SlideShare a Scribd company logo
Klasifikace, terminologie
a ontologie v medicíně
Jan Vejvalka
2. LF UK / FN Motol
Klasifikace
Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD/MKN)
Mezinárodní klasifikace procedur v medicíně
(ICPD)
Číselníky (např.) VZP
Klasifikace diagnóz DRG
Umožnit kvantifikaci, statistiku, srovnávání,
atd.
Klasifikace
Přiřazování jednotlivostí do tříd.
Individualia vs. universalia.
Příklady individuálií (?)
já
můj kardiolog
mé srdce
můj krevní tlak
toto měření mého krevního tlaku
můj zvýšený krevní tlak
Příklady universálií
lidská bytost
role pacienta
role lékaře
lidské srdce
krevní tlak
měření krevního tlaku
hypertense
Terminologie
Jednoznačné a obecně přijímané označování
univerzálií.
Základ pro klasifikaci: rozhodnutelnost.
Terminologie a autorita.
Ale: univerzálnost autority, národní (lokální ?)
terminologie...
.... a co jsou to vůbec ta universalia ?
Systematizovaná nomenklatura
(SNOMED)
Standardizovaná terminologie, hierarchický systém
Původně SNOP – College of American Pathologists
SNOMED CT – Clinical Terms
SNOMED RT – Reference Terminology
Řada aplikací, národní systém terminologie (UK)
Komerční vývoj, licencování
Medical Subject Headings (MeSH)
Standardizovaná terminologie
Hierarchický systém
Thesaurus (wiki: termíny a příbuzné termíny)
Jasný účel: indexování a hledání
informačních zdrojů
Vztahy mezi pojmy: využití při hledání
(expanded search)
Medical Subject Headings (MeSH)
# Eight new descriptors:
Influenza A Virus, H1N1 Subtype
Influenza A Virus, H2N2 Subtype
Influenza A Virus, H3N2 Subtype
Influenza A Virus, H3N8 Subtype
Influenza A Virus, H5N1 Subtype
Influenza A Virus, H5N2 Subtype
Influenza A Virus, H7N7 Subtype
Influenza A Virus, H9N2 Subtype
# Three descriptors deleted:
Influenza A Virus, Avian
Influenza A Virus, Human
Influenza A Virus, Porcine
Mezinárodní klasifikace nemocí
Klasifikace určená pro srovnávání
zdravotního stavu populací
Omezený užitek pro popis konkrétních situací
(banální případy)
Hierarchie spíše jako klíč ke třídění (jiné
záněty; nemoci infekční vs. kožní)
(Obliba u zdravotnické veřejnosti)
UMLS - Unified Medical Language
System
Projekt US National Library of Medicine
Tři základní části:
Metathesaurus
Semantic Network
SPECIALIST Lexicon
UMLS Metathesaurus ®
Slovník, sestavený z více než 100 různých
informačních zdrojů (SNOMED, MeSH, ICD10...)
Termíny jsou seskupeny, resp. začleněny do
jednotlivých „Pojmů“ (angl. „Concept“)
Každý pojem má unikátní „Concept ID“
Pokud příslušný informační zdroj obsahuje
relace,spojující pojem s jinými pojmy (is_a,
is_part_of), jsou tyto relace v Metathesauru
zachovány
UMLS Metathesaurus ®
Možnost přidávat/odebírat vlastní informační zdroje
Slouží jako základ pro druhé dvě součásti UMLS
Každý pojem má přiřazen jeden ze sémantických typů
„UMLS Semantic Network“
UMLS Semantic Network
Pokus o ontologii postavenou nad pojmy
Metathesauru
135 sémantických typů
54 relací
(associated_with, physically_related_to,
part_of, contains, consists_of, ...)
UMLS SPECIALIST Lexicon
Syntaktický, morfologický a ortografický
slovník anglických biomedicínských termínů.
(pro nástroje pro porozumění textu)
UMLS - Unified Medical Language
System
Cíl: Vývoj počítačových systémů, které se
chovají jako by „rozuměly“ jazyku
biomedicíny
Použití zdarma
Různé licence pro jednotlivé informační zdroje
Metathesauru®
Ontologie
Ontologie (řec.) jest nauka o jsoucnu jakožto
absolutním kladu a proto tolik jako
metafysika. (O.S.N.)
Ontologie je explicitní specifikace
konceptualizace. (wiki)
Ontologie
- Reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi
- Určená pro automatické zpracování ve
výpočetních systémech
- Ontologie je datový model (wiki)
Ontologie
Systém
- pojmů
- vlastností
- vztahů
(Hierarchie je jednoduchá ontologie)
Ontologie
- doménová ontologie: popis vztahů v nějaké
pojmové oblasti
- základní ontologie (foundation, upper):
universalia
(- co je obecné a co je zvláštní ?)
Ontologie a medicína
Klasifikace, thesaury (a ontologie):
- nároky na universálnost
vs.
- doménová povaha medicíny
- doménová platnost pojmů a vztahů
Domény – rozsah domén
ICNP: International Classification of Nursing
Practice
Oficiální stávka je typ průmyslového konfliktu s touto specifickou
charakteristikou: konflikt v souladu se systémem dohod za účelem
získání lepších pracovních podmínek, obvykle odmítáním pokračovat v
práci.
Neoficiální stávka (divoká stávka) je typ průmyslového konfliktu s touto
specifickou charakteristikou: konflikt, který není v souladu se systémem
dohod za účelem získání lepších pracovních podmínek, obvykle
odmítáním pokračovat v práci.
Domény – granularita
(a relevantnost)
ICNP vs. nástroje pro hodnocení sebepéče
Sebeobsluha v ICNP: 46 termínů vč. stlačování, sebevražda, bulimie...
Sebeobsluha v praxi: 36 parametrů uspořádaných do 4 komplexních
testů
Domény - femur
Femur je kost
Kost je ohraničená prostorová struktura
Je zlomený femur femur ?
Je malformovaný femur femur ?
Femur je něco jiného pro anatoma, pro
ortopeda, pro autora programu pro rozpoznávání
obrazu ?
Co je to femur ???
Domény - hmotnost
Hmotnost
Hmotnost ve vztahu k proporcionalitě
Hmotnost ve vztahu k prospívání
Hmotnost v zátěžové medicíně
Hmotnost jako fyzikální veličina
Doménové ontologie
Hmotnost
Hmotnost ve vztahu k proporcionalitě
Hmotnost ve vztahu k prospívání
Hmotnost v zátěžové medicíně
Hmotnost jako fyzikální veličina
Doménové ontologie
Ontology Alignment
Hmotnost ve vztahu k proporcionalitě
Hmotnost ve vztahu k prospívání
Hmotnost v zátěžové medicíně
“Most” mezi doménami (je potřeba ?)
Hmotnost jako fyzikální veličina (?)
Alignment ontologií
Jak poznat, že mluví-li se o hmotnosti, je to vždy
tentýž pojem ? (nebo že není)
Explicitní specifikace pojmů a vztahů (základní
ontologie)
Multioboroví odborníci ? (ontologie je subjektivní !)
Zpátky od pojmů k individuáliím - analýza dat
Domény a kontexty – analýza citací
Ontologie v medicíně
- systémy pojmů a vztahů
- doménový charakter
- jak je udržovat (reprezentace známých
pojmů a vztahů)
- jak (a kdy) je zarovnávat (alignment)
Děkuji za pozornost
(a případnou diskusi uvítám na...)
jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz

More Related Content

Viewers also liked

Ismael1112
Ismael1112Ismael1112
Ismael1112
ismael megahed
 
Quiérete más!
Quiérete más!Quiérete más!
Quiérete más!
hjonilton
 
Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7
Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7
Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7
Presentaciones Víctor
 
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost? Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
ÚISK FF UK
 
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
ÚISK FF UK
 
Alena Součková: Linked Heritage
Alena Součková: Linked Heritage Alena Součková: Linked Heritage
Alena Součková: Linked Heritage
ÚISK FF UK
 
Pr sayana 2011
Pr sayana 2011Pr sayana 2011
Pr sayana 2011
Presentaciones Víctor
 
Growing up hybrid: Accelerating digital transformation
Growing up hybrid: Accelerating digital transformation Growing up hybrid: Accelerating digital transformation
Growing up hybrid: Accelerating digital transformation
Cynthya Peranandam
 
Informe final
Informe finalInforme final
Informe final
Adrian Quevedo
 
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
ÚISK FF UK
 
GREEN VISTAS
GREEN VISTASGREEN VISTAS
GREEN VISTAS
GreenVistas
 
Unit 1 Strategy and Process
Unit 1 Strategy and Process Unit 1 Strategy and Process
Unit 1 Strategy and Process
ravalhimani
 
Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost
Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost
Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost
ÚISK FF UK
 
Práctica 5
Práctica 5Práctica 5
Práctica 5
inorg_iq_eq_3
 
Multiplicación panes y peces
Multiplicación panes y pecesMultiplicación panes y peces
Multiplicación panes y peces
josezarra
 

Viewers also liked (15)

Ismael1112
Ismael1112Ismael1112
Ismael1112
 
Quiérete más!
Quiérete más!Quiérete más!
Quiérete más!
 
Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7
Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7
Resumen pr comunicación exrerna 2011 final7
 
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost? Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
 
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
 
Alena Součková: Linked Heritage
Alena Součková: Linked Heritage Alena Součková: Linked Heritage
Alena Součková: Linked Heritage
 
Pr sayana 2011
Pr sayana 2011Pr sayana 2011
Pr sayana 2011
 
Growing up hybrid: Accelerating digital transformation
Growing up hybrid: Accelerating digital transformation Growing up hybrid: Accelerating digital transformation
Growing up hybrid: Accelerating digital transformation
 
Informe final
Informe finalInforme final
Informe final
 
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
 
GREEN VISTAS
GREEN VISTASGREEN VISTAS
GREEN VISTAS
 
Unit 1 Strategy and Process
Unit 1 Strategy and Process Unit 1 Strategy and Process
Unit 1 Strategy and Process
 
Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost
Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost
Blanka Tauberová: 10 let komunitní role knihoven - minulost a budoucnost
 
Práctica 5
Práctica 5Práctica 5
Práctica 5
 
Multiplicación panes y peces
Multiplicación panes y pecesMultiplicación panes y peces
Multiplicación panes y peces
 

More from ÚISK FF UK

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
ÚISK FF UK
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
ÚISK FF UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
ÚISK FF UK
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
ÚISK FF UK
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
ÚISK FF UK
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
ÚISK FF UK
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
ÚISK FF UK
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
ÚISK FF UK
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
ÚISK FF UK
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
ÚISK FF UK
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
ÚISK FF UK
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
ÚISK FF UK
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
ÚISK FF UK
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
ÚISK FF UK
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
ÚISK FF UK
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
ÚISK FF UK
 

More from ÚISK FF UK (20)

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
 

Jan Vejvalka: Klasifikace, terminologie a ontologie v medicíně

 • 1. Klasifikace, terminologie a ontologie v medicíně Jan Vejvalka 2. LF UK / FN Motol
 • 2. Klasifikace Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD/MKN) Mezinárodní klasifikace procedur v medicíně (ICPD) Číselníky (např.) VZP Klasifikace diagnóz DRG Umožnit kvantifikaci, statistiku, srovnávání, atd.
 • 3. Klasifikace Přiřazování jednotlivostí do tříd. Individualia vs. universalia.
 • 4. Příklady individuálií (?) já můj kardiolog mé srdce můj krevní tlak toto měření mého krevního tlaku můj zvýšený krevní tlak
 • 5. Příklady universálií lidská bytost role pacienta role lékaře lidské srdce krevní tlak měření krevního tlaku hypertense
 • 6. Terminologie Jednoznačné a obecně přijímané označování univerzálií. Základ pro klasifikaci: rozhodnutelnost. Terminologie a autorita. Ale: univerzálnost autority, národní (lokální ?) terminologie... .... a co jsou to vůbec ta universalia ?
 • 7. Systematizovaná nomenklatura (SNOMED) Standardizovaná terminologie, hierarchický systém Původně SNOP – College of American Pathologists SNOMED CT – Clinical Terms SNOMED RT – Reference Terminology Řada aplikací, národní systém terminologie (UK) Komerční vývoj, licencování
 • 8. Medical Subject Headings (MeSH) Standardizovaná terminologie Hierarchický systém Thesaurus (wiki: termíny a příbuzné termíny) Jasný účel: indexování a hledání informačních zdrojů Vztahy mezi pojmy: využití při hledání (expanded search)
 • 9. Medical Subject Headings (MeSH) # Eight new descriptors: Influenza A Virus, H1N1 Subtype Influenza A Virus, H2N2 Subtype Influenza A Virus, H3N2 Subtype Influenza A Virus, H3N8 Subtype Influenza A Virus, H5N1 Subtype Influenza A Virus, H5N2 Subtype Influenza A Virus, H7N7 Subtype Influenza A Virus, H9N2 Subtype # Three descriptors deleted: Influenza A Virus, Avian Influenza A Virus, Human Influenza A Virus, Porcine
 • 10. Mezinárodní klasifikace nemocí Klasifikace určená pro srovnávání zdravotního stavu populací Omezený užitek pro popis konkrétních situací (banální případy) Hierarchie spíše jako klíč ke třídění (jiné záněty; nemoci infekční vs. kožní) (Obliba u zdravotnické veřejnosti)
 • 11. UMLS - Unified Medical Language System Projekt US National Library of Medicine Tři základní části: Metathesaurus Semantic Network SPECIALIST Lexicon
 • 12. UMLS Metathesaurus ® Slovník, sestavený z více než 100 různých informačních zdrojů (SNOMED, MeSH, ICD10...) Termíny jsou seskupeny, resp. začleněny do jednotlivých „Pojmů“ (angl. „Concept“) Každý pojem má unikátní „Concept ID“ Pokud příslušný informační zdroj obsahuje relace,spojující pojem s jinými pojmy (is_a, is_part_of), jsou tyto relace v Metathesauru zachovány
 • 13. UMLS Metathesaurus ® Možnost přidávat/odebírat vlastní informační zdroje Slouží jako základ pro druhé dvě součásti UMLS Každý pojem má přiřazen jeden ze sémantických typů „UMLS Semantic Network“
 • 14. UMLS Semantic Network Pokus o ontologii postavenou nad pojmy Metathesauru 135 sémantických typů 54 relací (associated_with, physically_related_to, part_of, contains, consists_of, ...)
 • 15. UMLS SPECIALIST Lexicon Syntaktický, morfologický a ortografický slovník anglických biomedicínských termínů. (pro nástroje pro porozumění textu)
 • 16. UMLS - Unified Medical Language System Cíl: Vývoj počítačových systémů, které se chovají jako by „rozuměly“ jazyku biomedicíny Použití zdarma Různé licence pro jednotlivé informační zdroje Metathesauru®
 • 17. Ontologie Ontologie (řec.) jest nauka o jsoucnu jakožto absolutním kladu a proto tolik jako metafysika. (O.S.N.) Ontologie je explicitní specifikace konceptualizace. (wiki)
 • 18. Ontologie - Reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi - Určená pro automatické zpracování ve výpočetních systémech - Ontologie je datový model (wiki)
 • 19. Ontologie Systém - pojmů - vlastností - vztahů (Hierarchie je jednoduchá ontologie)
 • 20. Ontologie - doménová ontologie: popis vztahů v nějaké pojmové oblasti - základní ontologie (foundation, upper): universalia (- co je obecné a co je zvláštní ?)
 • 21. Ontologie a medicína Klasifikace, thesaury (a ontologie): - nároky na universálnost vs. - doménová povaha medicíny - doménová platnost pojmů a vztahů
 • 22. Domény – rozsah domén ICNP: International Classification of Nursing Practice Oficiální stávka je typ průmyslového konfliktu s touto specifickou charakteristikou: konflikt v souladu se systémem dohod za účelem získání lepších pracovních podmínek, obvykle odmítáním pokračovat v práci. Neoficiální stávka (divoká stávka) je typ průmyslového konfliktu s touto specifickou charakteristikou: konflikt, který není v souladu se systémem dohod za účelem získání lepších pracovních podmínek, obvykle odmítáním pokračovat v práci.
 • 23. Domény – granularita (a relevantnost) ICNP vs. nástroje pro hodnocení sebepéče Sebeobsluha v ICNP: 46 termínů vč. stlačování, sebevražda, bulimie... Sebeobsluha v praxi: 36 parametrů uspořádaných do 4 komplexních testů
 • 24. Domény - femur Femur je kost Kost je ohraničená prostorová struktura Je zlomený femur femur ? Je malformovaný femur femur ? Femur je něco jiného pro anatoma, pro ortopeda, pro autora programu pro rozpoznávání obrazu ? Co je to femur ???
 • 25. Domény - hmotnost Hmotnost Hmotnost ve vztahu k proporcionalitě Hmotnost ve vztahu k prospívání Hmotnost v zátěžové medicíně Hmotnost jako fyzikální veličina
 • 26. Doménové ontologie Hmotnost Hmotnost ve vztahu k proporcionalitě Hmotnost ve vztahu k prospívání Hmotnost v zátěžové medicíně Hmotnost jako fyzikální veličina
 • 27. Doménové ontologie Ontology Alignment Hmotnost ve vztahu k proporcionalitě Hmotnost ve vztahu k prospívání Hmotnost v zátěžové medicíně “Most” mezi doménami (je potřeba ?) Hmotnost jako fyzikální veličina (?)
 • 28. Alignment ontologií Jak poznat, že mluví-li se o hmotnosti, je to vždy tentýž pojem ? (nebo že není) Explicitní specifikace pojmů a vztahů (základní ontologie) Multioboroví odborníci ? (ontologie je subjektivní !) Zpátky od pojmů k individuáliím - analýza dat Domény a kontexty – analýza citací
 • 29. Ontologie v medicíně - systémy pojmů a vztahů - doménový charakter - jak je udržovat (reprezentace známých pojmů a vztahů) - jak (a kdy) je zarovnávat (alignment)
 • 30. Děkuji za pozornost (a případnou diskusi uvítám na...) jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz

Editor's Notes

 1. Presumably