SlideShare a Scribd company logo
Заняття #4
Загурдаєв Микита
PMO в Houston Association of Realtors
Волонтер в ГО "Фонд розвитку Сил
Територіальної Оборони України"
Хобі: Дайвінг, Спеліологія, Сноубордінг, інші
активності
Наша компанія
HAR.com
Х’юстонська асоціація РІЕЛТОРІВ® (HAR) — це організація, що
налічує понад 50 000 членів і об’єднує професіоналів у сфері
нерухомості, які займаються всіма аспектами галузі, включаючи
продаж і оренду житлових і комерційних об’єктів, оцінку, управління
нерухомістю та консультування. Це найбільша індивідуальна
торгова асоціація в Х’юстоні та друга за величиною місцева
асоціація/Рада РІЕЛТОРІВ® у Сполучених Штатах.
Компанія заснована в 1918 році.
Мої Функції в компанії HAR
Оперативна підтримка
Операційне реагування і вирішення
кейсів в короткотривалу або середньо
тривалу перспективу.
Створення PMO та контроль його
еволюції. Створення бази знань і
адаптація загального скелету
управління проектами.
Перехід від проектної структури
компанії до матричної.
Реалізація проєкту
Керування проєктом, який є
ключовим проєктом для
тестування нових процесів.
Впровадження методів, процесів та
інструментів
Налаштування процесів та стандартів,
підбір методологій і їхня адаптація,
стабілізація роботи команд і всіх її
учасників. Налаштування взаємодії
стейкхолдерів з командами і створення
умов для якісної і динамічної розробки з
контролем змін.
Давайте познайомимось ;)
Ви працюєте в Аутсорс чи Продуктових компаніях? Чи
ваша компанія мультинаціональна?
Тип організації: Проектний, матричний чи
функціональний?
Тип PMO в моїй компанії: Directive, Supportive,
Controlling?
Структура управління PMO: Централізована,
децентралізована, гібридна?
Зміст лекції №4
• Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO
• Розробка процесів і методологій управління проєктами
• Встановлення практик управління портфелем проєктів
• Впровадження механізмів управління та контролю проекту
Визначення послуг і функцій, які
надаватиме PMO
• Стратегічна підтримка
• Оперативна підтримка
• Предпроєктний аналіз
• Реалізація проєкту
• Моніторинг та контроль виконання проєкту/програми
• Управління людськими ресурсами
• Впровадження методів, процесів та інструментів
• Управління центральною базою знань
• Навчання та коучинг
• Управління ризиками
• Управління задоволеністю клієнтів
• Управління задоволеністю топ менеджменту
Визначення послуг і функцій, які
надаватиме PMO
• Стратегічна підтримка
• Адаптація до стратегії компанії
• Реагування на зміни стратегії
• Впровадження стратегічних ініціатив
• Оперативна підтримка
• Оперативна підтримка
• Консультації
• Створення тимчасової Бази Знань
Визначення послуг і функцій, які
надаватиме PMO
• Предпроєктний аналіз
• Аналіз проєкту та конкурентів
• Оцінка впливу та взаємодії з іншими проєктами та PMO
• Оцінка людських ресурсів та фінансова оцінка
• Визначення строків, ризиків
• Визначення стандартів, процесів та метрик
• Реалізація проєкту
• Керування проєктом (PM частина PMO)
• Підтримка та консультації по проєкту
Визначення послуг і функцій, які
надаватиме PMO
• Моніторинг та контроль виконання проєкту/програми
• Моніторинг ризиків
• Контроль метрик
• Контроль графіку
• Контроль залученості стейкхолдерів
• Управління людськими ресурсами
• Управління Конфліктами
• Оцінка персоналу та перерозподіл між проєктами
• Управління резервами та "бенчом"
• Управління звільненням та перерозподілом
Визначення послуг і функцій, які
надаватиме PMO
• Впровадження методів, процесів та інструментів
• Визначення методологій
• Створення та підбір стандартів і процесів
• Оптимізація та автоматизація процесів
• Підбір інструментів управління
• Вивчення інновацій
• Управління центральною базою знань
• Вивчення кейсів та аналіз помилок
• Створення та оновлення документації
• Створення темплейтів
• Навчання та коучинг
• Навчальні програми та семінари
• Онбординг та інтеграція
• Коучинг проєктних менеджерів
Визначення послуг і функцій, які
надаватиме PMO
• Управління ризиками
• Ідентифікація та оцінка ризиків
• Розробка планів заходів
• Реагування на зміни середовища
• Управління задоволеністю клієнтів
• Визначення очікувань клієнтів і зіставлення зі стратегією
• Організація клієнтських сесій та аналіз зворотного зв'язку від клієнтів
• Вимірювання задоволеності та вирішення конфліктів
• Управління задоволеністю топ менеджменту
• Регулярна звітність Топ-Менеджменту та вираховування метрик
• Узгодження стратегічних цілей та адаптація
Розробка процесів і методологій
управління проєктами
• Lean
• Kanban & WIP Limit
• Value Stream Mapping
• Six Sigma
• SIPOC Analysis
• Process Mapping
• Шляхи до впровадження Процесів та Стандартів
Lean (Toyota)
• Основна ідея стабілізувати виробництво (без піків і спадів), доставляючи потрібні матеріали в потрібне
місце в потрібний час
• Kaizen (改善 - "Постійне вдосконалення") - філософія, яка включає 10 принципів
• 5s (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain) - порядок в голові та на робочому столі
• JIT (Just in time) - надавати те що треба в потрібній кількості та в потрібний час
• Lean - це дуже широке поняття, яке включає в себе: Kaizen, 5s, JIT, Kanban, Value Stream Mapping
Kanban та WIP Limit (Toyota)
• Kanban - основна ціль як найшвидше проходження задач через усі колонки,
застосовується разом з JIT та WIP Limit
• Колонки = процесам
• ToDo, InProgress, Done - то більше про Scrum, ніж про Kanban
• WIP Limit (Work in progress) - ліміт на кількість задач в одному процесі
• SMED (Single-Minute Exchange of Die) - відсоток втрат часу від перемикання між проєктами,
задачами і т.д.
Value Stream Mapping (Manufacturing)
• Комбінується разом з Just in Time (JIT)
• Можна вираховувати в процесах більше 30 метрик (% дефектів, кількість залучення людей,
додатковий час для початку роботи і закриття задачі)
• Time Ladder (Lead Time & Processing Time (Value Added time)), якщо Lead Time в днях - то множимо на 8
Total processing time / Total lead time * 100 = співвідношення Lead та Process Time (Приклад 2.5%)
Six Sigma (Motorola)
• DMAIC - Define > Measure > Analyze > Improve > Control
DMADV (DMADVO) - Define > Measure > Analyze > Design > Verify > Optimize
• Використовують для зменшення варіацій і змін процесів та кількості дефектів через аналіз
даних
• Сконцентрований на задоволенні клієнтів в необхідному об'ємі (тільки те що треба)
• Six Sigma - пішло з статистики, ідея щоб процес був бездефектним на 99.9996% (4 помилки
з мільйона)
SIPOC Analysis
• Використовується разом з Lean Six Sigma
• Показує початок і кінець робочої системи, ключових клієнтів, замовників та постачальників
• Відображає загальну картину
• P (від самого початку до кінця = Kanban) > O (що ми отримуємо від кожного процесу) > C > I
(що нам треба для кожного процесу) > S (Stakeholders, список S може бути такий самий як
список C)
Process mapping
• Детальний флоу всіх процесів на різних рівнях / департаментах
• Роби на мапі великі відступи між різними процесами
• Дає можливість робити модульні процеси
• Використовується разом з Six Sigma, Lean Six Sigma
Шляхи до впровадження Процесів та
Стандартів
• Аналіз очікувань замовника PMO та аналіз існуючого PMO
• Аналіз типу організації та проєктів і аналіз цілей компанії
• Аналіз Топ-Менедменту та стейкхолдерів
• Аналіз існуючих процесів, стандартів, метрик/показників, інструментів та загального
скелету управління
• Які ролі/людські ресурси є в компанії та на проєктах
• Аналіз проєктів та взаємозв'язку між ними, чи є пілотний проєкт
• Створення покрокового плану реалізації всіх цілей > впровадження > аналіз >
виправлення (PDCA)
Встановлення практик управління
портфелем проєктів
• Portfolio > Program > Project
• Рівні стандартизації в розрізі портфелів та програм/проєктів
• Практики управління портфелем проєктів
Portfolio > Program > Project
Зрілість процесів
Рівні стандартизації в розрізі
портфелів та програм/проєктів
• Скелет будуємо зверху > вниз
• Крос-організаційне впровадження
Практики управління портфелем
проєктів
• Стратегічне узгодження: узгоджуйте проєкти зі стратегіями організації:
• Визначення стратегічних цілей
• Поради з вибору та пріоритетів проєктів
• Вибір і пріоритетність: визначте критерії відбору та визначення пріоритетів проєктів:
• Визначення критеріїв відбору
• Визначення пріоритетів проєктів
• Оптимізація ресурсів: оптимізація розподілу та використання ресурсів:
• Оптимізація розподілу ресурсів
• Ефективне використання ресурсів
• Управління ризиками: впровадження процесів управління ризиками на рівні портфеля:
• Впровадження процесів управління ризиками
• Моніторинг та зменшення ризиків
• Управління та нагляд: створення структур управління портфелем:
• Створення структур управління
• Гарантія дотримання процесів
Практики управління портфелем
проєктів
• Звітування та комунікація: розробіть надійну стратегію звітності та комунікації:
• Розробка системи звітності
• Стимулювання відкритої комунікації
• Моніторинг продуктивності: контроль ефективності проєктів у портфоліо:
• Визначення ключових показників ефективності (KPI)
• Аналіз та звітність про продуктивність проєктів та портфоліо
• Гнучкість і адаптивність: залишайтеся гнучкими та адаптуйтеся до змін:
• Створення процесу змін
• Система адаптації до змін
• Навчання та підтримка: проведення навчання для проєктних команд:
• Проведення навчання для проєктних команд
• Постійне вдосконалення: розвивайте культуру постійного вдосконалення:
• Аудит та оцінка процесів
• Запровадження змін за результатами оцінок
• Аналіз бест-практіс які можуть бути використані
Впровадження механізмів
управління та контролю проєкту
• Технології та інструменти
• Комунікації та розповсюдження інформації
• Оцінка та аналіз даних
• Контрольні механізми
Технології та інструменти
• Вибір та впровадження ІТ-Інструментів:
• Розгляд можливостей та вибір інструментів для ефективного моніторингу та
управління проектами
• Інтеграція ІТ-Систем:
• Розробка плану інтеграції різних інструментів між собою і з уже наявними
інструментами для забезпечення синхронізації та доступності даних
• Автоматизація і оптимізація процесів і інструментів
• Аналіз того, що потребує оптимізації та автоматизації всередині інструментів, та що
треба виносити за межі інструментів
Комунікації та розповсюдження
інформації
• Розробка Порталів та Дашбордів:
• Створення централізованих платформ для доступу до ключових інформаційних
ресурсів та статусів проектів та загальної інформації по компанії
• Комунікаційні Канали:
• Установлення ефективних каналів комунікації для обміну інформацією між
командами та стейкхолдерами
• Створення спільних часових зон та календарю доступних годин співробітників
різних часових зон
Оцінка та Аналіз Даних
• Визначення Метрик та Звітів:
• Розроблення ключових метрик та звітів для оцінки ефективності проектів та портфелів
• Аналіз Даних для Прийняття Рішень:
• Розробка методів та процедур для аналізу даних та використання їх у процесах
прийняття рішень
Контрольні механізми
• Проведення незалежного внутрішнього аудиту проєкту, аналіз відповідності стандартам
• Встановлення контрольних точок (майлстоунів) на ключових етапах проєкту
• Моніторинг бюджету
• Оцінка якості результатів
• Визначення, аналіз, контроль та мінімізації ризиків
• Внутрішній контроль якості відповідності процесів та результатів внутрішнім стандартам
• Реалізація механізмів для ефективного контролю за змінами у проєкті та їх впровадження
• Контроль та залучення стейкхолдерів
• Контроль доступу до інструментів, інформації, аналіз каналів зв'язку
• Експертна оцінка (внутрішня або зовнішня)
Домашнє завдання!
1. Визначити services та functions свого PMO
2. Визначити project management processes та methodologies, які будуть
використовуватися
3. Процедура запровадження чи дотримання project portfolio management
practices
Дякую за увагу!
Додавайтесь в друзі і давайте разом робити Український PMO кращим.
І давайте почнемо з підтримки потужного проекту Очі Яструба.
Слава ЗСУ!

More Related Content

Similar to Nikita Zahurdaiev: Developing PMO Services and Functions (UA)

Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)
Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)
Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)Lviv Startup Club
 
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Lviv Startup Club
 
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMHow to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMProduct School
 
Управління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїOleg Nazarevych
 
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Octopus Events
 
Ruslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devops
Ruslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devopsRuslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devops
Ruslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devopsDakiry
 
Інсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проекту
Інсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проектуІнсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проекту
Інсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проектуNetpeak
 
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Lviv Startup Club
 
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdfRostyslavDmytruk
 
Звідки ростуть ноги у сервісу
Звідки ростуть ноги у сервісуЗвідки ростуть ноги у сервісу
Звідки ростуть ноги у сервісуDmytro Dzhedzhula
 
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...Lviv Startup Club
 
Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)
Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)
Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)Lviv Startup Club
 
Концепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємстві
Концепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємствіКонцепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємстві
Концепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємствіAlex Grebeshkov
 
Любов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDay
Любов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDayЛюбов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDay
Любов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDayLviv Startup Club
 
IT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board AgendaIT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board AgendaAlexey Yankovski
 

Similar to Nikita Zahurdaiev: Developing PMO Services and Functions (UA) (20)

Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)
Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)
Nikita Zahurdaiev: PMO Tools and Technologies (UA)
 
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
 
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMHow to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
 
Vinnytsky
VinnytskyVinnytsky
Vinnytsky
 
Управління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
 
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
 
Ruslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devops
Ruslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devopsRuslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devops
Ruslan Kusov_baq_2019_dev_ops_or_not_devops
 
Інсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проекту
Інсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проектуІнсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проекту
Інсайти для Project Manager: основні аспекти ведення проекту
 
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
 
ITIL (ukr)
ITIL (ukr)ITIL (ukr)
ITIL (ukr)
 
Balanced Scorecard
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced Scorecard
 
Системи планування ресурсів підприємства
Системи планування ресурсів підприємства Системи планування ресурсів підприємства
Системи планування ресурсів підприємства
 
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
 
Звідки ростуть ноги у сервісу
Звідки ростуть ноги у сервісуЗвідки ростуть ноги у сервісу
Звідки ростуть ноги у сервісу
 
Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі НКЦПФР
Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі НКЦПФРКлючові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі НКЦПФР
Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі НКЦПФР
 
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
 
Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)
Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)
Denis Shemyakin: Communication and Stakeholder Engagement (UA)
 
Концепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємстві
Концепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємствіКонцепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємстві
Концепція ціннісно-процесного управління проектами на підприємстві
 
Любов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDay
Любов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDayЛюбов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDay
Любов Самойлова “Про Project Scope і не тільки” - Lviv PMDay
 
IT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board AgendaIT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board Agenda
 

More from Lviv Startup Club

Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...
Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...
Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...Lviv Startup Club
 
Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...
Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...
Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...Lviv Startup Club
 
Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)
Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)
Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)Lviv Startup Club
 
Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...
Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...
Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...Lviv Startup Club
 
Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)
Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)
Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)Lviv Startup Club
 
Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...
Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...
Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...Lviv Startup Club
 
Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)
Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)
Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)Lviv Startup Club
 
Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)
Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)
Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)Lviv Startup Club
 
Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...
Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...
Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...Lviv Startup Club
 
Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)
Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)
Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)Lviv Startup Club
 
Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).
Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).
Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).Lviv Startup Club
 
Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...
Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...
Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...Lviv Startup Club
 
Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...
Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...
Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...Lviv Startup Club
 
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...Lviv Startup Club
 
Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...
Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...
Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...Lviv Startup Club
 
Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...
Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...
Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...Lviv Startup Club
 
Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)
Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)
Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)Lviv Startup Club
 
Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)
Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)
Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)Lviv Startup Club
 
Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...
Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...
Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...Lviv Startup Club
 
Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...
Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...
Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...Lviv Startup Club
 

More from Lviv Startup Club (20)

Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...
Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...
Evgen Osmak: Methods of key project parameters estimation: from the shaman-in...
 
Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...
Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...
Yana Bort: Ритм організації. Чи можливо синхронізувати великий ентерпрайз за ...
 
Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)
Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)
Nikita Artemchuk: Навчання та розвиток продакт менеджера (UA)
 
Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...
Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...
Mykyta Melnyk: Досвід провадження AI Driven Development, кейси використання т...
 
Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)
Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)
Oleksandr Marchenko: Складності росту продуктових команд у сучасних умовах (UA)
 
Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...
Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...
Kseniya Leshchenko: Shared development support service model as the way to ma...
 
Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)
Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)
Valeriy Kozlov: Taming the Startup Chaos: GTD for Founders & Small Teams (UA)
 
Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)
Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)
Veronica Rodionova: Подолання опору впровадженню Agile процесів у командах (UA)
 
Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...
Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...
Iryna Koberniuk: Implementing Major Changes: How to Effectively Update a Prod...
 
Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)
Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)
Hanna Klimushka: Прокачка продуктового мислення для проєктного менеджера (UA)
 
Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).
Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).
Ihor Pavlenko: PMO Risk Management (UA).
 
Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...
Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...
Roman Humeniuk: Формула ненасильницької комунікації та інші техніки для якісн...
 
Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...
Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...
Artem Bykovets: 4 Вершники апокаліпсису робочих стосунків (+антидоти до них) ...
 
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
 
Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...
Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...
Sergii Melnichenko: Лідерство в Agile командах: ТОП-5 основних психологічних ...
 
Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...
Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...
Mariia Rashkevych: Підвищення ефективності розроблення та реалізації освітніх...
 
Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)
Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)
Mykhailo Hryhorash: What can be good in a "bad" project? (UA)
 
Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)
Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)
Oleksii Kyselov: Що заважає ПМу зростати? Розбір практичних кейсів (UA)
 
Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...
Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...
Yaroslav Osolikhin: «Неідеальний» проєктний менеджер: People Management під ч...
 
Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...
Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...
Mariya Yeremenko: Вплив Генеративного ШІ на сучасний світ та на особисту ефек...
 

Nikita Zahurdaiev: Developing PMO Services and Functions (UA)

 • 2. Загурдаєв Микита PMO в Houston Association of Realtors Волонтер в ГО "Фонд розвитку Сил Територіальної Оборони України" Хобі: Дайвінг, Спеліологія, Сноубордінг, інші активності
 • 3. Наша компанія HAR.com Х’юстонська асоціація РІЕЛТОРІВ® (HAR) — це організація, що налічує понад 50 000 членів і об’єднує професіоналів у сфері нерухомості, які займаються всіма аспектами галузі, включаючи продаж і оренду житлових і комерційних об’єктів, оцінку, управління нерухомістю та консультування. Це найбільша індивідуальна торгова асоціація в Х’юстоні та друга за величиною місцева асоціація/Рада РІЕЛТОРІВ® у Сполучених Штатах. Компанія заснована в 1918 році.
 • 4. Мої Функції в компанії HAR Оперативна підтримка Операційне реагування і вирішення кейсів в короткотривалу або середньо тривалу перспективу. Створення PMO та контроль його еволюції. Створення бази знань і адаптація загального скелету управління проектами. Перехід від проектної структури компанії до матричної. Реалізація проєкту Керування проєктом, який є ключовим проєктом для тестування нових процесів. Впровадження методів, процесів та інструментів Налаштування процесів та стандартів, підбір методологій і їхня адаптація, стабілізація роботи команд і всіх її учасників. Налаштування взаємодії стейкхолдерів з командами і створення умов для якісної і динамічної розробки з контролем змін.
 • 5. Давайте познайомимось ;) Ви працюєте в Аутсорс чи Продуктових компаніях? Чи ваша компанія мультинаціональна? Тип організації: Проектний, матричний чи функціональний? Тип PMO в моїй компанії: Directive, Supportive, Controlling? Структура управління PMO: Централізована, децентралізована, гібридна?
 • 6. Зміст лекції №4 • Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Розробка процесів і методологій управління проєктами • Встановлення практик управління портфелем проєктів • Впровадження механізмів управління та контролю проекту
 • 7. Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Стратегічна підтримка • Оперативна підтримка • Предпроєктний аналіз • Реалізація проєкту • Моніторинг та контроль виконання проєкту/програми • Управління людськими ресурсами • Впровадження методів, процесів та інструментів • Управління центральною базою знань • Навчання та коучинг • Управління ризиками • Управління задоволеністю клієнтів • Управління задоволеністю топ менеджменту
 • 8. Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Стратегічна підтримка • Адаптація до стратегії компанії • Реагування на зміни стратегії • Впровадження стратегічних ініціатив • Оперативна підтримка • Оперативна підтримка • Консультації • Створення тимчасової Бази Знань
 • 9. Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Предпроєктний аналіз • Аналіз проєкту та конкурентів • Оцінка впливу та взаємодії з іншими проєктами та PMO • Оцінка людських ресурсів та фінансова оцінка • Визначення строків, ризиків • Визначення стандартів, процесів та метрик • Реалізація проєкту • Керування проєктом (PM частина PMO) • Підтримка та консультації по проєкту
 • 10. Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Моніторинг та контроль виконання проєкту/програми • Моніторинг ризиків • Контроль метрик • Контроль графіку • Контроль залученості стейкхолдерів • Управління людськими ресурсами • Управління Конфліктами • Оцінка персоналу та перерозподіл між проєктами • Управління резервами та "бенчом" • Управління звільненням та перерозподілом
 • 11. Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Впровадження методів, процесів та інструментів • Визначення методологій • Створення та підбір стандартів і процесів • Оптимізація та автоматизація процесів • Підбір інструментів управління • Вивчення інновацій • Управління центральною базою знань • Вивчення кейсів та аналіз помилок • Створення та оновлення документації • Створення темплейтів • Навчання та коучинг • Навчальні програми та семінари • Онбординг та інтеграція • Коучинг проєктних менеджерів
 • 12. Визначення послуг і функцій, які надаватиме PMO • Управління ризиками • Ідентифікація та оцінка ризиків • Розробка планів заходів • Реагування на зміни середовища • Управління задоволеністю клієнтів • Визначення очікувань клієнтів і зіставлення зі стратегією • Організація клієнтських сесій та аналіз зворотного зв'язку від клієнтів • Вимірювання задоволеності та вирішення конфліктів • Управління задоволеністю топ менеджменту • Регулярна звітність Топ-Менеджменту та вираховування метрик • Узгодження стратегічних цілей та адаптація
 • 13. Розробка процесів і методологій управління проєктами • Lean • Kanban & WIP Limit • Value Stream Mapping • Six Sigma • SIPOC Analysis • Process Mapping • Шляхи до впровадження Процесів та Стандартів
 • 14. Lean (Toyota) • Основна ідея стабілізувати виробництво (без піків і спадів), доставляючи потрібні матеріали в потрібне місце в потрібний час • Kaizen (改善 - "Постійне вдосконалення") - філософія, яка включає 10 принципів • 5s (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain) - порядок в голові та на робочому столі • JIT (Just in time) - надавати те що треба в потрібній кількості та в потрібний час • Lean - це дуже широке поняття, яке включає в себе: Kaizen, 5s, JIT, Kanban, Value Stream Mapping
 • 15. Kanban та WIP Limit (Toyota) • Kanban - основна ціль як найшвидше проходження задач через усі колонки, застосовується разом з JIT та WIP Limit • Колонки = процесам • ToDo, InProgress, Done - то більше про Scrum, ніж про Kanban • WIP Limit (Work in progress) - ліміт на кількість задач в одному процесі • SMED (Single-Minute Exchange of Die) - відсоток втрат часу від перемикання між проєктами, задачами і т.д.
 • 16. Value Stream Mapping (Manufacturing) • Комбінується разом з Just in Time (JIT) • Можна вираховувати в процесах більше 30 метрик (% дефектів, кількість залучення людей, додатковий час для початку роботи і закриття задачі) • Time Ladder (Lead Time & Processing Time (Value Added time)), якщо Lead Time в днях - то множимо на 8 Total processing time / Total lead time * 100 = співвідношення Lead та Process Time (Приклад 2.5%)
 • 17. Six Sigma (Motorola) • DMAIC - Define > Measure > Analyze > Improve > Control DMADV (DMADVO) - Define > Measure > Analyze > Design > Verify > Optimize • Використовують для зменшення варіацій і змін процесів та кількості дефектів через аналіз даних • Сконцентрований на задоволенні клієнтів в необхідному об'ємі (тільки те що треба) • Six Sigma - пішло з статистики, ідея щоб процес був бездефектним на 99.9996% (4 помилки з мільйона)
 • 18. SIPOC Analysis • Використовується разом з Lean Six Sigma • Показує початок і кінець робочої системи, ключових клієнтів, замовників та постачальників • Відображає загальну картину • P (від самого початку до кінця = Kanban) > O (що ми отримуємо від кожного процесу) > C > I (що нам треба для кожного процесу) > S (Stakeholders, список S може бути такий самий як список C)
 • 19. Process mapping • Детальний флоу всіх процесів на різних рівнях / департаментах • Роби на мапі великі відступи між різними процесами • Дає можливість робити модульні процеси • Використовується разом з Six Sigma, Lean Six Sigma
 • 20. Шляхи до впровадження Процесів та Стандартів • Аналіз очікувань замовника PMO та аналіз існуючого PMO • Аналіз типу організації та проєктів і аналіз цілей компанії • Аналіз Топ-Менедменту та стейкхолдерів • Аналіз існуючих процесів, стандартів, метрик/показників, інструментів та загального скелету управління • Які ролі/людські ресурси є в компанії та на проєктах • Аналіз проєктів та взаємозв'язку між ними, чи є пілотний проєкт • Створення покрокового плану реалізації всіх цілей > впровадження > аналіз > виправлення (PDCA)
 • 21. Встановлення практик управління портфелем проєктів • Portfolio > Program > Project • Рівні стандартизації в розрізі портфелів та програм/проєктів • Практики управління портфелем проєктів
 • 22. Portfolio > Program > Project Зрілість процесів
 • 23. Рівні стандартизації в розрізі портфелів та програм/проєктів • Скелет будуємо зверху > вниз • Крос-організаційне впровадження
 • 24. Практики управління портфелем проєктів • Стратегічне узгодження: узгоджуйте проєкти зі стратегіями організації: • Визначення стратегічних цілей • Поради з вибору та пріоритетів проєктів • Вибір і пріоритетність: визначте критерії відбору та визначення пріоритетів проєктів: • Визначення критеріїв відбору • Визначення пріоритетів проєктів • Оптимізація ресурсів: оптимізація розподілу та використання ресурсів: • Оптимізація розподілу ресурсів • Ефективне використання ресурсів • Управління ризиками: впровадження процесів управління ризиками на рівні портфеля: • Впровадження процесів управління ризиками • Моніторинг та зменшення ризиків • Управління та нагляд: створення структур управління портфелем: • Створення структур управління • Гарантія дотримання процесів
 • 25. Практики управління портфелем проєктів • Звітування та комунікація: розробіть надійну стратегію звітності та комунікації: • Розробка системи звітності • Стимулювання відкритої комунікації • Моніторинг продуктивності: контроль ефективності проєктів у портфоліо: • Визначення ключових показників ефективності (KPI) • Аналіз та звітність про продуктивність проєктів та портфоліо • Гнучкість і адаптивність: залишайтеся гнучкими та адаптуйтеся до змін: • Створення процесу змін • Система адаптації до змін • Навчання та підтримка: проведення навчання для проєктних команд: • Проведення навчання для проєктних команд • Постійне вдосконалення: розвивайте культуру постійного вдосконалення: • Аудит та оцінка процесів • Запровадження змін за результатами оцінок • Аналіз бест-практіс які можуть бути використані
 • 26. Впровадження механізмів управління та контролю проєкту • Технології та інструменти • Комунікації та розповсюдження інформації • Оцінка та аналіз даних • Контрольні механізми
 • 27. Технології та інструменти • Вибір та впровадження ІТ-Інструментів: • Розгляд можливостей та вибір інструментів для ефективного моніторингу та управління проектами • Інтеграція ІТ-Систем: • Розробка плану інтеграції різних інструментів між собою і з уже наявними інструментами для забезпечення синхронізації та доступності даних • Автоматизація і оптимізація процесів і інструментів • Аналіз того, що потребує оптимізації та автоматизації всередині інструментів, та що треба виносити за межі інструментів
 • 28. Комунікації та розповсюдження інформації • Розробка Порталів та Дашбордів: • Створення централізованих платформ для доступу до ключових інформаційних ресурсів та статусів проектів та загальної інформації по компанії • Комунікаційні Канали: • Установлення ефективних каналів комунікації для обміну інформацією між командами та стейкхолдерами • Створення спільних часових зон та календарю доступних годин співробітників різних часових зон
 • 29. Оцінка та Аналіз Даних • Визначення Метрик та Звітів: • Розроблення ключових метрик та звітів для оцінки ефективності проектів та портфелів • Аналіз Даних для Прийняття Рішень: • Розробка методів та процедур для аналізу даних та використання їх у процесах прийняття рішень
 • 30. Контрольні механізми • Проведення незалежного внутрішнього аудиту проєкту, аналіз відповідності стандартам • Встановлення контрольних точок (майлстоунів) на ключових етапах проєкту • Моніторинг бюджету • Оцінка якості результатів • Визначення, аналіз, контроль та мінімізації ризиків • Внутрішній контроль якості відповідності процесів та результатів внутрішнім стандартам • Реалізація механізмів для ефективного контролю за змінами у проєкті та їх впровадження • Контроль та залучення стейкхолдерів • Контроль доступу до інструментів, інформації, аналіз каналів зв'язку • Експертна оцінка (внутрішня або зовнішня)
 • 31. Домашнє завдання! 1. Визначити services та functions свого PMO 2. Визначити project management processes та methodologies, які будуть використовуватися 3. Процедура запровадження чи дотримання project portfolio management practices
 • 32. Дякую за увагу! Додавайтесь в друзі і давайте разом робити Український PMO кращим. І давайте почнемо з підтримки потужного проекту Очі Яструба. Слава ЗСУ!