SlideShare a Scribd company logo
L’oferta de cursos
no presencials a l’EAPC

   Eva Gea         Marta Clar
  egea@gencat.cat      mclar@gencat.cat
  Santa Coloma de Farners, 4 de juliol de 2011
Sobre què parlarem...?


1. Punt de partida
2. Eixos de la formació i classificació per
  funcions
3. Modalitats de formació no presencial
4. Dades quantitatives dels cursos virtuals
5. Model pedagògic
6. Entorns de treball
7. Tasques de les tècniques de la SFnP
8. Punts clau dels virtuals de l'EAPC
Punt de partida (I)
III Acord general sobre condicions de treball del personal al servei de l’
Administració de la Generalitat. TRI/3345/2005

   ○ Article 10:
     ■ La formació es configura com un dret inalienable dels
       empleats i de les empleades públiques
     ■ La formació persegueix aquests dos objectius primordials:

       Desenvolupar les competències professionals per dur a
       terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball,
       contribuint així a l’assoliment dels objectius organitzatius i
       estratègics, i a la millora del servei públic       Millorar les competències del personal al servei de l’
       Administració de la Generalitat, amb vista a la mobilitat i a la
       promoció vertical i horitzontal, amb l’objectiu d’augmentar el
       seu potencial professional, independentment de les tasques
       que desenvolupen
Punt de partida (II)
● El Pla d'actuació de l'EAPC 2007-2010 va marcar la directriu pel que fa la formació
 bàsica de potenciar l'aprenentatge virtual en una triple vessant:

     ■ tecnològica (familiarització implícita TIC)
     ■ organitzativa (integració de noves maneres de gestió i comunicació dins les AP, construint
      xarxes)
     ■ pedagògica, com a oportunitat per basar els aprenentatges en el constructivisme social i el
      learning by doing.

● L'EAPC va optar per virtualitzar part de la formació bàsica i transversal que ofereix,
 ja que:
       ■ facilita l'accés a la formació des d'arreu del territori
       ■ ajuda a la conciliació de la vida laboral i familiar
       ■ optimitza els recursos econòmics a mitjà i llarg termini
Punt de partida (III)

 Evolució de l'alumnat de 2007 a 2010
Eixos de la formació i
         classificació per funcions
● Els eixos de la formació, es classifiquen en funció dels objectius d’aprenentatge

● Desenvolupar les competències professionals per dur a terme eficaçment les funcions
 pròpies del lloc de treball:

   ○ Formació d’aprofundiment: per a la millora en la prestació del servei
   ○ Formació estratègica: per desenvolupar nous projectes, nous serveis o la
    implantació de formació proposada per òrgans interdepartamentals
   ○ Formació d’acollida: per a l’adaptació al nou lloc de treball

● Millorar les competències del personal al servei de l’Administració de la Generalitat,
 amb vista a la mobilitat i a la promoció vertical i horitzontal, amb l’objectiu d’augmentar
 el seu potencial professional


   ○ Formació bàsica
Classificació per funcions
● Dins del Pla de formació de l’EAPC i dels plans departamentals, els
 cursos es classifiquen per funcions, és a dir, per les matèries més
 comunes dins de l’Administració:

  ○ Jurídica,
  ○ econòmica,
  ○ recursos humans…

● El catàleg de l’EAPC també està estructurat d’acord amb aquests
 criteris
               http://www.eapc.cat/formacio/cataleg_abril2011/inici.html
Modalitats de formació
       no presencial (I)

● Formació semipresencial
  ○ Són activitats formatives amb més d'un 80% de virtualitat; les
   sessions presencials tenen com a finalitat resoldre dubtes,
   realitzar treballs en grup o crear dinàmiques concretes
   d'aprenentatge.

● Formació virtual
  ○ cursos de tutories actives i producció pròpia, centrats en
   l'aprenentatge de l'alumnat
  ○ cursos externalitzats de temes generals (anglès i ofimàtica)
   amb tutories reactives (de consulta)
  ○ cursos virtuals d'autoaprenentatge:
     ■ sense acompanyament
     ■ amb tutoria d'acompanyament


                             http://virtual.eapc.cat
Modalitats de formació
         no presencial
Evolució presentació de cursos al catàleg EAPC
                           6

                 7
     2
                         1
                 1        6
       8         2
Dades quantitatives dels cursos virtuals (I)
(*) Percentatge de fidelitat: percentatge d'alumnat real respecte del nombre d'alumnat autoinscrit
(*) Criteri d'èxit: percentatge d'aptes respecte de l'alumnat real
Dades quantitatives dels cursos virtuals (II)
Model pedagògic

● tutoria activa,
● aprenentatge pràctic i alumnocèntric,
● planificació i calendarització prèvia, etc.
● figura de la coordinació que fa seguiment
 constant de l'edició dels continguts i suport de la
 tutoria,
● actualització i millora constants dels cursos
 (metodologia, continguts i activitats)
● renovació constant dels continguts en obert,
 adaptats als canvis normatius, i accessibles,
● altres metodologies: autoaprenentatge.
Entorns de treball


Aula Virtual (Moodle)           EAPCWiki
● Entorn d'aprenentatge      ● Permet la senzilla i ràpida
 altament configurable > el     actualització de continguts >
 que possibilita cursos de     necessari en un
 diferents metodologies.      context normatiu.
● Permet l'establiment de     ● Permet el seguiment i el
 diferents rols d'agents      suport de la coordinació a
 participants amb diferents     l'autoria dels continguts.
 graus d'edició de recursos i
 d'accés a les dades.
● Permet l'autogestió, per part  ● Permet l'exportació de
 del personal de la SFnP      continguts accessibles i en
 (Secció de Formació no       diferents formats.
 Presencial), de: la duplicació
 dels cursos i tallers, el
 seguiment de les
 inscripcions, la publicació
 dels continguts en obert i de
 notícies d'interès, etc.
Tasques de les tècniques de la
Secció de Formació no Presencial de
       l'EAPC   ● assessorem, sobre aprenentatge
                virtual a les administracions
                públiques

               ● dissenyem i planifiquem les
                activitats formatives virtuals i
                semipresencials

               ● coordinem la creació dels
                continguts i de les activitats dels
                cursos de les diferents matèries
                de la F Pública en el EAPCWiki

               ● dissenyem i creem els cursos en
                l'EVA (Aula Virtual basada en
                MOODLE)

               ● dinamitzem i formem in situ
                els FI i DAV dels cursos.
Punts clau dels virtuals de l'EAPC

 ● Entorns oberts, configurables i solvents.

 ● Disseny i planificació de les activitats formatives

 ● Seguiment constant des de la coordinació

 ● Tutoria activa (personal intern)

 ● Cursos alumnocèntriques / alumnat participatiu

 ● Actualització i innovació constants: dels continguts, de les activitats,
  noves experiències: multiformat, autoaprenentatge...

I el més important: un equip de persones altament motivades i
compromeses amb la feina! ;-)
Gràcies per la vostra atenció!
       avirtual.eapc@gencat.cat

More Related Content

What's hot

Gibarcelona moodle
Gibarcelona moodleGibarcelona moodle
Gibarcelona moodle
UOC
 
Presentacio cd primaria
Presentacio cd primariaPresentacio cd primaria
Presentacio cd primaria
Albert Tena
 
Presentació del projecte
Presentació del projectePresentació del projecte
Presentació del projecte
innovaspais
 
Resum e-Formació
Resum e-FormacióResum e-Formació
Resum e-Formació
eformacio
 
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapcPlantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
martaclar
 
Presentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPC
Presentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPCPresentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPC
Presentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPC
Eva Gea
 
Presentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
Presentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del ConeixementPresentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
Presentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
Sara Cabello Ochoa
 
Moodle en la_classe_d'idiomes
Moodle en la_classe_d'idiomesMoodle en la_classe_d'idiomes
Moodle en la_classe_d'idiomes
ateixidoca1
 
Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14
Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14
Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14
aliciaaguilarsanz
 
L’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docentL’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docent
ARGET URV
 
Pla de formació en centre
Pla de formació en centrePla de formació en centre
Pla de formació en centre
slconsultor
 
Presentació Pla Tac Ins Pau Claris
Presentació Pla Tac Ins Pau ClarisPresentació Pla Tac Ins Pau Claris
Presentació Pla Tac Ins Pau Claris
Alberich
 
Disseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en Línia
Disseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en LíniaDisseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en Línia
Disseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en Línia
Marina_Serra
 
Projecte e nganxa-t_al_català
Projecte e nganxa-t_al_catalàProjecte e nganxa-t_al_català
Projecte e nganxa-t_al_català
E-nganxat
 

What's hot (18)

Gibarcelona moodle
Gibarcelona moodleGibarcelona moodle
Gibarcelona moodle
 
Edepro
EdeproEdepro
Edepro
 
Presentacio cd primaria
Presentacio cd primariaPresentacio cd primaria
Presentacio cd primaria
 
In lingua
In linguaIn lingua
In lingua
 
In lingua
In linguaIn lingua
In lingua
 
Presentació del projecte
Presentació del projectePresentació del projecte
Presentació del projecte
 
Resum e-Formació
Resum e-FormacióResum e-Formació
Resum e-Formació
 
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapcPlantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
 
Presentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPC
Presentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPCPresentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPC
Presentacio1 Modle de producció cursos virtuals EAPC
 
Presentacio eRecycle
Presentacio eRecyclePresentacio eRecycle
Presentacio eRecycle
 
Presentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
Presentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del ConeixementPresentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
Presentació TFM Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
 
Moodle en la_classe_d'idiomes
Moodle en la_classe_d'idiomesMoodle en la_classe_d'idiomes
Moodle en la_classe_d'idiomes
 
Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14
Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14
Sessió 7 Seminari PILE 2n any 13-14
 
L’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docentL’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docent
 
Pla de formació en centre
Pla de formació en centrePla de formació en centre
Pla de formació en centre
 
Presentació Pla Tac Ins Pau Claris
Presentació Pla Tac Ins Pau ClarisPresentació Pla Tac Ins Pau Claris
Presentació Pla Tac Ins Pau Claris
 
Disseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en Línia
Disseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en LíniaDisseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en Línia
Disseny Tecnopedagògic de Programes Educatius en Línia
 
Projecte e nganxa-t_al_català
Projecte e nganxa-t_al_catalàProjecte e nganxa-t_al_català
Projecte e nganxa-t_al_català
 

Viewers also liked

SAIL_Chiria_DPER
SAIL_Chiria_DPERSAIL_Chiria_DPER
MasterClass Sales & Change
MasterClass Sales & ChangeMasterClass Sales & Change
MasterClass Sales & Change
guesta0e5b5b6
 
Tibetiantest
TibetiantestTibetiantest
Tibetiantest
Sri Neela
 
Masterclass Sales Acceleratie Management
Masterclass Sales Acceleratie ManagementMasterclass Sales Acceleratie Management
Masterclass Sales Acceleratie Management
guesta0e5b5b6
 
Me Acuerdo De Ti (Osingh)
Me Acuerdo De Ti (Osingh)Me Acuerdo De Ti (Osingh)
Me Acuerdo De Ti (Osingh)
diegoangulo
 
WorksSamples
WorksSamplesWorksSamples
WorksSamples
Margarida Oliveira
 
Open and Informal: Opening up The Open University
Open and Informal: Opening up The Open UniversityOpen and Informal: Opening up The Open University
Open and Informal: Opening up The Open University
The Open University
 
Sell More Ad Pages than you ever thought possible
Sell More Ad Pages than you ever thought possibleSell More Ad Pages than you ever thought possible
Sell More Ad Pages than you ever thought possible
spencer longshore
 
Open Educational Resources and Learning Spaces
Open Educational Resources and Learning Spaces Open Educational Resources and Learning Spaces
Open Educational Resources and Learning Spaces
The Open University
 
Learning, technology and collaboration in mobile environments
Learning, technology and collaboration in mobile environmentsLearning, technology and collaboration in mobile environments
Learning, technology and collaboration in mobile environments
The Open University
 
E assessment taylor2011
E assessment taylor2011E assessment taylor2011
E assessment taylor2011
The Open University
 
The simple life
The simple lifeThe simple life
The simple life
Sri Neela
 
NMT
NMTNMT
10 roses
10 roses10 roses
10 roses
Sri Neela
 
How To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That Slides
How To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That  SlidesHow To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That  Slides
How To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That Slides
spencer longshore
 
Mobile computing
Mobile computingMobile computing
Mobile computing
Sri Neela
 
Brain-computer interface
Brain-computer interfaceBrain-computer interface
Brain-computer interface
Sri Neela
 
Equity vs equality
Equity vs equalityEquity vs equality
Equity vs equality
Gunjan Gaurav
 

Viewers also liked (19)

SAIL_Chiria_DPER
SAIL_Chiria_DPERSAIL_Chiria_DPER
SAIL_Chiria_DPER
 
MasterClass Sales & Change
MasterClass Sales & ChangeMasterClass Sales & Change
MasterClass Sales & Change
 
Tibetiantest
TibetiantestTibetiantest
Tibetiantest
 
Robotics
RoboticsRobotics
Robotics
 
Masterclass Sales Acceleratie Management
Masterclass Sales Acceleratie ManagementMasterclass Sales Acceleratie Management
Masterclass Sales Acceleratie Management
 
Me Acuerdo De Ti (Osingh)
Me Acuerdo De Ti (Osingh)Me Acuerdo De Ti (Osingh)
Me Acuerdo De Ti (Osingh)
 
WorksSamples
WorksSamplesWorksSamples
WorksSamples
 
Open and Informal: Opening up The Open University
Open and Informal: Opening up The Open UniversityOpen and Informal: Opening up The Open University
Open and Informal: Opening up The Open University
 
Sell More Ad Pages than you ever thought possible
Sell More Ad Pages than you ever thought possibleSell More Ad Pages than you ever thought possible
Sell More Ad Pages than you ever thought possible
 
Open Educational Resources and Learning Spaces
Open Educational Resources and Learning Spaces Open Educational Resources and Learning Spaces
Open Educational Resources and Learning Spaces
 
Learning, technology and collaboration in mobile environments
Learning, technology and collaboration in mobile environmentsLearning, technology and collaboration in mobile environments
Learning, technology and collaboration in mobile environments
 
E assessment taylor2011
E assessment taylor2011E assessment taylor2011
E assessment taylor2011
 
The simple life
The simple lifeThe simple life
The simple life
 
NMT
NMTNMT
NMT
 
10 roses
10 roses10 roses
10 roses
 
How To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That Slides
How To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That  SlidesHow To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That  Slides
How To Write Emails, Sales Letters, & Proposals That Slides
 
Mobile computing
Mobile computingMobile computing
Mobile computing
 
Brain-computer interface
Brain-computer interfaceBrain-computer interface
Brain-computer interface
 
Equity vs equality
Equity vs equalityEquity vs equality
Equity vs equality
 

Similar to L'oferta de cursos no presencials a l'eapc

Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
lingualinguae
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
Joan Carbonés
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
lingualinguae
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
lingualinguae
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
lingualinguae
 
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centresCriteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
crp.valltenes
 
Impacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentació
Impacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentacióImpacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentació
Impacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentació
David March
 
Formació Virtual de l'EAPC
Formació Virtual de l'EAPCFormació Virtual de l'EAPC
Formació Virtual de l'EAPC
Eva Gea
 
Tar sessio 7
Tar sessio 7Tar sessio 7
Tar sessio 7
mtinoco1
 
La realitat de la formació
La realitat de la formacióLa realitat de la formació
La realitat de la formació
ICE_URV_NU
 
Tic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_catTic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_cat
TICAvui
 
IMFOCOMP 2010.pdf
IMFOCOMP 2010.pdfIMFOCOMP 2010.pdf
IMFOCOMP 2010.pdf
Miguel Ángel Pascual Verd
 
EnXarxa_revisió
EnXarxa_revisióEnXarxa_revisió
EnXarxa_revisió
jpozom752
 
Mmateo pac3
Mmateo pac3Mmateo pac3
Mmateo pac3
MontseMF
 
Presentació 5.tic
Presentació 5.ticPresentació 5.tic
Presentació 5.tic
Autónomo
 
Convocatòria xarxipèlag definitiva
Convocatòria xarxipèlag definitivaConvocatòria xarxipèlag definitiva
Convocatòria xarxipèlag definitiva
cpnapenyal
 
Resum presentacions
Resum presentacionsResum presentacions
Resum presentacions
Mari Gombau
 

Similar to L'oferta de cursos no presencials a l'eapc (20)

Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
 
Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2Projecte lingua linguae-v2
Projecte lingua linguae-v2
 
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centresCriteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
 
Impacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentació
Impacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentacióImpacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentació
Impacte del pla de formació de centre en tac pel professorat 2013 presentació
 
Formació Virtual de l'EAPC
Formació Virtual de l'EAPCFormació Virtual de l'EAPC
Formació Virtual de l'EAPC
 
Tar sessio 7
Tar sessio 7Tar sessio 7
Tar sessio 7
 
La realitat de la formació
La realitat de la formacióLa realitat de la formació
La realitat de la formació
 
Tic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_catTic avui projecte comuni_cat
Tic avui projecte comuni_cat
 
IMFOCOMP 2010.pdf
IMFOCOMP 2010.pdfIMFOCOMP 2010.pdf
IMFOCOMP 2010.pdf
 
EnXarxa_revisió
EnXarxa_revisióEnXarxa_revisió
EnXarxa_revisió
 
Mmateo pac3
Mmateo pac3Mmateo pac3
Mmateo pac3
 
Presentació 5.tic
Presentació 5.ticPresentació 5.tic
Presentació 5.tic
 
Convocatòria xarxipèlag definitiva
Convocatòria xarxipèlag definitivaConvocatòria xarxipèlag definitiva
Convocatòria xarxipèlag definitiva
 
Fic (formació en centre)
Fic (formació en centre)Fic (formació en centre)
Fic (formació en centre)
 
Pac 3
Pac 3Pac 3
Pac 3
 
Memòria pla tic
Memòria pla ticMemòria pla tic
Memòria pla tic
 
Resum presentacions
Resum presentacionsResum presentacions
Resum presentacions
 

L'oferta de cursos no presencials a l'eapc

 • 1. L’oferta de cursos no presencials a l’EAPC Eva Gea Marta Clar egea@gencat.cat mclar@gencat.cat Santa Coloma de Farners, 4 de juliol de 2011
 • 2. Sobre què parlarem...? 1. Punt de partida 2. Eixos de la formació i classificació per funcions 3. Modalitats de formació no presencial 4. Dades quantitatives dels cursos virtuals 5. Model pedagògic 6. Entorns de treball 7. Tasques de les tècniques de la SFnP 8. Punts clau dels virtuals de l'EAPC
 • 3. Punt de partida (I) III Acord general sobre condicions de treball del personal al servei de l’ Administració de la Generalitat. TRI/3345/2005 ○ Article 10: ■ La formació es configura com un dret inalienable dels empleats i de les empleades públiques ■ La formació persegueix aquests dos objectius primordials: Desenvolupar les competències professionals per dur a terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball, contribuint així a l’assoliment dels objectius organitzatius i estratègics, i a la millora del servei públic Millorar les competències del personal al servei de l’ Administració de la Generalitat, amb vista a la mobilitat i a la promoció vertical i horitzontal, amb l’objectiu d’augmentar el seu potencial professional, independentment de les tasques que desenvolupen
 • 4. Punt de partida (II) ● El Pla d'actuació de l'EAPC 2007-2010 va marcar la directriu pel que fa la formació bàsica de potenciar l'aprenentatge virtual en una triple vessant: ■ tecnològica (familiarització implícita TIC) ■ organitzativa (integració de noves maneres de gestió i comunicació dins les AP, construint xarxes) ■ pedagògica, com a oportunitat per basar els aprenentatges en el constructivisme social i el learning by doing. ● L'EAPC va optar per virtualitzar part de la formació bàsica i transversal que ofereix, ja que: ■ facilita l'accés a la formació des d'arreu del territori ■ ajuda a la conciliació de la vida laboral i familiar ■ optimitza els recursos econòmics a mitjà i llarg termini
 • 5. Punt de partida (III) Evolució de l'alumnat de 2007 a 2010
 • 6. Eixos de la formació i classificació per funcions ● Els eixos de la formació, es classifiquen en funció dels objectius d’aprenentatge ● Desenvolupar les competències professionals per dur a terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball: ○ Formació d’aprofundiment: per a la millora en la prestació del servei ○ Formació estratègica: per desenvolupar nous projectes, nous serveis o la implantació de formació proposada per òrgans interdepartamentals ○ Formació d’acollida: per a l’adaptació al nou lloc de treball ● Millorar les competències del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, amb vista a la mobilitat i a la promoció vertical i horitzontal, amb l’objectiu d’augmentar el seu potencial professional ○ Formació bàsica
 • 7. Classificació per funcions ● Dins del Pla de formació de l’EAPC i dels plans departamentals, els cursos es classifiquen per funcions, és a dir, per les matèries més comunes dins de l’Administració: ○ Jurídica, ○ econòmica, ○ recursos humans… ● El catàleg de l’EAPC també està estructurat d’acord amb aquests criteris http://www.eapc.cat/formacio/cataleg_abril2011/inici.html
 • 8. Modalitats de formació no presencial (I) ● Formació semipresencial ○ Són activitats formatives amb més d'un 80% de virtualitat; les sessions presencials tenen com a finalitat resoldre dubtes, realitzar treballs en grup o crear dinàmiques concretes d'aprenentatge. ● Formació virtual ○ cursos de tutories actives i producció pròpia, centrats en l'aprenentatge de l'alumnat ○ cursos externalitzats de temes generals (anglès i ofimàtica) amb tutories reactives (de consulta) ○ cursos virtuals d'autoaprenentatge: ■ sense acompanyament ■ amb tutoria d'acompanyament http://virtual.eapc.cat
 • 9. Modalitats de formació no presencial Evolució presentació de cursos al catàleg EAPC 6 7 2 1 1 6 8 2
 • 10. Dades quantitatives dels cursos virtuals (I) (*) Percentatge de fidelitat: percentatge d'alumnat real respecte del nombre d'alumnat autoinscrit (*) Criteri d'èxit: percentatge d'aptes respecte de l'alumnat real
 • 11. Dades quantitatives dels cursos virtuals (II)
 • 12. Model pedagògic ● tutoria activa, ● aprenentatge pràctic i alumnocèntric, ● planificació i calendarització prèvia, etc. ● figura de la coordinació que fa seguiment constant de l'edició dels continguts i suport de la tutoria, ● actualització i millora constants dels cursos (metodologia, continguts i activitats) ● renovació constant dels continguts en obert, adaptats als canvis normatius, i accessibles, ● altres metodologies: autoaprenentatge.
 • 13. Entorns de treball Aula Virtual (Moodle) EAPCWiki ● Entorn d'aprenentatge ● Permet la senzilla i ràpida altament configurable > el actualització de continguts > que possibilita cursos de necessari en un diferents metodologies. context normatiu. ● Permet l'establiment de ● Permet el seguiment i el diferents rols d'agents suport de la coordinació a participants amb diferents l'autoria dels continguts. graus d'edició de recursos i d'accés a les dades. ● Permet l'autogestió, per part ● Permet l'exportació de del personal de la SFnP continguts accessibles i en (Secció de Formació no diferents formats. Presencial), de: la duplicació dels cursos i tallers, el seguiment de les inscripcions, la publicació dels continguts en obert i de notícies d'interès, etc.
 • 14. Tasques de les tècniques de la Secció de Formació no Presencial de l'EAPC ● assessorem, sobre aprenentatge virtual a les administracions públiques ● dissenyem i planifiquem les activitats formatives virtuals i semipresencials ● coordinem la creació dels continguts i de les activitats dels cursos de les diferents matèries de la F Pública en el EAPCWiki ● dissenyem i creem els cursos en l'EVA (Aula Virtual basada en MOODLE) ● dinamitzem i formem in situ els FI i DAV dels cursos.
 • 15. Punts clau dels virtuals de l'EAPC ● Entorns oberts, configurables i solvents. ● Disseny i planificació de les activitats formatives ● Seguiment constant des de la coordinació ● Tutoria activa (personal intern) ● Cursos alumnocèntriques / alumnat participatiu ● Actualització i innovació constants: dels continguts, de les activitats, noves experiències: multiformat, autoaprenentatge... I el més important: un equip de persones altament motivades i compromeses amb la feina! ;-)
 • 16. Gràcies per la vostra atenció! avirtual.eapc@gencat.cat