SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Rada RTVS
Telefón E-mail
0919/245354 rada@rtvs.sk
Návrh programu riadneho rokovania
Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
vo štvrtok 11. augusta 2022 o 10,00 h.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.
3. Priebežná informácia o aktuálnych zmenách v RTVS
4. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS
5. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca T. Caban);
c) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajkyňa J. Mikušová);
d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h)
zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajkyňa J. Mikušová);
e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7
ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát);
f) rôzne.
6. Správa o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska za I. polrok 2022 (vrátane správy o
hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za II.
štvrťrok 2022) (spravodajcovia M. Kákoš, J. Balaščák, J. Mikušová)
7. Správa o stave výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS za I. polrok 2022
(spravodajca M. Kabát)
8. Správa o činnosti SOSR za I. polrok 2022 (spravodajca J. Chudík)
9. Informácia o stave projektu Kreatívnych centier RTVS (spravodajkyňa D. Hushegyiová)
10. Sťažnosti a podnety
11. Rôzne
Zasadnutie Rady RTVS 11. augusta 2022 sa uskutoční v budove SRo, Mýtna 1,
Bratislava.

More Related Content

Similar to navrh_programu_rada_rtvs_220811.cDPV.pdf

Navrh programu rada_rtvs_181107.sj_uc
Navrh programu rada_rtvs_181107.sj_ucNavrh programu rada_rtvs_181107.sj_uc
Navrh programu rada_rtvs_181107.sj_uc
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_191111.l3j_l
Navrh programu rada_rtvs_191111.l3j_lNavrh programu rada_rtvs_191111.l3j_l
Navrh programu rada_rtvs_191111.l3j_l
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_200123.a0_en
Navrh programu rada_rtvs_200123.a0_enNavrh programu rada_rtvs_200123.a0_en
Navrh programu rada_rtvs_200123.a0_en
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_150423
Navrh programu rada_rtvs_150423Navrh programu rada_rtvs_150423
Navrh programu rada_rtvs_150423
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_190812.lu_tc
Navrh programu rada_rtvs_190812.lu_tcNavrh programu rada_rtvs_190812.lu_tc
Navrh programu rada_rtvs_190812.lu_tc
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_200615.rqn_l
Navrh programu rada_rtvs_200615.rqn_lNavrh programu rada_rtvs_200615.rqn_l
Navrh programu rada_rtvs_200615.rqn_l
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_130425
Navrh programu rada_rtvs_130425Navrh programu rada_rtvs_130425
Navrh programu rada_rtvs_130425
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0
Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0
Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_150319
Navrh programu rada_rtvs_150319Navrh programu rada_rtvs_150319
Navrh programu rada_rtvs_150319
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_170511
Navrh programu rada_rtvs_170511Navrh programu rada_rtvs_170511
Navrh programu rada_rtvs_170511
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_150630
Navrh programu rada_rtvs_150630Navrh programu rada_rtvs_150630
Navrh programu rada_rtvs_150630
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_160622
Navrh programu rada_rtvs_160622Navrh programu rada_rtvs_160622
Navrh programu rada_rtvs_160622
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_180813.rwa_b
Navrh programu rada_rtvs_180813.rwa_bNavrh programu rada_rtvs_180813.rwa_b
Navrh programu rada_rtvs_180813.rwa_b
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_180517.x_rzj
Navrh programu rada_rtvs_180517.x_rzjNavrh programu rada_rtvs_180517.x_rzj
Navrh programu rada_rtvs_180517.x_rzj
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_130523
Navrh programu rada_rtvs_130523Navrh programu rada_rtvs_130523
Navrh programu rada_rtvs_130523
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_201028.jhod
Navrh programu rada_rtvs_201028.jhodNavrh programu rada_rtvs_201028.jhod
Navrh programu rada_rtvs_201028.jhod
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)
Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)
Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_150219
Navrh programu rada_rtvs_150219Navrh programu rada_rtvs_150219
Navrh programu rada_rtvs_150219
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs
Navrh programu rada_rtvsNavrh programu rada_rtvs
Navrh programu rada_rtvs
Peter Malec
 
Navrh programu rada_rtvs_180215.b2d_h
Navrh programu rada_rtvs_180215.b2d_hNavrh programu rada_rtvs_180215.b2d_h
Navrh programu rada_rtvs_180215.b2d_h
Peter Malec
 

Similar to navrh_programu_rada_rtvs_220811.cDPV.pdf (20)

Navrh programu rada_rtvs_181107.sj_uc
Navrh programu rada_rtvs_181107.sj_ucNavrh programu rada_rtvs_181107.sj_uc
Navrh programu rada_rtvs_181107.sj_uc
 
Navrh programu rada_rtvs_191111.l3j_l
Navrh programu rada_rtvs_191111.l3j_lNavrh programu rada_rtvs_191111.l3j_l
Navrh programu rada_rtvs_191111.l3j_l
 
Navrh programu rada_rtvs_200123.a0_en
Navrh programu rada_rtvs_200123.a0_enNavrh programu rada_rtvs_200123.a0_en
Navrh programu rada_rtvs_200123.a0_en
 
Navrh programu rada_rtvs_150423
Navrh programu rada_rtvs_150423Navrh programu rada_rtvs_150423
Navrh programu rada_rtvs_150423
 
Navrh programu rada_rtvs_190812.lu_tc
Navrh programu rada_rtvs_190812.lu_tcNavrh programu rada_rtvs_190812.lu_tc
Navrh programu rada_rtvs_190812.lu_tc
 
Navrh programu rada_rtvs_200615.rqn_l
Navrh programu rada_rtvs_200615.rqn_lNavrh programu rada_rtvs_200615.rqn_l
Navrh programu rada_rtvs_200615.rqn_l
 
Navrh programu rada_rtvs_130425
Navrh programu rada_rtvs_130425Navrh programu rada_rtvs_130425
Navrh programu rada_rtvs_130425
 
Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0
Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0
Navrh programu rada_rtvs_191211.3_nk0
 
Navrh programu rada_rtvs_150319
Navrh programu rada_rtvs_150319Navrh programu rada_rtvs_150319
Navrh programu rada_rtvs_150319
 
Navrh programu rada_rtvs_170511
Navrh programu rada_rtvs_170511Navrh programu rada_rtvs_170511
Navrh programu rada_rtvs_170511
 
Navrh programu rada_rtvs_150630
Navrh programu rada_rtvs_150630Navrh programu rada_rtvs_150630
Navrh programu rada_rtvs_150630
 
Navrh programu rada_rtvs_160622
Navrh programu rada_rtvs_160622Navrh programu rada_rtvs_160622
Navrh programu rada_rtvs_160622
 
Navrh programu rada_rtvs_180813.rwa_b
Navrh programu rada_rtvs_180813.rwa_bNavrh programu rada_rtvs_180813.rwa_b
Navrh programu rada_rtvs_180813.rwa_b
 
Navrh programu rada_rtvs_180517.x_rzj
Navrh programu rada_rtvs_180517.x_rzjNavrh programu rada_rtvs_180517.x_rzj
Navrh programu rada_rtvs_180517.x_rzj
 
Navrh programu rada_rtvs_130523
Navrh programu rada_rtvs_130523Navrh programu rada_rtvs_130523
Navrh programu rada_rtvs_130523
 
Navrh programu rada_rtvs_201028.jhod
Navrh programu rada_rtvs_201028.jhodNavrh programu rada_rtvs_201028.jhod
Navrh programu rada_rtvs_201028.jhod
 
Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)
Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)
Navrh programu rada_rtvs_180426.ry_p3 (1)
 
Navrh programu rada_rtvs_150219
Navrh programu rada_rtvs_150219Navrh programu rada_rtvs_150219
Navrh programu rada_rtvs_150219
 
Navrh programu rada_rtvs
Navrh programu rada_rtvsNavrh programu rada_rtvs
Navrh programu rada_rtvs
 
Navrh programu rada_rtvs_180215.b2d_h
Navrh programu rada_rtvs_180215.b2d_hNavrh programu rada_rtvs_180215.b2d_h
Navrh programu rada_rtvs_180215.b2d_h
 

More from PeterMalec2

navrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdf
PeterMalec2
 
navrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdf
PeterMalec2
 

More from PeterMalec2 (8)

navrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230719.YlD3.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230413.565B.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_230125.HYUa.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_221130.dcG8.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220914.3YpK.pdf
 
navrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdf
navrh_programu_rada_rtvs_220728.xm4q.pdf
 

navrh_programu_rada_rtvs_220811.cDPV.pdf

  • 1. Rada RTVS Telefón E-mail 0919/245354 rada@rtvs.sk Návrh programu riadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska vo štvrtok 11. augusta 2022 o 10,00 h. Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania. 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. 3. Priebežná informácia o aktuálnych zmenách v RTVS 4. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS 5. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS; b) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca T. Caban); c) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajkyňa J. Mikušová); d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajkyňa J. Mikušová); e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát); f) rôzne. 6. Správa o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska za I. polrok 2022 (vrátane správy o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za II. štvrťrok 2022) (spravodajcovia M. Kákoš, J. Balaščák, J. Mikušová) 7. Správa o stave výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS za I. polrok 2022 (spravodajca M. Kabát) 8. Správa o činnosti SOSR za I. polrok 2022 (spravodajca J. Chudík) 9. Informácia o stave projektu Kreatívnych centier RTVS (spravodajkyňa D. Hushegyiová) 10. Sťažnosti a podnety 11. Rôzne Zasadnutie Rady RTVS 11. augusta 2022 sa uskutoční v budove SRo, Mýtna 1, Bratislava.