SlideShare a Scribd company logo
ให้พวกเราประกอบคุณงามความดี คิดดี พูดดี ทาดี
สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง นั่นล่ะเป็นอันดับแรก
ก็คือ ประกอบคุณงามความดี ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา
แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง "ภาวนา" น่ะ
เป็นจุดที่จาเป็นสาคัญ แต่ถึงอย่างไร จะเสียหายยังไงก็เถอะ
แต่เรื่องภาวนาเนี่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่อง
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
1/4
เพราะเรื่องการบาเพ็ญคุณงามความดีทางด้านกุศลนี่
หลวงพ่อยังจาไม่ลืม แต่สมัยเป็นเณร
มีพระครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดว่า
"โอ้..ถ้าหากว่าได้สาเร็จมรรคผลไปแล้ว
ก็ไม่มีอะไร ไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง" องค์หนึ่งพูดขึ้นมา
แต่หลวงปู่สิงห์ทองพูดสวนขึ้นมา
"เฮย..สาหรับผมนี่นะ ขอให้ผมพ้นทุกข์เถอะ
ถ้าหมดกิเลสแล้วถึงจะแก้ผ้าอยู่ ผมก็ยินดีที่จะแก้ผ้าอยู่
ถึงจะจนขนาดไหนก็จน ข้อสาคัญให้หมดกิเลสภายในใจ
อย่ามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร..ผมพอใจแล้ว"
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
2/4
..หลวงพ่อได้ยินคาพูดของหลวงปู่สิงห์ทองในคราวนั้น
สมัยเป็นเณรน้อยนั่น หลวงพ่อยังจาไม่ลืม..เอ้อใช่
ข้อสาคัญให้ "ใจของเราเป็นมหาเศรษฐี" เท่านั้นล่ะ
ถึงจะทุกข์จนภายนอก เราก็ไม่ได้สนใจ
เพราะภายนอกอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องทิ้งอยู่แล้ว
ร่างกายสังขารไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไร
ข้อสาคัญ คือ ให้ใจเราเป็นเศรษฐี ใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศล
ในเมื่อใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนั้นน่ะ
อนาคตของเรายืดยาว ยาวนานทีเดียว
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
3/4
แต่ส่วนร่างกายของเรานี่ถึงจะทนุถนอม
เลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะ ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นให้ทาคุณงามความดี
สร้างคุณงามความดีไว้น่ะเลิศประเสริฐ
แต่ความชั่วน่ะอย่าทาซะเลยดีกว่า
ทาความชั่วแล้วจะทาให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
4/4
เรื่องเหรียญของหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าไม่ควร เพราะบางทีเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ทีแรกทา
ใหม่ ๆ ก็เป็นของชาร่วยแจกกัน ต่อไปก็ว่าไม่ใช่ ของได้มาฟรีนะ เหรียญละเท่านั้นเท่านี้นะ ลงทุน
เท่านั้นเท่านี้นะ ต่อไปก็ขายเหรียญเช่าเหรียญ หลวงพ่ออินทร์ ต่อไปก็เกลื่อนไปหมดล่ะทีนี้ ไม่มี
อะไรจะแขวน ไปแขวนเหรียญหลวงพ่ออินทร์ ใส่คอหมาขี้เรื้อนอีกต่างหาก จากนั้นก็ทะเลาะ
กันอีก คนนั้นคนนี้ได้ขายเหรียญหลวงพ่ออินทร์ ได้รถเบนซ์ รถบีเอ็ม รถปิ๊กอัพ รวยเพราะขาย
หลวงพ่ออินทร์ เราไม่อยากจะได้ยินอย่างนั้น ผลที่สุดก็ทะเลาะกันในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
1/3
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
หลวงพ่ออยากจะให้เอาธรรมะกลับไปปฏิบัติ กลับไปเอาขี้
เอาไปทะเลาะกัน ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันดีไหม เพราะฉะนั้น
ขอฝากไว้นะ หลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะ บอกนะ ถ้าใครก็ตาม
ถ้าไปทาอย่างนั้น หลวงพ่อจะขีดเส้นเหมือนชอล์คกันมด
ไม่ให้เข้ามาวัด ไม่ให้มาหาหลวงพ่ออินทร์ อย่าทา ทาไปแล้ว
ไม่เป็นมงคล หลวงพ่อห้ามแล้ว… หยุด
2/3
ถ้าทาของครูบาอาจารย์องค์อื่น เราก็ไม่ว่าอะไร เป็นเรื่องของครู
บาอาจารย์ แต่เรื่องของหลวงพ่อ อย่าทา ถ้าทาให้ทาเอ็มพีสาม
แจกเพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ แต่เรื่อง
เหรียญนี้ ไม่ มันเกลื่อนไปหมดแล้ว ใคร ๆ ก็อยากจะได้เหรียญ
พอทาขึ้นมาแล้ว เหรียญหลวงพ่อนั้น เหรียญหลวงพ่อนี้ ใน
ที่สุดทะเลาะกัน คุยปรามกัน เหรียญหลวงพ่อของผมแน่นะ เคย
อยู่คงกะพันฟันไม่เข้ามาแล้ว จริงเหรอ ถอดมีดมายาหัวเลย
โพละ ผลที่สุดเลือดอาบ เพราะเอาอาจารย์ข้าอาจารย์เธอมาอวด
กัน มันดีไหมอย่างนั้น เราดูแล้วเป็นยังไง
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
3/3
คบคนใด
เป็นเช่นคนนั้นแล
ขนาดม้าคบกับคน ก็ยังเสียได้
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
"มีน้าใจ มีเมตตา ให้รู้จักพระคุณ ให้รู้จักพระคุณของคน
ใครทาบุญคุณกับเรา ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่
เราก็ควรจะสนองและราลึกถึงพระคุณท่านเหล่านั้น
ถึงท่านเหล่านั้น จะล่วงลับดับขันธ์ไป"
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียว… ไม่ใช่…… ต้องให้ใช้
ปัญญา ปัญญาในความเชื่อนั่นเอง ที่เราเชื่อไปนี่ มัน
ถูกต้องไหม มันเป็นธรรมไหมมีเหตุผลไหม สิ่งเหล่านี้
เราต้อง ถ้าเรายังไม่เคย พบเคยเจอ เราก็ตั้งความ
เห็นไว้ก่อน ให้หยุดไว้ก่อน อยู่ในความสงบไว้ก่อน
ให้สังเกตก่อน อย่าเพิ่งเข้าไปในจุดนั้น นี่แหละหลัก
ธรรมคาสอนของ พระพุทธศาสนา
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก

More Related Content

More from MI

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
MI
 

More from MI (20)

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
 

Luangpor intawai14