SlideShare a Scribd company logo
Legal Tech – od technologii wspomagającej prawników do
technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka
– seminarium Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
11 maja 2017 r.
Tomasz Zalewski
radca prawny
LegalTech – mity i rzeczywistość
LegalTech Polska | 3
Medialne spekulacje na temat wpływu technologii na prawo
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 4
Wojna na nagłówki
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 5
• LegalTech to nie tylko AI!
• Narzędzia (przeważnie informatyczne) wykorzystywane w branży prawnej
przez prawników
• narzędzia wykorzystywane powszechnie (np. edytory tekstu, e-mail)
• narzędzia specjalistyczne (zarządzanie kancelarią, bazy informacji prawnej)
• 1980 r. – powstaje International Legal Technology Association (ILTA)
• 1440 członków korporacyjnych – z tego 84% to kancelarie
• Ponad 20.000 osób – głównie zajmujących stanowiska typu IT suport, knowledge management
• 1986 r. – odbywa się pierwsza konferencja i targi ABA TECHSHOW (organizowane przez
American Bar Association – ABA)
• Edycja 2017 – 3 dni, 60 sesji prezentacji i wykładów w 8 równoległych ścieżkach, 115 wystawców
LegalTech – co to jest?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 6
Przykłady klasycznych produktów i usług z zakresu LegalTech oferowanych w USA i UK:
• Programy do zarządzania kancelariami prawnymi
• Zapisywanie czasu pracy prawników (w tym automatyczne)
• Systemy informacji prawnej
• Zarządzanie procesami sądowymi, w tym prezentacje sądowe
• E-discovery
• Oprogramowanie ułatwiające tworzenie umów, pism procesowych
• Wsparcie dla due diligence w trakcie transakcji
• Zarządzanie prawami własności przemysłowej
• Przetwarzanie dokumentów elektronicznych
• Zarządzanie e-mailami i back-up z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i poufności
Narzędzia LegalTech na świecie
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 7
• Do około 2012 roku bardzo uboga oferta
• Ok. 2012 - 2013 pojawia się co najmniej kilkanaście programów do zarządzania
kancelariami prawnymi (aż 21 w 2014 r. wg raportu Naveo)
• Większość finansowana z dotacji unijnych
• Część już znikła z rynku, część jest nadal oferowana i się rozwija
• Sporo programów do zarządzania wierzytelnościami
• A.D. 2017 nadal brak szerokiej oferty informatycznej dla prawników
• Nieliczne oferty dotyczące automatyzacji tworzenia dokumentów
• Brak szerszej oferty zaawansowanych specjalistycznych produktów (np. automatyzacja zapisywania czasu,
„prawniczych” dodatków do Office)
• Zdecydowana większość oferowanych narzędzi wymaga dużego nakładu pracy w celu dostosowania do
wymogów prawników
• CRM – w zdecydowanej większości nieadekwatne dla kancelarii prawnych
• Duża oferta w zakresie marketingu prawniczego, blogowania, obecności w Internecie (strony www, social
media)
Narzędzia LegalTech w Polsce
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 8
• Legal Technology to technologia wspierająca wykonywanie zawodu prawnika
• Technologia i narzędzia przy jej pomocy stworzone mają pomagać wykonywać zawód
• Proponowane rozwiązania działają w tle relacji prawnik-klient
• Technologia nie ma ambicji zmieniania sposobu wykonywania doradztwa prawnego
Zmiana narzędzi nie zmieniła sposobu wykonywania zawodu prawnika
LegalTech jako technologia dla prawników
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
Było Jest
Maszyna do pisania Edytor tekstu i drukarka
Fax E-mail
Skorowidz prawny, Dzienniki Ustaw,
zbiory orzecznictwa
Bazy danych typu Lex, Legalis
Telefon Telefon komórkowy, smartfon
LegalTech Polska | 9
• Klasyczne narzędzia LegalTech nie ingerują w sposób pracy prawnika
• Kilkanaście lat temu zaczęto zauważać, że technologia pozwala na zmianę sposobu
świadczenia doradztwa prawnego
• 2008 – Richard Susskind „Koniec świata prawników?” (The End of Lawyers? Rethinking the
Nature of Legal Services)
• R. Susskind wskazał, że branża doradztwa prawnego zmieni się w najbliższej przyszłości
pod wpływem 2 czynników:
• komodytyzacja (commoditisation) usług prawnych
• rozwój technologii informatycznych
LegalTech jako czynnik zmiany w branży prawnej
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 10
„Our generation needs to build the tech that will change the legal market!”
Technologie, które zdaniem R. Susskinda, będą oddziaływać na branżę prawną (rok 2008):
• Automatyzacja tworzenia dokumentów.
• Łączność z prawnikiem 24h
• Elektroniczne platformy łączące prawników z klientami
• E-Learning
• Interaktywne samoobsługowe systemy do doradztwa prawnego
• Legal Open-Sourcing
• Zamknięte społeczności prawnicze tworzące know-how
• Systemy projektowe do zarządzania pracą prawników
• Wiedza prawna wbudowana w systemy compliance
• Systemy online do rozstrzygania sporów (dispute resolution as a service)
Technologia jako czynnik zmiany wg R. Susskinda
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 11
• Równolegle zachodzą zmiany w sektorze usług prawnych
• Pojawiają się firmy określające siebie jako NewLaw (alternative legal service provider)
• Firmy NewLaw oferują:
• głównie pracę zdalną lub pracę projektową oraz freelancerów prawnych
• produkty w formie usług o stałych cenach (alternative fee arangements)
• rozdzielają sprzedaż usług od ich świadczenia
• Technologia jest kluczem do rozwoju NewLaw:
• Bez sprawnych narzędzi do pracy zespołowej nie da się pracować zdalnie
• Analityka pozwala na określenie rzeczywistych kosztów usług prawnych
• Technologia pozwala na tworzenie „produktów” prawniczych, częściowo samoobsługowych, które mogą
sprzedawać wyspecjalizowani sprzedawcy
• Część z rozwiązań NewLaw przenika także do tradycyjnych kancelarii (np. stałe ceny)
• Cały czas pojawiają się nowe pomysły na zmiany w sektorze prawnym i w całym systemie
prawnym, najczęściej przy pomocy technologii – wiele inicjatyw typu legal hackers
NewLaw, legal hackers, legal rebels, legal design…
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 12
• Trwała zmiana modelu wynagradzania (ze stawek godzinowych) oraz spadek cen (PL) wymusza
zwiększenie efektywności.
• Rozwój działów prawnych firm oznacza coraz większą liczbę prawników rozliczanych wg zasad
biznesowych (za rezultat, nie za czas spędzony nad sprawą)
• Nieustanny rozwój rozwiązań pozwalających na automatyzację przesuwa coraz dalej granicę pomiędzy
rutynowe/nierutynowe
• Technologia otwiera rynek konsumencki na usługi prawne
• Konsumenci zaczynają się przyzwyczajać do automatyzacji i dostępności automatycznych porad prawnych
• czy przeniosą te oczekiwania do relacji biznesowych?
• Kiedy nastąpi zmiana? Tempo zmian będzie zależeć zarówno od:
• rozwoju technologii (zwłaszcza uczenia maszynowego, AI i technologii przetwarzania języka naturalnego)
• presji ze strony klientów
Przed zmianami nie ma odwrotu. Pomoże technologia?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 13
„Wprowadzając nowe technologie mamy skłonność do przeceniania efektów
krótkoterminowych i niedoceniania efektów długoterminowych” – prawo Amara
Źródło: Jeremykemp at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10547051
„We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run” – Roy Amara
Czy nowe technologie pozwolą na szybkie zmiany?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 14
Żywot nowych technologii wg Gartnera wersja 2016. Gdzie jest AI?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 15
LegalTech obecnie – gdzie technologia spotyka prawo?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
Poziom Zadania Kategoria
Podstawowy - dla
każdego przedsiębiorcy
elektroniczna komunikacja, edycja
dokumentów, e-dokumenty,
cyberbezpieczeństwo,
Rozwiązania generyczne
Podstawowy dla
prawnika
elektroniczne bazy informacji prawnej,
programy do zarządzania kancelarią,
Rozwiązania generyczne dla
prawników
Zaawansowany -
wsparcie dla procesów
biznesowych kancelarii
Zarządzanie sprawami klientów
Zarządzanie dokumentami i know-how
Marketing i CRM
Rozliczenia z klientami
Zarządzanie finansami
Rozwiązania zintegrowane
(platformy)
Rozwiązania specjalistyczne
Ekspercki -
wyspecjalizowane usługi
zmieniające tradycyjny
sposób wykonywania
zawodu prawnika
Standardowe produkty dla konsumentów
(np. umowy)
Automatyzacja tworzenia dokumentów i
umów
Analiza orzecznictwa pod kątem
przewidywania rozstrzygnięcia
Pojedyncze wdrożenia, wąski
zakres zastosowania
LegalTech Polska | 16
− AngelList (https://angel.co/) – 1554 startupy w kategorii Legal Startups (412 w 2014, 1094 w kwietniu
2016)
− 553 startupy w kategorii Legal Tech Startups
− Lista Roberta Ambrogi – 632 startupy http://www.lawsitesblog.com/legal-tech-startups
− Stanford CodeX Center for Legal Informatics https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-
legal-informatics/
LegalTech w liczbach
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 17
−Usługi świadczone online: Avvo: $71.5M lipiec 2015, Casetext, Ironclad
−E-discovery – analiza elektronicznych dokumentów w ramach postępowań sądowych:
Cura, $125M luty 2015
−Programy do zarządzania kancelarią: Clio $25M
−Programy do zarządzania własnością przemysłową: Innovation Asset Group
$3.9M
−Sztuczna inteligencja: LegalSifter, ROSS Inteligence
−Finansowanie procesów sądowych: LexShares, Mighty $5.25M September 2015,
Legalist
−Pośredniczenie pomiędzy prawnikami a klientami: Lexoo $1.7M, LawDingo
−Analityka orzecznictwa: Ravel Law, $8.1M February 2014, Lex Machina przejęta
przez LexisNexis
−Zarządzanie wiedzą: Legal OnRamp przejęty przez Elevate Services
LegalTech w oczach inwestorów
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 18
− Rozdźwięk pomiędzy rozbudzonymi oczekiwaniami (np. AI) a realnymi produktami (business cases)
− Czy klienci będą oczekiwać od prawników określonych standardów technologicznych?
− Brak specjalistycznego wsparcia dla prawników we wdrożeniach technologicznych
− Brak wiedzy wśród informatyków nt specyfiki działania branży prawnej
− Niezależnie od wprowadzania nowych narzędzi, nadal większość prawników nie potrafi efektywnie ich
wykorzystywać
− Problem zmiany modelu biznesowego branży prawnej np. zarządzania wiedzą
• Wiedza wciąż głównie jest związana z poszczególnymi prawnikami
• Model tradycyjny polega na przekazywaniu wiedzy młodszym prawnikom
• Paradoksalnie młodsi prawnicy mają coraz mniej pracy – przyczynia się do tego technologia
• Wiedza zapisana jest rozproszona i trudno dostępna
− Brak narzędzi do skutecznego wdrażania standardów jakości doradztwa prawnego
LegalTech w przyszłości
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 19
Najważniejsze jest zwiększenie efektywności i generowanie wartości
dodanej – niekoniecznie poprzez technologię
• Technologie to tylko narzędzia, nawet jeśli są motorem zmian
• Gdzie są priorytety klientów? Czego oni potrzebują?
• Badanie Looking Glass kancelarii Eversheds – październik 2016 - wśród inhouse counsels z
200 największych międzynarodowych firm (w tym z PL)
• Okazuje się, że dla prawników przedsiębiorstw technologia nie jest na pierwszym miejscu
Czy klienci potrzebują LegalTech?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 20
Czego oczekują od technologii in-house counsels i ich klienci?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 21
Co przeszkadza w wykorzystaniu technologii?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 22
Jak in-house counsels oceniają nowe technologie?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 23
Technologie „routine & established”
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 24
Technologie „routine & emerging”
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 25
Technologie „complex & emerging”
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 26
• Technologie mają uwolnić od rutynowych, powtarzalnych czynności
• Technologie mają pozwolić prawnikom skupić się na doradztwie strategicznym
• Priorytetem nie jest zwiększanie kompetencji czysto eksperckich ani samo
korzystanie z technologii
• Priorytet to poprawa umiejętności biznesowych
Priorytety klientów przy wyborze narzędzi LegalTech
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 27
A jak na to samo patrzą prawnicy w kancelariach?
Do czego ich zdaniem mogą posłużyć technologie?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 28
Co oferują kancelarie, a czego oczekują
prawnicy przedsiębiorstw?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 29
− Większość prawników nie wykorzystuje technologii, która już jest!
− Zaskakujące wyniki „Flaherty technology audit”
• Sprawdzian podstawowych umiejętności z zakresu edycji tekstów i arkuszy
kalkulacyjnych
• Czas wzorcowy 1 godzina – wyniki od 25 minut do 10 godzin
• Czy jeśli prawnik potrzebuje 2 godz. zamiast 5 minut na dodanie nowego
postanowienia do umowy, gdyż nie wie, że nie musi ręcznie zmieniać numeracji umowy,
to czy powinno mieć to wpływ na cenę usługi?
− Wdrożenia Legaltech mogą być trudne zarówno dla prawników jak i klientów
− Zarządzanie zmianą wśród prawników może być wyzwaniem!
Czy patrzymy na LegalTech z zachowaniem właściwych proporcji?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 30
• „The future has already arrived. It’s just not evenly distributed yet.” William
Gibson
• LegalTech zaczyna realnie zmieniać sposób świadczenia usług prawnych
• Zmiana następuje cały czas, ale trudno wskazać punkt przełomowy
• Jest jeszcze czas, aby przemyśleć sposób, w jaki można świadczyć pomoc prawną –
technologia może być w tym pomocna
• Klienci – przynajmniej na razie – tak naprawdę nie zamierzają zatrudniać robotów
prawników
• Na pewno warto trzymać rękę na pulsie, ale w pewnym momencie konieczne będzie
podjęcie strategicznych decyzji
• LegalTech w pierwszej kolejności potrzebny jest prawnikom – i tu jest dużo do
zrobienia na poziomie nawet podstawowym
• Zaawansowane LegalTech tak – ale warto sprawdzić, czy klienci tego rzeczywiście chcą
• Podejście agile – lepiej powoli, krok po kroku
Podsumowanie
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
LegalTech Polska | 31
• Tech for Law - informatyzacja i nowe technologie stosowane w usługach prawnych
• Law for Tech - kwestie prawne związane z coraz szerszym stosowaniem technologii w
praktycznie każdej dziedzinie życia.
• LegalTech Polska to inicjatywa skierowana zarówno do prawników jak i do
informatyków oraz innych osób zainteresowanych nowymi technologiami.
• Cele:
• wspieranie rozpowszechniania wiedzy na temat zastosowania technologii w świadczeniu
doradztwa prawnego,
• wspieranie rozpowszechniania wiedzy na temat aspektów prawnych wykorzystywania nowych
technologii
• inicjowanie projektów związanych ze stosowaniem nowych technologii w doradztwie prawnym
oraz prawnych aspektów nowych technologii
• Fundacja LegalTech Polska
• Zapraszam do współpracy!
Dla kogo i dlaczego?
Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
Kontakt:
Tomasz Zalewski
+48 502 18 45 96
tomasz.zalewski@legaltechpolska.pl
Twitter: @tomasz_zalewski
LegalTechPolska.pl

More Related Content

Similar to LegalTech – od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych

Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06
Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06
Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06
Tomasz Zalewski
 
Tomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec IT
Tomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec ITTomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec IT
Tomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec IT
Eversheds Sutherland Wierzbowski
 
Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?
Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?
Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?
Tomasz Zalewski
 
Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...
Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...
Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...
Sektor 3.0
 
PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco
PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco
PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco
PROIDEA
 
Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019
Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019
Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019
Deloitte Polska
 
Webinarium Paperless 02.03.2021
Webinarium Paperless 02.03.2021Webinarium Paperless 02.03.2021
Webinarium Paperless 02.03.2021
PwC Polska
 
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacjiŁad danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Andrzej Sobczak
 
Cyfrowa transformacja. Fakty i Mity
Cyfrowa transformacja. Fakty i MityCyfrowa transformacja. Fakty i Mity
Cyfrowa transformacja. Fakty i Mity
Michal Kreczmar
 
Incessio prezentacja
Incessio prezentacjaIncessio prezentacja
Incessio prezentacja
Maciej Grams
 
Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]
Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]
Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]
smartBusiness
 
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Andrzej Sobczak
 
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w ChmurzeKonsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Biznes to Rozmowy
 
Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0
Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0
Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0
Pawel Krawczyk
 
Time4Mobi#2
Time4Mobi#2Time4Mobi#2
Time4Mobi#2
Time4Mobi#2Time4Mobi#2
Time4Mobi#2
Dariusz Adamczyk
 
Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...
Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...
Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...
Lukasz Szymanski
 
Helpdesk 99NET
Helpdesk 99NETHelpdesk 99NET
Helpdesk 99NET
Grzegorz Prokopowicz
 
Availo prawo direct_msp_8
Availo prawo direct_msp_8Availo prawo direct_msp_8
Availo prawo direct_msp_8
Tomasz Rabong
 

Similar to LegalTech – od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych (20)

Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06
Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06
Lista życzeń branży prawnej wobec branży IT Aula Polska 2014 02 06
 
Tomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec IT
Tomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec ITTomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec IT
Tomasz Zalewski dla Aula polska: życzenia branży prawnej wobec IT
 
Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?
Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?
Jak zostać prawnikiem od "nowych technologii"?
 
Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...
Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...
Marcin Włudarski: Mobilnie, stacjonarnie, a może inaczej? Planowanie infrastr...
 
PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco
PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco
PLNOG 21: Tomasz Matuła - Droga_do_cyfrowej_rewolucji_na_rynku_telco
 
Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019
Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019
Trendy technologiczne 2019 - Deloitte, prezentacja 26.02.2019
 
Webinarium Paperless 02.03.2021
Webinarium Paperless 02.03.2021Webinarium Paperless 02.03.2021
Webinarium Paperless 02.03.2021
 
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacjiŁad danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
 
Cyfrowa transformacja. Fakty i Mity
Cyfrowa transformacja. Fakty i MityCyfrowa transformacja. Fakty i Mity
Cyfrowa transformacja. Fakty i Mity
 
Incessio prezentacja
Incessio prezentacjaIncessio prezentacja
Incessio prezentacja
 
Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]
Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]
Elektroniczny Obieg Dokumentów [smartBusiness]
 
CIO Espresso
CIO EspressoCIO Espresso
CIO Espresso
 
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
 
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w ChmurzeKonsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
 
Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0
Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0
Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0
 
Time4Mobi#2
Time4Mobi#2Time4Mobi#2
Time4Mobi#2
 
Time4Mobi#2
Time4Mobi#2Time4Mobi#2
Time4Mobi#2
 
Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...
Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...
Oszczędzaj czas, pracuj wydajniej, zarabiaj więcej. Czyli fakty i mity o intr...
 
Helpdesk 99NET
Helpdesk 99NETHelpdesk 99NET
Helpdesk 99NET
 
Availo prawo direct_msp_8
Availo prawo direct_msp_8Availo prawo direct_msp_8
Availo prawo direct_msp_8
 

More from Tomasz Zalewski

25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
Tomasz Zalewski
 
Vindicat - LegalTech Polska
Vindicat - LegalTech PolskaVindicat - LegalTech Polska
Vindicat - LegalTech Polska
Tomasz Zalewski
 
Specfile - LegalTech Polska
Specfile - LegalTech PolskaSpecfile - LegalTech Polska
Specfile - LegalTech Polska
Tomasz Zalewski
 
Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...
Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...
Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...
Tomasz Zalewski
 
O związkach programowania z prawem
O związkach programowania z prawemO związkach programowania z prawem
O związkach programowania z prawem
Tomasz Zalewski
 
Spory o głowę host-providera Jak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...
Spory o głowę host-provideraJak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...Spory o głowę host-provideraJak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...
Spory o głowę host-providera Jak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...
Tomasz Zalewski
 
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mity
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mityRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mity
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mity
Tomasz Zalewski
 
Prawny niezbędnik internetowego start-up'u
Prawny niezbędnik internetowego start-up'uPrawny niezbędnik internetowego start-up'u
Prawny niezbędnik internetowego start-up'u
Tomasz Zalewski
 

More from Tomasz Zalewski (8)

25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
25 lat PZP - negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
 
Vindicat - LegalTech Polska
Vindicat - LegalTech PolskaVindicat - LegalTech Polska
Vindicat - LegalTech Polska
 
Specfile - LegalTech Polska
Specfile - LegalTech PolskaSpecfile - LegalTech Polska
Specfile - LegalTech Polska
 
Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...
Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...
Silna sztuczna inteligencja - stan wiedzy, perspektywy rozwoju i problemy ety...
 
O związkach programowania z prawem
O związkach programowania z prawemO związkach programowania z prawem
O związkach programowania z prawem
 
Spory o głowę host-providera Jak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...
Spory o głowę host-provideraJak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...Spory o głowę host-provideraJak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...
Spory o głowę host-providera Jak wojny przeciwko Google i innym kształtują z...
 
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mity
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mityRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mity
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - fakty i mity
 
Prawny niezbędnik internetowego start-up'u
Prawny niezbędnik internetowego start-up'uPrawny niezbędnik internetowego start-up'u
Prawny niezbędnik internetowego start-up'u
 

LegalTech – od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych

 • 1. Legal Tech – od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka – seminarium Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW 11 maja 2017 r. Tomasz Zalewski radca prawny
 • 2. LegalTech – mity i rzeczywistość
 • 3. LegalTech Polska | 3 Medialne spekulacje na temat wpływu technologii na prawo Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 4. LegalTech Polska | 4 Wojna na nagłówki Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 5. LegalTech Polska | 5 • LegalTech to nie tylko AI! • Narzędzia (przeważnie informatyczne) wykorzystywane w branży prawnej przez prawników • narzędzia wykorzystywane powszechnie (np. edytory tekstu, e-mail) • narzędzia specjalistyczne (zarządzanie kancelarią, bazy informacji prawnej) • 1980 r. – powstaje International Legal Technology Association (ILTA) • 1440 członków korporacyjnych – z tego 84% to kancelarie • Ponad 20.000 osób – głównie zajmujących stanowiska typu IT suport, knowledge management • 1986 r. – odbywa się pierwsza konferencja i targi ABA TECHSHOW (organizowane przez American Bar Association – ABA) • Edycja 2017 – 3 dni, 60 sesji prezentacji i wykładów w 8 równoległych ścieżkach, 115 wystawców LegalTech – co to jest? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 6. LegalTech Polska | 6 Przykłady klasycznych produktów i usług z zakresu LegalTech oferowanych w USA i UK: • Programy do zarządzania kancelariami prawnymi • Zapisywanie czasu pracy prawników (w tym automatyczne) • Systemy informacji prawnej • Zarządzanie procesami sądowymi, w tym prezentacje sądowe • E-discovery • Oprogramowanie ułatwiające tworzenie umów, pism procesowych • Wsparcie dla due diligence w trakcie transakcji • Zarządzanie prawami własności przemysłowej • Przetwarzanie dokumentów elektronicznych • Zarządzanie e-mailami i back-up z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i poufności Narzędzia LegalTech na świecie Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 7. LegalTech Polska | 7 • Do około 2012 roku bardzo uboga oferta • Ok. 2012 - 2013 pojawia się co najmniej kilkanaście programów do zarządzania kancelariami prawnymi (aż 21 w 2014 r. wg raportu Naveo) • Większość finansowana z dotacji unijnych • Część już znikła z rynku, część jest nadal oferowana i się rozwija • Sporo programów do zarządzania wierzytelnościami • A.D. 2017 nadal brak szerokiej oferty informatycznej dla prawników • Nieliczne oferty dotyczące automatyzacji tworzenia dokumentów • Brak szerszej oferty zaawansowanych specjalistycznych produktów (np. automatyzacja zapisywania czasu, „prawniczych” dodatków do Office) • Zdecydowana większość oferowanych narzędzi wymaga dużego nakładu pracy w celu dostosowania do wymogów prawników • CRM – w zdecydowanej większości nieadekwatne dla kancelarii prawnych • Duża oferta w zakresie marketingu prawniczego, blogowania, obecności w Internecie (strony www, social media) Narzędzia LegalTech w Polsce Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 8. LegalTech Polska | 8 • Legal Technology to technologia wspierająca wykonywanie zawodu prawnika • Technologia i narzędzia przy jej pomocy stworzone mają pomagać wykonywać zawód • Proponowane rozwiązania działają w tle relacji prawnik-klient • Technologia nie ma ambicji zmieniania sposobu wykonywania doradztwa prawnego Zmiana narzędzi nie zmieniła sposobu wykonywania zawodu prawnika LegalTech jako technologia dla prawników Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych Było Jest Maszyna do pisania Edytor tekstu i drukarka Fax E-mail Skorowidz prawny, Dzienniki Ustaw, zbiory orzecznictwa Bazy danych typu Lex, Legalis Telefon Telefon komórkowy, smartfon
 • 9. LegalTech Polska | 9 • Klasyczne narzędzia LegalTech nie ingerują w sposób pracy prawnika • Kilkanaście lat temu zaczęto zauważać, że technologia pozwala na zmianę sposobu świadczenia doradztwa prawnego • 2008 – Richard Susskind „Koniec świata prawników?” (The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services) • R. Susskind wskazał, że branża doradztwa prawnego zmieni się w najbliższej przyszłości pod wpływem 2 czynników: • komodytyzacja (commoditisation) usług prawnych • rozwój technologii informatycznych LegalTech jako czynnik zmiany w branży prawnej Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 10. LegalTech Polska | 10 „Our generation needs to build the tech that will change the legal market!” Technologie, które zdaniem R. Susskinda, będą oddziaływać na branżę prawną (rok 2008): • Automatyzacja tworzenia dokumentów. • Łączność z prawnikiem 24h • Elektroniczne platformy łączące prawników z klientami • E-Learning • Interaktywne samoobsługowe systemy do doradztwa prawnego • Legal Open-Sourcing • Zamknięte społeczności prawnicze tworzące know-how • Systemy projektowe do zarządzania pracą prawników • Wiedza prawna wbudowana w systemy compliance • Systemy online do rozstrzygania sporów (dispute resolution as a service) Technologia jako czynnik zmiany wg R. Susskinda Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 11. LegalTech Polska | 11 • Równolegle zachodzą zmiany w sektorze usług prawnych • Pojawiają się firmy określające siebie jako NewLaw (alternative legal service provider) • Firmy NewLaw oferują: • głównie pracę zdalną lub pracę projektową oraz freelancerów prawnych • produkty w formie usług o stałych cenach (alternative fee arangements) • rozdzielają sprzedaż usług od ich świadczenia • Technologia jest kluczem do rozwoju NewLaw: • Bez sprawnych narzędzi do pracy zespołowej nie da się pracować zdalnie • Analityka pozwala na określenie rzeczywistych kosztów usług prawnych • Technologia pozwala na tworzenie „produktów” prawniczych, częściowo samoobsługowych, które mogą sprzedawać wyspecjalizowani sprzedawcy • Część z rozwiązań NewLaw przenika także do tradycyjnych kancelarii (np. stałe ceny) • Cały czas pojawiają się nowe pomysły na zmiany w sektorze prawnym i w całym systemie prawnym, najczęściej przy pomocy technologii – wiele inicjatyw typu legal hackers NewLaw, legal hackers, legal rebels, legal design… Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 12. LegalTech Polska | 12 • Trwała zmiana modelu wynagradzania (ze stawek godzinowych) oraz spadek cen (PL) wymusza zwiększenie efektywności. • Rozwój działów prawnych firm oznacza coraz większą liczbę prawników rozliczanych wg zasad biznesowych (za rezultat, nie za czas spędzony nad sprawą) • Nieustanny rozwój rozwiązań pozwalających na automatyzację przesuwa coraz dalej granicę pomiędzy rutynowe/nierutynowe • Technologia otwiera rynek konsumencki na usługi prawne • Konsumenci zaczynają się przyzwyczajać do automatyzacji i dostępności automatycznych porad prawnych • czy przeniosą te oczekiwania do relacji biznesowych? • Kiedy nastąpi zmiana? Tempo zmian będzie zależeć zarówno od: • rozwoju technologii (zwłaszcza uczenia maszynowego, AI i technologii przetwarzania języka naturalnego) • presji ze strony klientów Przed zmianami nie ma odwrotu. Pomoże technologia? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 13. LegalTech Polska | 13 „Wprowadzając nowe technologie mamy skłonność do przeceniania efektów krótkoterminowych i niedoceniania efektów długoterminowych” – prawo Amara Źródło: Jeremykemp at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10547051 „We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run” – Roy Amara Czy nowe technologie pozwolą na szybkie zmiany? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 14. LegalTech Polska | 14 Żywot nowych technologii wg Gartnera wersja 2016. Gdzie jest AI? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 15. LegalTech Polska | 15 LegalTech obecnie – gdzie technologia spotyka prawo? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych Poziom Zadania Kategoria Podstawowy - dla każdego przedsiębiorcy elektroniczna komunikacja, edycja dokumentów, e-dokumenty, cyberbezpieczeństwo, Rozwiązania generyczne Podstawowy dla prawnika elektroniczne bazy informacji prawnej, programy do zarządzania kancelarią, Rozwiązania generyczne dla prawników Zaawansowany - wsparcie dla procesów biznesowych kancelarii Zarządzanie sprawami klientów Zarządzanie dokumentami i know-how Marketing i CRM Rozliczenia z klientami Zarządzanie finansami Rozwiązania zintegrowane (platformy) Rozwiązania specjalistyczne Ekspercki - wyspecjalizowane usługi zmieniające tradycyjny sposób wykonywania zawodu prawnika Standardowe produkty dla konsumentów (np. umowy) Automatyzacja tworzenia dokumentów i umów Analiza orzecznictwa pod kątem przewidywania rozstrzygnięcia Pojedyncze wdrożenia, wąski zakres zastosowania
 • 16. LegalTech Polska | 16 − AngelList (https://angel.co/) – 1554 startupy w kategorii Legal Startups (412 w 2014, 1094 w kwietniu 2016) − 553 startupy w kategorii Legal Tech Startups − Lista Roberta Ambrogi – 632 startupy http://www.lawsitesblog.com/legal-tech-startups − Stanford CodeX Center for Legal Informatics https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for- legal-informatics/ LegalTech w liczbach Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 17. LegalTech Polska | 17 −Usługi świadczone online: Avvo: $71.5M lipiec 2015, Casetext, Ironclad −E-discovery – analiza elektronicznych dokumentów w ramach postępowań sądowych: Cura, $125M luty 2015 −Programy do zarządzania kancelarią: Clio $25M −Programy do zarządzania własnością przemysłową: Innovation Asset Group $3.9M −Sztuczna inteligencja: LegalSifter, ROSS Inteligence −Finansowanie procesów sądowych: LexShares, Mighty $5.25M September 2015, Legalist −Pośredniczenie pomiędzy prawnikami a klientami: Lexoo $1.7M, LawDingo −Analityka orzecznictwa: Ravel Law, $8.1M February 2014, Lex Machina przejęta przez LexisNexis −Zarządzanie wiedzą: Legal OnRamp przejęty przez Elevate Services LegalTech w oczach inwestorów Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 18. LegalTech Polska | 18 − Rozdźwięk pomiędzy rozbudzonymi oczekiwaniami (np. AI) a realnymi produktami (business cases) − Czy klienci będą oczekiwać od prawników określonych standardów technologicznych? − Brak specjalistycznego wsparcia dla prawników we wdrożeniach technologicznych − Brak wiedzy wśród informatyków nt specyfiki działania branży prawnej − Niezależnie od wprowadzania nowych narzędzi, nadal większość prawników nie potrafi efektywnie ich wykorzystywać − Problem zmiany modelu biznesowego branży prawnej np. zarządzania wiedzą • Wiedza wciąż głównie jest związana z poszczególnymi prawnikami • Model tradycyjny polega na przekazywaniu wiedzy młodszym prawnikom • Paradoksalnie młodsi prawnicy mają coraz mniej pracy – przyczynia się do tego technologia • Wiedza zapisana jest rozproszona i trudno dostępna − Brak narzędzi do skutecznego wdrażania standardów jakości doradztwa prawnego LegalTech w przyszłości Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 19. LegalTech Polska | 19 Najważniejsze jest zwiększenie efektywności i generowanie wartości dodanej – niekoniecznie poprzez technologię • Technologie to tylko narzędzia, nawet jeśli są motorem zmian • Gdzie są priorytety klientów? Czego oni potrzebują? • Badanie Looking Glass kancelarii Eversheds – październik 2016 - wśród inhouse counsels z 200 największych międzynarodowych firm (w tym z PL) • Okazuje się, że dla prawników przedsiębiorstw technologia nie jest na pierwszym miejscu Czy klienci potrzebują LegalTech? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 20. LegalTech Polska | 20 Czego oczekują od technologii in-house counsels i ich klienci? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 21. LegalTech Polska | 21 Co przeszkadza w wykorzystaniu technologii? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 22. LegalTech Polska | 22 Jak in-house counsels oceniają nowe technologie? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 23. LegalTech Polska | 23 Technologie „routine & established” Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 24. LegalTech Polska | 24 Technologie „routine & emerging” Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 25. LegalTech Polska | 25 Technologie „complex & emerging” Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 26. LegalTech Polska | 26 • Technologie mają uwolnić od rutynowych, powtarzalnych czynności • Technologie mają pozwolić prawnikom skupić się na doradztwie strategicznym • Priorytetem nie jest zwiększanie kompetencji czysto eksperckich ani samo korzystanie z technologii • Priorytet to poprawa umiejętności biznesowych Priorytety klientów przy wyborze narzędzi LegalTech Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 27. LegalTech Polska | 27 A jak na to samo patrzą prawnicy w kancelariach? Do czego ich zdaniem mogą posłużyć technologie? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 28. LegalTech Polska | 28 Co oferują kancelarie, a czego oczekują prawnicy przedsiębiorstw? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 29. LegalTech Polska | 29 − Większość prawników nie wykorzystuje technologii, która już jest! − Zaskakujące wyniki „Flaherty technology audit” • Sprawdzian podstawowych umiejętności z zakresu edycji tekstów i arkuszy kalkulacyjnych • Czas wzorcowy 1 godzina – wyniki od 25 minut do 10 godzin • Czy jeśli prawnik potrzebuje 2 godz. zamiast 5 minut na dodanie nowego postanowienia do umowy, gdyż nie wie, że nie musi ręcznie zmieniać numeracji umowy, to czy powinno mieć to wpływ na cenę usługi? − Wdrożenia Legaltech mogą być trudne zarówno dla prawników jak i klientów − Zarządzanie zmianą wśród prawników może być wyzwaniem! Czy patrzymy na LegalTech z zachowaniem właściwych proporcji? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 30. LegalTech Polska | 30 • „The future has already arrived. It’s just not evenly distributed yet.” William Gibson • LegalTech zaczyna realnie zmieniać sposób świadczenia usług prawnych • Zmiana następuje cały czas, ale trudno wskazać punkt przełomowy • Jest jeszcze czas, aby przemyśleć sposób, w jaki można świadczyć pomoc prawną – technologia może być w tym pomocna • Klienci – przynajmniej na razie – tak naprawdę nie zamierzają zatrudniać robotów prawników • Na pewno warto trzymać rękę na pulsie, ale w pewnym momencie konieczne będzie podjęcie strategicznych decyzji • LegalTech w pierwszej kolejności potrzebny jest prawnikom – i tu jest dużo do zrobienia na poziomie nawet podstawowym • Zaawansowane LegalTech tak – ale warto sprawdzić, czy klienci tego rzeczywiście chcą • Podejście agile – lepiej powoli, krok po kroku Podsumowanie Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 31. LegalTech Polska | 31 • Tech for Law - informatyzacja i nowe technologie stosowane w usługach prawnych • Law for Tech - kwestie prawne związane z coraz szerszym stosowaniem technologii w praktycznie każdej dziedzinie życia. • LegalTech Polska to inicjatywa skierowana zarówno do prawników jak i do informatyków oraz innych osób zainteresowanych nowymi technologiami. • Cele: • wspieranie rozpowszechniania wiedzy na temat zastosowania technologii w świadczeniu doradztwa prawnego, • wspieranie rozpowszechniania wiedzy na temat aspektów prawnych wykorzystywania nowych technologii • inicjowanie projektów związanych ze stosowaniem nowych technologii w doradztwie prawnym oraz prawnych aspektów nowych technologii • Fundacja LegalTech Polska • Zapraszam do współpracy! Dla kogo i dlaczego? Od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych
 • 32. Kontakt: Tomasz Zalewski +48 502 18 45 96 tomasz.zalewski@legaltechpolska.pl Twitter: @tomasz_zalewski LegalTechPolska.pl