SlideShare a Scribd company logo
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
1
NBM ATHENS 2014
Katılım Gösteren Ülkeler
 ESN Austria
 ESN Bulgaria
 ESN Czech Republic
 ESN Estonia
 ESN Finland
 ESN France
 ESN Germany
 ESN Greece (Host)
 ESN Hungary
 ESN Ireland
 ESN Italy
 ESN Lithuania
 ESN Norway
 ESN Poland
 ESN Portugal
 ESN Slovakia
 ESN Slovenia
 ESN Sweden
 ESN Switzerland
 ESN The Netherlands
 ESN UK
 ESN Turkey
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
2
ESN Türkiye Katılımcıları
 Sinan Cantürk ( Vicepresident) - ESN Sabanci
 Berat Çelik (WPA) - ESN Metu
 Mustafa Cihat Akseki(VND/VNR) - ESN Atilim
 Salih Odabasi (IB /BOA) - ESN Bilkent
Gündem Maddeleri
 NBM Athens 2013
 Move'in Europe
 EP elections
 ESN Survey ,Story , EVA ,EiS
 Mapability
 NB Questionnaire 2013-2014
 Rethinking the AGM
 University Erasmus Ambassadors
 EYE Strasbourg
 Network Care Team
 TPM report
 Small Sessions
 Meet your Colleagues
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
3
NBM Athens 2014
Universite Dekanı , Ulusal Ajans temsilcisi ve ofis yetkililerinin katılım
konuşmalarıyla toplantıya başlandı.NBM OC kendini tanıttı ve yaptıkları
çalışmalardan bahsettiler.
Move'in Europe
ESN 'nin 2014 flagship ve 25. yıl dönümü projesidir.Projenin genel amacı Erasmus
değişim programını ve ESN aktivitelerinin Avrupa'da promote edip tanınırlılığını
arttırmaktır.
CND Lodz'ta kabul edilen projenin International koordinatörlüğünü ESN
Fransa'dan Valentin Dupouey yapmaktadır.Halkla ilişkiler sorumlusu ESN
Romanya'dan Cristina Gavrila , eğitim sorumlusu ESN Polonya'dan Kathleen
Wabrowetz , etkinlik sorumlusu ESN Portekiz'den Diana Pereira ,grafik yöneticisi
ESN Çek C.'den Jan Hruby ve video sorumluluğuda Patrick Doodt tarafından
yapılmaktadır.
Güzel bir takım çalışması ile sürüdürülen proje bir çok kurum tarafından da
desteklenmektedir.Şu ana kadar iki toplantı yapılmış ve üçüncüsü ise Mayıs ve ya
Haziran ayında planlanmaktadır.Eğer sizlerde bu proje destek vermek istiyorsanız
ve ya fikir sunmak istiyorsanız movineurope-coordinator@esn.org mail
atabilirsiniz.
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
4
European Parliament Elections
ESN AISBL başkanı Stefan tarafından 22-25 Mayıs tarihleri arasında
yapılacak olan Avrupa parlementosu seçimleriyle ilgili bir sunum
yapıldı.Sunumda ESN'inde Avrupa birliğinin bir parçası olduğundan ve
özellikle erasmus programı için parlemento seçimlerinin öneminden
bahsetti.Seçimlerde oy kullanılmasının öneminden ve bu konuyla ilgili
yürütülen EVA projesinin önemini belirtti.
ESN Survey ,Story , EVA ,EIS
ESN'nin araştırma projeleri hakkında istatistiksel bilgiler verildi.ESN Survey
ve EIS projeleri hedeflenen başarıyı sağlanmıştır ama EVA ve Story için aynı
başarı geçerli değildir.
ESN Survey ; Genel amacı uluslararası hareketlilik deneyimi ve dil öğrenimi
hakkında araştırma yapmak olan projede Questionnaire'yi 16.000 fazla kişi
doldurmuş ve istenilen sayıya ulaşılmıştır. Anket Haziran ayının sonuna
kadar devam edecektir.
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
5
Story(Strenghening the Training Opportunities for International Youth );
Değişim programları , Eramus hareketliliği , Erasmus stajı ve Leonardo Da
Vinci gibi hareketlilik programlarının kalitesin ölçmek ve arttırmak için
yapılan bu projede Questionnaire'yi henüz 6000 civarı kişi doldurmuş ve
istenilen rakama ulaşılamamıştır.Anket Temmuz ayının ortasına kadar
devam edecektir ve ulaşılması istenilen rakam 15000 dir.
EVA(Erasmus Voting Assessment) ; Avrupa parlementosu seçimlerini
promote etmek amacıyla yapılan projede Questionnaire'yi 4000 civarı kişi
doldurmuştur ve istenilen hedefe ulaşılamamıştır proje 22 Mayıs tarihinde
tamamlanmıştır.
EIS(Erasmus Impact Study) ; Erasmus hareketliliği ve diğer değişim
programlarının öğrencilere ileride neler katabilceğine araştıran bu projede
Questionnaire'yi 76000 kişi doldurmuş ve proje hedeflenenin çok daha
üstünde bir ilgi görmüştür.Anket Haziran ayının sonuna kadar devam
edecektir.
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
6
Mapability
Mapability bir ExchangeAbility projesidir.Projenin genel amacı bir
uluslararası takım yaratmak , anket hazırlamak ve Ulusal ve Lokal
coodinatörler seçmek , Üniversitlerin engelli öğrenci ofisleri devise edilerek
varılan analizler sonucunda koordinatörler toplantısı ve konferans
düzenlemektir.Proje istatistikleri şu şekildedir.Projeye 25 ülke katılmıştır ,
18 section katılımıyla Polonya en çok katılım gösteren ülkedir.ESN Türkiye
ise 3 section ile 13 sırada yer almaktadır.Mapability konferansı 29 Mayıs - 2
Haziran tarihleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilecektir .Tüm ülkelerin EA
koordinatörleri davet edilmiştir ve şuan için 40 katılımcı onaylanmıştır.
NB Questionnaire 2013-2014
Bu sunumda National Board 'ların istatistiklerine yer verilmiştir.Şuan 28
ülkenin National Board'u bulunmaktadır.Bu ülkeler aynı anda komitelere ,
alumni network ve proje koodinatörlerine sahiplerdir.Ülkeler ortalama
olarak 3 NP yapmaktadırlar ve toplam katılımcı sayısı 40-60
arasıdır.National eventlere geldiğimizde ise ortalama katılım ücretlerinin
111 Euro ve katılımcı sayısının 50 ve 2500 arasında olduğu ve ortalamanın
700 civarında olduğu görülmüştür .Ülkelerin bütçesini %61 National
eventlerden sağladığı ise diğer bir istatistiktir.Ülkelerin bütçesine gelecek
olursakta .Genel olarak ortalama bütçelerin 51.000 Euro civarı olduğu
görülmektedir . 3 ülke 100.000 Euro üstü bütçeye sahip olmakla beraber 3
ülke ise 50 euro altı bütçeye sahiptir.(Ülke bütçeleri gelir üstünden
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
7
hesaplanmıştır). ESN Türkiye'nin Sectioncare , IT tools , PR konusunda
başarılı bir ortalamaya sahip olduğu gözlenmiştir.
Rethinking the AGM
ESN Irlanda başkanı Kenny Ho tarafından AGM'de sağlanan bilgi alışverişi ,
daha iyi iletişim ve öğrenilen hatalar üzerine bir sunum yapıldı.AGM
Milano'da Italya'nın neden başarısız olduğunu ve bundan sonra neler
yapılması gerektiği konularından bahsetti.İlgi çekici bir sunum olmasına
rağmen gerekli ilgiyi göremedi.
University Erasmus Ambassadors
ESN AISBL başkanı Stefan tarafından yapılan sunumda; işveç'in 14
üniversitesinin 10 'unda yürütülen projede her üniversitede Ulusal ajans ile
işbirliği sağlayacak , erasmus programını iyi bilen aynı zamanda ofislede iyi
çalışabilen kişiler secilir.Bu elçiler hem erasmus programını hem de ESN'e iyi
bir şekilde promote eder ve aynı zamanda ESN'cilere ve lokal öğrencilere
bilgi aktarımında bulunurlar.
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
8
EYE Strasbourg
9-11 Mayıs tarihleri arasında Strasbourg şehrinde avrupa'nın her yerinden
yaklaşık 6000 gencin katılım gösterdiği EYE (European Youth Event)
düzenlenmiştir. Etkinlikte Avrupa Parlemento üyeleride yer
almıştır.Projelerin , genclerin sorunlarının konuşulduğu bu etkinliğe
ESN'dende 40 kişilik bir katılım olmuştur. ESN delegasyonu içinde
Türkiye'den ESN ITU üyesi Cem Deniz Şahin yer almıştır.
Network Care Team
NEC network Chair'i ve NB koordinatörünün başında olduğu bu projede.
Yalnızca bir tane IB başkan yardımcısının olması ve tüm ülkelerle
ilgilenmesine yeterli zamanı olmadığı içinde tecrübeli NB üyelerinden bir
takım yaratıp başkan yardımcısına bu görevinde yardımcı olmaktır.Suan 7
üyesi bulanan takımda 5 farklı ülkeden kişiler yer almaktadır.Bu ülkeler
İtalya ,Almanya ,Macaristan ,Kıbrıs ve İngiltere'dir
Treasurers & Partnership Managers Meeting
Geçtiğimiz ay Bruksel'de düzenlenen ilk TPM toplantısına IB saymanı
Jonathan , sponsorluk menajeri Oscar ile beraber 11 kişi katılmıştır.
Genel olarak toplantıda büyüme stratejilerinden ve sponsor bulma konuları
konuşulmuştur.Çok olumlu bir toplantı olduğundan bahsedilirken
önümüzdeki aylarda bir tane daha yapılması planlanmaktadır.
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
9
Small Sessions
Bu NBM'de toplamda 8 small sessions yapıldı başlıca konular;
İlk gün şube olma gereklilikleri ,Diğer hareketlilik programlarıyla ilgilenen
networkler ile olan ilişkiler, Secretariat'ın secilmesi ve NB'ların yapısı .
ikinci gün NB geçiş dönemi , Nasıl ulusal platform düzenlenir ,Lokal seviyede
education officer ve şube geliştirme yöntemleri.
NB yapısı ve NB geçiş dönemi sessionlarında her ülkenin farklı bir NB yapısı
olduğu genel olarak board'taki kişi sayılarının 5 ile 7 arasında olduğu , kimi
ülkelerde proje ve etkinlik koordinatorlerinin board üyesi olduğu
görülmüştür.Genel anlamda geçiş dönemlerinin 2 ile 3 ay sürdüğü
,alumni'lerde destek alındığı ve yeni board'un AGM önce seçildiği bir diğer
konudur.
Meet your Colleagues
Başkan , başkan yardımcısı , halkla ilişkiler , sayman ve web sorumluları için
5 farklı sesssion yapıldı .Her temsilci kendi görevini nasıl yaptıgında bahsetti
ve bilgi transferi yapıldı.En cok ilgi ceken projede ESN Türkiye'nin online
voting sistemi oldu bir çok ülkeden bu konuyla ilgili talepler gelmiştir.
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
10
Kısaltmalar Listesi
AGM – Annual General Meeting
AT - Autumn Training
BM – Board Meeting of the International Board
CEP – Central European Platform
CI – Corporate Identity
CM - Cultural Medley
CND – Council of National Delegates
CNR – Council of National Representatives
CoE – Council of Europe
CoMeet - All Committees Meeting
EHEA – European Higher Education Area
EiS - Erasmus in Schools
EIS - Erasmus Impact Study
ESN – Erasmus Student Network
ESU – European Students Union
EYF – European Youth Foundation
HE – Higher Education
HEI – Higher Education Institution
IB – International Board
IFISO - Informal Forum of International Students
ME - Mov’in Europe
NBM – National Board Meeting
ND – National Delegate
NEC – Networks & Events Committee
NEP – Northern European Platform
NP – National Platform
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
11
NR – National Representatives
OBESSU – Organising Bureau of European School Student Unions
OC – Organising Committee
PRIME – Problems of Recognition in Making Erasmus
RP – Regional Platform
SE - SocialErasmus
SECM - SocialErasmus Coordinators Meeting
SEEP – South Eastern European Platform
SHS – Students Helping Students
SM – Section Meeting
SQ – Section Questionnaire
STORY - Strengthening the Training Opportunities for International Youth
SWEP – South Western European Platform
T4T - Training for Trainers UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe
WEP – Western European Platform
WT - Winter Training
YFJ - European Youth Forum
YiA – Youth in Action
Author
Mustafa Cihat Akseki
Erasmus Student Network Turkey
vicenr@esnturkey.org
esnturkey.org – esn.org
12

More Related Content

Viewers also liked

Inspiration power point
Inspiration power pointInspiration power point
Inspiration power point
lilyvalentine
 
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Bryan Young
 
Punk rock magazine power point
Punk rock magazine power pointPunk rock magazine power point
Punk rock magazine power point
lilyvalentine
 
Summer Holidays
Summer HolidaysSummer Holidays
Summer Holidays
ИСМАИЛ КЕРИМ
 
ViceNR Presentation
ViceNR PresentationViceNR Presentation
ViceNR Presentation
Mustafa Cihat Akseki
 
Analysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequenceAnalysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequence
lilyvalentine
 
Magazine drafts and final edits
Magazine drafts and final editsMagazine drafts and final edits
Magazine drafts and final edits
lilyvalentine
 
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
SageExecutiveGroup
 
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Ninja Marketing
 
AGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation EnglishAGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation English
Mustafa Cihat Akseki
 

Viewers also liked (12)

Inspiration power point
Inspiration power pointInspiration power point
Inspiration power point
 
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
 
Punk rock magazine power point
Punk rock magazine power pointPunk rock magazine power point
Punk rock magazine power point
 
Summer Holidays
Summer HolidaysSummer Holidays
Summer Holidays
 
ViceNR Presentation
ViceNR PresentationViceNR Presentation
ViceNR Presentation
 
Agm Ankara 2015 Sunum Türkçe
Agm Ankara 2015 Sunum TürkçeAgm Ankara 2015 Sunum Türkçe
Agm Ankara 2015 Sunum Türkçe
 
Analysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequenceAnalysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequence
 
Magazine drafts and final edits
Magazine drafts and final editsMagazine drafts and final edits
Magazine drafts and final edits
 
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
 
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
 
AGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation EnglishAGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation English
 
Au
AuAu
Au
 

Similar to Nbm Athens Report

Agm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorlukAgm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorlukSalih Odabasi
 
Agm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitimAgm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitimSalih Odabasi
 
Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12Salih Odabasi
 
Eylem 4.3
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3fth NR
 
International projects np bilkent2010
International projects np bilkent2010International projects np bilkent2010
International projects np bilkent2010Salih Odabasi
 
Raport intrunirea din Spania
Raport intrunirea din SpaniaRaport intrunirea din Spania
Raport intrunirea din SpaniaGeorgeta Manafu
 
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012Salih Odabasi
 
Genclik Sunum
Genclik SunumGenclik Sunum
Genclik Sunumfth NR
 
Eylem 1.1
Eylem 1.1Eylem 1.1
Eylem 1.1fth NR
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders UygulamasıBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Sport
 
TBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir OluşumuTBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir Oluşumu
Mehmet Emin Mutlu
 
Searching for the Labours of Hercules
Searching for the Labours of HerculesSearching for the Labours of Hercules
Searching for the Labours of Hercules
laboursofhercules
 
Etwinning sunum pre
Etwinning sunum preEtwinning sunum pre
Etwinning sunum pre
Deniz Tokatlıoğlu
 
Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi
Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme BildirimiKüresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi
Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 
Turkey_Digital Manual_CONNECT.pdf
Turkey_Digital Manual_CONNECT.pdfTurkey_Digital Manual_CONNECT.pdf
Turkey_Digital Manual_CONNECT.pdf
hasanyce2
 
Teaching and learning children litarature in europa ni̇han
Teaching and learning children litarature in europa ni̇hanTeaching and learning children litarature in europa ni̇han
Teaching and learning children litarature in europa ni̇han
Pascual Pérez-Paredes
 
Esn bilkent esn tanitim 2009
Esn bilkent esn tanitim 2009Esn bilkent esn tanitim 2009
Esn bilkent esn tanitim 2009Salih Odabasi
 
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumuAmerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumuEsen Sandıraz
 

Similar to Nbm Athens Report (20)

Agm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorlukAgm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorluk
 
Agm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitimAgm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitim
 
Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12
 
Eylem 4.3
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3
 
International projects np bilkent2010
International projects np bilkent2010International projects np bilkent2010
International projects np bilkent2010
 
Raport intrunirea din Spania
Raport intrunirea din SpaniaRaport intrunirea din Spania
Raport intrunirea din Spania
 
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
 
Genclik Sunum
Genclik SunumGenclik Sunum
Genclik Sunum
 
Eylem 1.1
Eylem 1.1Eylem 1.1
Eylem 1.1
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders UygulamasıBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
 
TBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir OluşumuTBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir Oluşumu
 
Erasmus
Erasmus Erasmus
Erasmus
 
Comenius tanıtım ppt
Comenius tanıtım pptComenius tanıtım ppt
Comenius tanıtım ppt
 
Searching for the Labours of Hercules
Searching for the Labours of HerculesSearching for the Labours of Hercules
Searching for the Labours of Hercules
 
Etwinning sunum pre
Etwinning sunum preEtwinning sunum pre
Etwinning sunum pre
 
Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi
Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme BildirimiKüresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi
Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi
 
Turkey_Digital Manual_CONNECT.pdf
Turkey_Digital Manual_CONNECT.pdfTurkey_Digital Manual_CONNECT.pdf
Turkey_Digital Manual_CONNECT.pdf
 
Teaching and learning children litarature in europa ni̇han
Teaching and learning children litarature in europa ni̇hanTeaching and learning children litarature in europa ni̇han
Teaching and learning children litarature in europa ni̇han
 
Esn bilkent esn tanitim 2009
Esn bilkent esn tanitim 2009Esn bilkent esn tanitim 2009
Esn bilkent esn tanitim 2009
 
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumuAmerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
 

Nbm Athens Report

 • 1. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 1 NBM ATHENS 2014 Katılım Gösteren Ülkeler  ESN Austria  ESN Bulgaria  ESN Czech Republic  ESN Estonia  ESN Finland  ESN France  ESN Germany  ESN Greece (Host)  ESN Hungary  ESN Ireland  ESN Italy  ESN Lithuania  ESN Norway  ESN Poland  ESN Portugal  ESN Slovakia  ESN Slovenia  ESN Sweden  ESN Switzerland  ESN The Netherlands  ESN UK  ESN Turkey
 • 2. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 2 ESN Türkiye Katılımcıları  Sinan Cantürk ( Vicepresident) - ESN Sabanci  Berat Çelik (WPA) - ESN Metu  Mustafa Cihat Akseki(VND/VNR) - ESN Atilim  Salih Odabasi (IB /BOA) - ESN Bilkent Gündem Maddeleri  NBM Athens 2013  Move'in Europe  EP elections  ESN Survey ,Story , EVA ,EiS  Mapability  NB Questionnaire 2013-2014  Rethinking the AGM  University Erasmus Ambassadors  EYE Strasbourg  Network Care Team  TPM report  Small Sessions  Meet your Colleagues
 • 3. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 3 NBM Athens 2014 Universite Dekanı , Ulusal Ajans temsilcisi ve ofis yetkililerinin katılım konuşmalarıyla toplantıya başlandı.NBM OC kendini tanıttı ve yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Move'in Europe ESN 'nin 2014 flagship ve 25. yıl dönümü projesidir.Projenin genel amacı Erasmus değişim programını ve ESN aktivitelerinin Avrupa'da promote edip tanınırlılığını arttırmaktır. CND Lodz'ta kabul edilen projenin International koordinatörlüğünü ESN Fransa'dan Valentin Dupouey yapmaktadır.Halkla ilişkiler sorumlusu ESN Romanya'dan Cristina Gavrila , eğitim sorumlusu ESN Polonya'dan Kathleen Wabrowetz , etkinlik sorumlusu ESN Portekiz'den Diana Pereira ,grafik yöneticisi ESN Çek C.'den Jan Hruby ve video sorumluluğuda Patrick Doodt tarafından yapılmaktadır. Güzel bir takım çalışması ile sürüdürülen proje bir çok kurum tarafından da desteklenmektedir.Şu ana kadar iki toplantı yapılmış ve üçüncüsü ise Mayıs ve ya Haziran ayında planlanmaktadır.Eğer sizlerde bu proje destek vermek istiyorsanız ve ya fikir sunmak istiyorsanız movineurope-coordinator@esn.org mail atabilirsiniz.
 • 4. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 4 European Parliament Elections ESN AISBL başkanı Stefan tarafından 22-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa parlementosu seçimleriyle ilgili bir sunum yapıldı.Sunumda ESN'inde Avrupa birliğinin bir parçası olduğundan ve özellikle erasmus programı için parlemento seçimlerinin öneminden bahsetti.Seçimlerde oy kullanılmasının öneminden ve bu konuyla ilgili yürütülen EVA projesinin önemini belirtti. ESN Survey ,Story , EVA ,EIS ESN'nin araştırma projeleri hakkında istatistiksel bilgiler verildi.ESN Survey ve EIS projeleri hedeflenen başarıyı sağlanmıştır ama EVA ve Story için aynı başarı geçerli değildir. ESN Survey ; Genel amacı uluslararası hareketlilik deneyimi ve dil öğrenimi hakkında araştırma yapmak olan projede Questionnaire'yi 16.000 fazla kişi doldurmuş ve istenilen sayıya ulaşılmıştır. Anket Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir.
 • 5. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 5 Story(Strenghening the Training Opportunities for International Youth ); Değişim programları , Eramus hareketliliği , Erasmus stajı ve Leonardo Da Vinci gibi hareketlilik programlarının kalitesin ölçmek ve arttırmak için yapılan bu projede Questionnaire'yi henüz 6000 civarı kişi doldurmuş ve istenilen rakama ulaşılamamıştır.Anket Temmuz ayının ortasına kadar devam edecektir ve ulaşılması istenilen rakam 15000 dir. EVA(Erasmus Voting Assessment) ; Avrupa parlementosu seçimlerini promote etmek amacıyla yapılan projede Questionnaire'yi 4000 civarı kişi doldurmuştur ve istenilen hedefe ulaşılamamıştır proje 22 Mayıs tarihinde tamamlanmıştır. EIS(Erasmus Impact Study) ; Erasmus hareketliliği ve diğer değişim programlarının öğrencilere ileride neler katabilceğine araştıran bu projede Questionnaire'yi 76000 kişi doldurmuş ve proje hedeflenenin çok daha üstünde bir ilgi görmüştür.Anket Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir.
 • 6. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 6 Mapability Mapability bir ExchangeAbility projesidir.Projenin genel amacı bir uluslararası takım yaratmak , anket hazırlamak ve Ulusal ve Lokal coodinatörler seçmek , Üniversitlerin engelli öğrenci ofisleri devise edilerek varılan analizler sonucunda koordinatörler toplantısı ve konferans düzenlemektir.Proje istatistikleri şu şekildedir.Projeye 25 ülke katılmıştır , 18 section katılımıyla Polonya en çok katılım gösteren ülkedir.ESN Türkiye ise 3 section ile 13 sırada yer almaktadır.Mapability konferansı 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilecektir .Tüm ülkelerin EA koordinatörleri davet edilmiştir ve şuan için 40 katılımcı onaylanmıştır. NB Questionnaire 2013-2014 Bu sunumda National Board 'ların istatistiklerine yer verilmiştir.Şuan 28 ülkenin National Board'u bulunmaktadır.Bu ülkeler aynı anda komitelere , alumni network ve proje koodinatörlerine sahiplerdir.Ülkeler ortalama olarak 3 NP yapmaktadırlar ve toplam katılımcı sayısı 40-60 arasıdır.National eventlere geldiğimizde ise ortalama katılım ücretlerinin 111 Euro ve katılımcı sayısının 50 ve 2500 arasında olduğu ve ortalamanın 700 civarında olduğu görülmüştür .Ülkelerin bütçesini %61 National eventlerden sağladığı ise diğer bir istatistiktir.Ülkelerin bütçesine gelecek olursakta .Genel olarak ortalama bütçelerin 51.000 Euro civarı olduğu görülmektedir . 3 ülke 100.000 Euro üstü bütçeye sahip olmakla beraber 3 ülke ise 50 euro altı bütçeye sahiptir.(Ülke bütçeleri gelir üstünden
 • 7. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 7 hesaplanmıştır). ESN Türkiye'nin Sectioncare , IT tools , PR konusunda başarılı bir ortalamaya sahip olduğu gözlenmiştir. Rethinking the AGM ESN Irlanda başkanı Kenny Ho tarafından AGM'de sağlanan bilgi alışverişi , daha iyi iletişim ve öğrenilen hatalar üzerine bir sunum yapıldı.AGM Milano'da Italya'nın neden başarısız olduğunu ve bundan sonra neler yapılması gerektiği konularından bahsetti.İlgi çekici bir sunum olmasına rağmen gerekli ilgiyi göremedi. University Erasmus Ambassadors ESN AISBL başkanı Stefan tarafından yapılan sunumda; işveç'in 14 üniversitesinin 10 'unda yürütülen projede her üniversitede Ulusal ajans ile işbirliği sağlayacak , erasmus programını iyi bilen aynı zamanda ofislede iyi çalışabilen kişiler secilir.Bu elçiler hem erasmus programını hem de ESN'e iyi bir şekilde promote eder ve aynı zamanda ESN'cilere ve lokal öğrencilere bilgi aktarımında bulunurlar.
 • 8. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 8 EYE Strasbourg 9-11 Mayıs tarihleri arasında Strasbourg şehrinde avrupa'nın her yerinden yaklaşık 6000 gencin katılım gösterdiği EYE (European Youth Event) düzenlenmiştir. Etkinlikte Avrupa Parlemento üyeleride yer almıştır.Projelerin , genclerin sorunlarının konuşulduğu bu etkinliğe ESN'dende 40 kişilik bir katılım olmuştur. ESN delegasyonu içinde Türkiye'den ESN ITU üyesi Cem Deniz Şahin yer almıştır. Network Care Team NEC network Chair'i ve NB koordinatörünün başında olduğu bu projede. Yalnızca bir tane IB başkan yardımcısının olması ve tüm ülkelerle ilgilenmesine yeterli zamanı olmadığı içinde tecrübeli NB üyelerinden bir takım yaratıp başkan yardımcısına bu görevinde yardımcı olmaktır.Suan 7 üyesi bulanan takımda 5 farklı ülkeden kişiler yer almaktadır.Bu ülkeler İtalya ,Almanya ,Macaristan ,Kıbrıs ve İngiltere'dir Treasurers & Partnership Managers Meeting Geçtiğimiz ay Bruksel'de düzenlenen ilk TPM toplantısına IB saymanı Jonathan , sponsorluk menajeri Oscar ile beraber 11 kişi katılmıştır. Genel olarak toplantıda büyüme stratejilerinden ve sponsor bulma konuları konuşulmuştur.Çok olumlu bir toplantı olduğundan bahsedilirken önümüzdeki aylarda bir tane daha yapılması planlanmaktadır.
 • 9. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 9 Small Sessions Bu NBM'de toplamda 8 small sessions yapıldı başlıca konular; İlk gün şube olma gereklilikleri ,Diğer hareketlilik programlarıyla ilgilenen networkler ile olan ilişkiler, Secretariat'ın secilmesi ve NB'ların yapısı . ikinci gün NB geçiş dönemi , Nasıl ulusal platform düzenlenir ,Lokal seviyede education officer ve şube geliştirme yöntemleri. NB yapısı ve NB geçiş dönemi sessionlarında her ülkenin farklı bir NB yapısı olduğu genel olarak board'taki kişi sayılarının 5 ile 7 arasında olduğu , kimi ülkelerde proje ve etkinlik koordinatorlerinin board üyesi olduğu görülmüştür.Genel anlamda geçiş dönemlerinin 2 ile 3 ay sürdüğü ,alumni'lerde destek alındığı ve yeni board'un AGM önce seçildiği bir diğer konudur. Meet your Colleagues Başkan , başkan yardımcısı , halkla ilişkiler , sayman ve web sorumluları için 5 farklı sesssion yapıldı .Her temsilci kendi görevini nasıl yaptıgında bahsetti ve bilgi transferi yapıldı.En cok ilgi ceken projede ESN Türkiye'nin online voting sistemi oldu bir çok ülkeden bu konuyla ilgili talepler gelmiştir.
 • 10. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 10 Kısaltmalar Listesi AGM – Annual General Meeting AT - Autumn Training BM – Board Meeting of the International Board CEP – Central European Platform CI – Corporate Identity CM - Cultural Medley CND – Council of National Delegates CNR – Council of National Representatives CoE – Council of Europe CoMeet - All Committees Meeting EHEA – European Higher Education Area EiS - Erasmus in Schools EIS - Erasmus Impact Study ESN – Erasmus Student Network ESU – European Students Union EYF – European Youth Foundation HE – Higher Education HEI – Higher Education Institution IB – International Board IFISO - Informal Forum of International Students ME - Mov’in Europe NBM – National Board Meeting ND – National Delegate NEC – Networks & Events Committee NEP – Northern European Platform NP – National Platform
 • 11. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 11 NR – National Representatives OBESSU – Organising Bureau of European School Student Unions OC – Organising Committee PRIME – Problems of Recognition in Making Erasmus RP – Regional Platform SE - SocialErasmus SECM - SocialErasmus Coordinators Meeting SEEP – South Eastern European Platform SHS – Students Helping Students SM – Section Meeting SQ – Section Questionnaire STORY - Strengthening the Training Opportunities for International Youth SWEP – South Western European Platform T4T - Training for Trainers UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe WEP – Western European Platform WT - Winter Training YFJ - European Youth Forum YiA – Youth in Action Author Mustafa Cihat Akseki
 • 12. Erasmus Student Network Turkey vicenr@esnturkey.org esnturkey.org – esn.org 12