SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
KABANATA 11
(Hunyo 1882 -
Pebrero 1888)
TALAKAYAN NINA
EUSTAQUIO, CUTEEMAE N.
CHICANO, ARISTON
SUBJECT/COURSE:
LIFE& WORKS OF JOSE RIZAL
Mga nilalaman:
I. Buod ng kwento
II. Kabuuan
1. Mga araw ng kaganapan ni Rizal sa Hongkong
2. Mga karakter na nabanggit sa Kabanata 11
3. Mga nasakyan/sinakyan ni Rizal sa kanyang byaheng pa Hongkong
4. Kaniyang mga pinuntahan
5. Pag bisita ni Rizal sa Macau
6. Mga tinuluyan ni Rizal
7. Mga pinag-aralan at sinulat ni Rizal sa Hongkong
8. Liham ni Jose Rizal kay Blumentritt
I. BUOD NG KWENTO
MGA ARAW NG KAGANAPAN NI RIZAL SA HONGKONG
Pebrero 3, 1888 - Umalis si Rizal sa bansa sa kadahilanang tinutugis siya ng mga
makapangyarihang kaaway.
Pebrero 8, 1888 - araw kung kailan siya nakarating sa Hongkong
Pebrero 11-13 - Maingay at walang tigil na putukan ng mga kwitis. Nagpa putok din si Rizal
ng kwitis mula sa bintana ng kanyang otel/hotel.
Pebrero 16, 1888 - araw kung kailan sumulat si Rizal kay Blumentritt
Pebrero 18, 1888 - Pumunta sa Macau si Rizal kasama si Basa
Pebrero 19, 1888 - gabi kung kailan nakita niya ang prusisyon ng Katoliko sa Macau kung
saan ang mga deboto ay nakasuot ng asul at lila habang hawak ang kandilang walang sindi.
Pebrero 20, 1888 - umuwi na sila ni Rizal sa Hongkong
Pebrero 22, 1888 - Araw kung kailan nilisan ni Rizal ang Hongkong
MGA KARAKTER SA KABANATA 11:
Jose Rizal
Mga sumalubong kay Rizal sa Hongkong
1. Jose Maria Basa - ang sumama kay Rizal sa Macau/Macao
2. Balbino Mauricio
3. Manuel Yriarte
Jose Sainz de Varanda - ang hinihinalang nag ispiya kay Rizal sa Hongkong, siya rin ay ang
sekretarya ni Gobernador Emilio Terrero
Don Juan Francisco Lecaros - ang Pilipinong kasal sa isang Portuges na may tahanang
tinuluyan naman nila ni Rizal at Basa.
Ferdinand Johann Franz Blumentritt - ang guro ni Rizal na mula sa Australia, siya ang
sinulatan ni Rizal ng liham nung siya ay nasa Hongkong.
Kasama sa Kamarote: Ay isang ingles na protestanteng misyonero
na nanirahan sa tsina ng 27 na taon at marunong ng wikang tsino, tinawag pa niya ito na
“mabuting tao”.
Mga nakausap ni Rizal sa Barko ng Oceanic
1. Dalawang Portuges
2. Dalawang Tsino
3. Ilang Ingles
4. Isang Amerikanang Protestanteng misyonero
MGA SINAKYAN NI RIZAL SA KABANATA 11:
Zafiro - barkong kaniyang sinakyan papuntang Hongkong
Kiu-kiang - barkong kanilang sinakyan papuntang Macau
Oceanic: Barko ng Estados Unidos na sinakyan ni Rizal paalis ng Hongkong (hindi man niya
nagustuhan ang pagkain dito sa barko, nagustuhan niya naman ang kalinisan nito)
KANIYANG MGA PINUNTAHAN
Hongkong - unang destinasyon upang makatakas sa mga tumutugis sa kanya sa Pilipinas
Macau - ang lugar na pinuntahan niya kasama si Basa
Japan - ang kaniyang sunod na destinasyon galing Hongkong
MGA BINISITA NI RIZAL SA MACAU
1. Teatro
2. Kasino
3. Katedral
4. Simbahan
5. Pagoda
6. Harding botanikal
7. Basar
8.Groto ni Camoens
MGA TINULUYAN NI RIZAL SA KABANATA 11:
Otel Victoria - Ang pinagtuluyan ni Rizal sa Hongkong
Tirahan ni Don Juan Francisco Lecaros - Ang pinagtuluyan ni Rizal ng dalawang araw sa
Macau kasama si Basa
Kamarote: Ito ay maliit na silid sa barkong Oceanic
MGA PINAG ARALAN AT SINULAT NI RIZAL SA HONGKONG
1. Buhay
2. Wika
3. Drama
4. Kaugalian ng mga ito
Selebrasyon ng Bagong taon
Teatrong Tsino
Salu-salong Lauriat
Sementeryo
I. KABUUAN NG KWENTO
Mga Karakter:
Jose Rizal
Jose Maria Basa
Balbino Mauricio
Manuel Yriarte
Jose Sainz de Varanda
Don Juan Francisco Lecaros
Ferdinand Johann Franz Blumentritt
Hunyo 1882 - sa edad na 21 ay malalim na ang kaniyang pagnanais na baguhin ang
kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang pag susulat, sa kagustuhan din niyang
maiahon sa paghihirap ang ating mga kababayan mula sa pagkaka alipin
Edad na 27 - Sa pagkakataong ito isa na siyang manggagamot at kilalang manunulat
Dahil galit na galit ang mga prayle sa ating Bayaning si Rizal, pinag utos ni Gobernador
Heneral Terrero na umalis na lamang siya sa bansang Pilipinas para sa kaniyang
ikabubuti.
Pebrero 1888 - Umalis si Rizal sa bansa sa kadahilanang tinutugis siya ng mga
makapangyarihang kaaway, ang nais niyang pagbabago ay hindi niya makamit kamit
dahil sa mga pangyayaring ito.
Ang Biyahe sa HongKong
Pebrero 3, 1888 - Lulan ng Zafiro, umalis si Rizal sa Calamba makalipas ang anim
buwan niya roon, kahit na masama ang pakiramdam ng Bayani nating si Rizal nagtungo
pa rin siya sa HongKong,
Mga dahilan kung bakit hindi siya naka baba sa Amoy na ngayon ay tinatawag ng
Xiamen:
1. Hindi maganda ang pakiramdam
2. Malakas ang ulan
3. Marumi raw ang lungsod na yon sa araw na yon
Pebrero 8, 1888 - araw kung kailan siya nakarating sa Hongkong
Otel Victoria - Pinagtuluyan ni Rizal sa Hongkong
Jose Maria Basa, Balbino Mauricio at Manuel Yriarte - mga sumalubong kay Rizal sa
Hongkong
Jose Sainz de Varanda - ang naniktik (spy) kay Rizal noong siya ay nasa Hongkong,
pinaniniwalaang binayaran daw ito ng Espanyol para subaybayan si Rizal
Siya ay ang sekretarya ni Gobernador Emilio Terrero
Ferdinand Johann Franz Blumentritt - ang guro ni Rizal na mula sa Australia, siya ang
sinulatan ni Rizal ng Liham nung siya ay nasa Hongkong.
Pebrero 16, 1888 - araw kung kailan sumulat si Rizal kay Blumentritt (para mag rant
hahahaha jk)
Para sabihin sa kaniya ang mga kapaitang nararamdaman niya sa buhay
ANG KANYANG LIHAM KAY BLUMENTRITT
“Sa wakas ay malaya na akong makapagsusulat, sa wakas ay maipapahayag ko ang
aking mga nasasaisip nang walang pangamba sa sensura ng pinuno! Pinilit nila akong
lisanin ang aking bansa. Kahit may karamdaman ay umalis ako ng bahay.
Mahal na Blumentritt, walang kang ideya sa aking maliit na kinasapitan. Kung hindi sa
tulong ng aking kaibigang si Tinyente Jose Taviel de Andrade, ano ang aking
kahihinatnan? Kung walang simpatiya ng Gobernador Heneral ang mga direktor ng
administrasyong sibil at pamahalaang sibil, maaring nasa kulungan na ako.
Lahat ng probinsiyal at arsobispo ay araw-araw na nagtutungo sa Gobernador Heneral
para ireklamo ako. Ang sindik ng mga Dominiko ay sumulat ng pagsasakdal sa alkadle
na sa gabi’y nakikita nila akong lihim na nakikipag pulong sa kalalakihan at kababaihan
sa tuktok ng isang burol. Totoong naglalakad ako sa may burol sa madaling-araw na
kasama ang ilang lalaki, babae, at bata dahil nais lamang naming madama ang lamig ng
umaga, ngunit lagi naming kasama ang tenyente ng Guardias Civeles na marunong ng
Tagalog. Sino ang makikipag sabwatan ng mga lihim na sesyon sa isang luhar na lantad
at kasama pa ang mga babae at bata? Hinayaan kong makarating sa Gobernador
Heneral ang mga akusasayon nang makita niyang kung anong klaseng mga kaaway ang
mayroon ako.
Ang aking mga kababayan ay nagbigay sa akin ng pera para lisanin ang bansa. Hiniling
nilang gawin ko ito di lamang para sa sariling interes, kundi para na rin sa kanila, dahil
marami akong kaibigan at kakilala na maaaring, makasama ko sa deportasyon sa
Balabag o Marianas Islands. Kaya kahit may sakit, biglaan akong nagpaalam sa aking
pamilya. Babalik ako sa Europa sa daang pa-Japan at Estados Unidos. Magkikita tayong
muli, marami akong nais sabihin sa iyo.”
Karagdagan:
“Ang Hongkong ay maliit ngunit napaka linis na lungsod. Maraming Portuges, Hindu,
Ingles, Tsino at Hudyong, naninirahan dito. May mga Pilipino rito na ang karamiha’y
naipatapon sa Marianas Islands noong 1872. Sila nga’y naghirap, ngunit mababait at
mahiyain din. Sila’y dating mayayamang mekaniko, industriyalista at namumuhunan.”
“Pagbisita sa Macao”
Macao: Lugar na pinuntahan ni Rizal at Basa, dalawang araw lamang sila dito.
Pebrero 18- Pumunta sa Macao si Rizal kasama si Basa,
Kiu-kiang - barkong kanilang sinakyan
Inilarawan ni Rizal ang Macao ng mga panahon na iyon,
Sinulat niya sa kanyang talaarawan
“Ang Macao ay maliit mababa at malungkot. Marami ritong junk (malaking barko na
ginagamit ng mga Tsino) sampan (maliit na bangka na ginagamit pang transportasyon)
at kakaunting barko. Mukhang itong malungkot at tila patay na lugar”
Jose Sainz de Veranda - ang espiya nito, nagulat siya ng makita niya ito sa Macao
Don Juan Francisco Lecaros - ang Pilipinong kasal sa isang Portuges na may
tahanang tinuluyan naman nila Rizal at Basa. (Mayaman ito at inilalaan ang kaniyang
oras sa pagtatanim ng iba’t ibang halaman at bulaklak na karamihan pa ay galing pa sa
Pilipinas.)
Mga binisita ni Rizal sa Macao
1. Teatro
2. Kasino
3. Katedral
4. Simbahan
5. Pagoda
6. Harding botanikal
7. Basar (ay maaaring tumukoy sa isang maliliit na pamilihan o tindahan na kung saan
nagtitinda ng iba't ibang mga kalakal tulad ng mga prutas, gulay, karne, isda, at iba pa.)
8. Groto ni Camoens (Pambansang makata ng portugal)
Pebrero 19 - gabi kung kailan nakita niya ang prusisyo ng Katoliko kung saan ang mga
deboto ay nakasuot ng asul at lila habang hawak ang kandilang walang sindi.
Pebrero 20 - umuwi na sila ni RIzal sa Hongkong
TALAARAWAN SA HONGKONG
Sa dalawang linggo ni Rizal sa Hongkong, pinag-aralan at isinulat niya ang mga
karanasan at pamamaraan ng pamumuhay ng mga Tsino kabilang na nga ang
1. Buhay
2. Wika
3. Drama
4. Kaugalian ng mga ito
1. Selebrasyon ng Bagong taon
Pebrero 11-13: Maingay at walang tigil na putukan ng mga kwitis. Nagpa putok din si
Rizal ng kwitis mula sa bintana ng kanyang otel/hotel.
2. Teatrong Tsino
- Ang teatro, manonood at musika ay maingay.
Sining Pangdrama
Mga napansin Mga kahulugan
A. Nakasakay ang lalaki sa patpat Lalaking nangangabayo
B. Aktor na nagtataas ng binti Pumapasok siya sa bahay
C. Pulang damit palatandaan ng kasal
D. Babaeng kinakasal Nahihiya, tinatakpan ng abaniko ang
mukha sa harap ng kaniyang kasintahan
E. Lalaking may hawak na pang hagupit Sasakay na siya ng kabayo
3. Salu-salong Lauriat
Mga bisita: pinaghahandaan ng iba’t ibang putahe tulad ng
A. Pinatuyong prutas
B. Gansa
C. Hipon
D. Century egg
E. Palikpik ng pating
F. Pugad ng ibon
G. Puting Bibe
H. Manok na nilagyan ng suka
I. Ulo ng isda
J. Litson
K. Tsaa
4. Ang Ordeng Dominiko o Dominican Order
Ito ang pinaka mayamang relihiyon sa Hongkong.
- maraming negosyo
- may 700 bahay paupahan
- maraming kasosyo sa dahuyang bangko
- mayroong milyun-milyong dolyares na naka deposito sa bangko
na may malaking interes
5. Sementeryo
Protestante: Pinaka maganda, malinis, maayos at naaalagaan ang mga halaman.
Katoliko: Pinaka magarbo, mamahaling musoleo at marangya ang pag ukit ng mga
sepulkro (Sepulkro - ay isang salitang Espanyol na tumutukoy sa isang lugar ng libingan
o hukay kung saan inililibing ang mga patay.)
Muslim: Payak lamang, may maliit na moske at puntod.
“Paglisan sa Hongkong”
Pebrero 22, 1888: Araw kung kailan nilisan ni Rizal ang Hongkong
Oceanic: Barko ng Estados Unidos na sinakyan ni Rizal
- hindi man niya nagustuhan ang pagkain dito sa barko, nagustuhan niya naman ang
kalinisan nito
Japan: Ang kaniyang sunod na destinasyon
Kamarote: Ito ay maliit na silid sa barko
Kasama sa Kamarote: Ay isang ingles na protestanteng misyonero na nanirahan sa
tsina ng 27 na taon at marunong ng wikang tsino, tinawag pa niya ito na “mabuting tao”
Mga nakausap ni Rizal sa Barko
1. Dalawang Portuges
2. Dalawang Tsino
3. Ilang Ingles
4. Isang Amerikanang Protestanteng misyonero

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

rizal Kabanata 1
rizal Kabanata 1rizal Kabanata 1
rizal Kabanata 1
 
Kabanata 11
Kabanata 11Kabanata 11
Kabanata 11
 
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptxanghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Rizal
RizalRizal
Rizal
 
Report rizal
Report rizalReport rizal
Report rizal
 
KABANATA 3,4,5,6.pptx
KABANATA 3,4,5,6.pptxKABANATA 3,4,5,6.pptx
KABANATA 3,4,5,6.pptx
 
Aralin 27 AP 10
Aralin 27 AP 10Aralin 27 AP 10
Aralin 27 AP 10
 
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docxpagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
 
Ppt aralin-2-modelo-ng-paikot-na-daloy
Ppt aralin-2-modelo-ng-paikot-na-daloyPpt aralin-2-modelo-ng-paikot-na-daloy
Ppt aralin-2-modelo-ng-paikot-na-daloy
 
Leonor rivera and rizal
Leonor rivera and rizalLeonor rivera and rizal
Leonor rivera and rizal
 
Talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal.pptx
Talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal.pptxTalambuhay ni Dr. Jose P. Rizal.pptx
Talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal.pptx
 
Si rizal sa hong kong at japan
Si rizal sa hong kong at japanSi rizal sa hong kong at japan
Si rizal sa hong kong at japan
 
Ang konsepto ng katarungan
Ang konsepto ng katarunganAng konsepto ng katarungan
Ang konsepto ng katarungan
 
Kabanata 9
Kabanata 9Kabanata 9
Kabanata 9
 
Tauhan sa noli me tangere
Tauhan sa noli me tangereTauhan sa noli me tangere
Tauhan sa noli me tangere
 
Rizal as a scientist
Rizal as a scientistRizal as a scientist
Rizal as a scientist
 
Chapter11 110730051351-phpapp01
Chapter11 110730051351-phpapp01Chapter11 110730051351-phpapp01
Chapter11 110730051351-phpapp01
 
TALAMBUHAY NI JOSE RIZAL
TALAMBUHAY NI JOSE RIZALTALAMBUHAY NI JOSE RIZAL
TALAMBUHAY NI JOSE RIZAL
 
sanaysay.pptx
sanaysay.pptxsanaysay.pptx
sanaysay.pptx
 

Similar to Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal

Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdfIkalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdfMarionLacreMacalalad
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)
Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)
Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)Mikah Evangelista
 
Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...
Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...
Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...Rose Encinas
 
Panulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptx
Panulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptxPanulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptx
Panulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptxJulienMaeGono
 
Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)
Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)
Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)Abbie Elaine Kuhonta
 
El Filibusterismo.pptx
El Filibusterismo.pptxEl Filibusterismo.pptx
El Filibusterismo.pptxananesequiel
 
Noli me tangere
Noli me tangereNoli me tangere
Noli me tangerexta eiram
 
Jose Rizal's Biography
Jose Rizal's BiographyJose Rizal's Biography
Jose Rizal's BiographyMa'am Miranda
 
Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)
Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)
Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)Arianne Falsario
 

Similar to Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal (20)

Rizal
RizalRizal
Rizal
 
Rizal
RizalRizal
Rizal
 
ikalawang paglalakbay ni rizal
ikalawang paglalakbay ni rizalikalawang paglalakbay ni rizal
ikalawang paglalakbay ni rizal
 
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdfIkalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)
Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)
Ang Muling Pangingibang Bayan Ni Rizal (Sa Hong Kong at Macao)
 
Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...
Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...
Kabanata 13-PAGBISITA NI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS (1888) hanggang kabanata 14-...
 
Jose rizal
Jose rizalJose rizal
Jose rizal
 
Flordeliza
FlordelizaFlordeliza
Flordeliza
 
Flordeliza
FlordelizaFlordeliza
Flordeliza
 
Filipino presentation
Filipino presentationFilipino presentation
Filipino presentation
 
Panulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptx
Panulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptxPanulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptx
Panulaang Filipino (LIT-6) Reviewer.pptx
 
Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)
Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)
Sucesos de las Islas Filipinas (Introduction)
 
El Filibusterismo.pptx
El Filibusterismo.pptxEl Filibusterismo.pptx
El Filibusterismo.pptx
 
mga tala ukol sa buhay ni Rizal
mga tala ukol sa buhay ni Rizalmga tala ukol sa buhay ni Rizal
mga tala ukol sa buhay ni Rizal
 
MIXED.pptx
MIXED.pptxMIXED.pptx
MIXED.pptx
 
Rizal chapter1
Rizal chapter1Rizal chapter1
Rizal chapter1
 
Noli me tangere
Noli me tangereNoli me tangere
Noli me tangere
 
Jose Rizal's Biography
Jose Rizal's BiographyJose Rizal's Biography
Jose Rizal's Biography
 
Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)
Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)
Rizal's Life, Works, and Writings (PRELIM)
 

Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal

  • 1. KABANATA 11 (Hunyo 1882 - Pebrero 1888) TALAKAYAN NINA EUSTAQUIO, CUTEEMAE N. CHICANO, ARISTON SUBJECT/COURSE: LIFE& WORKS OF JOSE RIZAL Mga nilalaman: I. Buod ng kwento II. Kabuuan 1. Mga araw ng kaganapan ni Rizal sa Hongkong 2. Mga karakter na nabanggit sa Kabanata 11 3. Mga nasakyan/sinakyan ni Rizal sa kanyang byaheng pa Hongkong 4. Kaniyang mga pinuntahan 5. Pag bisita ni Rizal sa Macau 6. Mga tinuluyan ni Rizal 7. Mga pinag-aralan at sinulat ni Rizal sa Hongkong 8. Liham ni Jose Rizal kay Blumentritt
  • 2. I. BUOD NG KWENTO MGA ARAW NG KAGANAPAN NI RIZAL SA HONGKONG Pebrero 3, 1888 - Umalis si Rizal sa bansa sa kadahilanang tinutugis siya ng mga makapangyarihang kaaway. Pebrero 8, 1888 - araw kung kailan siya nakarating sa Hongkong Pebrero 11-13 - Maingay at walang tigil na putukan ng mga kwitis. Nagpa putok din si Rizal ng kwitis mula sa bintana ng kanyang otel/hotel. Pebrero 16, 1888 - araw kung kailan sumulat si Rizal kay Blumentritt Pebrero 18, 1888 - Pumunta sa Macau si Rizal kasama si Basa Pebrero 19, 1888 - gabi kung kailan nakita niya ang prusisyon ng Katoliko sa Macau kung saan ang mga deboto ay nakasuot ng asul at lila habang hawak ang kandilang walang sindi. Pebrero 20, 1888 - umuwi na sila ni Rizal sa Hongkong Pebrero 22, 1888 - Araw kung kailan nilisan ni Rizal ang Hongkong MGA KARAKTER SA KABANATA 11: Jose Rizal Mga sumalubong kay Rizal sa Hongkong 1. Jose Maria Basa - ang sumama kay Rizal sa Macau/Macao 2. Balbino Mauricio 3. Manuel Yriarte Jose Sainz de Varanda - ang hinihinalang nag ispiya kay Rizal sa Hongkong, siya rin ay ang sekretarya ni Gobernador Emilio Terrero Don Juan Francisco Lecaros - ang Pilipinong kasal sa isang Portuges na may tahanang tinuluyan naman nila ni Rizal at Basa. Ferdinand Johann Franz Blumentritt - ang guro ni Rizal na mula sa Australia, siya ang sinulatan ni Rizal ng liham nung siya ay nasa Hongkong. Kasama sa Kamarote: Ay isang ingles na protestanteng misyonero na nanirahan sa tsina ng 27 na taon at marunong ng wikang tsino, tinawag pa niya ito na “mabuting tao”. Mga nakausap ni Rizal sa Barko ng Oceanic 1. Dalawang Portuges 2. Dalawang Tsino 3. Ilang Ingles 4. Isang Amerikanang Protestanteng misyonero MGA SINAKYAN NI RIZAL SA KABANATA 11: Zafiro - barkong kaniyang sinakyan papuntang Hongkong Kiu-kiang - barkong kanilang sinakyan papuntang Macau Oceanic: Barko ng Estados Unidos na sinakyan ni Rizal paalis ng Hongkong (hindi man niya nagustuhan ang pagkain dito sa barko, nagustuhan niya naman ang kalinisan nito) KANIYANG MGA PINUNTAHAN Hongkong - unang destinasyon upang makatakas sa mga tumutugis sa kanya sa Pilipinas Macau - ang lugar na pinuntahan niya kasama si Basa Japan - ang kaniyang sunod na destinasyon galing Hongkong
  • 3. MGA BINISITA NI RIZAL SA MACAU 1. Teatro 2. Kasino 3. Katedral 4. Simbahan 5. Pagoda 6. Harding botanikal 7. Basar 8.Groto ni Camoens MGA TINULUYAN NI RIZAL SA KABANATA 11: Otel Victoria - Ang pinagtuluyan ni Rizal sa Hongkong Tirahan ni Don Juan Francisco Lecaros - Ang pinagtuluyan ni Rizal ng dalawang araw sa Macau kasama si Basa Kamarote: Ito ay maliit na silid sa barkong Oceanic MGA PINAG ARALAN AT SINULAT NI RIZAL SA HONGKONG 1. Buhay 2. Wika 3. Drama 4. Kaugalian ng mga ito Selebrasyon ng Bagong taon Teatrong Tsino Salu-salong Lauriat Sementeryo
  • 4. I. KABUUAN NG KWENTO Mga Karakter: Jose Rizal Jose Maria Basa Balbino Mauricio Manuel Yriarte Jose Sainz de Varanda Don Juan Francisco Lecaros Ferdinand Johann Franz Blumentritt Hunyo 1882 - sa edad na 21 ay malalim na ang kaniyang pagnanais na baguhin ang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang pag susulat, sa kagustuhan din niyang maiahon sa paghihirap ang ating mga kababayan mula sa pagkaka alipin Edad na 27 - Sa pagkakataong ito isa na siyang manggagamot at kilalang manunulat Dahil galit na galit ang mga prayle sa ating Bayaning si Rizal, pinag utos ni Gobernador Heneral Terrero na umalis na lamang siya sa bansang Pilipinas para sa kaniyang ikabubuti. Pebrero 1888 - Umalis si Rizal sa bansa sa kadahilanang tinutugis siya ng mga makapangyarihang kaaway, ang nais niyang pagbabago ay hindi niya makamit kamit dahil sa mga pangyayaring ito. Ang Biyahe sa HongKong Pebrero 3, 1888 - Lulan ng Zafiro, umalis si Rizal sa Calamba makalipas ang anim buwan niya roon, kahit na masama ang pakiramdam ng Bayani nating si Rizal nagtungo pa rin siya sa HongKong, Mga dahilan kung bakit hindi siya naka baba sa Amoy na ngayon ay tinatawag ng Xiamen: 1. Hindi maganda ang pakiramdam 2. Malakas ang ulan 3. Marumi raw ang lungsod na yon sa araw na yon Pebrero 8, 1888 - araw kung kailan siya nakarating sa Hongkong Otel Victoria - Pinagtuluyan ni Rizal sa Hongkong Jose Maria Basa, Balbino Mauricio at Manuel Yriarte - mga sumalubong kay Rizal sa Hongkong Jose Sainz de Varanda - ang naniktik (spy) kay Rizal noong siya ay nasa Hongkong, pinaniniwalaang binayaran daw ito ng Espanyol para subaybayan si Rizal Siya ay ang sekretarya ni Gobernador Emilio Terrero Ferdinand Johann Franz Blumentritt - ang guro ni Rizal na mula sa Australia, siya ang sinulatan ni Rizal ng Liham nung siya ay nasa Hongkong. Pebrero 16, 1888 - araw kung kailan sumulat si Rizal kay Blumentritt (para mag rant hahahaha jk) Para sabihin sa kaniya ang mga kapaitang nararamdaman niya sa buhay
  • 5. ANG KANYANG LIHAM KAY BLUMENTRITT “Sa wakas ay malaya na akong makapagsusulat, sa wakas ay maipapahayag ko ang aking mga nasasaisip nang walang pangamba sa sensura ng pinuno! Pinilit nila akong lisanin ang aking bansa. Kahit may karamdaman ay umalis ako ng bahay. Mahal na Blumentritt, walang kang ideya sa aking maliit na kinasapitan. Kung hindi sa tulong ng aking kaibigang si Tinyente Jose Taviel de Andrade, ano ang aking kahihinatnan? Kung walang simpatiya ng Gobernador Heneral ang mga direktor ng administrasyong sibil at pamahalaang sibil, maaring nasa kulungan na ako. Lahat ng probinsiyal at arsobispo ay araw-araw na nagtutungo sa Gobernador Heneral para ireklamo ako. Ang sindik ng mga Dominiko ay sumulat ng pagsasakdal sa alkadle na sa gabi’y nakikita nila akong lihim na nakikipag pulong sa kalalakihan at kababaihan sa tuktok ng isang burol. Totoong naglalakad ako sa may burol sa madaling-araw na kasama ang ilang lalaki, babae, at bata dahil nais lamang naming madama ang lamig ng umaga, ngunit lagi naming kasama ang tenyente ng Guardias Civeles na marunong ng Tagalog. Sino ang makikipag sabwatan ng mga lihim na sesyon sa isang luhar na lantad at kasama pa ang mga babae at bata? Hinayaan kong makarating sa Gobernador Heneral ang mga akusasayon nang makita niyang kung anong klaseng mga kaaway ang mayroon ako. Ang aking mga kababayan ay nagbigay sa akin ng pera para lisanin ang bansa. Hiniling nilang gawin ko ito di lamang para sa sariling interes, kundi para na rin sa kanila, dahil marami akong kaibigan at kakilala na maaaring, makasama ko sa deportasyon sa Balabag o Marianas Islands. Kaya kahit may sakit, biglaan akong nagpaalam sa aking pamilya. Babalik ako sa Europa sa daang pa-Japan at Estados Unidos. Magkikita tayong muli, marami akong nais sabihin sa iyo.” Karagdagan: “Ang Hongkong ay maliit ngunit napaka linis na lungsod. Maraming Portuges, Hindu, Ingles, Tsino at Hudyong, naninirahan dito. May mga Pilipino rito na ang karamiha’y naipatapon sa Marianas Islands noong 1872. Sila nga’y naghirap, ngunit mababait at mahiyain din. Sila’y dating mayayamang mekaniko, industriyalista at namumuhunan.” “Pagbisita sa Macao” Macao: Lugar na pinuntahan ni Rizal at Basa, dalawang araw lamang sila dito. Pebrero 18- Pumunta sa Macao si Rizal kasama si Basa, Kiu-kiang - barkong kanilang sinakyan Inilarawan ni Rizal ang Macao ng mga panahon na iyon, Sinulat niya sa kanyang talaarawan “Ang Macao ay maliit mababa at malungkot. Marami ritong junk (malaking barko na ginagamit ng mga Tsino) sampan (maliit na bangka na ginagamit pang transportasyon) at kakaunting barko. Mukhang itong malungkot at tila patay na lugar” Jose Sainz de Veranda - ang espiya nito, nagulat siya ng makita niya ito sa Macao Don Juan Francisco Lecaros - ang Pilipinong kasal sa isang Portuges na may tahanang tinuluyan naman nila Rizal at Basa. (Mayaman ito at inilalaan ang kaniyang oras sa pagtatanim ng iba’t ibang halaman at bulaklak na karamihan pa ay galing pa sa Pilipinas.)
  • 6. Mga binisita ni Rizal sa Macao 1. Teatro 2. Kasino 3. Katedral 4. Simbahan 5. Pagoda 6. Harding botanikal 7. Basar (ay maaaring tumukoy sa isang maliliit na pamilihan o tindahan na kung saan nagtitinda ng iba't ibang mga kalakal tulad ng mga prutas, gulay, karne, isda, at iba pa.) 8. Groto ni Camoens (Pambansang makata ng portugal) Pebrero 19 - gabi kung kailan nakita niya ang prusisyo ng Katoliko kung saan ang mga deboto ay nakasuot ng asul at lila habang hawak ang kandilang walang sindi. Pebrero 20 - umuwi na sila ni RIzal sa Hongkong TALAARAWAN SA HONGKONG Sa dalawang linggo ni Rizal sa Hongkong, pinag-aralan at isinulat niya ang mga karanasan at pamamaraan ng pamumuhay ng mga Tsino kabilang na nga ang 1. Buhay 2. Wika 3. Drama 4. Kaugalian ng mga ito 1. Selebrasyon ng Bagong taon Pebrero 11-13: Maingay at walang tigil na putukan ng mga kwitis. Nagpa putok din si Rizal ng kwitis mula sa bintana ng kanyang otel/hotel. 2. Teatrong Tsino - Ang teatro, manonood at musika ay maingay. Sining Pangdrama Mga napansin Mga kahulugan A. Nakasakay ang lalaki sa patpat Lalaking nangangabayo B. Aktor na nagtataas ng binti Pumapasok siya sa bahay C. Pulang damit palatandaan ng kasal D. Babaeng kinakasal Nahihiya, tinatakpan ng abaniko ang mukha sa harap ng kaniyang kasintahan E. Lalaking may hawak na pang hagupit Sasakay na siya ng kabayo 3. Salu-salong Lauriat Mga bisita: pinaghahandaan ng iba’t ibang putahe tulad ng A. Pinatuyong prutas B. Gansa C. Hipon D. Century egg E. Palikpik ng pating F. Pugad ng ibon G. Puting Bibe H. Manok na nilagyan ng suka
  • 7. I. Ulo ng isda J. Litson K. Tsaa 4. Ang Ordeng Dominiko o Dominican Order Ito ang pinaka mayamang relihiyon sa Hongkong. - maraming negosyo - may 700 bahay paupahan - maraming kasosyo sa dahuyang bangko - mayroong milyun-milyong dolyares na naka deposito sa bangko na may malaking interes 5. Sementeryo Protestante: Pinaka maganda, malinis, maayos at naaalagaan ang mga halaman. Katoliko: Pinaka magarbo, mamahaling musoleo at marangya ang pag ukit ng mga sepulkro (Sepulkro - ay isang salitang Espanyol na tumutukoy sa isang lugar ng libingan o hukay kung saan inililibing ang mga patay.) Muslim: Payak lamang, may maliit na moske at puntod. “Paglisan sa Hongkong” Pebrero 22, 1888: Araw kung kailan nilisan ni Rizal ang Hongkong Oceanic: Barko ng Estados Unidos na sinakyan ni Rizal - hindi man niya nagustuhan ang pagkain dito sa barko, nagustuhan niya naman ang kalinisan nito Japan: Ang kaniyang sunod na destinasyon Kamarote: Ito ay maliit na silid sa barko Kasama sa Kamarote: Ay isang ingles na protestanteng misyonero na nanirahan sa tsina ng 27 na taon at marunong ng wikang tsino, tinawag pa niya ito na “mabuting tao” Mga nakausap ni Rizal sa Barko 1. Dalawang Portuges 2. Dalawang Tsino 3. Ilang Ingles 4. Isang Amerikanang Protestanteng misyonero