SlideShare a Scribd company logo
EU-BIDRAG är lönsamt för många
 organisationer som inte slarvar
       Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Varför samarbetsprojekt?
 Utveckling av samarbete med
  intressanta partner
 Andra arbetar för våra mål
 Medfinansiering till det
 vi ska göra
 Stimulans för personalen
 Påverka EU:s
  utveckling av policy
 Inbjudan till nya projekt
 Utveckling av
  Organisationen

          Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Hur borde köparna tänka?
Organisationens mål                  Extern finansiering
                                     Ökad effekt
                                    genom andra
           Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Two Basic Treaties
C and S Community 1951 ...to lay
  the foundations for institutions
  which will give direction to a
  destiny henceforward shared
Rome 1957:... to lay the
  foundations of an ever
  closer union among
  the peoples of Europe… calling
  upon the other peoples of Europe
  who share their ideal to join in
  their efforts


        Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Göteborgsagendan för Sustainable
 development i alla EU-program
                1. Climate change and clean
                  energy
                2. Sustainable transport
                3. Sustainable consumption &
                  production
                4. Conservation and
                  management of natural
                  resources
                5. Public Health
                6. Social inclusion,
                  demography and migration
                7. Global poverty and
                  sustainable development
                  challenges
    Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Landsbygdsprogrammet         Politikområden
Sammanhållningspolitiken       och EU-projekt
• Åtta regionala strukturfondsprogram
  för regional konkurrenskraft och
  sysselsättning (ERUF)
• Ett nationellt strukturfondsprogram
  för regional konkurrenskraft och
  sysselsättning (ESF)
• Tretton program för territoriellt
  samarbete (ERUF)
Forskning & Utveckling
Life och CIP: Eco Innovation o
  Intelligent Energy
Handel med utsläppsrätter: NER 300
  och SILC
Övrigt
        Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Ta emot en gåva
Möjligheter definieras av
 offentliga organ som får EU-
 stöd för att dela ut, t.e.x.
Enterprise Europe –resa för
 exportaffärsförberedelser.
Företagsstöd från
 Länsstyrelsen
Utbildning hos ALMI        Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Bli köpt
Regionalfonden
Socialfondens del för
 långtidsborta från
 arbetsmarknaden
Projekt som genomförs
 på andra program    Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Landsbygdsprogrammet
Jordbrukare och
 Serviceföretag för
 dem
Andra Landsbygds-
 företag
Kompetensutveckling
Företagsstöd max. 30 %
Projektstöd max. 100 %

Länsstyrelsen har gjort
 program för länet

          Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Nyttan av stödet stannar inom
                     företaget.
Företagsstöd              Länsstyrelsen bedömer lönsamhet,
                     sysselsättning o länets
                     prioriteringar
                    Det kan vara
                    •Investering
                    •Köp av tjänst
                    •Kompetensutveckling

                    Stödnivåer i Jönköping
                    •30 % i stöd
                    •Max 480 000 kronor alternativt
                     600 000 kronor, per tre år
                    •900 000 kronor inom
                     mjölksektorn
                    •Bioenergi 30 %, stödtak 1 800 000
                     kronor
      Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Socialfonden            Kompetensförsörjning för
                   sysselsatta på flera
                   arbetsplatser:
                  underlätta utveckling i takt
                   med arbetslivets krav
                  öka kunskap om hur
                   diskriminering motverkas
                   och likabehandling
                   främjas
                  öka kunskap om hur
                   långtidssjukskrivningar
                   kan förebyggas

   Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Regionalstöd
•  Övre Norrland
•  Mellersta Norrland
•  Norra Mellansverige
•  Östra Mellansverige
•  Stockholm
•  Västsverige
•  Småland och Öarna
•  Skåne-Blekinge
•  Öresund-Kattegat-
  Skagerrak
        Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Interreg-projekt för Sverige
Interregionala      Gränsöverskridande   och          Transnationella
För Interregionala
projekt är Sverige i
EU:s Region Nord
och måste
samarbeta med
minst ett land
vardera från EU:s
Region Väst eller
Region Syd eller
Region Öst
            Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
1. Programmen skiljer sig
Något om EUFoU                  från svenska FoUprogram.
                         I regel mer praktiska
                         2. Svenska kommuner har
                         framgångsrikt vunnit stöd
                         3. Det mesta är mycket
                         tydliga beställningsprogram
                         4. Konkurrensen hård
                         5. Sjunde Ramprogrammet
                         är starkt påverkat av oro
                         för EU:s konkurrenskraft


                         6. Ofta krävs medverkan av
                         slutanvändare och infor-
                         mationsspridare

  Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Research for SMEs or SME Associations
              Funding/Capacities
              EU betalar forskarna för
               grupper av SMEs eller för
               grupper av SMEs
              Minst tre länder, Minst två
               forskande organisationer
              Bottom-up
              Max EU-stöd 110 % av
               subcontracted Research, tex
               700 000 €

     Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
LIFE – missing link
LIFE+ är EU:s miljöfond som ger stöd till
 demonstrationsprojekt och best practice/goda
 exempel som bidrar till att utveckla och genomföra
 EU:s miljöpolitik,
 särskilt 6 miljöhandlingsprogrammet
LIFE är bryggan mellan studier och investeringar
 i befintliga metoder/teknik
LIFE är inte återkommande verksamhet
Test att metoder fungerar i praktiken
Ca 5 - 30 miljoner kr per projekt Ca 50 %
 medfinansiering


       Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
ECO-Innovation-
 Pilot and market replication projects
Produkter, tjänster, processer och
 affärs/ledningsmetoder som ligger nära
 marknadsintroduktion. Ska ha testats
 framgångsrikt och visat sig lönsamt.
 Marknadsintroduktion kan ha uteblivit
 på grund av för höga risker.
Årsbudget ca: 30 000 000 EUR
Drygt 40 projekt/år
       Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Intelligent
  energy
3 participant countries
Deadline förra årets call:
 20110512
Projekt < 2,5 M€,
 högst 75 % stöd
Best practiceprojekt syftar till kunskapsspridning i
 vid bemärkelse för att undanröja marknadshinder


       Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Internationella programkontoret         Internationella programkontoret är en statlig
         myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi
         stödjer skolor, universitet, företag, organisationer
         och enskilda individer att delta i internationellt
         samarbete.


        Programmet för livslångt lärande (EU)

        • Andra EU-finansierade program

        • Sidaprogram

        • Andra nationella program
        • Nordiska program   Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Varför satsa på att komma med i
    andras EU-projekt
                 Du slipper
                  administrationen
                 Om leverantör får Du
                  betalt
                 EU kräver projektledare
                  med styrka
                 Flera program kräver
                  offentlig
                  medfinansiering
                 Programmen bygger
                  delvis på samma politik
    Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Första prioritet för den
                lilla enheten i stor
Håll kontakt med Era egna
  specialister
                  organisation:
                  Bli en möjlig
Utse medarbetare att följa
  utbildningar och          partner
  information
Häng med i RUP/RTP-arbetet
Bygg kontaktnät:
  Länsstyrelser, andra
  myndigheter, kommuner,
  universitet, högskolor


       Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Myndigheter kan arbeta med
 programmen i ordning
          Nationellt administrerade
           program              I
          Gränsöverskridande          N
                            T
           program              E
                            R
          Utbildningsprogram          N
                            A
          Program som koordineras       T
           på EU-nivå            I
                            O
                            N
                            E
                            L
                            L
    Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
                            T
1. EEN: Hitta samarbeten
Prioritetsordning för
           2. Om Du har FoU-behov
    det lilla     Registrera för
innovationsföretaget partnerskap i Cordis
           3. Lär Dig möjligheterna
             och bygg kontaktnät
           4. Ring Länsstyrelsen om
             Landsbygdsprogrammet
           5. Ta fram ett
             projektkoncept och
             intressera partners
           6. Gör en ansökan

       Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
Hur gör Du nu?
1. Studera och bestäm vilka EU-
bidrag Din organisation har råd att
avstå från!
2. Köp hjälp eller studera på
http://EU-bidrag.org med
-Presentationer
-22 krönikor om praktisk nytta av
EU-bidrag för innovatörer och
-länkar till alla svenska EU-bidrag i
höger spalt med rubrik PENG EU-
POLICY
3. Du når mig på
info(@)ecoinnovation.se eller 070-
2994762

          Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2

More Related Content

Similar to Miljösuccéer o eu bidrag 2

Din elmiljöutdelning
Din elmiljöutdelningDin elmiljöutdelning
Din elmiljöutdelningevolveu
 
Trip Landsbygdsprogrammet
Trip LandsbygdsprogrammetTrip Landsbygdsprogrammet
Trip Landsbygdsprogrammetlotta ekberg
 
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Frontit
 
Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28
Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28
Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28
Christofer Friberg
 
Eva Lisa Ahnström 10 june 2014
Eva Lisa Ahnström 10 june 2014Eva Lisa Ahnström 10 june 2014
Eva Lisa Ahnström 10 june 2014
SICAHT
 
Konsten att använda rätt ord och begrepp
Konsten att använda rätt ord och begreppKonsten att använda rätt ord och begrepp
Konsten att använda rätt ord och begreppSVIDTraningsprogram
 
Klimatsynk presentation
Klimatsynk presentationKlimatsynk presentation
Klimatsynk presentation
Kim Forsberg
 
Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...
Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...
Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...
https://gymnasieskolor.orebro.se/kvinnerstagymnasiet
 
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens RenoveringsverkstadAktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
IQ Samhällsbyggnad
 
2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta
2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta
2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta
GRESB
 
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Kohl Megatrender
Kohl MegatrenderKohl Megatrender
Kohl Megatrender
Suomen metsäkeskus
 
FP7 Workshop VINNOVA 110823
FP7 Workshop VINNOVA 110823FP7 Workshop VINNOVA 110823
FP7 Workshop VINNOVA 110823
SwedenBIO EU Support Office
 
Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27
Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27
Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27
Jörgen Eriksson
 
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNERKLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
Pierre Ringborg
 
Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013tankesmedjanfores
 

Similar to Miljösuccéer o eu bidrag 2 (20)

Din elmiljöutdelning
Din elmiljöutdelningDin elmiljöutdelning
Din elmiljöutdelning
 
Trip Landsbygdsprogrammet
Trip LandsbygdsprogrammetTrip Landsbygdsprogrammet
Trip Landsbygdsprogrammet
 
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
 
Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28
Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28
Presentation för Värmdö Kommun 2010-01-28
 
Eva Lisa Ahnström 10 june 2014
Eva Lisa Ahnström 10 june 2014Eva Lisa Ahnström 10 june 2014
Eva Lisa Ahnström 10 june 2014
 
Konsten att använda rätt ord och begrepp
Konsten att använda rätt ord och begreppKonsten att använda rätt ord och begrepp
Konsten att använda rätt ord och begrepp
 
Klimatsynk presentation
Klimatsynk presentationKlimatsynk presentation
Klimatsynk presentation
 
Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...
Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...
Integrationspolitiken och nya möjligheter för nya svenskar i primärjordbruksp...
 
bygga om-dialogen
bygga om-dialogenbygga om-dialogen
bygga om-dialogen
 
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens RenoveringsverkstadAktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
 
2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta
2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta
2018 GRESB Real Estate Results | Stockholm - Alecta
 
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
 
Kohl Megatrender
Kohl MegatrenderKohl Megatrender
Kohl Megatrender
 
FP7 Workshop VINNOVA 110823
FP7 Workshop VINNOVA 110823FP7 Workshop VINNOVA 110823
FP7 Workshop VINNOVA 110823
 
Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27
Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27
Bearing - Presentation för Moderata Riksdagsgruppen - 2014-05-27
 
B2228+final+3
B2228+final+3B2228+final+3
B2228+final+3
 
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNERKLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
 
Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013
 
Centerpartiet
CenterpartietCenterpartiet
Centerpartiet
 
Pongratz Consulting EU Stöd på Svenska
Pongratz Consulting EU Stöd på SvenskaPongratz Consulting EU Stöd på Svenska
Pongratz Consulting EU Stöd på Svenska
 

Miljösuccéer o eu bidrag 2

 • 1. EU-BIDRAG är lönsamt för många organisationer som inte slarvar Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 2. Varför samarbetsprojekt? Utveckling av samarbete med intressanta partner Andra arbetar för våra mål Medfinansiering till det vi ska göra Stimulans för personalen Påverka EU:s utveckling av policy Inbjudan till nya projekt Utveckling av Organisationen Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 3. Hur borde köparna tänka? Organisationens mål Extern finansiering Ökad effekt genom andra Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 4. Two Basic Treaties C and S Community 1951 ...to lay the foundations for institutions which will give direction to a destiny henceforward shared Rome 1957:... to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe… calling upon the other peoples of Europe who share their ideal to join in their efforts Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 5. Göteborgsagendan för Sustainable development i alla EU-program 1. Climate change and clean energy 2. Sustainable transport 3. Sustainable consumption & production 4. Conservation and management of natural resources 5. Public Health 6. Social inclusion, demography and migration 7. Global poverty and sustainable development challenges Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 6. Landsbygdsprogrammet Politikområden Sammanhållningspolitiken och EU-projekt • Åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF) • Ett nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) • Tretton program för territoriellt samarbete (ERUF) Forskning & Utveckling Life och CIP: Eco Innovation o Intelligent Energy Handel med utsläppsrätter: NER 300 och SILC Övrigt Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 7. Ta emot en gåva Möjligheter definieras av offentliga organ som får EU- stöd för att dela ut, t.e.x. Enterprise Europe –resa för exportaffärsförberedelser. Företagsstöd från Länsstyrelsen Utbildning hos ALMI Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 8. Bli köpt Regionalfonden Socialfondens del för långtidsborta från arbetsmarknaden Projekt som genomförs på andra program Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 9. Landsbygdsprogrammet Jordbrukare och Serviceföretag för dem Andra Landsbygds- företag Kompetensutveckling Företagsstöd max. 30 % Projektstöd max. 100 % Länsstyrelsen har gjort program för länet Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 10. Nyttan av stödet stannar inom företaget. Företagsstöd Länsstyrelsen bedömer lönsamhet, sysselsättning o länets prioriteringar Det kan vara •Investering •Köp av tjänst •Kompetensutveckling Stödnivåer i Jönköping •30 % i stöd •Max 480 000 kronor alternativt 600 000 kronor, per tre år •900 000 kronor inom mjölksektorn •Bioenergi 30 %, stödtak 1 800 000 kronor Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 11. Socialfonden Kompetensförsörjning för sysselsatta på flera arbetsplatser: underlätta utveckling i takt med arbetslivets krav öka kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskap om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 12. Regionalstöd • Övre Norrland • Mellersta Norrland • Norra Mellansverige • Östra Mellansverige • Stockholm • Västsverige • Småland och Öarna • Skåne-Blekinge • Öresund-Kattegat- Skagerrak Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 13. Interreg-projekt för Sverige Interregionala Gränsöverskridande och Transnationella För Interregionala projekt är Sverige i EU:s Region Nord och måste samarbeta med minst ett land vardera från EU:s Region Väst eller Region Syd eller Region Öst Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 14. 1. Programmen skiljer sig Något om EUFoU från svenska FoUprogram. I regel mer praktiska 2. Svenska kommuner har framgångsrikt vunnit stöd 3. Det mesta är mycket tydliga beställningsprogram 4. Konkurrensen hård 5. Sjunde Ramprogrammet är starkt påverkat av oro för EU:s konkurrenskraft 6. Ofta krävs medverkan av slutanvändare och infor- mationsspridare Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 15. Research for SMEs or SME Associations Funding/Capacities EU betalar forskarna för grupper av SMEs eller för grupper av SMEs Minst tre länder, Minst två forskande organisationer Bottom-up Max EU-stöd 110 % av subcontracted Research, tex 700 000 € Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 16. LIFE – missing link LIFE+ är EU:s miljöfond som ger stöd till demonstrationsprojekt och best practice/goda exempel som bidrar till att utveckla och genomföra EU:s miljöpolitik, särskilt 6 miljöhandlingsprogrammet LIFE är bryggan mellan studier och investeringar i befintliga metoder/teknik LIFE är inte återkommande verksamhet Test att metoder fungerar i praktiken Ca 5 - 30 miljoner kr per projekt Ca 50 % medfinansiering Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 17. ECO-Innovation- Pilot and market replication projects Produkter, tjänster, processer och affärs/ledningsmetoder som ligger nära marknadsintroduktion. Ska ha testats framgångsrikt och visat sig lönsamt. Marknadsintroduktion kan ha uteblivit på grund av för höga risker. Årsbudget ca: 30 000 000 EUR Drygt 40 projekt/år Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 18. Intelligent energy 3 participant countries Deadline förra årets call: 20110512 Projekt < 2,5 M€, högst 75 % stöd Best practiceprojekt syftar till kunskapsspridning i vid bemärkelse för att undanröja marknadshinder Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 19. Internationella programkontoret Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Programmet för livslångt lärande (EU) • Andra EU-finansierade program • Sidaprogram • Andra nationella program • Nordiska program Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 20. Varför satsa på att komma med i andras EU-projekt Du slipper administrationen Om leverantör får Du betalt EU kräver projektledare med styrka Flera program kräver offentlig medfinansiering Programmen bygger delvis på samma politik Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 21. Första prioritet för den lilla enheten i stor Håll kontakt med Era egna specialister organisation: Bli en möjlig Utse medarbetare att följa utbildningar och partner information Häng med i RUP/RTP-arbetet Bygg kontaktnät: Länsstyrelser, andra myndigheter, kommuner, universitet, högskolor Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 22. Myndigheter kan arbeta med programmen i ordning Nationellt administrerade program I Gränsöverskridande N T program E R Utbildningsprogram N A Program som koordineras T på EU-nivå I O N E L L Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2 T
 • 23. 1. EEN: Hitta samarbeten Prioritetsordning för 2. Om Du har FoU-behov det lilla Registrera för innovationsföretaget partnerskap i Cordis 3. Lär Dig möjligheterna och bygg kontaktnät 4. Ring Länsstyrelsen om Landsbygdsprogrammet 5. Ta fram ett projektkoncept och intressera partners 6. Gör en ansökan Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2
 • 24. Hur gör Du nu? 1. Studera och bestäm vilka EU- bidrag Din organisation har råd att avstå från! 2. Köp hjälp eller studera på http://EU-bidrag.org med -Presentationer -22 krönikor om praktisk nytta av EU-bidrag för innovatörer och -länkar till alla svenska EU-bidrag i höger spalt med rubrik PENG EU- POLICY 3. Du når mig på info(@)ecoinnovation.se eller 070- 2994762 Eco Innovation AB Miljösuccéer och EU-bidrag 2