang luong tai Viet Nam
Chinh sach nang luong tai Viet NamChinh sach nang luong tai Viet Nam
Chinh sach nang luong tai Viet Namnhóc Ngố
 
Tidal energy
Tidal energyTidal energy
Tidal energy
Debbie Fullbuster
 
Tổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt Nam
Tổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt NamTổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt Nam
Tổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt Nam
Tuong Do
 
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hộiMối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hộiTrần Thế Dinh
 
Tai lieu ky thuat dien tu
Tai lieu ky thuat dien tuTai lieu ky thuat dien tu
Tai lieu ky thuat dien tu
Nguyễn Phước Hải
 

Viewers also liked (20)

Năng lượng mới
Năng lượng mớiNăng lượng mới
Năng lượng mới
 
Năng lượng1 ppt
Năng lượng1 pptNăng lượng1 ppt
Năng lượng1 ppt
 
Giáo trình nhà máy thủy điện lã văn út - đhbkhn
Giáo trình nhà máy thủy điện  lã văn út - đhbkhnGiáo trình nhà máy thủy điện  lã văn út - đhbkhn
Giáo trình nhà máy thủy điện lã văn út - đhbkhn
 
Tidal power plants
Tidal power plantsTidal power plants
Tidal power plants
 
Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai
Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai
Năng lượng Mới là gì? Hãy làm quen với nguồn năng lượng của tương lai
 
Tidal Power
Tidal PowerTidal Power
Tidal Power
 
Sự tham gia của người dân trong các dự án thủy điện
Sự tham gia của người dân trong các dự án thủy điệnSự tham gia của người dân trong các dự án thủy điện
Sự tham gia của người dân trong các dự án thủy điện
 
Group1 Srepok3
Group1 Srepok3Group1 Srepok3
Group1 Srepok3
 
Group1 Srepok3 P2
Group1 Srepok3 P2Group1 Srepok3 P2
Group1 Srepok3 P2
 
Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06
Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06
Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06
 
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại s...
 
Tổng quan tổ máy thủy điện part 1
Tổng quan tổ máy thủy điện part 1Tổng quan tổ máy thủy điện part 1
Tổng quan tổ máy thủy điện part 1
 
Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)
Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)
Thực trạng triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam (2011-2013)
 
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAMCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
 
Comparisons of tidal barrages worldwide
Comparisons of tidal barrages worldwideComparisons of tidal barrages worldwide
Comparisons of tidal barrages worldwide
 
Chinh sach nang luong tai Viet Nam
Chinh sach nang luong tai Viet NamChinh sach nang luong tai Viet Nam
Chinh sach nang luong tai Viet Nam
 
Tidal energy
Tidal energyTidal energy
Tidal energy
 
Tổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt Nam
Tổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt NamTổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt Nam
Tổng quan và Hiện trạng Năng lượng mặt trời Việt Nam
 
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hộiMối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
 
Tai lieu ky thuat dien tu
Tai lieu ky thuat dien tuTai lieu ky thuat dien tu
Tai lieu ky thuat dien tu
 

Similar to Năng lượng thủy triều

VANHIENN DLTNDC2.docx
VANHIENN DLTNDC2.docxVANHIENN DLTNDC2.docx
VANHIENN DLTNDC2.docx
HinNguynTh180
 
Purple Colorful Playful Group Project Presentation.pdf
Purple Colorful Playful Group Project Presentation.pdfPurple Colorful Playful Group Project Presentation.pdf
Purple Colorful Playful Group Project Presentation.pdf
2TrnNhNySPVLK44
 
TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...
TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...
TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...
Thông Tắc Cống Hà Nội LH:0945.861.366
 
Lời mở đầu
Lời mở đầuLời mở đầu
Lời mở đầu
ánh linh
 
Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung)
Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung) Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung)
Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung)
nataliej4
 
Khái quát về sóng cơ học - Lý 12
Khái quát về sóng cơ học - Lý 12Khái quát về sóng cơ học - Lý 12
Khái quát về sóng cơ học - Lý 12
VuKirikou
 
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
nataliej4
 
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
nataliej4
 
đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...
đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...
đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...
jackjohn45
 
Thuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vnThuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vnmnhtunguyen
 
Bai bao nhom nguyendinhdc
Bai bao nhom nguyendinhdcBai bao nhom nguyendinhdc
Bai bao nhom nguyendinhdc
MichaelDang47
 
THUYETTRINH.pptx
THUYETTRINH.pptxTHUYETTRINH.pptx
THUYETTRINH.pptx
Qunon17
 
Thiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
Thiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trờiThiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
Thiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
nataliej4
 
Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.
Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.
Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.
Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài 0934.573.149 / Luanvantot.com
 
Thiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp miniThiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp miniSói Già
 
Nnt gt lich_sunb_quyen108
Nnt gt lich_sunb_quyen108Nnt gt lich_sunb_quyen108
Nnt gt lich_sunb_quyen108Viet Nam
 
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekongquản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
nhóc Ngố
 

Similar to Năng lượng thủy triều (20)

VANHIENN DLTNDC2.docx
VANHIENN DLTNDC2.docxVANHIENN DLTNDC2.docx
VANHIENN DLTNDC2.docx
 
Purple Colorful Playful Group Project Presentation.pdf
Purple Colorful Playful Group Project Presentation.pdfPurple Colorful Playful Group Project Presentation.pdf
Purple Colorful Playful Group Project Presentation.pdf
 
TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...
TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...
TÁC ĐỘNG CỦA ENSO ĐẾN THỜI TIẾT, KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VI...
 
Lời mở đầu
Lời mở đầuLời mở đầu
Lời mở đầu
 
Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung)
Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung) Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung)
Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (PGS.TS Nguyễn Viết Trung)
 
Khái quát về sóng cơ học - Lý 12
Khái quát về sóng cơ học - Lý 12Khái quát về sóng cơ học - Lý 12
Khái quát về sóng cơ học - Lý 12
 
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
 
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí THPT
 
Chuong 1
Chuong 1Chuong 1
Chuong 1
 
đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...
đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...
đáNh giá các hệ thống ngăn mặn vùng ven biển châu thổ cửu long & dự án th...
 
Thuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vnThuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vn
 
Bai bao nhom nguyendinhdc
Bai bao nhom nguyendinhdcBai bao nhom nguyendinhdc
Bai bao nhom nguyendinhdc
 
Bão mặt trời (bão điện từ)
Bão mặt trời (bão điện từ)Bão mặt trời (bão điện từ)
Bão mặt trời (bão điện từ)
 
THUYETTRINH.pptx
THUYETTRINH.pptxTHUYETTRINH.pptx
THUYETTRINH.pptx
 
Thiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
Thiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trờiThiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
Thiết kế chế tạo hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
 
Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.
Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.
Cơ Sở Lý Luận Chuyên Đề Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế Và Phát Triển.
 
Thiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp miniThiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp mini
 
Bao cao t
Bao cao tBao cao t
Bao cao t
 
Nnt gt lich_sunb_quyen108
Nnt gt lich_sunb_quyen108Nnt gt lich_sunb_quyen108
Nnt gt lich_sunb_quyen108
 
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekongquản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
 

Năng lượng thủy triều

 • 1. Năng lượng thủy triều ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 2 1. Mai Thị Giang. 2. Trần Thu Hà. 3. Vũ Thị Huyền. 4. Ninh Thị Hương. 5. Trương Thị Thu Hương.1Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 2. Nội dung I. Khái quát về năng lượng thủy triều. II. Tiềm năng. 1. Thế giới. 2. Việt Nam. III.Ứng dụng năng lượng thủy triều. 1. Lịch sử phát triển. 2. Điện năng từ thủy triều. 3. Ưu, nhược điểm. IV.Tình hình sử dụng. 1. Thế giới. 2. Việt Nam 2Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 3. I. Khái quát 1. Định nghĩa: - Thủy triều sinh ra do lực hấp dẫn giữa Mặt trăng, Mặt trời và chuyển động quay của Trái đất (Trái đất tự quay quanh trục → mỗi ngày có 2 lần thủy triều lên cao và xuống thấp) - Điện thủy triều (Năng lượng thủy triều): Lượng điện thu được từ năng lượng chứa trong khối nước chuyển động do thủy triều. 2. Phân loại: • Triều cường : * Thủy triều cực đại – Khi Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất gần như thẳng hàng - ảnh hưởng của lực hấp dẫn là lớn nhất. • * Có sự chênh lệch lớn giữa độ cao nước dâng – nước hạ.(Xảy ra ngay sau khi trăng tròn và trăng non) • Triều kiệt : Thủy triều cực tiểu - Khi đường thẳng nối Trái đất, Mặt trăng tạo thành góc 90◦ với đường thẳng nối Trái đất và Mặt trời – ảnh hưởng của sức hút thấp nhất) 3Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 4. Khái quát - Phân loại H.1 4Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 5.  Theo chu kỳ triều phân thành 3 loại: 1. Triều bán nhật :Nếu chu kỳ dao động của thuỷ triều bằng nửa ngày Mặt Trăng (12g25ph). 2. Triều toàn nhật :Chu kỳ bằng một ngày Mặt Trăng (24g50ph). 3. Triều hỗn hợp :Chu kỳ biến đổi trong thời gian nửa tháng Mặt Trăng từ bán nhật sang toàn nhật (ngược lại). - Bán nhật triều không đều - Nhật triều không đều (Nếu số ngày với chu kỳ toàn nhật chiếm ưu thế thì thuỷ triều → triều toàn nhật không đều, nếu số ngày với chu kỳ bán nhật chiếm ưu thế − triều bán nhật không đều.)  Khu vực có chế độ bán nhật triều không đều: hầu hết các ngày trong tháng có có hai lần triều dâng và hai lần triều rút và một số ngày chỉ có một lần triều lên hoặc một lần triều rút.  Khu vực có chế độ nhật triều không đều: hầu hết các ngày trong tháng là nhật triều và một số ít ngày là bán nhật triều. Phân loại thủy triều 5Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 6. Bình thường,chênh lệch mực nước triều dâng – triều hạ ≈ 0,5m. Tuy nhiên,1 số vùng biển vịnh hẹp có sự chênh lệch lớn: Vịnh Fundy ( Nova Scota- Đông Nam Canada) – 16m (Max). H.1 Triều lên và triều xuống Vịnh Fundy Phân loại thủy triều 6Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 7. 3. Nguyên nhân hình thành: Nguyên nhân tạo ra thủy triều 1. Lực hấp dẫn của Mặt trăng và Mặt trời. ( Fhấp dẫn mặt trăng = 2* Fhấp dẫn mặt trời ). 2. Lực hướng tâm của Trái đất. 7Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 8. Nguyên nhân hình thành thủy triều – Lực hấp dẫn LỰC HẤP DẪN LỰC HƯỚNG TÂM Điểm cân bằng của hệ thống Trái đất – Mặt trăng Nước phình - Do lực hấp dẫn của mặt trăng 8Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 9. Tại mỗi điểm của bề mặt Trái đất, có các lực tác động 1. Trọng lực: F1 = G.E/r2 (Định luật Newton) →lực này k đổi về hướng + độ lớn→góp phần làm thủy triều rút chứ k gây ra hoàn toàn hiện tượng thủy triều. 2. Lực ly tâm: F2 = ω2 .r.cosα (ω : vận tốc góc của TĐ ; α Vĩ độ đlí của điểm đã cho).→k đổi về hướng + độ lớn →góp phần làm triều dâng, k hoàn toàn gây ra hiện tượng thủy triều. 3. Lực kéo của mặt trăng lên TĐ: lên mỗi điểm có khối lượng là 1 đơn vị F3 = G.M/∆2 Tại những điểm khác nhau trên bề mặt Trái đất độ lớn và hướng của lực cũng thay đổi (khoảng cách thay đổi), lực này thay đổi theo thời gian (do sự tự quay của TĐ) → Thay đổi liên tục khoảng cách giữa 2 chất điểm trên Trái đất – Mặt trăng. Nguyên nhân hình thành – Lực hướng tâm của Trái đất 9Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 10. 4. Lực li tâm của hệ thống trái đất - mặt trăng - mặt trời Giữa trái đất – mặt trăng xem như chuyển động quanh 1 tâm O – nằm giữa TĐ, MT do ảnh hưởng của lực hấp dẫn. (O cách tâm TĐ ≈ 4600km, cách bề mặt 1771,2 km) Đặc điểm: – Lực này trong tất cả các điểm cắt của bề mặt trái đất đều bằng nhau, bằng lực ly tâm xuất hiện trong tâm trái đất cũng với chuyển động này. – Có hướng từ mặt trăng, tác động lên tất cả các điểm của Trái đất theo phương song song với đường nối tâm. – Có độ lớn = lực ly tâm tại tâm trái đất nhưng có hướng ngược lại. – Tại cùng một thời điểm, tất các điểm đều chịu cùng một lực như nhau về độ lớn và hướng. Nguyên nhân hình thành 10Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 11. Những biến đổi thủy triều trải qua các giai đoạn sau:  Ngập triều :mực nước biển dâng lên trong vài giờ, ngập vùng gian triều.  Triều cao :nước dâng lên đến điểm cao nhất  Triều thấp:nước hạ thấp đến điểm thấp nhất  Thủy triều tạo ra các dòng chảy có tính dao động gọi là dòng chảy triều. Thời điểm mà dòng triều dừng chuyển động được gọi là nước chùng hoặc nước đứng. Thủy triều sau đó đổi hướng thì ta có sự biến đổi ngược lại. (Nước đứng thường xuất hiện gần lúc mực nước triều cao hoặc triều thấp. Nhưng có những nơi là thời gian nước đứng là khác nhau đáng kể giữa triều cao và triều thấp) 4. Đặc điểm của thủy triều 11Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 12. • …Đặc điểm của thủy triều 1. Chu kỳ triều: Chu kỳ triều phụ thuộc vào cơ chế tổ hợp các sóng triều thành phần.Thông thường, khoảng thời gian giữa hai lần chân triều trong một ngày gọi là chu kỳ triều. 2.Thời gian triều dâng: Khoảng thời gian từ lúc chân triều đến lúc đỉnh triều kế tiếp. 3.Thời gian triều rút: Khoảng thời gian từ lúc đỉnh triều đến lúc chân triều. 4.Độ lớn triều: Hiệu mực nước nước lớn cao và mực nước nước ròng thấp trong ngày. 12Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 13. 5. Sóng triều. Thủy triều lan truyền trong thủy quyển dưới dạng sóng dài, chu kỳ nhiều giờ, bước sóng hàng ngàn km và biên độ bé (so với bước sóng). Các sóng triều cơ bản là: Bán nhật triều mặt trăng chính (KH:M2, CK:12h25p) Nhật triều mặt trăng chính (KH:O1,CK:25h47p) Bán nhật triều chính (KH:S2, CK:12h) Nhật triều mặt trời chính (KH:P1, CK:24h4 p) Lệch nhật triều chính (KH:K1, CK:23h56p) ( Có ≈ 396 sóng triều thành phần có ý nghĩa) …Đặc điểm của thủy triều 13Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 14. 6.Sóng triều tại vùng biển ven bờ và cửa sông: Tính chất thủy triều tại vùng biển ven bờ, cửa sông rất phức tạp vì mực nước triều ở đây được hình thành bởi tổ hợp các sóng dài dạng sóng tiến và sóng đứng bị biến dạng mạnh do sự phản xạ, khúc xạ, tác động của lực Corriolis, lực ma sát, cấu trúc đáy, đường bờ biển và sông rạch. 7.Mực nước triều: Quá trình mặt nước dao động theo thời gian so với mốc cao độ quy ước. Mực nước triều đo bằng đơn vị độ dài mét (m) hoặc centimet (cm) …Đặc điểm của thủy triều 14Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 15. …Đặc điểm của thủy triều 8.Kỳ triều cường và kỳ triều kém: Cứ trong khoảng nửa tháng có 3-5 ngày triều lên xuống mạnh (lên rất cao, xuống rất thấp) gọi là triều cường,thường sảy ra vào tuần trăng rằm và đầu tháng âm lịch ; sau đó độ lớn triều giảm dần kéo dài chừng 4-5 ngày, tiếp đó là 3-5 ngày triều lên xuống rất yếu gọi là triều kém thường sảy ra ở thời kỳ trăng non và trăng già . Kế đó, độ lớn triều tăng dần trong vòng 4-5 ngày và bước vào kỳ nước cường tiếp theo. 15Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 16. II. Tiềm năng thủy triều 1. Công suất tiềm năng toàn thế giới: 3 tỷ KW 2. Lượng có thể khai thác: 640.000 KW 3. Dự đoán cung cấp toàn cầu: 1.800 TWh/năm, đáp ứng  5% nhu cầu năng lượng hiện nay. Mật độ năng lượng thủy triều [Nguồn: http://tidalenergy.net.au/energy-comparison.html] 16Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 17.  Thưc tế có thất thoát năng lượng trong quá trình thành điện năng do: - Tốc độ dòng chảy không lí tưởng - Các thiết bị bị ảnh hưởng bởi: các điều kiện tự nhiên, sự ăn mòn hoặc ma sát với dòng biển - Hệ thống dẫn điện: máy phát điện, máy biến thế, kết nối lưới điện… P = 1/2Av3 Cp Cp = hệ số điện tuabin  = mật độ nước biển A = diện tích quét của tuabin ( m²) V = vận tốc của dòng chảy xa bờ 5. Công thức năng lượng do tuabin cánh quạt sinh ra: Tiềm năng thủy triều 17Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 18. Phân bố tiềm năng thủy triều trên Thế giới [Nguồn: http://www.slideshare.net/gregbriner/tidal-power] 1. Có thể xây đập. 2. Nguồn TN ≈GW. 3. thủy triều thích hợp Tiềm năng thủy triều 18Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 19. Tiềm năng trên thế giới * Canada: tiềm năng > 42 GW *British Colombia (4000 MW), vịnh Fund, đường biển St Lawrence những điểm có tiềm năngtốt nhất Thế giới. * Mỹ: Alaska, Washington, California, Maine → mật độ năng lượng lớn. * Chile: ≥ 500 MW. * Anh: khai thác 18TWh/năm, 40% tập trung ở phía bắc Scotland. * Pháp: thủy triều mạnh nhất xung quanh đảo Channel. * Austraulia: North West có những điểm thủy triều cao nhất thế giới  10m . 19Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 20. Tiềm năng thủy triều - Thế giới * Nga:  90.000MW. * Ấn Độ:  9.000 MW. - Bờ Tây: vịnh Cambay (7.000 MW). vịnh Kutch (1200 MW). - Bờ Đông: Các đồng bằng sông Hằng Tây Bengal phát triển quy mô nhỏ ước tính  100 MW. * Hàn Quốc: Hiện tại  500MW. *(phía Bắc có tiềm năng mạnh nhất thế giới. ) * Trung Quốc: 200.000 KW → Tiềm năng khổng lồ. Khu vực thủy triều lớn nhất : Thượng Hải , Chiết Giang 20Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 21. Tiềm năng năng lượng thủy triều Việt Nam  Tiềm năng khai thác năng lượng thủy triều do: - Có nhiều vũng, vịnh, cửa sông, đầm phá, đường bờ biển > 3.200km - Độ lớn thủy triều: 0.5 -> 4.5m chủ yếu khoảng 1.5 -> 2m  Bà Rịa - Vũng Tàu: 5,2 GWh/km2 → mật độ năng lượng thủy triều lớn nhất, cực đại.  Phan Thiết: giảm dần tới 2,1 GWh/km2.  Thừa Thiên Huế: giảm còn: 0,3 GWh/km2.  Nghệ An tăng:  2,5 GWh/km2.  Quảng Ninh - Hải Phòng : Mật độ năng lượng  3,7 GWh/km2 → tiềm năng phát triển nhiều nhất. Công suất lắp máy có thể đạt 550MW, chiếm 96% tiềm năng kỹ thuật nguồn điện thủy triều Việt Nam 21Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 22. Quy hoạch xây dựng trạm điện thủy triều Cô Tô (Quảng Ninh) [Ảnh: Viện KHNL Việt Nam] Tiềm năng năng lượng thủy triều Việt Nam 22Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 23.  Năng lượng thủy triều - dự án đê biển Vũng Tàu • Vũng Tàu có: mức triều 3-4m. Chế độ bán nhật triều • Theo Bernstren: − Công suất lý thyết: Nlt = 225.A2.F (KW) − Điện năng lý thuyết: Elt = 1.97.106.A2.F (KWh/năm) A: biên độ triều (m) F: diện tích mặt nước (km2) • Ước tính công suất lắp máy: 300.000 KW • Điện năng: 2.102 tỷ KWh/năm ( đã trừ 3 tháng mùa lũ không điều hành phát điện và chế độ triều bán nhật) Tiềm năng năng lượng thủy triều Việt Nam 23Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 24. III. Ứng dụng: 1. Lịch sử phát triển: Khoảng thế kỉ XII: Sử dụng thủy triều như một loại năng lượng, chuyển động lên xuống của thủy triều → quay cối nghiền ngũ cốc. Sau đó, dần bị thay thế bởi các loại năng lượng khác rẻ hơn, có sẵn (do cuộc cách mạng nông nghiệp bùng nổ). Thế kỉ XIX: nguồn năng lượng này được quan tâm trở lại. H.1: Nhà máy thủy triều tại Bồ Đào Nha (≈ năm 1280) 24Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 25. Nguyên tắc: khi thủy triều lên → nước giữ lại trong đập → thủy triều xuống, đập xả nước → tua bin quay → quay máy nghiền ngũ cốc. Ứng dụng 25Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 26. Hiện nay, năng lượng thủy triều được thiết kế đa dạng Kết hợp năng lượng gió và thủy triều Lịch sử phát triển-Ứng dụng 26Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 27. 2. Điện năng từ thủy triều Thủy triều • Khai thác năng lượng từ sự chênh lệch mực nước giữa triều lên và xuống. • Vd: Đập Thủy triều. Thế năng • Chuyển động của dòng thủy triều làm quay tuabin. • Vd: Hàng rào thủy triều, tuabin thủy triều. Động năng Điện năng Độ chênh lệch thủy triều 1. Bình thường: 0.5 m 2. Tại vịnh hẹp, bờ biển gần bờ địa hình thích hợp: 12m Vd: vịnh Nova Scotia (Đông nam Canada): 10,8m, có khi 16m. 1. Mức thủy triều cần để → điện: > 3-4m (trừ trường hợp quá lớn do tác động của thiên tai). Ứng dụng 27Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 28. 2.1. Đập thủy triều 1. Địa điểm xây dựng: Vịnh lớn và cửa vịnh nhỏ 2. Kết cấu đập: đập chứa nước, tuabin, đê kè, cổng, hệ thống khóa 3. Nguyên lí làm việc: Khi thủy triều lên nước qua cổng đi vào đập, tới khi đủ nước cổng sẽ lập tức đóng lại, lượng nước chứa trong đập được giữ lại → khi thủy triều xuống kiệt → đập xả nước → tuabin quay → điện. Ứng dụng-Điện năng 28Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 29. Ưu điểm: Tạo con đường băng qua cửa sông, giảm xói mòn bãi biển và bờ biển Chi phí vận hành thấp, nguyên lí hoạt động đơn giản. Nhược điểm: Chi phí xây dựng cao. Vd: chi phí XD đập thủy triều công suất 8000MW tại cửa sông Severn-Anh là 15 tỉ USD. Ảnh hưởng tới hệ động-thực vật sinh sống ở cửa sông Làm thay đổi mức thủy triều trong khu vực, độ đục nước thay đổi H.5: Mô hình đập thủy triều Điện năng từ thủy triều – Đập thủy triều. 29Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 30. H.6: Đập thủy triều La Rance (Pháp) là nhà máy điện thủy triều đầu tiên trên thế giới, lớn thứ 2 sau nhà máy Shiwa (Hàn Quốc). Xây dựng vắt ngang qua sông Rance, tổng công suất 240MW/năm, với 24 tuabin nó cung cấp tới 600GWh điện/năm Điện năng từ thủy triều – Đập thủy triều. 30Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 31. 2.2. Hàng rào thủy triều 1. Gồm: Tường thành bê tông vững chắc chặn ngang eo biển hoặc cửa sông, có những khoảng rỗng lớn để gắn tuabin (sử dụng tuabin trục đứng) 2. Địa điểm XD: eo biển giữa đất liền và đảo hoặc giữa các đảo nhỏ. 3. Nguyên lí: dòng chiều chuyển động lên - xuống → quay tuabin → điện. 4. Ưu điểm: tạo ra con đường băng qua sông và ít tác động đến môi trường hơn so với đập thủy triều 5. Nhược điểm: ảnh hưởng tới sự di chuyển của các sinh vật biển lớn H.7: Mô hình hàng rào thủy triều Điện năng từ thủy triều 31Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 32. H.8: Tuabin thủy triều trục đứng và hiệu suất hoạt động Điện năng từ thủy triều – Hàng rào thủy triều. 32Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 33. H.9: Nhà máy điện thủy triều Uldolmok-Hàn Quốc đi vào hoạt động năm 2009, được xây tại eo biển Jindo Country với công suất 1 MW là đập ứng dụng công nghệ tuabin dạng xoắn ốc để hoạt động . Điện năng từ thủy triều – Hàng rào thủy triều. 33Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 34. 2.3. Tuabin thủy triều 1. Công nghệ mới nhất hiện nay, được ưa chuộng hơn đập và hàng rào thủy triều. 2. Đặc điểm: Khá giống với tuabin gió nhưng đặt dưới nước, tuabin bố trí thành hàng, tương tự như trang trại tuabin gió. Do nước biển nặng hơn không khí → một tuabin thủy triều có thể tạo năng lượng nhiều hơn tuabin gió có cùng kích thước. 3. Tốc độ cần dòng thủy triều để phát điện: 2-3 m/s. 4. Vị trí đặt: cửa sông, cửa vịnh, có độ sâu 20-30m; những nơi có dòng chảy mạnh. 5. Ưu điểm: ít ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, mỹ quan khu vực. Có thể sử dụng cả khi thủy triều lên - xuống. 6. Nhược điểm: áp lực nước lớn → thiết bị phải có thiết kế bền vững cao, khó khăn trong việc bảo trì. Sinh vật biển hoặc rác thải có thể bị cuốn vào, mắc kẹt trong tuabin. Tuy nhiên các tuabin cải tiến sau này: tuabin venturi, tuabin tidel, tuabin diều... Công suất cao hơn, an toàn cho môi trường và sinh vật biển Điện năng từ thủy triều 34Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 35. Cấu tạo: 1. Cánh quạt 2. Hộp số 3. Máy phát điện Ba bộ phận này gắn với cấu trúc hỗ trợ. Có 3 loại chính: Cấu trúc Gravity Cấu trúc Piled Cấu trúc Floating Tuabin-Điện năng-Ứng dụng 35Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 36. H.8: Một số loại tuabin thủy triều Tuabin-Điện năng từ thủy triều 36Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 37. 1. Là một tháp được neo dưới đáy biển, cách bờ ≈ 400 m, tại vịnh Strangford - Bắc Ireland (dòng thủy triều tại đây chuyển động rất nhanh, vận tốc có thể đạt 15 km/h. 2. Chuyển động lên xuống của thủy triều → quay 2 rotor (d = 16m gắn trên một trục) → điện năng (tốc độ dòng chảy ít nhất = 3,5 km/h). 3. Nguyên lý hoạt động: tương tự như turbin gió nhưng hoạt động dưới nước. Turbine → năng lượng 1,2MW, gấp 4 lần so với các turbine khác, có thể cung cấp điện cho ≈ 1.000 hộ dân. H.9: Turbine SeaGen Tuabin-Điện năng từ thủy triều 37Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 38. 1. Mật độ năng lượng lớn: Nước biển năng hơn không khí 832 lần, một đợt thủy triều có tốc độ 8 hải lí (khoảng 14.81 km/h) cung cấp năng lượng nhiều hơn tốc độ gió 380 km/h. 2. Nguồn điện đáng tin cậy: thủy triều hầu như không phụ thuộc theo mùa, thời tiết, có thể dự đoán trước được nhiều năm nhờ nghiên cứu quỹ đạo mặt trăng, mặt trời, trái đất. Trong khi đó năng lượng mặt trời thường biến động mạnh, gió thì khó dự đoán. 3. Chi phí nhiên liệu bằng không: Nhiên liệu là nước – miễn phí, trong quá trình hoạt động chỉ có chi phí bảo trì. 4. Vòng đời dài: một đập thủy triều sau khi xây dựng có thể hoạt động tới 100 năm, do đó chi phí thủy triều sẽ không cao nếu tính dài hạn. 5. Không phát thải khí nhà kính, chất thải nguy hại... 6. Cải thiện giao thông: Đập, hàng rào có thể làm cầu nối qua các sông, eo biển... 3.1. Ưu điểm Ứng dụng-Năng lượng thủy triều 38Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 39. 3.2. Nhược điểm 1. Chi phí đầu tư ban đầu cao: Chi phí nhà máy điện thủy triều gấp 2-3 lần so với đập thủy điện. Chi phí đầu tư lớn → giá điện cao (giá điện gió ≈ 85 €/MWh, thì giá điện thủy triều ≈ 317 €/MWh. 2. Phụ thuộc địa lý: Chỉ có thể khai thác ở khu vực có biên độ triều lớn, liên tục. Trên thế giới hiện hiện có 40 điểm khả thi cho việc XD nhà máy điện thủy triều, tập trung ở Anh, Pháp, Nga, Canada...Quần đảo Ecoss (Anh) chiếm ¼ tiềm năng năng lượng châu Âu. 3. Hủy hoại môi trường: Ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái, (quá trình di cư sinh vật, nơi ở, nguồn thức ăn của sinh vật), chất thải tích tụ tại khu vực đập → loài thủy sinh. 4. Những rủi ro khác: Độ sâu, độ đục biển-sông thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, giải trí tại địa phương... Ứng dụng-Năng lượng thủy triều 39Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 40. IV- Tình hình  Năng lượng thủy triều ứng một dạng năng lượng có nguồn nhiên liệu vô tận và miễn phí, lại không đòi hỏi sự bảo trì cao.  Khác với mô hình năng lượng mặt trời và năng lượng gió, năng lượng thủy triều khá ổn định vì thủy triều trong ngày có thể được dự báo chính xác.  Hiện nay, các trạm điện thủy triều đang hoạt động ở Pháp, Nga, Trung Quốc và Canada.  Tuy nhiên, năng lượng thủy triều không phải là một nguồn năng lượng quan trọng trên toàn thế giới, bởi vì chỉ có một số ít các vị trí có mực nước triều dâng cao đủ để việc phát điện mang tính khả thi 40Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 41. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng nguồn năng lượng từ biển  Năm 1966, tại Pháp đã hoàn thành XD nhà máy điện thủy triều đầu tiên trên thế giới có quy mô công nghiệp, công suất 240 MW  Năm 1984: tại Canada đã vận hành một nhà máy 20 MW, sản xuất 30 triệu KW điện hằng năm.  Trung Quốc cũng là một nước rất quan tâm đến nguồn năng lượng sạch, hiện nay Trung Quốc có 7 nhà máy điện thủy triều đang vận hành với tổng công suất 11 MW.  Hàn Quốc đang chú trọng khai thác năng lượng thủy triều. Vd: Nhà máy điện thủy triều Shiwa - công suất 254 MW hoàn thành năm 2010; tại thành phố Incheon từ năm 2007 đã xây dựng một nhà máy có công suất 812 MW lớn nhất thế giới với 32 tổ máy và sẽ đưa vào vận hành năm 2017 Tình hình 41Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 42. Quốc gia Dự án Công nghệ sử dụng Năm vận hành Địa điểm Tổng công suất Pháp La Rance Đập thủy triều 1966 Cửa sông Rance, miền Bắc nước Pháp 240 Canada Annapolis Roya Đập thủy triều 1984 Vịnh Fundy, Nova Scotia 20 Trung Quốc c Jiangxia Đập thủy triều 1985 Chiết Giang, Trung Quốc 3.2 Nga Kislaya Guba Đập thủy triều 2004 Vịnh Kislaya , Guba 1.7 Anh Strangford Lough Seagen Tuabin thủy triều 2007 Strangford , Lough 1.2 Hàn Quốc Uldolmok Đập thủy triều 2009 Jindo County 1 Sihwa Tidal Power Station Đập thủy triều 2011 254 Các nhà máy điện thủy triều đã được xây dựng Tình hình 42Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 43. Các dự án thủy triều đang được triển khai Quốc gia Dự án Công nghệ sử dụng Tổng công suất (MW) Năm vận hành dự kiến Hàn Quốc Incheon Tidal Power Station Tuabin thủy triều 2.400 2017 Anh Severn Barrage Đập thủy triều 8.640 2016 Mỹ Skerries Tidal Farm Tuabin thủy triều 10,5 2011 Ấn Độ Dự án Kutch Tuabin thủy triều 50 2013 Nga Tugurskaya Tidal Power Plant Tuabin thủy triều 3.640 Mezenskaya Tidal Power Plant Tuabin thủy triều 8.000 Penzhinskaya Tidal Power Plant Đập thủy triều 87.100 Philipin Dự án Dalupiri Blue Energy Hàng rào thủy triều 2.200 Tình hình 43Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 44. DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG THỦY TRIỀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI  Nhà máy Điện thủy triều Sihwa bắt đầu được đưa vào vận hành cuối tháng 8/2011.  Nhà máy được xây trên một khu đất rộng 140 nghìn m2, với 10 động cơ turbine 25,4MW và 8 cửa cống đã được lắp đặt ở phần dưới của nhà máy điện cao 15 tầng.  Đường kính của máy phát điện chạy bằng turbine lên tới 14m và chiều dài cánh quạt là 7,5m.  Những máy phát điện chạy bằng turbine khổng lồ này sản xuất ra 254 nghìn kW điện một ngày và 552,7 triệu kW điện một năm  Sản lượng điện của Nhà máy Điện Sihwa vượt qua Nhà máy Điện La Rance của Pháp và trở thành nhà máy điện thủy triều lớn nhất thế giới với hiệu suất năng lượng 544 triệu kWh/năm. Lượng điện này đủ để cung cấp cho 500 nghìn hộ gia đình. Tình hình 44Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 45. Nhà máy điện thủy triều sihwa- Hàn Quốc- công suất 254MW Tình hình 45Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 46. Nhà máy điện thủy triều La Rance - Pháp Năm 1961: Pháp XD nhà máy điện thủy triều đầu tiên trên thế giới ở sông LaRance, kết nối thành công với hệ thống đường dây tải điện vào năm 1967, công suất 240MW/năm, cung cấp tới 600GWh điện → Pháp dẫn đầu thế giới suốt nhiều thập kỷ về dạng năng lượng này và thu hút >200.000 khách du lịch mỗi năm. Tình hình 46Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 47. Dự án năng lượng thủy triều lớn nhất Châu âu đã được Scotland cấp phép Khi giai đoạn đầu tiên của dự án được hoàn thành vào năm 2020, các mảng dự kiến ​​sẽ tạo ra đủ điện cho 42.000 hộ gia đình - khoảng 40 % nhà ở trong khu vực Tây Nguyên của Scotland. Tình hình 47Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 48. - Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng từ sóng biển - Tuy nhiên, rất tiếc là sự đầu tư và khai thác nguồn năng lượng sạch này khá chậm so với thế giới đã và đang thực hiện. - Hiện tại, phát triển năng lượng biển ở nước ta mới chỉ ở giai đoạn hết sức sơ khai. - Việt Nam còn khá chậm trong việc xem xét có nên gia nhập Nhóm Quốc tế về Năng lượng Đại dương (OES). - Việt Nam cần sớm tham gia các tổ chức quốc tế để có thể triển khai hiệu quả triệt để chiến lược năng lượng xanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững Việt Nam Tình hình 48Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương
 • 49. 1. http://www.greenrhinoenergy.com/renewable/marine/tidal_stream.php 2. http://www.slideshare.net/tonygracious/tidal-power-plants 3. http://nguyenbathanh.net/noi-dung-y-tuong-du-an-de-bien-vung-tau-go-cong.html 4. http://www.energybc.ca/profiles/tidal.html#tbarrages 5. http://www.eai.in/club/users/krupali/blogs/792#sthash.3ZpwimAp.dpuf 6. http://www.eai.in/club/users/krupali/blogs/792 7. http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuvien/Include/TVDT.asp?option=4&CSDL=6&ID=6710&I Dlinhvuc=1618. 8. http://www.slideshare.net/LukeBatten/comparisons-of-tidal-barrages- worldwide?from_search=12 9. http://www.slideshare.net/febriantoutomo1/2209100010-febrianto-plt-pasang-surut-tidal 10. http://www.slideshare.net/gregbriner/tidal-power 11. http://www.slideshare.net/tonygracious/tidal-power-plants 12. http://www.slideshare.net/wsmenzies/sihwa-tidal-power 13. http://www.slideshare.net/kkublbeck/alternative-energy-3401583 14. http://www.slideshare.net/PatriciaMcCarthy/010-tides?from_search=2 Tài liệu tham khảo 49Giang-Hà-Ninh Hương-Trương Hương