SlideShare a Scribd company logo
Sari Nuikki
Työelämän mielenterveys –yksikön
päällikkö, työterveyspsykologi
sari.nuikki@mieli.fi
Missionani on edes rikkahippusen verran olla
vaikuttamassa siihen, että mielen hyvinvointi aidosti
huomioidaan työelämässä – ei siksi, että se on tuottavaa
vaan siksi, että se on arvo itsessään.
.f
i
MIELI Suomen Mielenterveys ry
• Yli 50 paikallista mielenterveysseuraa
• Yli 30 valtakunnallista jäsenjärjestöä
• 22 kriisikeskusta
• Rikosuhripäivystyksen hallinnointi
yhteistyössä viiden järjestön ja
kirkon kanssa
Paikallinen mielenterveysseura
Paikallainen mielenterveysseura
& kriisikeskus
Maailman vanhin
mielenterveysalan kansalaisjärjestö
Tavoite parantaa mielen
hyvinvointia Suomessa
• Mielenterveyden edistäminen
kehittämishankkein ja koulutuksin
• Kriiseissä auttaminen: Kriisipuhelin &
Sekasin-chat (myös ukrainan- ja
venäjänkielinen)
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• Vapaaehtoistoiminta
Mielenterveys ja työ:
Mielenterveyden tuki työpaikalla –
toimintamalli työterveysyhteistyöhön
• Mielenterveyden tila Suomessa
• Mielenterveyden tuen toimintamalli osana Työelämän
mielenterveys –ohjelmaa
• Miten mielenterveysasiat hoituvat työterveyshuoltojen vs.
asiakasorganisaatioiden näkökulmasta?
• Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla - muutama
esimerkki
• Pilottityöpaikkojen seurantakysely
• Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli
Sisältö
27.1.2023
4 |
Mielenterveyden tila
Suomessa
27.1
5
Mielenterveyden ulottuvuudet
1.12.2022
6 |
Positiivinen mielenterveys Suomessa
(FinTerveys 2017, seurantatutkimus 2020-2021)
7
Korkea positiivinen mielenterveys n. 14%.
Kohtalainen positiivinen mielenterveys n. 70%
Matala positiivinen mielenterveys n. 16 %.
+ 60-vuotiailla enemmän positiivista mielenterveyttä kuin
nuoremmilla.
27.1.2023
8 |
Mielenterveyskuntoutujien määrän kasvu viimeksi kuluneiden 25
vuoden aikana (lähde: KELA)
27.1.2023
9 |
890 %
Mielenterveys ja työ
27.1.2023
11
Mielenterveyden tuki työpaikalla –
toimintamalli työterveysyhteistyöhön
Tarkoitus: Kehittää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen
yhteistyötä siten, että se olisi aiempaa ennakoivampaa
ja ennaltaehkäisevämpää.
Tavoite: Luoda toimintamalli mielenterveyttä tukevaan
työterveysyhteistyöhön työpaikoille ja
työterveyshuoltoihin
27.1.2023
12
27.1.2023
13 |
Pauliina
Mattila-
Holappa
Minna
Majuri
Kaisa
Harjunpää
Hanna
Hakulinen
Henna
Laitio
Sari
Nuikki
(MIELI ry)
Saija
Koskensalmi
(MIELI ry)
Mari-Anne
Wallius
Taina
Kinnari
Lisbeth
Forsman-Grönholm
Terhi
Kalliokoski
Elina
Virtanen
Marika
Lassfolk
Hanna-Reetta
Räsänen
Tarja Säily Heli
Hannonen
Tuulia Varanka-
Ruuskanen
Eija-Maria
Gerlander
Rekrytointi
Nykytilan kartoitus
Näkemysten tarkastelu
Pilotointi
Yhteinen näkemys
TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN VAIHEET
Lopputulos
25 työpaikka-työterveyshuolto pilottiparia
Työterveysyhteistyön nykytilan analysointi
Toimintamalli
Pilotoitavan kohteen valitseminen
Mielenterveyttä tukevan yhteistyön kehittäminen 10/21 – 5/22
Pilotointien pohjalta työpajatyöskentelyä
Kesäkuu
2021
Elokuu
2021
Syyskuu
2021
Lokakuu
2021
Kesäkuu
2022
Lokakuu
2022
Hankkeessa mukana olleiden työpaikkojen koko
27.1.2023
15 |
4%
4%
9%
83%
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
1 - 10 henkilöä
11 - 20 henkilöä
21 - 50 henkilöä
51 - 250 henkilöä
251 tai enemmän
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:4.65, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
69%
(69%)
19%
(22%) 13%
(0,2%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Lääkäriasema Entinen liikelaitos Integroitu
Hankkeessa mukana olleet työterveyshuollot
27.1.2023
16 |
Onko mielen hyvinvointi huomioitu
työterveysyhteistyössä?
• Kyllä
• Ei
• En osaa sanoa
https://www.mentimeter.com/app/presentation/alg4j2fpm2pahz1t586a6ivuoxu8xxzb
Menti.com koodi 8816 1915
27.1.2023
17 |
Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä?
73,9 %
4,3 %
21,7 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:1.48, Hajonta:0.83) (Vastauksia:23)
Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:15)
Ohjaako työpaikkaselvitys työn myönteisten voimavarojen havainnointiin ja
vahvistamiseen?
35,0 %
25,0 %
40,0 %
92,9 %
7,1 %
0,0 %
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.05, Hajonta:0.86) (Vastauksia:20)
Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.07, Hajonta:0.26) (Vastauksia:14)
Koetaanko toimintasuunnitelma mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta
hyödylliseksi?
39,1 %
17,4 %
43,5 %
73,3 %
0,0 %
26,7 %
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.04, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.53, Hajonta:0.88) (Vastauksia:15)
Työpaikkaselvitykset olivat psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden osalta puutteellisia
• Työpaikkaselvityksissä psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät kannattaa
kartoittaa kunnolla ja ottaa työterveyspsykologi selvitykseen mukaan
Jos selvitys oli tehty, voimavarat saatettiin mainita, mutta niihin ei oltu mietitty niitä säilyttäviä tai
vahvistavia toimia
• Voimavaralähtöisyyttä kannattaa tietoisesti lisätä
Useimmat toimintasuunnitelmat olivat ”copy-paste” –tyyppisiä työterveyshuollon palvelulistoja myös
mielenterveyden tuen osalta
• Voisiko toimintasuunnitelmasta luoda elävä yhteistyötä ohjaava dynaaminen
dokumentti, joka aidosti huomioi organisaation mielen hyvinvoinnin tarpeet?
Suunniteltu mielenterveysyhteistyö ja sen mittarit riskilähtöistä ja korjaavaa
• Rinnalle rakennettava mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä
edistävää yhteistoimintaa
• Työterveyshuollon rooli aitona yhteistyökumppanina ja mielen hyvinvoinnin
ennakoivana asiantuntijana, joka tukee työpaikkaa, kaipaa vahvistusta
Alkukartoituksen dokumenttien tarkastelussa esiin tulleita kehittämistarpeita
27.1.2023
21 |
Toimintamallin kehittäminen
pilotointien avulla
Muutama nosto piloteista, joissa MIELI ry oli
kehittäjäkumppanina
1.12.2022
Tavoitteet
• Työyhteisön voimavaratekijöiden vahvistaminen
• Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten haasteiden
hoitaminen heti niiden ilmetessä
• Esihenkilöiden osaamisen, kyvyn ja uskalluksen kasvattaminen
sekä rohkaiseminen avun hakemiseen ennen kuin
työyhteisötilanteet mutkistuvat
Yksilötuen rinnalle työyhteisön tukea
esimerkkinä Työyhteisön varhaisen tuen malli
27.1.2023
24 |
Työyhteisön varhaisen tuen malli
27.1.2023
25 |
Taso Työyhteisön kuvaus Kehittämistoimien sisältö
Toimiva
työyhteisö
Tavoiteltava tilanne, johon normaalisti
liittyy ajoittain pieniä haasteita.
Ylläpidetään ja vahvistetaan
olemassa olevaa hyvää
työyhteisön toimintaa.
Pieni
huoli
Tasolle määriteltiin kriteerit sekä
työpaikan havainnoista ja tiedoista
(mm. riskien arviointi,
henkilöstökyselyt, vaihtuvuus) että
työterveyshuollon havainnoista ja
tiedoista (mm. työpaikkaselvitys,
suurkuluttajat, sairaspoissaolot).
Esihenkilövastuisesti yhdessä
työyhteisön kanssa tehdään
aktiivisesti toimenpiteitä,
ulkopuolista tukea tarvittaessa
hyödyntäen.
Suuri
huoli
Tasolle määriteltiin sekä työpaikan että
työterveyshuollon kriteerit.
Ulkopuolista tukea ja apua
tarjotaan aktiivisesti (työpaikan,
työterveyshuollon ja muiden
tahojen).
27.1.2023
26 |
Toimiva työyhteisö Pieni huoli Suuri huoli
Työntekijöiden
keskinäinen yhteistyö
Työn tavoitteet ohjaavat tekemistä,
keskinäistä arvostusta ja luottamusta,
avoimuutta, myönteistä asennetta,
innostusta, työn imua
Vuorovaikutuksen haasteita, muutoksia
käytöksessä ja motivaatiossa, osoitetaan
arvostuksen puutetta, pelisääntöjä ei noudateta,
vastuuttomuutta, negatiivisuuden lisääntymistä
Konflikti, ratkaisematon pitkittynyt
ristiriita, työyhteisökriisi
Työkavereiden tuki työn
tekemiseen
Apua ja tukea saatavilla, yhdessä
oppimista, virheiden sallimista
Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, tietoa ei
jaeta, yhteistyö ei suju, sopimuksista ei pidetä
kiinni
Työkaverista ei välitetä, jätetään
yksin, sorsimista, negatiivinen
palaute vallalla, kiusaamista
Yhteistyö ja
vuorovaikutus
esihenkilön kanssa
Kannustavaa, rakentavaa, myönteistä
ja työkeskeistä vuorovaikutusta
Vuorovaikutuksessa haasteita, ei riittävää
dialogia, palavereissa hiljaisuutta, ei osallistuta
kokouksiin
Ei toimita ohjeiden ja pelisääntöjen
mukaan, työt eivät suju, aikataulut
pettävät
Esihenkilön tuki työn
tekemiseen
Esihenkilön apua ja tukea saatavilla tai
luotetaan esihenkilön apuun ja tukeen
tarvittaessa, yhteistä keskustelua
tavoitteista, kannustavaa palautetta
Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, dialogi
katkonaista, tavoitemäärittely epämääräistä
Esihenkilö koetaan poissaolevana,
dialogia esihenkilön ja joidenkin
työntekijöiden välillä ei juurikaan ole,
esihenkilöllä ongelmia jaksamisessa
Työkuormitus Työssä ajoittain kuormitusta ja
stressiä, palautumista työpäivän
aikana on riittävästi, työ koetaan
mielekkäänä
Pidempiaikaista kiirettä, stressiä, virheitä,
tekemättömiä töitä, paljon ylitöitä ei ehditä
palautua, virheitä tehdään keskimääräistä
enemmän, kielteisyyttä
Poissaolot lisääntyneet hälyttävästi,
kuormituksesta ei palauduta,
negatiiviset tunteet ovat pinnassa,
kyynistymistä.
Työkäyttäytyminen Ystävällinen, myönteinen
ratkaisukeskeinen käytös,
onnistumisista iloitaan, erimielisyydet
ja ongelmat kyetään ratkaisemaan
Kielteistä käytöstä, pelisääntöjen noudattamatta
jättämistä, vastuuttomuutta, toisen onnistumisia ei
nähdä tai ne omitaan, kilpailua,
välinpitämättömyyttä
Asiatonta käytöstä,
kiusaamista, irtisanoutumisia
keskimääräistä enemmän
Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään
yhteistyöhön esimerkkinä Agenttitoiminta
liiallisen vaativuuden ennaltaehkäisemiseksi
27.1.2023
27 |
UUPUMUSRISKI
LIIALLINEN
VAATIVUUS
ENNAKOINTI
• Luotiin valmennusmateriaali
• Valittiin agentit
• Työterveyspsykologin ja HR:n valmennus agenteille
• antaa välineitä tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ratkaista ylitunnollisuuden,
ylisuorittamisen, täydellisyyden tavoittelun ja omaa itseä kohtaan
olevan liiallisen vaativuuden aiheuttamia työssä jaksamisen haasteita
• Osana perehdytystä agentit valmentavat teemasta uudet
työntekijät
• Jatkossa koko henkilökunnalle ja esihenkilöille
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/mieli-strategia-ja-tyon-arki/tyopaikkojen-
teot-ja-oivallukset/op-turun-seudun-tarina
27.1.2023
28 |
TAVOITTEENA KULTTUURIMUUTOS ”RIITTÄVÄN HYVÄ RIITTÄÄ”
Reagoinnista
ennakoivaan
ja edistävään
yhteistyöhön esimerkkinä
Mielen hyvinvoinnin
perustan vahvistaminen
arjen valinnoilla
1.12.2022
29 |
Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen
valinnoilla
1.12.2022
30 |
• Nuoret mukana kaikessa: osallistaminen vahvistaa hyvinvointia
ja arvostuksen kokemusta – samalla pystyttiin hyödyntämään
nuorten arjen innovatiivisuus.
• Toimintamalli työterveysyhteistyöhön – Mielen hyvinvoinnin
perustan vahvistaminen arjen valinnoilla - YouTube
Pilottityöpaikkojen
seurantakysely
2021 vs. 2022
Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä?
27.1.2023
32 |
74
4
22
90
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kyllä Ei En osaa sanoa
2021 2022
Olen tyytyväinen työterveyshuollon vahvistavaan mielenhyvinvointityöhön.
27.1.2023
33 |
4%
30%
17%
26%
9%
0% 0%
50%
20%
30%
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
1 2 3 4 5
2021 2022
1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
Olen tyytyväinen työterveyshuollon ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.
27.1.2023
34 |
1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
4%
44%
17%
9%
13%
0 0
40%
60%
0
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
1 2 3 4 5
2021 2022
Olen tyytyväinen työterveyshuollon korjaavaan mielenterveystyöhön.
27.1.2023
35 |
1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
4,0 %
26,0 %
22,0 % 22,0 %
13,0 %
10%
0%
20%
60%
10%
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
1 2 3 4 5
2021 2022
Minkä asian työterveyshuolto voisi tehdä
uudella tavalla tai paremmin niin, että
työterveysyhteistyö olisi paremmin
mielenterveyttä edistävää?
https://www.mentimeter.com/app/presentation/ali2u3xeaen4x
4jtmse2ysp4qeutuggc
Menti.com koodi 5923 5141
1.12.2022
36 |
Mielenterveys ja työ
Kun tavoitteena on tehdä
mielenterveyttä tukevaa, vaikuttavaa
työterveysyhteistyötä, suunnatkaa
ensin huomio yhteistyön edellytyksiin.
• Listaus työterveysyhteistyön
toimijoiden rooleista
• Tarkistuslistat
• toimivan työterveysyhteistyön
rakenteista
• yhteistyön toimintatavoista
Työterveysyhteistyön edellytykset
27.1.2023
38 |
Hyvin muotoiltu konkreettinen tavoite
on tuloksellisen ja vaikuttavan
toiminnan lähtökohta. Pohjalle tarvitaan
työpaikan tilannekuva.
• Listaus työn voimavaratekijöistä
• Listaus työpaikkaselvityksessä
käytettävistä menetelmistä
psykososiaalisten ja kognitiivisten
voimavarojen ja riskien
tunnistamisesta
• Vinkit henkilöstön osallistamiseen
työpaikkaselvityksessä
Tunnista tarpeet, aseta yhteinen tavoite
27.1.2023
39 |
Toiminnan suunnittelussa huomioitava
• mielenterveyden haasteiden
ennaltaehkäisy
• voimavarojen vahvistaminen
• työyhteisötason toimenpiteet
• esihenkilötyö
Osiosta löytyy mm.
• Tarkistuslista mielenterveyen
ennaltaehkäisyn, voimavarojen
huomiointiin ja työyhteisötason toiminnan
suunnitteluun
• Tarkistuslista esihenkilötyön
suunnitteluun
Suunnittele ja ennakoi
27.1.2023
40 |
Tarvitaan työpaikan ja työterveyshuollon
yhteisasiantuntijuutta.
Osiosta löytyy mm.
• Työyhteisön toimivuuden tasojen kriteerit
• Työyhteisön mielen hyvinvoinnin
kehittämissuunnitelma
• Kysymyspatteristo esihenkilöille
työhyvinvointikeskustelun tueksi
• Muistilista työterveyshuollolle
esihenkilötyön tukemiseen
Toimi ja kehitä
27.1.2023
41 |
Mielenterveyden tuen tavoite määrittelee mittarit,
joilla seurataan sovittujen toimien toteutumista.
Osiosta löytyy mm.
• Työterveysyhteistyön vaikutusketju ja
esimerkkejä käytettävistä mittareista, joilla
vaikutusketjua arvioidaan
• Esimerkkejä mielenterveyden tukitoimien
osa-alueista ja mittaroinnista
• Mielenterveyden tuen auditointiprosessi
Onnistu ja kehity yhdessä
27.1.2023
42 |
Kohti mieliystävällisempää
työelämää -
ennenkuin.fi

More Related Content

What's hot

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Roland Päivi
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
Työterveyslaitos
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos
 
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos
 
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastma
ÄrsytysastmaÄrsytysastma
Ärsytysastma
Työterveyslaitos
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos
 
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
Työterveyslaitos
 
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL
 
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
THL
 
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos
 
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotRaskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
 
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
 
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
 
Ärsytysastma
ÄrsytysastmaÄrsytysastma
Ärsytysastma
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
 
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
 
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
 
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
 
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
 
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotRaskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
 

Similar to Mielenterveys ja työ

Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminenSakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Minna Kivipelto
 
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville Saarikoski
 
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Työterveyslaitos
 
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Socca_osaamiskeskus
 
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Työterveyslaitos
 
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Työterveyslaitos
 
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Vaasa_TalviTyhyt2015_MitenVaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Pauli Forma
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos
 
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissaJärjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Kristian Wahlbeck
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
THL
 
AVAIN-mittarin esittely
AVAIN-mittarin esittelyAVAIN-mittarin esittely
AVAIN-mittarin esittely
Minna Kivipelto
 
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työterveyslaitos
 
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Työterveyslaitos
 
Kalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliolan työterveys - esittelymateriaaliKalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliola
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Työterveyslaitos
 
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Socca_osaamiskeskus
 
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Samuli Sukkula
 
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossaTerveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Työterveyslaitos
 

Similar to Mielenterveys ja työ (20)

Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminenSakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
Sakari Kainulainen: Hyvinvoinnin monet muodot ja niiden mittaaminen
 
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
 
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
 
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
 
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
 
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
 
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Vaasa_TalviTyhyt2015_MitenVaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
 
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissaJärjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
Järjestöt mielenterveysvaikutusten arvioinnissa
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
 
AVAIN-mittarin esittely
AVAIN-mittarin esittelyAVAIN-mittarin esittely
AVAIN-mittarin esittely
 
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
Työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa, Yksikönjohta...
 
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
 
Kalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliolan työterveys - esittelymateriaaliKalliolan työterveys - esittelymateriaali
Kalliolan työterveys - esittelymateriaali
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
 
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
12.4.2017 Psykosos. kuormitustekijöiden hallinta työpaikalla
 
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
 
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
Geronomiopiskelijoiden posterit 2015
 
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossaTerveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
 
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 

Mielenterveys ja työ

 • 1. Sari Nuikki Työelämän mielenterveys –yksikön päällikkö, työterveyspsykologi sari.nuikki@mieli.fi Missionani on edes rikkahippusen verran olla vaikuttamassa siihen, että mielen hyvinvointi aidosti huomioidaan työelämässä – ei siksi, että se on tuottavaa vaan siksi, että se on arvo itsessään.
 • 2. .f i MIELI Suomen Mielenterveys ry • Yli 50 paikallista mielenterveysseuraa • Yli 30 valtakunnallista jäsenjärjestöä • 22 kriisikeskusta • Rikosuhripäivystyksen hallinnointi yhteistyössä viiden järjestön ja kirkon kanssa Paikallinen mielenterveysseura Paikallainen mielenterveysseura & kriisikeskus Maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö Tavoite parantaa mielen hyvinvointia Suomessa • Mielenterveyden edistäminen kehittämishankkein ja koulutuksin • Kriiseissä auttaminen: Kriisipuhelin & Sekasin-chat (myös ukrainan- ja venäjänkielinen) • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen • Vapaaehtoistoiminta
 • 3. Mielenterveys ja työ: Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön
 • 4. • Mielenterveyden tila Suomessa • Mielenterveyden tuen toimintamalli osana Työelämän mielenterveys –ohjelmaa • Miten mielenterveysasiat hoituvat työterveyshuoltojen vs. asiakasorganisaatioiden näkökulmasta? • Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla - muutama esimerkki • Pilottityöpaikkojen seurantakysely • Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli Sisältö 27.1.2023 4 |
 • 7. Positiivinen mielenterveys Suomessa (FinTerveys 2017, seurantatutkimus 2020-2021) 7 Korkea positiivinen mielenterveys n. 14%. Kohtalainen positiivinen mielenterveys n. 70% Matala positiivinen mielenterveys n. 16 %. + 60-vuotiailla enemmän positiivista mielenterveyttä kuin nuoremmilla.
 • 9. Mielenterveyskuntoutujien määrän kasvu viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana (lähde: KELA) 27.1.2023 9 | 890 %
 • 12. Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön Tarkoitus: Kehittää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyötä siten, että se olisi aiempaa ennakoivampaa ja ennaltaehkäisevämpää. Tavoite: Luoda toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön työpaikoille ja työterveyshuoltoihin 27.1.2023 12
 • 13. 27.1.2023 13 | Pauliina Mattila- Holappa Minna Majuri Kaisa Harjunpää Hanna Hakulinen Henna Laitio Sari Nuikki (MIELI ry) Saija Koskensalmi (MIELI ry) Mari-Anne Wallius Taina Kinnari Lisbeth Forsman-Grönholm Terhi Kalliokoski Elina Virtanen Marika Lassfolk Hanna-Reetta Räsänen Tarja Säily Heli Hannonen Tuulia Varanka- Ruuskanen Eija-Maria Gerlander
 • 14. Rekrytointi Nykytilan kartoitus Näkemysten tarkastelu Pilotointi Yhteinen näkemys TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN VAIHEET Lopputulos 25 työpaikka-työterveyshuolto pilottiparia Työterveysyhteistyön nykytilan analysointi Toimintamalli Pilotoitavan kohteen valitseminen Mielenterveyttä tukevan yhteistyön kehittäminen 10/21 – 5/22 Pilotointien pohjalta työpajatyöskentelyä Kesäkuu 2021 Elokuu 2021 Syyskuu 2021 Lokakuu 2021 Kesäkuu 2022 Lokakuu 2022
 • 15. Hankkeessa mukana olleiden työpaikkojen koko 27.1.2023 15 | 4% 4% 9% 83% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 - 10 henkilöä 11 - 20 henkilöä 21 - 50 henkilöä 51 - 250 henkilöä 251 tai enemmän Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:4.65, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
 • 16. 69% (69%) 19% (22%) 13% (0,2%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Lääkäriasema Entinen liikelaitos Integroitu Hankkeessa mukana olleet työterveyshuollot 27.1.2023 16 |
 • 17. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? • Kyllä • Ei • En osaa sanoa https://www.mentimeter.com/app/presentation/alg4j2fpm2pahz1t586a6ivuoxu8xxzb Menti.com koodi 8816 1915 27.1.2023 17 |
 • 18. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? 73,9 % 4,3 % 21,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:1.48, Hajonta:0.83) (Vastauksia:23) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:15)
 • 19. Ohjaako työpaikkaselvitys työn myönteisten voimavarojen havainnointiin ja vahvistamiseen? 35,0 % 25,0 % 40,0 % 92,9 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.05, Hajonta:0.86) (Vastauksia:20) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.07, Hajonta:0.26) (Vastauksia:14)
 • 20. Koetaanko toimintasuunnitelma mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta hyödylliseksi? 39,1 % 17,4 % 43,5 % 73,3 % 0,0 % 26,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.04, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.53, Hajonta:0.88) (Vastauksia:15)
 • 21. Työpaikkaselvitykset olivat psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden osalta puutteellisia • Työpaikkaselvityksissä psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät kannattaa kartoittaa kunnolla ja ottaa työterveyspsykologi selvitykseen mukaan Jos selvitys oli tehty, voimavarat saatettiin mainita, mutta niihin ei oltu mietitty niitä säilyttäviä tai vahvistavia toimia • Voimavaralähtöisyyttä kannattaa tietoisesti lisätä Useimmat toimintasuunnitelmat olivat ”copy-paste” –tyyppisiä työterveyshuollon palvelulistoja myös mielenterveyden tuen osalta • Voisiko toimintasuunnitelmasta luoda elävä yhteistyötä ohjaava dynaaminen dokumentti, joka aidosti huomioi organisaation mielen hyvinvoinnin tarpeet? Suunniteltu mielenterveysyhteistyö ja sen mittarit riskilähtöistä ja korjaavaa • Rinnalle rakennettava mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä edistävää yhteistoimintaa • Työterveyshuollon rooli aitona yhteistyökumppanina ja mielen hyvinvoinnin ennakoivana asiantuntijana, joka tukee työpaikkaa, kaipaa vahvistusta Alkukartoituksen dokumenttien tarkastelussa esiin tulleita kehittämistarpeita 27.1.2023 21 |
 • 22. Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla Muutama nosto piloteista, joissa MIELI ry oli kehittäjäkumppanina
 • 24. Tavoitteet • Työyhteisön voimavaratekijöiden vahvistaminen • Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten haasteiden hoitaminen heti niiden ilmetessä • Esihenkilöiden osaamisen, kyvyn ja uskalluksen kasvattaminen sekä rohkaiseminen avun hakemiseen ennen kuin työyhteisötilanteet mutkistuvat Yksilötuen rinnalle työyhteisön tukea esimerkkinä Työyhteisön varhaisen tuen malli 27.1.2023 24 |
 • 25. Työyhteisön varhaisen tuen malli 27.1.2023 25 | Taso Työyhteisön kuvaus Kehittämistoimien sisältö Toimiva työyhteisö Tavoiteltava tilanne, johon normaalisti liittyy ajoittain pieniä haasteita. Ylläpidetään ja vahvistetaan olemassa olevaa hyvää työyhteisön toimintaa. Pieni huoli Tasolle määriteltiin kriteerit sekä työpaikan havainnoista ja tiedoista (mm. riskien arviointi, henkilöstökyselyt, vaihtuvuus) että työterveyshuollon havainnoista ja tiedoista (mm. työpaikkaselvitys, suurkuluttajat, sairaspoissaolot). Esihenkilövastuisesti yhdessä työyhteisön kanssa tehdään aktiivisesti toimenpiteitä, ulkopuolista tukea tarvittaessa hyödyntäen. Suuri huoli Tasolle määriteltiin sekä työpaikan että työterveyshuollon kriteerit. Ulkopuolista tukea ja apua tarjotaan aktiivisesti (työpaikan, työterveyshuollon ja muiden tahojen).
 • 26. 27.1.2023 26 | Toimiva työyhteisö Pieni huoli Suuri huoli Työntekijöiden keskinäinen yhteistyö Työn tavoitteet ohjaavat tekemistä, keskinäistä arvostusta ja luottamusta, avoimuutta, myönteistä asennetta, innostusta, työn imua Vuorovaikutuksen haasteita, muutoksia käytöksessä ja motivaatiossa, osoitetaan arvostuksen puutetta, pelisääntöjä ei noudateta, vastuuttomuutta, negatiivisuuden lisääntymistä Konflikti, ratkaisematon pitkittynyt ristiriita, työyhteisökriisi Työkavereiden tuki työn tekemiseen Apua ja tukea saatavilla, yhdessä oppimista, virheiden sallimista Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, tietoa ei jaeta, yhteistyö ei suju, sopimuksista ei pidetä kiinni Työkaverista ei välitetä, jätetään yksin, sorsimista, negatiivinen palaute vallalla, kiusaamista Yhteistyö ja vuorovaikutus esihenkilön kanssa Kannustavaa, rakentavaa, myönteistä ja työkeskeistä vuorovaikutusta Vuorovaikutuksessa haasteita, ei riittävää dialogia, palavereissa hiljaisuutta, ei osallistuta kokouksiin Ei toimita ohjeiden ja pelisääntöjen mukaan, työt eivät suju, aikataulut pettävät Esihenkilön tuki työn tekemiseen Esihenkilön apua ja tukea saatavilla tai luotetaan esihenkilön apuun ja tukeen tarvittaessa, yhteistä keskustelua tavoitteista, kannustavaa palautetta Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, dialogi katkonaista, tavoitemäärittely epämääräistä Esihenkilö koetaan poissaolevana, dialogia esihenkilön ja joidenkin työntekijöiden välillä ei juurikaan ole, esihenkilöllä ongelmia jaksamisessa Työkuormitus Työssä ajoittain kuormitusta ja stressiä, palautumista työpäivän aikana on riittävästi, työ koetaan mielekkäänä Pidempiaikaista kiirettä, stressiä, virheitä, tekemättömiä töitä, paljon ylitöitä ei ehditä palautua, virheitä tehdään keskimääräistä enemmän, kielteisyyttä Poissaolot lisääntyneet hälyttävästi, kuormituksesta ei palauduta, negatiiviset tunteet ovat pinnassa, kyynistymistä. Työkäyttäytyminen Ystävällinen, myönteinen ratkaisukeskeinen käytös, onnistumisista iloitaan, erimielisyydet ja ongelmat kyetään ratkaisemaan Kielteistä käytöstä, pelisääntöjen noudattamatta jättämistä, vastuuttomuutta, toisen onnistumisia ei nähdä tai ne omitaan, kilpailua, välinpitämättömyyttä Asiatonta käytöstä, kiusaamista, irtisanoutumisia keskimääräistä enemmän
 • 27. Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään yhteistyöhön esimerkkinä Agenttitoiminta liiallisen vaativuuden ennaltaehkäisemiseksi 27.1.2023 27 | UUPUMUSRISKI LIIALLINEN VAATIVUUS ENNAKOINTI
 • 28. • Luotiin valmennusmateriaali • Valittiin agentit • Työterveyspsykologin ja HR:n valmennus agenteille • antaa välineitä tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ratkaista ylitunnollisuuden, ylisuorittamisen, täydellisyyden tavoittelun ja omaa itseä kohtaan olevan liiallisen vaativuuden aiheuttamia työssä jaksamisen haasteita • Osana perehdytystä agentit valmentavat teemasta uudet työntekijät • Jatkossa koko henkilökunnalle ja esihenkilöille https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/mieli-strategia-ja-tyon-arki/tyopaikkojen- teot-ja-oivallukset/op-turun-seudun-tarina 27.1.2023 28 | TAVOITTEENA KULTTUURIMUUTOS ”RIITTÄVÄN HYVÄ RIITTÄÄ”
 • 29. Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään yhteistyöhön esimerkkinä Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla 1.12.2022 29 |
 • 30. Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla 1.12.2022 30 | • Nuoret mukana kaikessa: osallistaminen vahvistaa hyvinvointia ja arvostuksen kokemusta – samalla pystyttiin hyödyntämään nuorten arjen innovatiivisuus. • Toimintamalli työterveysyhteistyöhön – Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla - YouTube
 • 32. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? 27.1.2023 32 | 74 4 22 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä Ei En osaa sanoa 2021 2022
 • 33. Olen tyytyväinen työterveyshuollon vahvistavaan mielenhyvinvointityöhön. 27.1.2023 33 | 4% 30% 17% 26% 9% 0% 0% 50% 20% 30% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022 1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
 • 34. Olen tyytyväinen työterveyshuollon ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. 27.1.2023 34 | 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 4% 44% 17% 9% 13% 0 0 40% 60% 0 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022
 • 35. Olen tyytyväinen työterveyshuollon korjaavaan mielenterveystyöhön. 27.1.2023 35 | 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 4,0 % 26,0 % 22,0 % 22,0 % 13,0 % 10% 0% 20% 60% 10% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022
 • 36. Minkä asian työterveyshuolto voisi tehdä uudella tavalla tai paremmin niin, että työterveysyhteistyö olisi paremmin mielenterveyttä edistävää? https://www.mentimeter.com/app/presentation/ali2u3xeaen4x 4jtmse2ysp4qeutuggc Menti.com koodi 5923 5141 1.12.2022 36 |
 • 38. Kun tavoitteena on tehdä mielenterveyttä tukevaa, vaikuttavaa työterveysyhteistyötä, suunnatkaa ensin huomio yhteistyön edellytyksiin. • Listaus työterveysyhteistyön toimijoiden rooleista • Tarkistuslistat • toimivan työterveysyhteistyön rakenteista • yhteistyön toimintatavoista Työterveysyhteistyön edellytykset 27.1.2023 38 |
 • 39. Hyvin muotoiltu konkreettinen tavoite on tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan lähtökohta. Pohjalle tarvitaan työpaikan tilannekuva. • Listaus työn voimavaratekijöistä • Listaus työpaikkaselvityksessä käytettävistä menetelmistä psykososiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja riskien tunnistamisesta • Vinkit henkilöstön osallistamiseen työpaikkaselvityksessä Tunnista tarpeet, aseta yhteinen tavoite 27.1.2023 39 |
 • 40. Toiminnan suunnittelussa huomioitava • mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisy • voimavarojen vahvistaminen • työyhteisötason toimenpiteet • esihenkilötyö Osiosta löytyy mm. • Tarkistuslista mielenterveyen ennaltaehkäisyn, voimavarojen huomiointiin ja työyhteisötason toiminnan suunnitteluun • Tarkistuslista esihenkilötyön suunnitteluun Suunnittele ja ennakoi 27.1.2023 40 |
 • 41. Tarvitaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisasiantuntijuutta. Osiosta löytyy mm. • Työyhteisön toimivuuden tasojen kriteerit • Työyhteisön mielen hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma • Kysymyspatteristo esihenkilöille työhyvinvointikeskustelun tueksi • Muistilista työterveyshuollolle esihenkilötyön tukemiseen Toimi ja kehitä 27.1.2023 41 |
 • 42. Mielenterveyden tuen tavoite määrittelee mittarit, joilla seurataan sovittujen toimien toteutumista. Osiosta löytyy mm. • Työterveysyhteistyön vaikutusketju ja esimerkkejä käytettävistä mittareista, joilla vaikutusketjua arvioidaan • Esimerkkejä mielenterveyden tukitoimien osa-alueista ja mittaroinnista • Mielenterveyden tuen auditointiprosessi Onnistu ja kehity yhdessä 27.1.2023 42 |