SlideShare a Scribd company logo
miedzyinnymi.org.pl
Między Innymi
Informacje nt.
migracji i uchodźctwa
miedzyinnymi.org.pl
miedzyinnymi.org.pl
Frequently asked questions (FAQ)
Kim jest migrant/migrantka?
Ilu uchodźców jest na całym świecie?
Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców
przybywających z Syrii?
Ilu obecnie jest syryjskich uchodźców na świecie?
Kto ucieka do Unii Europejskiej?
Kto ucieka do Polski?
Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status
uchodźcy?
Jak możesz pomoć migrantom i ochodźcom?
miedzyinnymi.org.pl 3
Kim jest migrant/ka?
Migrant/ka to osoba, która …
 podróżuje
 studiuje za granicą
 pracuje za granicą
 ucieka ze swojego kraju z powodu wojny
 wraca do swojego kraju
 jest przedstawicielem/ką mniejszości
narodowej/etnicznej
miedzyinnymi.org.pl 4
Kim jest migrant/ka?
Migrant/ka to osoba, która …
 podróżuje
 studiuje za granicą
 pracuje za granicą | imigranci, emigranci,
expatrianci, migranci ekonomiczni
 ucieka swojego kraju z powodu wojny | uchodźcy,
ubiegających się o azyl/status uchodźcy
 wraca do swojego kraju | reemigranci, repatrianci
 jest przedstawicielem/ką mniejszości narodowej
miedzyinnymi.org.pl
Migranci i uchodźcy…
Źródło: refugee.pl
Migranci
Osoba, która dobrowolnie wyjeżdża
ze swojego kraju do innego
państwa np. w celu pracy lub
edukacji. Sam decyduje kiedy chce
wrócić do swojej ojczyzny,
ponieważ nie grozi mu tam żadne
niebezpieczeństwo.
Według danych Urzędu do Spraw
Cudzoziemców z początkiem lipca
2015 roku w Polsce mogło
przebywać około 190 tys.
cudzoziemców. Były to osoby, które
miały prawo pobytu w Polsce.
Uchodźca
Osoba, która z powodu
uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem z powodu rasy,
narodowości, religii, poglądów
politycznych lub przynależności do
określonej grupy społecznej
przebywa poza terytorium swojego
państwa i z powodu tych obaw nie
chce lub nie może korzystać z
ochrony tego państwa (definicja z
Konwencji Genewskiej o Statusie
Uchodźców z 1951 r.).
miedzyinnymi.org.pl 6
Ile uchodźców jest na całym świecie?
 25 mln.
 40 mln.
 60 mln.
 80 mln.
miedzyinnymi.org.pl 7
Ile uchodźców jest na całym świecie?
 25 mln. 2014
 40 mln.
 60 mln.
 80 mln. 13,9 mln.
Źródło: Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
miedzyinnymi.org.pl 8
Uchodźcy na świecie
miedzyinnymi.org.pl 9
Jaki kraj przyjmuje
najwięcej uchodźców z Syrii?
 UE
 Irak
 Liban
 Jordania
 Turcja
 Egipt
 Arabia Saudyjska
miedzyinnymi.org.pl 10
Jaki kraj przyjmuje
najwięcej uchodźców z Syrii?
 UE
 Irak
 Liban
 Jordania
 Turcja
 Egipt
 Arabia Saudyjska
miedzyinnymi.org.pl 11
Ilu uchodźców pochodzi z Syrii?
 2 mln.
 4 mln.
 8 mln.
 12 mln.
 16 mln.
miedzyinnymi.org.pl 12
Ile uchodźców pochodzi z Syrii?
 2 mln.
 4 mln.
 8 mln.
 12 mln.
 16 mln.
miedzyinnymi.org.pl 13
Ile uchodźców pochodzi z Syrii?
miedzyinnymi.org.pl 14
Ile uchodźców pochodzi z Syrii?
miedzyinnymi.org.pl 15
Obywatele jakich krajów uciekają
do Unii Europejskiej?
 Syria
 Afganistan
 Liban
 Ira
 Serbia
 Erytrea
 Sudan
 Pakistan
 Kosowo
miedzyinnymi.org.pl 16
Obywatele jakich krajów uciekają
do Unii Europejskiej?
 Syria
 Afganistan
 Liban
 Sudan
 Pakistan
 Kosowo
 Irak
 Serbia
 Erytrea
miedzyinnymi.org.pl 17
Obywatele jakich krajów uciekają
do Unii Europejskiej?
 Syria
 Afganistan
 Liban
 Sudan
 Pakistan
 Kosowo
Źródło: UNHCR
 Irak
 Serbia
 Erytrea
miedzyinnymi.org.pl 18
Kto ucieka
do Polski?
 Syria
 Afganistan
 Liban
 Sudan
 Pakistan
 Kosowo
Źródło: Eurostat 2014
(Gazeta Wyborcza)
 Irak
 Serbia
 Erytrea
miedzyinnymi.org.pl
Ilu uchodźców
przyjedzie do Polski?
Źródło: refugee.pl
 2000
 4000
 7000
 10.000
 12.000
 15.000
miedzyinnymi.org.pl
Ilu uchodźców
przyjedzie do Polski?
Źródło: refugee.pl
 2000
 4000
 7000
do 10.000
 12.000
 15.000
miedzyinnymi.org.pl
Ilu uchodźców
przyjedzie do Polski?
Źródło: refugee.pl
 2000
 4000
 7000
do 10.000
 12.000
 15.000
wg. Kwota relokacji UE
miedzyinnymi.org.pl
7000 uchodźców...
Źródło: refugee.pl
miedzyinnymi.org.pl 23
Jaką pomoc dostaje osoba
starająca się o status uchodźy?
 Zakwaterowanie
 50,- zł kieszonkowe
 950,- zł/mies./osoba (1 osoba)
 Opieka medyczna
 600,- zł/mies./osoby (2 osób)
 Transport publiczne
 Dostęp do szkół publicznych
miedzyinnymi.org.pl 24
Jaką pomoc dostaje osoba
starająca się o status uchodźy?
Pomoc w ośrodku
 Zakwaterowanie
 50,- zł kieszonkowe
 Opieka medyczna
 Transport publiczne
 Dostęp do szkół
publicznych
Poza ośrodkiem
 950,- zł/mies./osoby (1
osoba)
 Opieka medyczna
 600,- zł/mies./osoby (2
osób)
 Dostęp do szkół
publicznych
miedzyinnymi.org.pl 25
JAKĄ POMOC DOSTAJE OSOBA
STARAJĄCA SIĘ O STATUS UCHODŹCY?
Źródło: Gazeta Wyborcza
miedzyinnymi.org.pl
Integracja uchodźców w Polsce
Źródło: refugee.pl
miedzyinnymi.org.pl
Jak możesz pomóc
uchodźcom i migrantom?
Caritas
http://www.syria-akcjecaritas.com/
Fundacja REFUGEE.PL
http://refugee.pl/aktualnosci/
Fundacja Wolna Syria
http://www.wolnasyria.org/
Lekarze bez Granic
http://www.msf.org/
Polska Akcja Humanitarna
http://www.pah.org.pl/
UNHCR
http://www.unhcr.org/
UNICEF
https://www.unicef.pl/
miedzyinnymi.org.pl
Jeśli nie zaznaczono inaczej...
Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu.
INFORMATOR - Maciej Czarnecki, Mariusz Jałoszewski, Tomasz Kwaśniewski
18.09.2015 | http://wyborcza.pl/1,75478,18834127,uchodzcy-w-polsce.html#ixzz
Fundacja REFUGEE.PL
http://refugee.pl/aktualnosci/
Zdjęcia pixabay, Licencja: Creative Commons CC0
Źródło
Między Innymi
Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „Między
Innymi” | http://www.miedzyinnymi.org.pl/
Między Innymi na facebooku
https://www.facebook.com/MiedzyInnymiWarsztatyEd
ukacjiMiedzykulturowej/?fref=ts

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

Migracje i uchodźco

 • 2. miedzyinnymi.org.pl Frequently asked questions (FAQ) Kim jest migrant/migrantka? Ilu uchodźców jest na całym świecie? Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców przybywających z Syrii? Ilu obecnie jest syryjskich uchodźców na świecie? Kto ucieka do Unii Europejskiej? Kto ucieka do Polski? Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźcy? Jak możesz pomoć migrantom i ochodźcom?
 • 3. miedzyinnymi.org.pl 3 Kim jest migrant/ka? Migrant/ka to osoba, która …  podróżuje  studiuje za granicą  pracuje za granicą  ucieka ze swojego kraju z powodu wojny  wraca do swojego kraju  jest przedstawicielem/ką mniejszości narodowej/etnicznej
 • 4. miedzyinnymi.org.pl 4 Kim jest migrant/ka? Migrant/ka to osoba, która …  podróżuje  studiuje za granicą  pracuje za granicą | imigranci, emigranci, expatrianci, migranci ekonomiczni  ucieka swojego kraju z powodu wojny | uchodźcy, ubiegających się o azyl/status uchodźcy  wraca do swojego kraju | reemigranci, repatrianci  jest przedstawicielem/ką mniejszości narodowej
 • 5. miedzyinnymi.org.pl Migranci i uchodźcy… Źródło: refugee.pl Migranci Osoba, która dobrowolnie wyjeżdża ze swojego kraju do innego państwa np. w celu pracy lub edukacji. Sam decyduje kiedy chce wrócić do swojej ojczyzny, ponieważ nie grozi mu tam żadne niebezpieczeństwo. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców z początkiem lipca 2015 roku w Polsce mogło przebywać około 190 tys. cudzoziemców. Były to osoby, które miały prawo pobytu w Polsce. Uchodźca Osoba, która z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza terytorium swojego państwa i z powodu tych obaw nie chce lub nie może korzystać z ochrony tego państwa (definicja z Konwencji Genewskiej o Statusie Uchodźców z 1951 r.).
 • 6. miedzyinnymi.org.pl 6 Ile uchodźców jest na całym świecie?  25 mln.  40 mln.  60 mln.  80 mln.
 • 7. miedzyinnymi.org.pl 7 Ile uchodźców jest na całym świecie?  25 mln. 2014  40 mln.  60 mln.  80 mln. 13,9 mln. Źródło: Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 • 9. miedzyinnymi.org.pl 9 Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców z Syrii?  UE  Irak  Liban  Jordania  Turcja  Egipt  Arabia Saudyjska
 • 10. miedzyinnymi.org.pl 10 Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców z Syrii?  UE  Irak  Liban  Jordania  Turcja  Egipt  Arabia Saudyjska
 • 11. miedzyinnymi.org.pl 11 Ilu uchodźców pochodzi z Syrii?  2 mln.  4 mln.  8 mln.  12 mln.  16 mln.
 • 12. miedzyinnymi.org.pl 12 Ile uchodźców pochodzi z Syrii?  2 mln.  4 mln.  8 mln.  12 mln.  16 mln.
 • 15. miedzyinnymi.org.pl 15 Obywatele jakich krajów uciekają do Unii Europejskiej?  Syria  Afganistan  Liban  Ira  Serbia  Erytrea  Sudan  Pakistan  Kosowo
 • 16. miedzyinnymi.org.pl 16 Obywatele jakich krajów uciekają do Unii Europejskiej?  Syria  Afganistan  Liban  Sudan  Pakistan  Kosowo  Irak  Serbia  Erytrea
 • 17. miedzyinnymi.org.pl 17 Obywatele jakich krajów uciekają do Unii Europejskiej?  Syria  Afganistan  Liban  Sudan  Pakistan  Kosowo Źródło: UNHCR  Irak  Serbia  Erytrea
 • 18. miedzyinnymi.org.pl 18 Kto ucieka do Polski?  Syria  Afganistan  Liban  Sudan  Pakistan  Kosowo Źródło: Eurostat 2014 (Gazeta Wyborcza)  Irak  Serbia  Erytrea
 • 19. miedzyinnymi.org.pl Ilu uchodźców przyjedzie do Polski? Źródło: refugee.pl  2000  4000  7000  10.000  12.000  15.000
 • 20. miedzyinnymi.org.pl Ilu uchodźców przyjedzie do Polski? Źródło: refugee.pl  2000  4000  7000 do 10.000  12.000  15.000
 • 21. miedzyinnymi.org.pl Ilu uchodźców przyjedzie do Polski? Źródło: refugee.pl  2000  4000  7000 do 10.000  12.000  15.000 wg. Kwota relokacji UE
 • 23. miedzyinnymi.org.pl 23 Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźy?  Zakwaterowanie  50,- zł kieszonkowe  950,- zł/mies./osoba (1 osoba)  Opieka medyczna  600,- zł/mies./osoby (2 osób)  Transport publiczne  Dostęp do szkół publicznych
 • 24. miedzyinnymi.org.pl 24 Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźy? Pomoc w ośrodku  Zakwaterowanie  50,- zł kieszonkowe  Opieka medyczna  Transport publiczne  Dostęp do szkół publicznych Poza ośrodkiem  950,- zł/mies./osoby (1 osoba)  Opieka medyczna  600,- zł/mies./osoby (2 osób)  Dostęp do szkół publicznych
 • 25. miedzyinnymi.org.pl 25 JAKĄ POMOC DOSTAJE OSOBA STARAJĄCA SIĘ O STATUS UCHODŹCY? Źródło: Gazeta Wyborcza
 • 26. miedzyinnymi.org.pl Integracja uchodźców w Polsce Źródło: refugee.pl
 • 27. miedzyinnymi.org.pl Jak możesz pomóc uchodźcom i migrantom? Caritas http://www.syria-akcjecaritas.com/ Fundacja REFUGEE.PL http://refugee.pl/aktualnosci/ Fundacja Wolna Syria http://www.wolnasyria.org/ Lekarze bez Granic http://www.msf.org/ Polska Akcja Humanitarna http://www.pah.org.pl/ UNHCR http://www.unhcr.org/ UNICEF https://www.unicef.pl/
 • 28. miedzyinnymi.org.pl Jeśli nie zaznaczono inaczej... Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. INFORMATOR - Maciej Czarnecki, Mariusz Jałoszewski, Tomasz Kwaśniewski 18.09.2015 | http://wyborcza.pl/1,75478,18834127,uchodzcy-w-polsce.html#ixzz Fundacja REFUGEE.PL http://refugee.pl/aktualnosci/ Zdjęcia pixabay, Licencja: Creative Commons CC0 Źródło Między Innymi Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi” | http://www.miedzyinnymi.org.pl/ Między Innymi na facebooku https://www.facebook.com/MiedzyInnymiWarsztatyEd ukacjiMiedzykulturowej/?fref=ts