SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
1
Nauwkeurig & Efficiënt Wegen
Good Weighing Practice™
Nauwkeurig wegen: Doorslaggevend voor uw processen
2
Wegen is belangrijk
De lijm moet plakken.
Dat is belangrijk.
3
Gegarandeerde kwaliteit - Kostenverlaging –
Betrouwbare audits
Wij willen kwalitatief hoogwaardige producten produceren.
Wij willen kosten besparen en uitgaven verminderen.
Wij moeten voldoen aan ISO en andere voorschriften.
Hoe kunnen uw weegsystemen helpen,
om aan bovenstaande eisen te voldoen?
4
3
"De methodes en verantwoordelijkheden voor het kalibreren en herkalibreren
van testmiddelen, voor de bewaking van activiteiten, die staan in de
voorschriften, de voedselveiligheidsvoorschriften en de kwaliteitsvoorschriften
alsmede in andere procescontroles […], moeten gedocumenteerd en
geïmplementeerd worden."
SQF 2000 Guidance – hoofdstuk 6.4.1.1 “Methods & Responsibilities of
Calibration of Key Equipment” (Methodes en
verantwoordelijkheden voor het kalibreren van centrale uitrusting)
Richtlijnen voor weegschalen - Voedingsmiddelenindustrie
Hoe zetten wij dit
om in de praktijk?
Risicogebaseerde, wereldwijde weegnorm
Een risicogebaseerd management van weegschalen maakt
een betere controle over het gehele meetproces mogelijk, wat
productkwaliteit waarborgt en proceskosten verlaagt.
GWP® vat de eisen van alle actuele kwaliteitsmanagement-
systemen samen en zet ze om in eenvoudige weegprocessen.
4
7
Vragen beantwoord door GWP®
Wat is de juiste weegschaal voor mij?
Hoe weten we dat we in regel zijn met ons
kwaliteitssyteem en met richtlijnen en reglementering?
Hoe vermijd ik kosten wanneer we batches moeten
herbeginnen?
Wat is het voordeel van een weegschaal te calibreren?
Moeten we de weegschaal testen? Hoe? Hoe dikwijls?
Kan ik minder testen indien ik een weegsysteem aankoop
met intelligente functiemogelijkheden?
Pharma Manager
4 eenvoudig te beantwoorden vragen
Hoe nauwkeurig zijn mijn
weegschalen?
Voer ik teveel of
te weinig tests uit?
Heb ik een overzicht van
de status van alle apparaten?
Is onze documentatie volledig?
5
De eisen aan een weegschaal
worden transparant en
wetenschappelijk gedocumenteerd.
Belangrijk zijn in het bijzonder:
- Het kleinste en grootste gewicht
- Nauwkeurigheidseisen
- Te vervullen kwaliteitsnormen
Evaluatie
200g / 0.01mg 4000g / 0.01g 60kg / 1g 600kg / 50g
Kennis over de meetonzekerheid en het minimale gewicht is voorwaarde
voor het kiezen van een geschikt, nauwkeurig meetinstrument.
Keuze
Welke weegschaal kan 200 g met een
nauwkeurigheid van minimaal 1 % wegen?
6
11
Calibratie
Calibration
Vaststellen van de meetonzekerheid en het
minimum gewicht geven de zekerheid dat de
weegschaal werkzaam is binnen de
toleranties.
Aanduiding via het display
van het MinWeigh®
verzekert bijkomende
veiligheid en beperkt het
risico op onnauwkeurige
metingen.
GWP® garandeert goede resultaten gedurende
de gehele levensduur van het weegsysteem.
Duidelijke aanbevelingen worden gegeven voor
routinetests met betrekking tot de risico's voor de
gebruiker:
- Hoe moet het weeginstrument getest worden?
- Hoe vaak?
- In hoeverre kunnen de uitgaven voor tests
verminderd worden?
Risicominimalisering en kostenbesparingen
worden behaald, doordat alleen dat getest wordt,
wat ook werkelijk vereist is. Op deze manier
worden goede weegresultaten blijvend behaald.
Routinegebruik
7
De correcte maatregelen voor goed wegen
Risico(vanonnauwkeurigemeetresultaten)
Zekerheids-
factor
Calibration Kalibratie
Meetonzekerheid &
Minimaal gewicht
Installatie
Correct wegen,
Kies de
juiste weegschaal
Meetonzekerheid,
minimaal gewicht,
zekerheidsfactor
Omgevingsinvloeden
Kleinste netto-gewicht
> Minimaal gewicht
Routinetests
1 2
4 5
3
4
2
5
Wegen van monsters met kleine massa is kritiek
± 80%
onzekerheid
0.2 kg 1.8kg
Capaciteit: 3.000kg
Afleesbaarheid: 1kg
Wat u afleest is niet wat u krijgt!
Elke meting heeft een meetonzekerheid.
Om reproduceerbaar te kunnen wegen, moet men deze weten.
8
Vaak worden onnodige tests uitgevoerd
« 5%
Belasting
Karakteristieke curve met
gevoeligheidsafwijking
Correcte gevoeligheid
nominale capaciteit
Weergave
Gewicht 1: Aanbevolen
5%
Voorbeeld: Gevoeligheidstest
Gevoeligheid wordt zinvol met gewicht 1 getest.
Aanvullende gevoeligheidstests met lager gewicht zijn onnodig.
Hoe garandeert u nauwkeurig wegen?
Oplossing
Gebruik van de juiste weegschaal met
de overeenkomstige
nauwkeurigheidsgrens = minimaal
gewicht
Risicogebaseerde prestatieverificatie:
met uitsluitend zinvolle tests
Verkeerde opvattingen:
"Wat u afleest is wat u krijgt"
→ Onnauwkeurige meetresultaten
Verkeerde of redundante tests
veroorzaken onnodige kosten
Minimaal gewicht
Prestatieverificatie
9
Wat betekent nauwkeurigheid
≤ ≤ ≤ ≤
Wat ik zie
100.0g
Wat ik krijg: Mogelijke massa's bij dezelfde weergave
100.0 ± 0.5g
MEETONZEKERHEID
Wat ik kan accepteren
100.0g ± 1%
PROCESTOLERANTIE
Reproduceerbaarheid RP
Afleesbaarheid RD
Niet-lineairiteit NL
Excentriciteit EC
Gevoeligheid SE
Meetonzekerheid van een weegschaal
Nominale eigenschap:
Meeteigenschappen:
Al deze eigenschappen dragen bij aan de meetonzekerheid van de weegschaal.
10
Vaststelling van de meetonzekerheid
Calibratie van niet-automatische elektronische instrumenten
Meetonzekerheid U
Gewicht W
Herhaalbaarheidsfout Vw
Afrondingsfout Vr
Afwijking door excentrische lasten Ve
Afwijking door niet-lineariteit Va
Afwijking door calibratiegewichten VK
WvWvWvvvU
2
K
2
a
2
erw
2 ⋅+⋅+⋅++⋅=
Verloop van de meetonzekerheid
Relatieve meetonzekerheid [%] =
Absolute meetonzekerheid / gewicht
Meetonzekerheid[kgof%]
Max.gewicht [kg]
11
Verloop van de meetonzekerheid
Meetonzekerheid[%]
Max.Gewicht [kg]
Procestolerantie [%]
(Nauwkeurigheidseisen van de klant)
Bij kleine gewichten kan de relatieve meetonzekerheid zo hoog
zijn, dat de meting niet meer betrouwbaar is!
Nauwkeurigheidsgrens
Minimaal gewicht
Meetonzekerheid bij kleine gewichten
Weergegeven
gewicht
[kg]
Absolute
meetonzekerheid
[g]
0,001 2,00
0,01 2,00
0,1 2,00
0,2 2,01
1 2,04
10 2,47
100 6,70
O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht
Concreet voorbeeld:
Bepaling van de meetonzekerheid
tijdens de kalibratie
KCC 150/s
Afleesbaarheid = 1g
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UncertaintyU[g]
Weight [kg]
12
Weergegeven
gewicht
[kg]
Absolute
meetonzekerheid [g]
Relatieve
meetonzekerheid
[%]
0,001 2,00
0,01 2,00
0,1 2,00
0,2 2,01
1 2,04
10 2,47
100 6,70 0,0067 %0.0067
100kg
6.70g
=
Meetonzekerheid bij kleine gewichten
KCC 150/s
Afleesbaarheid = 1g O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht
±±±±20 %
8 g ≤ gewicht ≤ 12 g
Meetonzekerheid bij kleine gewichten
KCC 150/s
Afleesbaarheid = 1g O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht
Weergegeven
gewicht
[kg]
Absolute
meetonzekerheid [g]
Relatieve
meetonzekerheid
[%]
0,001 2,00 200
0,01 2,00 20
0,1 2,00 2
0,2 2,01 1
1 2,04 0,20
10 2,47 0,025
100 6,70 0,0067
13
Meetonzekerheid bij kleine gewichten
KCC 150/s
Afleesbaarheid = 1g
Weergegeven
gewicht
[kg]
Absolute
meetonzekerheid [g]
Relatieve
meetonzekerheid
[%]
0,001 2,00 200
0,01 2,00 20
0,1 2,00 2
0,2 2,01 1
1 2,04 0,20
10 2,47 0,025
100 6,70 0,0067
Welke meetresultaten zijn nog betrouwbaar?
Waar ligt de grenswaarde van deze weegschaal, en
hoe krijg ik nog betrouwbare weegresultaten?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
moeten wij weten, hoe nauwkeurig
u metingen wilt uitvoeren.
Betrouwbaarheid van de weegresultaten
KCC 150/s
Afleesbaarheid = 1g
Grenswaarde =
minimaal gewicht
De meting moet met een nauwkeurigheid van minimaal
1 % worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat de maximaal
toegestane meetonzekerheid bij ≤1% mag liggen.
OK
Niet
OK
Weergegeven
gewicht
[kg]
Absolute
meetonzekerheid [g]
Relatieve
meetonzekerheid
[%]
0,001 2,00 200
0,01 2,00 20
0,1 2,00 2
0,2 2,01 1
1 2,04 0,20
10 2,47 0,025
100 6,70 0,0067
14
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Max. (150 kg)Gewicht [kg]
1 %
0,2 kg
Orel(in%)
Relatieve meetonzekerheid [%] van deze 150 kg weegschaal
Hoe zwaar mag de kleinste proefmassa zijn,
die op deze weegschaal met een nauwkeurigheid van
1% vastgesteld kan worden?
Oabs [g] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht
Orel = Oabs/gewicht
Eisen aan het wegen: Orel ≤ 1 %
Vaststelling van het minimale gewicht
Minimaal gewicht certificaat
Wat is het minimale gewicht
voor een nauwkeurigheid van
1%?
Traceerbare documentatie van minimaal gewicht
15
Minimaal gewicht certificaat
Wij adviseren om een veiligheidsfactor
>1 te gebruiken om nauwkeurigheid op
lange termijn te garanderen.
Veiligheidsfactor: Garandeert nauwkeurigheid op termijn
Nauwkeurigheid, meetonzekerheid en
minimaal gewicht
16
Kiezen van een lengte-meetinstrument
31
Kiezen van de juiste weegschaal aan de hand van
minimaal gewicht.
17
Kiezen van de weegschaal aan de hand
van typische specificaties
Weegschaalkeuze op basis van minimaal gewicht
Certificering van het actuele
minimale gewicht onder werkelijke
bedrijfsomstandigheden
Locatie, instellingen
omgevingsomstandigheden,
gebruiksdoeleinde e.d. worden nog
niet meegerekend
Kalibratie met bepaling
van het minimale gewicht
Nauwkeurigheid, meetonzekerheid en
minimaal gewicht
18
De weegschaal wordt gekalibreerd...
Click on balance
for LAB or scale
for IND example
Kalibratie: Bepaling van de meetonzekerheid ter
plekke
19
Wind / vuil / stof /
slijtage
zon /
temperaturen
Trillingen
(verkeer / machines)
Gebruiker
Werkplekeigenschappen
beïnvloeden de meetonzekerheid en het minimale gewicht - en veranderen na
verloop van tijd.
Er moet een veiligheidsfactor van >1 gekozen worden, zodat u morgen en over
6 maanden nauwkeurig kunt wegen. (Standaardadvies voor normale
omgevingsomstandigheden is veiligheidsfactor =2)
Omgevingsinvloeden
Nauwkeurigheidsgrens = minimaal gewicht
Belangrijkste regel voor nauwkeurig wegen:
Het minimale gewicht van uw instrumenten kennen
en altijd boven deze grens wegen!
Minimaal
gewicht
onbekend
Minimaal
gewicht
onbekend
200 g200 g200 g200 g20 mg20 mg20 mg20 mg
20
Inhoud van GWP® Verification: Per weegschaal
Voor iedere weegschaal:
Kalibratie met certificaat voor minimaal gewicht
GWP® Verification prestatieverificatie, inclusief:
Vereiste/behaalde nauwkeurigheid met minimaal gewicht en veiligheidsfactor
Maatregelen, frequentie, gewichten en grenswaarden van de optimale prestatieverificatie
Wat biedt GWP® Verification de gebruiker?
Certificeert de nauwkeurigheid
van de weegschaal voor het
weegproces
Documenteert of de nauwkeurigheid van
de weegschaal, gebaseerd op minimaal
gewicht en veiligheidsfactor, voldoet aan
de proceseisen
Bepaalt aan de hand van de kalibratie van
de weegschaal het minimale gewicht
Voor ieder instrument:
21
Prestatieverificatie
Waarborging van de nauwkeurigheid
Teststrategie voor de prestatieverificatie
Kalibratie: Beoordeling van de totale prestaties
van de weegschaal door testen van alle
relevante weegparameters, inclusief
geïntegreerde veiligheidsfuncties (bijv.
automatische kalibratie).
⇒ Instrument
Routinetest: Beoordeling van de eisen aan de
weegnauwkeurigheid
⇒ Wegen
FACT: Compensatie van externe (temperatuur)
en interne invloeden (luchtstroom)
⇒ Omgeving
Door de combinatie van de 3 testmethodes worden risico's bij het wegen
verlaagd en nauwkeurige resultaten tegen de laagste kosten gewaarborgd.
22
GWP: Een risicogebaseerde teststrategie
Invloed
Weeg-
nauwkeurigheid
Welke tests moet ik uitvoeren, om
mijn meetinstrumenten effectief te
testen en risico's te verlagen?
Risicomanagement
Laten wij eerst kijken naar de
eigenschappen, die daadwerkelijk van
invloed zijn op uw weegresultaten, dat
wil zeggen die hoofdzakelijk aan de
meetonzekerheid bijdragen.
Wij adviseren, dat u alleen deze
relevante eigenschappen test.
23
Reproduceerbaarheid RP
Afleesbaarheid RD
Niet-lineariteit NL
Excentriciteit EC
Gevoeligheid SE
Meetonzekerheid van een weegschaal
Nominale eigenschap:
Meeteigenschappen:
Al deze eigenschappen dragen bij aan de meetonzekerheid van de weegschaal.
Relatieveuitgebreidemeetonzekerheid[%]
Invloed van weegparameters op nauwkeurigheid
Weegschaal XP 204: Individuele invloeden op de onzekerheid (@k = 2)
Proefmassa [g]
Reproduceerbaarheid domineert
onzekerheid
Gevoeligheid en excentriciteit
domineren onzekerheid
24
Testgewichten voor gebruikerstests
Gewicht 1: Hoogste OIML/ASTM-gewicht,
dat lager is dan of gelijk is aan de capaciteit
van de weegschaal (uitgezonderd
weegschalen met hoge capaciteit)
Gewicht 2: Hoogste OIML/ASTM-gewicht,
dat lager is dan of gelijk is aan 5 % van de
capaciteit van de weegschaal
XP205
200 g en 10 g 50 kg en 2 kg
PBA430x-60
< 100 kg ≥ 100 kg < 100 kg ≥ 100 kg
Gevoeligheid
Excentriciteit
Reproduceerbaarheid
100% 100%
100% 30%
30%
5% 5%
Reproduceerbaarheid
Hoog testgewicht
Laag testgewicht
Industrie (hoge oplossing)Laboratoria Industrie (lage oplossing)
Aanwijzing 1:
%-getallen geven test
m.b.t. de max. last weer.
Aanwijzing 2:
Voor "100 %" wordt het volgende lage gewicht gekozen.
Voorbeeld: 60 kg max. last  50 kg testgewicht
Aanwijzing 3:
Voor "30 %" worden gewichten op nominale
waarde, die ongeveer overeenkomt met de
berekende waarde, naar boven resp. naar
beneden afgerond.
Testgewichten voor gebruikerstests industriële
weegschalen
25
Wat biedt GWP® Verification de gebruiker?
Certificeert de nauwkeurigheid
van de weegschaal voor het
weegproces
Documenteert of de nauwkeurigheid van
de weegschaal, gebaseerd op minimaal
gewicht en veiligheidsfactor, voldoet aan
de proceseisen
Bepaalt aan de hand van de kalibratie van
de weegschaal het minimale gewicht
Voor ieder instrument:
Wat biedt GWP® Verification de klant?
Testtoleranties en acceptatiegrenzen
(waarschuwings- en controlegrenzen)
Geschikte testgewichten en
gewichtsklassen
Maatregelen voor de optimale
prestatieverificatie, inclusief
testmethode, intervallen en SOP's
Aanbevolen kalibraties en
onderhoud
Een strategie voor nauwkeurig
wegen gedurende de gehele
levenscyclus van het
instrument
Alleen zinvolle en daadwerkelijk vereiste tests worden aanbevolen.
In veel gevallen kan uw inspanning verminderd worden.
26
Inhoud van GWP® Verification: Per bedrijf
Voor ieder bedrijf:
Samenvatting van de weegnauwkeurigheid met gekleurde weergave
Omvangrijk samenvattend verslag voor een snel overzicht van de
inventarisatiestatus
Aanbevelingen voor optimaliseringen en kostenbesparingen
Het overzichtsverslag – een overzicht van uw
weegschalen
27
Performance Verification Activities GWP® Current
Service Contract yearly half yearly
Measurement Uncertainty Calibration yearly -
Minimum Weight Calibration yearly -
Sensitivity quarterly daily
Repeatability quarterly -
Eccentricity - -
Linearity yearly daily
FACT daily -
Recalibration of Test Weights each two years yearly
GWPExcellence™ / GWPLabX™ GWPExcellence -
Kostenbesparing
Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsverbetering
Kostenbesparing
Kwaliteitsverbetering
Kostenbesparing
Kwaliteitsverbetering
Kostenbesparing en kwaliteitsverbeteringen
GWP® Verification vergelijkt het actuele met het aanbevolen testschema en
stelt kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen vast
half yearly
GWP® Verification biedt kostenbesparingen
28
GWP® Verification
Analyse van de weegschalen
en de nauwkeurigheid ervan
in het proces
Aanbevelingen voor
prestatieverificatie gebaseerd
op risicoanalyse
Volledige documentatie
Overzicht van de status
van alle weegschalen
Scholing
4 eenvoudig te beantwoorden vragen
Hoe nauwkeurig zijn mijn
weegschalen?
Voer ik teveel of
te weinig tests uit?
Heb ik een overzicht van
de status van alle apparaten?
Is onze documentatie volledig?

More Related Content

More from ie-net ingenieursvereniging vzw

More from ie-net ingenieursvereniging vzw (20)

Frequentieregelaars
FrequentieregelaarsFrequentieregelaars
Frequentieregelaars
 
Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)
Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)
Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)
 
Veiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tankVeiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tank
 
Veiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tankVeiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tank
 
Hima cyber security
Hima cyber securityHima cyber security
Hima cyber security
 
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatieVik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
 
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficientHoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
 
Checklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacdChecklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacd
 
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtankControle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
 
Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
 
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentationTuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
 
Pressure Relief Devices
Pressure Relief DevicesPressure Relief Devices
Pressure Relief Devices
 
Industrial heat tracing solutions
Industrial heat tracing solutionsIndustrial heat tracing solutions
Industrial heat tracing solutions
 
PIPROMASTER
PIPROMASTERPIPROMASTER
PIPROMASTER
 
Software apromon
Software apromonSoftware apromon
Software apromon
 
PITOPS Industrial Process Control Software
PITOPS Industrial Process Control SoftwarePITOPS Industrial Process Control Software
PITOPS Industrial Process Control Software
 
SIMCET: Real-time PID control simulator for training
SIMCET: Real-time PID control simulator for trainingSIMCET: Real-time PID control simulator for training
SIMCET: Real-time PID control simulator for training
 
Algemene regeltechniek
Algemene regeltechniekAlgemene regeltechniek
Algemene regeltechniek
 

Nauwkeurig & efficiënt wegen

 • 1. 1 Nauwkeurig & Efficiënt Wegen Good Weighing Practice™ Nauwkeurig wegen: Doorslaggevend voor uw processen
 • 2. 2 Wegen is belangrijk De lijm moet plakken. Dat is belangrijk. 3 Gegarandeerde kwaliteit - Kostenverlaging – Betrouwbare audits Wij willen kwalitatief hoogwaardige producten produceren. Wij willen kosten besparen en uitgaven verminderen. Wij moeten voldoen aan ISO en andere voorschriften. Hoe kunnen uw weegsystemen helpen, om aan bovenstaande eisen te voldoen? 4
 • 3. 3 "De methodes en verantwoordelijkheden voor het kalibreren en herkalibreren van testmiddelen, voor de bewaking van activiteiten, die staan in de voorschriften, de voedselveiligheidsvoorschriften en de kwaliteitsvoorschriften alsmede in andere procescontroles […], moeten gedocumenteerd en geïmplementeerd worden." SQF 2000 Guidance – hoofdstuk 6.4.1.1 “Methods & Responsibilities of Calibration of Key Equipment” (Methodes en verantwoordelijkheden voor het kalibreren van centrale uitrusting) Richtlijnen voor weegschalen - Voedingsmiddelenindustrie Hoe zetten wij dit om in de praktijk? Risicogebaseerde, wereldwijde weegnorm Een risicogebaseerd management van weegschalen maakt een betere controle over het gehele meetproces mogelijk, wat productkwaliteit waarborgt en proceskosten verlaagt. GWP® vat de eisen van alle actuele kwaliteitsmanagement- systemen samen en zet ze om in eenvoudige weegprocessen.
 • 4. 4 7 Vragen beantwoord door GWP® Wat is de juiste weegschaal voor mij? Hoe weten we dat we in regel zijn met ons kwaliteitssyteem en met richtlijnen en reglementering? Hoe vermijd ik kosten wanneer we batches moeten herbeginnen? Wat is het voordeel van een weegschaal te calibreren? Moeten we de weegschaal testen? Hoe? Hoe dikwijls? Kan ik minder testen indien ik een weegsysteem aankoop met intelligente functiemogelijkheden? Pharma Manager 4 eenvoudig te beantwoorden vragen Hoe nauwkeurig zijn mijn weegschalen? Voer ik teveel of te weinig tests uit? Heb ik een overzicht van de status van alle apparaten? Is onze documentatie volledig?
 • 5. 5 De eisen aan een weegschaal worden transparant en wetenschappelijk gedocumenteerd. Belangrijk zijn in het bijzonder: - Het kleinste en grootste gewicht - Nauwkeurigheidseisen - Te vervullen kwaliteitsnormen Evaluatie 200g / 0.01mg 4000g / 0.01g 60kg / 1g 600kg / 50g Kennis over de meetonzekerheid en het minimale gewicht is voorwaarde voor het kiezen van een geschikt, nauwkeurig meetinstrument. Keuze Welke weegschaal kan 200 g met een nauwkeurigheid van minimaal 1 % wegen?
 • 6. 6 11 Calibratie Calibration Vaststellen van de meetonzekerheid en het minimum gewicht geven de zekerheid dat de weegschaal werkzaam is binnen de toleranties. Aanduiding via het display van het MinWeigh® verzekert bijkomende veiligheid en beperkt het risico op onnauwkeurige metingen. GWP® garandeert goede resultaten gedurende de gehele levensduur van het weegsysteem. Duidelijke aanbevelingen worden gegeven voor routinetests met betrekking tot de risico's voor de gebruiker: - Hoe moet het weeginstrument getest worden? - Hoe vaak? - In hoeverre kunnen de uitgaven voor tests verminderd worden? Risicominimalisering en kostenbesparingen worden behaald, doordat alleen dat getest wordt, wat ook werkelijk vereist is. Op deze manier worden goede weegresultaten blijvend behaald. Routinegebruik
 • 7. 7 De correcte maatregelen voor goed wegen Risico(vanonnauwkeurigemeetresultaten) Zekerheids- factor Calibration Kalibratie Meetonzekerheid & Minimaal gewicht Installatie Correct wegen, Kies de juiste weegschaal Meetonzekerheid, minimaal gewicht, zekerheidsfactor Omgevingsinvloeden Kleinste netto-gewicht > Minimaal gewicht Routinetests 1 2 4 5 3 4 2 5 Wegen van monsters met kleine massa is kritiek ± 80% onzekerheid 0.2 kg 1.8kg Capaciteit: 3.000kg Afleesbaarheid: 1kg Wat u afleest is niet wat u krijgt! Elke meting heeft een meetonzekerheid. Om reproduceerbaar te kunnen wegen, moet men deze weten.
 • 8. 8 Vaak worden onnodige tests uitgevoerd « 5% Belasting Karakteristieke curve met gevoeligheidsafwijking Correcte gevoeligheid nominale capaciteit Weergave Gewicht 1: Aanbevolen 5% Voorbeeld: Gevoeligheidstest Gevoeligheid wordt zinvol met gewicht 1 getest. Aanvullende gevoeligheidstests met lager gewicht zijn onnodig. Hoe garandeert u nauwkeurig wegen? Oplossing Gebruik van de juiste weegschaal met de overeenkomstige nauwkeurigheidsgrens = minimaal gewicht Risicogebaseerde prestatieverificatie: met uitsluitend zinvolle tests Verkeerde opvattingen: "Wat u afleest is wat u krijgt" → Onnauwkeurige meetresultaten Verkeerde of redundante tests veroorzaken onnodige kosten Minimaal gewicht Prestatieverificatie
 • 9. 9 Wat betekent nauwkeurigheid ≤ ≤ ≤ ≤ Wat ik zie 100.0g Wat ik krijg: Mogelijke massa's bij dezelfde weergave 100.0 ± 0.5g MEETONZEKERHEID Wat ik kan accepteren 100.0g ± 1% PROCESTOLERANTIE Reproduceerbaarheid RP Afleesbaarheid RD Niet-lineairiteit NL Excentriciteit EC Gevoeligheid SE Meetonzekerheid van een weegschaal Nominale eigenschap: Meeteigenschappen: Al deze eigenschappen dragen bij aan de meetonzekerheid van de weegschaal.
 • 10. 10 Vaststelling van de meetonzekerheid Calibratie van niet-automatische elektronische instrumenten Meetonzekerheid U Gewicht W Herhaalbaarheidsfout Vw Afrondingsfout Vr Afwijking door excentrische lasten Ve Afwijking door niet-lineariteit Va Afwijking door calibratiegewichten VK WvWvWvvvU 2 K 2 a 2 erw 2 ⋅+⋅+⋅++⋅= Verloop van de meetonzekerheid Relatieve meetonzekerheid [%] = Absolute meetonzekerheid / gewicht Meetonzekerheid[kgof%] Max.gewicht [kg]
 • 11. 11 Verloop van de meetonzekerheid Meetonzekerheid[%] Max.Gewicht [kg] Procestolerantie [%] (Nauwkeurigheidseisen van de klant) Bij kleine gewichten kan de relatieve meetonzekerheid zo hoog zijn, dat de meting niet meer betrouwbaar is! Nauwkeurigheidsgrens Minimaal gewicht Meetonzekerheid bij kleine gewichten Weergegeven gewicht [kg] Absolute meetonzekerheid [g] 0,001 2,00 0,01 2,00 0,1 2,00 0,2 2,01 1 2,04 10 2,47 100 6,70 O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht Concreet voorbeeld: Bepaling van de meetonzekerheid tijdens de kalibratie KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UncertaintyU[g] Weight [kg]
 • 12. 12 Weergegeven gewicht [kg] Absolute meetonzekerheid [g] Relatieve meetonzekerheid [%] 0,001 2,00 0,01 2,00 0,1 2,00 0,2 2,01 1 2,04 10 2,47 100 6,70 0,0067 %0.0067 100kg 6.70g = Meetonzekerheid bij kleine gewichten KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht ±±±±20 % 8 g ≤ gewicht ≤ 12 g Meetonzekerheid bij kleine gewichten KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht Weergegeven gewicht [kg] Absolute meetonzekerheid [g] Relatieve meetonzekerheid [%] 0,001 2,00 200 0,01 2,00 20 0,1 2,00 2 0,2 2,01 1 1 2,04 0,20 10 2,47 0,025 100 6,70 0,0067
 • 13. 13 Meetonzekerheid bij kleine gewichten KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g Weergegeven gewicht [kg] Absolute meetonzekerheid [g] Relatieve meetonzekerheid [%] 0,001 2,00 200 0,01 2,00 20 0,1 2,00 2 0,2 2,01 1 1 2,04 0,20 10 2,47 0,025 100 6,70 0,0067 Welke meetresultaten zijn nog betrouwbaar? Waar ligt de grenswaarde van deze weegschaal, en hoe krijg ik nog betrouwbare weegresultaten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij weten, hoe nauwkeurig u metingen wilt uitvoeren. Betrouwbaarheid van de weegresultaten KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g Grenswaarde = minimaal gewicht De meting moet met een nauwkeurigheid van minimaal 1 % worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat de maximaal toegestane meetonzekerheid bij ≤1% mag liggen. OK Niet OK Weergegeven gewicht [kg] Absolute meetonzekerheid [g] Relatieve meetonzekerheid [%] 0,001 2,00 200 0,01 2,00 20 0,1 2,00 2 0,2 2,01 1 1 2,04 0,20 10 2,47 0,025 100 6,70 0,0067
 • 14. 14 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Max. (150 kg)Gewicht [kg] 1 % 0,2 kg Orel(in%) Relatieve meetonzekerheid [%] van deze 150 kg weegschaal Hoe zwaar mag de kleinste proefmassa zijn, die op deze weegschaal met een nauwkeurigheid van 1% vastgesteld kan worden? Oabs [g] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht Orel = Oabs/gewicht Eisen aan het wegen: Orel ≤ 1 % Vaststelling van het minimale gewicht Minimaal gewicht certificaat Wat is het minimale gewicht voor een nauwkeurigheid van 1%? Traceerbare documentatie van minimaal gewicht
 • 15. 15 Minimaal gewicht certificaat Wij adviseren om een veiligheidsfactor >1 te gebruiken om nauwkeurigheid op lange termijn te garanderen. Veiligheidsfactor: Garandeert nauwkeurigheid op termijn Nauwkeurigheid, meetonzekerheid en minimaal gewicht
 • 16. 16 Kiezen van een lengte-meetinstrument 31 Kiezen van de juiste weegschaal aan de hand van minimaal gewicht.
 • 17. 17 Kiezen van de weegschaal aan de hand van typische specificaties Weegschaalkeuze op basis van minimaal gewicht Certificering van het actuele minimale gewicht onder werkelijke bedrijfsomstandigheden Locatie, instellingen omgevingsomstandigheden, gebruiksdoeleinde e.d. worden nog niet meegerekend Kalibratie met bepaling van het minimale gewicht Nauwkeurigheid, meetonzekerheid en minimaal gewicht
 • 18. 18 De weegschaal wordt gekalibreerd... Click on balance for LAB or scale for IND example Kalibratie: Bepaling van de meetonzekerheid ter plekke
 • 19. 19 Wind / vuil / stof / slijtage zon / temperaturen Trillingen (verkeer / machines) Gebruiker Werkplekeigenschappen beïnvloeden de meetonzekerheid en het minimale gewicht - en veranderen na verloop van tijd. Er moet een veiligheidsfactor van >1 gekozen worden, zodat u morgen en over 6 maanden nauwkeurig kunt wegen. (Standaardadvies voor normale omgevingsomstandigheden is veiligheidsfactor =2) Omgevingsinvloeden Nauwkeurigheidsgrens = minimaal gewicht Belangrijkste regel voor nauwkeurig wegen: Het minimale gewicht van uw instrumenten kennen en altijd boven deze grens wegen! Minimaal gewicht onbekend Minimaal gewicht onbekend 200 g200 g200 g200 g20 mg20 mg20 mg20 mg
 • 20. 20 Inhoud van GWP® Verification: Per weegschaal Voor iedere weegschaal: Kalibratie met certificaat voor minimaal gewicht GWP® Verification prestatieverificatie, inclusief: Vereiste/behaalde nauwkeurigheid met minimaal gewicht en veiligheidsfactor Maatregelen, frequentie, gewichten en grenswaarden van de optimale prestatieverificatie Wat biedt GWP® Verification de gebruiker? Certificeert de nauwkeurigheid van de weegschaal voor het weegproces Documenteert of de nauwkeurigheid van de weegschaal, gebaseerd op minimaal gewicht en veiligheidsfactor, voldoet aan de proceseisen Bepaalt aan de hand van de kalibratie van de weegschaal het minimale gewicht Voor ieder instrument:
 • 21. 21 Prestatieverificatie Waarborging van de nauwkeurigheid Teststrategie voor de prestatieverificatie Kalibratie: Beoordeling van de totale prestaties van de weegschaal door testen van alle relevante weegparameters, inclusief geïntegreerde veiligheidsfuncties (bijv. automatische kalibratie). ⇒ Instrument Routinetest: Beoordeling van de eisen aan de weegnauwkeurigheid ⇒ Wegen FACT: Compensatie van externe (temperatuur) en interne invloeden (luchtstroom) ⇒ Omgeving Door de combinatie van de 3 testmethodes worden risico's bij het wegen verlaagd en nauwkeurige resultaten tegen de laagste kosten gewaarborgd.
 • 22. 22 GWP: Een risicogebaseerde teststrategie Invloed Weeg- nauwkeurigheid Welke tests moet ik uitvoeren, om mijn meetinstrumenten effectief te testen en risico's te verlagen? Risicomanagement Laten wij eerst kijken naar de eigenschappen, die daadwerkelijk van invloed zijn op uw weegresultaten, dat wil zeggen die hoofdzakelijk aan de meetonzekerheid bijdragen. Wij adviseren, dat u alleen deze relevante eigenschappen test.
 • 23. 23 Reproduceerbaarheid RP Afleesbaarheid RD Niet-lineariteit NL Excentriciteit EC Gevoeligheid SE Meetonzekerheid van een weegschaal Nominale eigenschap: Meeteigenschappen: Al deze eigenschappen dragen bij aan de meetonzekerheid van de weegschaal. Relatieveuitgebreidemeetonzekerheid[%] Invloed van weegparameters op nauwkeurigheid Weegschaal XP 204: Individuele invloeden op de onzekerheid (@k = 2) Proefmassa [g] Reproduceerbaarheid domineert onzekerheid Gevoeligheid en excentriciteit domineren onzekerheid
 • 24. 24 Testgewichten voor gebruikerstests Gewicht 1: Hoogste OIML/ASTM-gewicht, dat lager is dan of gelijk is aan de capaciteit van de weegschaal (uitgezonderd weegschalen met hoge capaciteit) Gewicht 2: Hoogste OIML/ASTM-gewicht, dat lager is dan of gelijk is aan 5 % van de capaciteit van de weegschaal XP205 200 g en 10 g 50 kg en 2 kg PBA430x-60 < 100 kg ≥ 100 kg < 100 kg ≥ 100 kg Gevoeligheid Excentriciteit Reproduceerbaarheid 100% 100% 100% 30% 30% 5% 5% Reproduceerbaarheid Hoog testgewicht Laag testgewicht Industrie (hoge oplossing)Laboratoria Industrie (lage oplossing) Aanwijzing 1: %-getallen geven test m.b.t. de max. last weer. Aanwijzing 2: Voor "100 %" wordt het volgende lage gewicht gekozen. Voorbeeld: 60 kg max. last  50 kg testgewicht Aanwijzing 3: Voor "30 %" worden gewichten op nominale waarde, die ongeveer overeenkomt met de berekende waarde, naar boven resp. naar beneden afgerond. Testgewichten voor gebruikerstests industriële weegschalen
 • 25. 25 Wat biedt GWP® Verification de gebruiker? Certificeert de nauwkeurigheid van de weegschaal voor het weegproces Documenteert of de nauwkeurigheid van de weegschaal, gebaseerd op minimaal gewicht en veiligheidsfactor, voldoet aan de proceseisen Bepaalt aan de hand van de kalibratie van de weegschaal het minimale gewicht Voor ieder instrument: Wat biedt GWP® Verification de klant? Testtoleranties en acceptatiegrenzen (waarschuwings- en controlegrenzen) Geschikte testgewichten en gewichtsklassen Maatregelen voor de optimale prestatieverificatie, inclusief testmethode, intervallen en SOP's Aanbevolen kalibraties en onderhoud Een strategie voor nauwkeurig wegen gedurende de gehele levenscyclus van het instrument Alleen zinvolle en daadwerkelijk vereiste tests worden aanbevolen. In veel gevallen kan uw inspanning verminderd worden.
 • 26. 26 Inhoud van GWP® Verification: Per bedrijf Voor ieder bedrijf: Samenvatting van de weegnauwkeurigheid met gekleurde weergave Omvangrijk samenvattend verslag voor een snel overzicht van de inventarisatiestatus Aanbevelingen voor optimaliseringen en kostenbesparingen Het overzichtsverslag – een overzicht van uw weegschalen
 • 27. 27 Performance Verification Activities GWP® Current Service Contract yearly half yearly Measurement Uncertainty Calibration yearly - Minimum Weight Calibration yearly - Sensitivity quarterly daily Repeatability quarterly - Eccentricity - - Linearity yearly daily FACT daily - Recalibration of Test Weights each two years yearly GWPExcellence™ / GWPLabX™ GWPExcellence - Kostenbesparing Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsverbetering Kostenbesparing Kwaliteitsverbetering Kostenbesparing Kwaliteitsverbetering Kostenbesparing en kwaliteitsverbeteringen GWP® Verification vergelijkt het actuele met het aanbevolen testschema en stelt kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen vast half yearly GWP® Verification biedt kostenbesparingen
 • 28. 28 GWP® Verification Analyse van de weegschalen en de nauwkeurigheid ervan in het proces Aanbevelingen voor prestatieverificatie gebaseerd op risicoanalyse Volledige documentatie Overzicht van de status van alle weegschalen Scholing 4 eenvoudig te beantwoorden vragen Hoe nauwkeurig zijn mijn weegschalen? Voer ik teveel of te weinig tests uit? Heb ik een overzicht van de status van alle apparaten? Is onze documentatie volledig?