SlideShare a Scribd company logo
Mobiilia ohjausta ammatillisella 
Hanna Frilander 
hanna.frilander@jao.fi / @HannaFrilander 
Tvt -opetuskäytön suunnittelija 
Jyväskylän ammattiopisto 
Mobiilit ohjaajat –hankkeen koordinaattori (OPH)
Miksi mobiilia ohjausta? 
• Oppiminen mobiileja välineitä 
hyödyntäen ja erilaisissa oppimisen 
ympäristöissä lisääntyy 
• Kun fiksu laite kulkee taskussa, miksi sitä 
ei käyttäisi myös opetuksen ja oppimisen 
tukena? 
• Ammatillisessa koulutuksessa tarve 
mobiilin oppimisen ja ohjauksen 
mahdollisuuksien kehittämiseen on suuri, 
sillä opiskelijat oppivat koulun ohessa 
myös työelämässä 
• Mobiili väline mahdollistaa opiskelijoiden 
oikea-aikaisen ohjauksen sekä 
opiskelijoiden välisen vertaisohjauksen
Mobiilin ohjauksen etuja 
• Kohti työelämälähtöisiä tapoja toimia ja oppia: 
itseohjautuva, aktiivinen oppija ja 
ammattilainen 
• Mobiilivälineiden avulla opiskelijoiden oikea-aikainen 
ja nopea saavutettavuus on 
mahdollista 
• Vertaisohjaus mahdollistuu, ja opiskelijat 
voivat olla toistensa tukena esim. 
työssäoppimisen aikana
Mobiilin ohjauksen tapoja 
• ”Some”-ohjaus (Facebook, Whats up..) 
• Blogi oppimispäiväkirjana ja ohjauksen 
välineenä 
• Opettajien ohjausblogit 
• Skype /Adobe Connect - 
etäneuvottelujärjestelmät ohjauksen 
välineenä 
• Video oppimisen ja ohjauksen välineenä
Facebook -ohjaus 
• Tällä hetkellä suosittu ohjauksen väline, koska 
opiskelijat lähes 100% siellä 
• Nopea saavutettavuus mahdollistaa 
opiskelijoiden oikea-aikaisen ohjauksen 
• Tukee vertaisohjausta 
• Tukee opiskelijoiden ammatillisten verkostojen 
syntymistä 
• Säännöistä ja ohjauksen tavoista sovittava 
opiskelijoiden kanssa
Facebook -ohjaus 
• Ohjaus tapahtuu useimmiten suljetuissa ryhmissä 
http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/facebookin-suljettu- 
ryhma-paivakirjana/ 
• Facebook toimii myös poikkiammatillisena 
projektiapulaisena 
http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/2014/03/ 
• Facebook ei ole ainut eikä ikuinen… Oltava korva 
herkkänä, mistä muualta opiskelijat löytää nyt ja 
tulevaisuudessa?
Lähde: Ammattipeda /OPH
Blogit ohjauksen välineenä 
• Blogit toimivat ammatillisella opiskelijoiden 
oppimispäiväkirjoina ja ohjauksen työvälineenä 
• Usein opettajat jakavat ohjausblogeissaan tehtävänannot 
opiskelijoille 
Esimerkkejä 
• Hiusalan opiskelijan oppimispäiväkirja blogissa 
http://neeanhiusblogi.blogspot.fi/ 
• Liiketalouden opettajien ohjausblogi 
http://blogit.jao.fi/topmerkonomi/ 
• Liiketalouden opiskelijan työssäoppimisblogi 
http://saaratopblogi.blogspot.fi/ 
• Myös blogi näyttöportfoliona –ajatusta on lähdetty 
pohtimaan muutamilla aloilla 
http://thirdtimescharm.weebly.com/index.html
Blogin mahdollisuuksia 
• Blogien avoimuus mahdollistaa opettajalle helpon seuraamisen ja 
ohjauksen http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/opettaja-blogimuotoisen- 
oppimispaivakirjan-ohjaajana/ 
• Vertaisohjaus helpottuu, kun toisten blogit näkee 
• Blogit parhaimmillaan tukevat opiskelijan omaa ammatillista kasvua 
• Myös vuoropuhelu työelämän /työpaikkaohjaajien kanssa saa uusia 
muotoja http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/tabletti-tyovalineena-toppikaynnilla/ 
• Blogi voi toimia opiskelijan työn markkinoinnin välineenä 
(näyttöportfolio) 
• Blogi on monille motivoiva työväline dokumentoida oppimistaan 
• Tukee hyvin myös visuaalista esittämisen tapaa (erilaiset 
työprosessit kuvin, videona) 
• Tukee aktiivista oppimista edistäen autenttisten tilanteiden 
dokumentointia ja myöhempää oppimisen reflektointia
Blogi oppimisen välineenä 
5.3.2014/ sv/ luonnos2 
OPS 
Ohja 
us 
Ennen aloitusta Aloitus Sisällön 
tuottaminen 
Päättäminen 
Jatkotoimet 
• Oman alan blogien 
seuraaminen 
• Blogin luominen 
• Visuaalinen ilme 
• Blogin rakenne ja 
sisältö 
• Kirjoittajan esittely 
• Toimintojen harjoittelu 
• Ensimmäisten 
poustausten 
tuottaminen 
• Ulkopuolisten 
mahdollisuus 
kommentointiin? 
• Monipuolinen sisällön 
tuottaminen ja 
muokkaaminen 
(tekstit, kuvat, videot, 
logot ym.) 
• Toimintojen harjoittelu 
• Vertaisoppiminen ja - 
arviointi 
• Ohjaus ja 
palautekeskustelu 
• Blogin päättäminen tai 
• Blogin jatkaminen 
opintojen jälkeen tai 
• Blogin uudelleen ohjaus 
toiseen blogiin 
• Oppilaan aiempi 
kokemus 
bloggaamisesta? 
• Blogin elinkaari ja 
tavoiteltu käyttöikä 
esim. kv-vaihto, TOP, 
projekti, tapahtuma, 
oppimispäiväkirja, 
opinnäyte, 
näyteportfolio ym. 
• Mitä kirjoitetaan, miten 
ja kenelle? 
• Yksilö- vai ryhmäblogi? 
• Netiketin ja 
tekijänoikeuksien 
hallinta 
• Sähköpostitilin 
luominen 
• Blogipalvelun valinta 
Sirpa Vauhkala /Jyväskylän ammattiopisto
Etäneuvottelu ohjauksen välineenä 
• kokeiltiin Adobe Connect – 
neuvottelujärjestelmän käyttöä reaaliaikaisen 
työssäoppimisen etäohjauksen välineenä 
http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/mobiiliohjaus-tyossaoppimisessa- 
adobe-connectpron-avulla/ 
• Tarve myös työssäoppimispainotteisen luokan 
etäohjaukseen muutoin (etäteoriatunnit) 
• Tavoite: opiskelijoiden itseohjautuvuuden 
kehittäminen, paikasta riippumaton oppiminen 
(vrt. opiskelija mobiilisti mukana esim. 
lentokentältä)
”Käänteinen luokkahuone” eli video 
opiskelijoiden etäohjauksen tukena 
1. 
2.
Video oppimisprosessin syventämisen 
työvälineenä 
3. 
4.
Video opittavan kertaamisen välineenä
Video ohjauksen eriyttäjänä – 
puujakkaran valmistus
Näin teet QR-koodin Matleena 
Laakson ohjeilla
Ohjauksen mallinnukset 
Ammattipedassa 
• Tarkoitettu kaikille ammattikoulutuksen toimijoille ja kehittäjille 
• Ideapankki, joka kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen 
kehittämisideoita laajasti 
• Mobiilioppiminen –osiossa kuvataan, millä tavalla ammatin 
oppimisessa voidaan hyödyntää mobiililaitteita, miten eri ympäristöistä 
saadaan mobiilioppimista tukevia, sekä millaisia teknisiä ja pedagogisia 
ratkaisuja ne edellyttävät 
• Mobiilit ohjaajat –hankkeen mobiiliohjauksen mallinnukset löytyvät 
täältä 1.2.2015 alkaen http://www10.edu.fi/ammattipeda/

More Related Content

What's hot

Blogi oppimisen ohjauksessa
Blogi oppimisen ohjauksessaBlogi oppimisen ohjauksessa
Blogi oppimisen ohjauksessa
iloa_kaikkialla
 
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaSosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaTjiltanen
 
Didaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessaDidaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessa
Esko Lius
 
Oppiminen online teemojen esittely
Oppiminen online  teemojen esittelyOppiminen online  teemojen esittely
Oppiminen online teemojen esittelySanna Brauer
 
Pedagogisen digiosaamisen abc
Pedagogisen digiosaamisen abcPedagogisen digiosaamisen abc
Pedagogisen digiosaamisen abc
Esko Lius
 

What's hot (6)

Blogi oppimisen ohjauksessa
Blogi oppimisen ohjauksessaBlogi oppimisen ohjauksessa
Blogi oppimisen ohjauksessa
 
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaSosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
 
ÄII1 - Intro
ÄII1 - IntroÄII1 - Intro
ÄII1 - Intro
 
Didaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessaDidaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessa
 
Oppiminen online teemojen esittely
Oppiminen online  teemojen esittelyOppiminen online  teemojen esittely
Oppiminen online teemojen esittely
 
Pedagogisen digiosaamisen abc
Pedagogisen digiosaamisen abcPedagogisen digiosaamisen abc
Pedagogisen digiosaamisen abc
 

Viewers also liked

Digitarinat oppimisen tukena
Digitarinat oppimisen tukenaDigitarinat oppimisen tukena
Digitarinat oppimisen tukena
Hanna Frilander
 
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011Anu Ylitalo
 
Vieraiden kielten opetusta verkossa
Vieraiden kielten opetusta verkossaVieraiden kielten opetusta verkossa
Vieraiden kielten opetusta verkossa
presentation99
 
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuoneFlipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
iloa_kaikkialla
 
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäMatleena Laakso
 
ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)
ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)
ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)
Oliver Quinlan
 

Viewers also liked (6)

Digitarinat oppimisen tukena
Digitarinat oppimisen tukenaDigitarinat oppimisen tukena
Digitarinat oppimisen tukena
 
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
 
Vieraiden kielten opetusta verkossa
Vieraiden kielten opetusta verkossaVieraiden kielten opetusta verkossa
Vieraiden kielten opetusta verkossa
 
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuoneFlipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
 
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
 
ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)
ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)
ICT in English Education (ICT conference, Rovaniemi, Finland)
 

Similar to Näkökulmia mobiiliin ohjaukseen ammatillisella

Fiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliin
Fiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliinFiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliin
Fiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliin
Hanna Frilander
 
eportfolio - mikä, kuka ja miten
eportfolio - mikä, kuka ja miteneportfolio - mikä, kuka ja miten
eportfolio - mikä, kuka ja miten
Irma Mänty
 
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdfSisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Jyväskylä Educational Consortium
 
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Sanna Brauer
 
Ohjaus verkossa
Ohjaus verkossaOhjaus verkossa
Ohjaus verkossa
KirsiViitanen
 
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Eenariina Hämäläinen
 
Opiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku OpinnotOpiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku OpinnotOulu
 
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen
 
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Pauliina Venho
 
Mobiilit ja ohjaus
Mobiilit ja ohjausMobiilit ja ohjaus
Mobiilit ja ohjausakorhonen
 
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Matleena Laakso
 
Sähköiset kokeet ja arviointi
Sähköiset kokeet ja arviointi Sähköiset kokeet ja arviointi
Sähköiset kokeet ja arviointi
Eenariina Hämäläinen
 
Digi sampo
Digi sampoDigi sampo
Digi sampo
akorhonen
 
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessaOhjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
KirsiViitanen
 
Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014
Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014
Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014
akorhonen
 
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso
 
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Eenariina Hämäläinen
 
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Matleena Laakso
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eamkhanke
 

Similar to Näkökulmia mobiiliin ohjaukseen ammatillisella (20)

Fiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliin
Fiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliinFiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliin
Fiksusti kohti työelämää - mukautuva ohjaaja siirtyy mobiiliin
 
eportfolio - mikä, kuka ja miten
eportfolio - mikä, kuka ja miteneportfolio - mikä, kuka ja miten
eportfolio - mikä, kuka ja miten
 
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdfSisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
 
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
 
Ohjaus verkossa
Ohjaus verkossaOhjaus verkossa
Ohjaus verkossa
 
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
 
Opiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku OpinnotOpiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku Opinnot
 
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
 
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
 
Mobiilit ja ohjaus
Mobiilit ja ohjausMobiilit ja ohjaus
Mobiilit ja ohjaus
 
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
 
Sähköiset kokeet ja arviointi
Sähköiset kokeet ja arviointi Sähköiset kokeet ja arviointi
Sähköiset kokeet ja arviointi
 
Digi sampo
Digi sampoDigi sampo
Digi sampo
 
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessaOhjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
 
Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014
Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014
Mobiilioppiminen dianamallilla_hamk aokk 2014
 
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
 
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
 
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
 
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
 

More from iloa_kaikkialla

Mobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissa
Mobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissaMobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissa
Mobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissa
iloa_kaikkialla
 
Google drive koealustana
Google drive koealustanaGoogle drive koealustana
Google drive koealustana
iloa_kaikkialla
 
Iloa oppimiseen 13. 14.11.
Iloa oppimiseen 13. 14.11.Iloa oppimiseen 13. 14.11.
Iloa oppimiseen 13. 14.11.
iloa_kaikkialla
 
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenaePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
iloa_kaikkialla
 
I pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessa
I pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessaI pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessa
I pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessa
iloa_kaikkialla
 
Digitaalisen kansalaisen kurssi
Digitaalisen kansalaisen kurssiDigitaalisen kansalaisen kurssi
Digitaalisen kansalaisen kurssi
iloa_kaikkialla
 
Tuo oma laite!
Tuo oma laite!Tuo oma laite!
Tuo oma laite!
iloa_kaikkialla
 
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimallieTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
iloa_kaikkialla
 
Mobiililaitteet terveystiedon opetuksessa
Mobiililaitteet terveystiedon opetuksessaMobiililaitteet terveystiedon opetuksessa
Mobiililaitteet terveystiedon opetuksessa
iloa_kaikkialla
 
Elämyksellistä kirjallisuudenopetusta
Elämyksellistä kirjallisuudenopetustaElämyksellistä kirjallisuudenopetusta
Elämyksellistä kirjallisuudenopetusta
iloa_kaikkialla
 
Muuntojoustava oppimisympäristö
Muuntojoustava oppimisympäristöMuuntojoustava oppimisympäristö
Muuntojoustava oppimisympäristö
iloa_kaikkialla
 
Iloa oppimiseen
Iloa oppimiseenIloa oppimiseen
Iloa oppimiseen
iloa_kaikkialla
 
Iloa2014 iloa oppimisympäristöistä
Iloa2014 iloa oppimisympäristöistäIloa2014 iloa oppimisympäristöistä
Iloa2014 iloa oppimisympäristöistä
iloa_kaikkialla
 
Kolme tapaa kouluttaa
Kolme tapaa kouluttaaKolme tapaa kouluttaa
Kolme tapaa kouluttaa
iloa_kaikkialla
 

More from iloa_kaikkialla (14)

Mobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissa
Mobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissaMobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissa
Mobiilit oppimis ja ohjausmenetelmät merkonomiopinnoissa
 
Google drive koealustana
Google drive koealustanaGoogle drive koealustana
Google drive koealustana
 
Iloa oppimiseen 13. 14.11.
Iloa oppimiseen 13. 14.11.Iloa oppimiseen 13. 14.11.
Iloa oppimiseen 13. 14.11.
 
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenaePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
 
I pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessa
I pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessaI pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessa
I pad ja teknologia maantieteen ja biologian opetuksessa
 
Digitaalisen kansalaisen kurssi
Digitaalisen kansalaisen kurssiDigitaalisen kansalaisen kurssi
Digitaalisen kansalaisen kurssi
 
Tuo oma laite!
Tuo oma laite!Tuo oma laite!
Tuo oma laite!
 
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimallieTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
 
Mobiililaitteet terveystiedon opetuksessa
Mobiililaitteet terveystiedon opetuksessaMobiililaitteet terveystiedon opetuksessa
Mobiililaitteet terveystiedon opetuksessa
 
Elämyksellistä kirjallisuudenopetusta
Elämyksellistä kirjallisuudenopetustaElämyksellistä kirjallisuudenopetusta
Elämyksellistä kirjallisuudenopetusta
 
Muuntojoustava oppimisympäristö
Muuntojoustava oppimisympäristöMuuntojoustava oppimisympäristö
Muuntojoustava oppimisympäristö
 
Iloa oppimiseen
Iloa oppimiseenIloa oppimiseen
Iloa oppimiseen
 
Iloa2014 iloa oppimisympäristöistä
Iloa2014 iloa oppimisympäristöistäIloa2014 iloa oppimisympäristöistä
Iloa2014 iloa oppimisympäristöistä
 
Kolme tapaa kouluttaa
Kolme tapaa kouluttaaKolme tapaa kouluttaa
Kolme tapaa kouluttaa
 

Näkökulmia mobiiliin ohjaukseen ammatillisella

 • 1. Mobiilia ohjausta ammatillisella Hanna Frilander hanna.frilander@jao.fi / @HannaFrilander Tvt -opetuskäytön suunnittelija Jyväskylän ammattiopisto Mobiilit ohjaajat –hankkeen koordinaattori (OPH)
 • 2. Miksi mobiilia ohjausta? • Oppiminen mobiileja välineitä hyödyntäen ja erilaisissa oppimisen ympäristöissä lisääntyy • Kun fiksu laite kulkee taskussa, miksi sitä ei käyttäisi myös opetuksen ja oppimisen tukena? • Ammatillisessa koulutuksessa tarve mobiilin oppimisen ja ohjauksen mahdollisuuksien kehittämiseen on suuri, sillä opiskelijat oppivat koulun ohessa myös työelämässä • Mobiili väline mahdollistaa opiskelijoiden oikea-aikaisen ohjauksen sekä opiskelijoiden välisen vertaisohjauksen
 • 3. Mobiilin ohjauksen etuja • Kohti työelämälähtöisiä tapoja toimia ja oppia: itseohjautuva, aktiivinen oppija ja ammattilainen • Mobiilivälineiden avulla opiskelijoiden oikea-aikainen ja nopea saavutettavuus on mahdollista • Vertaisohjaus mahdollistuu, ja opiskelijat voivat olla toistensa tukena esim. työssäoppimisen aikana
 • 4. Mobiilin ohjauksen tapoja • ”Some”-ohjaus (Facebook, Whats up..) • Blogi oppimispäiväkirjana ja ohjauksen välineenä • Opettajien ohjausblogit • Skype /Adobe Connect - etäneuvottelujärjestelmät ohjauksen välineenä • Video oppimisen ja ohjauksen välineenä
 • 5. Facebook -ohjaus • Tällä hetkellä suosittu ohjauksen väline, koska opiskelijat lähes 100% siellä • Nopea saavutettavuus mahdollistaa opiskelijoiden oikea-aikaisen ohjauksen • Tukee vertaisohjausta • Tukee opiskelijoiden ammatillisten verkostojen syntymistä • Säännöistä ja ohjauksen tavoista sovittava opiskelijoiden kanssa
 • 6. Facebook -ohjaus • Ohjaus tapahtuu useimmiten suljetuissa ryhmissä http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/facebookin-suljettu- ryhma-paivakirjana/ • Facebook toimii myös poikkiammatillisena projektiapulaisena http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/2014/03/ • Facebook ei ole ainut eikä ikuinen… Oltava korva herkkänä, mistä muualta opiskelijat löytää nyt ja tulevaisuudessa?
 • 8. Blogit ohjauksen välineenä • Blogit toimivat ammatillisella opiskelijoiden oppimispäiväkirjoina ja ohjauksen työvälineenä • Usein opettajat jakavat ohjausblogeissaan tehtävänannot opiskelijoille Esimerkkejä • Hiusalan opiskelijan oppimispäiväkirja blogissa http://neeanhiusblogi.blogspot.fi/ • Liiketalouden opettajien ohjausblogi http://blogit.jao.fi/topmerkonomi/ • Liiketalouden opiskelijan työssäoppimisblogi http://saaratopblogi.blogspot.fi/ • Myös blogi näyttöportfoliona –ajatusta on lähdetty pohtimaan muutamilla aloilla http://thirdtimescharm.weebly.com/index.html
 • 9. Blogin mahdollisuuksia • Blogien avoimuus mahdollistaa opettajalle helpon seuraamisen ja ohjauksen http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/opettaja-blogimuotoisen- oppimispaivakirjan-ohjaajana/ • Vertaisohjaus helpottuu, kun toisten blogit näkee • Blogit parhaimmillaan tukevat opiskelijan omaa ammatillista kasvua • Myös vuoropuhelu työelämän /työpaikkaohjaajien kanssa saa uusia muotoja http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/tabletti-tyovalineena-toppikaynnilla/ • Blogi voi toimia opiskelijan työn markkinoinnin välineenä (näyttöportfolio) • Blogi on monille motivoiva työväline dokumentoida oppimistaan • Tukee hyvin myös visuaalista esittämisen tapaa (erilaiset työprosessit kuvin, videona) • Tukee aktiivista oppimista edistäen autenttisten tilanteiden dokumentointia ja myöhempää oppimisen reflektointia
 • 10. Blogi oppimisen välineenä 5.3.2014/ sv/ luonnos2 OPS Ohja us Ennen aloitusta Aloitus Sisällön tuottaminen Päättäminen Jatkotoimet • Oman alan blogien seuraaminen • Blogin luominen • Visuaalinen ilme • Blogin rakenne ja sisältö • Kirjoittajan esittely • Toimintojen harjoittelu • Ensimmäisten poustausten tuottaminen • Ulkopuolisten mahdollisuus kommentointiin? • Monipuolinen sisällön tuottaminen ja muokkaaminen (tekstit, kuvat, videot, logot ym.) • Toimintojen harjoittelu • Vertaisoppiminen ja - arviointi • Ohjaus ja palautekeskustelu • Blogin päättäminen tai • Blogin jatkaminen opintojen jälkeen tai • Blogin uudelleen ohjaus toiseen blogiin • Oppilaan aiempi kokemus bloggaamisesta? • Blogin elinkaari ja tavoiteltu käyttöikä esim. kv-vaihto, TOP, projekti, tapahtuma, oppimispäiväkirja, opinnäyte, näyteportfolio ym. • Mitä kirjoitetaan, miten ja kenelle? • Yksilö- vai ryhmäblogi? • Netiketin ja tekijänoikeuksien hallinta • Sähköpostitilin luominen • Blogipalvelun valinta Sirpa Vauhkala /Jyväskylän ammattiopisto
 • 11. Etäneuvottelu ohjauksen välineenä • kokeiltiin Adobe Connect – neuvottelujärjestelmän käyttöä reaaliaikaisen työssäoppimisen etäohjauksen välineenä http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/mobiiliohjaus-tyossaoppimisessa- adobe-connectpron-avulla/ • Tarve myös työssäoppimispainotteisen luokan etäohjaukseen muutoin (etäteoriatunnit) • Tavoite: opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittäminen, paikasta riippumaton oppiminen (vrt. opiskelija mobiilisti mukana esim. lentokentältä)
 • 12. ”Käänteinen luokkahuone” eli video opiskelijoiden etäohjauksen tukena 1. 2.
 • 13. Video oppimisprosessin syventämisen työvälineenä 3. 4.
 • 15. Video ohjauksen eriyttäjänä – puujakkaran valmistus
 • 16. Näin teet QR-koodin Matleena Laakson ohjeilla
 • 17. Ohjauksen mallinnukset Ammattipedassa • Tarkoitettu kaikille ammattikoulutuksen toimijoille ja kehittäjille • Ideapankki, joka kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen kehittämisideoita laajasti • Mobiilioppiminen –osiossa kuvataan, millä tavalla ammatin oppimisessa voidaan hyödyntää mobiililaitteita, miten eri ympäristöistä saadaan mobiilioppimista tukevia, sekä millaisia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja ne edellyttävät • Mobiilit ohjaajat –hankkeen mobiiliohjauksen mallinnukset löytyvät täältä 1.2.2015 alkaen http://www10.edu.fi/ammattipeda/

Editor's Notes

 1. Päätavoite: ohjauksen laajentaminen mobiiliksi ohjaukseksi erilaisissa ympäristöissä, hyödyntäen nuorten maailmaa ja heidän käyttämiään sovelluksia ja toimintatapoja
 2. Suluissa olevat tekstiä, jota kerron kuulijoille