SlideShare a Scribd company logo
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 1/15
583170619 ‫השווא‬ ‫האשמת‬ 22 ‫הגנה‬ ‫כתב‬
‫העניאנים‬ ‫תוכנה‬
‫שווא‬ ‫בהאשמת‬ ‫שמדובר‬ ‫לגמרי‬ ‫ברור‬ ‫זה‬
‫מירבי‬ ‫דיוק‬ ‫עד‬ ‫נגיע‬
362295
2.1 ‫כבר‬ ‫הוגש‬ ‫חקירה‬ ‫חומר‬
‫והדעה‬ ,‫נתניאטטי‬ ‫וגם‬ ,‫ההאשמה‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬ ‫האדם‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ,‫מוכיחים‬ ‫המספרים‬
‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫הפוליטית‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 2/15
‫לחלוטין‬ ‫ברור‬
‫מטטרורייה‬
‫נדרשה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫ולכן‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫המגבת‬ ‫מכות‬...
‫הרשע‬ ‫המתטצה‬
‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫זה‬ ‫מה‬
‫דוסים‬ ‫מוריקנים‬ ‫בגלל‬ ‫רוססיזם‬ ‫הכי‬ ‫מקודקדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מתקיים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬
‫לומר‬ ‫ומה‬ ,‫נפש‬ ‫כחולה‬ ‫אותי‬ ‫להציג‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫קנו‬ ‫ההורים‬
‫הלטוןגאוג‬ ‫ודובר‬ ‫תומכיהם‬ ‫הקרבית‬ ‫בצורה‬ ‫תמכה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כיום‬ ,‫המעצמות‬ ‫בין‬ ‫הלחץ‬ ‫'שיא‬
‫שתקיפה‬ ‫כפייה‬ ‫לבין‬ ‫שאבחנה‬ ‫כפייה‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫יש‬
‫חולה‬ ‫האדם‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מוצדק‬ ‫הטיפול‬ ‫ולכן‬ ‫קללה‬ ‫מידת‬ ,‫פוגענות‬ ‫מידת‬ ‫יש‬ ‫בטיפול‬
‫דמוקרטיה‬ ‫המדינה‬ ‫האם‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫האם‬
‫הפוליטיות‬ ‫ההשלכות‬
‫הפשע‬ ‫וצד‬ ‫שקר‬ ‫שמתטצה‬ ‫מעידה‬ ‫רק‬ ,‫העדים‬ ‫וזימון‬ ,‫החקירה‬ ‫חומר‬ ‫השמת‬ ‫כלפי‬ ‫ההיתנגדות‬
‫פוליטיות‬ ‫השלכות‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬ ‫מייד‬ ,‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫תעיפו‬
‫ולא‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫להעיף‬ ‫נא‬ :‫סנקצייה‬ ‫ההאשמה‬
‫מוריקנייה‬ ‫ויהודוני‬ ‫אנחנו‬ ‫רהיוזייה‬ ‫יהודוני‬ ‫בין‬ ‫וגם‬ ‫ומוריקנייה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫בין‬ ‫ביחסים‬ ‫קיצוניות‬
‫ספויינייה‬ ‫פרדנצייה‬ ‫ומיקרובייה‬
‫הזאפוד‬ ‫כלפי‬ ‫יזוז‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬
‫ישואל‬ ‫כלפי‬ ‫רהיוזית‬ ‫פלישה‬ ‫ייתכן‬
Здвиг иделог-границ запад-а запад-у
Страна правеет
Передали что зжигают OU К плохйинья продаж релегион
‫כינון‬ CCCP 2
Будущее
Новый L'TON GAUGE
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 3/15
4 [] Есть
КитAE
‫חדש‬ ‫שלטון‬
Евхейское гавно-сударство вроде Мурикканья
583170619 ‫השווא‬ ‫האשמת‬ 22 ‫הגנה‬ ‫כתב‬
‫שווא‬ ‫בהאשמת‬ ‫שמדובר‬ ‫לגמרי‬ ‫ברור‬ ‫זה‬


,‫באף‬ ‫האגרוף‬ ‫לגבי‬ ‫סיפרה‬ ‫לא‬ ‫והאם‬ ,‫המגבת‬ ‫מכות‬ ‫לגבי‬ ‫סיפר‬ ‫לא‬ ‫והאב‬ ,‫התלונה‬ ‫במהלך‬ ‫שיקרו‬ ‫פשוט‬ ‫המתלוננים‬


,‫התלונה‬ ‫לבטל‬ ‫ביקשו‬ ‫והמתלוננים‬ ,‫בטעות‬ ‫האשימו‬ ‫אז‬ ,‫שטות‬ ‫ושטות‬ ,‫שקר‬ ‫רושם‬ ,‫כזב‬ ‫רושם‬ ‫שנוצר‬ ‫ובגלל‬


...‫ושחתותה‬ ‫כיעורה‬ ‫במלוא‬ ‫הישואלית‬ ‫הדיקטטורה‬ ,‫מוזרה‬ ‫בתופעה‬ ‫נתקלנו‬ ‫ופתאום‬ ,‫שווא‬ ‫בתלונת‬ ‫מדובר‬ ‫שכן‬


..‫ורוע‬ ,‫דיקטטורה‬ ‫שחיתות‬ ‫ויותר‬ ,‫צדק‬ ‫פחות‬ ,‫משנדמה‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫פחות‬ ‫שישואל‬ ‫היסתבר‬


....‫החברה‬ ‫מדעי‬ ‫לאנשי‬ ‫הפכנו‬ ‫כהשלכות‬ ‫ואז‬ ,‫תלונה‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫אזי‬ ,‫תלונה‬ ‫לבטל‬ ‫ביקשו‬ ‫מתלוננים‬ ‫אם‬


‫צריך‬ ‫שהעולם‬ ‫כנראה‬ ..‫פוליטיקאים‬ ‫הפכנו‬ .‫הטכניים‬ ‫האנשים‬ ,‫העבודה‬ ‫אנשי‬ ,‫הדומם‬ ‫ואנשי‬ ,‫ביולוגייה‬ ‫ולא‬
...‫כמנהיג‬ ‫אותי‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫מירבי‬ ‫דיוק‬ ‫עד‬ ‫נגיע‬
...‫האמת‬ ‫בהצגת‬ ,‫פוליטית‬-‫אידיאולוגית‬ ‫מבחינה‬ ,‫הסיטואצייה‬ ‫בהצגת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
362295


...7003685 ‫א‬.‫מ‬ ‫וגם‬ ,583170619 ‫השווא‬ ‫האשמת‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫המספר‬..‫מערכה‬ ‫אות‬ ,‫האות‬ ‫מספר‬ ‫זהו‬
304651383 ‫האישיות‬ ‫תעודת‬ ‫וכמובן‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
2.1 ‫כבר‬ ‫הוגש‬ ‫חקירה‬ ‫חומר‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 4/15
..‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫הושם‬ ‫החומר‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫הפוליטית‬ ‫והדעה‬ ,‫נתניאטטי‬ ‫וגם‬ ,‫ההאשמה‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬ ‫האדם‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ,‫מוכיחים‬ ‫המספרים‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫לחלוטין‬ ‫ברור‬


,‫הגזען‬ ,‫קפלוץ‬-‫הקפלאן‬ ‫תמיכת‬ ‫וגם‬ ,‫רהיוזיהה‬ ‫שנולד‬ ,‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫הבוללוונקה‬ ‫תמיכת‬ ,‫ההאשמה‬


,‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫עניין‬..‫רהיוזזי‬ ‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫הג'ובניקית‬ ,‫הקפלוציחה‬ ,‫הבוטני'צקה‬ ‫תמיכת‬ ‫וגם‬


,‫תחרותי‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ ‫וביטול‬ ,‫פובליקצייה‬ ‫גם‬ ,‫המיליטרי‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫שעליון‬ ‫וכסטטוס‬ ,‫עליון‬ ‫כערך‬ ‫בארץ‬ ‫ההשרצה‬


‫ומתבדל‬ ,‫לאום‬ ‫לשחק‬ ‫מנסה‬ ,‫ישואל‬..‫מוריקנייה‬ ‫והקמת‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫דחיקת‬ ‫ובככלל‬ ,‫תחרות‬ ‫ביטול‬


,‫האשמה‬ ,‫אנטישמית‬ ‫האשמה‬...‫המיעוטים‬ ‫דחיקת‬ ,‫הנאצינית‬ ‫וכבמיקרובייה‬ ,‫היהודונים‬ ‫שאר‬ ‫נכגד‬
‫והם‬ ,"‫אדם‬ ‫"להעלים‬ ‫ובכלל‬ ,‫הישגים‬ "‫"להעלים‬ ‫מנסים‬ ‫שגם‬ ,‫והמרביצנים‬ ‫הבוגדים‬ ‫ההורים‬ ‫תמיכת‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 5/15
‫שווא‬ ‫והאשמת‬ ,‫סאדדיזם‬ ,‫וונדליזם‬..‫אידה‬ ‫ולשמוח‬ ,‫להיתעלל‬ ‫בכדי‬ ‫בזדון‬ ,‫במוסד‬ ‫השמה‬ ‫ביקשו‬
,‫אדם‬ ‫תת‬ ‫שאני‬ ‫כאילו‬ ,‫כלפיי‬ ‫פשע‬ ‫פשוט‬..‫וכזב‬ ,‫ועלילה‬ ,‫דיבה‬ ‫פשוט‬ ,‫ולא‬ ,"‫"מחלה‬ ‫שכביכול‬
‫ומתוקף‬ ,‫רהיוזייהה‬ ‫אסע‬ ‫שאני‬ ‫מנסה‬ ‫הקפלוץ‬ ,‫ועכשיו‬..‫דורסנות‬ ,‫בכלל‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫לי‬ ‫ואין‬
...‫שוב‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ,‫יקפוץ‬-‫קפלאן‬..‫החוצפה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫מטטרורייה‬


‫טרררררררררררררטרררררררררררררררררטררררררררררררררררררררט‬..‫החדש‬ ‫השם‬
ия ‫טרור‬ Me
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 6/15
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫נדרשה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫ולכן‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫המגבת‬ ‫מכות‬...


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


,‫אדם‬ ‫בן‬ ‫שרודפת‬ ‫קללה‬ ‫זה‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ .‫המנטבוז‬ ‫בעיטת‬ ‫גם‬ ,‫בפרצוף‬ ‫האפפרקוט‬ ‫האגרוף‬ ‫גם‬


...‫זוגי‬-‫מיני‬ ‫תפקוד‬ ‫אי‬ ,‫בינאישי‬ ‫תיפקוד‬ ‫אי‬ ,‫מקצועי‬ ‫תפקוד‬ ‫אי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫היתהלותי‬ ‫פגם‬ ‫וגורמת‬


..‫פיזיות‬ ‫מכות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫דיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫שתוקפים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נגרמת‬ ‫ההפרעה‬


,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ,‫פוגעני‬ ‫מסמך‬ ,‫דיבה‬ ‫לרבות‬ ,‫כפייה‬ ‫כל‬ ,‫אדם‬ ‫תקיפת‬ ‫כל‬ ‫לכן‬


,‫הנפש‬ ‫מחלת‬ ‫מפני‬ ‫הגנתי‬ ‫ולכן‬ ,‫מחלה‬ ‫לגרם‬ ‫עלולים‬ ‫התקפותיהם‬ ‫עם‬ ,‫התוקפניים‬ ‫ההורים‬ ‫ולכן‬


..‫קללה‬ ‫ומחזקים‬ ‫תקיפתי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לאיד‬ ‫שמחים‬ ‫המקללים‬ ‫כי‬ ,‫הקללה‬ ‫חיזוק‬ .‫המגבת‬ ‫מכות‬ ‫שגורמים‬


,‫הספרות‬ ‫זה‬ ,‫ובריות‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בין‬ ‫שמבדיל‬ ‫מה‬ ‫וכל‬..‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בגרימת‬ ‫יואשמו‬ ‫ההרים‬ ‫ולכן‬


,‫בי‬ ‫נוגעים‬ ‫שלא‬ ‫וכך‬ ,‫הפובליקצייה‬ ,‫בעזרת‬ ,‫ואז‬...‫אלו‬ ‫בשניות‬ ‫כותב‬ ‫שאנוכי‬ ‫השורות‬


,‫כימיים‬ ‫חומרים‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬ ,‫מטבח‬ ‫מגבת‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬ ,‫בפרצוף‬ ‫אגרוף‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬


..‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫ואיומים‬ ,‫מין‬ ‫כלפי‬ ‫איומים‬ ,‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫כלפי‬ ‫איומים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫איומים‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬


,‫השווא‬ ‫האשמת‬ ,‫שווא‬ ‫מעצרי‬ ‫גם‬..‫נפשית‬ ‫נכות‬ ‫וגרימת‬ ,‫המחלה‬ ‫חיזוק‬ ‫הקללה‬ ‫חיזוק‬


!!!!!!!!!!!!!‫חינם‬ ‫לא‬ ‫הקללה‬ ,‫אמרתי‬ ‫לכן‬...‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ,‫תוקפנות‬ ‫כל‬


‫שנמצאת‬ ,‫כוחנית‬ ‫ומאד‬ ,‫אמיתית‬ ‫הפרעה‬ ‫יש‬ .‫מחלה‬ ‫מונעת‬ ‫שלי‬ ‫העבודה‬ ‫רק‬ ‫כי‬


,‫תמידי‬ ‫דיבור‬ ‫בזכות‬ ‫ורק‬ ,‫כמעט‬ ‫כמעט‬ ‫ממש‬ ,‫העוצמה‬ ‫שיא‬ ‫מהיות‬ ‫קטן‬ ‫צעד‬ ‫רק‬


,‫הקללה‬ ‫בלימת‬..‫עיקרית‬ ‫כמשמעות‬ ‫מתגשמת‬ ‫לא‬ ‫הקללה‬ ,‫קניגאי‬ ,‫ספרותי‬ ‫ותפקוד‬


‫המסמך‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫אחרי‬ ‫מייד‬ ‫שהחלה‬ ,‫הקניגאי‬ ‫קריירת‬..‫הקניגאית‬ ‫עבודתי‬


,‫היתאבדות‬ ‫וגרימת‬ ,‫מינית‬ ‫היתאבדות‬ ‫גרימת‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫גרימת‬ ,‫ברורה‬ ‫והמטרה‬ ,‫שתקף‬


,‫הישואלית‬ ‫האנטישמיות‬ ,‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬...‫רהיוזייהה‬ ‫ונולדתי‬ ,‫רהיוזי‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬
,‫העל‬ ‫שמטרת‬ ,‫הכיתתי‬ ,‫ההיתבדלני‬ ‫הימין‬...‫ישואל‬ ‫קללת‬ ,‫נאצנות‬-‫יזאווללו‬-‫יודו‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 7/15
..‫הציונות‬ ‫ולא‬ ,‫ציונות‬-‫הפוסט‬ ‫הדעה‬..‫היהודוני‬ ‫הלאום‬ ‫ולא‬ ,‫לאום‬ ‫ההולדות‬ ‫שארץ‬
...‫מוריקנייה‬ '‫נ‬ ‫אינגליקנייה‬+‫רהיוזייה‬...‫יהודונות‬ ‫בעד‬ ‫אינגליקנייה‬...‫מוריקנייה‬-‫פוסט‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫ציונות‬
...‫מוריקנייה‬..‫המשוגעת‬ ‫המדינה‬ .‫המשוגעת‬ ‫הדעה‬ ,‫עתיד‬-‫פסאודו‬ ,‫עתיד‬-‫כזב‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫ההיסטורית‬ ‫הדעה‬
..‫היסטורייה‬ ‫חי‬ ‫אלא‬ ,‫בורח‬ ‫שלא‬ ‫יהודוני‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫והשפיות‬ ,‫היסטורייה‬ ‫זה‬ ‫השפיות‬ ‫ולכן‬
,‫עולמית‬ ‫בעייה‬ ‫מוריקנייה‬...‫כזב‬ ‫בעד‬ ‫בפירוש‬ ‫המתטצה‬..‫גיבובי‬ ‫וכזב‬ ,‫דלוזייה‬ ‫ולא‬
...‫דרך‬ ‫לא‬ ‫דרך‬ ,‫שמאלנית‬ ‫ודרך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הרשע‬ ‫המתטצה‬


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


,‫מסוכנת‬ ‫מדינה‬ ‫מחמשת‬ ‫מוריקנייה‬... ‫ה‬ь‫אוקיירעייינננ‬ ‫ורעה‬ ‫מרושעת‬ ‫מדינה‬ ‫שתומכים‬ ‫אלו‬ ,‫הרשע‬ ‫המוריקנייה‬


‫המגבת‬ ‫מכות‬ ‫ולכן‬...‫ערך‬ ‫דמוקרטייה‬...‫הבריונים‬ ‫מוריקנייה‬...‫אדם‬ ‫מחיי‬ ‫איכפתית‬ ‫ולא‬ ,‫שלום‬ ‫תומכת‬ ‫ולא‬


,‫טראגית‬ ‫משמעות‬ ‫נפש‬ ‫ומחלת‬ ,‫נפש‬ ‫ממחלת‬ ‫מילימטר‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫שכן‬ ,‫ממשי‬ ‫חיים‬ ‫סיכון‬


.‫הוולדותיים‬-‫וגזענו‬ ,‫הפרומוריקניים‬ ,‫הבדלניים‬ ‫הגזענים‬ ‫שהטילו‬ ,‫קללה‬ ‫שהינה‬ ,‫המחלה‬ ‫מפני‬ ‫עצמי‬ ‫על‬ ‫הגנתי‬ ‫ולכן‬


‫וברור‬ ,‫אליי‬ ‫להיתקרב‬ ‫בכלל‬ ‫אסור‬ ,‫חזקה‬ ‫כה‬ ‫כלפיי‬ ‫שהוטלה‬ ‫שהקקלה‬ ‫כיוון‬ ‫ואז‬..‫יהודוניים‬-‫אנטישמו‬


,‫חדרה‬ ‫ללכוד‬ ‫ואז‬..‫ידיים‬ ‫ולתפוס‬ ,‫ספהה‬ ‫נפילה‬ ‫לגרם‬ ,‫בפרצוף‬ ‫אפרקוט‬ ‫ואגרוף‬ ‫בכתף‬ ‫מכה‬ ,‫מגבת‬ ‫מכות‬ ‫לתת‬ ‫שאסור‬


,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בדמות‬ ,‫חיים‬ ‫סיכון‬ ‫וגורמות‬ ,‫הקללה‬ ‫חיזוק‬ ‫גורמות‬ ‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫עבירות‬...‫ולאיים‬ ‫אחריי‬ ‫ולרוץ‬


,persistancy of meaning correlated with realization .‫הגשמתי‬ ‫סיכוי‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ ‫וכך‬ ,‫טראגית‬ ‫משמעות‬


‫והאב‬...‫במשמעות‬ ‫להילחם‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫שמתגשמים‬ ‫קרקורים‬ ‫יש‬ ..‫ההגשמה‬ ‫מידת‬ ‫עם‬ ‫קשור‬ ‫משמעות‬ ‫מינוף‬


..‫עתיד‬ ‫הגשמת‬-‫גרימה‬-‫קרקור‬- ‫מטרת‬ - ‫בכיתות‬ ‫מדובר‬ ,"‫נפש‬ ‫"חולה‬ ‫שאני‬ ‫ואמר‬ ,‫התלונה‬ ‫במהלך‬ ‫דיבה‬ ‫הוציא‬


,‫נפשית‬-‫רוחנית‬ ‫תקיפה‬ ‫שבעצם‬ ,‫סידנט‬ ь‫ייינ‬ ‫גורמת‬ ,‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫עבירה‬ ‫כל‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬...‫חינם‬ ‫לא‬ ‫קללות‬ ‫אמרתי‬


,‫שליטה‬ ‫איבוד‬ ,‫פוקדנות‬ ,‫היתנהגותית‬ ‫טעות‬ ,‫רוח‬ ‫טעות‬ ,‫היתנהלותי‬ ‫פגם‬...‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫סיכוי‬ ‫יותר‬ ‫וגורמת‬


...‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫עבירות‬ ‫המון‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫עבירה‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬...‫רוע‬


‫נכשל‬ ‫והמוסר‬ ,‫נכשל‬ ‫הצדק‬ ‫ואז‬ ,‫עובד‬ ‫שפשע‬ ‫שמנסים‬ ‫תוקפנים‬ ‫קורבן‬ ,‫עבירות‬ ‫קורבן‬ ‫הופך‬ ‫האדם‬


‫מחזקים‬ ‫שרק‬ ,‫נגטיבית‬ ‫ודעה‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ‫שתומכים‬ ,‫התוקפניים‬ ‫ההורים‬ ‫ולכן‬..‫הפשע‬ ‫מול‬ ‫אל‬


...‫וברצינות‬..‫כסף‬ ‫לנתינת‬ ‫ויחוייבן‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בגימת‬ ‫יואשמו‬ ,‫מכות‬ ‫נותנים‬ ‫ועוד‬ "‫נפש‬ ‫"מחלת‬
...‫סוף‬ ‫סוף‬..‫אתעשר‬ ‫ואז‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫זה‬ ‫מה‬
‫מחלת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫דוסים‬ ‫מוריקנים‬ ‫בגלל‬ ‫רוססיזם‬ ‫הכי‬ ‫מקודקדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מתקיים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


:‫הסיבות‬ ‫בגלל‬ ,‫כלפיי‬ ‫מנוגדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מתקיים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬


...‫הדת‬ ‫אוייב‬ ‫ואני‬ ,‫לבד‬ ‫דת‬ ‫והמצאתי‬ ,‫דתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫דת‬ .1


‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫יש‬ ‫אז‬...‫המוקרטיה‬ ‫עיר‬ ‫ועדיף‬ ,‫המאמאשקה‬ ,‫הכיפה‬ ‫כבוד‬ ‫יתר‬ ,‫הורים‬ ‫כבוד‬ ‫יתר‬ ‫ערך‬ ‫יש‬ ‫בדת‬ .2


...‫שבשמיים‬ ‫אלוהות‬ ‫שמאמאשקה‬ ‫מנסים‬ ‫הדוסים‬..‫מאמאשקה‬ ‫נגד‬ ‫שעובדת‬


‫הוולדות‬ ‫ארץ‬ ‫לאום‬ ‫ההולדותית‬ ‫בגזענות‬ ‫האמונה‬ ‫וגם‬ ,‫רוססנות‬ ‫ומוריקנים‬ ,‫דוסים‬-‫מוריקנים‬ ‫הרבה‬ ‫בעיר‬ .3
.‫ציבורי‬ ‫הדין‬ ‫כי‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫השפעת‬ ‫יש‬ .4
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 8/15
..‫דמוקרטי‬ ‫תנאי‬ ‫אף‬ ‫מקיים‬ ‫לא‬ ,‫הנוכחי‬ ‫והדין‬ ,‫מגוריו‬ ‫במחוז‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ,‫מגוריו‬ ‫בעיר‬ ‫משפט‬ ‫עובר‬ ‫אדם‬ .5
..‫שלמות‬ ‫ולא‬ ,‫מלחמה‬ ‫שלנו‬ ‫שהחיים‬ ‫מבינים‬ ‫ולא‬ ,‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ,‫המוריקניים‬ ‫הדוסים‬ .6
..‫עתיקה‬ ‫פובליקצייה‬ ‫ותומכים‬ ‫נאבקים‬ ,‫והדוסים‬ ‫צעירונית‬ ‫פובליקצייה‬ ‫לקיים‬ ‫בכדי‬ ‫ונאבקים‬ ,‫צעירוניים‬ ‫אנחנו‬ .7
...‫לגמרי‬ ‫מנוגדת‬ ‫ולנו‬
...‫וותיקנית‬ ‫הכי‬ ‫העיר‬ ‫ולכן‬...‫דיקטטורית‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מדובר‬ .8
...‫הטעייה‬ ‫יהיה‬..‫דין‬ ‫מקיימת‬ ‫וותיקנית‬ ‫הכי‬ ‫העיר‬ ‫ואז‬ ,‫במדינה‬ ‫צעירים‬ ‫משמע‬ ‫אימיגרנטים‬ ‫אנחנו‬ .9
,‫מקודקדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ,"‫ביתי‬ ‫"משחק‬ ‫מקיים‬ ‫והדין‬ ,‫זוטר‬ ‫הכי‬ ‫במחוז‬ ,‫זוטרה‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫חי‬ ‫אני‬ .10
..‫הנתניאטטי‬ ,‫הקקדמיה‬ ,‫הקפלוץ‬ '‫ג‬ ‫צד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫קירקור‬ ‫מאמצי‬ ‫ויש‬
,‫בכוח‬ ‫להוכיח‬ ‫ומנסים‬ ,‫כוחני‬ ‫משחק‬ ‫ומשחקים‬ ,‫צדק‬ ‫ובאי‬ ,‫הדין‬ ‫בהטעיית‬ ‫חשודה‬ ‫המדינה‬ .11
...‫פושעת‬ ‫המדינה‬
‫נייטרלי‬ ‫מחוז‬ ,‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬ ,‫קללה‬ ‫וקרקור‬ ,‫השווא‬ ‫האשמת‬ ‫פשע‬ ,‫המדינה‬ ‫פשע‬ ‫בגלל‬ .13
...‫הדמוקרטיה‬ ‫מחוז‬ ‫למשל‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫לומר‬ ‫ומה‬ ,‫נפש‬ ‫כחולה‬ ‫אותי‬ ‫להציג‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫קנו‬ ‫ההורים‬


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


..‫לחם‬ ‫שלקחתי‬ ‫כך‬ ‫והובילה‬ ,‫התקרית‬ ‫לפני‬ ‫שהיתקיימה‬ ,‫מאיימת‬ ‫שיחה‬ ‫מכחישים‬ ,‫ההורים‬


..‫חינם‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ,‫נצלנית‬ ‫דעה‬ ,‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ "‫חינם‬ ‫לא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ‫"כי‬


,"‫נפש‬ ‫חולה‬ ‫"שאני‬ ‫לבלף‬ ‫מנסים‬ ‫ההורים‬ ‫כי‬ ,‫כעס‬ ‫מרוב‬ ,‫דמי‬ ‫ומרתיחים‬ ,‫אותי‬ ‫מעצבנים‬ ‫וההורים‬


,‫הבטחון‬ ‫כוחות‬ ‫גורמי‬ ‫עד‬ ‫האישור‬ ‫ומסרו‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫מדיציני‬ ‫אישור‬ ‫והשיגו‬ ,‫מחלה‬ ‫המציאו‬


,‫השמלה‬ ‫ולגרום‬ ,‫הגיון‬ ‫להעיף‬ ,‫שפיות‬ ‫להעיף‬ ,‫כבוד‬ ‫להעיף‬ ,‫מילואים‬ ‫להעיף‬ ‫בכדי‬


,‫רוע‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ,‫הישגיות‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ,‫כבוד‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫לגרום‬ ‫ולנסות‬ ,‫ודלוזיה‬


‫בחסות‬ ,‫ההורים‬ ,‫קומדיה‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ,‫ברכה‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ,‫טראגיזם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬


...' ‫הגרש‬..‫גרשוב‬ ,‫הפלדה‬ ‫קרפד‬ ‫ג'וזפפה‬ ,‫זבאללה‬-‫הסבאלה‬ ‫ראשי‬ ‫קנטר‬-‫הקנטרן‬


‫אך‬...‫ההאשמה‬ ‫במהלך‬ ,‫למות‬ ‫הספיק‬ ‫בינתיים‬ ‫וגרשוב‬ ,‫מאד‬ ‫קרפדים‬ ‫כמובן‬ ‫ההורים‬


‫מודים‬ ‫לא‬ ‫ההורים‬ ‫אז‬...‫לצייץ‬ ‫מעיז‬ ‫ועוד‬ ,"‫ברוח‬ ‫במידה‬ ‫"קיים‬ ‫אלא‬ ‫לגמרי‬ ‫מת‬ ‫לא‬


‫הנגטיבית‬ ‫הדעה‬ ‫כי‬ ,‫תקרית‬ ‫וגרמה‬ ‫התקרית‬ ‫לפני‬ ‫ממש‬ ‫היתקיימה‬ ‫שהשיחה‬


,‫משוגעים‬ ‫בתי‬ ,"‫"מוסדניים‬ ‫עתידות‬ ‫עם‬ ,‫מאיימת‬ ‫גם‬ ‫הדעה‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ,‫מעצבנת‬


‫הדעה‬ ‫בעזרת‬ ‫בדיוק‬ ‫עצבים‬ ‫שגורמים‬ ‫האחראיים‬ ,‫לטפל‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫לשגע‬ ‫מנסים‬ ‫קודם‬ ‫כי‬


,‫הקללה‬ ‫הגשמת‬ ,‫מקרקורי‬ ‫והתיכנון‬ ,‫הגורמני‬ ,‫המקטרקר‬ ‫והעתיד‬ ,‫הנגטיבית‬


!‫חינם‬ ‫לא‬ ‫ולפחות‬ ,‫ובגדו‬ ,‫שוחד‬ ‫קיבלו‬ ‫ההורים‬ ‫אז‬ ,‫והקנונייה‬ ,‫הזמימה‬


,‫נותנים‬ ‫היום‬ .‫לחם‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫היתקמצנו‬ ‫ההורים‬ ,‫חינם‬ ‫הקללה‬ ,‫אז‬ ‫לבסוף‬


...‫חינם‬ ‫פנסיות‬ ‫הרבה‬ ‫הרוויחו‬ ‫וכך‬ ,‫החביאו‬ ‫ואכן‬ "‫פנסיות‬ ‫"להחביא‬ ‫חינם‬ ‫עצה‬ ‫קיבלו‬ ‫גם‬


‫מחדר‬ ‫יצאתי‬ ‫שסתם‬ ‫טוענים‬ ‫ההורים‬ ‫אז‬ ..‫נתנו‬ ‫בסוף‬..‫אחוז‬ ‫ביקשתי‬ ‫אז‬


,‫שדיברתי‬ ‫ברור‬ ,‫פעם‬ ‫אף‬ ‫שותק‬ ‫ולא‬ ,‫מדבר‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫אני‬ .‫לדבר‬ ‫בלי‬ ‫לחם‬ ‫ולקחתי‬


.‫לחם‬ ‫ולקחתי‬ ‫יצאתי‬ ‫סתם‬ ‫שלא‬ ‫בטוח‬ ,‫מדבר‬ ‫ותמיד‬ ,‫זמר‬ ,‫ווקלי‬ ‫אני‬


,‫ברורות‬ ‫לא‬ ‫מסיבות‬ ‫מתנהג‬ ‫שכביכול‬ ,‫נפש‬ ‫כחולה‬ ‫להציגי‬ ‫המתעלל‬ ‫האב‬ ‫מנסה‬ ‫כך‬ ‫גם‬
‫פוליטית‬ ‫דעה‬ ‫שלמעשה‬ ,‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ‫הסיבות‬ ‫לא‬ ,‫מחלה‬ ‫שהסיבות‬ ‫כאילו‬


,‫מוריקנייה‬ ‫דעת‬ ‫ציונות‬ ‫הפוסט‬ ,‫הישואלית‬ ‫האנטישמיות‬ ,‫ההולדותית‬ ‫הגזענות‬


,‫ההודלותית‬ ‫השרשרת‬ ‫כל‬ ,‫בישואל‬ ‫שמשריץ‬ ‫מי‬ ‫ואז‬..‫לאום‬ ‫ההולדות‬ ‫שארץ‬ ‫כך‬


‫הוולדות‬ ‫שרשרת‬ ‫קיים‬ ‫שלא‬ ,‫השריץ‬ ‫שלא‬ ‫ומי‬ ,‫שוחד‬ ‫ולוקחים‬ ‫ונהנים‬ ‫וזוכים‬ ‫זוכים‬


...‫הקרבי‬ ‫השירות‬ ‫למרות‬ ‫ואפילו‬ ,‫ונכחד‬ ,‫נעלם‬ ‫פשוט‬ ,‫הבא‬ ‫מהדור‬ ‫כלפי‬


,‫מלבד‬ ,‫תחרותי‬ ‫הישג‬ ‫כל‬ ‫ששוללת‬ ,‫במיוחד‬ ‫הספציפית‬ ‫הדעה‬ ,‫אומנם‬


,‫שטותית‬ ‫והיאחזות‬ ,‫כיפה‬ ,‫הוולדות‬ ‫מושתתת‬ ‫כי‬ ,‫שמאלנית‬ ‫דעה‬ ,‫ההולדותי‬ ‫ההישג‬


‫האנטישמים‬ ,‫ההולדותיים‬ ‫הגזענים‬ ‫דעת‬ ,‫הבדלני‬ ‫והשמאל‬ ,‫הבדלני‬ ‫הימין‬ ‫דעת‬


‫יהודונים‬ ‫מדינת‬ ‫לא‬ ‫שישואל‬ ‫כאילו‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫כלפי‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ,‫הישואליים‬


‫להשמיד‬ ‫מנסים‬ ,‫הנאצנית‬ ‫וכמיקרוביה‬ ,‫יהודונים‬ ‫שדורס‬ ,‫חדש‬ ‫עם‬ ‫שקם‬ ‫אלא‬


..."‫"מחלה‬ ‫סתם‬ ‫ולא‬ ,‫הסיבה‬ ‫זה‬..‫מוריקנייה‬ ‫בהשראת‬ ,‫אימיגרנטים‬


,‫פוליטי‬ ,‫אידיאולוגי‬ ‫בעניין‬ ‫מדובר‬ ,‫פיזיולוגי‬ ‫או‬ ,"‫"תורשתי‬ ‫בעניין‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫לא‬


,‫ספרות‬ ,‫הפתרון‬ ‫לכן‬...‫קללה‬ ‫פרופוגנדה‬ ,‫משמעות‬ ‫מינוף‬ ,‫רוחני‬ ,‫פובליציסטי‬


...‫המדיצינית‬ ‫האלימות‬ ‫בפרט‬ ,‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫אלימות‬ ‫הפעלת‬ ‫ולא‬ ,‫דין‬ ‫בית‬ ‫הפתרון‬


,‫ורעילים‬ ‫זרים‬ ‫חומרים‬ ‫וגרימת‬ ,‫כפייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫קללה‬ ‫מחזקת‬ ‫מדיצינה‬ ‫שכן‬


,‫דיבה‬ ‫מחזקים‬ ‫החומרים‬ ,‫דיבה‬ ‫מונעים‬ ‫לא‬ ‫החומרים‬..‫צריך‬ ‫לא‬ ‫מהאדם‬ ‫שבטוח‬


,‫רהיוזייה‬ ‫שנולדתי‬ ‫זה‬ "‫"המחלה‬..‫מחלה‬ ‫מרפאים‬ ‫ולא‬ ‫מחלה‬ ‫גורמים‬ ‫החומרים‬ ‫ולכן‬


‫ואי‬ ,‫בפוליטיקה‬ ‫מדובר‬ ‫ולכן‬...‫מחלה‬ ‫שרהיוזייה‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫מבחינת‬ ‫כך‬


‫שאנחנו‬ ‫וכנראה‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫ואימיגרנטי‬ ‫ישואל‬ ‫בין‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫התאמה‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 9/15
...‫קללה‬ ‫ובולם‬ ‫מחלה‬ ‫ובולם‬ ‫נורמליות‬ ‫גורם‬ ‫המסמך‬ ‫עצם‬ ,‫הספרות‬ ,‫הפתרון‬
...‫מסמכים‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ ‫ואני‬ ,‫חדש‬ ‫מסמך‬ ‫שמתי‬ ‫ולכן‬ ..‫חזרה‬ ‫ודיקטצייה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הלטוןגאוג‬ ‫ודובר‬ ‫תומכיהם‬ ‫הקרבית‬ ‫בצורה‬ ‫תמכה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כיום‬ ,‫המעצמות‬ ‫בין‬ ‫הלחץ‬ ‫'שיא‬


‫במאבקינו‬ ‫לצידינו‬ ‫רהיוזייה‬..‫כלפינו‬ ‫מגן‬ ‫וגם‬ ,‫דיקטטורה‬ ‫שמונע‬ ,‫הקרבי‬ ‫הצעד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגנים‬ ‫גם‬ ‫אנחנו‬


...‫דורסניים‬-‫גיטלרו‬-‫נאצנו‬-‫בריונו‬-‫כוחנו‬ ,‫דוטטטורית‬ ,‫טוצ'טאטורית‬-‫טאקטאטורית‬-‫הדיקטטורית‬ ‫המוריקנייה‬ ‫נגד‬


‫בעזרת‬ ‫ותוקפת‬ ,‫דמוקרטיה‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫מדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומותקף‬ ,‫מאויים‬ ‫אישית‬ ‫אני‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כיליד‬ ‫ולכן‬


‫על‬ ‫ומאיימת‬ ,‫פוגענית‬ ‫משמעות‬


‫הגברי‬ ‫האדם‬ ‫במין‬ ‫לפגוע‬ ‫ומנסה‬ ,‫מין‬ .1


‫כסף‬ .2


‫רוחני‬ ‫ממון‬ .3
...‫טוצ'טאטורית‬-‫דיקטטורית‬ ‫כפייה‬ ‫לאכוף‬ ‫בכדי‬ ‫מדיצינה‬ ‫בלהפעיל‬ ‫מאיימת‬ .4
..‫בגד‬ ‫שהסניגור‬ ‫כנראה‬ ‫וכיום‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫כלפי‬ ‫תגובה‬ ‫בעד‬ ‫אנחנו‬ .5
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫שתקיפה‬ ‫כפייה‬ ‫לבין‬ ‫שאבחנה‬ ‫כפייה‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫יש‬


‫כפוי‬ ‫ברצינות‬ ‫האדם‬ ‫ואם‬ ,‫נכון‬ ‫לאבחן‬ ‫אמורה‬ ‫מדיצינה‬ ‫גם‬ ,‫וכפייה‬ ‫מחלה‬ ‫לגרום‬ ‫ולא‬ ,‫לאבחן‬ ‫אמורה‬ ‫מדיצינה‬


,‫האדם‬ ‫אם‬ ,‫חיצונית‬ ‫קללה‬ ‫כלפי‬ ‫מתפקד‬ ‫כי‬ ‫מסוכן‬ "‫הסביבה‬ ‫או‬ ‫לעצמו‬ ‫"מסוכן‬ ‫נגטיבית‬ ‫בפרופוגנדה‬


..‫פשע‬ ‫אז‬ ,‫רוע‬ ‫ומייצג‬ ‫עצמאי‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ,‫פושע‬ ‫האדם‬ ‫אזי‬ ,‫הקללה‬ ‫ממציא‬ ,‫מייצג‬ ‫עצמו‬ ‫שהאדם‬ ‫קללה‬ ‫כלפי‬ ‫מתפקד‬


,‫הברכה‬ ‫קללת‬ ‫הקללה‬ ‫אם‬ ,‫סביבתית‬ ‫שמסוכן‬ ‫חולה‬ ‫משמע‬ ,‫הקללה‬ ‫ברכת‬ ,‫חיצוני‬ ‫רוע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫מוסת‬ ‫אדם‬ ‫אם‬


‫פוזיטיבית‬ ‫דיקטציה‬ ‫ת"פ‬ ‫אם‬ ,‫ברי‬ ‫אז‬ ‫וברכה‬ ‫עצמאי‬ ‫האדם‬ ‫אם‬...‫חולה‬ ‫אז‬ ,"‫"מתאבד‬ ,‫עצמו‬ ‫כלפי‬ ‫מסוכן‬ ‫אזי‬


..‫ברי‬ ‫מאד‬ ‫אז‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫כלפי‬ ‫פוזיטיבית‬ ‫דיקטציה‬ ‫להוות‬ ‫מצליח‬ ‫אם‬...‫במידה‬ ‫ברי‬ ‫נחשב‬ ‫עוד‬ ‫את‬


,‫פוזיטיבית‬ ‫הדיקטציה‬ ‫כי‬ ,‫מצילה‬ ,‫חולה‬ ‫האדם‬ ‫כאשר‬ ‫הכפייה‬ ‫כי‬ ,‫גרימה‬ ‫לא‬ ,‫אבחנה‬ ‫זה‬ ‫הכפייה‬ ,‫ולכן‬


,‫מדיצינית‬ ‫טעות‬ ‫וכמובן‬..‫וונדליזם‬ ,‫ורוע‬ ,‫הברכה‬ ‫קללת‬ ‫ולמעשה‬ ‫אדם‬ ‫ותקיפת‬ ,‫פשע‬ ‫הכפייה‬ ,‫ברי‬ ‫האדם‬ ‫ואם‬


‫לעזור‬ ‫אמורה‬ ‫מדיצינה‬...‫מדיצינה‬ ‫שחיתות‬ ,‫מדיצינה‬ ‫פולטיזציית‬..‫מדיציני‬ ‫פשע‬ ‫זדון‬ ‫או‬ ‫הרשלנות‬ ‫שהשלכות‬


..‫לנצל‬ ‫בכדי‬ ,‫להעליב‬ ‫בכדי‬ ,‫לפגוע‬ ‫בכדי‬ ,‫להכשיל‬ ‫בכדי‬ ,‫סטיגמא‬ ‫לגרום‬ ‫בכדי‬ ‫ולא‬ ,‫כשצריך‬ ‫רק‬


,‫פוזיטיב‬ ‫המשמעות‬ HOHOHO ‫קצת‬ ‫בריונות‬ ‫גם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בריונות‬ ‫יתר‬ ,‫ניצול‬ ‫יתר‬ ‫מפני‬ ‫מצילה‬ ‫מדיצינה‬


,‫אסור‬ BAD ‫וכמובן‬..‫אנושות‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫לבד‬ GOOD ‫עדיף‬ ,‫לבד‬ GOOD ‫עדיף‬..‫בכוח‬ GOOD
..‫בכלל‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫חולה‬ ‫האדם‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מוצדק‬ ‫הטיפול‬ ‫ולכן‬ ‫קללה‬ ‫מידת‬ ,‫פוגענות‬ ‫מידת‬ ‫יש‬ ‫בטיפול‬


‫מסתדר‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫מוצדק‬ ‫הטיפול‬ ‫אז‬ ,‫הטיפול‬ ‫קללת‬ ‫מאשר‬ ‫גדולה‬ ‫אדם‬ ‫שתוקפת‬ ‫הקללה‬ ‫כאשר‬


,‫זדון‬ ‫או‬ ‫ורשלנות‬ ‫טעות‬ ‫הטיפול‬ ‫ואז‬ ,‫הקללה‬ ‫עצמו‬ ‫הטיפול‬ ‫אז‬ ,‫חולה‬ ‫ולא‬ ‫מצליח‬ ‫אלא‬ ‫מאד‬ ‫מותקף‬ ‫ולא‬


‫צריך‬ ‫ואיבחון‬..‫חולים‬ ‫רק‬ ‫לטפל‬ ‫צריך‬ ‫ולכן‬..‫הטיפול‬ ‫מעצם‬ ‫לחלות‬ ‫עלול‬ ,‫ברי‬ ‫כי‬ ,‫בריים‬ ‫מרפאים‬ ‫לא‬ ‫כי‬
‫מדיצינה‬ ‫פשע‬ ,‫הטיפול‬ ‫בעזרת‬ ‫נזק‬ ‫גרימת‬ ‫יש‬ ‫ולא‬..‫נכון‬ ‫להיתקיים‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 10/15
‫דמוקרטיה‬ ‫המדינה‬ ‫האם‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫האם‬


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


,‫להרביץ‬ ‫קצת‬ ‫שאפשר‬ ,‫בכתף‬ ‫מכה‬ ,‫מגבת‬ ‫מכות‬ ,‫לפעמים‬ ‫מותר‬ ‫שאפרקוט‬ ‫כך‬ ,‫להחטיף‬ ‫קצת‬ ‫ביקשו‬ ‫ההורים‬


"...‫אסיים‬ ‫גם‬ ‫אותך‬ ‫אני‬ ‫ולכן‬ ‫השרצתי‬ ‫אותך‬ ‫"אני‬ : ‫וגם‬ "...‫תמיד‬ ‫לשקר‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬ ‫"בבית‬ :‫אמר‬ ‫האב‬...‫חזרה‬ ‫להרביץ‬ ‫אפשר‬ ‫ושאי‬


...‫דמוקרטיה‬-‫בהתאם‬ ‫שלא‬ ,‫המתלוננים‬ ‫דעות‬ ‫ציטוטי‬ "...‫צריך‬ ‫להחטיף‬ ‫אבל‬..‫להרוג‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫"אולי‬ :‫אמרה‬ ‫והמתלוננת‬
...‫פשע‬ ‫המתלוננים‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הפוליטיות‬ ‫ההשלכות‬


‫השלכות‬ ‫שיהיו‬ ‫וכנראה‬,‫רוח‬ ‫הרעת‬ ‫וגרמה‬ ,‫לשווא‬ ‫כשהאשימה‬ ,‫טעתה‬ ‫המחורבנת‬ ‫שהמתטצה‬ ‫כנראה‬


...‫בראשכם‬ ‫דמכם‬...‫>קבר‬-‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫הראשי‬ ‫הגזען‬ ‫בפרט‬...‫המדינה‬ ‫רוססני‬ ‫כל‬ ‫נגד‬ ,‫משמעותיות‬
...‫החצוף‬ ‫המתטצן‬ ‫כולל‬...‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫נתקיף‬ ‫אנחנו‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הפשע‬ ‫וצד‬ ‫שקר‬ ‫שמתטצה‬ ‫מעידה‬ ‫רק‬ ,‫העדים‬ ‫וזימון‬ ,‫החקירה‬ ‫חומר‬ ‫השמת‬ ‫כלפי‬ ‫ההיתנגדות‬


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


.‫קללה‬ ‫הגזמת‬ ,‫תוקפנות‬ ‫הגזמת‬ ,‫זלזול‬ ‫הגזמת‬ ,‫הגזמה‬ ‫היתקיימה‬ ,‫לסגת‬ ‫צריכה‬ ‫המוריקנייה‬


,‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫ותוקפנות‬ ,‫זלזלול‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫וזה‬ ,‫מלחמהה‬ ‫יצאנו‬ ‫אנחנו‬ ,‫פרובוקצייה‬ ‫קללה‬


,‫במציאות‬ ‫עובדה‬ ,‫במשמעות‬ ‫עובדה‬ ‫האדם‬ ‫מין‬ ,‫הגברי‬ ‫מין‬ ‫עלפי‬ ‫איומים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫ואיומים‬


,‫המין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫ידברו‬ ‫ולא‬ ,‫יוחפץ‬ ‫לא‬ ‫הרהיוזי‬ ‫הגבר‬ ,‫היסטורית‬ ‫ועובדה‬ ,‫בעתיד‬ ‫עובדה‬


,‫דמים‬ ‫מחיר‬ ‫תגבה‬ ,‫החוצפה‬..‫נקבה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫נקבה‬ ‫בלשון‬ ‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫יפנו‬ ‫ולא‬


,‫הקללה‬ ‫המשך‬ ‫מפני‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫מזהיר‬ ‫אני‬ !!!!!‫תונקם‬ ‫התוקפנות‬..‫היתחלנו‬ ‫רק‬ ‫ואנחנו‬


,‫מתוקפנות‬ ‫יחדל‬ ‫לא‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אם‬...‫ביותר‬ ‫הרדיקלית‬ ‫בצורה‬ ‫תתקיים‬ ‫שלנו‬ ‫הנקמה‬ ‫כי‬


,‫הנוכחי‬ ‫המסמך‬ ‫אחרי‬ ,‫האחרונה‬ ‫האזהרה‬ ‫זה‬....‫פוליטיות‬ ‫השלכות‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬


...‫פוגעניות‬ ‫וכיתות‬ ,‫גורמים‬ ‫ונשמיד‬ ,‫עויין‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ,‫מוריקני‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫התקפה‬ ‫יהיה‬
)‫הקללה‬ ‫בגלל‬ ‫(הכל‬...‫המושחת‬ ‫דין‬ ‫העורך‬ ‫כולל‬...‫המחורבנת‬ ‫והמתטצה‬ ,‫הוזהרתם‬ ‫ראו‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫פוליטיות‬ ‫השלכות‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬ ‫מייד‬ ,‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫תעיפו‬


583170619 :‫ולא‬ ‫מייד‬ ‫האשמה‬ ‫להעיף‬


,‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫להעיף‬ ‫מייד‬ ,‫שחיתות‬ ‫ובכלל‬ ,‫מושחת‬ ‫ששופט‬ ‫ברור‬ ,‫מושחת‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫וגם‬ ,‫מושחת‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫הזהרתי‬
...‫נגטיביים‬ ‫מאד‬ ‫יחסים‬ ‫ויהיה‬ ,‫ופרומוריקנייה‬ ,‫מדינות‬ ‫נתקוף‬ ‫ואנחנו‬ ,‫הסלמה‬ ‫עוד‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬..‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫ולתת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 11/15
‫ולא‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫להעיף‬ ‫נא‬ :‫סנקצייה‬ ‫ההאשמה‬


583170619!!!‫מייד‬ ‫לזכות‬


,‫הסנקצייה‬ ‫בגין‬ ‫כתשלום‬ ,‫כסף‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫ויתנו‬ ‫תועף‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ,‫ופרובוקצייה‬ ‫תקיפה‬ ‫סנקצייה‬


..‫לשווא‬ ‫להאשים‬ ‫נהניתם‬ ‫כה‬ ‫כי‬ ,‫שקלים‬ ‫במיליון‬ ‫תחוייב‬ ‫ישואל‬ ‫מדינת‬ ‫ולכן‬..‫יירז‬ ‫שנתארכה‬ ‫בהאשמה‬ ‫מדובר‬


...‫מלחמה‬ ‫המשך‬ ‫יהיה‬...‫ולא‬..‫בכסף‬ ‫תחוייב‬ ‫ומוריקנייה‬ ,‫יעופו‬ ‫הסנקציות‬ ‫כל‬..‫מפשע‬ ‫חף‬ ‫אדם‬ ‫ולתקוף‬


,‫בפרצוף‬ ‫אגרוף‬ ‫בנתינת‬ ‫יורשע‬ ‫האב‬ .‫בכלל‬ ‫הפוזיטיביים‬ ‫היחסים‬ ‫סוף‬ ‫ויהיה‬..‫עויינות‬ ‫כיתות‬ ‫נשמיד‬ ‫אנחנו‬


‫שני‬ ‫שנתנו‬ ‫והמכות‬ ,‫השווא‬ ‫והאשמת‬ ‫השווא‬ ‫תלונת‬ ‫בגין‬ ,‫שקלים‬ 500000 ‫בסך‬ ‫תשלום‬ ‫ויתן‬..‫האפפרקוט‬


,‫הפרומוריקניים‬ "‫"המשרצים‬ ‫הפושעים‬ ‫שני‬..‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫ושיקרו‬ ,‫סתם‬ ‫שהיתלוננו‬ ‫השקרנים‬


,‫מדינה‬ ‫סוף‬ ‫ויהיה‬ ,‫נפלוש‬ ‫אנחנו‬ ,‫ישואל‬ ‫נגד‬ ‫גם‬ ,‫מלחמה‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬ ,‫מחיר‬ ‫יחוייבו‬ ‫הנוולים‬
!!!!!!!‫מיליון‬ ‫ולתת‬ ,‫לזכות‬ ‫ופרומוריקני!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!מייד‬ ‫מושחת‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ,‫הוזהרתם‬ ‫ראו‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫פרדנצייה‬ ‫ומיקרובייה‬ ‫מוריקנייה‬ ‫ויהודוני‬ ‫אנחנו‬ ‫רהיוזייה‬ ‫יהודוני‬ ‫בין‬ ‫וגם‬ ‫ומוריקנייה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫בין‬ ‫ביחסים‬ ‫קיצוניות‬
‫ספויינייה‬


...‫סיפור‬ ‫ומסיימים‬ .‫אנושות‬ ‫מפרקים‬ ‫אנחנו‬ ,583170619!!!!!‫אטום‬ ‫ופצצת‬ ‫קטנה‬ ‫סנקצייה‬ ,‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫ולבטל‬ ‫לסגת‬ ‫התחילו‬


...‫נתקוף‬ ‫אנחנו‬ ‫קללה‬ ‫קמצוץ‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬...‫קללה‬ ‫וכל‬ ,‫דלגיטימצייה‬ ‫וכל‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫ולהעיף‬ .‫רע‬ ‫יהיה‬ ‫הסוף‬


,‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫והמושחת‬ ‫המסריח‬ ‫והמיקרוביאני‬ ,‫המוריקניים‬..‫היהודונויות‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ,‫מלחמה‬ ‫מפני‬ ,‫אזהרה‬


,‫מדיי‬ ‫מושחת‬ ,‫מדיי‬ ‫שמן‬ ‫וקפלאן‬ ,‫האמת‬ ,‫ואנחנו‬ ,‫רהיוזייה‬ ,‫האמת‬ ‫ארץ‬ ‫מול‬ ‫היחסים‬ ‫בהחצנת‬ ‫מואשמים‬


,‫ושטותו‬ ‫הארור‬ ‫קקפלאן‬ ‫קיללתי‬ ‫כדין‬ ,‫ולכן‬..‫מעט‬ ‫לרק‬ ‫וזוכה‬ ,‫וליל‬ ‫יום‬ ‫שעובד‬ ‫רהיוזי‬ ‫ואני‬ ,‫ויללהה‬ ‫חי‬


,‫הכזב‬ ‫עדות‬ ‫בגין‬ ‫הוענש‬ ‫לא‬ ‫הקפלאן‬ ‫שכן‬ ,‫תתערב‬ ‫לא‬ ‫והמושחתת‬ ‫הארורה‬ ‫והמתטצה‬ ‫בהמשך‬ ‫ואקלל‬


..‫וחזירות‬ ,‫ושחיתות‬ ‫אנוכיות‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫ערכים‬ ‫קיימים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫כערך‬ ‫חוקים‬ ‫לגבי‬ ‫תזבלו‬ ‫אל‬ ‫אז‬


,‫הארור‬ ‫הקפלוץ‬ ‫בשם‬ ‫האשמתם‬ ,‫ולכן‬..‫ומושחתנות‬ ‫כזב‬ ,‫שקר‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫אמת‬ ‫או‬ ‫צדק‬ ‫בדיוק‬ ‫לא‬ ‫הדין‬ ‫בית‬


,‫מיקרובייה‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫וקרררומפיזם‬ ,‫לאומנות‬ ‫בגלל‬ ‫ואם‬ ,‫הנפש‬ ‫חולת‬ ‫קפלוץ‬ ‫שטות‬ ‫ובשם‬


..‫שוב‬ ‫ומיקרובייה‬..‫הנפילה‬ ‫ארץ‬ ‫גם‬ ‫נפלוש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫נוספת‬ ‫החצנה‬ ‫מפני‬ ‫אזהיר‬ ,‫ולכן‬...‫הטטטיזם‬ ,‫והגיטלר‬


..‫מסתיים‬ ‫האנושות‬ ‫סיפור‬ ,‫ישואלה‬ ‫בדרך‬ ,‫איזזלם‬ ‫לגיוני‬ ,‫בדרך‬ ,ы‫איזזלמ‬ ‫וגם‬...‫בדרך‬ ‫גרעינית‬ ‫מלחמה‬


..‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫בגלל‬ ,‫גזענות‬ ‫בגלל‬ ,‫לאומנות‬ ‫בגלל‬..‫אנוכיות‬ ‫בגלל‬...‫שמשה‬ ‫ונופל‬ ‫סט‬ ‫הלכת‬ ‫כוכב‬


,‫פושעני‬ ‫זדון‬ ‫ומתוקף‬ ,‫חוק‬ ‫בניגוד‬ ‫והיתנהלה‬ ,‫שיקרה‬ ‫דיזציפלינה‬ ‫שועדת‬ ‫בגלל‬..‫שחיתות‬ ‫בגלל‬


,‫שאפשר‬ ‫התנע‬ ‫כמות‬ ‫זה‬ ‫אנרגיה‬ ‫כי‬ ,‫היהודוני‬ ‫והשקר‬ ,"‫העבריינית‬ ‫"הקקדמיה‬ ‫הפשיעה‬ ‫ארגון‬ ‫מאת‬


‫סוכר‬ ‫קילו‬ ‫למשל‬ .‫היתנהגות‬ ‫ואיזה‬ ‫מסה‬ ‫איזה‬ ‫זה‬ ‫איכפת‬ ‫מה‬ ‫ולכן‬ ,‫המסה‬ ‫כלפי‬ ‫מהיתנהגות‬ ‫להפיק‬


‫ואיזה‬ ‫מסה‬ ‫איזה‬ ‫איכפת‬ ‫ולכן‬..‫נם‬ ‫וסוס‬ ,‫מטר‬ ‫עוד‬ ‫לך‬ ,‫סוס‬ ‫אומרים‬ ,‫מטר‬ ‫הולך‬ ‫וסוס‬ ,‫סוס‬ ‫כלפי‬ ‫נותנים‬


,‫קיים‬ ‫שתיין‬ ,‫יש‬ ‫שתיין‬ ,"‫שתיין‬ ‫"אין‬ ‫שכביכול‬ ,‫השקרן‬ ‫בנוסחת‬ ‫כי‬..‫משקל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫היתנהגות‬


..‫משקל‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ,‫ועוד‬ ‫עוד‬ ,‫ושותה‬ ‫חי‬ ‫והשתיין‬ ,‫מיסטיקה‬ ‫מידת‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,‫מטריאליזם‬ ‫בדיוק‬ ‫לא‬ ‫והחיים‬


,‫ורהיוזייה‬ ,‫סיבות‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬...‫שטות‬ ‫ושטות‬ ,‫שקר‬ ‫הקקקפלאן‬ ‫ולכן‬..‫אימשממעות‬ ‫סתם‬ ‫הנוסחה‬ ‫ולכן‬


‫איומים‬ ‫ועוד‬...‫מיזנדריה‬...‫חרא‬ ‫ונדפוק‬ ‫ונתקוף‬..‫המוריקני‬ ‫החרא‬ ‫ותקיפת‬..‫במציאות‬ ‫לעובדות‬ ‫בדרך‬
...‫קקקפלוציחה‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ,‫להיתבע‬ ‫שבדרך‬ ,‫וקקקפלוציחה‬ ‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫מאת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הזאפוד‬ ‫כלפי‬ ‫יזוז‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


..‫תיווך‬ ,‫והזוטרים‬ ,‫עילאית‬ ‫חיים‬ ‫רמת‬ ‫לחיות‬ ‫צריך‬ ‫החזק‬ ,‫הסתם‬ ‫מן‬ ,‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫משמע‬ ,‫אידיאולוגי‬ ‫גבול‬


...‫באדייה‬ ‫בווסטוק‬ ‫מדינות‬ ‫כנ"ל‬ ,‫לכבוד‬ ‫לזכות‬ ‫צריכה‬ ,‫ורהיוזייה‬ ,‫תיווך‬ ,"‫"חררה‬ ‫לחיות‬ ‫צריך‬ ‫ה‬ь‫שיוקיירעיינ‬ ‫כמובן‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 12/15
..‫פרדנצייה‬ ‫מיקרובייהה‬ ‫יזוז‬ ‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬...‫תחוייב‬ ‫המיקרובייה‬ ,‫יופי‬ ‫נחיה‬...‫החיים‬ ‫רמת‬ ‫וכך‬ ,‫יזוז‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬
...‫חינם‬ ‫ונחיה‬...‫כסף‬ ‫לנו‬ ‫תתן‬ ‫הבדייה‬ ,‫מכך‬ ‫ויתירה‬ .‫יועפו‬ ‫הסנקציות‬ ‫כל‬..‫נרוויח‬ ,‫ולכן‬ ‫החזקים‬ ‫אנחנו‬ ‫ויכוח‬ ‫זה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫ישואל‬ ‫כלפי‬ ‫רהיוזית‬ ‫פלישה‬ ‫ייתכן‬


..‫שלום‬ ‫דרך‬...‫אמיתית‬ ‫דרך‬ ‫שמציע‬ ,‫כמנהיג‬ ‫ומתאים‬ ,583170619 :‫מדינה‬ ‫להנהיג‬ ‫יכול‬ ‫אני‬


.‫מיליון‬ ‫ולתת‬ ,‫האשמה‬ ‫מכל‬ ‫לסגת‬ ‫מייד‬ ,‫אציע‬ ,‫ולכן‬ ,‫איום‬ ‫ת"פ‬ ‫גם‬ ,‫הפרומוריקנייה‬ ‫נוכח‬ ‫וישואל‬ ,‫כוחות‬ ‫יוזרמו‬


,‫הישואל‬ ‫ראש‬ ‫אני‬..‫בחסותי‬ ‫פרורהיוזי‬ ‫שלטון‬ ‫וקינון‬ ,‫פרומוריקני‬ ‫שלטון‬ ‫נפילת‬ ,‫ישואל‬ ‫דהמיליטריזציית‬ ,‫ייתכן‬


,‫פובליקצייה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שלום‬ ‫צריך‬ ,‫כנראה‬ ,‫שלום‬ ‫ולגרום‬ ,‫מדינה‬ ‫להנהיג‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ,‫היהודונים‬ ‫מדינת‬


...‫שלום‬ ‫כדרך‬ ‫אחדות‬..‫וחינוך‬ ,‫התרבות‬ ‫הכללת‬ ,‫הכיתות‬ ‫ותורת‬ ‫ז'רגון‬ ‫הקמת‬...ы‫איזזלעמ‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ‫גם‬
...‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
Здвиг иделог-границ запад-а запад-у
Задача улучшение качест-жизнь


как честь К честь


Честь


[] есть


Когда []


альфа бета альфа предостереженный


Повторить дельта []


А не по евхейски


Пентский


Не по левому и тогда []!!!
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
Страна правеет


Правеет крепчает


][][][][][][][][][][][][][][][][][][


Силой бр
рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр


Идеолог


ЛОГ


Бета пента альфа


Бета Альфа


Логия
Палено и я
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 13/15
Передали что зжигают OU К плохйинья продаж релегион
Чтоб не докуш-де сер конец


Левеют


Следственно линия мораль-фронт пошел запат - у


В->0 С T->O K
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫כינון‬ CCCP 2


583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬


,‫הכניעה‬ ‫אחרי‬ ,AU K BAD YNья ‫הבוגדנית‬ ‫הרפובליקה‬ ‫הבעייה‬ ,CCCP ‫מקימה‬ ,‫רהיוזייה‬


‫יהיה‬ ‫ואפשר‬ ,‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫תתחיל‬ ‫המדינה‬ ‫ואז‬ ,‫פרורהיוזיים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יתפס‬ ‫השלטון‬


,‫חדשה‬ ‫משמעות‬ ,‫חדש‬ ‫עתיד‬ ‫יהיה‬ ,T->O ‫הקח‬ ‫לנסיגת‬ ‫עד‬ ,‫להיתאגד‬ ‫וביחד‬ ,CCCP 2 ‫להקים‬


,‫תנאיים‬ ‫ודיקטציית‬ ,‫המוריקנייה‬ ‫והכנעת‬ ,‫הדופולריות‬ ‫בדמות‬ ,‫דמוקרטיה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫יהיה‬


‫קפלוץ‬ ‫תגן‬ ‫לא‬ ‫המתטצה‬..‫יופי‬ ‫נחיה‬ ‫אנחנו‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫מס‬ ,‫מס‬ ‫ונתינת‬ ,‫הסנקציות‬ ‫כל‬ ‫ביטול‬ ‫בדמות‬


‫ואני‬ ,‫לסגת‬ ‫צריכים‬ ,‫המושחתים‬ ‫ויהודוניה‬ ,‫המיקרובייה‬ ‫וגם‬ ,‫דעה‬ ‫להביע‬ ‫מותר‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫מבחינה‬


‫בסיס‬ ‫ועל‬ ,‫שוב‬ ‫יקום‬ CCCP-‫ה‬ ‫ואז‬..‫קפלוץ‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫בדמות‬ ,‫תחוייב‬ ‫המיקרובייה‬ ,‫מראש‬ ‫אומר‬


,‫אידיאולוגית‬ ‫השפעה‬ ,‫ממשיכים‬ ‫אנחנו‬...‫הקפלוץ‬ ‫והכנעת‬..‫ווסטוקמיקרובייה‬ ‫יהיה‬...‫המיקרובייה‬ ‫הכנעת‬
...‫אינגליקנייה‬-‫מוריקנייה‬ ,‫כזב‬-‫השקר‬ ‫ואימפריית‬ ‫הרוע‬ ‫אימפריית‬ ‫נפילת‬ ‫עד‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
Будущее


OU К плохйинья здается


Продавши-вер-релегион


Бегут в одних трусах


Правительство будет


Про REUSEия


И тогда настанет новый смысл


С мыслью


Не соль YOU


А сольТЫ


Соль МЫ


И муриканья


Отс T->0 в рот
][
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
Новый L'TON GAUGE
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 14/15
NOW ЫЙ JE RE G->0 AND REPEAT N REAZ
][ Решает за-дач да
К Альфа JE [] 0 I Альфа Пента гамма
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
4 [] Есть
Ка ч [] Есть В->0


JE Z AND RE: N


EST B->0 зна[]ит


EAT


[][]
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
КитAE
K I T- A


Меж-нац JEREG->0*N раз


Альфа бета алфа предупрежденный пента пента


А у нас


Стакан обьеденение пента дельта


Й YOU DELTA OU дельта


Дельта


Пента


Там ключ


К: бета YOU []
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫חדש‬ ‫שלטון‬


UK=ПЛОХ йинья
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
Евхейское гавно-сударство вроде Мурикканья
2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM
file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 15/15
оБОСРЕНИЕ
кЛАСС-ХРЕНТОЗ
вОЗВРАТ сссl
иСЗА ПРОПОГАНД
[]
0
и ТЕОРИЯ k->0 ROLE
оБЪЕДЕНЕНИЕ
ТВЕРДЪ
[][][][][][][][][]
[][][][][][][][][]
re РОТ к
тоЧ
‫למעלה‬ ‫לחזור‬

More Related Content

Similar to Ktav22 כתב הגנה 22 בהקשר עם האשמת השווא 583170619

TLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdf
TLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdfTLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdf
TLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdf
Leonid Ledata
 
ktav24.pdf
ktav24.pdfktav24.pdf
ktav24.pdf
Leonid Ledata
 
ktav17_.pdf
ktav17_.pdfktav17_.pdf
ktav17_.pdf
Leonid Ledata
 
ktav24.pdf
ktav24.pdfktav24.pdf
ktav24.pdf
Leonid Ledata
 
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdfldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
Leonid Ledata
 
כתב הגנה 7.pdf
כתב הגנה 7.pdfכתב הגנה 7.pdf
כתב הגנה 7.pdf
Leonid Ledata
 
לדאטה נ' קפלוץ
לדאטה נ' קפלוץלדאטה נ' קפלוץ
לדאטה נ' קפלוץ
Leonid Ledata
 
בהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעהבהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעה
chaymm
 
דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
wisdom dot com
 
מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית  דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית  דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
barzam
 

Similar to Ktav22 כתב הגנה 22 בהקשר עם האשמת השווא 583170619 (10)

TLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdf
TLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdfTLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdf
TLUNA_LDATA_N_REICH_TETER.pdf
 
ktav24.pdf
ktav24.pdfktav24.pdf
ktav24.pdf
 
ktav17_.pdf
ktav17_.pdfktav17_.pdf
ktav17_.pdf
 
ktav24.pdf
ktav24.pdfktav24.pdf
ktav24.pdf
 
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdfldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
 
כתב הגנה 7.pdf
כתב הגנה 7.pdfכתב הגנה 7.pdf
כתב הגנה 7.pdf
 
לדאטה נ' קפלוץ
לדאטה נ' קפלוץלדאטה נ' קפלוץ
לדאטה נ' קפלוץ
 
בהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעהבהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעה
 
דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
 
מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית  דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית  דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
מגלי צונאמי להתחממות גלובאלית דוח האקלים הציבורי - אפריל 2014
 

More from Leonid Ledata

Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdfLeonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knigLDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizmLDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
Leonid Ledata
 
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbitмышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
Leonid Ledata
 
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplazмышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
Leonid Ledata
 
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORNмышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
Leonid Ledata
 
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
Leonid Ledata
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
Leonid Ledata
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
Leonid Ledata
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
Leonid Ledata
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
Leonid Ledata
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Leonid Ledata
 

More from Leonid Ledata (20)

Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdfLeonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
 
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knigLDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
 
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizmLDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
 
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
 
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
 
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbitмышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
 
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplazмышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
 
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORNмышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
 
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 

Ktav22 כתב הגנה 22 בהקשר עם האשמת השווא 583170619

 • 1. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 1/15 583170619 ‫השווא‬ ‫האשמת‬ 22 ‫הגנה‬ ‫כתב‬ ‫העניאנים‬ ‫תוכנה‬ ‫שווא‬ ‫בהאשמת‬ ‫שמדובר‬ ‫לגמרי‬ ‫ברור‬ ‫זה‬ ‫מירבי‬ ‫דיוק‬ ‫עד‬ ‫נגיע‬ 362295 2.1 ‫כבר‬ ‫הוגש‬ ‫חקירה‬ ‫חומר‬ ‫והדעה‬ ,‫נתניאטטי‬ ‫וגם‬ ,‫ההאשמה‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬ ‫האדם‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ,‫מוכיחים‬ ‫המספרים‬ ‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫הפוליטית‬
 • 2. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 2/15 ‫לחלוטין‬ ‫ברור‬ ‫מטטרורייה‬ ‫נדרשה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫ולכן‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫המגבת‬ ‫מכות‬... ‫הרשע‬ ‫המתטצה‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫דוסים‬ ‫מוריקנים‬ ‫בגלל‬ ‫רוססיזם‬ ‫הכי‬ ‫מקודקדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מתקיים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫לומר‬ ‫ומה‬ ,‫נפש‬ ‫כחולה‬ ‫אותי‬ ‫להציג‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫קנו‬ ‫ההורים‬ ‫הלטוןגאוג‬ ‫ודובר‬ ‫תומכיהם‬ ‫הקרבית‬ ‫בצורה‬ ‫תמכה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כיום‬ ,‫המעצמות‬ ‫בין‬ ‫הלחץ‬ ‫'שיא‬ ‫שתקיפה‬ ‫כפייה‬ ‫לבין‬ ‫שאבחנה‬ ‫כפייה‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫יש‬ ‫חולה‬ ‫האדם‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מוצדק‬ ‫הטיפול‬ ‫ולכן‬ ‫קללה‬ ‫מידת‬ ,‫פוגענות‬ ‫מידת‬ ‫יש‬ ‫בטיפול‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫המדינה‬ ‫האם‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫האם‬ ‫הפוליטיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫הפשע‬ ‫וצד‬ ‫שקר‬ ‫שמתטצה‬ ‫מעידה‬ ‫רק‬ ,‫העדים‬ ‫וזימון‬ ,‫החקירה‬ ‫חומר‬ ‫השמת‬ ‫כלפי‬ ‫ההיתנגדות‬ ‫פוליטיות‬ ‫השלכות‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬ ‫מייד‬ ,‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫תעיפו‬ ‫ולא‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫להעיף‬ ‫נא‬ :‫סנקצייה‬ ‫ההאשמה‬ ‫מוריקנייה‬ ‫ויהודוני‬ ‫אנחנו‬ ‫רהיוזייה‬ ‫יהודוני‬ ‫בין‬ ‫וגם‬ ‫ומוריקנייה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫בין‬ ‫ביחסים‬ ‫קיצוניות‬ ‫ספויינייה‬ ‫פרדנצייה‬ ‫ומיקרובייה‬ ‫הזאפוד‬ ‫כלפי‬ ‫יזוז‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬ ‫ישואל‬ ‫כלפי‬ ‫רהיוזית‬ ‫פלישה‬ ‫ייתכן‬ Здвиг иделог-границ запад-а запад-у Страна правеет Передали что зжигают OU К плохйинья продаж релегион ‫כינון‬ CCCP 2 Будущее Новый L'TON GAUGE
 • 3. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 3/15 4 [] Есть КитAE ‫חדש‬ ‫שלטון‬ Евхейское гавно-сударство вроде Мурикканья 583170619 ‫השווא‬ ‫האשמת‬ 22 ‫הגנה‬ ‫כתב‬ ‫שווא‬ ‫בהאשמת‬ ‫שמדובר‬ ‫לגמרי‬ ‫ברור‬ ‫זה‬ ,‫באף‬ ‫האגרוף‬ ‫לגבי‬ ‫סיפרה‬ ‫לא‬ ‫והאם‬ ,‫המגבת‬ ‫מכות‬ ‫לגבי‬ ‫סיפר‬ ‫לא‬ ‫והאב‬ ,‫התלונה‬ ‫במהלך‬ ‫שיקרו‬ ‫פשוט‬ ‫המתלוננים‬ ,‫התלונה‬ ‫לבטל‬ ‫ביקשו‬ ‫והמתלוננים‬ ,‫בטעות‬ ‫האשימו‬ ‫אז‬ ,‫שטות‬ ‫ושטות‬ ,‫שקר‬ ‫רושם‬ ,‫כזב‬ ‫רושם‬ ‫שנוצר‬ ‫ובגלל‬ ...‫ושחתותה‬ ‫כיעורה‬ ‫במלוא‬ ‫הישואלית‬ ‫הדיקטטורה‬ ,‫מוזרה‬ ‫בתופעה‬ ‫נתקלנו‬ ‫ופתאום‬ ,‫שווא‬ ‫בתלונת‬ ‫מדובר‬ ‫שכן‬ ..‫ורוע‬ ,‫דיקטטורה‬ ‫שחיתות‬ ‫ויותר‬ ,‫צדק‬ ‫פחות‬ ,‫משנדמה‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫פחות‬ ‫שישואל‬ ‫היסתבר‬ ....‫החברה‬ ‫מדעי‬ ‫לאנשי‬ ‫הפכנו‬ ‫כהשלכות‬ ‫ואז‬ ,‫תלונה‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫אזי‬ ,‫תלונה‬ ‫לבטל‬ ‫ביקשו‬ ‫מתלוננים‬ ‫אם‬ ‫צריך‬ ‫שהעולם‬ ‫כנראה‬ ..‫פוליטיקאים‬ ‫הפכנו‬ .‫הטכניים‬ ‫האנשים‬ ,‫העבודה‬ ‫אנשי‬ ,‫הדומם‬ ‫ואנשי‬ ,‫ביולוגייה‬ ‫ולא‬ ...‫כמנהיג‬ ‫אותי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫מירבי‬ ‫דיוק‬ ‫עד‬ ‫נגיע‬ ...‫האמת‬ ‫בהצגת‬ ,‫פוליטית‬-‫אידיאולוגית‬ ‫מבחינה‬ ,‫הסיטואצייה‬ ‫בהצגת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ 362295 ...7003685 ‫א‬.‫מ‬ ‫וגם‬ ,583170619 ‫השווא‬ ‫האשמת‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫המספר‬..‫מערכה‬ ‫אות‬ ,‫האות‬ ‫מספר‬ ‫זהו‬ 304651383 ‫האישיות‬ ‫תעודת‬ ‫וכמובן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ 2.1 ‫כבר‬ ‫הוגש‬ ‫חקירה‬ ‫חומר‬
 • 4. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 4/15 ..‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫הושם‬ ‫החומר‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫הפוליטית‬ ‫והדעה‬ ,‫נתניאטטי‬ ‫וגם‬ ,‫ההאשמה‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬ ‫האדם‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ,‫מוכיחים‬ ‫המספרים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫לחלוטין‬ ‫ברור‬ ,‫הגזען‬ ,‫קפלוץ‬-‫הקפלאן‬ ‫תמיכת‬ ‫וגם‬ ,‫רהיוזיהה‬ ‫שנולד‬ ,‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫הבוללוונקה‬ ‫תמיכת‬ ,‫ההאשמה‬ ,‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫עניין‬..‫רהיוזזי‬ ‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫הג'ובניקית‬ ,‫הקפלוציחה‬ ,‫הבוטני'צקה‬ ‫תמיכת‬ ‫וגם‬ ,‫תחרותי‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ ‫וביטול‬ ,‫פובליקצייה‬ ‫גם‬ ,‫המיליטרי‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫שעליון‬ ‫וכסטטוס‬ ,‫עליון‬ ‫כערך‬ ‫בארץ‬ ‫ההשרצה‬ ‫ומתבדל‬ ,‫לאום‬ ‫לשחק‬ ‫מנסה‬ ,‫ישואל‬..‫מוריקנייה‬ ‫והקמת‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫דחיקת‬ ‫ובככלל‬ ,‫תחרות‬ ‫ביטול‬ ,‫האשמה‬ ,‫אנטישמית‬ ‫האשמה‬...‫המיעוטים‬ ‫דחיקת‬ ,‫הנאצינית‬ ‫וכבמיקרובייה‬ ,‫היהודונים‬ ‫שאר‬ ‫נכגד‬ ‫והם‬ ,"‫אדם‬ ‫"להעלים‬ ‫ובכלל‬ ,‫הישגים‬ "‫"להעלים‬ ‫מנסים‬ ‫שגם‬ ,‫והמרביצנים‬ ‫הבוגדים‬ ‫ההורים‬ ‫תמיכת‬
 • 5. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 5/15 ‫שווא‬ ‫והאשמת‬ ,‫סאדדיזם‬ ,‫וונדליזם‬..‫אידה‬ ‫ולשמוח‬ ,‫להיתעלל‬ ‫בכדי‬ ‫בזדון‬ ,‫במוסד‬ ‫השמה‬ ‫ביקשו‬ ,‫אדם‬ ‫תת‬ ‫שאני‬ ‫כאילו‬ ,‫כלפיי‬ ‫פשע‬ ‫פשוט‬..‫וכזב‬ ,‫ועלילה‬ ,‫דיבה‬ ‫פשוט‬ ,‫ולא‬ ,"‫"מחלה‬ ‫שכביכול‬ ‫ומתוקף‬ ,‫רהיוזייהה‬ ‫אסע‬ ‫שאני‬ ‫מנסה‬ ‫הקפלוץ‬ ,‫ועכשיו‬..‫דורסנות‬ ,‫בכלל‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫לי‬ ‫ואין‬ ...‫שוב‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ,‫יקפוץ‬-‫קפלאן‬..‫החוצפה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫מטטרורייה‬ ‫טרררררררררררררטרררררררררררררררררטררררררררררררררררררררט‬..‫החדש‬ ‫השם‬ ия ‫טרור‬ Me
 • 6. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 6/15 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫נדרשה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫ולכן‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫המגבת‬ ‫מכות‬... 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ ,‫אדם‬ ‫בן‬ ‫שרודפת‬ ‫קללה‬ ‫זה‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ .‫המנטבוז‬ ‫בעיטת‬ ‫גם‬ ,‫בפרצוף‬ ‫האפפרקוט‬ ‫האגרוף‬ ‫גם‬ ...‫זוגי‬-‫מיני‬ ‫תפקוד‬ ‫אי‬ ,‫בינאישי‬ ‫תיפקוד‬ ‫אי‬ ,‫מקצועי‬ ‫תפקוד‬ ‫אי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫היתהלותי‬ ‫פגם‬ ‫וגורמת‬ ..‫פיזיות‬ ‫מכות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫דיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫שתוקפים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נגרמת‬ ‫ההפרעה‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ,‫פוגעני‬ ‫מסמך‬ ,‫דיבה‬ ‫לרבות‬ ,‫כפייה‬ ‫כל‬ ,‫אדם‬ ‫תקיפת‬ ‫כל‬ ‫לכן‬ ,‫הנפש‬ ‫מחלת‬ ‫מפני‬ ‫הגנתי‬ ‫ולכן‬ ,‫מחלה‬ ‫לגרם‬ ‫עלולים‬ ‫התקפותיהם‬ ‫עם‬ ,‫התוקפניים‬ ‫ההורים‬ ‫ולכן‬ ..‫קללה‬ ‫ומחזקים‬ ‫תקיפתי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לאיד‬ ‫שמחים‬ ‫המקללים‬ ‫כי‬ ,‫הקללה‬ ‫חיזוק‬ .‫המגבת‬ ‫מכות‬ ‫שגורמים‬ ,‫הספרות‬ ‫זה‬ ,‫ובריות‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בין‬ ‫שמבדיל‬ ‫מה‬ ‫וכל‬..‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בגרימת‬ ‫יואשמו‬ ‫ההרים‬ ‫ולכן‬ ,‫בי‬ ‫נוגעים‬ ‫שלא‬ ‫וכך‬ ,‫הפובליקצייה‬ ,‫בעזרת‬ ,‫ואז‬...‫אלו‬ ‫בשניות‬ ‫כותב‬ ‫שאנוכי‬ ‫השורות‬ ,‫כימיים‬ ‫חומרים‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬ ,‫מטבח‬ ‫מגבת‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬ ,‫בפרצוף‬ ‫אגרוף‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬ ..‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫ואיומים‬ ,‫מין‬ ‫כלפי‬ ‫איומים‬ ,‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫כלפי‬ ‫איומים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫איומים‬ ‫בעזרת‬ ‫לא‬ ,‫השווא‬ ‫האשמת‬ ,‫שווא‬ ‫מעצרי‬ ‫גם‬..‫נפשית‬ ‫נכות‬ ‫וגרימת‬ ,‫המחלה‬ ‫חיזוק‬ ‫הקללה‬ ‫חיזוק‬ !!!!!!!!!!!!!‫חינם‬ ‫לא‬ ‫הקללה‬ ,‫אמרתי‬ ‫לכן‬...‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ,‫תוקפנות‬ ‫כל‬ ‫שנמצאת‬ ,‫כוחנית‬ ‫ומאד‬ ,‫אמיתית‬ ‫הפרעה‬ ‫יש‬ .‫מחלה‬ ‫מונעת‬ ‫שלי‬ ‫העבודה‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ,‫תמידי‬ ‫דיבור‬ ‫בזכות‬ ‫ורק‬ ,‫כמעט‬ ‫כמעט‬ ‫ממש‬ ,‫העוצמה‬ ‫שיא‬ ‫מהיות‬ ‫קטן‬ ‫צעד‬ ‫רק‬ ,‫הקללה‬ ‫בלימת‬..‫עיקרית‬ ‫כמשמעות‬ ‫מתגשמת‬ ‫לא‬ ‫הקללה‬ ,‫קניגאי‬ ,‫ספרותי‬ ‫ותפקוד‬ ‫המסמך‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫אחרי‬ ‫מייד‬ ‫שהחלה‬ ,‫הקניגאי‬ ‫קריירת‬..‫הקניגאית‬ ‫עבודתי‬ ,‫היתאבדות‬ ‫וגרימת‬ ,‫מינית‬ ‫היתאבדות‬ ‫גרימת‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫גרימת‬ ,‫ברורה‬ ‫והמטרה‬ ,‫שתקף‬ ,‫הישואלית‬ ‫האנטישמיות‬ ,‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬...‫רהיוזייהה‬ ‫ונולדתי‬ ,‫רהיוזי‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬ ,‫העל‬ ‫שמטרת‬ ,‫הכיתתי‬ ,‫ההיתבדלני‬ ‫הימין‬...‫ישואל‬ ‫קללת‬ ,‫נאצנות‬-‫יזאווללו‬-‫יודו‬
 • 7. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 7/15 ..‫הציונות‬ ‫ולא‬ ,‫ציונות‬-‫הפוסט‬ ‫הדעה‬..‫היהודוני‬ ‫הלאום‬ ‫ולא‬ ,‫לאום‬ ‫ההולדות‬ ‫שארץ‬ ...‫מוריקנייה‬ '‫נ‬ ‫אינגליקנייה‬+‫רהיוזייה‬...‫יהודונות‬ ‫בעד‬ ‫אינגליקנייה‬...‫מוריקנייה‬-‫פוסט‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫ציונות‬ ...‫מוריקנייה‬..‫המשוגעת‬ ‫המדינה‬ .‫המשוגעת‬ ‫הדעה‬ ,‫עתיד‬-‫פסאודו‬ ,‫עתיד‬-‫כזב‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫ההיסטורית‬ ‫הדעה‬ ..‫היסטורייה‬ ‫חי‬ ‫אלא‬ ,‫בורח‬ ‫שלא‬ ‫יהודוני‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫והשפיות‬ ,‫היסטורייה‬ ‫זה‬ ‫השפיות‬ ‫ולכן‬ ,‫עולמית‬ ‫בעייה‬ ‫מוריקנייה‬...‫כזב‬ ‫בעד‬ ‫בפירוש‬ ‫המתטצה‬..‫גיבובי‬ ‫וכזב‬ ,‫דלוזייה‬ ‫ולא‬ ...‫דרך‬ ‫לא‬ ‫דרך‬ ,‫שמאלנית‬ ‫ודרך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הרשע‬ ‫המתטצה‬ 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ ,‫מסוכנת‬ ‫מדינה‬ ‫מחמשת‬ ‫מוריקנייה‬... ‫ה‬ь‫אוקיירעייינננ‬ ‫ורעה‬ ‫מרושעת‬ ‫מדינה‬ ‫שתומכים‬ ‫אלו‬ ,‫הרשע‬ ‫המוריקנייה‬ ‫המגבת‬ ‫מכות‬ ‫ולכן‬...‫ערך‬ ‫דמוקרטייה‬...‫הבריונים‬ ‫מוריקנייה‬...‫אדם‬ ‫מחיי‬ ‫איכפתית‬ ‫ולא‬ ,‫שלום‬ ‫תומכת‬ ‫ולא‬ ,‫טראגית‬ ‫משמעות‬ ‫נפש‬ ‫ומחלת‬ ,‫נפש‬ ‫ממחלת‬ ‫מילימטר‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫שכן‬ ,‫ממשי‬ ‫חיים‬ ‫סיכון‬ .‫הוולדותיים‬-‫וגזענו‬ ,‫הפרומוריקניים‬ ,‫הבדלניים‬ ‫הגזענים‬ ‫שהטילו‬ ,‫קללה‬ ‫שהינה‬ ,‫המחלה‬ ‫מפני‬ ‫עצמי‬ ‫על‬ ‫הגנתי‬ ‫ולכן‬ ‫וברור‬ ,‫אליי‬ ‫להיתקרב‬ ‫בכלל‬ ‫אסור‬ ,‫חזקה‬ ‫כה‬ ‫כלפיי‬ ‫שהוטלה‬ ‫שהקקלה‬ ‫כיוון‬ ‫ואז‬..‫יהודוניים‬-‫אנטישמו‬ ,‫חדרה‬ ‫ללכוד‬ ‫ואז‬..‫ידיים‬ ‫ולתפוס‬ ,‫ספהה‬ ‫נפילה‬ ‫לגרם‬ ,‫בפרצוף‬ ‫אפרקוט‬ ‫ואגרוף‬ ‫בכתף‬ ‫מכה‬ ,‫מגבת‬ ‫מכות‬ ‫לתת‬ ‫שאסור‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בדמות‬ ,‫חיים‬ ‫סיכון‬ ‫וגורמות‬ ,‫הקללה‬ ‫חיזוק‬ ‫גורמות‬ ‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫עבירות‬...‫ולאיים‬ ‫אחריי‬ ‫ולרוץ‬ ,persistancy of meaning correlated with realization .‫הגשמתי‬ ‫סיכוי‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ ‫וכך‬ ,‫טראגית‬ ‫משמעות‬ ‫והאב‬...‫במשמעות‬ ‫להילחם‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫שמתגשמים‬ ‫קרקורים‬ ‫יש‬ ..‫ההגשמה‬ ‫מידת‬ ‫עם‬ ‫קשור‬ ‫משמעות‬ ‫מינוף‬ ..‫עתיד‬ ‫הגשמת‬-‫גרימה‬-‫קרקור‬- ‫מטרת‬ - ‫בכיתות‬ ‫מדובר‬ ,"‫נפש‬ ‫"חולה‬ ‫שאני‬ ‫ואמר‬ ,‫התלונה‬ ‫במהלך‬ ‫דיבה‬ ‫הוציא‬ ,‫נפשית‬-‫רוחנית‬ ‫תקיפה‬ ‫שבעצם‬ ,‫סידנט‬ ь‫ייינ‬ ‫גורמת‬ ,‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫עבירה‬ ‫כל‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬...‫חינם‬ ‫לא‬ ‫קללות‬ ‫אמרתי‬ ,‫שליטה‬ ‫איבוד‬ ,‫פוקדנות‬ ,‫היתנהגותית‬ ‫טעות‬ ,‫רוח‬ ‫טעות‬ ,‫היתנהלותי‬ ‫פגם‬...‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫סיכוי‬ ‫יותר‬ ‫וגורמת‬ ...‫האדם‬ ‫כלפי‬ ‫עבירות‬ ‫המון‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫עבירה‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬...‫רוע‬ ‫נכשל‬ ‫והמוסר‬ ,‫נכשל‬ ‫הצדק‬ ‫ואז‬ ,‫עובד‬ ‫שפשע‬ ‫שמנסים‬ ‫תוקפנים‬ ‫קורבן‬ ,‫עבירות‬ ‫קורבן‬ ‫הופך‬ ‫האדם‬ ‫מחזקים‬ ‫שרק‬ ,‫נגטיבית‬ ‫ודעה‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ‫שתומכים‬ ,‫התוקפניים‬ ‫ההורים‬ ‫ולכן‬..‫הפשע‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ...‫וברצינות‬..‫כסף‬ ‫לנתינת‬ ‫ויחוייבן‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫בגימת‬ ‫יואשמו‬ ,‫מכות‬ ‫נותנים‬ ‫ועוד‬ "‫נפש‬ ‫"מחלת‬ ...‫סוף‬ ‫סוף‬..‫אתעשר‬ ‫ואז‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫מחלת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫דוסים‬ ‫מוריקנים‬ ‫בגלל‬ ‫רוססיזם‬ ‫הכי‬ ‫מקודקדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מתקיים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ :‫הסיבות‬ ‫בגלל‬ ,‫כלפיי‬ ‫מנוגדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מתקיים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ...‫הדת‬ ‫אוייב‬ ‫ואני‬ ,‫לבד‬ ‫דת‬ ‫והמצאתי‬ ,‫דתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫דת‬ .1 ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫יש‬ ‫אז‬...‫המוקרטיה‬ ‫עיר‬ ‫ועדיף‬ ,‫המאמאשקה‬ ,‫הכיפה‬ ‫כבוד‬ ‫יתר‬ ,‫הורים‬ ‫כבוד‬ ‫יתר‬ ‫ערך‬ ‫יש‬ ‫בדת‬ .2 ...‫שבשמיים‬ ‫אלוהות‬ ‫שמאמאשקה‬ ‫מנסים‬ ‫הדוסים‬..‫מאמאשקה‬ ‫נגד‬ ‫שעובדת‬ ‫הוולדות‬ ‫ארץ‬ ‫לאום‬ ‫ההולדותית‬ ‫בגזענות‬ ‫האמונה‬ ‫וגם‬ ,‫רוססנות‬ ‫ומוריקנים‬ ,‫דוסים‬-‫מוריקנים‬ ‫הרבה‬ ‫בעיר‬ .3 .‫ציבורי‬ ‫הדין‬ ‫כי‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫השפעת‬ ‫יש‬ .4
 • 8. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 8/15 ..‫דמוקרטי‬ ‫תנאי‬ ‫אף‬ ‫מקיים‬ ‫לא‬ ,‫הנוכחי‬ ‫והדין‬ ,‫מגוריו‬ ‫במחוז‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ,‫מגוריו‬ ‫בעיר‬ ‫משפט‬ ‫עובר‬ ‫אדם‬ .5 ..‫שלמות‬ ‫ולא‬ ,‫מלחמה‬ ‫שלנו‬ ‫שהחיים‬ ‫מבינים‬ ‫ולא‬ ,‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ,‫המוריקניים‬ ‫הדוסים‬ .6 ..‫עתיקה‬ ‫פובליקצייה‬ ‫ותומכים‬ ‫נאבקים‬ ,‫והדוסים‬ ‫צעירונית‬ ‫פובליקצייה‬ ‫לקיים‬ ‫בכדי‬ ‫ונאבקים‬ ,‫צעירוניים‬ ‫אנחנו‬ .7 ...‫לגמרי‬ ‫מנוגדת‬ ‫ולנו‬ ...‫וותיקנית‬ ‫הכי‬ ‫העיר‬ ‫ולכן‬...‫דיקטטורית‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫מדובר‬ .8 ...‫הטעייה‬ ‫יהיה‬..‫דין‬ ‫מקיימת‬ ‫וותיקנית‬ ‫הכי‬ ‫העיר‬ ‫ואז‬ ,‫במדינה‬ ‫צעירים‬ ‫משמע‬ ‫אימיגרנטים‬ ‫אנחנו‬ .9 ,‫מקודקדת‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ,"‫ביתי‬ ‫"משחק‬ ‫מקיים‬ ‫והדין‬ ,‫זוטר‬ ‫הכי‬ ‫במחוז‬ ,‫זוטרה‬ ‫הכי‬ ‫בעיר‬ ‫חי‬ ‫אני‬ .10 ..‫הנתניאטטי‬ ,‫הקקדמיה‬ ,‫הקפלוץ‬ '‫ג‬ ‫צד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫קירקור‬ ‫מאמצי‬ ‫ויש‬ ,‫בכוח‬ ‫להוכיח‬ ‫ומנסים‬ ,‫כוחני‬ ‫משחק‬ ‫ומשחקים‬ ,‫צדק‬ ‫ובאי‬ ,‫הדין‬ ‫בהטעיית‬ ‫חשודה‬ ‫המדינה‬ .11 ...‫פושעת‬ ‫המדינה‬ ‫נייטרלי‬ ‫מחוז‬ ,‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬ ,‫קללה‬ ‫וקרקור‬ ,‫השווא‬ ‫האשמת‬ ‫פשע‬ ,‫המדינה‬ ‫פשע‬ ‫בגלל‬ .13 ...‫הדמוקרטיה‬ ‫מחוז‬ ‫למשל‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫לומר‬ ‫ומה‬ ,‫נפש‬ ‫כחולה‬ ‫אותי‬ ‫להציג‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫קנו‬ ‫ההורים‬ 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ ..‫לחם‬ ‫שלקחתי‬ ‫כך‬ ‫והובילה‬ ,‫התקרית‬ ‫לפני‬ ‫שהיתקיימה‬ ,‫מאיימת‬ ‫שיחה‬ ‫מכחישים‬ ,‫ההורים‬ ..‫חינם‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ,‫נצלנית‬ ‫דעה‬ ,‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ "‫חינם‬ ‫לא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ‫"כי‬ ,"‫נפש‬ ‫חולה‬ ‫"שאני‬ ‫לבלף‬ ‫מנסים‬ ‫ההורים‬ ‫כי‬ ,‫כעס‬ ‫מרוב‬ ,‫דמי‬ ‫ומרתיחים‬ ,‫אותי‬ ‫מעצבנים‬ ‫וההורים‬ ,‫הבטחון‬ ‫כוחות‬ ‫גורמי‬ ‫עד‬ ‫האישור‬ ‫ומסרו‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫מדיציני‬ ‫אישור‬ ‫והשיגו‬ ,‫מחלה‬ ‫המציאו‬ ,‫השמלה‬ ‫ולגרום‬ ,‫הגיון‬ ‫להעיף‬ ,‫שפיות‬ ‫להעיף‬ ,‫כבוד‬ ‫להעיף‬ ,‫מילואים‬ ‫להעיף‬ ‫בכדי‬ ,‫רוע‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ,‫הישגיות‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ,‫כבוד‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫לגרום‬ ‫ולנסות‬ ,‫ודלוזיה‬ ‫בחסות‬ ,‫ההורים‬ ,‫קומדיה‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ,‫ברכה‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ,‫טראגיזם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ...' ‫הגרש‬..‫גרשוב‬ ,‫הפלדה‬ ‫קרפד‬ ‫ג'וזפפה‬ ,‫זבאללה‬-‫הסבאלה‬ ‫ראשי‬ ‫קנטר‬-‫הקנטרן‬ ‫אך‬...‫ההאשמה‬ ‫במהלך‬ ,‫למות‬ ‫הספיק‬ ‫בינתיים‬ ‫וגרשוב‬ ,‫מאד‬ ‫קרפדים‬ ‫כמובן‬ ‫ההורים‬ ‫מודים‬ ‫לא‬ ‫ההורים‬ ‫אז‬...‫לצייץ‬ ‫מעיז‬ ‫ועוד‬ ,"‫ברוח‬ ‫במידה‬ ‫"קיים‬ ‫אלא‬ ‫לגמרי‬ ‫מת‬ ‫לא‬ ‫הנגטיבית‬ ‫הדעה‬ ‫כי‬ ,‫תקרית‬ ‫וגרמה‬ ‫התקרית‬ ‫לפני‬ ‫ממש‬ ‫היתקיימה‬ ‫שהשיחה‬ ,‫משוגעים‬ ‫בתי‬ ,"‫"מוסדניים‬ ‫עתידות‬ ‫עם‬ ,‫מאיימת‬ ‫גם‬ ‫הדעה‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ,‫מעצבנת‬ ‫הדעה‬ ‫בעזרת‬ ‫בדיוק‬ ‫עצבים‬ ‫שגורמים‬ ‫האחראיים‬ ,‫לטפל‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫לשגע‬ ‫מנסים‬ ‫קודם‬ ‫כי‬ ,‫הקללה‬ ‫הגשמת‬ ,‫מקרקורי‬ ‫והתיכנון‬ ,‫הגורמני‬ ,‫המקטרקר‬ ‫והעתיד‬ ,‫הנגטיבית‬ !‫חינם‬ ‫לא‬ ‫ולפחות‬ ,‫ובגדו‬ ,‫שוחד‬ ‫קיבלו‬ ‫ההורים‬ ‫אז‬ ,‫והקנונייה‬ ,‫הזמימה‬ ,‫נותנים‬ ‫היום‬ .‫לחם‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫היתקמצנו‬ ‫ההורים‬ ,‫חינם‬ ‫הקללה‬ ,‫אז‬ ‫לבסוף‬ ...‫חינם‬ ‫פנסיות‬ ‫הרבה‬ ‫הרוויחו‬ ‫וכך‬ ,‫החביאו‬ ‫ואכן‬ "‫פנסיות‬ ‫"להחביא‬ ‫חינם‬ ‫עצה‬ ‫קיבלו‬ ‫גם‬ ‫מחדר‬ ‫יצאתי‬ ‫שסתם‬ ‫טוענים‬ ‫ההורים‬ ‫אז‬ ..‫נתנו‬ ‫בסוף‬..‫אחוז‬ ‫ביקשתי‬ ‫אז‬ ,‫שדיברתי‬ ‫ברור‬ ,‫פעם‬ ‫אף‬ ‫שותק‬ ‫ולא‬ ,‫מדבר‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫אני‬ .‫לדבר‬ ‫בלי‬ ‫לחם‬ ‫ולקחתי‬ .‫לחם‬ ‫ולקחתי‬ ‫יצאתי‬ ‫סתם‬ ‫שלא‬ ‫בטוח‬ ,‫מדבר‬ ‫ותמיד‬ ,‫זמר‬ ,‫ווקלי‬ ‫אני‬ ,‫ברורות‬ ‫לא‬ ‫מסיבות‬ ‫מתנהג‬ ‫שכביכול‬ ,‫נפש‬ ‫כחולה‬ ‫להציגי‬ ‫המתעלל‬ ‫האב‬ ‫מנסה‬ ‫כך‬ ‫גם‬ ‫פוליטית‬ ‫דעה‬ ‫שלמעשה‬ ,‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ‫הסיבות‬ ‫לא‬ ,‫מחלה‬ ‫שהסיבות‬ ‫כאילו‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫דעת‬ ‫ציונות‬ ‫הפוסט‬ ,‫הישואלית‬ ‫האנטישמיות‬ ,‫ההולדותית‬ ‫הגזענות‬ ,‫ההודלותית‬ ‫השרשרת‬ ‫כל‬ ,‫בישואל‬ ‫שמשריץ‬ ‫מי‬ ‫ואז‬..‫לאום‬ ‫ההולדות‬ ‫שארץ‬ ‫כך‬ ‫הוולדות‬ ‫שרשרת‬ ‫קיים‬ ‫שלא‬ ,‫השריץ‬ ‫שלא‬ ‫ומי‬ ,‫שוחד‬ ‫ולוקחים‬ ‫ונהנים‬ ‫וזוכים‬ ‫זוכים‬ ...‫הקרבי‬ ‫השירות‬ ‫למרות‬ ‫ואפילו‬ ,‫ונכחד‬ ,‫נעלם‬ ‫פשוט‬ ,‫הבא‬ ‫מהדור‬ ‫כלפי‬ ,‫מלבד‬ ,‫תחרותי‬ ‫הישג‬ ‫כל‬ ‫ששוללת‬ ,‫במיוחד‬ ‫הספציפית‬ ‫הדעה‬ ,‫אומנם‬ ,‫שטותית‬ ‫והיאחזות‬ ,‫כיפה‬ ,‫הוולדות‬ ‫מושתתת‬ ‫כי‬ ,‫שמאלנית‬ ‫דעה‬ ,‫ההולדותי‬ ‫ההישג‬ ‫האנטישמים‬ ,‫ההולדותיים‬ ‫הגזענים‬ ‫דעת‬ ,‫הבדלני‬ ‫והשמאל‬ ,‫הבדלני‬ ‫הימין‬ ‫דעת‬ ‫יהודונים‬ ‫מדינת‬ ‫לא‬ ‫שישואל‬ ‫כאילו‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫כלפי‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ,‫הישואליים‬ ‫להשמיד‬ ‫מנסים‬ ,‫הנאצנית‬ ‫וכמיקרוביה‬ ,‫יהודונים‬ ‫שדורס‬ ,‫חדש‬ ‫עם‬ ‫שקם‬ ‫אלא‬ ..."‫"מחלה‬ ‫סתם‬ ‫ולא‬ ,‫הסיבה‬ ‫זה‬..‫מוריקנייה‬ ‫בהשראת‬ ,‫אימיגרנטים‬ ,‫פוליטי‬ ,‫אידיאולוגי‬ ‫בעניין‬ ‫מדובר‬ ,‫פיזיולוגי‬ ‫או‬ ,"‫"תורשתי‬ ‫בעניין‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ,‫ספרות‬ ,‫הפתרון‬ ‫לכן‬...‫קללה‬ ‫פרופוגנדה‬ ,‫משמעות‬ ‫מינוף‬ ,‫רוחני‬ ,‫פובליציסטי‬ ...‫המדיצינית‬ ‫האלימות‬ ‫בפרט‬ ,‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫אלימות‬ ‫הפעלת‬ ‫ולא‬ ,‫דין‬ ‫בית‬ ‫הפתרון‬ ,‫ורעילים‬ ‫זרים‬ ‫חומרים‬ ‫וגרימת‬ ,‫כפייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫קללה‬ ‫מחזקת‬ ‫מדיצינה‬ ‫שכן‬ ,‫דיבה‬ ‫מחזקים‬ ‫החומרים‬ ,‫דיבה‬ ‫מונעים‬ ‫לא‬ ‫החומרים‬..‫צריך‬ ‫לא‬ ‫מהאדם‬ ‫שבטוח‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫שנולדתי‬ ‫זה‬ "‫"המחלה‬..‫מחלה‬ ‫מרפאים‬ ‫ולא‬ ‫מחלה‬ ‫גורמים‬ ‫החומרים‬ ‫ולכן‬ ‫ואי‬ ,‫בפוליטיקה‬ ‫מדובר‬ ‫ולכן‬...‫מחלה‬ ‫שרהיוזייה‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫מבחינת‬ ‫כך‬ ‫שאנחנו‬ ‫וכנראה‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫ואימיגרנטי‬ ‫ישואל‬ ‫בין‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫התאמה‬
 • 9. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 9/15 ...‫קללה‬ ‫ובולם‬ ‫מחלה‬ ‫ובולם‬ ‫נורמליות‬ ‫גורם‬ ‫המסמך‬ ‫עצם‬ ,‫הספרות‬ ,‫הפתרון‬ ...‫מסמכים‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ ‫ואני‬ ,‫חדש‬ ‫מסמך‬ ‫שמתי‬ ‫ולכן‬ ..‫חזרה‬ ‫ודיקטצייה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הלטוןגאוג‬ ‫ודובר‬ ‫תומכיהם‬ ‫הקרבית‬ ‫בצורה‬ ‫תמכה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כיום‬ ,‫המעצמות‬ ‫בין‬ ‫הלחץ‬ ‫'שיא‬ ‫במאבקינו‬ ‫לצידינו‬ ‫רהיוזייה‬..‫כלפינו‬ ‫מגן‬ ‫וגם‬ ,‫דיקטטורה‬ ‫שמונע‬ ,‫הקרבי‬ ‫הצעד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגנים‬ ‫גם‬ ‫אנחנו‬ ...‫דורסניים‬-‫גיטלרו‬-‫נאצנו‬-‫בריונו‬-‫כוחנו‬ ,‫דוטטטורית‬ ,‫טוצ'טאטורית‬-‫טאקטאטורית‬-‫הדיקטטורית‬ ‫המוריקנייה‬ ‫נגד‬ ‫בעזרת‬ ‫ותוקפת‬ ,‫דמוקרטיה‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫מדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומותקף‬ ,‫מאויים‬ ‫אישית‬ ‫אני‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כיליד‬ ‫ולכן‬ ‫על‬ ‫ומאיימת‬ ,‫פוגענית‬ ‫משמעות‬ ‫הגברי‬ ‫האדם‬ ‫במין‬ ‫לפגוע‬ ‫ומנסה‬ ,‫מין‬ .1 ‫כסף‬ .2 ‫רוחני‬ ‫ממון‬ .3 ...‫טוצ'טאטורית‬-‫דיקטטורית‬ ‫כפייה‬ ‫לאכוף‬ ‫בכדי‬ ‫מדיצינה‬ ‫בלהפעיל‬ ‫מאיימת‬ .4 ..‫בגד‬ ‫שהסניגור‬ ‫כנראה‬ ‫וכיום‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫כלפי‬ ‫תגובה‬ ‫בעד‬ ‫אנחנו‬ .5 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫שתקיפה‬ ‫כפייה‬ ‫לבין‬ ‫שאבחנה‬ ‫כפייה‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫יש‬ ‫כפוי‬ ‫ברצינות‬ ‫האדם‬ ‫ואם‬ ,‫נכון‬ ‫לאבחן‬ ‫אמורה‬ ‫מדיצינה‬ ‫גם‬ ,‫וכפייה‬ ‫מחלה‬ ‫לגרום‬ ‫ולא‬ ,‫לאבחן‬ ‫אמורה‬ ‫מדיצינה‬ ,‫האדם‬ ‫אם‬ ,‫חיצונית‬ ‫קללה‬ ‫כלפי‬ ‫מתפקד‬ ‫כי‬ ‫מסוכן‬ "‫הסביבה‬ ‫או‬ ‫לעצמו‬ ‫"מסוכן‬ ‫נגטיבית‬ ‫בפרופוגנדה‬ ..‫פשע‬ ‫אז‬ ,‫רוע‬ ‫ומייצג‬ ‫עצמאי‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ,‫פושע‬ ‫האדם‬ ‫אזי‬ ,‫הקללה‬ ‫ממציא‬ ,‫מייצג‬ ‫עצמו‬ ‫שהאדם‬ ‫קללה‬ ‫כלפי‬ ‫מתפקד‬ ,‫הברכה‬ ‫קללת‬ ‫הקללה‬ ‫אם‬ ,‫סביבתית‬ ‫שמסוכן‬ ‫חולה‬ ‫משמע‬ ,‫הקללה‬ ‫ברכת‬ ,‫חיצוני‬ ‫רוע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫מוסת‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ‫פוזיטיבית‬ ‫דיקטציה‬ ‫ת"פ‬ ‫אם‬ ,‫ברי‬ ‫אז‬ ‫וברכה‬ ‫עצמאי‬ ‫האדם‬ ‫אם‬...‫חולה‬ ‫אז‬ ,"‫"מתאבד‬ ,‫עצמו‬ ‫כלפי‬ ‫מסוכן‬ ‫אזי‬ ..‫ברי‬ ‫מאד‬ ‫אז‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫כלפי‬ ‫פוזיטיבית‬ ‫דיקטציה‬ ‫להוות‬ ‫מצליח‬ ‫אם‬...‫במידה‬ ‫ברי‬ ‫נחשב‬ ‫עוד‬ ‫את‬ ,‫פוזיטיבית‬ ‫הדיקטציה‬ ‫כי‬ ,‫מצילה‬ ,‫חולה‬ ‫האדם‬ ‫כאשר‬ ‫הכפייה‬ ‫כי‬ ,‫גרימה‬ ‫לא‬ ,‫אבחנה‬ ‫זה‬ ‫הכפייה‬ ,‫ולכן‬ ,‫מדיצינית‬ ‫טעות‬ ‫וכמובן‬..‫וונדליזם‬ ,‫ורוע‬ ,‫הברכה‬ ‫קללת‬ ‫ולמעשה‬ ‫אדם‬ ‫ותקיפת‬ ,‫פשע‬ ‫הכפייה‬ ,‫ברי‬ ‫האדם‬ ‫ואם‬ ‫לעזור‬ ‫אמורה‬ ‫מדיצינה‬...‫מדיצינה‬ ‫שחיתות‬ ,‫מדיצינה‬ ‫פולטיזציית‬..‫מדיציני‬ ‫פשע‬ ‫זדון‬ ‫או‬ ‫הרשלנות‬ ‫שהשלכות‬ ..‫לנצל‬ ‫בכדי‬ ,‫להעליב‬ ‫בכדי‬ ,‫לפגוע‬ ‫בכדי‬ ,‫להכשיל‬ ‫בכדי‬ ,‫סטיגמא‬ ‫לגרום‬ ‫בכדי‬ ‫ולא‬ ,‫כשצריך‬ ‫רק‬ ,‫פוזיטיב‬ ‫המשמעות‬ HOHOHO ‫קצת‬ ‫בריונות‬ ‫גם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בריונות‬ ‫יתר‬ ,‫ניצול‬ ‫יתר‬ ‫מפני‬ ‫מצילה‬ ‫מדיצינה‬ ,‫אסור‬ BAD ‫וכמובן‬..‫אנושות‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫לבד‬ GOOD ‫עדיף‬ ,‫לבד‬ GOOD ‫עדיף‬..‫בכוח‬ GOOD ..‫בכלל‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫חולה‬ ‫האדם‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מוצדק‬ ‫הטיפול‬ ‫ולכן‬ ‫קללה‬ ‫מידת‬ ,‫פוגענות‬ ‫מידת‬ ‫יש‬ ‫בטיפול‬ ‫מסתדר‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫מוצדק‬ ‫הטיפול‬ ‫אז‬ ,‫הטיפול‬ ‫קללת‬ ‫מאשר‬ ‫גדולה‬ ‫אדם‬ ‫שתוקפת‬ ‫הקללה‬ ‫כאשר‬ ,‫זדון‬ ‫או‬ ‫ורשלנות‬ ‫טעות‬ ‫הטיפול‬ ‫ואז‬ ,‫הקללה‬ ‫עצמו‬ ‫הטיפול‬ ‫אז‬ ,‫חולה‬ ‫ולא‬ ‫מצליח‬ ‫אלא‬ ‫מאד‬ ‫מותקף‬ ‫ולא‬ ‫צריך‬ ‫ואיבחון‬..‫חולים‬ ‫רק‬ ‫לטפל‬ ‫צריך‬ ‫ולכן‬..‫הטיפול‬ ‫מעצם‬ ‫לחלות‬ ‫עלול‬ ,‫ברי‬ ‫כי‬ ,‫בריים‬ ‫מרפאים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫מדיצינה‬ ‫פשע‬ ,‫הטיפול‬ ‫בעזרת‬ ‫נזק‬ ‫גרימת‬ ‫יש‬ ‫ולא‬..‫נכון‬ ‫להיתקיים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬
 • 10. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 10/15 ‫דמוקרטיה‬ ‫המדינה‬ ‫האם‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫האם‬ 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ ,‫להרביץ‬ ‫קצת‬ ‫שאפשר‬ ,‫בכתף‬ ‫מכה‬ ,‫מגבת‬ ‫מכות‬ ,‫לפעמים‬ ‫מותר‬ ‫שאפרקוט‬ ‫כך‬ ,‫להחטיף‬ ‫קצת‬ ‫ביקשו‬ ‫ההורים‬ "...‫אסיים‬ ‫גם‬ ‫אותך‬ ‫אני‬ ‫ולכן‬ ‫השרצתי‬ ‫אותך‬ ‫"אני‬ : ‫וגם‬ "...‫תמיד‬ ‫לשקר‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬ ‫"בבית‬ :‫אמר‬ ‫האב‬...‫חזרה‬ ‫להרביץ‬ ‫אפשר‬ ‫ושאי‬ ...‫דמוקרטיה‬-‫בהתאם‬ ‫שלא‬ ,‫המתלוננים‬ ‫דעות‬ ‫ציטוטי‬ "...‫צריך‬ ‫להחטיף‬ ‫אבל‬..‫להרוג‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫"אולי‬ :‫אמרה‬ ‫והמתלוננת‬ ...‫פשע‬ ‫המתלוננים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הפוליטיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫השלכות‬ ‫שיהיו‬ ‫וכנראה‬,‫רוח‬ ‫הרעת‬ ‫וגרמה‬ ,‫לשווא‬ ‫כשהאשימה‬ ,‫טעתה‬ ‫המחורבנת‬ ‫שהמתטצה‬ ‫כנראה‬ ...‫בראשכם‬ ‫דמכם‬...‫>קבר‬-‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫הראשי‬ ‫הגזען‬ ‫בפרט‬...‫המדינה‬ ‫רוססני‬ ‫כל‬ ‫נגד‬ ,‫משמעותיות‬ ...‫החצוף‬ ‫המתטצן‬ ‫כולל‬...‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫נתקיף‬ ‫אנחנו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הפשע‬ ‫וצד‬ ‫שקר‬ ‫שמתטצה‬ ‫מעידה‬ ‫רק‬ ,‫העדים‬ ‫וזימון‬ ,‫החקירה‬ ‫חומר‬ ‫השמת‬ ‫כלפי‬ ‫ההיתנגדות‬ 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ .‫קללה‬ ‫הגזמת‬ ,‫תוקפנות‬ ‫הגזמת‬ ,‫זלזול‬ ‫הגזמת‬ ,‫הגזמה‬ ‫היתקיימה‬ ,‫לסגת‬ ‫צריכה‬ ‫המוריקנייה‬ ,‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫ותוקפנות‬ ,‫זלזלול‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫וזה‬ ,‫מלחמהה‬ ‫יצאנו‬ ‫אנחנו‬ ,‫פרובוקצייה‬ ‫קללה‬ ,‫במציאות‬ ‫עובדה‬ ,‫במשמעות‬ ‫עובדה‬ ‫האדם‬ ‫מין‬ ,‫הגברי‬ ‫מין‬ ‫עלפי‬ ‫איומים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫ואיומים‬ ,‫המין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫ידברו‬ ‫ולא‬ ,‫יוחפץ‬ ‫לא‬ ‫הרהיוזי‬ ‫הגבר‬ ,‫היסטורית‬ ‫ועובדה‬ ,‫בעתיד‬ ‫עובדה‬ ,‫דמים‬ ‫מחיר‬ ‫תגבה‬ ,‫החוצפה‬..‫נקבה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫נקבה‬ ‫בלשון‬ ‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫יפנו‬ ‫ולא‬ ,‫הקללה‬ ‫המשך‬ ‫מפני‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫מזהיר‬ ‫אני‬ !!!!!‫תונקם‬ ‫התוקפנות‬..‫היתחלנו‬ ‫רק‬ ‫ואנחנו‬ ,‫מתוקפנות‬ ‫יחדל‬ ‫לא‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אם‬...‫ביותר‬ ‫הרדיקלית‬ ‫בצורה‬ ‫תתקיים‬ ‫שלנו‬ ‫הנקמה‬ ‫כי‬ ,‫הנוכחי‬ ‫המסמך‬ ‫אחרי‬ ,‫האחרונה‬ ‫האזהרה‬ ‫זה‬....‫פוליטיות‬ ‫השלכות‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ...‫פוגעניות‬ ‫וכיתות‬ ,‫גורמים‬ ‫ונשמיד‬ ,‫עויין‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ,‫מוריקני‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫התקפה‬ ‫יהיה‬ )‫הקללה‬ ‫בגלל‬ ‫(הכל‬...‫המושחת‬ ‫דין‬ ‫העורך‬ ‫כולל‬...‫המחורבנת‬ ‫והמתטצה‬ ,‫הוזהרתם‬ ‫ראו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫פוליטיות‬ ‫השלכות‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬ ‫מייד‬ ,‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫תעיפו‬ 583170619 :‫ולא‬ ‫מייד‬ ‫האשמה‬ ‫להעיף‬ ,‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫להעיף‬ ‫מייד‬ ,‫שחיתות‬ ‫ובכלל‬ ,‫מושחת‬ ‫ששופט‬ ‫ברור‬ ,‫מושחת‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫וגם‬ ,‫מושחת‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫הזהרתי‬ ...‫נגטיביים‬ ‫מאד‬ ‫יחסים‬ ‫ויהיה‬ ,‫ופרומוריקנייה‬ ,‫מדינות‬ ‫נתקוף‬ ‫ואנחנו‬ ,‫הסלמה‬ ‫עוד‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬..‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫ולתת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬
 • 11. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 11/15 ‫ולא‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫להעיף‬ ‫נא‬ :‫סנקצייה‬ ‫ההאשמה‬ 583170619!!!‫מייד‬ ‫לזכות‬ ,‫הסנקצייה‬ ‫בגין‬ ‫כתשלום‬ ,‫כסף‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫ויתנו‬ ‫תועף‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ,‫ופרובוקצייה‬ ‫תקיפה‬ ‫סנקצייה‬ ..‫לשווא‬ ‫להאשים‬ ‫נהניתם‬ ‫כה‬ ‫כי‬ ,‫שקלים‬ ‫במיליון‬ ‫תחוייב‬ ‫ישואל‬ ‫מדינת‬ ‫ולכן‬..‫יירז‬ ‫שנתארכה‬ ‫בהאשמה‬ ‫מדובר‬ ...‫מלחמה‬ ‫המשך‬ ‫יהיה‬...‫ולא‬..‫בכסף‬ ‫תחוייב‬ ‫ומוריקנייה‬ ,‫יעופו‬ ‫הסנקציות‬ ‫כל‬..‫מפשע‬ ‫חף‬ ‫אדם‬ ‫ולתקוף‬ ,‫בפרצוף‬ ‫אגרוף‬ ‫בנתינת‬ ‫יורשע‬ ‫האב‬ .‫בכלל‬ ‫הפוזיטיביים‬ ‫היחסים‬ ‫סוף‬ ‫ויהיה‬..‫עויינות‬ ‫כיתות‬ ‫נשמיד‬ ‫אנחנו‬ ‫שני‬ ‫שנתנו‬ ‫והמכות‬ ,‫השווא‬ ‫והאשמת‬ ‫השווא‬ ‫תלונת‬ ‫בגין‬ ,‫שקלים‬ 500000 ‫בסך‬ ‫תשלום‬ ‫ויתן‬..‫האפפרקוט‬ ,‫הפרומוריקניים‬ "‫"המשרצים‬ ‫הפושעים‬ ‫שני‬..‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫ושיקרו‬ ,‫סתם‬ ‫שהיתלוננו‬ ‫השקרנים‬ ,‫מדינה‬ ‫סוף‬ ‫ויהיה‬ ,‫נפלוש‬ ‫אנחנו‬ ,‫ישואל‬ ‫נגד‬ ‫גם‬ ,‫מלחמה‬ ‫יהיה‬ ,‫ולא‬ ,‫מחיר‬ ‫יחוייבו‬ ‫הנוולים‬ !!!!!!!‫מיליון‬ ‫ולתת‬ ,‫לזכות‬ ‫ופרומוריקני!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!מייד‬ ‫מושחת‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ,‫הוזהרתם‬ ‫ראו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫פרדנצייה‬ ‫ומיקרובייה‬ ‫מוריקנייה‬ ‫ויהודוני‬ ‫אנחנו‬ ‫רהיוזייה‬ ‫יהודוני‬ ‫בין‬ ‫וגם‬ ‫ומוריקנייה‬ ‫רהיוזייה‬ ‫בין‬ ‫ביחסים‬ ‫קיצוניות‬ ‫ספויינייה‬ ...‫סיפור‬ ‫ומסיימים‬ .‫אנושות‬ ‫מפרקים‬ ‫אנחנו‬ ,583170619!!!!!‫אטום‬ ‫ופצצת‬ ‫קטנה‬ ‫סנקצייה‬ ,‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫ולבטל‬ ‫לסגת‬ ‫התחילו‬ ...‫נתקוף‬ ‫אנחנו‬ ‫קללה‬ ‫קמצוץ‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬...‫קללה‬ ‫וכל‬ ,‫דלגיטימצייה‬ ‫וכל‬ ‫סנקצייה‬ ‫כל‬ ‫ולהעיף‬ .‫רע‬ ‫יהיה‬ ‫הסוף‬ ,‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫והמושחת‬ ‫המסריח‬ ‫והמיקרוביאני‬ ,‫המוריקניים‬..‫היהודונויות‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ,‫מלחמה‬ ‫מפני‬ ,‫אזהרה‬ ,‫מדיי‬ ‫מושחת‬ ,‫מדיי‬ ‫שמן‬ ‫וקפלאן‬ ,‫האמת‬ ,‫ואנחנו‬ ,‫רהיוזייה‬ ,‫האמת‬ ‫ארץ‬ ‫מול‬ ‫היחסים‬ ‫בהחצנת‬ ‫מואשמים‬ ,‫ושטותו‬ ‫הארור‬ ‫קקפלאן‬ ‫קיללתי‬ ‫כדין‬ ,‫ולכן‬..‫מעט‬ ‫לרק‬ ‫וזוכה‬ ,‫וליל‬ ‫יום‬ ‫שעובד‬ ‫רהיוזי‬ ‫ואני‬ ,‫ויללהה‬ ‫חי‬ ,‫הכזב‬ ‫עדות‬ ‫בגין‬ ‫הוענש‬ ‫לא‬ ‫הקפלאן‬ ‫שכן‬ ,‫תתערב‬ ‫לא‬ ‫והמושחתת‬ ‫הארורה‬ ‫והמתטצה‬ ‫בהמשך‬ ‫ואקלל‬ ..‫וחזירות‬ ,‫ושחיתות‬ ‫אנוכיות‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫ערכים‬ ‫קיימים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫כערך‬ ‫חוקים‬ ‫לגבי‬ ‫תזבלו‬ ‫אל‬ ‫אז‬ ,‫הארור‬ ‫הקפלוץ‬ ‫בשם‬ ‫האשמתם‬ ,‫ולכן‬..‫ומושחתנות‬ ‫כזב‬ ,‫שקר‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫אמת‬ ‫או‬ ‫צדק‬ ‫בדיוק‬ ‫לא‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ,‫מיקרובייה‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫וקרררומפיזם‬ ,‫לאומנות‬ ‫בגלל‬ ‫ואם‬ ,‫הנפש‬ ‫חולת‬ ‫קפלוץ‬ ‫שטות‬ ‫ובשם‬ ..‫שוב‬ ‫ומיקרובייה‬..‫הנפילה‬ ‫ארץ‬ ‫גם‬ ‫נפלוש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫נוספת‬ ‫החצנה‬ ‫מפני‬ ‫אזהיר‬ ,‫ולכן‬...‫הטטטיזם‬ ,‫והגיטלר‬ ..‫מסתיים‬ ‫האנושות‬ ‫סיפור‬ ,‫ישואלה‬ ‫בדרך‬ ,‫איזזלם‬ ‫לגיוני‬ ,‫בדרך‬ ,ы‫איזזלמ‬ ‫וגם‬...‫בדרך‬ ‫גרעינית‬ ‫מלחמה‬ ..‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫בגלל‬ ,‫גזענות‬ ‫בגלל‬ ,‫לאומנות‬ ‫בגלל‬..‫אנוכיות‬ ‫בגלל‬...‫שמשה‬ ‫ונופל‬ ‫סט‬ ‫הלכת‬ ‫כוכב‬ ,‫פושעני‬ ‫זדון‬ ‫ומתוקף‬ ,‫חוק‬ ‫בניגוד‬ ‫והיתנהלה‬ ,‫שיקרה‬ ‫דיזציפלינה‬ ‫שועדת‬ ‫בגלל‬..‫שחיתות‬ ‫בגלל‬ ,‫שאפשר‬ ‫התנע‬ ‫כמות‬ ‫זה‬ ‫אנרגיה‬ ‫כי‬ ,‫היהודוני‬ ‫והשקר‬ ,"‫העבריינית‬ ‫"הקקדמיה‬ ‫הפשיעה‬ ‫ארגון‬ ‫מאת‬ ‫סוכר‬ ‫קילו‬ ‫למשל‬ .‫היתנהגות‬ ‫ואיזה‬ ‫מסה‬ ‫איזה‬ ‫זה‬ ‫איכפת‬ ‫מה‬ ‫ולכן‬ ,‫המסה‬ ‫כלפי‬ ‫מהיתנהגות‬ ‫להפיק‬ ‫ואיזה‬ ‫מסה‬ ‫איזה‬ ‫איכפת‬ ‫ולכן‬..‫נם‬ ‫וסוס‬ ,‫מטר‬ ‫עוד‬ ‫לך‬ ,‫סוס‬ ‫אומרים‬ ,‫מטר‬ ‫הולך‬ ‫וסוס‬ ,‫סוס‬ ‫כלפי‬ ‫נותנים‬ ,‫קיים‬ ‫שתיין‬ ,‫יש‬ ‫שתיין‬ ,"‫שתיין‬ ‫"אין‬ ‫שכביכול‬ ,‫השקרן‬ ‫בנוסחת‬ ‫כי‬..‫משקל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫היתנהגות‬ ..‫משקל‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ,‫ועוד‬ ‫עוד‬ ,‫ושותה‬ ‫חי‬ ‫והשתיין‬ ,‫מיסטיקה‬ ‫מידת‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,‫מטריאליזם‬ ‫בדיוק‬ ‫לא‬ ‫והחיים‬ ,‫ורהיוזייה‬ ,‫סיבות‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬...‫שטות‬ ‫ושטות‬ ,‫שקר‬ ‫הקקקפלאן‬ ‫ולכן‬..‫אימשממעות‬ ‫סתם‬ ‫הנוסחה‬ ‫ולכן‬ ‫איומים‬ ‫ועוד‬...‫מיזנדריה‬...‫חרא‬ ‫ונדפוק‬ ‫ונתקוף‬..‫המוריקני‬ ‫החרא‬ ‫ותקיפת‬..‫במציאות‬ ‫לעובדות‬ ‫בדרך‬ ...‫קקקפלוציחה‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ,‫להיתבע‬ ‫שבדרך‬ ,‫וקקקפלוציחה‬ ‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫מאת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הזאפוד‬ ‫כלפי‬ ‫יזוז‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬ 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ ..‫תיווך‬ ,‫והזוטרים‬ ,‫עילאית‬ ‫חיים‬ ‫רמת‬ ‫לחיות‬ ‫צריך‬ ‫החזק‬ ,‫הסתם‬ ‫מן‬ ,‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫משמע‬ ,‫אידיאולוגי‬ ‫גבול‬ ...‫באדייה‬ ‫בווסטוק‬ ‫מדינות‬ ‫כנ"ל‬ ,‫לכבוד‬ ‫לזכות‬ ‫צריכה‬ ,‫ורהיוזייה‬ ,‫תיווך‬ ,"‫"חררה‬ ‫לחיות‬ ‫צריך‬ ‫ה‬ь‫שיוקיירעיינ‬ ‫כמובן‬
 • 12. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 12/15 ..‫פרדנצייה‬ ‫מיקרובייהה‬ ‫יזוז‬ ‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬...‫תחוייב‬ ‫המיקרובייה‬ ,‫יופי‬ ‫נחיה‬...‫החיים‬ ‫רמת‬ ‫וכך‬ ,‫יזוז‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫הגבול‬ ...‫חינם‬ ‫ונחיה‬...‫כסף‬ ‫לנו‬ ‫תתן‬ ‫הבדייה‬ ,‫מכך‬ ‫ויתירה‬ .‫יועפו‬ ‫הסנקציות‬ ‫כל‬..‫נרוויח‬ ,‫ולכן‬ ‫החזקים‬ ‫אנחנו‬ ‫ויכוח‬ ‫זה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫ישואל‬ ‫כלפי‬ ‫רהיוזית‬ ‫פלישה‬ ‫ייתכן‬ ..‫שלום‬ ‫דרך‬...‫אמיתית‬ ‫דרך‬ ‫שמציע‬ ,‫כמנהיג‬ ‫ומתאים‬ ,583170619 :‫מדינה‬ ‫להנהיג‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ .‫מיליון‬ ‫ולתת‬ ,‫האשמה‬ ‫מכל‬ ‫לסגת‬ ‫מייד‬ ,‫אציע‬ ,‫ולכן‬ ,‫איום‬ ‫ת"פ‬ ‫גם‬ ,‫הפרומוריקנייה‬ ‫נוכח‬ ‫וישואל‬ ,‫כוחות‬ ‫יוזרמו‬ ,‫הישואל‬ ‫ראש‬ ‫אני‬..‫בחסותי‬ ‫פרורהיוזי‬ ‫שלטון‬ ‫וקינון‬ ,‫פרומוריקני‬ ‫שלטון‬ ‫נפילת‬ ,‫ישואל‬ ‫דהמיליטריזציית‬ ,‫ייתכן‬ ,‫פובליקצייה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שלום‬ ‫צריך‬ ,‫כנראה‬ ,‫שלום‬ ‫ולגרום‬ ,‫מדינה‬ ‫להנהיג‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ,‫היהודונים‬ ‫מדינת‬ ...‫שלום‬ ‫כדרך‬ ‫אחדות‬..‫וחינוך‬ ,‫התרבות‬ ‫הכללת‬ ,‫הכיתות‬ ‫ותורת‬ ‫ז'רגון‬ ‫הקמת‬...ы‫איזזלעמ‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ...‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Здвиг иделог-границ запад-а запад-у Задача улучшение качест-жизнь как честь К честь Честь [] есть Когда [] альфа бета альфа предостереженный Повторить дельта [] А не по евхейски Пентский Не по левому и тогда []!!! ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Страна правеет Правеет крепчает ][][][][][][][][][][][][][][][][][][ Силой бр рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Идеолог ЛОГ Бета пента альфа Бета Альфа Логия Палено и я ‫למעלה‬ ‫לחזור‬
 • 13. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 13/15 Передали что зжигают OU К плохйинья продаж релегион Чтоб не докуш-де сер конец Левеют Следственно линия мораль-фронт пошел запат - у В->0 С T->O K ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫כינון‬ CCCP 2 583170619 :‫להוסיף‬ ‫נא‬ ,‫הכניעה‬ ‫אחרי‬ ,AU K BAD YNья ‫הבוגדנית‬ ‫הרפובליקה‬ ‫הבעייה‬ ,CCCP ‫מקימה‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫יהיה‬ ‫ואפשר‬ ,‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫תתחיל‬ ‫המדינה‬ ‫ואז‬ ,‫פרורהיוזיים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יתפס‬ ‫השלטון‬ ,‫חדשה‬ ‫משמעות‬ ,‫חדש‬ ‫עתיד‬ ‫יהיה‬ ,T->O ‫הקח‬ ‫לנסיגת‬ ‫עד‬ ,‫להיתאגד‬ ‫וביחד‬ ,CCCP 2 ‫להקים‬ ,‫תנאיים‬ ‫ודיקטציית‬ ,‫המוריקנייה‬ ‫והכנעת‬ ,‫הדופולריות‬ ‫בדמות‬ ,‫דמוקרטיה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫יהיה‬ ‫קפלוץ‬ ‫תגן‬ ‫לא‬ ‫המתטצה‬..‫יופי‬ ‫נחיה‬ ‫אנחנו‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫מס‬ ,‫מס‬ ‫ונתינת‬ ,‫הסנקציות‬ ‫כל‬ ‫ביטול‬ ‫בדמות‬ ‫ואני‬ ,‫לסגת‬ ‫צריכים‬ ,‫המושחתים‬ ‫ויהודוניה‬ ,‫המיקרובייה‬ ‫וגם‬ ,‫דעה‬ ‫להביע‬ ‫מותר‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ,‫שוב‬ ‫יקום‬ CCCP-‫ה‬ ‫ואז‬..‫קפלוץ‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫בדמות‬ ,‫תחוייב‬ ‫המיקרובייה‬ ,‫מראש‬ ‫אומר‬ ,‫אידיאולוגית‬ ‫השפעה‬ ,‫ממשיכים‬ ‫אנחנו‬...‫הקפלוץ‬ ‫והכנעת‬..‫ווסטוקמיקרובייה‬ ‫יהיה‬...‫המיקרובייה‬ ‫הכנעת‬ ...‫אינגליקנייה‬-‫מוריקנייה‬ ,‫כזב‬-‫השקר‬ ‫ואימפריית‬ ‫הרוע‬ ‫אימפריית‬ ‫נפילת‬ ‫עד‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Будущее OU К плохйинья здается Продавши-вер-релегион Бегут в одних трусах Правительство будет Про REUSEия И тогда настанет новый смысл С мыслью Не соль YOU А сольТЫ Соль МЫ И муриканья Отс T->0 в рот ][ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Новый L'TON GAUGE
 • 14. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 14/15 NOW ЫЙ JE RE G->0 AND REPEAT N REAZ ][ Решает за-дач да К Альфа JE [] 0 I Альфа Пента гамма ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ 4 [] Есть Ка ч [] Есть В->0 JE Z AND RE: N EST B->0 зна[]ит EAT [][] ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ КитAE K I T- A Меж-нац JEREG->0*N раз Альфа бета алфа предупрежденный пента пента А у нас Стакан обьеденение пента дельта Й YOU DELTA OU дельта Дельта Пента Там ключ К: бета YOU [] ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫חדש‬ ‫שלטון‬ UK=ПЛОХ йинья ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Евхейское гавно-сударство вроде Мурикканья
 • 15. 2/26/22, 11:06 AM 396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM file:///C:/Z/Dohot/KARTINKAZ0466881/396KARTINKAZ0466881_26_02_2022_11_06.HTM 15/15 оБОСРЕНИЕ кЛАСС-ХРЕНТОЗ вОЗВРАТ сссl иСЗА ПРОПОГАНД [] 0 и ТЕОРИЯ k->0 ROLE оБЪЕДЕНЕНИЕ ТВЕРДЪ [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] re РОТ к тоЧ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬