SlideShare a Scribd company logo
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA
GENEL MUHASEBE MODÜLÜ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
ABDULLAH CİHAN
1
GENEL MUHASEBE NEDİR
Muhasebe ekonomik bir faaliyeti ölçme , açıklama ve
yorumlama sanatıdır . Basit bir tanımla muhasebe bir
ekonomik birim hakkındaki finansal bilgiyi ölçmek ve
raporlamak için kullanılan kavramlar ve tekniklerin bir setidir.
Muhasebe Modülü nedir?
 ERP Muhasebe Modülü resmi defterler, mali tablolar ve
beyannameler gibi standart fonksiyonları tam olarak yerine getirmenin
yanında yönetim için gerekli olan tablo ve analizleri de kolaylıkla elde
etmenizi sağlayan bir sistemdir.
 Muhasebe ile ilgili kayıtların, müşteri veri tabanı bilgilerinin, ödeme
planlarının, alacakları ve tahsilatların, çeklerin ve diğer genel muhasebe
uygulamalarının tamamını kapsamaktadır. Personelin alacakları, bordro
işlemleri ve diğer muhasebe kayıtlarının tamamı, bu modül altında
saklanmaktadır.
3.Muhasebe Tarihçesi
1960′lı yıllarda bilgisayarların işletmelerde yaygınlaşmasıyla birlikte ilk
MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) yazılımları kullanılmaya başlandı.
Bu sistem ilk zamanlarda oldukça basitti ve sadece ürün ağaçlarını ve
stokları kapsıyordu.
MRP sistemi 1980′li yıllarda üretim işletmelerinin üretimle ilgili bütün
faaliyetlerini (satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, muhasebe, stok
yönetimi…) kapsamaya başladı. Bu sistem ilerledikçe MRP II (İmalat
Kaynakları Planlaması) adını aldı.
Özet olarak ,işletmenin diğer departmanları muhasebe raporları
doğrultusunda diğer departmanlara bilgi aktarılıyordu , muhasebenin erp
ye girmesiyle birlikte departmanlar muhasebe ile ilgili işlem ve raporlara
anlık ulaşım imkanına kavuşmuş ve işlemler kolaylaşmış ,iş süreçleri
kısalmış, işletme esnek bir yapıya kavuşmuştur.
Genel Muhasebe Modülü Temel Fonksiyonları
 Hesap kartları ve mali tablo tanımlamalarının yapıldığı ,
Mali tabloların alındığı ,
 Muhasebe fişlerinin düzenlendiği gelir tablosu ve bilanço
dökümlerinin alındığı işlemler seçeneği ile hesaplar arası aktarım ve
dönem sonu yansıtma işlemelerinin yapıldığı modüldür.
AVANTAJLARI
 Tüm muhasebe kayıtlarının takibini sağlar
Banka ana verilerinin ve nakit hareketlerinin takibini sağlar
Vergi işlemlerinin takibini sağlar
Gelir ve giderlerin dönemsel takibini sağlar
Detaylı demirbaş kaydı ve amortisman takibi sunar.
Satış, satın alma ve finansal faaliyetlerinin hızlıca
muhasebeleştirilmesini sağlar.
6.FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE SEKTÖRE GÖRE MODÜL KULLANIMINDAKİ
FARKLAR
Genel muhasebe modülünün hesap ve kayıt sisteminin organizasyon
şeklini ve kapsamını etkileyen türlü faktörlerin bulunduğu söylenebilir. Bu
bağlamda söz konusu faktörleri;
 İşletmelerin üretim tekniği
 İşletmelerin üretim politikası
 İşletmelerin büyüklüğü
 İşletme yöneticilerinin maliyet muhasebesi modülünden beklentileri
şeklinde dört başlık altında genelleştirilmesi olanaklıdır.
İLİŞKİLİ MODÜLLER
Üretim yönetimi
İnsan kaynakları
Maliyet Muhasebesi
Tedarikçi Yönetimi
MİY
Satış siparişleri faturalama ve sevkiyat
Alış siparişleri faturalama ve Teslimat
8
7.FİRMAMIZ
Şirket: İNTERCOMBI
Sektör: Lojistik / Taşımacılık
Proje Kapsamı: MM, SD, FI, CO-CCA, AA, PM, HR-PA, SAP CRM
7.1 Yaptığı İş
Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da Uluslararası nakliye ve lojistik hizmet sunan, köklü ve
büyük nakliye şirketlerinden biridir.
Türkiye'deki en güçlü nakliye ve lojistik altyapılarından birine sahip olan ICL, tüm
kadroları ile sistem çözümleri üretmektedir.
Çalışan Sayısı: 3500
Modül Kullanıcı Sayısı: 50
Örnek Uygulama
• Devletin verdiği hesap kodlarıdır. Max.seviyede kaç kırılım yapılacağı belirtilir.
• Hesap kodunun ilk iki hanesi hesap tipini belirtir.
• Hesaba yeni kırılımlı bir alt hesap tanımladığımız zaman onu post ederiz.
Post etme: Hareketli olan kısımda düzenleme değiştirme yapabileceğimiz alandır.
Post onaylandıktan sonra veri tabanına kaydedilir.
• Hareketli hesapta yanlış veya değiştirilmesi gereken hesapların
onaylanmadan önce iptal edildiği bölümdür.
• Kırılımın tanımlandığı kısımdır. Tanımlanan kısım bir daha değiştirilemez.
• Seviye hesabın kaç tane kırılımdan yani alt hesaptan oluşacağını belirtir.
• Ayraç kırılımlı hesaplar arasındaki işarettir.
Örnek:100.101 küçük kasa.
Maske de kırılımların kaç haneden oluşacağı belirtilir.
• Kaç kırılım varsa tüm hesapları bu kısımda görebiliriz. Bir hesap ve altındaki tüm alt
hesapları gösterir.
Hesap grup tanımı: Nitelik itibariyle birbirine yakın hesapları bünyesinde toplayan,
hesap sınıfından sonra gelen ayırımdır.
Oranlar işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını kendi içinde ve aynı veya farklı
sektörden diğer işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak incelemek amacıyla kullanılmaktadır.
Bu oranlar sadece bir dönem ait olacağı gibi, birden fazla döneme ait de olabilmektedir.
Oranlar sayesinde işletmelerin mevcut durumu, yönetim yeterliliği, finansal kararlar gibi
etmenlerin durumunu anlamaya yardımcı olur. Oranlar, finansal tabloda yer alan değerler
arasındaki ilişkileri kurmaya yarar. oranlar çeşitli şekillerde olabilir.
-Cari oran: işletmeni kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir.1 olması istenir.
-Likitide oranı
-Hazır değerler oranı.
Yevmiye fişi 5 tanedir;
-Tediye: Ödeme yapılan fiştir.
-Tahsilat: Alacakların Toplanması.
-Mahsup: Nakit hareketinin olmadığı fiştir.
-Açılış fişi: Bu fiş şirketin ilk açılışında veya yeni bir çalışma döneminde çalışmaya başlandığında düzenlenir.
Bu fişte, şirketin ticari faaliyete başlayacağı andaki elinde bulunan varlık ve kaynakları kaydedilir.
-Kapanış Fişi: Bakiye veren hesapların kapatıldığı fiştir.
Toplam borç toplam alacak muhasebe mantığına göre birbirine eşit olmak zorundadır.
Fiş Kodu : Sistemin takip edeceği kod.
Belge Kodu: Alış faturalamada belgenin üzerinde yazan fatura numarasıdır.
Beklet: Posta düşmemesi için işaretlenir.
Hesap Kodu: Hesap planına gider.
• Muhasebe fişini kaydettikten sonra post ekranına düşer.
• Muhasebe fişi yanlış girildiğinde post iptalden geri alınır.
• Her işleme hareket numarası atanır. Bu numara değişmez. Muhasebeler bu
numarayı yıl sonunda atar.
Konsolidasyon kelime anlamı olarak birleştirmedir. Örneğin , 2-3 tane firmamız varsa ,bir
tek muhasebe kaydı tutuyorsak konsolide muhasebe kayıtlarını görebilirsiniz.
Bu şirketler gerçek veya sanal şirket de olabilir .Sanal şirket olunca konsolidesini devlete
vermek lazım .Gerçek şirketse ayrı ayrı vermek lazım.
Ayrı ayrı verip bir arada görmek istiyorsak konsolide ederiz.
• Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar
incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir
şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan, hesapların gerçek duruma uygun
olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar.
• Dönem sonunda da kesin mizan tablosu hazırlanır.
• İstenilen tarihler ve hesaplar arasındaki tüm hareketleri rapor olarak almamızı sağlar.
BA: Alış Beyannamesi . Aldığın Malın tutarı.
BS: Satış Beyannamesi .Sattığın malın tutarı.
Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı
kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli
tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır.
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde
katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem
net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.
Muhasebede 3 tane önemli tablo vardır.
• Nakit Akış Tablosu
• Bilanço
• Gelir Tablosu
KAYNAKÇA
http://www.ias.com.tr/tr/Content/genel-muhasebe
http://www.pargesoft.com.tr/erp-sisteminin-modulleri/
http://www.e-
kent.com/upload_folder/ERP_Nedir_ERP_Yazilimlari_Programlarinin_icerigi.pdf
http://mesutboztas.files.wordpress.com/2013/02/320878.pdf
http://eprints.sdu.edu.tr/134/1/TS00300.pdf
http://www.muhasebeogretmenleri.com/muhasebe-i%C3%A7erikkkleri/1123-hesap-
plan%C4%B1-nedir.html
http://www.muhasebedersleri.com/
http://muhasebeturk.org/ecopedia/394-k/26259-kucuk-kasa-nedir-ne-demek.html
http://www.turkboard.com/takas-ceki-vt141482.html
http://www.muhasebenet.net/ayhan_temur_menkul%20kiymetler.html
http://www.muhasebenet.net/makale_salih%20kiskis_smmm%20stj_rasyo%20nedir.html
http://www.mikro.com.tr/help/Library/Stnd8/Muhasebe/MuhasebeModulu.asp
http://www.muhasebedersleri.com/netsis-muhasebe.html
http://www.netsim.com.tr/NSResources.nsx?r=/files/ndn/brosur/Ofisnet%20Professional.
pdf
http://www.inosis.com.tr/netsim-kayseri-ofisnet-ticari.html
http://www.ias.com.tr/tr/Content/genel-muhasebe
https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=V6yFVMCOOaOo8wfY9YDABg#q
=SONKurumsal_Kaynak_Planlamasi_ile_Butunlesik_Muhasebe_Egitimi
www.mirengi.com.tr/erp.pdf
http://www.erp-programi.com/erp-programi-genel-muhasebe.html
http://www.muhasebedersleri.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1QMQJb8fTKE
http://danismend.com/kategori/altkategori/erp-sistemlerine-farkli-bir-
bakis/
http://www.mikro.com/kurumsallasma-sureci-ve-danismanligi-onemi/
http://www.mufad.org/journal/attachments/article/680/3.pdf
http://muhassebe.blogspot.com.tr
http://www.youtube.com/watch?v=iOjyjLxIDQs

More Related Content

What's hot

İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analiziİnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
Erciyes University Faculty of Communication
 
Kurusal yönetim mekanizmaları 1
Kurusal yönetim mekanizmaları 1Kurusal yönetim mekanizmaları 1
Kurusal yönetim mekanizmaları 1ilker serdar
 
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇Tugba Ozen
 
Basari icin bir strateji
Basari icin bir stratejiBasari icin bir strateji
Basari icin bir stratejitakim21
 
Beden dili sunum
Beden dili sunumBeden dili sunum
Beden dili sunumramazan
 
Anatomi ders notları
Anatomi ders notlarıAnatomi ders notları
Anatomi ders notlarıdersnotlari
 
Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
Stratejik Yönetim Süreci Ve UnsurlarıStratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
Stratejik Yönetim Süreci Ve UnsurlarıYıldırım Yılmaz
 
Takım oyunu
Takım oyunuTakım oyunu
Takım oyunu
Mehmet Gzng
 
07 i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
07  i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci07  i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
07 i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreciSerdal KOÇİYİT
 
Motivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
Kemal ASLAN
 
Kalbin anatomisi
Kalbin anatomisiKalbin anatomisi
Kalbin anatomisi
Canan Ağaoğlu
 
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlamasıİnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
Erciyes University Faculty of Communication
 
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde Yönetim ve KurumsallaşmaAile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Ali Osman Öncel
 
Beslenmeye Giriş-1.pptx
Beslenmeye Giriş-1.pptxBeslenmeye Giriş-1.pptx
Beslenmeye Giriş-1.pptx
SerkanBentli1
 
Organizasyonlarda güç ve güç kaynakları
Organizasyonlarda güç ve güç kaynaklarıOrganizasyonlarda güç ve güç kaynakları
Organizasyonlarda güç ve güç kaynakları
Berk Arda Erdem
 
İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar
İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar
İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar bayramalabas
 
Ucret yonetimi
Ucret yonetimiUcret yonetimi
Ucret yonetimi
Tur Kan
 

What's hot (20)

İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analiziİnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
 
Kurusal yönetim mekanizmaları 1
Kurusal yönetim mekanizmaları 1Kurusal yönetim mekanizmaları 1
Kurusal yönetim mekanizmaları 1
 
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
 
Basari icin bir strateji
Basari icin bir stratejiBasari icin bir strateji
Basari icin bir strateji
 
Beden dili sunum
Beden dili sunumBeden dili sunum
Beden dili sunum
 
Anatomi ders notları
Anatomi ders notlarıAnatomi ders notları
Anatomi ders notları
 
Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
Stratejik Yönetim Süreci Ve UnsurlarıStratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
 
Takım oyunu
Takım oyunuTakım oyunu
Takım oyunu
 
07 i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
07  i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci07  i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
07 i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
 
Motivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
 
Kalbin anatomisi
Kalbin anatomisiKalbin anatomisi
Kalbin anatomisi
 
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlamasıİnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
 
Beden dili
Beden diliBeden dili
Beden dili
 
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde Yönetim ve KurumsallaşmaAile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
 
Beslenmeye Giriş-1.pptx
Beslenmeye Giriş-1.pptxBeslenmeye Giriş-1.pptx
Beslenmeye Giriş-1.pptx
 
Organizasyonlarda güç ve güç kaynakları
Organizasyonlarda güç ve güç kaynaklarıOrganizasyonlarda güç ve güç kaynakları
Organizasyonlarda güç ve güç kaynakları
 
Takim Çalışması ve motivasyon eğitimi
Takim Çalışması ve motivasyon eğitimiTakim Çalışması ve motivasyon eğitimi
Takim Çalışması ve motivasyon eğitimi
 
6.bölüm i̇ş anali̇zi̇
6.bölüm i̇ş anali̇zi̇6.bölüm i̇ş anali̇zi̇
6.bölüm i̇ş anali̇zi̇
 
İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar
İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar
İi̇bf mezunlarinin mezuni̇yet sonrasi gi̇rebi̇leceği̇ sinavlar
 
Ucret yonetimi
Ucret yonetimiUcret yonetimi
Ucret yonetimi
 

Similar to Kurumsal Kaynak Planlama - Muhasebe Modülü

Genel Muhasebe - Login Entegre ERP
Genel Muhasebe - Login Entegre ERPGenel Muhasebe - Login Entegre ERP
Genel Muhasebe - Login Entegre ERP
Login Yazılım
 
Turizm muhasebesi tourism accouting
Turizm muhasebesi tourism accoutingTurizm muhasebesi tourism accouting
Turizm muhasebesi tourism accouting
Mehmet Çolak
 
Finansal tablolar ve mali analiz teknikleri
Finansal tablolar ve mali analiz teknikleriFinansal tablolar ve mali analiz teknikleri
Finansal tablolar ve mali analiz teknikleri
DERYA KALE ERDEMLİ
 
Tms 1 slayt 2
Tms 1 slayt 2Tms 1 slayt 2
Tms 1 slayt 2
ÜMRAN BULUT
 
Kasa Yönetimi - Login Entegre ERP
Kasa Yönetimi - Login Entegre ERPKasa Yönetimi - Login Entegre ERP
Kasa Yönetimi - Login Entegre ERP
Login Yazılım
 
Tms1 Sunumu Ali Kahraman
Tms1 Sunumu Ali KahramanTms1 Sunumu Ali Kahraman
Tms1 Sunumu Ali Kahraman
Ali KAHRAMAN
 
Finansal Planlama - Financial Planning
Finansal Planlama - Financial Planning Finansal Planlama - Financial Planning
Finansal Planlama - Financial Planning
frktprk
 
Muhasebe
MuhasebeMuhasebe
Muhasebe
Sümeyra Genç
 
Yönetim Muhasebesi - İşletme Analizi
Yönetim Muhasebesi - İşletme AnaliziYönetim Muhasebesi - İşletme Analizi
Yönetim Muhasebesi - İşletme AnaliziUgur SIRMAN
 
Muhasebenin Temel Kavramları
Muhasebenin Temel KavramlarıMuhasebenin Temel Kavramları
Muhasebenin Temel KavramlarıEfrail Dökme
 
Muhasebede Donusum
Muhasebede DonusumMuhasebede Donusum
Muhasebede Donusum
Arif YILDIRIM
 
Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi
Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisiYüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi
Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisiMustafa Erbaş
 
Mali(finansal) tablolar
Mali(finansal) tablolarMali(finansal) tablolar
Mali(finansal) tablolarNil Bilgen
 
Mali tablo analizi
Mali tablo analiziMali tablo analizi
Mali tablo analizi
Taner Eraslan
 
logo bordro plus
logo bordro pluslogo bordro plus
logo bordro plus
Özgür Toprak
 

Similar to Kurumsal Kaynak Planlama - Muhasebe Modülü (20)

Genel Muhasebe - Login Entegre ERP
Genel Muhasebe - Login Entegre ERPGenel Muhasebe - Login Entegre ERP
Genel Muhasebe - Login Entegre ERP
 
Turizm muhasebesi tourism accouting
Turizm muhasebesi tourism accoutingTurizm muhasebesi tourism accouting
Turizm muhasebesi tourism accouting
 
Genel muhasebe
Genel muhasebeGenel muhasebe
Genel muhasebe
 
Finansal tablolar ve mali analiz teknikleri
Finansal tablolar ve mali analiz teknikleriFinansal tablolar ve mali analiz teknikleri
Finansal tablolar ve mali analiz teknikleri
 
Tms 1 slayt 2
Tms 1 slayt 2Tms 1 slayt 2
Tms 1 slayt 2
 
Mali tablolar analizi
Mali tablolar analiziMali tablolar analizi
Mali tablolar analizi
 
Kasa Yönetimi - Login Entegre ERP
Kasa Yönetimi - Login Entegre ERPKasa Yönetimi - Login Entegre ERP
Kasa Yönetimi - Login Entegre ERP
 
Tms1 Sunumu Ali Kahraman
Tms1 Sunumu Ali KahramanTms1 Sunumu Ali Kahraman
Tms1 Sunumu Ali Kahraman
 
Finansal Planlama - Financial Planning
Finansal Planlama - Financial Planning Finansal Planlama - Financial Planning
Finansal Planlama - Financial Planning
 
Muhasebe
MuhasebeMuhasebe
Muhasebe
 
Yönetim Muhasebesi - İşletme Analizi
Yönetim Muhasebesi - İşletme AnaliziYönetim Muhasebesi - İşletme Analizi
Yönetim Muhasebesi - İşletme Analizi
 
Muhasebe
MuhasebeMuhasebe
Muhasebe
 
Muhasebe
MuhasebeMuhasebe
Muhasebe
 
Muhasebe
MuhasebeMuhasebe
Muhasebe
 
Muhasebenin Temel Kavramları
Muhasebenin Temel KavramlarıMuhasebenin Temel Kavramları
Muhasebenin Temel Kavramları
 
Muhasebede Donusum
Muhasebede DonusumMuhasebede Donusum
Muhasebede Donusum
 
Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi
Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisiYüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi
Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi
 
Mali(finansal) tablolar
Mali(finansal) tablolarMali(finansal) tablolar
Mali(finansal) tablolar
 
Mali tablo analizi
Mali tablo analiziMali tablo analizi
Mali tablo analizi
 
logo bordro plus
logo bordro pluslogo bordro plus
logo bordro plus
 

More from Abdullah Cihan

Yüksek Lisans Tez Sunumu
Yüksek Lisans Tez SunumuYüksek Lisans Tez Sunumu
Yüksek Lisans Tez Sunumu
Abdullah Cihan
 
Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...
Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...
Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...
Abdullah Cihan
 
Yenilik Deyince Ne Anlıyoruz
Yenilik Deyince Ne AnlıyoruzYenilik Deyince Ne Anlıyoruz
Yenilik Deyince Ne Anlıyoruz
Abdullah Cihan
 
İŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİ
İŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİİŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİ
İŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİ
Abdullah Cihan
 
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Abdullah Cihan
 
Makro iktisat - özet
Makro iktisat - özetMakro iktisat - özet
Makro iktisat - özet
Abdullah Cihan
 

More from Abdullah Cihan (6)

Yüksek Lisans Tez Sunumu
Yüksek Lisans Tez SunumuYüksek Lisans Tez Sunumu
Yüksek Lisans Tez Sunumu
 
Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...
Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...
Sanal Kaytarma ve Algılanan Mesleki Etik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araş...
 
Yenilik Deyince Ne Anlıyoruz
Yenilik Deyince Ne AnlıyoruzYenilik Deyince Ne Anlıyoruz
Yenilik Deyince Ne Anlıyoruz
 
İŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİ
İŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİİŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİ
İŞ ZEKASININ TEMELLERİ: VERİTABANLARI VE ENFORMASYON YÖNETİMİ
 
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
 
Makro iktisat - özet
Makro iktisat - özetMakro iktisat - özet
Makro iktisat - özet
 

Kurumsal Kaynak Planlama - Muhasebe Modülü

Editor's Notes

 1. Material Requirements Planning- Manufacturing Resources Planning-