SlideShare a Scribd company logo
1 of 97
Download to read offline
Липень 2017
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВДНГ
Скорочена версія
2
Інноваційна команда урбаністів,
яка була заснована у 2009 році в
Роттердамі, штаб-квартира у
Вільнюсі, Литва.
Спеціалізація – розвиток
креативних міст / територій
До розробки Концепції було залучено міжнародні компанії,
з відповідною експертизою та досвідом
Детальніше про консультантів, що розробляли Концепцію можна дізнатися тут:
http://blog.civitta.com.ua/vndh_project_start/
Реалізація проектів для :
Спеціалізація – управлінський консалтинг,
стратегія та інновації
13 офісів у 10 країнах: Латвія, Литва,
Естонія, Білорусь, Росія, Україна, Молдова,
Сербія, Румунія та Великобританія
200+ працівників
3
Зміст презентації
Контекст
Місія ВДНГ
Планування розвитку
1
3
2
4
Загальний підхід до створення Концепції розвитку
Інтерес для
відвідувачів,
масовість
Місія ВДНГ
Економічна
доцільність та
інвестиційна
привабливість
Для того, щоб дійти до розуміння того,
якою має бути Концепція розвитку
ВДНГ, необхідно з’ясувати:
 якою має бути Місія ВДНГ в
цілому;
 які ініціативи та програми можуть
бути економічно сталими;
 які програми будуть
користуватись попитом у
відвідувачів та резидентів.
Концепція лежить на перетині цих
площин.
ВДНГ
5
Найбільшу складність представляє відповідь на три
фундаментальні питання
Яку програму має виконувати
ВДНГ в робочі дні, взимку, в
морози, при поганій погоді?
Не складно придумати
програму для ВДНГ влітку, на
вихідні, але що робити в інший
час?
Як найкраще використовувати
такий великий актив (280 Га в
Києві), як зберегти та створити
спадщину? Адже коли великий
та дорогий актив простоює та
не є важливим для громади,
виникають бажаючі його
привласнити.
Як здійснити плани розвитку,
що вимагають значних
інвестицій і які держава не
зможе виділити, коли ресурси
держави обмежені? Як
залучити приватний
інвестиційний ресурс та
забезпечити захист інтересів
інвесторів?
Що закладено в ДНК ВДНГ з
моменту його створення?
7
Історія комплексу
1952 - 1958 1958 - 1991 1991 - 2002 2003 - 2015
Будівництво
ВДНГ створено
зусиллями кращих
архітекторів і майстрів
СРСР. Це потужний
інструмент
пропаганди СРСР на
тлі Києва, що тільки
починає
оновлюватись після
Другої Світової, та
УРСР до якої
приєднали нові
території.
Золотий вік
ВДНГ використовуєть-
ся в якості виставко-
вого центру та інстру-
менту пропаганди.
Об’єкт відвідується
світовими лідерами,
зокрема Маргарет
Тетчер та де Голлем.
Постійно працює 1500
людей.
2015 -
Національний Лідер
Після розпаду СРСР,
ВДНГ перестає бути у
фокусі уваги
державних органів,
залишається лише
виставковим центром
країни, втрачає свою
силу інструменту
пропаганди.
Забуття
Після появи потужних
конкурентів, ВДНГ пе-
рестає бути націона-
льним лідером у
галузі виставкого
бізнесу. На території
ВДНГ проводяться
другорядні події.
Комплекс збитковий.
Відродження
Нові команди
менеджерів починають
відновлювати об’єкт
згідно з зазначеними
Цінностями і Місією
для суспільства, проте
конкретні цілі та шляхи
ще не визначені. ВДНГ
здебільшого місце для
відпочинку, на її
території з’являються
нові ініціативи.
8
ВДНГ було створене як інноваційно-культурний центр, що
працював на нову ідеологію та економічну доктрину
ДНК ВДНГ
Об’єднуюче місце
Ворота в країну для
іноземців
Величне місце, що
підсилює смисли
Місце для відпочинку
Демо-зона для найкращих
ідей та продуктів
Символ потужної економіки
9
Проте з тих часів змінилась економіка, культура – а ВДНГ не
змінилось
1958
ВДНГ в Житомирі, 2012
Без адаптації до сучасних потреб ВДНГ
спіткає деградація. Приклад – ВДНГ в
Житомирі, який було повністю
поглинуто містом та житловими
кварталами.
2013
10
Наявна ІнфраструктураТериторія
Майбутня Візія ВДНГ має спиратись на унікальні можливості
центру та його історичну місію
Розташування Інші переваги
 Велика територія –
можливість створити
мультифункціональний
простір з будівлями
різного формату
 Місткість – можливість
вмістити велику кількість
людей
 Унікальне поєднання
парку та інших функцій
 Основні активи – парк,
потім будівлі, потім
функції
 Імідж території як
центру передових
досягнень та гарного
місця для дозвілля
 Новий менеджмент
 Підтримка влади
 Єдиний власник
 Оточення – два
університети, парки,
музеї
 Зручне розташування –
3 станції метро, кільцева
дорога, дороги, що
проходять через парки
на задньому дворі
 Ворота в ліс
 Навколо активно
розвивається житлова
інфраструктура
 Іконічна архітектура –
немає необхідності у
великих інвестиціях
 Відносна збереженість –
більшість будівель не в
аварійному стані та
функціонують
 Інфраструктура для
зростання – великі
порожні земельні ділянки
з вже існуючими
інженерними мережами
У вирішенні яких проблем сучасного
світу ВДНГ може знайти себе?
Україна
Найнижчий індекс
процвітання
серед європейських країн
через відставання в таких
показниках як
підприємницька культура,
державне управління,
здоров’я, безпека,
соціальний капітал та
навколишнє середовище
Низький рівень культурного капіталу України є однією з
основних перешкод на шляху розвитку нашого суспільства
Показник
UKR NOR FIN CHE NLD SWE
Якість економіки 85 7 12 4 2 3
Бізнес середовище 97 10 8 9 14 13
Державне
управління
128 3 1 6 4 5
Освіта 45 5 3 1 2 13
Здоров’я 111 13 21 3 5 6
Безпека 134 16 18 8 12 10
Персональна
свобода
93 11 8 18 7 14
Соціальний капітал 135 16 11 6 13 18
Навколишнє
середовище
112 5 2 8 36 9
Загальний рейтинг 107 2 3 4 7 8
Сфери на які
опосередковано має вплив
ВДНГ, як культурно-
інноваційний центр
Реальну картину відображає індекс процвітання, який складається щорічно інститутом Legatum на
основі 9 показників. Україна займає 107 місце в світі (2016 р.) в загальному рейтингу та 135 місце за
рівнем соціального капіталу
12
Типологія суспільств за рівнем культурного капіталу
ФАКТОР ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ
СВІТОГЛЯД
1. Доля Віра в здатність людини змінити свою долю на
краще
Фаталізм, пасивність, чаклунство
2. Орієнтація в часі Зосередженість на майбутньому, сприяє
плануванню, пунктуальності, відкладання
отримання задоволення на майбутнє
Зосередженість на сьогоденні та минулому,
зневага до планування, пунктуальності,
заощадженнь
3. Багатство Багатство - продукт людства і може бути збільшено
(гра з позитивною сумою); позитивне ставлення до
багатства
Багатство - це те, що вже існує (гра з нульовою
сумою); зневажливе ставлення до багатства
4. Знання Практичне, верифіковане; значення мають факти Абстрактне, теоретичне, космологічне,
неверіфіціруеме; значення мають припущення
ЦІННОСТІ, ЧЕСНОТИ
5. Етичний кодекс Жорсткий, але його норми реалістичні; виховує
довіру
Гнучкий; великий розрив між утопічним і
реальною поведінкою, що породжує недовіру
6. Життєві чесноти Важливі добре зроблена робота, охайність,
чемність, пунктуальність
Життєві чесноти не надто важливі; мають
значення любов, доброзичивість, сила
7. Освіта Абсолютно необхідно; розвиває незалежність,
неортодоксальність, унікальність особистості,
інакомислення, творчий підхід, здатність критично
мислити
Має низький пріоритет; розвиває залежність,
ортодоксію, шаблонне мислення
Джерело: тут і далі праці Лоуренса Харрісона
Низький рівень культурного капіталу України –
фундаментальна проблема нашого суспільства
13
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА
8. Праця / досягнення Принцип "жити, щоб працювати"; націленість на
результат та індивідуальну відповідальність; праця
веде до багатства і духовного розвитку
Принцип "працювати, щоб жити"; зосередженість
на процесі; відповідальність за результат розмита;
праця - доля бідних і не веде до багатства
9. Ощадність Служить джерелом інвестицій і веде до процвітання Нехтується. Загрожує рівності
10. Підприємництво Інвестиції та творчість; нематеріальні ресурси в
пріоритеті
Погоня за рентою; матеріально-сировинні ресурси в
пріоритеті
11. Готовність до ризику Помірна Низька
12. Конкуренція Заохочується; веде до високих стандартів; не
суперечить кооперації
Рівносильна агресії; є загрозою для рівності і
привілеїв; кооперації немає місця
13. Іновації Відкритість і швидка адаптація до інновацій Підозрілість і повільна адаптація до інновацій
14. Просування на посаді Мерітократія - на основі особистих достоїнств і
досягнень; принцип рівності можливостей
На основі сімейних зв'язків та / або стосунків з
патроном; немає рівності можливостей
СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА
15. Верховенство права /
корупція
Розумна законослухняність; корупція
переслідується
Мають значення гроші та зв'язки; терпиме
ставлення до корупції
16. Радіус ідентифікації та
довіри
Більш сильна ідентифікація з суспільством в цілому Більш сильна ідентифікація з вузькою громадою
17. Сім'я Ідея "сім'ї" поширюється на суспільство в цілому Сім'я - фортеця, що захищає від суспільства
18. Суспільні зв'язки
(соціальний капітал)
Довіра; ідентифікація сприяє співробітництву;
об'єднання; участь у спільних справах
Недовіра вирощує зосередженість на
індивідульних інтересах; аномія
19. Індивід/група Акцентування індивідуалізму, але не надмірне Акцентування колективності
20. Влада Розосереджена: стримування та противаги;
консенсус; принципи антикрихкості
Централізована: нічим не обмежена,
часто довільна; принципи невразливості
21. Роль эліт Відповідальність перед суспільством Влада і отримання ренти; експлуатація
22. Відношення між
державою та церквою
Світська держава: церква повністю відокремлена
від держави
Релігія відіграє головну роль в житті
громадянського суспільства
23. Взаємини статей В реальності рівності статей може і не бути, але це
не протирічить рівності можливостей зокрема і
системі цінностей в цілому
У більшості аспектів життя жінка підпорядкована
чоловікові; дискримінація геїв / лесбіянок
24. Народжуваність Кількість дітей повинно залежати від здатності сім'ї
виростити їх і дати їм освіту
Діти - це дар Божий; вони представляють собою
господарський актив
14
15
Цінність Вплив / Демонстрація Механізм впливу
Орієнтація на майбутнє
Зосередженість на майбутньому,
довгострокове планування,
відкладання отримання задоволення
на майбутнє
Цілісна Візія розвитку, орієнтація на
довгостроковий вплив, на
фундаментальні зміни в освіті,
вихованні, культурі
Створення суспільного
блага та гра з позитивною
сумою
Багатство - продукт суспільства і може
бути збільшений разом (гра з
позитивною сумою)
Об’єднання зусиль бізнесу та
держави, підприємців та громади
Праця як нагорода та
самовираження
Принцип гармонії та самовідданості,
"жити, щоб працювати», робити
улюблену справу, націленість на
результат та індивідуальна
відповідальність; праця веде до
багатства і духовного розвитку
Приклад підприємців та митців на
території, що займаються
улюбленою справою, приклад
співробітників, які бачать свою
працю важливою, а клієнтів –
головною цінністю
Заохочення
підприємництва
Роль особистості та лідера, важливість
інвестицій в себе та в творчість;
нематеріальні ресурси в пріоритеті
Малий та середній бізнес – головна
рушійна сила на території
Верховенство права /
відраза до корупції
Розумна законослухняність; корупція
переслідується
Cashless, охорона, безпека, гра за
єдиними правилами для всіх без
виключень
Висновки команди проекту
Приклади цінностей, на які опосередковано має вплив
ВДНГ
16
Соціальний капітал - звід неформальних
правил або норм, які поділяються членами
групи і дозволяють їм взаємодіяти один з
одним. [П’єр Бурдьє]
Культурний капітал – надбання людини, що
складається з набутих звичок, життєвих
цінностей, вихованості, освіченості та здатності
до самовдосконалення [Френсіс Фукуяма ]
Економічний
капітал
Соціальний
капітал
Культурний
капітал
• Культурний капітал кожної окремої людини
проектується на суспільство. Виникають
взаємозв’язки між людьми зі схожими
поглядами, люди починають отримувати
«кредити довіри»
• Люди об’єднуючись в групи починають
обмінюватись думками, шукати однодумців
для імплементації інноваційних ідей
• Економічний капітал за рахунок
інвестування в програми розвитку, дитячі
садки, шкільні заклади та університети може
в довгостроковій перспективі змінювати
культурний капітал кожної окремої людини
Культурний, соціальний та економічний капітал є тісно
пов’язаними між собою
17
Розмір економічного капіталу напряму залежність від рівня
розвитку підприємницької культури
Кореляційний зв’язок між інноваціями та ВНП
на душу населення
Підприємництво та ВВП на душу населення сильно
корелюють між собою
• Інновації є основною рушійною силою
економічного зростання, створення
економічної доданої вартості та підвищення
добробуту населення
ВВП на душу населення
Глобальнийіндекспідприємництва
ВНП на душу населення
Здатністьдоінновацій*
• Розвиток підприємництва є основою сильного
середнього класу і як наслідок демократичного
суспільства
• Новостворені МСП будуть одним з основних
секторів створення робочих місць
0
20
40
60
80
100
120
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
Україна
0
1
2
3
4
5
6
7
0 20000 40000 60000 80000 100000
Україна
Джерело: WEF, World Bank, GEI, аналіз команди CIVITTA
*Визначення WEF, співвідношення ліцензованих та нових винаходів
18
Інноваційний потенціал України гальмується низьким
рівнем розвитку підприємницької культури
Не зважаючи на те, що Україна посідає високі місця у рейтингу інновацій, науки і технології, кількості
інженерів та висококваліфікованої робочої сили, а також найбільшим обсягом IT аутсорсингу в
Центрально-Східній Європі…
... Україна займає лише 64 місце у Глобальному індексу підприємництва та значно відстає від інших
країн регіону
1-ше місце
Ринок аутсорсингу
в Східній Європі
1-ше місце
За кількістю
інженерів у ЦСЄ
та 4 місце в світі
The Good
Country Index
ТОП 50
Найінноваційніші
країни
13-те місце
В науці та
технологіях
2-ге місце
Нація з
найбільшою
кількістю магістрів
64 місце у світі
з 132 країн 34 місце у регіоні
з 40 країн
19
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Можливість
сприйняття
Стартап навички
Сприйняття
ризику
Зв'язки
Підтримка
соціуму
Можливість
формування…
Сприйняття
технологій
Людський
капітал
Змагання
Інноваційні
продукти
Інноваційні
процеси
Стрімке
зростання
Інтернаціоналіза
ція
Венчурний
капітал
Україна Європа
Порівняння складових
0,67
0,67
0,63
0,62
0,44
0,42
0,42
0,4
0,39
0,28
0,27
0,24
0,19
0,04
Венчурний капітал
Стартап навички
Стрімке зростання
Людський капітал
Сприйняття технологій
Інтернаціоналізація
Зв'язки
Можливість сприйняття
Інноваційні процеси
Інноваційні продукти
Формування стартапів
Змагання
Підтримка соціуму
Сприйняття ризику
0%
0%
0%
14%
10%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
22%
Відсоток загальних зусиль задля покращення Глобального
індексу підприємництва в Україні на 10 пунктів
Зусилля, спрямовані на підвищення рівня сприйняття
ризику та стимулювання підтримки підприємництва
соціумом, матимуть найбільший вплив, на них варто
сконцентрувати 100% зусиль.
Українцям притаманні низький рівень сприйняття ризику та
низька підтримка підприємництва соціумом
Джерело: The Global Entrepreneurship and Development Institute, Global Entrepreneurship Index, 2016
Зосередивши зусилля на розвитку
підприємницької культури, Україна
може досягти рівня інших країн
Європи
20
ВДНГ має можливість здійснювати вплив на формування та
зміну цінностей
Загальний підхід
Поставити під сумнів існуючі
цінності, вразити контрастом
Показати приклад кращих
цінностей та нових ролевих
моделей, надихнути власним
прикладом
Дати людині можливість
спробувати, почати діяти в
парадигмі нових цінностей
З організаційної точки зору ВДНГ має можливість впливати через наступні механізми:
Події на території
Створення можливостей
для мережевих зв’язків
Освіта нового зразка Контент, що генерує ВДНГ
Демонстрація прикладів
нової культури
ВДНГ – модель
майбутньої України
11
Бажання здійснити комплексний вплив на культуру в світі
втілюється у вигляді так званих культурних районів
Міленіум парк (Чикаго):
- виставкові площі, театр, фонтани, велоклуб, бізнес-центри та парк,
- ~10 га,
- ~25 млн людей/рік,
- характерна пам’ятка (landmark) - Cloud-Gate.
Район мистецтв (Даллас):
- виставки, концерти, тематичні заходи, 25 ресторанів, 12 шопінг-центрів, 4
театри, 2 симфонічні філармонії, 8 будівель з виставковими площами,
методистська церква, парк скульптур,
- 28 га,
- мільйони поціновувачів мистецтв з усього світу.
Район культури (Гонконг):
- променада та бамбуковий театр, фестивалі, концерти під відкритим небом,
- 40 га,
- відкрито у 2015, продовжується будівництво виставкових площ, театрів,
ландшафту та інфраструктури району.
Олімпійський парк (Лондон)
- концерти, спортивні події, інноваційний хаб, великий бізнес центр,
торгівельний центр,
- 230 га,
- побудований до літньої Олімпіади в 2012 році,
- характерна пам’ятка (landmark) - спостережня башта ArcelorMittal Orbit .
21
Місія ВДНГ
23
Сутність ВДНГ є фундаментом для майбутнього
• Лідируючий культурно-
інноваційний центр
• Простір для розвитку особистості,
культурного зростання та дозвілля,
атмосфера для формування ідей
та розвитку талантів
• Об’єднуюча територія, що створює
нові національні цінності та спадок
• Каталізатор зростання рівня
культурного капіталу країни -
інвестиція в процвітання та
добробут майбутніх поколінь нації
Територія розвитку особистості,
співпраці та співстворення
Імпульс для інноваційної
економіки в Україні
Рольова модель
майбутнього для України
Натхнення та здивування
для світу
Демонстрація нової культури
у багатьох аспектах
Місце для культурного
розвитку, всебічного
виховання та відпочинку
Історичні функції
Об’єднуюче місце
Ворота в країну для
іноземців
Величне місце, що
підсилює смисли
Місце для відпочинку
Демо-зона для найкращих
ідей та продуктів
Символ потужної економіки
Сучасне призначення
24
Місія та Візія ВДНГ
Місія: ВДНГ – національний культурно-інноваційний центр,
що є моделлю кращого майбутнього України.
Візія: ВДНГ – процвітаюче підприємство, культурно-
інноваційна екосистема, що має мережеву інфраструктуру
взаємопов’язаних громадських просторів, об’єктів сучасної
освіти та мистецтва, виставкові потужності, забезпечує якісні
умови для розвитку та відпочинку, сприяє підвищенню рівня
культурного, соціального та економічного капіталу нації,
створює спадок для наступних поколінь.
Слоган: «Давайте майбутнє»
«Let’s future»
25
Місія ВДНГ допоможе задовольняти сучасні потреби світу,
України, міста Києва та найближчого оточення
ВДНГ стане моделлю позитивних змін рівня соціального та культурного
капіталу України, що сприятимуть прогресу, розвитку та впровадженню
інновацій та нових технологій. Це допоможе:
• підняти рівень підприємницької культури;
• зупинити відтік мізків;
• спонукати до розвитку інфраструктури для впровадження інновацій;
• підвищити додану вартість українських продуктів та сервісів;
• сприяти прискоренню темпу зростання ВВП.
Україна
Київ
Голосіївський
район
ВДНГ вирішить завдання створення якісного парку та місця для дозвілля
громади Голосіївського району
ВДНГ стане фізичною екосистемою на мапі Києва, що надихає та комплексно
сприяє підвищенню рівня соціального та культурного капіталу. На цілісній
території будуть об’єднані громадські простори та об’єкти, що матиме суттєвий
концентрований вплив на розвиток громади.
Світ
ВДНГ робитиме посильний вклад у пошук нових ідей, продуктів, талантів у
вимірі світу. Проривні інновації суспільств з високим рівнем соціального та
культурного капіталу змінюють світ та економіку країн.
26
Місія ВДНГ – сприяти зростанню рівня соціального капіталу
України
ЕКОНОМІЧНЕ
ПРОЦВІТАННЯ
СОЦІАЛЬНИЙ
КАПІТАЛ
ЦІННОСТІ ОКРЕМОЇ ЛЮДИНИ СПРЯМОВАНІ
НА СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА
ПРОЦВІТАЮЧЕ УСПІШНЄ СУСПІЛЬСТВО
Рівень абстракції
27
Розвиток соціального та культурного капіталу відбуватиметься
завдяки декільком основним функціям ВДНГ
НАВЧАЙСЯ ТА
СТВОРЮЙ
ВІДНОВЛЮЙСЯ
ТА НАДИХАЙСЯ
Рівень функцій
28
З точки зору фізичної інфраструктури візія ВДНГ буде
базуватися на двох основних групах кластерів
ОСВІТНЬО-
ІННОВАЦІЙНІ
КЛАСТЕРИ
КЛАСТЕРИ
ДОЗВІЛЛЯ
Рівень фізичної екосистеми
29
Інноваційні кластери об’єднують освітні та підприємницькі
ініціативи, допомогають зв’язкам між ними, є прикладом для
інших
ЕКОНОМІЧНІ
РУШІЙНІ СИЛИ
ФІЗИЧНИЙ
ВИМІР
МЕРЕЖА
КОНТАКТІВ
ІННОВАЦІЙНІ
КЛАСТЕРИ
Бізнес-
кампус
Арт-кластер
Експоцентр
Конференції,
конгреси
Освіта
Інноваційні
стартапи
Кафе та
ресторани
Готелі
Підприємці
Конференц
зали
Парк
Арт-
простори як
місце
Відкриті
події
Тренінги,
майстер-класи
Публічні
простори
Ресторани,
кафе
Освітні
заклади
Наявні
інноваційні
технології
30
Кластери дозвілля спрямовані на культурне збагачення та
відновлення сил
ФІЗИЧНА
ІНФРАСТРУКТУРА
КУЛЬТУРНИЙ
АСПЕКТ
ЯКІСТЬ
ДОЗВІЛЛЯ
КЛАСТЕРИ
ДОЗВІЛЛЯ
Концерти,
фестивалі
Активовані
громадські
простори
Розваги
Заходи для
участі
(марафони)
Пам’ятки
архітектури
Безпека
Комфорт /
сервіси
Унікальність
об’єктів
Атмосфера
Парк
Виставки
Події
Чистота
Спортивні
майданчики
Музей Науки
Етно-
компонент
Київські та
національні
традиційні
свята
31
Інноваційні кластери Кластери дозвілля
Візію буде реалізовано завдяки імплементації ключових
ініціатив
Перший музей науки в
Україні, + музей тоталітаризму
Новий EXPO
1 500 000 відвідувачів виставок
Форум
Історичні павільйони як арт-кластер
Сучасні бізнес-кампуси
для резидентів ВДНГ
Зручні конференц-центри
Можливості одночасно приймати 5000+ гостей
Дитячий центр, школа нової моделі,
філія університету з ТОП-100
200 тис. випускників за 35 років
Спортивна інфраструктура
Вистави та розваги
1 600 000+ відвідувачів на рік
Фестивалі та концерти
500 000+ відвідувачів культурних подій
Сучасний парк
1 400 000 відвідувачів на рік
Центр робототехніки,
сферичний кінотеатр, тощо
проривна інноваційна технологія
Відкриті майданчики для якісного
дитячого та сімейного дозвілля
32
Всі елементи взаємопов’язані та працюють на реалізацію
Місії
НАВЧАЙСЯ ТА
СТВОРЮЙ
ВІДНОВЛЮЙСЯ
ТА НАДИХАЙСЯ
ЦІННОСТІ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ, ІДЕЇ, ТАЛАНТИ
Дошкільна освіта
Центр шкільної
освіти
Інноваційні хаби
Університет
Виставковий
центр
Якісні громадські місця
Конференції
Друзі
Природа
Мистецтво
Відпочинок
Економічна підтримка
Спорт
Музика
Їжа
Підтримуючі функції
Прогулянки
Планування розвитку
Необхідно дозволити зростання, проте зберегти історичний
спадок, архітектурні та ландшафтні властивості
• Центральну частину необхідно зберегти, адаптувати під нову програму, доповнити якісним
громадським простором та ландшафтом
• Північний кластер варто розвивати як освітній квартал
• Південні кластери варто зберегти для майбутнього зростання.
16 Га
FSI = 1.2
20 Га
FSI = 1.025 Га
FSI = 0.5
Підготовча фаза: 2017 - 2018
Територію планується умовно поділити на декілька кластерів / зон
Освітній та
інноваційний
кластер
Експозиційний /
Конференц кластер
Кластер спорту
та активного
відпочинку
Резерв для
майбутнього
розвитку,
«зона активних
розваг»
Виставковий та
діловий кластер
Рекреація,
«ворота до
лісопаркової
зони»
Рекреаційна
зона, ворота
на ВДНГ
Лісопарк
Підготовча фаза: 2017 – 2018
Існуючі будівлі отримують нову програму, а громадські простори та
ландшафт буде активовано для отримання моментального ефекту
• Існуючі павільйони будуть задіяні як конференц-центри та сучасні культурні простори
• Центральну площу та головний вхід буде оновлено завдяки стратегії place-making
• Нові спільноти та ініціативи будуть залучені на ВДНГ
Створення
спортивної
зони
Рекреація,
фестивалі
Арт-резиденція
Публічні
простори
Шоу / вистави
Форум
Сферичний кінотеатр
Фуд-корт
Фаза 1: 2018 – 2021
Нові будівлі створюються для розміщення нових функцій
• Нові освітні хаби, університет споруджуються як продовження центрального простору, створюється
новий експо-центр
• Центральна площа оновлюється
• В першому павільйоні відкривається Музей науки, в глибині парку створюється музей тоталітаризму
• Розвивається мультифункціональна / експериментальна зона
• Активація ландшафту та громадських просторів приваблює більше людей на територію
Музей монументальної
пропаганди
Музей НаукиОсвітній та
інноваційний
кампус
Публічні
простори Експозиції та
конференц
центри
Спортивна зона
Новий експо-
центр
Бізнес кампус
Фаза 2: 2022 – 2026
Інноваційний кластер відбудовується до повного потенціалу,
новий конференц-центр стає новою знаковою будівлею
• Побудовані всі будівлі освітнього та інноваційного кластеру
• Додані Мультифункціональні громадські простори (бібліотеки, будинки догляду за дітьми, відкриті
громадські будівлі)
• Розвинуто нову паркувальну інфраструктуру для задоволення нових потреб в сполученні
• Відкрито новий вхід на ВДНГ для активації центральної частини території
• Новий конференц-центр разом з готелем стає новою знаковою будівлею для ВДНГ
Освітній та
інноваційний
кампус
Новий
концерт-хол
Конференц-центр
на 5000 місць,
готель
Центр постійної освіти
Паркінг
Новий вхід зі сторони
м.Іподром
Нова внутрішня дорога
Фаза 3: 2026 – 2036
Нові простори для інноваційної екосистеми додаються біля
нового входу на ВДНГ
• Нові громадські будівлі додаються поруч із головною Алеєю лип та взаємодіють з новим входом
на територію
Нові громадські
будівлі
Бізнес кампус
Опція на майбутнє: 2036 – 2056
Нова мультифункціональна арена на 20 000 відвідувачів
Мультифункціональна
Арена
Потужна економіка ВДНГ дозволить зберегти та розвинути
лісопаркову зону, забезпечити покриття Інтернет
Фізичний розмір та конфігурація ВДНГ надають можливості
для розвитку багатьох видів спорту, в першу чергу - бігу
Сучасний експоцентр дозволить проводити події світового
рівня в неймовірному природному оточенні
Реалізація Візії дозволить зберегти улюблене місце
відпочинку для теперішніх та майбутніх поколінь киян
Музей науки відкриє нові можливості для розвитку та розваг
дітям та дорослим
Надихаюче місце з унікальними властивостями та
різноманітними функціями
Примітка: будівлі зображені схематично
Під час розвитку території буде застосовано декілька
урбаністичних підходів та рішень
Ландшафт + культурна спадщина + нові будівлі
Зберегти цінну архітектуру, ландшафт та
поєднати з сучасною атмосферою та дизайном.
Дотримуватися масштабу архітектурних форм
(«масштаб людини»)
I поверхи - приваблива атмосфера, достатньо
сонячного світла, місць для сидіння, зелених
насаджень чи окремих рослин
Переосмислення
Адаптувати історичні павільйони до нових функцій
з врахування їх античної архітектури (грецький,
римський, вавілонський, єгипетський стилі), що
створена вражати та надихати.
Принцип концентрації
В центрі - простір 24/7: взаємодія між старим та
новим, подіями на відкритому просторі та у
приміщеннях, зеленими зонами та будівлями.
47
48
Концепція розвитку передбачає розвиток велосипедних
маршрутів та продумані паркінгові зони
Приклад організації вело маршрутів Приклад організації трафіку та паркінгу
Концепція розвитку включає зміну підходу до розбудови
громадських просторів
Формат головної площі:
сучасний громадський простір
з історичними будівлями на
задньому плані
Формат інноваційної площі:
новий дизайн, рослини, місця
для зустрічей
Сучасні громадські місця,
спроектовані для зручності
людей в зонах нового
будівництва
49
Відкрита атмосфера громадських просторів, що взаємодіють з
оточенням
Ілюстрація – центр постійної освіти, на задньому плані - нові корпуси університету
Основні урбаністичні рішення, щодо переосмислення
павільйонів
Додавання поверхів для розширення
простору для підсобних приміщень
(за виключенням головних залів)
Зонування простору за допомогою
скляних стін та штор
Додавання проміжних поверхів (не в
головних зонах) для розширення
використовуваного простору
Створення спеціальних об’єктів з
новими функціями всередині
існуючих павільйонів
51
Історичні павільйони ВДНГ будуть переосмислені в межах
статусу архітектурної пам’ятки
Додавання нових
конструкцій
Розділення простору Новий вигляд
Додавання нових
поверхів
Зразки світової практики
52
Основні урбаністичні рішення, щодо громадських площ в
центральній зоні ВДНГ
Відновити фонтани,
зробивши їх новими
пам’ятками
По-новому оформити
асфальт
Забезпечити
достатню кількість
місць для сидіння
Створити затінок
вдень та світло вночі
Тимчасова бібліотека чи
громадський павільйон
змінюються щороку
Простір для проведення
подій
Головними активаторами
можуть стати кінотеатр
під відкритим небом та
величезні сходи
Встановлення освітлення
для підвищення рівня
безпеки і надання нового
характеру
53
Громадські простори набувають нові смисли та функції
завдяки влучним інтервенціям
На ілюстрації – інсталяція навколо головного фонтану,
що вміщує інфопоінт, локації для фотографування, на
які можна залізти, місця для зустрічей та відпочинку
Вигляд головної площі ВДНГ потребує вдосконалень, але її
історичний зовнішній вигляд залишиться без змін
Місця для сидіння та
зустрічей
Освітлення Перголи Кольорова підлога
Зразки світової практики
55
Простір для подій і експериментів матиме багато-
функціональне обладнання
Інтерактивні лави
Кінотеатр під
відкритим небом
Павільйон орієнтир
Спланований
публічний простір
Зразки світової практики
56
Основні урбаністичні рішення, щодо побудови освітньо-
інноваційного кластеру та зони майбутнього будівництва
Нові будівлі споруджуються
між існуючими павільйонами
Функціональність
нижнього поверху
активує громадський
простір
Вулиці безпечні для
пішоходів та
велосипедистів
Масштаб будівель
пропорційний людському
зросту: розділені фасади,
різна висота
Вздовж липової алеї - ряд
будівель культурно-
соціального призначення
Конференц-центр –
нова пам’ятка
архітектури
Компактна щільна
сітчаста забудова
ділового району
57
Нові будівлі публічних просторів продовжують закладену
гармонію, але не намагаються принизити велич архітектурних
пам’яток
Інноваційний кластер матиме велику кількість активованих
громадських місць
Старе та нове
Активовані перші
поверхи
Громадська
бібліотека
Зручність для
пішоходів
Зразки світової практики
59
60
Корпуси університету та громадські будівлі можуть стати
новими знаковими будівлями для ВДНГ
Датський павільйон, Шанхай Ельбська філармонія, Гамбург
Будівля опери, Сідней Рок музей, Роскілле, Данія
Зразки світової практики
60
Основні урбаністичні рішення, щодо розвитку спортивного
кластеру
Розвиток програми активного
відпочинку
Спорудження трибуни для
спостереження за іграми на
вулиці
Використання існуючих будівель за
іншим призначенням. Пофарбовані
стіни надають будівлі нового
характеру
Зосередження всіх спортивних
об’єктів в одній зоні
61
Спортивний кластер буде створений поруч із лісом та буде
взаємодіяти з оточуючими будівлями
Зручність для всіх
вікових груп
Різне обладнання Трибуни
Переосмислення
існуючого
Зразки світової практики
62
Основні урбаністичні рішення, щодо вдосконалення
лісопаркової зони
Покращення видимості –
прибирання непотрібних
чагарників, збагачення
різноманітності та якості
насаджень
Створення місць для сидіння
та відпочинку
Встановлення освітлення
для підвищення рівня
безпеки
Прокладання маршрутів
до всіх частин ВДНГ
Зменшення заасфальтованих
ділянок та створення
«м’якої» поверхні
Липова алея – головний
бульвар ВДНГ
63
Парк ВДНГ повинен бути привабливим, комфортним та
безпечним
Чітка видимість
Велика кількість
місць для сидіння
Сонце та затінок М’яка поверхня
Зразки світової практики
64
В лісі можна встановити художні пам’ятки, створити
маршрути та островки відпочинку
Шляхи та маршрути Островки відпочинку
Прогулянки по
верхівках дерев
Об’єкти мистецтва
Зразки світової практики
65
Бізнес-кейс: Музей Науки
67
Амстердамський музей наук
“NEMO”
Центр науки “Коперник”Науковий центр “At-Bristol”
Приклади наукових музеїв у світі
• виставкові площі,
• лабораторії,
• театр,
• виставки,
• презентації,
• публічні лекції.
• площа: 5 000 кв.м
• відвідувачів за 2015 рік: 590 000
• ціна квитка: 15 євро
• планетарії,
• екологічний науковий центр з
тваринами,
• спеціальна програма для школярів,
• популяризація відновлювальної
енергетики.
• 60 000 учнів щороку
• ціна квитка: дорослий 16 євро,
дитячий 10 євро
• планетарій,
• шість тематичних виставок,
• лабораторії,
• конференц-центр,
• художня галерея,
• експериментальна станція,
• майстерні.
• площа: 15 000 кв.м
• відвідувачів за 2015 рік: 1 153 850
• муніципальне, державне та
донорське фінансування
• ціна квитка: 6,5 євро
68
Незважаючи на високу популярність музеїв науки по всьому
світу, в Україні досі немає гідних аналогів
Кількість відвідувачів
Близько 120 000 людей в рік
Рівень експозиції
Середній
Площа
Близько 2000 кв.м.
Приклад в Україні Амстердамський музей наук “NEMO”
Площа
5000 кв.м.
Кількість відвідувачів
590 000 людей в рік
Рівень експозиції
Високий
69
ВДНГ – ідеальна локація для будівництва музея науки
• Цільові аудиторії музеїв науки
порівнюють з аудиторією
аквапарків
• В Києві кількість відвідувачів 1
аквапарку в середньому складає
1 млн осіб на рік
• 300 млн в рік - відвідувачі
музеїв науки в світі
• Індустрія музеїв науки в Європі
зросла на 29% в період з 2009-
2015 рр. та продовжує рост
• акценти на ціннісне збагачення,
• надихання на розвиток і зміни на
краще
• позитивні емоції
Чому в Україні необхідно будувати Музей науки
• Унікальна іконічна архітектура павільйона номер 1 (побудова нового аналогу
коштувала би приблизно 15 млн. євро)
• Будівництво музею в новій будівлі займе більше часу і значно збільшить
період повернення інвестицій
• Наявність сукупніх активностей навколо активує територію і залучить більшу
кількість людей до музею
• Розташування в серці території – гарний новий зміст центру ВДНГ
Чому на ВДНГ
70
При наявності фінансування доцільне будування великого
музею науки
Без розширення павільйона
Capex undiscounted EURk 4 056
NPV (equity)* EURk 2 011
IRR (equity)* % 40%
ROI % 99,8%
Payback period (equity) years 6,2
VDNG profit** EURk 790
Розширення до 8000 кв.м.
Capex undiscounted EURk 9 982
NPV (equity)* EURk 4 712
IRR (equity)* % 39%
ROI % 92,6%
Payback period (equity) years 8,6
VDNG profit** EURk 1 258
* Після використання боргу
** Починаючи з 2019 року Комісія ВДНГ складається з орендної плати за землю та 40% маржи з комунальних послуг
починаючи з 2019 року
Проміжні висновки
 Треба мати статичну та динамічну експозицію
 Є можливість зробити павільйон історії космонавтики
 Інвестиційні затрати становлять 2500 евро за кв.м.
 Динамічна експозиція займає 700 кв.м. та має мінятися кожні півроку
 Статична експозиція має мінятися кожні 6 років
 Ми припускаємо 275 тис. відвідувачів в 2019 році при умові реконструкції 1 павільйону
 За умови розширення территорії 1 павільйона ми очікуємо 625 тис. відвідувачів в 2022 році
Бізнес-кейс:
Мультифункціональна Арена
72
Мультифункціональна арена в Україні повинна
концентруватися на концертній діяльності
3%
Їжа
57%
Спорт
14%
Інше*
2%
10%
14%
Сімейні шоу
Концерти
Реклама
Чому потрібно будувати арену Джерела доходу
* Інше – паркінг, оренда комерційної нерухомості,
політичні заходи, одруження
Конкуренти
В Україні зараз немає жодної мультифункціональної
арени
Палац спорту потребує ремонту та розширення
Олімпійський має високу вартість оренди
Пропозиція
Кількість концертів та музичних заходів в Києві зростає
Іноземні музичні гурти бажають їхати до України
Потрібне місце для міжнародних турнірів з баскетболу,
хокею, боксу
Попит
В Києві висока кількість відвідувачів музичних заходів
Міжнародні спортивні турніри підвищать популярність
арени та залучать більше людей для супутніх заходів
73
Які заходи можна проводити на арені?
Концерти
Спортивні заходи
Суспільні події
Сімейні шоу
74
Порівняння можливих опцій будівництва
Велика Мала
Розмір 40 000 кв.м. 20 000 кв.м.
Вартість побудови 55 млн. євро 30 млн. євро
Максимальна
місткість
20 000 – концерти
15 500 – спорт. заходи
12 500 – концерти
10 000 – спорт. заходи
Приклади у світі
Жальгіріс-Арена, Каунас, Литва Сіменс Арена, Вільнюс, Литва
Плюси
Можливість проводити міжнародні турніри та
великі концерти
Вищий відсоток заповнюваності, швидший
період повернення інвестицій
Мінуси
Більшість музикальних заходів не потребує такої
великої місткості
Неможливість проведення фіналу міжнародних
спортивних турнірів та великих концертів
75
Будівництво арени можливо тільки при забезпеченні
необхідної кількості концертів
Велика Мала
NPV (FCFF) ** EURk 54 745 NPV (FCFF) ** EURk 52 651
IRR (FCFF) ** % 25,4% IRR (FCFF) ** % 31,2%
Discounted payback period (FCFF) years 9,6 Discounted payback period (FCFF) years 7,4
VDNG commission* EURk 26 830 VDNG commission* EURk 24 555
NPV (FCFE) EURk 58 930 NPV (FCFE) EURk 52 099
IRR (FCFE) EURk 41% IRR (FCFE) EURk 54%
Discounted payback period (FCFE) EURk 8,1 Discounted payback period (FCFE) EURk 5,6
• На ВДНГ має сенс будувати тільки малу арену ( 20 000 кв. м.) та концентруватися на концертах та
музичних заходах
• У таблиці нижче наведені результати нашого Аналізу, з урахуванням використаних в даному Кейсі
припущень і обмежень
Проміжні висновки
* 5% з обороту починаючи з 2021 року та 40% маржи з комунальних послуг починаючи з 2019 року
** Без використання боргу в структурі фінансування
Бізнес-кейс: Конференц
діяльність
77
Сфера ділового туризму в світі зростає, тому у перспективі в
Україні слід побудувати Конгрес-центр світового масштабу
Сучасні конференц-центри будують
в комплексі із експо-центрами,
концертними залами, галереями,
спортивними майданчиками,
готелями, ресторанами та іншою
інфраструктурою.
В Україні витрати на діловий
туризм зростають на 6,2% щорічно
Середня заповненість івент-холів та
конференц-центрів у Києві 55%
$ 1,2 трлн. витрати на діловий
туризм в світі у 2015
$ 1,6 трлн. прогноз щодо витрат на
діловий туризм в світі у 2020
Чому в Україні необхідно будувати Конгрес-центр
• павільйони розташовані поруч один з одним; є вся необхідна
інфрастуктура
• 4 павільйони з різними за розміром залами та плануванням
• іконічна архітектура розташована в парку
• територія цінностей; безпечний район в Києві
• зручне розташування в місті, легка доступність на метро та
автомобілем
Чому на ВДНГ
78
Світові тренди ділового туризму прямо впливають на
локації для проведення ділових заходів та зустрічей
Місце, яке буде
корисним і цікавим
як для самого заходу,
так і для окремих
його учасників
Більшість знайомств та
важливих розмов
відбувається у фойє;
Між павільйонами,
приміщеннями та
кімнатами має бути
вільна циркуляція, щоб
різні учасники заходу
постійно стикались
один з одним
Конференц-центр, що
складається з приміщень
різного типу та розміру, що
можуть бути одночасно
використані окремо або в
єдиному комплексі для
різних заходів та подій
Простір, що легко
трансформується та
адаптується під вимоги
конкретного заходу
Основні світові тренди
індустрії MICE:
 глобалізація
 скорочення ресурсів
 урбанізація
 різноманітність
 технологічність
 сталий розвиток
 мобільність
 безпека
Адаптивність простору
Багатофункціональність
Унікальна локація
Великі фойє та простори
циркуляції
79
ВДНГ зможе запропонувати рішення, що відповідають
сучасним трендам та найкращій світовій практиці
Багатофункціональність
Адаптивність просторуУнікальна локація
Великі фойє та простори циркуляції
80
Аналіз конкурентного середовища в Києві виявив велику
кількість малих та середніх конференц-залів.
Великі комплекси
• Великі виставкові центри (3 в Києві)
• Спеціалізований комплекс (1 в Києві –
КВЦ Парковий)
• Палац Україна (3 615 місць)
Мала
більше 1000 осіб
Середні конференц-зали
• Спеціалізовані комплекси
• Готелі
• Бізнес-центри
• Хаби
• Кінотеатри
Достатня
100 - 1000 осіб
Малі конференц-зали
• Готелі
• Бізнес-центри
• Ресторани
• Хаби
Велика (більше 500)
до 100 осібМісткість
Кількість в Києві
Цінова політика
Вид
Особливості
Велика кількість окремих
маленьких конференц-залів
різної якості та цінових
категорій
• Існує лише декілька спеціалізованих
комплексів для заходів на більше 1000
осіб (КВЦ Парковий, Стерео Плаза);
• виставкові центри більше обладнані
для торгових виставок, ніж для
проведення конференцій
Спеціальзованих конференц-
центрів такого розміру мало,
тому використовуються холи
готелів, кіно-зали та актові
зали
В середньому по Києву від 5 до 7 грн./година за 1 м2 (без урахування КВЦ Парковий)
Зараз у ВДНГ є можливості
конкурувати на ринку
конференц-холів середніх за
розміром...
Приклади Fedoriv Hub Ramada Encore КВЦ Парковий
... але в перспективі слід фокусуватись
на ринку великих Конференц-центрів,
яких не вистачає в Києві, щоб мати
можливість приймати міжнародні
конференції та заходи.
81
Фінансові показники можливого плану розвитку
З коридорами
Investment Cost EUR, k 2 773
NPV (Equity) EUR, k 6 082,3
IRR (Equity) % 40 %
ROI % 243 %
Payback period (Equity) years 6,0
Без коридорів
Investment Cost EUR, k 2 099
NPV (Equity) EUR, k 6 583,6
IRR (Equity) % 47 %
ROI % 348 %
Payback period (Equity) years 5,0
Проміжні висновки
• Конференц-центр складається з павільйонів 2, 4, 6, 8 і 22
• В модель закладено динамічне збільшення кількості заходів, з максимальним навантаженням в
52% заповнення всіх п’яти павільйонів
• У таблиці нижче наведені результати нашого Аналізу, з урахуванням використаних в даному Кейсі
припущень і обмежень
Результати втілення Концепції
83
Цільові аудиторії ВДНГ станом на 2030 рік
Хто вони: переважно бізнесмени
та професіонали
вузькоспеціалізованих галузей
Середній вік: 35
Потік: ~1,5 людей на рік
Що використовуватимуть на
ВДНГ: кафе, бари, готелі
РезидентиВідвідувачі
Хто вони: жителі прилеглих
районів та спортсмени-любителі
Середній вік: всі вікові групи
Потік: ~1,5 людей на рік (до 10% -
діти, до 15% - спортсмени)
Що використовуватимуть на
ВДНГ: кафе, бари, спортивну
інфраструктуру, культурні заходи,
музеї, розваги
Хто вони: поціновувачі сучасних,
організовані групи школярів,
туристи
Середній вік: всі вікові групи
Потік: ~1,5 людей на рік
Що використовуватимуть на
ВДНГ: кафе, бари, конференц-
центри, розважальну
інфраструктуру, розваги
Хто вони: переважно працівники
середніх та великих компаній
Середній вік: 32
Потік: до 15 тис працівників
Що використовуватимуть на
ВДНГ: кафе, бари, готелі,
спортивну інфраструктуру,
конференц-центри, експо центри,
розваги
Хто вони: студенти магістерських
та бакалаврських програм, MBA
Середній вік: 21
Потік: до 10 тис студентів
Що використовуватимуть на
ВДНГ: кафе, бари, конференц-
центри, спортивна
інфраструктура, музеї, культурні
заходи, коворкінги, розваги
Хто вони: креативні індустрії
Середній вік: 26
Потік: до 1 тис. людей
Що використовуватимуть на
ВДНГ: кафе, бари, конференц-
центри, спортивну інфраструктуру,
музеї, культурні заходи,
коворкінги
Експозиційний кластер Студенти Арт-кластер
Відвідувачі конференцій та
експо
Відвідувачі паркової зони та
розваг
Відвідувачі культурних заходів
та музеїв
84
Модель 360
Тех-кластер
Освіта
Виставки і
конгерси
Культура
Парк
Спорт
Тех-кластер
Освіта
Виставки і
конгреси
Культура
Парк
Спорт
Тех-кластер
Освіта
Виставки і
конгреси
Культура
Парк
Спорт
Тех-кластер
Освіта
Виставки і
конгреси
Культура
Парк
Спорт
Зима Весна
Літо Осінь
Бізнес-кампус Бізнес-кампус
Бізнес-кампусБізнес-кампус
85
Модель 24/7: Будні та вихідні
5
5
53
3
3
0
1
2
3
4
5
Тех-кластер
Освіта
Виставки і
конгреси
Культура
Парк
Спорт
1
3
2
5
5
5
0
1
2
3
4
5
Тех-кластер
Освіта
Виставки і
конгерси
Культура
Парк
Спорт
Будні Вихідні
Виставки і
конгреси
Бізнес-кампус Бізнес-кампус
86
Буде створено збалансовану екосистему, що працюватиме
на реалізацію Візії
Кластер
дозвілля
Інноваційний
кластер
Арт-резиденції
Парк
Громадські будівлі
Фуд-корт
Гнучкі можливості для співпраці та
співстворення
Виставка досягнень;
стимулювання як внутрішнього
бізнесу, так і експорту
Налагодження міжнародних зв’язків;
обмін ідеями, знаннями, досвідом
Забезпечення резидентів ВДНГ
можливостями для спорту,
пропагування здорового способу життя
Надання резидентам ВДНГ
послуг догляду за дітьми
Система здорового харчування для
відвідувачів та резидентів ВДНГ
Перший та єдиний в Україні
Музей науки;
один з головних “attraction points”.
Інші музеї
Багатофункціональна арена
на 20 тис. ос. для проведення
спортивних, культурних та
розважальних подій
Забезпечення експо-кластеру та
підприємців інноваційними офісами
Надання високоякісної
освіти для дітей та молоді,
а також підвищення
кваліфікації спеціалістів
87
Пропорції програмування для інноваційного бізнесу
у 2036 році
Місце роботи або ціль візиту % Кількість відвідувань в рік, тис.
Акселератор 1% 100
Освітній кластер 32% 2 300
Окремі лекції, курси 5% 350
R&D центри 6% 450
Інновацій кластер 30% 2 000
Експо 21% 1 500
Конференції 5% 300
Усього 100% 7 000*
Загальна кількість
резидентів ВДНГ –
20 тис. осіб
Загальна кількість разових
відвідувачів ВДНГ для
роботи/навчання в рік –
1,2 млн. осіб
* Загальний потік людей в
рік для роботи/навчання
** Показники округлені
Для порівняння ВДНГ з іншими схожими локаціями та підрахунків слід виокремлювати резидентів
ВДНГ, які будуть працювати/навчатись на постійній основі, та разових відвідувачів окремих подій.
88
Близько 4 мільйонів людей відвідає ВДНГ у цілях дозвілля
та відпочинку y 2036 році
Діяльність / ціль візиту ВДНГ %
Кількість відвідувань,
тис.
Піша прогулянка 25% 1 000
Релаксація 12% 400
Вигул домашніх тваринок 2% 70
Активний відпочинок (біг, велосипед, тощо) 6% 200
Малювання/фотографування 2% 70
Пікнік 3% 100
Розваги 23% 800
Концерти/фестивалі 23% 800
Музей Науки 23% 800
Музей Тоталітаризму 6% 200
Харчування 50% 2 000
Загальна кількість
відвідувачів ВДНГ для
дозвілля в рік –
4 млн. осіб
*Примітка: загальний відсоток відвідувань більше 100, тому що більшість
відвідувачів (більше 60%) будуть мати більше двох цілей відвідання ВДНГ
** Показники округлені
89
Ділова активність займатиме більшу частину в структурі
доходів ВДНГ
60
30
30
2021
50
2026
120
160
40
90
2056
20
2021
14
2026
5
2056
11
19
7
4
3
4
7
+66%
+64%
Оборот на ВДНГ, млн. євро Дохід ВДНГ, млн. євро
Кластер дозвілля
Інноваційний кластер
Примітка: графіки мають різний масштаб
90
Бізнес кампуси займають найбільшу частину в структурі
доходу ВДНГ в інноваційному кластері
8
16
60
2026
60
35
1
14
2021
30
2056
+104%
120
46
2
129
25
Освітній кластер
Експоцентр
Паркінг
Бізнес кампуси
2056
+92%
+94%
14
2
2
2021
2
6
4
2
4
2026
7
2
1
1
1
1
1
Оборот на ВДНГ, млн. євро Дохід ВДНГ, млн. євро
Примітка: графіки мають різний масштаб
91
Дохід та частка ВДНГ від кластеру дозвілля та підтримуючих
функцій
8
7
2056
+45%
13
5
40
7
+33%
20262021
3
4
64
6
30
8
2
6
5
620
ГотельРозваги Конференц-центрМузей науки Фудкорт
1,4
0,5
4,0
1,1
3,0
0,3
0,5
0,2
0,4
0,8
1,2
2021
0,6
+32%
+22%
2056
0,5
1,0
1,5
2026
5,0
1,4
0,6
Оборот на ВДНГ, млн. євро Дохід ВДНГ, млн. євро
Примітка: графіки мають різний масштаб
1
92
ВДНГ отримує можливість реінвестувати у розвиток
+65%
+66%
3
2021
7
2
1
4
2026
11
3
1
7
2056
19
4
12
Реінвестиції
Податки
Витрати
Розподіл доходів ВДНГ, млн. євро
В період з 2021 по 2056 роки ВДНГ зможе
реінвестувати у власний розвиток
від 3 до 12 млн. євро кожного року.
Це, в свою чергу, дозволить ВДНГ будувати
від 3 до 12 тис. кв. метрів на рік
соціальних та культурних об'єктів
або облагороджувати
від 7,5 до 30 га кожного року.
93
ВДНГ впливатиме на якісну зміну культури на всіх рівнях
Підприємницька культура
Культура освіти
Інноваційна культура
Культура дозвілля
Культура спорту
Культура розваг
Відкрите мистецтво
… через створення нового контенту, посилення обізнаності та
створення прикладів для натхнення
… завдяки залученню в екосистему найкращих ініціатив в освіті,
відкриття філії університету з топ-100 світового рейтингу
… через створення нових громадських просторів та культурних хабів,
що стають майданчиком для творчості та співпраці
… через зміну звичок за рахунок дозвілля нової якості, що працює як
культурне продовження інноваційної екосистеми
… через пропаганду здорового образу життя та надання
можливостей для зайнять спортом
… через організацію фестивалів та концертів передового формату
… завдяки якому інноваційна екосистема буде відкриватись в світ та
масову культуру
Імплементація Концепції
Підхід до імплементації
Імплементацію концепції буде
поділено на окремі бізнес-
кейси:
• що відповідають Концепції,
• економічно доцільні,
• до втілення
професіоналами у
відповідних галузях
як то:
• Новий виставковий центр,
• Музей Науки,
• Конференц-центр,
• Мультифункціональна
арена тощо
Кожен окремий кейс буде
доступний для реалізації
інвесторами
Інвестиції складуть 170-350
млн. євро в наступні 30 років та
потребують відповідного
механізму захисту інтересів
інвестора.
ВДНГ пропонує безпечність
інвестицій в рамках закону:
• оренди;
• концесії;
• спільної діяльності (за
принципом «Build-Operate-
Transfer»)
що розраховані на довгий
термін окупності (5-30 років).
При цьому захищена цілісність
державних активів.
Весь проект буде реалізовано
окремими ініціативами, що
робить ВДНГ антихрупкою
системою.
Кожна ініціатива
відповідатиме єдиній
концепції.
Громадські простори навколо
кожного об’єкту будуть
вдосконалені за рахунок
кожного окремого бізнес-
кейсу.
Прибуток від діяльності ВДНГ
спрямовуватиме на розвиток
парку та інфраструктури.
Окремі кейси Захищені інвестиції Єдиний концепт
96
6 ключових зацікавлених сторін повинні працювати на ВДНГ
разом задля досягнення “великої цілі”
РольВигоди
КИЯНИ
• Підтримка змін
• Попит на рішення
влади, спрямовані
на розвиток ВДНГ
• «Громадяни ВДНГ»
• Громадські
ініціативи
ПІДПРИЄМЦІ
• Збагачення ресурсів
у R&D
• Заснування спільних
проектів
• Перший клієнт для
впровадження
інноваційних
рішень
ІНВЕСТОРИ
• Професійне
ангельське
інвестування
• Розвиток та
підтримка
впливових
інвесторів
СПІЛЬНОТА ОСВІТИ
• Стимулювати та
підтримувати
підприємництва на
базі університету
• Розробка
розширених
інкубаційних
програм
УРЯД
• Промоція спільного
довгострокового
бачення
підприємництва
• Продовжувати
стимулювати стале
бізнес середовище
МІЖНАРОДНА
СПІЛЬНОТА
• Приносити
додаткові ресурси
та міжнародний
досвід
• Промоція України
закордоном
• Місце для дозвілля
• Якісний парк
• Активний
відпочинок
• Освітня
інфраструктура
• Доступ до
інновацій та
можливість для
підвищення
ефективності
• Нові інноваційні
офіси та
екосистема
• Доступ до
найкращих
стартапів, набільш
підготовлених
команд та
найкращих
талантів
• Екосистема для
інвестицій
• Доступ до
найкращих
талантів
• Екосистема для
налагодження
кращої
співпраці з
бізнесом
• Зростання ВВП та
податкових
надходжень
• Модернізація
важливих секторів
економіки
• Рольова модель
для України в
цілому
• Площадка для
створення та
розвитку
екосистем
Дякуємо за увагу!

More Related Content

Similar to концепція розвитку вднг Let's future

2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда
2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда
2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_НайдаIgor Naida
 
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Improve Medical LLC
 
TCDC R&D marketplace
TCDC R&D marketplace TCDC R&D marketplace
TCDC R&D marketplace TCDCBetech
 
Звіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNO
Звіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNOЗвіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNO
Звіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNOEasyBusiness
 
Menedzhment-startap-proektiv_NNP.pdf
Menedzhment-startap-proektiv_NNP.pdfMenedzhment-startap-proektiv_NNP.pdf
Menedzhment-startap-proektiv_NNP.pdfAlisaTor
 
3 запоріжжя
3 запоріжжя3 запоріжжя
3 запоріжжяukrprostirnet
 
3 запоріжжя
3 запоріжжя3 запоріжжя
3 запоріжжяukrprostirnet
 
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfРизики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfManagement department, SSU
 
Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.
Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.
Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.Kyiv National Economic University
 
Відкриття проекту
Відкриття проектуВідкриття проекту
Відкриття проектуCSIUKRAINE
 
Стратегічне планування
Стратегічне плануванняСтратегічне планування
Стратегічне плануванняТарас Случик
 
Program 17.02
Program 17.02Program 17.02
Program 17.02csrcentre
 
2020 press announcement_final
2020 press announcement_final2020 press announcement_final
2020 press announcement_finalcsrcentre
 
Цілі сталого розвитку та бізнес
Цілі сталого розвитку та бізнесЦілі сталого розвитку та бізнес
Цілі сталого розвитку та бізнесOlena Maslyukivska, PhD
 
Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.Kyiv National Economic University
 
Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...
Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...
Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...UkraineCrisisMediaCenter
 

Similar to концепція розвитку вднг Let's future (20)

2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда
2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда
2016 03 15_презентац1я_укр_мед_клуб_Ігор_Найда
 
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
 
TCDC R&D marketplace
TCDC R&D marketplace TCDC R&D marketplace
TCDC R&D marketplace
 
Звіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNO
Звіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNOЗвіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNO
Звіт проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства SPILNO
 
Menedzhment-startap-proektiv_NNP.pdf
Menedzhment-startap-proektiv_NNP.pdfMenedzhment-startap-proektiv_NNP.pdf
Menedzhment-startap-proektiv_NNP.pdf
 
3 запоріжжя
3 запоріжжя3 запоріжжя
3 запоріжжя
 
3 запоріжжя
3 запоріжжя3 запоріжжя
3 запоріжжя
 
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfРизики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
 
Стратегічна сесія Миколаїв: економіка
Стратегічна сесія Миколаїв: економікаСтратегічна сесія Миколаїв: економіка
Стратегічна сесія Миколаїв: економіка
 
Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.
Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.
Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.
 
Hustle Project Presentation
Hustle Project PresentationHustle Project Presentation
Hustle Project Presentation
 
Успішний підприємець, електронний журнал, №1/2014
Успішний підприємець, електронний журнал, №1/2014Успішний підприємець, електронний журнал, №1/2014
Успішний підприємець, електронний журнал, №1/2014
 
Відкриття проекту
Відкриття проектуВідкриття проекту
Відкриття проекту
 
2
2 2
2
 
Стратегічне планування
Стратегічне плануванняСтратегічне планування
Стратегічне планування
 
Program 17.02
Program 17.02Program 17.02
Program 17.02
 
2020 press announcement_final
2020 press announcement_final2020 press announcement_final
2020 press announcement_final
 
Цілі сталого розвитку та бізнес
Цілі сталого розвитку та бізнесЦілі сталого розвитку та бізнес
Цілі сталого розвитку та бізнес
 
Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
 
Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...
Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...
Управління стратегічними комунікаціями на основі цінностей в органах державно...
 

концепція розвитку вднг Let's future

 • 1. Липень 2017 КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВДНГ Скорочена версія
 • 2. 2 Інноваційна команда урбаністів, яка була заснована у 2009 році в Роттердамі, штаб-квартира у Вільнюсі, Литва. Спеціалізація – розвиток креативних міст / територій До розробки Концепції було залучено міжнародні компанії, з відповідною експертизою та досвідом Детальніше про консультантів, що розробляли Концепцію можна дізнатися тут: http://blog.civitta.com.ua/vndh_project_start/ Реалізація проектів для : Спеціалізація – управлінський консалтинг, стратегія та інновації 13 офісів у 10 країнах: Латвія, Литва, Естонія, Білорусь, Росія, Україна, Молдова, Сербія, Румунія та Великобританія 200+ працівників
 • 4. 4 Загальний підхід до створення Концепції розвитку Інтерес для відвідувачів, масовість Місія ВДНГ Економічна доцільність та інвестиційна привабливість Для того, щоб дійти до розуміння того, якою має бути Концепція розвитку ВДНГ, необхідно з’ясувати:  якою має бути Місія ВДНГ в цілому;  які ініціативи та програми можуть бути економічно сталими;  які програми будуть користуватись попитом у відвідувачів та резидентів. Концепція лежить на перетині цих площин. ВДНГ
 • 5. 5 Найбільшу складність представляє відповідь на три фундаментальні питання Яку програму має виконувати ВДНГ в робочі дні, взимку, в морози, при поганій погоді? Не складно придумати програму для ВДНГ влітку, на вихідні, але що робити в інший час? Як найкраще використовувати такий великий актив (280 Га в Києві), як зберегти та створити спадщину? Адже коли великий та дорогий актив простоює та не є важливим для громади, виникають бажаючі його привласнити. Як здійснити плани розвитку, що вимагають значних інвестицій і які держава не зможе виділити, коли ресурси держави обмежені? Як залучити приватний інвестиційний ресурс та забезпечити захист інтересів інвесторів?
 • 6. Що закладено в ДНК ВДНГ з моменту його створення?
 • 7. 7 Історія комплексу 1952 - 1958 1958 - 1991 1991 - 2002 2003 - 2015 Будівництво ВДНГ створено зусиллями кращих архітекторів і майстрів СРСР. Це потужний інструмент пропаганди СРСР на тлі Києва, що тільки починає оновлюватись після Другої Світової, та УРСР до якої приєднали нові території. Золотий вік ВДНГ використовуєть- ся в якості виставко- вого центру та інстру- менту пропаганди. Об’єкт відвідується світовими лідерами, зокрема Маргарет Тетчер та де Голлем. Постійно працює 1500 людей. 2015 - Національний Лідер Після розпаду СРСР, ВДНГ перестає бути у фокусі уваги державних органів, залишається лише виставковим центром країни, втрачає свою силу інструменту пропаганди. Забуття Після появи потужних конкурентів, ВДНГ пе- рестає бути націона- льним лідером у галузі виставкого бізнесу. На території ВДНГ проводяться другорядні події. Комплекс збитковий. Відродження Нові команди менеджерів починають відновлювати об’єкт згідно з зазначеними Цінностями і Місією для суспільства, проте конкретні цілі та шляхи ще не визначені. ВДНГ здебільшого місце для відпочинку, на її території з’являються нові ініціативи.
 • 8. 8 ВДНГ було створене як інноваційно-культурний центр, що працював на нову ідеологію та економічну доктрину ДНК ВДНГ Об’єднуюче місце Ворота в країну для іноземців Величне місце, що підсилює смисли Місце для відпочинку Демо-зона для найкращих ідей та продуктів Символ потужної економіки
 • 9. 9 Проте з тих часів змінилась економіка, культура – а ВДНГ не змінилось 1958 ВДНГ в Житомирі, 2012 Без адаптації до сучасних потреб ВДНГ спіткає деградація. Приклад – ВДНГ в Житомирі, який було повністю поглинуто містом та житловими кварталами. 2013
 • 10. 10 Наявна ІнфраструктураТериторія Майбутня Візія ВДНГ має спиратись на унікальні можливості центру та його історичну місію Розташування Інші переваги  Велика територія – можливість створити мультифункціональний простір з будівлями різного формату  Місткість – можливість вмістити велику кількість людей  Унікальне поєднання парку та інших функцій  Основні активи – парк, потім будівлі, потім функції  Імідж території як центру передових досягнень та гарного місця для дозвілля  Новий менеджмент  Підтримка влади  Єдиний власник  Оточення – два університети, парки, музеї  Зручне розташування – 3 станції метро, кільцева дорога, дороги, що проходять через парки на задньому дворі  Ворота в ліс  Навколо активно розвивається житлова інфраструктура  Іконічна архітектура – немає необхідності у великих інвестиціях  Відносна збереженість – більшість будівель не в аварійному стані та функціонують  Інфраструктура для зростання – великі порожні земельні ділянки з вже існуючими інженерними мережами
 • 11. У вирішенні яких проблем сучасного світу ВДНГ може знайти себе?
 • 12. Україна Найнижчий індекс процвітання серед європейських країн через відставання в таких показниках як підприємницька культура, державне управління, здоров’я, безпека, соціальний капітал та навколишнє середовище Низький рівень культурного капіталу України є однією з основних перешкод на шляху розвитку нашого суспільства Показник UKR NOR FIN CHE NLD SWE Якість економіки 85 7 12 4 2 3 Бізнес середовище 97 10 8 9 14 13 Державне управління 128 3 1 6 4 5 Освіта 45 5 3 1 2 13 Здоров’я 111 13 21 3 5 6 Безпека 134 16 18 8 12 10 Персональна свобода 93 11 8 18 7 14 Соціальний капітал 135 16 11 6 13 18 Навколишнє середовище 112 5 2 8 36 9 Загальний рейтинг 107 2 3 4 7 8 Сфери на які опосередковано має вплив ВДНГ, як культурно- інноваційний центр Реальну картину відображає індекс процвітання, який складається щорічно інститутом Legatum на основі 9 показників. Україна займає 107 місце в світі (2016 р.) в загальному рейтингу та 135 місце за рівнем соціального капіталу 12
 • 13. Типологія суспільств за рівнем культурного капіталу ФАКТОР ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ СВІТОГЛЯД 1. Доля Віра в здатність людини змінити свою долю на краще Фаталізм, пасивність, чаклунство 2. Орієнтація в часі Зосередженість на майбутньому, сприяє плануванню, пунктуальності, відкладання отримання задоволення на майбутнє Зосередженість на сьогоденні та минулому, зневага до планування, пунктуальності, заощадженнь 3. Багатство Багатство - продукт людства і може бути збільшено (гра з позитивною сумою); позитивне ставлення до багатства Багатство - це те, що вже існує (гра з нульовою сумою); зневажливе ставлення до багатства 4. Знання Практичне, верифіковане; значення мають факти Абстрактне, теоретичне, космологічне, неверіфіціруеме; значення мають припущення ЦІННОСТІ, ЧЕСНОТИ 5. Етичний кодекс Жорсткий, але його норми реалістичні; виховує довіру Гнучкий; великий розрив між утопічним і реальною поведінкою, що породжує недовіру 6. Життєві чесноти Важливі добре зроблена робота, охайність, чемність, пунктуальність Життєві чесноти не надто важливі; мають значення любов, доброзичивість, сила 7. Освіта Абсолютно необхідно; розвиває незалежність, неортодоксальність, унікальність особистості, інакомислення, творчий підхід, здатність критично мислити Має низький пріоритет; розвиває залежність, ортодоксію, шаблонне мислення Джерело: тут і далі праці Лоуренса Харрісона Низький рівень культурного капіталу України – фундаментальна проблема нашого суспільства 13
 • 14. ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА 8. Праця / досягнення Принцип "жити, щоб працювати"; націленість на результат та індивідуальну відповідальність; праця веде до багатства і духовного розвитку Принцип "працювати, щоб жити"; зосередженість на процесі; відповідальність за результат розмита; праця - доля бідних і не веде до багатства 9. Ощадність Служить джерелом інвестицій і веде до процвітання Нехтується. Загрожує рівності 10. Підприємництво Інвестиції та творчість; нематеріальні ресурси в пріоритеті Погоня за рентою; матеріально-сировинні ресурси в пріоритеті 11. Готовність до ризику Помірна Низька 12. Конкуренція Заохочується; веде до високих стандартів; не суперечить кооперації Рівносильна агресії; є загрозою для рівності і привілеїв; кооперації немає місця 13. Іновації Відкритість і швидка адаптація до інновацій Підозрілість і повільна адаптація до інновацій 14. Просування на посаді Мерітократія - на основі особистих достоїнств і досягнень; принцип рівності можливостей На основі сімейних зв'язків та / або стосунків з патроном; немає рівності можливостей СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА 15. Верховенство права / корупція Розумна законослухняність; корупція переслідується Мають значення гроші та зв'язки; терпиме ставлення до корупції 16. Радіус ідентифікації та довіри Більш сильна ідентифікація з суспільством в цілому Більш сильна ідентифікація з вузькою громадою 17. Сім'я Ідея "сім'ї" поширюється на суспільство в цілому Сім'я - фортеця, що захищає від суспільства 18. Суспільні зв'язки (соціальний капітал) Довіра; ідентифікація сприяє співробітництву; об'єднання; участь у спільних справах Недовіра вирощує зосередженість на індивідульних інтересах; аномія 19. Індивід/група Акцентування індивідуалізму, але не надмірне Акцентування колективності 20. Влада Розосереджена: стримування та противаги; консенсус; принципи антикрихкості Централізована: нічим не обмежена, часто довільна; принципи невразливості 21. Роль эліт Відповідальність перед суспільством Влада і отримання ренти; експлуатація 22. Відношення між державою та церквою Світська держава: церква повністю відокремлена від держави Релігія відіграє головну роль в житті громадянського суспільства 23. Взаємини статей В реальності рівності статей може і не бути, але це не протирічить рівності можливостей зокрема і системі цінностей в цілому У більшості аспектів життя жінка підпорядкована чоловікові; дискримінація геїв / лесбіянок 24. Народжуваність Кількість дітей повинно залежати від здатності сім'ї виростити їх і дати їм освіту Діти - це дар Божий; вони представляють собою господарський актив 14
 • 15. 15 Цінність Вплив / Демонстрація Механізм впливу Орієнтація на майбутнє Зосередженість на майбутньому, довгострокове планування, відкладання отримання задоволення на майбутнє Цілісна Візія розвитку, орієнтація на довгостроковий вплив, на фундаментальні зміни в освіті, вихованні, культурі Створення суспільного блага та гра з позитивною сумою Багатство - продукт суспільства і може бути збільшений разом (гра з позитивною сумою) Об’єднання зусиль бізнесу та держави, підприємців та громади Праця як нагорода та самовираження Принцип гармонії та самовідданості, "жити, щоб працювати», робити улюблену справу, націленість на результат та індивідуальна відповідальність; праця веде до багатства і духовного розвитку Приклад підприємців та митців на території, що займаються улюбленою справою, приклад співробітників, які бачать свою працю важливою, а клієнтів – головною цінністю Заохочення підприємництва Роль особистості та лідера, важливість інвестицій в себе та в творчість; нематеріальні ресурси в пріоритеті Малий та середній бізнес – головна рушійна сила на території Верховенство права / відраза до корупції Розумна законослухняність; корупція переслідується Cashless, охорона, безпека, гра за єдиними правилами для всіх без виключень Висновки команди проекту Приклади цінностей, на які опосередковано має вплив ВДНГ
 • 16. 16 Соціальний капітал - звід неформальних правил або норм, які поділяються членами групи і дозволяють їм взаємодіяти один з одним. [П’єр Бурдьє] Культурний капітал – надбання людини, що складається з набутих звичок, життєвих цінностей, вихованості, освіченості та здатності до самовдосконалення [Френсіс Фукуяма ] Економічний капітал Соціальний капітал Культурний капітал • Культурний капітал кожної окремої людини проектується на суспільство. Виникають взаємозв’язки між людьми зі схожими поглядами, люди починають отримувати «кредити довіри» • Люди об’єднуючись в групи починають обмінюватись думками, шукати однодумців для імплементації інноваційних ідей • Економічний капітал за рахунок інвестування в програми розвитку, дитячі садки, шкільні заклади та університети може в довгостроковій перспективі змінювати культурний капітал кожної окремої людини Культурний, соціальний та економічний капітал є тісно пов’язаними між собою
 • 17. 17 Розмір економічного капіталу напряму залежність від рівня розвитку підприємницької культури Кореляційний зв’язок між інноваціями та ВНП на душу населення Підприємництво та ВВП на душу населення сильно корелюють між собою • Інновації є основною рушійною силою економічного зростання, створення економічної доданої вартості та підвищення добробуту населення ВВП на душу населення Глобальнийіндекспідприємництва ВНП на душу населення Здатністьдоінновацій* • Розвиток підприємництва є основою сильного середнього класу і як наслідок демократичного суспільства • Новостворені МСП будуть одним з основних секторів створення робочих місць 0 20 40 60 80 100 120 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Україна 0 1 2 3 4 5 6 7 0 20000 40000 60000 80000 100000 Україна Джерело: WEF, World Bank, GEI, аналіз команди CIVITTA *Визначення WEF, співвідношення ліцензованих та нових винаходів
 • 18. 18 Інноваційний потенціал України гальмується низьким рівнем розвитку підприємницької культури Не зважаючи на те, що Україна посідає високі місця у рейтингу інновацій, науки і технології, кількості інженерів та висококваліфікованої робочої сили, а також найбільшим обсягом IT аутсорсингу в Центрально-Східній Європі… ... Україна займає лише 64 місце у Глобальному індексу підприємництва та значно відстає від інших країн регіону 1-ше місце Ринок аутсорсингу в Східній Європі 1-ше місце За кількістю інженерів у ЦСЄ та 4 місце в світі The Good Country Index ТОП 50 Найінноваційніші країни 13-те місце В науці та технологіях 2-ге місце Нація з найбільшою кількістю магістрів 64 місце у світі з 132 країн 34 місце у регіоні з 40 країн
 • 19. 19 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Можливість сприйняття Стартап навички Сприйняття ризику Зв'язки Підтримка соціуму Можливість формування… Сприйняття технологій Людський капітал Змагання Інноваційні продукти Інноваційні процеси Стрімке зростання Інтернаціоналіза ція Венчурний капітал Україна Європа Порівняння складових 0,67 0,67 0,63 0,62 0,44 0,42 0,42 0,4 0,39 0,28 0,27 0,24 0,19 0,04 Венчурний капітал Стартап навички Стрімке зростання Людський капітал Сприйняття технологій Інтернаціоналізація Зв'язки Можливість сприйняття Інноваційні процеси Інноваційні продукти Формування стартапів Змагання Підтримка соціуму Сприйняття ризику 0% 0% 0% 14% 10% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 22% Відсоток загальних зусиль задля покращення Глобального індексу підприємництва в Україні на 10 пунктів Зусилля, спрямовані на підвищення рівня сприйняття ризику та стимулювання підтримки підприємництва соціумом, матимуть найбільший вплив, на них варто сконцентрувати 100% зусиль. Українцям притаманні низький рівень сприйняття ризику та низька підтримка підприємництва соціумом Джерело: The Global Entrepreneurship and Development Institute, Global Entrepreneurship Index, 2016 Зосередивши зусилля на розвитку підприємницької культури, Україна може досягти рівня інших країн Європи
 • 20. 20 ВДНГ має можливість здійснювати вплив на формування та зміну цінностей Загальний підхід Поставити під сумнів існуючі цінності, вразити контрастом Показати приклад кращих цінностей та нових ролевих моделей, надихнути власним прикладом Дати людині можливість спробувати, почати діяти в парадигмі нових цінностей З організаційної точки зору ВДНГ має можливість впливати через наступні механізми: Події на території Створення можливостей для мережевих зв’язків Освіта нового зразка Контент, що генерує ВДНГ Демонстрація прикладів нової культури ВДНГ – модель майбутньої України 11
 • 21. Бажання здійснити комплексний вплив на культуру в світі втілюється у вигляді так званих культурних районів Міленіум парк (Чикаго): - виставкові площі, театр, фонтани, велоклуб, бізнес-центри та парк, - ~10 га, - ~25 млн людей/рік, - характерна пам’ятка (landmark) - Cloud-Gate. Район мистецтв (Даллас): - виставки, концерти, тематичні заходи, 25 ресторанів, 12 шопінг-центрів, 4 театри, 2 симфонічні філармонії, 8 будівель з виставковими площами, методистська церква, парк скульптур, - 28 га, - мільйони поціновувачів мистецтв з усього світу. Район культури (Гонконг): - променада та бамбуковий театр, фестивалі, концерти під відкритим небом, - 40 га, - відкрито у 2015, продовжується будівництво виставкових площ, театрів, ландшафту та інфраструктури району. Олімпійський парк (Лондон) - концерти, спортивні події, інноваційний хаб, великий бізнес центр, торгівельний центр, - 230 га, - побудований до літньої Олімпіади в 2012 році, - характерна пам’ятка (landmark) - спостережня башта ArcelorMittal Orbit . 21
 • 23. 23 Сутність ВДНГ є фундаментом для майбутнього • Лідируючий культурно- інноваційний центр • Простір для розвитку особистості, культурного зростання та дозвілля, атмосфера для формування ідей та розвитку талантів • Об’єднуюча територія, що створює нові національні цінності та спадок • Каталізатор зростання рівня культурного капіталу країни - інвестиція в процвітання та добробут майбутніх поколінь нації Територія розвитку особистості, співпраці та співстворення Імпульс для інноваційної економіки в Україні Рольова модель майбутнього для України Натхнення та здивування для світу Демонстрація нової культури у багатьох аспектах Місце для культурного розвитку, всебічного виховання та відпочинку Історичні функції Об’єднуюче місце Ворота в країну для іноземців Величне місце, що підсилює смисли Місце для відпочинку Демо-зона для найкращих ідей та продуктів Символ потужної економіки Сучасне призначення
 • 24. 24 Місія та Візія ВДНГ Місія: ВДНГ – національний культурно-інноваційний центр, що є моделлю кращого майбутнього України. Візія: ВДНГ – процвітаюче підприємство, культурно- інноваційна екосистема, що має мережеву інфраструктуру взаємопов’язаних громадських просторів, об’єктів сучасної освіти та мистецтва, виставкові потужності, забезпечує якісні умови для розвитку та відпочинку, сприяє підвищенню рівня культурного, соціального та економічного капіталу нації, створює спадок для наступних поколінь. Слоган: «Давайте майбутнє» «Let’s future»
 • 25. 25 Місія ВДНГ допоможе задовольняти сучасні потреби світу, України, міста Києва та найближчого оточення ВДНГ стане моделлю позитивних змін рівня соціального та культурного капіталу України, що сприятимуть прогресу, розвитку та впровадженню інновацій та нових технологій. Це допоможе: • підняти рівень підприємницької культури; • зупинити відтік мізків; • спонукати до розвитку інфраструктури для впровадження інновацій; • підвищити додану вартість українських продуктів та сервісів; • сприяти прискоренню темпу зростання ВВП. Україна Київ Голосіївський район ВДНГ вирішить завдання створення якісного парку та місця для дозвілля громади Голосіївського району ВДНГ стане фізичною екосистемою на мапі Києва, що надихає та комплексно сприяє підвищенню рівня соціального та культурного капіталу. На цілісній території будуть об’єднані громадські простори та об’єкти, що матиме суттєвий концентрований вплив на розвиток громади. Світ ВДНГ робитиме посильний вклад у пошук нових ідей, продуктів, талантів у вимірі світу. Проривні інновації суспільств з високим рівнем соціального та культурного капіталу змінюють світ та економіку країн.
 • 26. 26 Місія ВДНГ – сприяти зростанню рівня соціального капіталу України ЕКОНОМІЧНЕ ПРОЦВІТАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЦІННОСТІ ОКРЕМОЇ ЛЮДИНИ СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА ПРОЦВІТАЮЧЕ УСПІШНЄ СУСПІЛЬСТВО Рівень абстракції
 • 27. 27 Розвиток соціального та культурного капіталу відбуватиметься завдяки декільком основним функціям ВДНГ НАВЧАЙСЯ ТА СТВОРЮЙ ВІДНОВЛЮЙСЯ ТА НАДИХАЙСЯ Рівень функцій
 • 28. 28 З точки зору фізичної інфраструктури візія ВДНГ буде базуватися на двох основних групах кластерів ОСВІТНЬО- ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ КЛАСТЕРИ ДОЗВІЛЛЯ Рівень фізичної екосистеми
 • 29. 29 Інноваційні кластери об’єднують освітні та підприємницькі ініціативи, допомогають зв’язкам між ними, є прикладом для інших ЕКОНОМІЧНІ РУШІЙНІ СИЛИ ФІЗИЧНИЙ ВИМІР МЕРЕЖА КОНТАКТІВ ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ Бізнес- кампус Арт-кластер Експоцентр Конференції, конгреси Освіта Інноваційні стартапи Кафе та ресторани Готелі Підприємці Конференц зали Парк Арт- простори як місце Відкриті події Тренінги, майстер-класи Публічні простори Ресторани, кафе Освітні заклади Наявні інноваційні технології
 • 30. 30 Кластери дозвілля спрямовані на культурне збагачення та відновлення сил ФІЗИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ЯКІСТЬ ДОЗВІЛЛЯ КЛАСТЕРИ ДОЗВІЛЛЯ Концерти, фестивалі Активовані громадські простори Розваги Заходи для участі (марафони) Пам’ятки архітектури Безпека Комфорт / сервіси Унікальність об’єктів Атмосфера Парк Виставки Події Чистота Спортивні майданчики Музей Науки Етно- компонент Київські та національні традиційні свята
 • 31. 31 Інноваційні кластери Кластери дозвілля Візію буде реалізовано завдяки імплементації ключових ініціатив Перший музей науки в Україні, + музей тоталітаризму Новий EXPO 1 500 000 відвідувачів виставок Форум Історичні павільйони як арт-кластер Сучасні бізнес-кампуси для резидентів ВДНГ Зручні конференц-центри Можливості одночасно приймати 5000+ гостей Дитячий центр, школа нової моделі, філія університету з ТОП-100 200 тис. випускників за 35 років Спортивна інфраструктура Вистави та розваги 1 600 000+ відвідувачів на рік Фестивалі та концерти 500 000+ відвідувачів культурних подій Сучасний парк 1 400 000 відвідувачів на рік Центр робототехніки, сферичний кінотеатр, тощо проривна інноваційна технологія Відкриті майданчики для якісного дитячого та сімейного дозвілля
 • 32. 32 Всі елементи взаємопов’язані та працюють на реалізацію Місії НАВЧАЙСЯ ТА СТВОРЮЙ ВІДНОВЛЮЙСЯ ТА НАДИХАЙСЯ ЦІННОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ, ІДЕЇ, ТАЛАНТИ Дошкільна освіта Центр шкільної освіти Інноваційні хаби Університет Виставковий центр Якісні громадські місця Конференції Друзі Природа Мистецтво Відпочинок Економічна підтримка Спорт Музика Їжа Підтримуючі функції Прогулянки
 • 34. Необхідно дозволити зростання, проте зберегти історичний спадок, архітектурні та ландшафтні властивості • Центральну частину необхідно зберегти, адаптувати під нову програму, доповнити якісним громадським простором та ландшафтом • Північний кластер варто розвивати як освітній квартал • Південні кластери варто зберегти для майбутнього зростання. 16 Га FSI = 1.2 20 Га FSI = 1.025 Га FSI = 0.5
 • 35. Підготовча фаза: 2017 - 2018 Територію планується умовно поділити на декілька кластерів / зон Освітній та інноваційний кластер Експозиційний / Конференц кластер Кластер спорту та активного відпочинку Резерв для майбутнього розвитку, «зона активних розваг» Виставковий та діловий кластер Рекреація, «ворота до лісопаркової зони» Рекреаційна зона, ворота на ВДНГ Лісопарк
 • 36. Підготовча фаза: 2017 – 2018 Існуючі будівлі отримують нову програму, а громадські простори та ландшафт буде активовано для отримання моментального ефекту • Існуючі павільйони будуть задіяні як конференц-центри та сучасні культурні простори • Центральну площу та головний вхід буде оновлено завдяки стратегії place-making • Нові спільноти та ініціативи будуть залучені на ВДНГ Створення спортивної зони Рекреація, фестивалі Арт-резиденція Публічні простори Шоу / вистави Форум Сферичний кінотеатр Фуд-корт
 • 37. Фаза 1: 2018 – 2021 Нові будівлі створюються для розміщення нових функцій • Нові освітні хаби, університет споруджуються як продовження центрального простору, створюється новий експо-центр • Центральна площа оновлюється • В першому павільйоні відкривається Музей науки, в глибині парку створюється музей тоталітаризму • Розвивається мультифункціональна / експериментальна зона • Активація ландшафту та громадських просторів приваблює більше людей на територію Музей монументальної пропаганди Музей НаукиОсвітній та інноваційний кампус Публічні простори Експозиції та конференц центри Спортивна зона Новий експо- центр Бізнес кампус
 • 38. Фаза 2: 2022 – 2026 Інноваційний кластер відбудовується до повного потенціалу, новий конференц-центр стає новою знаковою будівлею • Побудовані всі будівлі освітнього та інноваційного кластеру • Додані Мультифункціональні громадські простори (бібліотеки, будинки догляду за дітьми, відкриті громадські будівлі) • Розвинуто нову паркувальну інфраструктуру для задоволення нових потреб в сполученні • Відкрито новий вхід на ВДНГ для активації центральної частини території • Новий конференц-центр разом з готелем стає новою знаковою будівлею для ВДНГ Освітній та інноваційний кампус Новий концерт-хол Конференц-центр на 5000 місць, готель Центр постійної освіти Паркінг Новий вхід зі сторони м.Іподром Нова внутрішня дорога
 • 39. Фаза 3: 2026 – 2036 Нові простори для інноваційної екосистеми додаються біля нового входу на ВДНГ • Нові громадські будівлі додаються поруч із головною Алеєю лип та взаємодіють з новим входом на територію Нові громадські будівлі Бізнес кампус
 • 40. Опція на майбутнє: 2036 – 2056 Нова мультифункціональна арена на 20 000 відвідувачів Мультифункціональна Арена
 • 41. Потужна економіка ВДНГ дозволить зберегти та розвинути лісопаркову зону, забезпечити покриття Інтернет
 • 42. Фізичний розмір та конфігурація ВДНГ надають можливості для розвитку багатьох видів спорту, в першу чергу - бігу
 • 43. Сучасний експоцентр дозволить проводити події світового рівня в неймовірному природному оточенні
 • 44. Реалізація Візії дозволить зберегти улюблене місце відпочинку для теперішніх та майбутніх поколінь киян
 • 45. Музей науки відкриє нові можливості для розвитку та розваг дітям та дорослим
 • 46. Надихаюче місце з унікальними властивостями та різноманітними функціями Примітка: будівлі зображені схематично
 • 47. Під час розвитку території буде застосовано декілька урбаністичних підходів та рішень Ландшафт + культурна спадщина + нові будівлі Зберегти цінну архітектуру, ландшафт та поєднати з сучасною атмосферою та дизайном. Дотримуватися масштабу архітектурних форм («масштаб людини») I поверхи - приваблива атмосфера, достатньо сонячного світла, місць для сидіння, зелених насаджень чи окремих рослин Переосмислення Адаптувати історичні павільйони до нових функцій з врахування їх античної архітектури (грецький, римський, вавілонський, єгипетський стилі), що створена вражати та надихати. Принцип концентрації В центрі - простір 24/7: взаємодія між старим та новим, подіями на відкритому просторі та у приміщеннях, зеленими зонами та будівлями. 47
 • 48. 48 Концепція розвитку передбачає розвиток велосипедних маршрутів та продумані паркінгові зони Приклад організації вело маршрутів Приклад організації трафіку та паркінгу
 • 49. Концепція розвитку включає зміну підходу до розбудови громадських просторів Формат головної площі: сучасний громадський простір з історичними будівлями на задньому плані Формат інноваційної площі: новий дизайн, рослини, місця для зустрічей Сучасні громадські місця, спроектовані для зручності людей в зонах нового будівництва 49
 • 50. Відкрита атмосфера громадських просторів, що взаємодіють з оточенням Ілюстрація – центр постійної освіти, на задньому плані - нові корпуси університету
 • 51. Основні урбаністичні рішення, щодо переосмислення павільйонів Додавання поверхів для розширення простору для підсобних приміщень (за виключенням головних залів) Зонування простору за допомогою скляних стін та штор Додавання проміжних поверхів (не в головних зонах) для розширення використовуваного простору Створення спеціальних об’єктів з новими функціями всередині існуючих павільйонів 51
 • 52. Історичні павільйони ВДНГ будуть переосмислені в межах статусу архітектурної пам’ятки Додавання нових конструкцій Розділення простору Новий вигляд Додавання нових поверхів Зразки світової практики 52
 • 53. Основні урбаністичні рішення, щодо громадських площ в центральній зоні ВДНГ Відновити фонтани, зробивши їх новими пам’ятками По-новому оформити асфальт Забезпечити достатню кількість місць для сидіння Створити затінок вдень та світло вночі Тимчасова бібліотека чи громадський павільйон змінюються щороку Простір для проведення подій Головними активаторами можуть стати кінотеатр під відкритим небом та величезні сходи Встановлення освітлення для підвищення рівня безпеки і надання нового характеру 53
 • 54. Громадські простори набувають нові смисли та функції завдяки влучним інтервенціям На ілюстрації – інсталяція навколо головного фонтану, що вміщує інфопоінт, локації для фотографування, на які можна залізти, місця для зустрічей та відпочинку
 • 55. Вигляд головної площі ВДНГ потребує вдосконалень, але її історичний зовнішній вигляд залишиться без змін Місця для сидіння та зустрічей Освітлення Перголи Кольорова підлога Зразки світової практики 55
 • 56. Простір для подій і експериментів матиме багато- функціональне обладнання Інтерактивні лави Кінотеатр під відкритим небом Павільйон орієнтир Спланований публічний простір Зразки світової практики 56
 • 57. Основні урбаністичні рішення, щодо побудови освітньо- інноваційного кластеру та зони майбутнього будівництва Нові будівлі споруджуються між існуючими павільйонами Функціональність нижнього поверху активує громадський простір Вулиці безпечні для пішоходів та велосипедистів Масштаб будівель пропорційний людському зросту: розділені фасади, різна висота Вздовж липової алеї - ряд будівель культурно- соціального призначення Конференц-центр – нова пам’ятка архітектури Компактна щільна сітчаста забудова ділового району 57
 • 58. Нові будівлі публічних просторів продовжують закладену гармонію, але не намагаються принизити велич архітектурних пам’яток
 • 59. Інноваційний кластер матиме велику кількість активованих громадських місць Старе та нове Активовані перші поверхи Громадська бібліотека Зручність для пішоходів Зразки світової практики 59
 • 60. 60 Корпуси університету та громадські будівлі можуть стати новими знаковими будівлями для ВДНГ Датський павільйон, Шанхай Ельбська філармонія, Гамбург Будівля опери, Сідней Рок музей, Роскілле, Данія Зразки світової практики 60
 • 61. Основні урбаністичні рішення, щодо розвитку спортивного кластеру Розвиток програми активного відпочинку Спорудження трибуни для спостереження за іграми на вулиці Використання існуючих будівель за іншим призначенням. Пофарбовані стіни надають будівлі нового характеру Зосередження всіх спортивних об’єктів в одній зоні 61
 • 62. Спортивний кластер буде створений поруч із лісом та буде взаємодіяти з оточуючими будівлями Зручність для всіх вікових груп Різне обладнання Трибуни Переосмислення існуючого Зразки світової практики 62
 • 63. Основні урбаністичні рішення, щодо вдосконалення лісопаркової зони Покращення видимості – прибирання непотрібних чагарників, збагачення різноманітності та якості насаджень Створення місць для сидіння та відпочинку Встановлення освітлення для підвищення рівня безпеки Прокладання маршрутів до всіх частин ВДНГ Зменшення заасфальтованих ділянок та створення «м’якої» поверхні Липова алея – головний бульвар ВДНГ 63
 • 64. Парк ВДНГ повинен бути привабливим, комфортним та безпечним Чітка видимість Велика кількість місць для сидіння Сонце та затінок М’яка поверхня Зразки світової практики 64
 • 65. В лісі можна встановити художні пам’ятки, створити маршрути та островки відпочинку Шляхи та маршрути Островки відпочинку Прогулянки по верхівках дерев Об’єкти мистецтва Зразки світової практики 65
 • 67. 67 Амстердамський музей наук “NEMO” Центр науки “Коперник”Науковий центр “At-Bristol” Приклади наукових музеїв у світі • виставкові площі, • лабораторії, • театр, • виставки, • презентації, • публічні лекції. • площа: 5 000 кв.м • відвідувачів за 2015 рік: 590 000 • ціна квитка: 15 євро • планетарії, • екологічний науковий центр з тваринами, • спеціальна програма для школярів, • популяризація відновлювальної енергетики. • 60 000 учнів щороку • ціна квитка: дорослий 16 євро, дитячий 10 євро • планетарій, • шість тематичних виставок, • лабораторії, • конференц-центр, • художня галерея, • експериментальна станція, • майстерні. • площа: 15 000 кв.м • відвідувачів за 2015 рік: 1 153 850 • муніципальне, державне та донорське фінансування • ціна квитка: 6,5 євро
 • 68. 68 Незважаючи на високу популярність музеїв науки по всьому світу, в Україні досі немає гідних аналогів Кількість відвідувачів Близько 120 000 людей в рік Рівень експозиції Середній Площа Близько 2000 кв.м. Приклад в Україні Амстердамський музей наук “NEMO” Площа 5000 кв.м. Кількість відвідувачів 590 000 людей в рік Рівень експозиції Високий
 • 69. 69 ВДНГ – ідеальна локація для будівництва музея науки • Цільові аудиторії музеїв науки порівнюють з аудиторією аквапарків • В Києві кількість відвідувачів 1 аквапарку в середньому складає 1 млн осіб на рік • 300 млн в рік - відвідувачі музеїв науки в світі • Індустрія музеїв науки в Європі зросла на 29% в період з 2009- 2015 рр. та продовжує рост • акценти на ціннісне збагачення, • надихання на розвиток і зміни на краще • позитивні емоції Чому в Україні необхідно будувати Музей науки • Унікальна іконічна архітектура павільйона номер 1 (побудова нового аналогу коштувала би приблизно 15 млн. євро) • Будівництво музею в новій будівлі займе більше часу і значно збільшить період повернення інвестицій • Наявність сукупніх активностей навколо активує територію і залучить більшу кількість людей до музею • Розташування в серці території – гарний новий зміст центру ВДНГ Чому на ВДНГ
 • 70. 70 При наявності фінансування доцільне будування великого музею науки Без розширення павільйона Capex undiscounted EURk 4 056 NPV (equity)* EURk 2 011 IRR (equity)* % 40% ROI % 99,8% Payback period (equity) years 6,2 VDNG profit** EURk 790 Розширення до 8000 кв.м. Capex undiscounted EURk 9 982 NPV (equity)* EURk 4 712 IRR (equity)* % 39% ROI % 92,6% Payback period (equity) years 8,6 VDNG profit** EURk 1 258 * Після використання боргу ** Починаючи з 2019 року Комісія ВДНГ складається з орендної плати за землю та 40% маржи з комунальних послуг починаючи з 2019 року Проміжні висновки  Треба мати статичну та динамічну експозицію  Є можливість зробити павільйон історії космонавтики  Інвестиційні затрати становлять 2500 евро за кв.м.  Динамічна експозиція займає 700 кв.м. та має мінятися кожні півроку  Статична експозиція має мінятися кожні 6 років  Ми припускаємо 275 тис. відвідувачів в 2019 році при умові реконструкції 1 павільйону  За умови розширення территорії 1 павільйона ми очікуємо 625 тис. відвідувачів в 2022 році
 • 72. 72 Мультифункціональна арена в Україні повинна концентруватися на концертній діяльності 3% Їжа 57% Спорт 14% Інше* 2% 10% 14% Сімейні шоу Концерти Реклама Чому потрібно будувати арену Джерела доходу * Інше – паркінг, оренда комерційної нерухомості, політичні заходи, одруження Конкуренти В Україні зараз немає жодної мультифункціональної арени Палац спорту потребує ремонту та розширення Олімпійський має високу вартість оренди Пропозиція Кількість концертів та музичних заходів в Києві зростає Іноземні музичні гурти бажають їхати до України Потрібне місце для міжнародних турнірів з баскетболу, хокею, боксу Попит В Києві висока кількість відвідувачів музичних заходів Міжнародні спортивні турніри підвищать популярність арени та залучать більше людей для супутніх заходів
 • 73. 73 Які заходи можна проводити на арені? Концерти Спортивні заходи Суспільні події Сімейні шоу
 • 74. 74 Порівняння можливих опцій будівництва Велика Мала Розмір 40 000 кв.м. 20 000 кв.м. Вартість побудови 55 млн. євро 30 млн. євро Максимальна місткість 20 000 – концерти 15 500 – спорт. заходи 12 500 – концерти 10 000 – спорт. заходи Приклади у світі Жальгіріс-Арена, Каунас, Литва Сіменс Арена, Вільнюс, Литва Плюси Можливість проводити міжнародні турніри та великі концерти Вищий відсоток заповнюваності, швидший період повернення інвестицій Мінуси Більшість музикальних заходів не потребує такої великої місткості Неможливість проведення фіналу міжнародних спортивних турнірів та великих концертів
 • 75. 75 Будівництво арени можливо тільки при забезпеченні необхідної кількості концертів Велика Мала NPV (FCFF) ** EURk 54 745 NPV (FCFF) ** EURk 52 651 IRR (FCFF) ** % 25,4% IRR (FCFF) ** % 31,2% Discounted payback period (FCFF) years 9,6 Discounted payback period (FCFF) years 7,4 VDNG commission* EURk 26 830 VDNG commission* EURk 24 555 NPV (FCFE) EURk 58 930 NPV (FCFE) EURk 52 099 IRR (FCFE) EURk 41% IRR (FCFE) EURk 54% Discounted payback period (FCFE) EURk 8,1 Discounted payback period (FCFE) EURk 5,6 • На ВДНГ має сенс будувати тільки малу арену ( 20 000 кв. м.) та концентруватися на концертах та музичних заходах • У таблиці нижче наведені результати нашого Аналізу, з урахуванням використаних в даному Кейсі припущень і обмежень Проміжні висновки * 5% з обороту починаючи з 2021 року та 40% маржи з комунальних послуг починаючи з 2019 року ** Без використання боргу в структурі фінансування
 • 77. 77 Сфера ділового туризму в світі зростає, тому у перспективі в Україні слід побудувати Конгрес-центр світового масштабу Сучасні конференц-центри будують в комплексі із експо-центрами, концертними залами, галереями, спортивними майданчиками, готелями, ресторанами та іншою інфраструктурою. В Україні витрати на діловий туризм зростають на 6,2% щорічно Середня заповненість івент-холів та конференц-центрів у Києві 55% $ 1,2 трлн. витрати на діловий туризм в світі у 2015 $ 1,6 трлн. прогноз щодо витрат на діловий туризм в світі у 2020 Чому в Україні необхідно будувати Конгрес-центр • павільйони розташовані поруч один з одним; є вся необхідна інфрастуктура • 4 павільйони з різними за розміром залами та плануванням • іконічна архітектура розташована в парку • територія цінностей; безпечний район в Києві • зручне розташування в місті, легка доступність на метро та автомобілем Чому на ВДНГ
 • 78. 78 Світові тренди ділового туризму прямо впливають на локації для проведення ділових заходів та зустрічей Місце, яке буде корисним і цікавим як для самого заходу, так і для окремих його учасників Більшість знайомств та важливих розмов відбувається у фойє; Між павільйонами, приміщеннями та кімнатами має бути вільна циркуляція, щоб різні учасники заходу постійно стикались один з одним Конференц-центр, що складається з приміщень різного типу та розміру, що можуть бути одночасно використані окремо або в єдиному комплексі для різних заходів та подій Простір, що легко трансформується та адаптується під вимоги конкретного заходу Основні світові тренди індустрії MICE:  глобалізація  скорочення ресурсів  урбанізація  різноманітність  технологічність  сталий розвиток  мобільність  безпека Адаптивність простору Багатофункціональність Унікальна локація Великі фойє та простори циркуляції
 • 79. 79 ВДНГ зможе запропонувати рішення, що відповідають сучасним трендам та найкращій світовій практиці Багатофункціональність Адаптивність просторуУнікальна локація Великі фойє та простори циркуляції
 • 80. 80 Аналіз конкурентного середовища в Києві виявив велику кількість малих та середніх конференц-залів. Великі комплекси • Великі виставкові центри (3 в Києві) • Спеціалізований комплекс (1 в Києві – КВЦ Парковий) • Палац Україна (3 615 місць) Мала більше 1000 осіб Середні конференц-зали • Спеціалізовані комплекси • Готелі • Бізнес-центри • Хаби • Кінотеатри Достатня 100 - 1000 осіб Малі конференц-зали • Готелі • Бізнес-центри • Ресторани • Хаби Велика (більше 500) до 100 осібМісткість Кількість в Києві Цінова політика Вид Особливості Велика кількість окремих маленьких конференц-залів різної якості та цінових категорій • Існує лише декілька спеціалізованих комплексів для заходів на більше 1000 осіб (КВЦ Парковий, Стерео Плаза); • виставкові центри більше обладнані для торгових виставок, ніж для проведення конференцій Спеціальзованих конференц- центрів такого розміру мало, тому використовуються холи готелів, кіно-зали та актові зали В середньому по Києву від 5 до 7 грн./година за 1 м2 (без урахування КВЦ Парковий) Зараз у ВДНГ є можливості конкурувати на ринку конференц-холів середніх за розміром... Приклади Fedoriv Hub Ramada Encore КВЦ Парковий ... але в перспективі слід фокусуватись на ринку великих Конференц-центрів, яких не вистачає в Києві, щоб мати можливість приймати міжнародні конференції та заходи.
 • 81. 81 Фінансові показники можливого плану розвитку З коридорами Investment Cost EUR, k 2 773 NPV (Equity) EUR, k 6 082,3 IRR (Equity) % 40 % ROI % 243 % Payback period (Equity) years 6,0 Без коридорів Investment Cost EUR, k 2 099 NPV (Equity) EUR, k 6 583,6 IRR (Equity) % 47 % ROI % 348 % Payback period (Equity) years 5,0 Проміжні висновки • Конференц-центр складається з павільйонів 2, 4, 6, 8 і 22 • В модель закладено динамічне збільшення кількості заходів, з максимальним навантаженням в 52% заповнення всіх п’яти павільйонів • У таблиці нижче наведені результати нашого Аналізу, з урахуванням використаних в даному Кейсі припущень і обмежень
 • 83. 83 Цільові аудиторії ВДНГ станом на 2030 рік Хто вони: переважно бізнесмени та професіонали вузькоспеціалізованих галузей Середній вік: 35 Потік: ~1,5 людей на рік Що використовуватимуть на ВДНГ: кафе, бари, готелі РезидентиВідвідувачі Хто вони: жителі прилеглих районів та спортсмени-любителі Середній вік: всі вікові групи Потік: ~1,5 людей на рік (до 10% - діти, до 15% - спортсмени) Що використовуватимуть на ВДНГ: кафе, бари, спортивну інфраструктуру, культурні заходи, музеї, розваги Хто вони: поціновувачі сучасних, організовані групи школярів, туристи Середній вік: всі вікові групи Потік: ~1,5 людей на рік Що використовуватимуть на ВДНГ: кафе, бари, конференц- центри, розважальну інфраструктуру, розваги Хто вони: переважно працівники середніх та великих компаній Середній вік: 32 Потік: до 15 тис працівників Що використовуватимуть на ВДНГ: кафе, бари, готелі, спортивну інфраструктуру, конференц-центри, експо центри, розваги Хто вони: студенти магістерських та бакалаврських програм, MBA Середній вік: 21 Потік: до 10 тис студентів Що використовуватимуть на ВДНГ: кафе, бари, конференц- центри, спортивна інфраструктура, музеї, культурні заходи, коворкінги, розваги Хто вони: креативні індустрії Середній вік: 26 Потік: до 1 тис. людей Що використовуватимуть на ВДНГ: кафе, бари, конференц- центри, спортивну інфраструктуру, музеї, культурні заходи, коворкінги Експозиційний кластер Студенти Арт-кластер Відвідувачі конференцій та експо Відвідувачі паркової зони та розваг Відвідувачі культурних заходів та музеїв
 • 84. 84 Модель 360 Тех-кластер Освіта Виставки і конгерси Культура Парк Спорт Тех-кластер Освіта Виставки і конгреси Культура Парк Спорт Тех-кластер Освіта Виставки і конгреси Культура Парк Спорт Тех-кластер Освіта Виставки і конгреси Культура Парк Спорт Зима Весна Літо Осінь Бізнес-кампус Бізнес-кампус Бізнес-кампусБізнес-кампус
 • 85. 85 Модель 24/7: Будні та вихідні 5 5 53 3 3 0 1 2 3 4 5 Тех-кластер Освіта Виставки і конгреси Культура Парк Спорт 1 3 2 5 5 5 0 1 2 3 4 5 Тех-кластер Освіта Виставки і конгерси Культура Парк Спорт Будні Вихідні Виставки і конгреси Бізнес-кампус Бізнес-кампус
 • 86. 86 Буде створено збалансовану екосистему, що працюватиме на реалізацію Візії Кластер дозвілля Інноваційний кластер Арт-резиденції Парк Громадські будівлі Фуд-корт Гнучкі можливості для співпраці та співстворення Виставка досягнень; стимулювання як внутрішнього бізнесу, так і експорту Налагодження міжнародних зв’язків; обмін ідеями, знаннями, досвідом Забезпечення резидентів ВДНГ можливостями для спорту, пропагування здорового способу життя Надання резидентам ВДНГ послуг догляду за дітьми Система здорового харчування для відвідувачів та резидентів ВДНГ Перший та єдиний в Україні Музей науки; один з головних “attraction points”. Інші музеї Багатофункціональна арена на 20 тис. ос. для проведення спортивних, культурних та розважальних подій Забезпечення експо-кластеру та підприємців інноваційними офісами Надання високоякісної освіти для дітей та молоді, а також підвищення кваліфікації спеціалістів
 • 87. 87 Пропорції програмування для інноваційного бізнесу у 2036 році Місце роботи або ціль візиту % Кількість відвідувань в рік, тис. Акселератор 1% 100 Освітній кластер 32% 2 300 Окремі лекції, курси 5% 350 R&D центри 6% 450 Інновацій кластер 30% 2 000 Експо 21% 1 500 Конференції 5% 300 Усього 100% 7 000* Загальна кількість резидентів ВДНГ – 20 тис. осіб Загальна кількість разових відвідувачів ВДНГ для роботи/навчання в рік – 1,2 млн. осіб * Загальний потік людей в рік для роботи/навчання ** Показники округлені Для порівняння ВДНГ з іншими схожими локаціями та підрахунків слід виокремлювати резидентів ВДНГ, які будуть працювати/навчатись на постійній основі, та разових відвідувачів окремих подій.
 • 88. 88 Близько 4 мільйонів людей відвідає ВДНГ у цілях дозвілля та відпочинку y 2036 році Діяльність / ціль візиту ВДНГ % Кількість відвідувань, тис. Піша прогулянка 25% 1 000 Релаксація 12% 400 Вигул домашніх тваринок 2% 70 Активний відпочинок (біг, велосипед, тощо) 6% 200 Малювання/фотографування 2% 70 Пікнік 3% 100 Розваги 23% 800 Концерти/фестивалі 23% 800 Музей Науки 23% 800 Музей Тоталітаризму 6% 200 Харчування 50% 2 000 Загальна кількість відвідувачів ВДНГ для дозвілля в рік – 4 млн. осіб *Примітка: загальний відсоток відвідувань більше 100, тому що більшість відвідувачів (більше 60%) будуть мати більше двох цілей відвідання ВДНГ ** Показники округлені
 • 89. 89 Ділова активність займатиме більшу частину в структурі доходів ВДНГ 60 30 30 2021 50 2026 120 160 40 90 2056 20 2021 14 2026 5 2056 11 19 7 4 3 4 7 +66% +64% Оборот на ВДНГ, млн. євро Дохід ВДНГ, млн. євро Кластер дозвілля Інноваційний кластер Примітка: графіки мають різний масштаб
 • 90. 90 Бізнес кампуси займають найбільшу частину в структурі доходу ВДНГ в інноваційному кластері 8 16 60 2026 60 35 1 14 2021 30 2056 +104% 120 46 2 129 25 Освітній кластер Експоцентр Паркінг Бізнес кампуси 2056 +92% +94% 14 2 2 2021 2 6 4 2 4 2026 7 2 1 1 1 1 1 Оборот на ВДНГ, млн. євро Дохід ВДНГ, млн. євро Примітка: графіки мають різний масштаб
 • 91. 91 Дохід та частка ВДНГ від кластеру дозвілля та підтримуючих функцій 8 7 2056 +45% 13 5 40 7 +33% 20262021 3 4 64 6 30 8 2 6 5 620 ГотельРозваги Конференц-центрМузей науки Фудкорт 1,4 0,5 4,0 1,1 3,0 0,3 0,5 0,2 0,4 0,8 1,2 2021 0,6 +32% +22% 2056 0,5 1,0 1,5 2026 5,0 1,4 0,6 Оборот на ВДНГ, млн. євро Дохід ВДНГ, млн. євро Примітка: графіки мають різний масштаб 1
 • 92. 92 ВДНГ отримує можливість реінвестувати у розвиток +65% +66% 3 2021 7 2 1 4 2026 11 3 1 7 2056 19 4 12 Реінвестиції Податки Витрати Розподіл доходів ВДНГ, млн. євро В період з 2021 по 2056 роки ВДНГ зможе реінвестувати у власний розвиток від 3 до 12 млн. євро кожного року. Це, в свою чергу, дозволить ВДНГ будувати від 3 до 12 тис. кв. метрів на рік соціальних та культурних об'єктів або облагороджувати від 7,5 до 30 га кожного року.
 • 93. 93 ВДНГ впливатиме на якісну зміну культури на всіх рівнях Підприємницька культура Культура освіти Інноваційна культура Культура дозвілля Культура спорту Культура розваг Відкрите мистецтво … через створення нового контенту, посилення обізнаності та створення прикладів для натхнення … завдяки залученню в екосистему найкращих ініціатив в освіті, відкриття філії університету з топ-100 світового рейтингу … через створення нових громадських просторів та культурних хабів, що стають майданчиком для творчості та співпраці … через зміну звичок за рахунок дозвілля нової якості, що працює як культурне продовження інноваційної екосистеми … через пропаганду здорового образу життя та надання можливостей для зайнять спортом … через організацію фестивалів та концертів передового формату … завдяки якому інноваційна екосистема буде відкриватись в світ та масову культуру
 • 95. Підхід до імплементації Імплементацію концепції буде поділено на окремі бізнес- кейси: • що відповідають Концепції, • економічно доцільні, • до втілення професіоналами у відповідних галузях як то: • Новий виставковий центр, • Музей Науки, • Конференц-центр, • Мультифункціональна арена тощо Кожен окремий кейс буде доступний для реалізації інвесторами Інвестиції складуть 170-350 млн. євро в наступні 30 років та потребують відповідного механізму захисту інтересів інвестора. ВДНГ пропонує безпечність інвестицій в рамках закону: • оренди; • концесії; • спільної діяльності (за принципом «Build-Operate- Transfer») що розраховані на довгий термін окупності (5-30 років). При цьому захищена цілісність державних активів. Весь проект буде реалізовано окремими ініціативами, що робить ВДНГ антихрупкою системою. Кожна ініціатива відповідатиме єдиній концепції. Громадські простори навколо кожного об’єкту будуть вдосконалені за рахунок кожного окремого бізнес- кейсу. Прибуток від діяльності ВДНГ спрямовуватиме на розвиток парку та інфраструктури. Окремі кейси Захищені інвестиції Єдиний концепт
 • 96. 96 6 ключових зацікавлених сторін повинні працювати на ВДНГ разом задля досягнення “великої цілі” РольВигоди КИЯНИ • Підтримка змін • Попит на рішення влади, спрямовані на розвиток ВДНГ • «Громадяни ВДНГ» • Громадські ініціативи ПІДПРИЄМЦІ • Збагачення ресурсів у R&D • Заснування спільних проектів • Перший клієнт для впровадження інноваційних рішень ІНВЕСТОРИ • Професійне ангельське інвестування • Розвиток та підтримка впливових інвесторів СПІЛЬНОТА ОСВІТИ • Стимулювати та підтримувати підприємництва на базі університету • Розробка розширених інкубаційних програм УРЯД • Промоція спільного довгострокового бачення підприємництва • Продовжувати стимулювати стале бізнес середовище МІЖНАРОДНА СПІЛЬНОТА • Приносити додаткові ресурси та міжнародний досвід • Промоція України закордоном • Місце для дозвілля • Якісний парк • Активний відпочинок • Освітня інфраструктура • Доступ до інновацій та можливість для підвищення ефективності • Нові інноваційні офіси та екосистема • Доступ до найкращих стартапів, набільш підготовлених команд та найкращих талантів • Екосистема для інвестицій • Доступ до найкращих талантів • Екосистема для налагодження кращої співпраці з бізнесом • Зростання ВВП та податкових надходжень • Модернізація важливих секторів економіки • Рольова модель для України в цілому • Площадка для створення та розвитку екосистем