SlideShare a Scribd company logo
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
2.	
  szám	
  2014.	
  Március	
  
	
  1	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
Az	
  AICA	
  az	
  IT-­‐Shape-­‐ben	
  
Az	
  AICA	
  –	
  Associazione	
  italiana	
  per	
  l’Informatica	
  e	
  
il	
   Calcolo	
   Automatico	
   –	
   egy	
   olasz	
   egyesület,	
   a	
  
CEPIS	
   Council	
   of	
   European	
   Professional	
  
Informatics	
  Societies	
  tagja.	
  AZ	
  AICA	
  támogatja	
  az	
  
IT	
   szakmaiságot	
   az	
   éves	
   kongresszusával,	
   a	
  
„Mondo	
   digitale”	
   folyóirattal,	
   kutatásaival,	
  
projektjeivel	
  és	
  tanfolyamaival.	
  Részt	
  vesz	
  a	
  CEN	
  
IS	
   Skills	
   Workshopon,	
   amely	
   kidolgozta	
   az	
   e-­‐
Kompetencia	
   Keretrendszert	
   (e-­‐Competence	
  
Framework).	
  Az	
  AICA	
  Olaszországban	
  a	
  következő	
  
kompetencia	
   keretrendszerekért	
   és	
   tanúsítási	
  
rendszerekért	
  felelős:	
  e-­‐Citizens,	
  ECDL,	
  EUCIP.	
  Az	
  
AICA	
  együttműködik	
  	
  az	
  iskolákkal:	
  
• a	
  felhasználói	
  szintű	
  digitális	
  képességek,	
  
• az	
  informatikai	
  szakmai	
  kompetenciák,	
  
• a	
  számítástechnika	
  mint	
  transzverzális	
  
kompetencia	
  
fejlesztése,	
   és	
   a	
   tanulás	
   hatékonyságának	
  
növelése	
   érdekében,	
   és	
   hogy	
   elősegítse	
   az	
  
infokommunikációs	
   eszközök	
   alkalmazását	
   a	
  
különböző	
  tudományágakban.	
  
	
  
2010	
   óta	
   az	
   AICA	
   támogatja	
   a	
   Gazdasági	
  
Technikai	
   Intézetek	
   (Economical	
   Technical	
  
Institutes)	
  projektet,	
  amelynek	
  célja	
  specializáció	
  
az	
   üzleti	
   információs	
   rendszerek	
   (Business	
  
Information	
  Systems)	
  területén.	
  
A	
   projekt	
   célja,	
   hogy	
   a	
   	
   számítástechnika,	
   üzleti	
  
igazgatás,	
   angol	
   nyelv,	
   jog	
   és	
   matematika	
  
tárgyakat	
  oktató	
  tanárok	
  a	
  EUCIP	
  Core	
  tematikát	
  
keretrendszerként	
  alkalmazzák	
  annak	
  érdekében,	
  	
  
hogy	
  a	
  tanulók	
  le	
  tudják	
  tenni	
  a	
  Tervezés	
  (Plan),	
  
Kiépítés	
   (Build)	
   és	
   Üzemeltetés	
   (Operate)	
   modul	
  
vizsgákat,	
   és	
   megszerezzék	
   a	
   EUCIP	
   Core	
  
képesítést.	
   A	
   projekt	
   3	
   iskola	
   (440	
   fő)	
  
bevonásával	
  indult,	
  köztük	
  az	
  IS	
  Fermi	
  Pontedera	
  
szakközépiskolával,	
   amely	
   egyben	
   az	
   IT-­‐Shape	
  
projekt	
   partnere	
   is.	
   2012-­‐re	
   89-­‐re	
   nőtt	
   a	
  
résztvevő	
   iskolák	
   száma,	
   napjainkra	
   pedig	
   150,	
  
azaz	
   a	
   szakközépiskolák	
   negyede	
   csatlakozott	
   a	
  
programhoz.	
  
	
  
Az	
   IT-­‐Shape	
   innovációtranszfer	
   projektben	
   az	
  
AICA	
   és	
   az	
   IC	
   Skill	
   (IE)	
   együtt	
   a	
   „donor”	
  
intézmények.	
   Az	
   AICA	
   a	
   szaktudását	
   adja	
   a	
  
projekthez,	
   illetve	
   az	
   ehhez	
   kapcsolódó	
  
követelményrendszert	
  és	
  a	
  tapasztalatát	
  az	
  üzleti	
  
világból	
  együttműködve	
  az	
  iskolákkal.	
  
Tartalom	
  
AZ	
  AICA	
  az	
  IT-­‐Shape-­‐ben	
  ......................................	
  1	
  
EUCIP	
  ....................................................................	
  2	
  
EUCIP	
  Core	
  ...........................................................	
  2	
  
EUCIP	
  Professional	
  level	
  .......................................	
  3	
  
EUCIP	
  IT	
  Administrator	
  .........................................	
  3	
  
Miért	
  I-­‐T	
  Shape?	
  ...................................................	
  4	
  
Események	
  ...........................................................	
  4	
  
Projekt	
  adatok	
  ......................................................	
  5	
  
Kiadja:	
  AICA,	
  Italy	
  (fordítás:	
  ITStudy)	
  
Szerkesztő:	
  Pierfranco	
  Ravotto	
  
Copyright	
  ©	
  IT-­‐Shape	
  Konzorcium	
  
Az	
  EUCIP-­‐ről	
  szóló	
  leírás	
  a	
  www.eucip.com	
  oldalról	
  származik	
  
és	
  az	
  ECDL	
  Alapítvány	
  tulajdona	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
2.	
  szám	
  2014.	
  Március	
  
	
  2	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
.
EUCIP	
  	
  
Az	
  EUCIP	
  -­‐	
  European	
  Certification	
  of	
  Informatics	
  Professionals	
  szakmai	
  képesítési	
  és	
  kompetencia	
  fejlesztési	
  
keretrendszer	
  informatikusok,	
  informatikai	
  szakemberek	
  számára.	
  	
  
A	
  rendszer	
  tartalmazza	
  az	
  úgynevezett	
  „mag”	
  (Core)	
  képesítést,	
  és	
  azon	
  kívül	
  tartalmaz	
  további	
  21	
  szakma-­‐	
  
specifikus	
   képesítést,	
   az	
   adott	
   munkaterülethez	
   szükséges	
   szakmai	
   profillal,	
   kompetencia-­‐halmazzal.	
   A	
  
EUCIP	
   tanúsítványok	
   között	
   a	
   felsoroltakon	
   kívül	
   van	
   egy	
   további,	
   különálló	
   képesítés:	
   az	
   Informatikai	
  
rendszergazda	
  (IT	
  Administrator).	
  
EUCIP	
  Core	
  
Az	
   EUCIP	
   Core	
   az	
   informatikai	
   tevékenységet	
   igénylő	
   munkaterületek	
   stabil,	
   közös	
   alapja,	
   az	
  
infokommunikációs	
   technológiák	
   (IKT)	
   alapjaihoz	
   széleskörű	
   alaptudást	
   biztosít.	
   A	
   vizsgára	
   való	
  
felkészüléshez	
   –	
   becslések	
   szerint	
   –	
   300-­‐400	
   tanórára	
   van	
   szükség,	
   de	
   az	
   óraszám	
   függ	
   a	
   jelölt	
   korábbi	
  
munkatapasztalatától	
  és	
  tudásától.	
  
Az	
  EUCIP	
  Core	
  három	
  tudásterülete	
  
A)	
  Tervezés	
  terület	
  (Plan	
  Area):	
  az	
  információs	
  rendszerek	
  alkalmazása	
  és	
  menedzselése	
  
A	
  témakör	
  a	
  szervezeten,	
  vállalkozáson	
  belüli	
  informatikai	
  rendszer	
  kiépítését	
  megelőző	
  szükségletelemzést	
  
és	
   tervezést	
   tartalmazza.	
   Éppen	
   ezért	
   a	
   menedzsment	
   folyamatok	
   és	
   a	
   stratégiai	
   szempontú	
  
követelményspecifikáció	
  a	
  tudásterület	
  fontos	
  részét	
  képezik.	
  
B)	
  Kiépítés	
  terület	
  (Build	
  Area):	
  Az	
  információs	
  rendszerek	
  fejlesztése	
  és	
  integrálása	
  
Ide	
   tartozik	
   az	
   információs	
   rendszerek	
   specifikációja,	
   fejlesztése,	
   tesztelése	
   és	
   karbantartása.	
   Ez	
   a	
  
tudásterület	
  foglalkozik	
  a	
  fejlesztési	
  folyamat	
  módszertani	
  és	
  technológiai	
  kérdéseivel.	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
2.	
  szám	
  2014.	
  Március	
  
	
  3	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
C)	
  Üzemeltetés	
  terület	
  (Operate	
  Area):	
  az	
  információs	
  rendszerek	
  működtetése	
  és	
  támogatása	
  
Ez	
  a	
  terület	
  az	
  IKT	
  rendszerek	
  telepítésével,	
  felügyeletével	
  és	
  karbantartásával	
  kapcsolatos	
  tudásanyagot	
  
tartalmazza.	
   Témakörök:	
   hardver	
   és	
   szoftver	
   alapok,	
   hálózatok	
   kezelése,	
   szolgáltatás,	
   szolgáltatás-­‐
támogatás,	
  	
  és	
  biztonság.	
  
EUCIP	
  Professzionális	
  szint	
  	
  
	
  
	
  
Az	
   EUCIP	
   Professzionális	
   Szint	
   egy	
   adott	
  
informatikai	
   szakma	
   gyakorlásához	
   szükséges	
  
speciális	
   kompetenciákat	
   írja	
   le.	
   A	
   professzionális	
  
szint	
  eléréséhez	
  szükséges	
  szakmai	
  kompetenciákat	
  
a	
   jelöltek	
   képzésben	
   illetve	
   gyakorlati	
   feladatok	
  
elvégzése	
   során	
   szerezhetik	
   meg.	
   Az	
   informatikai	
  
szaktudást	
   igénylő	
   munkaterületek	
   kínálata	
   igen	
  
gazdag;	
  számos	
  is	
  olyan	
  modell	
  létezik,	
  	
  amelyek	
  az	
  
adott	
   munkakör	
   betöltéséhez	
   szükséges	
  
kompetencia-­‐készletet	
   határozza	
   meg.	
   A	
   EUCIP	
  
Professzionális	
  szint	
  jelenleg	
  21	
  különböző	
  szakmai	
  
profilt	
  tartalmaz.	
  
Az	
   EUCIP	
   professzionális	
   szint	
   elérésének	
  
előfeltétele	
   a	
   EUCIP	
   Core	
   szakmai	
  
követelményeinek	
  sikeres	
  teljesítése.	
  
A	
  3.0	
  verzióban	
  a	
  	
  szakmai	
  profilok	
  már	
  igazodnak	
  
az	
   európai	
   e-­‐Kompetencia	
   Keretrendszerhez	
   (e-­‐CF-­‐
hez),	
   ahhoz	
   a	
   referencia	
   keretrendszerhez,	
  
amelynek	
   fejlesztésében	
   részt	
   vesznek	
   az	
  
érdekeltek	
   Európai	
   e-­‐Skills	
   (http://eskills.eun.org),	
   és	
  
CEN	
  (European	
  Committee	
  for	
  Standardization	
  –	
  Európai	
  
Szabványügyi	
   Bizottság)
	
  
Workshop	
   szervezetek	
  
részéről.	
  
	
  
EUCIP	
  IT	
  Administrator	
  
Az	
   IT	
   Administrator	
   önálló	
   informatikai	
   képesítés,	
   amely	
   igazolja	
   a	
   munkakör	
   betöltéséhez	
   szükséges	
  
számítógépes	
  elméleti	
  szaktudás	
  és	
  gyakorlatot,	
  és	
  átfogja	
  a	
  hardver-­‐,	
  szoftver-­‐	
  és	
  hálózati	
  ismeretek	
  széles	
  
területét.	
   A	
   program	
   olyan	
   szakemberek	
   képzését	
   célozza,	
   akik	
   a	
   kis-­‐	
   és	
   középvállalkozások,	
   oktatási	
  
intézmények	
   napi	
   munkájához	
   szükséges	
   számítógépes	
   feladatokat	
   el	
   tudják	
   látni,	
   de	
   lehetőséget	
   kínál	
  
azoknak	
  a	
  magánszemélyeknek	
  is,	
  akik	
  informatikai	
  ismereteiket	
  szeretnék	
  bővíteni	
  annak	
  érdekében,	
  hogy	
  
képesek	
  legyenek	
  a	
  számítógépes	
  hálózatok	
  működésének	
  felügyeletét	
  ellátni.	
  
	
  
Aki	
  az	
  IT	
  Administrator	
  vizsga	
  követelményeit	
  sikerrel	
  teljesíti,	
  az	
  képes:	
  
• egy	
  szervezet	
  hardver	
  és	
  szoftver	
  beszerzéseiben	
  IT	
  tanácsadóként	
  részt	
  venni,	
  	
  
• a	
  számítógépeket	
  és	
  a	
  megvásárolt	
  perifériákat	
  telepíteni,	
  
• számítógépes	
  hardver	
  egységekkel	
  dolgozni,	
  
• a	
  hálózat	
  felhasználóit	
  a	
  mindennapi	
  munkában	
  segíteni,	
  
• belső	
  műszaki	
  munkatársként	
  hardveres,	
  szoftveres	
  feladatokat	
  ellátni,	
  nyomtatókat,	
  helyi	
  
hálózatokat	
  működtetni,	
  	
  
• képesek	
  a	
  különböző	
  szoftver	
  és	
  hardvergyártók	
  szakembereivel	
  kommunikálni,	
  
• követni	
  a	
  technikai	
  fejlődést	
  az	
  új	
  technológiák	
  bevezetése	
  érdekében,	
  
• képesek	
  frissíteni	
  a	
  meglévő	
  hardver	
  egységeket	
  és	
  szoftvereket,	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
2.	
  szám	
  2014.	
  Március	
  
	
  4	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
• a	
  vállalati	
  adatok	
  védelmét	
  biztosítani,	
  az	
  esetleges	
  vírustámadásokat	
  és	
  hackelést,	
  és	
  az	
  ebből	
  
adódó	
  adatvesztést	
  megakadályozni.	
  	
  
A	
  EUCIP	
  IT	
  Administrator	
  3.0-­‐ás	
  verziója	
  bevezette	
  a	
  EUCIP	
  IT	
  Administrator	
  Fundamentals	
  (ITAF)	
  modult,	
  	
  
amely	
  a	
  hardver,	
  szoftver,	
  operációs	
  rendszerek	
  hálózatok	
  és	
  biztonság	
  területeken	
  alapvető,	
  de	
  széleskörű	
  
tudást	
  ír	
  elő.	
  Az	
  ITAF	
  vizsga	
  megszerzése	
  után	
  a	
  jelöltek	
  folytathatják	
  a	
  tanulmányaikat,	
  a	
  IT	
  Administrator	
  
tematika	
   3.változata	
   által	
   meghatározott	
   (PC	
   hardver,	
   Operációs	
   Rendszerek,	
   Hálózatok	
   és	
   IT	
   Biztonság)	
  
modulokkal,	
  és	
  	
  bármelyikéből	
  levizsgázhatnak.	
  	
  
Miért	
  I-­‐T	
  Shape?
Az	
  európai	
  	
  e-­‐Skills	
  fórumon	
  publikált	
  tanulmány	
  
(Körte,	
   W.	
   B.,	
   Hüsing	
   T.:	
   Evaluation	
   of	
   the	
  
Implementation	
   of	
   the	
   EC's	
   Communication	
   on	
  
"e-­‐Skills	
   for	
   the	
   21st	
   Century",	
   Empirica,	
   Bonn)	
  
szerint	
   az	
   e-­‐készségek	
   (e-­‐skills)	
   iránti	
   igény	
  
folyamatosan	
   növekszik:	
   „2015-­‐re	
   mintegy	
  
384.000	
   betöltetlen,	
   e-­‐készségeket	
   igénylő	
  
álláshellyel	
  számolhatunk.”	
  (Körte,	
  W.	
  B.,	
  Hüsing	
  
T.:	
  Evaluation	
  of	
  the	
  Implementation	
  of	
  the	
  EC's	
  
Communication	
  on	
  "e-­‐Skills	
  for	
  the	
  21st	
  Century",	
  
Empirica,	
   Bonn).	
   A	
   tanulmány	
   fontos	
  
következtetése:	
   európai	
   vállaltok	
   „egyre	
   inkább	
  
nehezebb	
  lesz	
  olyan	
  munkatársat	
  találni,	
  aki	
  mind	
  
az	
  informatikában,	
  mind	
  az	
  üzleti	
  folyamatokban	
  
otthon	
   van.	
   A	
   vállalatoknak	
   ún.	
   „T-­‐Shaped”	
  
szakemberekre	
  van	
  szüksége,	
  akik	
  úgy	
  lépnek	
  be	
  
a	
   munkaerő-­‐piacra,	
   hogy	
   értenek	
   az	
   üzleti	
  
vállalkozáshoz	
   és	
   ismerik	
   és	
   alkalmazzák	
   a	
  
technológia	
   legújabb	
   eredményeit	
   is.”	
   (Fonstad,	
  
N.,	
  Lanivyn,	
  B.:	
  European	
  e-­‐Competence	
  Curricula	
  
development	
  guidelines,	
  Final	
  Reports,	
  European	
  
Commission,	
  European	
  e-­‐Skills	
  Forum,	
  2010).	
  
EUCIP	
   Core	
   –	
   az	
   európai	
   szinten	
   elismert	
  
informatikai	
   képesítés	
   –	
   egy	
   lehetséges	
   válasz	
  
erre	
   a	
   keresletre,	
   mivel	
   a	
   kompetencia	
  
keretrendszer	
   erősen	
   az	
   üzleti	
   készségekkel	
  
kapcsolatos	
  alapvető	
  e-­‐készségekre	
  fókuszál.	
  
	
  
Az	
   Európai	
   Informatikai	
   Szakmai	
   Társaságok	
  
Tanácsa	
  (CEPIS-­‐Council	
  of	
  European	
  Professional	
  
Informatics	
   Societies)	
   által	
   kidolgozott	
  
bizonyítványt	
  már	
  7	
  európai	
  országban	
  sikeresen	
  
használják.	
  
Az	
   I-­‐TShape	
   projekt	
   célja,	
   hogy	
   az	
   EUCIP	
   Core	
  
bizonyítványt	
  elérhetővé	
  tegye	
  Magyarországon	
  a	
  
szakképzésben,	
  felsőoktatásban	
  tanuló	
  diákok,	
  és	
  
azon	
   felnőttek	
   számára,	
   akik	
   munka	
   mellett	
  
informatikai	
  végzettséget	
  	
  szeretnének	
  szerezni.	
  
A	
  projekt	
  a	
  fiatalok	
  és	
  idősebbek	
  esélyét	
  egyaránt	
  
növeli:	
   a	
   nemzetközileg	
   elismert,	
   pán-­‐európai	
  
bizonyítvánnyal	
   zsebükben	
   a	
   hazai	
   és	
   európai	
  
cégek	
  álláshelyeire	
  jobb	
  eséllyel	
  pályáznak.	
  
	
  
I-­‐T	
  Shape	
  	
  Konzorcium
Események	
  
Nemzetközi	
  „e-­‐Skills”	
  konferencia	
  Brüsszelben	
  
Az	
  Európai	
  Bizottság	
  Vállalkozáspolitika	
  és	
  Ipar	
  Főigazgatósága	
  (European	
  Commission's	
  DG	
  Enterprise	
  &	
  
Industry)	
   márciusban	
   az	
   Innovation	
   Value	
   Institute	
   (IVI),	
   Council	
   of	
   European	
   Professional	
   Informatics	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
2.	
  szám	
  2014.	
  Március	
  
	
  5	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
Societies	
  (CEPIS),	
  International	
  Data	
  Corporation	
  (IDC)	
  és	
  	
  Empirica	
  intézményekkel	
  együttműködve	
  rendezi	
  
meg	
   az	
   e-­‐Skills	
   konferenciát.	
   A	
   konferencia	
   fő	
   témája	
   annak	
   a	
   kutatási	
   projektnek	
   az	
   eredményeivel	
  
foglalkozik,	
   amely	
   infokommunikációs	
   szakmák	
   nemzetközi	
   vetületeit,	
   és	
   a	
   globalizáció	
   e-­‐készségre	
  
gyakorolt	
  hatását	
  vizsgálta.	
  A	
  rendezvényen	
  az	
  ipar,	
  a	
  felsőoktatás	
  vezető	
  szakemberi,	
  a	
  tagállamok	
  e-­‐Skill	
  
intézményei,	
  iparági	
  szövetségek	
  és	
  kapcsolódó	
  kormányzati	
  szervek	
  képviselői	
  vesznek	
  részt.	
  
A	
   konferencia	
   2014.	
   március	
   26-­‐án	
   lesz,	
   további	
   információt	
   az	
   alábbi	
   oldalon	
   találhatunk.	
  
http://www.eucip.com/index.jsp?p=636&n=639&a=5015#sthash.f1q8jNMu.dpuf	
  	
  
	
  
Projekt	
  adatok	
  
Rövidítés:	
  I-­‐T	
  Shape	
  
Cím:	
  I-­‐T	
  Shape	
  –	
  Európai	
  szinten	
  versenyképes	
  informatikai	
  képesítés	
  a	
  magyar	
  szakképzésben	
  
Időtartam:	
  2013.	
  október	
  1.-­‐	
  2015.	
  szeptember	
  30.	
  
Pályázat	
  típusa:	
  Innováció	
  transzfer	
  
Program:	
   Leonardo	
   da	
   Vinci	
   –	
   az	
   Európai	
   Unió	
   Élethosszig	
   tartó	
   tanulás	
   programjának	
   szakképzési	
  
alprogramja	
  
Résztvevő	
  országok:	
  Magyarország,	
  Olaszország,	
  Írország	
  
Weboldal:	
  http://it-­‐shape.hu	
  	
  	
  
Kapcsolat:	
  Hartyányi	
  Mária,	
  	
  maria.hartyanyi@itstudy.hu	
  
Partnerek	
  
ITSTUDY	
  -­‐	
  iTStudy	
  Hungary	
  Számítástechnikai	
  Oktató-­‐	
  és	
  Kutatóközpont	
  Kft.	
   HU	
  
AICA	
  -­‐	
  Olasz	
  Informatikai	
  és	
  Számítástudományi	
  Társaság	
  	
   IT	
  
ISFP-­‐	
  Enrico	
  Fermi	
  Szakközépiskola	
  –	
  IS	
  Fermi	
  in	
  Pontedera	
   IT	
  
ICS	
  -­‐	
  Ír	
  Számítástudományi	
  Társaság	
   	
   IE	
  
SZÁMALK	
  -­‐	
  Szalézi	
  Szakközépiskola	
   	
   HU	
  
ÖJSZIGK	
  -­‐	
  Öveges	
  József	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Gimnázium	
  és	
  Kollégium,	
  Balatonfűzfő	
   HU	
  
NJSZK	
  -­‐	
  Neumann	
  János	
  Számítástechnikai	
  Szakközépiskola	
   HU	
  
GJMSZI	
  -­‐	
  Galamb	
  József	
  Mezőgazdasági	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Makó	
   HU	
  
NYME	
  -­‐	
  Nyugat-­‐Magyarországi	
  Egyetem	
   	
   HU	
  
PMVA	
  -­‐	
  Pest	
  Megyei	
  Vállalkozásfejlesztési	
  Alapítvány	
   HU	
  
Célcsoportok	
  
Elsődleges	
   célcsoport:	
   a	
   szakképzésben	
   tanuló	
   magyar	
   diákok,	
   felnőttek,	
   akik	
   pályamódosításra	
  
kényszerülnek,	
   minősítéssel	
   nem	
   rendelkező	
   informatikai	
   szakemberek.	
   Másodlagos	
   célcsoport:	
   a	
  
szakképzésben,	
  felnőttképzésben	
  oktató	
  tanárok,	
  kis-­‐	
  és	
  középvállalkozók	
  alkalmazottai	
  
Célok	
  
A	
   „EUCIP	
   Core”	
   szakképesítés	
   honosítása	
   Magyarországon,	
   a	
   hazai	
   „EUCIP	
   Core”	
   képzés	
   tematikájának	
  
kidolgozása.	
  Az	
  eredmények	
  tesztelése:	
  kísérleti	
  képzés	
  keretén	
  belül	
  egy	
  modul	
  kipróbálása	
  50-­‐60	
  magyar	
  
diák	
  bevonásával.	
  A	
  „EUCIP	
  Core”	
  képzési	
  program	
  akkreditálása	
  a	
  hazai	
  felnőttképzési	
  rendszerben.	
  
Munkacsomagok	
  
WP1	
   Projektmenedzsment	
  
WP2	
   Elemzés	
  és	
  tervezés	
  
WP3	
   EUCIP	
  Core	
  adaptáció	
  
WP4	
   EUCIP	
  Core	
  lokalizáció	
  
WP5	
   Kísérleti	
  képzés	
  
WP6	
   Értékelés	
  
WP7	
   Valorizáció	
  
WP8	
   Disszemináció	
  
	
  

More Related Content

Viewers also liked

IT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape
 
IT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. Hírlevél
IT Shape
 
IT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape
 
IT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape
 
IT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape
 
IT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape
 
IT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape
 
IT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevél
IT Shape
 

Viewers also liked (8)

IT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
 
IT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. Hírlevél
 
IT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
 
IT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
 
IT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
 
IT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
 
IT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
 
IT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevél
 

Similar to EUCIP Core

Kick of meeting
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meeting
IT Shape
 
IT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. Hírlevél
IT Shape
 
ITACA project presentation
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentation
ITStudy Ltd.
 
ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)
ITStudy Ltd.
 
Itshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_f
ITStudy Ltd.
 
Hirdetes szoveg it gyakornok
Hirdetes szoveg it gyakornokHirdetes szoveg it gyakornok
Hirdetes szoveg it gyakornok
borze
 
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokEucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
ITStudy Ltd.
 
Iskolából az informatikába
Iskolából az informatikábaIskolából az informatikába
Iskolából az informatikába
fOrgXpert International
 
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM
 
VETProfit_3_hírlevél.pdf
VETProfit_3_hírlevél.pdfVETProfit_3_hírlevél.pdf
VETProfit_3_hírlevél.pdf
iTStudyHungaryKft
 
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptxIII. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
Szabolcs Gulyás
 
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Tibor Gyulay
 
Polygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 Tavasz
Polygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 TavaszPolygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 Tavasz
Polygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 Tavasz
POLYGON Informatikai Kft.
 
Internet- közeli szakmák
 Internet- közeli szakmák  Internet- közeli szakmák
Internet- közeli szakmák
Mlinarics József
 
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyeiKözösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Oriana
 
OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)
OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)
OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)
OpenQAsS
 
Isaca ivetar prezi 2009 horvath gergely
Isaca ivetar prezi 2009 horvath gergelyIsaca ivetar prezi 2009 horvath gergely
Isaca ivetar prezi 2009 horvath gergely
Gergely Horvath
 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvénye
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvényeEFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvénye
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvénye
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 

Similar to EUCIP Core (20)

Kick of meeting
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meeting
 
IT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. Hírlevél
 
ITACA project presentation
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentation
 
ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)
 
Itshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_f
 
Hirdetes szoveg it gyakornok
Hirdetes szoveg it gyakornokHirdetes szoveg it gyakornok
Hirdetes szoveg it gyakornok
 
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokEucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
 
Iskolából az informatikába
Iskolából az informatikábaIskolából az informatikába
Iskolából az informatikába
 
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
 
VETProfit_3_hírlevél.pdf
VETProfit_3_hírlevél.pdfVETProfit_3_hírlevél.pdf
VETProfit_3_hírlevél.pdf
 
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptxIII. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
III. Elmélet - Az ERP rendszerek implementációja 1..pptx
 
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
 
LIS Certidoc
LIS CertidocLIS Certidoc
LIS Certidoc
 
Polygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 Tavasz
Polygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 TavaszPolygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 Tavasz
Polygon Hírek II. évfolyam 1. szám 2008 Tavasz
 
Internet- közeli szakmák
 Internet- közeli szakmák  Internet- közeli szakmák
Internet- közeli szakmák
 
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyeiKözösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
Közösségben fejlődni versenyelőny - Az Oriana partnerség előnyei
 
GA CV
GA CVGA CV
GA CV
 
OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)
OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)
OpenQAsS Newsletter nr. 3 (Magyar)
 
Isaca ivetar prezi 2009 horvath gergely
Isaca ivetar prezi 2009 horvath gergelyIsaca ivetar prezi 2009 horvath gergely
Isaca ivetar prezi 2009 horvath gergely
 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvénye
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvényeEFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvénye
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 DPMK konzorciumi partner nyitórendezvénye
 

EUCIP Core

  • 1.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    1   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Az  AICA  az  IT-­‐Shape-­‐ben   Az  AICA  –  Associazione  italiana  per  l’Informatica  e   il   Calcolo   Automatico   –   egy   olasz   egyesület,   a   CEPIS   Council   of   European   Professional   Informatics  Societies  tagja.  AZ  AICA  támogatja  az   IT   szakmaiságot   az   éves   kongresszusával,   a   „Mondo   digitale”   folyóirattal,   kutatásaival,   projektjeivel  és  tanfolyamaival.  Részt  vesz  a  CEN   IS   Skills   Workshopon,   amely   kidolgozta   az   e-­‐ Kompetencia   Keretrendszert   (e-­‐Competence   Framework).  Az  AICA  Olaszországban  a  következő   kompetencia   keretrendszerekért   és   tanúsítási   rendszerekért  felelős:  e-­‐Citizens,  ECDL,  EUCIP.  Az   AICA  együttműködik    az  iskolákkal:   • a  felhasználói  szintű  digitális  képességek,   • az  informatikai  szakmai  kompetenciák,   • a  számítástechnika  mint  transzverzális   kompetencia   fejlesztése,   és   a   tanulás   hatékonyságának   növelése   érdekében,   és   hogy   elősegítse   az   infokommunikációs   eszközök   alkalmazását   a   különböző  tudományágakban.     2010   óta   az   AICA   támogatja   a   Gazdasági   Technikai   Intézetek   (Economical   Technical   Institutes)  projektet,  amelynek  célja  specializáció   az   üzleti   információs   rendszerek   (Business   Information  Systems)  területén.   A   projekt   célja,   hogy   a     számítástechnika,   üzleti   igazgatás,   angol   nyelv,   jog   és   matematika   tárgyakat  oktató  tanárok  a  EUCIP  Core  tematikát   keretrendszerként  alkalmazzák  annak  érdekében,     hogy  a  tanulók  le  tudják  tenni  a  Tervezés  (Plan),   Kiépítés   (Build)   és   Üzemeltetés   (Operate)   modul   vizsgákat,   és   megszerezzék   a   EUCIP   Core   képesítést.   A   projekt   3   iskola   (440   fő)   bevonásával  indult,  köztük  az  IS  Fermi  Pontedera   szakközépiskolával,   amely   egyben   az   IT-­‐Shape   projekt   partnere   is.   2012-­‐re   89-­‐re   nőtt   a   résztvevő   iskolák   száma,   napjainkra   pedig   150,   azaz   a   szakközépiskolák   negyede   csatlakozott   a   programhoz.     Az   IT-­‐Shape   innovációtranszfer   projektben   az   AICA   és   az   IC   Skill   (IE)   együtt   a   „donor”   intézmények.   Az   AICA   a   szaktudását   adja   a   projekthez,   illetve   az   ehhez   kapcsolódó   követelményrendszert  és  a  tapasztalatát  az  üzleti   világból  együttműködve  az  iskolákkal.   Tartalom   AZ  AICA  az  IT-­‐Shape-­‐ben  ......................................  1   EUCIP  ....................................................................  2   EUCIP  Core  ...........................................................  2   EUCIP  Professional  level  .......................................  3   EUCIP  IT  Administrator  .........................................  3   Miért  I-­‐T  Shape?  ...................................................  4   Események  ...........................................................  4   Projekt  adatok  ......................................................  5   Kiadja:  AICA,  Italy  (fordítás:  ITStudy)   Szerkesztő:  Pierfranco  Ravotto   Copyright  ©  IT-­‐Shape  Konzorcium   Az  EUCIP-­‐ről  szóló  leírás  a  www.eucip.com  oldalról  származik   és  az  ECDL  Alapítvány  tulajdona  
  • 2.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    2   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   . EUCIP     Az  EUCIP  -­‐  European  Certification  of  Informatics  Professionals  szakmai  képesítési  és  kompetencia  fejlesztési   keretrendszer  informatikusok,  informatikai  szakemberek  számára.     A  rendszer  tartalmazza  az  úgynevezett  „mag”  (Core)  képesítést,  és  azon  kívül  tartalmaz  további  21  szakma-­‐   specifikus   képesítést,   az   adott   munkaterülethez   szükséges   szakmai   profillal,   kompetencia-­‐halmazzal.   A   EUCIP   tanúsítványok   között   a   felsoroltakon   kívül   van   egy   további,   különálló   képesítés:   az   Informatikai   rendszergazda  (IT  Administrator).   EUCIP  Core   Az   EUCIP   Core   az   informatikai   tevékenységet   igénylő   munkaterületek   stabil,   közös   alapja,   az   infokommunikációs   technológiák   (IKT)   alapjaihoz   széleskörű   alaptudást   biztosít.   A   vizsgára   való   felkészüléshez   –   becslések   szerint   –   300-­‐400   tanórára   van   szükség,   de   az   óraszám   függ   a   jelölt   korábbi   munkatapasztalatától  és  tudásától.   Az  EUCIP  Core  három  tudásterülete   A)  Tervezés  terület  (Plan  Area):  az  információs  rendszerek  alkalmazása  és  menedzselése   A  témakör  a  szervezeten,  vállalkozáson  belüli  informatikai  rendszer  kiépítését  megelőző  szükségletelemzést   és   tervezést   tartalmazza.   Éppen   ezért   a   menedzsment   folyamatok   és   a   stratégiai   szempontú   követelményspecifikáció  a  tudásterület  fontos  részét  képezik.   B)  Kiépítés  terület  (Build  Area):  Az  információs  rendszerek  fejlesztése  és  integrálása   Ide   tartozik   az   információs   rendszerek   specifikációja,   fejlesztése,   tesztelése   és   karbantartása.   Ez   a   tudásterület  foglalkozik  a  fejlesztési  folyamat  módszertani  és  technológiai  kérdéseivel.  
  • 3.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    3   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   C)  Üzemeltetés  terület  (Operate  Area):  az  információs  rendszerek  működtetése  és  támogatása   Ez  a  terület  az  IKT  rendszerek  telepítésével,  felügyeletével  és  karbantartásával  kapcsolatos  tudásanyagot   tartalmazza.   Témakörök:   hardver   és   szoftver   alapok,   hálózatok   kezelése,   szolgáltatás,   szolgáltatás-­‐ támogatás,    és  biztonság.   EUCIP  Professzionális  szint         Az   EUCIP   Professzionális   Szint   egy   adott   informatikai   szakma   gyakorlásához   szükséges   speciális   kompetenciákat   írja   le.   A   professzionális   szint  eléréséhez  szükséges  szakmai  kompetenciákat   a   jelöltek   képzésben   illetve   gyakorlati   feladatok   elvégzése   során   szerezhetik   meg.   Az   informatikai   szaktudást   igénylő   munkaterületek   kínálata   igen   gazdag;  számos  is  olyan  modell  létezik,    amelyek  az   adott   munkakör   betöltéséhez   szükséges   kompetencia-­‐készletet   határozza   meg.   A   EUCIP   Professzionális  szint  jelenleg  21  különböző  szakmai   profilt  tartalmaz.   Az   EUCIP   professzionális   szint   elérésének   előfeltétele   a   EUCIP   Core   szakmai   követelményeinek  sikeres  teljesítése.   A  3.0  verzióban  a    szakmai  profilok  már  igazodnak   az   európai   e-­‐Kompetencia   Keretrendszerhez   (e-­‐CF-­‐ hez),   ahhoz   a   referencia   keretrendszerhez,   amelynek   fejlesztésében   részt   vesznek   az   érdekeltek   Európai   e-­‐Skills   (http://eskills.eun.org),   és   CEN  (European  Committee  for  Standardization  –  Európai   Szabványügyi   Bizottság)   Workshop   szervezetek   részéről.     EUCIP  IT  Administrator   Az   IT   Administrator   önálló   informatikai   képesítés,   amely   igazolja   a   munkakör   betöltéséhez   szükséges   számítógépes  elméleti  szaktudás  és  gyakorlatot,  és  átfogja  a  hardver-­‐,  szoftver-­‐  és  hálózati  ismeretek  széles   területét.   A   program   olyan   szakemberek   képzését   célozza,   akik   a   kis-­‐   és   középvállalkozások,   oktatási   intézmények   napi   munkájához   szükséges   számítógépes   feladatokat   el   tudják   látni,   de   lehetőséget   kínál   azoknak  a  magánszemélyeknek  is,  akik  informatikai  ismereteiket  szeretnék  bővíteni  annak  érdekében,  hogy   képesek  legyenek  a  számítógépes  hálózatok  működésének  felügyeletét  ellátni.     Aki  az  IT  Administrator  vizsga  követelményeit  sikerrel  teljesíti,  az  képes:   • egy  szervezet  hardver  és  szoftver  beszerzéseiben  IT  tanácsadóként  részt  venni,     • a  számítógépeket  és  a  megvásárolt  perifériákat  telepíteni,   • számítógépes  hardver  egységekkel  dolgozni,   • a  hálózat  felhasználóit  a  mindennapi  munkában  segíteni,   • belső  műszaki  munkatársként  hardveres,  szoftveres  feladatokat  ellátni,  nyomtatókat,  helyi   hálózatokat  működtetni,     • képesek  a  különböző  szoftver  és  hardvergyártók  szakembereivel  kommunikálni,   • követni  a  technikai  fejlődést  az  új  technológiák  bevezetése  érdekében,   • képesek  frissíteni  a  meglévő  hardver  egységeket  és  szoftvereket,  
  • 4.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    4   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   • a  vállalati  adatok  védelmét  biztosítani,  az  esetleges  vírustámadásokat  és  hackelést,  és  az  ebből   adódó  adatvesztést  megakadályozni.     A  EUCIP  IT  Administrator  3.0-­‐ás  verziója  bevezette  a  EUCIP  IT  Administrator  Fundamentals  (ITAF)  modult,     amely  a  hardver,  szoftver,  operációs  rendszerek  hálózatok  és  biztonság  területeken  alapvető,  de  széleskörű   tudást  ír  elő.  Az  ITAF  vizsga  megszerzése  után  a  jelöltek  folytathatják  a  tanulmányaikat,  a  IT  Administrator   tematika   3.változata   által   meghatározott   (PC   hardver,   Operációs   Rendszerek,   Hálózatok   és   IT   Biztonság)   modulokkal,  és    bármelyikéből  levizsgázhatnak.     Miért  I-­‐T  Shape? Az  európai    e-­‐Skills  fórumon  publikált  tanulmány   (Körte,   W.   B.,   Hüsing   T.:   Evaluation   of   the   Implementation   of   the   EC's   Communication   on   "e-­‐Skills   for   the   21st   Century",   Empirica,   Bonn)   szerint   az   e-­‐készségek   (e-­‐skills)   iránti   igény   folyamatosan   növekszik:   „2015-­‐re   mintegy   384.000   betöltetlen,   e-­‐készségeket   igénylő   álláshellyel  számolhatunk.”  (Körte,  W.  B.,  Hüsing   T.:  Evaluation  of  the  Implementation  of  the  EC's   Communication  on  "e-­‐Skills  for  the  21st  Century",   Empirica,   Bonn).   A   tanulmány   fontos   következtetése:   európai   vállaltok   „egyre   inkább   nehezebb  lesz  olyan  munkatársat  találni,  aki  mind   az  informatikában,  mind  az  üzleti  folyamatokban   otthon   van.   A   vállalatoknak   ún.   „T-­‐Shaped”   szakemberekre  van  szüksége,  akik  úgy  lépnek  be   a   munkaerő-­‐piacra,   hogy   értenek   az   üzleti   vállalkozáshoz   és   ismerik   és   alkalmazzák   a   technológia   legújabb   eredményeit   is.”   (Fonstad,   N.,  Lanivyn,  B.:  European  e-­‐Competence  Curricula   development  guidelines,  Final  Reports,  European   Commission,  European  e-­‐Skills  Forum,  2010).   EUCIP   Core   –   az   európai   szinten   elismert   informatikai   képesítés   –   egy   lehetséges   válasz   erre   a   keresletre,   mivel   a   kompetencia   keretrendszer   erősen   az   üzleti   készségekkel   kapcsolatos  alapvető  e-­‐készségekre  fókuszál.     Az   Európai   Informatikai   Szakmai   Társaságok   Tanácsa  (CEPIS-­‐Council  of  European  Professional   Informatics   Societies)   által   kidolgozott   bizonyítványt  már  7  európai  országban  sikeresen   használják.   Az   I-­‐TShape   projekt   célja,   hogy   az   EUCIP   Core   bizonyítványt  elérhetővé  tegye  Magyarországon  a   szakképzésben,  felsőoktatásban  tanuló  diákok,  és   azon   felnőttek   számára,   akik   munka   mellett   informatikai  végzettséget    szeretnének  szerezni.   A  projekt  a  fiatalok  és  idősebbek  esélyét  egyaránt   növeli:   a   nemzetközileg   elismert,   pán-­‐európai   bizonyítvánnyal   zsebükben   a   hazai   és   európai   cégek  álláshelyeire  jobb  eséllyel  pályáznak.     I-­‐T  Shape    Konzorcium Események   Nemzetközi  „e-­‐Skills”  konferencia  Brüsszelben   Az  Európai  Bizottság  Vállalkozáspolitika  és  Ipar  Főigazgatósága  (European  Commission's  DG  Enterprise  &   Industry)   márciusban   az   Innovation   Value   Institute   (IVI),   Council   of   European   Professional   Informatics  
  • 5.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    5   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Societies  (CEPIS),  International  Data  Corporation  (IDC)  és    Empirica  intézményekkel  együttműködve  rendezi   meg   az   e-­‐Skills   konferenciát.   A   konferencia   fő   témája   annak   a   kutatási   projektnek   az   eredményeivel   foglalkozik,   amely   infokommunikációs   szakmák   nemzetközi   vetületeit,   és   a   globalizáció   e-­‐készségre   gyakorolt  hatását  vizsgálta.  A  rendezvényen  az  ipar,  a  felsőoktatás  vezető  szakemberi,  a  tagállamok  e-­‐Skill   intézményei,  iparági  szövetségek  és  kapcsolódó  kormányzati  szervek  képviselői  vesznek  részt.   A   konferencia   2014.   március   26-­‐án   lesz,   további   információt   az   alábbi   oldalon   találhatunk.   http://www.eucip.com/index.jsp?p=636&n=639&a=5015#sthash.f1q8jNMu.dpuf       Projekt  adatok   Rövidítés:  I-­‐T  Shape   Cím:  I-­‐T  Shape  –  Európai  szinten  versenyképes  informatikai  képesítés  a  magyar  szakképzésben   Időtartam:  2013.  október  1.-­‐  2015.  szeptember  30.   Pályázat  típusa:  Innováció  transzfer   Program:   Leonardo   da   Vinci   –   az   Európai   Unió   Élethosszig   tartó   tanulás   programjának   szakképzési   alprogramja   Résztvevő  országok:  Magyarország,  Olaszország,  Írország   Weboldal:  http://it-­‐shape.hu       Kapcsolat:  Hartyányi  Mária,    maria.hartyanyi@itstudy.hu   Partnerek   ITSTUDY  -­‐  iTStudy  Hungary  Számítástechnikai  Oktató-­‐  és  Kutatóközpont  Kft.   HU   AICA  -­‐  Olasz  Informatikai  és  Számítástudományi  Társaság     IT   ISFP-­‐  Enrico  Fermi  Szakközépiskola  –  IS  Fermi  in  Pontedera   IT   ICS  -­‐  Ír  Számítástudományi  Társaság     IE   SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola     HU   ÖJSZIGK  -­‐  Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   HU   NJSZK  -­‐  Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola   HU   GJMSZI  -­‐  Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   HU   NYME  -­‐  Nyugat-­‐Magyarországi  Egyetem     HU   PMVA  -­‐  Pest  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány   HU   Célcsoportok   Elsődleges   célcsoport:   a   szakképzésben   tanuló   magyar   diákok,   felnőttek,   akik   pályamódosításra   kényszerülnek,   minősítéssel   nem   rendelkező   informatikai   szakemberek.   Másodlagos   célcsoport:   a   szakképzésben,  felnőttképzésben  oktató  tanárok,  kis-­‐  és  középvállalkozók  alkalmazottai   Célok   A   „EUCIP   Core”   szakképesítés   honosítása   Magyarországon,   a   hazai   „EUCIP   Core”   képzés   tematikájának   kidolgozása.  Az  eredmények  tesztelése:  kísérleti  képzés  keretén  belül  egy  modul  kipróbálása  50-­‐60  magyar   diák  bevonásával.  A  „EUCIP  Core”  képzési  program  akkreditálása  a  hazai  felnőttképzési  rendszerben.   Munkacsomagok   WP1   Projektmenedzsment   WP2   Elemzés  és  tervezés   WP3   EUCIP  Core  adaptáció   WP4   EUCIP  Core  lokalizáció   WP5   Kísérleti  képzés   WP6   Értékelés   WP7   Valorizáció   WP8   Disszemináció