SlideShare a Scribd company logo
KYBERŠIKANA A SEXTING
(EDUKACE, PREVENCE A INTERVENCE)
SE SPECIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM NA STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Kamil Kopecký
(Second Life Campus)
ÚVOD
Prezentace představujte skutečné případy, na jejichž řešení
participovalo Centrum PRVoK a projekt E-Bezpečí. Jména
českých obětí a pachatelů byla z důvodu ochrany obětí
změněna.
Reprodukce obrazových materiálů je možná pouze se
souhlasem autorů.
O souhlas můžete požádat prostřednictvím e-mailu
info@e-bezpeci.cz.
Děkujeme za pochopení,
za tým Centra PRVoK, Kamil Kopecký
CO VÍME O KYBERŠIKANĚ?
1. KYBERŠIKANA JE PROBLÉMEM DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
2. KYBERŠIKANA VZNIKÁ DÍKY KRIZI HODNOT A RODINY
(není přímo závislá na ekonomickém či sociálním statutu
rodiny, na vzdělání rodičů atd.)
3. KYBERŠIKANA JE ČASTO PROPOJENA S KLASICKOU
ŠIKANOU (ne vždy!), svým fungováním se však od šikany
odlišuje (je to specifická forma psychické agrese).
4. KYBERŠIKANA JE KOMPLEX JEVŮ
5. KYBERŠIKANA JE ČASTO SPOJENA SE SEXUALITOU
6. KYBERŠIKANA PROBÍHÁ OPAKOVANĚ
7. PŘEPÍNÁNÍ ROLÍ ÚTOČNÍK/OBĚŤ
KYBERŠIKANA V POPULACI DĚTÍ
1. S KYBERŠIKANOU (S NĚKTEROU Z FOREM) SE SETKALO
56,63 % ČESKÝCH DĚTÍ.
2. 66 % DĚTÍ BY SE S KYBERŠIKANOU NESVĚŘILO DOSPĚLÉ
OSOBĚ (RODIČE/UČITELE).
3. ÚTOK NA JINÉ DÍTĚ VEDENÝ FORMOU KYBERŠIKANY SI
VYZKOUŠELO 33,78 % DĚTÍ.
4. 95 % PŘÍPADŮ KYBERŠIKANY JE REALIZOVÁNO Z ŽERTU
(vtip, který neměl ublížit).
5. ŠPATNĚ ROZPOZNATELNÁ HRANICE MEZI ŠKÁDLENÍM A
KYBERŠIKANOU (VERBÁLNÍ AGRESE VS. ŠKÁDLENÍ –
NAPŘ. TO JE PĚKNÁ KUNDA)
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)
ZÁKLADNÍ FORMY KYBERŠIKANY
Výzkum NIK3 E-Bezpečí (2011-2012)
1. Verbální agrese
2. Obtěžování prozváněním
3. Vyhrožování a zastrašování
4. Kyberšikana - krádež identity
5. Vydírání
6. Kyberšikana – fotografie
7. Kyberšikana – video
8. Kyberšikana - audio
KYBERŠIKANA V POPULACI DĚTÍ
KYBERŠIKANA SE NEJČASTĚJI REALIZUJE V PROSTŘEDÍ
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ (AŽ 40 % PŘÍPADŮ).
KYBERŠIKANA A FACEBOOK
ZKUŠENOSTI DĚTÍ, KTERÉ MAJÍ ÚČET NA FACEBOOKU:
34,22 % BYLO SLOVNĚ PONIŽOVÁNO, URÁŽENO ČI
ZTRAPŇOVÁNO (OPAKOVANĚ).
16,77 % BYLO VYHROŽOVÁNO.
6,75 % BYLO VYDÍRÁNO.
12,07 % ZAŽILO PONIŽOVÁNÍ ŠÍŘENÍM ZTRAPŇUJÍCÍ
FOTOGRAFIE
ATD.
KYBERŠIKANA U STUDENTŮ PDF UP
Nejrozšířenější formy kyberšikany u studentů PdF UP (2013)
KYBERŠIKANA U STUDENTŮ PDF UP
Přepínání rolí při využití libovolné formy kyberšikany
12,95% 10,45%
21,57% 22,73% 20,00% 17,78%
33,33%
42,86%
87,05% 89,55%
78,43% 77,27% 80,00% 82,22%
66,67%
57,14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Verbální útoky Obtěžování
prozváněním
Vyhrožování a
zastrašování
Krádež identity Vydírání Ponižování
šířením
fotografie
Ponižování,
ztrapňování
šířením videa
Ponižování,
ztrapňování
šířením audia
oběť a zároveň útočník pouze oběť
MÝTY O KYBERŠIKANĚ
1. BLOKACE ZÁVADNÉHO OBSAHU ZASTAVÍ KYBERŠIKANU
2. KYBERŠIKANU PODCHYTÍME JEDNORÁZOVOU PREVENCÍ
3. PREVENCI KYBERŠIKANY ZAJISTÍ POLICIE ČR (PIS)
4. V PŘÍPADECH KYBERŠIKANY JE NUTNO VOLAT POLICII
5. KDYŽ DĚTEM UKÁŽEME PŘÍPADY KYBERŠIKANY, BUDOU
JE NAPODOBOVAT (vyvráceno již při prevenci návykových
látek)
6. MÝTUS O VÝRAZNĚ ROSTOUCÍ AGRESIVITĚ DĚTÍ
KYBERŠIKANA MÁ NÁVAZNOST NA TZV.
SEXTING
1. KDO Z VÁS MÁ NA INTERNETU ZVEŘEJNĚNOU SVOJI
VLASTNÍ INTIMNÍ FOTOGRAFII ČI VIDEO?
2. KDO Z VÁS ZNÁ NĚKOHO, KDO MÁ NA INTERNETU
ZVEŘEJNĚNOU SVOJI VLASTNÍ INTIMNÍ FOTOGRAFII ČI
VIDEO?
SEXTING U STUDENTŮ PDF UP
Sexting ve formě sdílení a odesílání
RIZIKA SEXTINGU
A. Potenciálním útočníkům dáme k dispozici citlivý
materiál, který mohou zneužít proti nám (např. ke
kyberšikaně, k vydírání či jinému manipulativnímu jednání
apod.).
B. Tento materiál může na internetu kolovat několik let
nebo může být použit po několika letech od svého
vzniku.
C. Vystavení se harašení či sexuálním útokům.
D. Ztráta prestiže, s tím související potíže se získáním
nebo udržením zaměstnání či sociálních vztahů.
E. Můžeme se stát pachateli přestupku či trestného
činu (šíření dětské pornografie, ohrožování výchovy
dítěte apod.).
NÁVAZNOST KYBERŠIKANY NA SEXTING
1. PŘIBLIŽNĚ 7 - 10 % POPULACE ČESKÝCH DĚTÍ
REALIZUJE SEXTING.
2. V USA REALIZUJE SEXTING 19 % DĚTÍ VE VĚKU 13-17 LET
(NATIONAL CAMPAING TO PREVENT CHILDREN TEEN AND
UNPLANNED PREGNANCY – USA, 2009).
3. V USA REALIZUJE SEXTING 32 % DOSPĚLÝCH VE VĚKU
20-26 LET.
4. V USA ODESÍLÁ 71 % DÍVEK A
67 % CHLAPCŮ SEXUÁLNĚ LADĚNÝ
OBSAH SVÉ PARTNERCE V RÁMCI
INTIMNÍHO VZTAHU (SEXTING
JAKO PROJEV DŮVĚRY) –
sexting jako trestný čin
DŮVODY PRO REALIZACI SEXTINGU
1. SEXTING JE REALIZOVÁN Z NUDY.
2. SEXTING JE PROVOZOVÁN S CÍLEM NAVÁZAT INTIMNÍ
KONTAKT S JINÝM POHLAVÍM.
3. SEXTING JE FORMA SEBEPREZENTACE.
4. SEXTING BYL VYPRODUKOVÁN POD VLIVEM OKOLÍ
(SKUPINOVĚ) – kampaň ThinkUKnow.
5. SEXTING BYL REALIZOVÁN, ABY VYVOLAL U ADRESÁTŮ
VZRUŠENÍ.
6. SEXTING JE DÍLO OKAMŽIKU.
7. SEXTING JAKO SOUČÁST DĚTSKÉ PROSTITUCE.
8. SEXTING JAKO SOUČÁST KYBERGROOMINGU.
KAZUISTIKA
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (AGRESE)
TEREZA (15 let)
Spolužáci si o Tereze založili na Facebooku
diskusní skupinu, ke které se postupně přidala
celá třída. V rámci diskusní skupiny Terezu uráželi,
napadali, zveřejňovali její fotografie, které
komentovali.
Verbální agrese se rozrostla natolik, že diskutující
začali „plánovat vraždu Terezy“ – popisovali velmi
detailně, jak ji usmrtí, zbaví se těla atd.
Případ byl řešen kázeňsky (linie školy) a
trestněprávně (ve spolupráci s Policií ČR).
Dovětek:
Škola začala realizovat prevenci až po vyšetřování
Policie ČR.
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING)
ŽANETA (15 let)
15letá Žaneta se v prostředí sociálních sítí GIFYO a
Facebook seznámila s Michaelem, vyznavačem stylu
EMO. Začali si dopisovat (vyměnili si odkazy na svoje
profily) a posílat si stále odvážnější fotografie. Jednoho
dne Žaneta Michaelovi poslala svou vlastní fotografii
„nahoře bez“, přičemž na ní byl zřetelně a jasně
zachycen Žanetin obličej.
Michael začal Žanetě psát o další fotografie. Žaneta
však odmítla. Způsob jejich komunikace se pak ze dne
na den radikálně změnil. Michael oznámil Žanetě, že
navštívil její facebookový účet a získal kontakty na její
přátele a rodiče s tím, že pokud mu nezašle další intimní
materiály, zveřejní její fotografie na erotických
portálech a informuje o jejich existenci její přátele.
Žaneta mu nevěřila, načež Michael zveřejnil první 3
fotografie… Vydírání pokračovalo stále intenzivněji a v
tuto chvíli Žaneta kontaktovala poradnu E-Bezpečí...
Na okraj:
14 % mladistvých
se sebepoškozuje.
Metoda bolest za bolest.
Závislost na endogenních
opiátech (endorfinech).
50 % suicidální sklony.
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING)
MAREK (15 let)
Případ z poradny E-Bezpečí (autentický dopis):
Dobrý den, měl bych na Vás jenom takový dotaz. Stalo
se mi to, že jsme si s kamarádkou posílali svoje fotky, a
po čase jsem zjistil, že fotky nezůstaly jenom u ní
v mobilu, ale že se posílají dál.
Když jsem to, ale začal řešit, tak to to dostalo asi k 10ti
lidem. Tohle bylo před rokem a pár měsíci. Jenže včera
se stalo to, že se to někomu dostalo do rukou, a ten
člověk neměl nic jiného na práci, než to dát na
www.facebook.com, čímž se strhla řetězová reakce.
Chtěl bych poprosit o radu, co teď mám dělat, jak mám
postupovat nebo reagovat?
Díky za pomoc, Marek Novotný
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING)
RENATA (17 let)
Sedmnáctiletá Renata chodila s Pavlem od svých 15let.
Společně spolu natočili sérii erotických a
pornografických videozáznamů a nafotili velmi intimní
fotografie.
Po dvou letech se však rozešli. Pavel se rozhodl, že se
Renatě pomstí. Vytvořil na internetu webovou stránku,
na kterou umístil torza záznamů a vybrané fotografie,
které společně vytvořili. Na webové stránce zveřejnil
jméno a příjmení Renaty, její telefon a nabídku
erotických služeb.
Zároveň na webu nabízel k prodeji celá videa, která
společně natočili. Odkaz na webovou stránku odeslal
emailem učitelům Renaty, řediteli školy, kterou
navštěvovala, rodičům Renaty a jejím spolužákům.
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING)
JANA (15 let)
Autentický případ:
Dobrý den, před čtyřmi roky jsem přes internet poznala
jednoho pána bylo mu 30, ale prvně tvrdil, že mu je 24.
Pozval mě 2x k sobě, myslela jsem, že budeme jen
kamarádi. Ale u sebe mi dal palačinky a já nevěděla, co
dělám až mi poslal fotky, když jsem se s ním přestala
stýkat, protože jsem začala mít strach.
Doufala jsem, že mi dá pokoj, ale začal mě obtěžovat
na internetu, přes email. Když jsem ho ignorovala začal
mě obtěžovat na Facebooku, neustále mi posílal ty
fotky, které se mnou pořídil, když jsem o sobě
nevěděla. Když jsem mu napsala, že to nahlásím, tak
se mi jen vysmál a napsal, že uvěří jemu. Pak mi dal
pokoj asi půl roku a teď mě obtěžuje znovu. Neustále
má na mě sexuální narážky, opět posílá ty fotky. Nevím
co mám dělat, je mi mizerně.
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)
Submisivní Libor (tzv. subík) narazil na Facebooku na
inzerát na službu www.moneyslave.cz (BDSM).
Prostřednictvím této služby se seznámil s uživatelkou
Kateřinou. Začali si spolu dopisovat, vyměnili si
fotografie, profily na Facebooku, kontaktní údaje na
Skype apod. Postupně spolu začali realizovat
videohovory na Skype. Kateřina Libora přiměla, aby
se obnažil na webkameře… videozáznam si stáhla a
začala Libora vydírat.
Libor kontaktuje tým E-Bezpečí…
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (VYDÍRÁNÍ)
LIBOR (19 let)
Měl bys ses snažit ty čubko abys mi
vyhověl, neboť celé to tvoje honění tady
mám na videu…
Myslím, že když zajdeš do banky a
požádáš o kontokorent, máš prachy
okamžitě, 12 tisíc milánku a dokonce ti
i dám dobré hodnocení…
Chceš to vidět ty čubko, pokud mi
nevyhovíš, mohl bys to vidět na
Youtube…
Pokud dneska nedostanu doklad
potvrzený od banky o poslání, video
poputuje na You Tube…
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (VYDÍRÁNÍ)
LIBOR (19 let)
Bylo zahájeno šetření, zjištěno IP pachatelky,
zaměřena poloha, zjištěny skutečné kontaktní údaje,
zajištěny záznamy na sociálních sítích, falešné
i skutečné profily, zajištěn profil na Facebooku atd.
Pachatelkou byla 20letá vyděračka z Jeseníku.
Případ byl postoupen PČR – trestný čin vydírání.
PŘÍPADY KYBERŠIKANY (VYDÍRÁNÍ)
LIBOR (20 let)
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)
PŘÍPADY KYBERŠIKANY
ANNA HALMAN (14 let)
Pět spolužáků podrobilo Annu sexuální šikaně (před celou třídou z ní strhali šaty a
předstírali, že ji znásilňují). Scénu nahráli na mobil a vyhrožovali, že nahrávku
zveřejní na internetu. To také později udělali.
Důsledky: Anna se oběsila.
SVĚTOVÉ PŘÍPADY (USA)
JESSICA LOGAN ( 18 let)
Po rozchodu zveřejnil Jessiin bývalý přítel její intimní
fotografie, které mu poslala v době, když spolu ještě
chodili.
Od té doby byla vystavena neustálému posměchu a
ponižování ze strany spolužáků i cizích lidí. Docházelo
k exkluzi (děvky neberem).
Jessica také anonymně vystoupila v televizi, aby
varovala ostatní před riziky sextingu. Poté se útoky na
ni ještě více vystupňovaly.
Důsledky: Jessie spáchala sebevraždu.
SVĚTOVÉ PŘÍPADY (USA)
PHILLIP ALPERT (17 let)
Známý případ sextingu představuje i kauza
nezletilého Phillipa Alperta z Floridy. Aniž by o ně
žádal, zaslala mu jeho 16letá přítelkyně fotografie,
na kterých byla nahá. Když se rozešli, Philip tyto
fotografie rozeslal kamarádům a také rodičům dívky
(více než 70 lidem).
Důsledky: Byl odsouzen na 5 let podmíněně za šíření
dětské pornografie (probační dohled) a až do svých
43 let bude zařazen do registru sexuálních útočníků
(ve kterém jsou evidováni sexuální násilníci, devianti,
kteří obtěžovali nezletilé apod.).
NÁVAZNOSTI SEXTINGU
NÁVAZNOST NA KYBERGROOMING
Sexting má úzkou návaznost na kybergrooming (sociální
inženýrství), v rámci kterého se intimní fotografie využívá
k vydírání, které vede k intimní schůzce.
NÁVAZNOST NA DĚTSKOU PROSTITUCI
Sexting má úzkou návaznost na dětskou prostituci.
Ukázky cen:
Orální sex s dívkou do 15 let… od 1000,- Kč
Orální sex s dívkou nad 15 let… od 500,- Kč
Orální sex s chlapcem do 15 let… od 2000,- Kč
Orální sex s chlapcem nad 15 let… od 1000,- Kč
Sex s chlapcem do 15 let… od 5000,- Kč
Sex s chlapcem nad 15 let… od 2000,- Kč
atd…
DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA
WWW.E-BEZPECI.CZ
WWW.SEXTING.CZ
WWW.SEZNAMSEBEZPECNE.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/EBEZPECI
DĚKUJI ZA POZORNOST
Kamil Kopecký
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
© 2013
www.e-bezpeci.cz
www.prvok.upol.cz
www.esynergie.cz

More Related Content

What's hot

Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠSlovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
VeronikaKrej
 
SCP
SCPSCP
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
Kamil Kopecky
 
Didattica letto scrittura 11 12
Didattica letto scrittura 11 12Didattica letto scrittura 11 12
Didattica letto scrittura 11 12
iva martini
 
Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠPravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
VeronikaKrej
 
Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Jiří Peterka
 
Introduction to Textlocal
Introduction to TextlocalIntroduction to Textlocal
Introduction to Textlocal
Textlocal
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Kamil Kopecky
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
Kamil Kopecky
 

What's hot (10)

Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠSlovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
 
SCP
SCPSCP
SCP
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
 
Didattica letto scrittura 11 12
Didattica letto scrittura 11 12Didattica letto scrittura 11 12
Didattica letto scrittura 11 12
 
Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠPravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
 
Sijamuodot
SijamuodotSijamuodot
Sijamuodot
 
Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
 
Introduction to Textlocal
Introduction to TextlocalIntroduction to Textlocal
Introduction to Textlocal
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 

Similar to Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)

Sem online IV
Sem online IVSem online IV
Sem online IV
Tomáš Biheller
 
David Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internetDavid Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internet
KISK FF MU
 
Láskyplné sexy kecy
Láskyplné sexy kecy Láskyplné sexy kecy
Láskyplné sexy kecy
Michal Zachar - PEI
 
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Daniel Dočekal
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
Kamil Kopecky
 
Podvody s webkamerami - webcam trolling
Podvody s webkamerami - webcam trollingPodvody s webkamerami - webcam trolling
Podvody s webkamerami - webcam trolling
Kamil Kopecky
 
Vítězná prezentace Ústí nad Labem
Vítězná prezentace Ústí nad LabemVítězná prezentace Ústí nad Labem
Vítězná prezentace Ústí nad Labem
Prezentiada
 
Setba
SetbaSetba
Setba
husperuc
 

Similar to Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life) (11)

Sem online IV
Sem online IVSem online IV
Sem online IV
 
David Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internetDavid Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internet
 
Láskyplné sexy kecy
Láskyplné sexy kecy Láskyplné sexy kecy
Láskyplné sexy kecy
 
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Podvody s webkamerami - webcam trolling
Podvody s webkamerami - webcam trollingPodvody s webkamerami - webcam trolling
Podvody s webkamerami - webcam trolling
 
InStyle_Havelka
InStyle_HavelkaInStyle_Havelka
InStyle_Havelka
 
Vítězná prezentace Ústí nad Labem
Vítězná prezentace Ústí nad LabemVítězná prezentace Ústí nad Labem
Vítězná prezentace Ústí nad Labem
 
Závěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPIZávěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPI
 
Setba
SetbaSetba
Setba
 
zaveracni ukol KPI Sikana
zaveracni ukol KPI Sikanazaveracni ukol KPI Sikana
zaveracni ukol KPI Sikana
 

More from Kamil Kopecky

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
Kamil Kopecky
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Kamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
Kamil Kopecky
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
Kamil Kopecky
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
Kamil Kopecky
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
Kamil Kopecky
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
Kamil Kopecky
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
Kamil Kopecky
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
Kamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
Kamil Kopecky
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
Kamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Kamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
Kamil Kopecky
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Kamil Kopecky
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
Kamil Kopecky
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
Kamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Kamil Kopecky
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Kamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (20)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
 

Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci (přednáška pro MUVE Second Life)

 • 1. KYBERŠIKANA A SEXTING (EDUKACE, PREVENCE A INTERVENCE) SE SPECIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM NA STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Kamil Kopecký (Second Life Campus)
 • 2. ÚVOD Prezentace představujte skutečné případy, na jejichž řešení participovalo Centrum PRVoK a projekt E-Bezpečí. Jména českých obětí a pachatelů byla z důvodu ochrany obětí změněna. Reprodukce obrazových materiálů je možná pouze se souhlasem autorů. O souhlas můžete požádat prostřednictvím e-mailu info@e-bezpeci.cz. Děkujeme za pochopení, za tým Centra PRVoK, Kamil Kopecký
 • 3. CO VÍME O KYBERŠIKANĚ? 1. KYBERŠIKANA JE PROBLÉMEM DĚTÍ I DOSPĚLÝCH 2. KYBERŠIKANA VZNIKÁ DÍKY KRIZI HODNOT A RODINY (není přímo závislá na ekonomickém či sociálním statutu rodiny, na vzdělání rodičů atd.) 3. KYBERŠIKANA JE ČASTO PROPOJENA S KLASICKOU ŠIKANOU (ne vždy!), svým fungováním se však od šikany odlišuje (je to specifická forma psychické agrese). 4. KYBERŠIKANA JE KOMPLEX JEVŮ 5. KYBERŠIKANA JE ČASTO SPOJENA SE SEXUALITOU 6. KYBERŠIKANA PROBÍHÁ OPAKOVANĚ 7. PŘEPÍNÁNÍ ROLÍ ÚTOČNÍK/OBĚŤ
 • 4. KYBERŠIKANA V POPULACI DĚTÍ 1. S KYBERŠIKANOU (S NĚKTEROU Z FOREM) SE SETKALO 56,63 % ČESKÝCH DĚTÍ. 2. 66 % DĚTÍ BY SE S KYBERŠIKANOU NESVĚŘILO DOSPĚLÉ OSOBĚ (RODIČE/UČITELE). 3. ÚTOK NA JINÉ DÍTĚ VEDENÝ FORMOU KYBERŠIKANY SI VYZKOUŠELO 33,78 % DĚTÍ. 4. 95 % PŘÍPADŮ KYBERŠIKANY JE REALIZOVÁNO Z ŽERTU (vtip, který neměl ublížit). 5. ŠPATNĚ ROZPOZNATELNÁ HRANICE MEZI ŠKÁDLENÍM A KYBERŠIKANOU (VERBÁLNÍ AGRESE VS. ŠKÁDLENÍ – NAPŘ. TO JE PĚKNÁ KUNDA)
 • 6. ZÁKLADNÍ FORMY KYBERŠIKANY Výzkum NIK3 E-Bezpečí (2011-2012) 1. Verbální agrese 2. Obtěžování prozváněním 3. Vyhrožování a zastrašování 4. Kyberšikana - krádež identity 5. Vydírání 6. Kyberšikana – fotografie 7. Kyberšikana – video 8. Kyberšikana - audio
 • 7. KYBERŠIKANA V POPULACI DĚTÍ KYBERŠIKANA SE NEJČASTĚJI REALIZUJE V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ (AŽ 40 % PŘÍPADŮ).
 • 8. KYBERŠIKANA A FACEBOOK ZKUŠENOSTI DĚTÍ, KTERÉ MAJÍ ÚČET NA FACEBOOKU: 34,22 % BYLO SLOVNĚ PONIŽOVÁNO, URÁŽENO ČI ZTRAPŇOVÁNO (OPAKOVANĚ). 16,77 % BYLO VYHROŽOVÁNO. 6,75 % BYLO VYDÍRÁNO. 12,07 % ZAŽILO PONIŽOVÁNÍ ŠÍŘENÍM ZTRAPŇUJÍCÍ FOTOGRAFIE ATD.
 • 9. KYBERŠIKANA U STUDENTŮ PDF UP Nejrozšířenější formy kyberšikany u studentů PdF UP (2013)
 • 10. KYBERŠIKANA U STUDENTŮ PDF UP Přepínání rolí při využití libovolné formy kyberšikany 12,95% 10,45% 21,57% 22,73% 20,00% 17,78% 33,33% 42,86% 87,05% 89,55% 78,43% 77,27% 80,00% 82,22% 66,67% 57,14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Verbální útoky Obtěžování prozváněním Vyhrožování a zastrašování Krádež identity Vydírání Ponižování šířením fotografie Ponižování, ztrapňování šířením videa Ponižování, ztrapňování šířením audia oběť a zároveň útočník pouze oběť
 • 11. MÝTY O KYBERŠIKANĚ 1. BLOKACE ZÁVADNÉHO OBSAHU ZASTAVÍ KYBERŠIKANU 2. KYBERŠIKANU PODCHYTÍME JEDNORÁZOVOU PREVENCÍ 3. PREVENCI KYBERŠIKANY ZAJISTÍ POLICIE ČR (PIS) 4. V PŘÍPADECH KYBERŠIKANY JE NUTNO VOLAT POLICII 5. KDYŽ DĚTEM UKÁŽEME PŘÍPADY KYBERŠIKANY, BUDOU JE NAPODOBOVAT (vyvráceno již při prevenci návykových látek) 6. MÝTUS O VÝRAZNĚ ROSTOUCÍ AGRESIVITĚ DĚTÍ
 • 12. KYBERŠIKANA MÁ NÁVAZNOST NA TZV. SEXTING 1. KDO Z VÁS MÁ NA INTERNETU ZVEŘEJNĚNOU SVOJI VLASTNÍ INTIMNÍ FOTOGRAFII ČI VIDEO? 2. KDO Z VÁS ZNÁ NĚKOHO, KDO MÁ NA INTERNETU ZVEŘEJNĚNOU SVOJI VLASTNÍ INTIMNÍ FOTOGRAFII ČI VIDEO?
 • 13. SEXTING U STUDENTŮ PDF UP Sexting ve formě sdílení a odesílání
 • 14. RIZIKA SEXTINGU A. Potenciálním útočníkům dáme k dispozici citlivý materiál, který mohou zneužít proti nám (např. ke kyberšikaně, k vydírání či jinému manipulativnímu jednání apod.). B. Tento materiál může na internetu kolovat několik let nebo může být použit po několika letech od svého vzniku. C. Vystavení se harašení či sexuálním útokům. D. Ztráta prestiže, s tím související potíže se získáním nebo udržením zaměstnání či sociálních vztahů. E. Můžeme se stát pachateli přestupku či trestného činu (šíření dětské pornografie, ohrožování výchovy dítěte apod.).
 • 15. NÁVAZNOST KYBERŠIKANY NA SEXTING 1. PŘIBLIŽNĚ 7 - 10 % POPULACE ČESKÝCH DĚTÍ REALIZUJE SEXTING. 2. V USA REALIZUJE SEXTING 19 % DĚTÍ VE VĚKU 13-17 LET (NATIONAL CAMPAING TO PREVENT CHILDREN TEEN AND UNPLANNED PREGNANCY – USA, 2009). 3. V USA REALIZUJE SEXTING 32 % DOSPĚLÝCH VE VĚKU 20-26 LET. 4. V USA ODESÍLÁ 71 % DÍVEK A 67 % CHLAPCŮ SEXUÁLNĚ LADĚNÝ OBSAH SVÉ PARTNERCE V RÁMCI INTIMNÍHO VZTAHU (SEXTING JAKO PROJEV DŮVĚRY) – sexting jako trestný čin
 • 16. DŮVODY PRO REALIZACI SEXTINGU 1. SEXTING JE REALIZOVÁN Z NUDY. 2. SEXTING JE PROVOZOVÁN S CÍLEM NAVÁZAT INTIMNÍ KONTAKT S JINÝM POHLAVÍM. 3. SEXTING JE FORMA SEBEPREZENTACE. 4. SEXTING BYL VYPRODUKOVÁN POD VLIVEM OKOLÍ (SKUPINOVĚ) – kampaň ThinkUKnow. 5. SEXTING BYL REALIZOVÁN, ABY VYVOLAL U ADRESÁTŮ VZRUŠENÍ. 6. SEXTING JE DÍLO OKAMŽIKU. 7. SEXTING JAKO SOUČÁST DĚTSKÉ PROSTITUCE. 8. SEXTING JAKO SOUČÁST KYBERGROOMINGU.
 • 18. PŘÍPADY KYBERŠIKANY (AGRESE) TEREZA (15 let) Spolužáci si o Tereze založili na Facebooku diskusní skupinu, ke které se postupně přidala celá třída. V rámci diskusní skupiny Terezu uráželi, napadali, zveřejňovali její fotografie, které komentovali. Verbální agrese se rozrostla natolik, že diskutující začali „plánovat vraždu Terezy“ – popisovali velmi detailně, jak ji usmrtí, zbaví se těla atd. Případ byl řešen kázeňsky (linie školy) a trestněprávně (ve spolupráci s Policií ČR). Dovětek: Škola začala realizovat prevenci až po vyšetřování Policie ČR.
 • 19. PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING) ŽANETA (15 let) 15letá Žaneta se v prostředí sociálních sítí GIFYO a Facebook seznámila s Michaelem, vyznavačem stylu EMO. Začali si dopisovat (vyměnili si odkazy na svoje profily) a posílat si stále odvážnější fotografie. Jednoho dne Žaneta Michaelovi poslala svou vlastní fotografii „nahoře bez“, přičemž na ní byl zřetelně a jasně zachycen Žanetin obličej. Michael začal Žanetě psát o další fotografie. Žaneta však odmítla. Způsob jejich komunikace se pak ze dne na den radikálně změnil. Michael oznámil Žanetě, že navštívil její facebookový účet a získal kontakty na její přátele a rodiče s tím, že pokud mu nezašle další intimní materiály, zveřejní její fotografie na erotických portálech a informuje o jejich existenci její přátele. Žaneta mu nevěřila, načež Michael zveřejnil první 3 fotografie… Vydírání pokračovalo stále intenzivněji a v tuto chvíli Žaneta kontaktovala poradnu E-Bezpečí... Na okraj: 14 % mladistvých se sebepoškozuje. Metoda bolest za bolest. Závislost na endogenních opiátech (endorfinech). 50 % suicidální sklony.
 • 22. PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING) MAREK (15 let) Případ z poradny E-Bezpečí (autentický dopis): Dobrý den, měl bych na Vás jenom takový dotaz. Stalo se mi to, že jsme si s kamarádkou posílali svoje fotky, a po čase jsem zjistil, že fotky nezůstaly jenom u ní v mobilu, ale že se posílají dál. Když jsem to, ale začal řešit, tak to to dostalo asi k 10ti lidem. Tohle bylo před rokem a pár měsíci. Jenže včera se stalo to, že se to někomu dostalo do rukou, a ten člověk neměl nic jiného na práci, než to dát na www.facebook.com, čímž se strhla řetězová reakce. Chtěl bych poprosit o radu, co teď mám dělat, jak mám postupovat nebo reagovat? Díky za pomoc, Marek Novotný
 • 23. PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING) RENATA (17 let) Sedmnáctiletá Renata chodila s Pavlem od svých 15let. Společně spolu natočili sérii erotických a pornografických videozáznamů a nafotili velmi intimní fotografie. Po dvou letech se však rozešli. Pavel se rozhodl, že se Renatě pomstí. Vytvořil na internetu webovou stránku, na kterou umístil torza záznamů a vybrané fotografie, které společně vytvořili. Na webové stránce zveřejnil jméno a příjmení Renaty, její telefon a nabídku erotických služeb. Zároveň na webu nabízel k prodeji celá videa, která společně natočili. Odkaz na webovou stránku odeslal emailem učitelům Renaty, řediteli školy, kterou navštěvovala, rodičům Renaty a jejím spolužákům.
 • 24. PŘÍPADY KYBERŠIKANY (SEXTING) JANA (15 let) Autentický případ: Dobrý den, před čtyřmi roky jsem přes internet poznala jednoho pána bylo mu 30, ale prvně tvrdil, že mu je 24. Pozval mě 2x k sobě, myslela jsem, že budeme jen kamarádi. Ale u sebe mi dal palačinky a já nevěděla, co dělám až mi poslal fotky, když jsem se s ním přestala stýkat, protože jsem začala mít strach. Doufala jsem, že mi dá pokoj, ale začal mě obtěžovat na internetu, přes email. Když jsem ho ignorovala začal mě obtěžovat na Facebooku, neustále mi posílal ty fotky, které se mnou pořídil, když jsem o sobě nevěděla. Když jsem mu napsala, že to nahlásím, tak se mi jen vysmál a napsal, že uvěří jemu. Pak mi dal pokoj asi půl roku a teď mě obtěžuje znovu. Neustále má na mě sexuální narážky, opět posílá ty fotky. Nevím co mám dělat, je mi mizerně.
 • 26. Submisivní Libor (tzv. subík) narazil na Facebooku na inzerát na službu www.moneyslave.cz (BDSM). Prostřednictvím této služby se seznámil s uživatelkou Kateřinou. Začali si spolu dopisovat, vyměnili si fotografie, profily na Facebooku, kontaktní údaje na Skype apod. Postupně spolu začali realizovat videohovory na Skype. Kateřina Libora přiměla, aby se obnažil na webkameře… videozáznam si stáhla a začala Libora vydírat. Libor kontaktuje tým E-Bezpečí… PŘÍPADY KYBERŠIKANY (VYDÍRÁNÍ) LIBOR (19 let)
 • 27. Měl bys ses snažit ty čubko abys mi vyhověl, neboť celé to tvoje honění tady mám na videu… Myslím, že když zajdeš do banky a požádáš o kontokorent, máš prachy okamžitě, 12 tisíc milánku a dokonce ti i dám dobré hodnocení… Chceš to vidět ty čubko, pokud mi nevyhovíš, mohl bys to vidět na Youtube… Pokud dneska nedostanu doklad potvrzený od banky o poslání, video poputuje na You Tube… PŘÍPADY KYBERŠIKANY (VYDÍRÁNÍ) LIBOR (19 let)
 • 28. Bylo zahájeno šetření, zjištěno IP pachatelky, zaměřena poloha, zjištěny skutečné kontaktní údaje, zajištěny záznamy na sociálních sítích, falešné i skutečné profily, zajištěn profil na Facebooku atd. Pachatelkou byla 20letá vyděračka z Jeseníku. Případ byl postoupen PČR – trestný čin vydírání. PŘÍPADY KYBERŠIKANY (VYDÍRÁNÍ) LIBOR (20 let)
 • 31. PŘÍPADY KYBERŠIKANY ANNA HALMAN (14 let) Pět spolužáků podrobilo Annu sexuální šikaně (před celou třídou z ní strhali šaty a předstírali, že ji znásilňují). Scénu nahráli na mobil a vyhrožovali, že nahrávku zveřejní na internetu. To také později udělali. Důsledky: Anna se oběsila.
 • 32. SVĚTOVÉ PŘÍPADY (USA) JESSICA LOGAN ( 18 let) Po rozchodu zveřejnil Jessiin bývalý přítel její intimní fotografie, které mu poslala v době, když spolu ještě chodili. Od té doby byla vystavena neustálému posměchu a ponižování ze strany spolužáků i cizích lidí. Docházelo k exkluzi (děvky neberem). Jessica také anonymně vystoupila v televizi, aby varovala ostatní před riziky sextingu. Poté se útoky na ni ještě více vystupňovaly. Důsledky: Jessie spáchala sebevraždu.
 • 33. SVĚTOVÉ PŘÍPADY (USA) PHILLIP ALPERT (17 let) Známý případ sextingu představuje i kauza nezletilého Phillipa Alperta z Floridy. Aniž by o ně žádal, zaslala mu jeho 16letá přítelkyně fotografie, na kterých byla nahá. Když se rozešli, Philip tyto fotografie rozeslal kamarádům a také rodičům dívky (více než 70 lidem). Důsledky: Byl odsouzen na 5 let podmíněně za šíření dětské pornografie (probační dohled) a až do svých 43 let bude zařazen do registru sexuálních útočníků (ve kterém jsou evidováni sexuální násilníci, devianti, kteří obtěžovali nezletilé apod.).
 • 35. NÁVAZNOST NA KYBERGROOMING Sexting má úzkou návaznost na kybergrooming (sociální inženýrství), v rámci kterého se intimní fotografie využívá k vydírání, které vede k intimní schůzce. NÁVAZNOST NA DĚTSKOU PROSTITUCI Sexting má úzkou návaznost na dětskou prostituci. Ukázky cen: Orální sex s dívkou do 15 let… od 1000,- Kč Orální sex s dívkou nad 15 let… od 500,- Kč Orální sex s chlapcem do 15 let… od 2000,- Kč Orální sex s chlapcem nad 15 let… od 1000,- Kč Sex s chlapcem do 15 let… od 5000,- Kč Sex s chlapcem nad 15 let… od 2000,- Kč atd…
 • 36. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.E-BEZPECI.CZ WWW.SEXTING.CZ WWW.SEZNAMSEBEZPECNE.CZ WWW.FACEBOOK.COM/EBEZPECI
 • 37. DĚKUJI ZA POZORNOST Kamil Kopecký Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci © 2013 www.e-bezpeci.cz www.prvok.upol.cz www.esynergie.cz