SlideShare a Scribd company logo
Money Show Thessaloniki 2015
Ο ρόλος τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης σε
συνθήκες κρίσης
ΠάρηςΤσογκαρλίδης
ΑντιδήμαρχοςΤεχνικώνΥπηρεσιών & Πολεοδομίας
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Συγκριτικά Δήμου 2001-2011
Στις εκλογές 2014 σε απογεγραμμένο πληθυσμό 70.653 και
εγγεγραμμένων 40.556 ψήφισαν 28.552 (ποσοστό 70,4%)
Πηγή: Προσωρινά στοιχεία Δήμου Πυλαία Χορτιάτη
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015 ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
εκατ. € εκατ. €
α) Π/Σ 2015 β) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ β/α % ν. 3852/2010
ΦΠΑ 14.411 910 6,31% 12%
ΦΕΦΝΠ 13.184 1.133 8,60% 21,30%
ΕΝΦΙΑ 3.512 164 4,67% 11,30%
Ξεκάθαρη υποχρηματοδότηση των Δήμων
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Αδιαμφισβήτητη αλήθεια
Η εκτίμηση απόδοσης ΚΑΠ, στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού
Προϋπολογισμού 2015, ανέρχεται σε 2.735,1 εκατ. € όταν οι
αναμενόμενοι πόροι, με βάση τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014, είναι
2.783 εκατ. €. Τα έσοδα των δήμων, μετά την εφαρμογή των
μνημονιακών παρεμβάσεων, μειώνονται πολύ κάτω από το μισό των
αναμενόμενων εσόδων όπως τα είχε προβλέψει ο Ν. 3852
(Καλλικράτης)
Ενώ τα έσοδα των ΚΑΠ αποτελούν ποσοστιαία συμμετοχή σε
συγκεκριμένους φόρους, τα έσοδα των φόρων αυξάνονται, αλλά των
δήμων μειώνονται.
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Οι δυνατότητες επηρεασμού της Αυτοδιοίκησης στα μακροοικονομικά
μεγέθη είναι πολύ περιορισμένες. Οι προσπάθειες να «εξηγηθούν» τα
ελλείμματα με βάση τα οικονομικά των δήμων είναι τουλάχιστον
άστοχες.
Πηγή: Οι Δήμοι σε αριθμούς 2015
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Οι μειώσεις που υπέστησαν οι Ελληνικοί δήμοι χαρακτηρίζονται
πρωτοφανείς σε σχέση:
• Με τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς δήμους
• Με την ιστορική εξέλιξη των τοπικών
δημόσιων οικονομικών των 40 τελευταίων
χρόνων
• Με τις μειώσεις που υπέστησαν οι άλλοι
φορείς της Κεντρικής και Γενικής κυβέρνησης.
Η πορεία των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (χωρίς τις
μεταφερόμενες αρμοδιότητες)
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Σχέση τοπικών- κεντρικών δημοσίων επενδύσεων
Πηγή: ΟΟΣΑ 2013
Διάρθρωση δημόσιου χρέους κατά φορέα γενικής κυβέρνησης
Πηγή: ΟΟΣΑ 2013
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Οι Ελληνικοί δήμοι έχουν τη μικρότερη συμβολή στο δημόσιο χρέος όχι μόνο
στις Ευρωπαϊκές ΤΑ, αλλά στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Όχι μόνο δεν
παράγουν ελλείμματα αλλά με τα πλεονάσματα τους συμβάλλουν στην
απομείωση του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως προκύπτει
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 και από τον πίνακα των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων της γενικής κυβέρνησης, το 2015 οι ΟΤΑ θα
προσφέρουν 863 εκατ. € πλεόνασμα ενώ η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση
έλλειμμα ύψους 1.323 εκατ. €
Πηγή εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015

Το ποσοστό των δαπανών των δήμων που κρίθηκαν ως μη
σύννομες είναι μικρότερο από το 0,5% του συνόλου των
απορριφθέντων από τις ΥΔΕ δαπανών της Γενικής
Κυβέρνησης.
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
ΟΤΑ τις περιόρισαν κατά 70% ενώ η γενική κυβέρνηση
κατά 45%
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Οι δανειακές υποχρεώσεις καλύπτουν το 64% των απαιτήσεων
και διαθέσιμων.
Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
Οι κυριότερες πηγές εσόδων των Δήμων είναι οι διάφορες δημοτικές
φορολογίες, τέλη και δικαιώματα (επαγγελματικές άδειες, τέλος
ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία,
δικαιώματα έκδοσης αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, πρόστιμα,
κ.α.), καθώς και κρατικές χορηγίες. Οι φορολογίες, τα τέλη και
δικαιώματα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους
Δήμους ενώ οι κρατικές χορηγίες αντιπροσωπεύουν μόνο μικρό
ποσοστότων τακτικών εσόδων τους. Η Κυβέρνηση επιχορηγείέργα
υποδομής που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και το ύψος της κρατικής
χορηγίας εξαρτάται απότο είδος του συγκεκριμένου έργου και τις
ανάγκες και δυνατότητες του κάθε Δήμου.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται στις σημερινές
μνημονιακές συνθήκες να επιβεβαιώσει τον ιστορικό
της ρόλο τόσο στον αναπτυξιακό τομέα και στην
επανεκκίνηση της οικονομίας όσο στην αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης.
ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Χρηματοδότηση επενδύσεων κεφαλαίου στο τοπικό
επίπεδο
• Πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων κεφαλαίου στο
τοπικό επίπεδο
• Δημιουργία συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα
• Παροχή τοπικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα
• Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στο τοπικό
επίπεδο
• Ενεργειακή απόδοση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Εθνικό Πλαίσιο (Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα – Κοινωνικά
παντοπωλεία)
• Κοινωνική Ευθύνη ( Επισιτιστικό Πρόγραμμα)
• Στοχευμένη κοινωνική βοήθεια
• Φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
• Διαδημοτική συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Ανάδειξη πολιτιστικής ιστορίας
• Δρώμενα
• Εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού και
• Τεχνολογικές υποδομές (WiFi, Λογισμικό Ανοιχτού
Κώδικα κλπ.)
• Δράσεις για την υγεία και την άθληση
Πρακτικές Αστικού Σχεδιασμού
• ανάκτηση του δημόσιου χώρου
• βιώσιμη κινητικότητα
• βελτίωση της εικόνας της πόλης
• αλλαγές στις διαδικασίες σχεδιασμού και
υλοποίησης των έργων.
Τι κάνουν σήμερα οι Δήμοι;
 Οι Δήμοι σε όλη τη χώρα προσπαθούν με την υποστήριξη ειδικών
εξωτερικών συμβούλων, να διεκδικήσουν εκπληρώνοντας τυπικά κριτήρια
επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση, διαθέσιμους πόρους και δικτυώσεις σε
έναν μεταξύ τους ανταγωνισμό για τμήματα των ροών εθνικών και
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (λ.χ. τομεακά και περιφερειακά προγράμματα
ΕΣΠΑ, αλλά και κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως energy cities, green cities κλπ).
 Η διεκδίκηση πόρων γίνεται μετά από διοικητική και τεχνική ωρίμανση
διακεκριμένων έργων με περιορισμένες, αν όχι ανύπαρκτες ευρείες ζυμώσεις
σε τοπική κλίμακα ή αναδράσεις από τοπικές συλλογικότητες, και συνήθως
αφορούν μονοτομεακά έργα.
Αποτέλεσμα....
Διασπορά μικρών έργων συμβατικής ανάπλασης
δημόσιων χώρων και ολοκλήρωσης σημειακών
κοινωνικών υποδομών (σχολεία, πολιτιστικά
κέντρα κλπ) που λειτουργούν μάλλον ασύνδετα
μεταξύ τους, και πολύ λιγότερο ως μείζονος
σημασίας μετασχηματισμοί του αστικού
συγκροτήματος
Θαλλάσιο Μέτωπο Θεσσαλονίκης
• Δεν πρέπει να αφορά μόνο στο τμήμα εντός
των διοικητικών ορίων της Θεσσαλονίκης
• Το αστικό μέρος του θαλασσίου μετώπου
πρέπει να περιλαμβάνει και περιοχές που
βρίσκονται εγγύς του δυτικού ορίου του
Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και ανατολικά τα
τμήματα περιοχών Δήμου Καλαμαριάς και
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Θεσμικό πλαίσιο
• Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης με ΓΠΣ του Ν.2508/97,
υπό δημοσίευση.
• Δήμος Θεσσαλονίκης με εγκεκριμένο ΓΠΣ του Ν.1337/83
και υπό εκπόνηση ΓΠΣ του Ν.2508/97 στο Β1 υποστάδιο
του.
• Δήμος Καλαμαριάς με ΓΠΣ του Ν.2508/97 εγκεκριμένο και
δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015
• Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με ΓΠΣ του Ν.2508/97, υπό
δημοσίευση.
Απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της
ανάδειξης του θαλασσίου μετώπου
• Πολεοδομικές μελέτες Αναθεώρησης περιοχών Δήμου
Θεσσαλονίκης, έγκριση με ΠΔ.
• Πολεοδομικές μελέτες επέκτασης – αναθεώρησης Δήμου
Θεσσαλονίκης, έγκριση με ΠΔ.
• Πολεοδομικές μελέτες επέκτασης Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη, έγκριση με ΠΔ.
• Μελέτες αστικού σχεδιασμού Δήμου Θεσσαλονίκης,
ενδεχομένως θεσμικά ακάλυπτες, λόγω ύπαρξης μόνο ΓΠΣ.
• Μελέτες αστικού σχεδιασμού Δήμου Καλαμαριάς.
• Μελέτες αστικού σχεδιασμού Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, ενδεχομένως θεσμικά ακάλυπτες, λόγω
ύπαρξης μόνο ΓΠΣ.
Απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της
ανάδειξης του θαλασσίου μετώπου
• Μελέτη θαλάσσιας συγκοινωνίας και ενσωμάτωση
στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο.
• Μελέτη επέκτασης μέσου σταθερής τροχιάς και
ενσωμάτωση στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό
πλαίσιο.
• Μελέτη ΟΛΘ και ενσωμάτωση στον συνολικό
σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο.
• Μελέτη Επιχειρηματικού Κέντρου και ενσωμάτωση
στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο.
• Χωροθέτηση μαρίνων και ενσωμάτωση στον συνολικό
σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία
και ειδικότερα με τον Ν.4269/2014 (ΧΩΠΟΜΕ), το
μοναδικό εργαλείο που μπορεί να παράσχει θεσμική
κάλυψη και πλήρη προστασία για το σύνολο των
προτεινόμενων ρυθμίσεων και των
αλληλοεξαρτήσεων μεταξύ τους, είναι το Ειδικό
Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) του άρθρου 8 του Ν.4269/2014.

More Related Content

Viewers also liked

[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara
[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara
[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
New Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting Scene
New Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting SceneNew Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting Scene
New Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting Scene
Tobias Scholz
 
update resume
update resumeupdate resume
update resume
santosh dhokey
 
MENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNA
MENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNAMENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNA
MENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNA
aisyah bustami
 
Roles and Functions of Educational Technology in 21st Century Education
Roles and Functions of Educational Technology in 21st Century EducationRoles and Functions of Educational Technology in 21st Century Education
Roles and Functions of Educational Technology in 21st Century Education
Job Campano
 
Cv dominique emmanuel
Cv dominique emmanuelCv dominique emmanuel
Cv dominique emmanuelDOMEMM
 
Saurav Nishant_CV
Saurav Nishant_CVSaurav Nishant_CV
Saurav Nishant_CV
saurav nishant
 
The ultimateresourceguidetosocialmediamarketing
The ultimateresourceguidetosocialmediamarketingThe ultimateresourceguidetosocialmediamarketing
The ultimateresourceguidetosocialmediamarketing
Connecticut SEO Experts
 
Agiles Business Process Management
Agiles Business Process ManagementAgiles Business Process Management
Agiles Business Process Management
oose
 
PLM Open Hours - PLM und Kennzahlen
PLM Open Hours - PLM und KennzahlenPLM Open Hours - PLM und Kennzahlen
PLM Open Hours - PLM und Kennzahlen
Intelliact AG
 
23 organisationsentwicklung 2015
23 organisationsentwicklung 201523 organisationsentwicklung 2015
23 organisationsentwicklung 2015
Markus Hammele
 
Vorlesung allgvwr ss
Vorlesung allgvwr ssVorlesung allgvwr ss
Vorlesung allgvwr ssLyroMya
 

Viewers also liked (12)

[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara
[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara
[Kho tài liệu ngành may] bst giấc mơ shahara
 
New Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting Scene
New Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting SceneNew Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting Scene
New Broadcasting Ways In IPTV – The Case of the Starcraft Broadcasting Scene
 
update resume
update resumeupdate resume
update resume
 
MENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNA
MENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNAMENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNA
MENUNAIKAN SEMUA AMANAH DAN KERJA YANG CEKAP DAN SEMPURNA
 
Roles and Functions of Educational Technology in 21st Century Education
Roles and Functions of Educational Technology in 21st Century EducationRoles and Functions of Educational Technology in 21st Century Education
Roles and Functions of Educational Technology in 21st Century Education
 
Cv dominique emmanuel
Cv dominique emmanuelCv dominique emmanuel
Cv dominique emmanuel
 
Saurav Nishant_CV
Saurav Nishant_CVSaurav Nishant_CV
Saurav Nishant_CV
 
The ultimateresourceguidetosocialmediamarketing
The ultimateresourceguidetosocialmediamarketingThe ultimateresourceguidetosocialmediamarketing
The ultimateresourceguidetosocialmediamarketing
 
Agiles Business Process Management
Agiles Business Process ManagementAgiles Business Process Management
Agiles Business Process Management
 
PLM Open Hours - PLM und Kennzahlen
PLM Open Hours - PLM und KennzahlenPLM Open Hours - PLM und Kennzahlen
PLM Open Hours - PLM und Kennzahlen
 
23 organisationsentwicklung 2015
23 organisationsentwicklung 201523 organisationsentwicklung 2015
23 organisationsentwicklung 2015
 
Vorlesung allgvwr ss
Vorlesung allgvwr ssVorlesung allgvwr ss
Vorlesung allgvwr ss
 

Similar to Παρουσίαση Money Show Τσογκαρλίδης

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
ssuser9e6212
 
Apologismos
ApologismosApologismos
ΣΕΒ 13-10-2016
ΣΕΒ 13-10-2016ΣΕΒ 13-10-2016
ΣΕΒ 13-10-2016
Panayotis Sofianopoulos
 
Forologikh Dilwsh 2011
Forologikh Dilwsh 2011Forologikh Dilwsh 2011
Forologikh Dilwsh 2011John Georgiou
 
Odigosdilosiseisodimatos
OdigosdilosiseisodimatosOdigosdilosiseisodimatos
Odigosdilosiseisodimatosaristos arestos
 
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
My Chersonissos
 
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Manina5
 
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS SA
 
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011taxalia
 
Weekly 19 10_2017
Weekly 19 10_2017Weekly 19 10_2017
Weekly 19 10_2017
Panayotis Sofianopoulos
 
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος ΛογιστηςΣ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
OTS SA
 
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςMaria Tsimpita
 
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Maria Tsimpita
 
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
OTS SA
 
Weekly 30 11_2017
Weekly 30 11_2017Weekly 30 11_2017
Weekly 30 11_2017
Panayotis Sofianopoulos
 
Sr industrial policy30 1_2018
Sr industrial policy30 1_2018Sr industrial policy30 1_2018
Sr industrial policy30 1_2018
Panayotis Sofianopoulos
 
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
 
Κινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. Ελλάδος
Κινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. ΕλλάδοςΚινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. Ελλάδος
Κινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. ΕλλάδοςPanagiotis Kinanlis
 

Similar to Παρουσίαση Money Show Τσογκαρλίδης (20)

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
 
Apologismos
ApologismosApologismos
Apologismos
 
ΣΕΒ 13-10-2016
ΣΕΒ 13-10-2016ΣΕΒ 13-10-2016
ΣΕΒ 13-10-2016
 
Forologikh Dilwsh 2011
Forologikh Dilwsh 2011Forologikh Dilwsh 2011
Forologikh Dilwsh 2011
 
Odigosdilosiseisodimatos
OdigosdilosiseisodimatosOdigosdilosiseisodimatos
Odigosdilosiseisodimatos
 
Content
ContentContent
Content
 
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
 
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
 
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
 
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
 
Weekly 19 10_2017
Weekly 19 10_2017Weekly 19 10_2017
Weekly 19 10_2017
 
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος ΛογιστηςΣ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
 
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
 
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
 
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
 
Weekly 30 11_2017
Weekly 30 11_2017Weekly 30 11_2017
Weekly 30 11_2017
 
Sr industrial policy30 1_2018
Sr industrial policy30 1_2018Sr industrial policy30 1_2018
Sr industrial policy30 1_2018
 
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
 
Daneia Stratighkh Katagrafh
Daneia Stratighkh KatagrafhDaneia Stratighkh Katagrafh
Daneia Stratighkh Katagrafh
 
Κινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. Ελλάδος
Κινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. ΕλλάδοςΚινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. Ελλάδος
Κινανλής Π. - Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περ. Στ. Ελλάδος
 

Παρουσίαση Money Show Τσογκαρλίδης

 • 1. Money Show Thessaloniki 2015 Ο ρόλος τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνθήκες κρίσης ΠάρηςΤσογκαρλίδης ΑντιδήμαρχοςΤεχνικώνΥπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
 • 2. Συγκριτικά Δήμου 2001-2011 Στις εκλογές 2014 σε απογεγραμμένο πληθυσμό 70.653 και εγγεγραμμένων 40.556 ψήφισαν 28.552 (ποσοστό 70,4%) Πηγή: Προσωρινά στοιχεία Δήμου Πυλαία Χορτιάτη
 • 3. ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εκατ. € εκατ. € α) Π/Σ 2015 β) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ β/α % ν. 3852/2010 ΦΠΑ 14.411 910 6,31% 12% ΦΕΦΝΠ 13.184 1.133 8,60% 21,30% ΕΝΦΙΑ 3.512 164 4,67% 11,30% Ξεκάθαρη υποχρηματοδότηση των Δήμων Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
 • 4. Αδιαμφισβήτητη αλήθεια Η εκτίμηση απόδοσης ΚΑΠ, στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015, ανέρχεται σε 2.735,1 εκατ. € όταν οι αναμενόμενοι πόροι, με βάση τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014, είναι 2.783 εκατ. €. Τα έσοδα των δήμων, μετά την εφαρμογή των μνημονιακών παρεμβάσεων, μειώνονται πολύ κάτω από το μισό των αναμενόμενων εσόδων όπως τα είχε προβλέψει ο Ν. 3852 (Καλλικράτης) Ενώ τα έσοδα των ΚΑΠ αποτελούν ποσοστιαία συμμετοχή σε συγκεκριμένους φόρους, τα έσοδα των φόρων αυξάνονται, αλλά των δήμων μειώνονται. Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
 • 5. Οι δυνατότητες επηρεασμού της Αυτοδιοίκησης στα μακροοικονομικά μεγέθη είναι πολύ περιορισμένες. Οι προσπάθειες να «εξηγηθούν» τα ελλείμματα με βάση τα οικονομικά των δήμων είναι τουλάχιστον άστοχες. Πηγή: Οι Δήμοι σε αριθμούς 2015
 • 6. Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015 Οι μειώσεις που υπέστησαν οι Ελληνικοί δήμοι χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς σε σχέση: • Με τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς δήμους • Με την ιστορική εξέλιξη των τοπικών δημόσιων οικονομικών των 40 τελευταίων χρόνων • Με τις μειώσεις που υπέστησαν οι άλλοι φορείς της Κεντρικής και Γενικής κυβέρνησης.
 • 7. Η πορεία των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (χωρίς τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες) Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
 • 8. Σχέση τοπικών- κεντρικών δημοσίων επενδύσεων Πηγή: ΟΟΣΑ 2013
 • 9. Διάρθρωση δημόσιου χρέους κατά φορέα γενικής κυβέρνησης Πηγή: ΟΟΣΑ 2013
 • 10. Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015 Οι Ελληνικοί δήμοι έχουν τη μικρότερη συμβολή στο δημόσιο χρέος όχι μόνο στις Ευρωπαϊκές ΤΑ, αλλά στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Όχι μόνο δεν παράγουν ελλείμματα αλλά με τα πλεονάσματα τους συμβάλλουν στην απομείωση του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως προκύπτει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 και από τον πίνακα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της γενικής κυβέρνησης, το 2015 οι ΟΤΑ θα προσφέρουν 863 εκατ. € πλεόνασμα ενώ η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση έλλειμμα ύψους 1.323 εκατ. €
 • 11. Πηγή εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 
 • 12. Το ποσοστό των δαπανών των δήμων που κρίθηκαν ως μη σύννομες είναι μικρότερο από το 0,5% του συνόλου των απορριφθέντων από τις ΥΔΕ δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
 • 13. ΟΤΑ τις περιόρισαν κατά 70% ενώ η γενική κυβέρνηση κατά 45% Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
 • 14. Οι δανειακές υποχρεώσεις καλύπτουν το 64% των απαιτήσεων και διαθέσιμων. Πηγή Προσυνέδριο ΚΕΔΕ Ξάνθη Μάρτιος 2015
 • 15. Οι κυριότερες πηγές εσόδων των Δήμων είναι οι διάφορες δημοτικές φορολογίες, τέλη και δικαιώματα (επαγγελματικές άδειες, τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, δικαιώματα έκδοσης αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, πρόστιμα, κ.α.), καθώς και κρατικές χορηγίες. Οι φορολογίες, τα τέλη και δικαιώματα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους Δήμους ενώ οι κρατικές χορηγίες αντιπροσωπεύουν μόνο μικρό ποσοστότων τακτικών εσόδων τους. Η Κυβέρνηση επιχορηγείέργα υποδομής που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και το ύψος της κρατικής χορηγίας εξαρτάται απότο είδος του συγκεκριμένου έργου και τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε Δήμου. ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ
 • 16. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται στις σημερινές μνημονιακές συνθήκες να επιβεβαιώσει τον ιστορικό της ρόλο τόσο στον αναπτυξιακό τομέα και στην επανεκκίνηση της οικονομίας όσο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης.
 • 17. ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • Χρηματοδότηση επενδύσεων κεφαλαίου στο τοπικό επίπεδο • Πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων κεφαλαίου στο τοπικό επίπεδο • Δημιουργία συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα • Παροχή τοπικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα • Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο • Ενεργειακή απόδοση
 • 18. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • Εθνικό Πλαίσιο (Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα – Κοινωνικά παντοπωλεία) • Κοινωνική Ευθύνη ( Επισιτιστικό Πρόγραμμα) • Στοχευμένη κοινωνική βοήθεια • Φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας • Διαδημοτική συνεργασία
 • 19. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • Ανάδειξη πολιτιστικής ιστορίας • Δρώμενα • Εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού και • Τεχνολογικές υποδομές (WiFi, Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα κλπ.) • Δράσεις για την υγεία και την άθληση
 • 20. Πρακτικές Αστικού Σχεδιασμού • ανάκτηση του δημόσιου χώρου • βιώσιμη κινητικότητα • βελτίωση της εικόνας της πόλης • αλλαγές στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων.
 • 21. Τι κάνουν σήμερα οι Δήμοι;  Οι Δήμοι σε όλη τη χώρα προσπαθούν με την υποστήριξη ειδικών εξωτερικών συμβούλων, να διεκδικήσουν εκπληρώνοντας τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση, διαθέσιμους πόρους και δικτυώσεις σε έναν μεταξύ τους ανταγωνισμό για τμήματα των ροών εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (λ.χ. τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά και κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως energy cities, green cities κλπ).  Η διεκδίκηση πόρων γίνεται μετά από διοικητική και τεχνική ωρίμανση διακεκριμένων έργων με περιορισμένες, αν όχι ανύπαρκτες ευρείες ζυμώσεις σε τοπική κλίμακα ή αναδράσεις από τοπικές συλλογικότητες, και συνήθως αφορούν μονοτομεακά έργα.
 • 22. Αποτέλεσμα.... Διασπορά μικρών έργων συμβατικής ανάπλασης δημόσιων χώρων και ολοκλήρωσης σημειακών κοινωνικών υποδομών (σχολεία, πολιτιστικά κέντρα κλπ) που λειτουργούν μάλλον ασύνδετα μεταξύ τους, και πολύ λιγότερο ως μείζονος σημασίας μετασχηματισμοί του αστικού συγκροτήματος
 • 23. Θαλλάσιο Μέτωπο Θεσσαλονίκης • Δεν πρέπει να αφορά μόνο στο τμήμα εντός των διοικητικών ορίων της Θεσσαλονίκης • Το αστικό μέρος του θαλασσίου μετώπου πρέπει να περιλαμβάνει και περιοχές που βρίσκονται εγγύς του δυτικού ορίου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και ανατολικά τα τμήματα περιοχών Δήμου Καλαμαριάς και Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 • 24. Θεσμικό πλαίσιο • Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης με ΓΠΣ του Ν.2508/97, υπό δημοσίευση. • Δήμος Θεσσαλονίκης με εγκεκριμένο ΓΠΣ του Ν.1337/83 και υπό εκπόνηση ΓΠΣ του Ν.2508/97 στο Β1 υποστάδιο του. • Δήμος Καλαμαριάς με ΓΠΣ του Ν.2508/97 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015 • Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με ΓΠΣ του Ν.2508/97, υπό δημοσίευση.
 • 25. Απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της ανάδειξης του θαλασσίου μετώπου • Πολεοδομικές μελέτες Αναθεώρησης περιοχών Δήμου Θεσσαλονίκης, έγκριση με ΠΔ. • Πολεοδομικές μελέτες επέκτασης – αναθεώρησης Δήμου Θεσσαλονίκης, έγκριση με ΠΔ. • Πολεοδομικές μελέτες επέκτασης Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, έγκριση με ΠΔ. • Μελέτες αστικού σχεδιασμού Δήμου Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως θεσμικά ακάλυπτες, λόγω ύπαρξης μόνο ΓΠΣ. • Μελέτες αστικού σχεδιασμού Δήμου Καλαμαριάς. • Μελέτες αστικού σχεδιασμού Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, ενδεχομένως θεσμικά ακάλυπτες, λόγω ύπαρξης μόνο ΓΠΣ.
 • 26. Απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της ανάδειξης του θαλασσίου μετώπου • Μελέτη θαλάσσιας συγκοινωνίας και ενσωμάτωση στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο. • Μελέτη επέκτασης μέσου σταθερής τροχιάς και ενσωμάτωση στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο. • Μελέτη ΟΛΘ και ενσωμάτωση στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο. • Μελέτη Επιχειρηματικού Κέντρου και ενσωμάτωση στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο. • Χωροθέτηση μαρίνων και ενσωμάτωση στον συνολικό σχεδιασμό και θεσμικό πλαίσιο.
 • 27. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ν.4269/2014 (ΧΩΠΟΜΕ), το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να παράσχει θεσμική κάλυψη και πλήρη προστασία για το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων και των αλληλοεξαρτήσεων μεταξύ τους, είναι το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) του άρθρου 8 του Ν.4269/2014.

Editor's Notes

 1. Ο ρόλος του Δήμου είναι μεγαλύτερος από ότι φαίνεται. Είναι η πρώτη βαθμίδα επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος. Για όλα φταίει ο Δήμος όπου και να ανήκει η αρμοδιότητα σχετικά με αυτό που ζητάει. Τα παράπονα σας στο Δήμαρχο είναι ακόμη πραγματικότητα. Η τρύπα που δεν κλείνει, η παράνομη στάθμευση που δεν αστυνομεύεται, τα σχολεία που δεν χτίζονται, οι λιγοστές παιδικές χαρές, η έλλειψη οδοποιίας σε εκτός σχεδίου κατοικίες, οι φόροι που δεν γίνονται έργα υποδομών, οι κεραίες που νόμιμα εγκαθίστανται στον αστικό ιστό και ότι άλλο συμβαίνει και μας απασχολεί στη ζωή μας..... Για όλα φταίει ο Δήμος. Ιδιαίτερα σήμερα σε περίοδο βαθύτατης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης ο Δήμος και όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά της ΤΑ δεχόμαστε άμεσα και καθημερινά την οργή των Ελλήνων για ότι συμβαίνει στη χώρα μας.
 2. ΦΕΦΝΠ φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Με τον νόμο 3852/2010 ("Καλλικράτης") οι πόροι της Τ.Α. προέρχονται από την απόδοση: του 12% των εσόδων από τον Φ.Π.Α., του 50% από τον φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) και του 20% από τον φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ). Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση «μάτωσε» οικονομικά τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια, όσο κανένας άλλος φορέας της λεγομένης γενικής κυβέρνησης. Έχει υποστεί περικοπές ύψους 65% περίπου. το ποσό των 2.6 δισεκ. Ευρώ, με βάση απολογιστικά στοιχεία του 2014, ποσό 700εκατ. Ευρώ καταβλήθηκε για τα προνοιακά επιδόματα, 200 εκατ.ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών, 120 εκατ.ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, δηλαδή για μεταφερθείσες από το κράτος αρμοδιότητες.
 3. Υπενθυμίζεται ότι οι μειώσεις έχουν πλήξει ήδη τις ανελαστικές δαπάνες των δήμων και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος μισθοδοσίας δεν καλύπτεται από την τακτική επιχορήγηση. Η λειτουργία πολλών δήμων, ιδιαίτερα μικρών που στηρίζονται στις κρατικές επιχορηγήσεις, πλήττεται. Η ΣΑΤΑ αποτελεί το μοναδικό εθνικό πόρο για μικρά δημοτικά έργα, συντηρήσεις και επισκευές. Η πορεία της ΣΑΤΑ πιστοποιεί τον κίνδυνο για τις τοπικές υποδομές. Σε περίπτωση που δεν ανακοπεί αυτή η πορεία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απαξίωσης υποδομών που όχι μόνο έχουν κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο αλλά που, πριν από όλα, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, τις χρειάζονται οι πολίτες.
 4. Ο κίνδυνος, από την επενδυτική ανομβρία, για τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών έχει ήδη επισημανθεί από τον ΟΟΣΑ. Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα ο κίνδυνος αυτός για τους ελληνικούς δήμους είναι ο μεγαλύτερος στη Ευρώπη και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο ήδη τσεκουρεμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) η συμμετοχή των τοπικών δημοσιών επενδύσεων των Ελληνικών δήμων τους κατατάσσει στην προτελευταία ευρωπαϊκή θέση Όταν μειώνονται τα έσοδα και αυξάνεται η ζήτηση για δαπάνες, κυρίως κοινωνικές και αναπτυξιακές, τότε φυσικό επακόλουθο είναι να αυξάνονται τα ελλείμματα. Το γεγονός αυτό παρατηρείται στους περισσότερους ευρωπαϊκούς δήμους, με εξαίρεση τους Ελληνικούς.
 5. Οι Ελληνικοί δήμοι έχουν τη μικρότερη συμβολή στο δημόσιο χρέος όχι μόνο στις Ευρωπαϊκές ΤΑ, αλλά στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Όχι μόνο δεν παράγουν ελλείμματα αλλά με τα πλεονάσματα τους συμβάλλουν στην απομείωση του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης.
 6. Οι Ελληνικοί δήμοι έχουν τη μικρότερη συμβολή στο δημόσιο χρέος όχι μόνο στις Ευρωπαϊκές ΤΑ, αλλά στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Όχι μόνο δεν παράγουν ελλείμματα αλλά με τα πλεονάσματα τους συμβάλλουν στην απομείωση του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως προκύπτει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 και από τον πίνακα των αναμενομένων αποτελεσμάτων της γενικής κυβέρνησης, το 2015 οι ΟΤΑ θα προσφέρουν 863 εκατ. € πλεόνασμα ενώ η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση έλλειμμα ύψους 1.323 εκατ. €
 7. Επιπλέον όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015, οι δήμοι επέδειξαν ενισχυμένη αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στους υφιστάμενους διαχειριστικούς κανόνες. Το ποσοστό των δαπανών των δήμων που κρίθηκαν ως μη σύννομες είναι μικρότερο από το 0,5% του συνόλου των απορριφθέντων από τις ΥΔΕ δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης.
 8. Ιδιαίτερα αποτελεσματικοί εμφανίστηκαν οι δήμοι και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους αφού από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 οι ΟΤΑ τις περιόρισαν κατά 70% ενώ η γενική κυβέρνηση κατά 45%
 9. Ένας ακόμα δείκτης της υγιούς μακροοικονομικής κατάστασης των δήμων είναι ότι οι δανειακές τους υποχρεώσεις καλύπτουν το 64% των απαιτήσεων και διαθέσιμων τους. Παρ’ όλα αυτά όπως σας έδειξα ήδη στον Κρατικό προϋπολογισμό 2015 παρατηρείται μία συνέχιση τη ασφυκτικής χρηματοδοτικής πολιτικής για την πρωτοβάθμια ΤΑ.
 10. Δημοσιονομική αποκέντρωση Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες Συνέχιση της προσπάθειας ορθολογικής κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Επίλυση τρεχόντων προβλημάτων των δήμων
 11. Municipality Bonds
 12. Municipality Bonds
 13. Municipality Bonds
 14. οι ιδιαιτερότητες των πόλεων όπως αυτές προκύπτουν από το φυσικό χώρο, τον κοινωνικο-οικονομικό ιστό, τη θέση τους στην οικιστική ιεράρχηση, την πολιτική συγκρότηση και τις καθημερινές εμπειρίες.