SlideShare a Scribd company logo
Julkisen talouden kuva kansantalouden
tilinpidossa laajenee
Kansantalouden tilinpidon ja
maksutasetilastoinnin uudistukset –seminaari
Tilastokeskus 20.5.2014
Matti Okko
2
Maanpuolustuskalustohankinnat pääomitetaan
 Asejärjestelmien ja -kaluston hankinnat käsitellään
investointina juoksevien kulujen sijaan
 Aikasarjat tehty hyödyntäen Puolustusvoimien dataa
 Valtaosa valtionhallinnon maanpuolustus-toimialan
välituotekäytöstä siirtyy investointeihin, samalla ko.
toimialalle syntyy kiinteän pääoman kulumista (poistot) 
BKT nousee hieman (0,3% v. 2011 tasolla)
 Muutoksella ei ole vaikusta julkisiin kokonaismenoihin, mutta
pieni vaikutus tuotokseen ja julkisiin kulutusmenoihin,
riippuen kiinteän pääoman kulumisen ja investointien
suhteesta kunakin vuonna
20.5.2014EKT2010-seminaari
3
Päästökauppa
 Säännöt kirjattu julkisen alijäämän ja velan manuaaliin (MGDD)
 Ostaessaan päästöoikeuden huutokaupasta ostaja maksaa
”ennakollista” veroa, joka kirjataan sen rahoitussaamiseksi, mutta
oikeuden hinnanmuutokset reaalivaroihin –ns. sekavara
 Vero kirjataan, kun toimija palauttaa eli käyttää luvan todennettuja
päästöjä vastaan, ja samalla rahoitussaamiseksi kirjattu
ennakkomaksu häviää
 verot jaksottuvat ”suoriteperusteisesti” käytön mukaan
 verotulot vastaavat huutokauppatuloja, eivätkä oikeuksien
hinnanmuutokset vaikuta kirjattujen verojen määrään
 Ensimmäisen kerran Suomen huutokaupattuja oikeuksia
palautettiin 2014, jolloin kirjautuvat myös ensimmäiset verotulot
20.5.2014EKT2010-seminaari
4
Eläkevastuut esiin
 Erilaisiin eläkejärjestelmiin liittyvät vastuut kuvataan nk.
eläkelisätaulussa kokonaiskuvan saamiseksi
 ESA2010 –asetuksessa jätettiin auki julkisten eläkevastuiden
laskennassa käytettävät parametrit
 työryhmät tulevat suosittelemaan kolmea eri
parametrisettiä (= herkkyysanalyysi)  Eurostat vahvistaa
menetelmän lähivuosina
 tiedot kertyneistä eläkevastuista raportoidaan pakollisena
vasta vuonna 2017
 Suomi pyrkii julkaisemaan tietoja jo aiemmin
 Eläketurvakeskus tuottaa keskeisen tietosisällön
20.5.2014EKT2010-seminaari
5
Julkisyhteisöjen sektorirajaus laajenee
 ESA2010:ssa keskiössä laadullisten kriteerien huomioiminen
luokittelussa: markkinatoiminnan kriteerit tiukentuvat
 mm. se kenelle tuotos myydään, altistuminen kilpailulle
keskeisiä kriteerejä
 julkisomisteisia yhtiöitä siirretään julkisyhteisöihin /
sulautetaan emoyhteisöönsä: erit. kiinteistöjen vuokraus ja
hallinta, mutta myös paljon muuta toimintaa.
 lukumäärällisesti suurin merkitys paikallishallinnossa
 valtionhallinnossa suuremmat vaikutukset (2010 eteenpäin)
 Osalla siirtyvistä yksiköistä on velkaa; alijäämää ei niinkään
 Muutos monimutkaistaa niin laadintaa kuin ennustamistakin
20.5.2014EKT2010-seminaari
EDP-alijäämäkäsitteen muutos
 ESA95:ssa kaksi alijäämäkäsitettä julkisyhteisöille
 ESA B.9 (nettoluontonanto/-otto)
 EDP B.9, joka sisältää koronvaihto- ja
korkotermiinisopimusten vaikutuksen korkomenoihin
 ESA2010:ssa on vain yksi alijäämäkäsite ESA B.9
 Suomelle merkittävä muutos, poikkeuksen EDP-
alijäämää pienentävä vaikutus ollut vuosina 2010-2013
keskimäärin 0,34% suhteessa BKT:hen
20.5.2014 6EKT2010-seminaari
EKT2010: Vaikutukset julkisyhteisöjen EDP-alijäämä-
ja velkalukuihin
7
2011
Alijäämä, BKT-suhteen muutos 1) -0,3
Velan tasomuutos2), % 2,6
Velka, BKT-suhteen muutos1) -0,8
1) uuden BKT-suhteen ja vanhan BKT-suhteen erotus
2) velan euromääräisen muutoksen suhde vanhaan velkatietoon
20.5.2014EKT2010-seminaari
Valtion velkakehitys 2001 - 2013
20.5.2014 8EKT2010-seminaari
40
50
60
70
80
90
100
110
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Valtion velka, budjettitalous (VK) Valtionhallinnon EDP-velka
mrd. euroa
Lopuksi
 EKT2010:n osalta julkisyhteisöjen tietoihin vaikuttavat
myös mm. T&K-menojen käsittely, standarditakauksia
koskevien (tappio-)varaumien kirjaaminen sekä taloustoimi-
ja rahoitusvaadeluokituksen uudistukset
 Uudistuksen yhteydessä julkisyhteisöihin tehdään myös
erinäisiä muita aikasarjakorjauksia, joilla on pieniä
alijäämävaikutuksia
20.5.2014 9EKT2010-seminaari

More Related Content

What's hot

Miten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, TilastokeskusMiten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Kasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, TilastokeskusKasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...
Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...
Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...
Tilastokeskus
 
Arvio hallitusohjelmasta 2015
Arvio hallitusohjelmasta 2015Arvio hallitusohjelmasta 2015
Arvio hallitusohjelmasta 2015
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...
Tilastokeskus
 
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, TilastokeskusMiten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

What's hot (7)

Miten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, TilastokeskusMiten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
 
Kasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, TilastokeskusKasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoivatko yksityinen kulutus ja investoinnit? Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...
Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...
Kuinka paljon kulutus ja investoinnit kärsivät poikkeusoloista? yliaktuaari S...
 
Arvio hallitusohjelmasta 2015
Arvio hallitusohjelmasta 2015Arvio hallitusohjelmasta 2015
Arvio hallitusohjelmasta 2015
 
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2020? yliaktuaari Juha Martikainen, Til...
 
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, TilastokeskusMiten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
 
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä ulkomaankaupassa tapahtui vuonna 2021? Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 

Similar to Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
VATT Institute for Economic Research
 
Talouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaTalouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linja
SDP
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Leila Kaunisharju
 
Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi
Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointiKuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi
Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi
Energiatehokkuussopimukset
 
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilastokeskus
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus
 
Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela
Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli SavelaMuu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela
Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela
Tilastokeskus
 
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetTuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarinen
 
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raporttiTalouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
VATT Institute for Economic Research
 
Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015
Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015
Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015
Uusi koulutus -foorumi
 
Terhon työryhmän esityksen analyysi
Terhon työryhmän esityksen analyysiTerhon työryhmän esityksen analyysi
Terhon työryhmän esityksen analyysi
Teemu Lahtinen
 
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin
Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin
Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistäSDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistäSDP
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Group
 

Similar to Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
 
Talouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaTalouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linja
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi
Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointiKuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi
Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi
 
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela
Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli SavelaMuu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela
Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela
 
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetTuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
 
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raporttiTalouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
 
Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015
Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015
Marko Synkkäsen esitys Uusi koulutus -foorumin työpajassa 16.4.2015
 
Terhon työryhmän esityksen analyysi
Terhon työryhmän esityksen analyysiTerhon työryhmän esityksen analyysi
Terhon työryhmän esityksen analyysi
 
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
 
Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin
Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin
Niko ijäs: Virastojen taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistäSDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
SDP:n puoluetoimiston arvio valtiontalouden kehyksistä
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko

  • 1. Julkisen talouden kuva kansantalouden tilinpidossa laajenee Kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin uudistukset –seminaari Tilastokeskus 20.5.2014 Matti Okko
  • 2. 2 Maanpuolustuskalustohankinnat pääomitetaan  Asejärjestelmien ja -kaluston hankinnat käsitellään investointina juoksevien kulujen sijaan  Aikasarjat tehty hyödyntäen Puolustusvoimien dataa  Valtaosa valtionhallinnon maanpuolustus-toimialan välituotekäytöstä siirtyy investointeihin, samalla ko. toimialalle syntyy kiinteän pääoman kulumista (poistot)  BKT nousee hieman (0,3% v. 2011 tasolla)  Muutoksella ei ole vaikusta julkisiin kokonaismenoihin, mutta pieni vaikutus tuotokseen ja julkisiin kulutusmenoihin, riippuen kiinteän pääoman kulumisen ja investointien suhteesta kunakin vuonna 20.5.2014EKT2010-seminaari
  • 3. 3 Päästökauppa  Säännöt kirjattu julkisen alijäämän ja velan manuaaliin (MGDD)  Ostaessaan päästöoikeuden huutokaupasta ostaja maksaa ”ennakollista” veroa, joka kirjataan sen rahoitussaamiseksi, mutta oikeuden hinnanmuutokset reaalivaroihin –ns. sekavara  Vero kirjataan, kun toimija palauttaa eli käyttää luvan todennettuja päästöjä vastaan, ja samalla rahoitussaamiseksi kirjattu ennakkomaksu häviää  verot jaksottuvat ”suoriteperusteisesti” käytön mukaan  verotulot vastaavat huutokauppatuloja, eivätkä oikeuksien hinnanmuutokset vaikuta kirjattujen verojen määrään  Ensimmäisen kerran Suomen huutokaupattuja oikeuksia palautettiin 2014, jolloin kirjautuvat myös ensimmäiset verotulot 20.5.2014EKT2010-seminaari
  • 4. 4 Eläkevastuut esiin  Erilaisiin eläkejärjestelmiin liittyvät vastuut kuvataan nk. eläkelisätaulussa kokonaiskuvan saamiseksi  ESA2010 –asetuksessa jätettiin auki julkisten eläkevastuiden laskennassa käytettävät parametrit  työryhmät tulevat suosittelemaan kolmea eri parametrisettiä (= herkkyysanalyysi)  Eurostat vahvistaa menetelmän lähivuosina  tiedot kertyneistä eläkevastuista raportoidaan pakollisena vasta vuonna 2017  Suomi pyrkii julkaisemaan tietoja jo aiemmin  Eläketurvakeskus tuottaa keskeisen tietosisällön 20.5.2014EKT2010-seminaari
  • 5. 5 Julkisyhteisöjen sektorirajaus laajenee  ESA2010:ssa keskiössä laadullisten kriteerien huomioiminen luokittelussa: markkinatoiminnan kriteerit tiukentuvat  mm. se kenelle tuotos myydään, altistuminen kilpailulle keskeisiä kriteerejä  julkisomisteisia yhtiöitä siirretään julkisyhteisöihin / sulautetaan emoyhteisöönsä: erit. kiinteistöjen vuokraus ja hallinta, mutta myös paljon muuta toimintaa.  lukumäärällisesti suurin merkitys paikallishallinnossa  valtionhallinnossa suuremmat vaikutukset (2010 eteenpäin)  Osalla siirtyvistä yksiköistä on velkaa; alijäämää ei niinkään  Muutos monimutkaistaa niin laadintaa kuin ennustamistakin 20.5.2014EKT2010-seminaari
  • 6. EDP-alijäämäkäsitteen muutos  ESA95:ssa kaksi alijäämäkäsitettä julkisyhteisöille  ESA B.9 (nettoluontonanto/-otto)  EDP B.9, joka sisältää koronvaihto- ja korkotermiinisopimusten vaikutuksen korkomenoihin  ESA2010:ssa on vain yksi alijäämäkäsite ESA B.9  Suomelle merkittävä muutos, poikkeuksen EDP- alijäämää pienentävä vaikutus ollut vuosina 2010-2013 keskimäärin 0,34% suhteessa BKT:hen 20.5.2014 6EKT2010-seminaari
  • 7. EKT2010: Vaikutukset julkisyhteisöjen EDP-alijäämä- ja velkalukuihin 7 2011 Alijäämä, BKT-suhteen muutos 1) -0,3 Velan tasomuutos2), % 2,6 Velka, BKT-suhteen muutos1) -0,8 1) uuden BKT-suhteen ja vanhan BKT-suhteen erotus 2) velan euromääräisen muutoksen suhde vanhaan velkatietoon 20.5.2014EKT2010-seminaari
  • 8. Valtion velkakehitys 2001 - 2013 20.5.2014 8EKT2010-seminaari 40 50 60 70 80 90 100 110 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Valtion velka, budjettitalous (VK) Valtionhallinnon EDP-velka mrd. euroa
  • 9. Lopuksi  EKT2010:n osalta julkisyhteisöjen tietoihin vaikuttavat myös mm. T&K-menojen käsittely, standarditakauksia koskevien (tappio-)varaumien kirjaaminen sekä taloustoimi- ja rahoitusvaadeluokituksen uudistukset  Uudistuksen yhteydessä julkisyhteisöihin tehdään myös erinäisiä muita aikasarjakorjauksia, joilla on pieniä alijäämävaikutuksia 20.5.2014 9EKT2010-seminaari