SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
STOWARZYSZENIE
ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk
________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tel.: +48-603-937-359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806
Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833
Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9, 80–364 Gdańsk
Strona 1 z 3
Gdańsk, dnia 16.12.2022 r.
Szanowny Pan Profesor
PIOTR GLIŃSKI
Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Premierze!
W 52 rocznicę Grudnia 1970 i 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, my
uczestnicy tamtych dramatycznych wydarzeń, współtwórcy „Solidarności”, a także
jej obrońcy i więźniowie polityczni w latach 80-tych, zgłaszamy Panu do
rozważenia sprawę, która nas boli i z którą trudno nam się pogodzić. Leży ona
niewątpliwie w Pana gestii jako Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A
przypomniał nam o niej, wybrany po raz kolejny na dyrektora Europejskiego
Centrum Solidarności, pan Basil Kerski. Oto, z wysokości swojego częściowo
niemieckiego pochodzenia, pouczył nas bezczelnie - na oficjalnej stronie
gdańskiego magistratu - następującymi słowy: „Wydaje mi się, że my w Polsce nie
dojrzeliśmy do niepodległości, do demokracji…” Wieloletnia obecność tego pana w
Polsce na tym niezwykle ważnym stanowisku jest zadziwiająca, ale przecież jest on
tylko wykonawcą pomysłów swoich dysponentów.
Otóż władze miasta Gdańska oraz pomorski Urząd Marszałkowski, wykorzystując
statutową większość, stworzyli z ECS przybudówkę dla obecnej opozycji
politycznej oraz części samorządowców polskich miast kontestujących obecny rząd.
Stworzyli tam również forum dla otwartego propagowania pseudo postępowych
teorii kulturowych, zdecydowanie obcych solidarnościowej tradycji. Trudno z tym
się zgodzić, wszak u zarania ECS tkwiła idea, iż powstanie tu wspaniały ośrodek
służący całemu narodowi - nowoczesne muzeum przypominające o naszych
najnowszych zmaganiach o wolną, niepodległą Ojczyznę, a także o prawa
obywatelskie i pracownicze. Aż tyle i tylko tyle!
Tymczasem oto, co można było odnotować w związku z ECS:
- agresywne demonstracje KOD, wychodzące spod Centrum i przekrzykujące
oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców;
STOWARZYSZENIE
ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk
________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tel.: +48-603-937-359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806
Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833
Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9, 80–364 Gdańsk
Strona 2 z 3
- konferencję „zbuntowanych” prezydentów miast, którzy w ECS ogłaszają „swoje
własne” 21 postulatów;
- skandaliczne, bezprawne i prowadzące do sporu sądowego zatrzymanie przez
ECS, wypożyczonych tam przez Komisję Krajową „S”, prawdziwych tablic z 21
postulatami;
- blokowanie przez władze Gdańska prawa do zasiadania w Radzie ECS
współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych, Krzysztofa Wyszkowskiego (co nie
przeszkadzało, by w tejże Radzie zasiadł Władysław Frasyniuk, który żołnierzy
Straży Granicznej znad granicy z Białorusią nazwał ,,psami”);
- konwentykle aktywistów LGB oraz innych „progresistów”, i to na terenie
Europejskiego Centrum Solidarności! - organizacji, która swoje korzenie wzięła
przecież ze społecznej nauki Kościoła;
- i jeszcze: pseudonaukowe konferencje, na które zapraszani są oczywiście „sami
swoi”, tzn. myślący „poprawnie” pod każdym względem, no i z tej jednej opcji
politycznej.
Osobna kwestia to zawartość części wystawienniczej, pomijającej ludzi i
wydarzenia nie pasujące do wizji najnowszej historii, jaką prezentują kręgi liberalno
lewicujące, nadzorujące od lat ECS. Jaskrawym tego przykładem - niedocenienie
znaczenia Papieża Jana Pawła II dla polskiego zrywu lat 80-tych oraz brak
uświadomienia, jaką rolę wtedy odegrali, i jakie ofiary ponieśli nasi księża.
Tak w skrócie wygląda dziś Europejskie Centrum Solidarności - pod patronatem
władz Gdańska i marszałka województwa, kierowane przez w pełni dyspozycyjnego
dyrektora - obcokrajowca i osobę nie związaną w jakikolwiek sposób z
„Solidarnością”, ale wybraną na to stanowisko już po raz trzeci, tym razem w
konkursie… bez kontrkandydata.
Panie Ministrze! Pragniemy wyraźnie zaznaczyć: ECS nie jest już naszą instytucją!
Nie jest nią także dla tysięcy byłych i obecnych działaczy „Solidarności”. To nie jest
miejsce, w którym bywamy, mimo, że mielibyśmy do tego nawet szczególne prawo
- przychodzić, spotykać się, a młodszym z przyjemnością opowiadać, „jak było”.
Nie jest tak, choć przecież, na etapie pomysłu i początkowej realizacji, byliśmy
gorącymi orędownikami powstania i rozwoju muzealnego kompleksu godnie
upamiętniającego to największe w XX w. osiągnięcie Polaków. Dziś, niestety, ECS
jest karykaturą pierwotnego zamiaru - krzywym odbiciem naszej pięknej historii,
teraz tam wypaczanej przez: niezrozumienie, złą wolę i zgodę na napływającą
STOWARZYSZENIE
ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk
________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tel.: +48-603-937-359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806
Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833
Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9, 80–364 Gdańsk
Strona 3 z 3
zewsząd antykulturę, która druzgocze moralność i tradycję.
Pragniemy więc zapytać: czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zamierza tej sytuacji przeciwdziałać? Bo po zakończeniu ostatniej kadencji władz
ECS, chwilowej nadziei na zmiany i niestety ponownym wyborze tego samego
człowieka na dyrektora, wrażenie jest fatalne.
Opisana wyżej sytuacja jest nie do zaakceptowania. Proponujemy więc podjąć
zdecydowaną walkę, aby Centrum nie było wreszcie przybudówką jakiejkolwiek
partii czy wpływowego środowiska, opętanych wizją „solidarności wszystkich ze
wszystkimi” i manipulowania historią. Proponujemy rozważenie przez MKiDN oraz
Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, czy ECS wypełnia zadania statutowe, dla
których został powołany, zaś w przypadku oceny negatywnej - przeprowadzenie tam
audytu weryfikującego. W sytuacji kolejnej negatywnej oceny, należy podjąć
działania zmierzające do upaństwowienia tejże instytucji, czyli postąpić tak, jak to
uczyniono z zaniedbanymi przez lata terenami Westerplatte. Po niedawnym
otwarciu żołnierskiego cmentarza widać, że efekt całej operacji okazał się
znakomity.
Panie Ministrze, niezależnie od statutowych trudności spowodowanych tym, że
strona rządowa, nawet razem z Komisją Krajową, jest tu stroną słabszą, trzeba się
postarać! Trzeba przywrócić Narodowi jego własność, jaką jest pamięć o
prawdziwej historycznej „Solidarności”. Apelujemy o to.
Z poważaniem
Andrzej Osipów Czesław Nowak Stanisław Fudakowski
wiceprezes prezes sekretarz
Do wiadomości: Pan PIOTR DUDA
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

More Related Content

More from RadioGdansk

Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewRadioGdansk
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadioGdansk
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiRadioGdansk
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaRadioGdansk
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuRadioGdansk
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaRadioGdansk
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfRadioGdansk
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docRadioGdansk
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfRadioGdansk
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfRadioGdansk
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokRadioGdansk
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfRadioGdansk
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfRadioGdansk
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdfRadioGdansk
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfRadioGdansk
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfRadioGdansk
 
odpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfRadioGdansk
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 

More from RadioGdansk (20)

Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory  samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
 
odpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdf
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
 

List do Min.Glinskiego

  • 1. STOWARZYSZENIE ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Tel.: +48-603-937-359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806 Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833 Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9, 80–364 Gdańsk Strona 1 z 3 Gdańsk, dnia 16.12.2022 r. Szanowny Pan Profesor PIOTR GLIŃSKI Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szanowny Panie Premierze! W 52 rocznicę Grudnia 1970 i 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, my uczestnicy tamtych dramatycznych wydarzeń, współtwórcy „Solidarności”, a także jej obrońcy i więźniowie polityczni w latach 80-tych, zgłaszamy Panu do rozważenia sprawę, która nas boli i z którą trudno nam się pogodzić. Leży ona niewątpliwie w Pana gestii jako Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A przypomniał nam o niej, wybrany po raz kolejny na dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, pan Basil Kerski. Oto, z wysokości swojego częściowo niemieckiego pochodzenia, pouczył nas bezczelnie - na oficjalnej stronie gdańskiego magistratu - następującymi słowy: „Wydaje mi się, że my w Polsce nie dojrzeliśmy do niepodległości, do demokracji…” Wieloletnia obecność tego pana w Polsce na tym niezwykle ważnym stanowisku jest zadziwiająca, ale przecież jest on tylko wykonawcą pomysłów swoich dysponentów. Otóż władze miasta Gdańska oraz pomorski Urząd Marszałkowski, wykorzystując statutową większość, stworzyli z ECS przybudówkę dla obecnej opozycji politycznej oraz części samorządowców polskich miast kontestujących obecny rząd. Stworzyli tam również forum dla otwartego propagowania pseudo postępowych teorii kulturowych, zdecydowanie obcych solidarnościowej tradycji. Trudno z tym się zgodzić, wszak u zarania ECS tkwiła idea, iż powstanie tu wspaniały ośrodek służący całemu narodowi - nowoczesne muzeum przypominające o naszych najnowszych zmaganiach o wolną, niepodległą Ojczyznę, a także o prawa obywatelskie i pracownicze. Aż tyle i tylko tyle! Tymczasem oto, co można było odnotować w związku z ECS: - agresywne demonstracje KOD, wychodzące spod Centrum i przekrzykujące oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców;
  • 2. STOWARZYSZENIE ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Tel.: +48-603-937-359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806 Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833 Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9, 80–364 Gdańsk Strona 2 z 3 - konferencję „zbuntowanych” prezydentów miast, którzy w ECS ogłaszają „swoje własne” 21 postulatów; - skandaliczne, bezprawne i prowadzące do sporu sądowego zatrzymanie przez ECS, wypożyczonych tam przez Komisję Krajową „S”, prawdziwych tablic z 21 postulatami; - blokowanie przez władze Gdańska prawa do zasiadania w Radzie ECS współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych, Krzysztofa Wyszkowskiego (co nie przeszkadzało, by w tejże Radzie zasiadł Władysław Frasyniuk, który żołnierzy Straży Granicznej znad granicy z Białorusią nazwał ,,psami”); - konwentykle aktywistów LGB oraz innych „progresistów”, i to na terenie Europejskiego Centrum Solidarności! - organizacji, która swoje korzenie wzięła przecież ze społecznej nauki Kościoła; - i jeszcze: pseudonaukowe konferencje, na które zapraszani są oczywiście „sami swoi”, tzn. myślący „poprawnie” pod każdym względem, no i z tej jednej opcji politycznej. Osobna kwestia to zawartość części wystawienniczej, pomijającej ludzi i wydarzenia nie pasujące do wizji najnowszej historii, jaką prezentują kręgi liberalno lewicujące, nadzorujące od lat ECS. Jaskrawym tego przykładem - niedocenienie znaczenia Papieża Jana Pawła II dla polskiego zrywu lat 80-tych oraz brak uświadomienia, jaką rolę wtedy odegrali, i jakie ofiary ponieśli nasi księża. Tak w skrócie wygląda dziś Europejskie Centrum Solidarności - pod patronatem władz Gdańska i marszałka województwa, kierowane przez w pełni dyspozycyjnego dyrektora - obcokrajowca i osobę nie związaną w jakikolwiek sposób z „Solidarnością”, ale wybraną na to stanowisko już po raz trzeci, tym razem w konkursie… bez kontrkandydata. Panie Ministrze! Pragniemy wyraźnie zaznaczyć: ECS nie jest już naszą instytucją! Nie jest nią także dla tysięcy byłych i obecnych działaczy „Solidarności”. To nie jest miejsce, w którym bywamy, mimo, że mielibyśmy do tego nawet szczególne prawo - przychodzić, spotykać się, a młodszym z przyjemnością opowiadać, „jak było”. Nie jest tak, choć przecież, na etapie pomysłu i początkowej realizacji, byliśmy gorącymi orędownikami powstania i rozwoju muzealnego kompleksu godnie upamiętniającego to największe w XX w. osiągnięcie Polaków. Dziś, niestety, ECS jest karykaturą pierwotnego zamiaru - krzywym odbiciem naszej pięknej historii, teraz tam wypaczanej przez: niezrozumienie, złą wolę i zgodę na napływającą
  • 3. STOWARZYSZENIE ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Tel.: +48-603-937-359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806 Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833 Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prez. Lecha Kaczyńskiego 30 C/9, 80–364 Gdańsk Strona 3 z 3 zewsząd antykulturę, która druzgocze moralność i tradycję. Pragniemy więc zapytać: czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza tej sytuacji przeciwdziałać? Bo po zakończeniu ostatniej kadencji władz ECS, chwilowej nadziei na zmiany i niestety ponownym wyborze tego samego człowieka na dyrektora, wrażenie jest fatalne. Opisana wyżej sytuacja jest nie do zaakceptowania. Proponujemy więc podjąć zdecydowaną walkę, aby Centrum nie było wreszcie przybudówką jakiejkolwiek partii czy wpływowego środowiska, opętanych wizją „solidarności wszystkich ze wszystkimi” i manipulowania historią. Proponujemy rozważenie przez MKiDN oraz Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, czy ECS wypełnia zadania statutowe, dla których został powołany, zaś w przypadku oceny negatywnej - przeprowadzenie tam audytu weryfikującego. W sytuacji kolejnej negatywnej oceny, należy podjąć działania zmierzające do upaństwowienia tejże instytucji, czyli postąpić tak, jak to uczyniono z zaniedbanymi przez lata terenami Westerplatte. Po niedawnym otwarciu żołnierskiego cmentarza widać, że efekt całej operacji okazał się znakomity. Panie Ministrze, niezależnie od statutowych trudności spowodowanych tym, że strona rządowa, nawet razem z Komisją Krajową, jest tu stroną słabszą, trzeba się postarać! Trzeba przywrócić Narodowi jego własność, jaką jest pamięć o prawdziwej historycznej „Solidarności”. Apelujemy o to. Z poważaniem Andrzej Osipów Czesław Nowak Stanisław Fudakowski wiceprezes prezes sekretarz Do wiadomości: Pan PIOTR DUDA Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”