SlideShare a Scribd company logo
‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫כימיה‬
? ‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫מת‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬
‫כימי‬ ‫מבנה‬ -‫צחוק‬ ‫גז‬
(‫)כחולים‬ ‫חנקן‬ ‫אטומי‬ ‫שני‬ ‫הם‬ ‫המולקולה‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬ ‫האטומים‬
(‫)אדום‬ ‫אחד‬ ‫חמצן‬ ‫אטום‬
‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫בריכוז‬ ‫הנמצאים‬ ‫יסודות‬ ‫הם‬ ‫וחמצן‬ ‫חנקן‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬
‫הצחוק‬ ‫גז‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫הם‬ ‫תרכובת‬ ‫בהיותם‬ ,‫מזיקים‬ ‫לא‬ ‫,שניהם‬ ‫באוויר‬
(‫שיניים‬ ‫הרופא‬ ‫את‬ ‫)הרג‬ ‫מסוכן‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬
‫היסטורי‬ ‫רקע‬
:‫כימית‬ ‫נוסחה‬ , ‫החנקן‬ ‫תחמוצת‬ – ‫הצחוק‬ ‫גז‬N2O‫בשנת‬ ‫התגלה‬1776‫הכימאי‬ ‫ע"י‬
‫האנגלי‬. ‫פריסטלי‬ ‫ג'וזף‬
‫הכימאי‬ ‫בדק‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬‫דייוי‬ ‫המפרי‬‫על‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫הפיזיולוגיות‬ ‫השפעותיו‬ ‫את‬
‫הוא‬ .‫אנשים‬‫הנבדקים‬ ‫של‬ ‫המשעשעות‬ ‫בתגובותיהם‬ ‫הבחין‬‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫והטביע‬
‫לגז‬N2O
‫במשך‬ ‫בגז‬ ‫היחיד‬ ‫השימוש‬ ,‫המפרי‬ ‫של‬ ‫הברורה‬ ‫האבחנה‬ ‫למרות‬40‫למופעי‬ ‫יוחד‬ ‫שנה‬
.‫וקרנבלים‬ ‫בידור‬
‫בשנת‬1844,‫בקהל‬ ‫שהיה‬ ‫וולס‬ ‫ד"ר‬ ‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫הבחין‬ ,‫בקוניטיקט‬ ‫מופע‬ ‫במהלך‬
‫השפעתו‬ ‫פגה‬ ‫כאשר‬ ‫אלא‬ ,‫בכך‬ ‫חש‬ ‫ולא‬ ‫נפצע‬ ,‫הגז‬ ‫השפעת‬ ‫תחת‬ ‫שהיה‬ ‫הצופים‬ ‫שאחד‬
) ‫וולס‬ ‫הוראס‬1848-1815(
‫שן‬ ‫עקירת‬ ‫בניתוח‬ ,‫עצמו‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫ניסה‬ ‫הוא‬
‫מטופליו‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫להשתמש‬ ‫התחיל‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬
1845,‫מדעי‬ ‫בכנס‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫–הדגים‬
‫המטופל‬ , ‫בגז‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫הקפיד‬ ‫שלא‬ ‫מכיוון‬
‫מכאב‬ ‫זעק‬
‫נפגע‬ ‫הטוב‬ ‫ושמו‬ ‫בהשפלה‬ ‫האולם‬ ‫את‬ ‫עזב‬ ‫וולס‬ ‫ד"ר‬
‫התאבד‬ ‫ולבסוף‬ ‫הדרדר‬ ,‫הרפואה‬ ‫את‬ ‫עזב‬ ‫הוא‬ ‫הארוע‬ ‫לאחר‬
‫לתהילה‬ ‫זכה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לאחר‬
‫וולס‬ ‫הוראס‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫פרס‬
‫נפוצים‬ ‫שימושים‬
‫וכן‬ ‫ילדים‬ ‫להרגעת‬ ‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫במיוחד‬ , ‫ברפואה‬ ‫משמש‬ ‫הצחוק‬ ‫גז‬
.‫לידה‬ ‫בחדרי‬
‫יותר‬ ‫קטנים‬ ‫ובמיכלים‬ ‫רפואיים‬ ‫לצרכים‬ ‫גדולים‬ ‫גז‬ ‫במיכלי‬ ‫משווק‬ ‫החומר‬
.‫להקצפה‬ ‫מסייע‬ ‫כחומר‬ ‫ולמחלבות‬ ‫למאפיות‬
‫ואופנועים‬ ‫מרוץ‬ ‫מכוניות‬ ‫במנועי‬ ‫בעירה‬ ‫כמשפר‬ ‫אף‬ ‫משמש‬ ‫החומר‬
‫כימית‬ ‫פעילות‬
‫היום‬‫מייצרים‬‫הגז‬ ‫את‬N2O(g‫לפי‬ ‫מותך‬ ‫חנקתי‬ ‫אמוניום‬ ‫של‬ ‫עדין‬ ‫חימום‬ ‫על-ידי‬ (
:‫הבא‬ ‫הניסוח‬
NH4NO3(l) N2O(g) + 2H2O(g)
‫דרך‬ .‫הגז‬ ‫של‬ ‫פעולתו‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫חוקרים‬ ‫גילו‬ ‫לאחרונה‬
.‫למוח‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫מדוע‬ ‫המסבירה‬
,‫הגז‬N2O‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעלי‬ ‫שהם‬ ‫קולטנים‬ ‫חוסם‬ ,
.‫כאב‬ ‫ותחושת‬ ‫זכרון‬ ,‫למידה‬ ‫בתהליכי‬
‫אליו‬ ‫הנקשרת‬ ,‫לחומר=מולקולה‬ ‫המגיב‬ ‫חלבון‬ ‫הוא‬ ‫קולטן‬
.‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫ומעוררת‬
A= ‫משדר‬ ‫עצב‬ ‫תא‬
B= ‫קולט‬ ‫עצב‬ ‫תא‬
4‫לפעולה‬ ‫מעוררות‬ ‫מולקולות‬ =
3,5‫קולטנים‬ =
‫השקט‬ ‫הרוצח‬
‫באופן‬‫מבוקר‬.‫החמצן‬ ‫גז‬ ‫בתוספת‬ ‫החומר‬ ‫ניתן‬ ,
‫מכיוון‬ ‫ולמוח‬ ‫העצבים‬ ‫למערכת‬ ‫חמור‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫בחומר‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬
.‫למוח‬ ‫החמצן‬ ‫אספקת‬ ‫ונפגעת‬ ‫בדם‬ ‫החמצן‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫תופסת‬ ‫החנקן‬ ‫שתחמוצת‬
‫עקב‬ ,‫נשימה‬ ‫בקוצר‬ ‫חשים‬ ‫אינם‬ ,‫עצמם‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫שואפים‬ ‫אשר‬ ‫אנשים‬
‫בחמצן‬ ‫מחסור‬
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫לרמת‬ ‫הרגישים‬ ‫חיישנים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הנשימה‬ ‫על‬ ‫הבקרה‬ ‫מנגנון‬ :‫הסיבה‬
‫בדם‬ ‫החמצן‬ ‫לרמת‬ ‫ולא‬ ‫חמצני‬
‫בחמצן‬ ‫ממחסור‬ ‫כתוצאה‬ ‫הכרה‬ ‫וחוסר‬ ‫עילפון‬ ‫למצבי‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫אלו‬ ‫אנשים‬ ‫לכן‬
25.9.2010‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫משאיפת‬ ‫מתו‬ ‫דודים‬ ‫בני‬ ‫שני‬
‫ממרפאת‬ ‫נגנב‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫מיכל‬
‫שיניים‬
‫חצב‬ ‫במושב‬ ‫למסיבה‬ ‫הובא‬ ‫המיכל‬
‫צחוק‬ ‫בלוני‬ ‫חולקו‬ ‫המסיבה‬ ‫במהלך‬
‫קטנים‬
‫רצו‬ ‫במסיבה‬ ‫שהיו‬ ‫חברים‬ ‫שלושה‬
‫החוויה‬ ‫להעצים‬
‫ושאפו‬ ‫לפרדס‬ ‫המיכל‬ ‫עם‬ ‫נסעו‬ ‫הם‬
‫הגז‬ ‫את‬
‫מעמד‬ ‫החזיקו‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫שניים‬
‫נפסקו‬ ‫וחייהם‬
‫צחוק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫תזכרו‬
25.9.2010‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫משאיפת‬ ‫מתו‬ ‫דודים‬ ‫בני‬ ‫שני‬
‫ממרפאת‬ ‫נגנב‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫מיכל‬
‫שיניים‬
‫חצב‬ ‫במושב‬ ‫למסיבה‬ ‫הובא‬ ‫המיכל‬
‫צחוק‬ ‫בלוני‬ ‫חולקו‬ ‫המסיבה‬ ‫במהלך‬
‫קטנים‬
‫רצו‬ ‫במסיבה‬ ‫שהיו‬ ‫חברים‬ ‫שלושה‬
‫החוויה‬ ‫להעצים‬
‫ושאפו‬ ‫לפרדס‬ ‫המיכל‬ ‫עם‬ ‫נסעו‬ ‫הם‬
‫הגז‬ ‫את‬
‫מעמד‬ ‫החזיקו‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫שניים‬
‫נפסקו‬ ‫וחייהם‬
‫צחוק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫תזכרו‬

More Related Content

More from 44ofir

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
44ofir
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
44ofir
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
44ofir
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
44ofir
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
44ofir
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 

More from 44ofir (20)

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 

N2 o

 • 2. ? ‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫מת‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬
 • 3. ‫כימי‬ ‫מבנה‬ -‫צחוק‬ ‫גז‬ (‫)כחולים‬ ‫חנקן‬ ‫אטומי‬ ‫שני‬ ‫הם‬ ‫המולקולה‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬ ‫האטומים‬ (‫)אדום‬ ‫אחד‬ ‫חמצן‬ ‫אטום‬ ‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫בריכוז‬ ‫הנמצאים‬ ‫יסודות‬ ‫הם‬ ‫וחמצן‬ ‫חנקן‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫הצחוק‬ ‫גז‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫הם‬ ‫תרכובת‬ ‫בהיותם‬ ,‫מזיקים‬ ‫לא‬ ‫,שניהם‬ ‫באוויר‬ (‫שיניים‬ ‫הרופא‬ ‫את‬ ‫)הרג‬ ‫מסוכן‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬
 • 4. ‫היסטורי‬ ‫רקע‬ :‫כימית‬ ‫נוסחה‬ , ‫החנקן‬ ‫תחמוצת‬ – ‫הצחוק‬ ‫גז‬N2O‫בשנת‬ ‫התגלה‬1776‫הכימאי‬ ‫ע"י‬ ‫האנגלי‬. ‫פריסטלי‬ ‫ג'וזף‬ ‫הכימאי‬ ‫בדק‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬‫דייוי‬ ‫המפרי‬‫על‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫הפיזיולוגיות‬ ‫השפעותיו‬ ‫את‬ ‫הוא‬ .‫אנשים‬‫הנבדקים‬ ‫של‬ ‫המשעשעות‬ ‫בתגובותיהם‬ ‫הבחין‬‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫והטביע‬ ‫לגז‬N2O ‫במשך‬ ‫בגז‬ ‫היחיד‬ ‫השימוש‬ ,‫המפרי‬ ‫של‬ ‫הברורה‬ ‫האבחנה‬ ‫למרות‬40‫למופעי‬ ‫יוחד‬ ‫שנה‬ .‫וקרנבלים‬ ‫בידור‬ ‫בשנת‬1844,‫בקהל‬ ‫שהיה‬ ‫וולס‬ ‫ד"ר‬ ‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫הבחין‬ ,‫בקוניטיקט‬ ‫מופע‬ ‫במהלך‬ ‫השפעתו‬ ‫פגה‬ ‫כאשר‬ ‫אלא‬ ,‫בכך‬ ‫חש‬ ‫ולא‬ ‫נפצע‬ ,‫הגז‬ ‫השפעת‬ ‫תחת‬ ‫שהיה‬ ‫הצופים‬ ‫שאחד‬
 • 5. ) ‫וולס‬ ‫הוראס‬1848-1815( ‫שן‬ ‫עקירת‬ ‫בניתוח‬ ,‫עצמו‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫ניסה‬ ‫הוא‬ ‫מטופליו‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫להשתמש‬ ‫התחיל‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ 1845,‫מדעי‬ ‫בכנס‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫–הדגים‬ ‫המטופל‬ , ‫בגז‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫הקפיד‬ ‫שלא‬ ‫מכיוון‬ ‫מכאב‬ ‫זעק‬ ‫נפגע‬ ‫הטוב‬ ‫ושמו‬ ‫בהשפלה‬ ‫האולם‬ ‫את‬ ‫עזב‬ ‫וולס‬ ‫ד"ר‬ ‫התאבד‬ ‫ולבסוף‬ ‫הדרדר‬ ,‫הרפואה‬ ‫את‬ ‫עזב‬ ‫הוא‬ ‫הארוע‬ ‫לאחר‬ ‫לתהילה‬ ‫זכה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לאחר‬ ‫וולס‬ ‫הוראס‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫פרס‬
 • 6. ‫נפוצים‬ ‫שימושים‬ ‫וכן‬ ‫ילדים‬ ‫להרגעת‬ ‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫במיוחד‬ , ‫ברפואה‬ ‫משמש‬ ‫הצחוק‬ ‫גז‬ .‫לידה‬ ‫בחדרי‬ ‫יותר‬ ‫קטנים‬ ‫ובמיכלים‬ ‫רפואיים‬ ‫לצרכים‬ ‫גדולים‬ ‫גז‬ ‫במיכלי‬ ‫משווק‬ ‫החומר‬ .‫להקצפה‬ ‫מסייע‬ ‫כחומר‬ ‫ולמחלבות‬ ‫למאפיות‬ ‫ואופנועים‬ ‫מרוץ‬ ‫מכוניות‬ ‫במנועי‬ ‫בעירה‬ ‫כמשפר‬ ‫אף‬ ‫משמש‬ ‫החומר‬
 • 7. ‫כימית‬ ‫פעילות‬ ‫היום‬‫מייצרים‬‫הגז‬ ‫את‬N2O(g‫לפי‬ ‫מותך‬ ‫חנקתי‬ ‫אמוניום‬ ‫של‬ ‫עדין‬ ‫חימום‬ ‫על-ידי‬ ( :‫הבא‬ ‫הניסוח‬ NH4NO3(l) N2O(g) + 2H2O(g) ‫דרך‬ .‫הגז‬ ‫של‬ ‫פעולתו‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫חוקרים‬ ‫גילו‬ ‫לאחרונה‬ .‫למוח‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫מדוע‬ ‫המסבירה‬ ,‫הגז‬N2O‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעלי‬ ‫שהם‬ ‫קולטנים‬ ‫חוסם‬ , .‫כאב‬ ‫ותחושת‬ ‫זכרון‬ ,‫למידה‬ ‫בתהליכי‬ ‫אליו‬ ‫הנקשרת‬ ,‫לחומר=מולקולה‬ ‫המגיב‬ ‫חלבון‬ ‫הוא‬ ‫קולטן‬ .‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫ומעוררת‬ A= ‫משדר‬ ‫עצב‬ ‫תא‬ B= ‫קולט‬ ‫עצב‬ ‫תא‬ 4‫לפעולה‬ ‫מעוררות‬ ‫מולקולות‬ = 3,5‫קולטנים‬ =
 • 8. ‫השקט‬ ‫הרוצח‬ ‫באופן‬‫מבוקר‬.‫החמצן‬ ‫גז‬ ‫בתוספת‬ ‫החומר‬ ‫ניתן‬ , ‫מכיוון‬ ‫ולמוח‬ ‫העצבים‬ ‫למערכת‬ ‫חמור‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫בחומר‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ .‫למוח‬ ‫החמצן‬ ‫אספקת‬ ‫ונפגעת‬ ‫בדם‬ ‫החמצן‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫תופסת‬ ‫החנקן‬ ‫שתחמוצת‬ ‫עקב‬ ,‫נשימה‬ ‫בקוצר‬ ‫חשים‬ ‫אינם‬ ,‫עצמם‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫שואפים‬ ‫אשר‬ ‫אנשים‬ ‫בחמצן‬ ‫מחסור‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫לרמת‬ ‫הרגישים‬ ‫חיישנים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הנשימה‬ ‫על‬ ‫הבקרה‬ ‫מנגנון‬ :‫הסיבה‬ ‫בדם‬ ‫החמצן‬ ‫לרמת‬ ‫ולא‬ ‫חמצני‬ ‫בחמצן‬ ‫ממחסור‬ ‫כתוצאה‬ ‫הכרה‬ ‫וחוסר‬ ‫עילפון‬ ‫למצבי‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫אלו‬ ‫אנשים‬ ‫לכן‬
 • 9. 25.9.2010‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫משאיפת‬ ‫מתו‬ ‫דודים‬ ‫בני‬ ‫שני‬ ‫ממרפאת‬ ‫נגנב‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫מיכל‬ ‫שיניים‬ ‫חצב‬ ‫במושב‬ ‫למסיבה‬ ‫הובא‬ ‫המיכל‬ ‫צחוק‬ ‫בלוני‬ ‫חולקו‬ ‫המסיבה‬ ‫במהלך‬ ‫קטנים‬ ‫רצו‬ ‫במסיבה‬ ‫שהיו‬ ‫חברים‬ ‫שלושה‬ ‫החוויה‬ ‫להעצים‬ ‫ושאפו‬ ‫לפרדס‬ ‫המיכל‬ ‫עם‬ ‫נסעו‬ ‫הם‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫מעמד‬ ‫החזיקו‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫שניים‬ ‫נפסקו‬ ‫וחייהם‬ ‫צחוק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫תזכרו‬
 • 10. 25.9.2010‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫משאיפת‬ ‫מתו‬ ‫דודים‬ ‫בני‬ ‫שני‬ ‫ממרפאת‬ ‫נגנב‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫מיכל‬ ‫שיניים‬ ‫חצב‬ ‫במושב‬ ‫למסיבה‬ ‫הובא‬ ‫המיכל‬ ‫צחוק‬ ‫בלוני‬ ‫חולקו‬ ‫המסיבה‬ ‫במהלך‬ ‫קטנים‬ ‫רצו‬ ‫במסיבה‬ ‫שהיו‬ ‫חברים‬ ‫שלושה‬ ‫החוויה‬ ‫להעצים‬ ‫ושאפו‬ ‫לפרדס‬ ‫המיכל‬ ‫עם‬ ‫נסעו‬ ‫הם‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫מעמד‬ ‫החזיקו‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫שניים‬ ‫נפסקו‬ ‫וחייהם‬ ‫צחוק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫צחוק‬ ‫גז‬ ‫תזכרו‬