SlideShare a Scribd company logo
Laajennettu työssäoppiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely keväällä 2011 Tiivistelmä tuloksista
Työpaikkaohjaaja-koulutuksen tavoitteet Työpaikkaohjaajien koulutuksen oleellisena tavoitteena oli omakohtaisen kokemuksen saaminen ongelmaperustaisesta oppimisesta. Lisäksi tavoitteena oli työssäoppimisen laadun varmistaminen ja sen jatkuva parantaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.
Kyselyn taustaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen työpaikkaohjaajia on koulutettu vuodesta 2009 lähtien osana laajennetun työssäoppimisen hanketta Koulutus on toteutettu ongelmaperustaisen oppimisen periaatteella ja sisältö on vastannut Opetushallituksen 2 ov:n Työpaikkaohjaajakoulutuksen perusteita 2.5. 2011 pidetyn koulutusiltapäivän yhteydessä 79 työpaikkaohjaajaa vastasi saamaansa koulutusta ja työssäoppimista koskevaan webropol-kyselyyn Kyselyssä käytettiin asteikkoa 5-1 ja lisäksi oli muutamia avoimia kysymyksiä 5= erittäin paljon samaa mieltä 3= jokseenkin samaa mieltä 1= ei lainkaan samaa mieltä
1. Työpaikkasi
5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Tiedän ongelmaperustaisen oppimisen perusasiat. 39,24% 46,84% 12,66% 1,27% 0% 79 4,24 Koulutus selkeytti työpaikkaohjaajan roolia. 34,18% 50,63% 11,39% 3,8% 0% 79 4,15 Sain oleellista tietoa ja tukea työssäoppimisen ohjaukseen. 29,11% 55,7% 15,19% 0% 0% 79 4,14 Sain oleellista tietoa ja tukea opiskelijan arviointiin. 26,58% 50,63% 20,25% 2,53% 0% 79 4,01 Uusi opetussuunnitelma on laadittu työelämälähtöisesti. 7,59% 41,77% 44,3% 6,33% 0% 79 3,51 Koulutus selkeytti opiskelijoiden opetussuunnitelman toteutusta. 10,13% 45,57% 36,71% 7,59% 0% 79 3,58 Koulutuksen sisältö vastasi ennakko-odotuksiani. 8,86% 41,77% 39,24% 10,13% 0% 79 3,49 2. Koulutuksen sisältö
5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Omat kokemukset tutoriaaleista ovat tärkeitä työssäoppimisen ohjauksen näkökulmasta. 43,04% 39,24% 13,92% 2,53% 1,27% 79 4,2 Tutoriaalit käynnistäneet ongelmat olivat aitoja työelämän tilanteita. 43,04% 41,77% 10,13% 5,06% 0% 79 4,23 Tutoriaaleissa käydyt keskustelut vahvistivat minua työssäoppimisen ohjaajana. 37,97% 43,04% 16,46% 1,27% 1,27% 79 4,15 Tutoriaaleissa käydyt keskustelut vahvistivat minua opiskelijan arvioinnissa. 27,85% 43,04% 26,58% 1,27% 1,27% 79 3,95 Koulutus edisti työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. 24,36% 52,56% 17,95% 5,13% 0% 78 3,96 Koulutuksesta on hyötyä organisaatiollemme. 26,58% 44,3% 22,78% 6,33% 0% 79 3,91 Koulutukseen oli varattu riittävästi aikaa. 39,24% 36,71% 15,19% 8,86% 0% 79 4,06 Koulutus onnistui kokonaisuutena hyvin. 27,85% 48,1% 20,25% 3,8% 0% 79 4 Vastaavanlaista koulutusta olisi hyvä järjestää työpaikallamme. 37,66% 31,17% 29,87% 1,3% 0% 77 4,05 3. Koulutuksen toteutustapa
5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Minulla on mahdollisuus osallistua työpaikallani opiskelevien opiskelijoiden työssäoppimisen suunnitteluun. 20,25% 36,71% 25,32% 15,19% 2,53% 79 3,57 Tiedän omat työssäoppimiseen sisältyvät vastuuni, oikeuteni ja velvollisuuteni. 54,43% 29,11% 13,92% 2,53% 0% 79 4,35 Työssäoppimisen suunnittelussa on otettu huomioon työpaikkani edellytykset ja mahdollisuudet toimia työssäoppimispaikkana. 27,85% 37,97% 25,32% 8,86% 0% 79 3,85 Työpaikallani on laadittu kirjallinen suunnitelma (esim. perehdytysohjelma) opiskelijoiden ohjaamista varten. 37,18% 26,92% 20,51% 7,69% 7,69% 78 3,78 4. Työssäoppimisen suunnittelu
5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Minulla on riittävät valmiudet toimia opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaajana. 36,36% 49,35% 14,29% 0% 0% 77 4,22 Käytän monipuolisesti eri menetelmiä opiskelijoiden ohjauksessa. 22,37% 48,68% 27,63% 1,32% 0% 76 3,92 Saan esimieheltä tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 16,88% 32,47% 35,06% 14,29% 1,3% 77 3,49 Saan työtovereiltani tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 30,26% 43,42% 22,37% 3,95% 0% 76 4 Saan opettajilta tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 22,37% 39,47% 25% 11,84% 1,32% 76 3,7 Yhteistyö ohjaavien opettajien kanssa toimii hyvin. 27,63% 35,53% 32,89% 3,95% 0% 76 3,87 5. Työssäoppimisen toteuttaminen
5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Annan oppilaitoksen edustajille säännöllisesti palautetta työssäoppimiseen liittyvistä asioista. 6,49% 24,68% 44,16% 22,08% 2,6% 77 3,1 Annettua palautetta on hyödynnetty työssäoppimisen järjestelyissä. 5,26% 27,63% 47,37% 17,11% 2,63% 76 3,16 6. Työssäoppimisen kehittäminen
 
 
 
 
 
 
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen vahvuudet ; autenttisia lainauksia avovastauksista tutustui perusteellisesti ongelmalähtöiseen oppimiseen ja oli hyvä materiaali kaikista suurin etu oli oppia ymmärtämään pbl:n mukaisen opiskelun toimintatapoja tutoriaalikoulutukset ovat hyviä, koska käytäntö oli niin lähellä, siinä opettamisessa sai kokea opiskelijana olemista tieto siitä, miten minun pitää ohjata opiskelijaa uudella tavalla, ohjaaja varmuus ja tieto koulutuksen jälkeen ymmärtää paremmin opiskelijan oppimisen tavoitteita ja osaa nuorta ohjata ongelmaperusteisessa oppimisessa
Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen kohteet ; autenttisia lainauksia avovastauksista arviointikriteerien aukaisua ja tietoa miten opiskelijan täytyy tehdä näyttösuunnitelma, kuinka tarkasti kaikille työntekijöille järjestää vastaavanlaista koulutusta Ryhmäkoko tärkeä. (Ei liian suurta porukkaa.) Aikataulu sopiva, eli riittävästi aikaa välillä pohtia asioita. Hienoa, että koulutus tuli työpaikalle. Se mahdollisti useamman osallistumisen koulutukseen. Voisiko lainsäädännön käydä myös pienryhmässä samalla? Arviointiin enemmän koulutusta. Kriteerien avaamista yms.
Kehittämisehdotuksia työssäoppimisen suunnitteluun,  autenttisia lainauksia avovastauksista kaikkien työpaikalla hyvä olla tietoisia opiskelusta ETUKÄTEEN KOULULTA SAATAVA MATERIAALIA OHJAUKSEN TUEKSI.OPISKELIJAT VOISIVAT KÄYDÄ TUTUSTUMASSA OSASTOON/TYÖPAIKKAANSA,MIHIN TULEVAT OPPILAIKSI Ennen työssäoppimisjakson alkamista oli mukava tavata työssäoppija ennen jakson alkua. tiiviimpi yhteistyö koulun/ohjaavan opettajan kanssa erityisesti alkuvaiheessa yhtäjaksoisesti opiskelija esim. viiden päivän jaksoissa
Kehittämisehdotuksia työssäoppimisen toteuttamiseen autenttisia lainauksia avovastauksista Aikaa ohjaukseen täytyisi olla enemmän. Koko henkilökunta tulisi kouluttaa ENEMMÄN OPETTAJA KÄYTÄNNÖN KENTÄLLE,EI OHJAAMAAN,VAAN KESKUSTELEMAAN JA TUKEMAAN NUORTA OPISKELIJAA. (tukea pedagogiseen ohjaukseen) työvuorosuunnittelu hankalaa toisinaan kun on 3-vuorotyö ja oppimisjakson sisällä myös opiskelijalla koulupäiviä, viikonloppuisin ovat yleensä vapaalla ja ohjaaja töissä useasti viikonloppuisinkin.

More Related Content

What's hot

Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Nina Eskola-Salin
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
omniatopo
 
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Työpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiTyöpedapaketti hki
Työpedapaketti hki
omniatopo
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eamkhanke
 
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
omniatopo
 
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
omniatopo
 
Tyke –toiminta
Tyke –toimintaTyke –toiminta
Tyke –toiminta
omniatopo
 
Top prosessi
Top prosessiTop prosessi
Top prosessi
top-patteri
 
Opparikoulutus suppea
Opparikoulutus suppeaOpparikoulutus suppea
Opparikoulutus suppea
omniatopo
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Nina Eskola-Salin
 

What's hot (20)

Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
 
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
 
Työpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiTyöpedapaketti hki
Työpedapaketti hki
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
 
LAO_sote
LAO_soteLAO_sote
LAO_sote
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
 
Top fb ohjaus_2012_jao
Top fb ohjaus_2012_jaoTop fb ohjaus_2012_jao
Top fb ohjaus_2012_jao
 
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
 
Top ten
Top tenTop ten
Top ten
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
 
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
 
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
 
Tyke –toiminta
Tyke –toimintaTyke –toiminta
Tyke –toiminta
 
Top prosessi
Top prosessiTop prosessi
Top prosessi
 
”Non-stop” -malli : Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
”Non-stop”-malli: Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...”Non-stop”-malli: Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
”Non-stop” -malli : Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
 
Opparikoulutus suppea
Opparikoulutus suppeaOpparikoulutus suppea
Opparikoulutus suppea
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
 

Similar to Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE

Opettajan työelämäjakson toteutus SSKKY
Opettajan työelämäjakson toteutus SSKKYOpettajan työelämäjakson toteutus SSKKY
Opettajan työelämäjakson toteutus SSKKY
hellevitervo
 
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
jkytta
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
TopLaaja
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Taivassalo Minna
 
Työpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opasTyöpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opas
Keuda oppisopimuskeskus
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
Harri Heikkilä
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Työssäoppiminen
TyössäoppiminenTyössäoppiminen
Työssäoppiminen
webesko
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
hellevitervo
 
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäKalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
 
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
NUORI2013
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
omniatopo
 
Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissa
Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissaTyöelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissa
Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissa
eamkhanke
 
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitäTyössäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Taivassalo Minna
 
78 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 2012
78 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 201278 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 2012
78 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 2012
SYL
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
JuhanaIso
 
Työelämätiedon käsittelymalli samiedu
Työelämätiedon käsittelymalli samieduTyöelämätiedon käsittelymalli samiedu
Työelämätiedon käsittelymalli samiedu
omniatopo
 

Similar to Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE (20)

Opettajan työelämäjakson toteutus SSKKY
Opettajan työelämäjakson toteutus SSKKYOpettajan työelämäjakson toteutus SSKKY
Opettajan työelämäjakson toteutus SSKKY
 
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 
Työpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opasTyöpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opas
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
 
Työssäoppiminen
TyössäoppiminenTyössäoppiminen
Työssäoppiminen
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
 
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäKalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
 
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
 
Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissa
Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissaTyöelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissa
Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluissa
 
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitäTyössäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
 
78 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 2012
78 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 201278 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 2012
78 keinoa työurien pidentämiseen - SYL:n työkalupakki 2012
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
 
Työelämätiedon käsittelymalli samiedu
Työelämätiedon käsittelymalli samieduTyöelämätiedon käsittelymalli samiedu
Työelämätiedon käsittelymalli samiedu
 
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
 

More from hellevitervo

Sodankylä instituutti
Sodankylä instituuttiSodankylä instituutti
Sodankylä instituutti
hellevitervo
 
Ongelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenveto
Ongelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenvetoOngelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenveto
Ongelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenveto
hellevitervo
 
Työssäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKY
Työssäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKYTyössäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKY
Työssäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKY
hellevitervo
 
Työpaikkaohjaajakysely SSKKY
Työpaikkaohjaajakysely SSKKYTyöpaikkaohjaajakysely SSKKY
Työpaikkaohjaajakysely SSKKY
hellevitervo
 
Ohjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_Kokkola
Ohjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_KokkolaOhjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_Kokkola
Ohjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_Kokkola
hellevitervo
 
Keskuspuiston ammattiopiston ja työelämän
Keskuspuiston ammattiopiston ja työelämänKeskuspuiston ammattiopiston ja työelämän
Keskuspuiston ammattiopiston ja työelämän
hellevitervo
 
Top laaja vertaisarviointikriteeristö
Top laaja vertaisarviointikriteeristöTop laaja vertaisarviointikriteeristö
Top laaja vertaisarviointikriteeristö
hellevitervo
 
Palautelomakkeet_Omnia
Palautelomakkeet_OmniaPalautelomakkeet_Omnia
Palautelomakkeet_Omnia
hellevitervo
 
Esimerkki palautejärjestelmästä
Esimerkki palautejärjestelmästäEsimerkki palautejärjestelmästä
Esimerkki palautejärjestelmästä
hellevitervo
 
Top verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kaoTop verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kao
hellevitervo
 
Omnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossa
Omnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossaOmnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossa
Omnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossa
hellevitervo
 
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja OmniaTop -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
hellevitervo
 
Top verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kaoTop verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kao
hellevitervo
 
TOP ohjaajakoulutus_LAO
TOP ohjaajakoulutus_LAOTOP ohjaajakoulutus_LAO
TOP ohjaajakoulutus_LAO
hellevitervo
 

More from hellevitervo (18)

Sodankylä instituutti
Sodankylä instituuttiSodankylä instituutti
Sodankylä instituutti
 
Kauppa työsalina
Kauppa työsalinaKauppa työsalina
Kauppa työsalina
 
Levi
LeviLevi
Levi
 
LAO SOTE posteri
LAO SOTE posteriLAO SOTE posteri
LAO SOTE posteri
 
Ongelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenveto
Ongelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenvetoOngelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenveto
Ongelma, aivoriihi, oppimistehtävä ja yhteenveto
 
Työssäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKY
Työssäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKYTyössäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKY
Työssäoppimisjakson palaute opiskelija SSKKY
 
Työpaikkaohjaajakysely SSKKY
Työpaikkaohjaajakysely SSKKYTyöpaikkaohjaajakysely SSKKY
Työpaikkaohjaajakysely SSKKY
 
Ohjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_Kokkola
Ohjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_KokkolaOhjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_Kokkola
Ohjaajan opas työvaltaisessa_opiskelussa_Kokkola
 
Keskuspuiston ammattiopiston ja työelämän
Keskuspuiston ammattiopiston ja työelämänKeskuspuiston ammattiopiston ja työelämän
Keskuspuiston ammattiopiston ja työelämän
 
Top laaja vertaisarviointikriteeristö
Top laaja vertaisarviointikriteeristöTop laaja vertaisarviointikriteeristö
Top laaja vertaisarviointikriteeristö
 
Palautelomakkeet_Omnia
Palautelomakkeet_OmniaPalautelomakkeet_Omnia
Palautelomakkeet_Omnia
 
Esimerkki palautejärjestelmästä
Esimerkki palautejärjestelmästäEsimerkki palautejärjestelmästä
Esimerkki palautejärjestelmästä
 
Top verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kaoTop verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kao
 
Omnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossa
Omnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossaOmnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossa
Omnian työpaikkaohjaajakoulutus verkossa
 
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja OmniaTop -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
 
Top verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kaoTop verkkopalvelu kao
Top verkkopalvelu kao
 
Top rakenteet
Top rakenteetTop rakenteet
Top rakenteet
 
TOP ohjaajakoulutus_LAO
TOP ohjaajakoulutus_LAOTOP ohjaajakoulutus_LAO
TOP ohjaajakoulutus_LAO
 

Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE

 • 1. Laajennettu työssäoppiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely keväällä 2011 Tiivistelmä tuloksista
 • 2. Työpaikkaohjaaja-koulutuksen tavoitteet Työpaikkaohjaajien koulutuksen oleellisena tavoitteena oli omakohtaisen kokemuksen saaminen ongelmaperustaisesta oppimisesta. Lisäksi tavoitteena oli työssäoppimisen laadun varmistaminen ja sen jatkuva parantaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.
 • 3. Kyselyn taustaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen työpaikkaohjaajia on koulutettu vuodesta 2009 lähtien osana laajennetun työssäoppimisen hanketta Koulutus on toteutettu ongelmaperustaisen oppimisen periaatteella ja sisältö on vastannut Opetushallituksen 2 ov:n Työpaikkaohjaajakoulutuksen perusteita 2.5. 2011 pidetyn koulutusiltapäivän yhteydessä 79 työpaikkaohjaajaa vastasi saamaansa koulutusta ja työssäoppimista koskevaan webropol-kyselyyn Kyselyssä käytettiin asteikkoa 5-1 ja lisäksi oli muutamia avoimia kysymyksiä 5= erittäin paljon samaa mieltä 3= jokseenkin samaa mieltä 1= ei lainkaan samaa mieltä
 • 5. 5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Tiedän ongelmaperustaisen oppimisen perusasiat. 39,24% 46,84% 12,66% 1,27% 0% 79 4,24 Koulutus selkeytti työpaikkaohjaajan roolia. 34,18% 50,63% 11,39% 3,8% 0% 79 4,15 Sain oleellista tietoa ja tukea työssäoppimisen ohjaukseen. 29,11% 55,7% 15,19% 0% 0% 79 4,14 Sain oleellista tietoa ja tukea opiskelijan arviointiin. 26,58% 50,63% 20,25% 2,53% 0% 79 4,01 Uusi opetussuunnitelma on laadittu työelämälähtöisesti. 7,59% 41,77% 44,3% 6,33% 0% 79 3,51 Koulutus selkeytti opiskelijoiden opetussuunnitelman toteutusta. 10,13% 45,57% 36,71% 7,59% 0% 79 3,58 Koulutuksen sisältö vastasi ennakko-odotuksiani. 8,86% 41,77% 39,24% 10,13% 0% 79 3,49 2. Koulutuksen sisältö
 • 6. 5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Omat kokemukset tutoriaaleista ovat tärkeitä työssäoppimisen ohjauksen näkökulmasta. 43,04% 39,24% 13,92% 2,53% 1,27% 79 4,2 Tutoriaalit käynnistäneet ongelmat olivat aitoja työelämän tilanteita. 43,04% 41,77% 10,13% 5,06% 0% 79 4,23 Tutoriaaleissa käydyt keskustelut vahvistivat minua työssäoppimisen ohjaajana. 37,97% 43,04% 16,46% 1,27% 1,27% 79 4,15 Tutoriaaleissa käydyt keskustelut vahvistivat minua opiskelijan arvioinnissa. 27,85% 43,04% 26,58% 1,27% 1,27% 79 3,95 Koulutus edisti työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. 24,36% 52,56% 17,95% 5,13% 0% 78 3,96 Koulutuksesta on hyötyä organisaatiollemme. 26,58% 44,3% 22,78% 6,33% 0% 79 3,91 Koulutukseen oli varattu riittävästi aikaa. 39,24% 36,71% 15,19% 8,86% 0% 79 4,06 Koulutus onnistui kokonaisuutena hyvin. 27,85% 48,1% 20,25% 3,8% 0% 79 4 Vastaavanlaista koulutusta olisi hyvä järjestää työpaikallamme. 37,66% 31,17% 29,87% 1,3% 0% 77 4,05 3. Koulutuksen toteutustapa
 • 7. 5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Minulla on mahdollisuus osallistua työpaikallani opiskelevien opiskelijoiden työssäoppimisen suunnitteluun. 20,25% 36,71% 25,32% 15,19% 2,53% 79 3,57 Tiedän omat työssäoppimiseen sisältyvät vastuuni, oikeuteni ja velvollisuuteni. 54,43% 29,11% 13,92% 2,53% 0% 79 4,35 Työssäoppimisen suunnittelussa on otettu huomioon työpaikkani edellytykset ja mahdollisuudet toimia työssäoppimispaikkana. 27,85% 37,97% 25,32% 8,86% 0% 79 3,85 Työpaikallani on laadittu kirjallinen suunnitelma (esim. perehdytysohjelma) opiskelijoiden ohjaamista varten. 37,18% 26,92% 20,51% 7,69% 7,69% 78 3,78 4. Työssäoppimisen suunnittelu
 • 8. 5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Minulla on riittävät valmiudet toimia opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaajana. 36,36% 49,35% 14,29% 0% 0% 77 4,22 Käytän monipuolisesti eri menetelmiä opiskelijoiden ohjauksessa. 22,37% 48,68% 27,63% 1,32% 0% 76 3,92 Saan esimieheltä tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 16,88% 32,47% 35,06% 14,29% 1,3% 77 3,49 Saan työtovereiltani tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 30,26% 43,42% 22,37% 3,95% 0% 76 4 Saan opettajilta tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 22,37% 39,47% 25% 11,84% 1,32% 76 3,7 Yhteistyö ohjaavien opettajien kanssa toimii hyvin. 27,63% 35,53% 32,89% 3,95% 0% 76 3,87 5. Työssäoppimisen toteuttaminen
 • 9. 5 4 3 2 1 Yhteensä ka. Annan oppilaitoksen edustajille säännöllisesti palautetta työssäoppimiseen liittyvistä asioista. 6,49% 24,68% 44,16% 22,08% 2,6% 77 3,1 Annettua palautetta on hyödynnetty työssäoppimisen järjestelyissä. 5,26% 27,63% 47,37% 17,11% 2,63% 76 3,16 6. Työssäoppimisen kehittäminen
 • 10.  
 • 11.  
 • 12.  
 • 13.  
 • 14.  
 • 15.  
 • 16.  
 • 17. Työpaikkaohjaajakoulutuksen vahvuudet ; autenttisia lainauksia avovastauksista tutustui perusteellisesti ongelmalähtöiseen oppimiseen ja oli hyvä materiaali kaikista suurin etu oli oppia ymmärtämään pbl:n mukaisen opiskelun toimintatapoja tutoriaalikoulutukset ovat hyviä, koska käytäntö oli niin lähellä, siinä opettamisessa sai kokea opiskelijana olemista tieto siitä, miten minun pitää ohjata opiskelijaa uudella tavalla, ohjaaja varmuus ja tieto koulutuksen jälkeen ymmärtää paremmin opiskelijan oppimisen tavoitteita ja osaa nuorta ohjata ongelmaperusteisessa oppimisessa
 • 18. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen kohteet ; autenttisia lainauksia avovastauksista arviointikriteerien aukaisua ja tietoa miten opiskelijan täytyy tehdä näyttösuunnitelma, kuinka tarkasti kaikille työntekijöille järjestää vastaavanlaista koulutusta Ryhmäkoko tärkeä. (Ei liian suurta porukkaa.) Aikataulu sopiva, eli riittävästi aikaa välillä pohtia asioita. Hienoa, että koulutus tuli työpaikalle. Se mahdollisti useamman osallistumisen koulutukseen. Voisiko lainsäädännön käydä myös pienryhmässä samalla? Arviointiin enemmän koulutusta. Kriteerien avaamista yms.
 • 19. Kehittämisehdotuksia työssäoppimisen suunnitteluun, autenttisia lainauksia avovastauksista kaikkien työpaikalla hyvä olla tietoisia opiskelusta ETUKÄTEEN KOULULTA SAATAVA MATERIAALIA OHJAUKSEN TUEKSI.OPISKELIJAT VOISIVAT KÄYDÄ TUTUSTUMASSA OSASTOON/TYÖPAIKKAANSA,MIHIN TULEVAT OPPILAIKSI Ennen työssäoppimisjakson alkamista oli mukava tavata työssäoppija ennen jakson alkua. tiiviimpi yhteistyö koulun/ohjaavan opettajan kanssa erityisesti alkuvaiheessa yhtäjaksoisesti opiskelija esim. viiden päivän jaksoissa
 • 20. Kehittämisehdotuksia työssäoppimisen toteuttamiseen autenttisia lainauksia avovastauksista Aikaa ohjaukseen täytyisi olla enemmän. Koko henkilökunta tulisi kouluttaa ENEMMÄN OPETTAJA KÄYTÄNNÖN KENTÄLLE,EI OHJAAMAAN,VAAN KESKUSTELEMAAN JA TUKEMAAN NUORTA OPISKELIJAA. (tukea pedagogiseen ohjaukseen) työvuorosuunnittelu hankalaa toisinaan kun on 3-vuorotyö ja oppimisjakson sisällä myös opiskelijalla koulupäiviä, viikonloppuisin ovat yleensä vapaalla ja ohjaaja töissä useasti viikonloppuisinkin.