SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Millist puidukuivatit vajab Eesti
puidutööstuse ettevõte?
Vahur Valdna
Arendusprojektide juht
Arukate materjalide -ja süsteemide labor
TÜ Tehnoloogiainstituut
14.01.2016 Väimela
Päevakava
10.00-10.15 Sissejuhatus teemasse – Vahur Valdna, TÜ
Tehnoloogiainstituut
10.15-10.45 Puidukuivatite sisekliima modelleerimine – Vahur Zadin, TÜ
Tehnoloogiainstituut
10.45-11.15 Puidu vaakumkuivatus – Vahur Zadin/Tauri Tätte, TÜ
Tehnoloogiainstituut
11.15-11.45 Osalejate vaheline arutelu puidukuivatamise tehnoloogiate
teemal, ettevõtete poolsed probleemipüstitused
11.45-12.00 Uue modulaarse puidukuivati väljaarendamine Sihtasutus
Archimedes rakendusuuringu toetusmeetmega – Vahur Valdna
12.00 Kokkuvõtete tegemine
Taust
Eesti majanduse lipulaevaks on saamas puitmajad.
Tegevusvaldkondadest on Eesti majanduses suurim osatähtsus
töötleval tööstusel, mille lisandväärtus kasvas aasta jooksul 3% ja
oli 16% kogu lisandväärtusest. Kõige suurema panuse andis
töötleva tööstuse harudest majanduskasvu puitmaju eksportiv
puidutööstus, mille osatähtsus Eesti SKP-s on viimastel aastatel
pidevalt kasvanud.
Konkurentsivõime aluseks on tootlikkuse kasvatamine, mis
omakorda eeldab investeeringuid masinatesse ja seadmetesse,
inimtööjõudu ning tootearendusse.
Allikas: Eesti Statistika aastaraamat 2015
Täna puidutööstuse sektori jaoks olulised küsimused
Sektoris tegutseb ca 1000 ettevõtet, mis annavad tööd 15 000
inimesele. Enamik ettevõtteid on väikese -ja keskmise
suurusega ettevõtted 1-49 töötajat. Puidutöötlemise
tootmisprotsessi oluline osa puidu kuivatamine.
• Tehnoloogiliste seadmete maksumus?
• Kuivatusprotsessi energia kallinemine ja energiatõhusus?
• Tootlikkus?
• Kompaktsus (suurus, paigaldus, käitamise lihtsus, töökindlus)?
Algus...
• Merekonteineri konstrueerimine
puidukuivatiks (kaubaaluste
kuivatamine)
• https://www.youtube.com/watch
?v=jKgK-6Giq7I
Halupuidu kuivatamine Setomaal
Rakendusuuringute toetamine nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
Ülikooli ja ettevõtete vahelise koostöö parandamiseks
mõeldud toetusmeede, mis soodustab ettevõtete
teadusarendustegevust.
Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide
vahel, seda enam osakavad teadus -ja
arendusasutused pakkuda ettevõtjakeskseid
lahendusi.
Toetuse taotleja
• Toetuse taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud
ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt
teadusasutustes läbi viiakse.
• Ettevõte osaleb uuringus omapoolse rahalise panusega
sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on
tootearenduse või rakendusuuringuga.
• Ettevõte võib kaasata projekti teisi ettevõtluspartnereid,
kellega koos rakendusuuringu või tootearenduse projekt
ellu viia.
Nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkonnad
• Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
horisontaalselt läbi teiste sektorite (näiteks
tarkvaraarendus või IKT kasutamine
tööstusprotsesside automatiseerimiseks, robootika);
• Tervisetehnoloogiad ja-teenused (näiteks e-tervis,
biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste
ja-toodete arendamiseks);
• Ressursside tõhusam kasutamine (sh materjalide
väärindamisega seotud tööstus, teadmistepõhine
ehitus („targa maja“ kontseptsiooni arendamine (IT
lahendused ja efektiivsem ehitamine).
Milleks saab toetust kasutada?
• Rakendusuuringud on originaalsed teadusuuringud, mis
aitavad leida suhteliselt lühikese aja jooksul lahendusi
praktilistele probleemidele. Need on uuringud uute teadmiste ja
oskuste hankimiseks, mida saaks kasutada uute toodete,
protsesside või teenuste arendamiseks. Samuti võib neist olla
kasu, et täiustada märkimisväärselt juba olemasolevaid tooteid,
protsesse või teenuseid.
• Tootearendus on olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste,
ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste
omandamine uute või täiustatud toodete, protsesside või
teenuste arendamiseks. Tootearendus võib hõlmata uute või
täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide
loomist, demonstreerimist, pilootkasutamist ja valideerimist
reaalsusele vastavas tööseisundi keskkonnas
Toetuse suurus ja projekti kestvus
Taotletava toetuse summa projekti kohta on 20 000 kuni 2 miljonit eurot.
Projekti kestvus kuni 3 aastat.
Tegevus Väikeettevõte Keskmise suurusega ettevõte Suurettevõte
Rakendusuuring 70% 60% 50%
Tootearendus 45% 35% 25%
Mis kulutusi saab toetuse abil teha?
• Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste
elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud
uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või
litsenseeritud patentide teenuste kulud vähemalt
90% toetuse summast.
• Taotleja ja ettevõtjast partneri infrastruktuuri,
aparaatide ja seadmete kasutamise kulud, mis on
otseselt seotud projektiga kuni 10% toetuse
summast.
Täiendav info
SA Archimedes
www.archimedes.ee
Tea Tassa-meetmehoidja,
tea.tassa@archimedes.ee
Tel. 7300 396
Tänan !
Vahur Valdna
Arendusprojektide juht
Arukate materjalide-ja süsteemide labor
TÜ Tehnoloogiainstituut
E-post: vahur.valdna@ut.ee
Tel. 5698 1612

More Related Content

Similar to Millist puidukuivatit vajab eesti puidutööstus

BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?JCI Tallinn BeWise
 
Innovatsiooniprotsessi metoodika
Innovatsiooniprotsessi metoodikaInnovatsiooniprotsessi metoodika
Innovatsiooniprotsessi metoodikaMeelis Trepp
 
Eesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober Tallinn
Eesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober TallinnEesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober Tallinn
Eesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober TallinnJarmo Tuisk
 
Tehnoloogia Strateegia
Tehnoloogia StrateegiaTehnoloogia Strateegia
Tehnoloogia StrateegiaAlar Kolk
 
Startup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioonSiim Lepisk
 
Adapter TSENTRIS 08.10.2019
Adapter TSENTRIS 08.10.2019Adapter TSENTRIS 08.10.2019
Adapter TSENTRIS 08.10.2019Tsenter
 
Innovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumidInnovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumidMartin Sillaots
 

Similar to Millist puidukuivatit vajab eesti puidutööstus (9)

006 Toomas Kuuda
006 Toomas Kuuda006 Toomas Kuuda
006 Toomas Kuuda
 
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
 
Innovatsiooniprotsessi metoodika
Innovatsiooniprotsessi metoodikaInnovatsiooniprotsessi metoodika
Innovatsiooniprotsessi metoodika
 
Eesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober Tallinn
Eesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober TallinnEesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober Tallinn
Eesti innovatsioonipoliitikast IBM konverents 2011 oktoober Tallinn
 
Tehnoloogia Strateegia
Tehnoloogia StrateegiaTehnoloogia Strateegia
Tehnoloogia Strateegia
 
Startup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioon
 
Adapter TSENTRIS 08.10.2019
Adapter TSENTRIS 08.10.2019Adapter TSENTRIS 08.10.2019
Adapter TSENTRIS 08.10.2019
 
Innovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumidInnovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumid
 
Event 2014 digiturbelabor
Event 2014 digiturbelaborEvent 2014 digiturbelabor
Event 2014 digiturbelabor
 

More from Tsenter

TSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstuses
TSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstusesTSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstuses
TSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstusesTsenter
 
Uued materjalid ja tehnoloogiad
Uued materjalid ja tehnoloogiadUued materjalid ja tehnoloogiad
Uued materjalid ja tehnoloogiadTsenter
 
Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?
Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?
Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?Tsenter
 
Puitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemisel
Puitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemiselPuitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemisel
Puitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemiselTsenter
 
Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?
Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?
Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?Tsenter
 
Milliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkond
Milliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkondMilliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkond
Milliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkondTsenter
 
Misasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdf
Misasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdfMisasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdf
Misasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdfTsenter
 
Houfek presentation CNC.pdf
Houfek presentation CNC.pdfHoufek presentation CNC.pdf
Houfek presentation CNC.pdfTsenter
 
CAD/CAM pakett NC-Hops.pdf
CAD/CAM pakett NC-Hops.pdfCAD/CAM pakett NC-Hops.pdf
CAD/CAM pakett NC-Hops.pdfTsenter
 
Tootmistarkvara ARDIS.pdf
Tootmistarkvara ARDIS.pdfTootmistarkvara ARDIS.pdf
Tootmistarkvara ARDIS.pdfTsenter
 
Puidutööstuses kasutatavad CNC seadmed
Puidutööstuses kasutatavad CNC seadmedPuidutööstuses kasutatavad CNC seadmed
Puidutööstuses kasutatavad CNC seadmedTsenter
 
CNC juhtimine ja CAM tarkvara
CNC juhtimine ja CAM tarkvaraCNC juhtimine ja CAM tarkvara
CNC juhtimine ja CAM tarkvaraTsenter
 
CAD ja CAM tehnoloogia
CAD ja CAM tehnoloogiaCAD ja CAM tehnoloogia
CAD ja CAM tehnoloogiaTsenter
 
CNC puidupinkide hooldus
CNC puidupinkide hooldusCNC puidupinkide hooldus
CNC puidupinkide hooldusTsenter
 
Efektiivsuse ja omahinna seosed. Andres Kase
Efektiivsuse ja omahinna seosed. Andres KaseEfektiivsuse ja omahinna seosed. Andres Kase
Efektiivsuse ja omahinna seosed. Andres KaseTsenter
 
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, SwedbankKuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, SwedbankTsenter
 
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...Tsenter
 
Väliskeskkond ja eesmärgid. Indrek Maripuu
Väliskeskkond ja eesmärgid. Indrek MaripuuVäliskeskkond ja eesmärgid. Indrek Maripuu
Väliskeskkond ja eesmärgid. Indrek MaripuuTsenter
 
Uute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev Kaarna
Uute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev KaarnaUute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev Kaarna
Uute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev KaarnaTsenter
 
Hajusmeeskonna juhtimine 2021
Hajusmeeskonna juhtimine 2021Hajusmeeskonna juhtimine 2021
Hajusmeeskonna juhtimine 2021Tsenter
 

More from Tsenter (20)

TSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstuses
TSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstusesTSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstuses
TSENTRI koostööroboti Roberta kogemuslood mööblitööstuses
 
Uued materjalid ja tehnoloogiad
Uued materjalid ja tehnoloogiadUued materjalid ja tehnoloogiad
Uued materjalid ja tehnoloogiad
 
Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?
Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?
Kuidas vältida apsakaid e-poe loomisel?
 
Puitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemisel
Puitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemiselPuitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemisel
Puitmajatootja Timbeco väljakutsed roheteemadega tegelemisel
 
Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?
Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?
Keskkonnasõbralik mööbel - Eesti mööblitootmise uus narratiiv?
 
Milliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkond
Milliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkondMilliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkond
Milliseid kasvuvõimalusi mööblitööstusele pakub lähiajal majanduskeskkond
 
Misasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdf
Misasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdfMisasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdf
Misasi on korralik CNC - Marti Schmidt.pdf
 
Houfek presentation CNC.pdf
Houfek presentation CNC.pdfHoufek presentation CNC.pdf
Houfek presentation CNC.pdf
 
CAD/CAM pakett NC-Hops.pdf
CAD/CAM pakett NC-Hops.pdfCAD/CAM pakett NC-Hops.pdf
CAD/CAM pakett NC-Hops.pdf
 
Tootmistarkvara ARDIS.pdf
Tootmistarkvara ARDIS.pdfTootmistarkvara ARDIS.pdf
Tootmistarkvara ARDIS.pdf
 
Puidutööstuses kasutatavad CNC seadmed
Puidutööstuses kasutatavad CNC seadmedPuidutööstuses kasutatavad CNC seadmed
Puidutööstuses kasutatavad CNC seadmed
 
CNC juhtimine ja CAM tarkvara
CNC juhtimine ja CAM tarkvaraCNC juhtimine ja CAM tarkvara
CNC juhtimine ja CAM tarkvara
 
CAD ja CAM tehnoloogia
CAD ja CAM tehnoloogiaCAD ja CAM tehnoloogia
CAD ja CAM tehnoloogia
 
CNC puidupinkide hooldus
CNC puidupinkide hooldusCNC puidupinkide hooldus
CNC puidupinkide hooldus
 
Efektiivsuse ja omahinna seosed. Andres Kase
Efektiivsuse ja omahinna seosed. Andres KaseEfektiivsuse ja omahinna seosed. Andres Kase
Efektiivsuse ja omahinna seosed. Andres Kase
 
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, SwedbankKuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
 
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
 
Väliskeskkond ja eesmärgid. Indrek Maripuu
Väliskeskkond ja eesmärgid. Indrek MaripuuVäliskeskkond ja eesmärgid. Indrek Maripuu
Väliskeskkond ja eesmärgid. Indrek Maripuu
 
Uute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev Kaarna
Uute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev KaarnaUute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev Kaarna
Uute tehnoloogiate ja juhtimisvõtete võimalused. TSENTER, Kalev Kaarna
 
Hajusmeeskonna juhtimine 2021
Hajusmeeskonna juhtimine 2021Hajusmeeskonna juhtimine 2021
Hajusmeeskonna juhtimine 2021
 

Millist puidukuivatit vajab eesti puidutööstus

 • 1. Millist puidukuivatit vajab Eesti puidutööstuse ettevõte? Vahur Valdna Arendusprojektide juht Arukate materjalide -ja süsteemide labor TÜ Tehnoloogiainstituut 14.01.2016 Väimela
 • 2. Päevakava 10.00-10.15 Sissejuhatus teemasse – Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut 10.15-10.45 Puidukuivatite sisekliima modelleerimine – Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut 10.45-11.15 Puidu vaakumkuivatus – Vahur Zadin/Tauri Tätte, TÜ Tehnoloogiainstituut 11.15-11.45 Osalejate vaheline arutelu puidukuivatamise tehnoloogiate teemal, ettevõtete poolsed probleemipüstitused 11.45-12.00 Uue modulaarse puidukuivati väljaarendamine Sihtasutus Archimedes rakendusuuringu toetusmeetmega – Vahur Valdna 12.00 Kokkuvõtete tegemine
 • 3. Taust Eesti majanduse lipulaevaks on saamas puitmajad. Tegevusvaldkondadest on Eesti majanduses suurim osatähtsus töötleval tööstusel, mille lisandväärtus kasvas aasta jooksul 3% ja oli 16% kogu lisandväärtusest. Kõige suurema panuse andis töötleva tööstuse harudest majanduskasvu puitmaju eksportiv puidutööstus, mille osatähtsus Eesti SKP-s on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Konkurentsivõime aluseks on tootlikkuse kasvatamine, mis omakorda eeldab investeeringuid masinatesse ja seadmetesse, inimtööjõudu ning tootearendusse. Allikas: Eesti Statistika aastaraamat 2015
 • 4. Täna puidutööstuse sektori jaoks olulised küsimused Sektoris tegutseb ca 1000 ettevõtet, mis annavad tööd 15 000 inimesele. Enamik ettevõtteid on väikese -ja keskmise suurusega ettevõtted 1-49 töötajat. Puidutöötlemise tootmisprotsessi oluline osa puidu kuivatamine. • Tehnoloogiliste seadmete maksumus? • Kuivatusprotsessi energia kallinemine ja energiatõhusus? • Tootlikkus? • Kompaktsus (suurus, paigaldus, käitamise lihtsus, töökindlus)?
 • 5. Algus... • Merekonteineri konstrueerimine puidukuivatiks (kaubaaluste kuivatamine) • https://www.youtube.com/watch ?v=jKgK-6Giq7I
 • 7. Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Ülikooli ja ettevõtete vahelise koostöö parandamiseks mõeldud toetusmeede, mis soodustab ettevõtete teadusarendustegevust. Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide vahel, seda enam osakavad teadus -ja arendusasutused pakkuda ettevõtjakeskseid lahendusi.
 • 8. Toetuse taotleja • Toetuse taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes läbi viiakse. • Ettevõte osaleb uuringus omapoolse rahalise panusega sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on tootearenduse või rakendusuuringuga. • Ettevõte võib kaasata projekti teisi ettevõtluspartnereid, kellega koos rakendusuuringu või tootearenduse projekt ellu viia.
 • 9. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad • Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite (näiteks tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks, robootika); • Tervisetehnoloogiad ja-teenused (näiteks e-tervis, biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja-toodete arendamiseks); • Ressursside tõhusam kasutamine (sh materjalide väärindamisega seotud tööstus, teadmistepõhine ehitus („targa maja“ kontseptsiooni arendamine (IT lahendused ja efektiivsem ehitamine).
 • 10. Milleks saab toetust kasutada? • Rakendusuuringud on originaalsed teadusuuringud, mis aitavad leida suhteliselt lühikese aja jooksul lahendusi praktilistele probleemidele. Need on uuringud uute teadmiste ja oskuste hankimiseks, mida saaks kasutada uute toodete, protsesside või teenuste arendamiseks. Samuti võib neist olla kasu, et täiustada märkimisväärselt juba olemasolevaid tooteid, protsesse või teenuseid. • Tootearendus on olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamine uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamiseks. Tootearendus võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide loomist, demonstreerimist, pilootkasutamist ja valideerimist reaalsusele vastavas tööseisundi keskkonnas
 • 11. Toetuse suurus ja projekti kestvus Taotletava toetuse summa projekti kohta on 20 000 kuni 2 miljonit eurot. Projekti kestvus kuni 3 aastat. Tegevus Väikeettevõte Keskmise suurusega ettevõte Suurettevõte Rakendusuuring 70% 60% 50% Tootearendus 45% 35% 25%
 • 12. Mis kulutusi saab toetuse abil teha? • Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsenseeritud patentide teenuste kulud vähemalt 90% toetuse summast. • Taotleja ja ettevõtjast partneri infrastruktuuri, aparaatide ja seadmete kasutamise kulud, mis on otseselt seotud projektiga kuni 10% toetuse summast.
 • 13. Täiendav info SA Archimedes www.archimedes.ee Tea Tassa-meetmehoidja, tea.tassa@archimedes.ee Tel. 7300 396
 • 14. Tänan ! Vahur Valdna Arendusprojektide juht Arukate materjalide-ja süsteemide labor TÜ Tehnoloogiainstituut E-post: vahur.valdna@ut.ee Tel. 5698 1612