SlideShare a Scribd company logo
KONPETENTZIETANKONPETENTZIETAN
OINARRITUTAKOOINARRITUTAKO
HEZKUNTZAHEZKUNTZA
Maria Galdeano
Azaroak 2008
Zer dio ikerketak ebaluazioaz?Zer dio ikerketak ebaluazioaz?
► Helburuen eta ebaluatzen den arteko disoziazioa.Helburuen eta ebaluatzen den arteko disoziazioa.
► Ikasketa memoristikoa behar duten galderen nagusitasuna.Ikasketa memoristikoa behar duten galderen nagusitasuna.
► Ikasketaren sendotzea ebaluazioaren efektuz.Ikasketaren sendotzea ebaluazioaren efektuz.
► Ebaluazioak ikasteko era baldintzatzen du.Ebaluazioak ikasteko era baldintzatzen du.
► Ebaluazio sendo batek epe luzean zer lortzen du?Ebaluazio sendo batek epe luzean zer lortzen du?
 Ikaslea era askotariko testuinguruetan erantzuteko gaiIkaslea era askotariko testuinguruetan erantzuteko gai
izatea.izatea.
 Ikaslearen ikasteko ohiturak garatzea.Ikaslearen ikasteko ohiturak garatzea.
 Ikaslearen motibazioan eragitea, ikasten jarraitzeko.Ikaslearen motibazioan eragitea, ikasten jarraitzeko.
EBALUAZIO TRADIZIONALA ALTERNATIBA
FUNTZIOA - Egiaztatzea.
- Kalifikatzea.
- Ikasleak ikas prozesuan orientatzea.
- Ikasle guztiek ikasteko aukera bermatzea.
- Ikas prozesuaren kalitatea hobetzea.
IKAS PROZESUAREKIN
ERLAZIOA
- Prozesu paraleloa. - Prozesuaren barne.
- Ikas prozesuaren erregularizazioari lotuta.
TRESNAK - Ebaluazio probak gehienbat.
- Tentsio handiko momentuak.
- Anitzak:
- Mapa kontzeptualak.
- Behaketak.
- Sintesi Grafikoak (organigramak, ideogramak…)
- Matrizak (Rubrikak)
- Portfolioa
- Proiektuak
- Autoebaluazioak
- Eguneroko egoerak hartzen dira kontuan.
NOIZ EGITEN DA? - Prozesua bukatzerakoan (Sumatiboa)
- Kalifikazioa eta ebaluazio kontzeptuak nahasten dira.
- Prozesuaren hasieran eta bitartean (Diagnostikoa eta Hezigarria)
- Kalifikazioa eta ebaluazio kontzeptuak desberdintzen dira.
ESTRATEGIAK - Heteroebaluazioa.
- Ebaluazioa irakaslearen ardura da.
- Ekintza gidatzeko irizpiderik ez dago; noten bitartez adierazten
dira.
- Autoebaluazioa.
- Koebaluazioa.
- Ikasleak aktiboki hartzen du parte ebaluazio prozesuan.
- Ikasleak bere ekintza gidatzeko lortu nahi den konpetentziaren
irizpide argiak ditu.
AKATSAK - Zigortzea.
- Ikaslearen ezjakintasunaren isla dira.
- Detektatzea eta gainditzea.
- Akatsak ikasteko aukera ematen du.
- Ikasketaren eraikuntzan aurrerapausoaren isla dira.
ZER EBALUATZEN DA? - Ezagutzen lorpena testuingurutik kanpo. - Konpetentziak testuinguru errealetan eta esanguratsuetan.
EKITATEA - Ekitate faltsua.
- Ikasle guztiak modu berean eta denbora berean ebaluatzen
dira.
- Hierarkiak sortzen ditu.
- Ekitate erreala.
- Eguneroko lanak kontuan hartzen dira erabakiak hartzeko.
- Aniztasuna kontuan hartuta ikasle guztiek egin behar dute aurrera.
KALITATEAREN ARDURA - Ikasle bakoitzak ikasteko esfortzua egin behar du. - Ikastetxeak ikasleen beharretara erantzun behar du.
IRAKASLEA Ezagutzen jabetza dauka. Bitartekaria da.
GURASOAK - Gurasoen parte hartzea mugatzen du. - Gurasoek parte hartzeko aukera.
(2005-2015eko Ikastola, 2006)
3 UNE, 3 HELBURU3 UNE, 3 HELBURU
►HASIERAKOHASIERAKO EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:
 Hasierako baldintzak egokiak direla ziurtatzea.Hasierako baldintzak egokiak direla ziurtatzea.
►PROZESUARENPROZESUAREN EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:
 Ikas prozesua erregulatzea / autorregulatzea.Ikas prozesua erregulatzea / autorregulatzea.
►BUKAERAKOBUKAERAKO EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:
 Arrakasta egiaztatzea.Arrakasta egiaztatzea.
Zer informazio jasoZer informazio jaso
HASIERAKO EBALUAZIOAN?HASIERAKO EBALUAZIOAN?
Erabilitako
hiztegiaren
eremu
semantikoa
Ohiturak eta
jarrerak
Berezko
arrazonamendu
estrategiak
Esperientzia
pertsonalak
Ikasteko
aurrebaldintzak
Ikuskera
alternatiboak
Halwachs (1975) Estructuras de acogida.
Nola jaso informazioaNola jaso informazioa
HASIERAKO EBALUAZIOAN?HASIERAKO EBALUAZIOAN?
► Galdetegi itxiak / irekiak.Galdetegi itxiak / irekiak. SARE SISTEMIKOAKSARE SISTEMIKOAK
► KPSI FormularioakKPSI Formularioak
► Irudiak, argazkiak, eskemak…Irudiak, argazkiak, eskemak…
► Kontzeptu-mapakKontzeptu-mapak
► BehaketakBehaketak
► ElkarrizketakElkarrizketak
► ……....
Zer informazio jasoZer informazio jaso
PROZESUAREN BITARTEAN?PROZESUAREN BITARTEAN?
Proposatutako
helburuen
irudikapena
Ebaluazio
irizpideen jabetza
Jarduerak
burutzerakoan ekintzak
planifikatzeko eta
aurreratzeko gaitasuna
AUTORREGULAZIOAAUTORREGULAZIOA
AKATSEN TRATAERAAKATSEN TRATAERA
Zertarako egin behar dugu?Zertarako egin behar dugu?
► Zein da proiektua, ariketa, buruketa …?Zein da proiektua, ariketa, buruketa …?
► Zein da helburua?Zein da helburua?
► Zer jakin behar dut aldez aurretik?Zer jakin behar dut aldez aurretik?
HELBURUENHELBURUEN KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA
HELBURUEN KOMUNIKAZIORAKO EBALUAZIO TRESNAKHELBURUEN KOMUNIKAZIORAKO EBALUAZIO TRESNAK
Helburuak komunikatzeko jarduerak.
KPSI formularioak.
Q - Sort galdetegiak.
Mapa Kontzeptualak.
Diarioak.
Edukiak eta helburuak aurkezteko eta
autorregulatzeko tresnak.
Helburuak esplizitu egiteko jarduerak.
Helburuak hitzez adierazteko jarduerak.
……..
► Zer estrategia erabili al ditut?Zer estrategia erabili al ditut?
► Zein da espero den produktua?Zein da espero den produktua?
► Zein eragiketa egin behar ditut?Zein eragiketa egin behar ditut?
► Zein ordenetan egin behar ditut?Zein ordenetan egin behar ditut?
► Zelan planifikatzen dut egin behar dudana?Zelan planifikatzen dut egin behar dudana?
Zer egin behar dugu?Zer egin behar dugu?
EKINTZEN PLANIFIKAZIOAEKINTZEN PLANIFIKAZIOA
EKINTZEN PLANIFIKAZORAKO EBALUAZIO TRESNAKEKINTZEN PLANIFIKAZORAKO EBALUAZIO TRESNAK
Orientaziorako Oinarriak
Gowinen Va
Autoebaluazioa eta Koebaluazioa
► Zein irizpide hartu behar ditut kontuan ondo dagoen ala ez jakiteko?Zein irizpide hartu behar ditut kontuan ondo dagoen ala ez jakiteko?
► Zer desberdintasun dago aurreikusitakoaren eta emaitzaren artean?Zer desberdintasun dago aurreikusitakoaren eta emaitzaren artean?
► Zer akats detektatzen ditut?Zer akats detektatzen ditut?
► Zein izan al dira akats horien arrazoiak?Zein izan al dira akats horien arrazoiak?
Nola dakigu ondo egin dugula?Nola dakigu ondo egin dugula?
EBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEAEBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEA
EBALUAZIOEBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEKO EBALUAZIO TRESNAKIRIZPIDEAK BEREGANATZEKO EBALUAZIO TRESNAK
Ebaluaziorako matrizak.Ebaluaziorako matrizak.
Ebaluaziorako aurrekontratua.Ebaluaziorako aurrekontratua.
Ebaluaziorako Kontratua.Ebaluaziorako Kontratua.
Elkarren arteko ebaluazio jarduerak.Elkarren arteko ebaluazio jarduerak.
Diarioak.Diarioak.
Ikasleak ebaluazio proben diseinua egitea.Ikasleak ebaluazio proben diseinua egitea.
Ikaslearen eta irakaslearen artekoIkaslearen eta irakaslearen arteko
ekoizpenen alderaketa.ekoizpenen alderaketa.
…………..
KONPETENTZIEN EBALUAZIOAKONPETENTZIEN EBALUAZIOA
-BALIABIDE MULTZOA
-BATERA ETA ERA INTEGRATUAN ERABILITA
-EGOERA BATI IRTENBIDEA TOPATZEKO
KONPETENTZIA = {gaitasunak x edukiak} x egoera=
= {helburua} x egoera
EGOERA “AUTENTIKOAK”EGOERA “AUTENTIKOAK”
- Testuinguratutako atazak. Dokumentu errealak erabili.
- Problema konplexuak.
- Ikasleen etengabeko konpetentzien garapenera lagundu.
- Arloetako edukien erabilera esanguratsua.
- Ez dago denbora mugatu bat.
- Zuzenketa irizpideak aldez aurretik ezagutzen dira.
- Auto-ebaluazioa ebaluazio prozesuaren zati bat da.
- kaslearen eskakizunak:
- Ezagutzen aktibazioa.
- Autorregulazioa.
- Erantzun originala.
Zein metodo dira “autentikoagoak”?Zein metodo dira “autentikoagoak”?
ArtifizialakArtifizialak
Konpetentziak ebaluatzeko desegokiakKonpetentziak ebaluatzeko desegokiak
Errealistak
Konpetentziak ebaluatzeko egokiak
-Aukera anitzeko galderak
-Egia / gezurra galderak
-PortfolioaPortfolioa
-Integraziorako egoerakIntegraziorako egoerak
-Casos de pensamiento
-Simulazioak
-Autoebaluaziok eta
Koeblauazioak
-Proiektuak
-Galdera ikekiak
-Buruketa sinpleak
-Ariketak Proben “AUTENTIFIKAZIOAProben “AUTENTIFIKAZIOA”
PORTFOLIOAPORTFOLIOA
►Ikasten ikasi. Ikaslearen erantzukizunaIkasten ikasi. Ikaslearen erantzukizuna
garatu.garatu.
►Norberaren lanaren aukeraketa.Norberaren lanaren aukeraketa.
►Ikas prozesuaren faseen informazioa.Ikas prozesuaren faseen informazioa.
►Autoebaluazioa bultzatzen du.Autoebaluazioa bultzatzen du.
► Ikasteko motibazioa handitzen da.Ikasteko motibazioa handitzen da.
AbantailakAbantailak
GOMENDIOAKGOMENDIOAK
►Helburuen negoziazioa.Helburuen negoziazioa.
►Ebidentzien identifikazioa.Ebidentzien identifikazioa.
►Ebidentzien zuzenketa irizpideak.Ebidentzien zuzenketa irizpideak.
►Ebaluazio hezigarria bultzatzen du.Ebaluazio hezigarria bultzatzen du.
► Ikasitakoaren inguruko hausnarketarakoIkasitakoaren inguruko hausnarketarako
aukera.aukera.
►Sortze prozesuan ikasleari informatu.Sortze prozesuan ikasleari informatu.
FASEAKFASEAKHELBURUENHELBURUEN
NEGOZIAZIONEGOZIAZIO
AA
Aukerakoak
EBIDENTZIENEBIDENTZIEN
IDENTIFIKAZIOAIDENTIFIKAZIOA
EBIDENTZIENEBIDENTZIEN
AUKERAKETAAUKERAKETA
Derrigorrezkoak
Autoebaluazio
a
Koebaluazioa
Heteroebaluazio
a
Hobetzeko Proposamenak
EBIDENTZIEN AUKERAKETAEBIDENTZIEN AUKERAKETA
BERRIABERRIA
BEHIN BETIKO AURKEZPENABEHIN BETIKO AURKEZPENA
IRIZPIDEAK
1. EGOERA-PROBLEMA.
2. GALDERA MOTAK.
3. LAGUNTZA MOTAK eta INFORMAZIO BERRIA.
4. BALORAZIOAK
AUTENTIFICACIÓN DE PRUEBASAUTENTIFICACIÓN DE PRUEBAS
INTEGRAZIOAREN PEDAGOGIAINTEGRAZIOAREN PEDAGOGIA
X. Roegiers. ¿Qué es el EPC? (2006)
Proposatutako egoerak:
1. Ikaslea trebatzeko taldean
2. Ikaslea trebatzeko bakarka
3. Ebaluatzeko.
4. Errefortzurako edo aurreratzeko

More Related Content

What's hot

Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza
Proiektuetan Oinarritutako IkaskuntzaProiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza
Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza
Maite Goñi
 
Garatu 2 saioa
Garatu 2 saioaGaratu 2 saioa
Garatu 2 saioa
josematil
 
Aoi eta koi
Aoi eta koiAoi eta koi
Unitate didaktikoa 2010 11
Unitate didaktikoa 2010 11Unitate didaktikoa 2010 11
Unitate didaktikoa 2010 11
san1235
 
ARAZO EGOERAK
ARAZO EGOERAKARAZO EGOERAK
ARAZO EGOERAK
trutxete
 
Unitate didaktikoa
Unitate didaktikoaUnitate didaktikoa
Unitate didaktikoa
iratxe lazcoz moratinos
 
Taldekatze malguak
Taldekatze malguakTaldekatze malguak
Taldekatze malguak
urtaroak hogeita hamaika
 
Hezkuntza kooperatiboa
Hezkuntza kooperatiboaHezkuntza kooperatiboa
Hezkuntza kooperatiboa
trutxete
 
Unitate didaktikoa nola egin berritzegune
Unitate didaktikoa nola egin berritzeguneUnitate didaktikoa nola egin berritzegune
Unitate didaktikoa nola egin berritzegune
trutxete
 
Harremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltanHarremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltan
RocioLopez187
 
Harremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltanHarremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltan
MirenLete
 
Harremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltanHarremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltan
AlaitzMurua1
 
Harremanak udatik bueltan (1)
Harremanak udatik bueltan (1)Harremanak udatik bueltan (1)
Harremanak udatik bueltan (1)
AinhoaSantapoloniaCh
 
Lh 2. modulua 16 17 eus
Lh 2. modulua 16 17 eusLh 2. modulua 16 17 eus
Lh 2. modulua 16 17 eus
Gorka Roman
 
Irakasle funtzioa aurkezpena
Irakasle funtzioa aurkezpenaIrakasle funtzioa aurkezpena
Irakasle funtzioa aurkezpena
trutxete
 
Poi
PoiPoi
Peagogoen lana
Peagogoen lanaPeagogoen lana
Peagogoen lana
AlejandraLopez410
 
Txokoak eta tailerrak
Txokoak eta tailerrakTxokoak eta tailerrak
Txokoak eta tailerrak
urtaroak hogeita hamaika
 

What's hot (20)

Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza
Proiektuetan Oinarritutako IkaskuntzaProiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza
Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza
 
Garatu 2 saioa
Garatu 2 saioaGaratu 2 saioa
Garatu 2 saioa
 
Aoi eta koi
Aoi eta koiAoi eta koi
Aoi eta koi
 
Portfolioa
PortfolioaPortfolioa
Portfolioa
 
Unitate didaktikoa 2010 11
Unitate didaktikoa 2010 11Unitate didaktikoa 2010 11
Unitate didaktikoa 2010 11
 
ARAZO EGOERAK
ARAZO EGOERAKARAZO EGOERAK
ARAZO EGOERAK
 
Unitate didaktikoa
Unitate didaktikoaUnitate didaktikoa
Unitate didaktikoa
 
Taldekatze malguak
Taldekatze malguakTaldekatze malguak
Taldekatze malguak
 
Hezkuntza kooperatiboa
Hezkuntza kooperatiboaHezkuntza kooperatiboa
Hezkuntza kooperatiboa
 
Unitate didaktikoa nola egin berritzegune
Unitate didaktikoa nola egin berritzeguneUnitate didaktikoa nola egin berritzegune
Unitate didaktikoa nola egin berritzegune
 
Harremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltanHarremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltan
 
Harremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltanHarremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltan
 
Harremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltanHarremanak udatik bueltan
Harremanak udatik bueltan
 
Harremanak udatik bueltan (1)
Harremanak udatik bueltan (1)Harremanak udatik bueltan (1)
Harremanak udatik bueltan (1)
 
Lh 2. modulua 16 17 eus
Lh 2. modulua 16 17 eusLh 2. modulua 16 17 eus
Lh 2. modulua 16 17 eus
 
Irakasle funtzioa aurkezpena
Irakasle funtzioa aurkezpenaIrakasle funtzioa aurkezpena
Irakasle funtzioa aurkezpena
 
Poi
PoiPoi
Poi
 
Peagogoen lana
Peagogoen lanaPeagogoen lana
Peagogoen lana
 
Programazioa
ProgramazioaProgramazioa
Programazioa
 
Txokoak eta tailerrak
Txokoak eta tailerrakTxokoak eta tailerrak
Txokoak eta tailerrak
 

Viewers also liked

San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologiaSan Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre Herri Eskola
 
Ikaskuntzaren egunerokoa
Ikaskuntzaren egunerokoaIkaskuntzaren egunerokoa
Ikaskuntzaren egunerokoa
San Martin Agirre Herri Eskola
 
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoakIkas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Pilar Etxebarria
 
Gelako koadernoa - Ereduak - Irizpideak
Gelako koadernoa - Ereduak - IrizpideakGelako koadernoa - Ereduak - Irizpideak
Gelako koadernoa - Ereduak - Irizpideak
IES F.J.Z. BHI
 
Egingo dugu proiektu bat?
Egingo dugu proiektu bat?Egingo dugu proiektu bat?
Egingo dugu proiektu bat?
Erdu
 
Talde lana balorazioa
Talde lana balorazioaTalde lana balorazioa
Talde lana balorazioa
amaiafilo
 
Kanten biografia infografia batean
Kanten biografia infografia bateanKanten biografia infografia batean
Kanten biografia infografia batean
amaiafilo
 
Errubrika
ErrubrikaErrubrika
Errubrika
Amaia C
 
San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologiaSan Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre Herri Eskola
 
Banco de rubricas
Banco de rubricasBanco de rubricas
Banco de rubricas
epo
 
Rubricas de evaluación en el aula y CoRubrics
Rubricas de evaluación en el aula y CoRubricsRubricas de evaluación en el aula y CoRubrics
Rubricas de evaluación en el aula y CoRubrics
Rosa Liarte Alcaine
 
Mate biderketa eta zatiketa ibon
Mate biderketa eta zatiketa ibonMate biderketa eta zatiketa ibon
Mate biderketa eta zatiketa ibon
ibonlaka
 
Hezkuntza, atxor ezkutua
Hezkuntza, atxor ezkutuaHezkuntza, atxor ezkutua
Hezkuntza, atxor ezkutua
Maitane Jaio
 
Daniel King ESS Appreciation Letter
Daniel King ESS Appreciation LetterDaniel King ESS Appreciation Letter
Daniel King ESS Appreciation Letter
Daniel King
 
Komunikazio gaitasunaren garapena_1
Komunikazio gaitasunaren garapena_1Komunikazio gaitasunaren garapena_1
Komunikazio gaitasunaren garapena_1
Asier Romero Andonegi
 
Autoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaAutoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrika
BegoM78
 
Nire familia
Nire familiaNire familia
Nire familia
aitzolvillahoz
 
Healthy eating sc
Healthy eating scHealthy eating sc
Healthy eating sc
rteach
 

Viewers also liked (20)

San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologiaSan Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
 
Ikaskuntzaren egunerokoa
Ikaskuntzaren egunerokoaIkaskuntzaren egunerokoa
Ikaskuntzaren egunerokoa
 
Konpetentziak
KonpetentziakKonpetentziak
Konpetentziak
 
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoakIkas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
 
Gelako koadernoa - Ereduak - Irizpideak
Gelako koadernoa - Ereduak - IrizpideakGelako koadernoa - Ereduak - Irizpideak
Gelako koadernoa - Ereduak - Irizpideak
 
Egingo dugu proiektu bat?
Egingo dugu proiektu bat?Egingo dugu proiektu bat?
Egingo dugu proiektu bat?
 
Talde lana balorazioa
Talde lana balorazioaTalde lana balorazioa
Talde lana balorazioa
 
Kanten biografia infografia batean
Kanten biografia infografia bateanKanten biografia infografia batean
Kanten biografia infografia batean
 
Errubrika
ErrubrikaErrubrika
Errubrika
 
San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologiaSan Martin Agirre herri eskolaren metodologia
San Martin Agirre herri eskolaren metodologia
 
Banco de rubricas
Banco de rubricasBanco de rubricas
Banco de rubricas
 
Rubricas de evaluación en el aula y CoRubrics
Rubricas de evaluación en el aula y CoRubricsRubricas de evaluación en el aula y CoRubrics
Rubricas de evaluación en el aula y CoRubrics
 
Mate biderketa eta zatiketa ibon
Mate biderketa eta zatiketa ibonMate biderketa eta zatiketa ibon
Mate biderketa eta zatiketa ibon
 
Hezkuntza, atxor ezkutua
Hezkuntza, atxor ezkutuaHezkuntza, atxor ezkutua
Hezkuntza, atxor ezkutua
 
Daniel King ESS Appreciation Letter
Daniel King ESS Appreciation LetterDaniel King ESS Appreciation Letter
Daniel King ESS Appreciation Letter
 
Komunikazio gaitasunaren garapena_1
Komunikazio gaitasunaren garapena_1Komunikazio gaitasunaren garapena_1
Komunikazio gaitasunaren garapena_1
 
Autoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaAutoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrika
 
Konpetentziak
KonpetentziakKonpetentziak
Konpetentziak
 
Nire familia
Nire familiaNire familia
Nire familia
 
Healthy eating sc
Healthy eating scHealthy eating sc
Healthy eating sc
 

Similar to Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza

Orientazio profesionala
Orientazio profesionalaOrientazio profesionala
Orientazio profesionala
jmancisidor
 
Komunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuakKomunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuak
marimarpego
 
Komunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuakKomunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuak
marimarpego
 
Diagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren Hezkuntza
Diagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren HezkuntzaDiagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren Hezkuntza
Diagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren Hezkuntza
Ana Basterra
 
Antzematea
AntzemateaAntzematea
Antzematea
Alberto
 
Konpetentzietan oinarritutako-hezkuntza
Konpetentzietan oinarritutako-hezkuntzaKonpetentzietan oinarritutako-hezkuntza
Konpetentzietan oinarritutako-hezkuntza
marmaralize
 
Aurkezpena Competencias3(Eusk)
Aurkezpena  Competencias3(Eusk)Aurkezpena  Competencias3(Eusk)
Aurkezpena Competencias3(Eusk)
jirigoie
 
Ikasten ikasten
Ikasten ikastenIkasten ikasten
Ikasten ikasten
Ana Basterra
 
Metodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza Masterra
Metodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza MasterraMetodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza Masterra
Metodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza Masterra
Aitor Pagalday
 
Azalpena
AzalpenaAzalpena
Azalpena
Alberto
 
Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira
Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begiraMetodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira
Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira
Ana Basterra
 
Ebaluazio eredu berriaren bidean
Ebaluazio eredu berriaren bideanEbaluazio eredu berriaren bidean
Ebaluazio eredu berriaren bidean
Ana Basterra
 
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntzaProiektuetan oinarritutako ikaskuntza
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza
nai3 berbatik
 
Globalizazioa
GlobalizazioaGlobalizazioa
Globalizazioa
GlobalizazioaGlobalizazioa
Globalizazioa
laura subijana
 
Irakasteko eta ikasteko era berriak
Irakasteko eta ikasteko era berriak  Irakasteko eta ikasteko era berriak
Irakasteko eta ikasteko era berriak
Ana Basterra
 
020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza
020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza
020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza
b08
 
Heziberri 2020: Atazak eta proiektuak
Heziberri 2020: Atazak eta proiektuakHeziberri 2020: Atazak eta proiektuak
Heziberri 2020: Atazak eta proiektuak
Ana Basterra
 

Similar to Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza (20)

Orientazio profesionala
Orientazio profesionalaOrientazio profesionala
Orientazio profesionala
 
Komunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuakKomunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuak
 
Komunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuakKomunikazio proiektuak
Komunikazio proiektuak
 
Diagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren Hezkuntza
Diagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren HezkuntzaDiagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren Hezkuntza
Diagnosi Ebaluazioa Euskadi Autonomia Erkidegoan. Bigarren Hezkuntza
 
Antzematea
AntzemateaAntzematea
Antzematea
 
Konpetentzietan oinarritutako-hezkuntza
Konpetentzietan oinarritutako-hezkuntzaKonpetentzietan oinarritutako-hezkuntza
Konpetentzietan oinarritutako-hezkuntza
 
Aurkezpena Competencias3(Eusk)
Aurkezpena  Competencias3(Eusk)Aurkezpena  Competencias3(Eusk)
Aurkezpena Competencias3(Eusk)
 
Ikasten ikasten
Ikasten ikastenIkasten ikasten
Ikasten ikasten
 
Metodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza Masterra
Metodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza MasterraMetodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza Masterra
Metodologietan formakuntza HUHEZI Hezkuntza Masterra
 
Azalpena
AzalpenaAzalpena
Azalpena
 
Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira
Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begiraMetodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira
Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira
 
Ebaluazio eredu berriaren bidean
Ebaluazio eredu berriaren bideanEbaluazio eredu berriaren bidean
Ebaluazio eredu berriaren bidean
 
Ebaluazio diagnostikoa 2013
Ebaluazio diagnostikoa 2013Ebaluazio diagnostikoa 2013
Ebaluazio diagnostikoa 2013
 
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntzaProiektuetan oinarritutako ikaskuntza
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza
 
Globalizazioa
GlobalizazioaGlobalizazioa
Globalizazioa
 
Globalizazioa
GlobalizazioaGlobalizazioa
Globalizazioa
 
Irakasteko eta ikasteko era berriak
Irakasteko eta ikasteko era berriak  Irakasteko eta ikasteko era berriak
Irakasteko eta ikasteko era berriak
 
020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza
020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza
020 Diagnosi Ebaluazioa Bigarren Hezkuntza
 
Heziberri 2020: Atazak eta proiektuak
Heziberri 2020: Atazak eta proiektuakHeziberri 2020: Atazak eta proiektuak
Heziberri 2020: Atazak eta proiektuak
 
Ebaluazio Diagnostkoa
Ebaluazio DiagnostkoaEbaluazio Diagnostkoa
Ebaluazio Diagnostkoa
 

Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza

 • 2. Zer dio ikerketak ebaluazioaz?Zer dio ikerketak ebaluazioaz? ► Helburuen eta ebaluatzen den arteko disoziazioa.Helburuen eta ebaluatzen den arteko disoziazioa. ► Ikasketa memoristikoa behar duten galderen nagusitasuna.Ikasketa memoristikoa behar duten galderen nagusitasuna. ► Ikasketaren sendotzea ebaluazioaren efektuz.Ikasketaren sendotzea ebaluazioaren efektuz. ► Ebaluazioak ikasteko era baldintzatzen du.Ebaluazioak ikasteko era baldintzatzen du. ► Ebaluazio sendo batek epe luzean zer lortzen du?Ebaluazio sendo batek epe luzean zer lortzen du?  Ikaslea era askotariko testuinguruetan erantzuteko gaiIkaslea era askotariko testuinguruetan erantzuteko gai izatea.izatea.  Ikaslearen ikasteko ohiturak garatzea.Ikaslearen ikasteko ohiturak garatzea.  Ikaslearen motibazioan eragitea, ikasten jarraitzeko.Ikaslearen motibazioan eragitea, ikasten jarraitzeko.
 • 3. EBALUAZIO TRADIZIONALA ALTERNATIBA FUNTZIOA - Egiaztatzea. - Kalifikatzea. - Ikasleak ikas prozesuan orientatzea. - Ikasle guztiek ikasteko aukera bermatzea. - Ikas prozesuaren kalitatea hobetzea. IKAS PROZESUAREKIN ERLAZIOA - Prozesu paraleloa. - Prozesuaren barne. - Ikas prozesuaren erregularizazioari lotuta. TRESNAK - Ebaluazio probak gehienbat. - Tentsio handiko momentuak. - Anitzak: - Mapa kontzeptualak. - Behaketak. - Sintesi Grafikoak (organigramak, ideogramak…) - Matrizak (Rubrikak) - Portfolioa - Proiektuak - Autoebaluazioak - Eguneroko egoerak hartzen dira kontuan. NOIZ EGITEN DA? - Prozesua bukatzerakoan (Sumatiboa) - Kalifikazioa eta ebaluazio kontzeptuak nahasten dira. - Prozesuaren hasieran eta bitartean (Diagnostikoa eta Hezigarria) - Kalifikazioa eta ebaluazio kontzeptuak desberdintzen dira. ESTRATEGIAK - Heteroebaluazioa. - Ebaluazioa irakaslearen ardura da. - Ekintza gidatzeko irizpiderik ez dago; noten bitartez adierazten dira. - Autoebaluazioa. - Koebaluazioa. - Ikasleak aktiboki hartzen du parte ebaluazio prozesuan. - Ikasleak bere ekintza gidatzeko lortu nahi den konpetentziaren irizpide argiak ditu. AKATSAK - Zigortzea. - Ikaslearen ezjakintasunaren isla dira. - Detektatzea eta gainditzea. - Akatsak ikasteko aukera ematen du. - Ikasketaren eraikuntzan aurrerapausoaren isla dira. ZER EBALUATZEN DA? - Ezagutzen lorpena testuingurutik kanpo. - Konpetentziak testuinguru errealetan eta esanguratsuetan. EKITATEA - Ekitate faltsua. - Ikasle guztiak modu berean eta denbora berean ebaluatzen dira. - Hierarkiak sortzen ditu. - Ekitate erreala. - Eguneroko lanak kontuan hartzen dira erabakiak hartzeko. - Aniztasuna kontuan hartuta ikasle guztiek egin behar dute aurrera. KALITATEAREN ARDURA - Ikasle bakoitzak ikasteko esfortzua egin behar du. - Ikastetxeak ikasleen beharretara erantzun behar du. IRAKASLEA Ezagutzen jabetza dauka. Bitartekaria da. GURASOAK - Gurasoen parte hartzea mugatzen du. - Gurasoek parte hartzeko aukera. (2005-2015eko Ikastola, 2006)
 • 4. 3 UNE, 3 HELBURU3 UNE, 3 HELBURU ►HASIERAKOHASIERAKO EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:  Hasierako baldintzak egokiak direla ziurtatzea.Hasierako baldintzak egokiak direla ziurtatzea. ►PROZESUARENPROZESUAREN EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:  Ikas prozesua erregulatzea / autorregulatzea.Ikas prozesua erregulatzea / autorregulatzea. ►BUKAERAKOBUKAERAKO EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:  Arrakasta egiaztatzea.Arrakasta egiaztatzea.
 • 5. Zer informazio jasoZer informazio jaso HASIERAKO EBALUAZIOAN?HASIERAKO EBALUAZIOAN? Erabilitako hiztegiaren eremu semantikoa Ohiturak eta jarrerak Berezko arrazonamendu estrategiak Esperientzia pertsonalak Ikasteko aurrebaldintzak Ikuskera alternatiboak Halwachs (1975) Estructuras de acogida.
 • 6. Nola jaso informazioaNola jaso informazioa HASIERAKO EBALUAZIOAN?HASIERAKO EBALUAZIOAN? ► Galdetegi itxiak / irekiak.Galdetegi itxiak / irekiak. SARE SISTEMIKOAKSARE SISTEMIKOAK ► KPSI FormularioakKPSI Formularioak ► Irudiak, argazkiak, eskemak…Irudiak, argazkiak, eskemak… ► Kontzeptu-mapakKontzeptu-mapak ► BehaketakBehaketak ► ElkarrizketakElkarrizketak ► ……....
 • 7. Zer informazio jasoZer informazio jaso PROZESUAREN BITARTEAN?PROZESUAREN BITARTEAN? Proposatutako helburuen irudikapena Ebaluazio irizpideen jabetza Jarduerak burutzerakoan ekintzak planifikatzeko eta aurreratzeko gaitasuna AUTORREGULAZIOAAUTORREGULAZIOA AKATSEN TRATAERAAKATSEN TRATAERA
 • 8. Zertarako egin behar dugu?Zertarako egin behar dugu? ► Zein da proiektua, ariketa, buruketa …?Zein da proiektua, ariketa, buruketa …? ► Zein da helburua?Zein da helburua? ► Zer jakin behar dut aldez aurretik?Zer jakin behar dut aldez aurretik? HELBURUENHELBURUEN KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA HELBURUEN KOMUNIKAZIORAKO EBALUAZIO TRESNAKHELBURUEN KOMUNIKAZIORAKO EBALUAZIO TRESNAK Helburuak komunikatzeko jarduerak. KPSI formularioak. Q - Sort galdetegiak. Mapa Kontzeptualak. Diarioak. Edukiak eta helburuak aurkezteko eta autorregulatzeko tresnak. Helburuak esplizitu egiteko jarduerak. Helburuak hitzez adierazteko jarduerak. ……..
 • 9. ► Zer estrategia erabili al ditut?Zer estrategia erabili al ditut? ► Zein da espero den produktua?Zein da espero den produktua? ► Zein eragiketa egin behar ditut?Zein eragiketa egin behar ditut? ► Zein ordenetan egin behar ditut?Zein ordenetan egin behar ditut? ► Zelan planifikatzen dut egin behar dudana?Zelan planifikatzen dut egin behar dudana? Zer egin behar dugu?Zer egin behar dugu? EKINTZEN PLANIFIKAZIOAEKINTZEN PLANIFIKAZIOA EKINTZEN PLANIFIKAZORAKO EBALUAZIO TRESNAKEKINTZEN PLANIFIKAZORAKO EBALUAZIO TRESNAK Orientaziorako Oinarriak Gowinen Va Autoebaluazioa eta Koebaluazioa
 • 10. ► Zein irizpide hartu behar ditut kontuan ondo dagoen ala ez jakiteko?Zein irizpide hartu behar ditut kontuan ondo dagoen ala ez jakiteko? ► Zer desberdintasun dago aurreikusitakoaren eta emaitzaren artean?Zer desberdintasun dago aurreikusitakoaren eta emaitzaren artean? ► Zer akats detektatzen ditut?Zer akats detektatzen ditut? ► Zein izan al dira akats horien arrazoiak?Zein izan al dira akats horien arrazoiak? Nola dakigu ondo egin dugula?Nola dakigu ondo egin dugula? EBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEAEBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEA EBALUAZIOEBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEKO EBALUAZIO TRESNAKIRIZPIDEAK BEREGANATZEKO EBALUAZIO TRESNAK Ebaluaziorako matrizak.Ebaluaziorako matrizak. Ebaluaziorako aurrekontratua.Ebaluaziorako aurrekontratua. Ebaluaziorako Kontratua.Ebaluaziorako Kontratua. Elkarren arteko ebaluazio jarduerak.Elkarren arteko ebaluazio jarduerak. Diarioak.Diarioak. Ikasleak ebaluazio proben diseinua egitea.Ikasleak ebaluazio proben diseinua egitea. Ikaslearen eta irakaslearen artekoIkaslearen eta irakaslearen arteko ekoizpenen alderaketa.ekoizpenen alderaketa. …………..
 • 11. KONPETENTZIEN EBALUAZIOAKONPETENTZIEN EBALUAZIOA -BALIABIDE MULTZOA -BATERA ETA ERA INTEGRATUAN ERABILITA -EGOERA BATI IRTENBIDEA TOPATZEKO KONPETENTZIA = {gaitasunak x edukiak} x egoera= = {helburua} x egoera
 • 12. EGOERA “AUTENTIKOAK”EGOERA “AUTENTIKOAK” - Testuinguratutako atazak. Dokumentu errealak erabili. - Problema konplexuak. - Ikasleen etengabeko konpetentzien garapenera lagundu. - Arloetako edukien erabilera esanguratsua. - Ez dago denbora mugatu bat. - Zuzenketa irizpideak aldez aurretik ezagutzen dira. - Auto-ebaluazioa ebaluazio prozesuaren zati bat da. - kaslearen eskakizunak: - Ezagutzen aktibazioa. - Autorregulazioa. - Erantzun originala.
 • 13. Zein metodo dira “autentikoagoak”?Zein metodo dira “autentikoagoak”? ArtifizialakArtifizialak Konpetentziak ebaluatzeko desegokiakKonpetentziak ebaluatzeko desegokiak Errealistak Konpetentziak ebaluatzeko egokiak -Aukera anitzeko galderak -Egia / gezurra galderak -PortfolioaPortfolioa -Integraziorako egoerakIntegraziorako egoerak -Casos de pensamiento -Simulazioak -Autoebaluaziok eta Koeblauazioak -Proiektuak -Galdera ikekiak -Buruketa sinpleak -Ariketak Proben “AUTENTIFIKAZIOAProben “AUTENTIFIKAZIOA”
 • 14. PORTFOLIOAPORTFOLIOA ►Ikasten ikasi. Ikaslearen erantzukizunaIkasten ikasi. Ikaslearen erantzukizuna garatu.garatu. ►Norberaren lanaren aukeraketa.Norberaren lanaren aukeraketa. ►Ikas prozesuaren faseen informazioa.Ikas prozesuaren faseen informazioa. ►Autoebaluazioa bultzatzen du.Autoebaluazioa bultzatzen du. ► Ikasteko motibazioa handitzen da.Ikasteko motibazioa handitzen da. AbantailakAbantailak
 • 15. GOMENDIOAKGOMENDIOAK ►Helburuen negoziazioa.Helburuen negoziazioa. ►Ebidentzien identifikazioa.Ebidentzien identifikazioa. ►Ebidentzien zuzenketa irizpideak.Ebidentzien zuzenketa irizpideak. ►Ebaluazio hezigarria bultzatzen du.Ebaluazio hezigarria bultzatzen du. ► Ikasitakoaren inguruko hausnarketarakoIkasitakoaren inguruko hausnarketarako aukera.aukera. ►Sortze prozesuan ikasleari informatu.Sortze prozesuan ikasleari informatu.
 • 17. IRIZPIDEAK 1. EGOERA-PROBLEMA. 2. GALDERA MOTAK. 3. LAGUNTZA MOTAK eta INFORMAZIO BERRIA. 4. BALORAZIOAK AUTENTIFICACIÓN DE PRUEBASAUTENTIFICACIÓN DE PRUEBAS
 • 18. INTEGRAZIOAREN PEDAGOGIAINTEGRAZIOAREN PEDAGOGIA X. Roegiers. ¿Qué es el EPC? (2006)
 • 19. Proposatutako egoerak: 1. Ikaslea trebatzeko taldean 2. Ikaslea trebatzeko bakarka 3. Ebaluatzeko. 4. Errefortzurako edo aurreratzeko