SlideShare a Scribd company logo
(Kuva - Daniel Torrelló / chqs.net)
HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS
TOIMINTALÄHTÖISISSÄYMPÄRISTÖISSÄ
27.01.2015 @MaijuVuolle
RAKLIn toimitilat-johtoryhmän kokous
KUKA?
Kiinnostus:
Tietotyön suunnittelu ja johtaminen, työympäristöt ja
palvelut, uudet työnteon tavat, luovuus, hyvinvointi ja
tuottavuus, työntekijä- ja asiakaskokemus, mittaaminen
Työ:
Yliopisto-opettaja, tutkija: Novi tutkimuskeskus,TTY
Konsultti, kouluttaja: Prodia Oy
Koulutus:
Tekniikan tohtori (Tietojohtaminen),TTY
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
TIETOJOHTAMISENTUTKIMUSKESKUS NOVI
Tutkimuksemme
tavoitteena on
ymmärtää
tietotalouteen ja
tietoperustaiseen
arvonluontiin liittyviä
ilmiöitä ja luoda
johtamisen tueksi
käytäntöjä ja
työkaluja.
www:
http://www.tut.fi/novi
Twitter:
@Noviresearch
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
ESITYKSEN SISÄLTÖ
• Uudet työnteon tavat hyvinvoinnin ja tuottavuuden
kehittämisessä
• Vaikutusten mittaaminen ja arviointi NewWoW-
hankkeessa
• Uudet tutkimushankkeet – PATI ja Pop Up
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
KOHTI FIKSUMPIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ
Työn tietointensiivisyys ja teknologian kehitys muuttanut työn luonnetta
- pirstaleisuus, konkretian puute, henkinen ja kognitiivinen kuorma,
verkottuneisuus/vuorovaikutteisuus
Työn joustamattomuus - Työn organisointi ja johtamisen tavat vielä
monissa organisaatioissa ”liukuhihnamaailmassa”
★ Töissä käydään 8-16, töitä tehdään perinteisissä koppi- ja
avokonttoreissa
★ Tehotonta tilankäyttöä, turhaa matkustamista, vanhentuneita
työvälineitä, fyysisen läsnäolon seurantaa, turhautuneita työntekijöitä
Työn monipaikkaisuus - Työ ei ole paikka, johon mennään – se on
jotain mitä tehdään.
Uudet työnteon tavat ja työympäristöt tarjoavat keinoja toiminnan
uudistamiseen ja tuottavuuden parantamiseen - hypeä vai hyötyä?
’UUDET TYÖNTEON TAVAT’
Työtapojen, tilojen, välineiden ja käytäntöjen “kimppu”
jonka avulla luodaan motivoivampaa ja innostavampaa
tietotyötä kokonaisvaltaisesti - tavoitteena parantaa
samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia.
★ Mahdollisuus valita, luottamus
★ Aikaansaaminen
★ Joustavuus ja liikkuvuus;
esim. Työn organisointi,
toimintalähtöinen
työympäristö,
mobiiliratkaisut ja etätyö
(van der Voordt, 2004; Gorgivski et al., 2010; Peters et al., 2014; Ruostela et al., 2014)
Tilat
Tieto ja
tunteet
Teknologia
29.1.2015
UUSIEN TYÖTAPOJENVAIKUTUKSET
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
TIETOTYÖN
SUORITUSKYKY
SUORITUSKYKYAJURIT TULOKSET
TOIMINTALÄHTÖINEN
TYÖYMPÄRISTÖ
Fyysinen, virtuaalinen,
sosiaalinen/henkinen
ja organisatorinen
työympäristö
TYÖTAVAT
Proaktiivinen, joustava
ja liikkuva työote
teknologian
hyödyntäminen, työn
uudelleensuunnittelu,
tavoitteellinen
yhteistyö.
TYÖHYVINVOINTI
Työn imu,
työtyytyväisyys, stressi,
arvostus, työn ja vapaa-
ajan
yhteensovittaminen,
konfliktit, ilmapiiri
TUOTTAVUUS
Työn tehokkuus ja
vaikuttavuus,
tuotokset, tavoitteet,
taidot, laatu,
asikastyytyväisyys
tiimin suoriutuminen
(Muokattu, Palvalin et al., 2015)
Case SMARTWOW -ANALYYSI
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
(Vuolle et al., 2014)
Organisaatio 1
(N=28)
Organisaatio 2
(N=26)
Organisaatio 3
(N=35)
Negative
(%)
Positive
(%)
Negative
(%)
Positive
(%)
Negative
(%)
Positive
(%)
Suorituskykysajurit
Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71
Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85
Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75
Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60
Vaikutukset
Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82
Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88
UUSIEN TYÖTAPOJENVAIKUTUKSET
• Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus,
serendipiteetti, tuottavuus, työhyvinvointiTyöntekijät
• Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus
• Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt
• Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät
• Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin
asiantuntijaorganisaation maineAsiakas
• Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja
toimistorakennuksistaKestävä kehitys
(e.g., Van der Voordt, 2004; Ruostela et al., 2014)29.1.2015
Case MONIULOTTEINEN MITTAAMINEN
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
2008
(vanha toimisto)
2009/2010
(heti muuton
jälkeen)
2011
(vuosi muuton jälkeen)
RESURSSIT
Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö
KUSTANNUKSET
Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö
KESTÄVÄ KEHITYS
Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470
HENKILÖSTÖ
Henkilöstökysely
58% mielestä
parempi tila
88% positiivinen koettu
tuottavuus
(SmartWoW, 2013)
(Ruostela et al., 2014)
Työskentelemme nykyään monipaikkaisesti
Kuvan lähde: Laing (2014) Work and Workplaces in a Digital City, Center for Urban Real Estate, Columbia University, available at
http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Digital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf (accessed 19 December
2014).
11
Vaihtoehtoisia työympäristömalleja
Yhteistyöskentely Avoin talo Yhteisyrittäminen
(Co-work) (Open house) (Cohabiting)
Laing (2014)
Emerging patterns of work and use
of space
13
Laing (2014)
PATI – Palvelu korvaa tilan (1/2)
Lähtökohta
Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely ei ole enää poikkeus vaan pikemminkin
sääntö (Strelitz 2012).
Tutkimusprojektin päätavoite
Kehittää monipaikkaista työskentelyä tukeva palveluinnovaatio, jonka ansiosta
työntekijät työskentelevät älykkäämmin.
 Ydintuote ei olisi enää tila vaan älykäs palvelu, joka ohjaa työntekijöitä ajasta ja
paikasta riippumattomaan työskentelyyn.
Tutkimuskysymykset
1. Mitä monipaikkaista työskentelyä tukevia palveluita tuotetaan nyt ja miten?
2. Millaisella älykkäällä palvelulla tila korvataan?
3. Miten älykäs palvelu operationalisoidaan liiketoiminnaksi?
PATI pähkinänkuoressa (2/2)
Näkökulma kehitystyössä
Älykkään palvelun kehittämisessä ja operationalisoinnissa hyödynnetään erityisesti
lean-johtamisen menetelmiä ja käytäntöjä.
Arvon tuotanto
Uusi älykäs palvelu tuottaa arvoa käyttäjille, palveluntarjoajille sekä koko yhteiskunnalle
kehittyvien kiinteistöpalvelumarkkinoiden myötä.
Lisätietoa
Tutkijatohtori Tuuli Jylhä
Aalto REB (kiinteistöliiketoiminta)
tuuli.jylha@aalto.fi, 050-594 6727
Pop Up – Tietotyön tuottavuus
Tuottavuutta ja hyvinvointia kehitetään työntekijälähtöisellä osallistavalla työtapojen ja
työympäristöjen suunnittelulla ja nopealla testauksella.
Hankkeen tavoitteena tutkia ja kehittää
- Pop up –suunnittelu- ja interventiomalli tietotyöntekijän toimintaympäristöjen sekä
tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen.
- Uudenlaisia testattuja työtapoja ja työympäristökonsepteja.
- Mittaristopaketti ja mittausvälineitä työntekijäkokemuksen ja vaikutusten
osoittamiseen, yhdistäen objektiivisia ja kokemusperäisiä mittareita.
Lisätietoa
Maiju Vuolle
TTY Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi
maiju.vuolle@tut.fi, 040 559 6424
http://www.tut.fi/novi/projects/pop-up/
#popupresearch
K i i t o s !
Maiju Vuolle, D.Sc.Tech.
Novi research center – Turning knowledge into value
@Noviresearch
www.tut.fi/novi
@MaijuVuolle
maiju.vuolle@tut.fi
Tutkimushankkeiden julkaisuja
• Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW –
Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the
International Journal of Productivity and Performance Management.
• Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work
productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557.
• Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of
Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge
Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57.
• Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace
change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia.
• Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of
Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62.
• Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services
Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342.
• Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M (2010)
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma.
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
Lähteitä ja lukemistoa
• De Paoli, D., Arge, K., & Blakstad, S. H. (2013) “Creating business value with open
space flexible offices”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 15, No. 3/4, pp. 181-
193.
• Gorgievski, M.J., van der Voordt, T.J.M., van Herpen, S.G.A., van Akkeren, S.
(2010), “After the fire - New ways of working in an academic setting”, Facilities,
Vol. 28 No. 3/4, pp. 206-224.
• Laing, A. 2014 Work and Workplaces in a Digital City, Center for Urban Real
Estate, Columbia University, available at
• http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Dig
ital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf (accessed 19 January 2014).
• Peters, P., Poutsma, E., Van der Heijden, B. I., Bakker, A. B., & Bruijn, T. D. (2014).
Enjoying New Ways to Work: An HRM‐Process Approach to Study Flow. Human
Resource Management, 53(2), 271-290.
• van der Voordt, T.J.M. (2004a). “Productivity and employee satisfaction in flexible
workplaces”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6, No. 2, pp. 133-148.
• van der Voordt, T.J.M. (2004b). “Costs and benefits of flexible workspaces: work in
progress in The Netherlands”, Facilities, Vol. 22, No. 9 pp. 240 – 246.
29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle

More Related Content

What's hot

Työn murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
Pauli Forma
 
25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen
25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen
25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen
Työterveyslaitos
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
Viestintätoimisto Avara
 
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäMarjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Työterveyslaitos
 
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseenSmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
Novi Research Center
 
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassaStm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
STM DigiOpen
 
Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16
Viestintätoimisto Avara
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma
 
Vaikuttamispolku
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
Vaikuttamispolku
Viestintätoimisto Avara
 
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
Työterveyslaitos
 
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
Työterveyslaitos
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
Työterveyslaitos
 

What's hot (12)

Työn murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
 
25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen
25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen
25.9.2017 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan tapaaminen
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
 
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäMarjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
 
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseenSmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
 
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassaStm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
 
Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
Vaikuttamispolku
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
Vaikuttamispolku
 
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
 
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
 

Viewers also liked

Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaTunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Maiju Vuolle
 
Suorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenSuorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminen
Maiju Vuolle
 
Emotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge workEmotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge work
Maiju Vuolle
 
Experience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop upExperience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop up
Maiju Vuolle
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
Sovelto
 
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
Jyrki Kasvi
 
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Maiju Vuolle
 
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creationSpatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Maiju Vuolle
 
Negative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performanceNegative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performance
Maiju Vuolle
 

Viewers also liked (9)

Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaTunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
 
Suorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenSuorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminen
 
Emotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge workEmotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge work
 
Experience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop upExperience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop up
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
 
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
 
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creationSpatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
 
Negative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performanceNegative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performance
 

Similar to Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä

Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012
anne-mari
 
Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus
Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuusSosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus
Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus
Minna Kivipelto
 
Hymy loppuraportti 2010
Hymy loppuraportti 2010Hymy loppuraportti 2010
Hymy loppuraportti 2010
Satu Miettinen
 
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014 Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tyoelama2020
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tyoelama2020
 
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureinaLaihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
Tyoelama2020
 
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tyoelama2020
 
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Kaisa Mansikka
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
Työterveyslaitos
 
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Teollisuuden palkansaajat
 
FinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittelyFinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittely
Minna Kivipelto
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Uusia Network Oy
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Paivi Sutinen
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Tyoelamaverkosto
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoiniTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Tyoelama2020
 
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Juho Pesonen
 
Arviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissä
Arviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissäArviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissä
Arviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissä
Minna Kivipelto
 
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
Mirva Tapaninen
 
Aki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa
Aki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissaAki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa
Aki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa
Mittaritiimi
 
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaKestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Päivi Hietanen
 

Similar to Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä (20)

Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012
 
Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus
Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuusSosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus
Sosiaalityön arviointi ja vaikuttavuus
 
Hymy loppuraportti 2010
Hymy loppuraportti 2010Hymy loppuraportti 2010
Hymy loppuraportti 2010
 
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014 Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
 
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureinaLaihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
 
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
 
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
 
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
 
FinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittelyFinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittely
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoiniTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
 
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
 
Arviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissä
Arviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissäArviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissä
Arviointi- ja vaikuttavuus sosiaalialan tutkimuksessa ja käytännöissä
 
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
 
Aki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa
Aki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissaAki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa
Aki Jääskeläinen, TTY, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa
 
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaKestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
 

Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä

 • 1. (Kuva - Daniel Torrelló / chqs.net) HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS TOIMINTALÄHTÖISISSÄYMPÄRISTÖISSÄ 27.01.2015 @MaijuVuolle RAKLIn toimitilat-johtoryhmän kokous
 • 2. KUKA? Kiinnostus: Tietotyön suunnittelu ja johtaminen, työympäristöt ja palvelut, uudet työnteon tavat, luovuus, hyvinvointi ja tuottavuus, työntekijä- ja asiakaskokemus, mittaaminen Työ: Yliopisto-opettaja, tutkija: Novi tutkimuskeskus,TTY Konsultti, kouluttaja: Prodia Oy Koulutus: Tekniikan tohtori (Tietojohtaminen),TTY 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 • 3. TIETOJOHTAMISENTUTKIMUSKESKUS NOVI Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. www: http://www.tut.fi/novi Twitter: @Noviresearch 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 • 4. ESITYKSEN SISÄLTÖ • Uudet työnteon tavat hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä • Vaikutusten mittaaminen ja arviointi NewWoW- hankkeessa • Uudet tutkimushankkeet – PATI ja Pop Up 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 • 5. KOHTI FIKSUMPIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ Työn tietointensiivisyys ja teknologian kehitys muuttanut työn luonnetta - pirstaleisuus, konkretian puute, henkinen ja kognitiivinen kuorma, verkottuneisuus/vuorovaikutteisuus Työn joustamattomuus - Työn organisointi ja johtamisen tavat vielä monissa organisaatioissa ”liukuhihnamaailmassa” ★ Töissä käydään 8-16, töitä tehdään perinteisissä koppi- ja avokonttoreissa ★ Tehotonta tilankäyttöä, turhaa matkustamista, vanhentuneita työvälineitä, fyysisen läsnäolon seurantaa, turhautuneita työntekijöitä Työn monipaikkaisuus - Työ ei ole paikka, johon mennään – se on jotain mitä tehdään. Uudet työnteon tavat ja työympäristöt tarjoavat keinoja toiminnan uudistamiseen ja tuottavuuden parantamiseen - hypeä vai hyötyä?
 • 6. ’UUDET TYÖNTEON TAVAT’ Työtapojen, tilojen, välineiden ja käytäntöjen “kimppu” jonka avulla luodaan motivoivampaa ja innostavampaa tietotyötä kokonaisvaltaisesti - tavoitteena parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. ★ Mahdollisuus valita, luottamus ★ Aikaansaaminen ★ Joustavuus ja liikkuvuus; esim. Työn organisointi, toimintalähtöinen työympäristö, mobiiliratkaisut ja etätyö (van der Voordt, 2004; Gorgivski et al., 2010; Peters et al., 2014; Ruostela et al., 2014) Tilat Tieto ja tunteet Teknologia 29.1.2015
 • 7. UUSIEN TYÖTAPOJENVAIKUTUKSET 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle TIETOTYÖN SUORITUSKYKY SUORITUSKYKYAJURIT TULOKSET TOIMINTALÄHTÖINEN TYÖYMPÄRISTÖ Fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen/henkinen ja organisatorinen työympäristö TYÖTAVAT Proaktiivinen, joustava ja liikkuva työote teknologian hyödyntäminen, työn uudelleensuunnittelu, tavoitteellinen yhteistyö. TYÖHYVINVOINTI Työn imu, työtyytyväisyys, stressi, arvostus, työn ja vapaa- ajan yhteensovittaminen, konfliktit, ilmapiiri TUOTTAVUUS Työn tehokkuus ja vaikuttavuus, tuotokset, tavoitteet, taidot, laatu, asikastyytyväisyys tiimin suoriutuminen (Muokattu, Palvalin et al., 2015)
 • 8. Case SMARTWOW -ANALYYSI 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle (Vuolle et al., 2014) Organisaatio 1 (N=28) Organisaatio 2 (N=26) Organisaatio 3 (N=35) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Suorituskykysajurit Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71 Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85 Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75 Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60 Vaikutukset Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82 Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88
 • 9. UUSIEN TYÖTAPOJENVAIKUTUKSET • Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus, serendipiteetti, tuottavuus, työhyvinvointiTyöntekijät • Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus • Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt • Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät • Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin asiantuntijaorganisaation maineAsiakas • Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja toimistorakennuksistaKestävä kehitys (e.g., Van der Voordt, 2004; Ruostela et al., 2014)29.1.2015
 • 10. Case MONIULOTTEINEN MITTAAMINEN 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle 2008 (vanha toimisto) 2009/2010 (heti muuton jälkeen) 2011 (vuosi muuton jälkeen) RESURSSIT Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö KUSTANNUKSET Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö KESTÄVÄ KEHITYS Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470 HENKILÖSTÖ Henkilöstökysely 58% mielestä parempi tila 88% positiivinen koettu tuottavuus (SmartWoW, 2013) (Ruostela et al., 2014)
 • 11. Työskentelemme nykyään monipaikkaisesti Kuvan lähde: Laing (2014) Work and Workplaces in a Digital City, Center for Urban Real Estate, Columbia University, available at http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Digital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf (accessed 19 December 2014). 11
 • 12. Vaihtoehtoisia työympäristömalleja Yhteistyöskentely Avoin talo Yhteisyrittäminen (Co-work) (Open house) (Cohabiting) Laing (2014)
 • 13. Emerging patterns of work and use of space 13 Laing (2014)
 • 14. PATI – Palvelu korvaa tilan (1/2) Lähtökohta Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely ei ole enää poikkeus vaan pikemminkin sääntö (Strelitz 2012). Tutkimusprojektin päätavoite Kehittää monipaikkaista työskentelyä tukeva palveluinnovaatio, jonka ansiosta työntekijät työskentelevät älykkäämmin.  Ydintuote ei olisi enää tila vaan älykäs palvelu, joka ohjaa työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. Tutkimuskysymykset 1. Mitä monipaikkaista työskentelyä tukevia palveluita tuotetaan nyt ja miten? 2. Millaisella älykkäällä palvelulla tila korvataan? 3. Miten älykäs palvelu operationalisoidaan liiketoiminnaksi?
 • 15. PATI pähkinänkuoressa (2/2) Näkökulma kehitystyössä Älykkään palvelun kehittämisessä ja operationalisoinnissa hyödynnetään erityisesti lean-johtamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Arvon tuotanto Uusi älykäs palvelu tuottaa arvoa käyttäjille, palveluntarjoajille sekä koko yhteiskunnalle kehittyvien kiinteistöpalvelumarkkinoiden myötä. Lisätietoa Tutkijatohtori Tuuli Jylhä Aalto REB (kiinteistöliiketoiminta) tuuli.jylha@aalto.fi, 050-594 6727
 • 16. Pop Up – Tietotyön tuottavuus Tuottavuutta ja hyvinvointia kehitetään työntekijälähtöisellä osallistavalla työtapojen ja työympäristöjen suunnittelulla ja nopealla testauksella. Hankkeen tavoitteena tutkia ja kehittää - Pop up –suunnittelu- ja interventiomalli tietotyöntekijän toimintaympäristöjen sekä tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. - Uudenlaisia testattuja työtapoja ja työympäristökonsepteja. - Mittaristopaketti ja mittausvälineitä työntekijäkokemuksen ja vaikutusten osoittamiseen, yhdistäen objektiivisia ja kokemusperäisiä mittareita. Lisätietoa Maiju Vuolle TTY Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi maiju.vuolle@tut.fi, 040 559 6424 http://www.tut.fi/novi/projects/pop-up/ #popupresearch
 • 17. K i i t o s ! Maiju Vuolle, D.Sc.Tech. Novi research center – Turning knowledge into value @Noviresearch www.tut.fi/novi @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi
 • 18. Tutkimushankkeiden julkaisuja • Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW – Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the International Journal of Productivity and Performance Management. • Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557. • Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57. • Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia. • Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62. • Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342. • Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M (2010) Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma. 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 • 19. Lähteitä ja lukemistoa • De Paoli, D., Arge, K., & Blakstad, S. H. (2013) “Creating business value with open space flexible offices”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 15, No. 3/4, pp. 181- 193. • Gorgievski, M.J., van der Voordt, T.J.M., van Herpen, S.G.A., van Akkeren, S. (2010), “After the fire - New ways of working in an academic setting”, Facilities, Vol. 28 No. 3/4, pp. 206-224. • Laing, A. 2014 Work and Workplaces in a Digital City, Center for Urban Real Estate, Columbia University, available at • http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Dig ital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf (accessed 19 January 2014). • Peters, P., Poutsma, E., Van der Heijden, B. I., Bakker, A. B., & Bruijn, T. D. (2014). Enjoying New Ways to Work: An HRM‐Process Approach to Study Flow. Human Resource Management, 53(2), 271-290. • van der Voordt, T.J.M. (2004a). “Productivity and employee satisfaction in flexible workplaces”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6, No. 2, pp. 133-148. • van der Voordt, T.J.M. (2004b). “Costs and benefits of flexible workspaces: work in progress in The Netherlands”, Facilities, Vol. 22, No. 9 pp. 240 – 246. 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle