SlideShare a Scribd company logo
MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS
DEL PROJECTE
ALT PIRINEU DIGITAL@VIELHA
   Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
  Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
INDEX

  PRESENTACIÓ
  FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES
  ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ SOBRE LES TIC
  PUNT DE SUPORT I DINAMITZACIÓ TIC
  PLA DE COMUNICACIÓ
  CANALS DE COMUNICACIÓ
  RESULTATS I AVALUACIÓ
  Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
 Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
PRESENTACIÓ

Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, portem uns mesos treballant en el projecte anomenat
Alt Pirineu digital@Vielha, Aquest projecte ha de permetre posicionar Vielha e Mijaran, en un
emplaçament tecnològicament avançat en tot buscant camins per nous models econòmics.

Aprofitant la instal·lació CiberAula hem iniciat un programa de formació dirigit a la població per
tal de potenciar i fomentar coneixements entorn a les noves tecnologies. Aquestes han de
permetre als ciutadans i especialment a les nostres empreses donar un pas endavant
optimitzant els serveis tecnològics per ser més competitius i millorar la productivitat del nostre
territori.

Per aquest motiu iniciem una doble línia de treball incident en aspectes com la formació en
noves tecnologies de la informació i la comunicació i, en una segona línia, creant nous espais
que ajudin a la dinamització del teixit empresarial, centrat principalment en el turisme i de
serveis.

L’ajuntament de Vielha e Mijaran ha començat a caminar en un projecte de formació integral i
transversal que ha d’ajudar a la ciutadania en torn les aplicacions informàtiques existents així
com les noves tecnologies, de manera paral·lela a la xarxa empresarial i productiva del país.
      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES


AL llarg de l’any 2009 s’han programat diversos cursos d’iniciació en el camp de les noves
tecnologies. Degut a que la Val d’Aran no disposava fins ara de cap centre de referència així
com formatiu en noves tecnologies, ens trobem en una fase d’iniciació en el nostre objectiu
principal. El pla d’actuació va encaminat a incidir en la formació d’alfabetització digital
especialment en determinats sector de la població com és la gent gran i els adults,ja que es
tracta d’un sector potencial que manifesta clarament l’escletxa digital.


CURS D’INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET

En aquest sentit, durant el mes d’abril s’ha impartit el CURS D’INTRODUCCIÓ A LA
INFORMÀTICA I INTERNET adreçat al col·lectiu de la gent gran celebrat a la CiberAula-Punt
Tic de Vielha. Al curs, programat en diverses sessions, hi ha participat un total de 18 persones
complint més de 100% de les previsions inicials. Degut a la bona acollida, es preveu poder
oferir nous cursos per aquest sector.

De cara aquest mes de juny, s’ha programat el CURS D’INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
I INTERNET obert a la ciutadania en general que serà impartit del 8,10,11, 15,17, 18, 22, 25 i
29 de juny a la CiberAula- Punt TIC de Vielha, amb horari de 19,30 a 21,30 hores. En aquest
curs s’oferiran els continguts d’iniciació de l’ordenador, components, sistemes operatius en
Windows, menú d’inici, sistema de fitxers, programes, internet e intranet, navegació i web,
cercadors, correu electrònic, fòrums, xats i temes de seguretat. El curs es realitzarà en jornades
de 2 hores amb un total de 20 hores lectives. En aquesta primera iniciativa hem cobert el 100%
de les places disponibles (16 places), per la qual cosa, ens plantegem programar properament
una nova edició.

Paral·lelament i tenint en compte altres sectors de la població, com és la gent jove, amb una
oferta de temps lliure major durant l’època estival hem programat pels següents mesos de juliol
i agost els següents cursos formatius:

  •  CURS D’EDICIÓ DE VÍDEO
  •  CURS DE DISSENY DE PÀGINES WEB

CURS D’EDICIÓ DE VÍDEO

El curs d’edició de vídeo oferirà els continguts formatius necessaris per a que els usuaris creïn
els seus propis vídeos amb una càmera digital o una càmera web. S’ensenyarà com
descarregar els vídeos a l’ordinador per editar-los i es mostraran els diferents formats així com
còdecs i els reproductors que hi ha al mercat. El curs està estructurat en 10 sessions de 2
hores cadascuna i es realitzarà els següents dies: 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 , 29 i 30 de
juliol, els dilluns, dimecres i dijous.


CURS DE DISSENY DE PAGINES WEB

De cara al mes d’agost iniciarem el curs de disseny de pàgines web, adreçat tant a joves com
empresaris, ja que molts d’ells a dia d’avui encara no tenen presència a internet. En un nivell
d’iniciació avançat, el curs vol oferir formació al usuari en matèria dels principals components
d’una pàgina web. Amb una major durada que l’anterior, el curs tindrà una durada de 21 hores i
es realitzarà el 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 d’agost, dilluns, dimecres i dijous de 18 a 21 hores.


      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
A part del curs d’alfabetització, aquests dos últims cursos volen incrementar la formació
d’especialització a nivell general i sectorial per tal de oferir coneixements específics als usuaris
per tal de millorar el desenvolupament de les seves tasques professionals.

En aquest sentit,s’ha programat un quart curs que tindrà inici de cara al mes de setembre sobre
CURS DE PROCESSAMENT DE TEXTOS adreçat a totes aquelles persones que desitgin
adquirir els coneixements bàsics per elaborar diferents tipus de documents: currículum, cartes
personalitzades, creació de plantilles, cartells, etc… La durada del curs serà de 20 hores i es
realitzarà 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24 ,28, 30 de setembre i 1 d’octubre.


En aquest sentit,l’ajuntament de Vielha e Mijaran està treballant els cursos formatius de
caràcter empresarial de cara al 2010 per tal d’ajudar a les empreses a ser més competitives i
per impulsar noves línies de negoci que ajudin al desenvolupament econòmic de la Val. En
aquest sentit, es preveu la creació d’una oferta formativa que gaudirà de les següents matèries
a formar:

    CURS DE SOFTWARE OFIMÀTIC
    CURS DE PROGRAMARI LLIURE
    CURS DE DISSENY GRÀFIC
    CURS D’IMATGE DIGITAL
    CURS D’OFIMÀTICA
      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ SOBRE LES TICUn segon objectiu que es marca l’ajuntament de Vielha e Mijaran és crear un espai de diàleg i
de debat en torn les TIC. Per fer-ho s’ha elaborat un calendari de jornades sobre diferents
àmbits sectorials: com l’economia, el programari lliure, la gestió empresarial i l’oci.


JORNADA TÈCNICA: PIMESTIC
Dia: 30 de juny

Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran es difondrà l’Acreditació de Coneixements i
Competències en TIC que actualment està posant en marxa la Generalitat de Catalunya.
L’Objectiu és esdevenir centre col·laborador i difondre l’acreditació a la població del municipi
com a eina de qualificació professional i de formació en noves tecnologies. Per aquest motiu es
contempla pel 30 de juny, la difusió del Pla PIMESTIC entre les empreses del municipi per tal
de sensibilitzar en l’ús de les TIC. Donar a conèixer el servei d’assessorament i orientació
tecnològica de la Generalitat de Catalunya.


JORNADA TÈCNICA: PROGRAMARI LLIURE
Dia: 5 de setembre

De cara al 5 de setembre, s’oferirà la jornada tècnica “Programari Lliure, una eina econòmica i
sostenible”. Una eina actual econòmica, legal i responsablement sostenible, és el programari
lliure, unes eines ja existents que molta de la població consumidora ofimàtica i altres
desconeixen la seva existència o la seva operativitat. El coneixement de les eines existents,
així com de les avantatges que ofereixen fan un dia de treball teòric i pràctic amb els
interessats.


JORNADA TÈCNICA: GESTIÓ D’EMPRESA
Dia: 25 de setembre de 2009 (per confirmar)

Després de molt anys parlant de Microsoft, ara de programari lliure, de parlar de noves
tecnologies, percebudes amb telefonia mòbil o banda ampla d’una manera generalitzada, fan
que la microempresa, actor principal de l’economia productiva del municipi desconegui les
avantatges de les aplicacions informàtiques i tecnològiques en la productivitat i competitivitat en
la gestió implícita de empresa, sense deixar de banda també les accions comunicatives i
promocionals. Per tal de generar un debat i crear consciència de la necessitat de les TIC
aplicades a la gestió empresarial, l’ajuntament de Vielha e Mijaran ha programat una jornada
estrella amb un interlocutor de luxe,

Com a interlocutor de la jornada, l’ajuntament de Vielha e Mijaran ha contactat amb l’empresari
de reconegut prestigi internacional Sr. Didac Lee, conseller delegat de Inspirit,un grup
d’empreses tecnològiques que està format per diverses companyies amb seu a Girona,
Barcelona, Madrid, Buenos Aires i Silicon Valley i amb 240 treballadors en actiu.
És sens dubte,un gran esdeveniment que ha de motivar l’assistència del sector empresarial del
territori i fora d’ell.

Per la realització de la jornada es realitzarà un mailing dirigits a tots els agents econòmics del
territori i colindants, entre ells, el gremi d’ostaleria dera Val d’Aran i als seus associats, a
l’entitat Turisme Val d’Aran i als seus associats, al Gremi deth Comerç de la Val d’Aran i els
seus associats, així com empresaris i públic en general tant d’Aran com de les comarques
limítrofes.
      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
JORNADA TÈCNICA: TECNOLAND ‘09
Dies: 10, 11 i 12 d’octubre de 2009

És sens dubte, la jornada més ambiciosa que es planteja l’ajuntament de Vielha e Mijaran en
divulgació de les TIC. Sense cap tipus de dubte, la formació, la informació així com la
dinamització esdevenen transversals a qualsevol projecte que es desitgi implementar amb un
cert èxit. Més enllà, d’aquestos tres factor vertebrals, l’apropament de la realitat tecnològica
amb experiències i vivències in situ fan d’aquest projecte la creació d’una bombolla d’il·lusió i
motivació entre la població vers les noves tecnologies.


Tecnoland ’09, és un projecte a llarg termini que contarà de tres parts: Una que serà el Saló de
Tecnologia, amb la implicació del sector educatiu del País i alhora de l’àmbit universitari. Una
segona part que és la dinamització i/o demostració de productes, sensibilitats i serveis
innovadors i una tercera part que serà la celebració d’una Land Party, per situar la participació
com a eix integrador del projecte.
Com a interlocutor de la jornada contarem amb l’empresari i tècnic de comunicació, Carlos
Sànchez de l’empresa Idees i ProjectesJORNADA TÈCNICA: XARXA EMPRES@
Primer semestre 2010 (per confirmar)

Aquest projecte esdevé una innovadora iniciativa encarada fonamentalment al teixit
empresarial del municipi. Al marge de la potenciació personalitzada a través de visites
programades a empreses del municipi, de totes les activitats a realitzar, també és vol oferir una
atenció focalitzada a sensibilitzar al sector econòmic a l’ús de les TIC. Paral·lelament, també,
és vol oferir un servei de creació d’empreses de base tecnològica per a dotar al teixit productiu
del País, d’un nou sector econòmic en els propers anys.


JORNADA TÈCNICA: BLOGS
Principis de novembre (per confirmar)
Degut a canvis d’agenda, la primera d’aquestes jornades prevista pel 20 de juny i centrada en
“Els blogs: una identitat personal”, s’ha hagut de posposar a principis de novembre. La jornada
es planteja amb un caràcter divulgatiu per tal de fer constatar que l’esfera Internet, els blogs, a
través dels diaris tant personals com professionals poden desenvolupar tasques publicitàries
integrant-se en el llenguatge quotidià de la població jove i també adulta.
La jornada estarà dirigida pel especialista Sr. Francesc Balaguer
      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
PLA DE COMUNICACIÓ

Amb l’objectiu de consolidar el pla de comunicació de les actuacions que es porten a terme des
de l’ajuntament de Vielha e Mijaran a través del Punt TIC de Vielha es potenciaran els diferents
canals de comunicació local del territori i es dissenyarà un pla de comunicació per tal de
millorar la comunicació envers les activitats programades.

En aquest sentit, l’ajuntament de Vielha e Mijaran a través de la figura del dinamitzador-
coordinador ha desenvolupat les següents tasques:

- Redacció de notes de premsa enviades als diaris regionals (El Segre i La Mañana) així com
algunes revistes d’àmbit més local (Aran Información i la Borrufa).
- Edició de material divulgatiu com tríptics i díptics, cartells
- Creació d’un nou logotip per al projecte
- Realització de campanyes radiofòniques en emissores d’àmbit comarcal (GUMFM)
- Difussió a través dels canals de comunicació propis de la institució: butlletí informatiu de
l’ajuntament ERA CRASTA i a través de la pàgina web www.vielha-mijaran.org
- Mailing als ciutadans
- Webs de la Xarxa de Telecentres de Catalunya

A l’efecte es dissenyarà una web especial del programa, per tal de promocionar el programa de
treball 2009 i el projecte en el seu conjunt.

A més, es preveu de forma general:

- Elaboració de publicitat escrita per a totes les activitats proposades
- Contractació publicitària escrita, oral i dinàmica per a totes les activitats proposades.
- En les jornades tècniques, en l’acció Xarxa empres@, tecnoland, programa de formació la
elaboració d’un material didàctic que reforci l’acció i ajudi a assolir els objectius.
      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
Díptic Curs d’Introducció a la informàtica i
                     internet i logotip
 Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
RESULTATS I AVALUACIÓ


El desenvolupament del projecte Alt Pirineu digit@l ha de permetre a l’Aran crear un espai de
referència en el món de les TIC. El desenvolupament de tallers, cursos formatius i xerrades
temàtiques pot ser influent per a que es creï un debat entorn a les TIC a nivell d’ús quotidià
entre els ciutadans i els nostres empresaris.

L’espai de difusió de les TIC ha de guanyar protagonisme per tal de trencar definitivament
l’escletxa digital present a l’Aran, creant iniciatives que siguin capaces d’arribar als sectors més
vulnerables com la gent gran i els adults.

Cal impulsar a través de l’espai tecnològic de Vielha el programari lliure en l’aplicació dels
cursos i a través de xerrades informatives. A més,l’espai TIC cal adreçar-se a les empreses de
la comarca com a punt de suport i assessorament tant en l’àmbit tecnològic.

Tot això ha de permetre que les empreses siguin conscients del paper fonamental de les TIC
en la seva gestió diària millorant la competitivitat i la productivitat dels seus negocis,

És necessari poder ampliar els recursos i espais habilitats però per a que això sigui possible cal
més suport de personal amb funcions derivades de la gestió i la coordinació de l’activitat
formativa, així com de l’activitat de docència.

Per tal de dissenyar continguts específics al sector empresarial del territori, creiem necessari
analitzar prèviament la situació de l’activitat econòmica, fet que ens permetrà definir
correctament un pla d’actuacions a través d’un minuciós sistema de recollida de dades.

En quan al mecanismes de seguiment, es repartirà una fitxa a omplir per l’alumne amb les
seves dades personals i el grau de satisfacció del curs realitzat

Es controlarà l'assistència de públic a les jornades, les sessions informatives, iniciatives de
suport d’interès que suscita entre la població
_______________________________________
      Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida.
     Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org

More Related Content

Viewers also liked

Sistema de servicio social
Sistema de servicio socialSistema de servicio social
Sistema de servicio social
keiichi123
 
introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...
introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...
introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...
Balamurugan Muthuramalingam
 
Itep 131
Itep 131Itep 131
History Of Vincennes, Indiana
History Of Vincennes, IndianaHistory Of Vincennes, Indiana
History Of Vincennes, Indiana
guest37e850
 
Shots and Angles
Shots and AnglesShots and Angles
Shots and Angles
Chris Graham
 
Panduan gampang membuat pin
Panduan gampang membuat pinPanduan gampang membuat pin
Panduan gampang membuat pin
theloserbody
 
R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...
R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...
R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...
BGR - Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany
 

Viewers also liked (7)

Sistema de servicio social
Sistema de servicio socialSistema de servicio social
Sistema de servicio social
 
introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...
introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...
introduction webinar of a mind power blog on August 2011 - Audio Document Ver...
 
Itep 131
Itep 131Itep 131
Itep 131
 
History Of Vincennes, Indiana
History Of Vincennes, IndianaHistory Of Vincennes, Indiana
History Of Vincennes, Indiana
 
Shots and Angles
Shots and AnglesShots and Angles
Shots and Angles
 
Panduan gampang membuat pin
Panduan gampang membuat pinPanduan gampang membuat pin
Panduan gampang membuat pin
 
R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...
R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...
R. Klingbeil & R. Majdalani, 2014. Recent Developments: Groundwater at Nation...
 

Similar to Memòria Actuacions Vielha Digitau

Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa
 
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetTu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Pablo Muiño Pardo
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
Ricard Faura i Homedes
 
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
netmind
 
Presentació ACECCAT CAT
Presentació ACECCAT CATPresentació ACECCAT CAT
Presentació ACECCAT CAT
aceccat
 
MWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive CodingMWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive Coding
m4Social
 
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
Ajuntament Vilanova Geltrú
 
Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)
Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)
Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)
Festibity
 
Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015
Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015
Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015
Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Presentació PIMESTIC
Presentació PIMESTICPresentació PIMESTIC
Presentació PIMESTIC
Xarxa Punt TIC
 
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territoriXarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa Punt TIC
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
Pablo Muiño Pardo
 
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestreBarcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa
 

Similar to Memòria Actuacions Vielha Digitau (20)

Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 1r Trimestre 2019
 
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetTu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
 
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
 
Presentació ACECCAT CAT
Presentació ACECCAT CATPresentació ACECCAT CAT
Presentació ACECCAT CAT
 
Reunio xslpe 18 febrer 2011
Reunio xslpe 18 febrer 2011Reunio xslpe 18 febrer 2011
Reunio xslpe 18 febrer 2011
 
MWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive CodingMWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive Coding
 
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
 
Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)
Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)
Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)
 
Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)
Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)
Telefónica: Iniciativa TIC 2017 (Comando)
 
Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015
Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015
Balanç Pla Estratègic Formació Professional 2012-2015
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Pla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCIPla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCI
 
Presentació PIMESTIC
Presentació PIMESTICPresentació PIMESTIC
Presentació PIMESTIC
 
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territoriXarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territori
 
Difusió tic 2
Difusió tic 2Difusió tic 2
Difusió tic 2
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
 
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Cibernàrium - Programa activitats 2n Trimestre 2019
 
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestreBarcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
 
Pla actuació cit 2013
Pla actuació cit 2013Pla actuació cit 2013
Pla actuació cit 2013
 

More from Alex Moga i Vidal

Programa Gobierno Abierto (Open Government)
Programa Gobierno Abierto (Open Government)Programa Gobierno Abierto (Open Government)
Programa Gobierno Abierto (Open Government)
Alex Moga i Vidal
 
Article legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARan
Article legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARanArticle legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARan
Article legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARan
Alex Moga i Vidal
 
Vielha 2020: Smart City, connected city
Vielha 2020: Smart City, connected cityVielha 2020: Smart City, connected city
Vielha 2020: Smart City, connected city
Alex Moga i Vidal
 
Transcripció entrevista Alex Moga de alcaldes.eu
Transcripció entrevista Alex Moga de alcaldes.euTranscripció entrevista Alex Moga de alcaldes.eu
Transcripció entrevista Alex Moga de alcaldes.eu
Alex Moga i Vidal
 
#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020
#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020
#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020
Alex Moga i Vidal
 
Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015
Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015
Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015
Alex Moga i Vidal
 
Transcripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'Aran
Transcripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'AranTranscripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'Aran
Transcripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'Aran
Alex Moga i Vidal
 
Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!
Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!
Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!
Alex Moga i Vidal
 
Lei d'Aran aprovada, Publicacion BOPC
Lei d'Aran aprovada, Publicacion BOPCLei d'Aran aprovada, Publicacion BOPC
Lei d'Aran aprovada, Publicacion BOPC
Alex Moga i Vidal
 
Era Lei d'Aran que se votarà!
Era Lei d'Aran que se votarà! Era Lei d'Aran que se votarà!
Era Lei d'Aran que se votarà!
Alex Moga i Vidal
 
Conferéncia es compdes públics mai de 2014
Conferéncia es compdes públics mai de 2014Conferéncia es compdes públics mai de 2014
Conferéncia es compdes públics mai de 2014
Alex Moga i Vidal
 
Aranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunya
Aranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunyaAranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunya
Aranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunya
Alex Moga i Vidal
 
Vielha, la experiencia
Vielha, la experienciaVielha, la experiencia
Vielha, la experiencia
Alex Moga i Vidal
 
Un an de nau govèrn
Un an de nau govèrnUn an de nau govèrn
Un an de nau govèrn
Alex Moga i Vidal
 
Datos economicos vielha 2011
Datos economicos vielha 2011Datos economicos vielha 2011
Datos economicos vielha 2011
Alex Moga i Vidal
 
Cifras de paro abril 2012
Cifras de paro abril 2012Cifras de paro abril 2012
Cifras de paro abril 2012
Alex Moga i Vidal
 
Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2
Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2
Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2
Alex Moga i Vidal
 
Presentació del Projecte de l'aigua de Vielha
Presentació del Projecte de l'aigua de VielhaPresentació del Projecte de l'aigua de Vielha
Presentació del Projecte de l'aigua de Vielha
Alex Moga i Vidal
 
Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020
Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020
Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020
Alex Moga i Vidal
 

More from Alex Moga i Vidal (20)

Programa Gobierno Abierto (Open Government)
Programa Gobierno Abierto (Open Government)Programa Gobierno Abierto (Open Government)
Programa Gobierno Abierto (Open Government)
 
Article legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARan
Article legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARanArticle legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARan
Article legislatiu - Científic Llei 1/2015 del Règim Especial de l'ARan
 
Vielha 2020: Smart City, connected city
Vielha 2020: Smart City, connected cityVielha 2020: Smart City, connected city
Vielha 2020: Smart City, connected city
 
Transcripció entrevista Alex Moga de alcaldes.eu
Transcripció entrevista Alex Moga de alcaldes.euTranscripció entrevista Alex Moga de alcaldes.eu
Transcripció entrevista Alex Moga de alcaldes.eu
 
#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020
#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020
#Vielha2020 "Ciutat intel.ligent, ciutat conectada" Pla Estratègic 2015-2020
 
Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015
Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015
Publicacio DOGC Lei d'Aran 13 de febrer de 2015
 
Transcripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'Aran
Transcripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'AranTranscripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'Aran
Transcripcion intervencion Àlex Moga aprobacion Lei d'Aran
 
Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!
Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!
Er aranesisme modern. Aran un pas entà deuant!
 
Lei d'Aran aprovada, Publicacion BOPC
Lei d'Aran aprovada, Publicacion BOPCLei d'Aran aprovada, Publicacion BOPC
Lei d'Aran aprovada, Publicacion BOPC
 
Era Lei d'Aran que se votarà!
Era Lei d'Aran que se votarà! Era Lei d'Aran que se votarà!
Era Lei d'Aran que se votarà!
 
Conferéncia es compdes públics mai de 2014
Conferéncia es compdes públics mai de 2014Conferéncia es compdes públics mai de 2014
Conferéncia es compdes públics mai de 2014
 
Document aranesisme-modern
Document aranesisme-modernDocument aranesisme-modern
Document aranesisme-modern
 
Aranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunya
Aranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunyaAranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunya
Aranesisme segle xxi. una realitat nacional a catalunya
 
Vielha, la experiencia
Vielha, la experienciaVielha, la experiencia
Vielha, la experiencia
 
Un an de nau govèrn
Un an de nau govèrnUn an de nau govèrn
Un an de nau govèrn
 
Datos economicos vielha 2011
Datos economicos vielha 2011Datos economicos vielha 2011
Datos economicos vielha 2011
 
Cifras de paro abril 2012
Cifras de paro abril 2012Cifras de paro abril 2012
Cifras de paro abril 2012
 
Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2
Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2
Projecte "aigua Vielha" SUD'EAU 2
 
Presentació del Projecte de l'aigua de Vielha
Presentació del Projecte de l'aigua de VielhaPresentació del Projecte de l'aigua de Vielha
Presentació del Projecte de l'aigua de Vielha
 
Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020
Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020
Pla d'acció per a la Societat del Coneixement a Vielha 2020
 

Memòria Actuacions Vielha Digitau

 • 1. MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE ALT PIRINEU DIGITAL@VIELHA Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 2. INDEX PRESENTACIÓ FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ SOBRE LES TIC PUNT DE SUPORT I DINAMITZACIÓ TIC PLA DE COMUNICACIÓ CANALS DE COMUNICACIÓ RESULTATS I AVALUACIÓ Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 3. PRESENTACIÓ Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, portem uns mesos treballant en el projecte anomenat Alt Pirineu digital@Vielha, Aquest projecte ha de permetre posicionar Vielha e Mijaran, en un emplaçament tecnològicament avançat en tot buscant camins per nous models econòmics. Aprofitant la instal·lació CiberAula hem iniciat un programa de formació dirigit a la població per tal de potenciar i fomentar coneixements entorn a les noves tecnologies. Aquestes han de permetre als ciutadans i especialment a les nostres empreses donar un pas endavant optimitzant els serveis tecnològics per ser més competitius i millorar la productivitat del nostre territori. Per aquest motiu iniciem una doble línia de treball incident en aspectes com la formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació i, en una segona línia, creant nous espais que ajudin a la dinamització del teixit empresarial, centrat principalment en el turisme i de serveis. L’ajuntament de Vielha e Mijaran ha començat a caminar en un projecte de formació integral i transversal que ha d’ajudar a la ciutadania en torn les aplicacions informàtiques existents així com les noves tecnologies, de manera paral·lela a la xarxa empresarial i productiva del país. Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 4. FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES AL llarg de l’any 2009 s’han programat diversos cursos d’iniciació en el camp de les noves tecnologies. Degut a que la Val d’Aran no disposava fins ara de cap centre de referència així com formatiu en noves tecnologies, ens trobem en una fase d’iniciació en el nostre objectiu principal. El pla d’actuació va encaminat a incidir en la formació d’alfabetització digital especialment en determinats sector de la població com és la gent gran i els adults,ja que es tracta d’un sector potencial que manifesta clarament l’escletxa digital. CURS D’INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET En aquest sentit, durant el mes d’abril s’ha impartit el CURS D’INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET adreçat al col·lectiu de la gent gran celebrat a la CiberAula-Punt Tic de Vielha. Al curs, programat en diverses sessions, hi ha participat un total de 18 persones complint més de 100% de les previsions inicials. Degut a la bona acollida, es preveu poder oferir nous cursos per aquest sector. De cara aquest mes de juny, s’ha programat el CURS D’INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET obert a la ciutadania en general que serà impartit del 8,10,11, 15,17, 18, 22, 25 i 29 de juny a la CiberAula- Punt TIC de Vielha, amb horari de 19,30 a 21,30 hores. En aquest curs s’oferiran els continguts d’iniciació de l’ordenador, components, sistemes operatius en Windows, menú d’inici, sistema de fitxers, programes, internet e intranet, navegació i web, cercadors, correu electrònic, fòrums, xats i temes de seguretat. El curs es realitzarà en jornades de 2 hores amb un total de 20 hores lectives. En aquesta primera iniciativa hem cobert el 100% de les places disponibles (16 places), per la qual cosa, ens plantegem programar properament una nova edició. Paral·lelament i tenint en compte altres sectors de la població, com és la gent jove, amb una oferta de temps lliure major durant l’època estival hem programat pels següents mesos de juliol i agost els següents cursos formatius: • CURS D’EDICIÓ DE VÍDEO • CURS DE DISSENY DE PÀGINES WEB CURS D’EDICIÓ DE VÍDEO El curs d’edició de vídeo oferirà els continguts formatius necessaris per a que els usuaris creïn els seus propis vídeos amb una càmera digital o una càmera web. S’ensenyarà com descarregar els vídeos a l’ordinador per editar-los i es mostraran els diferents formats així com còdecs i els reproductors que hi ha al mercat. El curs està estructurat en 10 sessions de 2 hores cadascuna i es realitzarà els següents dies: 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 , 29 i 30 de juliol, els dilluns, dimecres i dijous. CURS DE DISSENY DE PAGINES WEB De cara al mes d’agost iniciarem el curs de disseny de pàgines web, adreçat tant a joves com empresaris, ja que molts d’ells a dia d’avui encara no tenen presència a internet. En un nivell d’iniciació avançat, el curs vol oferir formació al usuari en matèria dels principals components d’una pàgina web. Amb una major durada que l’anterior, el curs tindrà una durada de 21 hores i es realitzarà el 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 d’agost, dilluns, dimecres i dijous de 18 a 21 hores. Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 5. A part del curs d’alfabetització, aquests dos últims cursos volen incrementar la formació d’especialització a nivell general i sectorial per tal de oferir coneixements específics als usuaris per tal de millorar el desenvolupament de les seves tasques professionals. En aquest sentit,s’ha programat un quart curs que tindrà inici de cara al mes de setembre sobre CURS DE PROCESSAMENT DE TEXTOS adreçat a totes aquelles persones que desitgin adquirir els coneixements bàsics per elaborar diferents tipus de documents: currículum, cartes personalitzades, creació de plantilles, cartells, etc… La durada del curs serà de 20 hores i es realitzarà 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24 ,28, 30 de setembre i 1 d’octubre. En aquest sentit,l’ajuntament de Vielha e Mijaran està treballant els cursos formatius de caràcter empresarial de cara al 2010 per tal d’ajudar a les empreses a ser més competitives i per impulsar noves línies de negoci que ajudin al desenvolupament econòmic de la Val. En aquest sentit, es preveu la creació d’una oferta formativa que gaudirà de les següents matèries a formar: CURS DE SOFTWARE OFIMÀTIC CURS DE PROGRAMARI LLIURE CURS DE DISSENY GRÀFIC CURS D’IMATGE DIGITAL CURS D’OFIMÀTICA Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 6. ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ SOBRE LES TIC Un segon objectiu que es marca l’ajuntament de Vielha e Mijaran és crear un espai de diàleg i de debat en torn les TIC. Per fer-ho s’ha elaborat un calendari de jornades sobre diferents àmbits sectorials: com l’economia, el programari lliure, la gestió empresarial i l’oci. JORNADA TÈCNICA: PIMESTIC Dia: 30 de juny Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran es difondrà l’Acreditació de Coneixements i Competències en TIC que actualment està posant en marxa la Generalitat de Catalunya. L’Objectiu és esdevenir centre col·laborador i difondre l’acreditació a la població del municipi com a eina de qualificació professional i de formació en noves tecnologies. Per aquest motiu es contempla pel 30 de juny, la difusió del Pla PIMESTIC entre les empreses del municipi per tal de sensibilitzar en l’ús de les TIC. Donar a conèixer el servei d’assessorament i orientació tecnològica de la Generalitat de Catalunya. JORNADA TÈCNICA: PROGRAMARI LLIURE Dia: 5 de setembre De cara al 5 de setembre, s’oferirà la jornada tècnica “Programari Lliure, una eina econòmica i sostenible”. Una eina actual econòmica, legal i responsablement sostenible, és el programari lliure, unes eines ja existents que molta de la població consumidora ofimàtica i altres desconeixen la seva existència o la seva operativitat. El coneixement de les eines existents, així com de les avantatges que ofereixen fan un dia de treball teòric i pràctic amb els interessats. JORNADA TÈCNICA: GESTIÓ D’EMPRESA Dia: 25 de setembre de 2009 (per confirmar) Després de molt anys parlant de Microsoft, ara de programari lliure, de parlar de noves tecnologies, percebudes amb telefonia mòbil o banda ampla d’una manera generalitzada, fan que la microempresa, actor principal de l’economia productiva del municipi desconegui les avantatges de les aplicacions informàtiques i tecnològiques en la productivitat i competitivitat en la gestió implícita de empresa, sense deixar de banda també les accions comunicatives i promocionals. Per tal de generar un debat i crear consciència de la necessitat de les TIC aplicades a la gestió empresarial, l’ajuntament de Vielha e Mijaran ha programat una jornada estrella amb un interlocutor de luxe, Com a interlocutor de la jornada, l’ajuntament de Vielha e Mijaran ha contactat amb l’empresari de reconegut prestigi internacional Sr. Didac Lee, conseller delegat de Inspirit,un grup d’empreses tecnològiques que està format per diverses companyies amb seu a Girona, Barcelona, Madrid, Buenos Aires i Silicon Valley i amb 240 treballadors en actiu. És sens dubte,un gran esdeveniment que ha de motivar l’assistència del sector empresarial del territori i fora d’ell. Per la realització de la jornada es realitzarà un mailing dirigits a tots els agents econòmics del territori i colindants, entre ells, el gremi d’ostaleria dera Val d’Aran i als seus associats, a l’entitat Turisme Val d’Aran i als seus associats, al Gremi deth Comerç de la Val d’Aran i els seus associats, així com empresaris i públic en general tant d’Aran com de les comarques limítrofes. Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 7. JORNADA TÈCNICA: TECNOLAND ‘09 Dies: 10, 11 i 12 d’octubre de 2009 És sens dubte, la jornada més ambiciosa que es planteja l’ajuntament de Vielha e Mijaran en divulgació de les TIC. Sense cap tipus de dubte, la formació, la informació així com la dinamització esdevenen transversals a qualsevol projecte que es desitgi implementar amb un cert èxit. Més enllà, d’aquestos tres factor vertebrals, l’apropament de la realitat tecnològica amb experiències i vivències in situ fan d’aquest projecte la creació d’una bombolla d’il·lusió i motivació entre la població vers les noves tecnologies. Tecnoland ’09, és un projecte a llarg termini que contarà de tres parts: Una que serà el Saló de Tecnologia, amb la implicació del sector educatiu del País i alhora de l’àmbit universitari. Una segona part que és la dinamització i/o demostració de productes, sensibilitats i serveis innovadors i una tercera part que serà la celebració d’una Land Party, per situar la participació com a eix integrador del projecte. Com a interlocutor de la jornada contarem amb l’empresari i tècnic de comunicació, Carlos Sànchez de l’empresa Idees i Projectes JORNADA TÈCNICA: XARXA EMPRES@ Primer semestre 2010 (per confirmar) Aquest projecte esdevé una innovadora iniciativa encarada fonamentalment al teixit empresarial del municipi. Al marge de la potenciació personalitzada a través de visites programades a empreses del municipi, de totes les activitats a realitzar, també és vol oferir una atenció focalitzada a sensibilitzar al sector econòmic a l’ús de les TIC. Paral·lelament, també, és vol oferir un servei de creació d’empreses de base tecnològica per a dotar al teixit productiu del País, d’un nou sector econòmic en els propers anys. JORNADA TÈCNICA: BLOGS Principis de novembre (per confirmar) Degut a canvis d’agenda, la primera d’aquestes jornades prevista pel 20 de juny i centrada en “Els blogs: una identitat personal”, s’ha hagut de posposar a principis de novembre. La jornada es planteja amb un caràcter divulgatiu per tal de fer constatar que l’esfera Internet, els blogs, a través dels diaris tant personals com professionals poden desenvolupar tasques publicitàries integrant-se en el llenguatge quotidià de la població jove i també adulta. La jornada estarà dirigida pel especialista Sr. Francesc Balaguer Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 8. PLA DE COMUNICACIÓ Amb l’objectiu de consolidar el pla de comunicació de les actuacions que es porten a terme des de l’ajuntament de Vielha e Mijaran a través del Punt TIC de Vielha es potenciaran els diferents canals de comunicació local del territori i es dissenyarà un pla de comunicació per tal de millorar la comunicació envers les activitats programades. En aquest sentit, l’ajuntament de Vielha e Mijaran a través de la figura del dinamitzador- coordinador ha desenvolupat les següents tasques: - Redacció de notes de premsa enviades als diaris regionals (El Segre i La Mañana) així com algunes revistes d’àmbit més local (Aran Información i la Borrufa). - Edició de material divulgatiu com tríptics i díptics, cartells - Creació d’un nou logotip per al projecte - Realització de campanyes radiofòniques en emissores d’àmbit comarcal (GUMFM) - Difussió a través dels canals de comunicació propis de la institució: butlletí informatiu de l’ajuntament ERA CRASTA i a través de la pàgina web www.vielha-mijaran.org - Mailing als ciutadans - Webs de la Xarxa de Telecentres de Catalunya A l’efecte es dissenyarà una web especial del programa, per tal de promocionar el programa de treball 2009 i el projecte en el seu conjunt. A més, es preveu de forma general: - Elaboració de publicitat escrita per a totes les activitats proposades - Contractació publicitària escrita, oral i dinàmica per a totes les activitats proposades. - En les jornades tècniques, en l’acció Xarxa empres@, tecnoland, programa de formació la elaboració d’un material didàctic que reforci l’acció i ajudi a assolir els objectius. Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 9. Díptic Curs d’Introducció a la informàtica i internet i logotip Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org
 • 10. RESULTATS I AVALUACIÓ El desenvolupament del projecte Alt Pirineu digit@l ha de permetre a l’Aran crear un espai de referència en el món de les TIC. El desenvolupament de tallers, cursos formatius i xerrades temàtiques pot ser influent per a que es creï un debat entorn a les TIC a nivell d’ús quotidià entre els ciutadans i els nostres empresaris. L’espai de difusió de les TIC ha de guanyar protagonisme per tal de trencar definitivament l’escletxa digital present a l’Aran, creant iniciatives que siguin capaces d’arribar als sectors més vulnerables com la gent gran i els adults. Cal impulsar a través de l’espai tecnològic de Vielha el programari lliure en l’aplicació dels cursos i a través de xerrades informatives. A més,l’espai TIC cal adreçar-se a les empreses de la comarca com a punt de suport i assessorament tant en l’àmbit tecnològic. Tot això ha de permetre que les empreses siguin conscients del paper fonamental de les TIC en la seva gestió diària millorant la competitivitat i la productivitat dels seus negocis, És necessari poder ampliar els recursos i espais habilitats però per a que això sigui possible cal més suport de personal amb funcions derivades de la gestió i la coordinació de l’activitat formativa, així com de l’activitat de docència. Per tal de dissenyar continguts específics al sector empresarial del territori, creiem necessari analitzar prèviament la situació de l’activitat econòmica, fet que ens permetrà definir correctament un pla d’actuacions a través d’un minuciós sistema de recollida de dades. En quan al mecanismes de seguiment, es repartirà una fitxa a omplir per l’alumne amb les seves dades personals i el grau de satisfacció del curs realitzat Es controlarà l'assistència de públic a les jornades, les sessions informatives, iniciatives de suport d’interès que suscita entre la població _______________________________________ Ajuntament de Vielha e Mijaran. C/ Sarriulera, n 2. Vielha. 25530 Lleida. Telf +34 973 640 018 prensa@vielha-mijaran.org / www.vielha-mijaran.org