SlideShare a Scribd company logo
KODEKS 2.0KODEKS 2.0
Ucz i ucz się z TIKUcz i ucz się z TIK
Jak prowadzić lekcje w sieci –Jak prowadzić lekcje w sieci –
online i offline?online i offline?
Lekcje w sieci można prowadzićLekcje w sieci można prowadzić
na bardzo wiele sposobów.na bardzo wiele sposobów.
Jednym z nich są specjalneJednym z nich są specjalne
programy służące do pisaniaprogramy służące do pisania
lub tworzenia graficznychlub tworzenia graficznych
prac, które można przesyłaćprac, które można przesyłać
poprzez pocztę internetową.poprzez pocztę internetową.
Skorzystać również można zSkorzystać również można z
programów komunikacyjnychprogramów komunikacyjnych
takich jak Gadu-gadu czytakich jak Gadu-gadu czy
Skype, w ten sposóbSkype, w ten sposób
nauczyciel może rozmawiać znauczyciel może rozmawiać z
uczniem na bieżąco.uczniem na bieżąco.
Wprowadzenie komputerów iWprowadzenie komputerów i
tablic multimedialnychtablic multimedialnych
wzbogaci nasze lekcje.wzbogaci nasze lekcje.
Jak korzystać z Internetu, gdyJak korzystać z Internetu, gdy
zajęcia nie odbywają się wzajęcia nie odbywają się w
pracowni i nie wszyscypracowni i nie wszyscy
uczniowie mają dostęp douczniowie mają dostęp do
komputera?komputera?
Korzystać z Internetu możnaKorzystać z Internetu można
w różnych miejscach.w różnych miejscach.
Jeżeli osoba nie maJeżeli osoba nie ma
dostępu do Internetu możedostępu do Internetu może
skorzystać z niego wskorzystać z niego w
bibliotekach publicznychbibliotekach publicznych
czy kafejkachczy kafejkach
internetowych. Czasamiinternetowych. Czasami
warto przed tym sięgnąćwarto przed tym sięgnąć
do innych źródeł np. dodo innych źródeł np. do
encyklopedii, bądźencyklopedii, bądź
Jakie narzędziaJakie narzędzia
komputerowo/internetowe mogąkomputerowo/internetowe mogą
się przydać na różnychsię przydać na różnych
przedmiotach i do różnych zadańprzedmiotach i do różnych zadań
– które programy, jakie strony?– które programy, jakie strony?W komputerze i w internecieW komputerze i w internecie
znajdziemy narzędziaznajdziemy narzędzia
komputerowe orazkomputerowe oraz
programy, któreprogramy, które
przydadzą się na każdymprzydadzą się na każdym
przedmiocie. Wprzedmiocie. W
komputerze można znaleźćkomputerze można znaleźć
Paint, który służy doPaint, który służy do
rysowania, Word, do pracrysowania, Word, do prac
pisemnych oraz Powerpointpisemnych oraz Powerpoint
do prezentacjido prezentacji
multimedialnych.multimedialnych.
Natomiast w InternecieNatomiast w Internecie
znajdziemy słownikiznajdziemy słowniki
każdego rodzaju, orazkażdego rodzaju, oraz
encyklopedie.encyklopedie.
Jak odrabiać prace domowe wJak odrabiać prace domowe w
erze TIK?erze TIK?
Odrabianie prac domowych wOdrabianie prac domowych w
erze TIK nie jest wielkimerze TIK nie jest wielkim
wyczynem. Dlaczego?wyczynem. Dlaczego?
Ponieważ w InterneciePonieważ w Internecie
można znaleźć prawiemożna znaleźć prawie
wszystkie zadania jużwszystkie zadania już
dawno wrzucone do sieci.dawno wrzucone do sieci.
Ale istnieją też inneAle istnieją też inne
sposoby. Praca w erze TIKsposoby. Praca w erze TIK
polega na porozumiewaniupolega na porozumiewaniu
się z innymi ludźmisię z innymi ludźmi
poprzez komunikatorach,poprzez komunikatorach,
w celu pomocy naukowej iw celu pomocy naukowej i
odrobieniu zadań.odrobieniu zadań.
Kiedy i jak używać sieci wKiedy i jak używać sieci w
sprawdzaniu wiedzysprawdzaniu wiedzy??
Na początku i na końcuNa początku i na końcu
roku szkolnegoroku szkolnego
sprawdzić przyrostsprawdzić przyrost
wiedzy poprzezwiedzy poprzez
internetowe testyinternetowe testy
diagnozującediagnozujące
Jak realizować zespołoweJak realizować zespołowe
projekty uczniowskie zprojekty uczniowskie z
wykorzystaniem TIK?wykorzystaniem TIK?
Projekty, które uczniowieProjekty, które uczniowie
muszą wykonać w grupachmuszą wykonać w grupach
często są niemożliwe doczęsto są niemożliwe do
zrealizowania z powoduzrealizowania z powodu
braku możliwości spotkaniabraku możliwości spotkania
się w danym dniu i osię w danym dniu i o
danej godzinie, dlategodanej godzinie, dlatego
Internet, jest wielkąInternet, jest wielką
pomocą w tego typupomocą w tego typu
sytuacjach. Uczniowiesytuacjach. Uczniowie
mogą się porozumiewaćmogą się porozumiewać
poprzez portalepoprzez portale
społecznościowe ispołecznościowe i
przesyłać sobie dokumentyprzesyłać sobie dokumenty
i prace wykonane przezi prace wykonane przez
danego członka grupy.danego członka grupy.
Jaki użytek z internetu,Jaki użytek z internetu,
komputera i komórek możnakomputera i komórek można
dopuścić na szkolnychdopuścić na szkolnych
sprawdzianach i egzaminach?sprawdzianach i egzaminach?
Sprawdziany są po to,Sprawdziany są po to,
aby zweryfikowaćaby zweryfikować
wiedzę ucznia, dlategowiedzę ucznia, dlatego
komputer, internetkomputer, internet
oraz telefon nieoraz telefon nie
powinny towarzyszyćpowinny towarzyszyć
piszącemu.piszącemu.
Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
Ten projekt zrealizowała klasa III BTen projekt zrealizowała klasa III B

I życzymy miłego dniaI życzymy miłego dnia
Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
Ten projekt zrealizowała klasa III BTen projekt zrealizowała klasa III B

I życzymy miłego dniaI życzymy miłego dnia

More Related Content

Viewers also liked

Msiweek5part3
Msiweek5part3Msiweek5part3
Msiweek5part3
Paul Walker
 
060812 EEOC Response (SLOVENIAN)
060812  EEOC Response (SLOVENIAN)060812  EEOC Response (SLOVENIAN)
060812 EEOC Response (SLOVENIAN)
VogelDenise
 
Ganeration x group2
Ganeration x group2Ganeration x group2
Oferta partnerska Activatorium
Oferta partnerska ActivatoriumOferta partnerska Activatorium
Oferta partnerska Activatorium
City Partnerships
 
Fotos curiosas
Fotos curiosasFotos curiosas
Fotos curiosas
topohigo
 
Info vip gp jerez 2012
Info vip gp jerez 2012Info vip gp jerez 2012
Info vip gp jerez 2012
AvintiaRacing
 
Polish may
Polish mayPolish may
Polish may
sobiana
 
Jak sobie radzić z barierami
Jak sobie radzić z barieramiJak sobie radzić z barierami
Jak sobie radzić z barierami
Sektor 3.0
 
Nieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
Nieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w GrójcuNieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
Nieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
inwestbud
 
Orientamento lab lingue-10-11
Orientamento lab lingue-10-11Orientamento lab lingue-10-11
Orientamento lab lingue-10-11
martanna
 
Interview with Trevor
Interview with Trevor Interview with Trevor
Interview with Trevor
mechan135
 
Martos 2011 - Grupa 1
Martos 2011 - Grupa 1Martos 2011 - Grupa 1
Wyklad 11
Wyklad 11Wyklad 11
Wyklad 11
marwron
 
Jaką wodę pić
Jaką wodę pićJaką wodę pić
Jaką wodę pić
Adam Kopeć
 
Our slow town_viadana
Our slow town_viadanaOur slow town_viadana
Our slow town_viadana
CARLA
 

Viewers also liked (18)

Msiweek5part3
Msiweek5part3Msiweek5part3
Msiweek5part3
 
060812 EEOC Response (SLOVENIAN)
060812  EEOC Response (SLOVENIAN)060812  EEOC Response (SLOVENIAN)
060812 EEOC Response (SLOVENIAN)
 
Ganeration x group2
Ganeration x group2Ganeration x group2
Ganeration x group2
 
Oferta partnerska Activatorium
Oferta partnerska ActivatoriumOferta partnerska Activatorium
Oferta partnerska Activatorium
 
Fotos curiosas
Fotos curiosasFotos curiosas
Fotos curiosas
 
Info vip gp jerez 2012
Info vip gp jerez 2012Info vip gp jerez 2012
Info vip gp jerez 2012
 
Polish may
Polish mayPolish may
Polish may
 
Jak sobie radzić z barierami
Jak sobie radzić z barieramiJak sobie radzić z barierami
Jak sobie radzić z barierami
 
Ukraina 2006 - część pierwsza
Ukraina 2006 - część pierwszaUkraina 2006 - część pierwsza
Ukraina 2006 - część pierwsza
 
Nieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
Nieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w GrójcuNieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
Nieruchomość przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
 
Orientamento lab lingue-10-11
Orientamento lab lingue-10-11Orientamento lab lingue-10-11
Orientamento lab lingue-10-11
 
Interview with Trevor
Interview with Trevor Interview with Trevor
Interview with Trevor
 
Martos 2011 - Grupa 1
Martos 2011 - Grupa 1Martos 2011 - Grupa 1
Martos 2011 - Grupa 1
 
Wyklad 11
Wyklad 11Wyklad 11
Wyklad 11
 
Jaką wodę pić
Jaką wodę pićJaką wodę pić
Jaką wodę pić
 
Women Power
Women PowerWomen Power
Women Power
 
Our slow town_viadana
Our slow town_viadanaOur slow town_viadana
Our slow town_viadana
 
P2
P2P2
P2
 

Similar to Kl iii b

Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?
Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?
Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?
eTechnologie sp. z o.o.
 
Nowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacji
Jolanta Gradowska
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Marcin Polak
 
Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"
Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"
Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"
dorjan
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
sp20wek
 
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysoweWebinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
teacher, trainer
 
Jak wykorzystać tablicę interaktywną?
Jak wykorzystać tablicę interaktywną?Jak wykorzystać tablicę interaktywną?
Jak wykorzystać tablicę interaktywną?
eTechnologie sp. z o.o.
 
Debata klasy vc
Debata klasy vcDebata klasy vc
Debata klasy vc
lastowska
 
Portale eTwinning
Portale eTwinningPortale eTwinning
Portale eTwinning
Gosia Garkowska
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
szkola20
 
ePodrecznik
ePodrecznikePodrecznik
ePodrecznik
palmiak
 
815739.ppt
815739.ppt815739.ppt
815739.ppt
tomn11
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
Iwona Moczydłowska
 
Escola module 6 pl
Escola module 6 plEscola module 6 pl
Escola module 6 pl
caniceconsulting
 
Informatyka
InformatykaInformatyka

Similar to Kl iii b (20)

Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?
Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?
Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z uczniem zdolnym?
 
Nowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacji
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcych
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
 
Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"
Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"
Przedstawienie Projektu "Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym"
 
Prog Naucz Sp
Prog Naucz SpProg Naucz Sp
Prog Naucz Sp
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
 
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysoweWebinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
 
Jak wykorzystać tablicę interaktywną?
Jak wykorzystać tablicę interaktywną?Jak wykorzystać tablicę interaktywną?
Jak wykorzystać tablicę interaktywną?
 
Tik
TikTik
Tik
 
Debata klasy vc
Debata klasy vcDebata klasy vc
Debata klasy vc
 
Pracownia
PracowniaPracownia
Pracownia
 
Portale eTwinning
Portale eTwinningPortale eTwinning
Portale eTwinning
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
 
ePodrecznik
ePodrecznikePodrecznik
ePodrecznik
 
Rejestracja 5powodów
Rejestracja 5powodówRejestracja 5powodów
Rejestracja 5powodów
 
815739.ppt
815739.ppt815739.ppt
815739.ppt
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
 
Escola module 6 pl
Escola module 6 plEscola module 6 pl
Escola module 6 pl
 
Informatyka
InformatykaInformatyka
Informatyka
 

More from lastowska

Teatr lalek slajdy (1)
Teatr lalek slajdy (1)Teatr lalek slajdy (1)
Teatr lalek slajdy (1)
lastowska
 
Liczba pi magda_zielinska
Liczba pi magda_zielinskaLiczba pi magda_zielinska
Liczba pi magda_zielinska
lastowska
 
Zdj cia z_zaj_
Zdj cia z_zaj_Zdj cia z_zaj_
Zdj cia z_zaj_
lastowska
 
Ogniste patyczki prezentacja
Ogniste patyczki prezentacjaOgniste patyczki prezentacja
Ogniste patyczki prezentacja
lastowska
 
Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)
Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)
Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)
lastowska
 
Zamosc dawno temu
Zamosc dawno temuZamosc dawno temu
Zamosc dawno temu
lastowska
 
Felix prezentacja
Felix prezentacjaFelix prezentacja
Felix prezentacja
lastowska
 
Julian tuwim2
Julian tuwim2Julian tuwim2
Julian tuwim2
lastowska
 
Sposoby mierzenia czasu
Sposoby mierzenia czasuSposoby mierzenia czasu
Sposoby mierzenia czasu
lastowska
 
Historia zegara
Historia zegaraHistoria zegara
Historia zegara
lastowska
 
Wplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowieka
Wplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowiekaWplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowieka
Wplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowieka
lastowska
 
Cywilizacje ameryki
Cywilizacje amerykiCywilizacje ameryki
Cywilizacje ameryki
lastowska
 
Zabytki starozytnej grecji_szymon_j
Zabytki starozytnej grecji_szymon_jZabytki starozytnej grecji_szymon_j
Zabytki starozytnej grecji_szymon_j
lastowska
 
Plastykaaaa izabela m
Plastykaaaa izabela mPlastykaaaa izabela m
Plastykaaaa izabela m
lastowska
 
Grecja ania m_kl.va
Grecja ania m_kl.vaGrecja ania m_kl.va
Grecja ania m_kl.va
lastowska
 
Prehistoria jaskinie dawid_li_va
Prehistoria jaskinie dawid_li_vaPrehistoria jaskinie dawid_li_va
Prehistoria jaskinie dawid_li_va
lastowska
 
Programy matematyczne prezentacja_multimedialna
Programy matematyczne prezentacja_multimedialnaProgramy matematyczne prezentacja_multimedialna
Programy matematyczne prezentacja_multimedialna
lastowska
 

More from lastowska (20)

Teatr lalek slajdy (1)
Teatr lalek slajdy (1)Teatr lalek slajdy (1)
Teatr lalek slajdy (1)
 
Liczba pi magda_zielinska
Liczba pi magda_zielinskaLiczba pi magda_zielinska
Liczba pi magda_zielinska
 
Zdj cia z_zaj_
Zdj cia z_zaj_Zdj cia z_zaj_
Zdj cia z_zaj_
 
Ogniste patyczki prezentacja
Ogniste patyczki prezentacjaOgniste patyczki prezentacja
Ogniste patyczki prezentacja
 
Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)
Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)
Reakcje utleniania-i-redukcji-jako-szczególny-przypadek-reakcji (1)
 
Zamosc dawno temu
Zamosc dawno temuZamosc dawno temu
Zamosc dawno temu
 
Spadek cial
Spadek cialSpadek cial
Spadek cial
 
Felix prezentacja
Felix prezentacjaFelix prezentacja
Felix prezentacja
 
Julian tuwim2
Julian tuwim2Julian tuwim2
Julian tuwim2
 
Sposoby mierzenia czasu
Sposoby mierzenia czasuSposoby mierzenia czasu
Sposoby mierzenia czasu
 
Historia zegara
Historia zegaraHistoria zegara
Historia zegara
 
Wplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowieka
Wplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowiekaWplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowieka
Wplyw wysilku fizycznego_na_organizm_czlowieka
 
Cywilizacje ameryki
Cywilizacje amerykiCywilizacje ameryki
Cywilizacje ameryki
 
Zabytki starozytnej grecji_szymon_j
Zabytki starozytnej grecji_szymon_jZabytki starozytnej grecji_szymon_j
Zabytki starozytnej grecji_szymon_j
 
Plastykaaaa izabela m
Plastykaaaa izabela mPlastykaaaa izabela m
Plastykaaaa izabela m
 
Grecja ania m_kl.va
Grecja ania m_kl.vaGrecja ania m_kl.va
Grecja ania m_kl.va
 
Prehistoria jaskinie dawid_li_va
Prehistoria jaskinie dawid_li_vaPrehistoria jaskinie dawid_li_va
Prehistoria jaskinie dawid_li_va
 
Kl iii c
Kl iii cKl iii c
Kl iii c
 
Kl iii b
Kl iii bKl iii b
Kl iii b
 
Programy matematyczne prezentacja_multimedialna
Programy matematyczne prezentacja_multimedialnaProgramy matematyczne prezentacja_multimedialna
Programy matematyczne prezentacja_multimedialna
 

Kl iii b

 • 1. KODEKS 2.0KODEKS 2.0 Ucz i ucz się z TIKUcz i ucz się z TIK
 • 2. Jak prowadzić lekcje w sieci –Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline?online i offline? Lekcje w sieci można prowadzićLekcje w sieci można prowadzić na bardzo wiele sposobów.na bardzo wiele sposobów. Jednym z nich są specjalneJednym z nich są specjalne programy służące do pisaniaprogramy służące do pisania lub tworzenia graficznychlub tworzenia graficznych prac, które można przesyłaćprac, które można przesyłać poprzez pocztę internetową.poprzez pocztę internetową. Skorzystać również można zSkorzystać również można z programów komunikacyjnychprogramów komunikacyjnych takich jak Gadu-gadu czytakich jak Gadu-gadu czy Skype, w ten sposóbSkype, w ten sposób nauczyciel może rozmawiać znauczyciel może rozmawiać z uczniem na bieżąco.uczniem na bieżąco. Wprowadzenie komputerów iWprowadzenie komputerów i tablic multimedialnychtablic multimedialnych wzbogaci nasze lekcje.wzbogaci nasze lekcje.
 • 3. Jak korzystać z Internetu, gdyJak korzystać z Internetu, gdy zajęcia nie odbywają się wzajęcia nie odbywają się w pracowni i nie wszyscypracowni i nie wszyscy uczniowie mają dostęp douczniowie mają dostęp do komputera?komputera? Korzystać z Internetu możnaKorzystać z Internetu można w różnych miejscach.w różnych miejscach. Jeżeli osoba nie maJeżeli osoba nie ma dostępu do Internetu możedostępu do Internetu może skorzystać z niego wskorzystać z niego w bibliotekach publicznychbibliotekach publicznych czy kafejkachczy kafejkach internetowych. Czasamiinternetowych. Czasami warto przed tym sięgnąćwarto przed tym sięgnąć do innych źródeł np. dodo innych źródeł np. do encyklopedii, bądźencyklopedii, bądź
 • 4. Jakie narzędziaJakie narzędzia komputerowo/internetowe mogąkomputerowo/internetowe mogą się przydać na różnychsię przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadańprzedmiotach i do różnych zadań – które programy, jakie strony?– które programy, jakie strony?W komputerze i w internecieW komputerze i w internecie znajdziemy narzędziaznajdziemy narzędzia komputerowe orazkomputerowe oraz programy, któreprogramy, które przydadzą się na każdymprzydadzą się na każdym przedmiocie. Wprzedmiocie. W komputerze można znaleźćkomputerze można znaleźć Paint, który służy doPaint, który służy do rysowania, Word, do pracrysowania, Word, do prac pisemnych oraz Powerpointpisemnych oraz Powerpoint do prezentacjido prezentacji multimedialnych.multimedialnych. Natomiast w InternecieNatomiast w Internecie znajdziemy słownikiznajdziemy słowniki każdego rodzaju, orazkażdego rodzaju, oraz encyklopedie.encyklopedie.
 • 5. Jak odrabiać prace domowe wJak odrabiać prace domowe w erze TIK?erze TIK? Odrabianie prac domowych wOdrabianie prac domowych w erze TIK nie jest wielkimerze TIK nie jest wielkim wyczynem. Dlaczego?wyczynem. Dlaczego? Ponieważ w InterneciePonieważ w Internecie można znaleźć prawiemożna znaleźć prawie wszystkie zadania jużwszystkie zadania już dawno wrzucone do sieci.dawno wrzucone do sieci. Ale istnieją też inneAle istnieją też inne sposoby. Praca w erze TIKsposoby. Praca w erze TIK polega na porozumiewaniupolega na porozumiewaniu się z innymi ludźmisię z innymi ludźmi poprzez komunikatorach,poprzez komunikatorach, w celu pomocy naukowej iw celu pomocy naukowej i odrobieniu zadań.odrobieniu zadań.
 • 6. Kiedy i jak używać sieci wKiedy i jak używać sieci w sprawdzaniu wiedzysprawdzaniu wiedzy?? Na początku i na końcuNa początku i na końcu roku szkolnegoroku szkolnego sprawdzić przyrostsprawdzić przyrost wiedzy poprzezwiedzy poprzez internetowe testyinternetowe testy diagnozującediagnozujące
 • 7. Jak realizować zespołoweJak realizować zespołowe projekty uczniowskie zprojekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK?wykorzystaniem TIK? Projekty, które uczniowieProjekty, które uczniowie muszą wykonać w grupachmuszą wykonać w grupach często są niemożliwe doczęsto są niemożliwe do zrealizowania z powoduzrealizowania z powodu braku możliwości spotkaniabraku możliwości spotkania się w danym dniu i osię w danym dniu i o danej godzinie, dlategodanej godzinie, dlatego Internet, jest wielkąInternet, jest wielką pomocą w tego typupomocą w tego typu sytuacjach. Uczniowiesytuacjach. Uczniowie mogą się porozumiewaćmogą się porozumiewać poprzez portalepoprzez portale społecznościowe ispołecznościowe i przesyłać sobie dokumentyprzesyłać sobie dokumenty i prace wykonane przezi prace wykonane przez danego członka grupy.danego członka grupy.
 • 8. Jaki użytek z internetu,Jaki użytek z internetu, komputera i komórek możnakomputera i komórek można dopuścić na szkolnychdopuścić na szkolnych sprawdzianach i egzaminach?sprawdzianach i egzaminach? Sprawdziany są po to,Sprawdziany są po to, aby zweryfikowaćaby zweryfikować wiedzę ucznia, dlategowiedzę ucznia, dlatego komputer, internetkomputer, internet oraz telefon nieoraz telefon nie powinny towarzyszyćpowinny towarzyszyć piszącemu.piszącemu.
 • 9. Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę Ten projekt zrealizowała klasa III BTen projekt zrealizowała klasa III B  I życzymy miłego dniaI życzymy miłego dnia
 • 10. Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę Ten projekt zrealizowała klasa III BTen projekt zrealizowała klasa III B  I życzymy miłego dniaI życzymy miłego dnia