SlideShare a Scribd company logo
Laat ons nu blij en welgezind
gaan zoeken naar dat hemels kind
en met de herders binnengaan.
Kom, kijk wat God hier heeft gedaan.
Maar kijk niet enkel met het oog
dat al zo vaak een mens bedroog.
Alleen wie luistert telkens weer
die ziet Gods zoon, ziet zoveel meer.
Gods liefde toont ons nu zijn Zoon,
en eng’len zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus naam.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe ge – komen is.
(Barnard
Willem)
Nu zijt wellecome,
Jezus deelgenoot
van mensen die nog dromen
voorbij aan dood.
leven met zo velen
en daarmee gelukkig zijn,
alles willen delen
en toch niet minder zijn. Kyrieleis
Nu zijt wellekome,
levensherbergier,
met al jouw deuren open
voor mens en dier,
die ooit hebt gesproken
van een wereldparadijs,
waar er wordt gebroken
met macht als levenswijs. Kyrieleis
Nu zijt wellecome,
toekomstmens in mij,
die als een kind wil wonen,
herboren, vrij,
in het land van morgen
dat de lieve vrede kent,
waar wij zijn geborgen,
gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis
[Voorganger]
Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.
Geloofbelevenis
[Allen]
Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar
dienstbaar zijn.
[Vg.]
Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap
en liefde voor elkaar.
[Al.]
Ik geloof in de Geest
die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar
als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen
in de gemeenschap van de Kerk.
Amen.
Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open
(Prins
Sieds
/
Löwenthal
Tom)
[Voorganger]
Heer, onze God,
wij staan voor Jou
met onze verwachtingen
met onze hoop en onze vragen
met heel onze toekomst,
die wij niet kennen.
Jijzelf legt in ons de hunker
naar blijvend geluk.
Tafelgebed
[Allen]
Sinds Jij ons Jezus, jouw Zoon,
gezonden hebt
weten wij dat de hoop nooit sterven zal.
Sinds Jij je getoond hebt
als een God van mensen
durven wij hopen tegen alle hoop in.
Voortaan kan niets meer
zonder uitzicht zijn,
want in Jezus kom Jij ons nabij.
[Vg.]
Door Hem heb Jij ons de weg gewezen
uit de dood naar het leven.
Hij is zelf die weg gegaan,Hij is die weg.
[Al.]
In brood en wijn,
in woorden van mensen
heeft Hij zich uitgesproken en gegeven.
[Vg.]
Wij danken Jou, God:
geen mens was zo gegeven als Hij,
niemand ging zo hoopvol
de weg ten einde toe.
Daarom heb Jij hem gemaakt
tot Heer van alle levenden
tot hoop en toekomst van de wereld.
[Al.]
Laat daarom, Heer God,
onze verlangens en verwachtingen
niet eindigen op teleurstelling
en bedrog.
Geef ons de vaste hoop
dat het beter worden kan
met de mens en zijn wereld.
[Vg.]
Schenk ons de Geest van Jezus,
een stuwende herinnering,
een aanstekelijke bezieler.
Laat die herinnering
licht geven op onze weg,
kracht voor onze handen en voeten,
vreugde voor ons hart.
[Al.]
Ook als de nacht
van de onmacht ons overvalt,
ook als onze kleinheid
ons ontmoedigt,
ook als alles hopeloos lijkt.
[Vg.]
Wij vragen Jou dit alles
door Jezus en met Hem en in Hem
tot heiliging van jouw Naam
in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Laat de vrede Gods nu leven,
zet je, mensen, er voor in,
om de wereld nu te geven
hoop en wat meer levenszin.
Vrede, vrede,
vreed' op aard'
aan alle mensen
die van goede wille zijn.
(van Opbergen Jan / Huijbers ‘zomaar een dak’)
aanstaande zondag 8 januari
is er hier géén viering!
De gezinsviering gaat dan
(met het koor en nevendienst)
door om 10u30 in WZC “De Hopperank”
(A. van de Maelestraat)
Marie, Moeder Gods (Nieuwjaar Ten Bos 2023)

More Related Content

Similar to Marie, Moeder Gods (Nieuwjaar Ten Bos 2023)

Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)
Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)
Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)
Ten Bos
 
De Goede Herder(B 2018)
De Goede Herder(B 2018)De Goede Herder(B 2018)
De Goede Herder(B 2018)
Ten Bos
 
Laten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020à
Laten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020àLaten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020à
Laten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020à
Ten Bos
 
Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)
Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)
Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)
Ten Bos
 
Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)
Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)
Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)
Ten Bos
 
2015 12-27 feest vd h. familie
2015 12-27 feest vd h. familie2015 12-27 feest vd h. familie
2015 12-27 feest vd h. familie
ann Vantomme
 
De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)
De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)
De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)Ten Bos
 
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Ten Bos
 
Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)
Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)
Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)
Ten Bos
 
Zoekend in de Wet (B31 2018)
Zoekend in de Wet (B31 2018)Zoekend in de Wet (B31 2018)
Zoekend in de Wet (B31 2018)
Ten Bos
 
Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)
Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)
Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)
Ten Bos
 
Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)
Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)
Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)
Ten Bos
 
Samen één familie (H. familie)
Samen één familie (H. familie)Samen één familie (H. familie)
Samen één familie (H. familie)
Ten Bos
 
Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)
Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)
Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)
Ten Bos
 
De Wet en de Profeten (A06)
De Wet en de Profeten (A06)De Wet en de Profeten (A06)
De Wet en de Profeten (A06)
Ten Bos
 
Reiken in de storm (A19)
Reiken in de storm (A19)Reiken in de storm (A19)
Reiken in de storm (A19)
Ten Bos
 
Gooi de trossen los
Gooi de trossen losGooi de trossen los
Gooi de trossen los
Ten Bos
 
Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)
Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)
Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)
Ten Bos
 
A19_2023_StormLopenWater.pptx
A19_2023_StormLopenWater.pptxA19_2023_StormLopenWater.pptx
A19_2023_StormLopenWater.pptx
Ten Bos
 
De zaaier (A15 Ten Bos)
De zaaier (A15 Ten Bos) De zaaier (A15 Ten Bos)
De zaaier (A15 Ten Bos)
Ten Bos
 

Similar to Marie, Moeder Gods (Nieuwjaar Ten Bos 2023) (20)

Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)
Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)
Vrede, een Godsgeschenk! (Heilige Familie A)
 
De Goede Herder(B 2018)
De Goede Herder(B 2018)De Goede Herder(B 2018)
De Goede Herder(B 2018)
 
Laten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020à
Laten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020àLaten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020à
Laten we openstaan voor God. Doopsel van Jezus (A02 Ten Bos 2020à
 
Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)
Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)
Ik zal u niet verweesd achterlaten (zesde zondag na Pasen C)
 
Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)
Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)
Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)
 
2015 12-27 feest vd h. familie
2015 12-27 feest vd h. familie2015 12-27 feest vd h. familie
2015 12-27 feest vd h. familie
 
De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)
De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)
De Geest van Waarheid (6de zondag na Pasen C)
 
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
 
Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)
Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)
Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)
 
Zoekend in de Wet (B31 2018)
Zoekend in de Wet (B31 2018)Zoekend in de Wet (B31 2018)
Zoekend in de Wet (B31 2018)
 
Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)
Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)
Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)
 
Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)
Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)
Mijn juk is licht te dragen (veertiende zondag door het jaar A)
 
Samen één familie (H. familie)
Samen één familie (H. familie)Samen één familie (H. familie)
Samen één familie (H. familie)
 
Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)
Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)
Opstanding brengt in beweging (7de zondag na Pasen; B)
 
De Wet en de Profeten (A06)
De Wet en de Profeten (A06)De Wet en de Profeten (A06)
De Wet en de Profeten (A06)
 
Reiken in de storm (A19)
Reiken in de storm (A19)Reiken in de storm (A19)
Reiken in de storm (A19)
 
Gooi de trossen los
Gooi de trossen losGooi de trossen los
Gooi de trossen los
 
Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)
Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)
Het levende licht van Abraham, Isaak, Jacob … en Sint Maarten. (A32 2019)
 
A19_2023_StormLopenWater.pptx
A19_2023_StormLopenWater.pptxA19_2023_StormLopenWater.pptx
A19_2023_StormLopenWater.pptx
 
De zaaier (A15 Ten Bos)
De zaaier (A15 Ten Bos) De zaaier (A15 Ten Bos)
De zaaier (A15 Ten Bos)
 

More from Ten Bos

Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)
Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)
Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)
Ten Bos
 
Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)
Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)
Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)
Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)
Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)
Ten Bos
 
Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)
Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)
Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)
Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)
Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)
Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)
Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)
Ten Bos
 
Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)
Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)
Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)
Ten Bos
 
Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)
Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)
Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Ten Bos
 
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Ten Bos
 
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Ten Bos
 
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Ten Bos
 

More from Ten Bos (20)

Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)
Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)
Sterker dan het kwaad. ♦ 10de zondag door het jaar (Ten Bos 2024 B10)
 
Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)
Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)
Vrij om goed te doen. (B09 Ten Bos 2024)
 
Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)
Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)
Drieëenheid. Triniteiszondag (Ten Bos B 2024)
 
Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)
Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)
Jouw inspiratie doorgeven Pinksteren (Ten Bos 2024)
 
Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)
Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)
Gezonden vanuit eenheid en vreugde. (7de zondag na Pasen B / Ten Bos 2024)
 
Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)
Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)
Samen Onderweg ♦ O.L.H.-Hemelvaart (Ten Bos B 2024)
 
Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)
Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)
Hou van elkaar ♦ vijfde paaszondag (B 2024 Ten Bos)
 
Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)
Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)
Wijnstok en ranken: één verbinding. Vijfde paaszondag B (Ten Bos 2024)
 
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
 
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
 
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
 
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
Verrijzenisviering op Pasen (Ten Bos 2024)
 
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
 
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
 
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
 
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
 
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
 

Marie, Moeder Gods (Nieuwjaar Ten Bos 2023)

 • 1.
 • 2. Laat ons nu blij en welgezind gaan zoeken naar dat hemels kind en met de herders binnengaan. Kom, kijk wat God hier heeft gedaan.
 • 3. Maar kijk niet enkel met het oog dat al zo vaak een mens bedroog. Alleen wie luistert telkens weer die ziet Gods zoon, ziet zoveel meer.
 • 4. Gods liefde toont ons nu zijn Zoon, en eng’len zingen wonderschoon. Zo wensen zij ons allen saam een goed nieuwjaar in Jezus naam.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelcis Deo Gloria in excelcis Deo Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe ge – komen is. (Barnard Willem)
 • 9.
 • 10. Nu zijt wellecome, Jezus deelgenoot van mensen die nog dromen voorbij aan dood. leven met zo velen en daarmee gelukkig zijn, alles willen delen en toch niet minder zijn. Kyrieleis
 • 11. Nu zijt wellekome, levensherbergier, met al jouw deuren open voor mens en dier, die ooit hebt gesproken van een wereldparadijs, waar er wordt gebroken met macht als levenswijs. Kyrieleis
 • 12. Nu zijt wellecome, toekomstmens in mij, die als een kind wil wonen, herboren, vrij, in het land van morgen dat de lieve vrede kent, waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis
 • 13.
 • 14. [Voorganger] Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, die van mensen houdt, die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden. Geloofbelevenis
 • 15. [Allen] Ik geloof in de verrezen Christus. Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
 • 16. [Vg.] Ik geloof in zijn droom: mensen gelukkig maken in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.
 • 17. [Al.] Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving. Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.
 • 18.
 • 19. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (Prins Sieds / Löwenthal Tom)
 • 20.
 • 21. [Voorganger] Heer, onze God, wij staan voor Jou met onze verwachtingen met onze hoop en onze vragen met heel onze toekomst, die wij niet kennen. Jijzelf legt in ons de hunker naar blijvend geluk. Tafelgebed
 • 22. [Allen] Sinds Jij ons Jezus, jouw Zoon, gezonden hebt weten wij dat de hoop nooit sterven zal. Sinds Jij je getoond hebt als een God van mensen durven wij hopen tegen alle hoop in. Voortaan kan niets meer zonder uitzicht zijn, want in Jezus kom Jij ons nabij.
 • 23. [Vg.] Door Hem heb Jij ons de weg gewezen uit de dood naar het leven. Hij is zelf die weg gegaan,Hij is die weg. [Al.] In brood en wijn, in woorden van mensen heeft Hij zich uitgesproken en gegeven.
 • 24. [Vg.] Wij danken Jou, God: geen mens was zo gegeven als Hij, niemand ging zo hoopvol de weg ten einde toe. Daarom heb Jij hem gemaakt tot Heer van alle levenden tot hoop en toekomst van de wereld.
 • 25. [Al.] Laat daarom, Heer God, onze verlangens en verwachtingen niet eindigen op teleurstelling en bedrog. Geef ons de vaste hoop dat het beter worden kan met de mens en zijn wereld.
 • 26. [Vg.] Schenk ons de Geest van Jezus, een stuwende herinnering, een aanstekelijke bezieler. Laat die herinnering licht geven op onze weg, kracht voor onze handen en voeten, vreugde voor ons hart.
 • 27. [Al.] Ook als de nacht van de onmacht ons overvalt, ook als onze kleinheid ons ontmoedigt, ook als alles hopeloos lijkt.
 • 28. [Vg.] Wij vragen Jou dit alles door Jezus en met Hem en in Hem tot heiliging van jouw Naam in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
 • 29.
 • 30. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
 • 31.
 • 32. Laat de vrede Gods nu leven, zet je, mensen, er voor in, om de wereld nu te geven hoop en wat meer levenszin. Vrede, vrede, vreed' op aard' aan alle mensen die van goede wille zijn.
 • 33.
 • 34. (van Opbergen Jan / Huijbers ‘zomaar een dak’)
 • 35.
 • 36. aanstaande zondag 8 januari is er hier géén viering! De gezinsviering gaat dan (met het koor en nevendienst) door om 10u30 in WZC “De Hopperank” (A. van de Maelestraat)