SlideShare a Scribd company logo
Lecture -IV
Сэдэв: Хотын ногоон
байгууламжийн системийн бүтэц
Хотын ногоон байгууламжийн систем гэж юу вэ?
Хот, суурины хүн амыг ая тухтай ажиллаж амьдрахад
зориулж, тухайн хот, суурины онцлог тохируулан
төлөвлөсөн ногоон байгууламжийн цогц нийлэмж юм.
Хотын ногоон байгууламжийн нийт талбайг
ямар үзүүлэлтээр тогтоодог вэ?
1 хүнд ноогдох ногоон байгууламийн норм
Хотын барилгын ногоон байгууламжийн түвшин
Ногоон байгууламжийн систем нь маш сайн
төлөвлөгдсөн хотын амин чухал хэсэг байх ёстой.
Хотын ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг
байгуулахдаа хот төлөвлөлтийн бүтэцтэй нягт
уялдуулах хэрэгтэй.
Ногоон байгууламжийн объектуудыг амрах зугаалахад
зориулж төлөвлөдөг.
Хэрхэн төлөвлөх вэ?
Хотын ногоон байгууламжийн системийг ерөнхий
төлөвлөгөөнд төлөвлөнө.
Ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд төлөвлөнө.
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг объектуудыг
Хотын орчныг эрүүлжүүлэх
Хүн ам нийтээр амрахад зориулж төлөвлөнө.
Төлөвлөлтөнд юу анхаарах вэ?
Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд
Эрүүл ахуй
Гоозүй ач холбогдлыг анхаарна.
Хотын ногоон байгууламжийг төлөвлөх суурь юу
байх вэ?
Байгалийн ландшафт нь хотын ногоон байгууламжийн
төлөвлөлтийн үндэс, суурь болж өгдөг байна.
Хэрхэн ангилах вэ?
Ногоон байгууламжийг үүрэг ач холбогдол, газрын шинж
чанраар нь ангилана. Хүн амд үйлчлэх шаталсан
ситемтэйгээр зохицуулан ашиглалтаар нь ангилана.
Ногоон байгууламжийг орон зай, нутаг дэвсгэрийн шинж
тэмдгээр нь
Хотын доторхи
Байгалийн бүс (хотын захын)
хоёр бүлэгт хуваадаг.
Хотын доторхи нь - хотын захиргааны хил доторх барилгын
хилд байрлана.
Хотын ногоон байгууламжийн объектуудыг үүрэг ач
холбогдолоор нь
 Нийтийн эзэмшлийн
Хязгаарлагдмал хэрэгцээний
Тусгай зориулалтын 3 группд хуваадаг.
Нийтийн эзэмшлийн- Хотын болон дүүргийн чанартай
цэцэрлэгт хүрээлэн, тусгай зориулалтын цэцэрлэгт
хүрээлэн, хотын чанартай цэцэрлэгүүд, орон сууцны
хорооллын дундах цэцэрлэгүүд, скверь, бульвар, явган
хүний трасс
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн
объектуудыг хотын орчинг эрүүлжүүлэх, хүн амыг
нийтээр амрахад зориулж төлөвлөх ёстой. Талбайн
хувьд томоохон хэмжээтэй байна. Хотын чанартай
цэцэрлэгт хүрээлэлн, соёл амралтын хүрээлэн,
спортын болон хүүхдийн парк, ойн парк, үзэсгэлэн,
амьтаны болон ботаникийн хүрээлэнгүүд орно.
Томоохон хотод дүүргийн чанартай парк, цэцэрлэг, бульвар,
скверь чухал үүрэгтэй. Хотын ногоон байгууламжийн
бүтцийн төлөвлөлтөөр ногоон масс хангалттай хэмжээнд
байх ёстой.
Хотын чанратай объектуудыг хүн амыг массаар амрахад
зориулж төлөвлөнө. Эдгээр объектууд ногоон
байгуулмажийн системийн арга яс нь юм.
Мөн ихээхэн хэмжээний ургамалтай байна. Хотын
объектуудын байршлаас тэдгээрийн ач холбогдол,
төлөвлөлт, ашиглалт, ургамлын төлөв байдал хамаарна.
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн объектуудын
байрлах байршлыг тодорхойлоход соёл олон нийтийн
үйлчилгээний зохион байгуулалтай холбоотой бүтэц дээр
тулгуурлана.
Дараах байдлаар хувааж болно.
Орон сууцны групп- хашааны цэцэрлэг- системийн анхдагч
элемент юм.
Сууцны хороолол- спортын тоноглолтой сууцны цэцэрлэг-
тогтмол үйлчилгээтэй элемент.
Удирдлага төлөвлөлтийн район- стадион, хотын чанартай
цэцэрлэгт хүрээлэн, спортын цогцолборууд- тохиолдлын
чанартай элемент.
Хотын доторхи ногоон байгууламж скверь, бульвар,
далангийн дагуух зурвас болон системийн бүх элементүүд
холбоотой. Орчин үеийн хот төлөвлөлтийн шаардлагаар
том, их хотод хүн ам амрах нөхцлийг бүрдүүлэх, хотын
орчныг эрүүжүүлэх үүднээс 500-1000 га 0,5 км багагүй
өргөнтэй ногоон байгууламжийн байгуулахыг зөвлөдөг
байна. Ногоон байгууламжийн системийн элементүүд
амралтын, эрүүл ахуйн, бичил уур амьсгал бүрдүүлэх, гоо
зүйн, хамгаалалтын хот байгуулалтын гэх мэт өөр өөр
үүрэгтэй.
Lecture iii
Ногоон байгууламжийн систем дараах шаардлагыг хангасан
байх ёстой.
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж оршин суугаа
нутаг дэвсгэрт ( хотын төв, үйлдвэр, агуулах, гудамж)
жигд байрлана.
Явган хүний трасс, бульвар ногоон байгууламжийн
объектуудын сүлжээгээр хотыг нэг бүхэл болгон
нэгтгэнэ.
Хотын ландшафт рельеф, усан сан, барилга,
тохжилтын тоног төхөөрөмж, бүтэцтэй холбоотой.
Ногоон байгууламжийн системд хамгаалах,
эрүүлжүүлэх цогц арга хэмжээ багтана.
Хотын ногоон байгууламжийн системийг дэс дараалалтай
төлөвлөнө.
Эхлээд хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд,
цаашлаад дүүргийн төлөвлөлтөнд,
дараа нь орон сууцны хорооллын нарийвчилсан
төлөвлөлтөнд төлөвлөнө.
Гудамж зам талбайн ногоон байгууламжийг төлөвлөхөд
анхаарах
 Газар доорхи ба газар дээрх шугам сүлжээний байрлал
 Автомашины болон явган хүний хөдөлгөөний хэвийн нөхцлийг
хангах
Хязгаарлагдмал хэрэгцээний- Хувийн байшин, сургуулийн
өмнөх байгууллага буюу хүүхдийн цэцэрлэг, дунд
сургууль, дээд сургууль, техниккум, соёл-боловсролын
байгуулгууд, спортын барилга, байгууламжууд, эрүүлийг
хамгаалах байгууллагууд, үйлдвэрийн газрууд, склад буюу
агуулахын бүс
Тусгай зориулалтын- Ус хамгаалах, авто зам, салхинаас
хамгаалах, эвдрэл элэгдлээс хамгаалах зурвас, оршуулгын
газрын ногоон байгууламж, МҮГ, цэцгийн аж ахуй,
үйлдвэрийн эргэн тойрны ногоон байгууламж, цэвэрлэх
байгууламжийн ногоон байгууламж орно.

More Related Content

What's hot

2013 хцү 01
2013 хцү 012013 хцү 01
2013 хцү 01
chagii
 
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
UnuRuu Smile
 
оаам л6
оаам л6оаам л6
оаам л6
batsaikhan khongorzul
 
Bair zuraglal
Bair zuraglalBair zuraglal
Bair zuraglal
dogo_03
 
Ger horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazarGer horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazar
Buka King
 

What's hot (6)

2013 хцү 01
2013 хцү 012013 хцү 01
2013 хцү 01
 
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
 
оаам л6
оаам л6оаам л6
оаам л6
 
Bair zuraglal
Bair zuraglalBair zuraglal
Bair zuraglal
 
Ger horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazarGer horoolliin hogliin gazar
Ger horoolliin hogliin gazar
 
Sited tawih
Sited tawihSited tawih
Sited tawih
 

Viewers also liked

Geoecology e.batdorj
Geoecology e.batdorjGeoecology e.batdorj
Geoecology e.batdorj
NCRAPM
 
Хотын ландшафт
Хотын ландшафтХотын ландшафт
Хотын ландшафт
Kherlen Shinebayar
 
Land zurag tosol i
Land zurag tosol iLand zurag tosol i
Land zurag tosol i
landsaihnaa
 
Агаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцоо
Агаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцооАгаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцоо
Агаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцоо
Nael Narantsengel
 
бие даалт 29 агаарын бохирдол
бие даалт 29  агаарын бохирдолбие даалт 29  агаарын бохирдол
бие даалт 29 агаарын бохирдол
Dul Choijid
 
Lekts 1-mehanik-2016-share
Lekts 1-mehanik-2016-shareLekts 1-mehanik-2016-share
Lekts 1-mehanik-2016-share
radnaajav gerelchimeg
 

Viewers also liked (9)

Geoecology e.batdorj
Geoecology e.batdorjGeoecology e.batdorj
Geoecology e.batdorj
 
Canada
CanadaCanada
Canada
 
Хотын ландшафт
Хотын ландшафтХотын ландшафт
Хотын ландшафт
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 
Lekts 3
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
 
Land zurag tosol i
Land zurag tosol iLand zurag tosol i
Land zurag tosol i
 
Агаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцоо
Агаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцооАгаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцоо
Агаарын бохирдлын бууруулахад бидний оролцоо
 
бие даалт 29 агаарын бохирдол
бие даалт 29  агаарын бохирдолбие даалт 29  агаарын бохирдол
бие даалт 29 агаарын бохирдол
 
Lekts 1-mehanik-2016-share
Lekts 1-mehanik-2016-shareLekts 1-mehanik-2016-share
Lekts 1-mehanik-2016-share
 

Similar to Lecture iii

2013 хцү 01
2013 хцү 012013 хцү 01
2013 хцү 01
chagii
 
Lekts 8-mehanik-2016
Lekts 8-mehanik-2016Lekts 8-mehanik-2016
Lekts 8-mehanik-2016
radnaajav gerelchimeg
 
Research bayarmaa
Research bayarmaaResearch bayarmaa
Research bayarmaa
GeoMedeelel
 
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter HeadFinding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
Ecological Sequestration Trust
 

Similar to Lecture iii (6)

Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
2013 хцү 01
2013 хцү 012013 хцү 01
2013 хцү 01
 
2013 хцү 01
2013 хцү 012013 хцү 01
2013 хцү 01
 
Lekts 8-mehanik-2016
Lekts 8-mehanik-2016Lekts 8-mehanik-2016
Lekts 8-mehanik-2016
 
Research bayarmaa
Research bayarmaaResearch bayarmaa
Research bayarmaa
 
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter HeadFinding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
 
Lecture vi
Lecture viLecture vi
Lecture vi
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2
Lecture-2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Hoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,iiHoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,ii
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 

Lecture iii

 • 1. Lecture -IV Сэдэв: Хотын ногоон байгууламжийн системийн бүтэц
 • 2. Хотын ногоон байгууламжийн систем гэж юу вэ? Хот, суурины хүн амыг ая тухтай ажиллаж амьдрахад зориулж, тухайн хот, суурины онцлог тохируулан төлөвлөсөн ногоон байгууламжийн цогц нийлэмж юм.
 • 3. Хотын ногоон байгууламжийн нийт талбайг ямар үзүүлэлтээр тогтоодог вэ? 1 хүнд ноогдох ногоон байгууламийн норм Хотын барилгын ногоон байгууламжийн түвшин
 • 4. Ногоон байгууламжийн систем нь маш сайн төлөвлөгдсөн хотын амин чухал хэсэг байх ёстой. Хотын ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг байгуулахдаа хот төлөвлөлтийн бүтэцтэй нягт уялдуулах хэрэгтэй. Ногоон байгууламжийн объектуудыг амрах зугаалахад зориулж төлөвлөдөг. Хэрхэн төлөвлөх вэ?
 • 5. Хотын ногоон байгууламжийн системийг ерөнхий төлөвлөгөөнд төлөвлөнө. Ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд төлөвлөнө.
 • 6. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг объектуудыг Хотын орчныг эрүүлжүүлэх Хүн ам нийтээр амрахад зориулж төлөвлөнө.
 • 7. Төлөвлөлтөнд юу анхаарах вэ? Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд Эрүүл ахуй Гоозүй ач холбогдлыг анхаарна.
 • 8. Хотын ногоон байгууламжийг төлөвлөх суурь юу байх вэ? Байгалийн ландшафт нь хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн үндэс, суурь болж өгдөг байна.
 • 9. Хэрхэн ангилах вэ? Ногоон байгууламжийг үүрэг ач холбогдол, газрын шинж чанраар нь ангилана. Хүн амд үйлчлэх шаталсан ситемтэйгээр зохицуулан ашиглалтаар нь ангилана.
 • 10. Ногоон байгууламжийг орон зай, нутаг дэвсгэрийн шинж тэмдгээр нь Хотын доторхи Байгалийн бүс (хотын захын) хоёр бүлэгт хуваадаг. Хотын доторхи нь - хотын захиргааны хил доторх барилгын хилд байрлана.
 • 11. Хотын ногоон байгууламжийн объектуудыг үүрэг ач холбогдолоор нь  Нийтийн эзэмшлийн Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Тусгай зориулалтын 3 группд хуваадаг.
 • 12. Нийтийн эзэмшлийн- Хотын болон дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн, тусгай зориулалтын цэцэрлэгт хүрээлэн, хотын чанартай цэцэрлэгүүд, орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгүүд, скверь, бульвар, явган хүний трасс
 • 13. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн объектуудыг хотын орчинг эрүүлжүүлэх, хүн амыг нийтээр амрахад зориулж төлөвлөх ёстой. Талбайн хувьд томоохон хэмжээтэй байна. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэлн, соёл амралтын хүрээлэн, спортын болон хүүхдийн парк, ойн парк, үзэсгэлэн, амьтаны болон ботаникийн хүрээлэнгүүд орно.
 • 14. Томоохон хотод дүүргийн чанартай парк, цэцэрлэг, бульвар, скверь чухал үүрэгтэй. Хотын ногоон байгууламжийн бүтцийн төлөвлөлтөөр ногоон масс хангалттай хэмжээнд байх ёстой. Хотын чанратай объектуудыг хүн амыг массаар амрахад зориулж төлөвлөнө. Эдгээр объектууд ногоон байгуулмажийн системийн арга яс нь юм.
 • 15. Мөн ихээхэн хэмжээний ургамалтай байна. Хотын объектуудын байршлаас тэдгээрийн ач холбогдол, төлөвлөлт, ашиглалт, ургамлын төлөв байдал хамаарна. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн объектуудын байрлах байршлыг тодорхойлоход соёл олон нийтийн үйлчилгээний зохион байгуулалтай холбоотой бүтэц дээр тулгуурлана.
 • 16. Дараах байдлаар хувааж болно. Орон сууцны групп- хашааны цэцэрлэг- системийн анхдагч элемент юм. Сууцны хороолол- спортын тоноглолтой сууцны цэцэрлэг- тогтмол үйлчилгээтэй элемент. Удирдлага төлөвлөлтийн район- стадион, хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн, спортын цогцолборууд- тохиолдлын чанартай элемент.
 • 17. Хотын доторхи ногоон байгууламж скверь, бульвар, далангийн дагуух зурвас болон системийн бүх элементүүд холбоотой. Орчин үеийн хот төлөвлөлтийн шаардлагаар том, их хотод хүн ам амрах нөхцлийг бүрдүүлэх, хотын орчныг эрүүжүүлэх үүднээс 500-1000 га 0,5 км багагүй өргөнтэй ногоон байгууламжийн байгуулахыг зөвлөдөг байна. Ногоон байгууламжийн системийн элементүүд амралтын, эрүүл ахуйн, бичил уур амьсгал бүрдүүлэх, гоо зүйн, хамгаалалтын хот байгуулалтын гэх мэт өөр өөр үүрэгтэй.
 • 19. Ногоон байгууламжийн систем дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж оршин суугаа нутаг дэвсгэрт ( хотын төв, үйлдвэр, агуулах, гудамж) жигд байрлана. Явган хүний трасс, бульвар ногоон байгууламжийн объектуудын сүлжээгээр хотыг нэг бүхэл болгон нэгтгэнэ.
 • 20. Хотын ландшафт рельеф, усан сан, барилга, тохжилтын тоног төхөөрөмж, бүтэцтэй холбоотой. Ногоон байгууламжийн системд хамгаалах, эрүүлжүүлэх цогц арга хэмжээ багтана.
 • 21. Хотын ногоон байгууламжийн системийг дэс дараалалтай төлөвлөнө. Эхлээд хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд, цаашлаад дүүргийн төлөвлөлтөнд, дараа нь орон сууцны хорооллын нарийвчилсан төлөвлөлтөнд төлөвлөнө.
 • 22. Гудамж зам талбайн ногоон байгууламжийг төлөвлөхөд анхаарах  Газар доорхи ба газар дээрх шугам сүлжээний байрлал  Автомашины болон явган хүний хөдөлгөөний хэвийн нөхцлийг хангах
 • 23. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний- Хувийн байшин, сургуулийн өмнөх байгууллага буюу хүүхдийн цэцэрлэг, дунд сургууль, дээд сургууль, техниккум, соёл-боловсролын байгуулгууд, спортын барилга, байгууламжууд, эрүүлийг хамгаалах байгууллагууд, үйлдвэрийн газрууд, склад буюу агуулахын бүс
 • 24. Тусгай зориулалтын- Ус хамгаалах, авто зам, салхинаас хамгаалах, эвдрэл элэгдлээс хамгаалах зурвас, оршуулгын газрын ногоон байгууламж, МҮГ, цэцгийн аж ахуй, үйлдвэрийн эргэн тойрны ногоон байгууламж, цэвэрлэх байгууламжийн ногоон байгууламж орно.