SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
PREPORUKE ZA IZRADU
LEKOVITOG PREPARATA
PREPORUKE ZA IZRADU
 Recept treba pažljivo pročitati,
 Treba se uveriti da raspolažemo potrebnim
supstancijama
 Izrada lekova zahteva sigurnost i smirenost
u radu, kao i dobro teorijsko i praktično
poznavanje predmeta.U radu treba biti
efikasan ali ne na štetu kvaliteta.
 Nikada se istovremeno ne radi više
lekovitih preparata.
PREPORUKE ZA IZRADU
 Pri izradi lekova nikada se ne treba osloniti
na pamćenje već treba proveriti navedeni
sastav i količine u stručnoj literaturi od
početka do kraja izrade leka. Recept treba
da bude stalno pred očima.
 Radno mesto treba da je uredno i ne sme da
stoji više od jedne stojnice kako bi se
sprečile zamene
 Sav pribor sa kojim se radi, ruke, mantil
moraju biti besprekorno čisti.
PREPORUKE ZA IZRADU
 Pri uzimanju stojnica pažljivo se pročita natpis
a zatim u toku rada stojnica drži tako da je njen
natpis uvek pred očima.kod vraćanja stojnice
na njeno mesto proveriti još jedanput natpis na
njoj.Prilikom uzimanja lekovite supstancije
treba pažljivo makroskopski ispitati sadržaj
stojnice na boju, konzistenciju, ukus , miris,
izgled kristala itd. Vrlo često je jedan takav
jednostavan pregled dovoljan da se spreči
greška , eventualno nastala u toku punjenja (
impliranja) stojnice.
 Pre početka rada potrebno je obrisati prostor,
posuđe i ambalažu , a zatimproveriti ispravnost
vage. Sve lekovite supstancije moraju biti
pažljivo izmerene.
PREPORUKE ZA IZRADU
 Mora se voditi računa o kvalitetu izrade
farmaceutskih proizvoda i o njihovom
izgledu, odgovarajućoj ambalaži prema
obliku i količini.
 Svi lekovi koji se raspadaju pod uticajem
svetlosti treba pakovati u tamne posude .
 Prilikom punjenja leka u ambalažu treba se
služiti odgovarajućim priborom (praškove –
kašikom, tečnosti preko levka, paste i guste
suspenzije – špatulom i dr).
 Pošto se završi izrada leka odmah se stavi
nalepnica (signatura)
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 STOJNICE su podesni sudovi, boce i tegle sa
dobrim zatvaračima i natpisima u kojima se
drže lekovite supstance. Sve stojnice treba da
su grupisane prema veličini i prema
agregatnom stanju materije koju sadrže. Svaka
grupa mora biti poređana abecednim redom, po
nazivu supstance koja se u njoj nalazi. Natpisi
na stojnicama, odnosno signature, moraju biti
užežene da se ne bi skidale. Veličina, vrsta
stojnica , njihov oblik zavisi od vrste i potrošnje
materije koju sadrže.
 Staklene stojnice su specijalne posude sa
brušenim zapušačima namenjene za čuvanje
praškastih supstancija i tečnosti, i to sa širokim
grlom za praškove i užim grlom za tečnosti.
Mogu biti četvrtaste i okrugle. Pored staklenih
u oficini se nalaze i porculanske stojnice.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 TEČNOSTI se čuvaju u staklenim bocama sa
uskim grlom i uglačanim ili brušenim čepom.
Od tečnosti se čuvaju različiti farmaceutski
preparati: tinkture, tečni ekstrakti, rastvori,
vode i dr.
 MASNA ULJA se čuvaju u stojnicama sa
naročito podešenim zapušačem koji ima
metalni uložak koji ima levkast izliv, što
omogućava lako sipanje ulja. Na taj način
sprečava se slivanje ulja niz spoljne zidove
stojnice, već se lako uliva direktno u stojnicu.
 SIRUPI se čuvaju u specijalnim staklenim
bocama, sa širokim ili uskim grlom i podešenim
izlivima koje su stavljene u porculanske
stojnice sa poklopcem. Na taj način se izbegava
prljanje spoljašnjeg suda i olakšava održavanje
čistoće boce sa sirupom.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 MASTI se čuvaju u posebnim stojnicama za
masti t.j. u porculanskim teglama sa
poklopcem.
 SUVI EKSTRAKTI – Extracta sicca čuvaju
se u dobro zatvorenim manjim stojnicama
sa brušenim zapušačima a najčešće se
čuvaju iznad sredstva za sušenje, kreča
odnosno silikagela.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 TEČNE KISELINE se čuvaju u bocama sa
staklenim brušenim čepom i staklenom
kapom (čašom) preko njega koji hermetički
naleže na sam grlić stojnice.
 ALKALIJE se čuvaju u posudama sa
gumenim zapušačem.
 LAKO ISPARLJIVI LEKOVI se čuvaju dobro
zatvoreni i na temperaturi do 25 ºC.
 LEKOVI OSETLJIVI NA SVETLOST čuvaju
se zaštićeni od svetlosti u tamnim bocama
ili zavijeni u tamni papir.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 LEKOVITE SUPSTANCIJE SLABOG
DELOVANJA čuvaju se na otvorenim
policama (rafovima) u stojnicama na kojima
se nalaze bele signature, a nazivi lekovitih
supstancija ispisani su crnim slovima.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 LEKOVITE SUPSTANCIJE JAKOG
DELOVANJA - ( Remedia separanda –
odvojeni lekovi ) čuvaju se odvojeno od
ostalih lekova (nekada pod ključem).
 Nazivi ovakvih supstancija su ispisani
crvenim slovima na belom polju i označeni
jednim krstom (+). Takođe na signaturi
treba da bude naznačena maksimalna
pojedinačna i maksimalna dnevna doza
supstancije koja se nalazi na stojnici.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 LEKOVITE SUPSTANCIJE VRLO JAKOG
DELOVANJA–JAKI OTROVI (Remedia
claudenda – zaključani lekovi ili Venena –
otrovi) čuvaju se odvojeno od ostalih lekova
i pod ključem (nekada i pod dva ključa).
 Njihov naziv ispisan je belim slovima na
crnom polju i označene su sa dva krsta (++).
Takođe treba da imaju naznačenu
maksimalnu pojedinačnu i maksimalnu
dnevnu dozu.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 OPOJNE DROGE – Narkotična i
psihotropna sredstva, takođe se čuvaju
odvojeno pod ključem.
 Obeležena su znakom paragrafa (§). Izdaju
se pod strogom kontrolom, a o njihovom
izdavanju i prometu posebno se vodi
evodencija
 Posebnu kontrolu o vođenju knjiga o
narkoticima i prometu vodi SUP da ne bi
bilo zloupotrebe.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 RADIOAKTIVNI PREPARATI označavaju
se posebnim znakom (crveni segmenti na
žutom polju) i čuvaju se prema posebnom
propisima.
 SERUMI I VAKCINE čuvaju se na
temperaturi od 2-10 ºC , najbolje u frižideru
ali se tečni serumi i vakcine ne smeju
zamrzavati.
KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U
LABORATORIJI (APOTECI) ?
 Droge i druge materije koje ne moraju da
budu u dobro zatvorenim sudovima (čuvaju
se otvorene ili u kesama obloženim
ceratnim papirom, zavisno od hemijskog
sastava droga). Ako droge sadrže mirišljave
ili lako isparljive sastojke treba ih držati u
dobro zatvorenim limenim kutijama.
 Tampon vate natopljen hloroformom kako
bi se droga zaštitila od insekata.
STATUS PROIZVODA (OBELEŽAVATI)
 Karantin – crveno
 Odobreno – Zeleno
 Neodgovarajućeg kvaliteta - Plavo

More Related Content

What's hot

Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraBiljana Ristic
 
Disaharidi i polisaharidi.ppt
Disaharidi i polisaharidi.pptDisaharidi i polisaharidi.ppt
Disaharidi i polisaharidi.pptstefansimovic5
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMAvvlivvli
 
Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)
Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)
Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)Dragana Zaric
 
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlakDifuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlakNikolina
 
Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina Miljković
Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina MiljkovićAlkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina Miljković
Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina MiljkovićNašaŠkola.Net
 
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijumaPoremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijumaAleksandar Jovanovic
 
Ugljeni hidrati
Ugljeni hidratiUgljeni hidrati
Ugljeni hidratidjora1997
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiljana Ristic
 
лековити фластери
лековити фластерилековити фластери
лековити фластериDragana Zaric
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiseline Karboksilne kiseline
Karboksilne kiseline saculatac
 

What's hot (20)

Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
 
Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
 
Alkoholi
AlkoholiAlkoholi
Alkoholi
 
Disaharidi i polisaharidi.ppt
Disaharidi i polisaharidi.pptDisaharidi i polisaharidi.ppt
Disaharidi i polisaharidi.ppt
 
Vodonik
VodonikVodonik
Vodonik
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
 
Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)
Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)
Фармакопеја Ph.jug.IV volumen II (Materia medica)
 
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlakDifuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
 
Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina Miljković
Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina MiljkovićAlkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina Miljković
Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina Miljković
 
Alkaloidi
AlkaloidiAlkaloidi
Alkaloidi
 
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijumaPoremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
 
Disaharidi i polisaharidi
Disaharidi i polisaharidiDisaharidi i polisaharidi
Disaharidi i polisaharidi
 
PROTEINI.ppt
PROTEINI.pptPROTEINI.ppt
PROTEINI.ppt
 
Ugljeni hidrati
Ugljeni hidratiUgljeni hidrati
Ugljeni hidrati
 
Triacilgliceroli
TriacilgliceroliTriacilgliceroli
Triacilgliceroli
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
 
HORMONI
HORMONIHORMONI
HORMONI
 
лековити фластери
лековити фластерилековити фластери
лековити фластери
 
Ugljeni hidrati
Ugljeni hidratiUgljeni hidrati
Ugljeni hidrati
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiseline Karboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
 

More from Dragana Zaric

Британска фармакопеја
Британска фармакопејаБританска фармакопеја
Британска фармакопејаDragana Zaric
 
formulae-magistrales-et-reagentia III
formulae-magistrales-et-reagentia IIIformulae-magistrales-et-reagentia III
formulae-magistrales-et-reagentia IIIDragana Zaric
 
Регистар лекова 2012
Регистар лекова 2012Регистар лекова 2012
Регистар лекова 2012Dragana Zaric
 
Фармакопеја 1
Фармакопеја 1Фармакопеја 1
Фармакопеја 1Dragana Zaric
 

More from Dragana Zaric (8)

Apoteka
ApotekaApoteka
Apoteka
 
Apoteka
ApotekaApoteka
Apoteka
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
Британска фармакопеја
Британска фармакопејаБританска фармакопеја
Британска фармакопеја
 
гелови
геловигелови
гелови
 
formulae-magistrales-et-reagentia III
formulae-magistrales-et-reagentia IIIformulae-magistrales-et-reagentia III
formulae-magistrales-et-reagentia III
 
Регистар лекова 2012
Регистар лекова 2012Регистар лекова 2012
Регистар лекова 2012
 
Фармакопеја 1
Фармакопеја 1Фармакопеја 1
Фармакопеја 1
 

Izrada i cuvanje

 • 2. PREPORUKE ZA IZRADU  Recept treba pažljivo pročitati,  Treba se uveriti da raspolažemo potrebnim supstancijama  Izrada lekova zahteva sigurnost i smirenost u radu, kao i dobro teorijsko i praktično poznavanje predmeta.U radu treba biti efikasan ali ne na štetu kvaliteta.  Nikada se istovremeno ne radi više lekovitih preparata.
 • 3. PREPORUKE ZA IZRADU  Pri izradi lekova nikada se ne treba osloniti na pamćenje već treba proveriti navedeni sastav i količine u stručnoj literaturi od početka do kraja izrade leka. Recept treba da bude stalno pred očima.  Radno mesto treba da je uredno i ne sme da stoji više od jedne stojnice kako bi se sprečile zamene  Sav pribor sa kojim se radi, ruke, mantil moraju biti besprekorno čisti.
 • 4. PREPORUKE ZA IZRADU  Pri uzimanju stojnica pažljivo se pročita natpis a zatim u toku rada stojnica drži tako da je njen natpis uvek pred očima.kod vraćanja stojnice na njeno mesto proveriti još jedanput natpis na njoj.Prilikom uzimanja lekovite supstancije treba pažljivo makroskopski ispitati sadržaj stojnice na boju, konzistenciju, ukus , miris, izgled kristala itd. Vrlo često je jedan takav jednostavan pregled dovoljan da se spreči greška , eventualno nastala u toku punjenja ( impliranja) stojnice.  Pre početka rada potrebno je obrisati prostor, posuđe i ambalažu , a zatimproveriti ispravnost vage. Sve lekovite supstancije moraju biti pažljivo izmerene.
 • 5. PREPORUKE ZA IZRADU  Mora se voditi računa o kvalitetu izrade farmaceutskih proizvoda i o njihovom izgledu, odgovarajućoj ambalaži prema obliku i količini.  Svi lekovi koji se raspadaju pod uticajem svetlosti treba pakovati u tamne posude .  Prilikom punjenja leka u ambalažu treba se služiti odgovarajućim priborom (praškove – kašikom, tečnosti preko levka, paste i guste suspenzije – špatulom i dr).  Pošto se završi izrada leka odmah se stavi nalepnica (signatura)
 • 6. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  STOJNICE su podesni sudovi, boce i tegle sa dobrim zatvaračima i natpisima u kojima se drže lekovite supstance. Sve stojnice treba da su grupisane prema veličini i prema agregatnom stanju materije koju sadrže. Svaka grupa mora biti poređana abecednim redom, po nazivu supstance koja se u njoj nalazi. Natpisi na stojnicama, odnosno signature, moraju biti užežene da se ne bi skidale. Veličina, vrsta stojnica , njihov oblik zavisi od vrste i potrošnje materije koju sadrže.  Staklene stojnice su specijalne posude sa brušenim zapušačima namenjene za čuvanje praškastih supstancija i tečnosti, i to sa širokim grlom za praškove i užim grlom za tečnosti. Mogu biti četvrtaste i okrugle. Pored staklenih u oficini se nalaze i porculanske stojnice.
 • 7. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  TEČNOSTI se čuvaju u staklenim bocama sa uskim grlom i uglačanim ili brušenim čepom. Od tečnosti se čuvaju različiti farmaceutski preparati: tinkture, tečni ekstrakti, rastvori, vode i dr.  MASNA ULJA se čuvaju u stojnicama sa naročito podešenim zapušačem koji ima metalni uložak koji ima levkast izliv, što omogućava lako sipanje ulja. Na taj način sprečava se slivanje ulja niz spoljne zidove stojnice, već se lako uliva direktno u stojnicu.  SIRUPI se čuvaju u specijalnim staklenim bocama, sa širokim ili uskim grlom i podešenim izlivima koje su stavljene u porculanske stojnice sa poklopcem. Na taj način se izbegava prljanje spoljašnjeg suda i olakšava održavanje čistoće boce sa sirupom.
 • 8. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  MASTI se čuvaju u posebnim stojnicama za masti t.j. u porculanskim teglama sa poklopcem.  SUVI EKSTRAKTI – Extracta sicca čuvaju se u dobro zatvorenim manjim stojnicama sa brušenim zapušačima a najčešće se čuvaju iznad sredstva za sušenje, kreča odnosno silikagela.
 • 9. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  TEČNE KISELINE se čuvaju u bocama sa staklenim brušenim čepom i staklenom kapom (čašom) preko njega koji hermetički naleže na sam grlić stojnice.  ALKALIJE se čuvaju u posudama sa gumenim zapušačem.  LAKO ISPARLJIVI LEKOVI se čuvaju dobro zatvoreni i na temperaturi do 25 ºC.  LEKOVI OSETLJIVI NA SVETLOST čuvaju se zaštićeni od svetlosti u tamnim bocama ili zavijeni u tamni papir.
 • 10. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  LEKOVITE SUPSTANCIJE SLABOG DELOVANJA čuvaju se na otvorenim policama (rafovima) u stojnicama na kojima se nalaze bele signature, a nazivi lekovitih supstancija ispisani su crnim slovima.
 • 11. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  LEKOVITE SUPSTANCIJE JAKOG DELOVANJA - ( Remedia separanda – odvojeni lekovi ) čuvaju se odvojeno od ostalih lekova (nekada pod ključem).  Nazivi ovakvih supstancija su ispisani crvenim slovima na belom polju i označeni jednim krstom (+). Takođe na signaturi treba da bude naznačena maksimalna pojedinačna i maksimalna dnevna doza supstancije koja se nalazi na stojnici.
 • 12. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  LEKOVITE SUPSTANCIJE VRLO JAKOG DELOVANJA–JAKI OTROVI (Remedia claudenda – zaključani lekovi ili Venena – otrovi) čuvaju se odvojeno od ostalih lekova i pod ključem (nekada i pod dva ključa).  Njihov naziv ispisan je belim slovima na crnom polju i označene su sa dva krsta (++). Takođe treba da imaju naznačenu maksimalnu pojedinačnu i maksimalnu dnevnu dozu.
 • 13. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  OPOJNE DROGE – Narkotična i psihotropna sredstva, takođe se čuvaju odvojeno pod ključem.  Obeležena su znakom paragrafa (§). Izdaju se pod strogom kontrolom, a o njihovom izdavanju i prometu posebno se vodi evodencija  Posebnu kontrolu o vođenju knjiga o narkoticima i prometu vodi SUP da ne bi bilo zloupotrebe.
 • 14. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  RADIOAKTIVNI PREPARATI označavaju se posebnim znakom (crveni segmenti na žutom polju) i čuvaju se prema posebnom propisima.  SERUMI I VAKCINE čuvaju se na temperaturi od 2-10 ºC , najbolje u frižideru ali se tečni serumi i vakcine ne smeju zamrzavati.
 • 15. KAKO SE ČUVAJU SUPSTANCE U LABORATORIJI (APOTECI) ?  Droge i druge materije koje ne moraju da budu u dobro zatvorenim sudovima (čuvaju se otvorene ili u kesama obloženim ceratnim papirom, zavisno od hemijskog sastava droga). Ako droge sadrže mirišljave ili lako isparljive sastojke treba ih držati u dobro zatvorenim limenim kutijama.  Tampon vate natopljen hloroformom kako bi se droga zaštitila od insekata.
 • 16. STATUS PROIZVODA (OBELEŽAVATI)  Karantin – crveno  Odobreno – Zeleno  Neodgovarajućeg kvaliteta - Plavo