SlideShare a Scribd company logo
เมื่อร่างกายจะแตก ทุกขเวทนาบีบคั้น ให้วิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้ ให้จิตอยู่กับจิต
มีสติอยู่กับใจของตนเอง ร่างกายมันทุกข์ทรมานอย่างนี้ จะเป็นของเราอยู่ได้หรือ
ให้มันเบื่อหน่าย แล้วคลาย คลายแล้วปล่อยวาง พยายามวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น
ก็หลุดพ้นไปจากกิเลสได้ง่ายๆ
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอก แนะนาสั่งสอนว่าการเข้าสมาธินั้น
ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้ง เพราะจิตที่จะเข้าสมาธินั้น ถ้าจะว่าไปแล้ว
เราปฎิบัติอย่างนี้ ๆ กาหนดอย่างนี้ๆ แล้วปฎิบัติไป แต่ไม่ใช่ว่าจะ
ได้ทุกครั้ง แต่บทที่มันจะได้มันจะลงล็อคของมันเอง มันเข้าล็อค
ของมันเอง เหมือนกับเขี่ยลูกกอล์ฟลงหลุมอย่างนั้นล่ะ แต่เรา
ตั้งอกตั้งใจเขี่ยขนาดไหนมันก็ไม่เข้า มันก็ไม่ลง แต่ว่าบางครั้งเรา
เขี่ยถูกจังหวะ ถูกกาล ถูกจังหวะของมัน พอเหมาะพอดีกับมัน
ลูกกอล์ฟก็ลงหลุมป๊อก .......
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
https://www.watpanakamnoi.com/
ความตายเป็นของเที่ยง เที่ยงแท้แน่นอน
เกิดมาเท่าใด ตายทั้งหมด
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ความสุขอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจ มรรคผลอยู่ที่ใจ
กิเลสราคะ โทสะ โมหะอยู่ที่ใจ แต่เมื่อชาระออกไปแล้ว
ใจของเราบริสุทธิ์แล้ว ใจของเราไม่มีอะไรที่จะมารบกวน
กิเลสราคะ โทสะ โมหะ ไม่เข้ามารบกวน ไม่เข้ามาสู่จิตใจของเรา ใจก็บริสุทธิ์
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ความชั่วอย่าทาเลยเสียดีกว่า
เพราะความชั่วย่อมตามเผาผลาญเมื่อภายหลัง
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
https://www.watpanakamnoi.com/
บางสิ่งบางอย่างทาแทนกันได้ แต่บางอย่างก็ทาแทนกันไม่ได้...
เรื่องเอาธรรมเข้าสู่จิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญาของ
พระพุทธเจ้านี้ ต้องทาด้วยตัวเองคนอื่นทาแทนไม่ได้
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การประพฤติปฎิบัติธรรม ถ้าหากว่าไม่เห็นธรรม
ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน
ถ้าหากว่าไม่ปฎิบัติตามธรรมที่ท่านสอน ก็คือไม่เห็นท่าน
ถึงจะอยู่ใกล้ท่านก็เหมือนอยู่ไกลท่าน เราต้องคิดถึงจุดนี้นะ
ไม่ใช่ว่าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็คิดไปอีกอย่างหนึ่ง
ทาไปอีกอย่างหนึ่ง มันไม่เกิดประโยชน์
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ตอนเราฝึกหัดสมาธิเราควรจะเอาสติดูใจของเรา
กาหนดดูใจของเรา ส่วนอื่นทิ้งไว้ก่อนอย่านามาคิด
ที่ผ่านๆมาแล้วทิ้งไว้ก่อน ในขณะนี้ตอนที่เรากาลังฝึกหัดอยู่ตอนนี้
เราจะเอาสติให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุด นี่แหละคือความถูกต้อง
ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาท่านได้กฎได้เกณฑ์
ท่านก็ย้าจุดนี้
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
https://www.watpanakamnoi.com/
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การเตรียมความพร้อมที่จะพึ่งตนเอง ควรทาเสียแต่เนิ่นๆ
ขณะที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแข็งแรง เพราะเราไม่อาจหลบเลี่ยงจากกฎอนิจจัง
จึงย่อมจะเดินหน้าไปสู่ความแก่ เจ็บ ตายในที่สุด

More Related Content

Similar to Luangpor intawai112

เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้
Phairot Odthon
 
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
Panda Jing
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
MI
 
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
MI
 
ธรรม
ธรรมธรรม
ธรรม
aon04937
 
Luangpor intawai13
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
MI
 
อุบายและวิธีการภาวนา
อุบายและวิธีการภาวนาอุบายและวิธีการภาวนา
อุบายและวิธีการภาวนา
Songsarid Ruecha
 
Luangpoo wan
Luangpoo wanLuangpoo wan
Luangpoo wan
MI
 
Ajarn pasunno
Ajarn pasunnoAjarn pasunno
Ajarn pasunno
MI
 
สารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิตสารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิต
Theeraphisith Candasaro
 
พระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรมพระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรม
Wachiraporn Kamnak
 
Praajarn suchart
Praajarn suchartPraajarn suchart
Praajarn suchart
MI
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
nidkybynew
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
nidkybynew
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
nidkybynew
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
nidkybynew
 
คำนำทำ 4
คำนำทำ 4คำนำทำ 4
คำนำทำ 4
Songsarid Ruecha
 
Luangta mahabua
Luangta mahabuaLuangta mahabua
Luangta mahabua
MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI
 

Similar to Luangpor intawai112 (20)

เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้
 
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
 
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
ธรรม
ธรรมธรรม
ธรรม
 
Luangpor intawai13
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
 
อุบายและวิธีการภาวนา
อุบายและวิธีการภาวนาอุบายและวิธีการภาวนา
อุบายและวิธีการภาวนา
 
Brain
BrainBrain
Brain
 
Luangpoo wan
Luangpoo wanLuangpoo wan
Luangpoo wan
 
Ajarn pasunno
Ajarn pasunnoAjarn pasunno
Ajarn pasunno
 
สารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิตสารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิต
 
พระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรมพระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรม
 
Praajarn suchart
Praajarn suchartPraajarn suchart
Praajarn suchart
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
 
โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2โยคะเพื่อสุขภาพ2
โยคะเพื่อสุขภาพ2
 
คำนำทำ 4
คำนำทำ 4คำนำทำ 4
คำนำทำ 4
 
Luangta mahabua
Luangta mahabuaLuangta mahabua
Luangta mahabua
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 

More from MI

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI
 
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
MI
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
MI
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
MI
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
MI
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI
 

More from MI (20)

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 

Luangpor intawai112