SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
LIST OTWARTY
PRACOWNIC I PRACOWNIKÓW ROZGŁOŚNI
REGIONALNYCH POLSKIEGO RADIA
W SPRAWIE PRAC NAD USTAWĄ REGULUJĄCĄ NOWY ŁAD MEDIALNY W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. dawała regionalnym rozgłośniom Polskiego Radia
status spółek w pełni suwerennych organizacyjnie i finansowo jako jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa. W związku z niepokojącymi informacjami na temat planowanego połączenia regionalnych
ośrodków telewizyjnych z 17 regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, my – pracownice i pracownicy
tych rozgłośni oczekujemy prawa do pełnej informacji o planowanych zmianach oraz dostępu do osób
tworzących projekt nowego ładu medialnego w Polsce. Koniecznym jest, abyśmy mogli przedstawić
nasze stanowisko oraz wziąć udział w pracach nad nowa ustawą. Nie wyobrażamy sobie, aby w
demokratycznym kraju nasz głos mógł zostać pominięty – planowane zmiany dotyczą przecież
bezpośrednio nas i naszych Słuchaczy.
ROZGŁOŚNIE REGIONALNE – SIŁA INFORMACJI I PUBLICYSTYKI
Zabieramy głos, ponieważ zmiana polegająca na odebraniu regionalnym rozgłośniom statusu
samodzielnych spółek i połączenie z ośrodkami telewizyjnymi wpłynie negatywnie na jakość i warunki
wykonywanej pracy, zuboży pejzaż medialny i kulturowy poszczególnych regionów oraz sprawi, że nie
będziemy w pełni zdolni do wypełniania zadań misyjnych. Różnorodność i dostosowanie oferty
programowej do potrzeb mieszkańców konkretnych regionów stanowią od lat niekwestionowaną
przewagę regionalnych rozgłośni radiowych nad wszystkimi innymi mediami, a zwłaszcza tworzonymi
z poziomu centrali.
To właśnie radio regionalne z dużą liczbą szybkich serwisów informacyjnych jest dla Słuchaczy
pierwszym, podstawowym źródłem informacji. Telewizja produkuje ich o wiele mniej i innymi
metodami. Próba połączenia mediów o tak różnej specyfice jak radio i telewizja w praktyce negatywnie
wpłynie na szybkość i jakość podawania informacji. Stworzenie wspólnego newsroomu dla mediów,
które z natury rzeczy posługują się odmiennymi środkami przekazu (słowo i obraz), jest nieracjonalne
ze względów merytorycznych oraz organizacyjnych. Wpłynie negatywnie na realizację misji
kształtowania opinii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Odbiorcy potrzebują obecności
różnorodnych, niezależnych i uzupełniających się mediów regionalnych, które zajmują się sprawami,
jakie dla mediów ogólnopolskich są zbyt błahe lub nieistotne. Regionalne rozgłośnie radiowe dzięki
swojej niezależności formalno-prawnej zawsze, wypełniając swoją misję, pochylały się nad takimi
tematami.
ROZGŁOŚNIE REGIONALNE – FILARY BUDOWANIA WSPÓLNOTY
To właśnie samodzielność formalno-prawna daje naszym rozgłośniom możliwość organizacji
wielu przedsięwzięć kulturalnych, społecznych czy charytatywnych, które stają się wizytówkami
regionu, a z nas czynią instytucje kultury i zaufania społecznego, co pozwala na budowanie
wspólnotowości na poziomach regionalnych i lokalnych.
Niezwykle ważną częścią misji rozgłośni regionalnych jest dbałość o język polski i języki
regionalne. Niezależne radio lepiej promuje umiejętność poprawnego posługiwania się językiem
polskim. Przestrzeganie zasad gramatycznych czy poprawność fonetyczna jest naszą wizytówką, a dla
wielu Słuchaczy stanowi źródło inspiracji. To na nas też spoczywa misyjny obowiązek udostępniania
anten regionalnych kulturze mniejszości narodowych i kulturze ludowej.
Wypełniając misję propagowania ambitnej sztuki radiowej, rozgłośnie dbają o różnorodność
form audialnych. Świadczy o tym dynamiczny rozwój radiowych gatunków artystycznych kształtujących
współczesną kulturę, takich jak reportaż, audiodokument czy słuchowisko. Z rozgłośni regionalnych
wywodzi się największa liczba laureatów nagród za najlepsze radiowe produkcje, w tym tych
zagranicznych, jak Prix Europa, Prix Italia, Premios Ondas czy Prix Marulić. To rozgłośnie regionalne
organizują ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, warsztaty i konkursy poświęcone
reportażowi, audiodokumentowi i słuchowisku. Połączenie ze stacjami telewizyjnymi i stworzenie
wspólnych pionów reporterskich położy kres temu rozwojowi.
Misja regionalnych rozgłośni to również gromadzone przez nas archiwa, nasze odrębne i
rozpoznawalne strony internetowe, media społecznościowe, podcasty, formy wideo ściśle nawiązujące
do działalności antenowej oraz streamingi. Technologicznie wkroczyliśmy dawno w XXI wiek.
ROZGŁOŚNIE REGIONALNE – MARKI, KTÓRYM TRZEBA POZWOLIĆ NA ROZWÓJ
Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze aktywności przyczyniły się do zbudowania silnych,
wiarygodnych marek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Świadczy o tym również fakt, że
pozyskujemy rosnącą liczbę regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, którzy zamieszczają na naszych
antenach płatną reklamę, wiedząc, że przyczynia się ona do rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.
Obawiamy się, że dochody z reklam radiowych trafią do wspólnego radiotelewizyjnego budżetu i znikną
w ogromnych kosztach, jakie generuje telewizja. Podobny los może spotkać fundusze z opłaty
audiowizualnej. W rezultacie staniemy się regionalnym radiowęzłem.
Połączenie z telewizją spowoduje również osłabienie struktur zarządczych w rozgłośniach, a
iluzoryczne oszczędności w funkcjonowaniu przez ograniczenie zatrudnienia nie zneutralizują paraliżu
decyzyjnego, sformatowania oferty programowej czy wreszcie stopniowego ograniczania rozwoju
sztuki radiowej na rzecz kilkukrotnie droższych produkcji telewizyjnych.
Przede wszystkim jednak wierzymy, że budowana przez dziesięciolecia pozycja rozgłośni
regionalnych wynika z możliwości, jakie dawał i daje wspominany przez nas wielokrotnie status spółek
w pełni suwerennych organizacyjnie i finansowo. Ośrodki telewizyjne pozostały integralną częścią
Telewizji Polskiej zarówno administracyjnie, jak i programowo. W efekcie w większości regionów to
radio jest bardziej rozpoznawalne i silniejsze w sensie medialnym i wizerunkowym jako czynnik
spajający lokalne społeczności. Z całą mocą chcemy podkreślić, że w każdej rozgłośni są ludzie
odpowiedzialni, cieszący się zaufaniem, którzy są w stanie przyczynić się do naprawy i rozwoju
niezależnej regionalnej radiofonii, czyniąc z naszych rozgłośni media służby publicznej nie tylko misyjne
i niezależne, ale także rzetelnie informujące, kształtujące postawy, gusty, edukujące i dostarczające
rozrywki na wysokim poziomie.
KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA DIALOGU
Dostrzegamy potrzebę zmian, które doprowadzą do uporządkowania i uniezależnienia mediów
służby publicznej od świata polityki. Nie jesteśmy im przeciwni i deklarujemy współpracę. Media służby
publicznej powinny bowiem należeć do społeczeństwa i pracujących w nich ludzi (dziennikarzy,
techników, informatyków, administracji). Zarówno tych, którzy musieli odejść, jak i tych, którzy
zachowując niezależność, wierzyli w konieczność trwania tych instytucji. W nowoczesnej Europie
jedność budowana jest przecież w pełnym poszanowaniu zróżnicowania, także regionalnego.
Apelujemy więc, żeby twórcy przygotowywanej ustawy zaprosili przedstawicieli
17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia do dyskusji nad nią i kierowali się interesem naszych
Słuchaczy, pamiętając, że bez niezależnych formalno-prawnie ośrodków radia regionalnego misja
mediów służby publicznej będzie okrojona i niepełna. Naszą siłą jest różnorodność.

More Related Content

More from RadioGdansk

Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewRadioGdansk
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadioGdansk
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiRadioGdansk
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaRadioGdansk
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuRadioGdansk
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfRadioGdansk
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docRadioGdansk
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfRadioGdansk
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfRadioGdansk
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokRadioGdansk
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfRadioGdansk
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfRadioGdansk
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdfRadioGdansk
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfRadioGdansk
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfRadioGdansk
 
odpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfRadioGdansk
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejOdpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 

More from RadioGdansk (20)

Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
 
odpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdf
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
 
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejOdpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
 

List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia

  • 1. LIST OTWARTY PRACOWNIC I PRACOWNIKÓW ROZGŁOŚNI REGIONALNYCH POLSKIEGO RADIA W SPRAWIE PRAC NAD USTAWĄ REGULUJĄCĄ NOWY ŁAD MEDIALNY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. dawała regionalnym rozgłośniom Polskiego Radia status spółek w pełni suwerennych organizacyjnie i finansowo jako jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W związku z niepokojącymi informacjami na temat planowanego połączenia regionalnych ośrodków telewizyjnych z 17 regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, my – pracownice i pracownicy tych rozgłośni oczekujemy prawa do pełnej informacji o planowanych zmianach oraz dostępu do osób tworzących projekt nowego ładu medialnego w Polsce. Koniecznym jest, abyśmy mogli przedstawić nasze stanowisko oraz wziąć udział w pracach nad nowa ustawą. Nie wyobrażamy sobie, aby w demokratycznym kraju nasz głos mógł zostać pominięty – planowane zmiany dotyczą przecież bezpośrednio nas i naszych Słuchaczy. ROZGŁOŚNIE REGIONALNE – SIŁA INFORMACJI I PUBLICYSTYKI Zabieramy głos, ponieważ zmiana polegająca na odebraniu regionalnym rozgłośniom statusu samodzielnych spółek i połączenie z ośrodkami telewizyjnymi wpłynie negatywnie na jakość i warunki wykonywanej pracy, zuboży pejzaż medialny i kulturowy poszczególnych regionów oraz sprawi, że nie będziemy w pełni zdolni do wypełniania zadań misyjnych. Różnorodność i dostosowanie oferty programowej do potrzeb mieszkańców konkretnych regionów stanowią od lat niekwestionowaną przewagę regionalnych rozgłośni radiowych nad wszystkimi innymi mediami, a zwłaszcza tworzonymi z poziomu centrali. To właśnie radio regionalne z dużą liczbą szybkich serwisów informacyjnych jest dla Słuchaczy pierwszym, podstawowym źródłem informacji. Telewizja produkuje ich o wiele mniej i innymi metodami. Próba połączenia mediów o tak różnej specyfice jak radio i telewizja w praktyce negatywnie wpłynie na szybkość i jakość podawania informacji. Stworzenie wspólnego newsroomu dla mediów, które z natury rzeczy posługują się odmiennymi środkami przekazu (słowo i obraz), jest nieracjonalne ze względów merytorycznych oraz organizacyjnych. Wpłynie negatywnie na realizację misji kształtowania opinii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Odbiorcy potrzebują obecności różnorodnych, niezależnych i uzupełniających się mediów regionalnych, które zajmują się sprawami, jakie dla mediów ogólnopolskich są zbyt błahe lub nieistotne. Regionalne rozgłośnie radiowe dzięki swojej niezależności formalno-prawnej zawsze, wypełniając swoją misję, pochylały się nad takimi tematami. ROZGŁOŚNIE REGIONALNE – FILARY BUDOWANIA WSPÓLNOTY To właśnie samodzielność formalno-prawna daje naszym rozgłośniom możliwość organizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych, społecznych czy charytatywnych, które stają się wizytówkami regionu, a z nas czynią instytucje kultury i zaufania społecznego, co pozwala na budowanie wspólnotowości na poziomach regionalnych i lokalnych. Niezwykle ważną częścią misji rozgłośni regionalnych jest dbałość o język polski i języki regionalne. Niezależne radio lepiej promuje umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim. Przestrzeganie zasad gramatycznych czy poprawność fonetyczna jest naszą wizytówką, a dla
  • 2. wielu Słuchaczy stanowi źródło inspiracji. To na nas też spoczywa misyjny obowiązek udostępniania anten regionalnych kulturze mniejszości narodowych i kulturze ludowej. Wypełniając misję propagowania ambitnej sztuki radiowej, rozgłośnie dbają o różnorodność form audialnych. Świadczy o tym dynamiczny rozwój radiowych gatunków artystycznych kształtujących współczesną kulturę, takich jak reportaż, audiodokument czy słuchowisko. Z rozgłośni regionalnych wywodzi się największa liczba laureatów nagród za najlepsze radiowe produkcje, w tym tych zagranicznych, jak Prix Europa, Prix Italia, Premios Ondas czy Prix Marulić. To rozgłośnie regionalne organizują ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, warsztaty i konkursy poświęcone reportażowi, audiodokumentowi i słuchowisku. Połączenie ze stacjami telewizyjnymi i stworzenie wspólnych pionów reporterskich położy kres temu rozwojowi. Misja regionalnych rozgłośni to również gromadzone przez nas archiwa, nasze odrębne i rozpoznawalne strony internetowe, media społecznościowe, podcasty, formy wideo ściśle nawiązujące do działalności antenowej oraz streamingi. Technologicznie wkroczyliśmy dawno w XXI wiek. ROZGŁOŚNIE REGIONALNE – MARKI, KTÓRYM TRZEBA POZWOLIĆ NA ROZWÓJ Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze aktywności przyczyniły się do zbudowania silnych, wiarygodnych marek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Świadczy o tym również fakt, że pozyskujemy rosnącą liczbę regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, którzy zamieszczają na naszych antenach płatną reklamę, wiedząc, że przyczynia się ona do rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Obawiamy się, że dochody z reklam radiowych trafią do wspólnego radiotelewizyjnego budżetu i znikną w ogromnych kosztach, jakie generuje telewizja. Podobny los może spotkać fundusze z opłaty audiowizualnej. W rezultacie staniemy się regionalnym radiowęzłem. Połączenie z telewizją spowoduje również osłabienie struktur zarządczych w rozgłośniach, a iluzoryczne oszczędności w funkcjonowaniu przez ograniczenie zatrudnienia nie zneutralizują paraliżu decyzyjnego, sformatowania oferty programowej czy wreszcie stopniowego ograniczania rozwoju sztuki radiowej na rzecz kilkukrotnie droższych produkcji telewizyjnych. Przede wszystkim jednak wierzymy, że budowana przez dziesięciolecia pozycja rozgłośni regionalnych wynika z możliwości, jakie dawał i daje wspominany przez nas wielokrotnie status spółek w pełni suwerennych organizacyjnie i finansowo. Ośrodki telewizyjne pozostały integralną częścią Telewizji Polskiej zarówno administracyjnie, jak i programowo. W efekcie w większości regionów to radio jest bardziej rozpoznawalne i silniejsze w sensie medialnym i wizerunkowym jako czynnik spajający lokalne społeczności. Z całą mocą chcemy podkreślić, że w każdej rozgłośni są ludzie odpowiedzialni, cieszący się zaufaniem, którzy są w stanie przyczynić się do naprawy i rozwoju niezależnej regionalnej radiofonii, czyniąc z naszych rozgłośni media służby publicznej nie tylko misyjne i niezależne, ale także rzetelnie informujące, kształtujące postawy, gusty, edukujące i dostarczające rozrywki na wysokim poziomie. KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA DIALOGU Dostrzegamy potrzebę zmian, które doprowadzą do uporządkowania i uniezależnienia mediów służby publicznej od świata polityki. Nie jesteśmy im przeciwni i deklarujemy współpracę. Media służby publicznej powinny bowiem należeć do społeczeństwa i pracujących w nich ludzi (dziennikarzy, techników, informatyków, administracji). Zarówno tych, którzy musieli odejść, jak i tych, którzy zachowując niezależność, wierzyli w konieczność trwania tych instytucji. W nowoczesnej Europie jedność budowana jest przecież w pełnym poszanowaniu zróżnicowania, także regionalnego. Apelujemy więc, żeby twórcy przygotowywanej ustawy zaprosili przedstawicieli 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia do dyskusji nad nią i kierowali się interesem naszych Słuchaczy, pamiętając, że bez niezależnych formalno-prawnie ośrodków radia regionalnego misja mediów służby publicznej będzie okrojona i niepełna. Naszą siłą jest różnorodność.