SlideShare a Scribd company logo
Specialisten in
MENSenWERK
LRM: focus op resource management
•  Resource Management = MENSenWERK
•  Mensen helpen groeien
•  Kijken naar verleden, heden en vooral toekomst
•  De Toverballenboom ?
•  LISA – LRM Interview en Selectie Aanpak
   – Mindset
   – Transactionele Analyse
   – Taken en rollen
   – Teamrollen
   – Praten over aspecten van vakgebieden
Mensen zijn als bomen. Ze groeien…
             Anderen in de breedte.

Sommigen in de hoogte.
Mensen zijn als bomen. Ze groeien…

Verleden
Natuurlijk kijken we naar het verleden – naar opleiding,
veelal HBO of academisch, en het CV


    Heden
    Maar we vinden waar iemand nú staat belangrijker

         Toekomst
         Maar het allerbelangrijkst zijn ambities en
         persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
Mensen op de juiste plek
Sommigen gedijen het beste…

  als fruitboom
              als heg
   of juist als solitair…
Stabiliteit door stevige roots…
Als je voor eik in de wieg
gelegd bent…               Word je waarschijnlijk
               een grote eik...
…of veelkleurig als een toverbal ?               IKKE
We groeien met ieder laagje nieuwe ervaring...
Competenties en ontwikkelbaarheid

Instrumenteel


                 IKKE
Normerend

Basaal

IKKE: ‘zijn’ en ‘willen’ is nauwelijks ontwikkelbaar
Ook ‘normen’ en ‘waarden’ zijn slechts beperkt ontwikkelbaar
Kennis en vaardigheden zijn bij uitstek ontwikkelbaar
Competenties en ontwikkelbaarheid

Instrumenteel

Intermediair
                 IKKE
Normerend

Basaal

Maar ‘hoe’ je je talenten benut is ten dele aanleg en ten
dele ontwikkelbaar
En in ieder geval een belangrijke succesfactor
Dus dan maar een Toverballenboom ?
Om te beginnen, wat zoek je ?
Om te beginnen, wat zoek je ?
•  Functie(benaming)
•  Aard en omvang bedrijf of organisatie
•  Niveau en verantwoordelijkheid
•  Invloed en zeggenschap
•  Werkomstandigheden
•  Ontwikkelmogelijkheden
•  Persoonlijke SWOT-analyse
•  Werk / privé - balans
•  Quanta costa?
MINDSET
wat moet jouw baan jou vooral opleveren ?

 ZEKERHEID        AVONTUUR   BALANS       UITDAGING
en hoe denkt jouw partner daar over ?
ZEKERHEID

•  Een vast inkomen (CAO, Schaal, Marktcomform)
•  Een vaste werkplek voor meerdere jaren
•  Een duidelijke taakbeschrijving en rol
•  Een loyale organisatie, vaste collega’s
•  Controle hebben, projectmatig, planmatig werk  Welke normen en waarden horen daarbij?
BALANS

 •  Een manager die jou als persoon ook aanspreekt.
 •  Fijne collega’s waar je op kunt bouwen
 •  Goede voorzieningen op de werkplek
 •  Een takenpakket waarbij jij je thuis voelt
 •  Duidelijke informatielijnen en feedback
 •  Een werkplek waar je aandacht krijgt


De mogelijkheid privé op zakelijk af te stemmen?
UITDAGING

 •  Meer zeggenschap
 •  Een promotie maken, je verder ontwikkelen
 •  Meer op de voorgrond treden
 •  Resultaten halen door snel, correct, door volharding
 •  Meer van mezelf laten zien namelijk…
 •  Meer competitie en ambitie om me heen


Waarop spreek jij mensen op het werk vooral aan?
AVONTUUR

•  Ben jij gewend om te reizen
•  Voel jij je snel ergens thuis
•  Kan jij in meerdere talen zaken doen of afhandelen
•  Ben jij gewend om ergens geheel alleen te werken
•  Past het bij jou om te pionieren, te bouwen
•  Ben jij bereid (financieel) te investeren


Hoe ga jij om met risico’s en grote belangen?
TRANSACTIONELE ANALYSE
•  TA is model voor communicatiestijlen
•  Ieder mens ‘schakelt’ tussen de rollen
•
             Oudertussen gelijke rollen
  Communicatie meest effectief
•  Sterk overheersende rol heeft consequenties voor
  – flexibiliteit in communicatie(stijl)
  – voorkeursgedrag
  – persoonlijkheid
 Volwassene          Kind
• TA is goed te vertalen naar functiegebieden
TRANSACTIONELE ANALYSE
        verantwoordelijkheid
          planmatig
          (be)sturen
          OuderVolwassene           Kind
   bijdragen      vrijheid en afwisseling
normen en waarden       plezier maken
  samenwerken           IKKE
TRANSACTIONELE ANALYSE
       dominant
Maar ook:  overbezorgd

       OuderVolwassene         Kind
             rebels
            egocentrisch
TRANSACTIONELE ANALYSE

Bij een     25%
gemiddeld   Ouder
persoon:Volwassene       Kind
    V-K redelijk in balans
TRANSACTIONELE ANALYSE
• De gemiddelde mens
 – is graag nuttig en zinvol bezig
 – is een teamspeler Ouder
 – draagt graag bij aan de organisatie
 – wil weten wat er van hem/haar verwacht wordt
 – wil best ‘s iets nieuws proberen
 – vindt lachen (op het werk) leuk
 Volwassene verantwoordelijkheid
 – neemt zo nodig         Kind
• Maar niet iedere mens is gemiddeld…
TA vertaald naar functierol
Bestuurder  • KRITISCHE OUDER
Leider    • VERZORGENDE OUDER
       • VOLWASSENE


       • VOLWASSENE
Professional • AANGEPAST KIND
Pionier   • NATUURLIJK KIND
Functies en rollen
Bestuurder  • Strategie bepalen
        Visie ontwikkelen
        (Deel van) organisatie aansturen

Leider    • Mensen aansturen en/of projecten leiden
        Managementtaken uitvoeren
        Coördineren

Professional • Inhoudelijk vakmanschap
        Samenwerken
        Structuur en overleg

Pionier   • Zelfstandigheid
        Zelf doelen en taken bepalen
        Nieuwe zaken uitproberen
STRATEGIE, VISIE en BESTUUR
•  Missie en visie opstellen
•  Inschatten langere termijn kansen en bedreigingen
•  Keuzes maken en beslissingen nemen
•  Plannen maken en delegeren
•  Kaders uitzetten en bewaken
•  Tekenen voor de resultaten


Organisatie (of deel van) representeren
LEIDER, MANAGER, COÖRDINATOR
Behaalt resultaten door actief bezig te zijn met:
• mensen motiveren, stimuleren, beoordelen
• plannen en voortgang bewaken
• processen inrichten en performance meten


Meewerken aan omzet en marge verbetering
PROFESSIONAL
•  Nuttig bezig
•  Bekwaam en nauwkeurig
•  Gestructureerd
•  In overleg met anderen
•  Geconcentreerd en gefocust
•  Gericht op actiepunten
•  In teamverband werkzaam


Gericht op de geldende normen en waarden
PIONIER
•  Af en toe gek doen
•  Nieuwe dingen kunnen ontdekken
•  De vrijheid krijgen iets anders te doen
•  Aandacht krijgen als je er om vraagt
•  Zelfbewust en nieuwsgierig tonen
•  Fouten mogen maken


De kans om te groeien en te experimenteren
Richtinggevoel
Bestuurder  • Continuïteitgericht       • Organisatiegericht
Leider    • Mensgericht
       • Commerciegericht


Professional • Vakgericht
Pionier   • Veranderingsgericht
Managementrollen nader bekeken
Daadkracht en (financieel) resultaat  Vakmatige vaardigheden en groei
Communicatie              Analyseren
Zelfstandigheid            Problemen oplossen
Zakelijke setting           Geconcentreerd werken

Extern optreden            Denken en doen
Onderhandelen             Regelen en sturen
Waardering en respect         Dienstbaar zijn
Beloning en bonus           Kennis verbreding

   Motiveren en corrigeren       Optimaliseren en verbeteren
Organisatie sensitiviteit       Eigenmachtig handelen
Inlevend vermogen           Krediet en vrijheid
Luisteren, tactvol zijn        Processen (in)richten
Observeren               Kritisch bekijken
Stimuleren               Zaken beschouwen
Beoordelen               Verbeteren
Managementrollen nader bekeken
Daadkracht en (financieel) resultaat  Vakmatige vaardigheden en groei
Communicatie              Analyseren
Zelfstandigheid            Problemen oplossen       C                   U
Zakelijke setting           Geconcentreerd werken

Extern optreden            Denken en doen
Onderhandelen             Regelen en sturen
Waardering en respect         Dienstbaar zijn
Beloning en bonus           Kennis verbreding

   Motiveren en corrigeren       Optimaliseren en verbeteren
Organisatie sensitiviteit       Eigenmachtig handelen
Inlevend vermogen           Krediet en vrijheid       P                   S
Luisteren, tactvol zijn        Processen (in)richten
Observeren               Kritisch bekijken
Stimuleren               Zaken beschouwen
Beoordelen               Verbeteren
Teamrollen volgens BELBIN
 een teamrol is een gedragspatroon,
   kenmerkend voor de interactie
      tussen één teamlid
         en de andere leden
            van het team
Teamrol PLANT
Komt met ideeën en heeft een grote verbeeldingskracht.
Zienswijze is uniek of onorthodox
Ziet of creëert nieuwe verbanden
Lost moeilijke problemen op

Hierbij let ik niet teveel op details
Kan blij verrast worden door mijn eigen inzichten
Anderen mensen verbaasd laten reageren
Teamrol BRONONDERZOEKER
Onderhoudt veel contacten, netwerker
Maakt anderen enthousiast
(Onder)zoekt nieuwe kansen en mogelijkheden

Ik kan erg enthousiast starten,
maar na enige tijd kan mijn belangstelling vervagen
Ik heb dan nieuwe impulsen nodig
Teamrol VOORZITTER
Komt zelfbewust en volwassen over
Straalt zelfvertrouwen uit
Leidt vergaderingen op een professionele wijze
Verheldert doelstellingen en versnelt de besluitvorming
Zet mensen aan het werk

Soms zal ik mensen naar mijn hand zetten
Ik verdeel het werk opdat ik zelf het overzicht houd
Teamrol VORMER
Zoekt uitdagend werk
Is dynamisch en neemt actie
Zet druk op de ketel voor snellere en betere resultaten
Toont gedrevenheid en passie
Doorpakken
Gaat voor de resultaten en/of de winst

Soms provoceer ik, maar dat moet kunnen, vind ik
Mensen ook kwetsen? Het doel heiligt de middelen!
Teamrol MONITOR
Nuchter naar zaken kijken
Strategisch inzicht gebruiken
Zaken goed onderscheiden
Overziet meerdere opties en dimensies
(Be)oordeelt scherp en zorgvuldig


Ik doe dat liefst niet al te snel of onder druk
Soms kom ik erg kritisch over en hou ik zaken tegen
Teamrol GROEPSWERKER
Coöperatief
Diplomatiek en opmerkzaam
Goed luisteren en opbouwende woordkeuze
Wrijving voorkomen
Rust brengen en mensen op hun gemak stellen

Ik kies voor consensus en democratie
Bij een moeilijke beslissing zal ik lang wikken en wegen
Teamrol BEDRIJFSMAN
Werkt gedisciplineerd
Hanteert bekende patronen en methodes
Rekent op de betrouwbaarheid van zijn tools
Zal zaken efficiënt oppakken en inregelen
Kan ideeën omzetten in praktische dingen

Ik geloof in proven technology, in een duidelijk proces
Niet alles wat nieuw is, is goed, je kunt beter wachten
Teamrol ZORGDRAGER
Is nauwgezet en gewetensvol
Houdt niet van vergissingen of grove fouten
Heeft taken en zaken altijd op tijd af,
want anders geeft me dat onrust en een vervelend gevoel

Over sommige dingen kan ik me echt zorgen maken
Ik wil dan ook precies weten waar ik aan toe ben
Daarom wil ik graag alle details kennen
Teamrol SPECIALIST
Is doelbewust en toegewijd
Neemt initiatief op zijn vakgebied
Voorziet in specifieke kennis en vaardigheden

Ik kan soms te lang stil blijven staan bij details
En verlies dan de grote lijn uit het oog
Kennisaspecten werkveld ICT

       I


O
 東京     K


       T
             O   Het TOKIO-concept
Kennisaspecten werkveld ICT
    OMet altijd de Organisatie als uitgangspunt…
Kennisaspecten werkveld ICT

             I


    Oen met kennis van de (on)mogelijkheden van
ICT (informatica)…
Kennisaspecten werkveld ICT

           I


    O


           T
en van de Techniek…
Kennisaspecten werkveld ICT

               I


    O        K


             T
en met Kwaliteit centraal…
Kennisaspecten werkveld ICT

            I


    O       K        O


            T
wordt naar een Onderhoudbare oplossing gewerkt
Sales Cycle
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Sales Cycle
       Zelfmanagement en
         discipline
       Klant focus
       Flexibiliteit en creativiteit
       Overtuigingskracht
       Strategische oriëntatie
       Resultaatgerichtheid
Lrm  p-mon in detail

More Related Content

What's hot

FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel LeidinggevenFOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
Willem Ezerman
 
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapLeiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Michael Makowski
 
Workshop leiderschap mijnbedrijf
Workshop leiderschap mijnbedrijfWorkshop leiderschap mijnbedrijf
Workshop leiderschap mijnbedrijf
communicum
 
Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011
Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011
Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011
RGOplus
 
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Flevum
 
Opstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managers
evanhove
 
Motivatie en motiveren
Motivatie en motiverenMotivatie en motiveren
Motivatie en motiveren
Rob Masseling
 
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
az groeninge
 
Ondernemerschap final
Ondernemerschap finalOndernemerschap final
Ondernemerschap final
Kersvers
 
Samenwerken en Teamrollen
Samenwerken en TeamrollenSamenwerken en Teamrollen
Samenwerken en Teamrollen
Ilse Schrijver
 
Talentdevelopment Bcf
Talentdevelopment BcfTalentdevelopment Bcf
Talentdevelopment Bcf
Anthon van der Horst
 
Talentdevelopment
TalentdevelopmentTalentdevelopment
Talentdevelopment
GITP
 
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvattingAllegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
Ben_Peeters
 
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
 presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie" presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
Monique Besselink
 

What's hot (16)

Situationeel Leidinggeven Linked In
Situationeel Leidinggeven Linked InSituationeel Leidinggeven Linked In
Situationeel Leidinggeven Linked In
 
FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel LeidinggevenFOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
 
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapLeiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
 
Workshop leiderschap mijnbedrijf
Workshop leiderschap mijnbedrijfWorkshop leiderschap mijnbedrijf
Workshop leiderschap mijnbedrijf
 
Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011
Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011
Agenda en presentaties rgo kenniskringcafe 23 juni 2011
 
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
 
Opstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managers
 
Motivatie en motiveren
Motivatie en motiverenMotivatie en motiveren
Motivatie en motiveren
 
000 Mensen Belbin
000 Mensen Belbin000 Mensen Belbin
000 Mensen Belbin
 
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
 
Ondernemerschap final
Ondernemerschap finalOndernemerschap final
Ondernemerschap final
 
Samenwerken en Teamrollen
Samenwerken en TeamrollenSamenwerken en Teamrollen
Samenwerken en Teamrollen
 
Talentdevelopment Bcf
Talentdevelopment BcfTalentdevelopment Bcf
Talentdevelopment Bcf
 
Talentdevelopment
TalentdevelopmentTalentdevelopment
Talentdevelopment
 
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvattingAllegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
 
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
 presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie" presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
 

Viewers also liked

Presentacion trabajo colaborativo rs
Presentacion trabajo colaborativo rsPresentacion trabajo colaborativo rs
Presentacion trabajo colaborativo rs
mendezfrancy
 
Vox entrepreneurs_nl
Vox entrepreneurs_nlVox entrepreneurs_nl
Vox entrepreneurs_nl
Hans Demeyer
 
Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230
Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230
Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230
Dirk De Boe
 
Social media presentatie in het team UBA
Social media presentatie in het team UBASocial media presentatie in het team UBA
Social media presentatie in het team UBA
Selina Roskam
 
Twinfield Accountantsportal XBRL 2010
Twinfield Accountantsportal XBRL 2010Twinfield Accountantsportal XBRL 2010
Twinfield Accountantsportal XBRL 2010
Lleonie
 
Mirador Nuclear N4 2009
Mirador Nuclear N4 2009Mirador Nuclear N4 2009
Mirador Nuclear N4 2009
Zuniga Agustin
 
Mulder Connect Basis Presentatie
Mulder Connect Basis PresentatieMulder Connect Basis Presentatie
Mulder Connect Basis Presentatie
FredBrouwer
 
Download It
Download ItDownload It
Download It
Videoguy
 
Being the best journalist is not good enough
Being the best journalist is not good enoughBeing the best journalist is not good enough
Being the best journalist is not good enough
Bart Brouwers
 
Optimaliseren van uw digitale communicatie
Optimaliseren van uw digitale communicatieOptimaliseren van uw digitale communicatie
Optimaliseren van uw digitale communicatie
Indie Group
 
Taklk About Local webex sess 3 june 2010
Taklk About Local webex sess 3 june 2010Taklk About Local webex sess 3 june 2010
Taklk About Local webex sess 3 june 2010
Nicky Getgood
 
Los multimedios sara
Los multimedios saraLos multimedios sara
Los multimedios sara
wensaro
 
Vrb Belastingadviseurs - Bedrijfspresentatie
Vrb Belastingadviseurs - BedrijfspresentatieVrb Belastingadviseurs - Bedrijfspresentatie
Vrb Belastingadviseurs - Bedrijfspresentatie
VRB Adviesgroep
 
Action Plan
Action PlanAction Plan
Action Plan
jenifr77382
 
Algemene presentatie Crossroads Project
Algemene presentatie Crossroads ProjectAlgemene presentatie Crossroads Project
Algemene presentatie Crossroads Project
Crossroadsproject
 
SURF voor Open Access in HBO
SURF voor Open Access in HBOSURF voor Open Access in HBO
SURF voor Open Access in HBO
Marjan Gerritsen
 
Crowdfunding in nederland de vormen en de consequenties
Crowdfunding in nederland de vormen en de consequentiesCrowdfunding in nederland de vormen en de consequenties
Crowdfunding in nederland de vormen en de consequenties
Fruytier Lawyers in Business
 
Dịch vụ seo king ads
Dịch vụ seo king adsDịch vụ seo king ads
Dịch vụ seo king ads
luudanbp
 
Dictionary Of Law By P.H.Collins
Dictionary Of Law By P.H.CollinsDictionary Of Law By P.H.Collins
Dictionary Of Law By P.H.Collins
Dr. Cupid Lucid
 
Waardevermindering aandelen
Waardevermindering aandelenWaardevermindering aandelen
Waardevermindering aandelen
Fruytier Lawyers in Business
 

Viewers also liked (20)

Presentacion trabajo colaborativo rs
Presentacion trabajo colaborativo rsPresentacion trabajo colaborativo rs
Presentacion trabajo colaborativo rs
 
Vox entrepreneurs_nl
Vox entrepreneurs_nlVox entrepreneurs_nl
Vox entrepreneurs_nl
 
Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230
Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230
Edushock de toekomst van leren en onderwijs 20131230
 
Social media presentatie in het team UBA
Social media presentatie in het team UBASocial media presentatie in het team UBA
Social media presentatie in het team UBA
 
Twinfield Accountantsportal XBRL 2010
Twinfield Accountantsportal XBRL 2010Twinfield Accountantsportal XBRL 2010
Twinfield Accountantsportal XBRL 2010
 
Mirador Nuclear N4 2009
Mirador Nuclear N4 2009Mirador Nuclear N4 2009
Mirador Nuclear N4 2009
 
Mulder Connect Basis Presentatie
Mulder Connect Basis PresentatieMulder Connect Basis Presentatie
Mulder Connect Basis Presentatie
 
Download It
Download ItDownload It
Download It
 
Being the best journalist is not good enough
Being the best journalist is not good enoughBeing the best journalist is not good enough
Being the best journalist is not good enough
 
Optimaliseren van uw digitale communicatie
Optimaliseren van uw digitale communicatieOptimaliseren van uw digitale communicatie
Optimaliseren van uw digitale communicatie
 
Taklk About Local webex sess 3 june 2010
Taklk About Local webex sess 3 june 2010Taklk About Local webex sess 3 june 2010
Taklk About Local webex sess 3 june 2010
 
Los multimedios sara
Los multimedios saraLos multimedios sara
Los multimedios sara
 
Vrb Belastingadviseurs - Bedrijfspresentatie
Vrb Belastingadviseurs - BedrijfspresentatieVrb Belastingadviseurs - Bedrijfspresentatie
Vrb Belastingadviseurs - Bedrijfspresentatie
 
Action Plan
Action PlanAction Plan
Action Plan
 
Algemene presentatie Crossroads Project
Algemene presentatie Crossroads ProjectAlgemene presentatie Crossroads Project
Algemene presentatie Crossroads Project
 
SURF voor Open Access in HBO
SURF voor Open Access in HBOSURF voor Open Access in HBO
SURF voor Open Access in HBO
 
Crowdfunding in nederland de vormen en de consequenties
Crowdfunding in nederland de vormen en de consequentiesCrowdfunding in nederland de vormen en de consequenties
Crowdfunding in nederland de vormen en de consequenties
 
Dịch vụ seo king ads
Dịch vụ seo king adsDịch vụ seo king ads
Dịch vụ seo king ads
 
Dictionary Of Law By P.H.Collins
Dictionary Of Law By P.H.CollinsDictionary Of Law By P.H.Collins
Dictionary Of Law By P.H.Collins
 
Waardevermindering aandelen
Waardevermindering aandelenWaardevermindering aandelen
Waardevermindering aandelen
 

Similar to Lrm p-mon in detail

Lrm p-mon overview
Lrm  p-mon overviewLrm  p-mon overview
Lrm p-mon overview
LRM Group
 
Lrm p-mon overview
Lrm  p-mon overviewLrm  p-mon overview
Lrm p-mon overview
LRM Group
 
Lrm p-mon overview
Lrm  p-mon overviewLrm  p-mon overview
Lrm p-mon overview
LRM Group
 
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Rinie Altena
 
Lrm Employer branding MensenWerk
Lrm Employer branding MensenWerkLrm Employer branding MensenWerk
Lrm Employer branding MensenWerk
LRM Group
 
Lrm van employer branding naar mensenwerk
Lrm  van employer branding naar mensenwerkLrm  van employer branding naar mensenwerk
Lrm van employer branding naar mensenwerk
ICT Valley
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
CoendeVries
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschap
Michael Makowski
 
Talent met een knipoog
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoog
Mark van den Broek
 
Vensters op Leiderschap
Vensters op LeiderschapVensters op Leiderschap
Vensters op Leiderschap
DiaVentie Management Consulting
 
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Jan-Dirk den Breejen ∴
 
Leergang Authentiek Leiderschap
Leergang Authentiek LeiderschapLeergang Authentiek Leiderschap
Leergang Authentiek Leiderschap
soulide
 
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van EijnsbergenM&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
imkopleidingenbv
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Verschoor & Oudshoorn
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Angela van de Loo
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
wederWIJs
 

Similar to Lrm p-mon in detail (20)

Lrm p-mon overview
Lrm  p-mon overviewLrm  p-mon overview
Lrm p-mon overview
 
Lrm p-mon overview
Lrm  p-mon overviewLrm  p-mon overview
Lrm p-mon overview
 
Lrm p-mon overview
Lrm  p-mon overviewLrm  p-mon overview
Lrm p-mon overview
 
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
 
Lrm Employer branding MensenWerk
Lrm Employer branding MensenWerkLrm Employer branding MensenWerk
Lrm Employer branding MensenWerk
 
Lrm van employer branding naar mensenwerk
Lrm  van employer branding naar mensenwerkLrm  van employer branding naar mensenwerk
Lrm van employer branding naar mensenwerk
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschap
 
Talent met een knipoog
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoog
 
Vensters op Leiderschap
Vensters op LeiderschapVensters op Leiderschap
Vensters op Leiderschap
 
Personal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemersPersonal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemers
 
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
 
4december
4december4december
4december
 
Leergang Authentiek Leiderschap
Leergang Authentiek LeiderschapLeergang Authentiek Leiderschap
Leergang Authentiek Leiderschap
 
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van EijnsbergenM&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Insights discovery methodiek
Insights discovery methodiekInsights discovery methodiek
Insights discovery methodiek
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
 

More from LRM Group

Lrm boeien en binden in de zorg 19-08-13
Lrm  boeien en binden in de zorg 19-08-13Lrm  boeien en binden in de zorg 19-08-13
Lrm boeien en binden in de zorg 19-08-13
LRM Group
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
LRM Group
 
Presentatie lrm bv a
Presentatie lrm bv aPresentatie lrm bv a
Presentatie lrm bv a
LRM Group
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
LRM Group
 

More from LRM Group (8)

Lrm boeien en binden in de zorg 19-08-13
Lrm  boeien en binden in de zorg 19-08-13Lrm  boeien en binden in de zorg 19-08-13
Lrm boeien en binden in de zorg 19-08-13
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 
Grow
GrowGrow
Grow
 
Presentatie lrm bv a
Presentatie lrm bv aPresentatie lrm bv a
Presentatie lrm bv a
 
Grow
GrowGrow
Grow
 
Grow zw
Grow zwGrow zw
Grow zw
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 
LRM Group
LRM GroupLRM Group
LRM Group
 

Lrm p-mon in detail

 • 2. LRM: focus op resource management • Resource Management = MENSenWERK • Mensen helpen groeien • Kijken naar verleden, heden en vooral toekomst • De Toverballenboom ? • LISA – LRM Interview en Selectie Aanpak – Mindset – Transactionele Analyse – Taken en rollen – Teamrollen – Praten over aspecten van vakgebieden
 • 3. Mensen zijn als bomen. Ze groeien… Anderen in de breedte. Sommigen in de hoogte.
 • 4. Mensen zijn als bomen. Ze groeien… Verleden Natuurlijk kijken we naar het verleden – naar opleiding, veelal HBO of academisch, en het CV Heden Maar we vinden waar iemand nú staat belangrijker Toekomst Maar het allerbelangrijkst zijn ambities en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • 5. Mensen op de juiste plek Sommigen gedijen het beste… als fruitboom als heg of juist als solitair…
 • 6. Stabiliteit door stevige roots… Als je voor eik in de wieg gelegd bent… Word je waarschijnlijk een grote eik...
 • 7. …of veelkleurig als een toverbal ? IKKE We groeien met ieder laagje nieuwe ervaring...
 • 8. Competenties en ontwikkelbaarheid Instrumenteel IKKE Normerend Basaal IKKE: ‘zijn’ en ‘willen’ is nauwelijks ontwikkelbaar Ook ‘normen’ en ‘waarden’ zijn slechts beperkt ontwikkelbaar Kennis en vaardigheden zijn bij uitstek ontwikkelbaar
 • 9. Competenties en ontwikkelbaarheid Instrumenteel Intermediair IKKE Normerend Basaal Maar ‘hoe’ je je talenten benut is ten dele aanleg en ten dele ontwikkelbaar En in ieder geval een belangrijke succesfactor
 • 10. Dus dan maar een Toverballenboom ?
 • 11. Om te beginnen, wat zoek je ?
 • 12. Om te beginnen, wat zoek je ? • Functie(benaming) • Aard en omvang bedrijf of organisatie • Niveau en verantwoordelijkheid • Invloed en zeggenschap • Werkomstandigheden • Ontwikkelmogelijkheden • Persoonlijke SWOT-analyse • Werk / privé - balans • Quanta costa?
 • 13. MINDSET wat moet jouw baan jou vooral opleveren ? ZEKERHEID AVONTUUR BALANS UITDAGING en hoe denkt jouw partner daar over ?
 • 14. ZEKERHEID • Een vast inkomen (CAO, Schaal, Marktcomform) • Een vaste werkplek voor meerdere jaren • Een duidelijke taakbeschrijving en rol • Een loyale organisatie, vaste collega’s • Controle hebben, projectmatig, planmatig werk Welke normen en waarden horen daarbij?
 • 15. BALANS • Een manager die jou als persoon ook aanspreekt. • Fijne collega’s waar je op kunt bouwen • Goede voorzieningen op de werkplek • Een takenpakket waarbij jij je thuis voelt • Duidelijke informatielijnen en feedback • Een werkplek waar je aandacht krijgt De mogelijkheid privé op zakelijk af te stemmen?
 • 16. UITDAGING • Meer zeggenschap • Een promotie maken, je verder ontwikkelen • Meer op de voorgrond treden • Resultaten halen door snel, correct, door volharding • Meer van mezelf laten zien namelijk… • Meer competitie en ambitie om me heen Waarop spreek jij mensen op het werk vooral aan?
 • 17. AVONTUUR • Ben jij gewend om te reizen • Voel jij je snel ergens thuis • Kan jij in meerdere talen zaken doen of afhandelen • Ben jij gewend om ergens geheel alleen te werken • Past het bij jou om te pionieren, te bouwen • Ben jij bereid (financieel) te investeren Hoe ga jij om met risico’s en grote belangen?
 • 18. TRANSACTIONELE ANALYSE • TA is model voor communicatiestijlen • Ieder mens ‘schakelt’ tussen de rollen • Oudertussen gelijke rollen Communicatie meest effectief • Sterk overheersende rol heeft consequenties voor – flexibiliteit in communicatie(stijl) – voorkeursgedrag – persoonlijkheid Volwassene Kind • TA is goed te vertalen naar functiegebieden
 • 19. TRANSACTIONELE ANALYSE verantwoordelijkheid planmatig (be)sturen Ouder Volwassene Kind bijdragen vrijheid en afwisseling normen en waarden plezier maken samenwerken IKKE
 • 20. TRANSACTIONELE ANALYSE dominant Maar ook: overbezorgd Ouder Volwassene Kind rebels egocentrisch
 • 21. TRANSACTIONELE ANALYSE Bij een 25% gemiddeld Ouder persoon: Volwassene Kind V-K redelijk in balans
 • 22. TRANSACTIONELE ANALYSE • De gemiddelde mens – is graag nuttig en zinvol bezig – is een teamspeler Ouder – draagt graag bij aan de organisatie – wil weten wat er van hem/haar verwacht wordt – wil best ‘s iets nieuws proberen – vindt lachen (op het werk) leuk Volwassene verantwoordelijkheid – neemt zo nodig Kind • Maar niet iedere mens is gemiddeld…
 • 23. TA vertaald naar functierol Bestuurder • KRITISCHE OUDER Leider • VERZORGENDE OUDER • VOLWASSENE • VOLWASSENE Professional • AANGEPAST KIND Pionier • NATUURLIJK KIND
 • 24. Functies en rollen Bestuurder • Strategie bepalen Visie ontwikkelen (Deel van) organisatie aansturen Leider • Mensen aansturen en/of projecten leiden Managementtaken uitvoeren Coördineren Professional • Inhoudelijk vakmanschap Samenwerken Structuur en overleg Pionier • Zelfstandigheid Zelf doelen en taken bepalen Nieuwe zaken uitproberen
 • 25. STRATEGIE, VISIE en BESTUUR • Missie en visie opstellen • Inschatten langere termijn kansen en bedreigingen • Keuzes maken en beslissingen nemen • Plannen maken en delegeren • Kaders uitzetten en bewaken • Tekenen voor de resultaten Organisatie (of deel van) representeren
 • 26. LEIDER, MANAGER, COÖRDINATOR Behaalt resultaten door actief bezig te zijn met: • mensen motiveren, stimuleren, beoordelen • plannen en voortgang bewaken • processen inrichten en performance meten Meewerken aan omzet en marge verbetering
 • 27. PROFESSIONAL • Nuttig bezig • Bekwaam en nauwkeurig • Gestructureerd • In overleg met anderen • Geconcentreerd en gefocust • Gericht op actiepunten • In teamverband werkzaam Gericht op de geldende normen en waarden
 • 28. PIONIER • Af en toe gek doen • Nieuwe dingen kunnen ontdekken • De vrijheid krijgen iets anders te doen • Aandacht krijgen als je er om vraagt • Zelfbewust en nieuwsgierig tonen • Fouten mogen maken De kans om te groeien en te experimenteren
 • 29. Richtinggevoel Bestuurder • Continuïteitgericht • Organisatiegericht Leider • Mensgericht • Commerciegericht Professional • Vakgericht Pionier • Veranderingsgericht
 • 30. Managementrollen nader bekeken Daadkracht en (financieel) resultaat Vakmatige vaardigheden en groei Communicatie Analyseren Zelfstandigheid Problemen oplossen Zakelijke setting Geconcentreerd werken Extern optreden Denken en doen Onderhandelen Regelen en sturen Waardering en respect Dienstbaar zijn Beloning en bonus Kennis verbreding Motiveren en corrigeren Optimaliseren en verbeteren Organisatie sensitiviteit Eigenmachtig handelen Inlevend vermogen Krediet en vrijheid Luisteren, tactvol zijn Processen (in)richten Observeren Kritisch bekijken Stimuleren Zaken beschouwen Beoordelen Verbeteren
 • 31. Managementrollen nader bekeken Daadkracht en (financieel) resultaat Vakmatige vaardigheden en groei Communicatie Analyseren Zelfstandigheid Problemen oplossen C U Zakelijke setting Geconcentreerd werken Extern optreden Denken en doen Onderhandelen Regelen en sturen Waardering en respect Dienstbaar zijn Beloning en bonus Kennis verbreding Motiveren en corrigeren Optimaliseren en verbeteren Organisatie sensitiviteit Eigenmachtig handelen Inlevend vermogen Krediet en vrijheid P S Luisteren, tactvol zijn Processen (in)richten Observeren Kritisch bekijken Stimuleren Zaken beschouwen Beoordelen Verbeteren
 • 32. Teamrollen volgens BELBIN een teamrol is een gedragspatroon, kenmerkend voor de interactie tussen één teamlid en de andere leden van het team
 • 33. Teamrol PLANT Komt met ideeën en heeft een grote verbeeldingskracht. Zienswijze is uniek of onorthodox Ziet of creëert nieuwe verbanden Lost moeilijke problemen op Hierbij let ik niet teveel op details Kan blij verrast worden door mijn eigen inzichten Anderen mensen verbaasd laten reageren
 • 34. Teamrol BRONONDERZOEKER Onderhoudt veel contacten, netwerker Maakt anderen enthousiast (Onder)zoekt nieuwe kansen en mogelijkheden Ik kan erg enthousiast starten, maar na enige tijd kan mijn belangstelling vervagen Ik heb dan nieuwe impulsen nodig
 • 35. Teamrol VOORZITTER Komt zelfbewust en volwassen over Straalt zelfvertrouwen uit Leidt vergaderingen op een professionele wijze Verheldert doelstellingen en versnelt de besluitvorming Zet mensen aan het werk Soms zal ik mensen naar mijn hand zetten Ik verdeel het werk opdat ik zelf het overzicht houd
 • 36. Teamrol VORMER Zoekt uitdagend werk Is dynamisch en neemt actie Zet druk op de ketel voor snellere en betere resultaten Toont gedrevenheid en passie Doorpakken Gaat voor de resultaten en/of de winst Soms provoceer ik, maar dat moet kunnen, vind ik Mensen ook kwetsen? Het doel heiligt de middelen!
 • 37. Teamrol MONITOR Nuchter naar zaken kijken Strategisch inzicht gebruiken Zaken goed onderscheiden Overziet meerdere opties en dimensies (Be)oordeelt scherp en zorgvuldig Ik doe dat liefst niet al te snel of onder druk Soms kom ik erg kritisch over en hou ik zaken tegen
 • 38. Teamrol GROEPSWERKER Coöperatief Diplomatiek en opmerkzaam Goed luisteren en opbouwende woordkeuze Wrijving voorkomen Rust brengen en mensen op hun gemak stellen Ik kies voor consensus en democratie Bij een moeilijke beslissing zal ik lang wikken en wegen
 • 39. Teamrol BEDRIJFSMAN Werkt gedisciplineerd Hanteert bekende patronen en methodes Rekent op de betrouwbaarheid van zijn tools Zal zaken efficiënt oppakken en inregelen Kan ideeën omzetten in praktische dingen Ik geloof in proven technology, in een duidelijk proces Niet alles wat nieuw is, is goed, je kunt beter wachten
 • 40. Teamrol ZORGDRAGER Is nauwgezet en gewetensvol Houdt niet van vergissingen of grove fouten Heeft taken en zaken altijd op tijd af, want anders geeft me dat onrust en een vervelend gevoel Over sommige dingen kan ik me echt zorgen maken Ik wil dan ook precies weten waar ik aan toe ben Daarom wil ik graag alle details kennen
 • 41. Teamrol SPECIALIST Is doelbewust en toegewijd Neemt initiatief op zijn vakgebied Voorziet in specifieke kennis en vaardigheden Ik kan soms te lang stil blijven staan bij details En verlies dan de grote lijn uit het oog
 • 42. Kennisaspecten werkveld ICT I O 東京 K T O Het TOKIO-concept
 • 43. Kennisaspecten werkveld ICT O Met altijd de Organisatie als uitgangspunt…
 • 44. Kennisaspecten werkveld ICT I O en met kennis van de (on)mogelijkheden van ICT (informatica)…
 • 45. Kennisaspecten werkveld ICT I O T en van de Techniek…
 • 46. Kennisaspecten werkveld ICT I O K T en met Kwaliteit centraal…
 • 47. Kennisaspecten werkveld ICT I O K O T wordt naar een Onderhoudbare oplossing gewerkt
 • 49. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 50. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 51. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 52. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 53. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 54. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 55. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid
 • 56. Sales Cycle Zelfmanagement en discipline Klant focus Flexibiliteit en creativiteit Overtuigingskracht Strategische oriëntatie Resultaatgerichtheid