SlideShare a Scribd company logo
www.stajdefterim.org
www.stajdefterim.org
1
Şirket Tanımı
Bir aile şirketi olan Yeşilyurt Grup, 1980 yılından beri müşterilerine kesintisiz ve nitelikli hizmet
vermeyi amaç edinmiştir. Karabük ve Samsun’da kurduğu haddehane ve çelikhanelerle
sanayicilikte önemli adımlar atan grup, demir-çelik sektöründe 800.000 ton/yıl kapasiteli üretimi
ile yıllardır ISO sıralamasında Türkiye’nin ilk 150 sanayi firması arasında yer almaktadır.
Yeşilyurt Grup, Karadeniz ve çevresinin liman ihtiyacını üst düzey makine parkı ve hizmet
anlayışı ile karşılayarak, bölgenin uluslararası pazarlarla bütünleşmesine olanak sağlamıştır.
Yeşilyurt Grup, gücünü kanıtlamış olduğu demir-çelik sektöründeki ticari faaliyetlerinin
yanında, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile perakende sektöründe de kendinden söz
ettirmeyi başarmıştır.
Karadeniz’in gururu olan Yeşilyurt Grup, yıllardır edindiği bilgi birikimiyle enerji sektöründe de
ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımlar yapmakta, bölgenin elektriğe daha ekonomik ve rahat
biçimde ulaşması için çalışmalar yürütmektedir.
Yeşilyurt Enerji, bünyesinde bulunduğu Yeşilyurt Grubunun deneyimlerinden yola çıkarak enerji
sektöründe hem yatırım, hem üretim hem de ticaret kollarında etkinlik göstermek amacıyla
faaliyete başlamıştır.
04.08.2013 tarihinde işletmeye açılan 162 MWh kurulu güce sahip Doğalgaz Kombine çevrim
santralinin ardından, ticarette de etkin rolu olan Yeşilyurt Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
14.01.2014 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.
Misyon: Kesintisiz, kaliteli hizmet anlayışımızla ürettiğimiz elektrik ve yapacağımız yatırımlar
ile ülkemizin enerji kaynaklarına ve arz güvenliğine katkı sağlamak.
www.stajdefterim.org
2
Vizyon: Sektörde var olan saygın yerimizi koruyarak, yapacağımız verimli ve kaliteli yatırımlar
ile sektörün gelişmesinde önemli bir rol oynamak.
Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim Tesisi 3 vardiya ile yedi mühendis ve 36 çalışanına iş imkanı
sağlarken Samsun ve Ordu bölgesinin Elektriğinin %35 karşılamaktadır.
Yeşilyurt Enerji Samsun da Kirazlık Organize Sanayii Bölgesinde Kurulmuştur. Elektrik
üretimini doğalgazı elektrik enerjisine çevirerek sağlamaktadır.
Yeşilyurt Enerji Çevrim santralinde 8 adet doğalgazı elektrik enerjisine çeviren makina
bulunmaktadır ve bu makinaların ısısından elde edilen buharla çalışan bir adet tirbün
bulunmaktadır.
www.stajdefterim.org
3
Organizasyon Şeması
Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş Organizasyon Şeması Aşağıdaki gibidir.
MUHASEBE
RECEP AYDIN
MUSTAFA ÇETİN
NNNÇETİN
ELEKTRİK BAKIM
BAŞ MÜH.
AHMET BOZOK
MAKİNA BAKIM
BAŞ.MÜH
VEDAT YAMAN
KALİTE KONTROL
KİMYA MÜH.
ÜMİT AYVAZ
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜH.
ÇAĞLAR ŞİMŞEK
ELEKTRİK
TEKNİKERLERİ
ELEKTRİK
TEKNİSYENLERİ
MAKİNA MÜH
M.NECATİ KAMİL
MURAT CİCİOĞLU
MAKİNA BAKIM
USTABAŞI
HALİT DİLBER
MAKİNA
TEKNİKERLERİ
MAKİNA
TEKNİSYENLERİ
www.stajdefterim.org
4
STAJ ÇALIŞMASININ AMACI
Staj çalışmasının amacı , gelişmiş cihazların kullanımının öğrenilmesi numune alımının
incelenmesi ve ilk 2 yılda öğrenilen mühendislik bilgilerinin pratik yaparak harmanlanıp tecrübe
ve bilgi haline getirilmesidir.
İş hayatında bulunma ,iş hayatındaki gereksinimleri ,gelişmekte olan alanları gözlemleme ve bu
alanlara yönelme açısından bilgi sahibi olma ve bununla birlikte bilimsel çalışmalar geliştirme
açısından iyi bir öneme sahiptir.
Ayrıca mesleğe bağlılığı ve ilgiyi arttırması açısından staj yapılacak yer iyi seçilmeli ve
öğrencinin kendini geliştirebileceği yeni bilgi ve deneyimler kazana bileceği kuruluşlara
yönelmeleri gerekir.
Bu stajın amacı çevrim santralinde kullanılan soğutma suyu ve buhar turbini için gerekli suyun
analizleri ve gerekli olan standartlar arasında bulunmasını sağlamaktır. Bu proseslerde kullanılan
suların laboratuvarda kalite kontrolü için gereken analizleri yapmaktır.
www.stajdefterim.org
5
www.stajdefterim.org
6
YAPILAN ANALİZLER
pH Analizi
Prensip : Çözeltilerin ve sıvıların asitlik ve bazlık derecelerinin ölçülmesidir .İletkenlik ölçme
amacı ile de kullanılır.
Ölçme yöntemi : Cihaz kullanımdan önce her gün periyodik olarak buffer çözeltileri ile sırası ile
kalibre edilip daha sonra menüden end>save yapılarak kaydedilir ve kullanıma hazır halde
bırakılır. Daha sonra eğer pH ölçümü yapılacaksa; pH elektrotu numuneye daldırılır ve
readseçeniğine basılarak analiz başlatılır pH metre değeri sabitleyince sayısal değerin sağ alt
köşesinde okuma değeri gözükür bu değer kaydedilip değerlendirmeye alınır.
Dikkat edilmesi gerekenler :
-ph bakılacaksa pH ,iletkenlik bakılacaksa iletkenlik elektrotu kullanılmalıdır.
-Analizden sonra başka numune için analizi etkilememsi için elektrotlar temiz bırakılmalıdır.
www.stajdefterim.org
7
Silika Analizi
Analizin amacı saf ve ultra saf suda çözülebilir silikanın eser miktarlarının test edilmesi için
yapılır.
Gerekli malzemeler
Amino Asit F Reaktif solüsyonu
Sitrik asit F Reaktif
Molibdat 3 Reaktif Dereceli silindir 50 ml
Erlen 250 ml Pmp
Pipet
Deneyin yapılışı
Uv Spektrometresinde yüklenmiş programlardan silika analizi başlatılır molibdat reaktifi cihaza
tanıtılır. Reaktif değerini ayarlamak için mevcut değere basılır ve numerik tuş takımı ile
ayarlanır.
Hücreye 50 ml düşük aralıklı silika içeren deiyonize suyla yıkanır. Adet temiz 250 ml lik erleni
numune ile silme doldurulur. 50 ml dereceli plastik silindiri erlenin birinden numune ile
doldurulur ve silindir boşaltılır.
www.stajdefterim.org
8
50 ml silindirdeki numuneyi ilk erlene geri boşaltılır. Pipet ile erlene 1 ml molibdat 3 reaktif
ilave edilir karışması için çalkalanır. 4 dk lık reaksiyon süresi başlatılır. Süre dolduğunda erlene
1 ml sitrik asit f reaktif ilave edilir. Karışması için çalkalanır. Bir dakikalık reaksiyon süresi
başlar bu süre içinde fosfat girişimi oluşturabilecek maddeler imha edilir. Süre dolduğunda
erlenin birindeki sıvıyı hücreye boşaltılır. Akış durdutan sonra sıfırla tuşuna dokunulur ve
kalibrasyon yapılmış olur. Diğer erlene 1 ml amino asit f reaktif ilave edilir. Karışması için
çalkalanır. İçeriğinde silika mevcutsa soluk mavi bir renk gözlemlenir.
15 sn beklenir ve ikinci erlende bulunan sıvı hücreye boşalltılır. Sonuçlar ug/L SiO2 cinsinden
okunur. Kullandıktan sonra hemen hücreyi deiyonize suyla yıkanır.
Bu testte kulanılan tüm kaplar üzerinde silika kalmayacak şekilde iyice temizlenmelidir.cam
kaplar numuneyi silika ile kontamine edebileceğinden tüm analizler plastik kapla gerçekleştirin
ve numuneleride plastik kapta saklayın. Vida kapaklı küçük şişe veya erlenler en idealidir.
www.stajdefterim.org
9
Kapları normal temizlik malzemeleri ile temizleyin ve ardından düşük silika konsantrasyonlu
yüksek kaliteli deiyonize suyla yıkayın. 1:50 ölçeğinde molibdat 3 reaktif seyreltisini düşük
silikalı suda 10 dk bekletin.
Özellikle ölçümden sonra reaksiyona giren solüsyonlar hücrede uzun süre bırakılırsa hücrede
renkli madde birekebilir. Önce 1:5 oranında amonyum hidroksit seyreltisi ardından bir kaç kez
deiyonize suyla yıkayarak rengi giderilir.
Fosfat analizi PO4
-3
Analizin amacı saf ve ultra saf suda çözülebilir fosfatın eser miktarlarının test edilmesi için
yapılır.
Gerekli malzemeler
Amino asit çözeltisi
Mezur 25 ml
www.stajdefterim.org
10
Molibdat 3 reaktifi
Başlık hücresi
Deneyin yapılışı cihazdan amıno programı başlatılır bir mezure 25 ml numune konulur. 1ml
molibdat reaktifi eklenir. 1 ml amino asit reaktifi eklenir. Mezur kapatılır ve çalkalanır
numunede fosfat varsa mavi renk görünecektir. 10 dk reaksiyon süresi başlatılır. Bu esnada
kalibrasyon hazırlanır. Kalibrasyon için bir numune hücresinde 10 ml işlem görmemiş numune
konulur.süre dolduğunda kalibrasyon küvetin dış yüzeyini temizleyin. Kalibrasyonu küvet
tutucuya yerleştirilir. Sıfıra basılılr. Ekranda 0.00 mg/ L PO4 görüntülenecektir. İkinci numune
hücresine 10 ml hazırladığınız numuneden koyun numune kuvetinin dış yüzeyini temizleyin
numune küvetini küvet tutucuya yerleştirin. Okuya basın. Sonuç mg/LŞ PO4 olarak
görüntülenecektir.
www.stajdefterim.org
11
Su Sertliği Analizi
Bu analizin amacı prosesde kullanılan suyun su sertiliğini analiz etmek. Analiz edilen su uygun
sertlikte değilse gerekli işlemlerden geçerirerek su sertliğini ayarlamak.
Bu analizin prensibi kalsiyum ve magnezyum iyonları metal fitaleyn ile reaksiyona girerek
menekşe rengi verirler.
Bu deneyde dikkat edilmesi gerekenler su numunesinin ph ı 4 ile 9 arasında olmalıdır.reaktiflerin
ve numunenin sıcaklığı 15-25 C arasında olmalıdır.
Girişim yapan maddeler içme suyu ve kazan suyu ile çalışıldığında bilinen girişim yapan
maddeler yoktur. Çok düşük magnezyum konsantrasyonlarında ve yüksek kalsiyum
seviyelerindde magnezyum tespiti için tercih ederiz.
Sertlik ölçüm birimleri
1 derece su sertliği alman = 10 mg CaO/L
1 derece su sertliği fransız = 10 mg CaCO3/L
1 derece su sertliği ingiliz = 1.3 mg CaCO3/L
Deneyin yapılışı 1 adet solüsyon A dan ml pipetle koyunuz. Küveti kapatıp dondurulmuş içerik
çözünene kadar birkaç defa çalkalayınız ve dakika bekletiniz. 2 dk sonra küvetin yüzeyini
temizleyiniz ve küveti okutulur. Aynı küvete 0.2 ml örneğimizden pipetle üzerine ekleriz.
Küvetin ağzını kapatıp birkaç defa çalkalanır. Küvetin yüzeyi temizlenip 30 sn sonra küveti
cihaza yerleştirip okuma yaptırılır
Okuma yaptıktan sonra küveti cıhazdan çıkarıp solüsyon B den 0.2 ml pipetle eklenir. Küvetin
ağzı kapatıp birkaç defa çalkalanır. 30 saniye sonra tekrar okutulur. Okunan degerler not edilir.
www.stajdefterim.org
12
Piknometre ile Yoğunluk Tayini
Prensip : Akışkan maddelerin yoğunluğunun piknometre ile hesaplanması.
Ölçme yöntemi : Öncelikle istenilen sıcaklığa getirilmiş boş piknometrenin ağırlığı ölçülüp
kaydedilir. Daha sonra piknometre ile aynı sıcaklıktaki su ile tamamen doldurulup yeniden
tartılıp kaydedilir.Son değerden ilk değer çıkartılıp hacim tespit edilir.
M2-M1=V
Numune uzun süre beklememişse santrifüjlenerek hava kabarcıkları yok edilmelidir. Daha sonra
piknometreye boşluk bırakmayacak şekilde iyice doldurulmalı kapak düzgün bir şekilde takılıp ,
piknometre dışına taşan numune iyice temizlenmelidir (Ağırlığı etki etmemesi amacı ile) .
www.stajdefterim.org
13
Terazide tartılıp ağırlığı kaydedilir daha sonra bu değer su ile dolu olan piknometrenin
değerinden çıkartılıp bulunan hacime bölünerek numunenin hacmi tespit edilmiş olunur.
Spesifik iletkenlik tayini
Bu deneyin yapılış amacı suyun iletkenleğini ölçerek iletkenlik değerini bulmaktır. Analiz
sonucunda spesifik iletkenlik ne kadar çok düşük çıkarsa analiz edilen suyun saflık derecesi
artar. Prosesin ihtiyacı olan su ultra saf su olduğu için iletkenlik değeri çok düşük olması
beklenmektedir.
İletkenlik; çözeltilerin elektrik akımını iletme yeteneğidir. Su net bir yük taşımaz, bu nedenle
safsızlıklar ve çözünmüş maddeler olmaksızın elektrik akımını iyi bir şekilde iletemez. Suda
çözünen maddeler artı ve eksi yüklü iyonlara ayrışır. Çözeltilerde elektrik akımı bu iyonlar ile
taşınır. Suda çözünen maddenin iyonlarına ayrışabilmesi ve ayrışan iyon miktarına bağlı olarak
elektriği daha iyi iletir ve yüksek iletkenlik okumaları elde edilir. Artan sıcaklık ile iyonların
hareketliliğinin armasına bağlı olarak suyun iletkenliği; iyonların türü, toplam iyon
konsantrasyonu ve sıcaklığa bağlıdır. Birçok inorganik asit, baz ve tuz çözeltisi oldukça iyi
ileticidir. Organik bileşikler ise, moleküllerinin sulu çözeltide ayrışmamaları nedeniyle; akımı
çok zayıf iletir.
İletkenliğin tayini fiziksel ölçümle yapılmaktadır. Bunun için Ohm veya Megaohm olarak
ölçülen direnç kullanılmaktadır. İleticinin direnci; onun kesit alanıyla ters, uzunluğuyla doğru
orantılıdır. Böylece sulu çözeltide ölçülen direncin büyüklüğü; kullanılan iletkenlik hücresinin,
karakteristiklerine bağlıdır. Bu karakteristikler bilinmiyorsa anlamsızdır. Spesifik direnç, kenarı
1 cm olan bir küpün direncidir. Pratikte elektrotlar spesifik direncin verilmiş bir kesrini ölçer. Bu
kesir hücre sabitidir.
C = Ölçülen Direnç (Dö) / Spesifik Direnç (Ds)
Direncin tersi ileticiliktir. İleticilik; bir akımı iletme yeteneğinin ölçümüdür ve Ohm’un
tersi(Ohm-1) veya Mho olarak ifade edilmektedir. Su analizine daha uygun olan birim
Micromho’dur. Hücre sabiti bilindiği ve uygulandığı zaman ölçülen ileticilik, spesifik ileticilik
veya iletkenliğe dönüşmektedir. Yukarıdaki denklem düzenlenirse;
1 / Spesifik Direnç (Ds) = C / Ölçülen Direnç (Dö)
www.stajdefterim.org
14
Spesifik İletkenlik (İs) = C * Ölçülen İletkenlik (İö)
elde edilir.
"İletkenlik" terimi tercih edilmekte ve alışılmış olarak santimetrede Micromho (µmho/cm) olarak
rapor edilmektedir. SI(Uluslararası Birim Sistemi)’de Ohm’un tersi; Siemens(S)’dir ve
iletkenlik metrede Milisiemens(mS/m) olarak rapor edilmektedir. 1 mS/m = 10 µmho/cm’e
eşittir. SI birimiyle sonuçları rapor etmek için; µmho/cm birimi 10’a bölünür.
Deneyin yapılışı cihazıyla yapılır. Cihaza konulan numune cihazdaki kayıtlı olan iletkenlik
tayinine ayarlanınca gerekli analizi yapıp bize değeri okumaktadır.
Ölçüm hataları genellikle; sıcaklık ölçümündeki hatalardan ve elektrot içerisinde sıkışacak
havadan kaynaklanır.
Suda Nitrit Tayini
Nitrit, proteinli maddelerin bozunması sonucunda suya geçer. Normal olarak içme sularında 0.1
mg/l’nin üzerinde nitrit bulunmaz. Evsel atıksularda bulunan amonyaklı bileşiklerin
nitrifikasyonu sonucu ara bileşik olarak nitrit oluşur. Nitrit tayini için kullanılan metotların tümü
spektrofotometrik olup, 4 ana grupta toplanabilir;
1. Aromatik aminlerin diazotizasyonu ve azo boyalar ile birleştirilmesi,
2. Organik molekülün nitrit vasıtası ile oksidasyonu,
3. Serbest kromojen köklerinin oluşumu,
4. Nitroso bileşiklerinin oluşumu.
Burada sunulan nitrit tayini metodu, basit ve hızlı bir spektrofotometrik metot olup, mikro
ölçekteki nitritin tayini için uygundur. Metodun esası, asidik ortamda zirkonil iyonları ile
resorsinolün reaksiyonu sonucu şelat oluşumuna dayanır. Bu metodun en önemli avantajları;
yüksek seçimlilik göstermesi, düşük reaktif toksisitesi vermesi, oluşan renkli ürünün yüksek
www.stajdefterim.org
15
stabillik göstermesi, metodun hassasiyetinin yüksek ve tekrarlanabilirliğinin kolay olmasıdır.
Oluşan şelatın absorbansı 347 nm’de ölçülür. Spektrofotometrik tayin 1.0 cm’lik küvetler
yardımı ile yapılır. Metodun diğer bir tercih sebebi ise, çok kısa sürede sonuç vermesidir.
• Nitrit Analizi İçin Gerekli Araç ve Gereçler
– Spektrofotometre
– pH metre
• Nitrit Analizi İçin Gerekli Reaktitler
Reaktif çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan tüm kimyasal maddeler analitik reaktif saflığında
olmalıdır.
Çözelti A:
1 g resorsinol ve 1.1 g zirkonil klorür oktahidrat, çift destile suda çözülür ve 7.5 ml derişik HCI
katılır ve çözelti 500 ml’ye seyreltilir.
Çözelti B:
1 g sodyum sülfat ve 1.5 g sodyum asetat trihidrat 500 ml çift destile suda çözülür.
Çözelti A ve Çözelti B, soğukta ve koyu renkli cam şişelerde saklanmalıdır. Eğer çözeltiler bu
şekilde saklanırlarsa, haftalarca bozulmadan kalabilirler.
Nitrit standart çözeltisi:
5 g NaNO2 behere konur ve 24 saat etüvde kurutulur. Stok çözelti 0.3749 g kurutulmuş NaNO2,
250 ml destile suda çözülerek hazırlanır. Bu çözelti 1000 mg/l nitrit iyonuna eşdeğerdir. Bu
çözelti seyreltilerek istenen konsantrasyonlarda standart nitrit çözeltisi hazırlanır.
www.stajdefterim.org
16
Deneyin Yapılışı
Pipetle 2 ml, 0.3-5 mg/l nitrit içeren numune alınır ve 10 ml’lik bir mezüre konur. Numuneye 4
ml çözelti A ve 4 ml çözelti B ilave edilir ve iyice karıştırılır. Reaksiyonun tamamlanması için 3
dakika beklenir ve çözeltinin absorbansı 1 cm’lik cam küvetlerde, 347 nm’de
spektrofotometreden okunur. Bu metot için optimum pH aralığı 1.3-2.4 olarak verilmektedir.
Absorbsiyon spektrumları incelendiğinde, pH =1.5’ta maksimum absorbsiyon elde edildiği
gözlenmiştir.
Sonucun Hesabı
Numunenin okunan absorbansına karşı gelen nitrit konsantrasyonu mg/l olarak, daha önceden
nitrit standartları ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak bulunur.
Suda Demir Analizi
Bu analizin amacı suyun içindeki Fe katyonunun varlığını tespit etmek ve miktarını
belirlemektir. Bu analizin sonucundaki demir miktarına göre prosesdeki korozyonun miktarı
ölçülerek gerekli önlemler alınır.
Deneye başlamadan önce cam malzemeleri HCl solüsyonu ile temizleyin. Ardından deiyonize su
ile yıkayın. Bu iki adım sonuçların biraz yüksek olmasına neden olan demir kalıntılarını ortadan
kaldırır.
Daha kesin sonuçlar için her yeni lotlu reaktifin değeri belirlenir. Aynı işlem numune yerine
deiyonize su kullanarak gerçekleştirilir. Elde ettiğimiz son sonuçlardan şahit reaktif değeri
çıkarılır. Solüsyon pillowları yerine 0.5 ml ferrozine demir reaktif solüsyonu kullanılabilir.
Demir reaktif nakliye sırasında soğuk havaya maruz kalırsa kristalize olabilir veya çökebilir.
Reaktifin kalitesi bozulmaz. Reaktifin tekrar çözünmesi için sıcak suya atılır.
Analizin yapılması için gerekli malzemeler
www.stajdefterim.org
17
Demir reaktif solüsyon pillowları veya demir reaktif solüsyonu
25 ml tıpalı dereceli silindir
Solisyon pillowları için makas
Numune hücreleri
Deneyin yapılışı
UV spektrometresinde kayıtlı programlardan demir analizi programı başlatılır. Çoklu hücre
adaptörü takılır. 25 ml lik dereceli silindiri 25 ml çizgisine kadar numune ile doldurun. Demir
reaktif solüsyon pillowu dereceli silindire boşaltılır. Tıpasını takıp karışması için ters çeviririz. 5
dk lık reaksiyon süresi başlayacaktır. Numunede ddemir varsa sıvı mor bir renk alacaktır. Kare
numune hücresine 10 ml numune doldurulur. Süre dolduğunda hazırlanan numunenin 10 ml
sinin diğer bir temiz kare numune hücresine doldurulur. Şahidi dolum çizgisi kullanıcıya
bakacak şekilde hücre tutucuya yerleştirilir. Cihazı sıfırlama tuşuna basılır. Ekranda 0 mg/L Fe
gözükür.
Cıhaza start verilir. Sonuçlar ekrandan okunur.
Numuneleri asitle temizlenmiş cam veya plastik şişeleri alın numuneleri korumak için konsantre
nitrik asit ile pH ı 2 veya daha düşük bir değere ayarlanır. Bu şekilde korunan numuneler oda
sıcaklığında altı ay kadar saklanabilir. Yanlızca çözünmüş demiri rapor ederken numuneyi şişeye
aldıktan sonra ve nitrik asit eklemeden önce filitrenmelidir.
Solüsyon hazırlama metodu
Cam malzeme ile 500 ml lik balon jojeye 5.00 ml demir standart solusyonu ekleyerek 1.0 mg/l
Fe standart solusyon hazırlayın. Deiyonize su ile 250 ml seyreltilir. Bu solüsyonlar günlük
hazırlanır. Standart sölüsyon ile elde edilen okuma değerlerini kullanarak kalibrasyon eğrisini
ayarlamak için mevcut program menüsünden standart ayarlamayla dokunuruz. Açık tuşuna
dokunulur ekrana gelen konsantrasyon değerini kabul etmek için ayarla tuşuna dokunulur.
Alternatif bir konsantrasyon kullanıldıysa asıl konsantrasyonu girmek için kutu içindeki rakama
ve ardından ok tuşuna basarız.
www.stajdefterim.org
18
Demir reaktif pH değeri 3.5 olarak ayarlanan numune içinde eser miktarda demirle birleşerek
mor bir renk alır. Kimyasal reaktifler ve glikollerde eser miktarda demir tayini için bu metot
uygulanabilir. Ayrıca siyah demir oksit ya da ferrite içeren numuneleri analiz etmek için de
uygundur.
Kaplar kullanılmıyorsa sıkıca kapatılmalıdır. Bu kaplar yanlızca demir analizinde
kullanılmalıdır. Kaplar her kullanımdan sonra yıkanıp ve kapatılırsa nadiren HCl veya ferrozine
ile ön işlem yapmak gerekir.
Suda Aktif Klor Tayini
Tabii sularda, deniz suyunda ve sofra tuzu (NaCl) içinde, hatta tıbbi serumlar içinde çok
miktarda bulunan Tabii Klor (Cl) maddesinin hiç bir dezenfeksiyon özelliği yoktur.
Dezenfeksiyon amacı için kullanılan Klor Bileşikleri normal şartlarda tabiatta bulunmayan ve
Kimya Bilimi ile insanın ürettiği maddelerdir. Klor uzun yıllardır dünya üzerinde, değişik
kimyasal bileşikler şeklinde su dezenfeksiyonu için kullanılıyor. Son on yıl içinde A.B.D. de
yapılan araştırmalarda, klorun içme sularında bulunan Nitrat (NO3-) gibi azotlu maddeler ile
birleşmesi ile ortaya çıkan klorlu kimyasalların ( Halometan) kanserojen olduğu kanıtlandı.
Klorun Sudaki Dezenfeksiyon Etkisi Dört Unsura Bağlıdır:
1. Suda bulunan Aktif Klor miktarı>
(mg/lt cinsinden);
2. Suyun pH derecesi,
3. Serbest klorun sudaki mikroplar ile
temas süresi
4. Suyun sıcaklığı
www.stajdefterim.org
19
Bu dört unsur birbiri ile çok iç içedir, onun için bu dört unsurun dezenfeksiyon üzerindeki
etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi zordur. İyi bir dezenfeksiyon tatbikatında her birinin önemi çok
yüksektir. Su içindeki Aktif Klor miktarının dezenfeksiyona etkisi suyun pH derecesine çok
bağlıdır, bu nedenle bu iki unsuru beraber incelemekte yarar vardır. Serbest klorun sudaki
dezenfeksiyon gücü suyun pH derecesine göre çok değişir. Aktif serbest klor, hiçbir madde ile
reaksiyona girmemiş olan serbest klordur. Suda dezenfektan görevini bu klor yapar.
Kitin içindeki solüsyon yardımıyla PH 6,0 - 6,5 de oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılarak
sudaki serbest aktif klorun miktarı belirlenir.
Sonuç
Laboratuvar stajı cihazların kullanımı analiz ve numune alma yöntemleri hakkında tecrübe ve
gerekli bilgi edinilmesi için yararlı olan bir staj olmakla beraber, süre uzatılır ve okulda bu
stajlardan sonra ar-ge çalışmaları yaptırılırsa okul-öğrenci seviyesini yükselterek birbirini
tamamlayıcı tatmin edici ve öğretici olacaktır.
www.stajdefterim.org

More Related Content

What's hot

İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)
İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)
İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)
Gültekin Cangül
 
inşaat mühendisliği şantiye staj defteri
inşaat mühendisliği şantiye staj defteriinşaat mühendisliği şantiye staj defteri
inşaat mühendisliği şantiye staj defteri
Staj Defterim
 
Cevre egitim sunum
Cevre egitim sunumCevre egitim sunum
Cevre egitim sunum
Tülay Can Cönger
 
Girişimcilik - İş Planı Sunumu
Girişimcilik - İş Planı SunumuGirişimcilik - İş Planı Sunumu
Girişimcilik - İş Planı Sunumu
Merve Ülkü
 
Direct heated rotary dryer
Direct heated rotary dryerDirect heated rotary dryer
Direct heated rotary dryer
Arberor MITA
 
AGITATION Final Report
AGITATION Final ReportAGITATION Final Report
AGITATION Final Report
Nicely Jane Eleccion
 
Staj Defterim-2013/1
Staj Defterim-2013/1Staj Defterim-2013/1
Staj Defterim-2013/1
Erol BALABAN
 
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZKarayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Yusuf Yıldız
 
Nace Makine Sanayi A.Ş Yöetim Stajı
Nace Makine Sanayi A.Ş Yöetim StajıNace Makine Sanayi A.Ş Yöetim Stajı
Nace Makine Sanayi A.Ş Yöetim Stajı
PhD in Global Marketing (Social Sciences Institute)
 
Örgütleme
ÖrgütlemeÖrgütleme
Örgütleme
Alper ESKİKILIÇ
 
YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLER
YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLERYENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLER
YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLER
Najiba Rafizade
 
Suyun fiziksel analizleri
Suyun fiziksel analizleriSuyun fiziksel analizleri
Suyun fiziksel analizleri
ibrahim bulduk
 
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikKurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
ilker serdar
 
Temel isg-egitim-sunum-1
Temel isg-egitim-sunum-1Temel isg-egitim-sunum-1
Temel isg-egitim-sunum-1
Ugur Gunes
 
Fazlar, Faz Diyagramları ve Çözünürlük
Fazlar, Faz Diyagramları ve ÇözünürlükFazlar, Faz Diyagramları ve Çözünürlük
Fazlar, Faz Diyagramları ve Çözünürlük
Prof.Dr. İbrahim USLU
 
CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdf
CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdfCHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdf
CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdf
Marianita Pèrez
 
Tama Proje Konteyner
Tama Proje KonteynerTama Proje Konteyner
Tama Proje Konteyner
Yusufzgen
 
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiArçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Berk Barlak
 
Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol Listesi
Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol ListesiKimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol Listesi
Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol Listesi
Gültekin Cangül
 

What's hot (20)

İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)
İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)
İş Sağlığı ve Güvenliği Döküman Kontrol Listesi (Checklist)
 
inşaat mühendisliği şantiye staj defteri
inşaat mühendisliği şantiye staj defteriinşaat mühendisliği şantiye staj defteri
inşaat mühendisliği şantiye staj defteri
 
Cevre egitim sunum
Cevre egitim sunumCevre egitim sunum
Cevre egitim sunum
 
Girişimcilik - İş Planı Sunumu
Girişimcilik - İş Planı SunumuGirişimcilik - İş Planı Sunumu
Girişimcilik - İş Planı Sunumu
 
Direct heated rotary dryer
Direct heated rotary dryerDirect heated rotary dryer
Direct heated rotary dryer
 
AGITATION Final Report
AGITATION Final ReportAGITATION Final Report
AGITATION Final Report
 
Staj Defterim-2013/1
Staj Defterim-2013/1Staj Defterim-2013/1
Staj Defterim-2013/1
 
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZKarayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
 
Nace Makine Sanayi A.Ş Yöetim Stajı
Nace Makine Sanayi A.Ş Yöetim StajıNace Makine Sanayi A.Ş Yöetim Stajı
Nace Makine Sanayi A.Ş Yöetim Stajı
 
Örgütleme
ÖrgütlemeÖrgütleme
Örgütleme
 
YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLER
YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLERYENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLER
YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRGÜTLER
 
Suyun fiziksel analizleri
Suyun fiziksel analizleriSuyun fiziksel analizleri
Suyun fiziksel analizleri
 
Akışkanlaştırma
AkışkanlaştırmaAkışkanlaştırma
Akışkanlaştırma
 
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikKurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
 
Temel isg-egitim-sunum-1
Temel isg-egitim-sunum-1Temel isg-egitim-sunum-1
Temel isg-egitim-sunum-1
 
Fazlar, Faz Diyagramları ve Çözünürlük
Fazlar, Faz Diyagramları ve ÇözünürlükFazlar, Faz Diyagramları ve Çözünürlük
Fazlar, Faz Diyagramları ve Çözünürlük
 
CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdf
CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdfCHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdf
CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT SELECTION AND DESIGN.pdf
 
Tama Proje Konteyner
Tama Proje KonteynerTama Proje Konteyner
Tama Proje Konteyner
 
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiArçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
 
Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol Listesi
Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol ListesiKimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol Listesi
Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Kontrol Listesi
 

Viewers also liked

Persuasive writing
Persuasive writingPersuasive writing
Persuasive writing
Robin Hartanto
 
Mcminnville real estate agencies for property buying help
Mcminnville real estate agencies for property buying helpMcminnville real estate agencies for property buying help
Mcminnville real estate agencies for property buying help
controlf5
 
Når viden skaber handling
Når viden skaber handlingNår viden skaber handling
Når viden skaber handling
Annette Qvistgaard
 
DIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZ
DIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZDIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZ
DIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZ
eduardorrs
 
Meet the teacher night 2015-2016
Meet the teacher night 2015-2016Meet the teacher night 2015-2016
Meet the teacher night 2015-2016
horvathj
 
Welcome to london
Welcome to londonWelcome to london
My remember
My rememberMy remember
My remember
itim613
 
Emergency Water Damage Removal | Restoration | Extractions
Emergency Water Damage Removal | Restoration | ExtractionsEmergency Water Damage Removal | Restoration | Extractions
Emergency Water Damage Removal | Restoration | Extractions
TaraCBattle
 
Therapy for headaches !
Therapy for headaches !Therapy for headaches !
Therapy for headaches !
controlf5
 

Viewers also liked (9)

Persuasive writing
Persuasive writingPersuasive writing
Persuasive writing
 
Mcminnville real estate agencies for property buying help
Mcminnville real estate agencies for property buying helpMcminnville real estate agencies for property buying help
Mcminnville real estate agencies for property buying help
 
Når viden skaber handling
Når viden skaber handlingNår viden skaber handling
Når viden skaber handling
 
DIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZ
DIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZDIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZ
DIAGRAMA UNIDAD V-VI EDUARDO RAMIREZ
 
Meet the teacher night 2015-2016
Meet the teacher night 2015-2016Meet the teacher night 2015-2016
Meet the teacher night 2015-2016
 
Welcome to london
Welcome to londonWelcome to london
Welcome to london
 
My remember
My rememberMy remember
My remember
 
Emergency Water Damage Removal | Restoration | Extractions
Emergency Water Damage Removal | Restoration | ExtractionsEmergency Water Damage Removal | Restoration | Extractions
Emergency Water Damage Removal | Restoration | Extractions
 
Therapy for headaches !
Therapy for headaches !Therapy for headaches !
Therapy for headaches !
 

More from Staj Defterim

Yazokuludersücretleri
Yazokuludersücretleri Yazokuludersücretleri
Yazokuludersücretleri
Staj Defterim
 
Yaz okulu-2015-acilacak-dersler
Yaz okulu-2015-acilacak-derslerYaz okulu-2015-acilacak-dersler
Yaz okulu-2015-acilacak-dersler
Staj Defterim
 
2014 2015 yaz_acilan_dersler
2014 2015 yaz_acilan_dersler2014 2015 yaz_acilan_dersler
2014 2015 yaz_acilan_dersler
Staj Defterim
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLERKARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER
Staj Defterim
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015
Staj Defterim
 
Donma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞ
Donma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞDonma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞ
Donma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞ
Staj Defterim
 
Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR
Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIRBetonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR
Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR
Staj Defterim
 
inşaat mühendisliği büro staj defteri
inşaat mühendisliği büro staj defteriinşaat mühendisliği büro staj defteri
inşaat mühendisliği büro staj defteri
Staj Defterim
 

More from Staj Defterim (8)

Yazokuludersücretleri
Yazokuludersücretleri Yazokuludersücretleri
Yazokuludersücretleri
 
Yaz okulu-2015-acilacak-dersler
Yaz okulu-2015-acilacak-derslerYaz okulu-2015-acilacak-dersler
Yaz okulu-2015-acilacak-dersler
 
2014 2015 yaz_acilan_dersler
2014 2015 yaz_acilan_dersler2014 2015 yaz_acilan_dersler
2014 2015 yaz_acilan_dersler
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLERKARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu 2015
 
Donma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞ
Donma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞDonma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞ
Donma – Çözünme Olayı ve Etkileri , Önlemi - Ayten SATILMIŞ
 
Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR
Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIRBetonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR
Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR
 
inşaat mühendisliği büro staj defteri
inşaat mühendisliği büro staj defteriinşaat mühendisliği büro staj defteri
inşaat mühendisliği büro staj defteri
 

Kimya Mühendisliği Staj Defteri - Uygur Çelebi

 • 2. www.stajdefterim.org 1 Şirket Tanımı Bir aile şirketi olan Yeşilyurt Grup, 1980 yılından beri müşterilerine kesintisiz ve nitelikli hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Karabük ve Samsun’da kurduğu haddehane ve çelikhanelerle sanayicilikte önemli adımlar atan grup, demir-çelik sektöründe 800.000 ton/yıl kapasiteli üretimi ile yıllardır ISO sıralamasında Türkiye’nin ilk 150 sanayi firması arasında yer almaktadır. Yeşilyurt Grup, Karadeniz ve çevresinin liman ihtiyacını üst düzey makine parkı ve hizmet anlayışı ile karşılayarak, bölgenin uluslararası pazarlarla bütünleşmesine olanak sağlamıştır. Yeşilyurt Grup, gücünü kanıtlamış olduğu demir-çelik sektöründeki ticari faaliyetlerinin yanında, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile perakende sektöründe de kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Karadeniz’in gururu olan Yeşilyurt Grup, yıllardır edindiği bilgi birikimiyle enerji sektöründe de ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımlar yapmakta, bölgenin elektriğe daha ekonomik ve rahat biçimde ulaşması için çalışmalar yürütmektedir. Yeşilyurt Enerji, bünyesinde bulunduğu Yeşilyurt Grubunun deneyimlerinden yola çıkarak enerji sektöründe hem yatırım, hem üretim hem de ticaret kollarında etkinlik göstermek amacıyla faaliyete başlamıştır. 04.08.2013 tarihinde işletmeye açılan 162 MWh kurulu güce sahip Doğalgaz Kombine çevrim santralinin ardından, ticarette de etkin rolu olan Yeşilyurt Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 14.01.2014 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir. Misyon: Kesintisiz, kaliteli hizmet anlayışımızla ürettiğimiz elektrik ve yapacağımız yatırımlar ile ülkemizin enerji kaynaklarına ve arz güvenliğine katkı sağlamak.
 • 3. www.stajdefterim.org 2 Vizyon: Sektörde var olan saygın yerimizi koruyarak, yapacağımız verimli ve kaliteli yatırımlar ile sektörün gelişmesinde önemli bir rol oynamak. Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim Tesisi 3 vardiya ile yedi mühendis ve 36 çalışanına iş imkanı sağlarken Samsun ve Ordu bölgesinin Elektriğinin %35 karşılamaktadır. Yeşilyurt Enerji Samsun da Kirazlık Organize Sanayii Bölgesinde Kurulmuştur. Elektrik üretimini doğalgazı elektrik enerjisine çevirerek sağlamaktadır. Yeşilyurt Enerji Çevrim santralinde 8 adet doğalgazı elektrik enerjisine çeviren makina bulunmaktadır ve bu makinaların ısısından elde edilen buharla çalışan bir adet tirbün bulunmaktadır.
 • 4. www.stajdefterim.org 3 Organizasyon Şeması Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş Organizasyon Şeması Aşağıdaki gibidir. MUHASEBE RECEP AYDIN MUSTAFA ÇETİN NNNÇETİN ELEKTRİK BAKIM BAŞ MÜH. AHMET BOZOK MAKİNA BAKIM BAŞ.MÜH VEDAT YAMAN KALİTE KONTROL KİMYA MÜH. ÜMİT AYVAZ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. ÇAĞLAR ŞİMŞEK ELEKTRİK TEKNİKERLERİ ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ MAKİNA MÜH M.NECATİ KAMİL MURAT CİCİOĞLU MAKİNA BAKIM USTABAŞI HALİT DİLBER MAKİNA TEKNİKERLERİ MAKİNA TEKNİSYENLERİ
 • 5. www.stajdefterim.org 4 STAJ ÇALIŞMASININ AMACI Staj çalışmasının amacı , gelişmiş cihazların kullanımının öğrenilmesi numune alımının incelenmesi ve ilk 2 yılda öğrenilen mühendislik bilgilerinin pratik yaparak harmanlanıp tecrübe ve bilgi haline getirilmesidir. İş hayatında bulunma ,iş hayatındaki gereksinimleri ,gelişmekte olan alanları gözlemleme ve bu alanlara yönelme açısından bilgi sahibi olma ve bununla birlikte bilimsel çalışmalar geliştirme açısından iyi bir öneme sahiptir. Ayrıca mesleğe bağlılığı ve ilgiyi arttırması açısından staj yapılacak yer iyi seçilmeli ve öğrencinin kendini geliştirebileceği yeni bilgi ve deneyimler kazana bileceği kuruluşlara yönelmeleri gerekir. Bu stajın amacı çevrim santralinde kullanılan soğutma suyu ve buhar turbini için gerekli suyun analizleri ve gerekli olan standartlar arasında bulunmasını sağlamaktır. Bu proseslerde kullanılan suların laboratuvarda kalite kontrolü için gereken analizleri yapmaktır.
 • 7. www.stajdefterim.org 6 YAPILAN ANALİZLER pH Analizi Prensip : Çözeltilerin ve sıvıların asitlik ve bazlık derecelerinin ölçülmesidir .İletkenlik ölçme amacı ile de kullanılır. Ölçme yöntemi : Cihaz kullanımdan önce her gün periyodik olarak buffer çözeltileri ile sırası ile kalibre edilip daha sonra menüden end>save yapılarak kaydedilir ve kullanıma hazır halde bırakılır. Daha sonra eğer pH ölçümü yapılacaksa; pH elektrotu numuneye daldırılır ve readseçeniğine basılarak analiz başlatılır pH metre değeri sabitleyince sayısal değerin sağ alt köşesinde okuma değeri gözükür bu değer kaydedilip değerlendirmeye alınır. Dikkat edilmesi gerekenler : -ph bakılacaksa pH ,iletkenlik bakılacaksa iletkenlik elektrotu kullanılmalıdır. -Analizden sonra başka numune için analizi etkilememsi için elektrotlar temiz bırakılmalıdır.
 • 8. www.stajdefterim.org 7 Silika Analizi Analizin amacı saf ve ultra saf suda çözülebilir silikanın eser miktarlarının test edilmesi için yapılır. Gerekli malzemeler Amino Asit F Reaktif solüsyonu Sitrik asit F Reaktif Molibdat 3 Reaktif Dereceli silindir 50 ml Erlen 250 ml Pmp Pipet Deneyin yapılışı Uv Spektrometresinde yüklenmiş programlardan silika analizi başlatılır molibdat reaktifi cihaza tanıtılır. Reaktif değerini ayarlamak için mevcut değere basılır ve numerik tuş takımı ile ayarlanır. Hücreye 50 ml düşük aralıklı silika içeren deiyonize suyla yıkanır. Adet temiz 250 ml lik erleni numune ile silme doldurulur. 50 ml dereceli plastik silindiri erlenin birinden numune ile doldurulur ve silindir boşaltılır.
 • 9. www.stajdefterim.org 8 50 ml silindirdeki numuneyi ilk erlene geri boşaltılır. Pipet ile erlene 1 ml molibdat 3 reaktif ilave edilir karışması için çalkalanır. 4 dk lık reaksiyon süresi başlatılır. Süre dolduğunda erlene 1 ml sitrik asit f reaktif ilave edilir. Karışması için çalkalanır. Bir dakikalık reaksiyon süresi başlar bu süre içinde fosfat girişimi oluşturabilecek maddeler imha edilir. Süre dolduğunda erlenin birindeki sıvıyı hücreye boşaltılır. Akış durdutan sonra sıfırla tuşuna dokunulur ve kalibrasyon yapılmış olur. Diğer erlene 1 ml amino asit f reaktif ilave edilir. Karışması için çalkalanır. İçeriğinde silika mevcutsa soluk mavi bir renk gözlemlenir. 15 sn beklenir ve ikinci erlende bulunan sıvı hücreye boşalltılır. Sonuçlar ug/L SiO2 cinsinden okunur. Kullandıktan sonra hemen hücreyi deiyonize suyla yıkanır. Bu testte kulanılan tüm kaplar üzerinde silika kalmayacak şekilde iyice temizlenmelidir.cam kaplar numuneyi silika ile kontamine edebileceğinden tüm analizler plastik kapla gerçekleştirin ve numuneleride plastik kapta saklayın. Vida kapaklı küçük şişe veya erlenler en idealidir.
 • 10. www.stajdefterim.org 9 Kapları normal temizlik malzemeleri ile temizleyin ve ardından düşük silika konsantrasyonlu yüksek kaliteli deiyonize suyla yıkayın. 1:50 ölçeğinde molibdat 3 reaktif seyreltisini düşük silikalı suda 10 dk bekletin. Özellikle ölçümden sonra reaksiyona giren solüsyonlar hücrede uzun süre bırakılırsa hücrede renkli madde birekebilir. Önce 1:5 oranında amonyum hidroksit seyreltisi ardından bir kaç kez deiyonize suyla yıkayarak rengi giderilir. Fosfat analizi PO4 -3 Analizin amacı saf ve ultra saf suda çözülebilir fosfatın eser miktarlarının test edilmesi için yapılır. Gerekli malzemeler Amino asit çözeltisi Mezur 25 ml
 • 11. www.stajdefterim.org 10 Molibdat 3 reaktifi Başlık hücresi Deneyin yapılışı cihazdan amıno programı başlatılır bir mezure 25 ml numune konulur. 1ml molibdat reaktifi eklenir. 1 ml amino asit reaktifi eklenir. Mezur kapatılır ve çalkalanır numunede fosfat varsa mavi renk görünecektir. 10 dk reaksiyon süresi başlatılır. Bu esnada kalibrasyon hazırlanır. Kalibrasyon için bir numune hücresinde 10 ml işlem görmemiş numune konulur.süre dolduğunda kalibrasyon küvetin dış yüzeyini temizleyin. Kalibrasyonu küvet tutucuya yerleştirilir. Sıfıra basılılr. Ekranda 0.00 mg/ L PO4 görüntülenecektir. İkinci numune hücresine 10 ml hazırladığınız numuneden koyun numune kuvetinin dış yüzeyini temizleyin numune küvetini küvet tutucuya yerleştirin. Okuya basın. Sonuç mg/LŞ PO4 olarak görüntülenecektir.
 • 12. www.stajdefterim.org 11 Su Sertliği Analizi Bu analizin amacı prosesde kullanılan suyun su sertiliğini analiz etmek. Analiz edilen su uygun sertlikte değilse gerekli işlemlerden geçerirerek su sertliğini ayarlamak. Bu analizin prensibi kalsiyum ve magnezyum iyonları metal fitaleyn ile reaksiyona girerek menekşe rengi verirler. Bu deneyde dikkat edilmesi gerekenler su numunesinin ph ı 4 ile 9 arasında olmalıdır.reaktiflerin ve numunenin sıcaklığı 15-25 C arasında olmalıdır. Girişim yapan maddeler içme suyu ve kazan suyu ile çalışıldığında bilinen girişim yapan maddeler yoktur. Çok düşük magnezyum konsantrasyonlarında ve yüksek kalsiyum seviyelerindde magnezyum tespiti için tercih ederiz. Sertlik ölçüm birimleri 1 derece su sertliği alman = 10 mg CaO/L 1 derece su sertliği fransız = 10 mg CaCO3/L 1 derece su sertliği ingiliz = 1.3 mg CaCO3/L Deneyin yapılışı 1 adet solüsyon A dan ml pipetle koyunuz. Küveti kapatıp dondurulmuş içerik çözünene kadar birkaç defa çalkalayınız ve dakika bekletiniz. 2 dk sonra küvetin yüzeyini temizleyiniz ve küveti okutulur. Aynı küvete 0.2 ml örneğimizden pipetle üzerine ekleriz. Küvetin ağzını kapatıp birkaç defa çalkalanır. Küvetin yüzeyi temizlenip 30 sn sonra küveti cihaza yerleştirip okuma yaptırılır Okuma yaptıktan sonra küveti cıhazdan çıkarıp solüsyon B den 0.2 ml pipetle eklenir. Küvetin ağzı kapatıp birkaç defa çalkalanır. 30 saniye sonra tekrar okutulur. Okunan degerler not edilir.
 • 13. www.stajdefterim.org 12 Piknometre ile Yoğunluk Tayini Prensip : Akışkan maddelerin yoğunluğunun piknometre ile hesaplanması. Ölçme yöntemi : Öncelikle istenilen sıcaklığa getirilmiş boş piknometrenin ağırlığı ölçülüp kaydedilir. Daha sonra piknometre ile aynı sıcaklıktaki su ile tamamen doldurulup yeniden tartılıp kaydedilir.Son değerden ilk değer çıkartılıp hacim tespit edilir. M2-M1=V Numune uzun süre beklememişse santrifüjlenerek hava kabarcıkları yok edilmelidir. Daha sonra piknometreye boşluk bırakmayacak şekilde iyice doldurulmalı kapak düzgün bir şekilde takılıp , piknometre dışına taşan numune iyice temizlenmelidir (Ağırlığı etki etmemesi amacı ile) .
 • 14. www.stajdefterim.org 13 Terazide tartılıp ağırlığı kaydedilir daha sonra bu değer su ile dolu olan piknometrenin değerinden çıkartılıp bulunan hacime bölünerek numunenin hacmi tespit edilmiş olunur. Spesifik iletkenlik tayini Bu deneyin yapılış amacı suyun iletkenleğini ölçerek iletkenlik değerini bulmaktır. Analiz sonucunda spesifik iletkenlik ne kadar çok düşük çıkarsa analiz edilen suyun saflık derecesi artar. Prosesin ihtiyacı olan su ultra saf su olduğu için iletkenlik değeri çok düşük olması beklenmektedir. İletkenlik; çözeltilerin elektrik akımını iletme yeteneğidir. Su net bir yük taşımaz, bu nedenle safsızlıklar ve çözünmüş maddeler olmaksızın elektrik akımını iyi bir şekilde iletemez. Suda çözünen maddeler artı ve eksi yüklü iyonlara ayrışır. Çözeltilerde elektrik akımı bu iyonlar ile taşınır. Suda çözünen maddenin iyonlarına ayrışabilmesi ve ayrışan iyon miktarına bağlı olarak elektriği daha iyi iletir ve yüksek iletkenlik okumaları elde edilir. Artan sıcaklık ile iyonların hareketliliğinin armasına bağlı olarak suyun iletkenliği; iyonların türü, toplam iyon konsantrasyonu ve sıcaklığa bağlıdır. Birçok inorganik asit, baz ve tuz çözeltisi oldukça iyi ileticidir. Organik bileşikler ise, moleküllerinin sulu çözeltide ayrışmamaları nedeniyle; akımı çok zayıf iletir. İletkenliğin tayini fiziksel ölçümle yapılmaktadır. Bunun için Ohm veya Megaohm olarak ölçülen direnç kullanılmaktadır. İleticinin direnci; onun kesit alanıyla ters, uzunluğuyla doğru orantılıdır. Böylece sulu çözeltide ölçülen direncin büyüklüğü; kullanılan iletkenlik hücresinin, karakteristiklerine bağlıdır. Bu karakteristikler bilinmiyorsa anlamsızdır. Spesifik direnç, kenarı 1 cm olan bir küpün direncidir. Pratikte elektrotlar spesifik direncin verilmiş bir kesrini ölçer. Bu kesir hücre sabitidir. C = Ölçülen Direnç (Dö) / Spesifik Direnç (Ds) Direncin tersi ileticiliktir. İleticilik; bir akımı iletme yeteneğinin ölçümüdür ve Ohm’un tersi(Ohm-1) veya Mho olarak ifade edilmektedir. Su analizine daha uygun olan birim Micromho’dur. Hücre sabiti bilindiği ve uygulandığı zaman ölçülen ileticilik, spesifik ileticilik veya iletkenliğe dönüşmektedir. Yukarıdaki denklem düzenlenirse; 1 / Spesifik Direnç (Ds) = C / Ölçülen Direnç (Dö)
 • 15. www.stajdefterim.org 14 Spesifik İletkenlik (İs) = C * Ölçülen İletkenlik (İö) elde edilir. "İletkenlik" terimi tercih edilmekte ve alışılmış olarak santimetrede Micromho (µmho/cm) olarak rapor edilmektedir. SI(Uluslararası Birim Sistemi)’de Ohm’un tersi; Siemens(S)’dir ve iletkenlik metrede Milisiemens(mS/m) olarak rapor edilmektedir. 1 mS/m = 10 µmho/cm’e eşittir. SI birimiyle sonuçları rapor etmek için; µmho/cm birimi 10’a bölünür. Deneyin yapılışı cihazıyla yapılır. Cihaza konulan numune cihazdaki kayıtlı olan iletkenlik tayinine ayarlanınca gerekli analizi yapıp bize değeri okumaktadır. Ölçüm hataları genellikle; sıcaklık ölçümündeki hatalardan ve elektrot içerisinde sıkışacak havadan kaynaklanır. Suda Nitrit Tayini Nitrit, proteinli maddelerin bozunması sonucunda suya geçer. Normal olarak içme sularında 0.1 mg/l’nin üzerinde nitrit bulunmaz. Evsel atıksularda bulunan amonyaklı bileşiklerin nitrifikasyonu sonucu ara bileşik olarak nitrit oluşur. Nitrit tayini için kullanılan metotların tümü spektrofotometrik olup, 4 ana grupta toplanabilir; 1. Aromatik aminlerin diazotizasyonu ve azo boyalar ile birleştirilmesi, 2. Organik molekülün nitrit vasıtası ile oksidasyonu, 3. Serbest kromojen köklerinin oluşumu, 4. Nitroso bileşiklerinin oluşumu. Burada sunulan nitrit tayini metodu, basit ve hızlı bir spektrofotometrik metot olup, mikro ölçekteki nitritin tayini için uygundur. Metodun esası, asidik ortamda zirkonil iyonları ile resorsinolün reaksiyonu sonucu şelat oluşumuna dayanır. Bu metodun en önemli avantajları; yüksek seçimlilik göstermesi, düşük reaktif toksisitesi vermesi, oluşan renkli ürünün yüksek
 • 16. www.stajdefterim.org 15 stabillik göstermesi, metodun hassasiyetinin yüksek ve tekrarlanabilirliğinin kolay olmasıdır. Oluşan şelatın absorbansı 347 nm’de ölçülür. Spektrofotometrik tayin 1.0 cm’lik küvetler yardımı ile yapılır. Metodun diğer bir tercih sebebi ise, çok kısa sürede sonuç vermesidir. • Nitrit Analizi İçin Gerekli Araç ve Gereçler – Spektrofotometre – pH metre • Nitrit Analizi İçin Gerekli Reaktitler Reaktif çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan tüm kimyasal maddeler analitik reaktif saflığında olmalıdır. Çözelti A: 1 g resorsinol ve 1.1 g zirkonil klorür oktahidrat, çift destile suda çözülür ve 7.5 ml derişik HCI katılır ve çözelti 500 ml’ye seyreltilir. Çözelti B: 1 g sodyum sülfat ve 1.5 g sodyum asetat trihidrat 500 ml çift destile suda çözülür. Çözelti A ve Çözelti B, soğukta ve koyu renkli cam şişelerde saklanmalıdır. Eğer çözeltiler bu şekilde saklanırlarsa, haftalarca bozulmadan kalabilirler. Nitrit standart çözeltisi: 5 g NaNO2 behere konur ve 24 saat etüvde kurutulur. Stok çözelti 0.3749 g kurutulmuş NaNO2, 250 ml destile suda çözülerek hazırlanır. Bu çözelti 1000 mg/l nitrit iyonuna eşdeğerdir. Bu çözelti seyreltilerek istenen konsantrasyonlarda standart nitrit çözeltisi hazırlanır.
 • 17. www.stajdefterim.org 16 Deneyin Yapılışı Pipetle 2 ml, 0.3-5 mg/l nitrit içeren numune alınır ve 10 ml’lik bir mezüre konur. Numuneye 4 ml çözelti A ve 4 ml çözelti B ilave edilir ve iyice karıştırılır. Reaksiyonun tamamlanması için 3 dakika beklenir ve çözeltinin absorbansı 1 cm’lik cam küvetlerde, 347 nm’de spektrofotometreden okunur. Bu metot için optimum pH aralığı 1.3-2.4 olarak verilmektedir. Absorbsiyon spektrumları incelendiğinde, pH =1.5’ta maksimum absorbsiyon elde edildiği gözlenmiştir. Sonucun Hesabı Numunenin okunan absorbansına karşı gelen nitrit konsantrasyonu mg/l olarak, daha önceden nitrit standartları ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak bulunur. Suda Demir Analizi Bu analizin amacı suyun içindeki Fe katyonunun varlığını tespit etmek ve miktarını belirlemektir. Bu analizin sonucundaki demir miktarına göre prosesdeki korozyonun miktarı ölçülerek gerekli önlemler alınır. Deneye başlamadan önce cam malzemeleri HCl solüsyonu ile temizleyin. Ardından deiyonize su ile yıkayın. Bu iki adım sonuçların biraz yüksek olmasına neden olan demir kalıntılarını ortadan kaldırır. Daha kesin sonuçlar için her yeni lotlu reaktifin değeri belirlenir. Aynı işlem numune yerine deiyonize su kullanarak gerçekleştirilir. Elde ettiğimiz son sonuçlardan şahit reaktif değeri çıkarılır. Solüsyon pillowları yerine 0.5 ml ferrozine demir reaktif solüsyonu kullanılabilir. Demir reaktif nakliye sırasında soğuk havaya maruz kalırsa kristalize olabilir veya çökebilir. Reaktifin kalitesi bozulmaz. Reaktifin tekrar çözünmesi için sıcak suya atılır. Analizin yapılması için gerekli malzemeler
 • 18. www.stajdefterim.org 17 Demir reaktif solüsyon pillowları veya demir reaktif solüsyonu 25 ml tıpalı dereceli silindir Solisyon pillowları için makas Numune hücreleri Deneyin yapılışı UV spektrometresinde kayıtlı programlardan demir analizi programı başlatılır. Çoklu hücre adaptörü takılır. 25 ml lik dereceli silindiri 25 ml çizgisine kadar numune ile doldurun. Demir reaktif solüsyon pillowu dereceli silindire boşaltılır. Tıpasını takıp karışması için ters çeviririz. 5 dk lık reaksiyon süresi başlayacaktır. Numunede ddemir varsa sıvı mor bir renk alacaktır. Kare numune hücresine 10 ml numune doldurulur. Süre dolduğunda hazırlanan numunenin 10 ml sinin diğer bir temiz kare numune hücresine doldurulur. Şahidi dolum çizgisi kullanıcıya bakacak şekilde hücre tutucuya yerleştirilir. Cihazı sıfırlama tuşuna basılır. Ekranda 0 mg/L Fe gözükür. Cıhaza start verilir. Sonuçlar ekrandan okunur. Numuneleri asitle temizlenmiş cam veya plastik şişeleri alın numuneleri korumak için konsantre nitrik asit ile pH ı 2 veya daha düşük bir değere ayarlanır. Bu şekilde korunan numuneler oda sıcaklığında altı ay kadar saklanabilir. Yanlızca çözünmüş demiri rapor ederken numuneyi şişeye aldıktan sonra ve nitrik asit eklemeden önce filitrenmelidir. Solüsyon hazırlama metodu Cam malzeme ile 500 ml lik balon jojeye 5.00 ml demir standart solusyonu ekleyerek 1.0 mg/l Fe standart solusyon hazırlayın. Deiyonize su ile 250 ml seyreltilir. Bu solüsyonlar günlük hazırlanır. Standart sölüsyon ile elde edilen okuma değerlerini kullanarak kalibrasyon eğrisini ayarlamak için mevcut program menüsünden standart ayarlamayla dokunuruz. Açık tuşuna dokunulur ekrana gelen konsantrasyon değerini kabul etmek için ayarla tuşuna dokunulur. Alternatif bir konsantrasyon kullanıldıysa asıl konsantrasyonu girmek için kutu içindeki rakama ve ardından ok tuşuna basarız.
 • 19. www.stajdefterim.org 18 Demir reaktif pH değeri 3.5 olarak ayarlanan numune içinde eser miktarda demirle birleşerek mor bir renk alır. Kimyasal reaktifler ve glikollerde eser miktarda demir tayini için bu metot uygulanabilir. Ayrıca siyah demir oksit ya da ferrite içeren numuneleri analiz etmek için de uygundur. Kaplar kullanılmıyorsa sıkıca kapatılmalıdır. Bu kaplar yanlızca demir analizinde kullanılmalıdır. Kaplar her kullanımdan sonra yıkanıp ve kapatılırsa nadiren HCl veya ferrozine ile ön işlem yapmak gerekir. Suda Aktif Klor Tayini Tabii sularda, deniz suyunda ve sofra tuzu (NaCl) içinde, hatta tıbbi serumlar içinde çok miktarda bulunan Tabii Klor (Cl) maddesinin hiç bir dezenfeksiyon özelliği yoktur. Dezenfeksiyon amacı için kullanılan Klor Bileşikleri normal şartlarda tabiatta bulunmayan ve Kimya Bilimi ile insanın ürettiği maddelerdir. Klor uzun yıllardır dünya üzerinde, değişik kimyasal bileşikler şeklinde su dezenfeksiyonu için kullanılıyor. Son on yıl içinde A.B.D. de yapılan araştırmalarda, klorun içme sularında bulunan Nitrat (NO3-) gibi azotlu maddeler ile birleşmesi ile ortaya çıkan klorlu kimyasalların ( Halometan) kanserojen olduğu kanıtlandı. Klorun Sudaki Dezenfeksiyon Etkisi Dört Unsura Bağlıdır: 1. Suda bulunan Aktif Klor miktarı> (mg/lt cinsinden); 2. Suyun pH derecesi, 3. Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi 4. Suyun sıcaklığı
 • 20. www.stajdefterim.org 19 Bu dört unsur birbiri ile çok iç içedir, onun için bu dört unsurun dezenfeksiyon üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi zordur. İyi bir dezenfeksiyon tatbikatında her birinin önemi çok yüksektir. Su içindeki Aktif Klor miktarının dezenfeksiyona etkisi suyun pH derecesine çok bağlıdır, bu nedenle bu iki unsuru beraber incelemekte yarar vardır. Serbest klorun sudaki dezenfeksiyon gücü suyun pH derecesine göre çok değişir. Aktif serbest klor, hiçbir madde ile reaksiyona girmemiş olan serbest klordur. Suda dezenfektan görevini bu klor yapar. Kitin içindeki solüsyon yardımıyla PH 6,0 - 6,5 de oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılarak sudaki serbest aktif klorun miktarı belirlenir. Sonuç Laboratuvar stajı cihazların kullanımı analiz ve numune alma yöntemleri hakkında tecrübe ve gerekli bilgi edinilmesi için yararlı olan bir staj olmakla beraber, süre uzatılır ve okulda bu stajlardan sonra ar-ge çalışmaları yaptırılırsa okul-öğrenci seviyesini yükselterek birbirini tamamlayıcı tatmin edici ve öğretici olacaktır. www.stajdefterim.org