SlideShare a Scribd company logo
Metrics & Beheer
                                          Sleutel
                                          Sl t l voor succesvol software ontwikkeling en beheer
                                                    l ft     t ikk li   b h
Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks of Atos Origin SA.
© 2006 Atos Origin. Private for the client. This report or any part of it, may not be copied, circulated, quoted without prior written approval from Atos Origin or the client.
Metrics voor Projecten                                                      Historische
                                                                   data

        Size
    Non
    Non-
   functionals
 Doorlooptijd;                                                          Cost/Effort
                                  Cost                                                       Bewaken
 tijdsdruk                            Drivers
                                                                 Estimation                     Evalueren
                                                                  Relation
     Platform
                                                                   Begroten


                                                                                             Metrics & Beheer
                                         Sheet : 2
                                                                                                      1
Waarom metrics voor Beheer?

 Kosten van beheer gedurende lifecyle 5 * zo groot als bij realisatie
 Inzicht krijgen of beheer wel efficiënt wordt uitgevoerd; benchmarken met markt
 Brengt verbeterings- of besparings-potentie in kaart
 Beheermetrics geeft KPI’s (Key Performance Indicator) voor besluitvorming
 management
 Het wordt mogelijk om beheerinspanning voor nieuwe applicaties te begroten
                                    Metrics & Beheer
             Sheet : 3
Waaruit bestaat Beheer?


 Model voor beheer : 4 C’s
 Continuity: het instand houden van
 een systeem (verhelpen incidenten)
 Change: wijzigingen aanbrengen
 Consult: Queries en Quick Services;
 beantwoorden calls, andere
 verzoeken
 Coordination: management-uren m.b.t
 beheer
                                    Metrics & Beheer
             Sheet : 4
                                              2
Beheer en metrics: Is dat mogelijk?


                 Er is een relatie tussen omvang applicatie en uren
                 voor Continuity Atos gaat uit dat volgens markt
                    Continuity.
                 een beheerder 3000 FP aan functionaliteit in
                 stand kan houden.
                 Change kan net zo worden behandeld als
                 projecten, mbv FPA
                 Consult is lastig; geen directe relatie met omvang,
                 mogelijk wel met aantal gebruikers
                 Coordination: i gemiddeld 10 t t 15% van d
                 C di ti    is  idd ld  tot    de
                 totaal aantal uren voor beheer
                                 Metrics & Beheer
           Sheet : 5
Metrics voor Beheer          Historische
                     data   Size
 Productivitei
 ts-attributen            Cost/Effort
         Cost                    Bewaken
         Drivers
                   Estimation       Evalueren
  Platform              Relation
                    Begroten


                                 Metrics & Beheer
           Sheet : 6
                                            3
Vaststellen Size voor beheer

 Vaststellen omvang kan m.b.v. FPA en/of tellen regels code (LOC)
 Voor FPA zijn Globale of Indicatieve tellingen mogelijk
 Globale telling kost behoorlijk wat tijd (ca 500 a 1000 FP per dag) en documentatie
 moet voldoen aan eisen.
 Indicatieve telling gaat sneller (ca 4 uur) maar daarvoor is datamodel nodig; kan
 desnoods o.b.v. technisch model; nadeel is hogere onzekerheidsmarge (50%)
 Benchmarking o.b.v. FPA
 Tellen Lines Of Code
 Er worden LOC beheerd i p v FP (pro)
            i.p.v.
 Echter LOC onbetrouwbaar (50% betrouwbaar)
 LOC wordt niet (vaak) gebruikt bij benchmarking                                  Metrics en beheer
             Sheet : 7
Vaststellen size voor beheer (2)

 Als documentatie onvoldoende (of er niet) is, dan regels code tellen.
 Daardoor ook inzicht in applicaties met veel LOC
 Via backfiring berekenen aantal FP
 Uitgangspunt voor beheer is 2X gearing factor
 Gearing factor = aantal regels code / FP
 Daarnaast voor bepaalde applicaties FP-telling
 Daardoor ijken of backfiring klopt
 Getelde of berekende FP = basis benchmark
                                  Metrics en Beheer
             Sheet : 8
                                            4
Productiviteitsattributen (1)

 Er is een groot verschil in applicaties
 Alleen omvang is niet voldoende om beheerinspanning aan te geven
 Voor een applicatie kan de beheerinspanning (aantal FP dat een beheerder per jaar
 kan besteden aan Continuity) van 2000 heel goed zijn, voor een andere applicatie
 is 3000 wellicht heel slecht.
 Zoals bij projecten costdrivers (tijddruk, non-functionals) bepalend zijn voor
 productiviteit, zo zijn dat voor beheer de productiviteitsattributen.
 Hierna worden 18 attributen behandeld, die invloed hebben op productiviteit.
 De
 D mate waarin ze bepalend zijn, is niet goed te meten.
   t   i   b  l d ij i i t     dt   t
 Er zijn nog meer of andere attributen te bedenken
                                    Metrics & Beheer
              Sheet : 9
Productiviteitsattributen (2)
 Stabiliteit applicatie : # rfc’s, releases
 Complexiteit interfaces: # interfaces
 Complexiteit interfaces: # protocollen     Kwaliteit documentatie (Coverage
                         technische doc. (TO T t Spec)
                         t h i h d    (TO, Test S  )
 Technische complexiteit: # prog.talen
                         Kwaliteit documentatie (Coverage
 Maatschappelijke complexiteit         functionele doc. (FO, handleiding, ERD)
 Techn. Complexiteit per type appl.       Oorsprong Software
 Mate waarin appl. Bedrijfscritisch is     Bestandsorganisatie
 Ervaring medewerkers (in jaren)        Type Applicatie
 Continuiteit/
 C ti it it/ verloop personeel
         l      l         Leeftijd applicatie
 Aantal gebruikers
 Kwaliteit documentatie (aanwezigeheid
 van diverse docs: FO, TO, Handl, etc

                                    Metrics & Beheer
              Sheet : 10
                                              5
Productiviteitsattributen (3)

                        functionele      Stabiliteit specificaties                10 of meer losse
   Stabiliteit specificaties                                     < 10 losse rfc's                              3 of meer releases
                        wijzigingen      Functionele wijz. per                  rfc's (geen  1 release per jaar 2 release per jaar
    Functionele wijz. per jaar.                                   (geen release)                                  per jaar
                         per jaar           jaar.                       release)   Complexiteit interfaces:
                        # interfaces           1               0           1          2-3         4-7        >7
    Aantal interfaces   Complexiteit interfaces:
    Aantal ondersteunde          # protocollen           3               0           1           2          3         >3
    communicatie protocollen   Techn. complexiteit appl.:
                         # talen            2               1           2           3          4         >4
    Aantal programmeertalen

                                                                                          Meerdere
   Maatschappelijke complexiteit                                                                        bedrijven of
                       # gebruikers &     Bijna iedereen in eigen                 1 afdeling eigen  Bijna iedereen in Meer bedrijven in
   appl.:                                              Enkele gebruiker                              personen uit
                        transacties          bedrijf                       bedrijf      eigen bedrijf  zelfde branche
    Wie gebruikt het systeem                                                                          meerdere
                                                                                          branches
                                                                                         Batchapplicatie
                                                     Front End die
                                                                       Front End die alle Applicatie die met hoge volumes
   Techn. complexiteit appl.:        waardering                        meest gebruikte
                                    Overige gevallen                   Overige gevallen internetbrowsers engine/rekentools (meer dan 1
    Geef aan wat van toepassing is     complexiteit                        browsers
                                                                         ondersteunt     bevat      miljoen
                                                     ondersteunt
                                                                                         transacties)
                                                                                     Metrics & Beheer
                               Sheet : 11
 Productiviteitsattributen (4)


                              Techn. complexiteit appl.:      Alleen Front-end
Techn. complexiteit appl.:
                     # lagen      Technische architectuur       of alleen Back-      nvt      Client Server       nvt         SOA
 Technische architectuur
                                                     End


                                                  Niet relevant
Mate waarin de applicatie        waardering                                 Belangrijk voor    Kritisch voor    Relevant voor    Kritisch voor
                              Kritisch voor bedrijfsproces     bedrijfsproces, –
bedrijfskritisch is.            belang                                  bedrijfsproces    bedrijfsproces    bedrijfsdoelst.   bedrijfsdoelst.
                                                   doelst.


Ervaring medewerkers
                     # jaren           < 0,5              >2         1,5 - 2       1 - 1,5       0,5 - 1       < 0,5
met de applicatieContinuïteit / verloop        % omloopsnelheid
                                   < 20%              < 20%      20% - 40%      40% - 60%       60% - 80%       > 80%
personeel onderhoudsteam         per jaar                   # aantal gebruikers
Aantal Gebruikers
                                   1-10               1-10        11-100      101-1000      1001-10.000      > 10.000
 van applicatie
Kwaliteit documentatie:
 Aanwezigheid actuele docum:      # documenten
                                    5                6          5         3 of 4        2         0 of 1
 FO, TO, Test specs, Gebruikers-,    aanwezig
 Productie-, Appl. Beh. handl.
                                                                                     Metrics & Beheer
                               Sheet : 12
                                                                                                     6
Productiviteitsattributen (5)

                            Kwaliteit documentatie:
 Kwaliteit documentatie:
                   % totale       Dekkingsgraad
  Dekkingsgraad technische doc.                          95% - 100%     85% - 95%     75% - 85%     50% - 75%       < 50%
                   systeem       technische doc.
  TESP, Test Specs
                              TESP, Test Specs

 Kwaliteit documentatie:
                   % totale
  Dekkingsgraad functionele doc.              75% - 85%       95% - 100%     85% - 95%     75% - 85%     50% - 75%       < 50%
                  functionaliteit
  FUSP, Test Specs


 Oorsprong software:          type                                                Geconfigureerd   Geconfigureerd
                                         Gekocht pakket,   Gekocht pakket,
  Gekocht pakket,          ontwikkel-       Maatwerk                           Maatwerk    (bv SAP), zonder   (bv SAP) met
                                         zonder aanbouw    met aanbouw
  eigen ontwikkeling        omgeving                                                 aanbouw      aanbouw


                    type
                                                   Zit in pakket (bv                     Hierarchish /
 Bestandsorganisatie        bestands-      Datawarehouseg     Geen (Front End)             Relationeel   Datawarehouse
                                                      SAP)                       Index sequentieel
                   organisatie                    type
 Type applicatie                        Batch      Online (Frontend)    Batch     Batch en Online  Datawarehousing    Middleware
                   applicatie
 Leeftijd applicatie         # jaren        1-2 of 4-5        2-3         nvt       1-2 of 4-5      nvt       <1 of >5
                                                                       Metrics & Beheer
                          Sheet : 13
Beheeranalyse per applicatie
Meten van :
 Uren Incidenten (Continuity)
 Uren Changes
 Uren Overig beheer (Consult)
 Uren Management (Coordination)
 Omvang (FPA)
 Taal of pakket
 Regels code
 Aantal Incidenten
 Productiviteitsattributen
Resultaat is analyserapport per applicatie/vergelijking met markt of vergelijk met de
 eigen historie
Metingen worden gebruikt voor vullen (historische) database
                                                                       Metrics & Beheer
                          Sheet : 14
                                                                                         7
Voorbeeld uit analyserapport
                         Teamefficiëncy SLA versus Beheeromstandigheden

                 14000                                       XXXX Gemeten
                                                          Continuity.
  eamefficiency (#FP per FTE)                 12000                                       Eigen gem.
                                                          Ei
                                                          Baseline 16,7%
                                                          ondergrens
                 10000                                       Eigen Gem.
                                                          Baseline 83,3%
                                                          bovengrens
                                                          Eigen gem.
                 8000                                        baseline 50%

                                                          Baseline Metingen
                 6000                                        2003

                                                          XXXX Contract
                                                          Continuity
                 4000
                                                          Marktgemiddelde

                 2000
                                                          2005 gemeten
 Te
                                                          XXXX Continuity
                                                             C ti it
                   0
                                                          Linear (Eigen gem.
                                                          baseline 50%)
                 -2000
                     -20  -15   -10     -5   0    5    10   15  20

                           Beheeromstandigheden (Zwaartefactor)                                                       Metrics & Beheer
                               Sheet : 15
Metrics voor Beheer                              Historische
                                         data
                                                Beheeranalyse per applicatie
                                                Corporate Beheeranalyse
                 Size
 Productivitei
 ts-attributen                                 Cost/Effort
                           Cost                       Bewaken
                           Drivers
                                        Estimation        Evalueren
       Platform                             Relation
                                        Begroten


                                                       Metrics & Beheer
                               Sheet : 16
                                                                     8
Corporate Analyse


     Beheerproductiviteit van eigen bedrijf
     bepalen
     Overzicht van alle beheerprestaties
     en dat afgezet t.o.v. gemiddelde
     Inzicht voor vervangingsbeslissingen
     Inzicht in beheersomstandigheden
     Suggesties en aanbevelingen voor
     verbeteringen
     Aangeven of organisatie efficienter is
     gaan beheren t.o.v. de markt of t.o.v.
     eerdere metingen
     Indien eerder gemeten is, dan is ook
     effect van reorganisatie meetbaar

                                              Metrics & Beheer
                 Sheet : 17
Voorbeeld uit corporate analyse (1)


Buiten meting 2008 wel in meting 2007     Uren Cont. Continuity  Andere  Totaal       Gecorr.  Markt
                 #FPd. I di t
                 #FPd Indicator per j jaar   FTE   Uren
                                     U    Uren
                                         U    FP/FTE  FP/FTE  FP/FTE
3GL    XXXX1         3.500    57   2.933    1,6   374  3.307   2.148   2.348
     XXXX2        20.000    51   2.676    1,5  3.096  5.772  13.453  13.353
3GL    Totaal        23.500    54   5.609    3,1  3.470  9.079   7.541   7.591  3.000

Oracle   YYYY1         481      40   505    0,3    19   524  1.714   1.064
      YYYY2        6.500      64  6.134    3,4   943  7.077  1.907   2.457
      YYYY3         350      36    20    0,0    99   119  31.500   30.650
      YYYY4        3.600      47   458    0,3  10.048  10.506  14.148   13.848
      YYYY5       11.780      55  2.165    1,2  5.515  7.680  9.794   9.894
      YYYY6        2.441      59  2.358    1,3  1.568  3.926  1.863   2.163
Oracle   Totaal       25.152      50  11.640    6,5  18.192  29.832  3.889   3.748  3.000
Totaal            48.652      51  17.249    9,6  21.662  38.911  5.077   4.983  3.000
                                              Metrics & Beheer
                 Sheet : 18
                                                           9
Voorbeeld uit corporate analyse (2)


             FP/FTE vergelijkbare applicaties

  4500
  4000
  3500
  3000
  2500                                   2007
  2000
                                       2008
  1500
  1000
   500
    0
       3 GL      Oracle  Corporate total  Markt Norm
                                   Metrics & Beheer
            Sheet : 19
Randvoorwaarden voor Metrics & Beheer

 Bepalen welke beheer-activiteiten nu en in de toekomst gemeten gaan worden;
 Adopteer 4C-model
 Ondersteunen mogelijkheid om separaat op deze activiteiten tijd te verantwoorden
 Incidenten (verstoring in applicatie) moeten vastgelegd en geteld kunnen worden
                                   Metrics & Beheer
            Sheet : 20
                                             10
Begroten van Beheer      Historische
                 data  Size
Productivitei
ts-attributen         Cost/Effort
         Cost                 Bewaken
        Drivers
               Estimation       Evalueren
 Platform           Relation
                Begroten


                            Metrics & Beheer
         Sheet : 21
Begroten van Beheer

                Uitgangspunt is eigen productiviteit
                M.b.v. Size en productiviteitsattributen is
                inspanning voor Continuity te bepalen
                Inspanning voor Change moet apart
                worden begroot (bv met FPA)
                Consult (Query & Quick Services; calls
                (geen incidenten, etc) nauwelijks te
                begroten (afhankelijk van verschillende
                factoren, zoals aantal gebruikers,
                relevantie van applicatie)
                Coordination is ongeveer 15% opslag
                over andere diensten                            Metrics & Beheer
         Sheet : 22
                                       11
Metrics voor Beheer en Pakketten? (SAP)

  Er zijn al veel onderzoeken geweest hoe beheer van SAP moet worden begroot.
  Er zijn geen richtlijnen hiervoor; SIG Pakketten van Nesma neemt dit aspect ook
  mee
  Ook voor deze vorm van Beheer geldt dat uitstekend met 4C-model gewerkt kan
  worden (persoonlijke mening).
  Belangrijkste metric lijkt hier “aantal gebruikers” te zijn; daarnaast zijn er nog veel
  andere.
  Voor productiviteitsbepaling maakt Atos gebruik van kpi: aantal gebruikers dat 1
  beheerder (per j ) kan ondersteunen voor de diensten Continuity en Consult.
       (p jaar)                        y
  Uit onderzoek blijkt dat er iets minder dan 2 FTE per 100 gebruikers nodig zijn voor
  beheer in breedste zin. Voor Continuity en Consult is 10% inspanning nodig; dus
  circa 0,2 FTE per 100 gebruikers. Atos gaat uit van een gemiddelde van ca 550
  gebruikers/jaar.

                                                            Metrics & Beheer
                  Sheet : 23
Beperkt onderzoek SAP-beheer

Beheer nulmeting SAP 2006          # Calls uren FTE     # Calls Change Totaal        Gecorr. Markt
     applicatie    # users Prod. IndContin ContinuContinuity Change Uren  Uren    users/FTE users/FTE users/FTE Gemiddeld Gemiddeld
                                                                 e tijd   e tijd
                                                                 Continuity Change
                                                                 call    call
2005-2006 XXX1 2005       750   53 349 1309      0,8 187    3692   5001    894    894         3,75   19,74
     XXX1 2006       750   53 437 1499      1,0 294    6319   7818    781    781         3,43   21,49
     XXX2 2005       3000   53 1198 6225      4,0 2678    7937   14162    752    752         5,20   2,96
     XXX2 2006       3000   53 1781 9768      6,3 2180   14343   24111    479    479         5,48   6,58
     XXX3 2005        15   53  8 25       0,0  20    445    470    936    936         3,13   22,25
     XXX3 2006        15   53  5 20       0,0  32    327    347    1170    1170         4,00   10,22
     XXX4 2005       100   53 30 250       0,2  14    474    724    624    624         8,33   33,86
     XXX4 2006       100   53 58 479       0,3  73    1003   1482    326    326         8,26   13,74
     XXX5 2005       470   53 488 1446      0,9 358
                                 ,       3754   5200    507    507         2,96
                                                                    ,    10,49
                                                                         ,
     XXX5 2006       580   53 795 1846      1,2 531    4050   5896    490    490         2,32   7,63
     XXX6 2006       1200   53 919 6604      4,2      2372   8976    283    283         7,19
2005-2006 Totaal        9980   53 6068 29471     18,9 6367   44716   74187    528    528    520    4,86   7,02
                                                            Metrics & Beheer
                  Sheet : 24
                                                                            12
Samenvatting

    Metrics en Beheer is uitstekend mogelijk voor maatwerk applicaties
    Het geeft bedrijven waardevolle informatie (KPI’s) over efficiency van beheer
    Na vaststellen eigen productiviteit is het ook mogelijk om beheerinspanning te
    begroten
    Voor functionaliteit van pakketten (SAP, etc) is nog meer onderzoek nodig om
    gefundeerd te kunnen begroten.
                                                                                          Metrics & Beheer
                                         Sheet : 25
                                                             For more information please contact:

                                                                                           Hans Smit
                                                                                     m +31 (0)6 51 82 52 99
                                                                                    hans.smit@atosorigin.com
                                                                                    h   it@ t  i i

            Atos Origin Nederland B.V. Eemsgolaan 5, 9727 DW, Groningen
                                www.atosorigin.comAtos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks of Atos Origin SA.
© 2006 Atos Origin. Private for the client. This report or any part of it, may not be copied, circulated, quoted without prior written approval from Atos Origin or the client.
                                                                                                    13

More Related Content

Viewers also liked

Estimation in the Tendering Process - Frank Vogelezang
Estimation in the Tendering Process - Frank VogelezangEstimation in the Tendering Process - Frank Vogelezang
Estimation in the Tendering Process - Frank Vogelezang
Nesma
 
Iwsm2014 measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...
Iwsm2014  measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...Iwsm2014  measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...
Iwsm2014 measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...
Nesma
 
Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...
Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...
Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...
Nesma
 
IWSM2014 MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETIC
IWSM2014  MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETICIWSM2014  MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETIC
IWSM2014 MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETIC
Nesma
 
Converteren van functionele omvang van FPA naar COSMIC
Converteren van functionele omvang van FPA naar COSMICConverteren van functionele omvang van FPA naar COSMIC
Converteren van functionele omvang van FPA naar COSMIC
Nesma
 
Iwsm2014 defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)
Iwsm2014  defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)Iwsm2014  defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)
Iwsm2014 defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)
Nesma
 
Iwsm2014 identifying and managing complex modules in executable software de...
Iwsm2014  identifying and managing complex modules in executable software de...Iwsm2014  identifying and managing complex modules in executable software de...
Iwsm2014 identifying and managing complex modules in executable software de...
Nesma
 
Iwsm2014 sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...
Iwsm2014  sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...Iwsm2014  sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...
Iwsm2014 sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...
Nesma
 
Iwsm2014 opening speech
Iwsm2014  opening speechIwsm2014  opening speech
Iwsm2014 opening speech
Nesma
 
Iwsm2014 verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...
Iwsm2014  verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...Iwsm2014  verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...
Iwsm2014 verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...
Nesma
 
IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...
IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...
IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...
Nesma
 
Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...
Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...
Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...
Nesma
 
Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...
Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...
Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...
Nesma
 
Posters presented at the NESMA fall conference
Posters presented at the NESMA fall conferencePosters presented at the NESMA fall conference
Posters presented at the NESMA fall conference
Nesma
 
Iwsm2014 conference diner (eric van der vliet)
Iwsm2014  conference diner (eric van der vliet)Iwsm2014  conference diner (eric van der vliet)
Iwsm2014 conference diner (eric van der vliet)
Nesma
 
IWSM2014 MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...
IWSM2014  MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...IWSM2014  MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...
IWSM2014 MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...
Nesma
 
Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...
Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...
Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...
Nesma
 
Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...
Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...
Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...
Nesma
 
NESMA 2020
NESMA 2020NESMA 2020
NESMA 2020
Nesma
 
Iwsm2014 analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...
Iwsm2014  analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...Iwsm2014  analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...
Iwsm2014 analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...
Nesma
 

Viewers also liked (20)

Estimation in the Tendering Process - Frank Vogelezang
Estimation in the Tendering Process - Frank VogelezangEstimation in the Tendering Process - Frank Vogelezang
Estimation in the Tendering Process - Frank Vogelezang
 
Iwsm2014 measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...
Iwsm2014  measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...Iwsm2014  measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...
Iwsm2014 measuring the functional size of mobile apps with cosmic (harold v...
 
Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...
Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...
Nesma autumn conference - Outsourcing needs software measurement - Werner Hei...
 
IWSM2014 MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETIC
IWSM2014  MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETICIWSM2014  MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETIC
IWSM2014 MEGSUS14 - GQM on energy for SaaS - CETIC
 
Converteren van functionele omvang van FPA naar COSMIC
Converteren van functionele omvang van FPA naar COSMICConverteren van functionele omvang van FPA naar COSMIC
Converteren van functionele omvang van FPA naar COSMIC
 
Iwsm2014 defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)
Iwsm2014  defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)Iwsm2014  defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)
Iwsm2014 defect density measurements using cosmic (thomas fehlmann)
 
Iwsm2014 identifying and managing complex modules in executable software de...
Iwsm2014  identifying and managing complex modules in executable software de...Iwsm2014  identifying and managing complex modules in executable software de...
Iwsm2014 identifying and managing complex modules in executable software de...
 
Iwsm2014 sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...
Iwsm2014  sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...Iwsm2014  sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...
Iwsm2014 sizing the entire development process (mauricio aguiar & luigi bug...
 
Iwsm2014 opening speech
Iwsm2014  opening speechIwsm2014  opening speech
Iwsm2014 opening speech
 
Iwsm2014 verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...
Iwsm2014  verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...Iwsm2014  verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...
Iwsm2014 verifying the accuracy of automation tools for cosmic measurement ...
 
IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...
IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...
IWSM2014 IT confidence - How to ensure that valid and current industry data ...
 
Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...
Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...
Nesma autumn conference 2015 - Agile x FPA - Reflections about solution in a ...
 
Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...
Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...
Nesma autum conference 2015 - Measuring & improving different dimensions - Ni...
 
Posters presented at the NESMA fall conference
Posters presented at the NESMA fall conferencePosters presented at the NESMA fall conference
Posters presented at the NESMA fall conference
 
Iwsm2014 conference diner (eric van der vliet)
Iwsm2014  conference diner (eric van der vliet)Iwsm2014  conference diner (eric van der vliet)
Iwsm2014 conference diner (eric van der vliet)
 
IWSM2014 MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...
IWSM2014  MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...IWSM2014  MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...
IWSM2014 MEGSUS14 - A general overview of software sustainability measureme...
 
Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...
Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...
Begroten als het model = de applicatie = de documentatie - Gerard Ohm - NESMA...
 
Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...
Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...
Status van de brede review gebruiksgids SOA - Martin Jacobs - NESMA najaarsbi...
 
NESMA 2020
NESMA 2020NESMA 2020
NESMA 2020
 
Iwsm2014 analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...
Iwsm2014  analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...Iwsm2014  analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...
Iwsm2014 analysis of the per-unit work effort and per-unit work cost of the...
 

Similar to Metrics & Beheer

120806 introductie joleda (dutch)
120806 introductie joleda (dutch)120806 introductie joleda (dutch)
120806 introductie joleda (dutch)
Raymond de Maaijer
 
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
Stork
 
Wat Betekent Dit Voor Facility Management En Gebouwbeheer
Wat Betekent Dit Voor Facility Management En GebouwbeheerWat Betekent Dit Voor Facility Management En Gebouwbeheer
Wat Betekent Dit Voor Facility Management En Gebouwbeheer
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baasHoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
Nesma
 
Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013
Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013
Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013
Harold van Heeringen
 
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar BeterAlliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
marcsluiter
 
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
De IT Regisseur B.V.
 
Artikel: Service Management
Artikel: Service ManagementArtikel: Service Management
Artikel: Service Management
Petervankeulen
 
Presentatie Astena Event
Presentatie Astena EventPresentatie Astena Event
Presentatie Astena Event
qsolution
 
Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...
Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...
Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...
Eric Pols RE
 
SharePoint Toepassing bij Achmea NVBA
SharePoint Toepassing bij Achmea NVBASharePoint Toepassing bij Achmea NVBA
SharePoint Toepassing bij Achmea NVBA
guest223373
 
Skelta Bedrijfsbrochure
Skelta BedrijfsbrochureSkelta Bedrijfsbrochure
Skelta Bedrijfsbrochure
Schneider Electric
 
Algemene Presentatie Feenstra Consulting
Algemene Presentatie Feenstra ConsultingAlgemene Presentatie Feenstra Consulting
Algemene Presentatie Feenstra Consulting
klaasfeenstra
 
Presentatie hogescholen2017audit
Presentatie hogescholen2017auditPresentatie hogescholen2017audit
Presentatie hogescholen2017audit
drs Pieter de Kok RA
 
Meet de gezondheid van de opslag
Meet de gezondheid van de opslagMeet de gezondheid van de opslag
Meet de gezondheid van de opslag
Dekkinga, Ewout
 
TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC
 
Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)
Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)
Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)
OperatieNUP
 
BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...
BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...
BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...
Daniel Westzaan
 
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscanWhitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Dennis Daalhuizen
 
20090518 KZA En Haar Dienstverlening
20090518 KZA En Haar Dienstverlening20090518 KZA En Haar Dienstverlening
20090518 KZA En Haar Dienstverlening
guest16aed831
 

Similar to Metrics & Beheer (20)

120806 introductie joleda (dutch)
120806 introductie joleda (dutch)120806 introductie joleda (dutch)
120806 introductie joleda (dutch)
 
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
 
Wat Betekent Dit Voor Facility Management En Gebouwbeheer
Wat Betekent Dit Voor Facility Management En GebouwbeheerWat Betekent Dit Voor Facility Management En Gebouwbeheer
Wat Betekent Dit Voor Facility Management En Gebouwbeheer
 
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baasHoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
 
Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013
Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013
Begroten van software projecten - Hogeschool Rotterdam gastcollege 05-11-2013
 
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar BeterAlliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
 
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
 
Artikel: Service Management
Artikel: Service ManagementArtikel: Service Management
Artikel: Service Management
 
Presentatie Astena Event
Presentatie Astena EventPresentatie Astena Event
Presentatie Astena Event
 
Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...
Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...
Accountant-EricPols-JohanSchoonen-Data-analyse als brug tussen twee werelden-...
 
SharePoint Toepassing bij Achmea NVBA
SharePoint Toepassing bij Achmea NVBASharePoint Toepassing bij Achmea NVBA
SharePoint Toepassing bij Achmea NVBA
 
Skelta Bedrijfsbrochure
Skelta BedrijfsbrochureSkelta Bedrijfsbrochure
Skelta Bedrijfsbrochure
 
Algemene Presentatie Feenstra Consulting
Algemene Presentatie Feenstra ConsultingAlgemene Presentatie Feenstra Consulting
Algemene Presentatie Feenstra Consulting
 
Presentatie hogescholen2017audit
Presentatie hogescholen2017auditPresentatie hogescholen2017audit
Presentatie hogescholen2017audit
 
Meet de gezondheid van de opslag
Meet de gezondheid van de opslagMeet de gezondheid van de opslag
Meet de gezondheid van de opslag
 
TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009
 
Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)
Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)
Grip op leveranciersmanagement (Operatie NUP congres 2013)
 
BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...
BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...
BA Summit 2014 Stuur uw ondernemingsstrategie met financiële en operationele ...
 
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscanWhitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
 
20090518 KZA En Haar Dienstverlening
20090518 KZA En Haar Dienstverlening20090518 KZA En Haar Dienstverlening
20090518 KZA En Haar Dienstverlening
 

More from Nesma

Viktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdf
Viktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdfViktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdf
Viktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdf
Nesma
 
Harold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdf
Harold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdfHarold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdf
Harold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdf
Nesma
 
Frank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdf
Frank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdfFrank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdf
Frank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdf
Nesma
 
Eric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdf
Eric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdfEric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdf
Eric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdf
Nesma
 
The Use of Functional Size in the Industry.pdf
The Use of Functional Size in the Industry.pdfThe Use of Functional Size in the Industry.pdf
The Use of Functional Size in the Industry.pdf
Nesma
 
2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf
2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf
2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf
Nesma
 
Agile Team Performance Measurement webinar
Agile Team Performance Measurement webinarAgile Team Performance Measurement webinar
Agile Team Performance Measurement webinar
Nesma
 
Software Cost Estimation webinar January 2024.pdf
Software Cost Estimation webinar January 2024.pdfSoftware Cost Estimation webinar January 2024.pdf
Software Cost Estimation webinar January 2024.pdf
Nesma
 
Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...
Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...
Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...
Nesma
 
Nesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdf
Nesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdfNesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdf
Nesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdf
Nesma
 
Nesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdf
Nesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdfNesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdf
Nesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdf
Nesma
 
Automotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel Mary
Automotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel MaryAutomotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel Mary
Automotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel Mary
Nesma
 
The COSMIC battle between David and Goliath - Paul Hussein
The COSMIC battle between David and Goliath - Paul HusseinThe COSMIC battle between David and Goliath - Paul Hussein
The COSMIC battle between David and Goliath - Paul Hussein
Nesma
 
Succesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh Agar
Succesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh AgarSuccesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh Agar
Succesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh Agar
Nesma
 
(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind
(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind
(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind
Nesma
 
CEBoK for Software Past Present Future - Megan Jones
CEBoK for Software Past Present Future - Megan JonesCEBoK for Software Past Present Future - Megan Jones
CEBoK for Software Past Present Future - Megan Jones
Nesma
 
Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...
Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...
Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...
Nesma
 
Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...
Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...
Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...
Nesma
 
Project Succes is a Choice - Joop Schefferlie
Project Succes is a Choice - Joop SchefferlieProject Succes is a Choice - Joop Schefferlie
Project Succes is a Choice - Joop Schefferlie
Nesma
 
Afrekenen met functiepunten
Afrekenen met functiepuntenAfrekenen met functiepunten
Afrekenen met functiepunten
Nesma
 

More from Nesma (20)

Viktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdf
Viktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdfViktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdf
Viktor Clerc - Presentatie Nesma over NPR5333.pdf
 
Harold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdf
Harold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdfHarold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdf
Harold van Heeringen - Nesma FP in Cost Estimation.pdf
 
Frank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdf
Frank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdfFrank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdf
Frank Vogelezang - EFS presentation 6-6-2024.pdf
 
Eric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdf
Eric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdfEric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdf
Eric van der Vliet - ICEAA SW - Status.pdf
 
The Use of Functional Size in the Industry.pdf
The Use of Functional Size in the Industry.pdfThe Use of Functional Size in the Industry.pdf
The Use of Functional Size in the Industry.pdf
 
2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf
2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf
2024-04 - Nesma webinar - Benchmarking.pdf
 
Agile Team Performance Measurement webinar
Agile Team Performance Measurement webinarAgile Team Performance Measurement webinar
Agile Team Performance Measurement webinar
 
Software Cost Estimation webinar January 2024.pdf
Software Cost Estimation webinar January 2024.pdfSoftware Cost Estimation webinar January 2024.pdf
Software Cost Estimation webinar January 2024.pdf
 
Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...
Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...
Nesma event June '23 - How to use objective metrics as a basis for agile cost...
 
Nesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdf
Nesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdfNesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdf
Nesma event June '23 - NEN Practice Guideline - NPR.pdf
 
Nesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdf
Nesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdfNesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdf
Nesma event June '23 - Easy Function Sizing - Introduction.pdf
 
Automotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel Mary
Automotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel MaryAutomotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel Mary
Automotive Software Cost Estimation - The UCE Approach - Emmanuel Mary
 
The COSMIC battle between David and Goliath - Paul Hussein
The COSMIC battle between David and Goliath - Paul HusseinThe COSMIC battle between David and Goliath - Paul Hussein
The COSMIC battle between David and Goliath - Paul Hussein
 
Succesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh Agar
Succesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh AgarSuccesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh Agar
Succesful Estimating - It's how you tell the story - Amritpal Singh Agar
 
(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind
(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind
(Increasing) Predictability of large Government ICT Projects - Koos Veefkind
 
CEBoK for Software Past Present Future - Megan Jones
CEBoK for Software Past Present Future - Megan JonesCEBoK for Software Past Present Future - Megan Jones
CEBoK for Software Past Present Future - Megan Jones
 
Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...
Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...
Agile Development and Agile Cost Estimation - A return to basic principles - ...
 
Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...
Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...
Resolving Cost Management and Key Pitfalls of Agile Software Development - Da...
 
Project Succes is a Choice - Joop Schefferlie
Project Succes is a Choice - Joop SchefferlieProject Succes is a Choice - Joop Schefferlie
Project Succes is a Choice - Joop Schefferlie
 
Afrekenen met functiepunten
Afrekenen met functiepuntenAfrekenen met functiepunten
Afrekenen met functiepunten
 

Metrics & Beheer

 • 1. Metrics & Beheer Sleutel Sl t l voor succesvol software ontwikkeling en beheer l ft t ikk li b h Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks of Atos Origin SA. © 2006 Atos Origin. Private for the client. This report or any part of it, may not be copied, circulated, quoted without prior written approval from Atos Origin or the client. Metrics voor Projecten Historische data Size Non Non- functionals Doorlooptijd; Cost/Effort Cost Bewaken tijdsdruk Drivers Estimation Evalueren Relation Platform Begroten Metrics & Beheer Sheet : 2 1
 • 2. Waarom metrics voor Beheer? Kosten van beheer gedurende lifecyle 5 * zo groot als bij realisatie Inzicht krijgen of beheer wel efficiënt wordt uitgevoerd; benchmarken met markt Brengt verbeterings- of besparings-potentie in kaart Beheermetrics geeft KPI’s (Key Performance Indicator) voor besluitvorming management Het wordt mogelijk om beheerinspanning voor nieuwe applicaties te begroten Metrics & Beheer Sheet : 3 Waaruit bestaat Beheer? Model voor beheer : 4 C’s Continuity: het instand houden van een systeem (verhelpen incidenten) Change: wijzigingen aanbrengen Consult: Queries en Quick Services; beantwoorden calls, andere verzoeken Coordination: management-uren m.b.t beheer Metrics & Beheer Sheet : 4 2
 • 3. Beheer en metrics: Is dat mogelijk? Er is een relatie tussen omvang applicatie en uren voor Continuity Atos gaat uit dat volgens markt Continuity. een beheerder 3000 FP aan functionaliteit in stand kan houden. Change kan net zo worden behandeld als projecten, mbv FPA Consult is lastig; geen directe relatie met omvang, mogelijk wel met aantal gebruikers Coordination: i gemiddeld 10 t t 15% van d C di ti is idd ld tot de totaal aantal uren voor beheer Metrics & Beheer Sheet : 5 Metrics voor Beheer Historische data Size Productivitei ts-attributen Cost/Effort Cost Bewaken Drivers Estimation Evalueren Platform Relation Begroten Metrics & Beheer Sheet : 6 3
 • 4. Vaststellen Size voor beheer Vaststellen omvang kan m.b.v. FPA en/of tellen regels code (LOC) Voor FPA zijn Globale of Indicatieve tellingen mogelijk Globale telling kost behoorlijk wat tijd (ca 500 a 1000 FP per dag) en documentatie moet voldoen aan eisen. Indicatieve telling gaat sneller (ca 4 uur) maar daarvoor is datamodel nodig; kan desnoods o.b.v. technisch model; nadeel is hogere onzekerheidsmarge (50%) Benchmarking o.b.v. FPA Tellen Lines Of Code Er worden LOC beheerd i p v FP (pro) i.p.v. Echter LOC onbetrouwbaar (50% betrouwbaar) LOC wordt niet (vaak) gebruikt bij benchmarking Metrics en beheer Sheet : 7 Vaststellen size voor beheer (2) Als documentatie onvoldoende (of er niet) is, dan regels code tellen. Daardoor ook inzicht in applicaties met veel LOC Via backfiring berekenen aantal FP Uitgangspunt voor beheer is 2X gearing factor Gearing factor = aantal regels code / FP Daarnaast voor bepaalde applicaties FP-telling Daardoor ijken of backfiring klopt Getelde of berekende FP = basis benchmark Metrics en Beheer Sheet : 8 4
 • 5. Productiviteitsattributen (1) Er is een groot verschil in applicaties Alleen omvang is niet voldoende om beheerinspanning aan te geven Voor een applicatie kan de beheerinspanning (aantal FP dat een beheerder per jaar kan besteden aan Continuity) van 2000 heel goed zijn, voor een andere applicatie is 3000 wellicht heel slecht. Zoals bij projecten costdrivers (tijddruk, non-functionals) bepalend zijn voor productiviteit, zo zijn dat voor beheer de productiviteitsattributen. Hierna worden 18 attributen behandeld, die invloed hebben op productiviteit. De D mate waarin ze bepalend zijn, is niet goed te meten. t i b l d ij i i t dt t Er zijn nog meer of andere attributen te bedenken Metrics & Beheer Sheet : 9 Productiviteitsattributen (2) Stabiliteit applicatie : # rfc’s, releases Complexiteit interfaces: # interfaces Complexiteit interfaces: # protocollen Kwaliteit documentatie (Coverage technische doc. (TO T t Spec) t h i h d (TO, Test S ) Technische complexiteit: # prog.talen Kwaliteit documentatie (Coverage Maatschappelijke complexiteit functionele doc. (FO, handleiding, ERD) Techn. Complexiteit per type appl. Oorsprong Software Mate waarin appl. Bedrijfscritisch is Bestandsorganisatie Ervaring medewerkers (in jaren) Type Applicatie Continuiteit/ C ti it it/ verloop personeel l l Leeftijd applicatie Aantal gebruikers Kwaliteit documentatie (aanwezigeheid van diverse docs: FO, TO, Handl, etc Metrics & Beheer Sheet : 10 5
 • 6. Productiviteitsattributen (3) functionele Stabiliteit specificaties 10 of meer losse Stabiliteit specificaties < 10 losse rfc's 3 of meer releases wijzigingen Functionele wijz. per rfc's (geen 1 release per jaar 2 release per jaar Functionele wijz. per jaar. (geen release) per jaar per jaar jaar. release) Complexiteit interfaces: # interfaces 1 0 1 2-3 4-7 >7 Aantal interfaces Complexiteit interfaces: Aantal ondersteunde # protocollen 3 0 1 2 3 >3 communicatie protocollen Techn. complexiteit appl.: # talen 2 1 2 3 4 >4 Aantal programmeertalen Meerdere Maatschappelijke complexiteit bedrijven of # gebruikers & Bijna iedereen in eigen 1 afdeling eigen Bijna iedereen in Meer bedrijven in appl.: Enkele gebruiker personen uit transacties bedrijf bedrijf eigen bedrijf zelfde branche Wie gebruikt het systeem meerdere branches Batchapplicatie Front End die Front End die alle Applicatie die met hoge volumes Techn. complexiteit appl.: waardering meest gebruikte Overige gevallen Overige gevallen internetbrowsers engine/rekentools (meer dan 1 Geef aan wat van toepassing is complexiteit browsers ondersteunt bevat miljoen ondersteunt transacties) Metrics & Beheer Sheet : 11 Productiviteitsattributen (4) Techn. complexiteit appl.: Alleen Front-end Techn. complexiteit appl.: # lagen Technische architectuur of alleen Back- nvt Client Server nvt SOA Technische architectuur End Niet relevant Mate waarin de applicatie waardering Belangrijk voor Kritisch voor Relevant voor Kritisch voor Kritisch voor bedrijfsproces bedrijfsproces, – bedrijfskritisch is. belang bedrijfsproces bedrijfsproces bedrijfsdoelst. bedrijfsdoelst. doelst. Ervaring medewerkers # jaren < 0,5 >2 1,5 - 2 1 - 1,5 0,5 - 1 < 0,5 met de applicatie Continuïteit / verloop % omloopsnelheid < 20% < 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% > 80% personeel onderhoudsteam per jaar # aantal gebruikers Aantal Gebruikers 1-10 1-10 11-100 101-1000 1001-10.000 > 10.000 van applicatie Kwaliteit documentatie: Aanwezigheid actuele docum: # documenten 5 6 5 3 of 4 2 0 of 1 FO, TO, Test specs, Gebruikers-, aanwezig Productie-, Appl. Beh. handl. Metrics & Beheer Sheet : 12 6
 • 7. Productiviteitsattributen (5) Kwaliteit documentatie: Kwaliteit documentatie: % totale Dekkingsgraad Dekkingsgraad technische doc. 95% - 100% 85% - 95% 75% - 85% 50% - 75% < 50% systeem technische doc. TESP, Test Specs TESP, Test Specs Kwaliteit documentatie: % totale Dekkingsgraad functionele doc. 75% - 85% 95% - 100% 85% - 95% 75% - 85% 50% - 75% < 50% functionaliteit FUSP, Test Specs Oorsprong software: type Geconfigureerd Geconfigureerd Gekocht pakket, Gekocht pakket, Gekocht pakket, ontwikkel- Maatwerk Maatwerk (bv SAP), zonder (bv SAP) met zonder aanbouw met aanbouw eigen ontwikkeling omgeving aanbouw aanbouw type Zit in pakket (bv Hierarchish / Bestandsorganisatie bestands- Datawarehouseg Geen (Front End) Relationeel Datawarehouse SAP) Index sequentieel organisatie type Type applicatie Batch Online (Frontend) Batch Batch en Online Datawarehousing Middleware applicatie Leeftijd applicatie # jaren 1-2 of 4-5 2-3 nvt 1-2 of 4-5 nvt <1 of >5 Metrics & Beheer Sheet : 13 Beheeranalyse per applicatie Meten van : Uren Incidenten (Continuity) Uren Changes Uren Overig beheer (Consult) Uren Management (Coordination) Omvang (FPA) Taal of pakket Regels code Aantal Incidenten Productiviteitsattributen Resultaat is analyserapport per applicatie/vergelijking met markt of vergelijk met de eigen historie Metingen worden gebruikt voor vullen (historische) database Metrics & Beheer Sheet : 14 7
 • 8. Voorbeeld uit analyserapport Teamefficiëncy SLA versus Beheeromstandigheden 14000 XXXX Gemeten Continuity. eamefficiency (#FP per FTE) 12000 Eigen gem. Ei Baseline 16,7% ondergrens 10000 Eigen Gem. Baseline 83,3% bovengrens Eigen gem. 8000 baseline 50% Baseline Metingen 6000 2003 XXXX Contract Continuity 4000 Marktgemiddelde 2000 2005 gemeten Te XXXX Continuity C ti it 0 Linear (Eigen gem. baseline 50%) -2000 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Beheeromstandigheden (Zwaartefactor) Metrics & Beheer Sheet : 15 Metrics voor Beheer Historische data Beheeranalyse per applicatie Corporate Beheeranalyse Size Productivitei ts-attributen Cost/Effort Cost Bewaken Drivers Estimation Evalueren Platform Relation Begroten Metrics & Beheer Sheet : 16 8
 • 9. Corporate Analyse Beheerproductiviteit van eigen bedrijf bepalen Overzicht van alle beheerprestaties en dat afgezet t.o.v. gemiddelde Inzicht voor vervangingsbeslissingen Inzicht in beheersomstandigheden Suggesties en aanbevelingen voor verbeteringen Aangeven of organisatie efficienter is gaan beheren t.o.v. de markt of t.o.v. eerdere metingen Indien eerder gemeten is, dan is ook effect van reorganisatie meetbaar Metrics & Beheer Sheet : 17 Voorbeeld uit corporate analyse (1) Buiten meting 2008 wel in meting 2007 Uren Cont. Continuity Andere Totaal Gecorr. Markt #FPd. I di t #FPd Indicator per j jaar FTE Uren U Uren U FP/FTE FP/FTE FP/FTE 3GL XXXX1 3.500 57 2.933 1,6 374 3.307 2.148 2.348 XXXX2 20.000 51 2.676 1,5 3.096 5.772 13.453 13.353 3GL Totaal 23.500 54 5.609 3,1 3.470 9.079 7.541 7.591 3.000 Oracle YYYY1 481 40 505 0,3 19 524 1.714 1.064 YYYY2 6.500 64 6.134 3,4 943 7.077 1.907 2.457 YYYY3 350 36 20 0,0 99 119 31.500 30.650 YYYY4 3.600 47 458 0,3 10.048 10.506 14.148 13.848 YYYY5 11.780 55 2.165 1,2 5.515 7.680 9.794 9.894 YYYY6 2.441 59 2.358 1,3 1.568 3.926 1.863 2.163 Oracle Totaal 25.152 50 11.640 6,5 18.192 29.832 3.889 3.748 3.000 Totaal 48.652 51 17.249 9,6 21.662 38.911 5.077 4.983 3.000 Metrics & Beheer Sheet : 18 9
 • 10. Voorbeeld uit corporate analyse (2) FP/FTE vergelijkbare applicaties 4500 4000 3500 3000 2500 2007 2000 2008 1500 1000 500 0 3 GL Oracle Corporate total Markt Norm Metrics & Beheer Sheet : 19 Randvoorwaarden voor Metrics & Beheer Bepalen welke beheer-activiteiten nu en in de toekomst gemeten gaan worden; Adopteer 4C-model Ondersteunen mogelijkheid om separaat op deze activiteiten tijd te verantwoorden Incidenten (verstoring in applicatie) moeten vastgelegd en geteld kunnen worden Metrics & Beheer Sheet : 20 10
 • 11. Begroten van Beheer Historische data Size Productivitei ts-attributen Cost/Effort Cost Bewaken Drivers Estimation Evalueren Platform Relation Begroten Metrics & Beheer Sheet : 21 Begroten van Beheer Uitgangspunt is eigen productiviteit M.b.v. Size en productiviteitsattributen is inspanning voor Continuity te bepalen Inspanning voor Change moet apart worden begroot (bv met FPA) Consult (Query & Quick Services; calls (geen incidenten, etc) nauwelijks te begroten (afhankelijk van verschillende factoren, zoals aantal gebruikers, relevantie van applicatie) Coordination is ongeveer 15% opslag over andere diensten Metrics & Beheer Sheet : 22 11
 • 12. Metrics voor Beheer en Pakketten? (SAP) Er zijn al veel onderzoeken geweest hoe beheer van SAP moet worden begroot. Er zijn geen richtlijnen hiervoor; SIG Pakketten van Nesma neemt dit aspect ook mee Ook voor deze vorm van Beheer geldt dat uitstekend met 4C-model gewerkt kan worden (persoonlijke mening). Belangrijkste metric lijkt hier “aantal gebruikers” te zijn; daarnaast zijn er nog veel andere. Voor productiviteitsbepaling maakt Atos gebruik van kpi: aantal gebruikers dat 1 beheerder (per j ) kan ondersteunen voor de diensten Continuity en Consult. (p jaar) y Uit onderzoek blijkt dat er iets minder dan 2 FTE per 100 gebruikers nodig zijn voor beheer in breedste zin. Voor Continuity en Consult is 10% inspanning nodig; dus circa 0,2 FTE per 100 gebruikers. Atos gaat uit van een gemiddelde van ca 550 gebruikers/jaar. Metrics & Beheer Sheet : 23 Beperkt onderzoek SAP-beheer Beheer nulmeting SAP 2006 # Calls uren FTE # Calls Change Totaal Gecorr. Markt applicatie # users Prod. IndContin ContinuContinuity Change Uren Uren users/FTE users/FTE users/FTE Gemiddeld Gemiddeld e tijd e tijd Continuity Change call call 2005-2006 XXX1 2005 750 53 349 1309 0,8 187 3692 5001 894 894 3,75 19,74 XXX1 2006 750 53 437 1499 1,0 294 6319 7818 781 781 3,43 21,49 XXX2 2005 3000 53 1198 6225 4,0 2678 7937 14162 752 752 5,20 2,96 XXX2 2006 3000 53 1781 9768 6,3 2180 14343 24111 479 479 5,48 6,58 XXX3 2005 15 53 8 25 0,0 20 445 470 936 936 3,13 22,25 XXX3 2006 15 53 5 20 0,0 32 327 347 1170 1170 4,00 10,22 XXX4 2005 100 53 30 250 0,2 14 474 724 624 624 8,33 33,86 XXX4 2006 100 53 58 479 0,3 73 1003 1482 326 326 8,26 13,74 XXX5 2005 470 53 488 1446 0,9 358 , 3754 5200 507 507 2,96 , 10,49 , XXX5 2006 580 53 795 1846 1,2 531 4050 5896 490 490 2,32 7,63 XXX6 2006 1200 53 919 6604 4,2 2372 8976 283 283 7,19 2005-2006 Totaal 9980 53 6068 29471 18,9 6367 44716 74187 528 528 520 4,86 7,02 Metrics & Beheer Sheet : 24 12
 • 13. Samenvatting Metrics en Beheer is uitstekend mogelijk voor maatwerk applicaties Het geeft bedrijven waardevolle informatie (KPI’s) over efficiency van beheer Na vaststellen eigen productiviteit is het ook mogelijk om beheerinspanning te begroten Voor functionaliteit van pakketten (SAP, etc) is nog meer onderzoek nodig om gefundeerd te kunnen begroten. Metrics & Beheer Sheet : 25 For more information please contact: Hans Smit m +31 (0)6 51 82 52 99 hans.smit@atosorigin.com h it@ t i i Atos Origin Nederland B.V. Eemsgolaan 5, 9727 DW, Groningen www.atosorigin.com Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks of Atos Origin SA. © 2006 Atos Origin. Private for the client. This report or any part of it, may not be copied, circulated, quoted without prior written approval from Atos Origin or the client. 13