SlideShare a Scribd company logo
LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 1
1. Voorwoord
Een nieuw seizoen gaat straks van start of is intussen al aan de gang.
FC Landen wil u alvast danken omdat u de taak van afgevaardigde van een jeugdteam wil opnemen. Dit
document moet een houvast bieden aan de al meer ervaren afgevaardigde, maar ook, voor de mensen
die hun eerste stappen willen zetten, duidelijkheid scheppen over de taken van een afgevaardigde.
De club beschouwt de functie van afgevaardigde als een belangrijke schakel in zijn werking. Als
afgevaardigde bent u immers het eerste aanspreekpunt tussen ouders en club.
Vragen van ouders die verband houden met de clubwerking (trainingen, wedstrijden, events…) zullen
dus mogelijkerwijze bij u terechtkomen. U bent met andere woorden de eerste contactpersoon van uw
ploeg. Vragen waarop u niet meteen het antwoord weet, kunt u doorspelen aan de trainer, die op zijn
beurt contact kan opnemen met de betrokken bouwcoördinator.
Voor een goede gang van zaken vraagt de club dat de afgevaardigde, net als spelers en trainers,
bepaalde principes naleeft:
 FC Landen wenst dat elk lid zich houdt aan de regels die de KBVB heeft vastgelegd en die te
vinden zijn op de website van de Voetbalbond (bondsreglement).
 Daarenboven vraagt FC Landen aan elke trainer en afgevaardigde het "fair play charter" te
respecteren, met name de 8 principes van respect:
1. Respect voor de spelregels
2. Respect voor de scheidsrechters en de officials
3. Respect voor je eigen club
4. Respect voor de tegenstrever
5. Respect voor je medemaats
6. Respect voor alle collega voetballers
7. Respect voor de supporters van andere ploegen
8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs
 Tevens verwijst de club naar de reglementering van de Panathlonverklaring die door de Raad
van Beheer werd ondertekend op 16/10/2006. Ook die reglementen dienen te allen tijde
gerespecteerd te worden.
Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Beheer en goedgekeurd door de jeugdcel. Dit
reglement kan gewijzigd worden. Bij wijziging volgt er kennisgeving via e-mail en wordt de wijziging
besproken in de eerstvolgende jeugdvergadering.
De afgevaardigde kent de "missie en visie" van de jeugdopleiding van FC Landen (visie jeugd).
Elke afgevaardigde leest, bij het begin van elk seizoen, dit reglement en houdt zich aan deze regels. Hij
tekent dan ook voor ontvangst en lezing van dit document.
LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 2
2. Algemeen
De afgevaardigde:
 sluit zich, indien nog niet gebeurd, bij de club aan en vult daartoe het lidmaatschapsformulier in
(verkrijgbaar via jeugdsecretaris Guy Bartholomé of gerechtigd correspondent Tanja Verbeelen)
 draagt mee zorg voor een vlotte informatiedoorstroming. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt
tussen ouders en trainers en stelt zich hierin neutraal op. Omgekeerd is hij/zij desgevraagd ook
een schakel in de communicatie vanuit de club naar ouders en spelers
 helpt in dat verband, bij aanvang van het seizoen, desgevraagd alle nuttige contactgegevens
(telefoon- en gsm-nummers, e-mailadressen) verzamelen
 gaat discreet om met eventuele kritiek (sportief en/of extrasportief). Bij problemen die niet
meteen kunnen worden opgelost, geldt volgende doorverwijzing: afgevaardigde > trainer >
bouwcoördinator > tvjo
 staat mee in voor een goed beheer van de clubkleding: aansporen tot het naleven van de door
de trainer gevraagde dresscode en eventuele verloren kledij verzamelen en opvolgen
 ziet er mee op toe dat de huisregels in verband met fairplay, correcte omgangsvormen
enzovoort worden nageleefd (http://www.fclanden.be/clubinfo/ethiek-en-fairplay/)
 laat de club niet in de kou staan als om zijn medewerking wordt gevraagd bij bepaalde
evenementen die de club naar jaarlijkse traditie organiseert
3. Taken bij trainingen
Desgevraagd door de trainer helpt de afgevaardigde:
 doelen klaarzetten vóór de training of wegzetten ná de training (U6-U13)
 toezicht houden in de kleedkamer bij het omkleden of het douchen, met aandacht voor respect
voor eigen en andermans spullen alsook voor de infrastructuur
 formulieren voor evenementen e.d. uitdelen en opvolgen
 spelers met een kwetsuur de eerste zorg verstrekken (ehbo-koffer in ehbo-lokaal)
4. Taken bij wedstrijden
a. AANDACHTSPUNTEN
De afgevaardigde
 heeft een voorbeeldfunctie en gedraagt zich dan ook voorbeeldig bij de wedstrijden, zowel ten
opzichte van de eigen spelers als de tegenstrever en de scheidsrechter
 meldt tijdig als hij een keertje niet op een wedstrijd aanwezig kan zijn, zodat afspraken kunnen
worden gemaakt om zijn taak over te nemen
 begeleidt maar coacht niet, aangezien dit de verantwoordelijkheid van de trainer is
 verzamelt in samenspraak met de trainer de gegevens van de eventuele betere spelers bij de
tegenstrever
 heeft op de bank de waterzak en de ehbo-set bij de hand
 dient de eerste zorg toe en begeleidt een gekwetste speler desnoods naar de arts of het
ziekenuis
 heeft het ongevalsaangifteformulier bij
LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 3
b. THUISWEDSTRIJDEN
i. Voor de wedstrijd
De afgevaardigde
 vangt mee de spelersgroep op en ziet toe op correct gedrag in gang en kleedkamer
 verzamelt de identiteitskaarten (vanaf U12)
 vult het digitale wedstrijdblad in
 wijst de bezoekende ploeg bij aankomst de kleedkamer en verwijst hun afgevaardigde naar het
bureel voor het invullen van het digitale wedstrijdblad
 zorgt voor gevulde drankkannen en plastic bekers (beschikbaar in bureel), ook voor de
tegenstrever
 ontvangt de scheidsrechter en bezorgt hem de wedstrijdbal
 verzamelt eventueel de waardevolle voorwerpen (bij verlies of diefstal is de club niet
aansprakelijk)
ii. Tijdens de wedstrijd
De afgevaardigde
 draagt de witte band
 waakt mee over de fairplay tegenover scheidsrechter, tegenstrever en supporters
 vangt gekwetste spelers op (ehbo-setje in wedstrijdnet + uitgebreide koffer in ehbo-lokaal)
 houdt een reservebal ter beschikking
 houdt een oogje op de reservespelers en zorgt dat zij passende kleding dragen bij koud en/of
nat weer en voldoende drinken bij warm weer
 houdt de doelpunten en de vervangingen bij, zodat de trainer deze kan verwerken in de
trainerssoftware CoachAdmin
iii. Tijdens de rust
De afgevaardigde
 begeleidt de ploeg mee naar de kleedkamer
 biedt de scheidsrechter iets te drinken aan
 houdt toezicht op materiaal (trainingvesten, regenjasjes, drinkbussen en bidonrek)
 zorgt bij warm weer voor extra water, ook voor tegenpartij
iv. Na de wedstrijd
De afgevaardigde
 begeleidt de ploeg mee naar binnen of helpt desgevraagd doelen wegzetten
 houdt toezicht bij douchen en omkleden (bvb maximaal 15 min.)
 haalt bij de scheidsrechter een afdruk van het digitale wedstrijdblad op en bezorgt een kopie
aan de tegenstrever
 bezorgt de identiteitskaarten terug alsook eventuele waardevolle voorwerpen
 verlicht de taak van de poetsploeg door de kleedkamer proper achter te laten (afval in
vuilnisbak, kleedkamerbanken en kapstokken leeg)
 begeleidt de spelers in groep naar de kantine, waar zij hun voetbaltassen ordentelijk wegzetten
en gezamenlijk en in clubkleding aan tafel gaan
 ziet er mee op toe dat ook de tegenstrever drank en versnapering heeft
 biedt de scheidsrechter te drinken aan en/of nodigt hem mee uit aan de koffietafel
LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 4
c. UITWEDSTRIJDEN
i. Vertrek
De afgevaardigde
 is tijdig aanwezig op de plaats van samenkomst
 ziet er mee op toe of alle spelers aanwezig zijn en de gevraagde clubkleding dragen
 doet navraag of iedereen in het bezit is van zijn identiteitskaart (vanaf U12)
 kijkt na of iedereen vervoer heeft (volgens de wetgeving over het vervoer van kinderen)
ii. Aankomst
De afgevaardigde
 ziet er mee op toe dat de spelers zich in groep, in clubkleding en op een rustige manier naar de
kleedkamers begeven
 meldt de aanwezigheid van zijn ploeg en doet navraag naar de kleedkamer
 verzamelt de identiteitskaarten (vanaf U12)
 vult het digitale wedstrijdblad in
 verzamelt de drinkbussen in de bidonrek
 verzamelt eventueel de waardevolle voorwerpen (bij verlies of diefstal is de club niet
aansprakelijk)
iii. Tijdens de wedstrijd
De afgevaardigde
 draagt de tricolore band
 waakt mee over de fairplay tegenover scheidsrechter, tegenstrever en supporters
 vangt gekwetste spelers op (ehbo-setje in wedstrijdnet)
 houdt een oogje op de reservespelers en zorgt dat zij passende kleding dragen bij koud en/of
nat weer en voldoende drinken bij warm weer
 houdt de doelpunten en de vervangingen bij zodat de trainer deze kan verwerken in de
trainerssoftware CoachAdmin
iv. Na de wedstrijd
De afgevaardigde
 begeleidt de ploeg mee naar binnen
 houdt toezicht bij douchen en omkleden (bvb. max. 15 min.)
 haalt eigen kopie van het digitale wedstrijdblad op
 bezorgt de identiteitskaarten terug alsook eventuele waardevolle voorwerpen
 ziet er mee op toe dat de kleedkamer proper wordt achtergelaten (afval in vuilnisbak,
kleedkamerbanken en kapstokken leeg, lichten gedoofd)
 begeleidt de spelers in groep naar de kantine, waar zij hun voetbaltassen ordentelijk wegzetten
en gezamenlijk en in clubkleding aan tafel gaan
 ziet er mee op toe dat iedereen vervoer heeft voor de terugrit
LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 5
5. Kennisneming
Dit reglement wordt bij aanvang van het seizoen via mailing ter beschikking gesteld van de
jeugdafgevaardigde en tevens gepubliceerd op de website van de club. Aldus wordt elke
jeugdafgevaardigde geacht ervan kennis te hebben genomen.
___________________________________________

More Related Content

Viewers also liked

biglietti auguri.pdf
biglietti auguri.pdfbiglietti auguri.pdf
biglietti auguri.pdfmonicalabetti
 
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
fclanden
 
Choisir son interrupteur
Choisir son interrupteurChoisir son interrupteur
Choisir son interrupteur
Conrad
 
Opleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfvOpleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfv
fclanden
 
Conceptos transversales ToK
Conceptos transversales ToKConceptos transversales ToK
Conceptos transversales ToK
Richy Palma
 
Power point-dna-rna
Power point-dna-rnaPower point-dna-rna
Power point-dna-rna
AtikHa TatHa
 
Tutoriel alarme
Tutoriel alarmeTutoriel alarme
Tutoriel alarme
Conrad
 

Viewers also liked (7)

biglietti auguri.pdf
biglietti auguri.pdfbiglietti auguri.pdf
biglietti auguri.pdf
 
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
 
Choisir son interrupteur
Choisir son interrupteurChoisir son interrupteur
Choisir son interrupteur
 
Opleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfvOpleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfv
 
Conceptos transversales ToK
Conceptos transversales ToKConceptos transversales ToK
Conceptos transversales ToK
 
Power point-dna-rna
Power point-dna-rnaPower point-dna-rna
Power point-dna-rna
 
Tutoriel alarme
Tutoriel alarmeTutoriel alarme
Tutoriel alarme
 

More from fclanden

Trainingen 14 15
Trainingen 14 15Trainingen 14 15
Trainingen 14 15
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
fclanden
 
Onderbouw
OnderbouwOnderbouw
Onderbouw
fclanden
 
Bovenbouw
BovenbouwBovenbouw
Bovenbouw
fclanden
 
Lessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landenLessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landen
fclanden
 

More from fclanden (6)

Trainingen 14 15
Trainingen 14 15Trainingen 14 15
Trainingen 14 15
 
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
 
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
 
Onderbouw
OnderbouwOnderbouw
Onderbouw
 
Bovenbouw
BovenbouwBovenbouw
Bovenbouw
 
Lessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landenLessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landen
 

Leidraad voor de jeugdafgevaardigde

  • 1. LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 1 1. Voorwoord Een nieuw seizoen gaat straks van start of is intussen al aan de gang. FC Landen wil u alvast danken omdat u de taak van afgevaardigde van een jeugdteam wil opnemen. Dit document moet een houvast bieden aan de al meer ervaren afgevaardigde, maar ook, voor de mensen die hun eerste stappen willen zetten, duidelijkheid scheppen over de taken van een afgevaardigde. De club beschouwt de functie van afgevaardigde als een belangrijke schakel in zijn werking. Als afgevaardigde bent u immers het eerste aanspreekpunt tussen ouders en club. Vragen van ouders die verband houden met de clubwerking (trainingen, wedstrijden, events…) zullen dus mogelijkerwijze bij u terechtkomen. U bent met andere woorden de eerste contactpersoon van uw ploeg. Vragen waarop u niet meteen het antwoord weet, kunt u doorspelen aan de trainer, die op zijn beurt contact kan opnemen met de betrokken bouwcoördinator. Voor een goede gang van zaken vraagt de club dat de afgevaardigde, net als spelers en trainers, bepaalde principes naleeft:  FC Landen wenst dat elk lid zich houdt aan de regels die de KBVB heeft vastgelegd en die te vinden zijn op de website van de Voetbalbond (bondsreglement).  Daarenboven vraagt FC Landen aan elke trainer en afgevaardigde het "fair play charter" te respecteren, met name de 8 principes van respect: 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechters en de officials 3. Respect voor je eigen club 4. Respect voor de tegenstrever 5. Respect voor je medemaats 6. Respect voor alle collega voetballers 7. Respect voor de supporters van andere ploegen 8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs  Tevens verwijst de club naar de reglementering van de Panathlonverklaring die door de Raad van Beheer werd ondertekend op 16/10/2006. Ook die reglementen dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Beheer en goedgekeurd door de jeugdcel. Dit reglement kan gewijzigd worden. Bij wijziging volgt er kennisgeving via e-mail en wordt de wijziging besproken in de eerstvolgende jeugdvergadering. De afgevaardigde kent de "missie en visie" van de jeugdopleiding van FC Landen (visie jeugd). Elke afgevaardigde leest, bij het begin van elk seizoen, dit reglement en houdt zich aan deze regels. Hij tekent dan ook voor ontvangst en lezing van dit document.
  • 2. LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 2 2. Algemeen De afgevaardigde:  sluit zich, indien nog niet gebeurd, bij de club aan en vult daartoe het lidmaatschapsformulier in (verkrijgbaar via jeugdsecretaris Guy Bartholomé of gerechtigd correspondent Tanja Verbeelen)  draagt mee zorg voor een vlotte informatiedoorstroming. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt tussen ouders en trainers en stelt zich hierin neutraal op. Omgekeerd is hij/zij desgevraagd ook een schakel in de communicatie vanuit de club naar ouders en spelers  helpt in dat verband, bij aanvang van het seizoen, desgevraagd alle nuttige contactgegevens (telefoon- en gsm-nummers, e-mailadressen) verzamelen  gaat discreet om met eventuele kritiek (sportief en/of extrasportief). Bij problemen die niet meteen kunnen worden opgelost, geldt volgende doorverwijzing: afgevaardigde > trainer > bouwcoördinator > tvjo  staat mee in voor een goed beheer van de clubkleding: aansporen tot het naleven van de door de trainer gevraagde dresscode en eventuele verloren kledij verzamelen en opvolgen  ziet er mee op toe dat de huisregels in verband met fairplay, correcte omgangsvormen enzovoort worden nageleefd (http://www.fclanden.be/clubinfo/ethiek-en-fairplay/)  laat de club niet in de kou staan als om zijn medewerking wordt gevraagd bij bepaalde evenementen die de club naar jaarlijkse traditie organiseert 3. Taken bij trainingen Desgevraagd door de trainer helpt de afgevaardigde:  doelen klaarzetten vóór de training of wegzetten ná de training (U6-U13)  toezicht houden in de kleedkamer bij het omkleden of het douchen, met aandacht voor respect voor eigen en andermans spullen alsook voor de infrastructuur  formulieren voor evenementen e.d. uitdelen en opvolgen  spelers met een kwetsuur de eerste zorg verstrekken (ehbo-koffer in ehbo-lokaal) 4. Taken bij wedstrijden a. AANDACHTSPUNTEN De afgevaardigde  heeft een voorbeeldfunctie en gedraagt zich dan ook voorbeeldig bij de wedstrijden, zowel ten opzichte van de eigen spelers als de tegenstrever en de scheidsrechter  meldt tijdig als hij een keertje niet op een wedstrijd aanwezig kan zijn, zodat afspraken kunnen worden gemaakt om zijn taak over te nemen  begeleidt maar coacht niet, aangezien dit de verantwoordelijkheid van de trainer is  verzamelt in samenspraak met de trainer de gegevens van de eventuele betere spelers bij de tegenstrever  heeft op de bank de waterzak en de ehbo-set bij de hand  dient de eerste zorg toe en begeleidt een gekwetste speler desnoods naar de arts of het ziekenuis  heeft het ongevalsaangifteformulier bij
  • 3. LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 3 b. THUISWEDSTRIJDEN i. Voor de wedstrijd De afgevaardigde  vangt mee de spelersgroep op en ziet toe op correct gedrag in gang en kleedkamer  verzamelt de identiteitskaarten (vanaf U12)  vult het digitale wedstrijdblad in  wijst de bezoekende ploeg bij aankomst de kleedkamer en verwijst hun afgevaardigde naar het bureel voor het invullen van het digitale wedstrijdblad  zorgt voor gevulde drankkannen en plastic bekers (beschikbaar in bureel), ook voor de tegenstrever  ontvangt de scheidsrechter en bezorgt hem de wedstrijdbal  verzamelt eventueel de waardevolle voorwerpen (bij verlies of diefstal is de club niet aansprakelijk) ii. Tijdens de wedstrijd De afgevaardigde  draagt de witte band  waakt mee over de fairplay tegenover scheidsrechter, tegenstrever en supporters  vangt gekwetste spelers op (ehbo-setje in wedstrijdnet + uitgebreide koffer in ehbo-lokaal)  houdt een reservebal ter beschikking  houdt een oogje op de reservespelers en zorgt dat zij passende kleding dragen bij koud en/of nat weer en voldoende drinken bij warm weer  houdt de doelpunten en de vervangingen bij, zodat de trainer deze kan verwerken in de trainerssoftware CoachAdmin iii. Tijdens de rust De afgevaardigde  begeleidt de ploeg mee naar de kleedkamer  biedt de scheidsrechter iets te drinken aan  houdt toezicht op materiaal (trainingvesten, regenjasjes, drinkbussen en bidonrek)  zorgt bij warm weer voor extra water, ook voor tegenpartij iv. Na de wedstrijd De afgevaardigde  begeleidt de ploeg mee naar binnen of helpt desgevraagd doelen wegzetten  houdt toezicht bij douchen en omkleden (bvb maximaal 15 min.)  haalt bij de scheidsrechter een afdruk van het digitale wedstrijdblad op en bezorgt een kopie aan de tegenstrever  bezorgt de identiteitskaarten terug alsook eventuele waardevolle voorwerpen  verlicht de taak van de poetsploeg door de kleedkamer proper achter te laten (afval in vuilnisbak, kleedkamerbanken en kapstokken leeg)  begeleidt de spelers in groep naar de kantine, waar zij hun voetbaltassen ordentelijk wegzetten en gezamenlijk en in clubkleding aan tafel gaan  ziet er mee op toe dat ook de tegenstrever drank en versnapering heeft  biedt de scheidsrechter te drinken aan en/of nodigt hem mee uit aan de koffietafel
  • 4. LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 4 c. UITWEDSTRIJDEN i. Vertrek De afgevaardigde  is tijdig aanwezig op de plaats van samenkomst  ziet er mee op toe of alle spelers aanwezig zijn en de gevraagde clubkleding dragen  doet navraag of iedereen in het bezit is van zijn identiteitskaart (vanaf U12)  kijkt na of iedereen vervoer heeft (volgens de wetgeving over het vervoer van kinderen) ii. Aankomst De afgevaardigde  ziet er mee op toe dat de spelers zich in groep, in clubkleding en op een rustige manier naar de kleedkamers begeven  meldt de aanwezigheid van zijn ploeg en doet navraag naar de kleedkamer  verzamelt de identiteitskaarten (vanaf U12)  vult het digitale wedstrijdblad in  verzamelt de drinkbussen in de bidonrek  verzamelt eventueel de waardevolle voorwerpen (bij verlies of diefstal is de club niet aansprakelijk) iii. Tijdens de wedstrijd De afgevaardigde  draagt de tricolore band  waakt mee over de fairplay tegenover scheidsrechter, tegenstrever en supporters  vangt gekwetste spelers op (ehbo-setje in wedstrijdnet)  houdt een oogje op de reservespelers en zorgt dat zij passende kleding dragen bij koud en/of nat weer en voldoende drinken bij warm weer  houdt de doelpunten en de vervangingen bij zodat de trainer deze kan verwerken in de trainerssoftware CoachAdmin iv. Na de wedstrijd De afgevaardigde  begeleidt de ploeg mee naar binnen  houdt toezicht bij douchen en omkleden (bvb. max. 15 min.)  haalt eigen kopie van het digitale wedstrijdblad op  bezorgt de identiteitskaarten terug alsook eventuele waardevolle voorwerpen  ziet er mee op toe dat de kleedkamer proper wordt achtergelaten (afval in vuilnisbak, kleedkamerbanken en kapstokken leeg, lichten gedoofd)  begeleidt de spelers in groep naar de kantine, waar zij hun voetbaltassen ordentelijk wegzetten en gezamenlijk en in clubkleding aan tafel gaan  ziet er mee op toe dat iedereen vervoer heeft voor de terugrit
  • 5. LEIDRAAD voor de JEUGDAFGEVAARDIGDE www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 5 5. Kennisneming Dit reglement wordt bij aanvang van het seizoen via mailing ter beschikking gesteld van de jeugdafgevaardigde en tevens gepubliceerd op de website van de club. Aldus wordt elke jeugdafgevaardigde geacht ervan kennis te hebben genomen. ___________________________________________