SlideShare a Scribd company logo
FILIPINO V
URI NG PANGNGALAN
salitang pantawag sa karaniwang
ngalan, ng tao,bagay hayop, lugar o
pangyayari. Ang pangngalang ito ay
ditiyak at nagsisimula sa maliit na
titik.
Halimbawa:
tao -bata, lalaki, babae, magulang,
kapatid
bagay -bag, upuan, kurtina, lapis, papel
hayop -kalabawa, baka, aso, ibon
lugar -baryo, hospital, palengke, lunsod,
pangyayari -binyag, rebolusyon,
pagtatapos,
pantawag sa tiyak na ngalan ng tao,
bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito
ay nagsisimula sa malaking titik.
Halimbawa:
tao - Jose Rizal, Gng. Maria Cruz,Myrna,
Justine
bagay - Nike Shoes, Michaela Bag, Paperdoll
Dress
hayop - Bertong Kalabaw, Brownie (aso),
Katya(pusa)
lugar - Simbahan ng Barasoain. Manila,
Hongkong
pangyayari - Pasko ng Pagkabuhay, Edsa People
Power
3. Pangngalang kongkreto o
tahas – Ito ay ngalan ng mga
bagay na nakikita o nahihipo.
Halimbawa: aklat, mesa,
sabon, manga, tubig, upuan
Mga Aralin sa Week 4
4. Pangngalang di-kongkreto o
basal – Ito ay salitang
pantawag na may kinalaman sa
ating emosyon o damdamin.
Halimbawa: lungkot, hapdi,
talino, ligaya, lagim
Mga Aralin sa Week 4
5. Pangngalang lansakan – Ito
ay pangngalang tumutukoy sa
maramihan o pangkatan.
Halimbawa: langkay, dosena,
kumpol, batalyon, buwig.
Ayon kay Bailey Willis sa kanyang
Teoryang Bulkanismo o Pacific Theory, ang
Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng
mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang
Teoryang Tulay ng Lupa o Land Bridges naman
ay pinaniniwalaang dating kabahagi ang
Pilipinas sa Continental Shelf o mga tipak
ng lupa sa katubigan na nakakabit sa mga
kontinenteng mga tulay na lupa ang mga pulo
sa isa’t-isa at ang ilang karatig bansa sa
Timog-silangan Asya. Lumubog ang mga
mababang bahagi nito dahil sa pagkatunaw ng
yelo, may 250 000 taon ang nakalipas ng
umapaw ang karagatan.
Ang mitolohiya ay mga sali-salimuot
na kwento na ang layunin ay maipaliwanag
ang sagisag ng mahahalagang balangkas ng
buhay. Ayon sa mitolohiya, may tatlong
higanteng naglaban-laban gamit ang mga
bato at mga dakot ng lupa. Nahulog ito sa
dagat at siyang bumuo sa kapuluan ng
Pilipinas. Sa paniniwala ng mga Bagobo,
nilikha daw ng kanilang diyos na si Melu
ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon
naman sa paniniwala ng mga Manobo, ang
daigdig ay mula sa kuko ng kanilang
diyos.
Ang mapanuring pag-
iisip ay ang kakayahang
magsuri ng mga ideya at
lumutas ng mga
suliranin.
Hindi lahat ng ating
naririnig at nababasa ay
pawang may katotohanan,
kaya kailangan nating
suriing mabuti ang mga
impormasyong nakukuha sa
pamamagitan nang
pagsangguni sa mga
lehitimong pinagmulan.
Dapat bang paniwalaan
kaagad ang lahat ng
ating nababasa o
naririnig mula sa mga
balita? Bakit kaya
kailangang suriin muna
natin ang mga ito bago
paniwalaan at magpasiya.
Ang pagkakaroon nang
mapanuring pag-iisip ay
isang katangian na maaaring
ipagmalaki ng isang tao. Sa
lahat, bukod tanging tao
ang may pinakanatatanging
kasanayang gumamit nang
mapanuring pag-iisip.
Kabilang na rito ang
pagsusuri sa
katotohanan at
pagkilala sa kung aling
bagay ang nakabubuti o
nakasasama sa atin.
Ang mapanuring pag-
iisip ay naipahahayag sa
masusing pagtatanong,
pagsusuri ng mga
kasagutan at pagpili nang
wastong sagot bago gumawa
ng kahit anomang
desisyon.
Kailangan na maglaan nang
sapat na panahon para
masuri ang katotohanan ng
mga imporamasyon.
Susuriin ito sa
pamamagitan nang
pagsangguni mula sa
lehitimong pinagmulan
nito at nang sa gayon ay
magkaroon tayo ng tamang
kaalaman at pagpapasiya.
Basahin ang mga
sumusunod na
pangungusap at tukuyin
kung ito ay Tama ba o
Mali.
Nagtanong si Nestor sa
kanyang tiyuhin na
doktor tungkol sa sakit
na COVID–19 para
maliwanagan.
Inaway kaagad ni Annie
ang kaniyang kaibigan
dahil ipinagkalat daw
nito na kaya siya
nakakuha ng mataas na
marka ay dahil nangopya
siya sa katabi.
Nakikinig si Raul at Joy
ng ulat panahon mula sa
PAG-ASA para malaman kung
totoo ang sinabi ng
kanyang kaibigan na may
paparating na bagyo.
Nag-panic si Harold
dahil nabasa niya sa
internet na darating na
pinakamalakas na lindol
o The Big One.
Narinig ni Martina mula
sa isang kapitbahay na
may darating na malakas
na bagyo. Agad niya
itong ibinalita sa lahat
ng kaniyang
nakasalubong.
Nabasa ni Van mula sa
pahayagan na may virus
na lumaganap sa kanilang
lugar. Nagsaliksik siya
tungkol dito at
nagtanong din sa
kaniyang mga magulang.
Kinukumpara ni Mika ang
mga balitang napakinggan
mula sa iba’t ibang
himpilan ng radyo para
makakuha ng tamang
impormasyon.
Pinaniniwalaan ni Julio
ang lahat nang sinasabi
ng kaniyang iniidolong
artista.
Sinusunod ni Mariel ang
lahat nang nakikita at
naririnig sa patalastas
tungkol sa pag-iwas sa
COVID-19.
Tuwang-tuwa si Benny
nang mabasa sa internet
na may dagdag sahod
sila, pero nang tinanong
niya ang may-ari ay
napag-alamang fake news
lang pala.
ISAISIP
Sa panahon ngayon marami na
ang nagsisilabasang fake
news, kaya dapat nating
(1) __________ nang mabuti
ang ating nababasa, nakikita
o naririnig sa pamamagitan
nang (2) __________ sa mga
(3) __________ pinagmulan ng
mga impormasyon.
lehitimo
ipaalam
suriin
pagsangguni
Mga Aralin sa Week 4
date, name and bank
account number of the
depositor, and the
amount to be deposited
in the form of checks
or cash, and the
signature of the
depositor.
Specifically, a person
who deposits or places
money in a bank account
is called a depositor.
Example of
a Cash
Deposit Slip
09/05/2022
/ /
4 3 5 6 2 3 5 7 0 6
JELLY JOY R. FERNANDEZ
5 5, 000.00
2 1, 000.00
3 600.00
4 400.00
7, 000.00
JELLY JOY R. FERNANDEZ
ACTIVITY
You have a Savings bank account
named ARTEMIS CRUZ and you want
to put an amount of 2, 000 pesos into
it, with the following cash breakdown:
two 500 pesos and ten 100 pesos.
Using the Bank Account Number 0344-
5555- 22, complete a cash deposit slip.
Fill out the form provided to you.
WITHDRAWAL
SLIP
small paper form which
has to be filled out
before making a
withdrawal of money from
a bank. After filling
out the bank slip, a
person signs on it in
the presence of a bank
teller.
A bank teller is an
employee of the bank
whose job is to help
bank customers with
their banking needs,
such as depositing
checks or cash or
making a withdrawal.
Example of
a
Withdrawal
Slip
09/05/2022 /
4 3 5 6 2 3 5 7 0 6
JELLY JOY R. FERNANDEZ
FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED
PESOS ONLY P 5, 000.00
JELLY JOY R. FERNANDEZ
ACTIVITY
You have a Savings bank account
named ARTEMIS CRUZ and you want
withdraw an amount of 5, 000 pesos
into it. Using the Bank Account
Number 0344- 5555- 22, complete a
withdrawal slip. Fill out the form
provided to you.
1. Read the instructions first indicated in the
form;
2. Check as to how the form shall be filled-out
(e.g. typewritten or handwritten);
3. Use of capital or small letter as indicated
in the form;
4. Determine which to write first: last name or
first name or vice versa;
5. Check whether you need to write only your
middle initial or your complete middle name;
6. See whether to write the month first or the
day first for birthdates; and
7. Provide other data as may be requested.
An effective way to link
cause and effect ideas is by
means of complex sentences.
A complex sentence consists
of one independent clause
and at least one dependent
clause. These clauses are
joined by subordinate
conjunctions to show clear
and precise relationship.
gymnasium
2. teenager 7.
refrigerator
3. laboratory 8.
Mathematics
4. dormitory 9.
hamburger
5. market 10.
cigarette
Nahati sa iba’t-ibang yugto ang
panahong pre-kolonyal. Tinawag ang
mga yugtong ito ng kasaysayan bilang
Panahon ng Bato na nahahati sa
Panahong Paleolitiko o Lumang Bato at
Panahong Neolitiko o Bagong Bato at
Panahon ng Metal. Ibinatay ang
katawagan ng panahong pre-kolonyal sa
mga uri ng gamit na natuklasan ng mga
tao. Natutunan ng mga sinaunang
Pilipino ang paggamit ng mga
kasangkapang yari bato.
Nahati sa iba’t-ibang yugto ang
panahong pre-kolonyal. Tinawag ang
mga yugtong ito ng kasaysayan bilang
Panahon ng Bato na nahahati sa
Panahong Paleolitiko o Lumang Bato at
Panahong Neolitiko o Bagong Bato at
Panahon ng Metal. Ibinatay ang
katawagan ng panahong pre-kolonyal sa
mga uri ng gamit na natuklasan ng mga
tao. Natutunan ng mga sinaunang
Pilipino ang paggamit ng mga
kasangkapang yari bato.
Mga Aralin sa Week 4
1. The presence or absence of oxygen in the materials
may result in the __________.
A. burning of the materials
B. melting of the materials
C. change in the materials
D. materials remain the same
2. Iron, nails, cans and other metals with iron when
exposed to moisture may develop ____________.
A. dust
B. rust
C. heat
D. fuel
1. candy wrappers made into bag
2. a broken glass thrown in the backyard
3. disinfectant bottles thrown everywhere
4. a box made into a bookshelf
5. leftover food from restaurants turned into fertilizers
6. used syringes and needles placed beside children’s
toys
7. a broken container turned into a decorative plant
holder
8. used car tires turned into park benches
9. old colorful magazines made into paper baskets
10. empty bottles of paint thrown into the garbage bin
for burning
Ang bahay kubo ay isang uri ng
payak na tahanang kinagisnan nating
mga Pilipino. Ito ay gawa sa mga
kagamitang madalas nating makita sa
kapaligiran tulad ng kawayan, dahon
ng niyog, nipa, damong kogon, at
iba pang mga maaring gamitin sa
paggawa ng bahay. Nakatayo ito sa
apat na poste na kadalasang gawa sa
matibay na kahoy o kawayan.
Ang Torogan
Sa mga pamayanan sa timog tulad ng
Marawi, ang Torogan ay isang mahalagang
tanawin. Ang ito ay isang bahay na
malaking tirahan ng pinakamataas na
antas ng tao sa kanilang lipunan gaya
ng pinuno ng Maranao, ang datu. Ang
Torogan ay gawa sa kahoy at nakatayo sa
malaking poste. Ito ay napapalamutian
ng panolong, ang katutubong disenyong
Muslim na sarimanok at Naga na inuukit
sa kahoy.
Palasyo ng Malacañang
Ang unang gusali ng Malacañang ay
bahay na bato. Ang mataas na kisame
at mga nakakurbadang suleras nito
ang naghahatid ng kapita-pitagang
anyo. Ito ang opisyal na tirah an
ngpangulo ng bansa. Pinapaganda at
ipinapaayos ito ng mga pangulong
naninirahan dito upang maging
karapat-dapat na tahanan sa
pinakamataas na opisyal.
Mga Aralin sa Week 4
Ang Bahay ni Gat Jose Rizal
Dito makikita ang mga antigong bagay
tulad ng pang-alis ng ipa ng
palay,punka o bentilador na
nakalagay sa kisame at mga pansala
ng tubig. Ang kabuuan ng bahay ay
maluwang at maaliwalas
In each of the following sentences,
underline the complete subject once
and the complete predicate twice.
1. In history class we discussed
Sacagawea’s role in the Lewis and
Clark expedition.
2. Some people can speak both French
and English.
3. The cut on Harry’s foot kept him
out of the game.
4. At a nearby table sat the actor
Cuba Gooding, Jr.
5. Hardly any news reporters were
present.
6. The lights in the houses along
the shore came on one by one.
7. The lighthouse could be seen from
the boat.
8. Two detectives questioned the
suspect.
9. Down toward the pond a goose with
six goslings waddled.
10. Did Ron Arias write The Road to
Tamazunchale
Isulat sa sagutang papel ang W kung
wasto ang isinasaad sa bawat sitwasyon,
HW naman kung hindi.
_____1. Makabubuti sa kalusugan ang
pagmamahalan.
___2. Ang pag-iipon ng matinding galit
ay nagpapagaan sa kalooban.
___3. Ang pagsisinungaling ay gawain ng
isang taong mahusay makihalubilo.
___4. Ang pagtutulungan ay palatandaan
ng magandang ugnayan sa isa’t isa.
___5. Ang pakikipag-away ay nagpapakita
ng magandang pakikitungo sa kapwa.
___6. Ang pagiging palakaibigan ay
makatutulong upang mapaunlad ang kalusugan.
___7. Ang pakikipagkuwentuhan sa mga
kapatid ay nagbibigay kasiyahan sa ating
damdamin.
___8. Ang paggalang sa mga magulang ay
indikasyon ng magandang ugnayan ng isang
pamilya.
___9. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan ay
isang patunay na tayo ay maayos makisama.
___10. Ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng
bawat isa ay isang paraan upang mapanatili
ang maligayang samahan.

More Related Content

Similar to Mga Aralin sa Week 4

Q4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptx
Q4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptxQ4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptx
Q4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptx
AhKi3
 
EPIKO_SANAYSAY.pptx
EPIKO_SANAYSAY.pptxEPIKO_SANAYSAY.pptx
EPIKO_SANAYSAY.pptx
KheiGutierrez
 
ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆
ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆
ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆
rommelhigayon1
 
Fil6 week2
Fil6 week2Fil6 week2
EsP 9 Q3 Modyul 11.pptx
EsP 9 Q3 Modyul 11.pptxEsP 9 Q3 Modyul 11.pptx
EsP 9 Q3 Modyul 11.pptx
AizahMaehFacinabao
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
EvangelineSisonOfiaz
 
Pahayag na nagpapatunay.pptx
Pahayag na nagpapatunay.pptxPahayag na nagpapatunay.pptx
Pahayag na nagpapatunay.pptx
mharizencinas1
 
2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx
2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx
2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx
nerissadizon3
 
FILIPINO.pptx
FILIPINO.pptxFILIPINO.pptx
FILIPINO.pptx
JengAraoBauson
 
FRONTLINERS.pptx
FRONTLINERS.pptxFRONTLINERS.pptx
FRONTLINERS.pptx
LouiseMiranda9
 
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptxMelc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
evafecampanado1
 
ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3
Kristine Marie Aquino
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
ambross2
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
Sally Manlangit
 
bfgvxhm mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
bfgvxhm      mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...bfgvxhm      mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
bfgvxhm mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
Ann Lorraine
 
ESP4 - Review Lesson.pptx
ESP4 - Review Lesson.pptxESP4 - Review Lesson.pptx
ESP4 - Review Lesson.pptx
ROSSANTONIUSGALAY1
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL
 
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
EDITHA HONRADEZ
 
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
EDITHA HONRADEZ
 

Similar to Mga Aralin sa Week 4 (20)

Q4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptx
Q4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptxQ4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptx
Q4_FILIPINO_MOD 7_#Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol.pptx
 
EPIKO_SANAYSAY.pptx
EPIKO_SANAYSAY.pptxEPIKO_SANAYSAY.pptx
EPIKO_SANAYSAY.pptx
 
ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆
ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆
ESP 10 COT 2-2.powerpoint123@#$_&(&(&)';':*?}§~÷§π§`∆
 
Fil6 week2
Fil6 week2Fil6 week2
Fil6 week2
 
EsP 9 Q3 Modyul 11.pptx
EsP 9 Q3 Modyul 11.pptxEsP 9 Q3 Modyul 11.pptx
EsP 9 Q3 Modyul 11.pptx
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
 
Pahayag na nagpapatunay.pptx
Pahayag na nagpapatunay.pptxPahayag na nagpapatunay.pptx
Pahayag na nagpapatunay.pptx
 
2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx
2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx
2022-2023Quarter3Modyul3_Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa.pptx
 
FILIPINO.pptx
FILIPINO.pptxFILIPINO.pptx
FILIPINO.pptx
 
FRONTLINERS.pptx
FRONTLINERS.pptxFRONTLINERS.pptx
FRONTLINERS.pptx
 
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptxMelc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
 
Pangangailangan
PangangailanganPangangailangan
Pangangailangan
 
ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
 
bfgvxhm mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
bfgvxhm      mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...bfgvxhm      mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
bfgvxhm mvhmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
 
ESP4 - Review Lesson.pptx
ESP4 - Review Lesson.pptxESP4 - Review Lesson.pptx
ESP4 - Review Lesson.pptx
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
 
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
 

More from JellyJoyRosarioFerna

MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptxMATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptxRELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
class orientation.pptx
class orientation.pptxclass orientation.pptx
class orientation.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
Science-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptxScience-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
LATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptxLATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
light.pptx
light.pptxlight.pptx
Compound Sentences.ppt
Compound Sentences.pptCompound Sentences.ppt
Compound Sentences.ppt
JellyJoyRosarioFerna
 
PLEDGE.pptx
PLEDGE.pptxPLEDGE.pptx
EPP.pptx
EPP.pptxEPP.pptx

More from JellyJoyRosarioFerna (11)

MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptxMATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
 
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptxRELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
 
class orientation.pptx
class orientation.pptxclass orientation.pptx
class orientation.pptx
 
Science-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptxScience-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptx
 
LATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptxLATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptx
 
light.pptx
light.pptxlight.pptx
light.pptx
 
Compound Sentences.ppt
Compound Sentences.pptCompound Sentences.ppt
Compound Sentences.ppt
 
MAPEH.pptx
MAPEH.pptxMAPEH.pptx
MAPEH.pptx
 
PLEDGE.pptx
PLEDGE.pptxPLEDGE.pptx
PLEDGE.pptx
 
AP & Filipino.pptx
AP & Filipino.pptxAP & Filipino.pptx
AP & Filipino.pptx
 
EPP.pptx
EPP.pptxEPP.pptx
EPP.pptx
 

Recently uploaded

FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 

Recently uploaded (13)

FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 

Mga Aralin sa Week 4

 • 1. FILIPINO V URI NG PANGNGALAN
 • 2. salitang pantawag sa karaniwang ngalan, ng tao,bagay hayop, lugar o pangyayari. Ang pangngalang ito ay ditiyak at nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa: tao -bata, lalaki, babae, magulang, kapatid bagay -bag, upuan, kurtina, lapis, papel hayop -kalabawa, baka, aso, ibon lugar -baryo, hospital, palengke, lunsod, pangyayari -binyag, rebolusyon, pagtatapos,
 • 3. pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa: tao - Jose Rizal, Gng. Maria Cruz,Myrna, Justine bagay - Nike Shoes, Michaela Bag, Paperdoll Dress hayop - Bertong Kalabaw, Brownie (aso), Katya(pusa) lugar - Simbahan ng Barasoain. Manila, Hongkong pangyayari - Pasko ng Pagkabuhay, Edsa People Power
 • 4. 3. Pangngalang kongkreto o tahas – Ito ay ngalan ng mga bagay na nakikita o nahihipo. Halimbawa: aklat, mesa, sabon, manga, tubig, upuan
 • 6. 4. Pangngalang di-kongkreto o basal – Ito ay salitang pantawag na may kinalaman sa ating emosyon o damdamin. Halimbawa: lungkot, hapdi, talino, ligaya, lagim
 • 8. 5. Pangngalang lansakan – Ito ay pangngalang tumutukoy sa maramihan o pangkatan. Halimbawa: langkay, dosena, kumpol, batalyon, buwig.
 • 9. Ayon kay Bailey Willis sa kanyang Teoryang Bulkanismo o Pacific Theory, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang Teoryang Tulay ng Lupa o Land Bridges naman ay pinaniniwalaang dating kabahagi ang Pilipinas sa Continental Shelf o mga tipak ng lupa sa katubigan na nakakabit sa mga kontinenteng mga tulay na lupa ang mga pulo sa isa’t-isa at ang ilang karatig bansa sa Timog-silangan Asya. Lumubog ang mga mababang bahagi nito dahil sa pagkatunaw ng yelo, may 250 000 taon ang nakalipas ng umapaw ang karagatan.
 • 10. Ang mitolohiya ay mga sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahahalagang balangkas ng buhay. Ayon sa mitolohiya, may tatlong higanteng naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Nahulog ito sa dagat at siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa paniniwala ng mga Bagobo, nilikha daw ng kanilang diyos na si Melu ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga Manobo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang diyos.
 • 11. Ang mapanuring pag- iisip ay ang kakayahang magsuri ng mga ideya at lumutas ng mga suliranin.
 • 12. Hindi lahat ng ating naririnig at nababasa ay pawang may katotohanan, kaya kailangan nating suriing mabuti ang mga impormasyong nakukuha sa pamamagitan nang pagsangguni sa mga lehitimong pinagmulan.
 • 13. Dapat bang paniwalaan kaagad ang lahat ng ating nababasa o naririnig mula sa mga balita? Bakit kaya kailangang suriin muna natin ang mga ito bago paniwalaan at magpasiya.
 • 14. Ang pagkakaroon nang mapanuring pag-iisip ay isang katangian na maaaring ipagmalaki ng isang tao. Sa lahat, bukod tanging tao ang may pinakanatatanging kasanayang gumamit nang mapanuring pag-iisip.
 • 15. Kabilang na rito ang pagsusuri sa katotohanan at pagkilala sa kung aling bagay ang nakabubuti o nakasasama sa atin.
 • 16. Ang mapanuring pag- iisip ay naipahahayag sa masusing pagtatanong, pagsusuri ng mga kasagutan at pagpili nang wastong sagot bago gumawa ng kahit anomang desisyon.
 • 17. Kailangan na maglaan nang sapat na panahon para masuri ang katotohanan ng mga imporamasyon.
 • 18. Susuriin ito sa pamamagitan nang pagsangguni mula sa lehitimong pinagmulan nito at nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tamang kaalaman at pagpapasiya.
 • 19. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin kung ito ay Tama ba o Mali.
 • 20. Nagtanong si Nestor sa kanyang tiyuhin na doktor tungkol sa sakit na COVID–19 para maliwanagan.
 • 21. Inaway kaagad ni Annie ang kaniyang kaibigan dahil ipinagkalat daw nito na kaya siya nakakuha ng mataas na marka ay dahil nangopya siya sa katabi.
 • 22. Nakikinig si Raul at Joy ng ulat panahon mula sa PAG-ASA para malaman kung totoo ang sinabi ng kanyang kaibigan na may paparating na bagyo.
 • 23. Nag-panic si Harold dahil nabasa niya sa internet na darating na pinakamalakas na lindol o The Big One.
 • 24. Narinig ni Martina mula sa isang kapitbahay na may darating na malakas na bagyo. Agad niya itong ibinalita sa lahat ng kaniyang nakasalubong.
 • 25. Nabasa ni Van mula sa pahayagan na may virus na lumaganap sa kanilang lugar. Nagsaliksik siya tungkol dito at nagtanong din sa kaniyang mga magulang.
 • 26. Kinukumpara ni Mika ang mga balitang napakinggan mula sa iba’t ibang himpilan ng radyo para makakuha ng tamang impormasyon.
 • 27. Pinaniniwalaan ni Julio ang lahat nang sinasabi ng kaniyang iniidolong artista.
 • 28. Sinusunod ni Mariel ang lahat nang nakikita at naririnig sa patalastas tungkol sa pag-iwas sa COVID-19.
 • 29. Tuwang-tuwa si Benny nang mabasa sa internet na may dagdag sahod sila, pero nang tinanong niya ang may-ari ay napag-alamang fake news lang pala.
 • 31. Sa panahon ngayon marami na ang nagsisilabasang fake news, kaya dapat nating (1) __________ nang mabuti ang ating nababasa, nakikita o naririnig sa pamamagitan nang (2) __________ sa mga (3) __________ pinagmulan ng mga impormasyon.
 • 34. date, name and bank account number of the depositor, and the amount to be deposited in the form of checks or cash, and the signature of the depositor.
 • 35. Specifically, a person who deposits or places money in a bank account is called a depositor.
 • 37. 09/05/2022 / / 4 3 5 6 2 3 5 7 0 6 JELLY JOY R. FERNANDEZ 5 5, 000.00 2 1, 000.00 3 600.00 4 400.00 7, 000.00 JELLY JOY R. FERNANDEZ
 • 38. ACTIVITY You have a Savings bank account named ARTEMIS CRUZ and you want to put an amount of 2, 000 pesos into it, with the following cash breakdown: two 500 pesos and ten 100 pesos. Using the Bank Account Number 0344- 5555- 22, complete a cash deposit slip. Fill out the form provided to you.
 • 40. small paper form which has to be filled out before making a withdrawal of money from a bank. After filling out the bank slip, a person signs on it in the presence of a bank teller.
 • 41. A bank teller is an employee of the bank whose job is to help bank customers with their banking needs, such as depositing checks or cash or making a withdrawal.
 • 43. 09/05/2022 / 4 3 5 6 2 3 5 7 0 6 JELLY JOY R. FERNANDEZ FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS ONLY P 5, 000.00 JELLY JOY R. FERNANDEZ
 • 44. ACTIVITY You have a Savings bank account named ARTEMIS CRUZ and you want withdraw an amount of 5, 000 pesos into it. Using the Bank Account Number 0344- 5555- 22, complete a withdrawal slip. Fill out the form provided to you.
 • 45. 1. Read the instructions first indicated in the form; 2. Check as to how the form shall be filled-out (e.g. typewritten or handwritten); 3. Use of capital or small letter as indicated in the form; 4. Determine which to write first: last name or first name or vice versa; 5. Check whether you need to write only your middle initial or your complete middle name; 6. See whether to write the month first or the day first for birthdates; and 7. Provide other data as may be requested.
 • 46. An effective way to link cause and effect ideas is by means of complex sentences. A complex sentence consists of one independent clause and at least one dependent clause. These clauses are joined by subordinate conjunctions to show clear and precise relationship.
 • 47. gymnasium 2. teenager 7. refrigerator 3. laboratory 8. Mathematics 4. dormitory 9. hamburger 5. market 10. cigarette
 • 48. Nahati sa iba’t-ibang yugto ang panahong pre-kolonyal. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang Panahon ng Bato na nahahati sa Panahong Paleolitiko o Lumang Bato at Panahong Neolitiko o Bagong Bato at Panahon ng Metal. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre-kolonyal sa mga uri ng gamit na natuklasan ng mga tao. Natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari bato.
 • 49. Nahati sa iba’t-ibang yugto ang panahong pre-kolonyal. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang Panahon ng Bato na nahahati sa Panahong Paleolitiko o Lumang Bato at Panahong Neolitiko o Bagong Bato at Panahon ng Metal. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre-kolonyal sa mga uri ng gamit na natuklasan ng mga tao. Natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari bato.
 • 51. 1. The presence or absence of oxygen in the materials may result in the __________. A. burning of the materials B. melting of the materials C. change in the materials D. materials remain the same 2. Iron, nails, cans and other metals with iron when exposed to moisture may develop ____________. A. dust B. rust C. heat D. fuel
 • 52. 1. candy wrappers made into bag 2. a broken glass thrown in the backyard 3. disinfectant bottles thrown everywhere 4. a box made into a bookshelf 5. leftover food from restaurants turned into fertilizers 6. used syringes and needles placed beside children’s toys 7. a broken container turned into a decorative plant holder 8. used car tires turned into park benches 9. old colorful magazines made into paper baskets 10. empty bottles of paint thrown into the garbage bin for burning
 • 53. Ang bahay kubo ay isang uri ng payak na tahanang kinagisnan nating mga Pilipino. Ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng niyog, nipa, damong kogon, at iba pang mga maaring gamitin sa paggawa ng bahay. Nakatayo ito sa apat na poste na kadalasang gawa sa matibay na kahoy o kawayan.
 • 54. Ang Torogan Sa mga pamayanan sa timog tulad ng Marawi, ang Torogan ay isang mahalagang tanawin. Ang ito ay isang bahay na malaking tirahan ng pinakamataas na antas ng tao sa kanilang lipunan gaya ng pinuno ng Maranao, ang datu. Ang Torogan ay gawa sa kahoy at nakatayo sa malaking poste. Ito ay napapalamutian ng panolong, ang katutubong disenyong Muslim na sarimanok at Naga na inuukit sa kahoy.
 • 55. Palasyo ng Malacañang Ang unang gusali ng Malacañang ay bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbadang suleras nito ang naghahatid ng kapita-pitagang anyo. Ito ang opisyal na tirah an ngpangulo ng bansa. Pinapaganda at ipinapaayos ito ng mga pangulong naninirahan dito upang maging karapat-dapat na tahanan sa pinakamataas na opisyal.
 • 57. Ang Bahay ni Gat Jose Rizal Dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pang-alis ng ipa ng palay,punka o bentilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tubig. Ang kabuuan ng bahay ay maluwang at maaliwalas
 • 58. In each of the following sentences, underline the complete subject once and the complete predicate twice. 1. In history class we discussed Sacagawea’s role in the Lewis and Clark expedition. 2. Some people can speak both French and English. 3. The cut on Harry’s foot kept him out of the game.
 • 59. 4. At a nearby table sat the actor Cuba Gooding, Jr. 5. Hardly any news reporters were present. 6. The lights in the houses along the shore came on one by one. 7. The lighthouse could be seen from the boat.
 • 60. 8. Two detectives questioned the suspect. 9. Down toward the pond a goose with six goslings waddled. 10. Did Ron Arias write The Road to Tamazunchale
 • 61. Isulat sa sagutang papel ang W kung wasto ang isinasaad sa bawat sitwasyon, HW naman kung hindi. _____1. Makabubuti sa kalusugan ang pagmamahalan. ___2. Ang pag-iipon ng matinding galit ay nagpapagaan sa kalooban. ___3. Ang pagsisinungaling ay gawain ng isang taong mahusay makihalubilo. ___4. Ang pagtutulungan ay palatandaan ng magandang ugnayan sa isa’t isa. ___5. Ang pakikipag-away ay nagpapakita ng magandang pakikitungo sa kapwa.
 • 62. ___6. Ang pagiging palakaibigan ay makatutulong upang mapaunlad ang kalusugan. ___7. Ang pakikipagkuwentuhan sa mga kapatid ay nagbibigay kasiyahan sa ating damdamin. ___8. Ang paggalang sa mga magulang ay indikasyon ng magandang ugnayan ng isang pamilya. ___9. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan ay isang patunay na tayo ay maayos makisama. ___10. Ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng bawat isa ay isang paraan upang mapanatili ang maligayang samahan.