SlideShare a Scribd company logo
Met energie-efficiëntie naar 2020
  energie efficiëntie
  “De vrijheid sterft met de
      gloeilamp”
       l il   ”
      Tim Vermeir
       Leuven
      31 mei 2011
Overzicht
•  Begrippen en paradoxen
•  Doelstellingen en mededeling
•  Energiediensten en eindgebruik
•  Energieprestatie gebouwen
•  Ecodesign
•  Energie-etikettering
•  Personenwagens en banden
•  Overheidsopdrachten
•  In/en het Derde Pakket
•  PM: Bestaande Vlaamse Maatregelen
•  Besluit
BEGRIPPEN EN PARADOXEN
Begrippen

• Energie-efficiëntie

• Energiebesparing

• Rationeel energiegebruik
Paradoxen
• Rebound effecten
 – Energiebesparing > verwacht
 – Energiebesparing < verwacht
 – Jevons-paradox


• Directe rebound
• Indirecte rebound
DOELSTELLINGEN EN
MEDEDELING
Niet bindende
    Niet-bindende doelstelling
• Groenboek Europese Commissie “Meer doen
                Meer
 met minder”, 2005
 – Prognoses energieverbruik in 2020 = 1900Mtoe
    g      g
 – Energiebesparing van 20% = 1520Mtoe
 – Besparing van 380 Mtoe = 4433 TWh
    p  g
• Herhaald in vele andere documenten
• Maar nooit bindend: “Indicative while taking due
            Indicative
 account of Member States’ different starting
 p
 points, national circumstances and potentials”
                   p
Tussenmoment

•  8 maart 2011
•  Europese C
  E    Commissie
          i i
•  Mededeling COM(2011)109def
•  Energy Efficiency Plan 2011
Of toch een klein beetje bindend
• 2013: Evaluatie van doelstellingen die lidstaten
 zelf stellen in licht van globale Europese
 doelstellingg
• Als het onwaarschijnlijk is dat globale Europese
 doelstelling bereikt kan worden, dan zal
       g
 Commissie juridisch bindende nationale
 doelstellingen voorstellen, waarbij zij zal
 rekening h d met i di id l situatie van
  k i houden t individuele it ti
 afzonderlijke lidstaten.
ENERGIEDIENSTEN EN EINDGEBRUIK
Richtlijn 2006/32/EG
• Sterkere prikkels voor de vraagzijde naar energie
• Algemene indicatieve streefwaarde van 9%
 energiebesparing tegen 2015
• Bevorderen markt voor energiediensten
• Andere mechanismen voor de verbetering van
 energie-efficiëntie
• Nationale actieplannen (2007, 2011, 2014)
Evaluatie 2009

• Evaluatie nationale actieplannen
  – G t diversiteit
   Grote di  it it
  – Eerder indicatieve schattingen


• Evaluatie Richtlijn
          j
  – Bepalingen zijn op vele vlakken ‘onduidelijk’
ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN
Richtlijn 2010/31/EU
• Uitgebreid toepassingsgebied
   g      p   g g
• Minimumeisen houden rekening met kostenoptimale
 energie- efficiëntieniveaus
• Bijna- energieneutrale gebouwen tegen 2020 (2018)
• Onderzoek naar haalbaarheid van alternatieve
 hoogrendementsystemen
• Systeemeisen technische installaties
• Technische haalbaarheid maatregelen
• EPC publieke gebouwen uitgebreid
• Uithangen EPC uitgebreid
     g      g
ECODESIGN
Richtlijn 2009/125/EG
• Ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten
 (vroeger energieverbruikende producten)
• Zie ook communautaire strategie inzake
 geïntegreerd productbeleid (autowrakken,
 WEEE/ROHS, REACH)
• Uitvoeringsmaatregel of zelfreguleringsmaatregel
 – Uitvoeringsmaatregelen: Comité-procedure
              Comité procedure
 – Zelfreguleringsmaatregel
Uitvoeringsmaatregelen
• Huishoudelijke wasmachines
• Huishoudelijke afwasmachines
• Stand-alone natloper-circulatiepompen
• Elektromotoren
• Koelapparaten voor huishoudelijk gebruik
• Televisies
• Externe stroomvoorzieningen
              g
• Fluorescentielampen, Hogedrukgasontladingslampen en
 Voorschakelapparaten
• Niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik
• Set-top boxes
• Huishoud- en kantoorapparatuur in de stand by-stand en de uit-stand
ENERGIE ETIKETTERING
ENERGIE-ETIKETTERING
Richtlijn 2010/30/EG
• Alle energiegerelateerde producten die tijdens
 hun gebruik een significant direct of indirect
 effect hebben op het energieverbruik
 – Informatie aan consumenten
 – Aanmoediging producenten
• Producten waarvoor gedelegeerde handeling
 bestaat
 b t t
• Klassen A tot G en eventueel A+, A++ en A+++
Gedelegeerde handeling
• Voor producten met significant besparingspotentieel
  – Conformiteit met parameters Ecodesign-Richtlijn
  – Overleg treden met belanghebbenden
• Bevoegdheidsdelegatie voor vijf jaar, automatisch verlengbaar indien
 niet ingetrokken
• Bezwaar mogelijk door Europees Parlement of Raad

• G d l
 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 (televisies)
      d V   d i            (t l i i )
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 (huishoudelijke
 wasmachines)
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr 1060/2010 (huishoudelijke
                nr.
 koelapparaten)
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 (afwasmachines)
Verplichtingen lidstaten
• Toezicht
  –  Verplichtingen
  –  Preventieve maatregelen
  –  Sancties
  –  Uit de handel nemen

• Informatieverstrekking

• Omzetting: 20 juni 2011

• Overheidsopdrachten
      p
Energy Star en kantoorapparatuur


• E
 Energy St O
     Star: Overeenkomst VS-EG 20/12/2006
           k  t VS EG

• Kantoorapparatuur: Verordening 106/2008/EG
CO2 VERBRUIK
CO2-VERBRUIK PERSONENWAGENS
BANDEN
Bandenlabels
   (Verordening 1222/2009/EG)
   (            )

• Bevorderen van brandstofefficiënte, veilige en
 geluidsarme banden7
• Harmonisering van informatie op etiketten
• Verplichtingen lidstaten
 – Onthouding
 – Markttoezicht
Emissienormen personenwagens
   Verordening 443/2009/EG

• Algemene doelstelling: gemiddelde CO2-emissie
 van 120 g/km

• Formule die rekening houdt met massa voertuig

• Bijdrage voor overtollige emissies
ENERGIE-EFFICIËNTIE BIJ
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Richtlijn 2009/33/EG
• Europese aanbesteding van wegvoertuigen:
  – Energie- en milieueffecten tijdens de volledige
   levensduur (energieverbruik, CO2-uitstoot en uitstoot
         (  g     ,
   van NO x , NMHC en fijne stofdeeltjes)
• Europese Commissie
   p
  – Berekening van operationele levensduurkosten
  – Tweejaarlijkse rapportering
• Federaal: koninklijk besluit van 20 december 2010
• Gewestelijk: (nog) geen omzetting
ENERGIE-EFFICIËNTIE
       Ë
IN/EN HET TEP
Bestaande voorschriften
Energie efficiëntie
Energie-efficiëntie bij

•  Openbaredienstverplichtingen
  O b di t      li hti
•  Productievergunningen
•  Planning DNB
•  Leverings
  Leverings- of voorzieningszekerheid
Nieuwe bepalingen
• Armoedebestrijding en energie-armoede
            energie armoede
• Bevorderen energie-efficiëntie
  –  Energiebeheersdiensten
      g
  –  Innovatieve prijsformules
  –  Slimme metersystemen of slimme netwerken
  –  Voldoende informatie aan consumenten
• Verplichtingen distributiesysteembeheerders
• Regulator: bevorderen energie-efficiëntie door
 tarieven/tariefformules
Energie efficiëntie
 Energie-efficiëntie is een middel

• Om energie-armoede mee te bestrijden

• Om meer concurrentie te krijgen

• Om doelstellingen te bereiken
Energie efficiëntie
Energie-efficiëntie is geen doel op zich
• Energie-armoede moet ook via andere kanalen
 Energie armoede
 geremedieerd worden
• Regulatoren hebben geen bevoegdheid inzake
 energie-efficiëntie
• M kt ki primeert
 Marktwerking i   t
BESTAANDE VLAAMSE
MAATREGELEN
Energieprestatie
•  Decreet van 7 mei 2004
•  Decreet van 22 december 2006
•  Titel Energiedecreet – tit l IX Energiebesluit
  Tit l XI E  i d  t titel E    i b l it
•  Ontwerpdecreet en –besluit van 18 maart 2011
REG ODV
           REG-ODV
• Artikel 7.5.1 Energiedecreet
     75 1
• Artikel 6.4.1 Energiebesluit
 – Resultaatsverplichtingen
 – Actieverplichtingen
   • Huishoudelijke afnemers
         j
   • Niet-huishoudelijke afnemers
   • Openbare diensten
• Steunprogramma’s (Titel VII Energiebesluit
• Convenanten
Aangekondigde wijziging
• Beleidsbrief 2010-2011
        2010 2011
• Initiatieven VEA
Besluit
Dank voor uw aandacht!
                   Tim Vermeir
                T +32 2 203 49 95
               M +32 496 47 65 16
             tim.vermeir@blixtlaw.eu
                 www.blixtlaw.eu
              twitter.com/blixtlaw

More Related Content

What's hot

WoON Twente H
WoON Twente HWoON Twente H
WoON Twente HKDGOO2009
 
Keynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomst
Keynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomstKeynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomst
Keynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomst
Warmtepompen
 
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-BrabantWerelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
Els Brouwers
 
Infosessie rechtgezette tarieven
Infosessie rechtgezette tarievenInfosessie rechtgezette tarieven
Infosessie rechtgezette tarievenElia
 
Prosumententarief - FAQ
Prosumententarief - FAQProsumententarief - FAQ
Prosumententarief - FAQGroene Stroom
 
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013jolandeschuurman
 
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveert
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveertWerelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveert
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveert
Els Brouwers
 
Energieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwen
Energieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwenEnergieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwen
Energieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwenNetherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Prozon Status Netvergoeding
Prozon Status NetvergoedingProzon Status Netvergoeding
Prozon Status Netvergoedingmegawindy
 
Energiebesparing in de utiliteitsbouw
Energiebesparing in de utiliteitsbouwEnergiebesparing in de utiliteitsbouw
Energiebesparing in de utiliteitsbouw
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemenJan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Greenbridge nv
 
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche RijnPresentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
zoninleidscherijn
 
Conferentie energie-opslag en -distributie
Conferentie energie-opslag en -distributie Conferentie energie-opslag en -distributie
Conferentie energie-opslag en -distributie
Berenschot
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
AKD
 
Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...
Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...
Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...
Atrivé
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
AKD
 

What's hot (16)

WoON Twente H
WoON Twente HWoON Twente H
WoON Twente H
 
Keynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomst
Keynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomstKeynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomst
Keynotesessie Olaf van Pruissen (TNO) Warmtepompen in de toekomst
 
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-BrabantWerelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
 
Infosessie rechtgezette tarieven
Infosessie rechtgezette tarievenInfosessie rechtgezette tarieven
Infosessie rechtgezette tarieven
 
Prosumententarief - FAQ
Prosumententarief - FAQProsumententarief - FAQ
Prosumententarief - FAQ
 
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
 
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveert
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveertWerelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveert
Werelddag van de Stedenbouw 2017 | Transitie bestaande wijken/Limburg renoveert
 
Energieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwen
Energieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwenEnergieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwen
Energieakkoord, bouwbesluit, energielabel en bijna energieneutrale gebouwen
 
Prozon Status Netvergoeding
Prozon Status NetvergoedingProzon Status Netvergoeding
Prozon Status Netvergoeding
 
Energiebesparing in de utiliteitsbouw
Energiebesparing in de utiliteitsbouwEnergiebesparing in de utiliteitsbouw
Energiebesparing in de utiliteitsbouw
 
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemenJan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
 
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche RijnPresentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
 
Conferentie energie-opslag en -distributie
Conferentie energie-opslag en -distributie Conferentie energie-opslag en -distributie
Conferentie energie-opslag en -distributie
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
 
Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...
Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...
Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definit...
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
 

Viewers also liked

都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)
都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)
都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)
Peter Chan
 
Powerpointtema4
Powerpointtema4Powerpointtema4
Powerpointtema4
vitita
 
Comenius
ComeniusComenius
Comenius
salieeri
 
Good Story For Dear Friends Chi
Good Story For Dear Friends ChiGood Story For Dear Friends Chi
Good Story For Dear Friends Chi
Peter Chan
 
Attracting Millennials to Your Company
Attracting Millennials to Your CompanyAttracting Millennials to Your Company
Attracting Millennials to Your Company
Preston D. Cameron
 
F I N A R T C03 09
F I N A R T C03 09F I N A R T C03 09
F I N A R T C03 09guestd08f5b
 
Cng Muthu 2
Cng Muthu 2Cng Muthu 2
Cng Muthu 2
muthuramalingam
 
la verité que les juifs veulent cacher
la verité que les juifs veulent cacherla verité que les juifs veulent cacher
la verité que les juifs veulent cacherguestb39150
 
都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)
都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)
都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)
Peter Chan
 
World Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified Chinese
World Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified ChineseWorld Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified Chinese
World Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified Chinese
Peter Chan
 
Jwalamukhi Slideshare
Jwalamukhi SlideshareJwalamukhi Slideshare
Jwalamukhi Slideshare
Muralidhar Patnam
 
Profile Fitmentlinkedin
Profile FitmentlinkedinProfile Fitmentlinkedin
Profile Fitmentlinkedin
Amit Jalihal
 
Social Media Case Studies
Social Media Case StudiesSocial Media Case Studies
Social Media Case Studies
David C Aaronson
 
Agile Open Jam at Product Management Festival 2014
Agile Open Jam at Product Management Festival 2014Agile Open Jam at Product Management Festival 2014
Agile Open Jam at Product Management Festival 2014
EBG Consulting, Inc.
 
Improve My Life Chi Eng
Improve My Life Chi EngImprove My Life Chi Eng
Improve My Life Chi Eng
Peter Chan
 
Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16
Anxos bibliotequeira
 
Project management and innovation strategy
Project management and innovation strategyProject management and innovation strategy
Project management and innovation strategy
Stephen Anthony
 
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتیرایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتیNasser Ghanemzadeh
 

Viewers also liked (20)

都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)
都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)
都市病系列:關節炎 Arthritis (http://bit.ly/ProductBAsia_Chi)
 
Powerpointtema4
Powerpointtema4Powerpointtema4
Powerpointtema4
 
Alvarez BláZquez
Alvarez BláZquezAlvarez BláZquez
Alvarez BláZquez
 
Comenius
ComeniusComenius
Comenius
 
Good Story For Dear Friends Chi
Good Story For Dear Friends ChiGood Story For Dear Friends Chi
Good Story For Dear Friends Chi
 
Attracting Millennials to Your Company
Attracting Millennials to Your CompanyAttracting Millennials to Your Company
Attracting Millennials to Your Company
 
F I N A R T C03 09
F I N A R T C03 09F I N A R T C03 09
F I N A R T C03 09
 
Cng Muthu 2
Cng Muthu 2Cng Muthu 2
Cng Muthu 2
 
la verité que les juifs veulent cacher
la verité que les juifs veulent cacherla verité que les juifs veulent cacher
la verité que les juifs veulent cacher
 
都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)
都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)
都市病系列:糖尿病 Diabetes (http://bit.ly/wszhshp)
 
World Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified Chinese
World Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified ChineseWorld Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified Chinese
World Cancer Research Fund Expert Report Summary Simplified Chinese
 
Jwalamukhi Slideshare
Jwalamukhi SlideshareJwalamukhi Slideshare
Jwalamukhi Slideshare
 
Profile Fitmentlinkedin
Profile FitmentlinkedinProfile Fitmentlinkedin
Profile Fitmentlinkedin
 
Social Media Case Studies
Social Media Case StudiesSocial Media Case Studies
Social Media Case Studies
 
Agile Open Jam at Product Management Festival 2014
Agile Open Jam at Product Management Festival 2014Agile Open Jam at Product Management Festival 2014
Agile Open Jam at Product Management Festival 2014
 
Improve My Life Chi Eng
Improve My Life Chi EngImprove My Life Chi Eng
Improve My Life Chi Eng
 
Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16
 
Project management and innovation strategy
Project management and innovation strategyProject management and innovation strategy
Project management and innovation strategy
 
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتیرایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
 
Acrósticos 1º eso d (1)
Acrósticos 1º eso d (1)Acrósticos 1º eso d (1)
Acrósticos 1º eso d (1)
 

Similar to Met energie-efficiëntie naar 2020

Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving
Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgevingEuropees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving
Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Ochtendsessie - HEMS & Domotica.pdf
Ochtendsessie - HEMS & Domotica.pdfOchtendsessie - HEMS & Domotica.pdf
Ochtendsessie - HEMS & Domotica.pdf
Dutch Power
 
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEFWorkshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Dutch Power
 
Workshop DGMR
Workshop DGMRWorkshop DGMR
Workshop DGMR
Laura Calot
 
Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)
Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)
Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)
Significant
 
Wetgeving uit Europa
Wetgeving uit EuropaWetgeving uit Europa
Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?
Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?
Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010bergk101
 
Zelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheid
Zelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheidZelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheid
Zelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheid
duurzame verhalen
 
WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015
WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015
WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015
WDP
 
Duurzame energie in de beroepskolom
Duurzame energie in de beroepskolomDuurzame energie in de beroepskolom
Duurzame energie in de beroepskolom
HANduurzaam
 
Wonen anno 2020 Naar Energieneutraal
Wonen anno 2020 Naar EnergieneutraalWonen anno 2020 Naar Energieneutraal
Wonen anno 2020 Naar Energieneutraal
Forgood
 
Seminar Co2-beprijzing presentatie Klimaatplein
Seminar Co2-beprijzing presentatie KlimaatpleinSeminar Co2-beprijzing presentatie Klimaatplein
Seminar Co2-beprijzing presentatie Klimaatplein
www.klimaatplein.com
 
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROMJust van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROMlenteakkoord
 
Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)
Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)
Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)
Renatuurlijk
 
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Pieter Schutz
 
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)Pieter Schutz
 
Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)
Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)
Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)
duurzame verhalen
 
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
franksoree
 
Ken de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labeling
Ken de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labelingKen de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labeling
Ken de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labeling
rcckoudeenluchtbehandeling
 

Similar to Met energie-efficiëntie naar 2020 (20)

Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving
Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgevingEuropees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving
Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving
 
Ochtendsessie - HEMS & Domotica.pdf
Ochtendsessie - HEMS & Domotica.pdfOchtendsessie - HEMS & Domotica.pdf
Ochtendsessie - HEMS & Domotica.pdf
 
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEFWorkshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
 
Workshop DGMR
Workshop DGMRWorkshop DGMR
Workshop DGMR
 
Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)
Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)
Presentatie - Train de trainer (co2 beprijzing)
 
Wetgeving uit Europa
Wetgeving uit EuropaWetgeving uit Europa
Wetgeving uit Europa
 
Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?
Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?
Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?
 
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010
 
Zelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheid
Zelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheidZelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheid
Zelfvoorzienend huis: de route naar energie onafhankelijkheid
 
WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015
WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015
WDP - Smart Energy Tool - Efficient Energy Event 2015
 
Duurzame energie in de beroepskolom
Duurzame energie in de beroepskolomDuurzame energie in de beroepskolom
Duurzame energie in de beroepskolom
 
Wonen anno 2020 Naar Energieneutraal
Wonen anno 2020 Naar EnergieneutraalWonen anno 2020 Naar Energieneutraal
Wonen anno 2020 Naar Energieneutraal
 
Seminar Co2-beprijzing presentatie Klimaatplein
Seminar Co2-beprijzing presentatie KlimaatpleinSeminar Co2-beprijzing presentatie Klimaatplein
Seminar Co2-beprijzing presentatie Klimaatplein
 
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROMJust van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
 
Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)
Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)
Jeroen de Joode: Rol van gas in het Nederlandse energiesysteem (2014)
 
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
 
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)Presentatie energie besparing & pq kort (1)
Presentatie energie besparing & pq kort (1)
 
Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)
Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)
Zelfvoorzienend huis via Modulair Woning Energie Systeem (MWES)
 
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
 
Ken de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labeling
Ken de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labelingKen de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labeling
Ken de wetten, pak je kansen - Alles over ErP, Ecodesign en Energy-labeling
 

More from Tim Vermeir

Febeliec Energy Forum 2016
Febeliec Energy Forum 2016Febeliec Energy Forum 2016
Febeliec Energy Forum 2016
Tim Vermeir
 
Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009
Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009
Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009
Tim Vermeir
 
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...Tim Vermeir
 
Energie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaatEnergie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaat
Tim Vermeir
 
Decentrale Energieproductie
Decentrale EnergieproductieDecentrale Energieproductie
Decentrale Energieproductie
Tim Vermeir
 
Presentation Alumni Day University Of Leuven Relation Between Dso And Consu...
Presentation Alumni Day University Of Leuven  Relation Between Dso And Consu...Presentation Alumni Day University Of Leuven  Relation Between Dso And Consu...
Presentation Alumni Day University Of Leuven Relation Between Dso And Consu...Tim Vermeir
 

More from Tim Vermeir (6)

Febeliec Energy Forum 2016
Febeliec Energy Forum 2016Febeliec Energy Forum 2016
Febeliec Energy Forum 2016
 
Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009
Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009
Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009
 
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
 
Energie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaatEnergie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaat
 
Decentrale Energieproductie
Decentrale EnergieproductieDecentrale Energieproductie
Decentrale Energieproductie
 
Presentation Alumni Day University Of Leuven Relation Between Dso And Consu...
Presentation Alumni Day University Of Leuven  Relation Between Dso And Consu...Presentation Alumni Day University Of Leuven  Relation Between Dso And Consu...
Presentation Alumni Day University Of Leuven Relation Between Dso And Consu...
 

Met energie-efficiëntie naar 2020

 • 1. Met energie-efficiëntie naar 2020 energie efficiëntie “De vrijheid sterft met de gloeilamp” l il ” Tim Vermeir Leuven 31 mei 2011
 • 2. Overzicht • Begrippen en paradoxen • Doelstellingen en mededeling • Energiediensten en eindgebruik • Energieprestatie gebouwen • Ecodesign • Energie-etikettering • Personenwagens en banden • Overheidsopdrachten • In/en het Derde Pakket • PM: Bestaande Vlaamse Maatregelen • Besluit
 • 5. Paradoxen • Rebound effecten – Energiebesparing > verwacht – Energiebesparing < verwacht – Jevons-paradox • Directe rebound • Indirecte rebound
 • 7. Niet bindende Niet-bindende doelstelling • Groenboek Europese Commissie “Meer doen Meer met minder”, 2005 – Prognoses energieverbruik in 2020 = 1900Mtoe g g – Energiebesparing van 20% = 1520Mtoe – Besparing van 380 Mtoe = 4433 TWh p g • Herhaald in vele andere documenten • Maar nooit bindend: “Indicative while taking due Indicative account of Member States’ different starting p points, national circumstances and potentials” p
 • 8. Tussenmoment • 8 maart 2011 • Europese C E Commissie i i • Mededeling COM(2011)109def • Energy Efficiency Plan 2011
 • 9. Of toch een klein beetje bindend • 2013: Evaluatie van doelstellingen die lidstaten zelf stellen in licht van globale Europese doelstellingg • Als het onwaarschijnlijk is dat globale Europese doelstelling bereikt kan worden, dan zal g Commissie juridisch bindende nationale doelstellingen voorstellen, waarbij zij zal rekening h d met i di id l situatie van k i houden t individuele it ti afzonderlijke lidstaten.
 • 11. Richtlijn 2006/32/EG • Sterkere prikkels voor de vraagzijde naar energie • Algemene indicatieve streefwaarde van 9% energiebesparing tegen 2015 • Bevorderen markt voor energiediensten • Andere mechanismen voor de verbetering van energie-efficiëntie • Nationale actieplannen (2007, 2011, 2014)
 • 12. Evaluatie 2009 • Evaluatie nationale actieplannen – G t diversiteit Grote di it it – Eerder indicatieve schattingen • Evaluatie Richtlijn j – Bepalingen zijn op vele vlakken ‘onduidelijk’
 • 14. Richtlijn 2010/31/EU • Uitgebreid toepassingsgebied g p g g • Minimumeisen houden rekening met kostenoptimale energie- efficiëntieniveaus • Bijna- energieneutrale gebouwen tegen 2020 (2018) • Onderzoek naar haalbaarheid van alternatieve hoogrendementsystemen • Systeemeisen technische installaties • Technische haalbaarheid maatregelen • EPC publieke gebouwen uitgebreid • Uithangen EPC uitgebreid g g
 • 16. Richtlijn 2009/125/EG • Ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten (vroeger energieverbruikende producten) • Zie ook communautaire strategie inzake geïntegreerd productbeleid (autowrakken, WEEE/ROHS, REACH) • Uitvoeringsmaatregel of zelfreguleringsmaatregel – Uitvoeringsmaatregelen: Comité-procedure Comité procedure – Zelfreguleringsmaatregel
 • 17. Uitvoeringsmaatregelen • Huishoudelijke wasmachines • Huishoudelijke afwasmachines • Stand-alone natloper-circulatiepompen • Elektromotoren • Koelapparaten voor huishoudelijk gebruik • Televisies • Externe stroomvoorzieningen g • Fluorescentielampen, Hogedrukgasontladingslampen en Voorschakelapparaten • Niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik • Set-top boxes • Huishoud- en kantoorapparatuur in de stand by-stand en de uit-stand
 • 19. Richtlijn 2010/30/EG • Alle energiegerelateerde producten die tijdens hun gebruik een significant direct of indirect effect hebben op het energieverbruik – Informatie aan consumenten – Aanmoediging producenten • Producten waarvoor gedelegeerde handeling bestaat b t t • Klassen A tot G en eventueel A+, A++ en A+++
 • 20. Gedelegeerde handeling • Voor producten met significant besparingspotentieel – Conformiteit met parameters Ecodesign-Richtlijn – Overleg treden met belanghebbenden • Bevoegdheidsdelegatie voor vijf jaar, automatisch verlengbaar indien niet ingetrokken • Bezwaar mogelijk door Europees Parlement of Raad • G d l Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 (televisies) d V d i (t l i i ) • Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 (huishoudelijke wasmachines) • Gedelegeerde Verordening (EU) nr 1060/2010 (huishoudelijke nr. koelapparaten) • Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 (afwasmachines)
 • 21. Verplichtingen lidstaten • Toezicht – Verplichtingen – Preventieve maatregelen – Sancties – Uit de handel nemen • Informatieverstrekking • Omzetting: 20 juni 2011 • Overheidsopdrachten p
 • 22. Energy Star en kantoorapparatuur • E Energy St O Star: Overeenkomst VS-EG 20/12/2006 k t VS EG • Kantoorapparatuur: Verordening 106/2008/EG
 • 24. Bandenlabels (Verordening 1222/2009/EG) ( ) • Bevorderen van brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme banden7 • Harmonisering van informatie op etiketten • Verplichtingen lidstaten – Onthouding – Markttoezicht
 • 25. Emissienormen personenwagens Verordening 443/2009/EG • Algemene doelstelling: gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km • Formule die rekening houdt met massa voertuig • Bijdrage voor overtollige emissies
 • 27. Richtlijn 2009/33/EG • Europese aanbesteding van wegvoertuigen: – Energie- en milieueffecten tijdens de volledige levensduur (energieverbruik, CO2-uitstoot en uitstoot ( g , van NO x , NMHC en fijne stofdeeltjes) • Europese Commissie p – Berekening van operationele levensduurkosten – Tweejaarlijkse rapportering • Federaal: koninklijk besluit van 20 december 2010 • Gewestelijk: (nog) geen omzetting
 • 28. ENERGIE-EFFICIËNTIE Ë IN/EN HET TEP
 • 29. Bestaande voorschriften Energie efficiëntie Energie-efficiëntie bij • Openbaredienstverplichtingen O b di t li hti • Productievergunningen • Planning DNB • Leverings Leverings- of voorzieningszekerheid
 • 30. Nieuwe bepalingen • Armoedebestrijding en energie-armoede energie armoede • Bevorderen energie-efficiëntie – Energiebeheersdiensten g – Innovatieve prijsformules – Slimme metersystemen of slimme netwerken – Voldoende informatie aan consumenten • Verplichtingen distributiesysteembeheerders • Regulator: bevorderen energie-efficiëntie door tarieven/tariefformules
 • 31. Energie efficiëntie Energie-efficiëntie is een middel • Om energie-armoede mee te bestrijden • Om meer concurrentie te krijgen • Om doelstellingen te bereiken
 • 32. Energie efficiëntie Energie-efficiëntie is geen doel op zich • Energie-armoede moet ook via andere kanalen Energie armoede geremedieerd worden • Regulatoren hebben geen bevoegdheid inzake energie-efficiëntie • M kt ki primeert Marktwerking i t
 • 34. Energieprestatie • Decreet van 7 mei 2004 • Decreet van 22 december 2006 • Titel Energiedecreet – tit l IX Energiebesluit Tit l XI E i d t titel E i b l it • Ontwerpdecreet en –besluit van 18 maart 2011
 • 35. REG ODV REG-ODV • Artikel 7.5.1 Energiedecreet 75 1 • Artikel 6.4.1 Energiebesluit – Resultaatsverplichtingen – Actieverplichtingen • Huishoudelijke afnemers j • Niet-huishoudelijke afnemers • Openbare diensten • Steunprogramma’s (Titel VII Energiebesluit • Convenanten
 • 36. Aangekondigde wijziging • Beleidsbrief 2010-2011 2010 2011 • Initiatieven VEA
 • 38. Dank voor uw aandacht! Tim Vermeir T +32 2 203 49 95 M +32 496 47 65 16 tim.vermeir@blixtlaw.eu www.blixtlaw.eu twitter.com/blixtlaw