SlideShare a Scribd company logo
Masterclass Cultuur &
     Transitie Management

    Hoe begin ik morgen?

              12 april 2012


Ruud Zandbergen
Ruud Zandbergen www.ruzco.nl ruudzandbergen@ruzco.nl @RuudZ
Verwachting?
•  Het nieuwe werken is: efficiënt werken

•  Het nieuwe werken is: beter communiceren

•  Het nieuwe werken is: beter samenwerken

•  Het nieuwe werken is: meer tot stand brengen

•  Het nieuwe werken is: jezelf meer ontwikkelen

•  Het nieuwe werken is: sturen op output

•  Het nieuwe werken is: voor iedereen

•  Het nieuwe werken is: altijd, overal, met elk device

•  Het nieuwe werken is: verantwoord werken

•  Het nieuwe werken is: prettig werken
Recente artikelen
•  "Het Nieuwe Werken vertoont scheuren"

•  "Door het flexwerken mis ik mijn collega's"

•  "HR werpt drempel op voor Het Nieuwe Werken"

•  "Het Nieuwe Werken minder goed dan gedacht"

•  "Balans tussen werk en privé: bestaat dat wel?"

•  "Een techno-burnout van Het Nieuwe Werken?"

•  "Het Nieuwe Werken bezorgt werknemers een dubbel gevoel"

•  "Lunchpauze vaak overgeslagen door Het Nieuwe Werken"

•  "Juridisch mijnenveld HNW wordt onderschat! Maak afspraken."

•  "Het nieuwe werken bestaat niet..."
Verandertraject met HNW
gedachtegoed vergt integrale aanpak
   Mens  Organisatie  Omgeving  Middelen
Veranderen
•  Het succes van organisaties kent drie grondslagen:

  •  Competentie medewerkers
  •  Organisatiestructuur
  •  Bedrijfsprocessen
•  Dat wat u wilt lukt soms of vaak niet omdat
  medewerkers ‘niet doen wat u vraagt’.•  Zeventig procent van de verandertrajecten mislukt.
Sleutels voor succesvolle verandering
•  Gestructureerd invoering.

•  Zelf regie voeren.

•  Duidelijk uitgangspunten en doelstellingen, het “Visiedocument”

•  Betrokkenheid van het kader en medewerkers

•  "Ambassadeurs" van uw eigen organisatie.

•  Gemeenschappelijk draagvlak.

•  Meet & optimalisatietool.

•  Communicatie.

•  Iteraties.

•  Maatwerk.
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
B3 programma
Bewust
•  Succesvol veranderen begint met bewustwording in de hele organisatie. Immers pas wanneer directie, MT,
  kader en medewerkers zich bewust zijn van wat nu niet goed gaat zijn zij klaar voor de volgende stap.
  Bewust van het belang van een klant. Bewust van de noodzaak voor een kwaliteitsnorm. Bewust van het
  eigen optreden.

Bereid
•  Pas als iedereen zich bewust is van de noodzaak tot verandering komt de bereidheid tot verbetering.
  Iedereen binnen een organisatie is bereid te veranderen, per definitie. Het is de motivatie die maakt dat
  mensen ook daadwerkelijk gaan veranderen. Voor succes moet die motivatie van binnenuit komen. De wil
  om het beter te doen.

Bekwaam
•  Willen veranderen is één ding. Het kunnen is een tweede. Je bekwamen in kwaliteit en inzicht levert een
  verbetering op. Dat kan alleen slagen wanneer de medewerkers resultaten meten. Lering trekken uit
  meetresultaten en zich bekwamen om zaken beter te doen. Daarbij spelen de afgesproken kwaliteitsnorm
  en competentiegericht optreden een belangrijke rol.
Ambassadeurs
•  Centraal staan de ambassadeurs van het veranderproces. Kernteams uit de
  organisatie die de wil en noodzaak om te veranderen dragen en uitdragen.•  Vaandeldragers.

•  Dragen het proces.

•  Dragen het uit binnen de organisatie.

•  Komen uit alle lagen van de organisatie.

•  Rapporteren rechtstreeks aan de directie.

•  Kunnen aan de directie ook verbetervoorstellen voorleggen.

•  Hawthorne-effect.
Management Control System (MCS)
•  Integraal onderdeel van B3 programma.

•  Ontwikkelt gemeenschappelijk referentiekader en kwaliteitsnormen (werkcode)

•  Zelfsturend meet- en verbetersysteem met bewezen resultaat.

•  Business dashboard.

•  De communicatie d.m.v. MCS speelt een cruciale rol (tussen werkvloer en management).

•  Medewerkers kunnen zelf meten en resultaten zien.

•  Periodiek de processen meten en verbeteren leidt tot het gewenste niveau.

•  Ambassadeurs analyseren de resultaten en doen verbetervoorstellen.

•  Gecombineerd met opleiding, training of coaching leidt het optimaliseren van processen tot
  verbetering.

•  Benchmarking.
MCS - ambitiescan
MCS - scores
MCS - dashboard
MCS - analyse
Coaching: o.a. bewaken betrouwbaarheid van
      de meetpunten, stimuleren van inbreng en het
      coördineren van de activiteiten.
Structuur
  met
Maatwerk
Leergang HNW
•  Gebouwd op de B3 Methodiek.

•  Eerste stap: Ontwikkelen van een Visie
  document (uw argumenten zijn om HNW
  in te voeren, uw ambitie, uw toekomst)

•  De uitgangspunten, doelstellingen, de
  argumenten etc. worden door het
  bestuur/MT vormgegeven. De
  ambassadeurs gaan daarna MCS
  inrichten. De inrichting van MCS wordt
  ter goedkeuring aangeboden aan het
  bestuur/MT.
Draagvlak en gemeenschappelijk
  referentiekader is de sleutel voor het succes.
•  Door overtuiging en enthousiasme gaat u wellicht zelf aan de slag en ontwerpt Het
  Nieuwe Werken voor uw organisatie. Dat is exact de reden waarom
  veranderprocessen vaak mislukken. Ideeën van anderen zijn namelijk niet zo leuk
  als eigen ideeën. Het is een opgave en uitdaging om medewerkers uw ideeën te
  laten ontdekken zodat zij zelf eigenaar worden van ‘het idee’.•  Voor een succesvolle implementatie van HNW is het van doorslaggevend belang dat
  u een gemeenschappelijk draagvlak en referentiekader creëert. Dat kan op
  verschillende manieren. Betrek zoveel mogelijk ambassadeurs binnen uw
  organisatie bij uw eigen exclusieve Het Nieuwe Werken. Communiceer vooral over
  het visiedocument en evalueer resultaten. Laat medewerkers voor 100% deelgenoot
  zijn van het proces, of beter, laat ‘verbeterteams’ zelfsturend zijn in het proces.
  Het is een ingrijpend proces maar met draagvlak heeft u de sleutel tot succes in
  handen.
Inrichten van HNW veranderproces
•  Samenstellen van een team ambassadeurs. Vertegenwoordigers van alle lagen binnen uw
  organisatie. Echte vaandeldragers die voor u en met u Het Nieuwe Werken gaan modelleren
  en inrichten.

•  Geef HNW een eigen identiteit door uw ambassadeurs een aansprekende naam te laten
  bedenken.

•  De volgende stap is het bepalen van de componenten, de onderwerpen die gezamenlijk Het
  Nieuwe Werken vorm geven. Zoals Mensen, Werkomgeving, ICT, Beleid, Organisatie,
  Verantwoordelijkheid, en zo verder.

•  Deze componenten vormen de kern van HNW en de ambassadeurs werken deze vervolgens
  uit in een werkcode. In deze werkcode staan alle uitgangspunten die in het kader van HNW
  gerealiseerd moeten worden. Uw ambassadeurs zijn de “eigenaar” van deze werkcode.

•  Na het inrichten van de werkcode volgt de goedkeuring van het MT en de digitalisering. Dat
  stelt u in staat de toekomstige resultaten te monitoren (benchmarken) en het proces als
  geheel beter te ondersteunen.
Aan de slag en meten
•  Alle neuzen in dezelfde en juiste richting. Iedereen beseft het belang van de veranderingen.
  Medewerkers en leidinggevenden zijn het eens over de manier van werken en weten wat er
  van hen verwacht wordt. Iedereen is medeverantwoordelijk voor het veranderproces en
  wordt erbij betrokken.

•  Na het goedkeuren van de ‘werkcode’ in lijn met het visiedocument kunt u aan de slag met
  de werkcode, het digitale meetinstrument. Of beter, kunnen de medewerkers zelf aan de
  slag.

•  Het is het gemeenschappelijk draagvlak en referentiekader dat medewerkers tot
  zelfsturende teams maakt. Daarom is het slim de ambassadeurs startbijeenkomsten te laten
  geven aan alle betrokken medewerkers. Over het hoe en waarom van de ontwikkelde
  uitgangspunten. Over het meten van resultaten. Dat is goed voor de beeldvorming, de
  bewustwording en het enthousiasme.

•  Realiseer u dat groei en verankering tijd in beslag neemt. Medewerkers gaan elk kwartaal
  meten wat hun eigen voortgang is. Dit schept betrokkenheid, leidt tot een positieve
  houding, nog meer draagvlak en veelal groot enthousiasme.
Optimaliseren van resultaten
•  Na de ‘werkcode’ en de kick-off gaan de medewerkers zelf aan de slag met HNW.

•  Uit de metingen destilleren de ambassadeurs en medewerkers per kwartaal
  (maximaal) 3 verbeterpunten.

•  U gaat operationele ambassadeursteams samenstellen. De verbeterambassadeurs.
  Zij pakken de verbeterpunten op. Analyseren de knelpunten en doen
  verbetervoorstellen aan de medewerkers en Directie/MT.

•  Als het verbetervoorstel is getest op haalbaarheid en realiteit presenteren de
  verbeterambassadeurs dit in de driemaandelijkse bijeenkomst voor Het Nieuwe
  Werken. Na een besluit tot invoer, of niet, gaan medewerkers met de
  verbetervoorstellen aan de slag.

•  Dit beschreven proces is wederkerig. Daarmee is een veranderproces als het
  invoeren van Het Nieuwe Werken gelijk een volledig dynamisch proces dat
  meegroeit met uw organisatie en uw medewerkers.
Opbouw Leergang HNW
Wet Vermindering Afdracht (WVA)
•  WVA is van toepassing op B3 Programma's en Leergang HNW.

•  Budgetneutrale toepassing door de kostendekkende fiscale regeling voor het duurzaam
  professionaliseren van organisatie en medewerkers.

•  LB vermindering 2.753 Euro / medewerker.

•  Loondienstverband (36 uur), Opleidingen met duurzaam karakter
  en 80 contacturen (met een interne of externe docent).

•  Maximale looptijd is 4 jaar.

•  BNOi doet de administratieve afhandeling.


•  B3 programma is geaccrediteerd als Rijkserkende Opleiding.

•  Deelnemers krijgen officieel MBO of HBO (deel-)certificaat (studiepunten voor het behalen
  van een Bachelor diploma) op gebieden als zakelijke communicatie en klantgerichtheid.
Vragen?
Meer info...
• Aanwezig bij de borrel: mijzelf en Kees Hogenbirk
• Folder van B3 Methodiek en Leergang HNW
• www.het-nieuwe-werken.com
• (e-)boek: "Succesvol veranderen" van Marcel Melis
www.ruzco.nl
ruudzandbergen@ruzco.nl
        @RuudZ

More Related Content

What's hot

Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
TCD 2010
 
Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009
Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009
Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009
HenrivanGool
 
Net Promotor Score bij Kadenza
Net Promotor Score bij KadenzaNet Promotor Score bij Kadenza
Net Promotor Score bij Kadenza
Kadenza Plus
 
Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016
Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016
Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016
Hans Schuurman
 
BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014
BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014
BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014
bicos
 
Investeringscase Linked In
Investeringscase Linked InInvesteringscase Linked In
Investeringscase Linked In
RobCornelissen
 
Praktijkontwikkeling bv ik
Praktijkontwikkeling bv ikPraktijkontwikkeling bv ik
Praktijkontwikkeling bv ik
KYBOKO - Better Business Development
 
Kritische succesfactoren voor innovatie in het MKB
Kritische succesfactoren voor innovatie in het MKBKritische succesfactoren voor innovatie in het MKB
Kritische succesfactoren voor innovatie in het MKB
Quirien Verbakel-Veldman
 
Bureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nl
Bureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nlBureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nl
Bureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nl
Joàn Harms 1200+
 
Bureau Klantzicht
Bureau KlantzichtBureau Klantzicht
Bureau Klantzicht
Joàn Harms 1200+
 
Inkopen, eruit halen wat erin zit
Inkopen, eruit halen wat erin zitInkopen, eruit halen wat erin zit
Inkopen, eruit halen wat erin zit
Ricoh Nederland
 
Presentatie tam tam talks social business
Presentatie tam tam talks social businessPresentatie tam tam talks social business
Presentatie tam tam talks social business
Mixit
 
Usg factsheets competence_bi_schets_a01
Usg factsheets competence_bi_schets_a01Usg factsheets competence_bi_schets_a01
Usg factsheets competence_bi_schets_a01
Thomas Campaert
 
Artikel Banking Review next generation performance management
Artikel Banking Review next generation performance managementArtikel Banking Review next generation performance management
Artikel Banking Review next generation performance management
Finext
 
Artikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PK
Artikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PKArtikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PK
Artikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PK
Berend Jan van der Wal
 
Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek
Robert Snel
 
Interview - Visma
Interview - VismaInterview - Visma
Interview - Visma
Sjoerd van den Heuvel
 

What's hot (18)

Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
 
Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009
Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009
Ronde Tafel Bijeenkomst Klantgericht Werken Timpulse Mei 2009
 
Net Promotor Score bij Kadenza
Net Promotor Score bij KadenzaNet Promotor Score bij Kadenza
Net Promotor Score bij Kadenza
 
Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016
Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016
Interactieve Arenasessie Waarde- en Efficientieverbetering voor PLEIT 2016
 
BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014
BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014
BICC - Performance MANAGEMENT 3.0 - 17.12.2014
 
Investeringscase Linked In
Investeringscase Linked InInvesteringscase Linked In
Investeringscase Linked In
 
Het mooiste uitzicht is inzicht
Het mooiste uitzicht is inzichtHet mooiste uitzicht is inzicht
Het mooiste uitzicht is inzicht
 
Praktijkontwikkeling bv ik
Praktijkontwikkeling bv ikPraktijkontwikkeling bv ik
Praktijkontwikkeling bv ik
 
Kritische succesfactoren voor innovatie in het MKB
Kritische succesfactoren voor innovatie in het MKBKritische succesfactoren voor innovatie in het MKB
Kritische succesfactoren voor innovatie in het MKB
 
Bureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nl
Bureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nlBureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nl
Bureau Klantzicht @ www.bureauklantzicht.nl
 
Bureau Klantzicht
Bureau KlantzichtBureau Klantzicht
Bureau Klantzicht
 
Inkopen, eruit halen wat erin zit
Inkopen, eruit halen wat erin zitInkopen, eruit halen wat erin zit
Inkopen, eruit halen wat erin zit
 
Presentatie tam tam talks social business
Presentatie tam tam talks social businessPresentatie tam tam talks social business
Presentatie tam tam talks social business
 
Usg factsheets competence_bi_schets_a01
Usg factsheets competence_bi_schets_a01Usg factsheets competence_bi_schets_a01
Usg factsheets competence_bi_schets_a01
 
Artikel Banking Review next generation performance management
Artikel Banking Review next generation performance managementArtikel Banking Review next generation performance management
Artikel Banking Review next generation performance management
 
Artikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PK
Artikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PKArtikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PK
Artikel Controllers magazine Oktober 2015 G4S BW PK
 
Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek
 
Interview - Visma
Interview - VismaInterview - Visma
Interview - Visma
 

Similar to Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?

Energie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringEnergie! in uitvoering
Energie! in uitvoering
Lisette Nelck
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Willem E.A.J. Scheepers
 
Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...
Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...
Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...
overnieuwwerken
 
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teamsDiana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Kelly Adegeest
 
Get Inspired flyer
Get Inspired flyerGet Inspired flyer
Get Inspired flyer
Jan Boersma
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk
 
150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok
Patrick Kok
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen
 
Izzat darwish new
Izzat darwish newIzzat darwish new
Izzat darwish new
Izzat Darwish
 
Procosol Implementation Method Presentatie Hnw
Procosol Implementation Method Presentatie HnwProcosol Implementation Method Presentatie Hnw
Procosol Implementation Method Presentatie Hnw
renevanhaveren
 
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxDag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
PuzzlePsikoloji
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken
 
Ontwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoeOntwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoe
Arco Kats
 
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
Bregje van Helmond
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Jos van de Werken
 
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
onnovanderveen
 
141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
felixpval
 

Similar to Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? (20)

Energie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringEnergie! in uitvoering
Energie! in uitvoering
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
 
Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...
Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...
Sessie 3: Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan resultaat, altijd en o...
 
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teamsDiana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
 
Get Inspired flyer
Get Inspired flyerGet Inspired flyer
Get Inspired flyer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
 
Izzat darwish new
Izzat darwish newIzzat darwish new
Izzat darwish new
 
Procosol Implementation Method Presentatie Hnw
Procosol Implementation Method Presentatie HnwProcosol Implementation Method Presentatie Hnw
Procosol Implementation Method Presentatie Hnw
 
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxDag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
 
Ontwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoeOntwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoe
 
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
 
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
 
factsheet def dg&k
factsheet def dg&kfactsheet def dg&k
factsheet def dg&k
 
141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
 

More from R. Zandbergen

Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en PraktijkCongres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
R. Zandbergen
 
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT
Workshop Het Nieuwe Werken en ICTWorkshop Het Nieuwe Werken en ICT
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT
R. Zandbergen
 
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media
Vrienden van Verburgh - Over Sociale MediaVrienden van Verburgh - Over Sociale Media
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media
R. Zandbergen
 
Westland Adviesgroep - Social Media
Westland Adviesgroep - Social MediaWestland Adviesgroep - Social Media
Westland Adviesgroep - Social Media
R. Zandbergen
 
Introductie Scrum
Introductie ScrumIntroductie Scrum
Introductie Scrum
R. Zandbergen
 
Social Media en personal branding
Social Media en personal brandingSocial Media en personal branding
Social Media en personal branding
R. Zandbergen
 
New Way of Work and Aglile/Scrum
New Way of Work and Aglile/ScrumNew Way of Work and Aglile/Scrum
New Way of Work and Aglile/Scrum
R. Zandbergen
 
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe WerkenNetwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen
 
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe WerkenProfessionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen
 
GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012
R. Zandbergen
 
HNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie KennemerlandHNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie Kennemerland
R. Zandbergen
 
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
R. Zandbergen
 
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
R. Zandbergen
 
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
R. Zandbergen
 
Gemeente Haarlem - Week van HNW
Gemeente Haarlem - Week van HNWGemeente Haarlem - Week van HNW
Gemeente Haarlem - Week van HNW
R. Zandbergen
 
Corferentie - Het Nieuwe Werken
Corferentie - Het Nieuwe WerkenCorferentie - Het Nieuwe Werken
Corferentie - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen
 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZGemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
R. Zandbergen
 
Provincie Noord-Brabant Open Podium
Provincie Noord-Brabant Open PodiumProvincie Noord-Brabant Open Podium
Provincie Noord-Brabant Open Podium
R. Zandbergen
 
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
R. Zandbergen
 
Ahrend ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
Ahrend  ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)Ahrend  ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
Ahrend ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
R. Zandbergen
 

More from R. Zandbergen (20)

Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en PraktijkCongres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
 
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT
Workshop Het Nieuwe Werken en ICTWorkshop Het Nieuwe Werken en ICT
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT
 
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media
Vrienden van Verburgh - Over Sociale MediaVrienden van Verburgh - Over Sociale Media
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media
 
Westland Adviesgroep - Social Media
Westland Adviesgroep - Social MediaWestland Adviesgroep - Social Media
Westland Adviesgroep - Social Media
 
Introductie Scrum
Introductie ScrumIntroductie Scrum
Introductie Scrum
 
Social Media en personal branding
Social Media en personal brandingSocial Media en personal branding
Social Media en personal branding
 
New Way of Work and Aglile/Scrum
New Way of Work and Aglile/ScrumNew Way of Work and Aglile/Scrum
New Way of Work and Aglile/Scrum
 
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe WerkenNetwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken
 
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe WerkenProfessionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
 
GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012
 
HNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie KennemerlandHNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie Kennemerland
 
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
 
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
 
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
 
Gemeente Haarlem - Week van HNW
Gemeente Haarlem - Week van HNWGemeente Haarlem - Week van HNW
Gemeente Haarlem - Week van HNW
 
Corferentie - Het Nieuwe Werken
Corferentie - Het Nieuwe WerkenCorferentie - Het Nieuwe Werken
Corferentie - Het Nieuwe Werken
 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZGemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
 
Provincie Noord-Brabant Open Podium
Provincie Noord-Brabant Open PodiumProvincie Noord-Brabant Open Podium
Provincie Noord-Brabant Open Podium
 
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
 
Ahrend ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
Ahrend  ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)Ahrend  ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
Ahrend ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
 

Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?

 • 1. Masterclass Cultuur & Transitie Management Hoe begin ik morgen? 12 april 2012 Ruud Zandbergen
 • 2. Ruud Zandbergen www.ruzco.nl ruudzandbergen@ruzco.nl @RuudZ
 • 3. Verwachting? • Het nieuwe werken is: efficiënt werken • Het nieuwe werken is: beter communiceren • Het nieuwe werken is: beter samenwerken • Het nieuwe werken is: meer tot stand brengen • Het nieuwe werken is: jezelf meer ontwikkelen • Het nieuwe werken is: sturen op output • Het nieuwe werken is: voor iedereen • Het nieuwe werken is: altijd, overal, met elk device • Het nieuwe werken is: verantwoord werken • Het nieuwe werken is: prettig werken
 • 4. Recente artikelen • "Het Nieuwe Werken vertoont scheuren" • "Door het flexwerken mis ik mijn collega's" • "HR werpt drempel op voor Het Nieuwe Werken" • "Het Nieuwe Werken minder goed dan gedacht" • "Balans tussen werk en privé: bestaat dat wel?" • "Een techno-burnout van Het Nieuwe Werken?" • "Het Nieuwe Werken bezorgt werknemers een dubbel gevoel" • "Lunchpauze vaak overgeslagen door Het Nieuwe Werken" • "Juridisch mijnenveld HNW wordt onderschat! Maak afspraken." • "Het nieuwe werken bestaat niet..."
 • 5. Verandertraject met HNW gedachtegoed vergt integrale aanpak Mens Organisatie Omgeving Middelen
 • 6. Veranderen • Het succes van organisaties kent drie grondslagen: • Competentie medewerkers • Organisatiestructuur • Bedrijfsprocessen • Dat wat u wilt lukt soms of vaak niet omdat medewerkers ‘niet doen wat u vraagt’. • Zeventig procent van de verandertrajecten mislukt.
 • 7. Sleutels voor succesvolle verandering • Gestructureerd invoering. • Zelf regie voeren. • Duidelijk uitgangspunten en doelstellingen, het “Visiedocument” • Betrokkenheid van het kader en medewerkers • "Ambassadeurs" van uw eigen organisatie. • Gemeenschappelijk draagvlak. • Meet & optimalisatietool. • Communicatie. • Iteraties. • Maatwerk.
 • 9. B3 programma Bewust • Succesvol veranderen begint met bewustwording in de hele organisatie. Immers pas wanneer directie, MT, kader en medewerkers zich bewust zijn van wat nu niet goed gaat zijn zij klaar voor de volgende stap. Bewust van het belang van een klant. Bewust van de noodzaak voor een kwaliteitsnorm. Bewust van het eigen optreden. Bereid • Pas als iedereen zich bewust is van de noodzaak tot verandering komt de bereidheid tot verbetering. Iedereen binnen een organisatie is bereid te veranderen, per definitie. Het is de motivatie die maakt dat mensen ook daadwerkelijk gaan veranderen. Voor succes moet die motivatie van binnenuit komen. De wil om het beter te doen. Bekwaam • Willen veranderen is één ding. Het kunnen is een tweede. Je bekwamen in kwaliteit en inzicht levert een verbetering op. Dat kan alleen slagen wanneer de medewerkers resultaten meten. Lering trekken uit meetresultaten en zich bekwamen om zaken beter te doen. Daarbij spelen de afgesproken kwaliteitsnorm en competentiegericht optreden een belangrijke rol.
 • 10. Ambassadeurs • Centraal staan de ambassadeurs van het veranderproces. Kernteams uit de organisatie die de wil en noodzaak om te veranderen dragen en uitdragen. • Vaandeldragers. • Dragen het proces. • Dragen het uit binnen de organisatie. • Komen uit alle lagen van de organisatie. • Rapporteren rechtstreeks aan de directie. • Kunnen aan de directie ook verbetervoorstellen voorleggen. • Hawthorne-effect.
 • 11. Management Control System (MCS) • Integraal onderdeel van B3 programma. • Ontwikkelt gemeenschappelijk referentiekader en kwaliteitsnormen (werkcode) • Zelfsturend meet- en verbetersysteem met bewezen resultaat. • Business dashboard. • De communicatie d.m.v. MCS speelt een cruciale rol (tussen werkvloer en management). • Medewerkers kunnen zelf meten en resultaten zien. • Periodiek de processen meten en verbeteren leidt tot het gewenste niveau. • Ambassadeurs analyseren de resultaten en doen verbetervoorstellen. • Gecombineerd met opleiding, training of coaching leidt het optimaliseren van processen tot verbetering. • Benchmarking.
 • 16. Coaching: o.a. bewaken betrouwbaarheid van de meetpunten, stimuleren van inbreng en het coördineren van de activiteiten. Structuur met Maatwerk
 • 17. Leergang HNW • Gebouwd op de B3 Methodiek. • Eerste stap: Ontwikkelen van een Visie document (uw argumenten zijn om HNW in te voeren, uw ambitie, uw toekomst) • De uitgangspunten, doelstellingen, de argumenten etc. worden door het bestuur/MT vormgegeven. De ambassadeurs gaan daarna MCS inrichten. De inrichting van MCS wordt ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur/MT.
 • 18. Draagvlak en gemeenschappelijk referentiekader is de sleutel voor het succes. • Door overtuiging en enthousiasme gaat u wellicht zelf aan de slag en ontwerpt Het Nieuwe Werken voor uw organisatie. Dat is exact de reden waarom veranderprocessen vaak mislukken. Ideeën van anderen zijn namelijk niet zo leuk als eigen ideeën. Het is een opgave en uitdaging om medewerkers uw ideeën te laten ontdekken zodat zij zelf eigenaar worden van ‘het idee’. • Voor een succesvolle implementatie van HNW is het van doorslaggevend belang dat u een gemeenschappelijk draagvlak en referentiekader creëert. Dat kan op verschillende manieren. Betrek zoveel mogelijk ambassadeurs binnen uw organisatie bij uw eigen exclusieve Het Nieuwe Werken. Communiceer vooral over het visiedocument en evalueer resultaten. Laat medewerkers voor 100% deelgenoot zijn van het proces, of beter, laat ‘verbeterteams’ zelfsturend zijn in het proces. Het is een ingrijpend proces maar met draagvlak heeft u de sleutel tot succes in handen.
 • 19. Inrichten van HNW veranderproces • Samenstellen van een team ambassadeurs. Vertegenwoordigers van alle lagen binnen uw organisatie. Echte vaandeldragers die voor u en met u Het Nieuwe Werken gaan modelleren en inrichten. • Geef HNW een eigen identiteit door uw ambassadeurs een aansprekende naam te laten bedenken. • De volgende stap is het bepalen van de componenten, de onderwerpen die gezamenlijk Het Nieuwe Werken vorm geven. Zoals Mensen, Werkomgeving, ICT, Beleid, Organisatie, Verantwoordelijkheid, en zo verder. • Deze componenten vormen de kern van HNW en de ambassadeurs werken deze vervolgens uit in een werkcode. In deze werkcode staan alle uitgangspunten die in het kader van HNW gerealiseerd moeten worden. Uw ambassadeurs zijn de “eigenaar” van deze werkcode. • Na het inrichten van de werkcode volgt de goedkeuring van het MT en de digitalisering. Dat stelt u in staat de toekomstige resultaten te monitoren (benchmarken) en het proces als geheel beter te ondersteunen.
 • 20. Aan de slag en meten • Alle neuzen in dezelfde en juiste richting. Iedereen beseft het belang van de veranderingen. Medewerkers en leidinggevenden zijn het eens over de manier van werken en weten wat er van hen verwacht wordt. Iedereen is medeverantwoordelijk voor het veranderproces en wordt erbij betrokken. • Na het goedkeuren van de ‘werkcode’ in lijn met het visiedocument kunt u aan de slag met de werkcode, het digitale meetinstrument. Of beter, kunnen de medewerkers zelf aan de slag. • Het is het gemeenschappelijk draagvlak en referentiekader dat medewerkers tot zelfsturende teams maakt. Daarom is het slim de ambassadeurs startbijeenkomsten te laten geven aan alle betrokken medewerkers. Over het hoe en waarom van de ontwikkelde uitgangspunten. Over het meten van resultaten. Dat is goed voor de beeldvorming, de bewustwording en het enthousiasme. • Realiseer u dat groei en verankering tijd in beslag neemt. Medewerkers gaan elk kwartaal meten wat hun eigen voortgang is. Dit schept betrokkenheid, leidt tot een positieve houding, nog meer draagvlak en veelal groot enthousiasme.
 • 21. Optimaliseren van resultaten • Na de ‘werkcode’ en de kick-off gaan de medewerkers zelf aan de slag met HNW. • Uit de metingen destilleren de ambassadeurs en medewerkers per kwartaal (maximaal) 3 verbeterpunten. • U gaat operationele ambassadeursteams samenstellen. De verbeterambassadeurs. Zij pakken de verbeterpunten op. Analyseren de knelpunten en doen verbetervoorstellen aan de medewerkers en Directie/MT. • Als het verbetervoorstel is getest op haalbaarheid en realiteit presenteren de verbeterambassadeurs dit in de driemaandelijkse bijeenkomst voor Het Nieuwe Werken. Na een besluit tot invoer, of niet, gaan medewerkers met de verbetervoorstellen aan de slag. • Dit beschreven proces is wederkerig. Daarmee is een veranderproces als het invoeren van Het Nieuwe Werken gelijk een volledig dynamisch proces dat meegroeit met uw organisatie en uw medewerkers.
 • 23. Wet Vermindering Afdracht (WVA) • WVA is van toepassing op B3 Programma's en Leergang HNW. • Budgetneutrale toepassing door de kostendekkende fiscale regeling voor het duurzaam professionaliseren van organisatie en medewerkers. • LB vermindering 2.753 Euro / medewerker. • Loondienstverband (36 uur), Opleidingen met duurzaam karakter en 80 contacturen (met een interne of externe docent). • Maximale looptijd is 4 jaar. • BNOi doet de administratieve afhandeling. • B3 programma is geaccrediteerd als Rijkserkende Opleiding. • Deelnemers krijgen officieel MBO of HBO (deel-)certificaat (studiepunten voor het behalen van een Bachelor diploma) op gebieden als zakelijke communicatie en klantgerichtheid.
 • 25. Meer info... • Aanwezig bij de borrel: mijzelf en Kees Hogenbirk • Folder van B3 Methodiek en Leergang HNW • www.het-nieuwe-werken.com • (e-)boek: "Succesvol veranderen" van Marcel Melis