SlideShare a Scribd company logo
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
บางคนเบื่องาน เวลาเตรียมงานก็ขี้เกียจ มันเบื่อไปหมด
หลวงพ่อก็ถามว่า ถ้าเบื่องานขนาดนั้น เวลารับเงินเดือนเบื่อไหม
เวลารับเงินเดือนกระโดดเข้าใส่ ขาดบาทหนึ่งสองบาทก็ไม่ได้
เวลาทางานขี้เกียจทางาน แต่เวลารับเงินเดือนไม่ขี้เกียจ กระโดดใส่เลย
มันจะถูกไหม ... เงินเดือนก็มาจากงาน ถ้าเราขี้เกียจทางาน
ก็ควรจะขี้เกียจรับเงินเดือนด้วย แล้วก็มาบวชซะ ถ้าเบื่อโลกแล้ว
ยังเบื่อธรรมอีกก็หมดท่า มีแต่เบื่อ มีแต่กิเลส กิเลสนี่มันเบื่อ
ความดีนะ แต่ความเลวไม่เบื่อ จะหันหน้าไปทางเลว ทางดีๆจะไม่ชอบ
คุณธรรม ศีลธรรม บุญกุศลคือความดี ให้อยู่ในใจเรานะ
อย่าพ่ายแพ้ต่อสิ่งจอมปลอม อย่าอ่อนแอท้อแท้ ต่อคุณงามความดี
แยกแยะใช้สติปัญญา คิดทบทวน ใคร่ครวญให้เป็นกลาง
ใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า สอนเป็นแนวความคิดให้เราคิดตาม
ไม่เชื่ออย่างไม่มีเหตุ ไม่มีผล
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การปฏิบัติเรื่อง สติ ต้องมาก่อน" ... ให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด
เรื่องสติ เป็นเรื่องที่จาเป็น สาคัญอย่างยิ่ง การปฏิบัตินี้ เรื่องสติ ต้องมาก่อน
ถ้าขาดสติแล้วก็แปลว่า ล้มเหลวทั้งนั้นล่ะ เรื่องสติต้องมาก่อน เพราะฉะนั้น
กาหนดลมหายใจเข้า หายใจออก พุทโธ พุทโธ คือให้มีสติ
ถ้าเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองแล้ว ไม่ให้เผลอแล้ว นั้นล่ะ
จิตจะเข้าสู่ความสงบ ลงไปเรื่อย เรื่อย จิตจะไม่หิวโหยกับอารมณ์
ทั้งหลายจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าแทรกแซงเข้ามาได้ เพราะเรามีสติอยู่
“อย่าพ่ายแพ้ต่อสิ่งจอมปลอม
อย่าอ่อนแอท้อแท้ ต่อคุณงามความดี แยกแยะใช้สติปัญญา
คิดทบทวน ใคร่ครวญให้เป็นกลาง
ใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า สอนเป็นแนวความคิดให้เรา
คิดตาม ไม่เชื่ออย่างไม่มีเหตุ ไม่มีผล
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คนที่ฟังธรรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท เปรียบเทียบกับถ้วยน้าชา ๔ ใบ
ใบที่หนึ่ง คว่าปาก จะเทน้าชาเท่าไรมันก็ไม่ขังไม่เข้า เพราะคว่าปากไปแล้ว นี่คือ
คนที่ไม่ยอมรับฟังเหตุผล จะมีเหตุผลดียังไงก็ไม่ยอมรับทั้งนั้น
ใบที่สอง หงายปากแต่ก้นรั่ว ถึงจะเทยังไงก็รับไม่อยู่ เพราะรั่วที่ก้นถ้วย
เหมือนกับคนที่ใครพูดที่ไหนฟังหมด ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา ฟังหูขวาทะลุหูซ้าย
แปลว่าไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ยึดแนวทางปฏิบัติ
ใบที่สาม ถ้วยน้าชาเต็มแก้ว ใครจะพูดให้ฟังก็เอาเข้าไม่ได้แล้ว เพราะเต็มแก้ว
แล้ว คือคนที่ได้ยินได้ฟังแล้ว ถ้าเข้ากับความคิดเห็นของตนเองก็บอกว่าเขาพูด
ถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้ยอมรับเขา แต่ยอมรับเพราะตรงกับที่เราคิดอยู่แล้ว แต่ถ้าเขา
พูดมาถึงจะมีเหตุผลแต่ไม่ตรงกับความคิดตัวเอง คนประเภทน้าชาเต็มแก้วจะ
บอกว่าไม่ใช่ ไม่ถูก เหตุผลของคนอื่นผิดหมด คนประเภทนี้มีเยอะ เชื่อมั่นใน
ตนเองจนไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่น
ใบที่สี่ แก้วน้าชาหงาย น้าชาพร่อง แก้วหงายพร้อมที่จะรับได้ทุกอย่าง เมื่อเท
น้าชาลงไป น้าชาก็ไปขังในแก้วนั้น ก็พร้อมที่จะรับไปพิจารณาเหตุและผล ถ้าเหตุ
ไม่ดีก็ไม่เอา ถ้าเหตุดีก็รับไว้
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
“ปล่อยวางที่ใจของเรา”
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
“ทาดีที่สุด”ในความรู้สึกเราเป็นพอ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
“กรรม” คือการกระทา
ทาดีย่อมได้ดี ทาชั่วย่อมได้ชั่ว
ไม่มีอภินิหารใด อยู่เหนือ”กรรม
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่การปล่อยวาง
ไม่ยึดมั่น ถือมั่น ปล่อยวางที่ใจ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
อย่าห่วงหาอาลัย
เกิดมาแล้วต้องตาย เป็นธรรมดา
ให้เตรียมตัวตาย ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
"นาทีสุดท้าย ก่อนตาย“
เพราะพวกเราเกิดมาในโลก บางทีก็ไม่คาดคิด
ทั้งที่สร้างบุญสร้างกุศลมานมนาน แต่โค้งสุดท้าย
จิตอกุศล คิดไปในทางที่ไม่ดี อารมณ์โมโหโกรธา โลภ โกรธ หลง
จิตใจไปข้องแวะกับทางอกุศล มันก็ต้องไปสู่ทางอกุศลก่อน
จากนั้นเมื่อพ้นจุดนั้นแล้ว จึงค่อยไปทางกุศลได้
อันนี้ในหลักของพระพุทธศาสนา ที่ท่านได้ตรัสได้พูดไว้ทั้งหมด
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

More Related Content

More from MI

คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
MI
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
MI
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
MI
 

More from MI (20)

คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
 

Luangpor intawai16