SlideShare a Scribd company logo
-Q*m ~ - ( R g s m = m ) t 4 m m m h %
rncm9-4.m-* I m r m ~ , ~m
*, w14m-rnI' faR m,W -qB (sl:)-qa
mf$.mm;wqvtq rn(-43ir)('9)
3.hra wm m(ins) m3-$ (91)qa *'Frrm'
(rn)G-fWm Q-nm,$3 m 'M7-'*' m m-SJ
,($b)
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Tm flmI Y3q 43 mm 3- C*-E;I I q A %
~ m ~ % m % h ~ m ~ ~ a m g ~ c m m ~ ~ f h m
mvtn fm c " r M I w%e f91m f+m c m , m m m m
B L U Q I S ( I ~ * C ~ ' ~ ~ S ~ I ~ W ~ , % ~
%*! wli34 m am?' VFm, w m rn'?'m
vq,'mf-@ I' wfi m,' ~ i 3Bvq m?J.Gws ~ f s w
~ a 3 m ~ G c i m , m ~ ~ p a n m
n1wt3.~wfhmfqf%+im1m v m f m f m q m c f ) m
c m c m l ' m m e a m ~ m l m ~ ~
q * ! s t m a m w m ~ m , ' m w m m
c ~ c ~ 1 ' ~ m ~ * m 2 n w m e m c ~ ~
& m & ~ l w ~ w m m m m c ~ m 4 ~ 1
W l l 3 ~ ~ ' s r t ~ ~ % ~ T F ? ,% ? F i l e dm,e ~ f i
st*f.rr;nrnl
p ~ ~ ~ ( r n : ) ' ~ ~ s q ~ . r a ~ m r n c m % ~ ~
% ~ 9 f t ~ l ~ ~ f % 7 ~ ~ Q P T f ~ ~ m ~ l
d$MCWQFII 4715-1@@ma m I $@l%Z-t
am *I .w3iqlW! s* w ~ - w m S r tI am (Wmj)
" '=mF-?I TW mar51@w@nm3m a m 43,
4- 3 M -
,
- $ t , ~ ~ l
--I
-mml
- f j F d ' Q j m ~ , ~ c ~ * ?
-*@av I
- ~ c m 1
- ~ G ~ m i n 1 8 m l , ~ ~ & ~ m ~ m
TEIEm?l
Jin nations extraordinary history part-3
T * W ~ (3%) ?-53qvFPi ((n)e.o"m
(m:)-ltlq mm (&+I $;l f+f+p m h)wcw
m,3mav 4- (%TRYm.r)m,++h@f %kpm
& c m w6,on;aj *'TTlv I('*)
m)m f+lf$wlw6- 4?4moj* =?Emm 3 (m:)
~ ~ ~ - - ~ ~ 4 ~ 4 i l - d r f f ; ~
(43rnrn&Wrnw*) 1
v4-mqTq m(AT:) .-: m4=6t%wym*fl
w, m m e mqq ma fk+imag w TI I e msl%
Tm-mlwflm-imIt'")
r m m m m m
m m m T w q m c l
qqwgTm+ ( M : ) m : m 4 4 . * ~ ~ m
f @ , . o , m f i g - m ~ , m - ? - ~ ( - .
m)I(?>)
m m m * (~F:)wKw: 53+bn-f%+4m4,
,,q - m g q-p+.rm WFJ (Wl) I mmTl-l
m-, wa %3hmfsj qqi- l,ciu
79K5 qm ( q 8 ) m X B4.l m-mq
( g a l ~ ) m m l ~ m ~ w u m m m ~ ~
q 1 m s m ~ ~ & q 8 y m ~ ~ % ~ a w m 1 ( " ~ )
=iTaFmR " ~ . J
(m)V f h (TI:) 3WKW, Jytfjg WlR -Q (W:)-CT
m
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
I@''
m9 - Q j mqml m
(m)p q *(a:) cw M m .- (nr)
=lW'mmGGi~mmq
(m)p -(ar) cm+,m qm(qr)
(4) TsP?'-Zn?Jq,m-1 m y m , & 7 ~ 8 / -
m,e g g 9 1
(j)@TFm*?TI-/
(4) vm,m e 8 1
(o) g m ,w%@@o1
(8) garm,m o o 1
(@) g m ,w?Jmoo 1
2oE-
@pj
31-:ij
1":4A,"
"9
g:z
:G.
5..
223
.,
3"
E
3:$
3!j
Jin nations extraordinary history part-3
--q'Bmmm
(*) m TR3-R(ail) *+,m~ p i ( S 0 1 )qi-l
- w h m ~ - ~
w gl~tsl(3%) WXW~wm 9729 FRWI sma 4nsl
m9Q3 4% Sm GW %f%?Ttvl I $$ih~~~Vm mih
qrn pfm mvag3l [('J)
c=Tml-wh~lgam-m
v3-Q%q ;I((in:) at-: wm T? (wI) "*?IC3-mm
W Y R ~ * W ~ ~ ~ ~
m ~ ~ f l ; * I u m m . p m ~ m m ~ m
m . . r ~ r f l m g i f h m f % m m . m a h ~ ~ ~ ~
~ t " l ) m , ~ 3 w . , g q ! m , M m m 1 . n
m l ~ ~ m ~ l ~ ~ ~ m
m m e ~ $ 4%mim mI wm 2q 4 7 4
m . n m m m x ~ f i ~ ~ m . n ~ ~ r n
m e p ~ l m p E W ~ m , e a c m ~
m rn m?m~mm,~1mn(.rim)m, m
m U m a m e m * m m ; j ~ m l ~ ~ m , q
@7Y, 4w C W I mmm an, 'mm meq qm
I (CFWt -srlsm6j hTtW V 6 T I T CW?$1g ~ q4a"q
~ 4 ? - a n m ~ c m 4 3 c ~ s r l m
m4 ~ -d & t + ~ ~ f 3 mwxb I ( ~ )
flm m **
~ ~ ; I ( ~ s ) m s m m t v m . n m m
e X r n a + ~ ~W, & SWTJWW (WP)( C ~ T R Icmiq GFU)
~ m m m ~ ~ a ~ m e ~ ~ . n ~
v f t ? 4 * - w q 2 T * * m m , m m
*er m e m m i%mm l 4 ~ ~wm qq (WI)
(Tmm)T W 4 , '13m m,3-hm 1' mi? sn* c*4
h p m ~ a " m ~ m e W m p m ~ ~ m . p m &
n ~ ~ c + t m S ~ . n m c m c m m ~
wm -m, 'y? WY? ;r! GQj m6m-me h , * f%?:
rn mq, 'W* m16 m 1' WT* mmq, bWfiWq3
Tw mm wph Fm?'m m,LW* cw .nwq-FEpq,
'em m3hm l9-wt.r;rm133 q f % cq* mt rn%d7@l('0)
Jin nations extraordinary history part-3
- W T T ~qm ym aw I ~r3.rar+~~ijslw - q r j l ~w;r+
G a F l r n ~ r n l
m wml 4* mu 43 rn m-rjl'?
- w%-imwfi w$m ~ Y ' ~ ' c TTfi I
s r r ; a ~ ~ 3 m m ~ 3 e m ~ m c ~ f c f S i l
- om wp wwir30;9134 973 WB 4% Firm w m a[a q m
n ~ 1 - w m ~ % . T B % m ~ 5 f + m w % b 1
( ~ ) r n s f r m w ~ i i m w ~ t 4 ~ ~ , m a a M s ~ w m w ~ 1 m ; m l
~ * m w ~ i n - m r a q ~ m m ~ m . ~ m * w
m . m i . i S ~ v l f a s ~ ~ m m ~ ~ ~ F i i ~ ~ ~ ~ ~ ~
( ? ) ~ a s i w * m ~ w * m w ~ 1 ~ m m
~ ~ m m w - + m , i a r f s m f ~ m i i c j / ~ / ~ ~ a ~ 
m d ~ d & F R w d % i ? * r
(a) w3 w e ,a m - mm3B-t %I91 m m,w
m ' 2 m 6 ~ 1 c a , w , m * m - ~ m m - m m
-4.17, fi 7- mq @, 69 '31m-0m4t~mqq914d94
; J f r n I
~ ~ ~ m ~ w ~ q w g w o g m E ~ m m r n m ~ %
w v ~SJIQm TWWM f+m q ~ mm1q m. m a
rnmd-m I('")
~~'yyn (=rig) rn m
s & w m e y m m m m % m a . h r r w q s l
( w x ) . ~ ~ m ~ & s s r r q ~ , ~ ~ ~ - ~ ~ ~ W
a * ~ l ~ m m , * w 0 9 m n t ! w
qsmm7R~"q4%!rnw.srmmew~m,ri.nM~
ulTqqicmm~mImm,m~~~c*&fjm
ai:~!??,m m f.rm f * m m am3 TIP, 4m f 3 4
s i p I(")
Z g - W ~ ~ m r n m
(mg)'Qm 8 q W m7 (wx)TCg m M
~ m ~ m ( w s ) - G a j q ~ l( * v ~ q Q
~ + m % ~ 1 ~ 4 e w w ~ ~ q & - j r r r s r c z r m a j ~
m ~ m w ~ ~ ~ ) ~ m ~ r h m C r n T m m - m ,
T3JmT.J sic4 YC;J dqq, 45 d ~ c iGTt%-il Tlql" , Sl? Tait?l siif%
167i3~sl4qhGi4737 XVi YETEd 911r751 qfT!+m~ r f ?I
- ~ a w ~ ym~:~?am ?=T~I%XR 4 3 mcq %[A +im ~ 5 ~ 41 mq,
3aaqs! cam m'!
qm* m 4 , 4-dl $KQ 21% I
azn,Figiqajw!~ f wm 73 mq,wrg ~ C Q AC ~ ~ C G
-FKE I wca aft, ~3 +?meqsi ?I,GWB h ~ e2~ I
'37 @TIT+rnrnm-r"acqti%q m f?q mq h'?
2- -1- %TK* fl C T Q WI;I FTqJ $d?lC+d W
cm I m,erqL.mia!mlm WE?
- m s m q i f l * ~ n - s i ~
- m l m m m r n . r ~ m 3 m ~ 1
- Wrmc4. V@Vacbi FTVI 4 3.m'' $6 f$i ~@JCQ.Ftl*, f~
R C r n m-qTrm?
-*CFlTTZTmWCTlm7d (wTFGTQ @a)i
- **--E7-q q Rm,ca m7-qTdq I w4 ~rgl?m
44 q+VW GI, W h a d q i T-flY Wl I
%BR nqq m e GB- OTTm d31 viV6 Y13fa ajK9 c5FI I
J'TCIJ m,+Ri-~jmmTim?
- eq m~mu ifla asrm I
- W @ l e w ~ m w I
- $5~fqj +-@mmq,~ Q Amwq m*'?
- m e m ~ ~ s ~ ~ ~ m l
- EEcq GTme qf4-qc* I m G?fl Srn =Ttg?qqi31 4%
argq qm q-djm,%a G~QJ~d4qfBmn mealBE I
q w q mw,qm qiaia m n a rnm e rn-3 irl I ~3
rn ~4 (614-4) ~ w d r y377m4 i ~ i m4q ~icqdmli;
sa y ~ qor, ghcar a m kma T+I f%%mfirq I C- 9sm ?PA%
safihq m u 4 - m f+fw*~(qwa mm)e k ~ i ~I fTI,Wfl
q.nq4. cq +y5jT ! on.rh( o3. - m a %*rn+) sllwaid *m $9
srre4 43"5m,w IT^ ~ T V ~ T Qysm 'mrqw~=wd'aqq I I
ywly @ QfqqT v T 4 aiSl cVm 973 CClg I 4346 14T*
I
b% wssm cO?h/~/i( I nq~cd:r(~?am mcq +?R yfm q~aiTI&
I
QJr+%PifEFl I
I
I
wm f%q4m(rat:) q m $m-i?MfilN ma9 m m
m ~ a r q m ~ ~ m ~ w ~ ~ a m ~ + ~ @ m f r n
c 4 ? m 1 m m e m m ~ m 1 m ~ m m m a
+ ~ m & w 1 4 q m ~ 6 4 * q s m 1 s a % f +t-m
l%vmtm$'mm~c s r m 3 ~ * m3 m w - t ~m
m ~ ~ ~ ~ ~ 1 p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
omI(?3)
~ ~ ~ ~ ~ * m m
?gTTfyg-tqf+ 3ffQd (mt)qm t 433 Ta Tjm 9im3
m w Ti3 cEwi33 TCv s w ca., m,m *we NSIY
& TFl $*(334% (4s QZ'% a*%@) 6~
em,W4 -WfrT1A %&TfFF443 - W A 8Q738 XVi mq
mw'?
4 ~ g ; h ~ j r n 4 , r n a j ~ r n l
@ ~ m a m r n m 3 m M ; 1 1
q w % w aw t r w I
alaqa 46' 5tTCz;1a (.~~*~q&fll82UTB j~l?grfd q a I C 3 37.7 4clq.
~l?f;;lfiqlCcJ..7 6q4, Y1gR 4lOrqrJ 5JQ?-9lTCG;1? 3% ?*IT4 q."lrfh[~~d,
ami E ~ C ~ K +T T I ~+-c4 kwm.I
a 4 ~msa stam 5w qv-mbr n ~TN PTC~ I q%o~d c<~qcl'
6'hqlq 3 4 m q - ~ s h1
%/*I4 -vw 3.3 c~mm~ + G I49 aif$r%apt
Q:d4 I j-IR?q qa T*,V~ a+TT,'-?/q~+l-f~TiqTG 4 1 , ~ 4 3YSm
qsr.~m i m~(w)6 f w N, &3m vsrsr;clr $ 7 ~ 9em
a~::~5161a r m wm qlwa cqnmG% mI
%ER q+ cmm a? =a, drin 4w-i m,q71a~q3qr.m
mm fmazn,w f l f+ .nrg 9 m fta asarm cct~.-zrm-q? .tqrg
mqai s e am @TB a-~,i%jm ~ B ~ - " ~ T B ~ T' ~ mf%q,m?vm
58%sw mm wml%a-m.qm, a ~ k$3~?mvfis 3~f3-mh m
a a ~ md?33w w t ~m a 3% qpg +-m C-G m%mm4'1
w* rB m m wm m mq a KG srrm wqgq fi=,m,
wn s~t-mw m 3 wq I .
-'ST*wfQa M ' s f i +cad, gil a m cqrm em?msn am, wh
m w m ~ g n * ~ l
TJT@-3 TFl, W ~ f i &C6 Cm? r131bT4 +Fl, 43
a m I
Tmj m,ERGc7 5%=t?mF~ qqa* wi3q-d qm,
-wh 9- m3 .TIT ~tk,TT=II'J9ms YI mmmarnc&nq I
~ u ram 6f4 ?i:+-.~I ylqi .1jiq1*mI ~ 1 3 4 ~m m a yygm
Grfgn 4r4 I
m3 vm Y- ( ~ C I S ~ A1j+a1 . ~ m3 v r m *~;-cll? 2 v f 734 c a )
4 m ~ -:da,mm9 +t$ wdjfrl $%hvu'?QC+W I
m " r A Wmim fm (mZ! ysm %rnq m-mrw ?ma
-
vfc-md rn)mm+?cq3 cs qs!(qm)-*3 cw wT1R qw
c ~ +km~md%m cslq I NA a+ m+cm-BA S?A
?mq1 am f% I CQnldl jll-lA 5.iQfl 4fi 8 4 3%
bpls 3;d8 Tim I
wdrs acc;T;J, f%+ qrq.71. 4%GBTC+ ~ B A+fcm 3931qmq +m
qgfa hqw I
cw w m w-m+a 3 973 eaj9i-t 3 ~ 3 4+ - m d I em wm
4m7~a m , WRYWY cww3 'TWVe rn V-JWI ~ r g ~a j v !
WTBR WTh3 W?Tf77bl4 (rf3TWFTA 6lFl Tl C5BBRl EFT)
~~-fsym300 cmm I($')
q ~ ~ ~ ~ m m ~ m
M ~ * ~ ~ ~ ' t 3 ~ . f Q ; I ~ ( w : ) - r l ~r
4mq VJT* *. (Fa:) 43 2%' '&q (QT*9)-~ q q z f , $3
w9 F ' W , mmmmq?
PIam, R W ~ A4%ea Fmm ~ $ 4c a 3 1 ~F@+I c m - ; ~b:)
~ 3 d * m , ~ * R ~ & m ~ ~ m m u m ! a *
W - w i , ~ . ~ a ! w + m m 6 - t a ; ~ 1( M w m
e a w n h m ~ )
pay m d-m CGVG qtm I WA q- ~ r n q
(w:) ~g x u mu mm v j t ~ ~I C'E~B T& M a+ fm
cqkw I m ~ mm m ,W T ~ m WR, TFN 3.n;a I q ~ m
*r+ rnq vwlwm GFT$ +mqm 1 En% *m
wamsnusam.aj-m;fla"am, cqwg-~i4l!wif?h-m
m 3vMc-4 I
w-r;~ m,a!wfi mmm ca3-wiflajw I%VWTI
4* (3%cacia -TTc%wm.3 *+m +tea.m TtG7 wgm +1me
mm -dw#?
%3b an- s m ~m!~tdGTI" ~ T I Aam,;TI ---d,
wfir ; 3 ' j . s ' ~ . ~aam +-ms ~ 1I Baq, m T a m ma qvi
W Qn 7~m-dmu p ;JIW~7n.u q3h -F'( W ~ I )
Tfl I("(')
. (m)a* wm 'S.r;a wwm (m:) 8 PI srm w w qqqgrq
(q41",)-6;5h 3 ~ ~(q6f%* 7TTW 'CT-GRTG?') ?jRlC;JI q3,C*gyrm kffl
-ma@nt6j;rfaa~(3~ts)-cd;r n q d I bf;JGm ~ m m- ~ Z Wifid",
m,G2 %R@?J ! W m Q j IT;? 4Wf7 +?IT ?CTf%?I,(;9 3-U
II
c%~md'?4% a13 qTam -QT ~"71dj&? I
f%k(wmm)a m , R p ~ m(m)!~~%@I wil~gma I
TCEGJ w.7T F ~4% cs ga m~8 sfv+ kq I cdy kq SW,
B h 9 -- + w / - -
-QGmI,,-; IL i- jU3 PT~ F I%FF~- q ~ aB
(mT"T%)I @ T% -7ld ( W W 7 8 + ) aT'TT2'A 3 *R??FQ
,
I
& e m m % 4I m M m b i k %I m3iq%mmmtae
~ f + g ~ W - $ ~ f % m wI m ~ ~ w t m - m
m h 44: ea m mm M a K-w I B * ~ " r%-r$~rn7~17
r n r n h ~ r n ~
am m ~ $ 1m 4- %3 ~ ~ ~ T P RR T JI 4 a ~ x mm ' ~
4%~ c tEFI m, m.ajur f%m+q a* I 514e-w?%+mTI *$% ~ s i
Tm 1 43yhm wuY3 Fl%qI
& --% - 3 ~ ~ aWY G T < J ~sqj cm q,am TQ
&3wmf?.imwm em I st rn=wmq~mnI ~ F I c m
-qj*a wq rns;n I m Rmw m ~m ~ T Rrncawcaj an, I
m m 3 r n , H e l m ~ l r n , * - ? m ~ l
~ ~ S J I J ~ m m - ' ' S r l f ; i 7 B ~ m * m ~ ~ ~ 6 @ 1
~ a d z ' 1 - ~ 8 @ ~ ~ 1
. m 5 r z r m - - * ~ q ~ ~ ~ ~ 1
m ? m - ~ m , ~ ~ ~ m m S 4 ~ f t i mI
43% mm-hnm-r~ ' b r q%i~@qil~ +rmI 351~3.331BW *[A
rwii3;JTsts .k%I 4ThB 3 3 4-&+ W N T5fkFf~s~I B?ff
& VRI %ir@hcaj rsla fm 4331q m9 +GI I W T ~
~ ~ B - Y ~ u ~ ~ ~ G ~ x ~ ~ c P M ' Q , ~ R I
m 9 * m ~ m h m ~ l & m w W 9 ~ %
TQ.RC+atfij3~1af4-mCR- I say 5.u;~bh g~ c q + 3c$
I TWl'4 *C+ m- q ~ f iCW ~ i k 4 ; ~GJ,-3 JTC7
m e -'am 5$(, Eqe m 4%~ ~ 3 JT m (m-m)
am'?
w m %TI (-IT:) B* 3ch -930, gnus V n @pmFrr;a
m,(emm)q f h ~5m8 93 m~a931?163eUUI~-mI(OU)
~ w w m . m 9 f f m m m
4~ *3.m'~Qwiclq TIT T3f3m
%@hhP* (w:)q m :481'74 ~ ~ k bqb 75.d .I!
isiqma ~ I F C ~I C+IW 43 VR q ~ g r q s ~ c+-133 f d ~ ; r ~~ B ~ Q I
6&*4, L*1 ~ ~ k i61"1m5-19dY 4lWl W m $ 4 4 YFJ
9"kf2h m 41+4 + q m I 93tidl3 96 .J?I a%hmc~jrf~fsrcv
f%mI l?g* qq?l 3q-% 8 4 qTC5 film STfk~3W ilq? $111 U fB.9913
TTWE~ m mn I @T4 G+ 3%&am m g f?g@ fsrqxr xfiqhq
*-an;r1
rn@=mW=i,wff3rnTpl GO, w+ 9m 2m cw
m h t w ? ~ mI
&'TWm,~11:~a.rlo,~*a.n-wm&?
4%Rm fj~4'maar m-tmm-m"n*l I wmi 6+3 m d ,
mm,O
f i ~ ( a ; r ) m a ~ m ~ ~ w c
m(*) caas ' j J t w,pl ~ t & *3ca I(*")
~ 3 ,mabm m ad%,m3 m &d eat arj? -whmrd
* C W ~ ~ ~ R ~ * I
an,~.rF;a%@-I 4-2 ~ 9 m m aT[B c q a j
~ c T G J B RI
"rn ~3.4?mil,4-am @ rn a,%Q fim-$8+fa91?
rnan,a%m.aac+- 4 q *3m aq33-ceGi;~lFim
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
+ - l S h p m - m m ; r *
a* 3-i w WJmq (a:)8 ;aja&.nk~~a CTI-C.~
&?Id awl3 m T Q ~ S Y ~ T * ~QTt q?l , qhrig 1-*S a+w
m qflwq 37 m mmq mn f-m c4bfa I y~&%vi$m~*TQ~
mm 93 GiFm m,w+ C"?
m-;rVl,Wh 4q+I3 43 -5f 1 WOFW Gn m~ WKW
TEN, w sfi Q& I +wh ~~~am wn 4- I w m
WTR TP. CWTKW o q @ % " ~ ~ i r ls T ~ T *I +tfk?t am-
h - m , w . r f ; J ~ 3 m ~ r m m 1 ~ m ~ & ~ ~ m
-sea 43: an,q r n ~3 fi(%)-a f3m 3~ a~ifq~
m 1 ~ ~ f i g ~ ~ ! ~ 9 r 1 ' 3 ~ m ~ ~ ~ m , ~ m ~ ~ ~ 1 4 m
w ~ ~ 4 ~ m I
43 VfR an- S ( M ) - r n a m Yaig@*KQ 3m
m 1 ~ m ~ 4 ~ M ~ a ~ w w 1 ~ f l ~ ~ r i w a ~ ~ t s r m r n 1
G F M S A W ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ R ~ ~ S
rnnaw@T%Rl)
~ q = i m ~ ~ m ~ ~ m w i - ~ m ! ~ f l ~ ~ d i n ~
M T ~ T J I m e ( d E 3 ) - a + w m m m cm mqa ~ 3
T%~9 ( M ) - mm C P I ? ~aay em rn~mam wmi-cm
~ % ~ W X S G F W ~ R W C W ~ % F J T ~ I F F ~
t~t4..licfirnWTVFM ~ W Icm &A m G G I ~%TI PI RWJ
m m w ~ ~ ~ ~ l ~ m r n w m ~
M : ~ l
WVdiS qmFi $3 Tr3iX.Jcql?
ma:mI
W W s qf* 3%(39
m s W m 1
~ s ~ r m , ~ ~ c ~ ?
/ w ~ s ~ m ~ 4 c ~ m * ( s 4 ~ ~ m
4a.m (3:) fkYm 3.m v3 41M 4 6 %*mid I
&+tw wim%dm om I mi?(qs) TW p.m-em
~ m s m l
~ ~ c ~ $ % i m~ k q a w r n q e a m f m l
4 3 ~ 4 * m , e m + * ~ l m m m m ~ D %
G-PPIJ s miam m 4-m-Eg 1 0 ~ )
m.cPps
(J) m,fwWl7l%F, &vc80 1 &, r m y Ti$-, 377 JA I
*flew,M,90.Ab- I
I (2) w - m ,m,c?lmi,=nm00 I
(0) w3.f G " r m,qum90; f 7 m,m30; 6h-@- *,-
~ ~ ~ - I ~ , ~ ~ G ~ ~ , ~ o A
m $ ' v r 3 W , W ,9 g b 9 I
(8) I
(Q) d,TWY q,?naJ'3 I
(e) i=im.flew, ww$v& m1
(9) mTiTwF? (514), m*mI *SeW, w*?
J,"&O 1 $ i % T R T e , mRia1 ~ r n d l
(b-) m,,%-pm,4 00 403 1 l7mmJ7flew. &, 9 ," SQ 1
% r ~ ~ " r ~ , ~ l ~ ~ l ~-
s a qq-m,( a a car))!~ wan w - 4 6%~.6~899' -
3fQYR 6m -dj*W W 1 A STC'ii W V 3 A & 73 ;$(, 1m74
(m4rJmma)m ) R 44 rn@ rn94 m
(m)mm (mr)cwm7wRqm~q(Tr)
y / 9 * A ) . C / * / / * / /
'-: + L ~ , ~ W ~ ~ I ; L
e-Rma!m b T R 3 w Orm
(&) 4~ (as), '- -8
qb-0 QT %if& f%vvd;ia ?$&IT
vavn wwij I -&Tma cwqa a j ~ pcditqcm gzti cfj~ml
q F m C W + Gciqm CTm I C @ q m GVQIA YCi1 I d 9 9TWC?'; iqq,
' W ? d rn! m$l 4% CQE+ 4 C@tT *3 Rc* 4tKq 31 1)
4 m %A w -mmtm s ~ v iw'vi I qth st[+be ifi~gmq-m
43? Ti WA V+ B 34 CECB km I Wtd% m q
m fn;a 3J?pjgf3(a:)-43 m15.m1 rnf%iFiTlTIwm4,
'* mm mm & f% 4 m h 1 ? 3m.STmTTE,:$
a1'1?q%qfimOt;-fl+~qwrb%qm;J,'9fiF6i
m,3 Gaj k?'wm,'i%T 1' MP=iFM,'eEg ms;1I*(")
* vm (a:)-a dwpi e3 VZ;;TrR +hi qxcq qm g
mk-(411) m-9 (3%)-43 WPm U xqr3-q
1 @qTR,*@jFR 7TC~g;iiw%*K~?
fl ((911)i m ~ ~ f l:WT~Tm~(slr)-w as 44. m
~ ~ ~ m ~ ~ ( ~ f i s ) - m m , ' m ~ m m . n a r a M
~ 4 m l ~ ~ m m c ~ 1 0 i ? m m 4 4 . a , ~ - m
~ % p l v m 4 m ~ s * a v $ ~ w ~ 1 n z ; [ q ' ~
ao s1w' w'wI v m WTR (air) F Y X ~be &m I wim m, I
~ m ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ l r f l m ~ ~ ' m t w ' ~ - u ~ m m
m m l ~ ~ m ' * . r T R ~ ~ m ~ ~ ~ m m F Y m
iI
6 e m r n m ~ 1 m r n ~ - ~ m 1 ~ v ~ ~ m ~ ~I
m m q r n ~ f + q m ~ m ~ y ~ @ ~ ~ ~ - ~ ~
~ m m ~ ( g ~ r ) - d t i ~ ; ( , m m ~ % % p l m m
~ ~ r [ r p r n ~ w t w ~ ~ ~ ~ ~ r n ~ m ~ ~ M ~
fk-W31
(wM (a:) rn r) 4 3 4 4 ~ 1 ~ 9 q - ~ - m c r n14%
3-mm,(3wpi ?m=iF7! w+f m "IrrsIF;J?J ;l-f%Ga
I .qm(91:) W r n *'43 43 +ur - m y I'
wm m(as)a n y W%+i rsir-w 01,369vm,B-CQq~%
-mqi %ipi3rnI w3 ea 5I-l cm*L%Q q% 4-l c-43 ;2@,rn
w* WFl QA m$ ci;m I ( ~ )
TRt%m~spcii-mmfl
2b-2 fq3 E7fb4 f m + 4 3fW-f~
~ T I ~ Yrn* mpr irrrmnq m.r;r
~FM=wtgy wf+m~ T R R-zrrM( q s ) -ms ..rr.w~4 rlca
wfT m1ma m ~ T Z I I ~ ~a m 43 a431+T;~I%a,f ~ hO~SJWITCG
Mhd Srt3i m-le673mq I
s* ~ t f %q m ~ m9 q m m m m 53 spn6a stiwm m
T@FVs, & m 4TqiJ WFi I ah fka~yld?,m'!' Csl
TFl, 'iT6f I' OF3 -im.;ICB 6@, m?'6q K4, '4th' I $%at?l d?,
'~a'?'m m,'wh I' w6 f i ,'93 f?j Wsr','CY ~ m ,'$JI I'
3hmtg1f+3 I ba GKdj 4QjSi.i-1 I rn3 Tlml
kFI T'fmv4 I Tm IPr*rm?lWTl I W ki7 49q qlfi, qfg fkm
Fim~jim%~Tyz;l1
~ T ~ G ~ F ~ ? T o [ R W ~ T ~ & ~ ~ ~ + ~ ~ W W ~ F ~ ~ % C ? ~
afjl I Pi TFI, 'qt* EiRlsfi Cm3$3 1 ml,@ - + ~ A
mm Wn-3 m'msl1I'
~ m o , w @ i e m c r n ~ t m ~ m m ~ w f % m q
m.'**am T I T Qym*?'
mWI cm 433t +% ma m,'aem I'
W ~ I m,'dm4TEKT @ T i p TX;J e ~m'%
m m m+km?'
~ ~ m 9 ~ w ? ~ t m a s m m , ' T r f z r y ~ ~ ~ ~ a 4 m
43 WFTR TiTKV 37;A m e I
93lm OT m,m aaQrnBm,9sro,mq I'
wti%m,'ww wqm=jvqvt ~ I Ai?c+t m3g T C ~ Q@ Gm
Tl-qpi-tT+@ m'?'
mm,'em m-tTam-mu11-h m m I'
44% mwyt~-mora 4ao,-wl$ mwm m7.m ~ll?+i I(?)
~ ~ s r c s r ~ m e
?r* 3 v w.~3mfB;J T~IT(ms)s s%m qrFsr+ir m,
w~rllaal3(q;)fa;J rrqurz.rrq (a;)-a.TR Y+F-~ ~13-m
=RJ~C+I Tive v I *a74 m,cq ~ F ~ I ~ R ' R49!q1Tl73 m a ' ?
ywl-qgiqs -$r ff I
m s a F ca, 9lh cdj'? 1
rn Jm*ld Im s 3
m s q"lf6 awrc+ +na hm'!
+mrm aw4 WFR ~ h t %4 - r n 3% -m~r.mrn qqrq
(y4)*m* meYRFlfal 1 (5)
~ r ~ ~ m - r n 6 t t i l
T f T m m m w ~ * (Ng):~ M ~ f % q ~(rncl,&PJ,
-)-a W+RT wi mev m m ha WTA m-cpn
~ ~ ~ ~ ~ ~ H ~ I @ ~ w w ' - E ~ w ~ I P ' T T R c ~
%WI G?@T~ gfwi~WTJ,corn mm; q h m k n VGII w i m m
m;1473 VTR3 f%T%ZfC+TtF-rl VCaS I Bldclf
E ~ Aav ~y-fB.fi~atf'm@a I C T ~ m wg-iqq %aja+ht
Fmrlat*-q ww qm ~m-KGqSrm I sem . r m q mrqa
kajwfimsJl'aSvu3ma =A f?iR (~.lh$,eB1 Raj~c57q a2m
a qm mc51i f )I(?)
Sa3s 4w.q 5q ( ~ S I Y ~ I - ~ T ~I a ~ c q~ ^ 4 1wl%yrrjq FTGIR
d=4I
W4Q @U??Ul ( WX) Xqq, q 1 q 4QCq13 sSlW C+fq kk~Q41Tf11
a%Kd% f+'?
man,q11
-ram 3~13% crjjn q +cm, 93. % ajq43 m.13 W r n YF-9
q m ~ ? an. ow st6$&+I stcq c 6 O C ~.J~I~TA+cm, c$
.fsmw$I~t.nfmm e h y c m - b . ~ r m + m M ~
3355 ?W$Tl QWT" 61.7, crlT9l WJ h%'!
QaTm,fl Sljr RWe 3msf m I
m* qmm *q%ql (ws)m,m v Tgrl! w~~WBm w q f 3
w$I C* W A +?Tq I
"jmq q eh,qTfi3 rnvh3 cme pF1Yldm %TO==6-m
m'JI I(*)
TFp7*;1mw
w m f B ; J m ( ~ 8 ) m 84ajf$F'TriqW*l
m W f B o r u s l l $ l - m ~ ~ m m d a s i ' ; n ~ @ m
Cg T F 7 TTf-4 I mm mFl & gfm3TlR fm m, f63
mmm C++-FQ Rm ajq ma a, m ~ m ~811~1~ r f $srrq~m
f6orQ~M*'?
g t ~ m w ,m wf?TI, Wa~f,f i e m a n cm
%t'K@*,mQCflA @ f+t'Wil$t Gf& I
ma mtcq ~ T Ak~v~lz'~mm T Q ~ ~ Tm c~~ say v m a
w - ~ G d h m m * l m ~ 4 m ~ ~ 3 , & m
m f n ; o 4 ~ c ~ , m m a ~ h c ~ ~
m +GI ymve 677m a ~ m tm m e qf;ilr;ijm m e
m + f - a T t l 4 - a ; ~ ~ ; 7 s r r g ~ q & s ~ s m m m
rnm - m - G m fzrm yf4F-I R,mqmT R m
q4-m mT3J
%-3 fiT;J 39- (-8) n m :II1Tm
3 f r l t ; ; i m ~ m ~ ~ m l m ~ ~ , ~
&mFj %*?
m m , m s r r ~ a j q ~ w a m ~ e G i j t ~ 3 m m
?bb . f~~dG7l%ldfd34'5$dj~5%3Pi
%mirn W - q % G Y R
1465 -3 Gm m r ) r n a b ~ R + T I(wr)
sajala ~ ~ v r ~ ~ t a ;W T ~wi 6 % ~I C T ~m?~?Tarn @J-F@II
(q:)mq- 373 %$bi,WfFJld rltV GWA 9qFQJ 913'GCA Cdj 93:
w T z v i i ?t R'?
t8s W'E;I-~ ~ T I Am vmm qqma W ~ Bc ~ 3yfir.~,PI
a%.;l-y.i.i i l a y sym-C~Twvzp~31T ~ B Iv?: m h - a p ~ n ,m
m-ci* I
sw hT@N ~ 4 , i l ATRcl%?
wm an,g%m yi~m-13umna 4w ad f%g~3 wPm3
l+m WTR m ;t a,m q e ~ & i r w r n . r + a ~
mm1
~ a % r l ? ~ m q - ~ ~ ~ v r m a v m r n ~ w ~ d + N @ Q - i ~
p , m w w r n m q i l 3 m ~ j + i W m ~ m m ( ~ )
m*-*
~ ~ m g m m ~ r n m - ~ + h i m s r S s r n ~ : ~ ~
m ! v ~OT-5 v,s~qrlwwmm9taf;lqayv+m
~ ~ , ~ r n ~ ~ f r n ~ ~ ~ r n r n ~I(>O)
=lm%qlmmm
(rn)wmfwm( T t x ) m r m*
33 1 65m;q -13 (918)-GT
/ A $ / A / A 6) M A C @ M 0
m- jL&iJl+L;i(lJ~L&kS,dG~/
93w TWVRI m ~ mxq 4 ~ 3 1m I()')
FmQ'3"IPTQ' *m
$%WT -91~3( q r ) ' v d T X (WGI)VFI TWQ,4-j 3TI BB
m m m ? - & 9 ~ m m m ~ ~ ~ 6 c . i f m , ~
Frrraj %TRI TEI W=Iqrf%?m m ~q (?*a+ ' ~ j l f % ~q p TFI
Etm3m m *q m,warn ?T q*y&- W)I('?'
3 m w m
(m)3- m*(3s) cw *,EMIT -3
(-91:) 'Qcv3FT X
b H , / / A 0
Li^-*'.' A
A P A A A - ( 9 - A C + n 0 A ) / * -
ELi.1b J , L - + / - .+/- LhA Lt;@A
0 A J , , / c H - A A
b+- 46 &Q b+0 GLlc j&J3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
(rn)w= =q*(at:) cw m,w q m q (8:)
t
(m)h (at:) CW Tf%, SFPI -( q 8 )
~ . i * * q h n ~ o v m ~ % a m m ~ , % m m ~
~ ~ ~ ~ ~ : ~ q * m d m * m , . m m x ~ G
*7m4m1140m~jw~~~n4~mm3s~~mi~~~aiam
mmi3m,(8Q)
% W R rn
(m)- m (in.) cm *, GFm w q
(st:)Tvl7m :
q-m 4% isn'siil-ma
zpmm (m:) :wtm 4~ i3j3 m a rn
~ ~ - * p - m ~ ~ a y i l ~ i
w.$amm, &mmc m m 11+g'1.q~,m m q m
hm 4 ~ .q4m vm 'INI Q[BW wfg rrcq wi% I f4q 9m'm
km~,fm4 Y@ mf4 I
dpr" win,qsrirsi 4431~ i f irnw qqA -*Fib +?h
f%mm,5% & ~ ~ 6 3 4'~TGA c* CTG~ 48 -m
m m .rrfmFie 1
a Q 0 m m l
sFim m a f % ~vqgqilua qf8-m f%mI EW g?fi WI &
q - d ~ 4 m ~ I ~ ~ m m , i s l f s m m k
*+s m,astrn+?
a a 4 ; r w % m 1
~ , - f B i c ~ m m ~ m , 0 m ~ !
$ 4 w x q m w s m m d ~ ~ ~ r n ~ m ~ ~ m
4Aq3 ~Z$SjiT! (-3 +W W) EFii'3~f;ll
~ r n r n r n ~ r n l
ajf* m,w ~ q g ~ 4& rn a* SGm m 4a"74
~ ~ i a r n ~ 4 r n j r n r n m , . ~ ~ s n a
m w ~ s ~ * c c i . n k 1 4 i l % 0 7 m ~ &
~ ~ ~ 3 ~ ~ m ~ f G m ~ m 1 v
~ ~ ~ r n w m m m 3 r n m m 3 ~
m m , ' 0 R m ! m ~ ~ ~ ~ m ~ ! ' s'*
@Emzgm I("',
(m)
~ m 4 m ~ ~ - m m F w m m m
@ ~ X G I ~ ~ ? I % ~ J ~ ~ T ; E
m ~ a 3 m 9 m w ~ 0 l ~ m + u r i ; l ~
EX%ll3@$ CWR W R Gci*@ sft*
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
(m)Few f+? WT"C( 3 s ) cw *, EF4-R.
Tl3l-R (Ti:) '- s
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3
Jin nations extraordinary history part-3

More Related Content

What's hot

Notebook english V
Notebook english VNotebook english V
Notebook english V
RudyOC
 
SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048
SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048
SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048
Mohammad Khammar
 
Mcc d os_donts_mar
Mcc d os_donts_marMcc d os_donts_mar
Mcc d os_donts_mar
Mumbaikar Le
 
Employment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOM
Employment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOMEmployment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOM
Employment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOM
razakustaad
 
Rajasthan rte & private schools.guide lines
Rajasthan rte & private schools.guide linesRajasthan rte & private schools.guide lines
Rajasthan rte & private schools.guide lines
JANGID_ML
 
Virology Notes 2020 #26: Therapeutic viruses
Virology Notes 2020 #26: Therapeutic virusesVirology Notes 2020 #26: Therapeutic viruses
Virology Notes 2020 #26: Therapeutic viruses
Subhajit Sahu
 
Engineering materials and metallurgy
Engineering materials and metallurgyEngineering materials and metallurgy
Engineering materials and metallurgy
mechrmkcet2017
 
Notification msme
Notification msmeNotification msme
Notification msme
mianagpur
 
Landtransfer proforma inter departments
Landtransfer proforma inter departmentsLandtransfer proforma inter departments
Landtransfer proforma inter departments
shanavas chithara
 
Physics notes
Physics notesPhysics notes
Physics notes
luckyalmj20906
 
Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293
Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293
Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293
Usmar
 
Sambar
SambarSambar
Sambar
Evsel Nith
 
Free UK UFO National Archives Documents
Free UK UFO National Archives DocumentsFree UK UFO National Archives Documents
Free UK UFO National Archives Documents
alienuforesearch
 
გამოსვლა V
გამოსვლა Vგამოსვლა V
გამოსვლა V
tsismara
 
16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
Bloue skirt pant style book
Bloue skirt pant style bookBloue skirt pant style book
Bloue skirt pant style book
Thu Vien Luan Van
 
CBCS BCOM Sem I & II.pdf
CBCS BCOM Sem I & II.pdfCBCS BCOM Sem I & II.pdf
CBCS BCOM Sem I & II.pdf
TejasGaydhaneSir
 
Pronunciation & spelling rules by tanbircox
Pronunciation & spelling rules by tanbircoxPronunciation & spelling rules by tanbircox
Easiest word learning methods with bangla
Easiest word learning methods with banglaEasiest word learning methods with bangla

What's hot (19)

Notebook english V
Notebook english VNotebook english V
Notebook english V
 
SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048
SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048
SAP FI RUNNING NOTES BY MD.KHAMAR 9052590048
 
Mcc d os_donts_mar
Mcc d os_donts_marMcc d os_donts_mar
Mcc d os_donts_mar
 
Employment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOM
Employment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOMEmployment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOM
Employment Notification for the posts of Junior Assistants in BESCOM
 
Rajasthan rte & private schools.guide lines
Rajasthan rte & private schools.guide linesRajasthan rte & private schools.guide lines
Rajasthan rte & private schools.guide lines
 
Virology Notes 2020 #26: Therapeutic viruses
Virology Notes 2020 #26: Therapeutic virusesVirology Notes 2020 #26: Therapeutic viruses
Virology Notes 2020 #26: Therapeutic viruses
 
Engineering materials and metallurgy
Engineering materials and metallurgyEngineering materials and metallurgy
Engineering materials and metallurgy
 
Notification msme
Notification msmeNotification msme
Notification msme
 
Landtransfer proforma inter departments
Landtransfer proforma inter departmentsLandtransfer proforma inter departments
Landtransfer proforma inter departments
 
Physics notes
Physics notesPhysics notes
Physics notes
 
Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293
Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293
Catatan kuliah fitokimia i akhir 9293
 
Sambar
SambarSambar
Sambar
 
Free UK UFO National Archives Documents
Free UK UFO National Archives DocumentsFree UK UFO National Archives Documents
Free UK UFO National Archives Documents
 
გამოსვლა V
გამოსვლა Vგამოსვლა V
გამოსვლა V
 
16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
 
Bloue skirt pant style book
Bloue skirt pant style bookBloue skirt pant style book
Bloue skirt pant style book
 
CBCS BCOM Sem I & II.pdf
CBCS BCOM Sem I & II.pdfCBCS BCOM Sem I & II.pdf
CBCS BCOM Sem I & II.pdf
 
Pronunciation & spelling rules by tanbircox
Pronunciation & spelling rules by tanbircoxPronunciation & spelling rules by tanbircox
Pronunciation & spelling rules by tanbircox
 
Easiest word learning methods with bangla
Easiest word learning methods with banglaEasiest word learning methods with bangla
Easiest word learning methods with bangla
 

Viewers also liked

Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017
Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017
Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017
J&M Comunicaciones
 
Propuesta comercial feria de cali 2016
Propuesta comercial feria de cali 2016 Propuesta comercial feria de cali 2016
Propuesta comercial feria de cali 2016
J&M Comunicaciones
 
Ankit pareek portfolio
Ankit pareek portfolioAnkit pareek portfolio
Ankit pareek portfolio
Ankit Pareek
 
Cgt appel greve sncf 23 juin 2016
Cgt appel greve sncf 23 juin 2016Cgt appel greve sncf 23 juin 2016
Cgt appel greve sncf 23 juin 2016
Quoimaligne Idf
 
Mobutu received plane from president Kennedy
Mobutu received plane from president KennedyMobutu received plane from president Kennedy
Mobutu received plane from president Kennedy
Thierry Debels
 
9.atmel
9.atmel9.atmel
Cuarto jornada mañana
Cuarto jornada mañanaCuarto jornada mañana
Cuarto jornada mañana
Diego Avellaneda
 
Best practices
Best practicesBest practices
Best practices
Marcelo Echeverria
 
Trabjo numero 1 (1)
Trabjo numero 1 (1)Trabjo numero 1 (1)
Trabjo numero 1 (1)
victor amarilla
 
Resultados 4º cross country
Resultados 4º cross countryResultados 4º cross country
Resultados 4º cross country
Ciudaddeldeporte
 
бсмп зож это...
бсмп зож  это...бсмп зож  это...
бсмп зож это...
sk1ll
 
Importancia de la cultura en el comercio internacional
Importancia de la cultura en el comercio internacionalImportancia de la cultura en el comercio internacional
Importancia de la cultura en el comercio internacional
Carlos Alberto Gonzalez Ardila
 
Kari u3 ea_rugj
Kari u3 ea_rugjKari u3 ea_rugj
Kari u3 ea_rugj
talmidnonjew
 
Guión cine ficción
Guión cine ficciónGuión cine ficción
Guión cine ficción
Daniel Jiménez Vega
 
Pediatric Preparations
Pediatric Preparations Pediatric Preparations
Pediatric Preparations
Kdurant36
 
Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...
Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...
Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...
FLAVORx
 
Morphologic changes in viral infections
Morphologic changes in viral infectionsMorphologic changes in viral infections
Morphologic changes in viral infections
Shridhan
 
South Korea--Macro Environmental Analysis
South Korea--Macro Environmental AnalysisSouth Korea--Macro Environmental Analysis
South Korea--Macro Environmental Analysis
tomasptacek
 
Mahoney Pipeline Status Siem Reap V2a
Mahoney Pipeline Status Siem Reap V2aMahoney Pipeline Status Siem Reap V2a
Mahoney Pipeline Status Siem Reap V2a
gambelguy
 

Viewers also liked (20)

Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017
Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017
Propuesta Comercial Carnaval de Barranquilla 2017
 
Propuesta comercial feria de cali 2016
Propuesta comercial feria de cali 2016 Propuesta comercial feria de cali 2016
Propuesta comercial feria de cali 2016
 
Ankit pareek portfolio
Ankit pareek portfolioAnkit pareek portfolio
Ankit pareek portfolio
 
Cgt appel greve sncf 23 juin 2016
Cgt appel greve sncf 23 juin 2016Cgt appel greve sncf 23 juin 2016
Cgt appel greve sncf 23 juin 2016
 
تقرير
تقريرتقرير
تقرير
 
Mobutu received plane from president Kennedy
Mobutu received plane from president KennedyMobutu received plane from president Kennedy
Mobutu received plane from president Kennedy
 
9.atmel
9.atmel9.atmel
9.atmel
 
Cuarto jornada mañana
Cuarto jornada mañanaCuarto jornada mañana
Cuarto jornada mañana
 
Best practices
Best practicesBest practices
Best practices
 
Trabjo numero 1 (1)
Trabjo numero 1 (1)Trabjo numero 1 (1)
Trabjo numero 1 (1)
 
Resultados 4º cross country
Resultados 4º cross countryResultados 4º cross country
Resultados 4º cross country
 
бсмп зож это...
бсмп зож  это...бсмп зож  это...
бсмп зож это...
 
Importancia de la cultura en el comercio internacional
Importancia de la cultura en el comercio internacionalImportancia de la cultura en el comercio internacional
Importancia de la cultura en el comercio internacional
 
Kari u3 ea_rugj
Kari u3 ea_rugjKari u3 ea_rugj
Kari u3 ea_rugj
 
Guión cine ficción
Guión cine ficciónGuión cine ficción
Guión cine ficción
 
Pediatric Preparations
Pediatric Preparations Pediatric Preparations
Pediatric Preparations
 
Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...
Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...
Educating Pharmacy Technicians for Success: Understanding Current Issues in ...
 
Morphologic changes in viral infections
Morphologic changes in viral infectionsMorphologic changes in viral infections
Morphologic changes in viral infections
 
South Korea--Macro Environmental Analysis
South Korea--Macro Environmental AnalysisSouth Korea--Macro Environmental Analysis
South Korea--Macro Environmental Analysis
 
Mahoney Pipeline Status Siem Reap V2a
Mahoney Pipeline Status Siem Reap V2aMahoney Pipeline Status Siem Reap V2a
Mahoney Pipeline Status Siem Reap V2a
 

Similar to Jin nations extraordinary history part-3

nari-5
nari-5nari-5
nari-5
Mainu4
 
nari-8
nari-8nari-8
nari-8
Mainu4
 
पोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकर
पोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकरपोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकर
पोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकर
samyaksanvad
 
INTEGRATED WRD &M - 2002
INTEGRATED WRD &M - 2002INTEGRATED WRD &M - 2002
INTEGRATED WRD &M - 2002
IWRS Society
 
RAJAN UTTURKAR Article
RAJAN UTTURKAR ArticleRAJAN UTTURKAR Article
RAJAN UTTURKAR Article
Rajan Utturkar
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES
ASHOK KUMAR RAJENDRAN
 
أهم 50 كتاب في علم النفس باتلر
أهم 50 كتاب في علم النفس  باتلرأهم 50 كتاب في علم النفس  باتلر
أهم 50 كتاب في علم النفس باتلر
w7ed-6
 
Publication
PublicationPublication
Publication
Deepak Sharma
 
Kerala- Inter departmental Land Transfer- procedures
Kerala- Inter departmental Land Transfer- proceduresKerala- Inter departmental Land Transfer- procedures
Kerala- Inter departmental Land Transfer- procedures
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES
ASHOK KUMAR RAJENDRAN
 
2nd person of india india and thhve other
2nd person of india india and thhve other2nd person of india india and thhve other
2nd person of india india and thhve other
ShahRajavi
 
2nd person of india prime Minister prime
2nd person of india prime Minister prime2nd person of india prime Minister prime
2nd person of india prime Minister prime
ShahRajavi
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES
ASHOK KUMAR RAJENDRAN
 
MCA introduces new form CSR-2 – Report on CSR
MCA introduces new form CSR-2 – Report on CSRMCA introduces new form CSR-2 – Report on CSR
MCA introduces new form CSR-2 – Report on CSR
Trinity Care Foundation
 
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE
ASHOK KUMAR RAJENDRAN
 
5003 unit 3,5.pdf
5003 unit 3,5.pdf5003 unit 3,5.pdf
5003 unit 3,5.pdf
ShivamsinghNaruka1
 
Practical file for class 12 physics galvanometer in series
Practical file for class 12 physics galvanometer in seriesPractical file for class 12 physics galvanometer in series
Practical file for class 12 physics galvanometer in series
NAMRATATATE
 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998
IWRS Society
 
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam NotesKerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES
ASHOK KUMAR RAJENDRAN
 

Similar to Jin nations extraordinary history part-3 (20)

nari-5
nari-5nari-5
nari-5
 
nari-8
nari-8nari-8
nari-8
 
पोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकर
पोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकरपोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकर
पोर्नोग्राफीःएक भयानक व्यसन-गोपाळ आजगावकर
 
INTEGRATED WRD &M - 2002
INTEGRATED WRD &M - 2002INTEGRATED WRD &M - 2002
INTEGRATED WRD &M - 2002
 
RAJAN UTTURKAR Article
RAJAN UTTURKAR ArticleRAJAN UTTURKAR Article
RAJAN UTTURKAR Article
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - IV NOTES
 
أهم 50 كتاب في علم النفس باتلر
أهم 50 كتاب في علم النفس  باتلرأهم 50 كتاب في علم النفس  باتلر
أهم 50 كتاب في علم النفس باتلر
 
Publication
PublicationPublication
Publication
 
Kerala- Inter departmental Land Transfer- procedures
Kerala- Inter departmental Land Transfer- proceduresKerala- Inter departmental Land Transfer- procedures
Kerala- Inter departmental Land Transfer- procedures
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - II NOTES
 
2nd person of india india and thhve other
2nd person of india india and thhve other2nd person of india india and thhve other
2nd person of india india and thhve other
 
2nd person of india prime Minister prime
2nd person of india prime Minister prime2nd person of india prime Minister prime
2nd person of india prime Minister prime
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - I NOTES
 
MCA introduces new form CSR-2 – Report on CSR
MCA introduces new form CSR-2 – Report on CSRMCA introduces new form CSR-2 – Report on CSR
MCA introduces new form CSR-2 – Report on CSR
 
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS DESIGN PROCEDURE
 
5003 unit 3,5.pdf
5003 unit 3,5.pdf5003 unit 3,5.pdf
5003 unit 3,5.pdf
 
Practical file for class 12 physics galvanometer in series
Practical file for class 12 physics galvanometer in seriesPractical file for class 12 physics galvanometer in series
Practical file for class 12 physics galvanometer in series
 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998
WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON INDIA 1998
 
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam NotesKerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
 
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES
CE6451 - FLUID MECHANICS AND MACHINERY UNIT - III NOTES
 

More from MD. Monzurul Karim Shanchay

Ampara-with pronunciation & meaning
Ampara-with pronunciation & meaningAmpara-with pronunciation & meaning
Ampara-with pronunciation & meaning
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
The Three Most Holy Mosques of Islam
The Three Most Holy Mosques of IslamThe Three Most Holy Mosques of Islam
The Three Most Holy Mosques of Islam
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
S@ifurs VIVA question bank and solution
S@ifurs VIVA question bank and solutionS@ifurs VIVA question bank and solution
S@ifurs VIVA question bank and solution
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Easy Japanese Language
Easy Japanese LanguageEasy Japanese Language
Easy Japanese Language
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Question and answers on islam
Question and answers on islamQuestion and answers on islam
Question and answers on islam
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...
The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...
The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Bermuda Triangle and the Dajjal
Bermuda Triangle and the DajjalBermuda Triangle and the Dajjal
Bermuda Triangle and the Dajjal
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
The mind of Donald Trump
The mind of Donald TrumpThe mind of Donald Trump
The mind of Donald Trump
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
islamic general knowledge
islamic general knowledgeislamic general knowledge
islamic general knowledge
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Salat of Prophet (SW)
Salat of Prophet (SW)Salat of Prophet (SW)
Salat of Prophet (SW)
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Learn the Quran in 27th hours
Learn the Quran in 27th hoursLearn the Quran in 27th hours
Learn the Quran in 27th hours
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Introduction of Fruits and Cultivation Strategy
Introduction of Fruits and Cultivation Strategy Introduction of Fruits and Cultivation Strategy
Introduction of Fruits and Cultivation Strategy
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Diabetes and Diabetic Care
Diabetes and Diabetic CareDiabetes and Diabetic Care
Diabetes and Diabetic Care
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
English to Bengali dictionary
English to Bengali dictionaryEnglish to Bengali dictionary
English to Bengali dictionary
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Bengali Literature's Shortcut Technique
Bengali Literature's Shortcut TechniqueBengali Literature's Shortcut Technique
Bengali Literature's Shortcut Technique
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Dictionary of micro finance in bengali
Dictionary of micro finance in bengaliDictionary of micro finance in bengali
Dictionary of micro finance in bengali
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Ultimate Accounting Guide Sheet
Ultimate Accounting Guide SheetUltimate Accounting Guide Sheet
Ultimate Accounting Guide Sheet
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
I Love You, O Beloved Prophet
I Love You, O Beloved ProphetI Love You, O Beloved Prophet
I Love You, O Beloved Prophet
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
islam & art
islam & artislam & art
Women's Hadith compilation
Women's Hadith compilationWomen's Hadith compilation
Women's Hadith compilation
MD. Monzurul Karim Shanchay
 

More from MD. Monzurul Karim Shanchay (20)

Ampara-with pronunciation & meaning
Ampara-with pronunciation & meaningAmpara-with pronunciation & meaning
Ampara-with pronunciation & meaning
 
The Three Most Holy Mosques of Islam
The Three Most Holy Mosques of IslamThe Three Most Holy Mosques of Islam
The Three Most Holy Mosques of Islam
 
S@ifurs VIVA question bank and solution
S@ifurs VIVA question bank and solutionS@ifurs VIVA question bank and solution
S@ifurs VIVA question bank and solution
 
Easy Japanese Language
Easy Japanese LanguageEasy Japanese Language
Easy Japanese Language
 
Question and answers on islam
Question and answers on islamQuestion and answers on islam
Question and answers on islam
 
The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...
The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...
The prophet (pbuh) prayer and the provision of schedule in dr. zakir naik's l...
 
Bermuda Triangle and the Dajjal
Bermuda Triangle and the DajjalBermuda Triangle and the Dajjal
Bermuda Triangle and the Dajjal
 
The mind of Donald Trump
The mind of Donald TrumpThe mind of Donald Trump
The mind of Donald Trump
 
islamic general knowledge
islamic general knowledgeislamic general knowledge
islamic general knowledge
 
Salat of Prophet (SW)
Salat of Prophet (SW)Salat of Prophet (SW)
Salat of Prophet (SW)
 
Learn the Quran in 27th hours
Learn the Quran in 27th hoursLearn the Quran in 27th hours
Learn the Quran in 27th hours
 
Introduction of Fruits and Cultivation Strategy
Introduction of Fruits and Cultivation Strategy Introduction of Fruits and Cultivation Strategy
Introduction of Fruits and Cultivation Strategy
 
Diabetes and Diabetic Care
Diabetes and Diabetic CareDiabetes and Diabetic Care
Diabetes and Diabetic Care
 
English to Bengali dictionary
English to Bengali dictionaryEnglish to Bengali dictionary
English to Bengali dictionary
 
Bengali Literature's Shortcut Technique
Bengali Literature's Shortcut TechniqueBengali Literature's Shortcut Technique
Bengali Literature's Shortcut Technique
 
Dictionary of micro finance in bengali
Dictionary of micro finance in bengaliDictionary of micro finance in bengali
Dictionary of micro finance in bengali
 
Ultimate Accounting Guide Sheet
Ultimate Accounting Guide SheetUltimate Accounting Guide Sheet
Ultimate Accounting Guide Sheet
 
I Love You, O Beloved Prophet
I Love You, O Beloved ProphetI Love You, O Beloved Prophet
I Love You, O Beloved Prophet
 
islam & art
islam & artislam & art
islam & art
 
Women's Hadith compilation
Women's Hadith compilationWomen's Hadith compilation
Women's Hadith compilation
 

Recently uploaded

MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHatMVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
Introduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.pptIntroduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.ppt
Dr. S. Bulomine Regi
 
5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx
5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx
5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx
UmeshTimilsina1
 
7. Post Harvest Entomology and their control.pptx
7. Post Harvest Entomology and their control.pptx7. Post Harvest Entomology and their control.pptx
7. Post Harvest Entomology and their control.pptx
UmeshTimilsina1
 
MathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptx
MathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptxMathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptx
MathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptx
nolicaliso1
 
Demonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Demonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 SlidesDemonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Demonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Celine George
 
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
UmeshTimilsina1
 
6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx
6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx
6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx
UmeshTimilsina1
 
Introduction to Google Productivity Tools for Office and Personal Use
Introduction to Google Productivity Tools for Office and Personal UseIntroduction to Google Productivity Tools for Office and Personal Use
Introduction to Google Productivity Tools for Office and Personal Use
Excellence Foundation for South Sudan
 
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 SlidesE-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
Celine George
 
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHatNode JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-marketHow To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
Sikandar Ali
 
Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17
Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17
Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17
Celine George
 
React Interview Question PDF By ScholarHat
React Interview Question PDF By ScholarHatReact Interview Question PDF By ScholarHat
React Interview Question PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHatJava MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 SlidesView Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Celine George
 
Parkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptx
Parkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptxParkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptx
Parkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptx
AnujVishwakarma34
 
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHatSQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List ScanningOdoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
Celine George
 
2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx
2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx
2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx
Utsav Yagnik
 

Recently uploaded (20)

MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHatMVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
 
Introduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.pptIntroduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.ppt
 
5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx
5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx
5. Postharvest deterioration of fruits and vegetables.pptx
 
7. Post Harvest Entomology and their control.pptx
7. Post Harvest Entomology and their control.pptx7. Post Harvest Entomology and their control.pptx
7. Post Harvest Entomology and their control.pptx
 
MathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptx
MathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptxMathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptx
MathematicsGrade7-Presentation-July-12024.pptx
 
Demonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Demonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 SlidesDemonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Demonstration module in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
 
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
 
6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx
6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx
6. Physiological Disorder of fruits and vegetables.pptx
 
Introduction to Google Productivity Tools for Office and Personal Use
Introduction to Google Productivity Tools for Office and Personal UseIntroduction to Google Productivity Tools for Office and Personal Use
Introduction to Google Productivity Tools for Office and Personal Use
 
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 SlidesE-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
 
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHatNode JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
 
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-marketHow To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
 
Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17
Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17
Mail Server Configuration Using App passwords in Odoo 17
 
React Interview Question PDF By ScholarHat
React Interview Question PDF By ScholarHatReact Interview Question PDF By ScholarHat
React Interview Question PDF By ScholarHat
 
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHatJava MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
 
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 SlidesView Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
 
Parkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptx
Parkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptxParkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptx
Parkinson Disease & Anti-Parkinsonian Drugs.pptx
 
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHatSQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
 
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List ScanningOdoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
 
2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx
2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx
2024 Winter SWAYAM NPTEL & A Student.pptx
 

Jin nations extraordinary history part-3

 • 1. -Q*m ~ - ( R g s m = m ) t 4 m m m h % rncm9-4.m-* I m r m ~ , ~m *, w14m-rnI' faR m,W -qB (sl:)-qa mf$.mm;wqvtq rn(-43ir)('9) 3.hra wm m(ins) m3-$ (91)qa *'Frrm' (rn)G-fWm Q-nm,$3 m 'M7-'*' m m-SJ ,($b)
 • 9. Tm flmI Y3q 43 mm 3- C*-E;I I q A % ~ m ~ % m % h ~ m ~ ~ a m g ~ c m m ~ ~ f h m mvtn fm c " r M I w%e f91m f+m c m , m m m m B L U Q I S ( I ~ * C ~ ' ~ ~ S ~ I ~ W ~ , % ~ %*! wli34 m am?' VFm, w m rn'?'m vq,'mf-@ I' wfi m,' ~ i 3Bvq m?J.Gws ~ f s w ~ a 3 m ~ G c i m , m ~ ~ p a n m n1wt3.~wfhmfqf%+im1m v m f m f m q m c f ) m c m c m l ' m m e a m ~ m l m ~ ~ q * ! s t m a m w m ~ m , ' m w m m c ~ c ~ 1 ' ~ m ~ * m 2 n w m e m c ~ ~ & m & ~ l w ~ w m m m m c ~ m 4 ~ 1 W l l 3 ~ ~ ' s r t ~ ~ % ~ T F ? ,% ? F i l e dm,e ~ f i st*f.rr;nrnl p ~ ~ ~ ( r n : ) ' ~ ~ s q ~ . r a ~ m r n c m % ~ ~ % ~ 9 f t ~ l ~ ~ f % 7 ~ ~ Q P T f ~ ~ m ~ l d$MCWQFII 4715-1@@ma m I $@l%Z-t am *I .w3iqlW! s* w ~ - w m S r tI am (Wmj) " '=mF-?I TW mar51@w@nm3m a m 43, 4- 3 M - , - $ t , ~ ~ l --I -mml - f j F d ' Q j m ~ , ~ c ~ * ? -*@av I - ~ c m 1 - ~ G ~ m i n 1 8 m l , ~ ~ & ~ m ~ m TEIEm?l
 • 11. T * W ~ (3%) ?-53qvFPi ((n)e.o"m (m:)-ltlq mm (&+I $;l f+f+p m h)wcw m,3mav 4- (%TRYm.r)m,++h@f %kpm & c m w6,on;aj *'TTlv I('*) m)m f+lf$wlw6- 4?4moj* =?Emm 3 (m:) ~ ~ ~ - - ~ ~ 4 ~ 4 i l - d r f f ; ~ (43rnrn&Wrnw*) 1 v4-mqTq m(AT:) .-: m4=6t%wym*fl w, m m e mqq ma fk+imag w TI I e msl% Tm-mlwflm-imIt'") r m m m m m
 • 12. m m m T w q m c l qqwgTm+ ( M : ) m : m 4 4 . * ~ ~ m f @ , . o , m f i g - m ~ , m - ? - ~ ( - . m)I(?>) m m m * (~F:)wKw: 53+bn-f%+4m4, ,,q - m g q-p+.rm WFJ (Wl) I mmTl-l m-, wa %3hmfsj qqi- l,ciu
 • 13. 79K5 qm ( q 8 ) m X B4.l m-mq ( g a l ~ ) m m l ~ m ~ w u m m m ~ ~ q 1 m s m ~ ~ & q 8 y m ~ ~ % ~ a w m 1 ( " ~ ) =iTaFmR " ~ . J (m)V f h (TI:) 3WKW, Jytfjg WlR -Q (W:)-CT m
 • 16. I@'' m9 - Q j mqml m (m)p q *(a:) cw M m .- (nr) =lW'mmGGi~mmq (m)p -(ar) cm+,m qm(qr)
 • 17. (4) TsP?'-Zn?Jq,m-1 m y m , & 7 ~ 8 / - m,e g g 9 1 (j)@TFm*?TI-/ (4) vm,m e 8 1 (o) g m ,w%@@o1 (8) garm,m o o 1 (@) g m ,w?Jmoo 1
 • 20. --q'Bmmm (*) m TR3-R(ail) *+,m~ p i ( S 0 1 )qi-l
 • 21. - w h m ~ - ~ w gl~tsl(3%) WXW~wm 9729 FRWI sma 4nsl m9Q3 4% Sm GW %f%?Ttvl I $$ih~~~Vm mih qrn pfm mvag3l [('J) c=Tml-wh~lgam-m v3-Q%q ;I((in:) at-: wm T? (wI) "*?IC3-mm W Y R ~ * W ~ ~ ~ ~ m ~ ~ f l ; * I u m m . p m ~ m m ~ m m . . r ~ r f l m g i f h m f % m m . m a h ~ ~ ~ ~ ~ t " l ) m , ~ 3 w . , g q ! m , M m m 1 . n m l ~ ~ m ~ l ~ ~ ~ m m m e ~ $ 4%mim mI wm 2q 4 7 4 m . n m m m x ~ f i ~ ~ m . n ~ ~ r n m e p ~ l m p E W ~ m , e a c m ~ m rn m?m~mm,~1mn(.rim)m, m m U m a m e m * m m ; j ~ m l ~ ~ m , q @7Y, 4w C W I mmm an, 'mm meq qm I (CFWt -srlsm6j hTtW V 6 T I T CW?$1g ~ q4a"q ~ 4 ? - a n m ~ c m 4 3 c ~ s r l m m4 ~ -d & t + ~ ~ f 3 mwxb I ( ~ ) flm m ** ~ ~ ; I ( ~ s ) m s m m t v m . n m m e X r n a + ~ ~W, & SWTJWW (WP)( C ~ T R Icmiq GFU) ~ m m m ~ ~ a ~ m e ~ ~ . n ~ v f t ? 4 * - w q 2 T * * m m , m m *er m e m m i%mm l 4 ~ ~wm qq (WI) (Tmm)T W 4 , '13m m,3-hm 1' mi? sn* c*4 h p m ~ a " m ~ m e W m p m ~ ~ m . p m & n ~ ~ c + t m S ~ . n m c m c m m ~ wm -m, 'y? WY? ;r! GQj m6m-me h , * f%?: rn mq, 'W* m16 m 1' WT* mmq, bWfiWq3 Tw mm wph Fm?'m m,LW* cw .nwq-FEpq, 'em m3hm l9-wt.r;rm133 q f % cq* mt rn%d7@l('0)
 • 23. - W T T ~qm ym aw I ~r3.rar+~~ijslw - q r j l ~w;r+ G a F l r n ~ r n l m wml 4* mu 43 rn m-rjl'? - w%-imwfi w$m ~ Y ' ~ ' c TTfi I s r r ; a ~ ~ 3 m m ~ 3 e m ~ m c ~ f c f S i l - om wp wwir30;9134 973 WB 4% Firm w m a[a q m n ~ 1 - w m ~ % . T B % m ~ 5 f + m w % b 1 ( ~ ) r n s f r m w ~ i i m w ~ t 4 ~ ~ , m a a M s ~ w m w ~ 1 m ; m l ~ * m w ~ i n - m r a q ~ m m ~ m . ~ m * w m . m i . i S ~ v l f a s ~ ~ m m ~ ~ ~ F i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( ? ) ~ a s i w * m ~ w * m w ~ 1 ~ m m ~ ~ m m w - + m , i a r f s m f ~ m i i c j / ~ / ~ ~ a ~ m d ~ d & F R w d % i ? * r (a) w3 w e ,a m - mm3B-t %I91 m m,w m ' 2 m 6 ~ 1 c a , w , m * m - ~ m m - m m -4.17, fi 7- mq @, 69 '31m-0m4t~mqq914d94 ; J f r n I ~ ~ ~ m ~ w ~ q w g w o g m E ~ m m r n m ~ % w v ~SJIQm TWWM f+m q ~ mm1q m. m a rnmd-m I('") ~~'yyn (=rig) rn m s & w m e y m m m m % m a . h r r w q s l ( w x ) . ~ ~ m ~ & s s r r q ~ , ~ ~ ~ - ~ ~ ~ W a * ~ l ~ m m , * w 0 9 m n t ! w qsmm7R~"q4%!rnw.srmmew~m,ri.nM~ ulTqqicmm~mImm,m~~~c*&fjm ai:~!??,m m f.rm f * m m am3 TIP, 4m f 3 4 s i p I(") Z g - W ~ ~ m r n m (mg)'Qm 8 q W m7 (wx)TCg m M ~ m ~ m ( w s ) - G a j q ~ l( * v ~ q Q ~ + m % ~ 1 ~ 4 e w w ~ ~ q & - j r r r s r c z r m a j ~ m ~ m w ~ ~ ~ ) ~ m ~ r h m C r n T m m - m ,
 • 24. T3JmT.J sic4 YC;J dqq, 45 d ~ c iGTt%-il Tlql" , Sl? Tait?l siif% 167i3~sl4qhGi4737 XVi YETEd 911r751 qfT!+m~ r f ?I - ~ a w ~ ym~:~?am ?=T~I%XR 4 3 mcq %[A +im ~ 5 ~ 41 mq, 3aaqs! cam m'! qm* m 4 , 4-dl $KQ 21% I azn,Figiqajw!~ f wm 73 mq,wrg ~ C Q AC ~ ~ C G -FKE I wca aft, ~3 +?meqsi ?I,GWB h ~ e2~ I '37 @TIT+rnrnm-r"acqti%q m f?q mq h'? 2- -1- %TK* fl C T Q WI;I FTqJ $d?lC+d W cm I m,erqL.mia!mlm WE? - m s m q i f l * ~ n - s i ~ - m l m m m r n . r ~ m 3 m ~ 1 - Wrmc4. V@Vacbi FTVI 4 3.m'' $6 f$i ~@JCQ.Ftl*, f~ R C r n m-qTrm? -*CFlTTZTmWCTlm7d (wTFGTQ @a)i - **--E7-q q Rm,ca m7-qTdq I w4 ~rgl?m 44 q+VW GI, W h a d q i T-flY Wl I %BR nqq m e GB- OTTm d31 viV6 Y13fa ajK9 c5FI I J'TCIJ m,+Ri-~jmmTim? - eq m~mu ifla asrm I - W @ l e w ~ m w I - $5~fqj +-@mmq,~ Q Amwq m*'? - m e m ~ ~ s ~ ~ ~ m l - EEcq GTme qf4-qc* I m G?fl Srn =Ttg?qqi31 4% argq qm q-djm,%a G~QJ~d4qfBmn mealBE I q w q mw,qm qiaia m n a rnm e rn-3 irl I ~3 rn ~4 (614-4) ~ w d r y377m4 i ~ i m4q ~icqdmli; sa y ~ qor, ghcar a m kma T+I f%%mfirq I C- 9sm ?PA% safihq m u 4 - m f+fw*~(qwa mm)e k ~ i ~I fTI,Wfl q.nq4. cq +y5jT ! on.rh( o3. - m a %*rn+) sllwaid *m $9 srre4 43"5m,w IT^ ~ T V ~ T Qysm 'mrqw~=wd'aqq I I ywly @ QfqqT v T 4 aiSl cVm 973 CClg I 4346 14T* I b% wssm cO?h/~/i( I nq~cd:r(~?am mcq +?R yfm q~aiTI& I QJr+%PifEFl I I I
 • 25. wm f%q4m(rat:) q m $m-i?MfilN ma9 m m m ~ a r q m ~ ~ m ~ w ~ ~ a m ~ + ~ @ m f r n c 4 ? m 1 m m e m m ~ m 1 m ~ m m m a + ~ m & w 1 4 q m ~ 6 4 * q s m 1 s a % f +t-m l%vmtm$'mm~c s r m 3 ~ * m3 m w - t ~m m ~ ~ ~ ~ ~ 1 p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omI(?3) ~ ~ ~ ~ ~ * m m ?gTTfyg-tqf+ 3ffQd (mt)qm t 433 Ta Tjm 9im3 m w Ti3 cEwi33 TCv s w ca., m,m *we NSIY & TFl $*(334% (4s QZ'% a*%@) 6~ em,W4 -WfrT1A %&TfFF443 - W A 8Q738 XVi mq mw'? 4 ~ g ; h ~ j r n 4 , r n a j ~ r n l @ ~ m a m r n m 3 m M ; 1 1 q w % w aw t r w I
 • 26. alaqa 46' 5tTCz;1a (.~~*~q&fll82UTB j~l?grfd q a I C 3 37.7 4clq. ~l?f;;lfiqlCcJ..7 6q4, Y1gR 4lOrqrJ 5JQ?-9lTCG;1? 3% ?*IT4 q."lrfh[~~d, ami E ~ C ~ K +T T I ~+-c4 kwm.I a 4 ~msa stam 5w qv-mbr n ~TN PTC~ I q%o~d c<~qcl' 6'hqlq 3 4 m q - ~ s h1 %/*I4 -vw 3.3 c~mm~ + G I49 aif$r%apt Q:d4 I j-IR?q qa T*,V~ a+TT,'-?/q~+l-f~TiqTG 4 1 , ~ 4 3YSm qsr.~m i m~(w)6 f w N, &3m vsrsr;clr $ 7 ~ 9em a~::~5161a r m wm qlwa cqnmG% mI %ER q+ cmm a? =a, drin 4w-i m,q71a~q3qr.m mm fmazn,w f l f+ .nrg 9 m fta asarm cct~.-zrm-q? .tqrg mqai s e am @TB a-~,i%jm ~ B ~ - " ~ T B ~ T' ~ mf%q,m?vm 58%sw mm wml%a-m.qm, a ~ k$3~?mvfis 3~f3-mh m a a ~ md?33w w t ~m a 3% qpg +-m C-G m%mm4'1 w* rB m m wm m mq a KG srrm wqgq fi=,m, wn s~t-mw m 3 wq I . -'ST*wfQa M ' s f i +cad, gil a m cqrm em?msn am, wh m w m ~ g n * ~ l TJT@-3 TFl, W ~ f i &C6 Cm? r131bT4 +Fl, 43 a m I Tmj m,ERGc7 5%=t?mF~ qqa* wi3q-d qm, -wh 9- m3 .TIT ~tk,TT=II'J9ms YI mmmarnc&nq I ~ u ram 6f4 ?i:+-.~I ylqi .1jiq1*mI ~ 1 3 4 ~m m a yygm Grfgn 4r4 I m3 vm Y- ( ~ C I S ~ A1j+a1 . ~ m3 v r m *~;-cll? 2 v f 734 c a ) 4 m ~ -:da,mm9 +t$ wdjfrl $%hvu'?QC+W I m " r A Wmim fm (mZ! ysm %rnq m-mrw ?ma - vfc-md rn)mm+?cq3 cs qs!(qm)-*3 cw wT1R qw c ~ +km~md%m cslq I NA a+ m+cm-BA S?A ?mq1 am f% I CQnldl jll-lA 5.iQfl 4fi 8 4 3% bpls 3;d8 Tim I wdrs acc;T;J, f%+ qrq.71. 4%GBTC+ ~ B A+fcm 3931qmq +m qgfa hqw I
 • 27. cw w m w-m+a 3 973 eaj9i-t 3 ~ 3 4+ - m d I em wm 4m7~a m , WRYWY cww3 'TWVe rn V-JWI ~ r g ~a j v ! WTBR WTh3 W?Tf77bl4 (rf3TWFTA 6lFl Tl C5BBRl EFT) ~~-fsym300 cmm I($') q ~ ~ ~ ~ m m ~ m M ~ * ~ ~ ~ ' t 3 ~ . f Q ; I ~ ( w : ) - r l ~r 4mq VJT* *. (Fa:) 43 2%' '&q (QT*9)-~ q q z f , $3 w9 F ' W , mmmmq? PIam, R W ~ A4%ea Fmm ~ $ 4c a 3 1 ~F@+I c m - ; ~b:) ~ 3 d * m , ~ * R ~ & m ~ ~ m m u m ! a * W - w i , ~ . ~ a ! w + m m 6 - t a ; ~ 1( M w m e a w n h m ~ ) pay m d-m CGVG qtm I WA q- ~ r n q (w:) ~g x u mu mm v j t ~ ~I C'E~B T& M a+ fm cqkw I m ~ mm m ,W T ~ m WR, TFN 3.n;a I q ~ m *r+ rnq vwlwm GFT$ +mqm 1 En% *m wamsnusam.aj-m;fla"am, cqwg-~i4l!wif?h-m m 3vMc-4 I w-r;~ m,a!wfi mmm ca3-wiflajw I%VWTI 4* (3%cacia -TTc%wm.3 *+m +tea.m TtG7 wgm +1me mm -dw#? %3b an- s m ~m!~tdGTI" ~ T I Aam,;TI ---d, wfir ; 3 ' j . s ' ~ . ~aam +-ms ~ 1I Baq, m T a m ma qvi W Qn 7~m-dmu p ;JIW~7n.u q3h -F'( W ~ I ) Tfl I("(')
 • 28. . (m)a* wm 'S.r;a wwm (m:) 8 PI srm w w qqqgrq (q41",)-6;5h 3 ~ ~(q6f%* 7TTW 'CT-GRTG?') ?jRlC;JI q3,C*gyrm kffl -ma@nt6j;rfaa~(3~ts)-cd;r n q d I bf;JGm ~ m m- ~ Z Wifid", m,G2 %R@?J ! W m Q j IT;? 4Wf7 +?IT ?CTf%?I,(;9 3-U II c%~md'?4% a13 qTam -QT ~"71dj&? I f%k(wmm)a m , R p ~ m(m)!~~%@I wil~gma I TCEGJ w.7T F ~4% cs ga m~8 sfv+ kq I cdy kq SW, B h 9 -- + w / - - -QGmI,,-; IL i- jU3 PT~ F I%FF~- q ~ aB (mT"T%)I @ T% -7ld ( W W 7 8 + ) aT'TT2'A 3 *R??FQ , I & e m m % 4I m M m b i k %I m3iq%mmmtae ~ f + g ~ W - $ ~ f % m wI m ~ ~ w t m - m m h 44: ea m mm M a K-w I B * ~ " r%-r$~rn7~17 r n r n h ~ r n ~ am m ~ $ 1m 4- %3 ~ ~ ~ T P RR T JI 4 a ~ x mm ' ~ 4%~ c tEFI m, m.ajur f%m+q a* I 514e-w?%+mTI *$% ~ s i Tm 1 43yhm wuY3 Fl%qI & --% - 3 ~ ~ aWY G T < J ~sqj cm q,am TQ &3wmf?.imwm em I st rn=wmq~mnI ~ F I c m -qj*a wq rns;n I m Rmw m ~m ~ T Rrncawcaj an, I m m 3 r n , H e l m ~ l r n , * - ? m ~ l ~ ~ S J I J ~ m m - ' ' S r l f ; i 7 B ~ m * m ~ ~ ~ 6 @ 1 ~ a d z ' 1 - ~ 8 @ ~ ~ 1 . m 5 r z r m - - * ~ q ~ ~ ~ ~ 1 m ? m - ~ m , ~ ~ ~ m m S 4 ~ f t i mI 43% mm-hnm-r~ ' b r q%i~@qil~ +rmI 351~3.331BW *[A rwii3;JTsts .k%I 4ThB 3 3 4-&+ W N T5fkFf~s~I B?ff & VRI %ir@hcaj rsla fm 4331q m9 +GI I W T ~ ~ ~ B - Y ~ u ~ ~ ~ G ~ x ~ ~ c P M ' Q , ~ R I
 • 29. m 9 * m ~ m h m ~ l & m w W 9 ~ % TQ.RC+atfij3~1af4-mCR- I say 5.u;~bh g~ c q + 3c$ I TWl'4 *C+ m- q ~ f iCW ~ i k 4 ; ~GJ,-3 JTC7 m e -'am 5$(, Eqe m 4%~ ~ 3 JT m (m-m) am'? w m %TI (-IT:) B* 3ch -930, gnus V n @pmFrr;a m,(emm)q f h ~5m8 93 m~a931?163eUUI~-mI(OU) ~ w w m . m 9 f f m m m 4~ *3.m'~Qwiclq TIT T3f3m %@hhP* (w:)q m :481'74 ~ ~ k bqb 75.d .I! isiqma ~ I F C ~I C+IW 43 VR q ~ g r q s ~ c+-133 f d ~ ; r ~~ B ~ Q I 6&*4, L*1 ~ ~ k i61"1m5-19dY 4lWl W m $ 4 4 YFJ 9"kf2h m 41+4 + q m I 93tidl3 96 .J?I a%hmc~jrf~fsrcv f%mI l?g* qq?l 3q-% 8 4 qTC5 film STfk~3W ilq? $111 U fB.9913 TTWE~ m mn I @T4 G+ 3%&am m g f?g@ fsrqxr xfiqhq *-an;r1 rn@=mW=i,wff3rnTpl GO, w+ 9m 2m cw m h t w ? ~ mI &'TWm,~11:~a.rlo,~*a.n-wm&? 4%Rm fj~4'maar m-tmm-m"n*l I wmi 6+3 m d , mm,O f i ~ ( a ; r ) m a ~ m ~ ~ w c m(*) caas ' j J t w,pl ~ t & *3ca I(*") ~ 3 ,mabm m ad%,m3 m &d eat arj? -whmrd * C W ~ ~ ~ R ~ * I an,~.rF;a%@-I 4-2 ~ 9 m m aT[B c q a j ~ c T G J B RI "rn ~3.4?mil,4-am @ rn a,%Q fim-$8+fa91? rnan,a%m.aac+- 4 q *3m aq33-ceGi;~lFim
 • 32. + - l S h p m - m m ; r * a* 3-i w WJmq (a:)8 ;aja&.nk~~a CTI-C.~ &?Id awl3 m T Q ~ S Y ~ T * ~QTt q?l , qhrig 1-*S a+w m qflwq 37 m mmq mn f-m c4bfa I y~&%vi$m~*TQ~ mm 93 GiFm m,w+ C"? m-;rVl,Wh 4q+I3 43 -5f 1 WOFW Gn m~ WKW TEN, w sfi Q& I +wh ~~~am wn 4- I w m WTR TP. CWTKW o q @ % " ~ ~ i r ls T ~ T *I +tfk?t am- h - m , w . r f ; J ~ 3 m ~ r m m 1 ~ m ~ & ~ ~ m -sea 43: an,q r n ~3 fi(%)-a f3m 3~ a~ifq~ m 1 ~ ~ f i g ~ ~ ! ~ 9 r 1 ' 3 ~ m ~ ~ ~ m , ~ m ~ ~ ~ 1 4 m w ~ ~ 4 ~ m I 43 VfR an- S ( M ) - r n a m Yaig@*KQ 3m m 1 ~ m ~ 4 ~ M ~ a ~ w w 1 ~ f l ~ ~ r i w a ~ ~ t s r m r n 1 G F M S A W ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ R ~ ~ S rnnaw@T%Rl) ~ q = i m ~ ~ m ~ ~ m w i - ~ m ! ~ f l ~ ~ d i n ~ M T ~ T J I m e ( d E 3 ) - a + w m m m cm mqa ~ 3 T%~9 ( M ) - mm C P I ? ~aay em rn~mam wmi-cm ~ % ~ W X S G F W ~ R W C W ~ % F J T ~ I F F ~ t~t4..licfirnWTVFM ~ W Icm &A m G G I ~%TI PI RWJ m m w ~ ~ ~ ~ l ~ m r n w m ~
 • 33. M : ~ l WVdiS qmFi $3 Tr3iX.Jcql? ma:mI W W s qf* 3%(39 m s W m 1 ~ s ~ r m , ~ ~ c ~ ? / w ~ s ~ m ~ 4 c ~ m * ( s 4 ~ ~ m 4a.m (3:) fkYm 3.m v3 41M 4 6 %*mid I &+tw wim%dm om I mi?(qs) TW p.m-em ~ m s m l ~ ~ c ~ $ % i m~ k q a w r n q e a m f m l 4 3 ~ 4 * m , e m + * ~ l m m m m ~ D % G-PPIJ s miam m 4-m-Eg 1 0 ~ ) m.cPps (J) m,fwWl7l%F, &vc80 1 &, r m y Ti$-, 377 JA I *flew,M,90.Ab- I I (2) w - m ,m,c?lmi,=nm00 I (0) w3.f G " r m,qum90; f 7 m,m30; 6h-@- *,- ~ ~ ~ - I ~ , ~ ~ G ~ ~ , ~ o A m $ ' v r 3 W , W ,9 g b 9 I (8) I (Q) d,TWY q,?naJ'3 I (e) i=im.flew, ww$v& m1 (9) mTiTwF? (514), m*mI *SeW, w*? J,"&O 1 $ i % T R T e , mRia1 ~ r n d l (b-) m,,%-pm,4 00 403 1 l7mmJ7flew. &, 9 ," SQ 1 % r ~ ~ " r ~ , ~ l ~ ~ l ~-
 • 34. s a qq-m,( a a car))!~ wan w - 4 6%~.6~899' - 3fQYR 6m -dj*W W 1 A STC'ii W V 3 A & 73 ;$(, 1m74 (m4rJmma)m ) R 44 rn@ rn94 m (m)mm (mr)cwm7wRqm~q(Tr) y / 9 * A ) . C / * / / * / / '-: + L ~ , ~ W ~ ~ I ; L e-Rma!m b T R 3 w Orm (&) 4~ (as), '- -8
 • 35. qb-0 QT %if& f%vvd;ia ?$&IT vavn wwij I -&Tma cwqa a j ~ pcditqcm gzti cfj~ml q F m C W + Gciqm CTm I C @ q m GVQIA YCi1 I d 9 9TWC?'; iqq, ' W ? d rn! m$l 4% CQE+ 4 C@tT *3 Rc* 4tKq 31 1) 4 m %A w -mmtm s ~ v iw'vi I qth st[+be ifi~gmq-m 43? Ti WA V+ B 34 CECB km I Wtd% m q m fn;a 3J?pjgf3(a:)-43 m15.m1 rnf%iFiTlTIwm4, '* mm mm & f% 4 m h 1 ? 3m.STmTTE,:$ a1'1?q%qfimOt;-fl+~qwrb%qm;J,'9fiF6i m,3 Gaj k?'wm,'i%T 1' MP=iFM,'eEg ms;1I*(") * vm (a:)-a dwpi e3 VZ;;TrR +hi qxcq qm g mk-(411) m-9 (3%)-43 WPm U xqr3-q 1 @qTR,*@jFR 7TC~g;iiw%*K~? fl ((911)i m ~ ~ f l:WT~Tm~(slr)-w as 44. m ~ ~ ~ m ~ ~ ( ~ f i s ) - m m , ' m ~ m m . n a r a M ~ 4 m l ~ ~ m m c ~ 1 0 i ? m m 4 4 . a , ~ - m ~ % p l v m 4 m ~ s * a v $ ~ w ~ 1 n z ; [ q ' ~ ao s1w' w'wI v m WTR (air) F Y X ~be &m I wim m, I ~ m ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ l r f l m ~ ~ ' m t w ' ~ - u ~ m m m m l ~ ~ m ' * . r T R ~ ~ m ~ ~ ~ m m F Y m iI 6 e m r n m ~ 1 m r n ~ - ~ m 1 ~ v ~ ~ m ~ ~I m m q r n ~ f + q m ~ m ~ y ~ @ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ m m ~ ( g ~ r ) - d t i ~ ; ( , m m ~ % % p l m m ~ ~ r [ r p r n ~ w t w ~ ~ ~ ~ ~ r n ~ m ~ ~ M ~ fk-W31 (wM (a:) rn r) 4 3 4 4 ~ 1 ~ 9 q - ~ - m c r n14% 3-mm,(3wpi ?m=iF7! w+f m "IrrsIF;J?J ;l-f%Ga I .qm(91:) W r n *'43 43 +ur - m y I' wm m(as)a n y W%+i rsir-w 01,369vm,B-CQq~% -mqi %ipi3rnI w3 ea 5I-l cm*L%Q q% 4-l c-43 ;2@,rn w* WFl QA m$ ci;m I ( ~ ) TRt%m~spcii-mmfl
 • 36. 2b-2 fq3 E7fb4 f m + 4 3fW-f~ ~ T I ~ Yrn* mpr irrrmnq m.r;r ~FM=wtgy wf+m~ T R R-zrrM( q s ) -ms ..rr.w~4 rlca wfT m1ma m ~ T Z I I ~ ~a m 43 a431+T;~I%a,f ~ hO~SJWITCG Mhd Srt3i m-le673mq I s* ~ t f %q m ~ m9 q m m m m 53 spn6a stiwm m T@FVs, & m 4TqiJ WFi I ah fka~yld?,m'!' Csl TFl, 'iT6f I' OF3 -im.;ICB 6@, m?'6q K4, '4th' I $%at?l d?, '~a'?'m m,'wh I' w6 f i ,'93 f?j Wsr','CY ~ m ,'$JI I' 3hmtg1f+3 I ba GKdj 4QjSi.i-1 I rn3 Tlml kFI T'fmv4 I Tm IPr*rm?lWTl I W ki7 49q qlfi, qfg fkm Fim~jim%~Tyz;l1 ~ T ~ G ~ F ~ ? T o [ R W ~ T ~ & ~ ~ ~ + ~ ~ W W ~ F ~ ~ % C ? ~ afjl I Pi TFI, 'qt* EiRlsfi Cm3$3 1 ml,@ - + ~ A mm Wn-3 m'msl1I' ~ m o , w @ i e m c r n ~ t m ~ m m ~ w f % m q m.'**am T I T Qym*?' mWI cm 433t +% ma m,'aem I' W ~ I m,'dm4TEKT @ T i p TX;J e ~m'% m m m+km?' ~ ~ m 9 ~ w ? ~ t m a s m m , ' T r f z r y ~ ~ ~ ~ a 4 m 43 WFTR TiTKV 37;A m e I 93lm OT m,m aaQrnBm,9sro,mq I' wti%m,'ww wqm=jvqvt ~ I Ai?c+t m3g T C ~ Q@ Gm Tl-qpi-tT+@ m'?' mm,'em m-tTam-mu11-h m m I' 44% mwyt~-mora 4ao,-wl$ mwm m7.m ~ll?+i I(?) ~ ~ s r c s r ~ m e ?r* 3 v w.~3mfB;J T~IT(ms)s s%m qrFsr+ir m, w~rllaal3(q;)fa;J rrqurz.rrq (a;)-a.TR Y+F-~ ~13-m =RJ~C+I Tive v I *a74 m,cq ~ F ~ I ~ R ' R49!q1Tl73 m a ' ? ywl-qgiqs -$r ff I m s a F ca, 9lh cdj'? 1 rn Jm*ld Im s 3 m s q"lf6 awrc+ +na hm'!
 • 37. +mrm aw4 WFR ~ h t %4 - r n 3% -m~r.mrn qqrq (y4)*m* meYRFlfal 1 (5) ~ r ~ ~ m - r n 6 t t i l T f T m m m w ~ * (Ng):~ M ~ f % q ~(rncl,&PJ, -)-a W+RT wi mev m m ha WTA m-cpn ~ ~ ~ ~ ~ ~ H ~ I @ ~ w w ' - E ~ w ~ I P ' T T R c ~ %WI G?@T~ gfwi~WTJ,corn mm; q h m k n VGII w i m m m;1473 VTR3 f%T%ZfC+TtF-rl VCaS I Bldclf E ~ Aav ~y-fB.fi~atf'm@a I C T ~ m wg-iqq %aja+ht Fmrlat*-q ww qm ~m-KGqSrm I sem . r m q mrqa kajwfimsJl'aSvu3ma =A f?iR (~.lh$,eB1 Raj~c57q a2m a qm mc51i f )I(?)
 • 38. Sa3s 4w.q 5q ( ~ S I Y ~ I - ~ T ~I a ~ c q~ ^ 4 1wl%yrrjq FTGIR d=4I W4Q @U??Ul ( WX) Xqq, q 1 q 4QCq13 sSlW C+fq kk~Q41Tf11 a%Kd% f+'? man,q11 -ram 3~13% crjjn q +cm, 93. % ajq43 m.13 W r n YF-9 q m ~ ? an. ow st6$&+I stcq c 6 O C ~.J~I~TA+cm, c$ .fsmw$I~t.nfmm e h y c m - b . ~ r m + m M ~ 3355 ?W$Tl QWT" 61.7, crlT9l WJ h%'! QaTm,fl Sljr RWe 3msf m I m* qmm *q%ql (ws)m,m v Tgrl! w~~WBm w q f 3 w$I C* W A +?Tq I "jmq q eh,qTfi3 rnvh3 cme pF1Yldm %TO==6-m m'JI I(*) TFp7*;1mw w m f B ; J m ( ~ 8 ) m 84ajf$F'TriqW*l m W f B o r u s l l $ l - m ~ ~ m m d a s i ' ; n ~ @ m Cg T F 7 TTf-4 I mm mFl & gfm3TlR fm m, f63 mmm C++-FQ Rm ajq ma a, m ~ m ~811~1~ r f $srrq~m f6orQ~M*'? g t ~ m w ,m wf?TI, Wa~f,f i e m a n cm %t'K@*,mQCflA @ f+t'Wil$t Gf& I ma mtcq ~ T Ak~v~lz'~mm T Q ~ ~ Tm c~~ say v m a w - ~ G d h m m * l m ~ 4 m ~ ~ 3 , & m m f n ; o 4 ~ c ~ , m m a ~ h c ~ ~ m +GI ymve 677m a ~ m tm m e qf;ilr;ijm m e m + f - a T t l 4 - a ; ~ ~ ; 7 s r r g ~ q & s ~ s m m m rnm - m - G m fzrm yf4F-I R,mqmT R m q4-m mT3J %-3 fiT;J 39- (-8) n m :II1Tm 3 f r l t ; ; i m ~ m ~ ~ m l m ~ ~ , ~ &mFj %*? m m , m s r r ~ a j q ~ w a m ~ e G i j t ~ 3 m m
 • 39. ?bb . f~~dG7l%ldfd34'5$dj~5%3Pi %mirn W - q % G Y R 1465 -3 Gm m r ) r n a b ~ R + T I(wr) sajala ~ ~ v r ~ ~ t a ;W T ~wi 6 % ~I C T ~m?~?Tarn @J-F@II (q:)mq- 373 %$bi,WfFJld rltV GWA 9qFQJ 913'GCA Cdj 93: w T z v i i ?t R'? t8s W'E;I-~ ~ T I Am vmm qqma W ~ Bc ~ 3yfir.~,PI a%.;l-y.i.i i l a y sym-C~Twvzp~31T ~ B Iv?: m h - a p ~ n ,m m-ci* I sw hT@N ~ 4 , i l ATRcl%? wm an,g%m yi~m-13umna 4w ad f%g~3 wPm3 l+m WTR m ;t a,m q e ~ & i r w r n . r + a ~ mm1 ~ a % r l ? ~ m q - ~ ~ ~ v r m a v m r n ~ w ~ d + N @ Q - i ~ p , m w w r n m q i l 3 m ~ j + i W m ~ m m ( ~ ) m*-* ~ ~ m g m m ~ r n m - ~ + h i m s r S s r n ~ : ~ ~ m ! v ~OT-5 v,s~qrlwwmm9taf;lqayv+m ~ ~ , ~ r n ~ ~ f r n ~ ~ ~ r n r n ~I(>O) =lm%qlmmm (rn)wmfwm( T t x ) m r m* 33 1 65m;q -13 (918)-GT / A $ / A / A 6) M A C @ M 0 m- jL&iJl+L;i(lJ~L&kS,dG~/ 93w TWVRI m ~ mxq 4 ~ 3 1m I()') FmQ'3"IPTQ' *m $%WT -91~3( q r ) ' v d T X (WGI)VFI TWQ,4-j 3TI BB m m m ? - & 9 ~ m m m ~ ~ ~ 6 c . i f m , ~ Frrraj %TRI TEI W=Iqrf%?m m ~q (?*a+ ' ~ j l f % ~q p TFI Etm3m m *q m,warn ?T q*y&- W)I('?' 3 m w m (m)3- m*(3s) cw *,EMIT -3 (-91:) 'Qcv3FT X
 • 40. b H , / / A 0 Li^-*'.' A A P A A A - ( 9 - A C + n 0 A ) / * - ELi.1b J , L - + / - .+/- LhA Lt;@A 0 A J , , / c H - A A b+- 46 &Q b+0 GLlc j&J3
 • 43. (rn)w= =q*(at:) cw m,w q m q (8:) t (m)h (at:) CW Tf%, SFPI -( q 8 )
 • 44. ~ . i * * q h n ~ o v m ~ % a m m ~ , % m m ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ q * m d m * m , . m m x ~ G *7m4m1140m~jw~~~n4~mm3s~~mi~~~aiam mmi3m,(8Q) % W R rn (m)- m (in.) cm *, GFm w q (st:)Tvl7m : q-m 4% isn'siil-ma zpmm (m:) :wtm 4~ i3j3 m a rn ~ ~ - * p - m ~ ~ a y i l ~ i w.$amm, &mmc m m 11+g'1.q~,m m q m
 • 45. hm 4 ~ .q4m vm 'INI Q[BW wfg rrcq wi% I f4q 9m'm km~,fm4 Y@ mf4 I dpr" win,qsrirsi 4431~ i f irnw qqA -*Fib +?h f%mm,5% & ~ ~ 6 3 4'~TGA c* CTG~ 48 -m m m .rrfmFie 1 a Q 0 m m l sFim m a f % ~vqgqilua qf8-m f%mI EW g?fi WI & q - d ~ 4 m ~ I ~ ~ m m , i s l f s m m k *+s m,astrn+? a a 4 ; r w % m 1 ~ , - f B i c ~ m m ~ m , 0 m ~ ! $ 4 w x q m w s m m d ~ ~ ~ r n ~ m ~ ~ m 4Aq3 ~Z$SjiT! (-3 +W W) EFii'3~f;ll ~ r n r n r n ~ r n l ajf* m,w ~ q g ~ 4& rn a* SGm m 4a"74 ~ ~ i a r n ~ 4 r n j r n r n m , . ~ ~ s n a m w ~ s ~ * c c i . n k 1 4 i l % 0 7 m ~ & ~ ~ ~ 3 ~ ~ m ~ f G m ~ m 1 v ~ ~ ~ r n w m m m 3 r n m m 3 ~ m m , ' 0 R m ! m ~ ~ ~ ~ m ~ ! ' s'* @Emzgm I("', (m) ~ m 4 m ~ ~ - m m F w m m m @ ~ X G I ~ ~ ? I % ~ J ~ ~ T ; E m ~ a 3 m 9 m w ~ 0 l ~ m + u r i ; l ~ EX%ll3@$ CWR W R Gci*@ sft*
 • 49. (m)Few f+? WT"C( 3 s ) cw *, EF4-R. Tl3l-R (Ti:) '- s