SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
MĀCĪBU VIDE
Dienasgaismas un svaiga gaisa ietekme
DMITRIJS ASTAŠONOKS, VELUX BALTIJA
AUGUSTS 2020
fghfghfgh MĒS UZSKATĀM,
KA PAVADĀM
66%
NO SAVAS DZĪVES
IEKŠTELPĀS
BET PATIESĪBĀ
MĒS IEKŠTELPĀS
PAVADĀM
90%
90% no savas dzīves mēs pavadām iekštelpās—
dzīvojam, strādājam, spēlējamies.
4
Dienas gaisma un svaigs gaiss ir svarīgi
mūsu veselībai un labsajūtai
VELUX VĪZIJA
Vadīt attīstību labākai dzīves videi ar
dienasgaismu un svaigu gaisu caur jumtu,
un būt novērtētiem kā vislabākajiem
klientu acīs.
5 VELUX GROUP PRESENTATION
GAIŠĀKAI IKDIENAI
6
Healthy Homes Barometer
(Veselīgu māju barometrs)
Katru gadu VELUX grupa izdod
Veselīgo māju barometru, kas
apseko Eiropas māju un ēku
stāvokli un pēta, kā tās var
uzlabot indivīdu, sabiedrības un
planētas labā.
IEPAZĪSTIETIES AR DIENAS GAISMAS INŽENIERIEM
Healthy Homes
Barometer
2019Izaugt (ne)veselīgās ēkās
VAI MŪSU ĒKAS PADARA
MŪSU BĒRNUS SLIMUS?1 no 6 EIROPAS pieaugušajiem
dzīvo neveselīgā mājā
1 no 3
NEVESELĪGĀ
EIROPAS BĒRNIEM DZĪVO
MĀJĀ
Pētījums ir balstīts Eurostat mikrodatu
analīzi aptaujai “Ienākumu līmenis un
dzīvošanas apstākļi Eiropā” (EU-SILC).
DZĪVOŠANA NEVESELĪGĀS MĀJĀS BĒRNUS PAKĻAUJ LIELAM RISKAM
50
40
30
20
10
0
Riska grupā esošo bērnu procentuālā attiecība pret kopējo bērnu skaituEU28
Portugal
Cyprus
Lithuania
Greece
Bulgaria
Belgium
Luxembourg
UnitedKingdom
Hungary
Latvia
Romania
Germany
Malta
Italy
Netherlands
France
Denmark
Slovenia
Austria
Spain
Ireland
Poland
Sweden
CzechRepublic
Slovakia
Estonia
Croatia
Finland
EIROPAS BĒRNI IR
KAVĒJUŠI
1.7 MILJONU
SKOLAS DIENU
IEKŠTELPU KLIMATS EIROPAS SKOLĀS
Eiropas skolu iekštelpu videi jāpievērš īpaša
uzmanība, ņemot vērā, ka:
Vairāk nekā 65 Milj. Eiropas skolēnu un 4.5 Milj. skolotāju
pavada vidēji 170 līdz 190 dienas skolā gada laikā
Bērni pavada apmēram 70% no sava laika iekštelpās, kas ir
gandrīz 1 gads iekštelpās visu sākumskolas gadu laikā.
…un daudzi pētījumi liecina, ka labi izstrādāta skolas iekštelpu
vide veicina labākas zināšanas un mācību procesu, kā arī bērnu
veselību un labsajūtu.
NEW11
IEKŠTELPU KLIMATS EIROPAS SKOLĀS
Lielāks fokuss uz Eiropas skolu iekštelpu vides sakārtošanu
atbalstīs bērnu veselību un viņu spēju attīstīties un sociāli
mijiedarboties.
Arvien vairāk pieaug to bērnu skaits, kurus ietekmē astma un
alerģijas simptomi. Savukārt tas ietekmē bērnu spēju būt klāt
un pilnībā iesaistīties skolas mācību procesā.
Mēs zinām, ka bērni ieelpo lielāku gaisa daudzumu,
salīdzinot ar ķermeņa lielumu, nekā pieaugušie, un tas
nozīmē, ka skolas iekštelpu videi ir jāpievērš īpaša
uzmanība.
TTT12
DIENASGAISMAS IETEKME UZ STUDENTU SNIEGUMU
Diennakts ritms ir raksturīgs visiem
organismiem, sākot no ļoti vienkāršām
vienšūnu aļģēm līdz pat mums pašiem. Tas
ir pamata fizioloģiskais process, kam ir
liela nozīme.
14
Guli, strādā, dzīvo –
veselīga dzīve jebkurā diennakts laikā
Photograph: Photonica / theguardian.com
2017. gadā Nobela prēmija medicīnas psiholoģijā
Par viņu molekulāro mehānismu atklājumiem, kas kontrolē diennakts ritmu
augsts modrības līmenis
straujākā
asinsspiediena
paaugstināšanās
zemākā ķermeņa
temperatūra
vislabākā koordinācija
ātrāks reakcijas laiks
augstākā
ķermeņa
temperatūra
augstākais asins
spiediens
DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS
Dienasgaisma gadsimtiem ilgi ir izmantota kā galvenais gaismas
avots interjerā, un tā ir bijusi netieša arhitektūras sastāvdaļa tik
ilgi, kamēr pastāv skolas ēkas.
Mūsu skolas ēkas projektam jānodrošina apgaismojums, kas ir
piemērots vizuālajiem uzdevumiem, ko veic telpā, un kas
vienlaikus atbilst skolnieku un skolotāju vajadzībām.
Atbilstoši likumdošanas prognozēm (ir jāpārbauda):
Stikls pret grīdu vai logs pret grīdu
Dienasgaismas faktors
Lielākai daļa Eiropas skolu ēkām dienasgaisma ir no fasādes
logiem.
15
DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS
Būvniecības noteikumi
Lielākā daļa Eiropas prasību vai ieteikumu par dienasgaismu ir balstītas uz:
loga vai stiklojuma laukums attiecībā pret telpas vai fasādes laukumu
dienasgaismas daudzums pēc dienasgaismas faktora telpā vai kā vidējais
dienasgaismas faktors telpas laukumā.
Eiropas standarts (EN 12464-1 Gaisma un apgaismojums) sniedz
informāciju par iekštelpu apgaismojuma līmeņiem, kas piemērojami skolas
videi:
300 lux uz horizontālām galda virsmām (parasti visā telpā)
500 lux uz vertikālas virsmas, kur ir vizuālais uzdevums (piemēram, melna vai
balta tāfele)
Šie iekštelpu gaismas līmeņi var tikt nodrošināti ar dienasgaismu, mākslīgo
apgaismojumu vai kombinējot abus
Iekšējās gaismas adresācijas prasības skolas bērniem, efektīvai un
precīzai vizuālo uzdevumu veikšanai, kas veido galveno mācīšanās
pamatu studentiem
16
17
DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS
Studenti, kuriem klasēs ir visvairāk dienasgaismas, izpildīja matemātikas testu par 20%
ātrāk un rakstiskos testus par 26% ātrāk.
Studenti, kuru klasēs bija uzstādīti virsgaismas logi, demonstrēja uzlabotas sekmes par
19-20% ātrāk nekā tie studenti, kuru klasēs nebija virsgaismas logi.
Tika konstatēts, ka studenti, kuru klasēs ir verami logi, progresē par 7–8% ātrāk nekā tie,
kuriem klasēs ir neverami logi.
Vairāk dienasgaismas = uzlabotas mācīšanās spējas
George Loisos, 1999 , Kalifornijas
energoefektivitātes programmas padomei
Iesniedzējs HESCHONG MAHONE GROUP
Pārbaudes testu rezultāti no vairāk nekā 21 000
studentiem 2000 klasēs no rajoniem, kas
atrodas Kalifornijā, Sietlā, Vašingtonā, un Kolinsas
fortā, Kolorādo
DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS
Pētījumā piedalījās
2837 bērni (vecumā
no 9–12 gadiem) 148
klasēs no 54 skolām
visā Eiropā
Skolēni, kas mācījās
klasēs ar lielākiem
logiem, uzrādīja par
15% labākas sekmes
gan matemātikas
gan loģikas testos
salīdzinot ar klasēm,
kur ir mazāki logi
1 Maesano, C., & Annesi-maesano, I. (2016). Impact of Lighting on School Performance in European Classrooms. In Clima2016 (pp. 1–14). Aalborg.
2 http://www.velux.com/article/2016/daylight-boosts-academic-performance
Sorbonas Universitātes pētījums
Vairāk
dienasgaismas =
uzlabotas
mācīšanās spējas
KĀ PROJEKTĒT AR DIENASGAISMU?
19
Mazais fasādes logs
- (10% stiklojuma un grīdas laukuma attiecība)
Dienasgaismas faktors telpai ir 2%, kas atrodas tikai
dažus metrus no fasādes.
Zems dienasgaismas līmenis telpas aizmugurē.
Tikai darba vietas blakus logam tiek nodrošinātas ar
dienasgaismu.
Reference: DEIC Basic Book 3.0 p.39
KĀ PROJEKTĒT AR DIENASGAISMU?
20
Liels fasādes logs
- (30% stiklojuma un grīdas laukuma attiecība)
Dienasgaismas faktors telpā ir 2%, kas atrodas
apmēram 4,5 metrus no fasādes.
Dienasgaismas līmenis ir ļoti augsts pie loga bet
zems telpas aizmugurē.
Pirmās divas darba vietas pie loga tiek nodrošinātas ar
dienasgaismu.
Reference: DEIC Basic Book 3.0 p.40
KĀ PROJEKTĒT AR DIENASGAISMU?
21
Mazs fasādes logs + jumta logi
- 20% stiklojuma un grīdas laukuma attiecība (11% fasādes logs + 9% jumta logi)
Fasādes un jumta logu kombinācija nodrošina bagātīgu
un lietderīgu dienasgaismas faktoru līmeni visām darba
vietām telpā
Jumta logu pielietojums nozīmē labāku dienasgaismu un
vizuālo komfortu telpā.
Visas trīs darba vietas var tikt uzskatītas par darba vietām
ar labu dienasgaismas nodrošinājumu.
Reference: DEIC Basic Book 3.0 p.42
Dienasgaisma
Skats
Saules
gaisma
Atspīdums
22
Attiecas uz visām telpām (t.sk. darba vietām un mājokļiem)
CEN Dienasgaismas standarts (EN 17037)
Projektējot skolas un klases telpas, ir jānodrošina, ka
dienasgaisma tiek maksimāli nodrošināta diennakts
gaišajā laikā.
Veiksmīgi dienasgaismas risinājumi arhitektūrā ir labi integrēti
kopējā skolas dizainā, un tiem vajadzētu apvienot priekšrocības
gan no fasādes, gan no jumta logiem
Koncentrējieties uz visvairāk izmantotajām telpām skolās -
ieguldiet dienasgaismas risinājumos, kur atrodas skolēni, un
atstājiet mazāk apgaismotas vietas telpā, ja nepieciešams.
Izvēlieties solāro saulessargu sistēmas, kas var nodrošināt
augstu dienasgaismas kvalitāti un saglabāt skatu uz āru
23
DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS
Kā uzlabot dienasgaismas stāvokli klasēs?
24
SKOLNIEKU UN SKOLOTĀJU
PROMBŪTNE TIEK SAMAZINĀTA
25
Pirms renovācijas Pēc renovācijas
SKOLAS DIZAINS
GUDRĀS KLASES
Atlikušo daļu izskaidro
atšķirība starp
studentiem ~ 70% un
skolotājiem ~ 14%
Links uz
pētījumu
PROJEKTA IZVĒRTĒŠANA UN UZLABOŠANA
27
28
Veselīgas Mājas Barometrs: Links šeit
Gudras klases pētījums: https://www.cleverclassroomsdesign.co.uk/
Langbjerg Skolas renovācijas projekts (DK): Links šeit
CONTACT INFO
FIND US HERE
pinterest.com/VELUXGroup/
linkedin.com/company/VELUX
youtube.com/user/VELUXLatvia
www.facebook.com/VELUXLatvia/
twitter.com/VELUX
Dmitrijs Astašonoks
d.astasonoks@velux.com
VELUX Latvia
www.velux.lv

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 

Recently uploaded

Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 

Mācību vide. Dienasgaismas un svaiga gaisa ietekme

 • 1. MĀCĪBU VIDE Dienasgaismas un svaiga gaisa ietekme DMITRIJS ASTAŠONOKS, VELUX BALTIJA AUGUSTS 2020
 • 2. fghfghfgh MĒS UZSKATĀM, KA PAVADĀM 66% NO SAVAS DZĪVES IEKŠTELPĀS BET PATIESĪBĀ MĒS IEKŠTELPĀS PAVADĀM 90%
 • 3.
 • 4. 90% no savas dzīves mēs pavadām iekštelpās— dzīvojam, strādājam, spēlējamies. 4 Dienas gaisma un svaigs gaiss ir svarīgi mūsu veselībai un labsajūtai
 • 5. VELUX VĪZIJA Vadīt attīstību labākai dzīves videi ar dienasgaismu un svaigu gaisu caur jumtu, un būt novērtētiem kā vislabākajiem klientu acīs. 5 VELUX GROUP PRESENTATION GAIŠĀKAI IKDIENAI
 • 6. 6 Healthy Homes Barometer (Veselīgu māju barometrs) Katru gadu VELUX grupa izdod Veselīgo māju barometru, kas apseko Eiropas māju un ēku stāvokli un pēta, kā tās var uzlabot indivīdu, sabiedrības un planētas labā. IEPAZĪSTIETIES AR DIENAS GAISMAS INŽENIERIEM
 • 8. VAI MŪSU ĒKAS PADARA MŪSU BĒRNUS SLIMUS?1 no 6 EIROPAS pieaugušajiem dzīvo neveselīgā mājā 1 no 3 NEVESELĪGĀ EIROPAS BĒRNIEM DZĪVO MĀJĀ Pētījums ir balstīts Eurostat mikrodatu analīzi aptaujai “Ienākumu līmenis un dzīvošanas apstākļi Eiropā” (EU-SILC).
 • 9. DZĪVOŠANA NEVESELĪGĀS MĀJĀS BĒRNUS PAKĻAUJ LIELAM RISKAM 50 40 30 20 10 0 Riska grupā esošo bērnu procentuālā attiecība pret kopējo bērnu skaituEU28 Portugal Cyprus Lithuania Greece Bulgaria Belgium Luxembourg UnitedKingdom Hungary Latvia Romania Germany Malta Italy Netherlands France Denmark Slovenia Austria Spain Ireland Poland Sweden CzechRepublic Slovakia Estonia Croatia Finland
 • 10. EIROPAS BĒRNI IR KAVĒJUŠI 1.7 MILJONU SKOLAS DIENU
 • 11. IEKŠTELPU KLIMATS EIROPAS SKOLĀS Eiropas skolu iekštelpu videi jāpievērš īpaša uzmanība, ņemot vērā, ka: Vairāk nekā 65 Milj. Eiropas skolēnu un 4.5 Milj. skolotāju pavada vidēji 170 līdz 190 dienas skolā gada laikā Bērni pavada apmēram 70% no sava laika iekštelpās, kas ir gandrīz 1 gads iekštelpās visu sākumskolas gadu laikā. …un daudzi pētījumi liecina, ka labi izstrādāta skolas iekštelpu vide veicina labākas zināšanas un mācību procesu, kā arī bērnu veselību un labsajūtu. NEW11
 • 12. IEKŠTELPU KLIMATS EIROPAS SKOLĀS Lielāks fokuss uz Eiropas skolu iekštelpu vides sakārtošanu atbalstīs bērnu veselību un viņu spēju attīstīties un sociāli mijiedarboties. Arvien vairāk pieaug to bērnu skaits, kurus ietekmē astma un alerģijas simptomi. Savukārt tas ietekmē bērnu spēju būt klāt un pilnībā iesaistīties skolas mācību procesā. Mēs zinām, ka bērni ieelpo lielāku gaisa daudzumu, salīdzinot ar ķermeņa lielumu, nekā pieaugušie, un tas nozīmē, ka skolas iekštelpu videi ir jāpievērš īpaša uzmanība. TTT12
 • 13. DIENASGAISMAS IETEKME UZ STUDENTU SNIEGUMU
 • 14. Diennakts ritms ir raksturīgs visiem organismiem, sākot no ļoti vienkāršām vienšūnu aļģēm līdz pat mums pašiem. Tas ir pamata fizioloģiskais process, kam ir liela nozīme. 14 Guli, strādā, dzīvo – veselīga dzīve jebkurā diennakts laikā Photograph: Photonica / theguardian.com 2017. gadā Nobela prēmija medicīnas psiholoģijā Par viņu molekulāro mehānismu atklājumiem, kas kontrolē diennakts ritmu augsts modrības līmenis straujākā asinsspiediena paaugstināšanās zemākā ķermeņa temperatūra vislabākā koordinācija ātrāks reakcijas laiks augstākā ķermeņa temperatūra augstākais asins spiediens
 • 15. DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS Dienasgaisma gadsimtiem ilgi ir izmantota kā galvenais gaismas avots interjerā, un tā ir bijusi netieša arhitektūras sastāvdaļa tik ilgi, kamēr pastāv skolas ēkas. Mūsu skolas ēkas projektam jānodrošina apgaismojums, kas ir piemērots vizuālajiem uzdevumiem, ko veic telpā, un kas vienlaikus atbilst skolnieku un skolotāju vajadzībām. Atbilstoši likumdošanas prognozēm (ir jāpārbauda): Stikls pret grīdu vai logs pret grīdu Dienasgaismas faktors Lielākai daļa Eiropas skolu ēkām dienasgaisma ir no fasādes logiem. 15
 • 16. DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS Būvniecības noteikumi Lielākā daļa Eiropas prasību vai ieteikumu par dienasgaismu ir balstītas uz: loga vai stiklojuma laukums attiecībā pret telpas vai fasādes laukumu dienasgaismas daudzums pēc dienasgaismas faktora telpā vai kā vidējais dienasgaismas faktors telpas laukumā. Eiropas standarts (EN 12464-1 Gaisma un apgaismojums) sniedz informāciju par iekštelpu apgaismojuma līmeņiem, kas piemērojami skolas videi: 300 lux uz horizontālām galda virsmām (parasti visā telpā) 500 lux uz vertikālas virsmas, kur ir vizuālais uzdevums (piemēram, melna vai balta tāfele) Šie iekštelpu gaismas līmeņi var tikt nodrošināti ar dienasgaismu, mākslīgo apgaismojumu vai kombinējot abus Iekšējās gaismas adresācijas prasības skolas bērniem, efektīvai un precīzai vizuālo uzdevumu veikšanai, kas veido galveno mācīšanās pamatu studentiem 16
 • 17. 17 DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS Studenti, kuriem klasēs ir visvairāk dienasgaismas, izpildīja matemātikas testu par 20% ātrāk un rakstiskos testus par 26% ātrāk. Studenti, kuru klasēs bija uzstādīti virsgaismas logi, demonstrēja uzlabotas sekmes par 19-20% ātrāk nekā tie studenti, kuru klasēs nebija virsgaismas logi. Tika konstatēts, ka studenti, kuru klasēs ir verami logi, progresē par 7–8% ātrāk nekā tie, kuriem klasēs ir neverami logi. Vairāk dienasgaismas = uzlabotas mācīšanās spējas George Loisos, 1999 , Kalifornijas energoefektivitātes programmas padomei Iesniedzējs HESCHONG MAHONE GROUP Pārbaudes testu rezultāti no vairāk nekā 21 000 studentiem 2000 klasēs no rajoniem, kas atrodas Kalifornijā, Sietlā, Vašingtonā, un Kolinsas fortā, Kolorādo
 • 18. DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS Pētījumā piedalījās 2837 bērni (vecumā no 9–12 gadiem) 148 klasēs no 54 skolām visā Eiropā Skolēni, kas mācījās klasēs ar lielākiem logiem, uzrādīja par 15% labākas sekmes gan matemātikas gan loģikas testos salīdzinot ar klasēm, kur ir mazāki logi 1 Maesano, C., & Annesi-maesano, I. (2016). Impact of Lighting on School Performance in European Classrooms. In Clima2016 (pp. 1–14). Aalborg. 2 http://www.velux.com/article/2016/daylight-boosts-academic-performance Sorbonas Universitātes pētījums Vairāk dienasgaismas = uzlabotas mācīšanās spējas
 • 19. KĀ PROJEKTĒT AR DIENASGAISMU? 19 Mazais fasādes logs - (10% stiklojuma un grīdas laukuma attiecība) Dienasgaismas faktors telpai ir 2%, kas atrodas tikai dažus metrus no fasādes. Zems dienasgaismas līmenis telpas aizmugurē. Tikai darba vietas blakus logam tiek nodrošinātas ar dienasgaismu. Reference: DEIC Basic Book 3.0 p.39
 • 20. KĀ PROJEKTĒT AR DIENASGAISMU? 20 Liels fasādes logs - (30% stiklojuma un grīdas laukuma attiecība) Dienasgaismas faktors telpā ir 2%, kas atrodas apmēram 4,5 metrus no fasādes. Dienasgaismas līmenis ir ļoti augsts pie loga bet zems telpas aizmugurē. Pirmās divas darba vietas pie loga tiek nodrošinātas ar dienasgaismu. Reference: DEIC Basic Book 3.0 p.40
 • 21. KĀ PROJEKTĒT AR DIENASGAISMU? 21 Mazs fasādes logs + jumta logi - 20% stiklojuma un grīdas laukuma attiecība (11% fasādes logs + 9% jumta logi) Fasādes un jumta logu kombinācija nodrošina bagātīgu un lietderīgu dienasgaismas faktoru līmeni visām darba vietām telpā Jumta logu pielietojums nozīmē labāku dienasgaismu un vizuālo komfortu telpā. Visas trīs darba vietas var tikt uzskatītas par darba vietām ar labu dienasgaismas nodrošinājumu. Reference: DEIC Basic Book 3.0 p.42
 • 22. Dienasgaisma Skats Saules gaisma Atspīdums 22 Attiecas uz visām telpām (t.sk. darba vietām un mājokļiem) CEN Dienasgaismas standarts (EN 17037)
 • 23. Projektējot skolas un klases telpas, ir jānodrošina, ka dienasgaisma tiek maksimāli nodrošināta diennakts gaišajā laikā. Veiksmīgi dienasgaismas risinājumi arhitektūrā ir labi integrēti kopējā skolas dizainā, un tiem vajadzētu apvienot priekšrocības gan no fasādes, gan no jumta logiem Koncentrējieties uz visvairāk izmantotajām telpām skolās - ieguldiet dienasgaismas risinājumos, kur atrodas skolēni, un atstājiet mazāk apgaismotas vietas telpā, ja nepieciešams. Izvēlieties solāro saulessargu sistēmas, kas var nodrošināt augstu dienasgaismas kvalitāti un saglabāt skatu uz āru 23 DIENASGAISMA EIROPAS SKOLĀS Kā uzlabot dienasgaismas stāvokli klasēs?
 • 24. 24
 • 25. SKOLNIEKU UN SKOLOTĀJU PROMBŪTNE TIEK SAMAZINĀTA 25 Pirms renovācijas Pēc renovācijas
 • 26. SKOLAS DIZAINS GUDRĀS KLASES Atlikušo daļu izskaidro atšķirība starp studentiem ~ 70% un skolotājiem ~ 14% Links uz pētījumu
 • 27. PROJEKTA IZVĒRTĒŠANA UN UZLABOŠANA 27
 • 28. 28 Veselīgas Mājas Barometrs: Links šeit Gudras klases pētījums: https://www.cleverclassroomsdesign.co.uk/ Langbjerg Skolas renovācijas projekts (DK): Links šeit
 • 29. CONTACT INFO FIND US HERE pinterest.com/VELUXGroup/ linkedin.com/company/VELUX youtube.com/user/VELUXLatvia www.facebook.com/VELUXLatvia/ twitter.com/VELUX Dmitrijs Astašonoks d.astasonoks@velux.com VELUX Latvia www.velux.lv