SlideShare a Scribd company logo
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
1
PRAVO-ĽAVÉ ZARADENIE
V EKONOMICKÝCH VECIACH
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
nevie
14%
ľavicovo
7%
pravicovo
10%
napravo od stredu
15%
ani ľavicovo/ ani
pravicovo (stred)
39%
naľavo od stredu
15%
2
ĽAVICOVÉ
22%
PRAVICOVÉ
26%
Sebazaradenie v ekonomických veciach
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Otázka: „V ekonomických veciach sa považujete skôr za pravicovo zmýšľajúceho alebo skôr za ľavicovo zmýšľajúceho človeka?“
ANI-ANI
39%
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
pravicovo
26%
ani ľavicovo/
ani pravicovo
(stred)/nevie
52%
ľavicovo
22%
3
ĽAVICOVÉ
22%
PRAVICOVÉ
26%
Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
13%
14%
18%
19%
22%
23%
22%
32%
47%
27%
29%
41%
46%
47%
50%
52%
45%
56%
77%
73%
45%
61%
58%
41%
35%
32%
27%
26%
23%
23%
13%
9%
7%
21%
10%
18%
SaS
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
KDH
iná strana
MOST-HÍD
SR
SNS
ĽS NS
nerozhodnutí
nevoliči
SMER-SD
ľavicovo stred/nevie pravicovo
Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov podľa voličov
vybraných politických strán
Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989.
Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
5
Otázka: „Prečítam Vám postupne vždy dvojicu výrokov. Pri každej dvojici mi, prosím, povedzte, s ktorým z výrokov súhlasíte?”
44%
23%
32%
28%
32%
34%
13%
16%
21%
24%
28%
10%
16%
22%
26%
16%
19%
39%
22%
18%
10%
7%
35%
19%
29%
24%
24%
12%
15%
17%
7%
8%
Štát by mal čo najviac chrániť zamestnancov a ich
práva voči zamestnávateľom.
Štát by mal zabezpečiť, aby mal každý prácu a
slušnú životnú úroveň.
V hospodárstve sú viaceré oblasti, ktoré by nemali
patriť do súkromných rúk a mal by ich vlastniť a
spravovať štát.
Je spravodlivé, ak štát prerozdeľuje prostriedky
bohatších ľudí v prospech chudobnejších, pretože
tým znižuje sociálnu nerovnosť v spoločnosti.
Existuje mnoho oblastí, kde sú potrebné zásahy
štátu do ekonomiky.
Ak štát svoje výdavky používa a investuje rozumne,
prispieva tým k hospodárskemu rastu, preto by sa
štátne výdavky nemali za každú cenu obmedzovať.
Vo verejnom záujme možno súkromné vlastníctvo
obmedziť, verejný záujem musí mať prednosť pred
súkromným.
Postoje k miere intervencie štátu v rôznych ekonomických otázkach
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Zamestnávatelia by mali mať čo najvoľnejšie ruky pri
rozhodovaní o podmienkach práce a pri odmeňovaní
zamestnancov.
O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal postarať
predovšetkým každý sám.
Štát by nemal vôbec podnikať a vlastniť podniky a
hospodárske subjekty.
Je nesprávne, ak štát zaťažuje nadpriemerne
zarábajúcich a majetnejších ľudí príliš vysokými daňami
a odvodmi, pretože tým obmedzuje iniciatívu ľudí
a hospodársky rast.
Čím menej zásahov štátu do ekonomiky, tým lepšie.
Výdavky štátu by mali byť čo najnižšie, štát by mal
ponechať čo najviac peňazí ľuďom a firmám, ktoré s nimi
dokážu naložiť lepšie.
Súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné, zásahy doňho sú
možné iba vo výnimočných prípadoch.
jednoznačne s výrokom A skôr s výrokom A ani, ani skôr s výrokom B jednoznačne s výrokom B
výroky ľavicovej orientácie výroky pravicovej orientácie
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
pravicovo
4%
napravo od
stredu
7%
ani ľavicovo/
ani pravicovo
(stred)
34%
naľavo od
stredu
23%
ľavicovo
32%
6
ĽAVICOVÉ
55%
PRAVICOVÉ
11%
Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
ANI-ANI
34%
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
pravicovo
11%
ani ľavicovo/
ani pravicovo
(stred)
34%
ľavicovo
55%
7
ĽAVICOVÉ
55%
PRAVICOVÉ
11%
Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
ANI-ANI
34%
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
8
38%
48%
50%
51%
59%
62%
55%
55%
60%
40%
33%
34%
33%
28%
26%
34%
34%
41%
34%
26%
39%
22%
19%
16%
15%
13%
12%
11%
11%
10%
7%
4%
1%
49%
58%
70%
SME RODINA – Boris Kollár
SaS
OĽANO - NOVA
iná strana
ĽS NS
KDH
SR
nerozhodnutí
nevoliči
MOST-HÍD
SMER-SD
SNS
ľavicovo stred pravicovo
Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov podľa voličov
vybraných politických strán
Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989.
Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
9
Stĺpcové % Sebazaradenie
- ľavicové
Sebazaradenie
- stred
Sebazaradenie
- pravicové
Sebazaradenie -
nevie
Zaradenie na základe výrokov –
ľavicové
63,8 54,2 44,0 61,7
Zaradenie na základe výrokov –
ani-ani (stred)
27,2 36,9 36,9 30,5
Zaradenie na základe výrokov –
pravicové
9,1 8,9 19,0 7,8
100% 100% 100% 100%
Zaradenie na základe výrokov verzus sebazaradenie v ekonomických veciach
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 10FOCUS, Marketing & Social Research 10
FOCUS, Marketing and Social Research
Sládkovičova 4, P.O. Box 293
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 2 529 31 366
Fax: +421 2 529 31 378
E-mail: info@focus-research.sk
www.focus-research.sk
Ďakujem za pozornosť

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnostiPeter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never diesKristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and Liberty
 
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
 
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledkySocializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
 
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnostiPeter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
 
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializme
 
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
 
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never diesKristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
 

Mýty o socializme II | Martin Slosiarik

  • 1. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 1 PRAVO-ĽAVÉ ZARADENIE V EKONOMICKÝCH VECIACH
  • 2. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 nevie 14% ľavicovo 7% pravicovo 10% napravo od stredu 15% ani ľavicovo/ ani pravicovo (stred) 39% naľavo od stredu 15% 2 ĽAVICOVÉ 22% PRAVICOVÉ 26% Sebazaradenie v ekonomických veciach % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „V ekonomických veciach sa považujete skôr za pravicovo zmýšľajúceho alebo skôr za ľavicovo zmýšľajúceho človeka?“ ANI-ANI 39%
  • 3. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 pravicovo 26% ani ľavicovo/ ani pravicovo (stred)/nevie 52% ľavicovo 22% 3 ĽAVICOVÉ 22% PRAVICOVÉ 26% Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
  • 4. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 13% 14% 18% 19% 22% 23% 22% 32% 47% 27% 29% 41% 46% 47% 50% 52% 45% 56% 77% 73% 45% 61% 58% 41% 35% 32% 27% 26% 23% 23% 13% 9% 7% 21% 10% 18% SaS OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár KDH iná strana MOST-HÍD SR SNS ĽS NS nerozhodnutí nevoliči SMER-SD ľavicovo stred/nevie pravicovo Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov podľa voličov vybraných politických strán Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
  • 5. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 5 Otázka: „Prečítam Vám postupne vždy dvojicu výrokov. Pri každej dvojici mi, prosím, povedzte, s ktorým z výrokov súhlasíte?” 44% 23% 32% 28% 32% 34% 13% 16% 21% 24% 28% 10% 16% 22% 26% 16% 19% 39% 22% 18% 10% 7% 35% 19% 29% 24% 24% 12% 15% 17% 7% 8% Štát by mal čo najviac chrániť zamestnancov a ich práva voči zamestnávateľom. Štát by mal zabezpečiť, aby mal každý prácu a slušnú životnú úroveň. V hospodárstve sú viaceré oblasti, ktoré by nemali patriť do súkromných rúk a mal by ich vlastniť a spravovať štát. Je spravodlivé, ak štát prerozdeľuje prostriedky bohatších ľudí v prospech chudobnejších, pretože tým znižuje sociálnu nerovnosť v spoločnosti. Existuje mnoho oblastí, kde sú potrebné zásahy štátu do ekonomiky. Ak štát svoje výdavky používa a investuje rozumne, prispieva tým k hospodárskemu rastu, preto by sa štátne výdavky nemali za každú cenu obmedzovať. Vo verejnom záujme možno súkromné vlastníctvo obmedziť, verejný záujem musí mať prednosť pred súkromným. Postoje k miere intervencie štátu v rôznych ekonomických otázkach % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Zamestnávatelia by mali mať čo najvoľnejšie ruky pri rozhodovaní o podmienkach práce a pri odmeňovaní zamestnancov. O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal postarať predovšetkým každý sám. Štát by nemal vôbec podnikať a vlastniť podniky a hospodárske subjekty. Je nesprávne, ak štát zaťažuje nadpriemerne zarábajúcich a majetnejších ľudí príliš vysokými daňami a odvodmi, pretože tým obmedzuje iniciatívu ľudí a hospodársky rast. Čím menej zásahov štátu do ekonomiky, tým lepšie. Výdavky štátu by mali byť čo najnižšie, štát by mal ponechať čo najviac peňazí ľuďom a firmám, ktoré s nimi dokážu naložiť lepšie. Súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné, zásahy doňho sú možné iba vo výnimočných prípadoch. jednoznačne s výrokom A skôr s výrokom A ani, ani skôr s výrokom B jednoznačne s výrokom B výroky ľavicovej orientácie výroky pravicovej orientácie
  • 6. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 pravicovo 4% napravo od stredu 7% ani ľavicovo/ ani pravicovo (stred) 34% naľavo od stredu 23% ľavicovo 32% 6 ĽAVICOVÉ 55% PRAVICOVÉ 11% Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov ANI-ANI 34%
  • 7. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 pravicovo 11% ani ľavicovo/ ani pravicovo (stred) 34% ľavicovo 55% 7 ĽAVICOVÉ 55% PRAVICOVÉ 11% Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov ANI-ANI 34%
  • 8. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 8 38% 48% 50% 51% 59% 62% 55% 55% 60% 40% 33% 34% 33% 28% 26% 34% 34% 41% 34% 26% 39% 22% 19% 16% 15% 13% 12% 11% 11% 10% 7% 4% 1% 49% 58% 70% SME RODINA – Boris Kollár SaS OĽANO - NOVA iná strana ĽS NS KDH SR nerozhodnutí nevoliči MOST-HÍD SMER-SD SNS ľavicovo stred pravicovo Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov podľa voličov vybraných politických strán Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
  • 9. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 9 Stĺpcové % Sebazaradenie - ľavicové Sebazaradenie - stred Sebazaradenie - pravicové Sebazaradenie - nevie Zaradenie na základe výrokov – ľavicové 63,8 54,2 44,0 61,7 Zaradenie na základe výrokov – ani-ani (stred) 27,2 36,9 36,9 30,5 Zaradenie na základe výrokov – pravicové 9,1 8,9 19,0 7,8 100% 100% 100% 100% Zaradenie na základe výrokov verzus sebazaradenie v ekonomických veciach % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
  • 10. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 10FOCUS, Marketing & Social Research 10 FOCUS, Marketing and Social Research Sládkovičova 4, P.O. Box 293 810 00 Bratislava 1 Slovenská republika Tel.: +421 2 529 31 366 Fax: +421 2 529 31 378 E-mail: info@focus-research.sk www.focus-research.sk Ďakujem za pozornosť