SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
NGÀNH BIA: NGƢỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP 
TP.HCM, năm 2014
2 Ngành Bia - Tổng quát thị trƣờng Copyright by Moore 2014 
Nội dung: 
1. Tổng quan thị trƣờng 
2. Cơ hội và thách thức 
3. Ngƣời tiêu dùng 
4. Hoạt động quảng cáo trực tuyến 
5. Kết luận và dự báo 
6. Phụ lục: Một số doanh nghiệp trong ngành 
I. TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG 
Theo BMI, ngành đồ uống có cồn vẫn đang tăng trƣởng rất mạnh mẽ và tiếp tục thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Một số hãng bia hàng đầu thế giới nhƣ Diageo, AB Inbev, Asia Pacific Breweries (APB) và Carlsberg đã đầu tƣ vào Việt Nam. Nguyên nhân có sự tăng trƣởng mạnh mẽ này đƣợc lý giải là nhờ nền kinh tế phát triển ổn định, tỷ lệ tiêu dùng trong nƣớc tăng, sự thay đổi nhân khẩu học, xu hƣớng đô thị hóa ngày càng tăng, vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng và ngành công nghiệp phát triển nhanh. Thị trƣờng Bia 
Bia tiếp tục thống trị thị trƣờng đồ uống có cồn, sản phẩm Bia chiếm 97.3% tổng sản lƣợng đồ uống có cồn đƣợc tiêu thụ, theo WHO 2014. Việt Nam đƣợc đánh giá là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức tiêu thụ bia và nằm trong nhóm đứng đầu danh sách 25 nƣớc có lƣợng bia tiêu thụ tăng cao nhất thế giới. So với Lào, Campuchia và Thái Lan, thị trƣờng bia Việt có biên lợi nhuận cao hơn 50%, theo APB. 
Bia chai là loại bia đƣợc tiêu thụ nhiều nhất, chiếm 52% tổng sản lƣợng bia tiêu thụ năm 2012. Kế đến là bia lon (35.5%) và bia Hơi-bia Tƣơi (12.5%). 
Hình. Thị phần theo sản lƣợng của các công ty Bia tại Việt Nam (nguồn Euromonitor)
3 Ngành Bia - Tổng quát thị trƣờng Copyright by Moore 2014 
Năm 2012, Việt Nam có khoảng 150 doanh nghiệp sản xuất bia. Thị trƣờng bia Việt Nam hiện hình thành thế chân vạc với 3 doanh nghiệp lớn, chiếm đến 95% thị phần sản lƣợng. Dẫn đầu là Tổng công ty CP Bia rƣợu nƣớc giải khát Sài gòn (Sabeco) với 47.5% thị phần. Năm 2010, Sabeco đƣợc xếp hạng thứ 21 trong số các doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu thế giới và Top 3 nhà sản xuất bia Đông Nam Á. 
Theo sau Sabeco là Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam - VBL (bia Tiger , Heniken và Larue), chiếm 18.2% thị phần. VBL là công ty liên doanh giữa Asia Pacific Brewery Limited (APB) của Singapore và Tổng công ty thƣơng mại Sài Gòn (Satra), tỷ lệ sở hữu của mỗi bên là 60% và 40%. Thứ 3 là Tổng công ty CP Bia rƣợu nƣớc giải khát Hà Nội với 17.3% thị phần. Các sản phẩm chính của Habeco có bia chai/bia lon Hà Nội, bia hơi, bia Trúc Bạch... 
Bia Tƣơi Thị trƣờng bia tƣơi Việt Nam thời gian gần đây khá sôi động do phong trào Beer Club phát triển mạnh, bia tƣơi đƣợc phổ biến biết đến rộng rãi. Một số doanh nghiệp lớn đã tham gia thị trƣờng này nhƣ Sapporo, Heniken, Habeco. Riêng Sabeco hoàn toàn không màng đến phân khúc này vì cho rằng tiềm năng bia tƣơi không hấp dẫn, đối tƣợng khách hàng phân khúc mới này không nhiều, theo lãnh đạo Sabeco (trích dẫn từ vnexpress.net, 2014). Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia- rƣợu-nƣớc giải khát Việt Nam cho hay, sản lƣợng cũng nhƣ sức tiêu thụ của sản phẩm này chỉ chiếm dƣới 1%. Trong tƣơng lai, nếu đƣợc quảng bá rộng rãi thì bia tƣơi cũng chỉ tăng lên tối đa 3-4%. Theo báo cáo gần đây của các hãng, thị trƣờng bia chai, lon có mức tăng trƣởng chậm lại chỉ 3-4%, còn bia tƣơi tăng gấp đôi. Thế nhƣng, nếu tính về doanh thu cho từng phân khúc thì bia tƣơi vẫn còn khá khiêm tốn.
4 Ngành Bia - Cơ hội & Thách thức Copyright by Moore 2014 
II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NGÀNH BIA 
1. Cơ hội Tiềm năng phát triển lớn Theo đánh giá của các ông lớn trong ngành bia thế giới nhƣ Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Kirin Holding hay tổ chức nghiên cứu thị trƣờng Euromonitor International, với dân số gần 90 triệu ngƣời, Việt Nam đang trở thành nƣớc sản xuất bia hấp dẫn nhất khu vực. Việt Nam cũng không chịu ảnh hƣởng nhiều của tôn giáo nâng lƣợng tiêu thụ bia khá cao. Năm 2012, ngƣời Việt đã tiêu thụ 2.83 tỷ lít bia. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ bia bình quân đầu ngƣời tại Việt Nam mới khoảng 31-32 lít/năm, so với mức 47 lít tại Nhật Bản, 78 lít tại Mỹ, hoặc 107 lít ở Đức, thì cơ hội cho thị trƣờng bia phát triển còn rất lớn (trích dẫn từ vietnamnet.vn, 2014). Sự phát triển của tầng lớp trung lƣu Tầng lớp trung lƣu là phân khúc hộ gia đình có mức chi tiêu hằng ngày từ 10 – 100 USD/ngƣời. Hiện nay Việt Nam có khoảng 8 triệu ngƣời thuộc tầng lớp trung lƣu, đến năm 2020 còn số này sẽ là 44 triệu, tăng hơn 5 lần chỉ trong 6 năm (Neilsen 2013). Tầng lớp trung lƣu ở Việt Nam hình thành và phát triển nhanh hơn bất cứ nơi nào ở Châu Á. Sự gia tăng tầng lớp trung lƣu sẽ tạo ra sức mua, đột phá tiêu dùng rất lớn trong tƣơng lai, đây là tầng lớp có chi tiêu cao hơn so với các tầng lớp còn lại. Ngành bia cũng không nằm ngoài xu hƣớng này, tầng lớp trung lƣu tăng trƣởng sẽ dẫn đến sản lƣợng tiêu thụ bia tăng cao, nhu cầu về bia cũng trở nên đa dạng hơn. 
2. Thách thức 
Theo dự thảo sửa đổi Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế TTĐB bia sẽ tăng từ 50% lên 65%, áp dụng từ ngày 1/7/2015. Mục đích của việc tăng thuế nhằm giảm nhu cầu với mặt hàng bia và tăng ngân sách cho nhà nƣớc. Nếu thuế TTĐB bia tăng thêm 15%, nhà sản xuất sẽ tăng giá bia lên 12%, và giá chai bia tới ngƣời tiêu dùng sẽ tăng từ 20 – 25%, theo ông Tayfun Une – Giám đốc Carlsberg Việt Nam. Điều này sẽ khiến ngƣời dân quan tâm đến túi tiền mà hạn chế uống bia, dẫn đến sản lƣợng tiêu thụ bia giảm, lợi nhuận doanh nghiệp bị cắt giảm, cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với nhà đầu tƣ giảm.
5 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
III. NGƢỜI TIÊU DÙNG BIA 
Ngƣời Việt rất thích uống bia 
Theo công ty InfoQ Research (2013), có 95% ngƣời tham gia khảo sát từ 18 tuổi trở lên uống bia. Ngƣời Việt rất thích uống bia, năm 2012 đã có 2.83 tỷ lít bia đƣợc tiêu thụ. Khảo sát năm 2013 của PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn – phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho thấy, có tới 50% ngƣời cho biết họ nói dối để đƣợc uống bia, 27.7% mƣợn tiền để đƣợc uống. Thậm chí thói quen uống bia còn khiến 23.2% ngƣời uống bia ngay cả khi sức khỏe không tốt và tới 24.7% cố uống khi ngƣời khác ngăn cấm. 
Góc ngã tƣ Tạ Hiện - Lƣơng Ngọc Quyến (Hà Nội), địa điểm uống bia “cỏ” ƣa thích của du khách quốc tế khi đến Hà Nội. (Nguồn: http://cafebiz.vn/) Lý do ngƣời Việt chọn uống bia thay vì thức uống khác vì bia mang lại cảm giác sảng khoái, ít nhàm chán và vui hơn khi uống cùng bạn bè, theo InfoQ Research 2013. Một lý do nữa là giá bia ở Việt Nam rất rẻ, rẻ nhất thế giới (1.2$/1lít bia) chỉ sau Ukraine, và các qui định về độ tuổi đƣợc phép uống rƣợu bia chƣa đƣợc chấp hành nghiêm túc.
6 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
Hình: Lý do chọn bia thay cho đồ uống khác, InfoQ Research 2013 
Sâu xa hơn, ngƣời Việt uống nhiều rƣợu bia xuất phát từ thói quen “mọi vấn đề điều đƣợc giải quyết trên bàn tiệc”. Tâm lý này ăn sâu vào suy nghĩ của ngƣời Việt nên khi có chuyện gì vui hay buồn đàn ông Việt điều tìm đến rƣợu bia để giải tỏa. Hay ngay cả các cuộc thỏa thuận, đàm phán cũng đều diễn ra trên bàn nhậu. Chính những tâm lý và thói quen đó đã khiến cho ngƣời Việt luôn luôn tìm đến rƣợu bia trong mọi hoàn cảnh. 
Thói quen uống bia 
Sở thích: Đa số ngƣời tiêu dùng uống bia từ 1 đến 3 lần một tuần, ngƣời Hà Nội có tuần suất uống bia cao nhất so với các tỉnh thành khác. Ngƣời tiêu dùng có thói quen chọn dùng nhãn hiệu bia quen uống và khó để thuyết phục họ chuyển sang dùng nhãn hiệu bia khác. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi nhất định về độ tuổi, thu nhập, tâm lý, sở thích với từng nhãn hiệu bia sẽ thay đổi. 
Nơi uống: NGƢỜI TIÊU DÙNG thƣờng uống bia tại quán nhậu, nhà hàng/quán ăn, quán karaoke hoặc tại nhà. Họ uống bia cùng với bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, đối tác kinh doanh,... Thời điểm uống: NGƢỜI TIÊU DÙNG uống bia vào nhiều thời điểm trong ngày. Đa số uống bia vào buổi tối, kế đến là buổi trƣa-chiều và một số ít uống bia vào buổi sáng. 
0 
200 
400 
600 
800 
1,000 
1,200 
1,400 
1,600 
1,800 
Hƣơng vị ngon 
Ngƣời dùng phổ biến 
Thành phần tốt cho sức khỏe 
Giá rẻ 
Thƣơng hiệu sang trọng 
Đƣợc khuyên dùng 
Quảng cáo hấp dẫn 
Độ cồn cao 
Khác 
Tiêu chí lựa chọn bia 
Lượt chọn 
Nơi khác: 29 lƣợt chọn 
Tƣơng đƣơng 1.33% 
Quán ăn: 829 lƣợt chọn 
Tƣơng đƣơng 38.06% 
Nhà hàng: 784 lƣợt chọn 
Tƣơng đƣơng 36.00% 
Nhà bạn bè: 183 lƣợt chọn 
Tƣơng đƣơng 8.40% 
Tại gia: 353 lƣợt chọn 
Tƣơng đƣơng 16.21% 
Nơi Uống Bia 
(InfoQ Research)
7 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
Các nhóm ngƣời tiêu dùng 
Từ 15 - 24 tuổi: chiếm 20% dân số Việt Nam. Trong đó, 95% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 17 triệu ngƣời. Gồm 2 nhóm nhỏ: từ 15 – 19 tuổi và từ 20 – 24 tuổi. Đa phần ngƣời thuộc độ tuổi từ 15 – 19 là học sinh, nhu cầu uống bia không cao cũng nhƣ khả năng chi trả thấp nên có tầng suất uống bia thấp nhất. Những ngƣời từ 20 – 24 tuổi là những ngƣời đã đi làm hoặc sinh viên, họ bắt đầu có cuộc sống “tự lập”, có một khoảng tiền riêng và các mối quan hệ xã hội đƣợc mở rộng. Tần suất uống bia (những ngƣời có uống bia) ở độ tuổi này khá cao, khoảng 8 – 9 lần/tháng (theo InfoQ Research 2013). 
Hình. Phố tây Bùi Viện (TP.HCM) – địa điểm uống bia ƣa thích của giới trẻ và ngƣời nƣớc ngoài 
Từ 25 - 34 tuổi: chiếm 19% dân số Việt Nam. Trong đó, 70% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 12 triệu ngƣời. Gồm những ngƣời đã đi làm, đang trong giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp nên nhu cầu giao tiếp, gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp, bạn bè tăng cao, kéo theo nhu cầu uống bia tăng. Đây là nhóm có tần suất uống bia cao nhất trong 4 nhóm, 10 – 11 lần/tháng (theo InfoQ Research 2013). Trong giai đoạn này, sở thích và hành vi uống bia thay đổi (so với thời điểm tuổi từ 15-24) do tâm lý con ngƣời thay đổi. Họ có thể chuyển sang uống loại bia đắt tiền hơn, sang trọng hơn, mạnh hơn
8 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
(tùy vào sở thích) và thích trải nghiệm địa điểm uống bia đa dạng hơn, nhƣ beer club, bar, nhà hàng,... 
Từ 35 - 49 tuổi: chiếm 22% dân số Việt Nam. Trong đó, 35% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 7 triệu ngƣời. Đây là nhóm tuổi có thu nhập cao nhất Việt Nam (theo Euromonitor 2011). Họ có công việc ổn định, có vị trí nhất định trong xã hội và đến độ tuổi này họ bắt đầu quan tâm nhiều đến sức khỏe nên tần suất uống bia giảm nhẹ so với nhóm 25 – 34 tuổi. 
Từ 50 - 64 tuổi: chiếm 18% dân số Việt Nam. Trong đó, 11% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 2 triệu ngƣời. Nhóm ngƣời này bƣớc vào giai đoạn tuổi già, các bệnh mạn tính bắt đầu bộc lộ rõ nét, thu nhập giảm nên tần suất uống và số lƣợng bia mỗi lần uống giảm đi. Họ vẫn thích uống bia, tuy nhiên những cuộc nhậu hoành tráng không còn mà thay vào đó là một vài lon trong bữa ăn hàng ngày, trong những cuộc gặp với những ngƣời bạn và gia đình. 
Ngƣời tiêu dùng theo vùng miền 
Ở Việt Nam, sự phân hóa bia theo vùng miền rất rõ nét. Ngƣời dân miền Bắc, đặc biệt ngƣời Hà Nội rất ƣa chuộng bia hơi, bia chai mang thƣơng hiệu Hà Nội. Ngƣời miền Nam thích uống bia Saigon, 333, Tiger, Heineken. Ngƣời miền Trung lại thích bia Huda (bia Huế), Festival, Larue. Ngƣời Hà Nội rất thích uống bia Hà Nội vì truyền thống, “ông cha ta trƣớc giờ uống bia này” hay vì đó là bia của Hà Nội, “bia Hà Nội là bia của nhà mình”, hay vì bia Hà Nội đƣợc sản xuất từ nguồn nƣớc quí trong lòng đất Hà Nội nên có hƣơng vị riêng, và một phần vì bia Hà Nội rẻ mà dung tích lớn hơn những loại bia khác. Mức chi tiêu: Đàn ông TP HCM chi nhiều tiền hơn cho bia so với Hà Nội - Đà Nẵng. Cụ thể, hầu hết ngƣời Hà Nội và Đà Nẵng bỏ khoảng dƣới 100.000 đồng cho mỗi lần uống bia thì TP HCM là từ 100.000 đồng lên đến 200.000 đồng, theo FTA Research. Điều này một phần là do ngƣời Hồ Chí Minh thƣờng uống loại bia có giá thành cao nhƣ Tiger, Heineken, trong khi ngƣời Hà Nội - Đà Nẵng thƣờng uống bia có giá thấp hơn nhƣ Bia hơi, Bia tƣơi (Hà Nội) và Bia Larue Xanh (Đà nẵng).
9 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
Nguồn: InfoQ Research, 2013 
SanMiguel 
Saigon 
333 
Heineken 
Tiger 
Larue 
BGI 
Huda 
Festival 
Larue 
Saigon 
Heineken 
Tiger 
Bia Hơi 
Hà Nội 
Halida 
Heineken 
Tiger 
HCMC 
6% thị phần 
35% thị phần 
59% thị phần 
Heineken 
Saigon 
Tiger 
Sapporo 
333 
Larue 
Không bị phân hóa nhƣ bia nội, ngƣời tiêu dùng khắp mọi miền điều ƣa chuông bia ngoại, tiêu biểu nhƣ Heineken và Tiger. Heineken luôn nằm trong top các loại bia đƣợc uống nhiều ở các 3 miền, theo khảo sát bia năm 2012 của công ty Vinaresearch. Ngoài mua uống, ngƣời dân còn lựa chọn Heineken và Tiger để dùng làm quà tặng trong các dịp lễ tết, thăm hỏi. 
Ngƣời tiêu dùng theo giới tính 
Nam giới uống bia nhiều hơn nữ giới. Gần 1/2 nam giới trên 15 tuổi (48.5%) uống bia trong vòng 12 tháng qua (WHO, 2010). Trong khi, tỷ lệ này ở phụ nữ là 1/3 (29/6%). Phụ nữ thƣờng chọn loại bia nhẹ, trong khi đàn ông thích uống loại bia có độ cồn cao và đậm đà hơn.
10 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
IV. HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 
Thị trƣờng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, bán đƣợc một triệu lít bia khó gấp 5 lần so với trƣớc đây nên các doanh nghiệp đã chi tiêu rất nhiều tiền cho hoạt động marketing. Sabeco là doanh nghiệp rất chịu chi trong quảng cáo. Năm 2013, Sabeco đã chi hơn 20 tỷ đồng để mời tay vợt nổi tiếng Djokovic đến Việt Nam chơi tennis trong một buổi chiều để quảng bá hình ảnh cho nhãn bia của công ty này. Tính cả năm 2013, Sabeco đã chi hơn 1,000 tỷ cho hoạt động quảng cáo, matketing. Nếu ƣớc tính mức chi trung bình cho online marketing là 10% trong tổng ngân sách marketing của các doanh nghiệp Việt Nam, thì Sabeco đã chi 100 tỷ đồng cho các hoạt động marketing trực tuyến trong năm 2013. 
1. Display Ads 
Hình. Quảng cáo bia Tiger trên báo điện tử Dantri.com.vn
11 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
Các công ty Bia điều sở hữu website riêng, thƣơng hiệu bia càng nổi tiếng thì lƣợng truy cập vào website càng nhiều, nhƣ Sabeco có hơn 40.000 visit/tháng, Habeco có hơn 20.000 visit/tháng. Các thƣơng hiệu bia ít nổi tiếng hơn nhƣ Huda, Đại Việt, Hạ Long, Zorok,…có lƣợng truy cập chƣa đến 10.000 visit/tháng (theo Similar Web, 9/2014). 
Quảng cáo trên website tin tức, báo điện tử thƣờng đƣợc các công ty bia lớn sử dụng để quảng bá thƣơng hiệu, nhƣ Sabeco, Habeco, Heineken, Sapporo. Website đƣợc lựa chọn thƣờng là những website có uy tín, số lƣợng độc giả rất lớn nhƣ Dantri.com.vn, Vnexpress.net, Vietnamnet.vn, Tuoitre.vn, hay các website giải trí âm nhạc nhƣ: nhaccuatui.com, hahaytv.vn, hay các website có nội dung về điện tử, công nghệ với phần lớn độc giả là nam giới. Nhãn bia Việt ƣa thích hình thức quảng cáo tính phí theo thời gian hiển thị (CPD – Cost per duration), trong khi các nhãn bia quốc tế sử dụng nhiều loại hình quảng cáo khác nhau (CPD, Balloon/Pop Up, Rich Media, TVC). 
2. Social Media 
Các nhãn hiệu bia Việt đều không xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội Facebook, mạng xã hội lớn nhất Việt Nam với 26 triệu ngƣời dùng (9/2014). Ngƣợc lại, các nhãn bia quốc tế điều xây dựng các trang Fanpage riêng cho thị trƣờng Việt Nam (trừ Heineken, Sabmiller). Nổi bật nhất là nhãn bia Budweiser với số lƣợng Fan lên đến 12 triệu ngƣời, trong khi, bia Tiger là một trong số bia đƣợc uống nhiều nhất Việt Nam chỉ có 1.2 triệu Fan. 
18,000 
12,000 
2,000 
1,100 
156 
100 
24 
21 
20 
- 
2,000 
4,000 
6,000 
8,000 
10,000 
12,000 
14,000 
16,000 
18,000 
20,000 
Heineken 
Budweiser 
Carlsberg 
Tiger Beer/ 
Sapporo 
Vietnam 
Tiger 
Crystal Beer 
Gambrinus 
Vietnam 
Bia Larue 
Huda Beer 
Thousands 
Số lượng Fan trên Facebook của một số nhãn hiệu Bia (9/2014)
12 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
3. Search Marketing 
Ngƣời tiêu dùng thƣờng uống bia theo thói quen, sở thích. Họ ra quyết định lựa chọn loại bia tùy vào thời điểm và tại địa điểm uống. Do đó, các nhãn hàng hiếm khi quảng cáo bia trên trang tìm kiếm với mục đích bán hàng hay giới thiệu sản phẩm mới hoặc chƣơng trình khuyến mãi. Search ads thƣờng đi kèm với một chiến dịch quảng cáo, sự kiện online với mục đích thƣơng hiệu, có vai trò cung cấp thông tin về chiến dịch khi ngƣời dùng Internet tìm kiếm trên Google, tăng độ phủ và tầng suất lặp lại thƣơng hiệu. 
4. PR article 
Bài PR trên báo điện tử có lợi thế hơn cho bài PR trên báo giấy ở khả năng lƣu trữ, tìm kiếm, tiếp cận lƣợng lớn độc giả và đặc biệt là khả năng chia sẻ, lan truyền từ ngƣời này sang ngƣời khác trên các trang mạng xã hội. 
Bài PR thƣờng đƣợc các nhãn bia sử dụng khi muốn truyền thông đến khách hàng một nhận thức mới hoặc thay đổi, cũng cố nhận thức cũ nhƣ: văn hóa bia, xu hƣớng uống bia, thành tựu đạt đƣợc về tiêu chuẩn chất lƣợng, vị trí thị trƣờng,…hoặc đơn thuần là cung cấp thông tin về sản phẩm mới, chƣơng trình khuyến mãi, các sự kiện online/offline. 
Ngoài các hoạt động quảng cáo trên, các nhãn hàng bia còn thực hiện các sự kiện-cuộc thi online, tài trợ online, sử dụng KOLs, làm Forum Seeding, Mobile ads,… 
5. CASE STUDY: Khám phá thành phố của thế giới 
“Khám phá thành phố của thế giới” là chiến dịch mới củồn cảm hứng và tôn vinh bản lĩnh của ngƣời đàn ông của thế giới. Cảm hứng của chiến dịch sẽ đƣợc truyền tải qua đoạn phim quảng cáo ngắn mang tên „Khám phá Thành Phốị của
13 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
mộần theo những địa chỉ bí ẩn trong một hộp danh thiếp bị thất lạc. Chuyến phiêu lƣu đã mở ra cho anh những khám phá bất ngờững điểm đến đầy thú vị trong thành phố. 
Cuộc phiêu lƣu “Khám phá thành phố của thế giớến cho khán giả một cơ hội kết nối với thế giới sôi động và đầy sáng tạo. Nắm bắt những khoảnh khắc ý nghĩa, mở ra những góc nhìn độc đáo ngay từ những điểm đến thú vị tại thành phố thân quen của mình là phong cách sống mới Heineken muốn khơi nguồn cảm hứng cho khán giả Việt Nam.Trong chiến dịch này, Heineken đồng thời giới thiệu đến ngƣời hâm mộ mẫu chai Heineken Cities đƣợc thiết kế đặc biệt dành riêng cho TP.HCM. Đây là 1 trong 7 mẫu chai phiên bản đặc biệt đƣợc tập đoàn Heineken triển khai đồng bộ tại bảy thành phố lớn của thế giới gồm: TP. HCM, New York, Thƣợng Hải, Berlin, Amsterdam, London và Rio de Janeiro. 
Cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam nhƣ Diễm My 9x, Tuấn Hƣng, Harry Lu và Petey Nguyễn ngƣời hâm mộ sẽận hƣởng nhữị của cuộc hành trình, chia sẻtrên Facebook với hashtag #openhcmc, #openhanoi, #opendanang, hoặc #opennhatrang. Những hình ảnh ấn tƣợng nhất do chính cộng đồng bình chọn sẽ nhận đƣợc những phần quà đặc biệt. 
Nhiều trang báo mạng đƣa tin về chiến dịch này nhƣ Thanhnien.com.vn, Vietnamnet.vn, news.Zing.vn, Citinews.net,…
14 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
Banner quảng cáo và video hành trình khám phá thành phố đƣợc đăng tải trên các trang Giải trí, Tin tức công nghệ,…
15 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 
Hình. Banner quảng cáo chiến dịch trên Nhaccuatui.com
16 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 
V. KẾT LUẬN VÀ DỰ BÁO 
1. Kết luận 
Ngành bia Việt Nam đang tăng trƣởng rất mạnh mẽ và tiếp tục thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 97.3% tổng sản lƣợng đồ uống có cồn đƣợc tiêu thụ là bia. Năm 2012, ngƣời Việt Nam tiêu thụ 2.83 tỷ lít bia, tính bình quân đầu ngƣời là 31 – 32 lít/ngƣời, thấp hơn so với mức 47 lít tại Nhật Bản, 78 lít tại Mỹ, hoặc 107 lít ở Đức. Giá bia ở Việt Nam cũng rất rẻ, chỉ 1.2 USD/lít, rẻ nhất thế giới chỉ sau Ukraine. Bia chai là loại bia đƣợc tiêu thụ nhiều nhất, chiếm 52% tổng sản lƣợng bia tiêu thụ năm 2012. Kế đến là bia lon (35.5%) và bia Hơi-bia Tƣơi (12.5%). Ngƣời Việt Nam rất thích uống bia, một phần vì bia rất rẻ và dễ mua, một phần vì thói quen uống bia đã có từ lâu. Ngƣời trong độ tuổi từ 25 – 34 uống bia nhiều nhất. Mức độ ƣa chuộng các nhãn hiệu bia thay đổi theo vùng miền, ngƣời miền Bắc thích uống bia Hà Nội, Halida, ngƣời miền Nam thích uống bia 333, Sài gòn. Các nhãn bia quốc tế đƣợc ƣa chuông và sử dụng rộng rãi khắp cả nƣớc. 
Việt Nam có khoảng 150 doanh nghiệp sản xuất bia. Ba doanh nghiệp dẫn đầu thị trƣờng là Sabeco (Bia Sài gòn, 333), VBL (Bia Tiger, Heineken) và Habeco (bia Hà Nội). Các nhãn bia nội chủ yếu tập trung ở phân khúc giá thấp và trung, còn các nhãn bia ngoại, bia nhập khẩu chiếm lĩnh phân khúc bia cao cấp. 
Thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt buộc các nhãn bia phải liên tục tung ra các chƣơng trình quảng cáo khuyến mãi để thu hút ngƣời tiêu dùng. Trên môi trƣờng Internet, các nhãn bia, chủ yếu là bia ngoại, cũng đã đầu tƣ xây dựng thƣơng hiệu, quảng bá sản phẩm và xây dựng cộng đồng. 
2. Dự báo 
Sự phát triển của ngành Bia chịu sự chi phối và tác động mạnh của các yếu tố: tăng trƣởng kinh tế, tình hình thu nhập và sức mua của ngƣời tiêu dùng, các cơ chế chính sách pháp luật nhà nƣớc. Vì vậy, trong 3 năm qua tình hình kinh tế khó khăn, tăng trƣởng kinh tế giảm (GDP năm 2010 tăng 6.78%, năm 2011 tăng 5.89%, năm 2012 tăng 5.03%). Đồng thời, năm 2012 cũng là năm nhà nƣớc triển khai xây dựng chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rƣợu, bia, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có sự thay đổi (bia hơi tăng dần đến 2013 là 50% và bia lon, bia chai
17 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 
đƣợc giảm từ 75% xuống 50%). Điều đó đã tác động mạnh đến tố độ tăng trƣởng sản lƣợng bia hàng năm theo xu thế giảm dần, từ 10.69% bình quân cho giai đoạn 2005 – 2011 giảm còn 8.26% trong 3 năm 2010 - 2012 
Năm 2010, sản lƣợng bia tiêu thụ đạt 2.4 tỷ lít. Đến năm 2012, sản lƣợng tiêu thụ là 2.83 tỷ lít. Với tốc độ tăng trƣởng bình quân 8.26%/năm, dự báo năm 2014 sản lƣợng bia tiêu thụ sẽ đạt 3.3 tỷ lít, năm 2015 đạt 3.6 tỷ lít. 
Sản lƣợng bia hơi ngày càng giảm và chếm tỷ lệ hấp trong cơ cấu sản lƣợng bia tiêu thu. Năm 2007, tỷ lệ bia hơi tiêu thụ chiếm 27.8%, đến năm 2012 tỷ lệ này còn 12.56%. Điều này là do ngƣời tiêu dùng ngày càng có yêu cầu cao về an toàn vệ sinh thực phẩm nên những sản phẩm bia hơi địa phƣơng, đặc biệt là bia cỏ giảm nhanh và không có điều kiện tồn tại lâu dài. Mặt khác, do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia hơi đến nay là 50% nên sản xuất bia hơi hiệu quả thấp. Trong khi bia chai, bia lon thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lại giảm từ 75% xuống còn 50% đã tạo điều kiện cho sản xuất bia chai, bia lon có hiệu quả hơn. Năm 2010, bia lon đạt 700 triệu lít, đến năm 2012 sản lƣợng đạt 1 tỷ lít, đƣa tỷ lệ cơ cấu bia lon từ 28,97% năm 2010 lên 35,45% năm 2012. 
Hình: Tỷ lệ tiêu thụ các lọai Bia qua các năm (VBA) 
Trong vài năm tới, ngành Bia sẽ tiếp tục gặp khó khăn do khó khăn của nền kinh tế, dự kiến trong giai đoạn 2013 – 2015, GDP chỉ tăng từ 5 – 6%, chính sách cơ chế quản lý của nhà nƣớc thay đổi với 
15.9% 
55.2% 
29.0% 
2010 
13.1% 
54.1% 
32.8% 
2011 
12.6% 
52.0% 
35.5% 
2012
18 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 
chủ trƣơng chống lạm dụng rƣợu, bia nhƣ dự thảo tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, cấm bán bia vỉa hè và tiến tới xây dựng luật chống tác hại của lạm dụng rƣợu, bia, sẽ tác động đến sự phát triển của ngành, tới cung cầu sản phẩm. 
Thị trƣờng bia Việt Nam trong những năm tới cũng phải cạnh tranh khốc liệt hơn với sự tham gia thị trƣờng của hàng chục loại bia ngoại. Sau khi Việt Nam tham gia hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), các biện pháp bảo hộ sẽ bị xóa bỏ, thuế rƣợu bia sẽ về mức 0%, khi đó, giá bia nhập sẽ giảm 33% so với hiện tại, các sản phẩm nhập khẩu sẽ dễ dàng xâm nhập thị trƣờng trong nƣớc. Trong số các quốc gia tham gia TPP có nhiều quốc gia rất mạnh về xuất khẩu rƣợu bia nhƣ Mỹ, Nhật, Canada, Mexico,… 
Một số nhận định về hoạt động quảng cáo ngành Bia trong thời gian tới 
Mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng Bia ngày càng tăng lên do ngày càng có nhiều nhãn hiệu bia đƣợc giới thiệu đến ngƣời tiêu dùng. Các nhãn Bia muốn giữ chân ngƣời tiêu dùng, đồng thời thu hút ngƣời dùng mới, buộc phải đầu tƣ vào marketing mạnh mẽ hơn, cả về ngân sách và chất lƣợng hoạt động marketing, từ khâu nghiên cứu thị trƣờng đến quảng cáo, xây dựng thƣơng hiệu và mối quan hệ khách hàng. Ngân sách quảng cáo do đó cũng sẽ tăng lên, các chƣơng trình quảng cáo trở nên đa dạng hơn và yêu cầu về hiệu quả cũng cao hơn. 
Bia là sản phẩm sử dụng nơi công cộng, do đó, yếu tố thƣơng hiệu ảnh hƣớng rất lớn đến hành vi ngƣời tiêu dùng. Khi các nhãn hiệu bia lớn trên thế giới xâm nhập vào thị trƣờng Bia Việt Nam, vị trí dẫn đầu của nhãn bia Việt bị đe dọa nghiêm trọng, các công ty này mới nhận thấy hết đƣợc tầm quan trọng của hoạt động xây dựng thƣơng hiệu, đặc biệt là xây dựng thƣơng hiệu trên môi trƣờng Internet, nới có đến hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng mà đa số trong đó là giới trẻ. Ngân sách cho quảng cáo trực tuyến của các nhãn bia nội ngày càng cao, thể hiện qua các chiến dịch quảng cáo online ban đầu chỉ dừng lại ở những banner cố định trên website lớn nhƣ dantri.com.vn, vnexpress.net,…thì hiện nay đang có xu hƣớng triển khai chiến dịch gồm hỗn hợp (media mix) của nhiều loại hình quảng cáo nhƣ banner, bài PR, rich media, social media, trên nên tảng PC/Laptop lẫn Mobile.
19 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 
Các chính sách, chủ trƣơng nhà nƣớc về hạn chế rƣợu bia trong thời gian tới, nhìn chung, sẽ tạo ra rào cản giữa ngƣời tiêu dùng và các công ty sản xuất kinh doanh bia. Việc tìm kiếm giải pháp marketing mới, sẽ rất quan trọng trong việc tạo ra dấu ấn thƣơng hiệu cho nhãn hiệu bia. Thêm vào đó, xây dựng mối quan hệ với ngƣời tiêu dùng thông qua mạng xã hội ngày càng đƣợc chú trọng hơn, do hiệu quả bền vững mà công cụ này mang lại.
20 Ngành Bia – Danh sách một số công ty Copyright by Moore 2014 
Phụ lục: Một số doanh nghiệp trong ngành STT Công ty Sản phẩm 
1 
Tổng công ty Bia-Rƣợu – Nƣớc giải khát Sài Gòn (Sabeco) 
Bia Sài Sòn Export (đỏ), Bia Lon 333, Sài Gòn Lager (xanh), Bia chai 333 Premium, Sài gòn Special, Special Lon 
2 
Tổng công ty Bia-Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội (Habeco) 
Bia Hà Nội (330/450ml), Bia Lager (HN Xanh), Bia Trúc Bạch Classic, Bia Lon Hà Nội, Bia Tƣơi/Bia hơi Hà Nội 
3 
Công ty TNHH Bia Huế (thuộc Carlsberg) 
Bia Huda, Bia Festival, Bia Huda Gold, Hue Beer, Carlsberg 
4 
Công ty bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabibeco) 
Bia Lon Sagota, Bia Sài Gòn tƣơi và sản phẩm Sabeco 
5 
Công ty Nhà máy bia Việt Nam 
Heineken, Tiger, BGI, Bivina, Biere-Larue (Miền Trung + Nam) 
6 
Công ty Nhà máy bia Châu Á TBD 
Heineken, Tiger, Biere-Larue (Miền Bắc) 
7 
Công ty CP Hƣơng Sen 
Bia Đại Việt 
8 
Công Ty Sabmiller Việt Nam 
Zorok, Gambrinus, Peroni, Urquell 
9 
Công ty Đầu Tƣ Việt Hà 
Bia lon Việt Hà, Bia Gold, Bia tƣơi Việt Hà 
10 
Công ty Bia Thanh Hóa 
Bia Thabrew, Bia lon Thanh Hóa, Bia hơi Thanh Hóa 
11 
Công ty CP Bia-NGK Hạ Long 
Bia Hạ Long 
12 
Công ty Bia Phú Yên 
Sƣ Tử Trắng 
13 
Nhà máy bia Đông nam á 
Halida 
14 
Công ty Bia Việt Hà 
Bia Việt Hà 
15 
Công ty Sapporo Việt Nam 
Sapporo
21 Ngành Bia – Danh sách một số công ty Copyright by Moore 2014 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
News: 
(1) Asia Pacific Breweries - Tập đoàn thống trị thị trƣờng bia cao cấp Việt Nam là ai?, Tinmoi.vn 2013, http://www.tinmoi.vn/asia-pacific-breweries-tap-doan-thong-tri-thi-truong-bia-cao-cap-viet-nam-la-ai- 011261922.html 
(2) Đánh chiếm thị trƣờng bia tƣơi, Vnexpress.net 2014, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/danh- chiem-thi-truong-bia-tuoi-3015514.html 
(3) 1 năm, ngƣời Việt xài hơn 3 tỉ lít bia, gần 68 triệu lít rƣợu!, Vietnamnet.vn, http://vietnamnet.vn/vn/xa- hoi/174272/1-nam--nguoi-viet-xai-hon-3-ti-lit-bia--gan-68-trieu-lit-ruou-.html 
(4) Doanh nghiệp kêu khổ vì thuế bia, rƣợu tăng "sốc", Thoibaokinhdoanh.vn 2014, http://thoibaokinhdoanh.vn/441/news-detail/1261784/dien-dan/doanh-nghiep-keu-kho-vi-thue-bia-ruou-tang- soc-.html 
(5) Hậu “đắng” rƣợu, bia, Nld.com.vn 2014, http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hau-dang-ruou-bia- 20140502224028153.htm 
(6) Cơ cấu dân số và lực lƣợng lao động tại Việt Nam, Bộ Thông Tin Truyền Thông 2011, http://mic.gov.vn/daotaonghe/thongke/Trang/C%C6%A1c%E1%BA%A5ud%C3%A2ns%E1%BB%91v%C3%A0l%E1%BB%B1cl%C6%B0%E1%BB%A3nglao%C4%91%E1%BB%99ngt%E1%BA%A1iVi%E1%BB%87tNam.aspx 
(7) Sabeco mới dùng hết 4% chi phí cho marketing, Giaoduc.net.vn 2014, http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Sabeco-moi- dung-het-4-chi-phi-cho-marketing-post144687.gd 
(8) Đàn ông Việt tiết giảm chi tiêu nhậu nhẹt, Vnexpress.net 2012, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/dan- ong-viet-tiet-giam-chi-tieu-nhau-nhet-2724939.html 
(9) Rƣợu bia ngoại sẽ ồ ạt chảy vào Việt Nam?, Vietnamnet.vn 2013, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/139676/ruou- bia-ngoai-se-o-at-chay-vao-viet-nam-.html 
Report: 
(1) Vietnam Grocery Report 2013, Nielsen 2013, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/vietnam-grocery-report-2013- english-nielsen 
(2) Khảo sát thói quen tiêu dùng bia của ngƣời dân Việt Nam, InfoQ Research 2013, http://www.slideshare.net/InfoQResearch/kt-qu-cuc-kho-st-thi-quen-tiu-dng-bia-ti-vit-nam-info-q 
(3) Netcitizens 2012, Cimigo 2012, http://www.cimigo.com/en/research-report/cimigo-netcitizens-2012-english-0 
(4) Khảo sát thói quen uống bia của ngƣời Việt, Vinaresearch 2012, http://vinaresearch.jp/upload/userfiles/files/khao_sat_ve_thoi_quen_uong_bia_va_nhan_biet_thuong_hieu_cua_nguoi_Viet.pdf 
(5) Vietnam Alcohol Report 2014, WHO 2014, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/global-alcohol-report-2014-who 
(6) Tổng quan ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống 2013 , GIBC 2013, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/ngnh-thc-phm-v-ung-vit-nam-2013-gibc 
(7) Vietnam Food & Drink Report Q1 2013, BMI 2013, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/vietnam-food-drink- report-q1-2013bmi 
(8) Tình hình thực hiện quy hoạch ngành Bia và dự báo tới 2015, VBA 2013, http://www.vba.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6963:tinh-hinh-thuc-hien-quy-hoach- nganh-bia-va-du-bao-toi-2015&catid=55:tin-trong-nganh&Itemid=209 
(Và một số nguồn tham khảo khác)
22 Copyright by Moore 2014 
LỜI NGỎ 
Các thông tin và nhận định trong báo cáo đƣợc thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin có sẵn, hợp pháp và tin cậy mà nhóm thực hiện có đƣợc trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu có thể sai khác với số liệu mà quý vị có. Điều này xuất phát từ nguồn dữ liệu hoặc phƣơng pháp thống kê của chúng tôi với những báo cáo của quý vị. 
Nếu quý vị có những thông tin tin cậy, hợp pháp và phù hợp với cấu trúc nội dung của bài báo cáo vui lòng góp ý với chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến địa chỉ digitalreport2014@gmail.com để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong những báo cáo tiếp theo. 
Để cập nhật thƣờng xuyên những báo cáo và nhận định về các ngành khác, vui lòng truy cập website moore.vn và đăng ký nhận Bản tin, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị ngay khi các báo cáo đƣợc hoàn thiện. 
Nhóm thực hiện

More Related Content

What's hot

Phiếu khảo sát
Phiếu khảo sátPhiếu khảo sát
Phiếu khảo sát
Hằng Đào
 

What's hot (20)

Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
 
Phiếu khảo sát
Phiếu khảo sátPhiếu khảo sát
Phiếu khảo sát
 
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắmPhân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
 
Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia của người dân Việt Nam
Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia của người dân Việt NamKhảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia của người dân Việt Nam
Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia của người dân Việt Nam
 
Ngành giải khát nước không cồn Việt Nam
Ngành giải khát nước không cồn Việt NamNgành giải khát nước không cồn Việt Nam
Ngành giải khát nước không cồn Việt Nam
 
[Nielsen] Cập nhật thông tin thị trường FMCG - Tháng 8/2017
[Nielsen] Cập nhật thông tin thị trường FMCG - Tháng 8/2017[Nielsen] Cập nhật thông tin thị trường FMCG - Tháng 8/2017
[Nielsen] Cập nhật thông tin thị trường FMCG - Tháng 8/2017
 
Vietnamese shampoo usage and brand image
Vietnamese shampoo usage and brand imageVietnamese shampoo usage and brand image
Vietnamese shampoo usage and brand image
 
2019. phan tich digital platform bot giat omo ariel - aba - bai nhom 5
2019. phan tich digital platform bot giat omo  ariel - aba - bai nhom 52019. phan tich digital platform bot giat omo  ariel - aba - bai nhom 5
2019. phan tich digital platform bot giat omo ariel - aba - bai nhom 5
 
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020
 
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
 
Milk tea (bubble tea) trend in Vietnam
Milk tea (bubble tea) trend in VietnamMilk tea (bubble tea) trend in Vietnam
Milk tea (bubble tea) trend in Vietnam
 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng các sản phẩm Bia trên thị trường thành phố Đà Nẵng
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng các sản phẩm Bia trên thị trường thành phố Đà NẵngNghiên cứu hành vi tiêu dùng các sản phẩm Bia trên thị trường thành phố Đà Nẵng
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng các sản phẩm Bia trên thị trường thành phố Đà Nẵng
 
Research of why Vietnamese put ice on beer
Research of why Vietnamese put ice on beerResearch of why Vietnamese put ice on beer
Research of why Vietnamese put ice on beer
 
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
 
Men's grooming market in Vietnam
Men's grooming market in Vietnam Men's grooming market in Vietnam
Men's grooming market in Vietnam
 
VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022
VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022
VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022
 
Phân tích hoạt động marketing của công ty sữa đậu nành việt nam vinasoy
Phân tích hoạt động marketing của công ty sữa đậu nành việt nam vinasoyPhân tích hoạt động marketing của công ty sữa đậu nành việt nam vinasoy
Phân tích hoạt động marketing của công ty sữa đậu nành việt nam vinasoy
 
[McKinsey, 02/2023] Báo cáo xu hướng hành vi người tiêu dùng Việt Nam 2023 | ...
[McKinsey, 02/2023] Báo cáo xu hướng hành vi người tiêu dùng Việt Nam 2023 | ...[McKinsey, 02/2023] Báo cáo xu hướng hành vi người tiêu dùng Việt Nam 2023 | ...
[McKinsey, 02/2023] Báo cáo xu hướng hành vi người tiêu dùng Việt Nam 2023 | ...
 
Instant coffee for vietnamese
Instant coffee for vietnameseInstant coffee for vietnamese
Instant coffee for vietnamese
 
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
 

Similar to Ngành Bia Người tiêu dùng và hoạt động Quảng cáo Trực Tuyến 2014

Tailieutieuthucaphenoidia thach.doc
Tailieutieuthucaphenoidia  thach.docTailieutieuthucaphenoidia  thach.doc
Tailieutieuthucaphenoidia thach.doc
Hung Pham Thai
 
Xây dựng quán nước mộc trà
Xây dựng quán nước mộc tràXây dựng quán nước mộc trà
Xây dựng quán nước mộc trà
https://www.facebook.com/garmentspace
 

Similar to Ngành Bia Người tiêu dùng và hoạt động Quảng cáo Trực Tuyến 2014 (20)

Báo cáo ngành bia và hoạt động quảng cáo trực tuyến
Báo cáo ngành bia và hoạt động quảng cáo trực tuyếnBáo cáo ngành bia và hoạt động quảng cáo trực tuyến
Báo cáo ngành bia và hoạt động quảng cáo trực tuyến
 
Nganh Bia Viet Nam 2014
Nganh Bia Viet Nam 2014Nganh Bia Viet Nam 2014
Nganh Bia Viet Nam 2014
 
Đề tài quản trị kinh doanh marketing sản phẩm mới của công ty hay 2017
Đề tài quản trị kinh doanh marketing sản phẩm mới của công ty hay 2017Đề tài quản trị kinh doanh marketing sản phẩm mới của công ty hay 2017
Đề tài quản trị kinh doanh marketing sản phẩm mới của công ty hay 2017
 
Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola
Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca ColaPhân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola
Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola
 
Tailieutieuthucaphenoidia thach.doc
Tailieutieuthucaphenoidia  thach.docTailieutieuthucaphenoidia  thach.doc
Tailieutieuthucaphenoidia thach.doc
 
Lady’s vodka - Quản trị thương hiệu
Lady’s vodka - Quản trị thương hiệuLady’s vodka - Quản trị thương hiệu
Lady’s vodka - Quản trị thương hiệu
 
MAR19.doc
MAR19.docMAR19.doc
MAR19.doc
 
BÁO CÁO NGÀNH BIA - CÂU CHUYỆN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DIỆN MẠO MỚI CHO NGÀNH B...
BÁO CÁO NGÀNH BIA - CÂU CHUYỆN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DIỆN MẠO MỚI CHO NGÀNH B...BÁO CÁO NGÀNH BIA - CÂU CHUYỆN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DIỆN MẠO MỚI CHO NGÀNH B...
BÁO CÁO NGÀNH BIA - CÂU CHUYỆN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DIỆN MẠO MỚI CHO NGÀNH B...
 
BÁO CÁO NGÀNH BIA_10475712092019
BÁO CÁO NGÀNH BIA_10475712092019BÁO CÁO NGÀNH BIA_10475712092019
BÁO CÁO NGÀNH BIA_10475712092019
 
Ks về cà phê hòa tan.pdf
Ks về cà phê hòa tan.pdfKs về cà phê hòa tan.pdf
Ks về cà phê hòa tan.pdf
 
Beer for lady- Brand Strategy
Beer for lady- Brand StrategyBeer for lady- Brand Strategy
Beer for lady- Brand Strategy
 
Mẫu chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm mới cho công ty hay 9 điểm
Mẫu chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm mới cho công ty hay 9 điểmMẫu chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm mới cho công ty hay 9 điểm
Mẫu chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm mới cho công ty hay 9 điểm
 
Coffee news – số 27
Coffee news – số 27Coffee news – số 27
Coffee news – số 27
 
Coffee news 27 trang don
Coffee news 27 trang donCoffee news 27 trang don
Coffee news 27 trang don
 
ChiếN LượC BàI HoàN ChỉNh
ChiếN LượC BàI HoàN ChỉNhChiếN LượC BàI HoàN ChỉNh
ChiếN LượC BàI HoàN ChỉNh
 
Coffee news – số 27
Coffee news – số 27Coffee news – số 27
Coffee news – số 27
 
Xây dựng quán nước mộc trà
Xây dựng quán nước mộc tràXây dựng quán nước mộc trà
Xây dựng quán nước mộc trà
 
xây dựng quán nước mộc trà
xây dựng quán nước mộc tràxây dựng quán nước mộc trà
xây dựng quán nước mộc trà
 
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang MỹChiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ
 
Vina trasua
Vina trasuaVina trasua
Vina trasua
 

More from Dung Tri

Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Dung Tri
 

More from Dung Tri (20)

Marketing Attribution: Valuing The Customer Journey
Marketing Attribution: Valuing The Customer JourneyMarketing Attribution: Valuing The Customer Journey
Marketing Attribution: Valuing The Customer Journey
 
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015
Moore corp - Viet nam Digital Landscape Q3 2015
 
Digital Advertising Overview
Digital Advertising OverviewDigital Advertising Overview
Digital Advertising Overview
 
Online Display Advertising
Online Display AdvertisingOnline Display Advertising
Online Display Advertising
 
Social Media Marketing
Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media Marketing
 
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùng
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùngQuá trinh mua sắm của người tiêu dùng
Quá trinh mua sắm của người tiêu dùng
 
The Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5th
The Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5thThe Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5th
The Essential Guide to Marketing in a Digital World - 5th
 
Customer-Centric Marketing
Customer-Centric MarketingCustomer-Centric Marketing
Customer-Centric Marketing
 
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
Consumer Decision Jouney - Moore Corp - 72015
 
Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015
Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015
Global Digital Landscape Report - Neilsen 32015
 
Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015
Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015
Vietnam Online Tour Booking Report - Mar2015
 
Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture
Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture
Winning and Retaining the Digital Consumer - Accenture
 
Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013
Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013
Global Trust in Advertising Report Nielsen 2013
 
Millward Brown Adreaction 2014 Global
Millward Brown Adreaction 2014 GlobalMillward Brown Adreaction 2014 Global
Millward Brown Adreaction 2014 Global
 
Vietnam Digital Landscape 2015
Vietnam Digital Landscape 2015Vietnam Digital Landscape 2015
Vietnam Digital Landscape 2015
 
M-commerce in Aisa - Ericsson 2014
M-commerce in Aisa - Ericsson 2014M-commerce in Aisa - Ericsson 2014
M-commerce in Aisa - Ericsson 2014
 
State of Mobile Commerce - Criteo 2014
State of Mobile Commerce - Criteo 2014State of Mobile Commerce - Criteo 2014
State of Mobile Commerce - Criteo 2014
 
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
 
Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014
Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014
Global Mobile Commerce - Criteo report Q42014
 
Vietnam Consumer Landscape 2015
Vietnam Consumer Landscape 2015Vietnam Consumer Landscape 2015
Vietnam Consumer Landscape 2015
 

Ngành Bia Người tiêu dùng và hoạt động Quảng cáo Trực Tuyến 2014

 • 1. NGÀNH BIA: NGƢỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP TP.HCM, năm 2014
 • 2. 2 Ngành Bia - Tổng quát thị trƣờng Copyright by Moore 2014 Nội dung: 1. Tổng quan thị trƣờng 2. Cơ hội và thách thức 3. Ngƣời tiêu dùng 4. Hoạt động quảng cáo trực tuyến 5. Kết luận và dự báo 6. Phụ lục: Một số doanh nghiệp trong ngành I. TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG Theo BMI, ngành đồ uống có cồn vẫn đang tăng trƣởng rất mạnh mẽ và tiếp tục thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Một số hãng bia hàng đầu thế giới nhƣ Diageo, AB Inbev, Asia Pacific Breweries (APB) và Carlsberg đã đầu tƣ vào Việt Nam. Nguyên nhân có sự tăng trƣởng mạnh mẽ này đƣợc lý giải là nhờ nền kinh tế phát triển ổn định, tỷ lệ tiêu dùng trong nƣớc tăng, sự thay đổi nhân khẩu học, xu hƣớng đô thị hóa ngày càng tăng, vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng và ngành công nghiệp phát triển nhanh. Thị trƣờng Bia Bia tiếp tục thống trị thị trƣờng đồ uống có cồn, sản phẩm Bia chiếm 97.3% tổng sản lƣợng đồ uống có cồn đƣợc tiêu thụ, theo WHO 2014. Việt Nam đƣợc đánh giá là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức tiêu thụ bia và nằm trong nhóm đứng đầu danh sách 25 nƣớc có lƣợng bia tiêu thụ tăng cao nhất thế giới. So với Lào, Campuchia và Thái Lan, thị trƣờng bia Việt có biên lợi nhuận cao hơn 50%, theo APB. Bia chai là loại bia đƣợc tiêu thụ nhiều nhất, chiếm 52% tổng sản lƣợng bia tiêu thụ năm 2012. Kế đến là bia lon (35.5%) và bia Hơi-bia Tƣơi (12.5%). Hình. Thị phần theo sản lƣợng của các công ty Bia tại Việt Nam (nguồn Euromonitor)
 • 3. 3 Ngành Bia - Tổng quát thị trƣờng Copyright by Moore 2014 Năm 2012, Việt Nam có khoảng 150 doanh nghiệp sản xuất bia. Thị trƣờng bia Việt Nam hiện hình thành thế chân vạc với 3 doanh nghiệp lớn, chiếm đến 95% thị phần sản lƣợng. Dẫn đầu là Tổng công ty CP Bia rƣợu nƣớc giải khát Sài gòn (Sabeco) với 47.5% thị phần. Năm 2010, Sabeco đƣợc xếp hạng thứ 21 trong số các doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu thế giới và Top 3 nhà sản xuất bia Đông Nam Á. Theo sau Sabeco là Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam - VBL (bia Tiger , Heniken và Larue), chiếm 18.2% thị phần. VBL là công ty liên doanh giữa Asia Pacific Brewery Limited (APB) của Singapore và Tổng công ty thƣơng mại Sài Gòn (Satra), tỷ lệ sở hữu của mỗi bên là 60% và 40%. Thứ 3 là Tổng công ty CP Bia rƣợu nƣớc giải khát Hà Nội với 17.3% thị phần. Các sản phẩm chính của Habeco có bia chai/bia lon Hà Nội, bia hơi, bia Trúc Bạch... Bia Tƣơi Thị trƣờng bia tƣơi Việt Nam thời gian gần đây khá sôi động do phong trào Beer Club phát triển mạnh, bia tƣơi đƣợc phổ biến biết đến rộng rãi. Một số doanh nghiệp lớn đã tham gia thị trƣờng này nhƣ Sapporo, Heniken, Habeco. Riêng Sabeco hoàn toàn không màng đến phân khúc này vì cho rằng tiềm năng bia tƣơi không hấp dẫn, đối tƣợng khách hàng phân khúc mới này không nhiều, theo lãnh đạo Sabeco (trích dẫn từ vnexpress.net, 2014). Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia- rƣợu-nƣớc giải khát Việt Nam cho hay, sản lƣợng cũng nhƣ sức tiêu thụ của sản phẩm này chỉ chiếm dƣới 1%. Trong tƣơng lai, nếu đƣợc quảng bá rộng rãi thì bia tƣơi cũng chỉ tăng lên tối đa 3-4%. Theo báo cáo gần đây của các hãng, thị trƣờng bia chai, lon có mức tăng trƣởng chậm lại chỉ 3-4%, còn bia tƣơi tăng gấp đôi. Thế nhƣng, nếu tính về doanh thu cho từng phân khúc thì bia tƣơi vẫn còn khá khiêm tốn.
 • 4. 4 Ngành Bia - Cơ hội & Thách thức Copyright by Moore 2014 II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NGÀNH BIA 1. Cơ hội Tiềm năng phát triển lớn Theo đánh giá của các ông lớn trong ngành bia thế giới nhƣ Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Kirin Holding hay tổ chức nghiên cứu thị trƣờng Euromonitor International, với dân số gần 90 triệu ngƣời, Việt Nam đang trở thành nƣớc sản xuất bia hấp dẫn nhất khu vực. Việt Nam cũng không chịu ảnh hƣởng nhiều của tôn giáo nâng lƣợng tiêu thụ bia khá cao. Năm 2012, ngƣời Việt đã tiêu thụ 2.83 tỷ lít bia. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ bia bình quân đầu ngƣời tại Việt Nam mới khoảng 31-32 lít/năm, so với mức 47 lít tại Nhật Bản, 78 lít tại Mỹ, hoặc 107 lít ở Đức, thì cơ hội cho thị trƣờng bia phát triển còn rất lớn (trích dẫn từ vietnamnet.vn, 2014). Sự phát triển của tầng lớp trung lƣu Tầng lớp trung lƣu là phân khúc hộ gia đình có mức chi tiêu hằng ngày từ 10 – 100 USD/ngƣời. Hiện nay Việt Nam có khoảng 8 triệu ngƣời thuộc tầng lớp trung lƣu, đến năm 2020 còn số này sẽ là 44 triệu, tăng hơn 5 lần chỉ trong 6 năm (Neilsen 2013). Tầng lớp trung lƣu ở Việt Nam hình thành và phát triển nhanh hơn bất cứ nơi nào ở Châu Á. Sự gia tăng tầng lớp trung lƣu sẽ tạo ra sức mua, đột phá tiêu dùng rất lớn trong tƣơng lai, đây là tầng lớp có chi tiêu cao hơn so với các tầng lớp còn lại. Ngành bia cũng không nằm ngoài xu hƣớng này, tầng lớp trung lƣu tăng trƣởng sẽ dẫn đến sản lƣợng tiêu thụ bia tăng cao, nhu cầu về bia cũng trở nên đa dạng hơn. 2. Thách thức Theo dự thảo sửa đổi Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế TTĐB bia sẽ tăng từ 50% lên 65%, áp dụng từ ngày 1/7/2015. Mục đích của việc tăng thuế nhằm giảm nhu cầu với mặt hàng bia và tăng ngân sách cho nhà nƣớc. Nếu thuế TTĐB bia tăng thêm 15%, nhà sản xuất sẽ tăng giá bia lên 12%, và giá chai bia tới ngƣời tiêu dùng sẽ tăng từ 20 – 25%, theo ông Tayfun Une – Giám đốc Carlsberg Việt Nam. Điều này sẽ khiến ngƣời dân quan tâm đến túi tiền mà hạn chế uống bia, dẫn đến sản lƣợng tiêu thụ bia giảm, lợi nhuận doanh nghiệp bị cắt giảm, cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với nhà đầu tƣ giảm.
 • 5. 5 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 III. NGƢỜI TIÊU DÙNG BIA Ngƣời Việt rất thích uống bia Theo công ty InfoQ Research (2013), có 95% ngƣời tham gia khảo sát từ 18 tuổi trở lên uống bia. Ngƣời Việt rất thích uống bia, năm 2012 đã có 2.83 tỷ lít bia đƣợc tiêu thụ. Khảo sát năm 2013 của PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn – phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho thấy, có tới 50% ngƣời cho biết họ nói dối để đƣợc uống bia, 27.7% mƣợn tiền để đƣợc uống. Thậm chí thói quen uống bia còn khiến 23.2% ngƣời uống bia ngay cả khi sức khỏe không tốt và tới 24.7% cố uống khi ngƣời khác ngăn cấm. Góc ngã tƣ Tạ Hiện - Lƣơng Ngọc Quyến (Hà Nội), địa điểm uống bia “cỏ” ƣa thích của du khách quốc tế khi đến Hà Nội. (Nguồn: http://cafebiz.vn/) Lý do ngƣời Việt chọn uống bia thay vì thức uống khác vì bia mang lại cảm giác sảng khoái, ít nhàm chán và vui hơn khi uống cùng bạn bè, theo InfoQ Research 2013. Một lý do nữa là giá bia ở Việt Nam rất rẻ, rẻ nhất thế giới (1.2$/1lít bia) chỉ sau Ukraine, và các qui định về độ tuổi đƣợc phép uống rƣợu bia chƣa đƣợc chấp hành nghiêm túc.
 • 6. 6 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Hình: Lý do chọn bia thay cho đồ uống khác, InfoQ Research 2013 Sâu xa hơn, ngƣời Việt uống nhiều rƣợu bia xuất phát từ thói quen “mọi vấn đề điều đƣợc giải quyết trên bàn tiệc”. Tâm lý này ăn sâu vào suy nghĩ của ngƣời Việt nên khi có chuyện gì vui hay buồn đàn ông Việt điều tìm đến rƣợu bia để giải tỏa. Hay ngay cả các cuộc thỏa thuận, đàm phán cũng đều diễn ra trên bàn nhậu. Chính những tâm lý và thói quen đó đã khiến cho ngƣời Việt luôn luôn tìm đến rƣợu bia trong mọi hoàn cảnh. Thói quen uống bia Sở thích: Đa số ngƣời tiêu dùng uống bia từ 1 đến 3 lần một tuần, ngƣời Hà Nội có tuần suất uống bia cao nhất so với các tỉnh thành khác. Ngƣời tiêu dùng có thói quen chọn dùng nhãn hiệu bia quen uống và khó để thuyết phục họ chuyển sang dùng nhãn hiệu bia khác. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi nhất định về độ tuổi, thu nhập, tâm lý, sở thích với từng nhãn hiệu bia sẽ thay đổi. Nơi uống: NGƢỜI TIÊU DÙNG thƣờng uống bia tại quán nhậu, nhà hàng/quán ăn, quán karaoke hoặc tại nhà. Họ uống bia cùng với bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, đối tác kinh doanh,... Thời điểm uống: NGƢỜI TIÊU DÙNG uống bia vào nhiều thời điểm trong ngày. Đa số uống bia vào buổi tối, kế đến là buổi trƣa-chiều và một số ít uống bia vào buổi sáng. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Hƣơng vị ngon Ngƣời dùng phổ biến Thành phần tốt cho sức khỏe Giá rẻ Thƣơng hiệu sang trọng Đƣợc khuyên dùng Quảng cáo hấp dẫn Độ cồn cao Khác Tiêu chí lựa chọn bia Lượt chọn Nơi khác: 29 lƣợt chọn Tƣơng đƣơng 1.33% Quán ăn: 829 lƣợt chọn Tƣơng đƣơng 38.06% Nhà hàng: 784 lƣợt chọn Tƣơng đƣơng 36.00% Nhà bạn bè: 183 lƣợt chọn Tƣơng đƣơng 8.40% Tại gia: 353 lƣợt chọn Tƣơng đƣơng 16.21% Nơi Uống Bia (InfoQ Research)
 • 7. 7 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Các nhóm ngƣời tiêu dùng Từ 15 - 24 tuổi: chiếm 20% dân số Việt Nam. Trong đó, 95% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 17 triệu ngƣời. Gồm 2 nhóm nhỏ: từ 15 – 19 tuổi và từ 20 – 24 tuổi. Đa phần ngƣời thuộc độ tuổi từ 15 – 19 là học sinh, nhu cầu uống bia không cao cũng nhƣ khả năng chi trả thấp nên có tầng suất uống bia thấp nhất. Những ngƣời từ 20 – 24 tuổi là những ngƣời đã đi làm hoặc sinh viên, họ bắt đầu có cuộc sống “tự lập”, có một khoảng tiền riêng và các mối quan hệ xã hội đƣợc mở rộng. Tần suất uống bia (những ngƣời có uống bia) ở độ tuổi này khá cao, khoảng 8 – 9 lần/tháng (theo InfoQ Research 2013). Hình. Phố tây Bùi Viện (TP.HCM) – địa điểm uống bia ƣa thích của giới trẻ và ngƣời nƣớc ngoài Từ 25 - 34 tuổi: chiếm 19% dân số Việt Nam. Trong đó, 70% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 12 triệu ngƣời. Gồm những ngƣời đã đi làm, đang trong giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp nên nhu cầu giao tiếp, gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp, bạn bè tăng cao, kéo theo nhu cầu uống bia tăng. Đây là nhóm có tần suất uống bia cao nhất trong 4 nhóm, 10 – 11 lần/tháng (theo InfoQ Research 2013). Trong giai đoạn này, sở thích và hành vi uống bia thay đổi (so với thời điểm tuổi từ 15-24) do tâm lý con ngƣời thay đổi. Họ có thể chuyển sang uống loại bia đắt tiền hơn, sang trọng hơn, mạnh hơn
 • 8. 8 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 (tùy vào sở thích) và thích trải nghiệm địa điểm uống bia đa dạng hơn, nhƣ beer club, bar, nhà hàng,... Từ 35 - 49 tuổi: chiếm 22% dân số Việt Nam. Trong đó, 35% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 7 triệu ngƣời. Đây là nhóm tuổi có thu nhập cao nhất Việt Nam (theo Euromonitor 2011). Họ có công việc ổn định, có vị trí nhất định trong xã hội và đến độ tuổi này họ bắt đầu quan tâm nhiều đến sức khỏe nên tần suất uống bia giảm nhẹ so với nhóm 25 – 34 tuổi. Từ 50 - 64 tuổi: chiếm 18% dân số Việt Nam. Trong đó, 11% ngƣời có truy cập Internet, tƣơng đƣơng 2 triệu ngƣời. Nhóm ngƣời này bƣớc vào giai đoạn tuổi già, các bệnh mạn tính bắt đầu bộc lộ rõ nét, thu nhập giảm nên tần suất uống và số lƣợng bia mỗi lần uống giảm đi. Họ vẫn thích uống bia, tuy nhiên những cuộc nhậu hoành tráng không còn mà thay vào đó là một vài lon trong bữa ăn hàng ngày, trong những cuộc gặp với những ngƣời bạn và gia đình. Ngƣời tiêu dùng theo vùng miền Ở Việt Nam, sự phân hóa bia theo vùng miền rất rõ nét. Ngƣời dân miền Bắc, đặc biệt ngƣời Hà Nội rất ƣa chuộng bia hơi, bia chai mang thƣơng hiệu Hà Nội. Ngƣời miền Nam thích uống bia Saigon, 333, Tiger, Heineken. Ngƣời miền Trung lại thích bia Huda (bia Huế), Festival, Larue. Ngƣời Hà Nội rất thích uống bia Hà Nội vì truyền thống, “ông cha ta trƣớc giờ uống bia này” hay vì đó là bia của Hà Nội, “bia Hà Nội là bia của nhà mình”, hay vì bia Hà Nội đƣợc sản xuất từ nguồn nƣớc quí trong lòng đất Hà Nội nên có hƣơng vị riêng, và một phần vì bia Hà Nội rẻ mà dung tích lớn hơn những loại bia khác. Mức chi tiêu: Đàn ông TP HCM chi nhiều tiền hơn cho bia so với Hà Nội - Đà Nẵng. Cụ thể, hầu hết ngƣời Hà Nội và Đà Nẵng bỏ khoảng dƣới 100.000 đồng cho mỗi lần uống bia thì TP HCM là từ 100.000 đồng lên đến 200.000 đồng, theo FTA Research. Điều này một phần là do ngƣời Hồ Chí Minh thƣờng uống loại bia có giá thành cao nhƣ Tiger, Heineken, trong khi ngƣời Hà Nội - Đà Nẵng thƣờng uống bia có giá thấp hơn nhƣ Bia hơi, Bia tƣơi (Hà Nội) và Bia Larue Xanh (Đà nẵng).
 • 9. 9 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Nguồn: InfoQ Research, 2013 SanMiguel Saigon 333 Heineken Tiger Larue BGI Huda Festival Larue Saigon Heineken Tiger Bia Hơi Hà Nội Halida Heineken Tiger HCMC 6% thị phần 35% thị phần 59% thị phần Heineken Saigon Tiger Sapporo 333 Larue Không bị phân hóa nhƣ bia nội, ngƣời tiêu dùng khắp mọi miền điều ƣa chuông bia ngoại, tiêu biểu nhƣ Heineken và Tiger. Heineken luôn nằm trong top các loại bia đƣợc uống nhiều ở các 3 miền, theo khảo sát bia năm 2012 của công ty Vinaresearch. Ngoài mua uống, ngƣời dân còn lựa chọn Heineken và Tiger để dùng làm quà tặng trong các dịp lễ tết, thăm hỏi. Ngƣời tiêu dùng theo giới tính Nam giới uống bia nhiều hơn nữ giới. Gần 1/2 nam giới trên 15 tuổi (48.5%) uống bia trong vòng 12 tháng qua (WHO, 2010). Trong khi, tỷ lệ này ở phụ nữ là 1/3 (29/6%). Phụ nữ thƣờng chọn loại bia nhẹ, trong khi đàn ông thích uống loại bia có độ cồn cao và đậm đà hơn.
 • 10. 10 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 IV. HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN Thị trƣờng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, bán đƣợc một triệu lít bia khó gấp 5 lần so với trƣớc đây nên các doanh nghiệp đã chi tiêu rất nhiều tiền cho hoạt động marketing. Sabeco là doanh nghiệp rất chịu chi trong quảng cáo. Năm 2013, Sabeco đã chi hơn 20 tỷ đồng để mời tay vợt nổi tiếng Djokovic đến Việt Nam chơi tennis trong một buổi chiều để quảng bá hình ảnh cho nhãn bia của công ty này. Tính cả năm 2013, Sabeco đã chi hơn 1,000 tỷ cho hoạt động quảng cáo, matketing. Nếu ƣớc tính mức chi trung bình cho online marketing là 10% trong tổng ngân sách marketing của các doanh nghiệp Việt Nam, thì Sabeco đã chi 100 tỷ đồng cho các hoạt động marketing trực tuyến trong năm 2013. 1. Display Ads Hình. Quảng cáo bia Tiger trên báo điện tử Dantri.com.vn
 • 11. 11 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Các công ty Bia điều sở hữu website riêng, thƣơng hiệu bia càng nổi tiếng thì lƣợng truy cập vào website càng nhiều, nhƣ Sabeco có hơn 40.000 visit/tháng, Habeco có hơn 20.000 visit/tháng. Các thƣơng hiệu bia ít nổi tiếng hơn nhƣ Huda, Đại Việt, Hạ Long, Zorok,…có lƣợng truy cập chƣa đến 10.000 visit/tháng (theo Similar Web, 9/2014). Quảng cáo trên website tin tức, báo điện tử thƣờng đƣợc các công ty bia lớn sử dụng để quảng bá thƣơng hiệu, nhƣ Sabeco, Habeco, Heineken, Sapporo. Website đƣợc lựa chọn thƣờng là những website có uy tín, số lƣợng độc giả rất lớn nhƣ Dantri.com.vn, Vnexpress.net, Vietnamnet.vn, Tuoitre.vn, hay các website giải trí âm nhạc nhƣ: nhaccuatui.com, hahaytv.vn, hay các website có nội dung về điện tử, công nghệ với phần lớn độc giả là nam giới. Nhãn bia Việt ƣa thích hình thức quảng cáo tính phí theo thời gian hiển thị (CPD – Cost per duration), trong khi các nhãn bia quốc tế sử dụng nhiều loại hình quảng cáo khác nhau (CPD, Balloon/Pop Up, Rich Media, TVC). 2. Social Media Các nhãn hiệu bia Việt đều không xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội Facebook, mạng xã hội lớn nhất Việt Nam với 26 triệu ngƣời dùng (9/2014). Ngƣợc lại, các nhãn bia quốc tế điều xây dựng các trang Fanpage riêng cho thị trƣờng Việt Nam (trừ Heineken, Sabmiller). Nổi bật nhất là nhãn bia Budweiser với số lƣợng Fan lên đến 12 triệu ngƣời, trong khi, bia Tiger là một trong số bia đƣợc uống nhiều nhất Việt Nam chỉ có 1.2 triệu Fan. 18,000 12,000 2,000 1,100 156 100 24 21 20 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Heineken Budweiser Carlsberg Tiger Beer/ Sapporo Vietnam Tiger Crystal Beer Gambrinus Vietnam Bia Larue Huda Beer Thousands Số lượng Fan trên Facebook của một số nhãn hiệu Bia (9/2014)
 • 12. 12 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 3. Search Marketing Ngƣời tiêu dùng thƣờng uống bia theo thói quen, sở thích. Họ ra quyết định lựa chọn loại bia tùy vào thời điểm và tại địa điểm uống. Do đó, các nhãn hàng hiếm khi quảng cáo bia trên trang tìm kiếm với mục đích bán hàng hay giới thiệu sản phẩm mới hoặc chƣơng trình khuyến mãi. Search ads thƣờng đi kèm với một chiến dịch quảng cáo, sự kiện online với mục đích thƣơng hiệu, có vai trò cung cấp thông tin về chiến dịch khi ngƣời dùng Internet tìm kiếm trên Google, tăng độ phủ và tầng suất lặp lại thƣơng hiệu. 4. PR article Bài PR trên báo điện tử có lợi thế hơn cho bài PR trên báo giấy ở khả năng lƣu trữ, tìm kiếm, tiếp cận lƣợng lớn độc giả và đặc biệt là khả năng chia sẻ, lan truyền từ ngƣời này sang ngƣời khác trên các trang mạng xã hội. Bài PR thƣờng đƣợc các nhãn bia sử dụng khi muốn truyền thông đến khách hàng một nhận thức mới hoặc thay đổi, cũng cố nhận thức cũ nhƣ: văn hóa bia, xu hƣớng uống bia, thành tựu đạt đƣợc về tiêu chuẩn chất lƣợng, vị trí thị trƣờng,…hoặc đơn thuần là cung cấp thông tin về sản phẩm mới, chƣơng trình khuyến mãi, các sự kiện online/offline. Ngoài các hoạt động quảng cáo trên, các nhãn hàng bia còn thực hiện các sự kiện-cuộc thi online, tài trợ online, sử dụng KOLs, làm Forum Seeding, Mobile ads,… 5. CASE STUDY: Khám phá thành phố của thế giới “Khám phá thành phố của thế giới” là chiến dịch mới củồn cảm hứng và tôn vinh bản lĩnh của ngƣời đàn ông của thế giới. Cảm hứng của chiến dịch sẽ đƣợc truyền tải qua đoạn phim quảng cáo ngắn mang tên „Khám phá Thành Phốị của
 • 13. 13 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 mộần theo những địa chỉ bí ẩn trong một hộp danh thiếp bị thất lạc. Chuyến phiêu lƣu đã mở ra cho anh những khám phá bất ngờững điểm đến đầy thú vị trong thành phố. Cuộc phiêu lƣu “Khám phá thành phố của thế giớến cho khán giả một cơ hội kết nối với thế giới sôi động và đầy sáng tạo. Nắm bắt những khoảnh khắc ý nghĩa, mở ra những góc nhìn độc đáo ngay từ những điểm đến thú vị tại thành phố thân quen của mình là phong cách sống mới Heineken muốn khơi nguồn cảm hứng cho khán giả Việt Nam.Trong chiến dịch này, Heineken đồng thời giới thiệu đến ngƣời hâm mộ mẫu chai Heineken Cities đƣợc thiết kế đặc biệt dành riêng cho TP.HCM. Đây là 1 trong 7 mẫu chai phiên bản đặc biệt đƣợc tập đoàn Heineken triển khai đồng bộ tại bảy thành phố lớn của thế giới gồm: TP. HCM, New York, Thƣợng Hải, Berlin, Amsterdam, London và Rio de Janeiro. Cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam nhƣ Diễm My 9x, Tuấn Hƣng, Harry Lu và Petey Nguyễn ngƣời hâm mộ sẽận hƣởng nhữị của cuộc hành trình, chia sẻtrên Facebook với hashtag #openhcmc, #openhanoi, #opendanang, hoặc #opennhatrang. Những hình ảnh ấn tƣợng nhất do chính cộng đồng bình chọn sẽ nhận đƣợc những phần quà đặc biệt. Nhiều trang báo mạng đƣa tin về chiến dịch này nhƣ Thanhnien.com.vn, Vietnamnet.vn, news.Zing.vn, Citinews.net,…
 • 14. 14 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Banner quảng cáo và video hành trình khám phá thành phố đƣợc đăng tải trên các trang Giải trí, Tin tức công nghệ,…
 • 15. 15 Ngành Bia - Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Hình. Banner quảng cáo chiến dịch trên Nhaccuatui.com
 • 16. 16 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 V. KẾT LUẬN VÀ DỰ BÁO 1. Kết luận Ngành bia Việt Nam đang tăng trƣởng rất mạnh mẽ và tiếp tục thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 97.3% tổng sản lƣợng đồ uống có cồn đƣợc tiêu thụ là bia. Năm 2012, ngƣời Việt Nam tiêu thụ 2.83 tỷ lít bia, tính bình quân đầu ngƣời là 31 – 32 lít/ngƣời, thấp hơn so với mức 47 lít tại Nhật Bản, 78 lít tại Mỹ, hoặc 107 lít ở Đức. Giá bia ở Việt Nam cũng rất rẻ, chỉ 1.2 USD/lít, rẻ nhất thế giới chỉ sau Ukraine. Bia chai là loại bia đƣợc tiêu thụ nhiều nhất, chiếm 52% tổng sản lƣợng bia tiêu thụ năm 2012. Kế đến là bia lon (35.5%) và bia Hơi-bia Tƣơi (12.5%). Ngƣời Việt Nam rất thích uống bia, một phần vì bia rất rẻ và dễ mua, một phần vì thói quen uống bia đã có từ lâu. Ngƣời trong độ tuổi từ 25 – 34 uống bia nhiều nhất. Mức độ ƣa chuộng các nhãn hiệu bia thay đổi theo vùng miền, ngƣời miền Bắc thích uống bia Hà Nội, Halida, ngƣời miền Nam thích uống bia 333, Sài gòn. Các nhãn bia quốc tế đƣợc ƣa chuông và sử dụng rộng rãi khắp cả nƣớc. Việt Nam có khoảng 150 doanh nghiệp sản xuất bia. Ba doanh nghiệp dẫn đầu thị trƣờng là Sabeco (Bia Sài gòn, 333), VBL (Bia Tiger, Heineken) và Habeco (bia Hà Nội). Các nhãn bia nội chủ yếu tập trung ở phân khúc giá thấp và trung, còn các nhãn bia ngoại, bia nhập khẩu chiếm lĩnh phân khúc bia cao cấp. Thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt buộc các nhãn bia phải liên tục tung ra các chƣơng trình quảng cáo khuyến mãi để thu hút ngƣời tiêu dùng. Trên môi trƣờng Internet, các nhãn bia, chủ yếu là bia ngoại, cũng đã đầu tƣ xây dựng thƣơng hiệu, quảng bá sản phẩm và xây dựng cộng đồng. 2. Dự báo Sự phát triển của ngành Bia chịu sự chi phối và tác động mạnh của các yếu tố: tăng trƣởng kinh tế, tình hình thu nhập và sức mua của ngƣời tiêu dùng, các cơ chế chính sách pháp luật nhà nƣớc. Vì vậy, trong 3 năm qua tình hình kinh tế khó khăn, tăng trƣởng kinh tế giảm (GDP năm 2010 tăng 6.78%, năm 2011 tăng 5.89%, năm 2012 tăng 5.03%). Đồng thời, năm 2012 cũng là năm nhà nƣớc triển khai xây dựng chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rƣợu, bia, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có sự thay đổi (bia hơi tăng dần đến 2013 là 50% và bia lon, bia chai
 • 17. 17 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 đƣợc giảm từ 75% xuống 50%). Điều đó đã tác động mạnh đến tố độ tăng trƣởng sản lƣợng bia hàng năm theo xu thế giảm dần, từ 10.69% bình quân cho giai đoạn 2005 – 2011 giảm còn 8.26% trong 3 năm 2010 - 2012 Năm 2010, sản lƣợng bia tiêu thụ đạt 2.4 tỷ lít. Đến năm 2012, sản lƣợng tiêu thụ là 2.83 tỷ lít. Với tốc độ tăng trƣởng bình quân 8.26%/năm, dự báo năm 2014 sản lƣợng bia tiêu thụ sẽ đạt 3.3 tỷ lít, năm 2015 đạt 3.6 tỷ lít. Sản lƣợng bia hơi ngày càng giảm và chếm tỷ lệ hấp trong cơ cấu sản lƣợng bia tiêu thu. Năm 2007, tỷ lệ bia hơi tiêu thụ chiếm 27.8%, đến năm 2012 tỷ lệ này còn 12.56%. Điều này là do ngƣời tiêu dùng ngày càng có yêu cầu cao về an toàn vệ sinh thực phẩm nên những sản phẩm bia hơi địa phƣơng, đặc biệt là bia cỏ giảm nhanh và không có điều kiện tồn tại lâu dài. Mặt khác, do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia hơi đến nay là 50% nên sản xuất bia hơi hiệu quả thấp. Trong khi bia chai, bia lon thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lại giảm từ 75% xuống còn 50% đã tạo điều kiện cho sản xuất bia chai, bia lon có hiệu quả hơn. Năm 2010, bia lon đạt 700 triệu lít, đến năm 2012 sản lƣợng đạt 1 tỷ lít, đƣa tỷ lệ cơ cấu bia lon từ 28,97% năm 2010 lên 35,45% năm 2012. Hình: Tỷ lệ tiêu thụ các lọai Bia qua các năm (VBA) Trong vài năm tới, ngành Bia sẽ tiếp tục gặp khó khăn do khó khăn của nền kinh tế, dự kiến trong giai đoạn 2013 – 2015, GDP chỉ tăng từ 5 – 6%, chính sách cơ chế quản lý của nhà nƣớc thay đổi với 15.9% 55.2% 29.0% 2010 13.1% 54.1% 32.8% 2011 12.6% 52.0% 35.5% 2012
 • 18. 18 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 chủ trƣơng chống lạm dụng rƣợu, bia nhƣ dự thảo tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, cấm bán bia vỉa hè và tiến tới xây dựng luật chống tác hại của lạm dụng rƣợu, bia, sẽ tác động đến sự phát triển của ngành, tới cung cầu sản phẩm. Thị trƣờng bia Việt Nam trong những năm tới cũng phải cạnh tranh khốc liệt hơn với sự tham gia thị trƣờng của hàng chục loại bia ngoại. Sau khi Việt Nam tham gia hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), các biện pháp bảo hộ sẽ bị xóa bỏ, thuế rƣợu bia sẽ về mức 0%, khi đó, giá bia nhập sẽ giảm 33% so với hiện tại, các sản phẩm nhập khẩu sẽ dễ dàng xâm nhập thị trƣờng trong nƣớc. Trong số các quốc gia tham gia TPP có nhiều quốc gia rất mạnh về xuất khẩu rƣợu bia nhƣ Mỹ, Nhật, Canada, Mexico,… Một số nhận định về hoạt động quảng cáo ngành Bia trong thời gian tới Mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng Bia ngày càng tăng lên do ngày càng có nhiều nhãn hiệu bia đƣợc giới thiệu đến ngƣời tiêu dùng. Các nhãn Bia muốn giữ chân ngƣời tiêu dùng, đồng thời thu hút ngƣời dùng mới, buộc phải đầu tƣ vào marketing mạnh mẽ hơn, cả về ngân sách và chất lƣợng hoạt động marketing, từ khâu nghiên cứu thị trƣờng đến quảng cáo, xây dựng thƣơng hiệu và mối quan hệ khách hàng. Ngân sách quảng cáo do đó cũng sẽ tăng lên, các chƣơng trình quảng cáo trở nên đa dạng hơn và yêu cầu về hiệu quả cũng cao hơn. Bia là sản phẩm sử dụng nơi công cộng, do đó, yếu tố thƣơng hiệu ảnh hƣớng rất lớn đến hành vi ngƣời tiêu dùng. Khi các nhãn hiệu bia lớn trên thế giới xâm nhập vào thị trƣờng Bia Việt Nam, vị trí dẫn đầu của nhãn bia Việt bị đe dọa nghiêm trọng, các công ty này mới nhận thấy hết đƣợc tầm quan trọng của hoạt động xây dựng thƣơng hiệu, đặc biệt là xây dựng thƣơng hiệu trên môi trƣờng Internet, nới có đến hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng mà đa số trong đó là giới trẻ. Ngân sách cho quảng cáo trực tuyến của các nhãn bia nội ngày càng cao, thể hiện qua các chiến dịch quảng cáo online ban đầu chỉ dừng lại ở những banner cố định trên website lớn nhƣ dantri.com.vn, vnexpress.net,…thì hiện nay đang có xu hƣớng triển khai chiến dịch gồm hỗn hợp (media mix) của nhiều loại hình quảng cáo nhƣ banner, bài PR, rich media, social media, trên nên tảng PC/Laptop lẫn Mobile.
 • 19. 19 Ngành Bia – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 Các chính sách, chủ trƣơng nhà nƣớc về hạn chế rƣợu bia trong thời gian tới, nhìn chung, sẽ tạo ra rào cản giữa ngƣời tiêu dùng và các công ty sản xuất kinh doanh bia. Việc tìm kiếm giải pháp marketing mới, sẽ rất quan trọng trong việc tạo ra dấu ấn thƣơng hiệu cho nhãn hiệu bia. Thêm vào đó, xây dựng mối quan hệ với ngƣời tiêu dùng thông qua mạng xã hội ngày càng đƣợc chú trọng hơn, do hiệu quả bền vững mà công cụ này mang lại.
 • 20. 20 Ngành Bia – Danh sách một số công ty Copyright by Moore 2014 Phụ lục: Một số doanh nghiệp trong ngành STT Công ty Sản phẩm 1 Tổng công ty Bia-Rƣợu – Nƣớc giải khát Sài Gòn (Sabeco) Bia Sài Sòn Export (đỏ), Bia Lon 333, Sài Gòn Lager (xanh), Bia chai 333 Premium, Sài gòn Special, Special Lon 2 Tổng công ty Bia-Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội (Habeco) Bia Hà Nội (330/450ml), Bia Lager (HN Xanh), Bia Trúc Bạch Classic, Bia Lon Hà Nội, Bia Tƣơi/Bia hơi Hà Nội 3 Công ty TNHH Bia Huế (thuộc Carlsberg) Bia Huda, Bia Festival, Bia Huda Gold, Hue Beer, Carlsberg 4 Công ty bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabibeco) Bia Lon Sagota, Bia Sài Gòn tƣơi và sản phẩm Sabeco 5 Công ty Nhà máy bia Việt Nam Heineken, Tiger, BGI, Bivina, Biere-Larue (Miền Trung + Nam) 6 Công ty Nhà máy bia Châu Á TBD Heineken, Tiger, Biere-Larue (Miền Bắc) 7 Công ty CP Hƣơng Sen Bia Đại Việt 8 Công Ty Sabmiller Việt Nam Zorok, Gambrinus, Peroni, Urquell 9 Công ty Đầu Tƣ Việt Hà Bia lon Việt Hà, Bia Gold, Bia tƣơi Việt Hà 10 Công ty Bia Thanh Hóa Bia Thabrew, Bia lon Thanh Hóa, Bia hơi Thanh Hóa 11 Công ty CP Bia-NGK Hạ Long Bia Hạ Long 12 Công ty Bia Phú Yên Sƣ Tử Trắng 13 Nhà máy bia Đông nam á Halida 14 Công ty Bia Việt Hà Bia Việt Hà 15 Công ty Sapporo Việt Nam Sapporo
 • 21. 21 Ngành Bia – Danh sách một số công ty Copyright by Moore 2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO News: (1) Asia Pacific Breweries - Tập đoàn thống trị thị trƣờng bia cao cấp Việt Nam là ai?, Tinmoi.vn 2013, http://www.tinmoi.vn/asia-pacific-breweries-tap-doan-thong-tri-thi-truong-bia-cao-cap-viet-nam-la-ai- 011261922.html (2) Đánh chiếm thị trƣờng bia tƣơi, Vnexpress.net 2014, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/danh- chiem-thi-truong-bia-tuoi-3015514.html (3) 1 năm, ngƣời Việt xài hơn 3 tỉ lít bia, gần 68 triệu lít rƣợu!, Vietnamnet.vn, http://vietnamnet.vn/vn/xa- hoi/174272/1-nam--nguoi-viet-xai-hon-3-ti-lit-bia--gan-68-trieu-lit-ruou-.html (4) Doanh nghiệp kêu khổ vì thuế bia, rƣợu tăng "sốc", Thoibaokinhdoanh.vn 2014, http://thoibaokinhdoanh.vn/441/news-detail/1261784/dien-dan/doanh-nghiep-keu-kho-vi-thue-bia-ruou-tang- soc-.html (5) Hậu “đắng” rƣợu, bia, Nld.com.vn 2014, http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hau-dang-ruou-bia- 20140502224028153.htm (6) Cơ cấu dân số và lực lƣợng lao động tại Việt Nam, Bộ Thông Tin Truyền Thông 2011, http://mic.gov.vn/daotaonghe/thongke/Trang/C%C6%A1c%E1%BA%A5ud%C3%A2ns%E1%BB%91v%C3%A0l%E1%BB%B1cl%C6%B0%E1%BB%A3nglao%C4%91%E1%BB%99ngt%E1%BA%A1iVi%E1%BB%87tNam.aspx (7) Sabeco mới dùng hết 4% chi phí cho marketing, Giaoduc.net.vn 2014, http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Sabeco-moi- dung-het-4-chi-phi-cho-marketing-post144687.gd (8) Đàn ông Việt tiết giảm chi tiêu nhậu nhẹt, Vnexpress.net 2012, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/dan- ong-viet-tiet-giam-chi-tieu-nhau-nhet-2724939.html (9) Rƣợu bia ngoại sẽ ồ ạt chảy vào Việt Nam?, Vietnamnet.vn 2013, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/139676/ruou- bia-ngoai-se-o-at-chay-vao-viet-nam-.html Report: (1) Vietnam Grocery Report 2013, Nielsen 2013, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/vietnam-grocery-report-2013- english-nielsen (2) Khảo sát thói quen tiêu dùng bia của ngƣời dân Việt Nam, InfoQ Research 2013, http://www.slideshare.net/InfoQResearch/kt-qu-cuc-kho-st-thi-quen-tiu-dng-bia-ti-vit-nam-info-q (3) Netcitizens 2012, Cimigo 2012, http://www.cimigo.com/en/research-report/cimigo-netcitizens-2012-english-0 (4) Khảo sát thói quen uống bia của ngƣời Việt, Vinaresearch 2012, http://vinaresearch.jp/upload/userfiles/files/khao_sat_ve_thoi_quen_uong_bia_va_nhan_biet_thuong_hieu_cua_nguoi_Viet.pdf (5) Vietnam Alcohol Report 2014, WHO 2014, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/global-alcohol-report-2014-who (6) Tổng quan ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống 2013 , GIBC 2013, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/ngnh-thc-phm-v-ung-vit-nam-2013-gibc (7) Vietnam Food & Drink Report Q1 2013, BMI 2013, http://www.slideshare.net/tinhanhvy/vietnam-food-drink- report-q1-2013bmi (8) Tình hình thực hiện quy hoạch ngành Bia và dự báo tới 2015, VBA 2013, http://www.vba.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6963:tinh-hinh-thuc-hien-quy-hoach- nganh-bia-va-du-bao-toi-2015&catid=55:tin-trong-nganh&Itemid=209 (Và một số nguồn tham khảo khác)
 • 22. 22 Copyright by Moore 2014 LỜI NGỎ Các thông tin và nhận định trong báo cáo đƣợc thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin có sẵn, hợp pháp và tin cậy mà nhóm thực hiện có đƣợc trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu có thể sai khác với số liệu mà quý vị có. Điều này xuất phát từ nguồn dữ liệu hoặc phƣơng pháp thống kê của chúng tôi với những báo cáo của quý vị. Nếu quý vị có những thông tin tin cậy, hợp pháp và phù hợp với cấu trúc nội dung của bài báo cáo vui lòng góp ý với chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến địa chỉ digitalreport2014@gmail.com để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong những báo cáo tiếp theo. Để cập nhật thƣờng xuyên những báo cáo và nhận định về các ngành khác, vui lòng truy cập website moore.vn và đăng ký nhận Bản tin, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị ngay khi các báo cáo đƣợc hoàn thiện. Nhóm thực hiện