SlideShare a Scribd company logo
Älgens biologi
Mikael Wikström
2015
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Innehåll
• Älgens förökning
• Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
• Styrning av stammen
• Brunsten i september och början av oktober
• En ko som kommer i brunst samlar flera
tjurar i olika ålder omkring sig
• En älgtjurs bästa ålder är 6½ - 10½ år
• Närvaron av tjurar med stora horn får
kon att komma snabbare i brunst
• En ko ”reserverar” flera tjurar för några
dagar, men skedet för själva
befruktningen varar endast ett dygn
• Om lämpliga tjurar inte hittas, blir kon
inte dräktig och ombrunst inträffar om
cirka tre veckor
Älgens förökning
Flehmande älgtjur avgör
kons mottaglighet
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
Huvudprinciper
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
TjurarKor
Kalv
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
Ålder
Överlevande tjurar
Överlevande kor
Döda älgar
För kraftig
beskattning av
tjurar leder till skev
stamstruktur:
Det finns få eller inga
tjurar i sin bästa ålder
(6½ - 10½ år) i stammen
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Huvudprinciper
Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
TjurarKor
Kalv
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
Ålder
Överlevande tjurar
Överlevande kor
Döda älgar
Det finns många tjurar
och kor i sin bästa ålder
→ stammen är frisk
och välfungerande
Naturenlig dödlighet
leder till naturenlig
stamstruktur:
Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen har tagits i
beaktande i Finlands älgskötselplans målsättningsramar:
Täthetsram:
Finland har en livskraftig och stabil älg-
stam, vars skador hålls på en måttlig nivå
Könsfördelningsram:
De vuxna älgarnas ko/tjur-förhållande är
högst 1,5 inom varje älgförvaltningsområde
Åldersfördelningsram:
Efter jakten har vinterstammen 20 – 30
procent kalvar av de överlevande älgarna
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
Om stammen är för gles,
fungerar inte det normala
brunstbeteendet
 korna föder färre kalvar
Det naturliga brunstbeteendet fungerar
inte om det finns få tjurar
 korna föder färre kalvar
 korna föder sent på grund av
försenad brunst
 kalvarna har inte tillräcklig tid att
växa till sig inför vintern
Om kornas medel-
ålder är för låg eller
för hög
 korna föder färre
kalvar
Om tjurarnas medel-
ålder är för låg
 problem i brunst-
beteendet
I ett nötskal
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
Om jakten inte planeras tillräckligt målmedvetet över tillräckligt
stora arealer, snedvrids balansen i viltstammarna.
Följderna kan vara:
- Skev könsfördelning
- Skev åldersfördelning
- Försämrad produktivitet
- Låga slaktvikter
- Små horntroféer
Älgkalv: slaktvikt 35 kg
Styrning av stammen
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Om målsättningen är att höja stammens täthet,
t.ex. 2,5 älgar / 1 000 ha → 3,0 älgar / 1 000 ha
Styrning av tätheten
 Under några år fälls färre älgar än det kommer till kalvar
(jaktbara nettotillväxten)
När målsättningen är uppnådd, upprätthålls önskad täthet
genom att i fortsättningen fälla lika många älgar som det
kommer till kalvar (jaktbara nettotillväxten)
Om stammens jaktbara nettotillväxt är cirka 50 %, är en enkel
grundregel att man lämnar cirka två gånger flera älgar i
stammen som blir kvar efter avslutad jakt, jämfört med hur
många älgar man vill fälla följande år
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Om målsättningen är att balansera stammens könsfördelning,
t.ex. 2,0 kor / tjur → 1,0 ko / tjur
Det lönar sig inte att fälla flera kor istället för de icke skjutna
tjurarna. Om målsättningen är att upprätthålla nuvarande
täthet kan man istället fälla flera kalvar…
Styrning av könsfördelningen
 Under några år fälls färre tjurar än vad det kommer till
tjurkalvar (tjurarnas andel av de vuxna i bytet t.ex. 30 - 40 %)
När målsättningen är uppnådd, upprätthålls önskad
könsfördelning genom att man i fortsättningen fäller lika många
tjurar som det kommer till tjurkalvar (tjurarnas andel av de
vuxna i bytet cirka 50 %)
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral
Om målsättningen är att höja
stammens medelålder,
t.ex.; 2,3 år (ca 35 % kalvar i vinterstammen)
→ 4,5 år (ca 20 % kalvar i vinterstammen)
Åldersfördelningen styrs genom:
kalvarnas andel och selektiv jakt bland vuxna
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%10%20%30%40%
Stammensmedelålder,år
Kalvarnas andel i
stammen
Källa: Nygrén 1990
Styrning av åldersfördelningen
Kalvarnas andel:
 Årligen fälls så många kalvar att ca
20 % kalvar blir kvar i vinterstammen
Antalet kalvar som ska fällas räknas
med hjälp av produktivitetsprognosen;
antal kalvar i stammen före
jaktsäsongen – antalet i målsättningen
© Mikael Wikström / Finlands viltcentral

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

Jaktledarens grundkunskaper: Älgens biologi

  • 2. © Mikael Wikström / Finlands viltcentral Innehåll • Älgens förökning • Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen • Styrning av stammen
  • 3. • Brunsten i september och början av oktober • En ko som kommer i brunst samlar flera tjurar i olika ålder omkring sig • En älgtjurs bästa ålder är 6½ - 10½ år • Närvaron av tjurar med stora horn får kon att komma snabbare i brunst • En ko ”reserverar” flera tjurar för några dagar, men skedet för själva befruktningen varar endast ett dygn • Om lämpliga tjurar inte hittas, blir kon inte dräktig och ombrunst inträffar om cirka tre veckor Älgens förökning Flehmande älgtjur avgör kons mottaglighet © Mikael Wikström / Finlands viltcentral
  • 4. Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen Huvudprinciper © Mikael Wikström / Finlands viltcentral TjurarKor Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 Ålder Överlevande tjurar Överlevande kor Döda älgar För kraftig beskattning av tjurar leder till skev stamstruktur: Det finns få eller inga tjurar i sin bästa ålder (6½ - 10½ år) i stammen
  • 5. © Mikael Wikström / Finlands viltcentral Huvudprinciper Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen TjurarKor Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 Ålder Överlevande tjurar Överlevande kor Döda älgar Det finns många tjurar och kor i sin bästa ålder → stammen är frisk och välfungerande Naturenlig dödlighet leder till naturenlig stamstruktur:
  • 6. Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen har tagits i beaktande i Finlands älgskötselplans målsättningsramar: Täthetsram: Finland har en livskraftig och stabil älg- stam, vars skador hålls på en måttlig nivå Könsfördelningsram: De vuxna älgarnas ko/tjur-förhållande är högst 1,5 inom varje älgförvaltningsområde Åldersfördelningsram: Efter jakten har vinterstammen 20 – 30 procent kalvar av de överlevande älgarna © Mikael Wikström / Finlands viltcentral Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
  • 7. Om stammen är för gles, fungerar inte det normala brunstbeteendet  korna föder färre kalvar Det naturliga brunstbeteendet fungerar inte om det finns få tjurar  korna föder färre kalvar  korna föder sent på grund av försenad brunst  kalvarna har inte tillräcklig tid att växa till sig inför vintern Om kornas medel- ålder är för låg eller för hög  korna föder färre kalvar Om tjurarnas medel- ålder är för låg  problem i brunst- beteendet I ett nötskal © Mikael Wikström / Finlands viltcentral Grundmekanismerna bakom stamutvecklingen
  • 8. Om jakten inte planeras tillräckligt målmedvetet över tillräckligt stora arealer, snedvrids balansen i viltstammarna. Följderna kan vara: - Skev könsfördelning - Skev åldersfördelning - Försämrad produktivitet - Låga slaktvikter - Små horntroféer Älgkalv: slaktvikt 35 kg Styrning av stammen © Mikael Wikström / Finlands viltcentral
  • 9. Om målsättningen är att höja stammens täthet, t.ex. 2,5 älgar / 1 000 ha → 3,0 älgar / 1 000 ha Styrning av tätheten  Under några år fälls färre älgar än det kommer till kalvar (jaktbara nettotillväxten) När målsättningen är uppnådd, upprätthålls önskad täthet genom att i fortsättningen fälla lika många älgar som det kommer till kalvar (jaktbara nettotillväxten) Om stammens jaktbara nettotillväxt är cirka 50 %, är en enkel grundregel att man lämnar cirka två gånger flera älgar i stammen som blir kvar efter avslutad jakt, jämfört med hur många älgar man vill fälla följande år © Mikael Wikström / Finlands viltcentral
  • 10. Om målsättningen är att balansera stammens könsfördelning, t.ex. 2,0 kor / tjur → 1,0 ko / tjur Det lönar sig inte att fälla flera kor istället för de icke skjutna tjurarna. Om målsättningen är att upprätthålla nuvarande täthet kan man istället fälla flera kalvar… Styrning av könsfördelningen  Under några år fälls färre tjurar än vad det kommer till tjurkalvar (tjurarnas andel av de vuxna i bytet t.ex. 30 - 40 %) När målsättningen är uppnådd, upprätthålls önskad könsfördelning genom att man i fortsättningen fäller lika många tjurar som det kommer till tjurkalvar (tjurarnas andel av de vuxna i bytet cirka 50 %) © Mikael Wikström / Finlands viltcentral
  • 11. Om målsättningen är att höja stammens medelålder, t.ex.; 2,3 år (ca 35 % kalvar i vinterstammen) → 4,5 år (ca 20 % kalvar i vinterstammen) Åldersfördelningen styrs genom: kalvarnas andel och selektiv jakt bland vuxna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0%10%20%30%40% Stammensmedelålder,år Kalvarnas andel i stammen Källa: Nygrén 1990 Styrning av åldersfördelningen Kalvarnas andel:  Årligen fälls så många kalvar att ca 20 % kalvar blir kvar i vinterstammen Antalet kalvar som ska fällas räknas med hjälp av produktivitetsprognosen; antal kalvar i stammen före jaktsäsongen – antalet i målsättningen © Mikael Wikström / Finlands viltcentral