SlideShare a Scribd company logo
Література українського
романтизму
Ідейно-художні
особливості
Виникнення, основні мотиви романтизму
Романтизм (фр. romans) — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виникає
наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії й Франції, поширився на
початку 19 століття в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття
охопив інші країни Європи, а також Північної та Південної Америки. (Вікіпедія)
Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не
розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою
творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчання історичного
минулого (історизм), інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле
або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику.
Перші прояви романтизму
Першими виявами українського
романтизму були: видана 1818 у Петербурзі
"Грамматика малороссийского наречия" О.
Павловського і збірка М. Цертелева "Опыт
собрания старинных, малороссийских
песен" з висловленими в них думками про
глибоку своєрідність і самостійність
української мови й української народної
поезії.
Фото: К.Брюллов “Останній день Помпеї”
Передумови виникнення українського романтизму
До виявів українського перед-романтизму зараховують також
виданий у Москві 1827 збірник "Малороссийские песни" М.
Максимовича і балади П. Гулака-Артемовського
("Твардовський" і "Рибалка", 1827). Український романтизм
виник не так як реакція проти не надто значного в українській
літературі класицизму, а проти наявних бурлескних і
травестійних традицій і розвинувся під впливом поглибленого
вивчення народної творчості та писань російських і польських
романтиків. Зокрема чималий вплив на утвердження
романтизму мали українські школи в російській і польській
літературах. Фото: Іоганн Генрих Фюсслі “Нічний кошмар”
Становлення романтизму в Україні
Відбувалося паралельно з розвитком таких ділянок науки,
як етнографія і історія, виявом чого були збірки етнографічних
і фольклорних матеріалів - українських народних пісень М.
Максимовича (1827, 1834, 1849), історичних пісень і дум І.
Срезневського (у тому числі й написаних ним самим) у збірці
"Запорожская старина" (1833-38), народної усної творчості П.
Лукашевича (1836), як також публікації історичних праць і
пам'яток: Д. Бантиш-Каменського (1822), М. Маркевича (1842-
43), О. Бодянського (1846-48, у тому числі козацьких літописів й
"Історії Русів"), А. Скальковського (1846) та інших.
Фото: Каспар Давид Фридрих “Мандрівник над морем туману”
Перший прояв українського романтизму
Основоположницею розвитку українського романтизму
була харківська школа з її двома гуртками - першим, що
створився ще у 1820-х pp. навколо І. Срезневського і що з
ним були пов'язані найвидатніші з поетів-романтиків Л.
Боровиковський і О. Шпигоцький, та другим, що діяв у
середині 1830-х p. також під проводом І. Срезневського, до
нього були причетні: А. Метлинський (псевдонім -
Амвросій Могила), М. Костомаров (псевдонім - Іеремія
Галка) й О. Корсун з М. Петренком і С. Писаревським та
іншими. Програмовими для діяльності цих гуртків були
збірки "Украинский альманах" (1831) та "Запорожская
старина".
Харківська школа романтизму
Поетичну творчість цього гуртка поетів (між ними й І. Срезневського як автора
українських і російських віршів) характеризує ідилічно-песимістичне захоплення
українським минулим, культ могил й історичних героїв і особливо співців та
бандуристів, слабе й безперспективне у своїх прагненнях слов'янофільство.
Одночасно з харківським осередком у Галичині виступила "Руська трійця" з участю
М. Шашкевича, І. Вагилевича і Я. Головацького для яких була програмовою
"Русалка Дністрова" (1837) з її елегійним захопленням ідеями народності і
слов'янського братерства. Послідовниками "Руської трійці" в її романтичних
змаганнях за народність української мови й літератури стали згодом М. Устиянович
і А. Могильницький у Галичині та О. Духнович на Закарпатті.
Другий етап у розвитку українського романтизму
Другим осередком чи й етапом українського
романтизму, уже з багатшим на мистецькі засоби і
літературні жанри творчим доробком і з виразнішим
національним і політичним обличчям, був Київ другої
половини 1830-40-х p. з М. Максимовичем, П.
Кулішем, Т. Шевченком, автором виданого вже 1840
року "Кобзаря", і прибулими туди з Харкова А.
Метлинським і М. Костомаровим.
Фото: Т.Шевченко “Катерина”
Особливості романтичних творів Київської школи
Філософський романтизм членів цього гуртка і близьких
до нього тогочасних київських учених, професорів
Київського університету, поєднаний з вивченням
української народної творчості і історії та ідеями
слов'янофільства вплинув на постання Кирило-
Мефодіївського братства з його виробленою М.
Костомаровим романтично-християнською програмою -
"Книгами Битія українського народу" і, з другого боку, дав
нову за поетичними засобами і діапазоном політичного
мислення поезію Т. Шевченка з його візією майбутньої
України. Фото: Т.Шевченко “В. Репніна-Волконська”
Третій етап у розвитку українського романтизму
Третім етапом була діяльність згуртованих навколо журналу
"Основа" (1861-62) письменників і діячів, між якими були:
кирило-методіївці В. Білозерський, М. Костомаров, автор
першого романтичного роману "Чорна Рада" (1857) й видавець
альманаха "Хата" (1860) П. Куліш і Т. Шевченко, автор
перейнятих національно-політичним пафосом, але романтичних в
основі подражаній пророкам і поем "Юродивий" і "Неофіти". До
цього ж етапу пізнього романтизму зараховуються: О.
Стороженко, автор багатьох повістей і оповідань з
фантастичними сюжетами й мотивами, ліричні поети Я.
Щоголев, Ю. Федькович. Наявні елементи романтизму у ранніх
поетів другої половині XIX століття. Фото: Т.Шевченко
“Пожежа у степу”
Теми поетичної творчості третьої хвилі романтизму
Помітні дві течії - національно-патріотичний у більшості
поетів-романтиків і суб'єктивно-ліричний у таких його
представників, як М. Петренко, В. Забіла, згодом Я.
Щоголів. В порівнянні з російським, український романтизм
вирізняється історичністю в епічних жанрах, ідеалізуванням
минулого й національними мотивами, неособистої печалі в
ліриці та нахилом до форм пісенної творчості в стилі. В
цьому український романтизм має більше спільних рис із
польським романтизмом. Фото: П.Сажин “Краєвид Києва з
Куренівки”
Значення ураїнського романтизму
Відкриваючи значення й вагу народної поезії і
народного мистецтва для розвитку літератури і
національного самовизначення, український
романтизм спричинився одночасно з цим до
вироблення й усамостійнення української
літературної мови й до удосконалення
поетичних засобів. Проте, обмежуючись
здебільше жанрами балади і ліричної поезії,
українські романтики не збагатили своїми
творами інших жанрів: романтичної поеми,
історичного роману і драми. Фото:
В.Штернберг “Переправа через Дніпро під
Києвом”
Визначні твори періоду українського романтизму
Винятком були ранні поеми Т. Шевченка і "Чорна
Рада" П. Куліша. Історичні драми М. Костомарова
"Сава Чалий" (1838) і "Переяславська ніч" (1841)
залишилися тільки слабими спробами. Позитивним
фактором було те, що українські теми й сюжети у
творах російських, польських і українських
романтиків вплинули деякою мірою на
ознайомлення з Україною, українською історією й
культурою в західній літературі й науці. Фото:
В.Штернберг “Садиба Тарновського в Качанівці”

More Related Content

What's hot

Презентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptx
Презентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptxПрезентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptx
Презентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptx
ktgg
 
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і СвободиН.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
число іменників.-6-клас
число іменників.-6-класчисло іменників.-6-клас
число іменників.-6-клас
Irina Vasilina
 
Україна у Другій світовій війні
Україна у Другій світовій війніУкраїна у Другій світовій війні
Україна у Другій світовій війні
tsnua
 
Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"
cit-cit
 
Велика Британія в останній третині ХІХ століття
Велика Британія в останній третині ХІХ століттяВелика Британія в останній третині ХІХ століття
Велика Британія в останній третині ХІХ століття
LudmylaPavlikha
 
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Dmytro Kryvenko
 
Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"
Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"
Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"
Tomafastov
 
Складні випадки наголошування в українській мові
Складні випадки наголошування в українській мові Складні випадки наголошування в українській мові
Складні випадки наголошування в українській мові
NataliPilipenko
 
кома перед як
кома перед яккома перед як
кома перед як
Тетяна Шинкаренко
 
Презентація до уроку
Презентація до уроку Презентація до уроку
Презентація до уроку
lena karuk
 
презентація до уроку українська козацька держава гетьманщина
презентація до уроку українська козацька держава  гетьманщинапрезентація до уроку українська козацька держава  гетьманщина
презентація до уроку українська козацька держава гетьманщина
poljakova
 
Богдан Лепкий: дорогами життя і творчості
Богдан Лепкий: дорогами життя і творчостіБогдан Лепкий: дорогами життя і творчості
Богдан Лепкий: дорогами життя і творчості
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 
Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів
Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів
Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів
RyabkoSvitlana
 
чергування у в ,і-й. презентація
чергування у в ,і-й. презентаціячергування у в ,і-й. презентація
чергування у в ,і-й. презентація
Vitaliy01
 
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
Elena Pritula
 
Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.
Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.
Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.
Руслан Дидусь
 
образи символи у творчості т. шевченка
образи  символи у творчості т. шевченкаобрази  символи у творчості т. шевченка
образи символи у творчості т. шевченка
HomichAlla
 
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних ДумахДіяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Наталія Slavbibl4
 
Презентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 клас
Презентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 класПрезентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 клас
Презентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 клас
270479
 

What's hot (20)

Презентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptx
Презентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptxПрезентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptx
Презентація до Дня Соборності 12 ХТ.pptx
 
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і СвободиН.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
 
число іменників.-6-клас
число іменників.-6-класчисло іменників.-6-клас
число іменників.-6-клас
 
Україна у Другій світовій війні
Україна у Другій світовій війніУкраїна у Другій світовій війні
Україна у Другій світовій війні
 
Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"
 
Велика Британія в останній третині ХІХ століття
Велика Британія в останній третині ХІХ століттяВелика Британія в останній третині ХІХ століття
Велика Британія в останній третині ХІХ століття
 
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
 
Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"
Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"
Контрольна робота 10кл. за розділом "Золоті сторінки далеких епох"
 
Складні випадки наголошування в українській мові
Складні випадки наголошування в українській мові Складні випадки наголошування в українській мові
Складні випадки наголошування в українській мові
 
кома перед як
кома перед яккома перед як
кома перед як
 
Презентація до уроку
Презентація до уроку Презентація до уроку
Презентація до уроку
 
презентація до уроку українська козацька держава гетьманщина
презентація до уроку українська козацька держава  гетьманщинапрезентація до уроку українська козацька держава  гетьманщина
презентація до уроку українська козацька держава гетьманщина
 
Богдан Лепкий: дорогами життя і творчості
Богдан Лепкий: дорогами життя і творчостіБогдан Лепкий: дорогами життя і творчості
Богдан Лепкий: дорогами життя і творчості
 
Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів
Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів
Збірка диктантів з української мови для учнів 5 – 10 класів
 
чергування у в ,і-й. презентація
чергування у в ,і-й. презентаціячергування у в ,і-й. презентація
чергування у в ,і-й. презентація
 
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
 
Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.
Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.
Презентація до відкритого уроку викладача історії Геличак О.Р.
 
образи символи у творчості т. шевченка
образи  символи у творчості т. шевченкаобрази  символи у творчості т. шевченка
образи символи у творчості т. шевченка
 
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних ДумахДіяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
 
Презентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 клас
Презентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 класПрезентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 клас
Презентація до уроку української літератури "Родинно побутові пісні". 9 клас
 

Similar to Literatura ukrajinskogo romantyzmu

укр.л ра для сайту 9 клас word
укр.л ра для сайту 9 клас wordукр.л ра для сайту 9 клас word
укр.л ра для сайту 9 клас word
Аня Иванова
 
Zar lit10 11
Zar lit10 11Zar lit10 11
Zar lit10 11
rmk-resh
 
Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу
Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класуКалендарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу
Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу
dtamara123
 
Життєвий шлях Адама Міцкевича
Життєвий шлях Адама МіцкевичаЖиттєвий шлях Адама Міцкевича
Життєвий шлях Адама Міцкевича
Наталья Ганишин
 
Срібна доба російської поезії
Срібна доба російської поезіїСрібна доба російської поезії
Срібна доба російської поезії
Alina Oliynyk
 
Akademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennya
Akademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennyaAkademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennya
Akademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennya
ekaterina0909
 
10 sl n_u
10 sl n_u10 sl n_u
10 sl n_u
UA1011
 
10 sl n_u
10 sl n_u10 sl n_u
10 sl n_u
4book
 
bdhdgg
bdhdggbdhdgg
bdhdgg
Sergii Perun
 
10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр
10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр
10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр
Aira_Roo
 
10
1010
10
klas10
 
Portfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaiko
Portfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaikoPortfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaiko
Portfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaiko
portfel
 
Svitova literatura-10-klas-nalyvajko
Svitova literatura-10-klas-nalyvajkoSvitova literatura-10-klas-nalyvajko
Svitova literatura-10-klas-nalyvajko
kreidaros1
 
Svitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhuk
Svitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhukSvitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhuk
Svitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhuk
freegdz
 
адам міцкевич,життєвий шлях
адам міцкевич,життєвий шляхадам міцкевич,життєвий шлях
адам міцкевич,життєвий шлях
02121973
 
Адам Міцкевич. Життєвий шлях.
Адам Міцкевич. Життєвий шлях.Адам Міцкевич. Життєвий шлях.
Адам Міцкевич. Життєвий шлях.
02121973
 
додатки
додаткидодатки
додатки
svitlana velsvit
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
veter88
 
Заповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиЗаповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами Європи
Savua
 

Similar to Literatura ukrajinskogo romantyzmu (20)

укр.л ра для сайту 9 клас word
укр.л ра для сайту 9 клас wordукр.л ра для сайту 9 клас word
укр.л ра для сайту 9 клас word
 
Zar lit10 11
Zar lit10 11Zar lit10 11
Zar lit10 11
 
Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу
Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класуКалендарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу
Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу
 
Життєвий шлях Адама Міцкевича
Життєвий шлях Адама МіцкевичаЖиттєвий шлях Адама Міцкевича
Життєвий шлях Адама Міцкевича
 
Срібна доба російської поезії
Срібна доба російської поезіїСрібна доба російської поезії
Срібна доба російської поезії
 
1
11
1
 
Akademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennya
Akademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennyaAkademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennya
Akademichny etap natsionalnogo_vidrodzhennya
 
10 sl n_u
10 sl n_u10 sl n_u
10 sl n_u
 
10 sl n_u
10 sl n_u10 sl n_u
10 sl n_u
 
bdhdgg
bdhdggbdhdgg
bdhdgg
 
10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр
10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр
10 литер наливайко_шахова_миров_2010_укр
 
10
1010
10
 
Portfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaiko
Portfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaikoPortfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaiko
Portfel.in.ua 67 svit_lit_10_nalivaiko
 
Svitova literatura-10-klas-nalyvajko
Svitova literatura-10-klas-nalyvajkoSvitova literatura-10-klas-nalyvajko
Svitova literatura-10-klas-nalyvajko
 
Svitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhuk
Svitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhukSvitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhuk
Svitova literatura-10-klas-nalivajjko-voloshhuk
 
адам міцкевич,життєвий шлях
адам міцкевич,життєвий шляхадам міцкевич,життєвий шлях
адам міцкевич,життєвий шлях
 
Адам Міцкевич. Життєвий шлях.
Адам Міцкевич. Життєвий шлях.Адам Міцкевич. Життєвий шлях.
Адам Міцкевич. Життєвий шлях.
 
додатки
додаткидодатки
додатки
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
 
Заповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиЗаповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами Європи
 

More from TykhomirovaKaterina

Микола Вінграновський. Біографія pptx
Микола Вінграновський. Біографія  pptxМикола Вінграновський. Біографія  pptx
Микола Вінграновський. Біографія pptx
TykhomirovaKaterina
 
Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
TykhomirovaKaterina
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
TykhomirovaKaterina
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
TykhomirovaKaterina
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxТ.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
TykhomirovaKaterina
 

More from TykhomirovaKaterina (20)

Микола Вінграновський. Біографія pptx
Микола Вінграновський. Біографія  pptxМикола Вінграновський. Біографія  pptx
Микола Вінграновський. Біографія pptx
 
Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptx
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptx
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptx
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
 
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxТ.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
 

Recently uploaded

Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 

Recently uploaded (8)

Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 

Literatura ukrajinskogo romantyzmu

 • 2. Виникнення, основні мотиви романтизму Романтизм (фр. romans) — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виникає наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії й Франції, поширився на початку 19 століття в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи, а також Північної та Південної Америки. (Вікіпедія) Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчання історичного минулого (історизм), інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику.
 • 3. Перші прояви романтизму Першими виявами українського романтизму були: видана 1818 у Петербурзі "Грамматика малороссийского наречия" О. Павловського і збірка М. Цертелева "Опыт собрания старинных, малороссийских песен" з висловленими в них думками про глибоку своєрідність і самостійність української мови й української народної поезії. Фото: К.Брюллов “Останній день Помпеї”
 • 4. Передумови виникнення українського романтизму До виявів українського перед-романтизму зараховують також виданий у Москві 1827 збірник "Малороссийские песни" М. Максимовича і балади П. Гулака-Артемовського ("Твардовський" і "Рибалка", 1827). Український романтизм виник не так як реакція проти не надто значного в українській літературі класицизму, а проти наявних бурлескних і травестійних традицій і розвинувся під впливом поглибленого вивчення народної творчості та писань російських і польських романтиків. Зокрема чималий вплив на утвердження романтизму мали українські школи в російській і польській літературах. Фото: Іоганн Генрих Фюсслі “Нічний кошмар”
 • 5. Становлення романтизму в Україні Відбувалося паралельно з розвитком таких ділянок науки, як етнографія і історія, виявом чого були збірки етнографічних і фольклорних матеріалів - українських народних пісень М. Максимовича (1827, 1834, 1849), історичних пісень і дум І. Срезневського (у тому числі й написаних ним самим) у збірці "Запорожская старина" (1833-38), народної усної творчості П. Лукашевича (1836), як також публікації історичних праць і пам'яток: Д. Бантиш-Каменського (1822), М. Маркевича (1842- 43), О. Бодянського (1846-48, у тому числі козацьких літописів й "Історії Русів"), А. Скальковського (1846) та інших. Фото: Каспар Давид Фридрих “Мандрівник над морем туману”
 • 6. Перший прояв українського романтизму Основоположницею розвитку українського романтизму була харківська школа з її двома гуртками - першим, що створився ще у 1820-х pp. навколо І. Срезневського і що з ним були пов'язані найвидатніші з поетів-романтиків Л. Боровиковський і О. Шпигоцький, та другим, що діяв у середині 1830-х p. також під проводом І. Срезневського, до нього були причетні: А. Метлинський (псевдонім - Амвросій Могила), М. Костомаров (псевдонім - Іеремія Галка) й О. Корсун з М. Петренком і С. Писаревським та іншими. Програмовими для діяльності цих гуртків були збірки "Украинский альманах" (1831) та "Запорожская старина".
 • 7. Харківська школа романтизму Поетичну творчість цього гуртка поетів (між ними й І. Срезневського як автора українських і російських віршів) характеризує ідилічно-песимістичне захоплення українським минулим, культ могил й історичних героїв і особливо співців та бандуристів, слабе й безперспективне у своїх прагненнях слов'янофільство. Одночасно з харківським осередком у Галичині виступила "Руська трійця" з участю М. Шашкевича, І. Вагилевича і Я. Головацького для яких була програмовою "Русалка Дністрова" (1837) з її елегійним захопленням ідеями народності і слов'янського братерства. Послідовниками "Руської трійці" в її романтичних змаганнях за народність української мови й літератури стали згодом М. Устиянович і А. Могильницький у Галичині та О. Духнович на Закарпатті.
 • 8. Другий етап у розвитку українського романтизму Другим осередком чи й етапом українського романтизму, уже з багатшим на мистецькі засоби і літературні жанри творчим доробком і з виразнішим національним і політичним обличчям, був Київ другої половини 1830-40-х p. з М. Максимовичем, П. Кулішем, Т. Шевченком, автором виданого вже 1840 року "Кобзаря", і прибулими туди з Харкова А. Метлинським і М. Костомаровим. Фото: Т.Шевченко “Катерина”
 • 9. Особливості романтичних творів Київської школи Філософський романтизм членів цього гуртка і близьких до нього тогочасних київських учених, професорів Київського університету, поєднаний з вивченням української народної творчості і історії та ідеями слов'янофільства вплинув на постання Кирило- Мефодіївського братства з його виробленою М. Костомаровим романтично-християнською програмою - "Книгами Битія українського народу" і, з другого боку, дав нову за поетичними засобами і діапазоном політичного мислення поезію Т. Шевченка з його візією майбутньої України. Фото: Т.Шевченко “В. Репніна-Волконська”
 • 10. Третій етап у розвитку українського романтизму Третім етапом була діяльність згуртованих навколо журналу "Основа" (1861-62) письменників і діячів, між якими були: кирило-методіївці В. Білозерський, М. Костомаров, автор першого романтичного роману "Чорна Рада" (1857) й видавець альманаха "Хата" (1860) П. Куліш і Т. Шевченко, автор перейнятих національно-політичним пафосом, але романтичних в основі подражаній пророкам і поем "Юродивий" і "Неофіти". До цього ж етапу пізнього романтизму зараховуються: О. Стороженко, автор багатьох повістей і оповідань з фантастичними сюжетами й мотивами, ліричні поети Я. Щоголев, Ю. Федькович. Наявні елементи романтизму у ранніх поетів другої половині XIX століття. Фото: Т.Шевченко “Пожежа у степу”
 • 11. Теми поетичної творчості третьої хвилі романтизму Помітні дві течії - національно-патріотичний у більшості поетів-романтиків і суб'єктивно-ліричний у таких його представників, як М. Петренко, В. Забіла, згодом Я. Щоголів. В порівнянні з російським, український романтизм вирізняється історичністю в епічних жанрах, ідеалізуванням минулого й національними мотивами, неособистої печалі в ліриці та нахилом до форм пісенної творчості в стилі. В цьому український романтизм має більше спільних рис із польським романтизмом. Фото: П.Сажин “Краєвид Києва з Куренівки”
 • 12. Значення ураїнського романтизму Відкриваючи значення й вагу народної поезії і народного мистецтва для розвитку літератури і національного самовизначення, український романтизм спричинився одночасно з цим до вироблення й усамостійнення української літературної мови й до удосконалення поетичних засобів. Проте, обмежуючись здебільше жанрами балади і ліричної поезії, українські романтики не збагатили своїми творами інших жанрів: романтичної поеми, історичного роману і драми. Фото: В.Штернберг “Переправа через Дніпро під Києвом”
 • 13. Визначні твори періоду українського романтизму Винятком були ранні поеми Т. Шевченка і "Чорна Рада" П. Куліша. Історичні драми М. Костомарова "Сава Чалий" (1838) і "Переяславська ніч" (1841) залишилися тільки слабими спробами. Позитивним фактором було те, що українські теми й сюжети у творах російських, польських і українських романтиків вплинули деякою мірою на ознайомлення з Україною, українською історією й культурою в західній літературі й науці. Фото: В.Штернберг “Садиба Тарновського в Качанівці”