SlideShare a Scribd company logo
J
JU
UM
MB
BO
O 5
50
0 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
O
O
V
VE
ET
TE
ER
RA
AN
NO
OS
S 3
34
4 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CU
UI
ID
DA
AD
D A
AL
LE
EM
MA
AN
N.
. 4
4 3
3 1
1 2
23
33
3 1
15
59
9 7
74
4 0
0 0
0 1
10
0
2
2.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 3
3 2
2 1
1 1
12
23
3 1
12
23
3 0
0 0
0 0
0 7
7
3
3.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 3
3 2
2 1
1 8
88
8 9
91
1 -
-3
3 0
0 0
0 7
7
4
4.
.-
- T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
. 2
2 2
2 0
0 7
77
7 5
55
5 2
22
2 0
0 0
0 6
6
5
5.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 3
3 1
1 2
2 8
88
8 7
70
0 1
18
8 0
0 0
0 5
5
6
6.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 1
1 1
1 0
0 5
58
8 3
37
7 2
21
1 0
0 0
0 3
3
7
7.
.-
- C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S.
. 3
3 0
0 3
3 8
82
2 1
13
30
0 -
-4
48
8 1
1 0
0 2
2
8
8.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 3
3 0
0 3
3 7
72
2 1
12
24
4 -
-5
52
2 1
1 0
0 2
2
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
.
2
2D
DA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CA
AF
FÉ
É N
NU
UB
BE
ES
S.
. 4
4 4
4 0
0 1
17
74
4 1
13
39
9 3
35
5 0
0 0
0 1
12
2
2
2.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 4
4 3
3 1
1 2
20
08
8 1
15
50
0 5
58
8 0
0 0
0 1
10
0
3
3.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S 4
4 3
3 1
1 1
10
09
9 5
59
9 5
50
0 0
0 0
0 1
10
0
4
4.
.-
- R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. 4
4 2
2 2
2 1
14
48
8 1
16
64
4 1
16
6 0
0 0
0 8
8
5
5.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 4
4 1
1 3
3 9
92
2 9
92
2 0
0 1
1 0
0 5
5
6
6.
.-
- L
LO
OM
MA
A B
BO
ON
NI
IT
TA
A.
. 1
1 0
0 1
1 3
39
9 4
40
0 -
-1
1 0
0 0
0 1
1
1
1.
.-
- T
TA
AD
DE
EO
O P
PA
AL
LA
AF
FO
OX
X.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 7
76
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HU
UG
GO
O S
SI
IL
LV
VA
A.
. R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
..
. 7
75
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- A
AR
RT
TU
UR
RO
O M
MO
OT
TA
A.
. C
CA
AF
FÉ
É N
NU
UB
BE
ES
S.
. 6
61
1 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- O
OS
SC
CA
AR
R S
SE
EG
GO
OV
VI
IA
A.
. C
CU
UI
ID
DA
AD
D A
AL
LE
EM
MA
AN
N.
. 8
89
9 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- Y
YA
AV
VE
E L
LU
UN
NA
A.
. C
CU
UI
ID
DA
AD
D A
AL
LE
EM
MA
AN
N.
. 6
67
7 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- M
MA
AN
NU
UE
EL
L M
MI
IL
LE
EV
VO
O.
. S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 3
38
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. 3
3 3
3 0
0 1
13
31
1 1
10
04
4 2
27
7 0
0 0
0 9
9
2
2.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 2
2 2
2 0
0 1
10
00
0 8
85
5 1
15
5 0
0 0
0 6
6
3
3.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 3
3 1
1 2
2 1
14
41
1 1
13
32
2 9
9 0
0 0
0 5
5
4
4.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 3
3 1
1 2
2 1
12
23
3 1
12
21
1 2
2 0
0 0
0 5
5
5
5.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 3
3 0
0 3
3 8
84
4 1
13
37
7 -
-5
53
3 0
0 0
0 3
3
1
1.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O.
. M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. 4
42
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- R
RO
OG
GE
EL
LI
IO
O F
FL
LO
OR
RE
ES
S.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 4
42
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- J
JO
ON
NA
AT
TH
HA
AN
N P
PI
IT
TA
AL
LU
UA
A.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 3
32
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 4
4 4
4 0
0 1
15
53
3 6
64
4 8
89
9 0
0 0
0 1
12
2
2
2.
.-
- P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. 3
3 3
3 0
0 1
10
03
3 1
19
9 8
84
4 0
0 0
0 9
9
3
3.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 4
4 2
2 2
2 7
73
3 7
79
9 -
-6
6 0
0 0
0 8
8
4
4.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 3
3 1
1 2
2 8
87
7 7
75
5 1
12
2 0
0 0
0 5
5
5
5.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 2
2 0
0 2
2 1
19
9 9
98
8 -
-7
78
8 0
0 0
0 2
2
6
6.
.-
- R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
7
7.
.-
- R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S “
“ B
B “
“.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
8
8.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
1
1.
.-
- A
AR
RE
EL
LY
Y S
SA
AL
LV
VA
AD
DO
OR
R.
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. 4
43
3 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- M
ME
EL
LI
IZ
ZA
A J
JU
US
ST
TO
O.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 3
38
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- X
XI
IM
ME
EN
NA
A H
HE
ER
RN
NA
AN
ND
DE
EZ
Z.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 3
35
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. 4
4 3
3 1
1 1
15
57
7 1
12
22
2 3
35
5 0
0 0
0 1
10
0
2
2.
.-
- C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 4
4 3
3 1
1 1
15
51
1 1
13
36
6 1
15
5 0
0 0
0 1
10
0
3
3.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 3
3 3
3 0
0 1
12
27
7 5
57
7 7
70
0 0
0 0
0 9
9
4
4.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 4
4 1
1 3
3 1
13
32
2 1
13
31
1 1
1 0
0 0
0 6
6
5
5.
.-
- O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. 4
4 1
1 3
3 7
77
7 9
94
4 -
-1
17
7 0
0 0
0 6
6
6
6.
.-
- P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S A
AG
GU
UI
IL
LA
AS
S.
..
. 4
4 1
1 3
3 1
10
09
9 1
17
70
0 -
-6
61
1 0
0 0
0 6
6
7
7.
.-
- P
PA
AL
LO
O G
GA
AC
CH
HO
O.
. 3
3 1
1 2
2 1
10
03
3 8
88
8 1
15
5 1
1 0
0 4
4
8
8.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S G
GO
OL
LD
D.
. 2
2 1
1 1
1 5
51
1 7
79
9 -
-2
28
8 0
0 0
0 4
4
1
1.
. A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O F
FE
ER
RN
NA
AN
ND
DE
EZ
Z.
. C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 5
52
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- G
GE
ER
RA
AR
RD
DO
O I
IS
SI
ID
DR
RO
O.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. 5
50
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- M
MA
AN
NU
UE
EL
L M
M O
OJ
JI
IC
CA
A G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. 4
42
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 2
20
00
05
5 -
- 0
06
6 -
- 0
07
7 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 2
2 2
2 0
0 1
11
16
6 6
62
2 5
54
4 0
0 0
0 6
6
2
2.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 2
2 1
1 1
1 3
33
3 3
31
1 2
2 0
0 0
0 4
4
3
3.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 2
2 1
1 1
1 4
49
9 7
74
4 -
-2
25
5 0
0 0
0 4
4
4
4.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
1 1
1 0
0 2
20
0 0
0 2
20
0 0
0 0
0 3
3
5
5.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 2
2 1
1 1
1 4
49
9 4
43
3 6
6 1
1 0
0 3
3
6
6.
.-
- L
LE
EO
ON
NE
ES
S V
VA
AL
LL
LE
EN
N.
. 2
2 0
0 2
2 6
66
6 9
98
8 -
-3
32
2 0
0 0
0 2
2
7
7.
.-
- C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S.
. 1
1 0
0 1
1 1
11
1 1
16
6 -
-5
5 0
0 0
0 1
1
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
. (
( 2
20
00
05
5 –
– 0
06
6 -
- 0
07
7 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 2
20
00
08
8 -
- 0
09
9 -
- 1
10
0 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S 2
20
00
08
8.
. 3
3 3
3 0
0 1
10
01
1 3
38
8 6
63
3 0
0 0
0 9
9
2
2.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 3
3 2
2 1
1 1
10
00
0 7
72
2 2
28
8 0
0 0
0 7
7
3
3.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S.
. 2
2 2
2 0
0 8
85
5 4
45
5 4
40
0 0
0 0
0 6
6
4
4.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 3
3 1
1 2
2 8
85
5 9
91
1 -
-6
6 0
0 0
0 5
5
5
5.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 2
2 0
0 2
2 3
38
8 6
63
3 -
-2
25
5 0
0 0
0 2
2
6
6.
. C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S 2
20
00
09
9.
. 2
2 0
0 2
2 2
28
8 8
80
0 -
-5
52
2 0
0 0
0 2
2
7
7.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
”.
. 1
1 0
0 1
1 1
14
4 4
42
2 -
-2
28
8 0
0 0
0 1
1
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
. (
( 2
20
00
08
8 -
- 0
09
9 -
- 1
10
0 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- D
DR
RA
AG
GO
ON
NE
ES
S.
. 2
2 2
2 0
0 4
43
3 1
12
2 3
31
1 0
0 0
0 6
6
2
2.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 2
2 2
2 0
0 4
46
6 2
29
9 2
27
7 0
0 0
0 6
6
3
3.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 3
3 1
1 2
2 6
65
5 3
33
3 3
32
2 0
0 0
0 5
5
4
4.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 3
3 0
0 3
3 3
34
4 7
74
4 -
-4
40
0 0
0 0
0 3
3
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 2
20
01
11
1 -
- 1
12
2 –
– 1
13
3 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
-
4
4.
.-
-
1
1.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 5
56
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- L
LI
IB
BR
RA
AD
DO
O P
PE
EL
LA
AE
EZ
Z.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 3
34
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- A
AN
NT
TO
ON
NI
IO
O N
NE
EF
FT
TA
AL
LY
Y L
LE
EO
ON
NE
ES
S V
VA
AL
LL
LE
EN
N.
. 3
30
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
1
1.
.-
- M
MA
AN
NU
UE
EL
L A
AN
ND
DR
RA
AD
DE
E .
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S.
. 4
40
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- I
IS
SR
RA
AE
EL
L R
RO
OD
DR
RI
IG
GU
UE
EZ
Z.
. C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S 2
20
00
08
8.
. 3
38
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- E
EL
LI
IA
AS
S M
MA
AR
RQ
QU
UE
EZ
Z.
. C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S 2
20
00
08
8.
. 2
28
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- S
SO
OF
FI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. C
CL
LU
UB
B D
DR
RA
AG
GO
ON
NE
ES
S.
. 2
24
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- X
XI
IM
ME
EN
NA
A Z
ZU
UC
CO
OL
LO
OT
TT
TE
E.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 2
24
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- Q
QU
UE
EZ
ZA
AL
LY
Y S
SA
AN
NC
CH
HE
EZ
Z.
. S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 2
23
3 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
SABADO 25 DE FEBRERO CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ .
DOMINGO 26 DE FEBRERO CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
L
LU
UN
NE
ES
S 2
27
7 D
DE
E F
FE
EB
BR
RE
ER
RO
O C
CA
AN
NC
CH
HA
A G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44.
PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA
INSCRIBIRTE.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
2
2 P
PM
M.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
”.
. V
VS
S.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. (
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
).
. 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S.
. V
VS
S.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. (
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
).
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. V
VS
S.
. D
DR
RA
AG
GO
ON
NE
ES
S.
. (
(S
SE
EC
C-
-F
FE
EM
M)
).
. 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. V
VS
S.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. (
(J
JU
UV
V-
-V
VA
AR
R)
).
. 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. P
PA
AL
LO
O G
GA
AC
CH
HO
O.
. V
VS
S.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. S
S.
.S
S.
.A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
.V
VS
S.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S G
GO
OL
LD
D.
.V
VS
S.
. C
C.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
8
8 A
AM
M.
. 8
8 A
AM
M.
.
9
9 A
AM
M.
. 9
9 A
AM
M.
.
1
10
0 A
AM
M.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. V
VS
S.
. C
C.
. T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. (
(J
JU
UV
V-
-V
VA
AR
R)
).
.1
10
0 A
AM
M.
.
1
11
1 A
AM
M.
. L
LE
EO
ON
NE
ES
S V
VA
AL
LL
LE
EN
N.
. V
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
(J
JU
UV
V-
-V
VA
AR
R)
).
.1
11
1 A
AM
M.
.
1
12
2 P
PM
M.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. V
VS
S.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. (
(F
FE
EM
M)
).
.1
12
2 P
PM
M.
.
1
1 P
PM
M.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S “
“ B
B ”
”.
. V
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 1
1 P
PM
M.
.
2
2 P
PM
M.
. L
LO
OM
MA
A B
BT
TA
A.
. V
VS
S.
. R
R.
. D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. (
(J
JU
UM
M)
).
. 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. R
RE
EC
CE
ES
SO
O.
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. R
RE
EC
CE
ES
SO
O.
. 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. X
XX
XX
XV
VI
II
II
I I
IN
NA
AU
UG
GU
UR
RA
AC
CI
IO
ON
N L
LI
IG
GA
A M
MU
UR
RO
O.
. 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. X
XX
XX
XV
VI
II
II
I I
IN
NA
AU
UG
GU
UR
RA
AC
CI
IO
ON
N L
LI
IG
GA
A M
MU
UR
RO
O.
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. V
VS
S.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A (
(F
FE
EM
M)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B.
. T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. V
VS
S.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
7
7 P
PM
M.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. V
VS
S.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S “
“ B
B “
“.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. V
VS
S.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M
9
9 P
PM
M.
. S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
.V
VS
S.
. T
TA
AM
MI
IX
X.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 9
9 P
PM
M.
..
.
1
10
0 P
PM
M.
. 1
10
0 P
PM
M.
.

More Related Content

What's hot

JORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docxJORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docx
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfJORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 11 LIGA MURO.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO.pdfJORNADA 11 LIGA MURO.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfJORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxJORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdf
JORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdfJORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdf
JORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfJORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfJORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 6 LIGA MURO.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO.pdfJORNADA 6 LIGA MURO.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 

What's hot (20)

JORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docxJORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docx
 
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfJORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 11 LIGA MURO.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO.pdfJORNADA 11 LIGA MURO.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfJORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxJORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
 
JORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdf
JORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdfJORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdf
JORNADA PENDIENTE LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfJORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
 
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf
 
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfJORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf
 
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 17 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 6 LIGA MURO.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO.pdfJORNADA 6 LIGA MURO.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO.pdf
 

Similar to JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf

JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdfJORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
Jornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuencaJornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuenca
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 5 LIGA MURO.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO.pdfJORNADA 5 LIGA MURO.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 12 LIGA MURO.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO.pdfJORNADA 12 LIGA MURO.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdfJORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 16 LIGA MURO.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO.pdfJORNADA 16 LIGA MURO.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 13 LIGA MURO.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO.pdfJORNADA 13 LIGA MURO.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
21 de septiembre
21 de septiembre21 de septiembre
21 de septiembre
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 3 LIGA MURO.pdf
JORNADA 3 LIGA MURO.pdfJORNADA 3 LIGA MURO.pdf
JORNADA 3 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfJORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 

Similar to JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf (16)

JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdfJORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
 
Jornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuencaJornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuenca
 
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
 
JORNADA 5 LIGA MURO.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO.pdfJORNADA 5 LIGA MURO.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 12 LIGA MURO.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO.pdfJORNADA 12 LIGA MURO.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdfJORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 16 LIGA MURO.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO.pdfJORNADA 16 LIGA MURO.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 13 LIGA MURO.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO.pdfJORNADA 13 LIGA MURO.pdf
JORNADA 13 LIGA MURO.pdf
 
21 de septiembre
21 de septiembre21 de septiembre
21 de septiembre
 
JORNADA 3 LIGA MURO.pdf
JORNADA 3 LIGA MURO.pdfJORNADA 3 LIGA MURO.pdf
JORNADA 3 LIGA MURO.pdf
 
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfJORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf
 
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2023.pdf
 

Recently uploaded

USD Cert degree offer diploma
USD Cert degree offer diploma USD Cert degree offer diploma
USD Cert degree offer diploma
hwyve
 
Girls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
margaretblush
 
Paris 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdf
Paris 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdfParis 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdf
Paris 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdf
Eticketing.co
 
Daniel Hanson's Updated Resume For Posted Jobs
Daniel Hanson's Updated Resume For Posted JobsDaniel Hanson's Updated Resume For Posted Jobs
Daniel Hanson's Updated Resume For Posted Jobs
DanHanson32
 
Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...
Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...
Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...
norina2645
 
Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...
Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...
Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...
Eticketing.co
 
Kamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdf
Kamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdfKamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdf
Kamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdf
Eticketing.co
 
Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...
Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...
Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...
Eticketing.co
 
Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...
Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...
Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...
aparnaseth12
 
A Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptx
A Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptxA Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptx
A Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptx
ashishkumarrana9
 
Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...
Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...
Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...
Eticketing.co
 
Agility training from the top downn.pptx
Agility training from the top downn.pptxAgility training from the top downn.pptx
Agility training from the top downn.pptx
jango D
 
Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...
Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...
Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...
Eticketing.co
 
Chennai Girls call 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Chennai Girls call  👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room DeliveryChennai Girls call  👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Chennai Girls call 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
sunilverma7884
 
Paris 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdf
Paris 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdfParis 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdf
Paris 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdf
Eticketing.co
 
FINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdf
FINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdfFINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdf
FINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
UEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdf
UEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdfUEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdf
UEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdf
ah9631533
 
Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...
Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...
Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...
dizzycaye
 
SEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdf
Arturo Pacheco Alvarez
 
Paris Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdf
Paris Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdfParis Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdf
Paris Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdf
Eticketing.co
 

Recently uploaded (20)

USD Cert degree offer diploma
USD Cert degree offer diploma USD Cert degree offer diploma
USD Cert degree offer diploma
 
Girls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Jb Nagar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
 
Paris 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdf
Paris 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdfParis 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdf
Paris 2024 Chelsea stars called up for the Paris Olympic Games.pdf
 
Daniel Hanson's Updated Resume For Posted Jobs
Daniel Hanson's Updated Resume For Posted JobsDaniel Hanson's Updated Resume For Posted Jobs
Daniel Hanson's Updated Resume For Posted Jobs
 
Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...
Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...
Exclusive Girls Call Mumbai 🛵🚡9910780858 💃 Choose Best And Top Girl Service A...
 
Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...
Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...
Paris 2024 Brazil's Men's Football Team Misses Out, Reflecting on Past and Fu...
 
Kamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdf
Kamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdfKamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdf
Kamala Harris Boosts USA Basketball Team’s Olympic 2024 Gold Quest.pdf
 
Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...
Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...
Paris 2024 USA’s Men’s Basketball Dominates Canada in Exhibition Match, Kawhi...
 
Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...
Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...
Guwahati Girls Call Guwahati 0X0000000X Unlimited Short Providing Girls Servi...
 
A Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptx
A Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptxA Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptx
A Timeline of Newcastle United vs Liverpool F (1).pptx
 
Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...
Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...
Olympic 2024 Team USA's Star-Studded Basketball Roster Prepares for Paris Glo...
 
Agility training from the top downn.pptx
Agility training from the top downn.pptxAgility training from the top downn.pptx
Agility training from the top downn.pptx
 
Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...
Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...
Paris Olympic A Historic Olympic Opening Celebration of Tradition and Innovat...
 
Chennai Girls call 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Chennai Girls call  👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room DeliveryChennai Girls call  👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Chennai Girls call 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
 
Paris 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdf
Paris 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdfParis 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdf
Paris 2024 Nigeria women’s football team roasting up for Olympic Paris.pdf
 
FINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdf
FINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdfFINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdf
FINALES LIGA MURO 2024BALONCESTO1234.pdf
 
UEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdf
UEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdfUEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdf
UEFA EURO 2024 the football saga on the continent of Europe.pdf
 
Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...
Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...
Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And No1 i...
 
SEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2024BASQUETBOL.pdf
 
Paris Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdf
Paris Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdfParis Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdf
Paris Olympic IOC unveils new plan ahead of Olympic Paris Opening Ceremony.pdf
 

JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf

  • 1. J JU UM MB BO O 5 50 0 A AÑ ÑO OS S. . O O V VE ET TE ER RA AN NO OS S 3 34 4 A AÑ ÑO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CU UI ID DA AD D A AL LE EM MA AN N. . 4 4 3 3 1 1 2 23 33 3 1 15 59 9 7 74 4 0 0 0 0 1 10 0 2 2. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 3 3 2 2 1 1 1 12 23 3 1 12 23 3 0 0 0 0 0 0 7 7 3 3. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 3 3 2 2 1 1 8 88 8 9 91 1 - -3 3 0 0 0 0 7 7 4 4. .- - T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. . 2 2 2 2 0 0 7 77 7 5 55 5 2 22 2 0 0 0 0 6 6 5 5. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 3 3 1 1 2 2 8 88 8 7 70 0 1 18 8 0 0 0 0 5 5 6 6. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 1 1 1 1 0 0 5 58 8 3 37 7 2 21 1 0 0 0 0 3 3 7 7. .- - C CL LU UB B 8 80 0 S S. . 3 3 0 0 3 3 8 82 2 1 13 30 0 - -4 48 8 1 1 0 0 2 2 8 8. .- - T TO OR RO OS S. . 3 3 0 0 3 3 7 72 2 1 12 24 4 - -5 52 2 1 1 0 0 2 2 P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A F FE EM ME EN NI IL L. . 2 2D DA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CA AF FÉ É N NU UB BE ES S. . 4 4 4 4 0 0 1 17 74 4 1 13 39 9 3 35 5 0 0 0 0 1 12 2 2 2. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S. . 4 4 3 3 1 1 2 20 08 8 1 15 50 0 5 58 8 0 0 0 0 1 10 0 3 3. .- - T TO OR RO OS S 4 4 3 3 1 1 1 10 09 9 5 59 9 5 50 0 0 0 0 0 1 10 0 4 4. .- - R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . 4 4 2 2 2 2 1 14 48 8 1 16 64 4 1 16 6 0 0 0 0 8 8 5 5. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 4 4 1 1 3 3 9 92 2 9 92 2 0 0 1 1 0 0 5 5 6 6. .- - L LO OM MA A B BO ON NI IT TA A. . 1 1 0 0 1 1 3 39 9 4 40 0 - -1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. .- - T TA AD DE EO O P PA AL LA AF FO OX X. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 7 76 6 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HU UG GO O S SI IL LV VA A. . R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. .. . 7 75 5 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - A AR RT TU UR RO O M MO OT TA A. . C CA AF FÉ É N NU UB BE ES S. . 6 61 1 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - O OS SC CA AR R S SE EG GO OV VI IA A. . C CU UI ID DA AD D A AL LE EM MA AN N. . 8 89 9 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - Y YA AV VE E L LU UN NA A. . C CU UI ID DA AD D A AL LE EM MA AN N. . 6 67 7 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - M MA AN NU UE EL L M MI IL LE EV VO O. . S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 3 38 8 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . 3 3 3 3 0 0 1 13 31 1 1 10 04 4 2 27 7 0 0 0 0 9 9 2 2. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 2 2 2 2 0 0 1 10 00 0 8 85 5 1 15 5 0 0 0 0 6 6 3 3. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 3 3 1 1 2 2 1 14 41 1 1 13 32 2 9 9 0 0 0 0 5 5 4 4. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 3 3 1 1 2 2 1 12 23 3 1 12 21 1 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 3 3 0 0 3 3 8 84 4 1 13 37 7 - -5 53 3 0 0 0 0 3 3 1 1. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O C CA AR RR RI IL LL LO O. . M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . 4 42 2 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - R RO OG GE EL LI IO O F FL LO OR RE ES S. . J JA AC CM MO OS SA A. . 4 42 2 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - J JO ON NA AT TH HA AN N P PI IT TA AL LU UA A. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 3 32 2 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 4 4 4 4 0 0 1 15 53 3 6 64 4 8 89 9 0 0 0 0 1 12 2 2 2. .- - P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . 3 3 3 3 0 0 1 10 03 3 1 19 9 8 84 4 0 0 0 0 9 9 3 3. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 4 4 2 2 2 2 7 73 3 7 79 9 - -6 6 0 0 0 0 8 8 4 4. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 3 3 1 1 2 2 8 87 7 7 75 5 1 12 2 0 0 0 0 5 5 5 5. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 2 2 0 0 2 2 1 19 9 9 98 8 - -7 78 8 0 0 0 0 2 2 6 6. .- - R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7. .- - R RO OC CK KE ET T´ ´S S “ “ B B “ “. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. .- - A AR RE EL LY Y S SA AL LV VA AD DO OR R. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . 4 43 3 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - M ME EL LI IZ ZA A J JU US ST TO O. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 3 38 8 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - X XI IM ME EN NA A H HE ER RN NA AN ND DE EZ Z. . J JA AC CM MO OS SA A. . 3 35 5 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . 4 4 3 3 1 1 1 15 57 7 1 12 22 2 3 35 5 0 0 0 0 1 10 0 2 2. .- - C CO OM ME ET TA AS S. . 4 4 3 3 1 1 1 15 51 1 1 13 36 6 1 15 5 0 0 0 0 1 10 0 3 3. .- - C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . 3 3 3 3 0 0 1 12 27 7 5 57 7 7 70 0 0 0 0 0 9 9 4 4. .- - T TO OR RO OS S. . 4 4 1 1 3 3 1 13 32 2 1 13 31 1 1 1 0 0 0 0 6 6 5 5. .- - O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . 4 4 1 1 3 3 7 77 7 9 94 4 - -1 17 7 0 0 0 0 6 6 6 6. .- - P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S A AG GU UI IL LA AS S. .. . 4 4 1 1 3 3 1 10 09 9 1 17 70 0 - -6 61 1 0 0 0 0 6 6 7 7. .- - P PA AL LO O G GA AC CH HO O. . 3 3 1 1 2 2 1 10 03 3 8 88 8 1 15 5 1 1 0 0 4 4 8 8. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S G GO OL LD D. . 2 2 1 1 1 1 5 51 1 7 79 9 - -2 28 8 0 0 0 0 4 4 1 1. . A AL LE EJ JA AN ND DR RO O F FE ER RN NA AN ND DE EZ Z. . C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . 5 52 2 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - G GE ER RA AR RD DO O I IS SI ID DR RO O. . T TO OR RO OS S. . 5 50 0 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - M MA AN NU UE EL L M M O OJ JI IC CA A G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . 4 42 2 P PU UN NT TO OS S. .
  • 2. J JU UV VE EN NI IL L V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 2 20 00 05 5 - - 0 06 6 - - 0 07 7 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 2 2 2 2 0 0 1 11 16 6 6 62 2 5 54 4 0 0 0 0 6 6 2 2. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 2 2 1 1 1 1 3 33 3 3 31 1 2 2 0 0 0 0 4 4 3 3. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 2 2 1 1 1 1 4 49 9 7 74 4 - -2 25 5 0 0 0 0 4 4 4 4. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 1 1 1 0 0 2 20 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 3 3 5 5. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 2 2 1 1 1 1 4 49 9 4 43 3 6 6 1 1 0 0 3 3 6 6. .- - L LE EO ON NE ES S V VA AL LL LE EN N. . 2 2 0 0 2 2 6 66 6 9 98 8 - -3 32 2 0 0 0 0 2 2 7 7. .- - C CO ON NE EJ JO OS S. . 1 1 0 0 1 1 1 11 1 1 16 6 - -5 5 0 0 0 0 1 1 J JU UV VE EN NI IL L F FE EM ME EN NI IL L. . ( ( 2 20 00 05 5 – – 0 06 6 - - 0 07 7 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 2 20 00 08 8 - - 0 09 9 - - 1 10 0 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CO ON NE EJ JO OS S 2 20 00 08 8. . 3 3 3 3 0 0 1 10 01 1 3 38 8 6 63 3 0 0 0 0 9 9 2 2. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 3 3 2 2 1 1 1 10 00 0 7 72 2 2 28 8 0 0 0 0 7 7 3 3. . S SQ QU UA AL LO OS S. . 2 2 2 2 0 0 8 85 5 4 45 5 4 40 0 0 0 0 0 6 6 4 4. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 3 3 1 1 2 2 8 85 5 9 91 1 - -6 6 0 0 0 0 5 5 5 5. . J JA AC CM MO OS SA A. . 2 2 0 0 2 2 3 38 8 6 63 3 - -2 25 5 0 0 0 0 2 2 6 6. . C CO ON NE EJ JO OS S 2 20 00 09 9. . 2 2 0 0 2 2 2 28 8 8 80 0 - -5 52 2 0 0 0 0 2 2 7 7. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ”. . 1 1 0 0 1 1 1 14 4 4 42 2 - -2 28 8 0 0 0 0 1 1 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L. . ( ( 2 20 00 08 8 - - 0 09 9 - - 1 10 0 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - D DR RA AG GO ON NE ES S. . 2 2 2 2 0 0 4 43 3 1 12 2 3 31 1 0 0 0 0 6 6 2 2. .- - S SQ QU UA AL LA AS S. . 2 2 2 2 0 0 4 46 6 2 29 9 2 27 7 0 0 0 0 6 6 3 3. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 3 3 1 1 2 2 6 65 5 3 33 3 3 32 2 0 0 0 0 5 5 4 4. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 3 3 0 0 3 3 3 34 4 7 74 4 - -4 40 0 0 0 0 0 3 3 P PR RI IM MA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 2 20 01 11 1 - - 1 12 2 – – 1 13 3 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 4 4. .- - 1 1. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O C CA AR RR RI IL LL LO O. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 5 56 6 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - L LI IB BR RA AD DO O P PE EL LA AE EZ Z. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 3 34 4 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - A AN NT TO ON NI IO O N NE EF FT TA AL LY Y L LE EO ON NE ES S V VA AL LL LE EN N. . 3 30 0 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - 1 1. .- - M MA AN NU UE EL L A AN ND DR RA AD DE E . . S SQ QU UA AL LO OS S. . 4 40 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - I IS SR RA AE EL L R RO OD DR RI IG GU UE EZ Z. . C CO ON NE EJ JO OS S 2 20 00 08 8. . 3 38 8 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - E EL LI IA AS S M MA AR RQ QU UE EZ Z. . C CO ON NE EJ JO OS S 2 20 00 08 8. . 2 28 8 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - S SO OF FI IA A L LO OP PE EZ Z. . C CL LU UB B D DR RA AG GO ON NE ES S. . 2 24 4 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - X XI IM ME EN NA A Z ZU UC CO OL LO OT TT TE E. . J JA AC CM MO OS SA A. . 2 24 4 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - Q QU UE EZ ZA AL LY Y S SA AN NC CH HE EZ Z. . S SQ QU UA AL LA AS S. . 2 23 3 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- -
  • 3. SABADO 25 DE FEBRERO CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ . DOMINGO 26 DE FEBRERO CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. L LU UN NE ES S 2 27 7 D DE E F FE EB BR RE ER RO O C CA AN NC CH HA A G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44. PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA INSCRIBIRTE. G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 2 2 P PM M. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ”. . V VS S. . J JA AC CM MO OS SA A. . ( (S SE EC C- -V VA AR R) ). . 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . S SQ QU UA AL LO OS S. . V VS S. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . ( (S SE EC C- -V VA AR R) ). . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . S SQ QU UA AL LA AS S. . V VS S. . D DR RA AG GO ON NE ES S. . ( (S SE EC C- -F FE EM M) ). . 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . V VS S. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . ( (J JU UV V- -V VA AR R) ). . 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . P PA AL LO O G GA AC CH HO O. . V VS S. . T TO OR RO OS S. . ( ( 2 2 F F ) ). . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . V VS S. . C CL LU UB B 8 80 0 S S. . ( (V VE ET T) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . S S. .S S. .A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. .V VS S. . J JA AC CM MO OS SA A. . ( ( 1 1 F F ) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . H HA AL LC CO ON NE ES S G GO OL LD D. .V VS S. . C C. . T TI IT TA AN NE ES S. . ( ( 2 2 F F ) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 8 8 A AM M. . 8 8 A AM M. . 9 9 A AM M. . 9 9 A AM M. . 1 10 0 A AM M. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . V VS S. . C C. . T TR RI IQ QU UI IS S. . ( (J JU UV V- -V VA AR R) ). .1 10 0 A AM M. . 1 11 1 A AM M. . L LE EO ON NE ES S V VA AL LL LE EN N. . V VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( (J JU UV V- -V VA AR R) ). .1 11 1 A AM M. . 1 12 2 P PM M. . D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . V VS S. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . ( (F FE EM M) ). .1 12 2 P PM M. . 1 1 P PM M. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S “ “ B B ” ”. . V VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( (F FE EM M) ). . 1 1 P PM M. . 2 2 P PM M. . L LO OM MA A B BT TA A. . V VS S. . R R. . D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . ( (J JU UM M) ). . 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . R RE EC CE ES SO O. . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . R RE EC CE ES SO O. . 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . X XX XX XV VI II II I I IN NA AU UG GU UR RA AC CI IO ON N L LI IG GA A M MU UR RO O. . 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . X XX XX XV VI II II I I IN NA AU UG GU UR RA AC CI IO ON N L LI IG GA A M MU UR RO O. . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . V VS S. . J JA AC CM MO OS SA A ( (F FE EM M) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . V VS S. . C CL LU UB B. . T TR RI IQ QU UI IS S. . ( (F FE EM M) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . J JA AC CM MO OS SA A. . V VS S. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . ( (V VE ET T) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 7 7 P PM M. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . V VS S. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S “ “ B B “ “. . ( (F FE EM M) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . V VS S. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . ( ( 1 1 F F ) ). . 8 8 P PM M 9 9 P PM M. . S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. .V VS S. . T TA AM MI IX X. . ( (V VE ET T) ). . 9 9 P PM M. .. . 1 10 0 P PM M. . 1 10 0 P PM M. .